WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning"

Transkript

1 WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning Indholdsfortegnelse 1. Brugsvejledning for brugeren og installatøren Oversigt over varmepumpen Beskrivelse af varmepumpen Vigtig information Betjening Hvad gør jeg, hvis...? Vedligeholdelse Brugs-/montage vejledning Indstillinger Fjernkontrol FE Fjernkontrol FEK Montage vejledning for installatøren Varmepumpens opbygning Tekniske data Tilbehør Ekstra tilbehør 16 Effektdiagram Beskrivelse af varmepumpen WPC Beskrivelse af varmepumpen WPC...cool Drift og betjening Normer og bestemmelser Vedligehold og rengøring Montering 23 Elektrisk tilslutning 28 Koblingsskema Idriftsætning med WPMiw - oversigt Idriftsætning Idriftsætning WPMiw Fejlfinding Idriftsætningsskema Idriftsætningsprotokol 47 Garanti 50 Miljø og genanvendelse 50 Anvendte symboler Følgende sikkerhedsanvisninger skal overholdes: Bemærk: Advarsler om mulige risici for materiale- og miljøskader 26_03_01_0074 Bemærk: Vigtige oplysninger. Montage (vand- og elinstallation), idriftsætning og vedligehold af denne varmepumpe må kun udføres af autoriseret installatør og i overensstemmelse med denne vejledning.

2 1. Brugsanvisning for brugeren og installatøren 1.1 Oversigt over varmepumpen A 11 Rumtemp. 1 Rumtemp. 2 VV Temp Tid/Dato Ferie / Party Temperaturer Varmekurve Varmeprog. VV Program Driftssaettning _03_01_0073C System-statusvisning 1 Shunten åben 2 Shunten lukket 3 Cirkulationspumpe Varmekreds 2, "blandekreds" 4 Cirkulationspumpe Varmekreds 1, "radiatorkreds" 5 Opvarmning af brugsvand 6 Kompressor 1 7 Ladepumpe for bufferbeholder 8 Køling, Kun for WPC cool 9 Elvarmepatron (brugsvandsopvarmning) 10 Tilskudsvarme (centralvarme) 11 Menu styreenhed A Display B Drejeknap C Drejeknap Reset/Auto D Programmeringsknap E Programmeringsindikator F Optisk interface RS 232 G ON-indikator, grøn (opvarmning), Kun for WPC G ON-indikator, blå (køling), Kun for WPC cool H Signalindikator, rød (signalanode) F E G D C H B 1.2 Beskrivelse af varmepumpen WPC er en varmepumpe til opvarmning og brugsvandsopvarmning. Den er dimen-sioneret som en væske/vand varmepumpe. Varmen tages fra varmekildemediet, brine, ved lav temperatur og afgives derefter til centralvarmevandet ved en højere temperatur sammen med den energi, som er tilført kompressoren. Alt efter varmekildens temperatur kan centralvarmevandet varmes op til en fremløbstemperatur på op til 60ºC. I WPC er indbygget: En brinecirkulationspumpe, en varmecirkulationspumpe og en trevejsventil til omkobling mellem centralvarmevand og brugsvandsopvarmning. Brugsvandsopvarmning sker ved, at centralvarmevandet, som varmes op af varmepumpen, ledes gennem en varmeveksler i varmtvandsbeholderen og derved afgiver sin varme til brugsvandet. Reguleringen af WPC sker ved hjælp af en temperaturregulator, som er indbygget i returledningen og som styres af udetemperaturen (varmepumpestyring WPMiw). WPMiw regulerer også DHW varmen til den ønskede temperatur. DHW varmen foretages automatisk af en integreret elektrisk ekstravarmer, hvis hverken højtryksføleren eller varmgas begrænseren reagerer under DHW opvarmning. Under forudsætning af at ECO funktionen aktiveres, afbrydes DHW opvarmningen, og den indstillede DHW værdi tilsidesættes med den aktuelle DHW temperatur, som er blevet opnået. En rød signal indikator (pos. H) viser at signalanoden er blevet anvendt Særlige egenskaber ved WPC cool I WPC cool er der yderligere indbygget en varmeveksler og en tre-vejsventil til omkobling mellem opvarmning og afkøling. Afkølingen af rummet sker ved, at brinen pumpes gennem den ekstra varmeveksler. Varmeenergien fra centralvarmesystemet overføres til brinen, som afgiver varmen til jorden. Den blå ON-indikator indikerer, når varmepumpen slår over på afkøling. Energibesparende råd Varmepumper arbejder med et særligt økonomisk og miljømæssigt ansvar, når de kører med en maksimal fremløbstemperatur på 35 C. Lav fremløbstemperatur kan opnås ved at bruge områdevarmesystemer (f.eks. gulv- eller vægvarmesystemer). Størrelse stråling så den maksimalt krævede fremløbstemperatur ikke overstiger 45 C. Ved at aktivere kontrolparameteren kan reducere den kraft der trækkes af cirkulationspumpen. I denne forbindelse henvises der til den lokale varmeleverandør. Når parameteren aktiveres, opvarmer varmepumpen udelukkende af sig selv, dvs. uden yderligere elektrisk ekstravarme. I så tilfælde begrænses DHW temperaturen automatisk til den værdi, som varmepumpen kan opnå. Hvis du, på grund af pasteurisering, ønsker at opvarme til 60 C mindst en gang om dagen, skal parameteren aktiveres. I denne forbindelse henvises der til den lokale varmeleverandør. 2

3 Overblik over funktionerne RS 232 interface til indstilling og overvågning ved hjælp af pc Systemudvidelse med fjernkontrollerne FEK og FE7 Indtastning af frostsikringsgrænse for system og varmepumpe Min. 24-timers strøm back-up på uret Automatisk pumpe-kickstart Resetmulighed Fejlliste med præcis fejlkode, med datoog timeindikation Hurtig og præcis fejldiagnose ved hjælp af systemanalyse, inkl. temperaturovervågning af varmepumpen og øvrigt udstyr Fabriksindstillinger for alle varme- og brugsvandskredse 1.3 Vigtig information Varmepumper må kun installeres og vedligeholdes af en kvalificeret installatør. Det er ikke tilladt: At anvende andre varmekildemedier end de, der udtrykkeligt er tilladte At varme andre væsker op end centralvarmevand. At montere varmepumpen a) udendørs b) i rum, hvor der er risiko for frost c) i vådrum, f.eks. badeværelser d) i rum, hvor der er risiko for støv e) i områder med eksplosionsfare At bruge varmepumpen a) udenfor det tilladte temperaturområde b) uden minimumscirkulationsvolumen på varmekilde- og varmekredssiderne Varmtvandsbeholderen er under brugsvandstryk. Ved opvarmning drypper ekspansionsvand fra sikkerhedsventilen, hvis ikke en ekspansionsbeholder til varmt vand er installeret. Kontakt installatøren, hvis vandet fortsætter med at dryppe efter endt opvarmning. 1.4 Betjening Betjeningen sker på 3 betjeningsniveauer. Betjeningsniveauerne 1 og 2 er tilgængelige for både brugeren og installatøren. Be-tjeningsniveau 3 er forbeholdt installatøren: Betjeningsniveau 1 (manøvreklap lukket) Her kan du skifte mellem de forskellige driftstilstande, f.eks. standby, programdrift, kontinuerlig dags- og natdrift mm. (se endvidere afsn ). Betjeningsniveau 2 (manøvreklap åben) På dette niveau kan der indstilles parametre som rumtemperatur, brugsvandstemperatur, varmeprogrammer mm. (se endvidere afsn ) Betjeningsniveau 3 (kun for installatøren) Dette niveau er beskyttet af en kode og bør kun betjenes af installatøren. På dette niveau indstilles varmepumpe- og systemspecifikke detaljer (se endvidere afsn og 2.12). Opsummering af de vigtigste punkter Indstillinger Alle indstillinger følger det samme mønster: Når betjeningsklappen åbnes skifter styringen til programtilstand. Et indikatorsymbol vises nederst i displayet ved systemparameteren rumtemp. 1. Ved at dreje på drejeknappen flytter indikatoren til den parameter du vil ændre. Tryk på -knappen, for at ændre værdien af parameteren. Når den røde indikator over -knappen lyser, kan den aktuelle værdi ændres ved at dreje på -knappen. Ved igen at trykke -knappen slukker den røde indikator og de nye værdier er blevet gemt. Hvis -knappen ikke slukkes kan yderligere værdier for menupunktet ændres ved flere tryk på -knappen. Først når Programmeringsindikatoren er slukket er programmeringen afsluttet. Afslut programmeringen Når du har indtastet og gemt de ønskede ændringer kan programmeringen afsluttes ved at lukke betjeningsklappen. Hvis flere ændringer derimod skal foretages, drejes på -knappen indtil displayet viser, der trykkes derefter på -knappen og du er tilbage på det foregående niveau. Hvis betjeningsklappen lukkes, mens programmeringsindikatoren stadig er tændt, går styreenheden tilbage til sit udgangspunkt. Den ændrede værdi gemmes ikke. Sideløbende med idriftsætningen foretages en systemkontrol, hvilket betyder, at samtlige tilsluttede følere vises i displayet. De følere, der ikke er til-sluttede, når spændingen tilsluttes styringen registreres ikke af styringen og vises heller ikke. Indikatorsymbolet springer over menupunktet. 1.5 Hvad gør jeg, hvis? der ikke kommer noget vand eller radiatorerne er kolde: Kontroller sikringen i sikringsskabet. Skift sikringen, hvis den er sprunget. Kontakt installatøren, hvis sikringen springer igen. Brugsvandstrykket falder: Rengør og/eller afkalk perlatoren i armaturet og brusehovedet. den røde signalindikator lyser: Signalanoden kontrolleres af installatøren og skiftes evt. Henvend dig altid til din installatør, hvis nogen anden fejl opstår. 1.6 Vedligeholdelse Vedligeholdelsesarbejde, som f.eks. kontrol af el-sikkerhed må kun udføres af en kvalificeret installatør. Beskyt varmepumpen mod støv og skidt på montage stedet. En fugtig klud er tilstrækkelig til rengøring af alle plast- og metaldele. Brug aldrig ridsende eller opløsende rengøringsmidler.! Fare for tilskadekomst! Hvis børn eller personer med indskrænkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner skal betjene apparatet, skal det sikres, at dette kun sker under opsyn eller efter passende vejledning af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed. Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet! 1.7 Brugs- og montage vejledning I forhold til det relevante system skal brugs-/ montage vejledningerne for de komponenter, som indgår i systemet følges! Gem denne brugs-/montagevejledning. Overdrag den til køber ved ejerskifte og vis den til installatøren ved vedligeholdelses- og reparationsarbejder. 3

4 Display (med alle visninger) Tidsindstilling for centralvarme og varmt brugsvand (sort) 14 tegns display med klartekst Dagsdrift for varmekreds 1 Kompressor i drift Koblingstidspar for centralvarme- og brugsvandsdrift Tilskudsvarme i drift Natdrift for varmekreds 1 26_03_01_0075 Tilskudsvarme (nøddrift) Brugsvandsopvarmning Konstant natdrift Konstant dagsdrift Automatik Standby Fejlkode (blinker) 1.8 Indstillinger Drift (Betjeningsniveau 1) Du kan ændre på driftsindstillingen ved hjælp af -knappen. Betjeningsklappen skal være lukket. Standby Frostsikring er aktiveret for varme- og brugsvandsdrift. Når betjeningsklappen er lukket, viser displayet frostsikring. Setpunktet for brugsvandstemperaturen er fast på 10ºC. Setpunktet for varmekredsen beregnes efter 5ºC for rumtemperaturen, se pkt. 3. Anvendelse: Under ferie. Automatisk drift Opvarmning i henhold til tidsprogram (gælder varmekreds 1 og 2), skift mellem dag- og nattemperatur. Varmt brugsvand i henhold til tidsprogram, skift mellem dag- og nattemperatur. Ved denne driftstilstand viser displayet et ekstra symbol i form af en sol eller måne, afhængigt af om varmekreds 1 aktuelt befinder sig i dags- eller natdrift. Fjernkontrollen fungerer kun i denne driftsform. Anvendelse: Til opvarmning og varmt brugsvand. Kontinuerlig dagsdrift Varmekredsen holdes konstant på dagtemperatur (gælder varmekreds 1 og 2). Varmt brugsvand i henhold til tidsprogram. Anvendelse: I lavenergihuse, hvor natdrift ikke skal benyttes. Kontinuerlig natdrift Varmekredsen holdes konstant på nattemperatur (gælder varmekreds 1 og 2). Varmt brugsvand i henhold til tidsprogram. Anvendelse: Ved fravær i weekender. Brugsvandsopvarmning Varmt brugsvand i henhold til tidsprogram, skift mellem dag- og nattemperatur. Frostsikringsfunktionen for varmedriften er aktiveret. Ved WPC cool er kølingen også aktiveret. Anvendelse: Varmesæsonen er slut, der skal kun varmes brugsvand (sommerdrift). Tilskudsvarme Denne indstilling aktiverer nøddriften. Tilskudsvarmen overtager i denne driftstilstand rumopvarmningen og opvarmningen af brugsvandet uafhængigt af bivalenspunktet. Fejlkode (blinker) Angiver fejl i varmepumpeanlægget. Kontakt din installatør. 4

5 1.8.2 Oversigt over systemparametre (Betjeningsniveau 2) Vælg ønsket menupunkt med drejeknappen. I menupunktet kan du for varmekreds 1 indstille setpunktet for rumtemperaturen ved dags- og natdrift. Hvis fjernkontrollen FE7 eller FEK er tilsluttet og koblet til varmekreds 1 kan du desuden aflæse den aktuelle rumtemperatur. Med menupunktet kan du for varmekreds 2 indstille setpunktet for rumtemperaturen ved dags- og natdrift. vises kun, hvis føleren for fremløbstemperaturen for varmekreds 2 er tilsluttet. Hvis fjernkontrollen FE7 eller FEK er tilsluttet og koblet til varmekreds 2, kan du desuden aflæse den aktuelle rumtemperatur. I menupunktet kan du indstille setpunktet for brugsvandstemperaturen for natog dagsdrift. I menupunktet kan du indstille klokken og sommertid. Sommertiden er fra fabrikken indstillet til 25. marts oktober. I menupunktet køres varmepumpesystemet i natdrift. Frostsikringsfunktionen for varmtvandsbeholderen er aktiv. I parameteren kan du forlænge dagsdriften med nogle timer. I menupunktet kan du kontrollere følertemperaturerne for varmepumpen og varmepumpesystemet og sammenligne setpunkter med aktuelle værdier. Du kan også aflæse varmekurveafstande mv. I menupunktet Varmekurver kan du indstille en for hver af varmekredsene 1 og 2. Hvis du anvender den varmekurve, som passer til den aktuelle bygning, kan du regne med, at rumtemperaturen holdes konstant uanset udetemperaturen. Det er meget vigtigt, at vælge den rigtige varmekurve! I menupunktet Varmeprogram kan du indstille de, som hører til hver af og. I menupunktet VV program kan du indstille tider for dags- og nattemperaturer for. Ved må man foruden indstillinger på betjeningsniveau 2 også indstille de systemspecifikke parametre. Disse indstilles af installatøren på betjeningsniveau 3, som er beskyttet af en kode. Lad installatøren kontrollere alle parametre. Noter de indstillede værdier i den tilhørende kolonne (systemværdi) i idriftsætningsskemaet Din installatør indstiller rumtemperaturen for køledriften for WPC cool på betjeningsniveau 3. Kølingen aktiveres, når rumtemperaturen er højere end setpunktet for rumtemperaturen. Kølingen afsluttes, når rumtemperaturen ligger ca. 2º under setpunktet for rumtemperaturen. Fjernkontrollen FEK (Varenr.: ) er nødvendig for køling via køleflader (gulvvarme, vægvarme). Fjernkontrollen FEK (Varenr.: ) eller FE7 (Varenr ) er nødvendig for køling via blæsekonvektorer. Køling kan ikke ske via radiatorer. Køling via radiatorer kan medføre fugtskader og er derfor ikke tilladt! 5

6 Indstillinger på betjeningsniveau 2 for brugeren og installatøren Rumtemperatur VK1 I menupunktet kan du for varmekreds 1 indstille setpunktet for rumtemperaturen ved dags- og natdrift. En ændring af denne parameter bevirker en parallelforskydning af varmekurven. Hvis fjernkontrollen FE7 eller FEK er tilsluttet og koblet til varmekreds 1 kan du desuden aflæse den aktuelle rumtemperatur.. Åbn betjeningsklappen! Rumtemperatur VK2 I menupunktet kan du for varmekreds 2 indstille setpunktet for rumtemperaturen ved dags- og natdrift. Hvis du synes det er for koldt eller varmt, kan du ændre rumtemperaturen. vises kun, hvis føleren på fremløbet for varmekreds 2 er tilsluttet. Hvis fjernkontrollen FE7 eller FEK er tilsluttet og koblet til varmekreds 2 kan du desuden aflæse den aktuelle rumtemperatur. Åbn betjeningsklappen! Varmtvandstemperatur I menupunktet kan du indstille setpunktet for både dag- og nattemperaturen for varmt brugsvand. Åbn betjeningsklappen! 6

7 Tid og Dato I menupunktet kan du indstille og. Sommertiden er fra fabrikken indstillet til 25. marts oktober. Åbn betjeningsklappen! Indstil ur eller sommertid 7

8 Ferie- og Partyprogram Temperaturer I køres varmepumpesystemet i natdrift og frostsikringsfunktionen for varmt brugsvand er aktiv. Når klappen er lukket vises feriedrift i displayet. Indtast år, måned og dag for feriens begyndelse. Også for feriens afslutning skal år, måned og dag indtastes. Start- og sluttid er altid kl. 24:00 på den angivne dag. Når ferietiden er slut fungerer varmepumpen igen normalt i henhold til det tidligere program for opvarmning og varmt brugsvand. Under menupunktet Temperaturer kan du aflæse værdier for varmepumpen eller varmepumpeanlægget. Åbn betjeningslugen! Ved Partydrift kan du forlænge dagsdriften med nogle timer. Når den angivne tid i timer er løbet ud fungerer varmepumpesystemet igen i henhold til det indstillede varmeprogram. Åbn betjeningsklappen! Aktuelle og indstillede værdier vises ikke, når den pågældende sensor ikke er tilsluttet. Eksempel: Kompressorens varmeeffekt i KWh ved varmedrift i de sidste 24 timer. Display - 8

9 INFO UDETEMPERATUR AKT RUMTEMP Udetemperatur Aktuel rumtemperatur for varmekreds 1 (HK1) eller varmekreds 2 (HK2) (vises kun, når fjernbetjening FE7 er tilsluttet) SP RUMTEMP Indstillet rumtemperatur for varmekreds 1 eller varmekreds 2 (vises kun, når fjernbetjening FE7 er tilsluttet) LUFTFUGTIGHED Rumluftfugtighed DUGPUNKTSTEMP Dugpunktstemperatur SP VV-TEMP Indstillet varmtvandstemperatur AKT RETURTEMP Varmepumpens aktuelle returløbstemperatur i varmekreds 1 SP RETURTEMP Varmepumpens indstillede returløbstemperatur i varmekreds 1 (HK1), ved fastværdiregulering vises fast temperatur AKT SHUNT TEMP Aktuel blanderfremløbstemperatur i varmekreds 2 SP SHUNT TEMP Indstillet blanderfremløbstemperatur i varmekreds 2 KONST FREML T Fast temperatur i varmepumpens returløb SP BUFFER T Indstillet buffertemperatur (største indstillingsværdi i varmekredsene H1, H2, (H3 når MSM forefindes), ved fastværdiregulering vises fast temperatur) AKT FREML TEMP Varmepumpens aktuelle fremløbstemperatur SP FREML VARME Indstillet varme-fremløbstemperatur AKT KILDE TEMP Aktuel kildetemperatur SP KILDE TEMP Minimal kildetemperatur BIVALENS VARME Varme-bivalenspunkt BIVALENS VV Varmtvands-bivalenspunkt GRENSE VARME Varme-grænsetemperatur GRENSE VV Varmtvands-grænsetemperatur FROSTSIKRING Anlægsfrostbeskyttelsestemperatur VARM GAS TEMP Kompressorudgangstemperatur TRYK HT Højtryk TRYK LT Lavtryk L-MAARA PAIVA KWh Kompressorens varmeeffekt i KWh ved varmedrift i de sidste 24 timer WM SUMME MWh L-MAARA PAIVA KWh L-MAARA SUMMA MWh L-MAARA SUMMA KWh L-MAARA SUMMA MWh Kompressorens totale varmeeffekt i MWh ved varmedrift Kompressorens varmeeffekt i KWh ved varmtvandsdrift i de sidste 24 timer Kompressorens totale varmeeffekt i MWh ved varmtvandsdrift Den elektriske efteropvarmnings totale varmeeffekt i KWh ved varmtvandsdrift Den elektriske efteropvarmnings totale varmeeffekt i MWh ved varmtvandsdrift 9

10 Varmekurver I menupunktet kan du indstille for hver af varmekredsene 1 og 2. Det er meget vigtigt, at vælge den rigtige varmekurve! Bemærk: Installatøren har for hver varmekreds indstillet en varmekurve, som er optimeret til lige netop dit hus og dit varmesystem. For varmekreds 1 relateres varmekurven til varmepumpens returtemperatur og for varmekreds 2 til shunt fremløbstemperaturen. Ved forskydning af varmekurven i styringsenheden WPMiw vises øverst i displayet henholdsvis den beregnede returtemperatur eller fremløbstemperatur, som funktion af udetemperaturen og setpunktet for rumtemperaturen. Referer til +20 C Referer til 0 C udetemperatur udetemperatur Referer til -20 C udetemperatur Varmekurvediagram Du kan indstille en varmekurve for hver af varmekredsene 1 og 2. Fra fabrikken er varmekurven for varmekreds 1 indstillet til 0,6 og for varmekreds 2 er den indstillet til 0,2. Varmekurverne tager udgangspunkt i et setpunkt for rumtemperaturen på 20ºC. Varmekreds 1 VP-returtemperatur [ C] Varmekreds 2 VP-fremløbstemperatur [ C] Udetemperatur [ C] 26_03_01_0077 Figuren viser en standardvarmekurve med stejlheden 0,8 med et setpunkt for rumtemperaturen ved dagsdrift på 20ºC. Den nedre kurve er natdriften. Her antages setpunktet for rumtemperaturen at være 15ºC. Varmekurven parallelforskydes. Dagsdrift Varmekreds 1 Referer til +20 C Referer til 0 C udetemperatur udetemperatur Natsdrift Referer til -20 C udetemperatur Hvis en fast temperatur via parameteren fast temperatur er valgt på betjeningsniveau 3, vises varmekurve 1 ikke i displayet, i stedet vises Konst freml T med tilhørende temperatur. 26_03_01_0076 Retur-/fremløbstemperatur [ C] Dagsdrift Natdrift Tilpasning af en varmekurve Udetemperatur [ C] 26_03_01_0078 Eksempel: I et varmesystem er retur- eller fremløbstemperaturen for lav i overgangsperioden mellem forår og efterår ved udetemperaturer på mellem 5ºC og 15ºC, men tilfredsstillende, når udetemperaturen 0ºC. Dette problem kan afhjælpes med en parallelforskydning og samtidig mindskelse af varmekurven. Fra fabrikken var varmekurven 1,0 indstillet med udgangspunkt i setpunktet 20ºC for rumtemperaturen. Den stiplede linie viser, at varmekurven ændres til 0,83 og at setpunktet for rumtemperaturen nu er 23,2ºC. 10 Retur-/fremløbstemperatur [ C] Ændret varmekurve Udetemperatur [ C] 26_03_01_0079

11 Åbn betjeningsklappen! Varmeprogram I menupunktet kan du indstille de varmeprogrammer, som skal gælde for varmekredsene 1 og 2. Du kan indstille varmesystemet til: - Hver ugedag for sig (mandag,, sondag) - Mandag til fredag (man-fre) - Lørdag og søndag (lor-son) - Hele ugen (man-son) For hvert af disse alternativer kan du indstille tre koblingstidspar (I, II, III). På denne måde bestemmer du, hvornår og hvor ofte varmepumpesystemet skal levere varme under dagsdrift. I den øvrige tid kører varmepumpen i natdrift. De tilhørende setpunkter for dags- og natdrift er allerede indstillet under systemparametrene Rumtemp. 1 og 2. Eksempel: For varmekreds 1 skal der leveres varme fra mandag til fredag under to forskellige tids-perioder fra 05:30 til 08:30 og fra 14:00 til 22:00. I weekenden skal der leveres varme hver dag fra 08:30 til 21:00. Åbn betjeningsklappen! varmekreds 1 eller varmekreds 2 11

12 Varmtvandsprogrammer I menupunktet kan du for indstille tider for dag- og nattemperaturer. Du kan indstille brugsvandsopvarmning for: - Hver ugedag for sig (mandag,, sondag) - Mandag til fredag (man-fre) - Lørdag og søndag (lor-son) - Hele ugen (man-son) For hvert af disse alternativer kan du indstille tre koblingstidspar (I, II, III). Undtagelse: Hvis du vil opvarme brugsvand fra 22:00 til 06:00 næste morgen må du indstille to koblingstidspar. På denne måde bestemmer du, hvornår og hvor ofte varmepumpesystemet skal levere varmt brugsvand under dagsdrift. De tilhørende setpunkter for dags- og natdrift er allerede indstillet under systemparameteren Varm brugsvandstemperatur. Eksempel: Du vil opvarme brugsvand hver dag i to forskellige tidsperioder fra 22:00 til 06:00 næste morgen og fra 08:00 til 09:00. Eftersom døgnet begynder kl. 00:00 må du også i dette eksempel begynde programmeringen kl. 00:00. Det første koblings-tidspar gælder fra 00:00 til O6:00. Det andet koblingstidspar starter 08:00 og slutter 09:00. Det tredje koblingstidspar begynder 22:00 og slutter 24:00. Åbn betjeningsklappen! 12

13 Standardindstillinger Ved levering er følgende standardindstillinger indprogrammeret i styreenheden fra fabrikken: Koblingstider 1) for varmekreds 1 og varmekreds 2 VK1/VK2 (dagsdrift) Mandag - fredag 6:00 22:00 Lørdag søndag 7:00 23:00 Rumtemp. 1 / 2 2) Rumtemperatur i dagsdrift 20 C Rumtemperatur i natdrift 20 C Koblingstider for brugsvandsprogrammet Mandag - søndag 0:00-24:00 Brugsvandstemperatur Brugsvandsdagstemp. 47 C Brugsvandsnattemperatur 10 C Stejlhed varmekurve Varmekurve 1 0,6 Varmekurve 2 0,2 1) Gælder kun for koblingstidspar 1; Koblingstidspar 2 og 3 er ikke forprogrammeret. 2) I standardindstillingerne indgår ifølge Stiebel Eltrons anbefalinger ingen natdrift. 1.9 Fjernkontrol FE7 Med fjernbetjening FE 7 kan: - den nominelle rumtemperatur ved opvarmning ændres med ± 5 C for varmekreds 1 eller 2. - driftsmåden ændres. Den har følgende betjeningselementer: - en drejeknap til ændring af den nominelle rumtemperatur - en drejeknap med positionerne Automatisk drift Varig reduceret drift E Varig dagdrift Varme- og brugsvandsprogrammer I disse tabeller kan du notere de individuelle værdier du har indprogrammeret. Varmekreds 1 Koblingstidspar I Koblingstidspar II Koblingstidspar III Man. Tir. Ons. Tor. Fre. Lor. Son. Man. - Fre. Lor. - Son. Man. - Son. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. Lor. Son. Man. - Fre. Lor. - Son. Man. - Son. Varmekreds 2 Koblingstidspar I Koblingstidspar II Koblingstidspar III Fjernkontrollen fungerer kun, når styreenheden WPMiw er sat på automatisk drift Fjernkontrol FEK Ved WPC cool er fjernkontrollen FEK en forudsætning ved overfladekøling, f.eks. via gulvvarme. Udover rumtemperaturen måler den også dug-punktstemperaturen, så kondens undgås. E Med fjernbetjening FEK kan: - den nominelle rumtemperatur ved opvarmning ændres med ± 5 C for varmekreds 1 eller 2. - driftsmåden ændres. Den har følgende betjeningselementer: - en drejeknap til ændring af den nominelle rumtemperatur - en Fraværs-tast - en Info-tast - en tast til valg af følgende driftsmåder: Man. Tir. Ons. Tor. Fre. Lor. Son. Man. - Fre. Lor. - Son. Man. - Son. Brugsvandsprogram Koblingstidspar I Koblingstidspar II Koblingstidspar III Standby-drift Automatisk drift Varig dagdrift Varig reduceret drift Når FEK er koblet på en bestemt varmekreds fjernes parametrene varmekurve, rumtemperatur og varmeprogram for styringsenheden WPMiw. 13

14 2. Montage vejledning for installatøren 2.1 Varmepumpens opbygning WPC / WPC...cool * 9 19 * * Fig _03_01_0081C Brine udløb 2 Brine indløb 3 Retur varme 4 Sikkerhedsaggregat (vedlagt) 5 Fremløb varme 6 Varmt brugsvand 7 Koldt vand 8 Trevejsventil (varmt brugsvand) 9 Snavssamler (centralvarmevand) 10 Kondensator 11 Temperaturføler (returvarmekreds) 12 Højtryksovervågning 13 Temperaturføler (varmt gas) 14 Varmecirkulationspumpe/ladepumpe for bufferbeholder 15 Påfyldnings- og aftapningshane (centralvarmevand) 16 Temperaturføler (varmt brugsvand) 17 Varmtvandsbeholder 18 Påfyldnings- og aftapningshane (varmtvandsbeholder) 19 Trevejsventil (brine) * 20 Varmeveksler (køling) * 21 El-tilslutning 22 Sikkerhedstemperaturbegrænser (Elvarmepatron) 23 Typeskilt 24 Påfyldnings- og aftapningshane (brine) 25 Ekspansionsventil 27 Kompressor 28 Brinepumpe 29 Elvarmepatron 30 Snavsfilter (brine) 31 Lavtrykssensor 33 Temperaturføler (brineindløb) 34 Fordamper 35 Temperaturføler (varmepumpe fremløb) 36 Påfyldnings- og aftapningshane (brugsvandsvarmeveksler) 37 Signalanode 38 Trykføler 39 Anode 40 Højtrykssensor 41 Udluftning (varme)* * kun ved WPC...cool 14

15 2.2 Tekniske data (Gældende er data, der fremgår af typeskiltet) Effektdata gælder for nye apparater med rene varmevekslere. Varmepumpe Type WPC 5 WPC 7 WPC 10 WPC 13 Varenr, Varmepumpe Type WPC 5 cool WPC 7 cool WPC 10 cool WPC 13 cool Varenr,: Type og driftform Type (kompakt/split/åben) Kompakt Driftsform Monovalent Bivalent - parallel Ydermål, vægt, tilslutningsdimensioner Ydermål H/B/D 2100 x 600 x x 600 x x 600 x x 600 x 650 Kipmål mm Vægt (tom/fuld) kg 283 / / / / 475 Kølemiddel type R 410A R 410A R 410A R 410A Fyldningsmængde kg 1,6 2,0 2,5 2,4 Tilladt driftstryk MPa 4,3 4,3 4,3 4,3 Nominelt indhold varmtvandsbeholder l Tilladt driftstryk MPa 1,0 1,0 1,0 1,0 Tilslutning varmekreds / Fremløb/retur mm 22 kompressionskobling Tilslutning koldt og varmt vand mm 22 kompressionskobling Tilslutning varmekilde frem/retur mm 28 kompressionskobling Fordampermateriale 1,4401/Cu Kondensatormateriale 1,4401/Cu Varmepumpe effekt (EN 14511) Varmeeffekt ved B0/W35 1) kw 5,92 7,4 10,03 12,83 Køleeffekt ved B0/W35 1) kw 4,59 5,72 7,82 9,88 Effektforbrug ved B0/W35 1) kw 1,33 1,68 2,21 2,95 Virkningsgrad ved B0/W35 1) 4,46 4,39 4,54 4,35 Køleeffekt WPC... cool 2) kw 3,8 5,2 6,0 8,5 Elforbrug tilskudsvarme (DHC) kw 8,8 8,8 8,8 8,8 Varmetransmissionsmedie Varmetransmissionsmedie varm side/ kold side Brine af vand med 33 Vol, % Ethylenglykol Min. flow varm side m 3 /h 0,5 0,64 0,86 1,1 kold side m 3 /h 1,4 1,9 2,2 3,1 Tilladt driftstryk varm og kold side MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 Tilladt ekstern trykdifference, varm side 3) hpa Tilladt ekstern trykdifference, kold side 3) hpa Driftstemperaturgrænser Kildemedie WQA min, / Kildemedie WQA max, 4) C 5 / 20 [kildetemp, indtil 40 C er tilladte i korte perioder (max, 30 min)] Varmt vand WNA min, / Varmt vand WNA max, 4) C 15 / 60 Elektriske Data Sikring Kompressor A 16 gl 16 gl 16 gl 16 gl Tilskudsvarme A 16 gl 16 gl 16 gl 16 gl Styrekreds A 16 gl 16 gl 16 gl 16 gl Kapsling EN (DIN VDE 0470) IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 Spænding/frekvens kompressor 3/PE~400/50 3/PE~400/50 3/PE~400/50 3/PE~400/50 Spænding/frekvens tilskudsvarme 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 Spænding/frekvens styreenhed 1/N/PE~230/50 1/N/PE~230/50 1/N/PE~230/50 1/N/PE~230/50 Startstrøm A Elektrisk effektforbrug 5) Kompressor + varmekildepumpe min/max kw 2,0 / 2,9 2,3 / 3,7 2,9 / 4,5 3,5 / 5,9 Korrosionsbeskyttelse forzinket Gældende sikkerhedsbestemmelser DIN EN 60335, DIN 8975, Retningslinie EMV 89/336/EWG, Retningslinie - lavspænding 73/23/EWG Lydeffektniveau i hht, DIN EN db(a) Lydtryksniveau (1 m afstand) db(a) ) 2) 3) 4) 5) B0/W35 = Brineindløbstemperatur 0 ºC, varmefremløb 35 ºC Ved nominelt flow, 15 ºC brineudløb fra kilden, 23 ºC returtemperatur i kølekredsen Ved B0/W35 WQA = varmekildesystem (kold side) WNA = varmt vand (varm side) Ved min.: B5/W35 Ved max.: B20/W60 15

16 2.2.1 Tekniske data styreenhed (WPMiw) Forsyningsspænding 230 V ~ ± 10 %, 50 Hz Effektforbrug max. 8 VA EN Beskyttelsesart IP 1XB EN Beskyttelsesklasse II Funktion type 1B Software - Klasse A Batteri back-up ur, ugedag > 1 dag. Tilladt omgivelsestemp. under drift 0 til 50 C Tilladt omgivelsestemp. ved opbevaring - 30 til 60 C Følermodstand Målemodstand med 2000 Kommunikationssystem RS232 (optisk), CAN Max. belastning på relæudgange Ladepumpe buffer 2 (1,5) A Cirkulationspumpe 2 (1,5) A Shuntpumpe 2 (1,5) A Ladepumpe for varmt brugsvand 2 (1,5) A Cirkulationspumpe 2 (1,5) A Kildepumpe 2 (1,5) A Kontakt tilskudsvarme 2 (1,5) A Shunt 2 (1,5) A Max. totalbelastning af alle relæudgange 10 (8) A 2.3 Tilbehør (indgår i leverancen) Antal Beskrivelse Varenr. 2 Sikkerhedsarmatur for varmekreds og brinekreds Trykslange DN 22 med isolering for varmekreds Trykslange DN 28 med isolering for brinekreds Vedlagt i karton 1 Udeføler AFS Maskinsko Glidesko for maskinsko Vinkel-kompressionskoblinger DN til varmekreds frem og retur 2 Vinkel-kompressionskoblinger DN til brine frem og retur 2 Kompressionskoblinger DN Kompressionskoblinger DN Ekstra tilbehør Beskrivelse Varenr. Ventilationsmodul LWM Aktives Kühlmodul WPAC 2 (nur WPC) Bufferbeholder SBP 100 Komfort Bufferbeholder SBP 200 E Speicherbehälter SBP 400 E Bufferbeholder SBP 700 E Bufferbeholder SBP 700 E SOL WPSV 25-4 (brinefordeler) WPSV 32-4 (brinefordeler) WPSV 25-6 (brinefordeler) WPSV 32-6 (brinefordeler) MAG 12 (ekspansionsbeholder brine) Fjernkontrol FE Fjernkontrol FEK Anlægsføler AVF Dykrørsføler TF Frostsikringsmiddel MEG Varmekildemedie, færdigblandet (Kaliumkarbonat)

17 Ethylenglykol/vandblanding med 33 Vol.% Ethylenglykol Effektdiagram WPC 5 / WPC 5 cool 1 = Fremløbstemperatur 35 C fuld belastning 2 = Fremløbstemperatur 50 C fuld belastning 3 = Fremløbstemperatur 60 C fuld belastning WQA-mediets indløbstemperatur 26_03_01_0082 Effektfaktor wp El-effektforbrug pwp Varmeeffekt wp Fig. 4 Ethylenglykol/vandblanding med 33 Vol.% Ethylenglykol Effektdiagram WPC 7 / WPC 7 cool 1 = Fremløbstemperatur 35 C fuld belastning 2 = Fremløbstemperatur 50 C fuld belastning 3 = Fremløbstemperatur 60 C fuld belastning WQA-mediets indløbstemperatur 26_03_01_0083 Effektfaktor wp El-effektforbrug pwp Varmeeffekt wp Fig. 5 17

18 Ethylenglykol/vandblanding med 33 Vol.% Ethylenglykol Effektdiagram WPC 10 / WPC 10 cool 1 = Fremløbstemperatur 35 C fuld belastning 2 = Fremløbstemperatur 50 C fuld belastning 3 = Fremløbstemperatur 60 C fuld belastning 26_03_01_0084 Fig. 6 Effektdiagram WPC 13 / WPC 13 cool Ethylenglykol/vandblanding med 33 Vol.% Ethylenglykol 1 = Fremløbstemperatur 35 C fuld belastning 2 = Fremløbstemperatur 50 C fuld belastning 3 = Fremløbstemperatur 60 C fuld belastning WQA-mediets indløbstemperatur WQA-mediets indløbstemperatur Effektfaktor wp El-effektforbrug pwp Varmeeffekt wp 26_03_01_0085 Effektfaktor wp El-effektforbrug pwp Varmeeffekt wp Fig. 7 18

19 2.5 Beskrivelse af varmepumpen WPC Funktionsskema WPC 1 Brine udløb 2 Brine indløb 3 Retur varme 4 Fremløb varme 5 Varmt brugsvand 6 Koldt vand 7 Trevejsventil 8 Elvarmepatron (intern tilskudsvarme) 9 Kondensator 10 Frostsikring 11 Højtryksovervågning 12 Kompressor 13 Varmeveksler 14 Varmtvandsbeholder 15 Ekspansionsventil 16 Filtertørrer 17 Lavtrykssensor 18 Kondensbakke 19 Fordamper 20 Varmecirkulationspumpe 21 Brinecirkulationspumpe Funktionsbeskrivelse WPC Varmekildemediet (brine) strømmer ind i varmepumpens fordamper (19). Der afgiver mediet varme og mediet forlader således varmepumpen med en lavere temperatur. Den energi varmepumpen har udvundet overføres til centralvarmevandet i kondensatoren (9). Centralvarmevandet afgiver derefter sin varme til varmekredsen, eller leder det via trevejsventilen (7) videre til den indbyggede varmeveksler (13) i varmtvandsbeholderen (14). Elvarmepatronen (8) (intern tilskudsvarme) træder i funktion, når brugsvandsopvarmningen kræver temperaturer, der er højere end varmepumpens maximale fremløbs-temperatur. Tilskudsvarmen kan også dække det overskydende varmebehov, hvis dette overstiger varmepumpens opvarmningseffekt. 26_03_01_0086 Fig. 8a 19

20 2.6 Beskrivelse af varmepumpen WPC cool Funktionsskema WPC cool 1 Brine udløb 2 Brine indløb 3 Retur varme 4 Fremløb varme 5 Varmt brugsvand 6 Koldt vand 7 Trevejsventil (varmt vand) 8 Elvarmepatron (intern tilskudsvarme) 9 Kondensator 10 Varmeveksler (køling) 11 Varmecirkulationspumpe 12 Højtryksovervågning 13 Kompressor 14 Varmeveksler (varmt vand) 15 Varmtvandsbeholder 16 Ekspansionsventil 17 Filtertørrer 18 Lavtrykssensor 19 Kondensbakke 20 Fordamper 21 Trevejsventil (brine) 22 Brinecirkulationspumpe Funktionsbeskrivelse WPC cool Varmekildemediet (brine) strømmer ind i varmepumpens fordamper (20). Her afgiver mediet varme og forlader således varmepumpen med en lavere temperatur. Den energi varmepumpen har udvundet overføres i kondensatoren (9) til centralvarmevandet. Centralvarmevandet afgiver derefter sin varme til varmekredsen, eller leder det videre til den indbyggede varmeveksler (14) i varmtvandsbeholderen (15) via trevejsventilen (7). Elvarmepatronen (8) (intern tilskudsvarme) træder i funktion, når brugsvandsopvarmningen kræver temperaturer, der er højere end varmepumpens maximale fremløbstemperatur. Tilskudsvarmen kan også dække det overskydende varmebehov, hvis dette overstiger varmepumpens opvarmningseffekt. 26_03_01_0087 Ved køling pumpes varmepumpemediet (brine) ved hjælp af endnu en trevejsventil (20) gennem en ekstra varmeveksler (10) og tager derfra varme fra centralvarmevandet. Fig. 8b 20

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

WPMW II, WPMS II Varmepumpestyring til varmepumper Brugs- og monteringsvejledning

WPMW II, WPMS II Varmepumpestyring til varmepumper Brugs- og monteringsvejledning WPMW II, WPMS II Varmepumpestyring til varmepumper Brugs- og monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Betjeningsvejledning 2 1 Oversigt over anlægget 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Brugs- og monteringsvejledning

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Monteringsvejledning Brine- / vand-varmepumpe Kompaktanlæg Opstilling indendørs NY Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere