WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning"

Transkript

1 WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning Indholdsfortegnelse 1. Brugsvejledning for brugeren og installatøren Oversigt over varmepumpen Beskrivelse af varmepumpen Vigtig information Betjening Hvad gør jeg, hvis...? Vedligeholdelse Brugs-/montage vejledning Indstillinger Fjernkontrol FE Fjernkontrol FEK Montage vejledning for installatøren Varmepumpens opbygning Tekniske data Tilbehør Ekstra tilbehør 16 Effektdiagram Beskrivelse af varmepumpen WPC Beskrivelse af varmepumpen WPC...cool Drift og betjening Normer og bestemmelser Vedligehold og rengøring Montering 23 Elektrisk tilslutning 28 Koblingsskema Idriftsætning med WPMiw - oversigt Idriftsætning Idriftsætning WPMiw Fejlfinding Idriftsætningsskema Idriftsætningsprotokol 47 Garanti 50 Miljø og genanvendelse 50 Anvendte symboler Følgende sikkerhedsanvisninger skal overholdes: Bemærk: Advarsler om mulige risici for materiale- og miljøskader 26_03_01_0074 Bemærk: Vigtige oplysninger. Montage (vand- og elinstallation), idriftsætning og vedligehold af denne varmepumpe må kun udføres af autoriseret installatør og i overensstemmelse med denne vejledning.

2 1. Brugsanvisning for brugeren og installatøren 1.1 Oversigt over varmepumpen A 11 Rumtemp. 1 Rumtemp. 2 VV Temp Tid/Dato Ferie / Party Temperaturer Varmekurve Varmeprog. VV Program Driftssaettning _03_01_0073C System-statusvisning 1 Shunten åben 2 Shunten lukket 3 Cirkulationspumpe Varmekreds 2, "blandekreds" 4 Cirkulationspumpe Varmekreds 1, "radiatorkreds" 5 Opvarmning af brugsvand 6 Kompressor 1 7 Ladepumpe for bufferbeholder 8 Køling, Kun for WPC cool 9 Elvarmepatron (brugsvandsopvarmning) 10 Tilskudsvarme (centralvarme) 11 Menu styreenhed A Display B Drejeknap C Drejeknap Reset/Auto D Programmeringsknap E Programmeringsindikator F Optisk interface RS 232 G ON-indikator, grøn (opvarmning), Kun for WPC G ON-indikator, blå (køling), Kun for WPC cool H Signalindikator, rød (signalanode) F E G D C H B 1.2 Beskrivelse af varmepumpen WPC er en varmepumpe til opvarmning og brugsvandsopvarmning. Den er dimen-sioneret som en væske/vand varmepumpe. Varmen tages fra varmekildemediet, brine, ved lav temperatur og afgives derefter til centralvarmevandet ved en højere temperatur sammen med den energi, som er tilført kompressoren. Alt efter varmekildens temperatur kan centralvarmevandet varmes op til en fremløbstemperatur på op til 60ºC. I WPC er indbygget: En brinecirkulationspumpe, en varmecirkulationspumpe og en trevejsventil til omkobling mellem centralvarmevand og brugsvandsopvarmning. Brugsvandsopvarmning sker ved, at centralvarmevandet, som varmes op af varmepumpen, ledes gennem en varmeveksler i varmtvandsbeholderen og derved afgiver sin varme til brugsvandet. Reguleringen af WPC sker ved hjælp af en temperaturregulator, som er indbygget i returledningen og som styres af udetemperaturen (varmepumpestyring WPMiw). WPMiw regulerer også DHW varmen til den ønskede temperatur. DHW varmen foretages automatisk af en integreret elektrisk ekstravarmer, hvis hverken højtryksføleren eller varmgas begrænseren reagerer under DHW opvarmning. Under forudsætning af at ECO funktionen aktiveres, afbrydes DHW opvarmningen, og den indstillede DHW værdi tilsidesættes med den aktuelle DHW temperatur, som er blevet opnået. En rød signal indikator (pos. H) viser at signalanoden er blevet anvendt Særlige egenskaber ved WPC cool I WPC cool er der yderligere indbygget en varmeveksler og en tre-vejsventil til omkobling mellem opvarmning og afkøling. Afkølingen af rummet sker ved, at brinen pumpes gennem den ekstra varmeveksler. Varmeenergien fra centralvarmesystemet overføres til brinen, som afgiver varmen til jorden. Den blå ON-indikator indikerer, når varmepumpen slår over på afkøling. Energibesparende råd Varmepumper arbejder med et særligt økonomisk og miljømæssigt ansvar, når de kører med en maksimal fremløbstemperatur på 35 C. Lav fremløbstemperatur kan opnås ved at bruge områdevarmesystemer (f.eks. gulv- eller vægvarmesystemer). Størrelse stråling så den maksimalt krævede fremløbstemperatur ikke overstiger 45 C. Ved at aktivere kontrolparameteren kan reducere den kraft der trækkes af cirkulationspumpen. I denne forbindelse henvises der til den lokale varmeleverandør. Når parameteren aktiveres, opvarmer varmepumpen udelukkende af sig selv, dvs. uden yderligere elektrisk ekstravarme. I så tilfælde begrænses DHW temperaturen automatisk til den værdi, som varmepumpen kan opnå. Hvis du, på grund af pasteurisering, ønsker at opvarme til 60 C mindst en gang om dagen, skal parameteren aktiveres. I denne forbindelse henvises der til den lokale varmeleverandør. 2

3 Overblik over funktionerne RS 232 interface til indstilling og overvågning ved hjælp af pc Systemudvidelse med fjernkontrollerne FEK og FE7 Indtastning af frostsikringsgrænse for system og varmepumpe Min. 24-timers strøm back-up på uret Automatisk pumpe-kickstart Resetmulighed Fejlliste med præcis fejlkode, med datoog timeindikation Hurtig og præcis fejldiagnose ved hjælp af systemanalyse, inkl. temperaturovervågning af varmepumpen og øvrigt udstyr Fabriksindstillinger for alle varme- og brugsvandskredse 1.3 Vigtig information Varmepumper må kun installeres og vedligeholdes af en kvalificeret installatør. Det er ikke tilladt: At anvende andre varmekildemedier end de, der udtrykkeligt er tilladte At varme andre væsker op end centralvarmevand. At montere varmepumpen a) udendørs b) i rum, hvor der er risiko for frost c) i vådrum, f.eks. badeværelser d) i rum, hvor der er risiko for støv e) i områder med eksplosionsfare At bruge varmepumpen a) udenfor det tilladte temperaturområde b) uden minimumscirkulationsvolumen på varmekilde- og varmekredssiderne Varmtvandsbeholderen er under brugsvandstryk. Ved opvarmning drypper ekspansionsvand fra sikkerhedsventilen, hvis ikke en ekspansionsbeholder til varmt vand er installeret. Kontakt installatøren, hvis vandet fortsætter med at dryppe efter endt opvarmning. 1.4 Betjening Betjeningen sker på 3 betjeningsniveauer. Betjeningsniveauerne 1 og 2 er tilgængelige for både brugeren og installatøren. Be-tjeningsniveau 3 er forbeholdt installatøren: Betjeningsniveau 1 (manøvreklap lukket) Her kan du skifte mellem de forskellige driftstilstande, f.eks. standby, programdrift, kontinuerlig dags- og natdrift mm. (se endvidere afsn ). Betjeningsniveau 2 (manøvreklap åben) På dette niveau kan der indstilles parametre som rumtemperatur, brugsvandstemperatur, varmeprogrammer mm. (se endvidere afsn ) Betjeningsniveau 3 (kun for installatøren) Dette niveau er beskyttet af en kode og bør kun betjenes af installatøren. På dette niveau indstilles varmepumpe- og systemspecifikke detaljer (se endvidere afsn og 2.12). Opsummering af de vigtigste punkter Indstillinger Alle indstillinger følger det samme mønster: Når betjeningsklappen åbnes skifter styringen til programtilstand. Et indikatorsymbol vises nederst i displayet ved systemparameteren rumtemp. 1. Ved at dreje på drejeknappen flytter indikatoren til den parameter du vil ændre. Tryk på -knappen, for at ændre værdien af parameteren. Når den røde indikator over -knappen lyser, kan den aktuelle værdi ændres ved at dreje på -knappen. Ved igen at trykke -knappen slukker den røde indikator og de nye værdier er blevet gemt. Hvis -knappen ikke slukkes kan yderligere værdier for menupunktet ændres ved flere tryk på -knappen. Først når Programmeringsindikatoren er slukket er programmeringen afsluttet. Afslut programmeringen Når du har indtastet og gemt de ønskede ændringer kan programmeringen afsluttes ved at lukke betjeningsklappen. Hvis flere ændringer derimod skal foretages, drejes på -knappen indtil displayet viser, der trykkes derefter på -knappen og du er tilbage på det foregående niveau. Hvis betjeningsklappen lukkes, mens programmeringsindikatoren stadig er tændt, går styreenheden tilbage til sit udgangspunkt. Den ændrede værdi gemmes ikke. Sideløbende med idriftsætningen foretages en systemkontrol, hvilket betyder, at samtlige tilsluttede følere vises i displayet. De følere, der ikke er til-sluttede, når spændingen tilsluttes styringen registreres ikke af styringen og vises heller ikke. Indikatorsymbolet springer over menupunktet. 1.5 Hvad gør jeg, hvis? der ikke kommer noget vand eller radiatorerne er kolde: Kontroller sikringen i sikringsskabet. Skift sikringen, hvis den er sprunget. Kontakt installatøren, hvis sikringen springer igen. Brugsvandstrykket falder: Rengør og/eller afkalk perlatoren i armaturet og brusehovedet. den røde signalindikator lyser: Signalanoden kontrolleres af installatøren og skiftes evt. Henvend dig altid til din installatør, hvis nogen anden fejl opstår. 1.6 Vedligeholdelse Vedligeholdelsesarbejde, som f.eks. kontrol af el-sikkerhed må kun udføres af en kvalificeret installatør. Beskyt varmepumpen mod støv og skidt på montage stedet. En fugtig klud er tilstrækkelig til rengøring af alle plast- og metaldele. Brug aldrig ridsende eller opløsende rengøringsmidler.! Fare for tilskadekomst! Hvis børn eller personer med indskrænkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner skal betjene apparatet, skal det sikres, at dette kun sker under opsyn eller efter passende vejledning af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed. Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet! 1.7 Brugs- og montage vejledning I forhold til det relevante system skal brugs-/ montage vejledningerne for de komponenter, som indgår i systemet følges! Gem denne brugs-/montagevejledning. Overdrag den til køber ved ejerskifte og vis den til installatøren ved vedligeholdelses- og reparationsarbejder. 3

4 Display (med alle visninger) Tidsindstilling for centralvarme og varmt brugsvand (sort) 14 tegns display med klartekst Dagsdrift for varmekreds 1 Kompressor i drift Koblingstidspar for centralvarme- og brugsvandsdrift Tilskudsvarme i drift Natdrift for varmekreds 1 26_03_01_0075 Tilskudsvarme (nøddrift) Brugsvandsopvarmning Konstant natdrift Konstant dagsdrift Automatik Standby Fejlkode (blinker) 1.8 Indstillinger Drift (Betjeningsniveau 1) Du kan ændre på driftsindstillingen ved hjælp af -knappen. Betjeningsklappen skal være lukket. Standby Frostsikring er aktiveret for varme- og brugsvandsdrift. Når betjeningsklappen er lukket, viser displayet frostsikring. Setpunktet for brugsvandstemperaturen er fast på 10ºC. Setpunktet for varmekredsen beregnes efter 5ºC for rumtemperaturen, se pkt. 3. Anvendelse: Under ferie. Automatisk drift Opvarmning i henhold til tidsprogram (gælder varmekreds 1 og 2), skift mellem dag- og nattemperatur. Varmt brugsvand i henhold til tidsprogram, skift mellem dag- og nattemperatur. Ved denne driftstilstand viser displayet et ekstra symbol i form af en sol eller måne, afhængigt af om varmekreds 1 aktuelt befinder sig i dags- eller natdrift. Fjernkontrollen fungerer kun i denne driftsform. Anvendelse: Til opvarmning og varmt brugsvand. Kontinuerlig dagsdrift Varmekredsen holdes konstant på dagtemperatur (gælder varmekreds 1 og 2). Varmt brugsvand i henhold til tidsprogram. Anvendelse: I lavenergihuse, hvor natdrift ikke skal benyttes. Kontinuerlig natdrift Varmekredsen holdes konstant på nattemperatur (gælder varmekreds 1 og 2). Varmt brugsvand i henhold til tidsprogram. Anvendelse: Ved fravær i weekender. Brugsvandsopvarmning Varmt brugsvand i henhold til tidsprogram, skift mellem dag- og nattemperatur. Frostsikringsfunktionen for varmedriften er aktiveret. Ved WPC cool er kølingen også aktiveret. Anvendelse: Varmesæsonen er slut, der skal kun varmes brugsvand (sommerdrift). Tilskudsvarme Denne indstilling aktiverer nøddriften. Tilskudsvarmen overtager i denne driftstilstand rumopvarmningen og opvarmningen af brugsvandet uafhængigt af bivalenspunktet. Fejlkode (blinker) Angiver fejl i varmepumpeanlægget. Kontakt din installatør. 4

5 1.8.2 Oversigt over systemparametre (Betjeningsniveau 2) Vælg ønsket menupunkt med drejeknappen. I menupunktet kan du for varmekreds 1 indstille setpunktet for rumtemperaturen ved dags- og natdrift. Hvis fjernkontrollen FE7 eller FEK er tilsluttet og koblet til varmekreds 1 kan du desuden aflæse den aktuelle rumtemperatur. Med menupunktet kan du for varmekreds 2 indstille setpunktet for rumtemperaturen ved dags- og natdrift. vises kun, hvis føleren for fremløbstemperaturen for varmekreds 2 er tilsluttet. Hvis fjernkontrollen FE7 eller FEK er tilsluttet og koblet til varmekreds 2, kan du desuden aflæse den aktuelle rumtemperatur. I menupunktet kan du indstille setpunktet for brugsvandstemperaturen for natog dagsdrift. I menupunktet kan du indstille klokken og sommertid. Sommertiden er fra fabrikken indstillet til 25. marts oktober. I menupunktet køres varmepumpesystemet i natdrift. Frostsikringsfunktionen for varmtvandsbeholderen er aktiv. I parameteren kan du forlænge dagsdriften med nogle timer. I menupunktet kan du kontrollere følertemperaturerne for varmepumpen og varmepumpesystemet og sammenligne setpunkter med aktuelle værdier. Du kan også aflæse varmekurveafstande mv. I menupunktet Varmekurver kan du indstille en for hver af varmekredsene 1 og 2. Hvis du anvender den varmekurve, som passer til den aktuelle bygning, kan du regne med, at rumtemperaturen holdes konstant uanset udetemperaturen. Det er meget vigtigt, at vælge den rigtige varmekurve! I menupunktet Varmeprogram kan du indstille de, som hører til hver af og. I menupunktet VV program kan du indstille tider for dags- og nattemperaturer for. Ved må man foruden indstillinger på betjeningsniveau 2 også indstille de systemspecifikke parametre. Disse indstilles af installatøren på betjeningsniveau 3, som er beskyttet af en kode. Lad installatøren kontrollere alle parametre. Noter de indstillede værdier i den tilhørende kolonne (systemværdi) i idriftsætningsskemaet Din installatør indstiller rumtemperaturen for køledriften for WPC cool på betjeningsniveau 3. Kølingen aktiveres, når rumtemperaturen er højere end setpunktet for rumtemperaturen. Kølingen afsluttes, når rumtemperaturen ligger ca. 2º under setpunktet for rumtemperaturen. Fjernkontrollen FEK (Varenr.: ) er nødvendig for køling via køleflader (gulvvarme, vægvarme). Fjernkontrollen FEK (Varenr.: ) eller FE7 (Varenr ) er nødvendig for køling via blæsekonvektorer. Køling kan ikke ske via radiatorer. Køling via radiatorer kan medføre fugtskader og er derfor ikke tilladt! 5

6 Indstillinger på betjeningsniveau 2 for brugeren og installatøren Rumtemperatur VK1 I menupunktet kan du for varmekreds 1 indstille setpunktet for rumtemperaturen ved dags- og natdrift. En ændring af denne parameter bevirker en parallelforskydning af varmekurven. Hvis fjernkontrollen FE7 eller FEK er tilsluttet og koblet til varmekreds 1 kan du desuden aflæse den aktuelle rumtemperatur.. Åbn betjeningsklappen! Rumtemperatur VK2 I menupunktet kan du for varmekreds 2 indstille setpunktet for rumtemperaturen ved dags- og natdrift. Hvis du synes det er for koldt eller varmt, kan du ændre rumtemperaturen. vises kun, hvis føleren på fremløbet for varmekreds 2 er tilsluttet. Hvis fjernkontrollen FE7 eller FEK er tilsluttet og koblet til varmekreds 2 kan du desuden aflæse den aktuelle rumtemperatur. Åbn betjeningsklappen! Varmtvandstemperatur I menupunktet kan du indstille setpunktet for både dag- og nattemperaturen for varmt brugsvand. Åbn betjeningsklappen! 6

7 Tid og Dato I menupunktet kan du indstille og. Sommertiden er fra fabrikken indstillet til 25. marts oktober. Åbn betjeningsklappen! Indstil ur eller sommertid 7

8 Ferie- og Partyprogram Temperaturer I køres varmepumpesystemet i natdrift og frostsikringsfunktionen for varmt brugsvand er aktiv. Når klappen er lukket vises feriedrift i displayet. Indtast år, måned og dag for feriens begyndelse. Også for feriens afslutning skal år, måned og dag indtastes. Start- og sluttid er altid kl. 24:00 på den angivne dag. Når ferietiden er slut fungerer varmepumpen igen normalt i henhold til det tidligere program for opvarmning og varmt brugsvand. Under menupunktet Temperaturer kan du aflæse værdier for varmepumpen eller varmepumpeanlægget. Åbn betjeningslugen! Ved Partydrift kan du forlænge dagsdriften med nogle timer. Når den angivne tid i timer er løbet ud fungerer varmepumpesystemet igen i henhold til det indstillede varmeprogram. Åbn betjeningsklappen! Aktuelle og indstillede værdier vises ikke, når den pågældende sensor ikke er tilsluttet. Eksempel: Kompressorens varmeeffekt i KWh ved varmedrift i de sidste 24 timer. Display - 8

9 INFO UDETEMPERATUR AKT RUMTEMP Udetemperatur Aktuel rumtemperatur for varmekreds 1 (HK1) eller varmekreds 2 (HK2) (vises kun, når fjernbetjening FE7 er tilsluttet) SP RUMTEMP Indstillet rumtemperatur for varmekreds 1 eller varmekreds 2 (vises kun, når fjernbetjening FE7 er tilsluttet) LUFTFUGTIGHED Rumluftfugtighed DUGPUNKTSTEMP Dugpunktstemperatur SP VV-TEMP Indstillet varmtvandstemperatur AKT RETURTEMP Varmepumpens aktuelle returløbstemperatur i varmekreds 1 SP RETURTEMP Varmepumpens indstillede returløbstemperatur i varmekreds 1 (HK1), ved fastværdiregulering vises fast temperatur AKT SHUNT TEMP Aktuel blanderfremløbstemperatur i varmekreds 2 SP SHUNT TEMP Indstillet blanderfremløbstemperatur i varmekreds 2 KONST FREML T Fast temperatur i varmepumpens returløb SP BUFFER T Indstillet buffertemperatur (største indstillingsværdi i varmekredsene H1, H2, (H3 når MSM forefindes), ved fastværdiregulering vises fast temperatur) AKT FREML TEMP Varmepumpens aktuelle fremløbstemperatur SP FREML VARME Indstillet varme-fremløbstemperatur AKT KILDE TEMP Aktuel kildetemperatur SP KILDE TEMP Minimal kildetemperatur BIVALENS VARME Varme-bivalenspunkt BIVALENS VV Varmtvands-bivalenspunkt GRENSE VARME Varme-grænsetemperatur GRENSE VV Varmtvands-grænsetemperatur FROSTSIKRING Anlægsfrostbeskyttelsestemperatur VARM GAS TEMP Kompressorudgangstemperatur TRYK HT Højtryk TRYK LT Lavtryk L-MAARA PAIVA KWh Kompressorens varmeeffekt i KWh ved varmedrift i de sidste 24 timer WM SUMME MWh L-MAARA PAIVA KWh L-MAARA SUMMA MWh L-MAARA SUMMA KWh L-MAARA SUMMA MWh Kompressorens totale varmeeffekt i MWh ved varmedrift Kompressorens varmeeffekt i KWh ved varmtvandsdrift i de sidste 24 timer Kompressorens totale varmeeffekt i MWh ved varmtvandsdrift Den elektriske efteropvarmnings totale varmeeffekt i KWh ved varmtvandsdrift Den elektriske efteropvarmnings totale varmeeffekt i MWh ved varmtvandsdrift 9

10 Varmekurver I menupunktet kan du indstille for hver af varmekredsene 1 og 2. Det er meget vigtigt, at vælge den rigtige varmekurve! Bemærk: Installatøren har for hver varmekreds indstillet en varmekurve, som er optimeret til lige netop dit hus og dit varmesystem. For varmekreds 1 relateres varmekurven til varmepumpens returtemperatur og for varmekreds 2 til shunt fremløbstemperaturen. Ved forskydning af varmekurven i styringsenheden WPMiw vises øverst i displayet henholdsvis den beregnede returtemperatur eller fremløbstemperatur, som funktion af udetemperaturen og setpunktet for rumtemperaturen. Referer til +20 C Referer til 0 C udetemperatur udetemperatur Referer til -20 C udetemperatur Varmekurvediagram Du kan indstille en varmekurve for hver af varmekredsene 1 og 2. Fra fabrikken er varmekurven for varmekreds 1 indstillet til 0,6 og for varmekreds 2 er den indstillet til 0,2. Varmekurverne tager udgangspunkt i et setpunkt for rumtemperaturen på 20ºC. Varmekreds 1 VP-returtemperatur [ C] Varmekreds 2 VP-fremløbstemperatur [ C] Udetemperatur [ C] 26_03_01_0077 Figuren viser en standardvarmekurve med stejlheden 0,8 med et setpunkt for rumtemperaturen ved dagsdrift på 20ºC. Den nedre kurve er natdriften. Her antages setpunktet for rumtemperaturen at være 15ºC. Varmekurven parallelforskydes. Dagsdrift Varmekreds 1 Referer til +20 C Referer til 0 C udetemperatur udetemperatur Natsdrift Referer til -20 C udetemperatur Hvis en fast temperatur via parameteren fast temperatur er valgt på betjeningsniveau 3, vises varmekurve 1 ikke i displayet, i stedet vises Konst freml T med tilhørende temperatur. 26_03_01_0076 Retur-/fremløbstemperatur [ C] Dagsdrift Natdrift Tilpasning af en varmekurve Udetemperatur [ C] 26_03_01_0078 Eksempel: I et varmesystem er retur- eller fremløbstemperaturen for lav i overgangsperioden mellem forår og efterår ved udetemperaturer på mellem 5ºC og 15ºC, men tilfredsstillende, når udetemperaturen 0ºC. Dette problem kan afhjælpes med en parallelforskydning og samtidig mindskelse af varmekurven. Fra fabrikken var varmekurven 1,0 indstillet med udgangspunkt i setpunktet 20ºC for rumtemperaturen. Den stiplede linie viser, at varmekurven ændres til 0,83 og at setpunktet for rumtemperaturen nu er 23,2ºC. 10 Retur-/fremløbstemperatur [ C] Ændret varmekurve Udetemperatur [ C] 26_03_01_0079

11 Åbn betjeningsklappen! Varmeprogram I menupunktet kan du indstille de varmeprogrammer, som skal gælde for varmekredsene 1 og 2. Du kan indstille varmesystemet til: - Hver ugedag for sig (mandag,, sondag) - Mandag til fredag (man-fre) - Lørdag og søndag (lor-son) - Hele ugen (man-son) For hvert af disse alternativer kan du indstille tre koblingstidspar (I, II, III). På denne måde bestemmer du, hvornår og hvor ofte varmepumpesystemet skal levere varme under dagsdrift. I den øvrige tid kører varmepumpen i natdrift. De tilhørende setpunkter for dags- og natdrift er allerede indstillet under systemparametrene Rumtemp. 1 og 2. Eksempel: For varmekreds 1 skal der leveres varme fra mandag til fredag under to forskellige tids-perioder fra 05:30 til 08:30 og fra 14:00 til 22:00. I weekenden skal der leveres varme hver dag fra 08:30 til 21:00. Åbn betjeningsklappen! varmekreds 1 eller varmekreds 2 11

12 Varmtvandsprogrammer I menupunktet kan du for indstille tider for dag- og nattemperaturer. Du kan indstille brugsvandsopvarmning for: - Hver ugedag for sig (mandag,, sondag) - Mandag til fredag (man-fre) - Lørdag og søndag (lor-son) - Hele ugen (man-son) For hvert af disse alternativer kan du indstille tre koblingstidspar (I, II, III). Undtagelse: Hvis du vil opvarme brugsvand fra 22:00 til 06:00 næste morgen må du indstille to koblingstidspar. På denne måde bestemmer du, hvornår og hvor ofte varmepumpesystemet skal levere varmt brugsvand under dagsdrift. De tilhørende setpunkter for dags- og natdrift er allerede indstillet under systemparameteren Varm brugsvandstemperatur. Eksempel: Du vil opvarme brugsvand hver dag i to forskellige tidsperioder fra 22:00 til 06:00 næste morgen og fra 08:00 til 09:00. Eftersom døgnet begynder kl. 00:00 må du også i dette eksempel begynde programmeringen kl. 00:00. Det første koblings-tidspar gælder fra 00:00 til O6:00. Det andet koblingstidspar starter 08:00 og slutter 09:00. Det tredje koblingstidspar begynder 22:00 og slutter 24:00. Åbn betjeningsklappen! 12

13 Standardindstillinger Ved levering er følgende standardindstillinger indprogrammeret i styreenheden fra fabrikken: Koblingstider 1) for varmekreds 1 og varmekreds 2 VK1/VK2 (dagsdrift) Mandag - fredag 6:00 22:00 Lørdag søndag 7:00 23:00 Rumtemp. 1 / 2 2) Rumtemperatur i dagsdrift 20 C Rumtemperatur i natdrift 20 C Koblingstider for brugsvandsprogrammet Mandag - søndag 0:00-24:00 Brugsvandstemperatur Brugsvandsdagstemp. 47 C Brugsvandsnattemperatur 10 C Stejlhed varmekurve Varmekurve 1 0,6 Varmekurve 2 0,2 1) Gælder kun for koblingstidspar 1; Koblingstidspar 2 og 3 er ikke forprogrammeret. 2) I standardindstillingerne indgår ifølge Stiebel Eltrons anbefalinger ingen natdrift. 1.9 Fjernkontrol FE7 Med fjernbetjening FE 7 kan: - den nominelle rumtemperatur ved opvarmning ændres med ± 5 C for varmekreds 1 eller 2. - driftsmåden ændres. Den har følgende betjeningselementer: - en drejeknap til ændring af den nominelle rumtemperatur - en drejeknap med positionerne Automatisk drift Varig reduceret drift E Varig dagdrift Varme- og brugsvandsprogrammer I disse tabeller kan du notere de individuelle værdier du har indprogrammeret. Varmekreds 1 Koblingstidspar I Koblingstidspar II Koblingstidspar III Man. Tir. Ons. Tor. Fre. Lor. Son. Man. - Fre. Lor. - Son. Man. - Son. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. Lor. Son. Man. - Fre. Lor. - Son. Man. - Son. Varmekreds 2 Koblingstidspar I Koblingstidspar II Koblingstidspar III Fjernkontrollen fungerer kun, når styreenheden WPMiw er sat på automatisk drift Fjernkontrol FEK Ved WPC cool er fjernkontrollen FEK en forudsætning ved overfladekøling, f.eks. via gulvvarme. Udover rumtemperaturen måler den også dug-punktstemperaturen, så kondens undgås. E Med fjernbetjening FEK kan: - den nominelle rumtemperatur ved opvarmning ændres med ± 5 C for varmekreds 1 eller 2. - driftsmåden ændres. Den har følgende betjeningselementer: - en drejeknap til ændring af den nominelle rumtemperatur - en Fraværs-tast - en Info-tast - en tast til valg af følgende driftsmåder: Man. Tir. Ons. Tor. Fre. Lor. Son. Man. - Fre. Lor. - Son. Man. - Son. Brugsvandsprogram Koblingstidspar I Koblingstidspar II Koblingstidspar III Standby-drift Automatisk drift Varig dagdrift Varig reduceret drift Når FEK er koblet på en bestemt varmekreds fjernes parametrene varmekurve, rumtemperatur og varmeprogram for styringsenheden WPMiw. 13

14 2. Montage vejledning for installatøren 2.1 Varmepumpens opbygning WPC / WPC...cool * 9 19 * * Fig _03_01_0081C Brine udløb 2 Brine indløb 3 Retur varme 4 Sikkerhedsaggregat (vedlagt) 5 Fremløb varme 6 Varmt brugsvand 7 Koldt vand 8 Trevejsventil (varmt brugsvand) 9 Snavssamler (centralvarmevand) 10 Kondensator 11 Temperaturføler (returvarmekreds) 12 Højtryksovervågning 13 Temperaturføler (varmt gas) 14 Varmecirkulationspumpe/ladepumpe for bufferbeholder 15 Påfyldnings- og aftapningshane (centralvarmevand) 16 Temperaturføler (varmt brugsvand) 17 Varmtvandsbeholder 18 Påfyldnings- og aftapningshane (varmtvandsbeholder) 19 Trevejsventil (brine) * 20 Varmeveksler (køling) * 21 El-tilslutning 22 Sikkerhedstemperaturbegrænser (Elvarmepatron) 23 Typeskilt 24 Påfyldnings- og aftapningshane (brine) 25 Ekspansionsventil 27 Kompressor 28 Brinepumpe 29 Elvarmepatron 30 Snavsfilter (brine) 31 Lavtrykssensor 33 Temperaturføler (brineindløb) 34 Fordamper 35 Temperaturføler (varmepumpe fremløb) 36 Påfyldnings- og aftapningshane (brugsvandsvarmeveksler) 37 Signalanode 38 Trykføler 39 Anode 40 Højtrykssensor 41 Udluftning (varme)* * kun ved WPC...cool 14

15 2.2 Tekniske data (Gældende er data, der fremgår af typeskiltet) Effektdata gælder for nye apparater med rene varmevekslere. Varmepumpe Type WPC 5 WPC 7 WPC 10 WPC 13 Varenr, Varmepumpe Type WPC 5 cool WPC 7 cool WPC 10 cool WPC 13 cool Varenr,: Type og driftform Type (kompakt/split/åben) Kompakt Driftsform Monovalent Bivalent - parallel Ydermål, vægt, tilslutningsdimensioner Ydermål H/B/D 2100 x 600 x x 600 x x 600 x x 600 x 650 Kipmål mm Vægt (tom/fuld) kg 283 / / / / 475 Kølemiddel type R 410A R 410A R 410A R 410A Fyldningsmængde kg 1,6 2,0 2,5 2,4 Tilladt driftstryk MPa 4,3 4,3 4,3 4,3 Nominelt indhold varmtvandsbeholder l Tilladt driftstryk MPa 1,0 1,0 1,0 1,0 Tilslutning varmekreds / Fremløb/retur mm 22 kompressionskobling Tilslutning koldt og varmt vand mm 22 kompressionskobling Tilslutning varmekilde frem/retur mm 28 kompressionskobling Fordampermateriale 1,4401/Cu Kondensatormateriale 1,4401/Cu Varmepumpe effekt (EN 14511) Varmeeffekt ved B0/W35 1) kw 5,92 7,4 10,03 12,83 Køleeffekt ved B0/W35 1) kw 4,59 5,72 7,82 9,88 Effektforbrug ved B0/W35 1) kw 1,33 1,68 2,21 2,95 Virkningsgrad ved B0/W35 1) 4,46 4,39 4,54 4,35 Køleeffekt WPC... cool 2) kw 3,8 5,2 6,0 8,5 Elforbrug tilskudsvarme (DHC) kw 8,8 8,8 8,8 8,8 Varmetransmissionsmedie Varmetransmissionsmedie varm side/ kold side Brine af vand med 33 Vol, % Ethylenglykol Min. flow varm side m 3 /h 0,5 0,64 0,86 1,1 kold side m 3 /h 1,4 1,9 2,2 3,1 Tilladt driftstryk varm og kold side MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 Tilladt ekstern trykdifference, varm side 3) hpa Tilladt ekstern trykdifference, kold side 3) hpa Driftstemperaturgrænser Kildemedie WQA min, / Kildemedie WQA max, 4) C 5 / 20 [kildetemp, indtil 40 C er tilladte i korte perioder (max, 30 min)] Varmt vand WNA min, / Varmt vand WNA max, 4) C 15 / 60 Elektriske Data Sikring Kompressor A 16 gl 16 gl 16 gl 16 gl Tilskudsvarme A 16 gl 16 gl 16 gl 16 gl Styrekreds A 16 gl 16 gl 16 gl 16 gl Kapsling EN (DIN VDE 0470) IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 Spænding/frekvens kompressor 3/PE~400/50 3/PE~400/50 3/PE~400/50 3/PE~400/50 Spænding/frekvens tilskudsvarme 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 Spænding/frekvens styreenhed 1/N/PE~230/50 1/N/PE~230/50 1/N/PE~230/50 1/N/PE~230/50 Startstrøm A Elektrisk effektforbrug 5) Kompressor + varmekildepumpe min/max kw 2,0 / 2,9 2,3 / 3,7 2,9 / 4,5 3,5 / 5,9 Korrosionsbeskyttelse forzinket Gældende sikkerhedsbestemmelser DIN EN 60335, DIN 8975, Retningslinie EMV 89/336/EWG, Retningslinie - lavspænding 73/23/EWG Lydeffektniveau i hht, DIN EN db(a) Lydtryksniveau (1 m afstand) db(a) ) 2) 3) 4) 5) B0/W35 = Brineindløbstemperatur 0 ºC, varmefremløb 35 ºC Ved nominelt flow, 15 ºC brineudløb fra kilden, 23 ºC returtemperatur i kølekredsen Ved B0/W35 WQA = varmekildesystem (kold side) WNA = varmt vand (varm side) Ved min.: B5/W35 Ved max.: B20/W60 15

16 2.2.1 Tekniske data styreenhed (WPMiw) Forsyningsspænding 230 V ~ ± 10 %, 50 Hz Effektforbrug max. 8 VA EN Beskyttelsesart IP 1XB EN Beskyttelsesklasse II Funktion type 1B Software - Klasse A Batteri back-up ur, ugedag > 1 dag. Tilladt omgivelsestemp. under drift 0 til 50 C Tilladt omgivelsestemp. ved opbevaring - 30 til 60 C Følermodstand Målemodstand med 2000 Kommunikationssystem RS232 (optisk), CAN Max. belastning på relæudgange Ladepumpe buffer 2 (1,5) A Cirkulationspumpe 2 (1,5) A Shuntpumpe 2 (1,5) A Ladepumpe for varmt brugsvand 2 (1,5) A Cirkulationspumpe 2 (1,5) A Kildepumpe 2 (1,5) A Kontakt tilskudsvarme 2 (1,5) A Shunt 2 (1,5) A Max. totalbelastning af alle relæudgange 10 (8) A 2.3 Tilbehør (indgår i leverancen) Antal Beskrivelse Varenr. 2 Sikkerhedsarmatur for varmekreds og brinekreds Trykslange DN 22 med isolering for varmekreds Trykslange DN 28 med isolering for brinekreds Vedlagt i karton 1 Udeføler AFS Maskinsko Glidesko for maskinsko Vinkel-kompressionskoblinger DN til varmekreds frem og retur 2 Vinkel-kompressionskoblinger DN til brine frem og retur 2 Kompressionskoblinger DN Kompressionskoblinger DN Ekstra tilbehør Beskrivelse Varenr. Ventilationsmodul LWM Aktives Kühlmodul WPAC 2 (nur WPC) Bufferbeholder SBP 100 Komfort Bufferbeholder SBP 200 E Speicherbehälter SBP 400 E Bufferbeholder SBP 700 E Bufferbeholder SBP 700 E SOL WPSV 25-4 (brinefordeler) WPSV 32-4 (brinefordeler) WPSV 25-6 (brinefordeler) WPSV 32-6 (brinefordeler) MAG 12 (ekspansionsbeholder brine) Fjernkontrol FE Fjernkontrol FEK Anlægsføler AVF Dykrørsføler TF Frostsikringsmiddel MEG Varmekildemedie, færdigblandet (Kaliumkarbonat)

17 Ethylenglykol/vandblanding med 33 Vol.% Ethylenglykol Effektdiagram WPC 5 / WPC 5 cool 1 = Fremløbstemperatur 35 C fuld belastning 2 = Fremløbstemperatur 50 C fuld belastning 3 = Fremløbstemperatur 60 C fuld belastning WQA-mediets indløbstemperatur 26_03_01_0082 Effektfaktor wp El-effektforbrug pwp Varmeeffekt wp Fig. 4 Ethylenglykol/vandblanding med 33 Vol.% Ethylenglykol Effektdiagram WPC 7 / WPC 7 cool 1 = Fremløbstemperatur 35 C fuld belastning 2 = Fremløbstemperatur 50 C fuld belastning 3 = Fremløbstemperatur 60 C fuld belastning WQA-mediets indløbstemperatur 26_03_01_0083 Effektfaktor wp El-effektforbrug pwp Varmeeffekt wp Fig. 5 17

18 Ethylenglykol/vandblanding med 33 Vol.% Ethylenglykol Effektdiagram WPC 10 / WPC 10 cool 1 = Fremløbstemperatur 35 C fuld belastning 2 = Fremløbstemperatur 50 C fuld belastning 3 = Fremløbstemperatur 60 C fuld belastning 26_03_01_0084 Fig. 6 Effektdiagram WPC 13 / WPC 13 cool Ethylenglykol/vandblanding med 33 Vol.% Ethylenglykol 1 = Fremløbstemperatur 35 C fuld belastning 2 = Fremløbstemperatur 50 C fuld belastning 3 = Fremløbstemperatur 60 C fuld belastning WQA-mediets indløbstemperatur WQA-mediets indløbstemperatur Effektfaktor wp El-effektforbrug pwp Varmeeffekt wp 26_03_01_0085 Effektfaktor wp El-effektforbrug pwp Varmeeffekt wp Fig. 7 18

19 2.5 Beskrivelse af varmepumpen WPC Funktionsskema WPC 1 Brine udløb 2 Brine indløb 3 Retur varme 4 Fremløb varme 5 Varmt brugsvand 6 Koldt vand 7 Trevejsventil 8 Elvarmepatron (intern tilskudsvarme) 9 Kondensator 10 Frostsikring 11 Højtryksovervågning 12 Kompressor 13 Varmeveksler 14 Varmtvandsbeholder 15 Ekspansionsventil 16 Filtertørrer 17 Lavtrykssensor 18 Kondensbakke 19 Fordamper 20 Varmecirkulationspumpe 21 Brinecirkulationspumpe Funktionsbeskrivelse WPC Varmekildemediet (brine) strømmer ind i varmepumpens fordamper (19). Der afgiver mediet varme og mediet forlader således varmepumpen med en lavere temperatur. Den energi varmepumpen har udvundet overføres til centralvarmevandet i kondensatoren (9). Centralvarmevandet afgiver derefter sin varme til varmekredsen, eller leder det via trevejsventilen (7) videre til den indbyggede varmeveksler (13) i varmtvandsbeholderen (14). Elvarmepatronen (8) (intern tilskudsvarme) træder i funktion, når brugsvandsopvarmningen kræver temperaturer, der er højere end varmepumpens maximale fremløbs-temperatur. Tilskudsvarmen kan også dække det overskydende varmebehov, hvis dette overstiger varmepumpens opvarmningseffekt. 26_03_01_0086 Fig. 8a 19

20 2.6 Beskrivelse af varmepumpen WPC cool Funktionsskema WPC cool 1 Brine udløb 2 Brine indløb 3 Retur varme 4 Fremløb varme 5 Varmt brugsvand 6 Koldt vand 7 Trevejsventil (varmt vand) 8 Elvarmepatron (intern tilskudsvarme) 9 Kondensator 10 Varmeveksler (køling) 11 Varmecirkulationspumpe 12 Højtryksovervågning 13 Kompressor 14 Varmeveksler (varmt vand) 15 Varmtvandsbeholder 16 Ekspansionsventil 17 Filtertørrer 18 Lavtrykssensor 19 Kondensbakke 20 Fordamper 21 Trevejsventil (brine) 22 Brinecirkulationspumpe Funktionsbeskrivelse WPC cool Varmekildemediet (brine) strømmer ind i varmepumpens fordamper (20). Her afgiver mediet varme og forlader således varmepumpen med en lavere temperatur. Den energi varmepumpen har udvundet overføres i kondensatoren (9) til centralvarmevandet. Centralvarmevandet afgiver derefter sin varme til varmekredsen, eller leder det videre til den indbyggede varmeveksler (14) i varmtvandsbeholderen (15) via trevejsventilen (7). Elvarmepatronen (8) (intern tilskudsvarme) træder i funktion, når brugsvandsopvarmningen kræver temperaturer, der er højere end varmepumpens maximale fremløbstemperatur. Tilskudsvarmen kan også dække det overskydende varmebehov, hvis dette overstiger varmepumpens opvarmningseffekt. 26_03_01_0087 Ved køling pumpes varmepumpemediet (brine) ved hjælp af endnu en trevejsventil (20) gennem en ekstra varmeveksler (10) og tager derfra varme fra centralvarmevandet. Fig. 8b 20

BETJENING 3 GARANTI / MILJØ OG GENANVENDELSE 65 INSTALLATION 18

BETJENING 3 GARANTI / MILJØ OG GENANVENDELSE 65 INSTALLATION 18 BETJENING 3. Generel vejledning 3. Symbolforklaring 3.2 Henvisning til andre gyldige dokumenter 3 2. Sikkerhed 3 2. Hensigtsmæssig anvendelse 3 2.2 Sikkerhedsinformationer 3 2.3 CE-mærkning 3 3. Anlægsbeskrivelse

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG VL ARMEPUMPER AGERSALG NYHEDSBREV April 2009 GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! På vort lager i Middelfart har vi nedenstående jordvarmepumper til salg til helt uhørte lave priser! Varmepumperne er af typer der

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

WPF 5 (S), WPF 7, (S) WPF 10 (S), WPF 13, WPF 16 Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning

WPF 5 (S), WPF 7, (S) WPF 10 (S), WPF 13, WPF 16 Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning WPF 5 (S), WPF 7, (S) WPF 10 (S), WPF 13, WPF 16 Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning Indeks 1. Brugsvejledning for brugeren og installatøren 2 1.1 Oversigt over udstyret 1.2 Beskrivelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

Betjening og installation

Betjening og installation Betjening og installation Brine vand-varmepumpe»» WPF 0»» WPF 05»» WPF 07»» WPF 0»» WPF»» WPF 6»» WPF 0 cool»» WPF 05 cool»» WPF 07 cool»» WPF 0 cool»» WPF cool»» WPF 6 cool Indhold Særlige anvisninger

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW Kunde: Adresse: Gade: Post nr.: By: Anlægget / Type: Ordernummer: (Ved idrifttagning af Baxi) Indstillinger: SensoTherm BSW Serienummer: Styring

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi 1 Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi Elektrisk opvarmet og Elektrisk opvarmet med tilskudsvarme 2 Indhold 1. Generelle oplysninger... 3 2. Montage af varmtvandsbeholderen på væg... 4 3. Vandforsyning...

Læs mere

Installation af varmepumper. Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design

Installation af varmepumper. Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Installation af varmepumper Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser til varmepumperne 1 2 3 4 5 6 flexotherm 1 Fremløb varme 2 Returløb

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion

SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion 2 462 SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion RVP200 RVP210 Anvendelse Funktioner Hovedfunktion Andre funktioner Varmeregulator for beboelsesejendomme og mindre erhvervsejendomme med

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCAL 300-A Type AWCI-AC 301.A og AWO-AC 301.A Op til 60 C fremløbstemperatur Varmeydelse modulerende 3 til 9 kw

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere