WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning"

Transkript

1 WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning Indholdsfortegnelse 1. Brugsvejledning for brugeren og installatøren Oversigt over varmepumpen Beskrivelse af varmepumpen Vigtig information Betjening Hvad gør jeg, hvis...? Vedligeholdelse Brugs-/montage vejledning Indstillinger Fjernkontrol FE Fjernkontrol FEK Montage vejledning for installatøren Varmepumpens opbygning Tekniske data Tilbehør Ekstra tilbehør 16 Effektdiagram Beskrivelse af varmepumpen WPC Beskrivelse af varmepumpen WPC...cool Drift og betjening Normer og bestemmelser Vedligehold og rengøring Montering 23 Elektrisk tilslutning 28 Koblingsskema Idriftsætning med WPMiw - oversigt Idriftsætning Idriftsætning WPMiw Fejlfinding Idriftsætningsskema Idriftsætningsprotokol 47 Garanti 50 Miljø og genanvendelse 50 Anvendte symboler Følgende sikkerhedsanvisninger skal overholdes: Bemærk: Advarsler om mulige risici for materiale- og miljøskader 26_03_01_0074 Bemærk: Vigtige oplysninger. Montage (vand- og elinstallation), idriftsætning og vedligehold af denne varmepumpe må kun udføres af autoriseret installatør og i overensstemmelse med denne vejledning.

2 1. Brugsanvisning for brugeren og installatøren 1.1 Oversigt over varmepumpen A 11 Rumtemp. 1 Rumtemp. 2 VV Temp Tid/Dato Ferie / Party Temperaturer Varmekurve Varmeprog. VV Program Driftssaettning _03_01_0073C System-statusvisning 1 Shunten åben 2 Shunten lukket 3 Cirkulationspumpe Varmekreds 2, "blandekreds" 4 Cirkulationspumpe Varmekreds 1, "radiatorkreds" 5 Opvarmning af brugsvand 6 Kompressor 1 7 Ladepumpe for bufferbeholder 8 Køling, Kun for WPC cool 9 Elvarmepatron (brugsvandsopvarmning) 10 Tilskudsvarme (centralvarme) 11 Menu styreenhed A Display B Drejeknap C Drejeknap Reset/Auto D Programmeringsknap E Programmeringsindikator F Optisk interface RS 232 G ON-indikator, grøn (opvarmning), Kun for WPC G ON-indikator, blå (køling), Kun for WPC cool H Signalindikator, rød (signalanode) F E G D C H B 1.2 Beskrivelse af varmepumpen WPC er en varmepumpe til opvarmning og brugsvandsopvarmning. Den er dimen-sioneret som en væske/vand varmepumpe. Varmen tages fra varmekildemediet, brine, ved lav temperatur og afgives derefter til centralvarmevandet ved en højere temperatur sammen med den energi, som er tilført kompressoren. Alt efter varmekildens temperatur kan centralvarmevandet varmes op til en fremløbstemperatur på op til 60ºC. I WPC er indbygget: En brinecirkulationspumpe, en varmecirkulationspumpe og en trevejsventil til omkobling mellem centralvarmevand og brugsvandsopvarmning. Brugsvandsopvarmning sker ved, at centralvarmevandet, som varmes op af varmepumpen, ledes gennem en varmeveksler i varmtvandsbeholderen og derved afgiver sin varme til brugsvandet. Reguleringen af WPC sker ved hjælp af en temperaturregulator, som er indbygget i returledningen og som styres af udetemperaturen (varmepumpestyring WPMiw). WPMiw regulerer også DHW varmen til den ønskede temperatur. DHW varmen foretages automatisk af en integreret elektrisk ekstravarmer, hvis hverken højtryksføleren eller varmgas begrænseren reagerer under DHW opvarmning. Under forudsætning af at ECO funktionen aktiveres, afbrydes DHW opvarmningen, og den indstillede DHW værdi tilsidesættes med den aktuelle DHW temperatur, som er blevet opnået. En rød signal indikator (pos. H) viser at signalanoden er blevet anvendt Særlige egenskaber ved WPC cool I WPC cool er der yderligere indbygget en varmeveksler og en tre-vejsventil til omkobling mellem opvarmning og afkøling. Afkølingen af rummet sker ved, at brinen pumpes gennem den ekstra varmeveksler. Varmeenergien fra centralvarmesystemet overføres til brinen, som afgiver varmen til jorden. Den blå ON-indikator indikerer, når varmepumpen slår over på afkøling. Energibesparende råd Varmepumper arbejder med et særligt økonomisk og miljømæssigt ansvar, når de kører med en maksimal fremløbstemperatur på 35 C. Lav fremløbstemperatur kan opnås ved at bruge områdevarmesystemer (f.eks. gulv- eller vægvarmesystemer). Størrelse stråling så den maksimalt krævede fremløbstemperatur ikke overstiger 45 C. Ved at aktivere kontrolparameteren kan reducere den kraft der trækkes af cirkulationspumpen. I denne forbindelse henvises der til den lokale varmeleverandør. Når parameteren aktiveres, opvarmer varmepumpen udelukkende af sig selv, dvs. uden yderligere elektrisk ekstravarme. I så tilfælde begrænses DHW temperaturen automatisk til den værdi, som varmepumpen kan opnå. Hvis du, på grund af pasteurisering, ønsker at opvarme til 60 C mindst en gang om dagen, skal parameteren aktiveres. I denne forbindelse henvises der til den lokale varmeleverandør. 2

3 Overblik over funktionerne RS 232 interface til indstilling og overvågning ved hjælp af pc Systemudvidelse med fjernkontrollerne FEK og FE7 Indtastning af frostsikringsgrænse for system og varmepumpe Min. 24-timers strøm back-up på uret Automatisk pumpe-kickstart Resetmulighed Fejlliste med præcis fejlkode, med datoog timeindikation Hurtig og præcis fejldiagnose ved hjælp af systemanalyse, inkl. temperaturovervågning af varmepumpen og øvrigt udstyr Fabriksindstillinger for alle varme- og brugsvandskredse 1.3 Vigtig information Varmepumper må kun installeres og vedligeholdes af en kvalificeret installatør. Det er ikke tilladt: At anvende andre varmekildemedier end de, der udtrykkeligt er tilladte At varme andre væsker op end centralvarmevand. At montere varmepumpen a) udendørs b) i rum, hvor der er risiko for frost c) i vådrum, f.eks. badeværelser d) i rum, hvor der er risiko for støv e) i områder med eksplosionsfare At bruge varmepumpen a) udenfor det tilladte temperaturområde b) uden minimumscirkulationsvolumen på varmekilde- og varmekredssiderne Varmtvandsbeholderen er under brugsvandstryk. Ved opvarmning drypper ekspansionsvand fra sikkerhedsventilen, hvis ikke en ekspansionsbeholder til varmt vand er installeret. Kontakt installatøren, hvis vandet fortsætter med at dryppe efter endt opvarmning. 1.4 Betjening Betjeningen sker på 3 betjeningsniveauer. Betjeningsniveauerne 1 og 2 er tilgængelige for både brugeren og installatøren. Be-tjeningsniveau 3 er forbeholdt installatøren: Betjeningsniveau 1 (manøvreklap lukket) Her kan du skifte mellem de forskellige driftstilstande, f.eks. standby, programdrift, kontinuerlig dags- og natdrift mm. (se endvidere afsn ). Betjeningsniveau 2 (manøvreklap åben) På dette niveau kan der indstilles parametre som rumtemperatur, brugsvandstemperatur, varmeprogrammer mm. (se endvidere afsn ) Betjeningsniveau 3 (kun for installatøren) Dette niveau er beskyttet af en kode og bør kun betjenes af installatøren. På dette niveau indstilles varmepumpe- og systemspecifikke detaljer (se endvidere afsn og 2.12). Opsummering af de vigtigste punkter Indstillinger Alle indstillinger følger det samme mønster: Når betjeningsklappen åbnes skifter styringen til programtilstand. Et indikatorsymbol vises nederst i displayet ved systemparameteren rumtemp. 1. Ved at dreje på drejeknappen flytter indikatoren til den parameter du vil ændre. Tryk på -knappen, for at ændre værdien af parameteren. Når den røde indikator over -knappen lyser, kan den aktuelle værdi ændres ved at dreje på -knappen. Ved igen at trykke -knappen slukker den røde indikator og de nye værdier er blevet gemt. Hvis -knappen ikke slukkes kan yderligere værdier for menupunktet ændres ved flere tryk på -knappen. Først når Programmeringsindikatoren er slukket er programmeringen afsluttet. Afslut programmeringen Når du har indtastet og gemt de ønskede ændringer kan programmeringen afsluttes ved at lukke betjeningsklappen. Hvis flere ændringer derimod skal foretages, drejes på -knappen indtil displayet viser, der trykkes derefter på -knappen og du er tilbage på det foregående niveau. Hvis betjeningsklappen lukkes, mens programmeringsindikatoren stadig er tændt, går styreenheden tilbage til sit udgangspunkt. Den ændrede værdi gemmes ikke. Sideløbende med idriftsætningen foretages en systemkontrol, hvilket betyder, at samtlige tilsluttede følere vises i displayet. De følere, der ikke er til-sluttede, når spændingen tilsluttes styringen registreres ikke af styringen og vises heller ikke. Indikatorsymbolet springer over menupunktet. 1.5 Hvad gør jeg, hvis? der ikke kommer noget vand eller radiatorerne er kolde: Kontroller sikringen i sikringsskabet. Skift sikringen, hvis den er sprunget. Kontakt installatøren, hvis sikringen springer igen. Brugsvandstrykket falder: Rengør og/eller afkalk perlatoren i armaturet og brusehovedet. den røde signalindikator lyser: Signalanoden kontrolleres af installatøren og skiftes evt. Henvend dig altid til din installatør, hvis nogen anden fejl opstår. 1.6 Vedligeholdelse Vedligeholdelsesarbejde, som f.eks. kontrol af el-sikkerhed må kun udføres af en kvalificeret installatør. Beskyt varmepumpen mod støv og skidt på montage stedet. En fugtig klud er tilstrækkelig til rengøring af alle plast- og metaldele. Brug aldrig ridsende eller opløsende rengøringsmidler.! Fare for tilskadekomst! Hvis børn eller personer med indskrænkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner skal betjene apparatet, skal det sikres, at dette kun sker under opsyn eller efter passende vejledning af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed. Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet! 1.7 Brugs- og montage vejledning I forhold til det relevante system skal brugs-/ montage vejledningerne for de komponenter, som indgår i systemet følges! Gem denne brugs-/montagevejledning. Overdrag den til køber ved ejerskifte og vis den til installatøren ved vedligeholdelses- og reparationsarbejder. 3

4 Display (med alle visninger) Tidsindstilling for centralvarme og varmt brugsvand (sort) 14 tegns display med klartekst Dagsdrift for varmekreds 1 Kompressor i drift Koblingstidspar for centralvarme- og brugsvandsdrift Tilskudsvarme i drift Natdrift for varmekreds 1 26_03_01_0075 Tilskudsvarme (nøddrift) Brugsvandsopvarmning Konstant natdrift Konstant dagsdrift Automatik Standby Fejlkode (blinker) 1.8 Indstillinger Drift (Betjeningsniveau 1) Du kan ændre på driftsindstillingen ved hjælp af -knappen. Betjeningsklappen skal være lukket. Standby Frostsikring er aktiveret for varme- og brugsvandsdrift. Når betjeningsklappen er lukket, viser displayet frostsikring. Setpunktet for brugsvandstemperaturen er fast på 10ºC. Setpunktet for varmekredsen beregnes efter 5ºC for rumtemperaturen, se pkt. 3. Anvendelse: Under ferie. Automatisk drift Opvarmning i henhold til tidsprogram (gælder varmekreds 1 og 2), skift mellem dag- og nattemperatur. Varmt brugsvand i henhold til tidsprogram, skift mellem dag- og nattemperatur. Ved denne driftstilstand viser displayet et ekstra symbol i form af en sol eller måne, afhængigt af om varmekreds 1 aktuelt befinder sig i dags- eller natdrift. Fjernkontrollen fungerer kun i denne driftsform. Anvendelse: Til opvarmning og varmt brugsvand. Kontinuerlig dagsdrift Varmekredsen holdes konstant på dagtemperatur (gælder varmekreds 1 og 2). Varmt brugsvand i henhold til tidsprogram. Anvendelse: I lavenergihuse, hvor natdrift ikke skal benyttes. Kontinuerlig natdrift Varmekredsen holdes konstant på nattemperatur (gælder varmekreds 1 og 2). Varmt brugsvand i henhold til tidsprogram. Anvendelse: Ved fravær i weekender. Brugsvandsopvarmning Varmt brugsvand i henhold til tidsprogram, skift mellem dag- og nattemperatur. Frostsikringsfunktionen for varmedriften er aktiveret. Ved WPC cool er kølingen også aktiveret. Anvendelse: Varmesæsonen er slut, der skal kun varmes brugsvand (sommerdrift). Tilskudsvarme Denne indstilling aktiverer nøddriften. Tilskudsvarmen overtager i denne driftstilstand rumopvarmningen og opvarmningen af brugsvandet uafhængigt af bivalenspunktet. Fejlkode (blinker) Angiver fejl i varmepumpeanlægget. Kontakt din installatør. 4

5 1.8.2 Oversigt over systemparametre (Betjeningsniveau 2) Vælg ønsket menupunkt med drejeknappen. I menupunktet kan du for varmekreds 1 indstille setpunktet for rumtemperaturen ved dags- og natdrift. Hvis fjernkontrollen FE7 eller FEK er tilsluttet og koblet til varmekreds 1 kan du desuden aflæse den aktuelle rumtemperatur. Med menupunktet kan du for varmekreds 2 indstille setpunktet for rumtemperaturen ved dags- og natdrift. vises kun, hvis føleren for fremløbstemperaturen for varmekreds 2 er tilsluttet. Hvis fjernkontrollen FE7 eller FEK er tilsluttet og koblet til varmekreds 2, kan du desuden aflæse den aktuelle rumtemperatur. I menupunktet kan du indstille setpunktet for brugsvandstemperaturen for natog dagsdrift. I menupunktet kan du indstille klokken og sommertid. Sommertiden er fra fabrikken indstillet til 25. marts oktober. I menupunktet køres varmepumpesystemet i natdrift. Frostsikringsfunktionen for varmtvandsbeholderen er aktiv. I parameteren kan du forlænge dagsdriften med nogle timer. I menupunktet kan du kontrollere følertemperaturerne for varmepumpen og varmepumpesystemet og sammenligne setpunkter med aktuelle værdier. Du kan også aflæse varmekurveafstande mv. I menupunktet Varmekurver kan du indstille en for hver af varmekredsene 1 og 2. Hvis du anvender den varmekurve, som passer til den aktuelle bygning, kan du regne med, at rumtemperaturen holdes konstant uanset udetemperaturen. Det er meget vigtigt, at vælge den rigtige varmekurve! I menupunktet Varmeprogram kan du indstille de, som hører til hver af og. I menupunktet VV program kan du indstille tider for dags- og nattemperaturer for. Ved må man foruden indstillinger på betjeningsniveau 2 også indstille de systemspecifikke parametre. Disse indstilles af installatøren på betjeningsniveau 3, som er beskyttet af en kode. Lad installatøren kontrollere alle parametre. Noter de indstillede værdier i den tilhørende kolonne (systemværdi) i idriftsætningsskemaet Din installatør indstiller rumtemperaturen for køledriften for WPC cool på betjeningsniveau 3. Kølingen aktiveres, når rumtemperaturen er højere end setpunktet for rumtemperaturen. Kølingen afsluttes, når rumtemperaturen ligger ca. 2º under setpunktet for rumtemperaturen. Fjernkontrollen FEK (Varenr.: ) er nødvendig for køling via køleflader (gulvvarme, vægvarme). Fjernkontrollen FEK (Varenr.: ) eller FE7 (Varenr ) er nødvendig for køling via blæsekonvektorer. Køling kan ikke ske via radiatorer. Køling via radiatorer kan medføre fugtskader og er derfor ikke tilladt! 5

6 Indstillinger på betjeningsniveau 2 for brugeren og installatøren Rumtemperatur VK1 I menupunktet kan du for varmekreds 1 indstille setpunktet for rumtemperaturen ved dags- og natdrift. En ændring af denne parameter bevirker en parallelforskydning af varmekurven. Hvis fjernkontrollen FE7 eller FEK er tilsluttet og koblet til varmekreds 1 kan du desuden aflæse den aktuelle rumtemperatur.. Åbn betjeningsklappen! Rumtemperatur VK2 I menupunktet kan du for varmekreds 2 indstille setpunktet for rumtemperaturen ved dags- og natdrift. Hvis du synes det er for koldt eller varmt, kan du ændre rumtemperaturen. vises kun, hvis føleren på fremløbet for varmekreds 2 er tilsluttet. Hvis fjernkontrollen FE7 eller FEK er tilsluttet og koblet til varmekreds 2 kan du desuden aflæse den aktuelle rumtemperatur. Åbn betjeningsklappen! Varmtvandstemperatur I menupunktet kan du indstille setpunktet for både dag- og nattemperaturen for varmt brugsvand. Åbn betjeningsklappen! 6

7 Tid og Dato I menupunktet kan du indstille og. Sommertiden er fra fabrikken indstillet til 25. marts oktober. Åbn betjeningsklappen! Indstil ur eller sommertid 7

8 Ferie- og Partyprogram Temperaturer I køres varmepumpesystemet i natdrift og frostsikringsfunktionen for varmt brugsvand er aktiv. Når klappen er lukket vises feriedrift i displayet. Indtast år, måned og dag for feriens begyndelse. Også for feriens afslutning skal år, måned og dag indtastes. Start- og sluttid er altid kl. 24:00 på den angivne dag. Når ferietiden er slut fungerer varmepumpen igen normalt i henhold til det tidligere program for opvarmning og varmt brugsvand. Under menupunktet Temperaturer kan du aflæse værdier for varmepumpen eller varmepumpeanlægget. Åbn betjeningslugen! Ved Partydrift kan du forlænge dagsdriften med nogle timer. Når den angivne tid i timer er løbet ud fungerer varmepumpesystemet igen i henhold til det indstillede varmeprogram. Åbn betjeningsklappen! Aktuelle og indstillede værdier vises ikke, når den pågældende sensor ikke er tilsluttet. Eksempel: Kompressorens varmeeffekt i KWh ved varmedrift i de sidste 24 timer. Display - 8

9 INFO UDETEMPERATUR AKT RUMTEMP Udetemperatur Aktuel rumtemperatur for varmekreds 1 (HK1) eller varmekreds 2 (HK2) (vises kun, når fjernbetjening FE7 er tilsluttet) SP RUMTEMP Indstillet rumtemperatur for varmekreds 1 eller varmekreds 2 (vises kun, når fjernbetjening FE7 er tilsluttet) LUFTFUGTIGHED Rumluftfugtighed DUGPUNKTSTEMP Dugpunktstemperatur SP VV-TEMP Indstillet varmtvandstemperatur AKT RETURTEMP Varmepumpens aktuelle returløbstemperatur i varmekreds 1 SP RETURTEMP Varmepumpens indstillede returløbstemperatur i varmekreds 1 (HK1), ved fastværdiregulering vises fast temperatur AKT SHUNT TEMP Aktuel blanderfremløbstemperatur i varmekreds 2 SP SHUNT TEMP Indstillet blanderfremløbstemperatur i varmekreds 2 KONST FREML T Fast temperatur i varmepumpens returløb SP BUFFER T Indstillet buffertemperatur (største indstillingsværdi i varmekredsene H1, H2, (H3 når MSM forefindes), ved fastværdiregulering vises fast temperatur) AKT FREML TEMP Varmepumpens aktuelle fremløbstemperatur SP FREML VARME Indstillet varme-fremløbstemperatur AKT KILDE TEMP Aktuel kildetemperatur SP KILDE TEMP Minimal kildetemperatur BIVALENS VARME Varme-bivalenspunkt BIVALENS VV Varmtvands-bivalenspunkt GRENSE VARME Varme-grænsetemperatur GRENSE VV Varmtvands-grænsetemperatur FROSTSIKRING Anlægsfrostbeskyttelsestemperatur VARM GAS TEMP Kompressorudgangstemperatur TRYK HT Højtryk TRYK LT Lavtryk L-MAARA PAIVA KWh Kompressorens varmeeffekt i KWh ved varmedrift i de sidste 24 timer WM SUMME MWh L-MAARA PAIVA KWh L-MAARA SUMMA MWh L-MAARA SUMMA KWh L-MAARA SUMMA MWh Kompressorens totale varmeeffekt i MWh ved varmedrift Kompressorens varmeeffekt i KWh ved varmtvandsdrift i de sidste 24 timer Kompressorens totale varmeeffekt i MWh ved varmtvandsdrift Den elektriske efteropvarmnings totale varmeeffekt i KWh ved varmtvandsdrift Den elektriske efteropvarmnings totale varmeeffekt i MWh ved varmtvandsdrift 9

10 Varmekurver I menupunktet kan du indstille for hver af varmekredsene 1 og 2. Det er meget vigtigt, at vælge den rigtige varmekurve! Bemærk: Installatøren har for hver varmekreds indstillet en varmekurve, som er optimeret til lige netop dit hus og dit varmesystem. For varmekreds 1 relateres varmekurven til varmepumpens returtemperatur og for varmekreds 2 til shunt fremløbstemperaturen. Ved forskydning af varmekurven i styringsenheden WPMiw vises øverst i displayet henholdsvis den beregnede returtemperatur eller fremløbstemperatur, som funktion af udetemperaturen og setpunktet for rumtemperaturen. Referer til +20 C Referer til 0 C udetemperatur udetemperatur Referer til -20 C udetemperatur Varmekurvediagram Du kan indstille en varmekurve for hver af varmekredsene 1 og 2. Fra fabrikken er varmekurven for varmekreds 1 indstillet til 0,6 og for varmekreds 2 er den indstillet til 0,2. Varmekurverne tager udgangspunkt i et setpunkt for rumtemperaturen på 20ºC. Varmekreds 1 VP-returtemperatur [ C] Varmekreds 2 VP-fremløbstemperatur [ C] Udetemperatur [ C] 26_03_01_0077 Figuren viser en standardvarmekurve med stejlheden 0,8 med et setpunkt for rumtemperaturen ved dagsdrift på 20ºC. Den nedre kurve er natdriften. Her antages setpunktet for rumtemperaturen at være 15ºC. Varmekurven parallelforskydes. Dagsdrift Varmekreds 1 Referer til +20 C Referer til 0 C udetemperatur udetemperatur Natsdrift Referer til -20 C udetemperatur Hvis en fast temperatur via parameteren fast temperatur er valgt på betjeningsniveau 3, vises varmekurve 1 ikke i displayet, i stedet vises Konst freml T med tilhørende temperatur. 26_03_01_0076 Retur-/fremløbstemperatur [ C] Dagsdrift Natdrift Tilpasning af en varmekurve Udetemperatur [ C] 26_03_01_0078 Eksempel: I et varmesystem er retur- eller fremløbstemperaturen for lav i overgangsperioden mellem forår og efterår ved udetemperaturer på mellem 5ºC og 15ºC, men tilfredsstillende, når udetemperaturen 0ºC. Dette problem kan afhjælpes med en parallelforskydning og samtidig mindskelse af varmekurven. Fra fabrikken var varmekurven 1,0 indstillet med udgangspunkt i setpunktet 20ºC for rumtemperaturen. Den stiplede linie viser, at varmekurven ændres til 0,83 og at setpunktet for rumtemperaturen nu er 23,2ºC. 10 Retur-/fremløbstemperatur [ C] Ændret varmekurve Udetemperatur [ C] 26_03_01_0079

11 Åbn betjeningsklappen! Varmeprogram I menupunktet kan du indstille de varmeprogrammer, som skal gælde for varmekredsene 1 og 2. Du kan indstille varmesystemet til: - Hver ugedag for sig (mandag,, sondag) - Mandag til fredag (man-fre) - Lørdag og søndag (lor-son) - Hele ugen (man-son) For hvert af disse alternativer kan du indstille tre koblingstidspar (I, II, III). På denne måde bestemmer du, hvornår og hvor ofte varmepumpesystemet skal levere varme under dagsdrift. I den øvrige tid kører varmepumpen i natdrift. De tilhørende setpunkter for dags- og natdrift er allerede indstillet under systemparametrene Rumtemp. 1 og 2. Eksempel: For varmekreds 1 skal der leveres varme fra mandag til fredag under to forskellige tids-perioder fra 05:30 til 08:30 og fra 14:00 til 22:00. I weekenden skal der leveres varme hver dag fra 08:30 til 21:00. Åbn betjeningsklappen! varmekreds 1 eller varmekreds 2 11

12 Varmtvandsprogrammer I menupunktet kan du for indstille tider for dag- og nattemperaturer. Du kan indstille brugsvandsopvarmning for: - Hver ugedag for sig (mandag,, sondag) - Mandag til fredag (man-fre) - Lørdag og søndag (lor-son) - Hele ugen (man-son) For hvert af disse alternativer kan du indstille tre koblingstidspar (I, II, III). Undtagelse: Hvis du vil opvarme brugsvand fra 22:00 til 06:00 næste morgen må du indstille to koblingstidspar. På denne måde bestemmer du, hvornår og hvor ofte varmepumpesystemet skal levere varmt brugsvand under dagsdrift. De tilhørende setpunkter for dags- og natdrift er allerede indstillet under systemparameteren Varm brugsvandstemperatur. Eksempel: Du vil opvarme brugsvand hver dag i to forskellige tidsperioder fra 22:00 til 06:00 næste morgen og fra 08:00 til 09:00. Eftersom døgnet begynder kl. 00:00 må du også i dette eksempel begynde programmeringen kl. 00:00. Det første koblings-tidspar gælder fra 00:00 til O6:00. Det andet koblingstidspar starter 08:00 og slutter 09:00. Det tredje koblingstidspar begynder 22:00 og slutter 24:00. Åbn betjeningsklappen! 12

13 Standardindstillinger Ved levering er følgende standardindstillinger indprogrammeret i styreenheden fra fabrikken: Koblingstider 1) for varmekreds 1 og varmekreds 2 VK1/VK2 (dagsdrift) Mandag - fredag 6:00 22:00 Lørdag søndag 7:00 23:00 Rumtemp. 1 / 2 2) Rumtemperatur i dagsdrift 20 C Rumtemperatur i natdrift 20 C Koblingstider for brugsvandsprogrammet Mandag - søndag 0:00-24:00 Brugsvandstemperatur Brugsvandsdagstemp. 47 C Brugsvandsnattemperatur 10 C Stejlhed varmekurve Varmekurve 1 0,6 Varmekurve 2 0,2 1) Gælder kun for koblingstidspar 1; Koblingstidspar 2 og 3 er ikke forprogrammeret. 2) I standardindstillingerne indgår ifølge Stiebel Eltrons anbefalinger ingen natdrift. 1.9 Fjernkontrol FE7 Med fjernbetjening FE 7 kan: - den nominelle rumtemperatur ved opvarmning ændres med ± 5 C for varmekreds 1 eller 2. - driftsmåden ændres. Den har følgende betjeningselementer: - en drejeknap til ændring af den nominelle rumtemperatur - en drejeknap med positionerne Automatisk drift Varig reduceret drift E Varig dagdrift Varme- og brugsvandsprogrammer I disse tabeller kan du notere de individuelle værdier du har indprogrammeret. Varmekreds 1 Koblingstidspar I Koblingstidspar II Koblingstidspar III Man. Tir. Ons. Tor. Fre. Lor. Son. Man. - Fre. Lor. - Son. Man. - Son. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. Lor. Son. Man. - Fre. Lor. - Son. Man. - Son. Varmekreds 2 Koblingstidspar I Koblingstidspar II Koblingstidspar III Fjernkontrollen fungerer kun, når styreenheden WPMiw er sat på automatisk drift Fjernkontrol FEK Ved WPC cool er fjernkontrollen FEK en forudsætning ved overfladekøling, f.eks. via gulvvarme. Udover rumtemperaturen måler den også dug-punktstemperaturen, så kondens undgås. E Med fjernbetjening FEK kan: - den nominelle rumtemperatur ved opvarmning ændres med ± 5 C for varmekreds 1 eller 2. - driftsmåden ændres. Den har følgende betjeningselementer: - en drejeknap til ændring af den nominelle rumtemperatur - en Fraværs-tast - en Info-tast - en tast til valg af følgende driftsmåder: Man. Tir. Ons. Tor. Fre. Lor. Son. Man. - Fre. Lor. - Son. Man. - Son. Brugsvandsprogram Koblingstidspar I Koblingstidspar II Koblingstidspar III Standby-drift Automatisk drift Varig dagdrift Varig reduceret drift Når FEK er koblet på en bestemt varmekreds fjernes parametrene varmekurve, rumtemperatur og varmeprogram for styringsenheden WPMiw. 13

14 2. Montage vejledning for installatøren 2.1 Varmepumpens opbygning WPC / WPC...cool * 9 19 * * Fig _03_01_0081C Brine udløb 2 Brine indløb 3 Retur varme 4 Sikkerhedsaggregat (vedlagt) 5 Fremløb varme 6 Varmt brugsvand 7 Koldt vand 8 Trevejsventil (varmt brugsvand) 9 Snavssamler (centralvarmevand) 10 Kondensator 11 Temperaturføler (returvarmekreds) 12 Højtryksovervågning 13 Temperaturføler (varmt gas) 14 Varmecirkulationspumpe/ladepumpe for bufferbeholder 15 Påfyldnings- og aftapningshane (centralvarmevand) 16 Temperaturføler (varmt brugsvand) 17 Varmtvandsbeholder 18 Påfyldnings- og aftapningshane (varmtvandsbeholder) 19 Trevejsventil (brine) * 20 Varmeveksler (køling) * 21 El-tilslutning 22 Sikkerhedstemperaturbegrænser (Elvarmepatron) 23 Typeskilt 24 Påfyldnings- og aftapningshane (brine) 25 Ekspansionsventil 27 Kompressor 28 Brinepumpe 29 Elvarmepatron 30 Snavsfilter (brine) 31 Lavtrykssensor 33 Temperaturføler (brineindløb) 34 Fordamper 35 Temperaturføler (varmepumpe fremløb) 36 Påfyldnings- og aftapningshane (brugsvandsvarmeveksler) 37 Signalanode 38 Trykføler 39 Anode 40 Højtrykssensor 41 Udluftning (varme)* * kun ved WPC...cool 14

15 2.2 Tekniske data (Gældende er data, der fremgår af typeskiltet) Effektdata gælder for nye apparater med rene varmevekslere. Varmepumpe Type WPC 5 WPC 7 WPC 10 WPC 13 Varenr, Varmepumpe Type WPC 5 cool WPC 7 cool WPC 10 cool WPC 13 cool Varenr,: Type og driftform Type (kompakt/split/åben) Kompakt Driftsform Monovalent Bivalent - parallel Ydermål, vægt, tilslutningsdimensioner Ydermål H/B/D 2100 x 600 x x 600 x x 600 x x 600 x 650 Kipmål mm Vægt (tom/fuld) kg 283 / / / / 475 Kølemiddel type R 410A R 410A R 410A R 410A Fyldningsmængde kg 1,6 2,0 2,5 2,4 Tilladt driftstryk MPa 4,3 4,3 4,3 4,3 Nominelt indhold varmtvandsbeholder l Tilladt driftstryk MPa 1,0 1,0 1,0 1,0 Tilslutning varmekreds / Fremløb/retur mm 22 kompressionskobling Tilslutning koldt og varmt vand mm 22 kompressionskobling Tilslutning varmekilde frem/retur mm 28 kompressionskobling Fordampermateriale 1,4401/Cu Kondensatormateriale 1,4401/Cu Varmepumpe effekt (EN 14511) Varmeeffekt ved B0/W35 1) kw 5,92 7,4 10,03 12,83 Køleeffekt ved B0/W35 1) kw 4,59 5,72 7,82 9,88 Effektforbrug ved B0/W35 1) kw 1,33 1,68 2,21 2,95 Virkningsgrad ved B0/W35 1) 4,46 4,39 4,54 4,35 Køleeffekt WPC... cool 2) kw 3,8 5,2 6,0 8,5 Elforbrug tilskudsvarme (DHC) kw 8,8 8,8 8,8 8,8 Varmetransmissionsmedie Varmetransmissionsmedie varm side/ kold side Brine af vand med 33 Vol, % Ethylenglykol Min. flow varm side m 3 /h 0,5 0,64 0,86 1,1 kold side m 3 /h 1,4 1,9 2,2 3,1 Tilladt driftstryk varm og kold side MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 Tilladt ekstern trykdifference, varm side 3) hpa Tilladt ekstern trykdifference, kold side 3) hpa Driftstemperaturgrænser Kildemedie WQA min, / Kildemedie WQA max, 4) C 5 / 20 [kildetemp, indtil 40 C er tilladte i korte perioder (max, 30 min)] Varmt vand WNA min, / Varmt vand WNA max, 4) C 15 / 60 Elektriske Data Sikring Kompressor A 16 gl 16 gl 16 gl 16 gl Tilskudsvarme A 16 gl 16 gl 16 gl 16 gl Styrekreds A 16 gl 16 gl 16 gl 16 gl Kapsling EN (DIN VDE 0470) IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 Spænding/frekvens kompressor 3/PE~400/50 3/PE~400/50 3/PE~400/50 3/PE~400/50 Spænding/frekvens tilskudsvarme 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 3/N/PE~400/50 Spænding/frekvens styreenhed 1/N/PE~230/50 1/N/PE~230/50 1/N/PE~230/50 1/N/PE~230/50 Startstrøm A Elektrisk effektforbrug 5) Kompressor + varmekildepumpe min/max kw 2,0 / 2,9 2,3 / 3,7 2,9 / 4,5 3,5 / 5,9 Korrosionsbeskyttelse forzinket Gældende sikkerhedsbestemmelser DIN EN 60335, DIN 8975, Retningslinie EMV 89/336/EWG, Retningslinie - lavspænding 73/23/EWG Lydeffektniveau i hht, DIN EN db(a) Lydtryksniveau (1 m afstand) db(a) ) 2) 3) 4) 5) B0/W35 = Brineindløbstemperatur 0 ºC, varmefremløb 35 ºC Ved nominelt flow, 15 ºC brineudløb fra kilden, 23 ºC returtemperatur i kølekredsen Ved B0/W35 WQA = varmekildesystem (kold side) WNA = varmt vand (varm side) Ved min.: B5/W35 Ved max.: B20/W60 15

16 2.2.1 Tekniske data styreenhed (WPMiw) Forsyningsspænding 230 V ~ ± 10 %, 50 Hz Effektforbrug max. 8 VA EN Beskyttelsesart IP 1XB EN Beskyttelsesklasse II Funktion type 1B Software - Klasse A Batteri back-up ur, ugedag > 1 dag. Tilladt omgivelsestemp. under drift 0 til 50 C Tilladt omgivelsestemp. ved opbevaring - 30 til 60 C Følermodstand Målemodstand med 2000 Kommunikationssystem RS232 (optisk), CAN Max. belastning på relæudgange Ladepumpe buffer 2 (1,5) A Cirkulationspumpe 2 (1,5) A Shuntpumpe 2 (1,5) A Ladepumpe for varmt brugsvand 2 (1,5) A Cirkulationspumpe 2 (1,5) A Kildepumpe 2 (1,5) A Kontakt tilskudsvarme 2 (1,5) A Shunt 2 (1,5) A Max. totalbelastning af alle relæudgange 10 (8) A 2.3 Tilbehør (indgår i leverancen) Antal Beskrivelse Varenr. 2 Sikkerhedsarmatur for varmekreds og brinekreds Trykslange DN 22 med isolering for varmekreds Trykslange DN 28 med isolering for brinekreds Vedlagt i karton 1 Udeføler AFS Maskinsko Glidesko for maskinsko Vinkel-kompressionskoblinger DN til varmekreds frem og retur 2 Vinkel-kompressionskoblinger DN til brine frem og retur 2 Kompressionskoblinger DN Kompressionskoblinger DN Ekstra tilbehør Beskrivelse Varenr. Ventilationsmodul LWM Aktives Kühlmodul WPAC 2 (nur WPC) Bufferbeholder SBP 100 Komfort Bufferbeholder SBP 200 E Speicherbehälter SBP 400 E Bufferbeholder SBP 700 E Bufferbeholder SBP 700 E SOL WPSV 25-4 (brinefordeler) WPSV 32-4 (brinefordeler) WPSV 25-6 (brinefordeler) WPSV 32-6 (brinefordeler) MAG 12 (ekspansionsbeholder brine) Fjernkontrol FE Fjernkontrol FEK Anlægsføler AVF Dykrørsføler TF Frostsikringsmiddel MEG Varmekildemedie, færdigblandet (Kaliumkarbonat)

17 Ethylenglykol/vandblanding med 33 Vol.% Ethylenglykol Effektdiagram WPC 5 / WPC 5 cool 1 = Fremløbstemperatur 35 C fuld belastning 2 = Fremløbstemperatur 50 C fuld belastning 3 = Fremløbstemperatur 60 C fuld belastning WQA-mediets indløbstemperatur 26_03_01_0082 Effektfaktor wp El-effektforbrug pwp Varmeeffekt wp Fig. 4 Ethylenglykol/vandblanding med 33 Vol.% Ethylenglykol Effektdiagram WPC 7 / WPC 7 cool 1 = Fremløbstemperatur 35 C fuld belastning 2 = Fremløbstemperatur 50 C fuld belastning 3 = Fremløbstemperatur 60 C fuld belastning WQA-mediets indløbstemperatur 26_03_01_0083 Effektfaktor wp El-effektforbrug pwp Varmeeffekt wp Fig. 5 17

18 Ethylenglykol/vandblanding med 33 Vol.% Ethylenglykol Effektdiagram WPC 10 / WPC 10 cool 1 = Fremløbstemperatur 35 C fuld belastning 2 = Fremløbstemperatur 50 C fuld belastning 3 = Fremløbstemperatur 60 C fuld belastning 26_03_01_0084 Fig. 6 Effektdiagram WPC 13 / WPC 13 cool Ethylenglykol/vandblanding med 33 Vol.% Ethylenglykol 1 = Fremløbstemperatur 35 C fuld belastning 2 = Fremløbstemperatur 50 C fuld belastning 3 = Fremløbstemperatur 60 C fuld belastning WQA-mediets indløbstemperatur WQA-mediets indløbstemperatur Effektfaktor wp El-effektforbrug pwp Varmeeffekt wp 26_03_01_0085 Effektfaktor wp El-effektforbrug pwp Varmeeffekt wp Fig. 7 18

19 2.5 Beskrivelse af varmepumpen WPC Funktionsskema WPC 1 Brine udløb 2 Brine indløb 3 Retur varme 4 Fremløb varme 5 Varmt brugsvand 6 Koldt vand 7 Trevejsventil 8 Elvarmepatron (intern tilskudsvarme) 9 Kondensator 10 Frostsikring 11 Højtryksovervågning 12 Kompressor 13 Varmeveksler 14 Varmtvandsbeholder 15 Ekspansionsventil 16 Filtertørrer 17 Lavtrykssensor 18 Kondensbakke 19 Fordamper 20 Varmecirkulationspumpe 21 Brinecirkulationspumpe Funktionsbeskrivelse WPC Varmekildemediet (brine) strømmer ind i varmepumpens fordamper (19). Der afgiver mediet varme og mediet forlader således varmepumpen med en lavere temperatur. Den energi varmepumpen har udvundet overføres til centralvarmevandet i kondensatoren (9). Centralvarmevandet afgiver derefter sin varme til varmekredsen, eller leder det via trevejsventilen (7) videre til den indbyggede varmeveksler (13) i varmtvandsbeholderen (14). Elvarmepatronen (8) (intern tilskudsvarme) træder i funktion, når brugsvandsopvarmningen kræver temperaturer, der er højere end varmepumpens maximale fremløbs-temperatur. Tilskudsvarmen kan også dække det overskydende varmebehov, hvis dette overstiger varmepumpens opvarmningseffekt. 26_03_01_0086 Fig. 8a 19

20 2.6 Beskrivelse af varmepumpen WPC cool Funktionsskema WPC cool 1 Brine udløb 2 Brine indløb 3 Retur varme 4 Fremløb varme 5 Varmt brugsvand 6 Koldt vand 7 Trevejsventil (varmt vand) 8 Elvarmepatron (intern tilskudsvarme) 9 Kondensator 10 Varmeveksler (køling) 11 Varmecirkulationspumpe 12 Højtryksovervågning 13 Kompressor 14 Varmeveksler (varmt vand) 15 Varmtvandsbeholder 16 Ekspansionsventil 17 Filtertørrer 18 Lavtrykssensor 19 Kondensbakke 20 Fordamper 21 Trevejsventil (brine) 22 Brinecirkulationspumpe Funktionsbeskrivelse WPC cool Varmekildemediet (brine) strømmer ind i varmepumpens fordamper (20). Her afgiver mediet varme og forlader således varmepumpen med en lavere temperatur. Den energi varmepumpen har udvundet overføres i kondensatoren (9) til centralvarmevandet. Centralvarmevandet afgiver derefter sin varme til varmekredsen, eller leder det videre til den indbyggede varmeveksler (14) i varmtvandsbeholderen (15) via trevejsventilen (7). Elvarmepatronen (8) (intern tilskudsvarme) træder i funktion, når brugsvandsopvarmningen kræver temperaturer, der er højere end varmepumpens maximale fremløbstemperatur. Tilskudsvarmen kan også dække det overskydende varmebehov, hvis dette overstiger varmepumpens opvarmningseffekt. 26_03_01_0087 Ved køling pumpes varmepumpemediet (brine) ved hjælp af endnu en trevejsventil (20) gennem en ekstra varmeveksler (10) og tager derfra varme fra centralvarmevandet. Fig. 8b 20

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht.

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer.

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere