PLANTERÅSTOFFER CENTER FOR PLANTERÅSTOFFER TIL INDUSTRIEL UDNYTTELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANTERÅSTOFFER CENTER FOR PLANTERÅSTOFFER TIL INDUSTRIEL UDNYTTELSE"

Transkript

1 PLANTERÅSTOFFER CENTER FOR PLANTERÅSTOFFER TIL INDUSTRIEL UDNYTTELSE AFSLUTTENDE RAPPORT TIL ERHVERV OG BYGGESTYRELSEN/EU S REGIONALFOND MÅL2 OKTOBER 2006 Oliepresning Formaling Enzymatisk-modifikation og fraktionering Forsøgs anlæg Ultra-filtrering Damp-destillation Spray-tørring Chromatografiskseparering PROTEIN FARVESTOF KULHYDRATER OLIE LAVMOLEKYLÆRE FIBRE PLANTE- AROMA INDHOLDSSTOFFER BESKYTTELSE STØTTET AF: MÅL 2, ERHVERVS OG BYGGESTYRELSEN, STORSTRØMS AMT, & PLAN DANMARK

2 PLANTERÅSTOFFER CENTER FOR PLANTERÅSTOFFER TIL INDUSTRIEL UDNYTTELSE 1. FORORD PROJEKT RESUME RESUME 2006 (STATUS ÅR 3) Fra Planteråstofcenter til Plant2Product Plant2Product s kernekompetencer Forankring i virksomhederne KONKRETE RESULTATER Tekniske hjælpestoffer ingredienser til kosmetik Plantemedicin Afgrænsning af markedsundersøgelser RESUME AUGUST 2005 (STATUS ÅR 2) RESUME AUGUST 2004 (STATUS ÅR 1) CENTER OPBYGNING PERSONALE PILOTPRODUKTION Møllerisektion Oliepresning Oprensningspilot Dampdestillation HPLC INDUSTRI KONTAKTER UNIVERSITETER OG VIDENSINSTITUTIONER PLANTERÅSTOFFER / UDVÆLGELSE DUFT OG AROMASTOFFER Kort om æteriske olier Udvalgte Pilot resultater æteriske olier KONKLUSION: DUFT OG AROMASTOFFER PESTICIDER/BEKÆMPELSESMIDLER KONKLUSION PESTICIDER PLANTEMEDICIN KONKLUSION PLANTEMEDICIN FARVESTOFFER KONKLUSION FARVESTOFFER TEKNISKE HJÆLPESTOFFER KONKLUSION TEKNISKE HJÆLPESTOFFER VIDEREFØRSEL FRA PLANTERÅSTOFCENTER TIL PLANT2PRODUCT MARKEDSVURDERINGER TESTPRODUKTER OG INDUSTRIKONTAKTER MARKEDSVURDERING MARKEDET I DAG Tekniske hjælpestoffer Plantemedicin Duft og aromastoffer Konklusion æteriskeolier MARKEDET OM 3 ÅR KONKLUSION STYRKER OG SVAGHEDER VED VIRKSOMHEDENS VIGTIGSTE KONKURRENTER39 8. OVERORDNET KONKLUSION...40 SIDE 2 AF 41

3 1. FORORD Projektets hovedformål er at opbygge et regionalt og nationalt center med kompetence indenfor udvikling af planteråstoffer til industriel forarbejdning (non-food). I projektperioden skal Planteråstofcentret udvikle og prøveproducere 4-8 potentielle produkter/råstoffer baseret på plantearter eller plantegenotyper. Resultaterne af disse testproduktioner inklusiv markedsanalyse og økonomivurdering præsenteres for regionens erhvervsliv med henblik på kommerciel produktion. Centrets udviklingsarbejde skal bygge på videnoverførsel og samarbejde med forsknings- og udviklingsinstitutioner såvel nationalt som internationalt. Centret for Planteråstoffer forventes på sigt at kunne underbygge en positiv udvikling i regionen ved at give virksomheder og landbrug mulighed for nye produktionsområder. Samtidig forventes det at centret kan tiltrække nye virksomheder med udnyttelse af planteråstoffer i produktionen. Projektet forventes således at kunne medvirke til at etablere gode grundlæggende betingelser for udvikling og fornyelse i fremstillingserhvervet på Lolland Falster og Møn. SIDE 3 AF 41

4 2. PROJEKT RESUME Med baggrund i projektet Center for planteråstoffer til industriel udnyttelse og projektet Supplerende aktiviteter i forlængelse af etableringen af et planteråstofcenter, er det vores vurdering, at der er grundlag for at lave et fremtidigt planteråstofcenter i tilknytning til Grønt Center, Råhavegård. Projektet er gennemført som planlagt med opbygning af et pilotanlæg og efterfølgende gennemførelse af proces-, produkt- og produktionsudvikling i samarbejde med virksomheder. Der er i projekt perioden udviklet og prøveproduceret mere end 30 potentielle produkter indenfor projektets fokusområder. Resultaterne er præsenteret for mere 25 forskellige virksomheder samt via indstiksavis, hjemmeside, og folder materiale. På denne baggrund er der; 1. Etableret en helt ny virksomhed Rapsol I/S, med produktion af olie til non-food, herunder energi og på sigt overvejes produktionsmodning af rapsolie produkter indenfor detergent produktion, rengøringsmidler og kosmetik. 2. Etableret produktionsmodning af to nye kosttilskud/naturmedicin produkter. 3. Etableret produktionsmodning af essentielolie produkt til kosmetik. 4. Etableret produktionsmodning af pektin produkt til kosmetik. 5. Etableret produktionsmodning af æblepulp produkt til kosmetik. Med produktionsmodning skal forstås, at der er igangsat aktiviteter drevet af virksomhederne med henblik på at sætte de nye produkter i produktion. Bæredygtighed i industrien har også været et fokusområde, da det har været et af kerneområderne at sikre så optimal udnyttelse som muligt i råvarerne. Via virksomhedskontakterne har vi konstateret et behov for tovholderfunktionen, hvor man kan hjælpe virksomheden ikke kun med idéudviklingen, men også implementeringen i produktionen. Forankringen er af stor vigtighed, og det kan være svært for de mindre virksomheder at gøre dette samtidig med, at de skal afvikle den normale drift. Ovenstående har betydet, at der er udarbejdet en strategi- og forretningsplan for en bæredygtig fortsættelse af et planteråstofcenter med navnet Plant2Product, som er mere mundret og som fortæller om aktivitetens formål. Idégrundlaget er, at udvikle en aktivitet, der driver Planteråstofcentret inden for to forretningsområder, henholdsvis project management (processen fra idé til produktion) og proces- produkt- og produktionsudvikling indenfor udnyttelse af planteindholdsstoffer. Slutteligt er det vores konklusion, at der er et tydeligt behov for et samspil mellem det offentlige, virksomheder og regionale teknologicentre, til udvikling og omsætning af viden til produktion. SIDE 4 AF 41

5 2.1. RESUME 2006 (STATUS ÅR 3) FRA PLANTERÅSTOFCENTER TIL PLANT2PRODUCT Siden statusrapporten for august 2005 har der i projektet Planteråstoffer til industriel udnyttelse været arbejdet målrettet i forhold til videreførelse af projektet som en delvis kommerciel virksomhed. Målet har været at få projektet og de faglige resultater, der er opnået under projektperioden forankret som en afdeling under Grønt Center. Resultaterne fra projektet har vist, at det er meget relevant at fokusere på industriel udnyttelse af planteindholdsstoffer. Mange virksomheder vil gerne implementere biologiske ressourcer i deres produktsortimen, men der mangler fortsat en væsentlig produktudviklingsindsats for at kunne udnytte den nyeste viden inden for plantebiologi til kommercialisering af nye højværdiprodukter. Derfor vil der i fremtiden være brug for en innovationsplatform, der kan sparre med virksomhederne og sikrer fremdriften og resultatforankring. Grønt Center bliver med udviklingen af Plant2Product styrket i forhold til det hidtidige arbejde, der har været udført indenfor planteindholdsstoffer, samtidig med, at en forøgelse af den akademiske medarbejderstyrke er positivt for landdistriktsområdet generelt. Gennemførelsen af projektet har haft en yderligere positiv virkning på udvikling af nye produktioner som på sigt vil være medvirkende til øget omsætning og etablering af nye arbejdspladser, hvoraf en del af disse vil være videnstunge. Specielt har det haft effekt, at der er arbejdet med at lokalisere viden og omsætte den til reelle produkter. Hvilket gør det nemt tilgængeligt for virksomhederne. Det er vores konklusion, at der er et tydeligt behov for et samspil mellem det offentlige, virksomhederne og de regionale videnscentre, til udvikling og omsætning af viden til produktion. Med baggrund i de virksomhedskontakter, der har været gennem det seneste år, har der vist sig et potentiale for flere indsatsområder. I processen har vi samtidig valgt at kortlægge, hvad det er, der gør Planteråstofcentret/Plant2Product unikt og her er vi nået frem til følgende: Kernen for den fremtidige indsats er Den måde vi kombinere Laboratorium Pilotanlæg Netværk og Viden i forhold til den enkelte opgave. Vi har igennem hele projektforløbet fokuseret på processen, hvor planter bliver til produkter og vi har derfor valgt, at den afdeling, der skal arbejde videre efter at projektet ophører, skal markedsføres under navnet Plant2Product. Vi har valgt det navn fordi det kort og præcist fortæller, hvad det er vi står for og samtidig har navnet muligheder også internationalt. I nærværende afrapportering vil vi sidst i rapporten gå over til at anvende navnet Plant2Produkt da det allerede er under indarbejdelse i vores fremtidige dagligdag PLANT2PRODUCT S KERNEKOMPETENCER I processen med markedsundersøgelserne har det været vigtigt for os at kortlægge, hvilke områder vi ønsker at arbejde med i fremtiden. Vi har erfaret, at mange af virksomhedskontakterne enten er så store så de kan selv, eller er så små så de ikke kan selv. Her har vi truffet det valg, at vi gerne vil fokusere på de mindre virksomheder, ud fra den filosofi, at der ligger et stort uudnyttet potentiale, samtidig med at Plant2Produkt har ekspertise indenfor projektledelse. Dette betyder, at vi kan hjælpe virksomhederne fra idé til produktion. Med baggrund i ovenstående har vi valgt, at Kernekompetencerne for Plant2Product er følgende: SIDE 5 AF 41

6 1. Project management. (Processen fra idé til produktion) Projektplanlægning Projektledelse Projektorganisation Udformning af ansøgninger 2. Proces-, produkt- og produktionsudvikling Procesudvikling fra laboratorium via pilot- til fuldskala Kemiske analyser Procesdokumentation Økonomiske beregninger af driften Finansiering Vi henvender os til følgende brancheområder Tekniske hjælpestoffer herunder bioenergi. Ingredienser til kosmetik, farve/lak m.v. Plantemedicin / Naturmedicin. Som oplyst i de tidligere status rapporter, har der været fremstillet mange forskellige produktioner, og disse har også været præsenteret for industrien, jfr. tidligere fremsendte lister FORANKRING I VIRKSOMHEDERNE De mindre fremstillingsvirksomheder der er i Storstrøms Amt, har et stort uudnyttet potentiale, men på grund af virksomhedernes størrelse har det ikke været rentabelt for dem selv at have en udviklingsafdeling. Denne ekspertise kan tilføres virksomhederne via samarbejde med Plant2Produkt, et regionalt teknologicenter. Ud over, at vi kan bistå som tovholder kan vi videre udvikle på deres idéer samtidig med, at vi kan fungere som bindeled til forskningsverdenen. KVL har i forløbet været tilknyttet projektet og samarbejdet med flere af virksomhederne på baggrund af en samarbejdsaftale vi i forløbet har haft med KVL. Når vi udvikler samarbejdet ud fra virksomhedernes behov får vi nogle konkrete resultater, der forholdsvis hurtigt kan implementeres i virksomheder. Vi sikrer med andre ord brugerdreven innovation i gulvhøjde samtidig med at vi understøtter videnskabsministeriets tanker om viden flytter ud KONKRETE RESULTATER TEKNISKE HJÆLPESTOFFER Rapsol I/S Med baggrund i en politisk tanke omkring CO2 neutral energi i videst muligt omfang på Lolland Falster, har vi i projektperioden deltaget i en kortlægningsproces omkring at etablere en rapsoliemølle på Lolland Falster. Det var vigtigt i processen, at hele produktet, rapsfrøet, blev udnyttet bedst muligt. Vi har derfor fokuseret på, hvordan vi ud over rapsolien også sikrede afsætning af rapskagerne. Resultatet er blevet, at der er stiftet et selskab der hedder Rapsol I/S. Selskabet er ejet af Rapsol Avlerforninge amba, der består af ca. 40 landmænd samt DLG. DLG bruger rapskagerne i sine foderblandinger eller til energi. For at sikre optimale betingelser for rapsmøllen bliver den bygget ind i DLG s foderfabrik i Bandholm, hvor rapskagerne skal anvendes. Vi har valgt at anbefale en koldpresset olie, da det sikre den højeste kvalitet både af olie og rapskager. På sigt gives der derved mulighed for udvikling af olie produkter med potentiel biologisk aktivitet til plantemedicin samt til detergent markedet dvs. sæber og kosmetik. SIDE 6 AF 41

7 Endvidere vil der være mulighed for at udvikle specielle funktionelle protein produkter, der kan anvendes i bindere i klæbemidler og som polymermaterialer. I projektforløbet, har vi bistået med kompetencerne fra idé til produktion jfr. Plant2Products kernekompetencer, vi har oplevet et meget seriøst samarbejde både med landmandsgruppen og DLG. Vores mulighed for at kunne kombinere, laboratorium pilotanlæg netværk og viden har efter vores opfattelse været medvirkende årsag til, at idéen er blevet til virkelighed og dermed en ny kommerciel virksomhed i lokalområdet. Etha nol produktion alternativ udnyttelse af roer og hvede I projektforløbet har vi også haft fokus på mulighederne inden for ethanolproduktion på baggrund af roer og hvede den såkaldte 1. generations ethanolproduktion. Vi har deltaget i en projektgruppe med Danisco, Erhvervsråd Lolland-Falster, Landboforeningerne, Lolland Kommu ne og KVL. Arbejdet i projektgruppen har været at kortlægge mulighederne for at etablere en ethanolproduktion i relation til Nakskov Sukkerfabrik. Plant2Product har fungeret som sparringspartner i projektgruppen, og det er lykkes projektgruppen at fremkomme med forslag til hvordan en ethanolproduktion kan etableres. Igangsætning er dog udeblevet ind til videre, da Danisco ikke ønsker at videreføre projektet før der ligger en afklaring fra regeringens side omk ring afgiftslettelser eller tvungen iblanding af ethanol INGREDIENSER TIL KOSMETIK Det at kunne sikre en miljømæssig og økonomisk bæredygtighed står øverst på mange dagsordener. Det er vores mål, at vi i nogle situationer kan koble denne optimale udnyttelse med det 4. indsatsområde, nemlig ingredienser. Målet er bl.a. at kunne fremstille fx biologisk aktiv stoffer, kostfibre og æteriske olier ud fra biprodukterne og så efterfølgende lade disse produkter være en hovedingrediens inden for f.eks. plantemedicin, kosmetik- og parfumebranchen. Biprodukterne er med andre ord en lettilgængelig råvare, der i nogle tilfælde vil være en omkostning til det oprindelige produkt. Når vi begynder at fokusere på biprodukterne, kan det også give os mulighed for at vurdere på hovedproduktet, da vi måske med fordel kan ændre lidt på fremstillingen af hovedprodukter og dermed få en øget værdi i de efterfølgende biprodukter. Eksempel 1: En virksomhed, der har et hovedprodukt, har samtidig størstedelen af råvaren som biprodukt. Vi har kortlagt og analyseret 3 mulige produkter, der kan fremstilles ud fra biproduktionen. Virksomheden har selv markedskontakten, men vi er tovholder og sikrer implementering og forankring i virksomheden. Eksempel 2: En producent har et biprodukt, der ønskes udviklet. Producenten kan ikke umiddelbart løfte opgaven alene. Vi deltager derfor som sparringspartner inden for organisationsformer, samtidig med, at vi kommer med forslag til nye produkter på baggrund af biprodukterne PLANTEMEDICIN I projektforløbet har det vist sig, at der er et potentiale i at arbejde videre inden for plantemedicin. Markedet for kosttilskud er midt i en spændende udvikling med mange attraktive muligheder. Udviklingen er drevet af den aldrende befolkning i kombination med de mange livsstilssygdomme og den almene interesse for egenbehandling og forebyggelse. Den videnskabelige fokus på området er også stigende og det øger accepten af brug af naturmedicin både bland forbrugerne og lægerne. Ønsket er derfor at basere produkterne på solid faglig dokumentation af de medicinske egenskaber. Markedsudviklingen inden for kosttilskud og plantemedicin er oppebåret af en lang række gunstige markedspositioner. Der bliver hele tiden lanceret nye produkter på markedet og det SIDE 7 AF 41

8 påvirker interessen for området positivt med stigende købelyst. Den positive udvikling er understøttet af den generelle fokus på innovativ markedsføring samt bedre gennemslagskraft i afsætningsleddene. Eksempel: En producent inden for kosttilskud ønsker at få udviklet og testet sit produkt som naturlægemiddel. I den forbindelse ønskes etableret en GMP produktion (Kvalitetssikret produktion). Virksomheden har selv et etableret afsætningsnetværk. Baggrunden for ønsket om etablering af et nyt GMP-laboratorium på Grønt Center skal ses som en naturlig udvikling af arbejdet, der er gennemført inden for planteråstoffer. GMP laboratorium For at det fremtidige udviklingsarbejde kan udføres, er det en nødvendighed, at Grønt Center foretager en nybygning, der lever op til gældende krav til udvikling og produktion af plantemedicin. Der er skrappe krav til lokaler m.v. og disse er p.t. ikke til rådighed på Grønt Center. Etablering af et nyt GMP-laboratorium vil være den naturlige overbygning til det langsigtede udviklingsarbejde, der igennem årene har været gennemført på Grønt Center. Formålet er at sikre rammerne til fortsat udvikling inden for plantemedicin. GMP-laboratoriet vil samtidig komme til at fungere som virksomhedernes/vores kunders forlængede arm til produktudviklingsopgaver. Der fokuseres generelt på at forbedre forbrugernes sundhed og velvære ved at markedsføre veldokumenterede og effektive produkter. Denne dokumentation stiller store krav til produktionsprocessen AFGRÆNSNING AF MARKEDSUNDERSØGELSER Markedet for Planteråstofcentret er de virksomheder der forarbejder plantematerialer til produkter som efterfølgende distribueres og afsættes til forbrugerne. Fokus er derfor på disse virksomheder. Prisstrukturen for enkle produkter i de enkle markeder er svær at komme tæt på, dels er økonomien meget kompleks og dynamisk, og dels værner de enkelte virksomheder kraftigt om prisstrukturen på deres kerneforretninger samt om deres ideer om nye forretningsområder. Dette har betydet, at vi har valgt at fokusere på, hvad virksomhederne i markedet inden for udnyttelse af planteråstoffer kunne have behov for og ud fra disse erfaringer har vi dannet os et overblik over indsatsområderne. Vi har valgt at fokusere direkte på regional udvikling, der efterfølgende forventes at kunne kopieres til resten af Danmark og på sigt endnu bredere RESUME AUGUST 2005 (STATUS ÅR 2) Planteråstofcentret har i projekt perioden fremstillet ca. 30 forskellige produkter i pilotanlægsskala. Produkterne fordeler sig som angivet i tabel nedenfor. PRC fordeling af pilotprodukter 1. Duft/aromastoffer Pesticider 2 3. Plantemedicin 2 4. Farvestoffer 2 5. Tekniske hjælpesoffer 6 SIDE 8 AF 41

9 I forbindelse med præsentation af Planteråstofcentret og projektets produkter er der i perioden gennemført præsentationer for ca. 20 virksomheder. Alle præsentationer er gennemført med henblik på at indlede samarbejder der kan lede til nye kommercielle produktioner. Der er i forbindelse med præsentationerne udarbejdet produktblad for relevante produkter og udarbejdet PR materiale. Endvidere har Planteråstofcentret en hjemmeside under greencenter.dk. I forbindelse med virksomhedskontakt søges det løbende at have 5 potentielle industrikontakter i dialog, for at sikre fokus. De prøveproducerede råvarer er endvidere blevet præsenteret overfor forskellige industrivirksomheder, med det formål at få industriens vurdering af kvaliteten. Denne dialog er intensiveret i 2. halvår af 2005, men der foreligger p.t. kun få konkrete resultater, der kan indikere, hvilke markeder, der kan vise sig at være interessante. I den kommende projekt periode vil der som planlagt være fokus på markedsvurderinger og markedsanalyser, hvor analyser af dækningsbidrag for de enkelte produkter vil indgå som en del af præsentationerne overfor potentielle virksomheders investeringer i projektets resultater. På nuværende tidspunkt synes udviklingen positiv, interessen for Planteråstofcentret er stigende og det forventes, at de løbende tilbagemeldinger på vore produkter vil give mulighed for yderligere produkt optimeriger. For at styrke den faglige dokumentation af råvarer og produkter er der i perioden indgået en samarbejdsaftale med KVL, Institut for Grundvidenskab. Aftalen er pt. ved at blive udbygget således, at en forsker fra KVL direkte vil deltage i Planteråstofcentret s udviklingsarbejde og supportere med analytisk dokumentation. Planteråstofcentret Pilotanlægget er i perioden blevet tilpasset indenfor fremstilling af æteriskeolier, hvor der er bygget et dampdestillationsanlæg til destillation af olier fra henholdsvis herba og frø. I mølleriet er et air classification anlæg under opførelse med henblik på tør fraktionering af fx protein og stivelse. I det der i projekt perioden har været en stor udadvendt aktivitet og der har været en væsentlig stigning i antal produkter og dermed en væsentlig stigning i antallet af under projekter er Microsoft Project Manager blevet valgt som styringsredskab. De samlede aktiviteter vurderes løbende på ugentlige projektmøder RESUME AUGUST 2004 (STATUS ÅR 1) Aktiviteterne i centeret for industriel udnyttelse af planteråstoffer har i det indeværende år primært været koncentreret omkring udvælgelse, indkøb, etablering og indkøring af de forskellige enhedsoperationer, herunder mølleri, oliepresning, ekstraktion, filtrering, tørring etc. Yderligere er der blevet ansat personale i centeret, heriblandt en kemiingeniør, en kemiker, en agronom og en smed. Centeret har vurderet, at det var vigtigt at samle personer med forskellige uddannelser og kompetencer. Anlægget er på nuværende tidspunkt funktionsdueligt, og ved præliminære eksperimenter er det konstateret at de vigtigste dele af anlægget fungerer. Det vurderes, at anlægget i mindre omfang løbende skal modificeres afhængig af de specifikke krav til de enkelte eksperimenter. Det er hensigten at centret i den nærmeste fremtid skal kontakte en række industri samarbejdspartnere med henblik på at få etableret og igangsat en række prøveproduktioner Oliepressen (forrest) og mølleriet (bagerst) SIDE 9 AF 41

10 som har industriel interesse. På nuværende tidspunkt har planteråstofcenteret allerede et samarbejde med HybenVital International ApS omkring udvikling af et produkt indenfor plantemedicin, og det forventes at aktiviteterne indenfor de andre produktområder (aromastoffer, pesticider, farvestoffer, tekniske hjælpestoffer etc.) igangsættes inden udgangen af SIDE 10 AF 41

11 3. CENTER OPBYGNING Opbygningen af: Center for planteråstoffer til industriel udnyttelse, omfatter dels opbygning og fastholdelse af kompetencer indenfor planteråstoffer og forarbejdning samt opbygning af pilotanlæg, hvor der kan produktudvikles og produceres prøver til anvendelsesforsøg og markedsundersøgelser i samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder. I det følgende gives der en status for og introduktion af Centrets personale samt personer ad hoc tilknyttet centeret PERSONALE Christian L. Bagger, Kemiingeniør. Projektleder og økonomiansvarlig. Ph.d., Poul H. Madsen, Biolog. Senior rådgiver. Thomas N. Brink, Kemiker. Analyser og litteratursøgning. Tine Vinther Clausen, Agronom, Forretningsplaner og markedsanalyse. Susanne Hermansen, laborant Boye Johansen, Operatør Specialviden tilknyttet kortere perioder Mads L. Hansen, Agronom. Udførelse af eksperimenter i pilot skala. Jørgen V. Pedersen, Kemiingeniør. Specialviden i ekstrahering af vegetabilske olier og enhedsoperationer indenfor konfektureindustrien. Poul A. Hansen, Agronom. Specialviden indenfor afsætning og økonomi af vegetabilske grovvarer. Denis Ramirez, Agronom, Specialist, æteriskeolier. Henning P. Jørgensen, Smed, Tekniker. Opbygning og vedligeholdelse af anlæg. Jens Christian Sørensen, KVL. Analyser og produktudvikling. Jes Bjerregaard, Enwido. Proceskonsulent til strategiproces. SIDE 11 AF 41

12 3.2. PILOTPRODUKTION Hovedbestanddelene af forsøgsanlægget er blevet etableret i projektets opstartfase. Forsøgsanlæggets bestykning omfatter tekniske enhedsoperationer til fraktionering, oprensning, dampdestillation, kemisk og enzymatisk modificering af planteråstoffer, samt HPLC til analyse og kvalitetsdokumentation. Møllerisektion, figur 1. Oliepresningssektion, figur 2. Vandig ekstraktion, modifikation, oprensning og tørring, figur 3. Dampdestillation, figur 4. HPLC, figur 5. I det følgende vises pilotanlægget som proces flow diagrammer og via billeder MØLLERISEKTION Mø llerisektionen (figur 1.) er bygget op over en dobbelt valsestol med riflede valser på den ene side og glatte valser på den anden side. Fra valsestolen kan der vælges luft transport til silo eller dobbelt centrifugal sigte. Centrifugalsigten er opdelt i tre sektioner på hver side, hvor der kan vælges sold alt efter den valgte opgave. Efter centrifugalsigten kan der vælges transport til luftsigtning. Anlægget er således meget fleksibelt og kan bl.a. benyttes til: oprensning af fraktioner fra råvarer som cerealier, herunder hvede, byg, havre. diverse frø rensningsopgaver. afskalning af oliefrø, herunder raps, hamp, valmuer. for formaling af hele frø forud for ekstraktion af æteriske olier og biologisk aktivstoffer. formaling og oprensning af protein og stivelse fra lupin og hestebønne frø. Air klassifikation (figur 1.a.) er bygget op over to cykloner med forskellige diametre og mulighed for regulering af lufthastighed. Air klassifikation kan benyttes til fraktionering af formalede varer, hvor der er forskel på sedimentationshastigheden i luftstrømmen som f.eks. ved separation af stivelse og protein fra hestebønner. SIDE 12 AF 41

13 Figur 1. Møllerisektion Figur 1.a. Air Classification SIDE 13 AF 41

14 Mølleriet med Air - Classification OLIEPRESNING Oliepresningssektionen (figur 2) er bygget op over koldpresning, med en presse der er opbygget efter samme principper som de helt store oliepresser. Kapaciteten på møllen er kg frø p r. time. Efter oliepresningen kan olien filtreres til en klar koldpresset olie. På oliemøllen kan der presses olie fra olieholdige frø som raps, hamp, valmue og marietidsel. Figur 2: Oliepresningssektion SIDE 14 AF 41

15 Oliepressen OPRENSNINGSPILOT Oprensningspilot (figur 3)er bygget op over kendte enhedsoperationer dimensioneret med udgangspunkt i 500 l skala. Enhedsoperationerne omfatter: 3 stk 500 l tanke, 3 stk l tanke, dekanter centrifuge, 40x40 rammefilter, 4.5 m2 ultrafiltrering / mikrofiltrering, ion-bytter og kromatografikolonner, spraytørring, varmevekslere, ph stat til proceskontrol. I mindre skala kan der presses frugt juice til videre forarbejdning, og der kan inddampes forskellige vandige opløsninger og frysetørres prøver. På anlægget kan der fremstilles isolater af naturstoffer ved fældning, ultrafiltrering og/eller kromatografi/ionbytning. Eksempler på naturstoffer, der kan oprenses fra planters forskellige botaniske bestanddele, er planteenzymer, proteiner, kostfibre, kulhydrater og biologisk aktivstoffer. SIDE 15 AF 41

16 Figur 3: Vandig ekstraktion, modifikation, oprensning og tørring Dekanter SIDE 16 AF 41

17 DAMPDESTILLATION Dampdestillation (figur 4.) er baseret på afdampning af æteriske olier fra enten frø eller frisk høstet herba ved atmosfærisk tryk. Efter afdampning kondenseres vanddamp og olier via varmeveksling og vand, og olie separeres i en beholder. Der kan fremstilles æteriske olier fra en lang række frø og herba, som er beskrevet i afsnittet under duft og aroma stoffer. Figur 4: Dampdestillation. El dampkedel og beholder med ionbyttet vand SIDE 17 AF 41

18 HPLC High Performance Liquid Chromatography eller High Pressure Liquid Chromatography. Med denne type af væskekromatografi opnås separation af en prøves forskellige komponenter. Vi får således adskilt stofferne og kan identificere dem vha. standarder. Hver forskellig analyse kræver sin metodeudvikling, men når dette arbejde er gjort, køres analyserne rutinemæssigt. Et nødvendigt analyseværktøj til dokumentation af produkternes indholdsstoffer. Figur 5. HPLC. SIDE 18 AF 41

19 3.3. INDUSTRI KONTAKTER Følgende virksomheder og Institutioner er blevet introduceret til Planteråstofcentret med henblik på at udvikle samarbejdsrelationer og kendskabet til Planteråstofcentret: Årstiderne A/S Porteføljen indeholder diverse økologiske fødevarer som distribueres direkte til forbrugeren via Internettet. Hybenvital International ApS Porteføljen indeholder naturmedicin af hunderose hyben. CompleMedic Porteføljen indeholder diverse økologiske og biodynamiske kosmetiske produkter. Alsøegaard Porteføljen indeholder naturmedicin af rød solhat. Melitek Porteføljen indeholder produktion af diverse plastprodukter primært baseret på polyoleofiner, samt salg af polymerer fra Huntsman. Vikima Seed A/S Porteføljen indeholder produktion og salg af blomster- og grøntsagsfrø på verdensplan Danisco Development Center Portefølje indeholdende bla. smags og aromastoffer Novozymes Portefølje indeholdende bl.a. tekniske enzymer Lyckeby Industrial A/S Portefølje indeholdende lim produkter. Borup Kemi Portefølje indeholdende bl.a. vegetabilske olier til træbeskyttelse Solum gruppen Portefølje indeholdende bl.a. komposteringssystemer til omdannelse af organisk materiale til muldjord TT Woodcare (Trip Trap) Portefølje indeholdende træbeskyttelse. United Milling Systems ApS Portefølje indeholdende mølleriteknologi. Alfa Laval Portefølje indeholdende bl.a. salg af enhedsoperationer og komplette anlæg. UniqEnviro Portefølje indeholdende bl.a. antioxidanter og aromastoffer. Toms Gruppen A/S Portefølje indeholdende bl.a. smags- og aromastoffer. DLG / Danraps Portefølje indeholder oileprodukter, foder, gødning og planteværn Nor-Feed Portefølje indeholder produktion af naturlige additiver til foder UNIQUE Products: Portefølje indeholder fedeolier, naturlige duftolier KERNEGAARDEN Portefølje indeholder æbleprodukter LF Frugt/Dansk Kernefrugt: Portefølje indeholder kerneprodukter Dansk Droge Portefølje indeholder vitaminer og kosttilskud CP Kelko Portefølje indeholder hydrocolloider / pektin fra citrus og tang E2 Portefølje indeholder energi SIDE 19 AF 41

20 3.4. UNIVERSITETER OG VIDENSINSTITUTIONER Der har i projektet været kontakt til forskellige afdelinger af nedenstående Universiteter og Videns institutioner, med henblik på at informere om mulighederne i Planteråstofcentret samt om evt. samarbejdsmuligheder. Fødevare Økonomisk Institut Danmarks Farmaceutiske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Jordbrugsforskning Roskilde Universitets Center Den Kgl. Veterinære Landbohøjskole Der er indgået samarbejdsaftale med Den Kgl. Veterinære Landbohøjskole - Institut for Grundvidenskab (tidligere Kemisk Institut) v. Docent Hilmer Sørensen og Lektor Jens Christian Sørensen under faggruppen for Bioorganisk kemi. Der er lavet et praktisk tillæg til aftalen, der har givet mulighed for et praktisk samarbejde om udvikling af analytiske metoder indenfor farvestoffer, UV og antioxidant stoffer fra planter til anvendelse indenfor plantemedicin, kosmetik og farve/lak industrien. Samarbejdet har primært været rettet mod opbygning af analytiske HPLC kompetencer i Planteråstofcentret til bestemmelse af flavonoider til anvendelser som antioxidanter, tilsætningsstoffer og i plantemedicin, og glycolipider til anvendelse som emulgatorer og farmaceutiske delivery systems. SIDE 20 AF 41

Plantens rigdom. giver en verden af muligheder...

Plantens rigdom. giver en verden af muligheder... Plantens rigdom giver en verden af muligheder... Hvem er vi? Plant2Product er en del af Grønt Center, Råhavegård, der er et videns- og erhvervsudviklingscenter. Plant2Product er virksomhedernes samarbejdspartner

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin

Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin Afrapportering af rammeskabende aktivitet: Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin Projektet er støttet med 50% fra & 50% fra april 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund...2

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Projekt Fra Clutter til Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Mål Fra Clutter til Cluster har omsat klyngeteorier til praksis indenfor landbrugsbranchen i Region Sjælland. Denne folder

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Hamp til dyrkningsmedie og isolering

Hamp til dyrkningsmedie og isolering bdp@agrotech.dk Hamp til dyrkningsmedie og isolering Plantekongres 12. Januar 2010 Bodil Engberg Pallesen, AgroTech Center for Bioressourcer 20 års erfaring indenfor plantefibre Arbejder med: Produktudvikling

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Marknad för hampprodukter, Partnerskab Alnarp 28. Marts 2012 Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent AgroTech, Center for Bioressourcer bdp@agrotech.dk

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring 12.000 kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

et videncenter med resultater der forandrer

et videncenter med resultater der forandrer et videncenter med resultater der forandrer Råhavegård - erhvervscenter i vækst Råhavegård er et tidligere enkesæde under Lungholm Gods med et jordtilliggende på 118ha, herunder 18ha skov og park. Gården

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion

Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion Prof. Svend Christensen, institutleder Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Link:

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Industrihamp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - SKABER VÆRDITILVÆKST OG ET BEDRE MILJØ!

Industrihamp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - SKABER VÆRDITILVÆKST OG ET BEDRE MILJØ! Industrihamp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - SKABER VÆRDITILVÆKST OG ET BEDRE MILJØ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere..

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. 7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. TIL SPORTSFOLK, SKØNHEDER, VITAMINHUNGRENDE, LÆKKERTØRSTIGE, MÆND, KVINDER OG BØRN! Ønsker du at optimere din energi, din vitalitet og booste dit immunforsvar på

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Intelligent nyttiggørelse af restprodukter

Intelligent nyttiggørelse af restprodukter Intelligent nyttiggørelse af restprodukter Spildevandsslam Vegetabilske restprodukter Animalske restprodukter Mineralske restprodukter Biprodukter til foder Vi gør det nemt for dig HedeDanmarks målsætning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS Hvorfor spilde sin kostbare tid, - hvis man kan få andre til at lave arbejdet? Det er ikke altid nemt som kunde, hvis man på egen hånd skal løse specielle

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Spanien. nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter. oplæg til nordeuropæiske producenter

Spanien. nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter. oplæg til nordeuropæiske producenter Spanien nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter oplæg til nordeuropæiske producenter Ingen blomster! Ingen svaner! de miljørigtige plejeprodukter har endnu ikke

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Forskningsplan for økologiske bær

Forskningsplan for økologiske bær Forskningsplan for økologiske bær Udarbejdet med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug via projektet: Netværk for økologiske bær. Af seniorforsker Hanne Lindhard Pedersen 1 og chefkonsulent Hans Bach-Lauritsen

Læs mere

Inbicon Demonstrationsanlæg

Inbicon Demonstrationsanlæg x Inbicon Demonstrationsanlæg - for 2. generations bioethanol LandboUngdom konference Bygholm, 27. april 2010 Inbicon demonstrationsanlæg Agenda DONG Energy løsninger indenfor biomasse Inbicon demonstrationsanlægget

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein

Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein Forskningsaktiviteter om alternative proteinkilder Grøn protein Knud Erik Bach Knudsen Institut for Husdyrvidenskab knuderik.bachknudsen@anis.au.dk Punkter Præsentation af BioBase Præsentation af Grøn

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne

BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne Muligheder møder merværdi med Flamingo Værdi for dig på den lette måde Den gyldne mellemvej er grøn Hos BEWi Flamingo er vi specialister i kundespecifikke emballageløsninger

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008 Hvad står der Ris og fuldkornshvede i flager, beriget med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folinsyre, B12, C) og jern Nettovægt: MINDST HOLDBAR TIL juni 2008 Mængde Varebetegnelse Cereal Lite Cereal Lite Lite

Læs mere

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Kampen om madvanerne Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Formålet: med dette materiale er at give eleverne indsigt i Ny Nordisk Hverdagsmad. Mål: Eleverne har til opgave at finde ud

Læs mere

Undersøgelse af produktionsforhold og forskelle i indholdsstoffer af medicinplanter

Undersøgelse af produktionsforhold og forskelle i indholdsstoffer af medicinplanter Slutrapport Undersøgelse af produktionsforhold og forskelle i indholdsstoffer af medicinplanter Lars Porskjær Christensen, DJF, Afdeling for Råvarekvalitet Kai Grevsen, DJF, Afdeling for Havebrugsproduktion

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

EGO Clean Light - Fakta!

EGO Clean Light - Fakta! - Fakta! EGO Clean Oil er en ny revolutionerende lampeolie, der udvikler markant mindre CO2-forurening Nyt miljøvenligt produkt fra EGO Indeklima EGO introducerer EGO Clean Light, som er et vegetabilsk

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere