PLANTERÅSTOFFER CENTER FOR PLANTERÅSTOFFER TIL INDUSTRIEL UDNYTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANTERÅSTOFFER CENTER FOR PLANTERÅSTOFFER TIL INDUSTRIEL UDNYTTELSE"

Transkript

1 PLANTERÅSTOFFER CENTER FOR PLANTERÅSTOFFER TIL INDUSTRIEL UDNYTTELSE AFSLUTTENDE RAPPORT TIL ERHVERV OG BYGGESTYRELSEN/EU S REGIONALFOND MÅL2 OKTOBER 2006 Oliepresning Formaling Enzymatisk-modifikation og fraktionering Forsøgs anlæg Ultra-filtrering Damp-destillation Spray-tørring Chromatografiskseparering PROTEIN FARVESTOF KULHYDRATER OLIE LAVMOLEKYLÆRE FIBRE PLANTE- AROMA INDHOLDSSTOFFER BESKYTTELSE STØTTET AF: MÅL 2, ERHVERVS OG BYGGESTYRELSEN, STORSTRØMS AMT, & PLAN DANMARK

2 PLANTERÅSTOFFER CENTER FOR PLANTERÅSTOFFER TIL INDUSTRIEL UDNYTTELSE 1. FORORD PROJEKT RESUME RESUME 2006 (STATUS ÅR 3) Fra Planteråstofcenter til Plant2Product Plant2Product s kernekompetencer Forankring i virksomhederne KONKRETE RESULTATER Tekniske hjælpestoffer ingredienser til kosmetik Plantemedicin Afgrænsning af markedsundersøgelser RESUME AUGUST 2005 (STATUS ÅR 2) RESUME AUGUST 2004 (STATUS ÅR 1) CENTER OPBYGNING PERSONALE PILOTPRODUKTION Møllerisektion Oliepresning Oprensningspilot Dampdestillation HPLC INDUSTRI KONTAKTER UNIVERSITETER OG VIDENSINSTITUTIONER PLANTERÅSTOFFER / UDVÆLGELSE DUFT OG AROMASTOFFER Kort om æteriske olier Udvalgte Pilot resultater æteriske olier KONKLUSION: DUFT OG AROMASTOFFER PESTICIDER/BEKÆMPELSESMIDLER KONKLUSION PESTICIDER PLANTEMEDICIN KONKLUSION PLANTEMEDICIN FARVESTOFFER KONKLUSION FARVESTOFFER TEKNISKE HJÆLPESTOFFER KONKLUSION TEKNISKE HJÆLPESTOFFER VIDEREFØRSEL FRA PLANTERÅSTOFCENTER TIL PLANT2PRODUCT MARKEDSVURDERINGER TESTPRODUKTER OG INDUSTRIKONTAKTER MARKEDSVURDERING MARKEDET I DAG Tekniske hjælpestoffer Plantemedicin Duft og aromastoffer Konklusion æteriskeolier MARKEDET OM 3 ÅR KONKLUSION STYRKER OG SVAGHEDER VED VIRKSOMHEDENS VIGTIGSTE KONKURRENTER39 8. OVERORDNET KONKLUSION...40 SIDE 2 AF 41

3 1. FORORD Projektets hovedformål er at opbygge et regionalt og nationalt center med kompetence indenfor udvikling af planteråstoffer til industriel forarbejdning (non-food). I projektperioden skal Planteråstofcentret udvikle og prøveproducere 4-8 potentielle produkter/råstoffer baseret på plantearter eller plantegenotyper. Resultaterne af disse testproduktioner inklusiv markedsanalyse og økonomivurdering præsenteres for regionens erhvervsliv med henblik på kommerciel produktion. Centrets udviklingsarbejde skal bygge på videnoverførsel og samarbejde med forsknings- og udviklingsinstitutioner såvel nationalt som internationalt. Centret for Planteråstoffer forventes på sigt at kunne underbygge en positiv udvikling i regionen ved at give virksomheder og landbrug mulighed for nye produktionsområder. Samtidig forventes det at centret kan tiltrække nye virksomheder med udnyttelse af planteråstoffer i produktionen. Projektet forventes således at kunne medvirke til at etablere gode grundlæggende betingelser for udvikling og fornyelse i fremstillingserhvervet på Lolland Falster og Møn. SIDE 3 AF 41

4 2. PROJEKT RESUME Med baggrund i projektet Center for planteråstoffer til industriel udnyttelse og projektet Supplerende aktiviteter i forlængelse af etableringen af et planteråstofcenter, er det vores vurdering, at der er grundlag for at lave et fremtidigt planteråstofcenter i tilknytning til Grønt Center, Råhavegård. Projektet er gennemført som planlagt med opbygning af et pilotanlæg og efterfølgende gennemførelse af proces-, produkt- og produktionsudvikling i samarbejde med virksomheder. Der er i projekt perioden udviklet og prøveproduceret mere end 30 potentielle produkter indenfor projektets fokusområder. Resultaterne er præsenteret for mere 25 forskellige virksomheder samt via indstiksavis, hjemmeside, og folder materiale. På denne baggrund er der; 1. Etableret en helt ny virksomhed Rapsol I/S, med produktion af olie til non-food, herunder energi og på sigt overvejes produktionsmodning af rapsolie produkter indenfor detergent produktion, rengøringsmidler og kosmetik. 2. Etableret produktionsmodning af to nye kosttilskud/naturmedicin produkter. 3. Etableret produktionsmodning af essentielolie produkt til kosmetik. 4. Etableret produktionsmodning af pektin produkt til kosmetik. 5. Etableret produktionsmodning af æblepulp produkt til kosmetik. Med produktionsmodning skal forstås, at der er igangsat aktiviteter drevet af virksomhederne med henblik på at sætte de nye produkter i produktion. Bæredygtighed i industrien har også været et fokusområde, da det har været et af kerneområderne at sikre så optimal udnyttelse som muligt i råvarerne. Via virksomhedskontakterne har vi konstateret et behov for tovholderfunktionen, hvor man kan hjælpe virksomheden ikke kun med idéudviklingen, men også implementeringen i produktionen. Forankringen er af stor vigtighed, og det kan være svært for de mindre virksomheder at gøre dette samtidig med, at de skal afvikle den normale drift. Ovenstående har betydet, at der er udarbejdet en strategi- og forretningsplan for en bæredygtig fortsættelse af et planteråstofcenter med navnet Plant2Product, som er mere mundret og som fortæller om aktivitetens formål. Idégrundlaget er, at udvikle en aktivitet, der driver Planteråstofcentret inden for to forretningsområder, henholdsvis project management (processen fra idé til produktion) og proces- produkt- og produktionsudvikling indenfor udnyttelse af planteindholdsstoffer. Slutteligt er det vores konklusion, at der er et tydeligt behov for et samspil mellem det offentlige, virksomheder og regionale teknologicentre, til udvikling og omsætning af viden til produktion. SIDE 4 AF 41

5 2.1. RESUME 2006 (STATUS ÅR 3) FRA PLANTERÅSTOFCENTER TIL PLANT2PRODUCT Siden statusrapporten for august 2005 har der i projektet Planteråstoffer til industriel udnyttelse været arbejdet målrettet i forhold til videreførelse af projektet som en delvis kommerciel virksomhed. Målet har været at få projektet og de faglige resultater, der er opnået under projektperioden forankret som en afdeling under Grønt Center. Resultaterne fra projektet har vist, at det er meget relevant at fokusere på industriel udnyttelse af planteindholdsstoffer. Mange virksomheder vil gerne implementere biologiske ressourcer i deres produktsortimen, men der mangler fortsat en væsentlig produktudviklingsindsats for at kunne udnytte den nyeste viden inden for plantebiologi til kommercialisering af nye højværdiprodukter. Derfor vil der i fremtiden være brug for en innovationsplatform, der kan sparre med virksomhederne og sikrer fremdriften og resultatforankring. Grønt Center bliver med udviklingen af Plant2Product styrket i forhold til det hidtidige arbejde, der har været udført indenfor planteindholdsstoffer, samtidig med, at en forøgelse af den akademiske medarbejderstyrke er positivt for landdistriktsområdet generelt. Gennemførelsen af projektet har haft en yderligere positiv virkning på udvikling af nye produktioner som på sigt vil være medvirkende til øget omsætning og etablering af nye arbejdspladser, hvoraf en del af disse vil være videnstunge. Specielt har det haft effekt, at der er arbejdet med at lokalisere viden og omsætte den til reelle produkter. Hvilket gør det nemt tilgængeligt for virksomhederne. Det er vores konklusion, at der er et tydeligt behov for et samspil mellem det offentlige, virksomhederne og de regionale videnscentre, til udvikling og omsætning af viden til produktion. Med baggrund i de virksomhedskontakter, der har været gennem det seneste år, har der vist sig et potentiale for flere indsatsområder. I processen har vi samtidig valgt at kortlægge, hvad det er, der gør Planteråstofcentret/Plant2Product unikt og her er vi nået frem til følgende: Kernen for den fremtidige indsats er Den måde vi kombinere Laboratorium Pilotanlæg Netværk og Viden i forhold til den enkelte opgave. Vi har igennem hele projektforløbet fokuseret på processen, hvor planter bliver til produkter og vi har derfor valgt, at den afdeling, der skal arbejde videre efter at projektet ophører, skal markedsføres under navnet Plant2Product. Vi har valgt det navn fordi det kort og præcist fortæller, hvad det er vi står for og samtidig har navnet muligheder også internationalt. I nærværende afrapportering vil vi sidst i rapporten gå over til at anvende navnet Plant2Produkt da det allerede er under indarbejdelse i vores fremtidige dagligdag PLANT2PRODUCT S KERNEKOMPETENCER I processen med markedsundersøgelserne har det været vigtigt for os at kortlægge, hvilke områder vi ønsker at arbejde med i fremtiden. Vi har erfaret, at mange af virksomhedskontakterne enten er så store så de kan selv, eller er så små så de ikke kan selv. Her har vi truffet det valg, at vi gerne vil fokusere på de mindre virksomheder, ud fra den filosofi, at der ligger et stort uudnyttet potentiale, samtidig med at Plant2Produkt har ekspertise indenfor projektledelse. Dette betyder, at vi kan hjælpe virksomhederne fra idé til produktion. Med baggrund i ovenstående har vi valgt, at Kernekompetencerne for Plant2Product er følgende: SIDE 5 AF 41

6 1. Project management. (Processen fra idé til produktion) Projektplanlægning Projektledelse Projektorganisation Udformning af ansøgninger 2. Proces-, produkt- og produktionsudvikling Procesudvikling fra laboratorium via pilot- til fuldskala Kemiske analyser Procesdokumentation Økonomiske beregninger af driften Finansiering Vi henvender os til følgende brancheområder Tekniske hjælpestoffer herunder bioenergi. Ingredienser til kosmetik, farve/lak m.v. Plantemedicin / Naturmedicin. Som oplyst i de tidligere status rapporter, har der været fremstillet mange forskellige produktioner, og disse har også været præsenteret for industrien, jfr. tidligere fremsendte lister FORANKRING I VIRKSOMHEDERNE De mindre fremstillingsvirksomheder der er i Storstrøms Amt, har et stort uudnyttet potentiale, men på grund af virksomhedernes størrelse har det ikke været rentabelt for dem selv at have en udviklingsafdeling. Denne ekspertise kan tilføres virksomhederne via samarbejde med Plant2Produkt, et regionalt teknologicenter. Ud over, at vi kan bistå som tovholder kan vi videre udvikle på deres idéer samtidig med, at vi kan fungere som bindeled til forskningsverdenen. KVL har i forløbet været tilknyttet projektet og samarbejdet med flere af virksomhederne på baggrund af en samarbejdsaftale vi i forløbet har haft med KVL. Når vi udvikler samarbejdet ud fra virksomhedernes behov får vi nogle konkrete resultater, der forholdsvis hurtigt kan implementeres i virksomheder. Vi sikrer med andre ord brugerdreven innovation i gulvhøjde samtidig med at vi understøtter videnskabsministeriets tanker om viden flytter ud KONKRETE RESULTATER TEKNISKE HJÆLPESTOFFER Rapsol I/S Med baggrund i en politisk tanke omkring CO2 neutral energi i videst muligt omfang på Lolland Falster, har vi i projektperioden deltaget i en kortlægningsproces omkring at etablere en rapsoliemølle på Lolland Falster. Det var vigtigt i processen, at hele produktet, rapsfrøet, blev udnyttet bedst muligt. Vi har derfor fokuseret på, hvordan vi ud over rapsolien også sikrede afsætning af rapskagerne. Resultatet er blevet, at der er stiftet et selskab der hedder Rapsol I/S. Selskabet er ejet af Rapsol Avlerforninge amba, der består af ca. 40 landmænd samt DLG. DLG bruger rapskagerne i sine foderblandinger eller til energi. For at sikre optimale betingelser for rapsmøllen bliver den bygget ind i DLG s foderfabrik i Bandholm, hvor rapskagerne skal anvendes. Vi har valgt at anbefale en koldpresset olie, da det sikre den højeste kvalitet både af olie og rapskager. På sigt gives der derved mulighed for udvikling af olie produkter med potentiel biologisk aktivitet til plantemedicin samt til detergent markedet dvs. sæber og kosmetik. SIDE 6 AF 41

7 Endvidere vil der være mulighed for at udvikle specielle funktionelle protein produkter, der kan anvendes i bindere i klæbemidler og som polymermaterialer. I projektforløbet, har vi bistået med kompetencerne fra idé til produktion jfr. Plant2Products kernekompetencer, vi har oplevet et meget seriøst samarbejde både med landmandsgruppen og DLG. Vores mulighed for at kunne kombinere, laboratorium pilotanlæg netværk og viden har efter vores opfattelse været medvirkende årsag til, at idéen er blevet til virkelighed og dermed en ny kommerciel virksomhed i lokalområdet. Etha nol produktion alternativ udnyttelse af roer og hvede I projektforløbet har vi også haft fokus på mulighederne inden for ethanolproduktion på baggrund af roer og hvede den såkaldte 1. generations ethanolproduktion. Vi har deltaget i en projektgruppe med Danisco, Erhvervsråd Lolland-Falster, Landboforeningerne, Lolland Kommu ne og KVL. Arbejdet i projektgruppen har været at kortlægge mulighederne for at etablere en ethanolproduktion i relation til Nakskov Sukkerfabrik. Plant2Product har fungeret som sparringspartner i projektgruppen, og det er lykkes projektgruppen at fremkomme med forslag til hvordan en ethanolproduktion kan etableres. Igangsætning er dog udeblevet ind til videre, da Danisco ikke ønsker at videreføre projektet før der ligger en afklaring fra regeringens side omk ring afgiftslettelser eller tvungen iblanding af ethanol INGREDIENSER TIL KOSMETIK Det at kunne sikre en miljømæssig og økonomisk bæredygtighed står øverst på mange dagsordener. Det er vores mål, at vi i nogle situationer kan koble denne optimale udnyttelse med det 4. indsatsområde, nemlig ingredienser. Målet er bl.a. at kunne fremstille fx biologisk aktiv stoffer, kostfibre og æteriske olier ud fra biprodukterne og så efterfølgende lade disse produkter være en hovedingrediens inden for f.eks. plantemedicin, kosmetik- og parfumebranchen. Biprodukterne er med andre ord en lettilgængelig råvare, der i nogle tilfælde vil være en omkostning til det oprindelige produkt. Når vi begynder at fokusere på biprodukterne, kan det også give os mulighed for at vurdere på hovedproduktet, da vi måske med fordel kan ændre lidt på fremstillingen af hovedprodukter og dermed få en øget værdi i de efterfølgende biprodukter. Eksempel 1: En virksomhed, der har et hovedprodukt, har samtidig størstedelen af råvaren som biprodukt. Vi har kortlagt og analyseret 3 mulige produkter, der kan fremstilles ud fra biproduktionen. Virksomheden har selv markedskontakten, men vi er tovholder og sikrer implementering og forankring i virksomheden. Eksempel 2: En producent har et biprodukt, der ønskes udviklet. Producenten kan ikke umiddelbart løfte opgaven alene. Vi deltager derfor som sparringspartner inden for organisationsformer, samtidig med, at vi kommer med forslag til nye produkter på baggrund af biprodukterne PLANTEMEDICIN I projektforløbet har det vist sig, at der er et potentiale i at arbejde videre inden for plantemedicin. Markedet for kosttilskud er midt i en spændende udvikling med mange attraktive muligheder. Udviklingen er drevet af den aldrende befolkning i kombination med de mange livsstilssygdomme og den almene interesse for egenbehandling og forebyggelse. Den videnskabelige fokus på området er også stigende og det øger accepten af brug af naturmedicin både bland forbrugerne og lægerne. Ønsket er derfor at basere produkterne på solid faglig dokumentation af de medicinske egenskaber. Markedsudviklingen inden for kosttilskud og plantemedicin er oppebåret af en lang række gunstige markedspositioner. Der bliver hele tiden lanceret nye produkter på markedet og det SIDE 7 AF 41

8 påvirker interessen for området positivt med stigende købelyst. Den positive udvikling er understøttet af den generelle fokus på innovativ markedsføring samt bedre gennemslagskraft i afsætningsleddene. Eksempel: En producent inden for kosttilskud ønsker at få udviklet og testet sit produkt som naturlægemiddel. I den forbindelse ønskes etableret en GMP produktion (Kvalitetssikret produktion). Virksomheden har selv et etableret afsætningsnetværk. Baggrunden for ønsket om etablering af et nyt GMP-laboratorium på Grønt Center skal ses som en naturlig udvikling af arbejdet, der er gennemført inden for planteråstoffer. GMP laboratorium For at det fremtidige udviklingsarbejde kan udføres, er det en nødvendighed, at Grønt Center foretager en nybygning, der lever op til gældende krav til udvikling og produktion af plantemedicin. Der er skrappe krav til lokaler m.v. og disse er p.t. ikke til rådighed på Grønt Center. Etablering af et nyt GMP-laboratorium vil være den naturlige overbygning til det langsigtede udviklingsarbejde, der igennem årene har været gennemført på Grønt Center. Formålet er at sikre rammerne til fortsat udvikling inden for plantemedicin. GMP-laboratoriet vil samtidig komme til at fungere som virksomhedernes/vores kunders forlængede arm til produktudviklingsopgaver. Der fokuseres generelt på at forbedre forbrugernes sundhed og velvære ved at markedsføre veldokumenterede og effektive produkter. Denne dokumentation stiller store krav til produktionsprocessen AFGRÆNSNING AF MARKEDSUNDERSØGELSER Markedet for Planteråstofcentret er de virksomheder der forarbejder plantematerialer til produkter som efterfølgende distribueres og afsættes til forbrugerne. Fokus er derfor på disse virksomheder. Prisstrukturen for enkle produkter i de enkle markeder er svær at komme tæt på, dels er økonomien meget kompleks og dynamisk, og dels værner de enkelte virksomheder kraftigt om prisstrukturen på deres kerneforretninger samt om deres ideer om nye forretningsområder. Dette har betydet, at vi har valgt at fokusere på, hvad virksomhederne i markedet inden for udnyttelse af planteråstoffer kunne have behov for og ud fra disse erfaringer har vi dannet os et overblik over indsatsområderne. Vi har valgt at fokusere direkte på regional udvikling, der efterfølgende forventes at kunne kopieres til resten af Danmark og på sigt endnu bredere RESUME AUGUST 2005 (STATUS ÅR 2) Planteråstofcentret har i projekt perioden fremstillet ca. 30 forskellige produkter i pilotanlægsskala. Produkterne fordeler sig som angivet i tabel nedenfor. PRC fordeling af pilotprodukter 1. Duft/aromastoffer Pesticider 2 3. Plantemedicin 2 4. Farvestoffer 2 5. Tekniske hjælpesoffer 6 SIDE 8 AF 41

9 I forbindelse med præsentation af Planteråstofcentret og projektets produkter er der i perioden gennemført præsentationer for ca. 20 virksomheder. Alle præsentationer er gennemført med henblik på at indlede samarbejder der kan lede til nye kommercielle produktioner. Der er i forbindelse med præsentationerne udarbejdet produktblad for relevante produkter og udarbejdet PR materiale. Endvidere har Planteråstofcentret en hjemmeside under greencenter.dk. I forbindelse med virksomhedskontakt søges det løbende at have 5 potentielle industrikontakter i dialog, for at sikre fokus. De prøveproducerede råvarer er endvidere blevet præsenteret overfor forskellige industrivirksomheder, med det formål at få industriens vurdering af kvaliteten. Denne dialog er intensiveret i 2. halvår af 2005, men der foreligger p.t. kun få konkrete resultater, der kan indikere, hvilke markeder, der kan vise sig at være interessante. I den kommende projekt periode vil der som planlagt være fokus på markedsvurderinger og markedsanalyser, hvor analyser af dækningsbidrag for de enkelte produkter vil indgå som en del af præsentationerne overfor potentielle virksomheders investeringer i projektets resultater. På nuværende tidspunkt synes udviklingen positiv, interessen for Planteråstofcentret er stigende og det forventes, at de løbende tilbagemeldinger på vore produkter vil give mulighed for yderligere produkt optimeriger. For at styrke den faglige dokumentation af råvarer og produkter er der i perioden indgået en samarbejdsaftale med KVL, Institut for Grundvidenskab. Aftalen er pt. ved at blive udbygget således, at en forsker fra KVL direkte vil deltage i Planteråstofcentret s udviklingsarbejde og supportere med analytisk dokumentation. Planteråstofcentret Pilotanlægget er i perioden blevet tilpasset indenfor fremstilling af æteriskeolier, hvor der er bygget et dampdestillationsanlæg til destillation af olier fra henholdsvis herba og frø. I mølleriet er et air classification anlæg under opførelse med henblik på tør fraktionering af fx protein og stivelse. I det der i projekt perioden har været en stor udadvendt aktivitet og der har været en væsentlig stigning i antal produkter og dermed en væsentlig stigning i antallet af under projekter er Microsoft Project Manager blevet valgt som styringsredskab. De samlede aktiviteter vurderes løbende på ugentlige projektmøder RESUME AUGUST 2004 (STATUS ÅR 1) Aktiviteterne i centeret for industriel udnyttelse af planteråstoffer har i det indeværende år primært været koncentreret omkring udvælgelse, indkøb, etablering og indkøring af de forskellige enhedsoperationer, herunder mølleri, oliepresning, ekstraktion, filtrering, tørring etc. Yderligere er der blevet ansat personale i centeret, heriblandt en kemiingeniør, en kemiker, en agronom og en smed. Centeret har vurderet, at det var vigtigt at samle personer med forskellige uddannelser og kompetencer. Anlægget er på nuværende tidspunkt funktionsdueligt, og ved præliminære eksperimenter er det konstateret at de vigtigste dele af anlægget fungerer. Det vurderes, at anlægget i mindre omfang løbende skal modificeres afhængig af de specifikke krav til de enkelte eksperimenter. Det er hensigten at centret i den nærmeste fremtid skal kontakte en række industri samarbejdspartnere med henblik på at få etableret og igangsat en række prøveproduktioner Oliepressen (forrest) og mølleriet (bagerst) SIDE 9 AF 41

10 som har industriel interesse. På nuværende tidspunkt har planteråstofcenteret allerede et samarbejde med HybenVital International ApS omkring udvikling af et produkt indenfor plantemedicin, og det forventes at aktiviteterne indenfor de andre produktområder (aromastoffer, pesticider, farvestoffer, tekniske hjælpestoffer etc.) igangsættes inden udgangen af SIDE 10 AF 41

11 3. CENTER OPBYGNING Opbygningen af: Center for planteråstoffer til industriel udnyttelse, omfatter dels opbygning og fastholdelse af kompetencer indenfor planteråstoffer og forarbejdning samt opbygning af pilotanlæg, hvor der kan produktudvikles og produceres prøver til anvendelsesforsøg og markedsundersøgelser i samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder. I det følgende gives der en status for og introduktion af Centrets personale samt personer ad hoc tilknyttet centeret PERSONALE Christian L. Bagger, Kemiingeniør. Projektleder og økonomiansvarlig. Ph.d., Poul H. Madsen, Biolog. Senior rådgiver. Thomas N. Brink, Kemiker. Analyser og litteratursøgning. Tine Vinther Clausen, Agronom, Forretningsplaner og markedsanalyse. Susanne Hermansen, laborant Boye Johansen, Operatør Specialviden tilknyttet kortere perioder Mads L. Hansen, Agronom. Udførelse af eksperimenter i pilot skala. Jørgen V. Pedersen, Kemiingeniør. Specialviden i ekstrahering af vegetabilske olier og enhedsoperationer indenfor konfektureindustrien. Poul A. Hansen, Agronom. Specialviden indenfor afsætning og økonomi af vegetabilske grovvarer. Denis Ramirez, Agronom, Specialist, æteriskeolier. Henning P. Jørgensen, Smed, Tekniker. Opbygning og vedligeholdelse af anlæg. Jens Christian Sørensen, KVL. Analyser og produktudvikling. Jes Bjerregaard, Enwido. Proceskonsulent til strategiproces. SIDE 11 AF 41

12 3.2. PILOTPRODUKTION Hovedbestanddelene af forsøgsanlægget er blevet etableret i projektets opstartfase. Forsøgsanlæggets bestykning omfatter tekniske enhedsoperationer til fraktionering, oprensning, dampdestillation, kemisk og enzymatisk modificering af planteråstoffer, samt HPLC til analyse og kvalitetsdokumentation. Møllerisektion, figur 1. Oliepresningssektion, figur 2. Vandig ekstraktion, modifikation, oprensning og tørring, figur 3. Dampdestillation, figur 4. HPLC, figur 5. I det følgende vises pilotanlægget som proces flow diagrammer og via billeder MØLLERISEKTION Mø llerisektionen (figur 1.) er bygget op over en dobbelt valsestol med riflede valser på den ene side og glatte valser på den anden side. Fra valsestolen kan der vælges luft transport til silo eller dobbelt centrifugal sigte. Centrifugalsigten er opdelt i tre sektioner på hver side, hvor der kan vælges sold alt efter den valgte opgave. Efter centrifugalsigten kan der vælges transport til luftsigtning. Anlægget er således meget fleksibelt og kan bl.a. benyttes til: oprensning af fraktioner fra råvarer som cerealier, herunder hvede, byg, havre. diverse frø rensningsopgaver. afskalning af oliefrø, herunder raps, hamp, valmuer. for formaling af hele frø forud for ekstraktion af æteriske olier og biologisk aktivstoffer. formaling og oprensning af protein og stivelse fra lupin og hestebønne frø. Air klassifikation (figur 1.a.) er bygget op over to cykloner med forskellige diametre og mulighed for regulering af lufthastighed. Air klassifikation kan benyttes til fraktionering af formalede varer, hvor der er forskel på sedimentationshastigheden i luftstrømmen som f.eks. ved separation af stivelse og protein fra hestebønner. SIDE 12 AF 41

13 Figur 1. Møllerisektion Figur 1.a. Air Classification SIDE 13 AF 41

14 Mølleriet med Air - Classification OLIEPRESNING Oliepresningssektionen (figur 2) er bygget op over koldpresning, med en presse der er opbygget efter samme principper som de helt store oliepresser. Kapaciteten på møllen er kg frø p r. time. Efter oliepresningen kan olien filtreres til en klar koldpresset olie. På oliemøllen kan der presses olie fra olieholdige frø som raps, hamp, valmue og marietidsel. Figur 2: Oliepresningssektion SIDE 14 AF 41

15 Oliepressen OPRENSNINGSPILOT Oprensningspilot (figur 3)er bygget op over kendte enhedsoperationer dimensioneret med udgangspunkt i 500 l skala. Enhedsoperationerne omfatter: 3 stk 500 l tanke, 3 stk l tanke, dekanter centrifuge, 40x40 rammefilter, 4.5 m2 ultrafiltrering / mikrofiltrering, ion-bytter og kromatografikolonner, spraytørring, varmevekslere, ph stat til proceskontrol. I mindre skala kan der presses frugt juice til videre forarbejdning, og der kan inddampes forskellige vandige opløsninger og frysetørres prøver. På anlægget kan der fremstilles isolater af naturstoffer ved fældning, ultrafiltrering og/eller kromatografi/ionbytning. Eksempler på naturstoffer, der kan oprenses fra planters forskellige botaniske bestanddele, er planteenzymer, proteiner, kostfibre, kulhydrater og biologisk aktivstoffer. SIDE 15 AF 41

16 Figur 3: Vandig ekstraktion, modifikation, oprensning og tørring Dekanter SIDE 16 AF 41

17 DAMPDESTILLATION Dampdestillation (figur 4.) er baseret på afdampning af æteriske olier fra enten frø eller frisk høstet herba ved atmosfærisk tryk. Efter afdampning kondenseres vanddamp og olier via varmeveksling og vand, og olie separeres i en beholder. Der kan fremstilles æteriske olier fra en lang række frø og herba, som er beskrevet i afsnittet under duft og aroma stoffer. Figur 4: Dampdestillation. El dampkedel og beholder med ionbyttet vand SIDE 17 AF 41

18 HPLC High Performance Liquid Chromatography eller High Pressure Liquid Chromatography. Med denne type af væskekromatografi opnås separation af en prøves forskellige komponenter. Vi får således adskilt stofferne og kan identificere dem vha. standarder. Hver forskellig analyse kræver sin metodeudvikling, men når dette arbejde er gjort, køres analyserne rutinemæssigt. Et nødvendigt analyseværktøj til dokumentation af produkternes indholdsstoffer. Figur 5. HPLC. SIDE 18 AF 41

19 3.3. INDUSTRI KONTAKTER Følgende virksomheder og Institutioner er blevet introduceret til Planteråstofcentret med henblik på at udvikle samarbejdsrelationer og kendskabet til Planteråstofcentret: Årstiderne A/S Porteføljen indeholder diverse økologiske fødevarer som distribueres direkte til forbrugeren via Internettet. Hybenvital International ApS Porteføljen indeholder naturmedicin af hunderose hyben. CompleMedic Porteføljen indeholder diverse økologiske og biodynamiske kosmetiske produkter. Alsøegaard Porteføljen indeholder naturmedicin af rød solhat. Melitek Porteføljen indeholder produktion af diverse plastprodukter primært baseret på polyoleofiner, samt salg af polymerer fra Huntsman. Vikima Seed A/S Porteføljen indeholder produktion og salg af blomster- og grøntsagsfrø på verdensplan Danisco Development Center Portefølje indeholdende bla. smags og aromastoffer Novozymes Portefølje indeholdende bl.a. tekniske enzymer Lyckeby Industrial A/S Portefølje indeholdende lim produkter. Borup Kemi Portefølje indeholdende bl.a. vegetabilske olier til træbeskyttelse Solum gruppen Portefølje indeholdende bl.a. komposteringssystemer til omdannelse af organisk materiale til muldjord TT Woodcare (Trip Trap) Portefølje indeholdende træbeskyttelse. United Milling Systems ApS Portefølje indeholdende mølleriteknologi. Alfa Laval Portefølje indeholdende bl.a. salg af enhedsoperationer og komplette anlæg. UniqEnviro Portefølje indeholdende bl.a. antioxidanter og aromastoffer. Toms Gruppen A/S Portefølje indeholdende bl.a. smags- og aromastoffer. DLG / Danraps Portefølje indeholder oileprodukter, foder, gødning og planteværn Nor-Feed Portefølje indeholder produktion af naturlige additiver til foder UNIQUE Products: Portefølje indeholder fedeolier, naturlige duftolier KERNEGAARDEN Portefølje indeholder æbleprodukter LF Frugt/Dansk Kernefrugt: Portefølje indeholder kerneprodukter Dansk Droge Portefølje indeholder vitaminer og kosttilskud CP Kelko Portefølje indeholder hydrocolloider / pektin fra citrus og tang E2 Portefølje indeholder energi SIDE 19 AF 41

20 3.4. UNIVERSITETER OG VIDENSINSTITUTIONER Der har i projektet været kontakt til forskellige afdelinger af nedenstående Universiteter og Videns institutioner, med henblik på at informere om mulighederne i Planteråstofcentret samt om evt. samarbejdsmuligheder. Fødevare Økonomisk Institut Danmarks Farmaceutiske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Jordbrugsforskning Roskilde Universitets Center Den Kgl. Veterinære Landbohøjskole Der er indgået samarbejdsaftale med Den Kgl. Veterinære Landbohøjskole - Institut for Grundvidenskab (tidligere Kemisk Institut) v. Docent Hilmer Sørensen og Lektor Jens Christian Sørensen under faggruppen for Bioorganisk kemi. Der er lavet et praktisk tillæg til aftalen, der har givet mulighed for et praktisk samarbejde om udvikling af analytiske metoder indenfor farvestoffer, UV og antioxidant stoffer fra planter til anvendelse indenfor plantemedicin, kosmetik og farve/lak industrien. Samarbejdet har primært været rettet mod opbygning af analytiske HPLC kompetencer i Planteråstofcentret til bestemmelse af flavonoider til anvendelser som antioxidanter, tilsætningsstoffer og i plantemedicin, og glycolipider til anvendelse som emulgatorer og farmaceutiske delivery systems. SIDE 20 AF 41

Plantens rigdom. giver en verden af muligheder...

Plantens rigdom. giver en verden af muligheder... Plantens rigdom giver en verden af muligheder... Hvem er vi? Plant2Product er en del af Grønt Center, Råhavegård, der er et videns- og erhvervsudviklingscenter. Plant2Product er virksomhedernes samarbejdspartner

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin

Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin Afrapportering af rammeskabende aktivitet: Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin Projektet er støttet med 50% fra & 50% fra april 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund...2

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

BIOENERGI. Niclas Scott Bentsen. Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning

BIOENERGI. Niclas Scott Bentsen. Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning BIOENERGI Niclas Scott Bentsen Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning Konverteringsteknologier Energiservices Afgrøder Stikord Nuværende bioenergiproduktion i DK Kapacitet i Danmark

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT

NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT Lavt kulhydratindhold Uden hvede, majs, soja og gluten NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT SAMMENSAT Naturlig hensigtsmæssig føde har et højt indhold af frisk kød eller fisk, som kopierer det, som hunde og katte

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen?

Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen? Klimaændringer og CO 2 -målenes betydning for fremtidens planteavl Temadag 9. oktober 2007 kl. 9:30-15:30 på Landscentret Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen? Henrik

Læs mere

Hamp til dyrkningsmedie og isolering

Hamp til dyrkningsmedie og isolering bdp@agrotech.dk Hamp til dyrkningsmedie og isolering Plantekongres 12. Januar 2010 Bodil Engberg Pallesen, AgroTech Center for Bioressourcer 20 års erfaring indenfor plantefibre Arbejder med: Produktudvikling

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet?

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? GUDP, 12-OKT-2011 DEN BIOBASEREDE ØKONOMI Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? Per Falholt, Koncernchef, Forskning og Udvikling, Novozymes

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Økologiske fødevarer og menneskers sundhed

Økologiske fødevarer og menneskers sundhed Økologiske fødevarer og menneskers sundhed Kirsten Brandt Forskergruppe for Fødevarekvalitet og Naturstofkemi Økologiske fødevarer og menneskets sundhed Rapport fra en vidensyntese udført i regi af Forskningsinstitut

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Afsluttende rapport EUDP WP 4.4 Improved Environmental Performance

Afsluttende rapport EUDP WP 4.4 Improved Environmental Performance REPORT INDSÆT BILLEDE HER Afsluttende rapport EUDP WP 4.4 Improved Environmental Performance Prepared Laila Thirup, 12 April 2013 Checked Accepted Approved Doc. no. 1516653 Ver. no. 1516653A Project no.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Det Bio-baserede Samfund

Det Bio-baserede Samfund Det Bio-baserede Samfund Landbrug & Fødevares kampagne juni 2011 (JP 23.06.11). Landbrugsavisen.dk juli 2010 / LandTV, september 2010 Indhold - Kort præsentation - Det Bio-baserede Samfund - Jordbruget

Læs mere

Afgrøder til bioethanol

Afgrøder til bioethanol www.risoe.dk Afgrøder til bioethanol Henrik Hauggaard-Nielsen, Risø henrik.hauggaard-nielsen@risoe.dk 4677 4113 Fremtid og marked Øget interesse for at bruge biomasse til energiformål klimaforandringer,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Projekt Fra Clutter til Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Mål Fra Clutter til Cluster har omsat klyngeteorier til praksis indenfor landbrugsbranchen i Region Sjælland. Denne folder

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER KAPITEL 1: VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER Der er lang vej fra dyrkning af tobaksplanter, til der står cigaretpakker på hylderne i de danske forretninger. Tobakken skal dyrkes, høstes og

Læs mere

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS Hvorfor spilde sin kostbare tid, - hvis man kan få andre til at lave arbejdet? Det er ikke altid nemt som kunde, hvis man på egen hånd skal løse specielle

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Biscas politikker for samfundsansvar Bisca har valgt at præcisere arbejdet med samfundsansvar i et sæt politikker. Politikkerne tager afsæt i Biscas forretningsstrategi

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring Side 1 af 9 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ -

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder.

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Hampeprodukter, herunder både frø og kage er interessante råvarer i økologisk fjerkræfoder på grund af det høje

Læs mere

Kornbaseret bioethanolproduktion på. Studstrupværket. Præsentation på offentligt møde den 6. april 2006

Kornbaseret bioethanolproduktion på. Studstrupværket. Præsentation på offentligt møde den 6. april 2006 Kornbaseret bioethanolproduktion på Studstrupværket Præsentation på offentligt møde den 6. april 2006 Lars Kronholm Christensen Produktionschef, Studstrupværket Ivan Hundebøl Projektudvikler, Elsam Studstrupværket

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta?

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta? Bioplast og miljøet Hvad er fup og hvad er fakta? Introduktion: Hvad er bioplast? Bioplast anvendes primært som betegnelse for polymerer fremstillet ud fra biologiske råvarer, fx majs. Den mest anvendte

Læs mere

Konkrete muligheder og udfordringer Produkter af kartofler (Nicolai Hansen, KMC)

Konkrete muligheder og udfordringer Produkter af kartofler (Nicolai Hansen, KMC) Konkrete muligheder og udfordringer Produkter af kartofler (Nicolai Hansen, KMC) Fremtidens landbrug i det biobaserede samfund Forskningscentret AU Foulum 8. Oktober 2013 KMC's struktur Brande Karup Toftlund

Læs mere

Hvad kan vi i forskningen? Nye muligheder for landmanden de kommende 5-10 år. Institutleder Svend Christensen Københavns Universitet

Hvad kan vi i forskningen? Nye muligheder for landmanden de kommende 5-10 år. Institutleder Svend Christensen Københavns Universitet Hvad kan vi i forskningen? Nye muligheder for landmanden de kommende 5-10 år Institutleder Svend Christensen Københavns Universitet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Hvad kan vi i forskningen? Nye

Læs mere

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Marknad för hampprodukter, Partnerskab Alnarp 28. Marts 2012 Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent AgroTech, Center for Bioressourcer bdp@agrotech.dk

Læs mere

Hvor julens krydderier kommer fra

Hvor julens krydderier kommer fra Vist 1 Diskutér i plenum, hvad et krydderi egentlig er, og hvorfor vi bruger krydderier i madlavningen. Tag udgangspunkt i elevernes viden. Læs mere om krydderier i den uddybende tekst. 2 Inddel eleverne

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2010

Salg af pesticider til brug i private haver 2010 Miljøudvalget 0 MIU alm. del Bilag 55 Offentligt Salg af pesticider til brug i private haver 00 Notat udarbejdet for Miljøstyrelsen af Cowi. Indhold INDLEDNING 7 TIDLIGERE OPGØRELSER AF PESTICIDFORBRUGET

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for erhvervene og samfundet Økonomi og investeringsovervejelser.

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Introduktion til Sektion for Bæredygtig Bioteknologi Mette Lübeck

Introduktion til Sektion for Bæredygtig Bioteknologi Mette Lübeck Introduktion til Sektion for Bæredygtig Bioteknologi Mette Lübeck Mette Lübeck 1 Sektion for Bæredygtig Bioteknologi Sektionens forskning kombinerer moderne bioteknologi med procesteknologi til udvikling

Læs mere

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken Indskoling (0.-3. klasse) Marken 1) Overordnet formål At børnene kommer tæt på planterne på marken. At børnene får indsigt i kredsløbet på markerne omkring Skovly. At børnene får mulighed for at tage udgangspunkt

Læs mere

Proteinudnyttelse i græs

Proteinudnyttelse i græs Proteinudnyttelse i græs Erfaringer fra udviklingsprojekter. Erik Fog, SEGES Økologi Innovation DLF Græsmarkskonference, 25. oktober 2017 Hvorfor udvinding af proteiner fra græs? Større selvforsyning med

Læs mere

REnescience enzymatisk behandling af husholdningsaffald

REnescience enzymatisk behandling af husholdningsaffald REnescience enzymatisk behandling af husholdningsaffald - Nye råvarer til biogasproduktion DONG Energy Department of Forest & Landscape, Copenhagen University Jacob Wagner Jensen, Agronom, PhD. studerende

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

DYRKNING AF PROTEIN I HAVET

DYRKNING AF PROTEIN I HAVET DYRKNING AF PROTEIN I HAVET MUSLINGER, SØSTJERNER OG TANG SOM FODER LEKTOR INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET, FOULUM PLANTEKONGRES 2017 DYRKNING AF PROTEIN I HAVET Der er masser af fodermidler

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder

Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder Den foretrukne leverandør hos verdens førende mejerivirksomheder Markedsstyret udvikling Langsigtede kunderelationer Sammen med kunder og andre partnere arbejder vi konstant på at udvikle forbedrede membrantyper,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

Dansk biomasse til bioenergi og bioraffinering. Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi

Dansk biomasse til bioenergi og bioraffinering. Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi Dansk biomasse til bioenergi og bioraffinering Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi Myter og paradokser om biomasseproduktion Den samlede mængde biomasse er en fast størrelse Øget produktivitet på

Læs mere

SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering

SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering Projekt under Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Anne Christine Steenkjær Hastrup Sektionsleder

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan.

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan. Fra det øjeblik vi bliver undfanget i livmoderen til vi lukker øjnene for sidste gang, er livet baseret på katalyse. Livets undfangelse sker gennem en række komplicerede kemiske reaktioner og for at disse

Læs mere

Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley)

Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) Side 1 Grønt Center den 5. februar 2009 Erhvervs og byggestyrelsen Att.: Anette Mogensen Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) Rapport

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Grøn Viden. Almindelig Timian

Grøn Viden. Almindelig Timian Grøn Viden Almindelig Timian Dyrkning af almindelig timian og betydning af høsttid, udviklingstrin og genhøst for udbytte og sammensætning af æterisk olie i dansk dyrket Thymus vulgaris Kai Grevsen & Lars

Læs mere

BerryMeat. Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II. Rie Sørensen Centerchef. Onsdag den 16. november

BerryMeat. Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II. Rie Sørensen Centerchef. Onsdag den 16. november BerryMeat Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II Onsdag den 16. november 2011 Rie Sørensen Centerchef DMRI - Danish Meat Research Institute rs@teknologisk.dk BerryMeat baggrund Baggrund: Meget få

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg. Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007

Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg. Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007 Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007 FI: Organisation 229 medlemmer Generalforsamling Bestyrelse (10) Sekretariat (13) Fødevarelovgivning

Læs mere

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor om appelsiner Et kig indenfor Rent basalt så består en appelsin af juice vesikler 1 som er omringet af en voksagtig hud, nemlig skrællen. Skrællen omfatter et tyndt og farvet yderlag som kaldes flavedoen,

Læs mere

Wake up. Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering

Wake up. Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering Wake up Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering Det vil forbrugerne efterspørge: Tilbud, der er målrettet imod dem og deres ønsker Træning skal være tilgængeligt, underholdende og

Læs mere

Grøn energi - biogas. Teknologi, Fysik og biologi. Grøn energiproduktion - biogas. Svendborg Htx og Haarhs skole. Grundforløbet, uge 47-49 2013

Grøn energi - biogas. Teknologi, Fysik og biologi. Grøn energiproduktion - biogas. Svendborg Htx og Haarhs skole. Grundforløbet, uge 47-49 2013 Brobygning på Htx Teknologi, Fysik og biologi Grøn energi - biogas Svendborg Htx og Haarhs skole 1 Grundforløbet, uge 47-49 2013 HTX Svendborg Tekniske Gymnasium Metoder og Samspil mellem fag Grøn energiproduktion

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

Kom/IT Oplysning Theis Nederby 1.1

Kom/IT Oplysning Theis Nederby 1.1 Kom/It - Oplysning Problemstilling Rundt om på danske og udenlandske marker, frugtmarker og plantager bliver der brugt tonsvis af giftige sprøjtemidler, de såkaldte pesticider. Sprøjtemidler, til at forhindre

Læs mere

Velkommen til Grønt Center

Velkommen til Grønt Center Velkommen til Grønt Center Program Præsentation/introduktion Grønt Center historie medarbejdere bestyrelse virksomhed formål aktiviteter Alsidighed og klyngeaktiviteter PP Rundtur fokus på alternative

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA. Økologiske dambrug

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA. Økologiske dambrug Økologisk fiskeproduktion DTU Aqua Teknologisk Institut ORAQUA Økologiske dambrug Dansk Akvakultur BioMar ALFRED JOKUMSEN Institut for Akvatiske Ressourcer DTU Aqua Nordsøen Forskerpark 1 DTU Aqua, Danmarks

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere