INDUSTRI. Tavler & kapslinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRI. Tavler & kapslinger"

Transkript

1 INDUSTRI Magasinet April Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer

2 Multifunktions indkapsling I dette nummer af Solar Industri Magasinet har vi sat fokus på temaet Tavler og kapslinger. I samarbejde med nogle af vore primære leverandører inden for temaet har vi i en serie artikler beskrevet en række forhold omkring anvendelsen og installationen af tavler og kapslinger i industrielle installationer og miljøer. Derudover indeholder magasinet en række spændende artikler om andre produkter fra nogle af vore leverandører og egne produktingeniører. Bagest i magasinet er en beskrivelse af Solar Skolen med en lang række af kompetencegivende kurser i Vi håber du må få glæde af denne udgave af magasinet, og ønsker god læselyst. Med venlig hilsen Solar A/S Indhold: Multifunktions indkapsling...2 Tavlekapsling kan redde liv...4 Ensto CUBO P den komplette løsning i ISO...6 Fibox design, produktion og tilpasning...7 Himel kapslinger...8 Himel CRN vægskabe...9 Himel vægskabe til det industrielle miljø...10 Effektiv fjernelse af statisk elektricitet...11 Solar skaber optimalt flow af komponenter...12 Åbent tavlesystem med mange fordele...14 Overvåg det hele med det halve SIRIUS halvlederkontakter og relæer...17 Kabler og beskyttelsesledere til installationer...18 HTS EMC Multistik...20 Gulvskabe til det industrielle miljø...21 Cosmotec tavleventilation...22 Luft til luft og luft til vand varmeveksler Procesinstrumenterne vokser sammen med SIMATIC...25 Kort Nyt...26 Solar Skolen...28 Af Hans-Robert Koch, Rittal Herborn Den nye kompaktsystemtavle CM fra Rittal Indkapsling er ikke bare indkapsling. Fleksibilitet er nødvendigt for at kunne indrette skabet efter behov, inden for fabriksautomation. Funktioner som styring, overvågning, driftsteknik eller spændingsforsyning skal integreres og totalt indkapsles i skræddersyede kompakttavler. Med den nye kompakttavleserie CM tilbyder Rittal brugeren total frihed, når det gælder størrelser. Især montagetilbehøret til indmaden opfylder ethvert ønske. Think global act local! Decentralisering er på fremmarch inden for automatiseringsteknik. Stadig flere funktioner flyttes ud i produktionen. Der efterspørges kapslinger, der kan integreres som kompakte løsninger i maskiner eller anlæg fra moderne forarbejdningscentre til komplekse svejseceller. Der kræves kapslinger, som kan bestykkes og fortrådes hurtigt og sikkert, og som ud over absolut funktionssikkerhed tilbyder brugeren kontante fordele. Altid en passende størrelse Netop her ændrer Rittal signaler med serie CM (Compact Medium). Med hensyn til størrelser imponerer den nye kompaktskabsserie fra Herborn. Som standard fås CM-skabene i 14 forskellige størrelser og tilbyder dermed en passende dimension til ethvert formål. Skabet fås med både en og to låger. Der kan vælges mellem en indbygningsdybde på 300 eller 400 mm, en højde fra 800 til 1400 mm og en bredde fra 600 til 1200 mm. Skulle dette standardudvalg ikke være tilstrækkeligt, er det heller ikke noget problem. Uden de store ekstraomkostninger kan der bestilles CM-skabe, som designes og fremstilles efter kundespecifikke ønsker. At omkostningerne forbliver inden for rammerne, sikrer Rittal i kraft af et egenudviklet fleksibelt produktionssystem for CM-serien. Indvendig udbygning fuld udnyttelse af pladsen Fleksibilitet og rummelighed karakteriserer også CM-skabene indvendigt i forbindelse med selve udbygningen. De nye kompaktsystemskabe kan udover bestykning på montagepladen, også bestykkes med tilbehørsdele fra det populære rækkesystem TS8, storebroren til CM-serien. Man har indrettet CM skabene således at der er montagemuligheder på sidepladerne og toppladen, således at der næsten ethvert sted i skabet kan installeres ekstra montageskinner. Det giver stort set uanede muligheder i forbindelse med skabsudbygningen. Hele skabets dybde kan uden problemer udnyttes. I en håndevending er nogle skinner til fleksibel indvendig udbygning, systemlamper mv. monteret. Ved udbygning af CM-skabene kan der trækkes på det omfangsrige montagetilbehør til TS 8- serien, som fylder et helt kapitel i den seneste Håndbog 31 Rittals hovedkatalog. Kompatibilitet som betaler sig CM-seriens kompatibilitet med det modulære TS 8-rækkesystem sikrer ikke alene mangfoldighed ved udbygning af skabene. De to skabstypers ensartethed giver også kontante økonomiske fordele ved montage, vedligeholdelse og logistik. Det gavner frem for alt kunder, som benytter de nye kompaktskabe og TS 8-systemet samtidigt: De kan anvende komponenter som f.eks. skinner, sokler og chassiser mv. overalt og dermed spare omkostninger. Også når det gælder lukketøj, slægter CM sin storebror på. Design og funktion er lånt herfra. CM-håndtaget kan vippes i stedet for drejes. Det sparer plads og giver mulighed for optimal udnyttelse af lågefladen: Det er frem for alt en stor fordel, når der skal ind- eller påbygges f.eks.

3 observationsvinduer eller klimaenheder på lågerne. En række andre praktiske finesser ved de nye kompaktsystemskabe er også optimeret. En frisk detalje er den lynhurtige fastgørelse af montagepladen. Den stikkes blot ind forneden og sikres med en clips foroven. Derefter har montøren begge hænder fri til hurtigt og sikkert at fastspænde montagepladen i kapslingen. Køb kun det du har brug for Rittal går med CM-serien også nye veje, når det gælder udformningen af kabelindføringen. Som standard leveres CMkapslingen med åben bund. Der fås en række afslutningsplader af stålplade, som kan bruges til at lukke bunden på kompaktsystemskabe designet helt op til kapslingsklasse IP 55. Skabskonstruktøren kan endvidere bestille delte flangeplader, hvorigennem der kan etableres passende kabelindføringer. Til sortimentet hører også kabelforskruninger samt tyller. Kabelindføringsplader og tyller passer til kabeldiametre fra 3 til 47 mm. Anvendes der skærmede kabler, fås specielle EMCflangeplader til dette formål. Automatisk potentialudligning Det nye kompaktskab sikrer en reel besparelse som følge af den automatiske potentialudligning. Alle dele på CM-skabet altså montageplade, flangeplader, kabinet og låger er udformet på en sådan måde, at de er i direkte ledende forbindelse med hinanden. Såfremt der ikke indbygges spændingsførende komponenter i lågerne, er der således ikke behov for supplerende udlignings-forbindelser. De færre PE-ledere, hvoraf der er op til seks styk i et konventionelt designet kompaktskab, betaler sig fuldt ud. Ved en typisk montagetid på op til 5 minutter per PE-leder samt bortfald af materialeomkostninger kan der ifølge en drifts-økonomisk kalkule spares ca. 8 % på selve skabsprisen. Den automatiske potentialudligning en lille detalje med stor virkning. Hurtigere og enklere er det næppe muligt at reducere omkostningerne!

4 Tavlekapslingen kan redde liv lysbuer i el-tavler Af Ove Nielsen, CUBIC Modulsystem Vi vil i det følgende se nærmere på faktorer, der alle har en indvirkning på, om vi som personer kan føle os sikre, når der arbejdes med tavler. Dette er beskrevet i standarden på området, IEC , 7.5.1, der foreskriver, at der bør tilstræbes størst mulig beskyttelse af personer i tilfælde af fejl. Fejl, der fører til lysbuer i eltavler. Det bør dog først og fremmest tilstræbes at undgå sådanne lysbuer ved en passende udformning eller ved at begrænse deres varighed. Men hvordan opstår lysbuer? Hvordan opfører de sig? Hvordan begrænses faren for lysbuer? Hvordan begrænses skaden hvis lysbuen uheldigvis opstår? Områder vi nedenfor vil se nærmere på. Lysbuers opståen I sagens natur kan der være utallige årsager til, at der opstår en lysbuefejl i en tavle, såfremt tavlen ikke er konstrueret i henhold til de forholdsregler, der bør tages. Skulle det uheldige ske, at lysbuen opstår, kan man typisk føre fejlen tilbage til nogle hyppigt forekomne årsager, som bl.a. er relateret til isolationsfejl, løse forbindelser, fremmedelementer og tabte dele. Ved isolationsfejl refereres der både til fabrikationsfejl i isolationsmaterialet og fejl i forbindelse med, at tavlen ældes, eller som følge af unormale driftsbetingelser. Løse forbindelser kan forårsages af f.eks. defekt materiel eller uhensigtsmæssig konstruktion af forbindelsen. Lysbuer i forbindelse med fremmedelementer og tabte dele opstår ofte i forbindelse med arbejde eller service på en tavle og således, når der er personer i nærheden. Det skal understreges, at alt arbejde på tavler under spænding skal foregå under iagttagelse af de gældende regler for den pågældende type arbejde. Dette gælder uanset, om tavlen er FORM 1 eller FORM 4, og uanset om det foregår i indgangsfeltet eller kabelfeltet. Lysbuers opførsel Antager vi, at en lysbue opstår f.eks. som følge af ovenstående, vil den bevæge sig i modsat retning af energikilden. Den kan følge en hovedskinne, eller den kan bevæge sig op eller ned af en distributionsskinne. En lysbue kan desuden dele sig i flere retninger. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om lysbuen et eller andet sted har delt sig, da der også her kan være skader, der måske ikke umiddelbart er synlige. Når man efter en lysbueskade gennemgår tavlen, er det ikke nødvendigvis der, hvor der er sket mest skade, at lysbuen er opstået. Ved at følge lysbuens vej tilbage mod energikilden kan man se de mærker, den har efterladt på kobberet typisk før skinneholdere, og når der ikke er flere mærker at se, er man i det område, hvor lysbuen er opstået, og man kan begynde at lede efter beviser på, hvad der har forårsaget lysbuen. Begrænsning af faren for at en lysbue opstår Den letteste måde at begrænse faren for en lysbue er i sagens natur at designe, bygge og vedligeholde en tavle korrekt. Tavlebyggere, installatører og vedligeholdelsespersonel må alle tage et ansvar for, at risikoen for en lysbuefejl er så minimal som muligt, og at konsekvenserne reduceres mest muligt, hvis en lysbuefejl skulle opstå. Det anbefales at bruge et tavlesystem og Klip fra DVD fra Sikkerhedsstyrelsen fra før lysbuen, bemærk de åbne låger Klip fra DVD fra Sikkerhedsstyrelsen under lysbuen. Her er lågerne ligeledes åbne

5 komponenter, der er typetestede, og som opbygges efter producentens anvisninger. Tavlen bør konstrueres til det miljø, hvor den skal anvendes og gerne i et tavlerum med kontrolleret atmosfære. I opbygningsfasen bør de rigtige materialer anvendes og i henhold til de anvisninger, som producenten har givet. I denne fase bør det også sikres, at der er plads til, at ind- og udgående kabler kan monteres forsvarligt, samt at større indgangsfelter placeres i et separat felt, designet til formålet. Efter endt opbygning skal tavlen rengøres grundigt. Når tavlen er idriftsat, skal det sikres. at afdækninger og beklædning til enhver tid er korrekt påsat, og at tavlen i øvrigt opfylder de betingelser, der var gældende, da den blev bygget/idriftsat, og at de driftsbetingelser, der var gældende, overholdes. Begrænsning af skader hvis en lysbue opstår Skulle det uheldige ske, at der sker en kortslutning i tavlen, vil der i 90 % af tilfældene være en lysbue involveret. For at beskytte tavlen, bygninger og personer bedst muligt, når der opstår en lysbue, er det vigtigt, at det rigtige beskyttelsesudstyr er valgt, således at en hurtig og effektiv afbrydelse sikres. CUBIC s modulsystem har gennemgået flere lysbuetests og kan uden yderligere beskyttelse modstå lysbuer med et kortslutningsniveau på op til 79 ka, 0,1 sek.; dog underforstået at alle låger m.m. er lukket. Sikkerhedsstyrelsen udgiver en DVD, som viser noget om sikkerhed ved arbejde på el-tavler. I filmen vises et klip, hvor man med en dukke demonstrerer resultatet af at arbejde i en tavle, når der opstår en lysbue. Hvis dukken havde været en person, ville der have været en stor risiko for, at personen var død. Så på den måde kan tavlekapslingen faktisk rede liv Det anbefales derfor at montere en lysbuevagt, som via optiske censorer registrerer og en hurtig afbryder sikrer, at tavlen afbrydes, inden alvorlige skader opstår. i For mere information, kontakt Solar eller se Solar Weblink. Billede fra lysbuetest under lysbuen, bemærk at der intet sker med lågen lukket S2000 skinne og tavle efter en lysbue

6 Ensto CUBO P den komplette løsning i ISO kapsling Fleksible skinnesystemer Skinnesystemet er forberedt til 5 eller 10 mm skinner (Cu/Al) og er meget fleksibelt. Moduldæksler Til CUBO P systemet har Ensto udviklet tre størrelser moduldæksler med alternativ front åben, lukket eller med DINskinne slids. Den røgfarvede inspektionsrude er for aflåsning eller plomberbar, og den hængslede side er vendbar. Ensto Cubo P Tavlesystem og tilbehør CUBO P er designet i overensstemmelse med tavlebyggerens ønsker og krav til montagevenlighed, samt typetestet i.h.t. EN /4. Åben konstruktion i sammmenbygningsflangerne Kassebunden er totalt åben i de fire sider og muliggør hurtig og effektiv montage af tavledelene. Alle kabler, skinner etc. monteres let pga. den åbne konstruktion. Afdækninger og lukkestykker monteres til sidst. Hurtig samling og montage Flangesammenbygninger monteres ved hjælp af hurtige låsestag. Stort udvalg af tilbehørsdele Til hver enkelt kassebund er der et stort udvalg af forskellige flanger og kabelpakdåser (SFS). Desuden fås adaptere til SFS plader, hængslede frontpaneler, DIN-skinneindsatse, alternative lukkesystemer og let monterbare afdækningsplader. Tæt konstruktion Ensto CUBO P systemet er testet og godkendt (EN 60529) til IP 65. Alle sammenbygninger og dæksler er forsynet med pakninger, som giver en høj beskyttelsesgrad. Du kan rekvirere kataloget på G-nr i din Solar afdeling.

7 Fibox design, produktion og tilpasning Med Fibox som leverandør er leverancerne af standard- og specialkasser til indkapsling i sikre hænder. Du får erfaring og et bredt sortiment med i købet. Det er en god investering at sørge for effektiv indkapsling af kostbart udstyr. Hvis udstyret skal placeres i udsatte omgivelser, kan det betyde øgede udgifter samt drifts- og funktionsstop, hvis ikke indkapslingen fungerer efter hensigten. Det taler for en erfaren partner som Fibox. Fibox designer og producerer kasser til indkapsling. Vi har den store knowhow inden for elektrisk og plastisk ingeniørarbejde, så vi kan udvikle applikationer, fremstille prototyper og tilbyde et bredt udvalg. Vil du have det fulde udbyttes af en Fiboxløsning, skal du tage os med på råd tidligt i processen. Vi arbejder gerne tæt sammen med vores kunder for at garantere en løsning, der lever bedst muligt op til ønskerne og imødekommer behovene optimalt. Mange muligheder som standard Fibox giver dig som standard mange valgmuligheder. Sortimentet omfatter over kapslinger til løsninger inden for elektronik, el, byggestrøm- og fordelingstavler, styringer eller bare til samling og fordeling af kabler. Til samtlige kasseserier findes en bred vifte af tilbehør som membran- og gevindflanger, gummipakdåser, DIN-skinner i afklippede længder, montageplader og ventilation m.m. og der kommer hele tiden nye til! Vi udvikler konstant vores produktprogram, så du løbende får nye valgmuligheder, når det gælder kapslinger og tilbehør. Fibox er en dynamisk samarbejdspartner, og vi udfordrer gerne grænserne. Senest har vi udbygget Euronord-serien, så den nu består af mere end 170 varianter. Vi har lanceret Tempo-serien, som kan erstatte mange af de ældre pvc-kasser. Og vi kan nu tilbyde tre forskellige serier af kapslinger til ATEX zone 1, 2, 21 og 22. i For mere information, kontakt Solar eller se Solar Weblink.

8 Himel kapslinger Før i tiden blev der ikke stillet de store krav til kapslinger, men med årene er bl.a. fødevareindustrien og tavleleverandører begyndt at kræve mere af materiellet. Tæthedsgraden, vedligehold og rengøringsvenligt er noget af det fødevareindustrien ser med kritiske øjne på når der skal udvælges tavler hertil. Samtidig bliver der også brug for mere ekstra tilbehør i form af f.eks. hylder, regntag, indvendige låger, DIN-indsatse, flanger, specielle montageplader, skabsbelysning, ventilation og speciallåse. Flere tavlefabrikanter ønsker også deres kapslinger bearbejdet fra leverandøren, d.v.s. udlockning til komponenter og instrumenter bliver fortaget ved leverandøren som så behandler det efterfølgende i den ønskede RAL farve, derved undgår man korrossion omkring de udstansede huller. Før i tiden var en tavle grå eller gråhvid, men også her er kravene blevet større, mange ønsker at kapslingerne skal falde ind i de miljøer, hvor de opstilles. Himel kan male metalkapslinger i enhver ønsket RAL farve man kunne tænke sig. 20 forskellige farver er indkodet som de mest brugte, hvilket som regel dækker kundens behov. Som eksportør af tavler, kræver slutbrugeren ofte, at der foreligger en fyldestgørende dokumentation, ikke kun på de komponenter der er isat tavlen, men også på selve tavlen. Himel har i tabelform udarbejdet skemaer for de forskellige typer kapslinger for UL godkendelse og andre vigtige godkendelser.: Bureau Veritas Germanische LLOYD (GL) Laboratori general D assaigs i investigacions LLOYD S register Underwriters Laboratories (UL) DNV TÜV A+ TABEL OVER BESKYTTELSESGRADEN - IP IP43 IP54 IP55 IP65 IP66 Metal kapsling Metal vægskab CRN X Metal gulvskab CMO X Metal cubic skab OLN X Metal pulte PK-PKP X Rustfri vægskab CRSX X Rustfri gulvskab CMOX X Rustfri pulte PKPX X Polyester kapsling Polyester modulær kapsling SYSTEM 27 X Polyester vægskab POLYMEL X Polyester kabinetter PLA X X Polyester kabinetter m. sokkel PLD-ZD X X Industri kapsling Plastik monteringskasse DP-DPC Industrikasse IBP - IBS X X Himel har et bredt program af kapslinger i metal, rustfri stål AISI 304 (AISI 316 på forespørgsel), væg og gulvskabe, PC skabe, polyester og ABS.

9 Himel CRN vægskabe Montageplader Galvaniserede metal monteringsplader gevind for montering i fastmonterede gevind i bunden af kapslingen (M8 x 15 mm). Som alternativer findes montageplader i isoleret materiale, perforeret samt trådmasket. Indvendige døre Indvendige døre for montering i fronten af kapslingerne. Mulighed for montage med SDCR dybdeskinne. Vægbeslag Zink belagt vægbeslag som monteres udvendig og kan placeres horizontial og vertikal. Ikke inkluderet som standard tilbehør. PFCR Ventilationsriste Kan monteres på enhver overflade på kapslingen. For indvendig ventilation. Farven er RAL 7032 Type Længde mm. Bredde mm. TR TR TR TR TR TR Dybdeskinner justerbare For 200, 250, 300 og 400 mm dybde kapslinger. De forskellige positioner gør at man kan justere montagepladen eller andet tilbehør for hver 12,5 mm. På fronten er der huller for Ø5,5 mm selvskærende skruer for montage af tilbehør. Type Montage i skabe m. dybde SDCR SDCR SDCR SDCR

10 Himel vægskabe til det industrielle miljø 1 Transparent glaslåge Vandtæt, holder en tæthedsgrad på IP66. 2 Regnrende, som beskytter mod indtrængende vand eller olie og som sikrer den høje beskyttelse Blindflange som kan erstattes af forskellige typer af kabelflanger. Tætheden opretholdes ved hjælp af tilhørende pakning. 4 Polyuretheren pakning Garanterer mange års tæthed. 5 Standard låsesystem med pal eller som 3 punkts lukkesystem når kapslingens låge er 1200 mm. høj. Andre typer låse leveres som tilbehør. 6 To stk. M6 x 15 fast monterede gevindpunkter til PE forbindelse i kapsling samt et stk. M6 x 15 i låge. 7 Nem vendbar dør ved hjælp af 2 eller 3 hængsler. Døren kan åbnes Bagerst i kapslingen er der monteret 4 stk gevind M8 x 15 til fastgørelse af monteringsplade. 9 Huller for vægbeslag med tilhørende plastikpropper for sikring af tæthedsgraden. 10 Justerbare dybdebeslag med mulighed for montage pr. 12,5 mm. I frontstykket er der Ø6 mm gevind til montage af montageplade eller indvendig dør, etc i For flere informationer om typer og funktioner kontakt Solar. 10

11 Effektiv fjernelse af statisk elektricitet Den statiske elektricitet findes alle vegne, specielt i produktioner, hvor der arbejdes med kunststofprodukter, og kan ofte forårsage forstyrrelser i produktionen og ubehagelige stødgener hos medarbejderne. Neutralisering af den statiske elektricitet synes derfor at være essentiel for opnåelse af optimale produktionsforhold. Den statiske elektricitet er usynlig for det menneskelige øje og kan derfor være svær at komme af med, men med de to nye ioniseringsenheder fra Sunx; ER-V og ER-VW har du løsningen. ER-V og ER-VW forhandles af Regal A/S. Enhederne er ikke større end en menneskehånd og fungerer ved, at ioniseret trykluft blæses ud over et emne, hvormed al statisk elektricitet øjeblikkeligt fjernes. Enhedernes kompakte størrelse gør det muligt at placere dem på steder i produktionen, som ellers kan synes utilgængelige på grund af begrænset plads. Trykluft Enhedernes fleksibilitet og brugervenlighed understreges af den nye teknik med brug af trykluft, hvor afstanden mellem emne og ioniseringsenhed indstilles afhængigt af den enkelte produktion. Forbruget af ioniseret luft afgøres dermed af afstanden til emnet, idet en lille afstand vil få forbruget af luft ned på et minimum og omvendt ved en større afstand. Det potentielle luftforbrug for ER-V ligger på 0,5-7 bars tryk, svarende til liter luft i minuttet, og på 0,5-5 bars tryk for ER-VW, svarende til kun liter luft i minuttet. Det lave forbrug af luft gør enhederne utrolig økonomiske i drift. Hurtige produktionsforløb og kompakte maskiner ER-V er den mest fleksible af de to ioniseringsenheder, idet der er mulighed for tre forskellige tilkoblinger: 1) Tilkobling af et rustfrit rør på op til 650 mm. gør ER-V ideel til neutralisering af emner på transportbånd, som oftest bevæger sig med høj hastighed; 2) Tilkobling af dyssen; ER-VAS gør det muligt for ioniseringen at fokusere på ét specifikt punkt; 3) Tilkobling af en slange gør ioniseringen ekstrem fleksibel og perfekt til kompakte maskiner, idet trykluften hermed kan blæses udover emner, som er placeret på ellers komplet utilgængelige steder i produktionen. ER-VW er en fast enhed specielt velegnet til neutralisering af emner med høj statisk elektricitet. Enheden er udstyret med to justerbare dyser, som producerer ioner med en frekvens på Hz, hvilket resulterer i en utrolig stabil ion-balance. Den høje frekvens gør ER-VW i stand til at fjerne den statiske elektricitet fra emner, som bevæger sig med høj hastighed. F.eks. fjernes V statisk elektricitet på bare ét sekund. Måling af den statiske elektricitet Såfremt den statiske elektricitet synes at variere fra emne til emne, kan den eksterne enhed; EF-S1 med fordel tilsluttes ioniseringsenheden. EF-S1 måler øjeblikkeligt emnets behov for ionisering og sender derefter signal videre til ioniseringsenheden, som aktiveres og fjerner den statiske elektricitet fra emnet. Dermed vil ioniseringsenheden kun aktiveres efter behov. EF-S1 kan også placeres efter ioniseringsenheden i emnets bevægelsesretning for at måle effekten af ioniseringen. 11

12 Solar skaber optimalt flow af komponenter Dania Electric i Mariager har haft stort udbytte af et tæt samarbejde med Solar som leverandør af elskabe og komponenter. Solar er vor forlængede lager. Vi kan køre vor lagerbeholdning helt ned, så vi ikke skal have alt liggende på virksomheden. Vi har kun så mange skabe på virksomheden, som vi kan nå at montere i løbet af de næste par dage. Vi får en god og bred logistik, der er godt styret gennem Solar, som lagerfører de produkter vi anvender i vore styretavler. Solar har en meget stor andel af vore indkøb. Det har vi gjort siden starten af 1988, og der er kommet mere og mere til hen ad vejen. Det siger indkøber John Kynde fra Dania Electric i Mariager, som er særdeles godt tilfreds med samarbejdet med solar. Dania er en af Danmarks største, familieejede tavleproducenter. Det er en ordreproducerende virksomhed, som bygger effekttavler og el-styretavler til primært styring af ventilation. Styre- og effekttavlerne bygges til ventilationsfirmaer og elinstallatører, de såkaldte CTS-systemhuse. De køber styretavlerne til at regulere deres ventilationsanlæg, som typisk er større comfort-anlæg til fabrikshaller, kontorer, hoteller etc. Dania Electric forsyner en landsdækkende kreds af kunder og eksporterer også styretavler til CTS-systemhuse blandt andet til England. CTS står for Central Tilstandskontrol og Styring. Det er store, internationale huse, som bestiller tavlerne i Mariager. CTS-husene kører typisk med en regulator, der via mange ind- og udgange styrer temperatur, fugt, varme- og kølebehov, luftskifte på et givent anlæg. Dania Electric bygger regulatoren ind i hele tavlens installation. Himel et foretrukket skab Virksomheden har valgt Solars helsvejste, lakerede væg- og gulvskabe i stål af mærket Himel. Det er et program, hvor der findes et stort og bredt udvalg af skabe til CTS-anlæg. Dimensionerne spænder fra 1600 mm i bredden til 2100 mm i højden. Himel producerer skabene i Barcelona i Spanien og er ejet af Group Schneider. For John Kynde spiller det en stor rolle, at Solars leverandør har demonstreret vilje til at lytte til Dania Electrics individuelle ønsker til skabene: Ja, der er stor åbenhed, når vi ytrer ønsker om ændringer af skabene. Himel besøger også virksomhederne, der aftager deres skabe. Vi har haft besøg af dem et par gange her i Mariager, siger han Konkurrencen er benhård, og der skal fremstilles mange skabe før det hænger sammen. En optimal logistik er alfa og omega. Staben på 24 medarbejdere består af elektrikere, elinstallatører, programmører og arbejdsmænd. 18 mand beskæftiges i tavleafdelingen og 3 med automation. Vor første proces i at bygge en tavle er at få bygget komponenter på en montageplade, mens skabet kommer til sidst. Vi har altid en del montageplader på lager. De bygges typisk om op CTS-husenes regulatorer, som er den hvide boks i midten, siger John Kynde. 12

13 Godt teamwork skaber ideel varestrøm Solar klarer logistikken for os. Jeg prøver at lagerføre skabene, så vi får et optimalt flow i vor produktion. Vi ser på, hvordan ordrebeholdningen ser ud og bestiller de tavler, vi ikke har på lager, dagen før vi skal bruge dem for at reducere den fordyrende lagerbeholdning. Det er bedre at have en logistik kørende sammen med Solar. Vi har direkte on-line system til Solar, så vi kan bestille varerne. Vi får udstrakt backup, siger John Kynde, der finder det er ideelt, at han kan bestille varer indtil klokken og få dem leveret ved døren med vognmanden senest klokken 7.00 næste morgen: Solar er også meget behjælpelig, hvis der er noget teknisk eller et andet problem, der skal løses som vedrører skabene. Der er daglig support. Vi har oplevet samarbejdet med Solar som meget positivt, fortsætter han. Den tætte dialog, der er mellem Solars salgsingeniør Bjarne Hansen og Dania Electric, betyder, at vi har et virkeligt godt og optimalt samarbejde. Flow og pris spiller en meget stor rolle på det benhårde marked, som vi opererer i. Det er alfa og omega, at el-styretavlerne leveres til tiden. Leveringssikkerheden fra Solar har været perfekt. Den kommer via en god dialog og gennem den mulighed vi har for at kontakte eksperter i Solars lokale afdeling. Styretavlerne findes alle vegne Vi bestiller også mange automatikkomponenter til at indbygge i tavlerne fra Solar. Det er meget vigtigt, at varerne er til stede, når der er brug for dem. En lille vægtavle kan bygges på tre timer, mens det tager en hel uge at bygge et stort gulvskab alt efter størrelse, omfang og funktion. Fra Dania Electric køres tavlerne ud på byggepladserne og placeres i teknikrum. Tavlerne fra Mariager er sendt til mange af landets hoteller, Danish Crown nye Solars sælger Bjarne Hansen og John Kynde ved de Himel-elskabe, som fra morgenstunden er leveret direkte ud til Dania Electrics dør fra Solars hovedlager i Vejen. Dania har højst 14 dage fra tilbud er afgivet til tavlen er bygget, testet og leveret til kunden. storslagteri i Horsens, Vendsyssel Sygehus, Mariager Fjernvarme, Bruuns Galleri i Århus og Fields for at nævne et udpluk. Virksomheden sender både tavler til Grønland og ud til den lille landmand. Ud over ventilation kan tavlerne være til styring af procesanlæg på varmeværker for virksomheden bygger også SRO-anlæg til styring, regulering og overvågning på disse. Vi arbejder tæt sammen og John ved, at hvis der kommer en større ordre i nær fremtid, kan han bare ringe til mig, så vi nok sikre leverancerne. Vor samhandel er klart udvidet med årene. Vi snakker sammen en eller to gange om ugen om bestilling af produkter og om nyheder, der er kommet frem, siger Bjarne Hansen og John Kynde. Det kan være en komponent, der er mere fordelagtig at bruge eller der kan være foreskrevet en ny komponent til en tavle til det CTS-anlæg, som Solar ikke har inde i sit system og derfor hurtigst muligt skal skaffe hjem til virksomheden, siger de. Afhængig af størrelse ekspederes 5-10 skabe dagligt. Sidste år var et rekordår for Dania Electric, som nu er ved at udvide fabrikken fra 800 til 1200 kvadratmeter. Men alt sammen gik det ikke uden et tæt samarbejde med Solar som grossist. 13

14 Åbent tavlesystem med mange fordele TOKA El-teknik A/S i Silkeborg er en ekspansiv virksomhed, der projekterer og fremstiller styre-, effekt-, og fordelingstavler til kontorer, fabrikker, pumpestationer, rensningsanlæg landbrug, levnedsmiddelindustrien, byggepladser, vandværker, transportanlæg, industri- og afbrændingsovne etc. Der hersker travlhed i montagehallen Virksomheden står foran en stor udvidelse med byggeriet af en kvadratmeter ny montagefabrik i Silkeborg. Direktør Karsten Søndergaard, som ejer virksomheden sammen med sin kone Tove, skal aftage endnu flere komponenter fra Solar. TOKA bruger til daglig Solar som logistikpartner og forlænget lager. Karsten Søndergård har valgt Solars meget fleksible Ensto Cubo P tavlesystem, som er dobbeltisoleret. Dette system er opbygget i kassemoduler på 30 x 30 cm eller 30 x 60 cm, der kan sættes sammen efter behov. Systemet giver en åbenhed uden skillerum og barrierer. Først til sidst, når komponenterne er på plads i tavlen, bygges der sider og front på. Kasserne i Cubo P er udført af polykarbonat og lettere at skære i end de tidligere tavler af polyester og uden generende fibre. Et montagevenligt system Systemet er hurtigere at arbejde med, siger Karsten Søndergaard. Det giver en meget høj fleksibilitet i produktionen af tavler, som spænder fra de helt små til de store. En anden væsentlig fordel ved systemet er muligheden for senere udvidelser, siger Karsten Søndergård. Ønsker installatøren at udvide installationen på et senere tidspunkt, kan vi let koble ekstra kasser på siden af tavlen. Det er hurtigt at montere på tavlesystemet. Pladerne i siderne kan pilles ud, samlebroer sættes i, og så er man klar til at clipse ekstra kasser på siden. Ensto Cubo P har en stor tæthed og er meget anvendt i eksempelvis landbruget. Ensto Cubo P tavlesystemet er som en drøm at arbejde med for en montør. Ude på etagerne anvendes mindre tavler, som forsynes fra hovedtavlen, fortæller Karsten Søndergaard. Traditionelt har man her altid brugt fordelingstavler, der er mere bestandige mod korrosion og fugt. Alle tavler projekteres og fremstilles efter kundens specifikationer på tavlejern, skabe, komponenter, opbygningsmåde etc. Det stiller store krav til logistikken og leveringssikkerhed og den har TOKA fundet hos Solar, som i dag er absolut hovedleverandør. Distributør og lager Vi har altid købt komponenter hos Solar, men brugte tidligere også andre leverandører. Det betød, at vi skulle bruge energi på at ringe til flere for at få vore varer. Bogføringsmæssigt var det et problem, fordi vi kører efter princippet om, at der kun må være en faktura pr. ordre og dermed kun en bogføring og tidsregistrering, siger Karsten Søndergård. Vi er mere og mere gået over til Solar som distributør. Samhandelen er vokset, og jeg forventer den fortsat øges. Karsten Søndergaard og montør Jan Jørgensen ved en 250 Amp byggestrømstavle der typisk skal forsyne byggekraner, blandemaskiner, lys og håndværktøj med kraft. Broerne kan som det ses meget let fjernes og giver montøren en optimal adgang til tavlens komponenter. 14

15 Det betyder en forenkling. Vi bestiller udelukkende varer ordrevis. Når vi starter et projekt, har vi styklister over de komponenter, vi skal bruge til at bygge en tavle. Disse bestillinger kan vi i dag kopiere direkte over i Solars elektroniske bestillingssystem på weblink.solar.dk. Vi sparer lager, kapacitet og behøver hverken at håndtere tilnærmelsesvis nær så mange varer internt i huset eller bruge tid på at bogføre sagerne. Når vi bestiller alle forbrugsvarer, får vi et ordrenummer, som vi også bruger til at bogføre montagetimerne til vore medarbejdere ude i produktionen, således at vi let og enkelt kan følge hver eneste sag økonomisk og forbruget af tid. Det sparer administration, omkostninger og forenkler produktionen. Solar har en lagerkapacitet, der er langt større end hos den enkelte leverandør. Mængden af varer på Solars lager giver os en større leveringssikkerhed. Solar fungerer reelt som vort forlængede lager. Det er sjældent, at vi oplever noget går i restordre. I sådanne situationer har vi et lille nødlager på virksomheden, forklarer Karsten Søndergård. TOKA har i alt 38 medarbejdere og to afdelinger i Silkeborg. Medarbejderstaben består af elektrikere, automatikmekanikere og projekteringsfolk. Det var Karsten Søndergård og hans kone Tove, der startede den op for 11 år siden og der har været overskud på tavlebyggeriet lige siden, fastslår Karsten. Solars salgsingeniør Otto Axelsen, der har et tæt samarbejde med TOKA El-teknik, viser her et par eksempler på virksomhedens produktion af små fordelingstavler baseret på komponenter leveret fra Solar. 15

16 Overvåg det hele med det halve Serien af 3UG4 overvågningsrelæer fra Siemens er siden den blev introduceret vokset støt, og programmet er nu ved at være komplet. I forhold til forgængeren 3UG3 indeholder 3UG4 mange flere funktioner, samtidig med at den kun fylder det halve i tavlen. Ønsker du at beskytte dine anlæg og maskiner fuldt ud, kan du med fordel benytte Siemens overvågningsrelæer fra den nye 3UG4 serie. Det kun 22,5mm brede modul leveres både i 1-fasede og 3-fasede udgaver med en lang række forskellige funktioner. Funktionerne tæller blandt andet overvågning af strøm, spænding, faserækkefølge, fasefejl, faseasymmetri, HFI, cos phi og omdrejninger. Integreret LCD display giver helt nye muligheder Øvre og nedre grænseværdier indstilles lynhurtigt direkte på modulet via det integrerede LCD display. I tilfælde af fejl viser displayet, hvilken fejl der er tale om, så den kan udbedres med det samme. Det betyder, at du hurtigt kan få maskinen eller anlægget op at køre igen. Under normal drift vil LCD displayet vise aktuelle værdier (afhængig af hvilket relæ: strøm, spænding, cos phi etc.), så du kan få en øjebliksstatus blot ved at åbne døren til tavlen. 3UG4 serien har et meget bredt indstillingsområde, der betyder, at de kan anvendes i alle typer netværk. Det betyder også, at du uden problemer kan benytte disse overvågningsrelæer uanset hvor i verden, du har et anlæg eller maskiner kørende. Automatisk korrektion af omdrejningsretning Takket være differentiering mellem fasefejl og forkert faserækkefølge er der med den nye 3UG4 serie mulighed for automatisk korrektion af omdrejningsretningen. Det betyder, at uanset hvordan faserækkefølgen er, når du tilslutter din maskine, kan du altid være sikker på, at motoren kører den rigtige retning. Alle moduler i 3UG4 serien har aftagelige terminalmoduler og leveres både med skruetilslutning og cage-clamp-tilslutning. i For flere informationer om typer og funktioner kontakt Solar. Herunder kan du se et lille udpluk af Siemens 3UG4 serie. Alle er med skruetilslutning og integreret LCD display. 3-faset spændingsovervågning: 3UG4615-1CR20 Faserækkefølge Fasefejl Valgfrit Ja Ved brug af min og max værdier Faseubalance Hysterese Underspænding Overspænding 1-20 V V V 0,1-20 sek for Umin og Umax Forsinkelser Kontaktorer Forsyningsspænding 1CO for Umin og Umax EAN-nr V faset spændingsovervågning: 3UG4632-1AA30 Måleområde Hysterese Kontaktorer Forsinkelser Styrespænding EAN-nr V AC/DC 0,1-300 V 1 CO 0-20 sek 24 V AC/DC faset strømovervågning: 3UG4622-1AA30 Måleområde Hysterese Kontaktorer Opstart forsinkelsestid Forsinket frafald Styrespænding EAN-nr 0,05 op til 10 A AC/DC 0,01-5 A 1 CO 0,1-20 sek 0,1-20 sek 24 V AC/DC Cos phi- og aktiv strømovervågning: 3UG4641-1CS20 Måleområde for cos phi Måleområde for aktiv strøm Cos phi Hysterese Aktiv strøm hysterese Forsinket tiltræk Trip forsinkelse Styrespænding EAN-nr 0,1-0,99 (cos phi) 0,2-10 A 0,1 (cos phi) 0,1-2 A 0-99 sek 0,1-20 sek V AC

17 SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer fra Siemens Halvlederkontaktorer og -relæer er ideelle til alle anvendelser, hvor et stort antal koblinger er nødvendige, og til alle områder, hvor støj fra traditionelle kontaktorer kan virke generende. SIRIUS halvlederkontaktorer og -relæer fra 3RF2-serien er vedligeholdelses- og slidfri, lydløse, chok- og vibrationsstabile. Disse egenskaber gør, at 3RF2-serien arbejder prelfrit og uden koblingsgnister, dvs. at der ikke udgår nogen form for elektromagnetisk påvirkning fra dem. Ydermere kobler de hurtigt og eksakt, over et næsten ubegrænset tidsrum. Halvlederkontaktorer fra Siemens findes både som 1-fasede og 3-fasede udgaver. Nu også med 3-fasede udgaver til motordrift Som noget helt nyt kan Siemens nu også tilbyde halvlederkontaktorer til motordrift. De nye 3-fasede halvlederkontaktorer til hyppig kobling af motorer på op til 7,5 kw er øjeblikskoblende og helt igennem 2-faset styret. En udførelse med reverseringskontaktor kan anvendes til 3-fasede vekselstrømsmotorer op til 3 kw i venstre højreløb. For at kunne opfylde de krav, der stilles til de forskellige netværk, findes der spændingsudførelser på op til 480 V og 600 V. Styrespændingen på 24 V DC sørger for driftssikkerheden på de digitale styringer. I enkle koblingskonstruktioner kan der også anvendes udførelser med en styrespænding på 230 V AC. Det aftagelige styrestik gør det muligt at fortråde styrestrømkredsen på forhånd, hvilket gør det hurtigt at opbygge en komplet motorstarter. Som tilslutningsteknik kan der vælges imellem skruetilslutning og cage-clamp-tilslutning. Få flere informationer om typer og funktioner, ved at kontakte din lokale Solar filial. Halvlederkontaktorerne leveres i indbygningsbredder på 45 mm og 90 mm afhængigt af deres ydelse. De er en del af SIRI- US-familien, så man kan ved brug af et linkmodul sammenbygge dem med Sirius effektafbrydere og dermed hurtigt konstruere kompakte sikringsløse motorstartere. Typenr. Beskrivelse EAN-nr. 3RF2403-1BD04 Halvlederkontaktor 3-faset AC53 3.8A, V/24VDC Reversibel, skruetilslutning RF2405-1BB04 Halvlederkontaktor 3-faset AC53 5.2A, V/24VDC 2-fase styret, skruetilslutning RF2410-1BD04 Halvlederkontaktor 3-faset AC53 7.4A, V/24VDC Reversibel, skruetilslutning RF2416-1BB04 Halvlederkontaktor 3-faset AC A, V/24VDC 2-fase styret skruetilslutning

18 Kabler og beskyttelsesledere til installationer Af Viggo Brøndegaard, civilingeniør, DELTA I de seneste år er det blevet mere almindeligt med installationer, hvor der anvendes kabler med koncentrisk beskyttelsesleder. Hvad er baggrunden for det? Det skulle gerne fremgå af denne artikel. Der findes en del tekniske anlæg og områder, hvor man er interesseret i meget små forstyrrende magnetfelter. Eksempler på dette er radio/tv-studier, lydstudier og elektronmikroskoper. Der kan også være andre specielle instrumenter, som er meget følsomme over for magnetfelter. Forstyrrende magnetfelter opstår typisk som følge af elektriske strømme i installationens beskyttelsesledere og metalrør. Anvendes der TN-C system (PE-leder udtaget fra nul i tavler), så kan der komme ganske store cirkulerende strømme i disse ledere. Årsagen er, at der vil være nogle forskriftsmæssige elektriske forbindelser ved cirkulationspumper eller elektriske varmtvandsbeholdere, som forbinder beskyttelsesleder med metalrør. Der kommer på den måde to strømveje for nul tilbage til transformerstationen. Dels gennem de sædvanlige kabler og dels gennem metalrør, jord og transformerens driftsmæssige jordforbindelse. Et kabel med flere ledere, hvor der løber lige meget strøm frem som tilbage giver et meget lille eksternt magnetfelt. Men hvis der løber mere frem end tilbage og der således kommer strøm ubalance, så kommer der et kraftigt eksternt magnetfelt. Man kan måle om der løber en sådan ubalanceret strøm i et kabel ved at holde en strømtang uden om hele kablet. Ubalanceret strøm i kabel og strømme i metalrør giver på den måde anledning til forstyrrende magnetfelter. Den cirkulerende forstyrrende strøm har ofte et større indhold af strøm ved 150 Hz end ved 50 Hz. Det vil som regel give en væsentlig forbedring at anvende TN-S system, hvor man på den måde adskiller nul og beskyttelsesleder i installationen. På den måde kommer der ikke to strømveje for nulstrømmen. Men TN-S system er ikke altid tilstrækkelig, for der kan blive induceret spænding på beskyttelseslederne. Her er der 3 hovedkilder: Transformerstationen, hovedtavler og kabler. Eksempelvis er der problemer med de sædvanlige 5-leder-kabler, hvor lederne sider i en 5-kant. Problemet er her, at der ikke er lige stor afstand fra beskyttelseslederen til de 4 andre ledere. På den måde induceres der mere spænding fra de nære ledere end fra dem lidt længere væk i kablet. Når der på den måde induceres spænding på beskyttelseslederen, så vil den kunne drive en strøm rundt via vandrør med mere som tidligere omtalt. Og det kan altså også give for store magnetfelter, når der er tale om følsomt udstyr. Fortsættes på næste side 10 kv transformer L1 L2 L3 PEN Bygning Belastning Jord Strøm i PEN-lederen 29 A L1 L2 L3 N Område med magnetisk felt 0,4 utesla (0,3 A/m) Grøn/gul Jord Jordstrøm 9 A Hovedvandrør Skitse med eksempel på problemstilling med TN-C system der giver magnetfelter 18

19 Fortsat fra forrige side Tegning af lederpositioner i kabel L2 L3 L3 L2 L3 L2 N PE L1 N L1 N PE L1 Normalt 5-leder kabel Dette kabel inducerer spænding på PE-leder! Kabel med koncentrisk jordleder Ingen induktion på PE-leder. PE-lederen giver en god balancering af common mode netharmoniske strømme. Desuden vil skærmvirkningen kunne bruges i forbindelse med lynbeskyttelse. 4-leder kabel med separat jordleder Ledere af fase og nul skal have samme kvadrat. De fire ledere er snoet så den inducerede spænding balanceres på langs af PE-lederen, så den inducerede spænding blive ubetydelig. PE-leder giver kun en begrænset balancering af asymmetriske netharmoniske strømme. Det er en ulempe at skulle trække to kabler. Som før omtalt, er det ikke kun kablet, der kan give anledning til induceret spænding på beskyttelseslederne. Det gælder også transformerstationen, transformertavle og hovedtavler. 19 Det vil føre for vidt at komme ind på problemstillingerne her. Men skal der udføres en installation til lave magnetfelter, så kræver det, at alle tre områder vurderes og det kan blive nødvendigt med tiltag alle steder.

20 20

www.fi box.dk fi box@fi box.dk Fibox Enclosing innovations Flere muligheder?

www.fi box.dk fi box@fi box.dk Fibox Enclosing innovations Flere muligheder? Produktoversigt MNX UL Type 1, 4, 4X, 6 (12 or 13) UL Type 1, 4, 4X, 6 (12 or 13) MNX kapslinger i polycarbonat og ABS, er produceret ved hjælp af de nyeste teknikker inden for sprøjtestøbning. Kasserne

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

FIBOX SLN. Applikationer

FIBOX SLN. Applikationer SLN Kapslingsystem FIBOX SLN Opfylder markedets store krav til modul tavle systemer Kapslingerne med de mange muligheder Kan indpasses i alle former for miljøer Solid konstruktion testet til IK 08 i slagstyrke

Læs mere

Gør muligheder til fordele...

Gør muligheder til fordele... MD - Multi Drawer Gør muligheder til fordele... Drag fordel af enkelthed, kontrol og fleksibilitet... -Driftsikkerhed og pålidelighed. Multi Drawer er CUBICs fuldt fleksible system til eltavler Den nye

Læs mere

ARCA vægskabe NYHED. Moderne og robust design i Polycarbonat. Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber

ARCA vægskabe NYHED. Moderne og robust design i Polycarbonat. Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber ARCA vægskabe NYHED Moderne og robust design i Polycarbonat Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber Fibox ARCA Fibox ARCA 100 % korrosionsfri vægskabe til hårde og krævende miljøer Enestående

Læs mere

Standard skabe og monteringskasser

Standard skabe og monteringskasser Standard skabe og monteringskasser Valgguide fra Schneider Electric alsidighed tid effektivitet service Spacial S3D Spacial S3D vægmonterede stålskabe RAL 7035 IP66 rustfrit stål vægmonterede skabe Børstet

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Glasfiberskabe med plexiglas Tekniske data Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust

Læs mere

Outdoor OUTDOOR CABINETS

Outdoor OUTDOOR CABINETS Teknikskabe Vejskabe Denne serie teknikskabe er skabt til alle former for udendørs installationer. Teknikskabet kan eksempelvis anvendes til styringer, byggestrøm, målere og pumpestationer. Skabet er særdeles

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk Fremtidens standard ligger i huldækket Indstøbningsboks til huldæk 100% ny installationsstandard Udviklingen af moderne konstruktionsteknikker betyder, at vi skal være på forkant, når det gælder installationsstandarder.

Læs mere

Teknisk systemhåndbog kompakttavler AE

Teknisk systemhåndbog kompakttavler AE Teknisk systemhåndbog kompakttavler AE 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Den originale med globale godkendelser er på lager. Mange praktiske dimensioner og funktionelt systemtilbehør til alle anvendelsesområder gør

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

EL-TEKNIK APO KATALOG

EL-TEKNIK APO KATALOG EL-TEKNIK APO KATALOG EL-TEKNIK APO KATALOG HF APO KATALOG APO beskrivelse: APO er velegnet til anbringelse, hvor som helst: Udendørs, i industri, mejerier, slagterier, pumpestationer, vandværker o.s.v.

Læs mere

Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK

Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK Eldon MultiFlex lakeret gulvskabe MultiFlex programmet omfatter: MultiFlex C. for kombinationenskabet med åbne sider. Rammen er fremstillet ved hjælp af 1.75mm

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Teknisk systemhåndbog klemkasser KL

Teknisk systemhåndbog klemkasser KL Teknisk systemhåndbog klemkasser KL 1 4 6 5 3 7 2 Lille kabinet godkendt verden over og fås på lager som standardvare med mange dimensioner. Det praktiske systemtilbehør gør klemkasserne KL til en ideel

Læs mere

Solid P Kapslingsystem

Solid P Kapslingsystem Solid P Kapslingsystem FIBOX SOLID P Solid P Kapslingsystem - Glasfiber armeret polyester Applications: Tung industri Havne og skibsværfter Bryggerier, mejerier og slagterier Energi sektoren Raffinaderier

Læs mere

Prisliste - Punktsugearme

Prisliste - Punktsugearme CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Prisliste - Punktsugearme (Gældende pr. 1/1-2014) www.flexair.dk Prisliste - Sugearme ERGO Sugearme ø100 mm. 811R50 ERGO-M/Z-1,5 Tilslutning ø100 mm. Rækkevidde: 1,5 mtr. Vægt

Læs mere

07-05-2010. Ara-El Aps Telefon : +45 56 28 65 50 Fax : +45 56 28 65 44 www.ara-el.dk ara-el@ara-el.dk. A Company in Bournonville Group ApS

07-05-2010. Ara-El Aps Telefon : +45 56 28 65 50 Fax : +45 56 28 65 44 www.ara-el.dk ara-el@ara-el.dk. A Company in Bournonville Group ApS 07-0-2010 Ara-El Aps www.ara-el.dk A Company in Bournonville Group ApS G 1000 Schyller Side 8-1 Monteringskasser IK8 Kassebund og grå låg af Noryl, farve RAL 70. Halogenfri, kemisk og vejrbestandig, Lågskruer

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Teknisk systemhåndbog Støbte aluminiumbokse GA

Teknisk systemhåndbog Støbte aluminiumbokse GA Teknisk systemhåndbog Støbte aluminiumbokse GA Støbte aluminiumbokse GA 8 4 7 1 5 6 3 2 Ekstremt holdbare der er ingen grænser for anvendelsesmulighederne for de særligt robuste støbte aluminiumbokse.

Læs mere

Fibox Vi beskytter og indkapsler din udvikling

Fibox Vi beskytter og indkapsler din udvikling Produktoversigt 5.0 Fibox Vi beskytter og indkapsler din udvikling Moderne elektronik, elektriske komponenter og systemer er resultatet af omhyggelig design og udvikling. Uden dem, ville meget få tjenester

Læs mere

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller Oversigt over modeller Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller OPTYMA PLUS Fuldt udstyret kondenseringsaggregater til fast installation Forstærket konstruktion Forberet til installation

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks AM-Rack Din foretrukne leverandør af 10 og 19 tommer racks

Læs mere

Standardskabe, ventilation & montagekasser

Standardskabe, ventilation & montagekasser Standardskabe, ventilation & montagekasser Standardskabe, ventilation og montagekasser I denne quickguide kan du nemt og hurtigt finde Schneider Electrics forskellige produkter inden for standardskabe,

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

N X T MOV. Multirack NEXT MOVE kombinerer innovativt design med et utal af funktioner. De nye racks

N X T MOV. Multirack NEXT MOVE kombinerer innovativt design med et utal af funktioner. De nye racks Multirack NEXT MOVE N X T MOV Multirack NEXT MOVE kombinerer innovativt design med et utal af funktioner. De nye racks er skabt til den dynamiske og moderne virksomhed, hvor effektivitet og funktionalitet

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP VENTILATOR LEF/MEF 250-630 samt LEX/MEX ATEX versioner Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation.

Læs mere

HVU Højvakuum. Geovent A/S

HVU Højvakuum. Geovent A/S HVU Højvakuum Samlet eller modulopbygget. Geovent tager udgangspunkt i din situation og leverer den optimale løsning til dit behov for højvakuum. Se nogle af mulighederne. Geovent A/S Hovedgaden 8,DK-8831Løgstrup

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Lufttæpper til industriporte THI

Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte og industrianlæg THI Til afskærmning af åbne døre og porte i industrihaller, lagerhaller mm Det kan ikke undgås

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Tavle komponenter. Effekttavler. PLC styring. En stærk. el-tavle leverandør

Tavle komponenter. Effekttavler. PLC styring. En stærk. el-tavle leverandør Styretavler Gruppetavler Effekttavler Projektering Skilte PLC styring En stærk el-tavle leverandør Tavle komponenter Styretavler Gruppetavler Effekttavler Projektering Tavle komponenter PLC styring Skilte

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

VAN GEEL KABELBAKKER GKO-5 MEMBER VAN GEEL GROUP. solar

VAN GEEL KABELBAKKER GKO-5 MEMBER VAN GEEL GROUP. solar VAN GEEL MEMER VAN GEEL GROUP KAELAKKER GKO-5 solar KAELAKKER GKO-5 Kabelbakker GKO-5 H = 35 mm Side 9 Kabelbakker GKO-5 H = 60 mm Side 15 sendzimir galvaniseret Kabelbakker GKO-5 H = 60 mm Side 29 lakeret

Læs mere

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER 1ÅRS GARANTI et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER Lige i hjertet til det I en travl hverdag i det professionelle køkken er det vigtigt at

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet. Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem. lk.dk/resi9 eller schneider-electric.

Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet. Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem. lk.dk/resi9 eller schneider-electric. Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem lk.dk/resi9 eller schneider-electric.dk/resi9 Ny serie tavlekomponenter udviklet specielt til boliger Schneider Electric

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

Elektronik-04 kom og besøg os!

Elektronik-04 kom og besøg os! SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 7 Kortmagasiner og ventilation Stilrene kabinetter D-sub til industrimiljø PCB-komponenter til bly-fri lodning TIDSSKRIFT OM ELEKTRONIK OG EL-TEKNIK / NR. 5 Elektronik-04 kom

Læs mere

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Indholdsfortegnelse VLT MICRO DRIVE FC-51.... 2 VLT HVAC DRIVE FC-102.... 4 VLT AQUA DRIVE FC-202.... 7 VLT AUTOMATION DRIVE FC-302....10 VLT 2800....13

Læs mere

Totalleverandør af elektriske løsninger til danske kontorer. Installationsmateriel i gulv, væg og loft samt strømdistribution under skrivebordet.

Totalleverandør af elektriske løsninger til danske kontorer. Installationsmateriel i gulv, væg og loft samt strømdistribution under skrivebordet. Totalleverandør af elektriske løsninger til danske kontorer. Installationsmateriel i gulv, væg og loft samt strømdistribution under skrivebordet. Indholdsfortegnelse Hvem er vi... 3 Gulvsøjler/gulvstandere...

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

RS06FX1F 726318. *NOT TRANSLATED* AISI 304 AISI 304 AISI 430 AISI 430 Stainless Steel

RS06FX1F 726318. *NOT TRANSLATED* AISI 304 AISI 304 AISI 430 AISI 430 Stainless Steel SORTIMENTETS SAMMENSÆTNING Serien består af Sf 5 modeller af 600 liters køle/fryseskabe med høj kapacitet og effektivitet. Fryserne leveres i forskellige materialer (304 AISI, 430 AISI eller hvidt malet

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

DANSK DESIGN. Gitterbakker. EL-UP Effektivt & Elegant. - Elegant - Effektivt - Ingen bolte - Glides sammen - Stærke samlinger

DANSK DESIGN. Gitterbakker. EL-UP Effektivt & Elegant. - Elegant - Effektivt - Ingen bolte - Glides sammen - Stærke samlinger DNSK DESIGN Gitterbakker E-UP Effektivt & Elegant - Elegant - Effektivt - Ingen bolte - Glides sammen - Stærke samlinger E-UP Gitterbakker til ethvert formål Dana Metal Danmark Dana Metal Danmark er en

Læs mere

Modulsystem. Modulsystem

Modulsystem. Modulsystem Modulsystem Modulsystem CUBIC's modulsystem bygger på et koncept af moduler til opbygning af eltaver. Med forholdsvis få standarddele er det muligt at bygge kapslinger i individuelt tilpassede størrelser

Læs mere

MPG stålplade. MPC stålplade. MPGS rustfrit stål. Tilbehør. MPCS rustfrit stål. General Tilbehør. Monteringsplader. Paneler og låg.

MPG stålplade. MPC stålplade. MPGS rustfrit stål. Tilbehør. MPCS rustfrit stål. General Tilbehør. Monteringsplader. Paneler og låg. 140 PULTSYSTEM MPG stålplade 144 Enkel dør: IP 66, NEMA 4, 12, 13 Dobbelt dør. IP 55, NEMA 12 H: 985 B: 600-1600 D: 400 MPC stålplade 146 Enkel dør: IP 66, NEMA 4, 12, 13; Dobbelt dør: IP 55, NEMA 12,13

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL TEXA KLIMAUDSTYR TEXA KLIMAUDSTYR. 12.00 Kapslings- og tavlemateriel. www.mto-electric.dk

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL TEXA KLIMAUDSTYR TEXA KLIMAUDSTYR. 12.00 Kapslings- og tavlemateriel. www.mto-electric.dk 12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL TEXA KLIMAUDSTYR TEXA KLIMAUDSTYR 12.00 Kapslings- og tavlemateriel 1 Texa Ventilatorer og iltre Bredt program med 3 størrelser iltre og 6 størrelser i ventilatorer der

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål LK LexCom Office Line Rackskabe til ethvert formål Lauritz Knudsen Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon 44 20 70 00 www.lk.dk 000 Lauritz Knudsen 01.2007 Et bredt program som giver mange muligheder

Læs mere

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Funktions tilbehør

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Funktions tilbehør Acti 9 Hovedkatalog 2012 Funktions tilbehør Relæer Transmittering af tidsforsinkelser anvendes i servicesektoren og industribygninger til små automatiske kontrolsystemer: ventilation, opvarmning, animering,

Læs mere

Standardskabe, ventilation og montagekasser. Valgguide

Standardskabe, ventilation og montagekasser. Valgguide Standardskabe, ventilation og montagekasser Valgguide 1 Standard skabe, ventilation og montagekasser I denne valgguide kan du nemt og hurtigt finde Schneider Electrics forskellige produkter inden for standard

Læs mere

Multirack. CUBIC-Conitec A/S Platanvænget 14 DK-8990 Faarup Denmark Tel +45 8645 2700 Fax +45 8645 2909 E-mail: info@cubic-conitec.

Multirack. CUBIC-Conitec A/S Platanvænget 14 DK-8990 Faarup Denmark Tel +45 8645 2700 Fax +45 8645 2909 E-mail: info@cubic-conitec. Multirack Multirack NEXT STEP bygger på ideen om, at kvalitet og kreative tanker i samspil med innovativt design åbner for en uendelig række kombinationer. Resultatet fører til mere æstetiske, sikre og

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Verdens første - The principle

Verdens første - The principle Verdens første - The principle 2 Helheden er mere end summen af delene Det samme gælder for Rittal - The System. Med dette i tankerne har vi samlet vores innovative produkter indenfor indkapslinger, strømfordeling,

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

Kompakte støvsugere med stor effekt

Kompakte støvsugere med stor effekt Tre-fasede tørstøvsugere i ATEX versioner, som er godkendt efter ATEX standard, specifikt til støvzone 22. Sugemotoren på denne maskine er placeret nederst på det kørende stålchassis, for at gøre støvsugeren

Læs mere

MovAir lufttæpper type L900 - L1500

MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Inde Ude Kold MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Montage- og betjeningsvejledning OBS! Denne vejledning skal altid opbevares sammen med produktet Generel beskrivelse lufttæpper til kolde rum Beskrivelse

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

650 LITER KØLE- /FRYSESKAB - ACTIVE

650 LITER KØLE- /FRYSESKAB - ACTIVE KØLE- / FRYSESKABE Serien består af 4 modeller med en kapacitet fra 650 til 1400 liter. Skabene opfylder de højeste krav til udførsel og effektivitet. Modellerne findes i køl og frys med henholdsvis 1

Læs mere

Generel information om Zurc tavleinstrumenter

Generel information om Zurc tavleinstrumenter Generel information om Zurc tavleinstrumenter Blødtjernsinstrumenter Blødtjernsinstrumentet er beregnet til måling af vekselstrøm og -spænding i frekvensområdet 15-100Hz. Det viser den effektive strømværdi

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks Udnyt AM-Rack vores Din foretrukne erfaring leverandør til

Læs mere

Dørlukkere. bekvemt og sikkert

Dørlukkere. bekvemt og sikkert Dørlukkere bekvemt og sikkert R U K O D Ø R L U K K E R E Uovertrufne egenskaber og driftsikkerhed Ruko's program af dørlukkere bygger på mere end 80 års erfaring med produktion og produktudvikling af

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Translyft SUPERLAV. løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X

Translyft SUPERLAV. løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X Translyft SUPERLAV løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X NYHED Ekstra løftehøjde Med de nyudviklede superlave TUB 1000 X og TCB 1000 X har Translyft sat ny standard for løftehøjden på de superlave

Læs mere

VENTILATOR. LEF/MEF samt LEX/MEX ATEX versioner

VENTILATOR. LEF/MEF samt LEX/MEX ATEX versioner VENTILATOR LEF/MEF 250-630 - samt LEX/MEX ATEX versioner Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation.

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Danmarks største reservedelslager. Reparation fra dag til dag! Bredt tilbehørsprogram!

Danmarks største reservedelslager. Reparation fra dag til dag! Bredt tilbehørsprogram! Danmarks største reservedelslager. Reparation fra dag til dag! Bredt tilbehørsprogram! Side 1 J.D. Diamantværktøj A/S er én af Danmarks største leverandører af professionelle diamantkerneboremaskiner med

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere