INDUSTRI. Tavler & kapslinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRI. Tavler & kapslinger"

Transkript

1 INDUSTRI Magasinet April Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer

2 Multifunktions indkapsling I dette nummer af Solar Industri Magasinet har vi sat fokus på temaet Tavler og kapslinger. I samarbejde med nogle af vore primære leverandører inden for temaet har vi i en serie artikler beskrevet en række forhold omkring anvendelsen og installationen af tavler og kapslinger i industrielle installationer og miljøer. Derudover indeholder magasinet en række spændende artikler om andre produkter fra nogle af vore leverandører og egne produktingeniører. Bagest i magasinet er en beskrivelse af Solar Skolen med en lang række af kompetencegivende kurser i Vi håber du må få glæde af denne udgave af magasinet, og ønsker god læselyst. Med venlig hilsen Solar A/S Indhold: Multifunktions indkapsling...2 Tavlekapsling kan redde liv...4 Ensto CUBO P den komplette løsning i ISO...6 Fibox design, produktion og tilpasning...7 Himel kapslinger...8 Himel CRN vægskabe...9 Himel vægskabe til det industrielle miljø...10 Effektiv fjernelse af statisk elektricitet...11 Solar skaber optimalt flow af komponenter...12 Åbent tavlesystem med mange fordele...14 Overvåg det hele med det halve SIRIUS halvlederkontakter og relæer...17 Kabler og beskyttelsesledere til installationer...18 HTS EMC Multistik...20 Gulvskabe til det industrielle miljø...21 Cosmotec tavleventilation...22 Luft til luft og luft til vand varmeveksler Procesinstrumenterne vokser sammen med SIMATIC...25 Kort Nyt...26 Solar Skolen...28 Af Hans-Robert Koch, Rittal Herborn Den nye kompaktsystemtavle CM fra Rittal Indkapsling er ikke bare indkapsling. Fleksibilitet er nødvendigt for at kunne indrette skabet efter behov, inden for fabriksautomation. Funktioner som styring, overvågning, driftsteknik eller spændingsforsyning skal integreres og totalt indkapsles i skræddersyede kompakttavler. Med den nye kompakttavleserie CM tilbyder Rittal brugeren total frihed, når det gælder størrelser. Især montagetilbehøret til indmaden opfylder ethvert ønske. Think global act local! Decentralisering er på fremmarch inden for automatiseringsteknik. Stadig flere funktioner flyttes ud i produktionen. Der efterspørges kapslinger, der kan integreres som kompakte løsninger i maskiner eller anlæg fra moderne forarbejdningscentre til komplekse svejseceller. Der kræves kapslinger, som kan bestykkes og fortrådes hurtigt og sikkert, og som ud over absolut funktionssikkerhed tilbyder brugeren kontante fordele. Altid en passende størrelse Netop her ændrer Rittal signaler med serie CM (Compact Medium). Med hensyn til størrelser imponerer den nye kompaktskabsserie fra Herborn. Som standard fås CM-skabene i 14 forskellige størrelser og tilbyder dermed en passende dimension til ethvert formål. Skabet fås med både en og to låger. Der kan vælges mellem en indbygningsdybde på 300 eller 400 mm, en højde fra 800 til 1400 mm og en bredde fra 600 til 1200 mm. Skulle dette standardudvalg ikke være tilstrækkeligt, er det heller ikke noget problem. Uden de store ekstraomkostninger kan der bestilles CM-skabe, som designes og fremstilles efter kundespecifikke ønsker. At omkostningerne forbliver inden for rammerne, sikrer Rittal i kraft af et egenudviklet fleksibelt produktionssystem for CM-serien. Indvendig udbygning fuld udnyttelse af pladsen Fleksibilitet og rummelighed karakteriserer også CM-skabene indvendigt i forbindelse med selve udbygningen. De nye kompaktsystemskabe kan udover bestykning på montagepladen, også bestykkes med tilbehørsdele fra det populære rækkesystem TS8, storebroren til CM-serien. Man har indrettet CM skabene således at der er montagemuligheder på sidepladerne og toppladen, således at der næsten ethvert sted i skabet kan installeres ekstra montageskinner. Det giver stort set uanede muligheder i forbindelse med skabsudbygningen. Hele skabets dybde kan uden problemer udnyttes. I en håndevending er nogle skinner til fleksibel indvendig udbygning, systemlamper mv. monteret. Ved udbygning af CM-skabene kan der trækkes på det omfangsrige montagetilbehør til TS 8- serien, som fylder et helt kapitel i den seneste Håndbog 31 Rittals hovedkatalog. Kompatibilitet som betaler sig CM-seriens kompatibilitet med det modulære TS 8-rækkesystem sikrer ikke alene mangfoldighed ved udbygning af skabene. De to skabstypers ensartethed giver også kontante økonomiske fordele ved montage, vedligeholdelse og logistik. Det gavner frem for alt kunder, som benytter de nye kompaktskabe og TS 8-systemet samtidigt: De kan anvende komponenter som f.eks. skinner, sokler og chassiser mv. overalt og dermed spare omkostninger. Også når det gælder lukketøj, slægter CM sin storebror på. Design og funktion er lånt herfra. CM-håndtaget kan vippes i stedet for drejes. Det sparer plads og giver mulighed for optimal udnyttelse af lågefladen: Det er frem for alt en stor fordel, når der skal ind- eller påbygges f.eks.

3 observationsvinduer eller klimaenheder på lågerne. En række andre praktiske finesser ved de nye kompaktsystemskabe er også optimeret. En frisk detalje er den lynhurtige fastgørelse af montagepladen. Den stikkes blot ind forneden og sikres med en clips foroven. Derefter har montøren begge hænder fri til hurtigt og sikkert at fastspænde montagepladen i kapslingen. Køb kun det du har brug for Rittal går med CM-serien også nye veje, når det gælder udformningen af kabelindføringen. Som standard leveres CMkapslingen med åben bund. Der fås en række afslutningsplader af stålplade, som kan bruges til at lukke bunden på kompaktsystemskabe designet helt op til kapslingsklasse IP 55. Skabskonstruktøren kan endvidere bestille delte flangeplader, hvorigennem der kan etableres passende kabelindføringer. Til sortimentet hører også kabelforskruninger samt tyller. Kabelindføringsplader og tyller passer til kabeldiametre fra 3 til 47 mm. Anvendes der skærmede kabler, fås specielle EMCflangeplader til dette formål. Automatisk potentialudligning Det nye kompaktskab sikrer en reel besparelse som følge af den automatiske potentialudligning. Alle dele på CM-skabet altså montageplade, flangeplader, kabinet og låger er udformet på en sådan måde, at de er i direkte ledende forbindelse med hinanden. Såfremt der ikke indbygges spændingsførende komponenter i lågerne, er der således ikke behov for supplerende udlignings-forbindelser. De færre PE-ledere, hvoraf der er op til seks styk i et konventionelt designet kompaktskab, betaler sig fuldt ud. Ved en typisk montagetid på op til 5 minutter per PE-leder samt bortfald af materialeomkostninger kan der ifølge en drifts-økonomisk kalkule spares ca. 8 % på selve skabsprisen. Den automatiske potentialudligning en lille detalje med stor virkning. Hurtigere og enklere er det næppe muligt at reducere omkostningerne!

4 Tavlekapslingen kan redde liv lysbuer i el-tavler Af Ove Nielsen, CUBIC Modulsystem Vi vil i det følgende se nærmere på faktorer, der alle har en indvirkning på, om vi som personer kan føle os sikre, når der arbejdes med tavler. Dette er beskrevet i standarden på området, IEC , 7.5.1, der foreskriver, at der bør tilstræbes størst mulig beskyttelse af personer i tilfælde af fejl. Fejl, der fører til lysbuer i eltavler. Det bør dog først og fremmest tilstræbes at undgå sådanne lysbuer ved en passende udformning eller ved at begrænse deres varighed. Men hvordan opstår lysbuer? Hvordan opfører de sig? Hvordan begrænses faren for lysbuer? Hvordan begrænses skaden hvis lysbuen uheldigvis opstår? Områder vi nedenfor vil se nærmere på. Lysbuers opståen I sagens natur kan der være utallige årsager til, at der opstår en lysbuefejl i en tavle, såfremt tavlen ikke er konstrueret i henhold til de forholdsregler, der bør tages. Skulle det uheldige ske, at lysbuen opstår, kan man typisk føre fejlen tilbage til nogle hyppigt forekomne årsager, som bl.a. er relateret til isolationsfejl, løse forbindelser, fremmedelementer og tabte dele. Ved isolationsfejl refereres der både til fabrikationsfejl i isolationsmaterialet og fejl i forbindelse med, at tavlen ældes, eller som følge af unormale driftsbetingelser. Løse forbindelser kan forårsages af f.eks. defekt materiel eller uhensigtsmæssig konstruktion af forbindelsen. Lysbuer i forbindelse med fremmedelementer og tabte dele opstår ofte i forbindelse med arbejde eller service på en tavle og således, når der er personer i nærheden. Det skal understreges, at alt arbejde på tavler under spænding skal foregå under iagttagelse af de gældende regler for den pågældende type arbejde. Dette gælder uanset, om tavlen er FORM 1 eller FORM 4, og uanset om det foregår i indgangsfeltet eller kabelfeltet. Lysbuers opførsel Antager vi, at en lysbue opstår f.eks. som følge af ovenstående, vil den bevæge sig i modsat retning af energikilden. Den kan følge en hovedskinne, eller den kan bevæge sig op eller ned af en distributionsskinne. En lysbue kan desuden dele sig i flere retninger. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om lysbuen et eller andet sted har delt sig, da der også her kan være skader, der måske ikke umiddelbart er synlige. Når man efter en lysbueskade gennemgår tavlen, er det ikke nødvendigvis der, hvor der er sket mest skade, at lysbuen er opstået. Ved at følge lysbuens vej tilbage mod energikilden kan man se de mærker, den har efterladt på kobberet typisk før skinneholdere, og når der ikke er flere mærker at se, er man i det område, hvor lysbuen er opstået, og man kan begynde at lede efter beviser på, hvad der har forårsaget lysbuen. Begrænsning af faren for at en lysbue opstår Den letteste måde at begrænse faren for en lysbue er i sagens natur at designe, bygge og vedligeholde en tavle korrekt. Tavlebyggere, installatører og vedligeholdelsespersonel må alle tage et ansvar for, at risikoen for en lysbuefejl er så minimal som muligt, og at konsekvenserne reduceres mest muligt, hvis en lysbuefejl skulle opstå. Det anbefales at bruge et tavlesystem og Klip fra DVD fra Sikkerhedsstyrelsen fra før lysbuen, bemærk de åbne låger Klip fra DVD fra Sikkerhedsstyrelsen under lysbuen. Her er lågerne ligeledes åbne

5 komponenter, der er typetestede, og som opbygges efter producentens anvisninger. Tavlen bør konstrueres til det miljø, hvor den skal anvendes og gerne i et tavlerum med kontrolleret atmosfære. I opbygningsfasen bør de rigtige materialer anvendes og i henhold til de anvisninger, som producenten har givet. I denne fase bør det også sikres, at der er plads til, at ind- og udgående kabler kan monteres forsvarligt, samt at større indgangsfelter placeres i et separat felt, designet til formålet. Efter endt opbygning skal tavlen rengøres grundigt. Når tavlen er idriftsat, skal det sikres. at afdækninger og beklædning til enhver tid er korrekt påsat, og at tavlen i øvrigt opfylder de betingelser, der var gældende, da den blev bygget/idriftsat, og at de driftsbetingelser, der var gældende, overholdes. Begrænsning af skader hvis en lysbue opstår Skulle det uheldige ske, at der sker en kortslutning i tavlen, vil der i 90 % af tilfældene være en lysbue involveret. For at beskytte tavlen, bygninger og personer bedst muligt, når der opstår en lysbue, er det vigtigt, at det rigtige beskyttelsesudstyr er valgt, således at en hurtig og effektiv afbrydelse sikres. CUBIC s modulsystem har gennemgået flere lysbuetests og kan uden yderligere beskyttelse modstå lysbuer med et kortslutningsniveau på op til 79 ka, 0,1 sek.; dog underforstået at alle låger m.m. er lukket. Sikkerhedsstyrelsen udgiver en DVD, som viser noget om sikkerhed ved arbejde på el-tavler. I filmen vises et klip, hvor man med en dukke demonstrerer resultatet af at arbejde i en tavle, når der opstår en lysbue. Hvis dukken havde været en person, ville der have været en stor risiko for, at personen var død. Så på den måde kan tavlekapslingen faktisk rede liv Det anbefales derfor at montere en lysbuevagt, som via optiske censorer registrerer og en hurtig afbryder sikrer, at tavlen afbrydes, inden alvorlige skader opstår. i For mere information, kontakt Solar eller se Solar Weblink. Billede fra lysbuetest under lysbuen, bemærk at der intet sker med lågen lukket S2000 skinne og tavle efter en lysbue

6 Ensto CUBO P den komplette løsning i ISO kapsling Fleksible skinnesystemer Skinnesystemet er forberedt til 5 eller 10 mm skinner (Cu/Al) og er meget fleksibelt. Moduldæksler Til CUBO P systemet har Ensto udviklet tre størrelser moduldæksler med alternativ front åben, lukket eller med DINskinne slids. Den røgfarvede inspektionsrude er for aflåsning eller plomberbar, og den hængslede side er vendbar. Ensto Cubo P Tavlesystem og tilbehør CUBO P er designet i overensstemmelse med tavlebyggerens ønsker og krav til montagevenlighed, samt typetestet i.h.t. EN /4. Åben konstruktion i sammmenbygningsflangerne Kassebunden er totalt åben i de fire sider og muliggør hurtig og effektiv montage af tavledelene. Alle kabler, skinner etc. monteres let pga. den åbne konstruktion. Afdækninger og lukkestykker monteres til sidst. Hurtig samling og montage Flangesammenbygninger monteres ved hjælp af hurtige låsestag. Stort udvalg af tilbehørsdele Til hver enkelt kassebund er der et stort udvalg af forskellige flanger og kabelpakdåser (SFS). Desuden fås adaptere til SFS plader, hængslede frontpaneler, DIN-skinneindsatse, alternative lukkesystemer og let monterbare afdækningsplader. Tæt konstruktion Ensto CUBO P systemet er testet og godkendt (EN 60529) til IP 65. Alle sammenbygninger og dæksler er forsynet med pakninger, som giver en høj beskyttelsesgrad. Du kan rekvirere kataloget på G-nr i din Solar afdeling.

7 Fibox design, produktion og tilpasning Med Fibox som leverandør er leverancerne af standard- og specialkasser til indkapsling i sikre hænder. Du får erfaring og et bredt sortiment med i købet. Det er en god investering at sørge for effektiv indkapsling af kostbart udstyr. Hvis udstyret skal placeres i udsatte omgivelser, kan det betyde øgede udgifter samt drifts- og funktionsstop, hvis ikke indkapslingen fungerer efter hensigten. Det taler for en erfaren partner som Fibox. Fibox designer og producerer kasser til indkapsling. Vi har den store knowhow inden for elektrisk og plastisk ingeniørarbejde, så vi kan udvikle applikationer, fremstille prototyper og tilbyde et bredt udvalg. Vil du have det fulde udbyttes af en Fiboxløsning, skal du tage os med på råd tidligt i processen. Vi arbejder gerne tæt sammen med vores kunder for at garantere en løsning, der lever bedst muligt op til ønskerne og imødekommer behovene optimalt. Mange muligheder som standard Fibox giver dig som standard mange valgmuligheder. Sortimentet omfatter over kapslinger til løsninger inden for elektronik, el, byggestrøm- og fordelingstavler, styringer eller bare til samling og fordeling af kabler. Til samtlige kasseserier findes en bred vifte af tilbehør som membran- og gevindflanger, gummipakdåser, DIN-skinner i afklippede længder, montageplader og ventilation m.m. og der kommer hele tiden nye til! Vi udvikler konstant vores produktprogram, så du løbende får nye valgmuligheder, når det gælder kapslinger og tilbehør. Fibox er en dynamisk samarbejdspartner, og vi udfordrer gerne grænserne. Senest har vi udbygget Euronord-serien, så den nu består af mere end 170 varianter. Vi har lanceret Tempo-serien, som kan erstatte mange af de ældre pvc-kasser. Og vi kan nu tilbyde tre forskellige serier af kapslinger til ATEX zone 1, 2, 21 og 22. i For mere information, kontakt Solar eller se Solar Weblink.

8 Himel kapslinger Før i tiden blev der ikke stillet de store krav til kapslinger, men med årene er bl.a. fødevareindustrien og tavleleverandører begyndt at kræve mere af materiellet. Tæthedsgraden, vedligehold og rengøringsvenligt er noget af det fødevareindustrien ser med kritiske øjne på når der skal udvælges tavler hertil. Samtidig bliver der også brug for mere ekstra tilbehør i form af f.eks. hylder, regntag, indvendige låger, DIN-indsatse, flanger, specielle montageplader, skabsbelysning, ventilation og speciallåse. Flere tavlefabrikanter ønsker også deres kapslinger bearbejdet fra leverandøren, d.v.s. udlockning til komponenter og instrumenter bliver fortaget ved leverandøren som så behandler det efterfølgende i den ønskede RAL farve, derved undgår man korrossion omkring de udstansede huller. Før i tiden var en tavle grå eller gråhvid, men også her er kravene blevet større, mange ønsker at kapslingerne skal falde ind i de miljøer, hvor de opstilles. Himel kan male metalkapslinger i enhver ønsket RAL farve man kunne tænke sig. 20 forskellige farver er indkodet som de mest brugte, hvilket som regel dækker kundens behov. Som eksportør af tavler, kræver slutbrugeren ofte, at der foreligger en fyldestgørende dokumentation, ikke kun på de komponenter der er isat tavlen, men også på selve tavlen. Himel har i tabelform udarbejdet skemaer for de forskellige typer kapslinger for UL godkendelse og andre vigtige godkendelser.: Bureau Veritas Germanische LLOYD (GL) Laboratori general D assaigs i investigacions LLOYD S register Underwriters Laboratories (UL) DNV TÜV A+ TABEL OVER BESKYTTELSESGRADEN - IP IP43 IP54 IP55 IP65 IP66 Metal kapsling Metal vægskab CRN X Metal gulvskab CMO X Metal cubic skab OLN X Metal pulte PK-PKP X Rustfri vægskab CRSX X Rustfri gulvskab CMOX X Rustfri pulte PKPX X Polyester kapsling Polyester modulær kapsling SYSTEM 27 X Polyester vægskab POLYMEL X Polyester kabinetter PLA X X Polyester kabinetter m. sokkel PLD-ZD X X Industri kapsling Plastik monteringskasse DP-DPC Industrikasse IBP - IBS X X Himel har et bredt program af kapslinger i metal, rustfri stål AISI 304 (AISI 316 på forespørgsel), væg og gulvskabe, PC skabe, polyester og ABS.

9 Himel CRN vægskabe Montageplader Galvaniserede metal monteringsplader gevind for montering i fastmonterede gevind i bunden af kapslingen (M8 x 15 mm). Som alternativer findes montageplader i isoleret materiale, perforeret samt trådmasket. Indvendige døre Indvendige døre for montering i fronten af kapslingerne. Mulighed for montage med SDCR dybdeskinne. Vægbeslag Zink belagt vægbeslag som monteres udvendig og kan placeres horizontial og vertikal. Ikke inkluderet som standard tilbehør. PFCR Ventilationsriste Kan monteres på enhver overflade på kapslingen. For indvendig ventilation. Farven er RAL 7032 Type Længde mm. Bredde mm. TR TR TR TR TR TR Dybdeskinner justerbare For 200, 250, 300 og 400 mm dybde kapslinger. De forskellige positioner gør at man kan justere montagepladen eller andet tilbehør for hver 12,5 mm. På fronten er der huller for Ø5,5 mm selvskærende skruer for montage af tilbehør. Type Montage i skabe m. dybde SDCR SDCR SDCR SDCR

10 Himel vægskabe til det industrielle miljø 1 Transparent glaslåge Vandtæt, holder en tæthedsgrad på IP66. 2 Regnrende, som beskytter mod indtrængende vand eller olie og som sikrer den høje beskyttelse Blindflange som kan erstattes af forskellige typer af kabelflanger. Tætheden opretholdes ved hjælp af tilhørende pakning. 4 Polyuretheren pakning Garanterer mange års tæthed. 5 Standard låsesystem med pal eller som 3 punkts lukkesystem når kapslingens låge er 1200 mm. høj. Andre typer låse leveres som tilbehør. 6 To stk. M6 x 15 fast monterede gevindpunkter til PE forbindelse i kapsling samt et stk. M6 x 15 i låge. 7 Nem vendbar dør ved hjælp af 2 eller 3 hængsler. Døren kan åbnes Bagerst i kapslingen er der monteret 4 stk gevind M8 x 15 til fastgørelse af monteringsplade. 9 Huller for vægbeslag med tilhørende plastikpropper for sikring af tæthedsgraden. 10 Justerbare dybdebeslag med mulighed for montage pr. 12,5 mm. I frontstykket er der Ø6 mm gevind til montage af montageplade eller indvendig dør, etc i For flere informationer om typer og funktioner kontakt Solar. 10

11 Effektiv fjernelse af statisk elektricitet Den statiske elektricitet findes alle vegne, specielt i produktioner, hvor der arbejdes med kunststofprodukter, og kan ofte forårsage forstyrrelser i produktionen og ubehagelige stødgener hos medarbejderne. Neutralisering af den statiske elektricitet synes derfor at være essentiel for opnåelse af optimale produktionsforhold. Den statiske elektricitet er usynlig for det menneskelige øje og kan derfor være svær at komme af med, men med de to nye ioniseringsenheder fra Sunx; ER-V og ER-VW har du løsningen. ER-V og ER-VW forhandles af Regal A/S. Enhederne er ikke større end en menneskehånd og fungerer ved, at ioniseret trykluft blæses ud over et emne, hvormed al statisk elektricitet øjeblikkeligt fjernes. Enhedernes kompakte størrelse gør det muligt at placere dem på steder i produktionen, som ellers kan synes utilgængelige på grund af begrænset plads. Trykluft Enhedernes fleksibilitet og brugervenlighed understreges af den nye teknik med brug af trykluft, hvor afstanden mellem emne og ioniseringsenhed indstilles afhængigt af den enkelte produktion. Forbruget af ioniseret luft afgøres dermed af afstanden til emnet, idet en lille afstand vil få forbruget af luft ned på et minimum og omvendt ved en større afstand. Det potentielle luftforbrug for ER-V ligger på 0,5-7 bars tryk, svarende til liter luft i minuttet, og på 0,5-5 bars tryk for ER-VW, svarende til kun liter luft i minuttet. Det lave forbrug af luft gør enhederne utrolig økonomiske i drift. Hurtige produktionsforløb og kompakte maskiner ER-V er den mest fleksible af de to ioniseringsenheder, idet der er mulighed for tre forskellige tilkoblinger: 1) Tilkobling af et rustfrit rør på op til 650 mm. gør ER-V ideel til neutralisering af emner på transportbånd, som oftest bevæger sig med høj hastighed; 2) Tilkobling af dyssen; ER-VAS gør det muligt for ioniseringen at fokusere på ét specifikt punkt; 3) Tilkobling af en slange gør ioniseringen ekstrem fleksibel og perfekt til kompakte maskiner, idet trykluften hermed kan blæses udover emner, som er placeret på ellers komplet utilgængelige steder i produktionen. ER-VW er en fast enhed specielt velegnet til neutralisering af emner med høj statisk elektricitet. Enheden er udstyret med to justerbare dyser, som producerer ioner med en frekvens på Hz, hvilket resulterer i en utrolig stabil ion-balance. Den høje frekvens gør ER-VW i stand til at fjerne den statiske elektricitet fra emner, som bevæger sig med høj hastighed. F.eks. fjernes V statisk elektricitet på bare ét sekund. Måling af den statiske elektricitet Såfremt den statiske elektricitet synes at variere fra emne til emne, kan den eksterne enhed; EF-S1 med fordel tilsluttes ioniseringsenheden. EF-S1 måler øjeblikkeligt emnets behov for ionisering og sender derefter signal videre til ioniseringsenheden, som aktiveres og fjerner den statiske elektricitet fra emnet. Dermed vil ioniseringsenheden kun aktiveres efter behov. EF-S1 kan også placeres efter ioniseringsenheden i emnets bevægelsesretning for at måle effekten af ioniseringen. 11

12 Solar skaber optimalt flow af komponenter Dania Electric i Mariager har haft stort udbytte af et tæt samarbejde med Solar som leverandør af elskabe og komponenter. Solar er vor forlængede lager. Vi kan køre vor lagerbeholdning helt ned, så vi ikke skal have alt liggende på virksomheden. Vi har kun så mange skabe på virksomheden, som vi kan nå at montere i løbet af de næste par dage. Vi får en god og bred logistik, der er godt styret gennem Solar, som lagerfører de produkter vi anvender i vore styretavler. Solar har en meget stor andel af vore indkøb. Det har vi gjort siden starten af 1988, og der er kommet mere og mere til hen ad vejen. Det siger indkøber John Kynde fra Dania Electric i Mariager, som er særdeles godt tilfreds med samarbejdet med solar. Dania er en af Danmarks største, familieejede tavleproducenter. Det er en ordreproducerende virksomhed, som bygger effekttavler og el-styretavler til primært styring af ventilation. Styre- og effekttavlerne bygges til ventilationsfirmaer og elinstallatører, de såkaldte CTS-systemhuse. De køber styretavlerne til at regulere deres ventilationsanlæg, som typisk er større comfort-anlæg til fabrikshaller, kontorer, hoteller etc. Dania Electric forsyner en landsdækkende kreds af kunder og eksporterer også styretavler til CTS-systemhuse blandt andet til England. CTS står for Central Tilstandskontrol og Styring. Det er store, internationale huse, som bestiller tavlerne i Mariager. CTS-husene kører typisk med en regulator, der via mange ind- og udgange styrer temperatur, fugt, varme- og kølebehov, luftskifte på et givent anlæg. Dania Electric bygger regulatoren ind i hele tavlens installation. Himel et foretrukket skab Virksomheden har valgt Solars helsvejste, lakerede væg- og gulvskabe i stål af mærket Himel. Det er et program, hvor der findes et stort og bredt udvalg af skabe til CTS-anlæg. Dimensionerne spænder fra 1600 mm i bredden til 2100 mm i højden. Himel producerer skabene i Barcelona i Spanien og er ejet af Group Schneider. For John Kynde spiller det en stor rolle, at Solars leverandør har demonstreret vilje til at lytte til Dania Electrics individuelle ønsker til skabene: Ja, der er stor åbenhed, når vi ytrer ønsker om ændringer af skabene. Himel besøger også virksomhederne, der aftager deres skabe. Vi har haft besøg af dem et par gange her i Mariager, siger han Konkurrencen er benhård, og der skal fremstilles mange skabe før det hænger sammen. En optimal logistik er alfa og omega. Staben på 24 medarbejdere består af elektrikere, elinstallatører, programmører og arbejdsmænd. 18 mand beskæftiges i tavleafdelingen og 3 med automation. Vor første proces i at bygge en tavle er at få bygget komponenter på en montageplade, mens skabet kommer til sidst. Vi har altid en del montageplader på lager. De bygges typisk om op CTS-husenes regulatorer, som er den hvide boks i midten, siger John Kynde. 12

13 Godt teamwork skaber ideel varestrøm Solar klarer logistikken for os. Jeg prøver at lagerføre skabene, så vi får et optimalt flow i vor produktion. Vi ser på, hvordan ordrebeholdningen ser ud og bestiller de tavler, vi ikke har på lager, dagen før vi skal bruge dem for at reducere den fordyrende lagerbeholdning. Det er bedre at have en logistik kørende sammen med Solar. Vi har direkte on-line system til Solar, så vi kan bestille varerne. Vi får udstrakt backup, siger John Kynde, der finder det er ideelt, at han kan bestille varer indtil klokken og få dem leveret ved døren med vognmanden senest klokken 7.00 næste morgen: Solar er også meget behjælpelig, hvis der er noget teknisk eller et andet problem, der skal løses som vedrører skabene. Der er daglig support. Vi har oplevet samarbejdet med Solar som meget positivt, fortsætter han. Den tætte dialog, der er mellem Solars salgsingeniør Bjarne Hansen og Dania Electric, betyder, at vi har et virkeligt godt og optimalt samarbejde. Flow og pris spiller en meget stor rolle på det benhårde marked, som vi opererer i. Det er alfa og omega, at el-styretavlerne leveres til tiden. Leveringssikkerheden fra Solar har været perfekt. Den kommer via en god dialog og gennem den mulighed vi har for at kontakte eksperter i Solars lokale afdeling. Styretavlerne findes alle vegne Vi bestiller også mange automatikkomponenter til at indbygge i tavlerne fra Solar. Det er meget vigtigt, at varerne er til stede, når der er brug for dem. En lille vægtavle kan bygges på tre timer, mens det tager en hel uge at bygge et stort gulvskab alt efter størrelse, omfang og funktion. Fra Dania Electric køres tavlerne ud på byggepladserne og placeres i teknikrum. Tavlerne fra Mariager er sendt til mange af landets hoteller, Danish Crown nye Solars sælger Bjarne Hansen og John Kynde ved de Himel-elskabe, som fra morgenstunden er leveret direkte ud til Dania Electrics dør fra Solars hovedlager i Vejen. Dania har højst 14 dage fra tilbud er afgivet til tavlen er bygget, testet og leveret til kunden. storslagteri i Horsens, Vendsyssel Sygehus, Mariager Fjernvarme, Bruuns Galleri i Århus og Fields for at nævne et udpluk. Virksomheden sender både tavler til Grønland og ud til den lille landmand. Ud over ventilation kan tavlerne være til styring af procesanlæg på varmeværker for virksomheden bygger også SRO-anlæg til styring, regulering og overvågning på disse. Vi arbejder tæt sammen og John ved, at hvis der kommer en større ordre i nær fremtid, kan han bare ringe til mig, så vi nok sikre leverancerne. Vor samhandel er klart udvidet med årene. Vi snakker sammen en eller to gange om ugen om bestilling af produkter og om nyheder, der er kommet frem, siger Bjarne Hansen og John Kynde. Det kan være en komponent, der er mere fordelagtig at bruge eller der kan være foreskrevet en ny komponent til en tavle til det CTS-anlæg, som Solar ikke har inde i sit system og derfor hurtigst muligt skal skaffe hjem til virksomheden, siger de. Afhængig af størrelse ekspederes 5-10 skabe dagligt. Sidste år var et rekordår for Dania Electric, som nu er ved at udvide fabrikken fra 800 til 1200 kvadratmeter. Men alt sammen gik det ikke uden et tæt samarbejde med Solar som grossist. 13

14 Åbent tavlesystem med mange fordele TOKA El-teknik A/S i Silkeborg er en ekspansiv virksomhed, der projekterer og fremstiller styre-, effekt-, og fordelingstavler til kontorer, fabrikker, pumpestationer, rensningsanlæg landbrug, levnedsmiddelindustrien, byggepladser, vandværker, transportanlæg, industri- og afbrændingsovne etc. Der hersker travlhed i montagehallen Virksomheden står foran en stor udvidelse med byggeriet af en kvadratmeter ny montagefabrik i Silkeborg. Direktør Karsten Søndergaard, som ejer virksomheden sammen med sin kone Tove, skal aftage endnu flere komponenter fra Solar. TOKA bruger til daglig Solar som logistikpartner og forlænget lager. Karsten Søndergård har valgt Solars meget fleksible Ensto Cubo P tavlesystem, som er dobbeltisoleret. Dette system er opbygget i kassemoduler på 30 x 30 cm eller 30 x 60 cm, der kan sættes sammen efter behov. Systemet giver en åbenhed uden skillerum og barrierer. Først til sidst, når komponenterne er på plads i tavlen, bygges der sider og front på. Kasserne i Cubo P er udført af polykarbonat og lettere at skære i end de tidligere tavler af polyester og uden generende fibre. Et montagevenligt system Systemet er hurtigere at arbejde med, siger Karsten Søndergaard. Det giver en meget høj fleksibilitet i produktionen af tavler, som spænder fra de helt små til de store. En anden væsentlig fordel ved systemet er muligheden for senere udvidelser, siger Karsten Søndergård. Ønsker installatøren at udvide installationen på et senere tidspunkt, kan vi let koble ekstra kasser på siden af tavlen. Det er hurtigt at montere på tavlesystemet. Pladerne i siderne kan pilles ud, samlebroer sættes i, og så er man klar til at clipse ekstra kasser på siden. Ensto Cubo P har en stor tæthed og er meget anvendt i eksempelvis landbruget. Ensto Cubo P tavlesystemet er som en drøm at arbejde med for en montør. Ude på etagerne anvendes mindre tavler, som forsynes fra hovedtavlen, fortæller Karsten Søndergaard. Traditionelt har man her altid brugt fordelingstavler, der er mere bestandige mod korrosion og fugt. Alle tavler projekteres og fremstilles efter kundens specifikationer på tavlejern, skabe, komponenter, opbygningsmåde etc. Det stiller store krav til logistikken og leveringssikkerhed og den har TOKA fundet hos Solar, som i dag er absolut hovedleverandør. Distributør og lager Vi har altid købt komponenter hos Solar, men brugte tidligere også andre leverandører. Det betød, at vi skulle bruge energi på at ringe til flere for at få vore varer. Bogføringsmæssigt var det et problem, fordi vi kører efter princippet om, at der kun må være en faktura pr. ordre og dermed kun en bogføring og tidsregistrering, siger Karsten Søndergård. Vi er mere og mere gået over til Solar som distributør. Samhandelen er vokset, og jeg forventer den fortsat øges. Karsten Søndergaard og montør Jan Jørgensen ved en 250 Amp byggestrømstavle der typisk skal forsyne byggekraner, blandemaskiner, lys og håndværktøj med kraft. Broerne kan som det ses meget let fjernes og giver montøren en optimal adgang til tavlens komponenter. 14

15 Det betyder en forenkling. Vi bestiller udelukkende varer ordrevis. Når vi starter et projekt, har vi styklister over de komponenter, vi skal bruge til at bygge en tavle. Disse bestillinger kan vi i dag kopiere direkte over i Solars elektroniske bestillingssystem på weblink.solar.dk. Vi sparer lager, kapacitet og behøver hverken at håndtere tilnærmelsesvis nær så mange varer internt i huset eller bruge tid på at bogføre sagerne. Når vi bestiller alle forbrugsvarer, får vi et ordrenummer, som vi også bruger til at bogføre montagetimerne til vore medarbejdere ude i produktionen, således at vi let og enkelt kan følge hver eneste sag økonomisk og forbruget af tid. Det sparer administration, omkostninger og forenkler produktionen. Solar har en lagerkapacitet, der er langt større end hos den enkelte leverandør. Mængden af varer på Solars lager giver os en større leveringssikkerhed. Solar fungerer reelt som vort forlængede lager. Det er sjældent, at vi oplever noget går i restordre. I sådanne situationer har vi et lille nødlager på virksomheden, forklarer Karsten Søndergård. TOKA har i alt 38 medarbejdere og to afdelinger i Silkeborg. Medarbejderstaben består af elektrikere, automatikmekanikere og projekteringsfolk. Det var Karsten Søndergård og hans kone Tove, der startede den op for 11 år siden og der har været overskud på tavlebyggeriet lige siden, fastslår Karsten. Solars salgsingeniør Otto Axelsen, der har et tæt samarbejde med TOKA El-teknik, viser her et par eksempler på virksomhedens produktion af små fordelingstavler baseret på komponenter leveret fra Solar. 15

16 Overvåg det hele med det halve Serien af 3UG4 overvågningsrelæer fra Siemens er siden den blev introduceret vokset støt, og programmet er nu ved at være komplet. I forhold til forgængeren 3UG3 indeholder 3UG4 mange flere funktioner, samtidig med at den kun fylder det halve i tavlen. Ønsker du at beskytte dine anlæg og maskiner fuldt ud, kan du med fordel benytte Siemens overvågningsrelæer fra den nye 3UG4 serie. Det kun 22,5mm brede modul leveres både i 1-fasede og 3-fasede udgaver med en lang række forskellige funktioner. Funktionerne tæller blandt andet overvågning af strøm, spænding, faserækkefølge, fasefejl, faseasymmetri, HFI, cos phi og omdrejninger. Integreret LCD display giver helt nye muligheder Øvre og nedre grænseværdier indstilles lynhurtigt direkte på modulet via det integrerede LCD display. I tilfælde af fejl viser displayet, hvilken fejl der er tale om, så den kan udbedres med det samme. Det betyder, at du hurtigt kan få maskinen eller anlægget op at køre igen. Under normal drift vil LCD displayet vise aktuelle værdier (afhængig af hvilket relæ: strøm, spænding, cos phi etc.), så du kan få en øjebliksstatus blot ved at åbne døren til tavlen. 3UG4 serien har et meget bredt indstillingsområde, der betyder, at de kan anvendes i alle typer netværk. Det betyder også, at du uden problemer kan benytte disse overvågningsrelæer uanset hvor i verden, du har et anlæg eller maskiner kørende. Automatisk korrektion af omdrejningsretning Takket være differentiering mellem fasefejl og forkert faserækkefølge er der med den nye 3UG4 serie mulighed for automatisk korrektion af omdrejningsretningen. Det betyder, at uanset hvordan faserækkefølgen er, når du tilslutter din maskine, kan du altid være sikker på, at motoren kører den rigtige retning. Alle moduler i 3UG4 serien har aftagelige terminalmoduler og leveres både med skruetilslutning og cage-clamp-tilslutning. i For flere informationer om typer og funktioner kontakt Solar. Herunder kan du se et lille udpluk af Siemens 3UG4 serie. Alle er med skruetilslutning og integreret LCD display. 3-faset spændingsovervågning: 3UG4615-1CR20 Faserækkefølge Fasefejl Valgfrit Ja Ved brug af min og max værdier Faseubalance Hysterese Underspænding Overspænding 1-20 V V V 0,1-20 sek for Umin og Umax Forsinkelser Kontaktorer Forsyningsspænding 1CO for Umin og Umax EAN-nr V faset spændingsovervågning: 3UG4632-1AA30 Måleområde Hysterese Kontaktorer Forsinkelser Styrespænding EAN-nr V AC/DC 0,1-300 V 1 CO 0-20 sek 24 V AC/DC faset strømovervågning: 3UG4622-1AA30 Måleområde Hysterese Kontaktorer Opstart forsinkelsestid Forsinket frafald Styrespænding EAN-nr 0,05 op til 10 A AC/DC 0,01-5 A 1 CO 0,1-20 sek 0,1-20 sek 24 V AC/DC Cos phi- og aktiv strømovervågning: 3UG4641-1CS20 Måleområde for cos phi Måleområde for aktiv strøm Cos phi Hysterese Aktiv strøm hysterese Forsinket tiltræk Trip forsinkelse Styrespænding EAN-nr 0,1-0,99 (cos phi) 0,2-10 A 0,1 (cos phi) 0,1-2 A 0-99 sek 0,1-20 sek V AC

17 SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer fra Siemens Halvlederkontaktorer og -relæer er ideelle til alle anvendelser, hvor et stort antal koblinger er nødvendige, og til alle områder, hvor støj fra traditionelle kontaktorer kan virke generende. SIRIUS halvlederkontaktorer og -relæer fra 3RF2-serien er vedligeholdelses- og slidfri, lydløse, chok- og vibrationsstabile. Disse egenskaber gør, at 3RF2-serien arbejder prelfrit og uden koblingsgnister, dvs. at der ikke udgår nogen form for elektromagnetisk påvirkning fra dem. Ydermere kobler de hurtigt og eksakt, over et næsten ubegrænset tidsrum. Halvlederkontaktorer fra Siemens findes både som 1-fasede og 3-fasede udgaver. Nu også med 3-fasede udgaver til motordrift Som noget helt nyt kan Siemens nu også tilbyde halvlederkontaktorer til motordrift. De nye 3-fasede halvlederkontaktorer til hyppig kobling af motorer på op til 7,5 kw er øjeblikskoblende og helt igennem 2-faset styret. En udførelse med reverseringskontaktor kan anvendes til 3-fasede vekselstrømsmotorer op til 3 kw i venstre højreløb. For at kunne opfylde de krav, der stilles til de forskellige netværk, findes der spændingsudførelser på op til 480 V og 600 V. Styrespændingen på 24 V DC sørger for driftssikkerheden på de digitale styringer. I enkle koblingskonstruktioner kan der også anvendes udførelser med en styrespænding på 230 V AC. Det aftagelige styrestik gør det muligt at fortråde styrestrømkredsen på forhånd, hvilket gør det hurtigt at opbygge en komplet motorstarter. Som tilslutningsteknik kan der vælges imellem skruetilslutning og cage-clamp-tilslutning. Få flere informationer om typer og funktioner, ved at kontakte din lokale Solar filial. Halvlederkontaktorerne leveres i indbygningsbredder på 45 mm og 90 mm afhængigt af deres ydelse. De er en del af SIRI- US-familien, så man kan ved brug af et linkmodul sammenbygge dem med Sirius effektafbrydere og dermed hurtigt konstruere kompakte sikringsløse motorstartere. Typenr. Beskrivelse EAN-nr. 3RF2403-1BD04 Halvlederkontaktor 3-faset AC53 3.8A, V/24VDC Reversibel, skruetilslutning RF2405-1BB04 Halvlederkontaktor 3-faset AC53 5.2A, V/24VDC 2-fase styret, skruetilslutning RF2410-1BD04 Halvlederkontaktor 3-faset AC53 7.4A, V/24VDC Reversibel, skruetilslutning RF2416-1BB04 Halvlederkontaktor 3-faset AC A, V/24VDC 2-fase styret skruetilslutning

18 Kabler og beskyttelsesledere til installationer Af Viggo Brøndegaard, civilingeniør, DELTA I de seneste år er det blevet mere almindeligt med installationer, hvor der anvendes kabler med koncentrisk beskyttelsesleder. Hvad er baggrunden for det? Det skulle gerne fremgå af denne artikel. Der findes en del tekniske anlæg og områder, hvor man er interesseret i meget små forstyrrende magnetfelter. Eksempler på dette er radio/tv-studier, lydstudier og elektronmikroskoper. Der kan også være andre specielle instrumenter, som er meget følsomme over for magnetfelter. Forstyrrende magnetfelter opstår typisk som følge af elektriske strømme i installationens beskyttelsesledere og metalrør. Anvendes der TN-C system (PE-leder udtaget fra nul i tavler), så kan der komme ganske store cirkulerende strømme i disse ledere. Årsagen er, at der vil være nogle forskriftsmæssige elektriske forbindelser ved cirkulationspumper eller elektriske varmtvandsbeholdere, som forbinder beskyttelsesleder med metalrør. Der kommer på den måde to strømveje for nul tilbage til transformerstationen. Dels gennem de sædvanlige kabler og dels gennem metalrør, jord og transformerens driftsmæssige jordforbindelse. Et kabel med flere ledere, hvor der løber lige meget strøm frem som tilbage giver et meget lille eksternt magnetfelt. Men hvis der løber mere frem end tilbage og der således kommer strøm ubalance, så kommer der et kraftigt eksternt magnetfelt. Man kan måle om der løber en sådan ubalanceret strøm i et kabel ved at holde en strømtang uden om hele kablet. Ubalanceret strøm i kabel og strømme i metalrør giver på den måde anledning til forstyrrende magnetfelter. Den cirkulerende forstyrrende strøm har ofte et større indhold af strøm ved 150 Hz end ved 50 Hz. Det vil som regel give en væsentlig forbedring at anvende TN-S system, hvor man på den måde adskiller nul og beskyttelsesleder i installationen. På den måde kommer der ikke to strømveje for nulstrømmen. Men TN-S system er ikke altid tilstrækkelig, for der kan blive induceret spænding på beskyttelseslederne. Her er der 3 hovedkilder: Transformerstationen, hovedtavler og kabler. Eksempelvis er der problemer med de sædvanlige 5-leder-kabler, hvor lederne sider i en 5-kant. Problemet er her, at der ikke er lige stor afstand fra beskyttelseslederen til de 4 andre ledere. På den måde induceres der mere spænding fra de nære ledere end fra dem lidt længere væk i kablet. Når der på den måde induceres spænding på beskyttelseslederen, så vil den kunne drive en strøm rundt via vandrør med mere som tidligere omtalt. Og det kan altså også give for store magnetfelter, når der er tale om følsomt udstyr. Fortsættes på næste side 10 kv transformer L1 L2 L3 PEN Bygning Belastning Jord Strøm i PEN-lederen 29 A L1 L2 L3 N Område med magnetisk felt 0,4 utesla (0,3 A/m) Grøn/gul Jord Jordstrøm 9 A Hovedvandrør Skitse med eksempel på problemstilling med TN-C system der giver magnetfelter 18

19 Fortsat fra forrige side Tegning af lederpositioner i kabel L2 L3 L3 L2 L3 L2 N PE L1 N L1 N PE L1 Normalt 5-leder kabel Dette kabel inducerer spænding på PE-leder! Kabel med koncentrisk jordleder Ingen induktion på PE-leder. PE-lederen giver en god balancering af common mode netharmoniske strømme. Desuden vil skærmvirkningen kunne bruges i forbindelse med lynbeskyttelse. 4-leder kabel med separat jordleder Ledere af fase og nul skal have samme kvadrat. De fire ledere er snoet så den inducerede spænding balanceres på langs af PE-lederen, så den inducerede spænding blive ubetydelig. PE-leder giver kun en begrænset balancering af asymmetriske netharmoniske strømme. Det er en ulempe at skulle trække to kabler. Som før omtalt, er det ikke kun kablet, der kan give anledning til induceret spænding på beskyttelseslederne. Det gælder også transformerstationen, transformertavle og hovedtavler. 19 Det vil føre for vidt at komme ind på problemstillingerne her. Men skal der udføres en installation til lave magnetfelter, så kræver det, at alle tre områder vurderes og det kan blive nødvendigt med tiltag alle steder.

20 20

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

FIBOX SLN. Applikationer

FIBOX SLN. Applikationer SLN Kapslingsystem FIBOX SLN Opfylder markedets store krav til modul tavle systemer Kapslingerne med de mange muligheder Kan indpasses i alle former for miljøer Solid konstruktion testet til IK 08 i slagstyrke

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks AM-Rack Din foretrukne leverandør af 10 og 19 tommer racks

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Tavle komponenter. Effekttavler. PLC styring. En stærk. el-tavle leverandør

Tavle komponenter. Effekttavler. PLC styring. En stærk. el-tavle leverandør Styretavler Gruppetavler Effekttavler Projektering Skilte PLC styring En stærk el-tavle leverandør Tavle komponenter Styretavler Gruppetavler Effekttavler Projektering Tavle komponenter PLC styring Skilte

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER 1ÅRS GARANTI et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER Lige i hjertet til det I en travl hverdag i det professionelle køkken er det vigtigt at

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KLIK-INNOVATION HURTIGERE. STØRRE. MERE FLEKSIBELT. REHAU tilbyder RAUGEO CLICK modulfordeler

Læs mere

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB er et firma med mere end 30 års erfaring i udvikling og fremstilling af sikkerhedsprodukter af høj kvalitet. Vort produktsortiment består bl.a. af magnetkontakter,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd Installationssystemer - Når design og funktion går hånd i hånd Når design og funktion går hånd i hånd Den er nødvendig. Vi har brug for den, men vi vil helst ikke se den. Sådan er det ofte med el-installationen,

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Teknisk information NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring NeoTherm trådløs gulvvarmestyring Teknisk beskrivelse NeoTherm Basis er en modulopbygget trådløs rumregulering, der standard regulerer op

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation.

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation. Te m p e r a t u r Tr a n s m i t t e r e 5300- & 6300-serien A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n display ex-interface isolation temperatur universel 2 Frihed

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Sikring D01 16A. neozed 5 styk.

Sikring D01 16A. neozed 5 styk. 09. Sikringer Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 09.1 Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 10A, 400V 720199 SB-Pak 3187606 10 60 mm 55 mm 10 mm 0,035 Kg 5 702127 201999 Sikring D01 13A. neozed 5 styk. 09.2 Sikring

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Ganske enkelt helt rent

Ganske enkelt helt rent SINCE 1993 Centralstøvsuger System Ganske enkelt helt rent Styrken i vores system ligger i dets enkelhed Det ultralette FLISY slangesæt gør støvsugning til en leg 6 8 7 3 2 1 5 4 1 Centralstøvsuger 3 12V

Læs mere

Frit valg. BR netway ny teknik. WaveGuard den elektroniske sikring. RJ-45 Ethernetstik til industribrug. Multicard universelt opmærkningssystem

Frit valg. BR netway ny teknik. WaveGuard den elektroniske sikring. RJ-45 Ethernetstik til industribrug. Multicard universelt opmærkningssystem S I D E 2 S I D E 4 S I D E 6 S I D E 7 BR netway ny teknik WaveGuard den elektroniske sikring Multicard universelt opmærkningssystem RJ-45 Ethernetstik til industribrug T I D S S K R I F T O M E L E K

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet

BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet Omklædning til alle Hans Schourup A/S har leveret skabe til Dansk erhvervsliv siden 1981. Gennem årene har navnet Hans Schourup været synonymt med høj kvalitet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

Centrale støvsugeranlæg

Centrale støvsugeranlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Centrale støvsugeranlæg www.flexair.dk Centrale støvsugeranlæg Vakuumpumper Alle anlæg dimensioneres til den enkelte opgave og der vælges den type vakuumpumpe der er bedst

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

TAKEX. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk. Takex fiberoptik. side 14-6

TAKEX. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk. Takex fiberoptik. side 14-6 Takex fiberoptik Fiberforstærker serie F1 med statisk udgang Kort reaktionstid 4-trins følsomhedsomskifter med indikering Lys / mørk omkobling PNP- eller NPN-udgang, kortslutningssikret Mulighed for at

Læs mere

Eco IndustryLine Enkelt-modul funktionslampe

Eco IndustryLine Enkelt-modul funktionslampe Enkelt-modul funktionslampe Enkelt-modul funktionslampe med tilslutningsboks eller formonteret med henholdsvis 5 m eller 10 m kabel Loftsmonteret lampe i kraftig aluminium (farve RAL 9006) med LED moduler

Læs mere