Anvendelsesteknik. Bind I: Installationssystemer i metal 2. udgave. Viega Anvendelsesteknik Bind I 2. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelsesteknik. Bind I: Installationssystemer i metal 2. udgave. Viega Anvendelsesteknik Bind I 2. udgave"

Transkript

1 Viega Anvendelsesteknik Bind I 2. udgave Anvendelsesteknik Bind I: Installationssystemer i metal 2. udgave DK /10 Viega A/S Blokken Birkerød Tel.: Fax:

2

3 Anvendelsesteknik Installationssystemer i metal Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Profipress, Profipress G, Prestabo DK /10 Attendorn, November 2010 Viega GmbH & Co. KG, Attendorn Alle rettigheder også mht. enhver form for mangfoldiggørelse forbeholdes Udgiver Viega GmbH & Co. KG Plumbing and heating systems Viega Platz 1 DE Attendorn Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Internet Indholdet af denne håndbog er uforbindende. Ret til ændringer baseret på ny viden og fremskridt forbeholdes.

4 Installationssystemer i metal Sikkerhed og komfort i systemer 1 Drikkevandsinstallation 2 Varmeteknik 3 Gasinstallation 4 Anvendelse indenfor industri og håndværk 5 Værktøjssystemer

5

6 Betjeningsvejledning De tekniske informationer i denne håndbog beskriver de grundliggende elementer af Viega anvendelsesteknologi inden for metalrør-installationssystemer. Derudover baserer informationerne om produkterne, deres egenskaber og anvendelsesteknik sig på de aktuelle standarder i Europa og/eller i Tyskland. Afsnit som er markeret med en stjerne (*) svarer til de tekniske regler i Europa/Tyskland. Disse skal forstås som anbefalinger hvis nationale krav ikke forefindes. Nationale love, standarder, regler, normer og andre tekniske regler har forrang for tyske/europæiske retningslinier i denne håndbog. De her anvendte informationer er uforbindende for andre landre og regioner og skal, som nævnt, ses som understøttende. Attendorn, november 2010

7 Installationssystemer i metal - 2. udgave 1 Drinking water installations Grundlag Besparelsespotentialer 15 Projektering 16 Bekendtgørelse vedrørende brugsvand Varmgalvaniserede jernmaterialer Blyrør Kombination af forskellige materialer* Forebyggelse/reduktion af kalkdannelse Prøveudtagningssteder Viegas rørsystemfilosofi Visign for Care hygiejnisk skyllefunktion 20 Rørføring 22 Brandsluknings- og sikringsenheder 22 Rørnetberegning 22 Installation 24 Tæthedsprøvning* 25 Tør tæthedsprøvning Våd tæthedsprøvning Skylning 26 Regler vedrørende hygiejne ved idriftsætning og aflevering (Udførendes ansvar) 26 Desinficering 27 Rørsystemers rentabilitet 28 Oversigt over rørsystemer i metal 30 Systembeskrivelse Sanpress Inox / Sanpress Inox XL 31 Anvendelse Tekniske data Sanpress / Sanpress XL 33 Anvendelse Tekniske data Profipress / Profipress XL 35 Anvendelse Tekniske data

8 Indholdsfortegnelse Anvendelsesteknik Komponenter Isolering* 37 Isolering af drikkevandsledninger (kolde) Isolering af drikkevandsledninger (varme) Lydisolering 38 Brandbeskyttelse* 39 Længdeudvidelse 40 Længdeudvidelseskompensatorer Beregning af længden af kompensationssstykker til rør med Ø < 54 mm Længdeudvidelse af rør med Ø > 54 mm Axial-Kompensator Rørfriktion 49 Korrosion af rustfri stålrør forårsaget af klorider 50 Easytop skråsædeventiler 51 Anvendelse sammen med Viega presfittingssystemer Tekniske Data Udførelser Isoleringskappe Easytop XL-skråsædeventiler med flangetilslutning Easytop prøveudtagningsventil* 60 Ventilens konstruktion Egenskaber Aktiveringsenhed Særlige tekniske egenskaber Easytop ligesædeventil til forsænket installation 63 Technical data Tilslutningsvarianter Ventilens konstruktion Easytop friløbsventiler til forsænket installation 64 Tekniske data Fastgøring/tætning Fastgøring ved hjælp af fastgøringssættet Udstyrssæt Isoleringskappe Easytop kuglehaner 68 Easytop cirkulationsreguleringsventil 69 Funktion Udførelser Tilbehør

9 Installationssystemer i metal - 2. udgave Smartloop-Inliner cirkulationsledning 71 Anvendelse Systembeskrivelse Temperaturinddeling Fordele Komponenter Montering Reparationsmuffe Viega tætningselementer 80 Blandingsinstallation 81 Isoleringsforskruning 81 Tilslutning varmtvandsbeholder 82 Potentialudligning 82 Montering Opbevaring og transport 83 Afkortning af rør 84 Bukning af rør 84 Rørføring og fastgøring 84 Fastgøringsmetoder Forsænket installation af varme rørledninger Gevind- og flangetilslutninger 86 Gevindtilslutninger Flangetilslutninger Etablering af prestilslutningen 87 Metalrør mm Sanpress XL 76,1 108,0 mm Sanpress Inox XL og Profipress XL 64,0 108,0 mm Pladsbehov ved presning 93 Rørstørrelse 12 til 54 mm Rørstørrelser 76,1 til 108,0 mm Presning med XL-kæde til Sanpress XL Grundregler for idriftsætningen 97 SC-Contur Desinficering - vejledende og gældende i Tyskland. I Danmark skal myndighederne altid kontakes Tillæg Tryktab: Koldt vand i rustfaste rør Tryktab: Koldt vand i rustfaste rør Tryktab: Varmt vand i rustfaste rør Tryktab: Varmt vand i rustfaste rør Protokol (eksempel): Skylning med vand

10 Indholdsfortegnelse Rapport: Tryktest for drikkevandsinstallationer Kombination af rør materialer i drikkevandsinstallationer Varmeteknik Rørsystemer af kobber Profipress Systembeskrivelse 107 Anvendelse Tekniske data Komponenter 109 Rør Presfittings Easytop kuglehaner Tætningselementer Anvendelsesteknik 113 Stigledninger 113 Tilbageløbsforskruninger 114 Radiatortilslutning 115 Tilslutning via central gulvfordeler Tilslutning med kryds-t-stykke Tilslutning med T-stykke Tilslutning med radiatortilslutningsblok Tilslutning med sokkellistetilslutningssæt Adaptersæt til radiatorer Isolering og udlægning af rørledninger* 123 Isolering mod varmetab* Varmefordelingsledninger Rørledninger i gulvet Eksempler Blandingsinstallationer 127 Tryktest 127 Tryktest med vand Tryktest med luft Fjernvarmeanlæg 128 >> 9

11 Installationssystemer i metal - 2. udgave Systembeskrivelse Profipress S-pres fitting 129 Anvendelse Solvarmeanlæg 130 Rørføring Rørmateriale Skylning Tryktest Rørsystemer af stål Prestabo Systembeskrivelse 132 Anvendelse Tekniske data Komponenter 134 Rør 134 Mærkning Opbevaring og transport Presfittings 136 SC-Contur Særlige tekniske egenskaber Tætningselementer 137 EPDM FKM Anvendelsesteknik 138 Udvendig korrosionsbeskyttelse* 138 Uddrag af DIN Indvendig korrosionsbeskyttelse (trefasegrænsen) Isolering og udlægning af rørledninger 139 Isolering mod varmetab 139 Potentialeudligning* 142 Blandingsinstallationer 142 Rørføring og fastgøring 142 Længdeudvidelse 143 Længdeudvidelse af Prestabo rørledninger Udligning af længdeudvidelser Montering 149 Opbevaring og transport 149 Forarbejdning 149 Afkortning Afisolering

12 Indholdsfortegnelse Afgratning Bukning Eksempler på montering 151 Fastgøringsmetoder 152 Forsænket installation 153 Udlægning i støbt gulvbelægning 153 Udlægning i støbeasfaltbelægning 154 Pladsbehov ved presning 155 Rørstørrelser 12 til 54 mm Rørstørrelser 64,0 108,0 Prestabo XL Presning med presringe mm Udførelse af presforbindelse 12 til 54 mm 159 Etablering af presforbindelse 64,0 til 108,0 mm 162 Tryktest i Danmark iflg. DS 469 hér et eksempel jvf. tyske regler: Gasinstallation* Grundlag Nationalt forord 165 Viegas systemfilosofi 166 Krav til gasstikdåser 167 Systembeskrivelse Profipress G / Profipress G XL 168 Anvendelse Tekniske data Mærkning af presfittings 170 HTB (højere termisk belastning)-krav 170 Gasanlæg 171 Sanpress Inox G / Sanpress Inox G XL 172 Anvendelse Tekniske data Mærkning af presfittings 174 Pressfittings med SC-Contur 174 >> 11

13 Installationssystemer i metal - 2. udgave Montering Generelle regler for montering af gasledninger 175 Forsænkede installationer 175 Rørføring og fastgøring 176 Udlægning i gulvkonstruktionen 177 Korrosionsbeskyttelse Anvendelser inden for industri og håndværk Systembeskrivelse Profipress / Sanpress Inox / Profipress G / Sanpress Inox G / Prestabo 179 Profipress / Profipress G 180 Sanpress Inox / Sanpress Inox XL 182 Prestabo 184 Anvendelsesteknik SC-Contur DVGW-kontrolleret sikkerhed 185 Flangetilslutninger 187 Anvendelsesområder Trykluftanlæg 187 Kølevandsanlæg 189 Procesvandsanlæg 190 Anlæg til tekniske gasser 191 Lavtryksdampanlæg 193 Anvendelse i skibsbyggeri 193 Profipress / Sanpress Labs-frei 194 Easytop kuglehaner 195 Oversigt over anvendelsesmuligheder 196 Spørgeskema til materialebestandighed

14 Indholdsfortegnelse 5 Værktøjssystemer Systembeskrivelse Anvendelse Pressguns 200 Pressgun 4 E 230 V 200 Pressgun 4 B 201 Pressgun Picco 202 Anvendelse af presværktøjer af andre mærker 202 Tilbehør 203 Presværktøj 204 Presringe med led/kardan funktion 204 Til Viega rørledningssystemer af metal Til XL presfittings Preskæder / Presbakker 205 Preskæde med trækbakke Presbakker Picco presbakker Serviceanvisninger Presmaskiner 206 Presringe / Presbakker 206 Værktøjsservice 207 Index

15 Installationssystemer i metal - 2. udgave 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Sundt drikkevand er en forudsætning for vores sundhed. Det indeholder nødvendige mineraler og er uundværligt ved tilberedning af fødevarer, til rengøring og til kropspleje. Konstruktører, installatører og leverandører har det fælles mål, at der skal være drikkevand til rådighed i tilstrækkelig mængde og kvalitet alle steder, hvor der tappes vand. Drikkevand er imidlertid også et let fordærveligt levnedsmiddel. Dets beskaffenhed ændrer sig i drikkevandsinstallationen, fx ved kontakt med materialer, ved opvarmning eller stilstandstider med deraf følgende bakterieformering. Drikkevand er et levnedsmiddel Fig. D1 Sammenligning af sygdomsraterne i forskellinge lande I Tyskland regner man nu med ca. 21,000 tilfælde af legionærsyge om året. Da der er en dødelighed på 10 %, svarer det til ca. 2,100 dødsfald. I andre lande er hyppigheden klart lavere med 34,1 (Spanien), 19,2 (Danmark) 17,9 (Holland) og 16,9 (Frankrig) pr. 1. million. For at undgå problemer findes der i alle lande regelsæt til sikring vand forsyningen og bevarelse af vandkvaliteten. Fra EU kommer der løbende nye regler til, som supplerer eller erstatter de nationale regler. Derfor er det nødvendigt, at man jævnligt beskæftiger sig med de tekniske regler og hurtigst muligt omsætter dem i praksis. For eksempel er den tørre tæthedsprøvning blevet standard i større installationer som hospitaler eller hoteller. Skylning af installationen foretages nu så sent som muligt. 14

16 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Hvis man skulle sammenfatte alle forholdsregler til beskyttelse af drikkevandet i én sætning, ville det blive:»undgå alt, hvad der medfører, at drikkevandet opholder sig for længe i installationen, både i byggefasen og under drift.en kontinuerlig driftstemperatur mellem 25 og 55 C bør undgås.«som allerede nævnt kræver drikkevandsinstallationer en omfattende faglig viden. EN 806 og EN 1717 er eksempler på bestræbelerne for at skabe ensartede normer for installationerne og beskyttelse af drikkevandet over hele Europa. Dette kapitel sammenfatter væsentlige tiltag til bevarelse af vandkvaliteten. Det giver et overblik over relevante aspekter af fagligt korrekt projektering, udførelse, idriftsættelse og drift af drikkevandsinstal lationer. De aktuelle krav i de forskellige lande har altid forrang for de her anførte. Herudover yder Viegas medarbejdere assistance til fagfolk i deres daglige arbejde. Besparelsespotentialer Rent vand er et stort gode. Det er ikke alle steder, det er til rådighed i tilstrækkelige mængder. Det gælder dog om at afveje, hvilken indflydelse besparingstiltagene har på drikkevandets kvalitet. Allerede i dag kræver eksperter i hygiejne, at der sker en fuldstændig udskiftning af vandet tre gange om ugen i bygninger, som benyttes til medicinske formål. Foruden vandbesparelser er også tiltag til reduktion af energiforbruget i fokus. Lave temperaturer øger imidlertid også legionella-risikoen, så der skal findes en gylden middelvej mellem sundhedshensyn og besparelsespotentialer. Vandbesparelse kontra Hygiejne Fig. D2 15

17 Installationssystemer i metal - 2. udgave Projektering 1) Rådets direktiv 98/83/ EF af 3 november 1998 om kvaliteten af drikkevand Bekendtgørelse vedrørende brugsvand ) trådte den nye europæiske drikkevandsdirektiv i kraft. I 2006 trådte miljøministeriets (nu By og landskabsstyrelsen) bekendtgørelse 1664 ikraft. Det fastsætter i bilagene, kvalitetskravene til vand fra vandforsyninger, som anvendes til drikkevand. Grænseværdierne skal overholdes alle steder, hvor der tappes drikkevand. I forbindelse med projektering af en drikkevandsinstallation bør følgende emner afstemmes med den stedlige vandleverandør. Hustilslutning QQHvem installerer? QQEjer? QQMateriale? Nominel diameter QQStikledninger hvor? Målersystem QQHvem installerer? QQMålerstørrelse? QQTilbageløbsspærring? Tryk QQLaveste forsyningstryk/målt hvor? QQMaksimalt hviletryk? Drikkevandets beskaffenhed QQmulige materialerestriktioner, VA godkendelse Rørmaterialer De anvendte materialer og produkter skal overholde kravene i det pågældende land. Arbejder på husinstallationer må kun udføres af autoriseret fagpersonale, med undtagelser jf. lov 1382 af 1. januar 2006 (www.retsinfo.dk). I henhold til DS/EN skal der tages hensyn til bl.a. drikkevandets kvalitet allerede i projekteringsfasen. Der er grænser for anvendelsen af alle rørmaterialer, der ganske vist som regel ikke kan blive aktuelle ved normal drift, men udmærket kan forekomme i forbindelse med særlige tiltag som evt. desinfektion. Derfor er det tilrådeligt at henvende sig til komponenternes producenter i tvivlstilfælde. Varmgalvaniserede jernmaterialer Må kun anvendes iht. DIN og DS/EN 12502, når QQalkalikapaciteten er KB 8,2 0,5 mol / m 3 og samtidigt QQsyrekapaciteten er KS 4,3 1,0 mol / m 3. De øgede krav i forbindelse med galvanisering skal opfyldes. 16

18 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Blyrør Gamle systemer, som stadigvæk indeholder blyrør, skal renoveres hurtigst muligt. De strammere retningslinier, der er fastsat i EU s drikkevandsdirektiv, for bly skal opfyldes senest i Det betyder som regel udskiftning af hele rørsystemet. Kombination af forskellige materialer* Anvendelse af forskellige materialer i drikkevandsinstallationer følger de gældende tekniske regler (DS/EN 12502). For eksempel kan rør af kobber, indvendigt fortinnet kobber, rustfast stål og PE-X uden videre kombineres indbyrdes. Når rør af galvaniserede jernmaterialer kombineres med andre rørmaterialer, skal DS/EN overholdes. Forenklet kan siges, at store komponenter og apparater af kobber, kobberlegeringer, fortinnet kobber og kobberlodninger ikke må anbringes i strømningsretningen foran komponenter af galvaniserede jernmaterialer. Som overgang mellem rustfrit stål og galvaniseret stål anbefales forbindelsesdele af kobberlegeringer af mindst samme længde som rørets diameter. Derved reduceres afhængigt af vandets beskaffen hed - risikoen for galvanisk korrosion. Hvor vandet har stor ledeevne kan Sanpress isoleringsforskruning med fordel anvendes. Forebyggelse/reduktion af kalkdannelse Hårdt til meget hårdt drikkevand reducerer levetiden for drikkevands installationens apparater og komponenter. Desuden øges energibehovet betydeligt, fordi kalkaflejringer på varmelegemer hindrer varmeoverførslen. I sådanne tilfælde er tiltag til delvis blødgørelse af drikkevandet derfor relevante ud fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt. Afhængigt af metoden kan det være relevant at hæve ph-værdien til ca. 7,7, således at man samtidig opnår en korrosionsbeskyttende virkning. Hvor vandet er af en sådan beskaffenhed, at tiltag af denne art kan være relevante, skal de kommunale myndigheder kontaktes. Det er kun vandværkerne der må behandle drikkevand. For godkendelse og installation af vandbehandlingsanlæg henvises til miljøstyrelsens orientering nr. 6, Sådanne anlæg skal sikres overensstemmelse med de overordnede krav i bygningsreglementet. I praksis kan vejledningerne i DS 439 anvendes, omend de ikke er en del af byggelovgivningen. Anbefalede vandbehandlingstiltag til forebyggelse af kalkdannelse afhængigt af kalciummassekoncentration og temperatur Kalcium-massekoncentration [mg/l] Tiltag ved T 60 C Tiltag ved T 60 C < 80 Svarer omtrent til hårdhedsklasse 1 og 2 1) Ingen Ingen 80 til 120 Svarer omtrent til hårdhedsklasse 3 1) 120 Svarer omtrent til hårdhedsklasse 4 1) Tab. D1 Ingen eller stabilisering eller blødgøring Stabilisering eller blødgøring anbefales Stabilisering eller blødgøring anbefales Stabilisering eller blødgøring 1) Tysk lov Vask og renseprodukter 17

19 Installationssystemer i metal - 2. udgave Prøveudtagningssteder Kontrollen med vandets beskaffenhed i hospitaler, hoteller osv. forudsætter, at der forefindes egnede prøveudtagningssteder. Som regel vil det sige udtagningsarmaturer. Ved vidt forgrenede installationer er det dog praktisk at arrangere yderligere udtagningsssteder, fx i kælderfordelings- og stigstrengsområdet og i etagefordelingen. Det sidste, fordi det i tilfælde af mikrobiologiske problemer kun er udtagningsarmaturerne, der er involveret, og undersøgelsesresultatet derfor ville være misvisende. Derudover er det velkendt, at der forekommer betydeligt flere fejl ved prøveudtagningen end ved den efterfølgende undersøgelse. I offentlige bygninger er det er derfor praktisk at indlægge særlige prøveudtagningsventiler som dem, der tilbydes af Viega. Prøveudtagningsarmatur Anordning til orienterende og videregående undersøgelser C C Ved evt. samle og tømmeanordningerudtages ligeledes prøver C C C C C C C O = Orienterende prøveudtagning C = Regelmæssig prøveudtagning Fig. D3 C C 18

20 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Viegas rørsystemfilosofi Anbefalede materialer Hustilslutning og underjordiske stikledninger af PE QQpresfittings af rødgods korrosionsfri (Geopress) QQhurtig og sikker etablering af forbindelse uafhængigt af vejrforholdene Hustilslutningsledning Med Geopress Fig. D4 Kælderfordelings- og stigledninger af metal QQGod formstabilitet med lave fastgøringsomkostninger QQLille udvendig diameter og derfor lille forbrug af isoleringsmateriale QQLille længdeudvidelse ved opvarmning QQForarbejdning med et presværktøj op til DN 100 QQPladsbesparende Stigstreng Profipress med afgrening til PE-Xc rør Fig. D5 19

21 Installationssystemer i metal - 2. udgave Etagefordelingsledninger af PE-Xc QQFås eventuelt med indlagt, påsvejset aluminiumslag QQOgså med PE-beskyttelsesrør som kondensvandbeskyttelse QQI ruller til udlægning på rågulve og i standervægge samt til vægmonteringsteknik QQTil vægmontering og tørt elementbyggeri med lydisolerede armatur tilslutninger i enkelt-, række- eller ringledningssystemer, som er formonteret efter skabelon Stikledninger Med Geopress Fig. D6 Visign for Care hygiejnisk skyllefunktion Til forhindring af stagnation, der kan medføre mikrobiel kontaminering, skal sjældent brugte dele af rørsystemet skylles grundigt med jævne mellemrum. Betjeningspladen Visign for Care er udstyret med en automatisk/programmerbar skyllefunktion, der registrerer tidsrummet, hvor vand ikke er blevet anvendt, og aktiverer en skylning iht. et individuelt programmerbart tidsrum. Installation og opgradering er mulig ved Viegas indbygningscisterner med dobbelt skylleteknik, når en V tilslutning kan etableres. 20

22 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Oversigt drikkevands- projektering og udførelse Ved projektering af drikkevandsinstallationer skal der tages hensyn til bl.a. følgende kriterier: QQMaterialevalg iht. DS/EN QQBrug af produkter med anerkendte testmærkninger QQUdregning af minimalt vandvolumen. QQProjektering med den størst mulige afstand fra drikkevandsledninger (kolde) til varmekilder QQTilstrækkelig isolering af drikkevandsledninger (kolde og varme) i skakter og forsænkede lofter QQInstaller ikke koldtvands drikkeledninger i rum med temperaturer > 25 C (f.eks. kedelrum) QQSikring af den nominelle temperatur ved opvarmning og fordeling af drikkevand QQSikring af tilsstækkelig vandstrøm i cirkulationssystemet QQEtablering af prøveudtagningsventiler i offentlige bygninger QQValg af individuelle sikringer QQUndgåelse af membranekspansionstanke i drikkevandsanlæg i videst muligt omfang QQMinimering af stagnation fx skal bypass-længder og udtømningsledninger undgås, og reserver skal ikke indgå i projekteringen QQUndgå ledningsstrækninger med stillestående vand. QQAdskillelse af brandslukningsledninger fra drikkevandsanlæg QQTør tæthedsprøvning bør foretrækkes Stagnerende vand i kombination med kontinuerlig temperatur mellem 25 und 55 C bør undgås Drikkevandsanlæg består af et stort antal enkeltkomponenter. Derudover skal der især lægges vægt på tilbageløbssikring ved hjælp af armaturer og andre dele iht. EN Kombinationsventil med skråsæde Med prøveudtagningsventil Fig. D7 21

23 Installationssystemer i metal - 2. udgave Rørføring Blandt de ting, der er vigtige for drikkevandshygiejnen, er en optimal ledningsføring til udtag, som sjældent benyttes. De skal indgå i installa tionen, således at regelmæssig udskiftning af vandet er sikret, selv om de for eksempel kun benyttes på bestemte årstider. Det kan gøres ved at inkorporere disse udtag i række- eller ringledningssystemer. Sjældent benyttede udtag er fx QQHave-/garageledninger QQGæstetoilet QQTekøkken QQRækkevaskeanlæg, fx sportsanlæg QQBidet QQTappesteder til vaskemaskiner QQTappesteder til slangetilslutninger i toiletanlæg QQUdslagsvask QQPåfyldnings- og tømningsledninger i varmeanlæg Række- og ringledning Fig. D8 Fig. D9 Brandsluknings- og sikringsenheder Brandsluknings- og sikringsenheder er vigtige sikkerhedsinstallationer. Hvis disse enheder kombineres med drikkevandssystemet, kan det lede til problemer med drikkevandskvaliteten, hvis systemet ikke bruges jævnligt. Dette er næsten altid tilfældet. Derfor skal brandsluknings- og sikringsenheder separeres fra drikkevandssystemet i henhold til gældende lovgivning. Rørnetberegning Formålet med rørnetberegningen (fx iht. DS/EN 806-3) er fejlfri funktion med minimale rørdiametre og korte stikledninger som betyder, at drikkevandet kun opholder sig i installationen i kort tid. Det muliggør den nødvendige udskiftning af vandet med et minimalt vandforbrug. 22

24 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Badinstallation Hygiejnisk stikledningsinstallation Fig. D10 I praksis er der ikke høj risiko for mikrobiel kontaminering på tappe og forbrugssteder som anvendes jævnligt. I ubeboede bygninger bør dette altid afgøres særskilt og for hvert enkelte tilfælde. I diagrammet ovenfor vises en typisk drikkevandsinstallation i en lejlighed. Enstrengsledninger findes på tappesteder som f.eks. håndvask eller bruser. Hvorimod badekarret (også indbygget med bruser) sjældnere anvendes og bør derfor videreføres/sluttes til et hyppigere anvendt tappested, f.eks. håndvask. Det samme gælder for et bidet og en vaskemaskinetilslutning. Sidstnævnte installeres ofte, men anvendes senere kun lidt i boligen. 23

25 Installationssystemer i metal - 2. udgave Fordeling af tryktab En præcis beregning af tryktabet i systemet skaber forudsætning for optimal lydisolering. Med afspærringsarmaturer med minimalt tryktab som fx kugleventiler kan trykpotentialet udnyttes bedre. Mulighederne bliver desuden større, hvis der vælges gennemstrømningsvandvarmere med elektronisk i stedet for hydraulisk styring, udløbsarmaturer med lille strømningstryk osv. Producenternes tryktabsværdier er at foretrække for reglemen ternes vejledende værdier. Viptool Engineering er den professionelle løsning til beregning af rørdimensioner. På basis af tegninger beregner programmet alle rør, fitings og hydrauliske data samt udarbejder en materialeliste. Installation Fasen fra installationsarbejderne påbegyndes til idriftsætningen er af afgørende betydning for vandets kvalitet. Alle komponenter skal trans porteres og opbevares fagligt korrekt. Der må kun anvendes komponenter med ren overflade. Derfor skal presfittings først tages ud af emballagen, umiddelbart før de anvendes. Rør eller rørafsnit, som ikke eller ikke mere er lukket med propper, kan beskyttes mod tilsmudsning med hætter, som kan købes hos Viega. Det skal undgås, at vandet opholder sig for længe i installation eller komponenter (fx pumpestationer, magnetventiler) før idriftsætningen, da lange opholdstider kan resultere i øget bakterievækst i vandet. Rustfri stålrør Ved leveringen er rørene tilproppet Fig. D11 24

26 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Tæthedsprøvning* Viega SC-Contur garanterer detektering af upressede forbindelser i hele trykområdet fra 22 mbar til 3 bar (tørt) og fra 1 bar til 6,5 bar (vådt). Hvis tæthedsprøvningen falder i en frostperiode, anbefales tør prøvning også af mindre installationer. Der findes p.t. ingen standardiseret prøvningsmetode for installationer i bygninger. For prøvning af ledninger i jord henvises til DS 455. De følgende test/prøvninger er eksempler på hvordan det gøres i Tyskland. Tør tæthedsprøvning Af sundhedsmæssige årsager anbefales tør tæthedsprøvning af store installationer. Hertil anvendes tør, oliefri trykluft eller hvor der stilles særlige krav til hygiejne også inert gas. De relevante sikkerhedsforskrifter skal følges. I overensstemmelse hermed foretages tæthedsprøvningen med et prøvetryk på 110 mbar før belastningsprøvningen. Varigheden af prøvningen ved 110 mbar er mindst 30 minutter for op til 100 liters ledningsvolumen; hertil lægges 10 minutter for hver 100 liter derudover. Allerede ved denne prøvning detekteres eventuelle upressede presfittings. Tør belastningsprøvning Belastningsprøvningen ved maks. 3 bar varer 10 minutter. Tæthedsprøvning Tør Fig. D12 Fig. D13 25

Anvendelsesteknik. Bind I: Installationssystemer i metal 3. oplag

Anvendelsesteknik. Bind I: Installationssystemer i metal 3. oplag Anvendelsesteknik Bind I: Installationssystemer i metal 3. oplag Anvendelsesteknik Installationssystemer i metal Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Profipress, Profipress G, Prestabo, Megapress

Læs mere

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Frank Fortenay, Asbjørn Andersen og Kate Nielsen Force Technology Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

viegajournal Marathon og markedsføring 1/09 Sanpress: En unik systemverden fra Viega V-profil: Originale Viega fittings eller kopier?

viegajournal Marathon og markedsføring 1/09 Sanpress: En unik systemverden fra Viega V-profil: Originale Viega fittings eller kopier? Marathon og markedsføring viegajournal 1/09 Når et Excel-ark fyldt med handlingsplaner bliver til konkrete projekter så er Susanne glad. Hun er spændt på at sætte de næste PR- og markedsføringsaktiviteter

Læs mere

UPONOR VVS BRUGSVAND PEX HÅNDBOG. Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX

UPONOR VVS BRUGSVAND PEX HÅNDBOG. Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX UPONOR VVS BRUGSVAND PEX HÅNDBOG Håndbog for Uponor Brugsvandssystem PEX 09 2006 6012 Indholdsfortegnelse Uponor Brugsvandssystem PEX Side Systembeskrivelse...4 Materialegenskaper Wirsbo-PEX, fornettet

Læs mere

LEGIONELLA Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder Rørcenter-anvisning 017 April 2012

LEGIONELLA Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder Rørcenter-anvisning 017 April 2012 LEGIONELLA Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder Rørcenter-anvisning 017 April 2012 RØRCENTRET LEGIONELLA Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder Rørcenter-anvisning 017 April 2012 Udarbejdet

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 RØRCENTRET Rørcenter-anvisning 003: Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger 2. udgave,

Læs mere

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Denne håndbog beskriver i alfabetisk orden de emner, som har betydning for en fornuftig og holdbar legionellaforebyggelse i større

Læs mere

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, Varmt Vand Bilag 1 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand omtaler særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne.

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

viegajournal Palle Projektpartner Jespersen 2/09 Succesfuld samling af IKEA s nye varehus i Odense Viega forretningsudvikler sammen med kunderne

viegajournal Palle Projektpartner Jespersen 2/09 Succesfuld samling af IKEA s nye varehus i Odense Viega forretningsudvikler sammen med kunderne Palle Projektpartner Jespersen viegajournal 2/09 Vi skal konstant tilføre merværdi til vore kunder ellers har vi ingen berettigelse i markedet Palle Jespersen er 47 år, bor i Middelfart og er ansat som

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

viegajournal Logistikeren hos Viega 2/08 Nikkelfrit Sanpress Rør 1.4521 - Den nye generation af rustfrie rør.

viegajournal Logistikeren hos Viega 2/08 Nikkelfrit Sanpress Rør 1.4521 - Den nye generation af rustfrie rør. Logistikeren hos Viega viegajournal 2/08 Bo Johansen er en passioneret golfspiller i sin fritid. Det sker, at han står op klokken fire og kører på arbejde. Ikke fordi han er et a-menneske, men rent logistisk

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Drift af vandforsyning foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere