Å r s r a p p o r t / 0 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4"

Transkript

1 Årsrapport 2003/04

2 Årets resultat Resumé Resultatet efter skat steg med 11% til 11,3 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. i 2002/03, hvilket svarer til ledelsens forventninger efter 3. kvartal. Resultatet af primær drift blev 14,2 mio. kr. mod 14,0 mio. kr. i 2002/03. Omsætningen blev 185,1 mio. kr. mod 184,2 mio. kr. i 2002/03 svarende til ledelsens forventninger. Koncernen realiserede et cash flow fra driften på 14,5 mio. kr. Forrentning af investeret kapital (ROIC) blev 20,5% mod 19,9% året før. Gabriel har i 2003/04 afholdt omkostninger på 1,9 mio. kr. over driften til fortsat udvikling af aktiviteterne i Kina. I 2002/03 var det tilsvarende tal 1,4 mio. kr. Med udgangspunkt i et yderligere styrket likviditets- og kapitalberedskab indstiller bestyrelsen, at udbytte for 2003/04 hæves til 15% svarende til 15 kr. pr. aktie mod henholdsvis 10% og 10 kr. pr. aktie i 2002/03. Ledelsen forventer en mere stabil efterspørgsel, men tager fortsat forbehold for usikkerheden i de internationale konjunkturer. Gabriel fastholder sin målrettede strategi og forventer en stigning i omsætningen på 10% til godt 200 mio. kr. og en stigning på 10% i resultatet efter skat til godt 12 mio. kr. Definitioner af nøgletal for koncernen Investeret kapital Passiver ialt fratrukket ikke rentebærende gæld, udskudt skat og foreslået udbytte. Overskudsgrad Resultat før renter m.v. i procent af nettoomsætning. Afkastningsgrad (ROIC) Resultat af primær drift + finansielle indtægter i procent af gennemsnitlig investeret kapital. Resultat pr. aktie (EPS) Resultat efter skat pr. aktie beregnet af den samlede aktiekapital (excl. egne aktier). Egenkapitalens forrentning Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital fratrukket foreslået udbytte. Soliditet Egenkapitalens andel (fratrukket foreslået udbytte) af den samlede aktivmasse. Indre værdi ultimo Egenkapitalen fratrukket foreslået udbytte i forhold til aktiekapitalen i procent (excl. egne aktier). Børskurs ultimo Aktiernes noteringskurs på Københavns Fondsbørs. Børskurs/indre værdi Børskursen i forhold til indre værdi. Price Earnings (PE) Børskursen i forhold til resultat pr. aktie. Price Cash Flow (PCF) Børskursen i forhold til cash flow pr. aktie (excl. egne aktier). Payout-Ratio Udbytte i forhold til resultat efter skat.

3 Hovedtal og nøgletal fra koncernen Hovedtal Enhed 2003/ / / / /00 Koncernomsætning mio. kr. 185,1 184,2 192,9 204,4 184,4 Index Heraf eksport mio. kr. 149,7 142,7 142,6 152,5 134,2 Eksportandel % Resultat af primær drift (EBIT) mio. kr. 14,2 14,0 13,9 19,4 16,2 Finansiering, netto mio. kr. 1,9 0,5 1,1 (0,4) 0,0 Resultat før skat mio. kr. 16,1 14,5 15,0 19,0 16,2 Skat mio. kr. (4,8) (4,3) (4,5) (5,6) (5,2) Resultat efter skat mio. kr. 11,3 10,2 10,5 13,4 11,0 Cash flow fra driften mio. kr. 14,5 17,5 27,9 17,6 16,7 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver mio. kr. 4,7 0,7 4,2 10,6 6,3 Af- og nedskrivninger mio. kr. 6,8 7,9 8,0 8,1 8,0 Egenkapital mio. kr. 85,2 77,7 71,4 64,3 53,8 Balancesum mio. kr. 115,4 109,4 109,7 108,1 105,8 Investeret kapital mio. kr. 80,4 76,8 74,5 76,6 69,7 Antal medarbejdere antal Omsætning pr. medarbejder tkr Index Nøgletal Overskudsgrad % 7,7 7,6 7,2 9,5 8,8 Afkastningsgrad (ROIC) % 20,5 19,9 20,8 28,4 24,9 Resultat pr. aktie (EPS)* kr. 29,6 26,7 27,5 35,3 29,0 Egenkapitalforrentning % 14,8 14,4 16,4 24,2 23,0 Soliditet % 68,4 67,2 61,3 56,0 47,6 Indre værdi, ultimo* kr Børskurs, ultimo kr Børskurs/indre værdi* 1,5 1,1 1,3 1,6 1,1 Price earnings (PE)* kr. 10,8 8,1 8,4 7,4 5,0 Price Cash Flow (PCF)* kr. 8,4 4,7 3,1 5,6 3,3 Udbytte pr. 100 kr. aktie** kr Payout-ratio % De anførte indextal er med basisår 1999/00. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning i nøgletalsberegning. I egenkapital til analyseformål er der fratrukket foreslået udbytte. For at opnå sammenlignelighed er nøgletal reguleret for den gennemførte fondsemission i 2001/02. *Tallet er beregnet excl. egne aktier. **For 2003/04 er vist det foreslåede udbytte. Årsrapport 2003/04 Hovedtal og nøgletal fra koncernen

4 2 I NDHOLDSFORTEGNELSE Årets resultat Resumé omsl. indside Definitioner af nøgletal for koncernen omsl. indside Hovedtal og nøgletal for koncernen Selskabsoplysninger Gabriel profil Regnskabsberetning Årsberetning Forventninger til 2004/ Risikovurdering Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for året Balance pr Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter til regnskabet Supplerende beretning Kunder Medarbejdere Aktionærer Udbytte Finanskalender Generalforsamling Samfund Bestyrelsesmedlemmernes eksterne ledelsesposter S ELSKABSOPLYSNINGER Bestyrelse Advokat Poul H. Lauritsen, formand Direktør Kaj Taidal, næstformand Direktør Claus Christensen Direktør Karen Skott Mathiesen Koordinator Helle Kjær (medarbejdervalgt) Fællestillidsmand Erland Christensen (medarbejdervalgt) Direktion Jørgen Kjær Jacobsen Revision KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Audicon, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed Bankforbindelse Sydbank A/S Datterselskaber Gabriel A/S, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg Gabriel (Tianjin) International Trading Co. Ltd. Kina Placering og repræsentation Hovedkontor med salgs-, udviklings- og finansfunktioner samt produktion (farveri og efterbehandling) og lager/distribution er placeret i Aalborg. Gabriel har egne repræsentanter i Danmark, Sverige/Finland, Norge, Tyskland, Holland, Frankrig og England. I Kina har Gabriel i 2003 oprettet et repræsentationskontor og i 2004 et handelsselskab, Gabriel (Tianjin) International Trading Co. Ltd. Koncernen har hjemsted i Aalborg på adressen Gabriel Holding A/S CVR nr Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Tlf.: Fax: E-post: Website: Årsrapport 2003/04 Selskabsoplysninger

5 Gabriel Profil Idégrundlag Innovation og værdiskabende samarbejde er nøgleord i Gabriels idégrundlag. Gabriel er en nichevirksomhed, der udvikler, producerer og sælger møbelstoffer og beslægtede textilprodukter. Det sker til anvendelsesområder, hvor der stilles ufravigelige krav til særlige produktegenskaber, design, logistik samt dokumentereret kvalitets- og miljøstyring. Vision Med møbelstof som kompetenceområde ønsker Gabriel at blive den foretrukne udviklingspartner for og leverandør til globalt og internationalt markedsledende producenter af møbler, sæder og polstrede flader. Økonomiske mål Gabriel skal til stadighed skabe vækst og lønsomhed i en størrelsesorden, der er attraktiv for selskabets aktionærer. Gabriels overordnede økonomiske mål er at opnå et afkast af den investerede kapital (ROIC), der ligger over kapitalomkostningerne. Ved den gældende kapitalstruktur er kapitalomkostningssatsen fastsat til 15% før skat. Under forudsætning af stabile konjunkturer tilstræber koncernen at opnå en gennemsnitlig årlig vækst i omsætning på 15% en gennemsnitlig årlig vækst i resultatet på 10% 3 Strategi Gabriel vokser med de største Gabriels målgruppe er markedsledende producenter af møbler, sæder og polstrede flader. Gabriels vision og mål søges opfyldt gennem koncernens strategi, der gennemføres med fokus på 4 kerneprocesser: 1. Globale key account salgsaktiviteter 2. Produkt- og sortimentsudvikling 3. Logistik 4. Priskonkurrencedygtighed Muligheder for akkvisitioner og alliancer vurderes konstant med henblik på at forbedre koncernens konkurrenceevne og værdiskabelse. Gabriel anvender Balanced Score Card modellen til sikring af strategiens gennemførelse. Markedssegmenter Gabriels markedssegmenter består af følgende: Contract (kontor, konference, hospital og forsorg, hotel, restaurant, teater og koncert, biograf, uddannelse, lufthavne m.v.) Home (polstermøbler, stole) Transport (tog, fly, skib, bus, bil) Årsrapport 2003/04 Gabriel Profil

6 Innovation Tæt samspil i Gabriels netværk af kunder, brugere, leverandører, rådgivere og kompetente medarbejdere sikrer optimal evaluering af nye idéer og muligheder. Nye produkter og koncepter skal repræsentere nyskabelser, der bringer merværdi til kunder og brugere. Gabriel tilstræber, at mindst 25% af omsætningen stammer fra produkter, der er lanceret for mindre end 5 år siden. Dette mål søges opfyldt ved udgangen af regnskabsåret 2004/05. Råmateriale Uld er Gabriels mest anvendte råmateriale. Uldfibrens egenskaber er unikke og overgås ikke af nogen anden natur- eller syntetfiber til anvendelsesområdet møbelstoffer. Gabriel besidder eller har adgang til den faglige kompetence og de specielle produktionsanlæg, der kræves for at være førende i nicheområdet. 4 Medarbejdere Alle medarbejdere hos Gabriel kender og arbejder for at nå fælles mål. Gabriel ønsker at tiltrække og fastholde ambitiøse kvalificerede medarbejdere, der søger og tager imod udfordringer. Den daglige dialog og uddelegering af ansvar skaber dynamik og effektivitet. Konstante forandringer, krav til hurtig handling og tilpasning kræver tankemæssig og faglig fleksibilitet hos alle. Den enkelte medarbejders kvalifikationer og faglige kompetence ajourføres løbende gennem jobudvikling og relevant uddannelse. Gabriel har et godt og uformelt arbejdsklima, der bygger på tillid, troværdighed, gensidig respekt og bevidsthed om fælles ansvar. Samfund Gabriel ønsker at bidrage positivt til samfundet, lokalt og globalt. Det betyder, at vi føler ansvar for miljøet og viser social ansvarlighed overfor svage grupper i samfundet. Kvalitet og Miljø Gabriel fremstår som en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed synliggjort gennem certificeringer i henhold til ISO 9001: 2000 og samt EMAS-ordningen. Gabriel A/S har licens til miljømærkning med EU-blomsten, som sikrer ansatte under fremstillingsprocessen, brugerne af møbelstofferne samt det ydre miljø. Gabriels kvalitets- og miljømålsætning er følgende: Ydelser fra Gabriel skal nøje svare til kundernes behov og forventninger. Virksomhedens produktion og distribution skal foregå under hensyntagen til, at der sker en løbende reduktion af ressourceforbrug samt udledninger, der måtte belaste det ydre miljø. Gør tingene rigtigt første gang er det stående motto for planlægning og gennemførelse af virksomhedens aktiviteter. Årsrapport 2003/04 Gabriel Profil

7 Regnskabsberetning Resultat steg med 11% Årets resultat før skat steg med 11% til 16,1 mio. DKK mod 14,5 mio. DKK i 2002/03. Efter skat blev resultatet 11,3 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. sidste år. Resultatet af den primære drift blev 14,2 mio. kr. Finansposterne gav en samlet indtægt på 1,8 mio. kr. mod 0,5 mio. kr. sidste år. Omsætningen steg med knap 1% til 185,1 mio. kr. Resultatet svarer til de forventninger, som selskabet udtrykte efter 3 kvartaler af regnskabsåret. Driften af Gabriels repræsentationskontor samt nyetablerede handelsselskab i Kina udvikler sig som planlagt. I 2003/04 blev der over driften afholdt udgifter på 1,9 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. i 2002/03. Gabriel anvender Balanced Score Card modellen, hvilket giver en klar opdeling i kerne- og støtteprocesser i forhold til Gabriel s idégrundlag. Flere støtteprocesser drives som selvstændige resultatcentre. Herved øges organisationens beslutningsevne og handlekraft med henblik på at optimere afkast på den investerede kapital i de enkelte områder. Gabriels overordnede økonomiske mål blev nået, idet afkastningsgraden blev 20,5% mod et mål på 15%. Ligeledes blev målet om en gennemsnitlig årlig stigning i resultatet før skat på mindst 10% nået. På den baggrund anser bestyrelsen årets resultat som tilfredsstillende Resultat af primær drift (EBIT) og afkastningsgrad (ROIC) 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Afkastningsgrad (ROIC) i % Resultat af primær drift (EBIT) i mio. kr. Omsætningen steg med 1% Omsætningen blev 185,1 mio. kr. mod 184,2 mio. kr. sidste år, hvilket svarer til ledelsens forventninger. Tendensen var positiv i 4. kvartal, hvor ordreindgangen steg med 12% og omsætningen med 7% i forhold til året før. Gabriel holder fokus på gennemførelsen af sin strategi om at vokse med de største. Gabriel skaber værdier i et nært samarbejde med 200 udvalgte topkunder, der i 2003/04 købte for 151 mio. kr. svarende til 82% af Gabriels omsætning. Året før var disse tal henholdsvis 143 mio. kr. og 78%. Antallet af topkunder, der købte for over 1 mio. kr. steg til 37 mod 33 året før. Salget i Danmark, der udgjorde 19% af totalomsætningen, faldt fra 41,5 mio. kr. til 35,4 mio. kr. I årsrapporten for 2002/03, blev det oplyst, at en dansk grossistkunde havde omlagt sit indkøb af kontraktmøbelstoffer. I 2003/04 gav dette en negativ effekt i omsætningen på 5,2 mio. kr. Eksportomsætningen steg med 5% fra 142,7 mio. kr. til 149,7 mio. kr. Eksportandelen steg fra 78% til 81% af totalomsætningen. I Sverige, Norge, Finland, UK, der udgjorde 48% af eksporten, steg salget gennemsnitligt med16%, medens omsætningen faldt i Tyskland, Holland, Italien, Frankrig og USA med gennemsnitligt 8%. Omsætningen til øvrige lande udgjorde 4% af eksporten Omsætning og overskudsgrad 5 Salgsdivisionen Gabriel Contract (andel 76%), der afsætter møbelstoffer til erhvervsmøbler, omsatte for 141,1 mio. kr. mod 135,6 mio. kr svarende til en stigning på 4% i forhold til året før. Fremgangen skal ses i sammenhæng med et fortsat svært marked samt afviklingen af ovennævnte grossistkunde. Salgsdivisionen Gabriel Home (andel 20%), der afsætter møbelstoffer til privatmøbler, omsatte for 37,7 mio. kr. mod 39,1 mio. kr. i 2002/ /00 00/01 01/02 02/03 03/04 Overskudsgrad i % Omsætning i 10 mio. kr. Årsrapport 2003/04 Regnskabsberetning

8 Salgsdivisionen Gabriel Transport (andel 4%), der afsætter sædestoffer til offentlige transportmidler fik en omsætning på 6,3 mio. kr. mod 9,5 mio. kr. året før. Udviklingen i de 3 salgsdivisioner omtales i årsberetningen. Andre driftsindtægter øgede indtægter Koncernen har i regnskabsåret haft andre driftsindtægter på tkr. mod tkr. sidste år. Stigningen kan hovedsaglig henføres til øgede indtægter fra salg af anlægsaktiver. Lejeindtægter fra tidligere anvendt produktionsudstyr udgør 973 tkr. Indtægten vil falde med ca. 600 tkr. i det kommende år som følge af afslutning af en lejekontrakt. Vareforbruget fastholdelse af bruttofortjensten Trods en fortsat skærpelse af priskonkurrencen inden for markedet for møbelstoffer har Gabriel fastholdt bruttofortjenesten sammenlignet med sidste år. Som nævnt i den supplerende beretning i årsrapporten 2002/03 har reduktionen i kostprisindekset først fået fuld effekt i 2003/04, hvilket har påvirket vareforbruget positivt. Materialeomkostninger er løbende blevet reduceret gennem optimering af indkøb og forbedring af produktionskvaliteten internt og hos eksterne underleverandører. 6 Personaleomkostninger fortsat reduktion i antallet af medarbejdere Antallet af ansatte blev i 2003/04 reduceret til 95 mod 101 året før. Faldet er hovedsageligt sket i forskellige støtteprocesser inden for virksomheden gennem tilpasninger og outsourcing af de berørte funktioner. Organisationen i Kina bidrager med 4 ansatte mod 2 i 2002/ Egenkapital og forrentning Andre eksterne omkostninger øgede omkostninger De eksterne omkostninger er blevet forøget med i alt 2,6 mio. kr. i forhold til 2002/03. De væsentligste årsager til denne udvikling kan henføres til outsourcing af støtteprocesser samt udflytning af koncernens IT-drift til eksterne driftsoperatører. Endvidere er der afholdt flere omkostninger til salgsfremmende aktiviteter, som forventes at få en positiv indvirkning på salgsudviklingen. Afskrivninger fald i afskrivninger Koncernens samlede afskrivninger faldt med 1 mio. kr. sammenlignet med sidste år. Udviklingen skal ses på baggrund af de seneste års begrænsede investeringer samt den fortsatte outsourcing af relevante processer fra virksomheden. Finansielle poster større indtægter Koncernens finansielle poster er en samlet indtægt på tkr. mod 514 tkr. sidste år. Posten er positivt påvirket af en urealiseret kursgevinst på 643 tkr. på koncernens obligationsbeholdning samt en valutakursgevinst på 284 tkr. Endvidere har der i 2003/04 ikke været renteudgifter til prioritetslån, da gælden blev indfriet pr /00 00/01 01/02 02/03 03/04 Forrentning af egenkapital i % Egenkapital i mio. kr. Årsrapport 2003/04 Regnskabsberetning

9 Balancen Koncernens balancesum steg til 115,4 mio. kr. mod 109,4 mio. kr. sidste år. Varebeholdninger er totalt set øget med 3,7 mio. kr. Færdigvarelageret er øget med 5 mio. kr. som følge af, at nye produkter er lanceret i regnskabsåret. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver er faldet fra 27,6 mio. kr. til 25,5 mio. kr. Koncernens samlede beholdning af værdipapirer og likvide midler udgør 26,0 mio. kr. pr mod 21,3 mio. kr. sidste år. Pengestrømme positiv likviditet Regnskabsåret genererede fortsat et positivt cash flow, som har medført en styrkelse af de finansielle midler i virksomheden. Pengestrømmen fra driften udgjorde 14,5 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. sidste år. Forskellen skyldes hovedsageligt stigningen i varelageret. Årets nettoinvesteringer i udviklingsprojekter og anlægsaktiver udgjorde 5,6 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. sidste år. Koncernen har i 2003/04 udbetalt et udbytte til aktionærerne på 3,8 mio. kr. ekskl. egne aktier. Den samlede rentebærende gæld er i løbet af regnskabsåret blevet nedbragt til 163 tkr. Af likvide midler er 15,4 mill. kr. placeret i obligationer for at øge det løbende renteafkast. Investeringer stigende investeringer Tilgangen til koncernens anlægsaktiver udgør i alt 5,6 mio. kr. i 2003/04. De væsentligste investeringer er gennemført inden for tekniske anlæg, i form af 6 jacquard væve og efterbehandlingsudstyr. Investeringerne er foretaget med henblik på at forbedre de fremtidige muligheder for at kunne lancere nye produkter. Aktiverede udviklingsomkostninger udgør 0,9 mio. kr. Nyudviklede produkter vil bidrage positivt til de kommende års omsætning og indtjening. Investeringsbehovet i det kommende år forventes at udgøre et mindre beløb end i 2003/ Pengestrøm og Price Cash Flow 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Price Cash Flow (PCF) i kr. Pengestrøm i mio. kr. 7 Omkostningsfordeling Skat 3% Afskrivninger 4% Eksterne udgifter 15% Vareforbrug 58% Personale 20% Årsrapport 2003/04 Regnskabsberetning

10 Årsberetning U DVIKLINGEN I SALGSDIVISIONERNE 8 Gabriel Contract vækst på 4% fortsat forbedret markedsposition Omsætningen i Gabriel Contract udgjorde 76% af totalomsætningen mod 74% året før. Salget steg med 4% til 141,1 mio. kr. mod 135,6 mio. kr. året før. Dette er lidt bedre end ledelsens forventninger efter regnskabsårets 3. kvartal. Fremgangen er sket på trods af en fortsat svag efterspørgsel i segmentet samt afviklingen af den tidligere nævnte grossistkunde. I Gabriel Contract rettes kerneprocesserne mod 150 markedsledende producenter af erhvervsmøbler med et anslået samlet potentiale for Gabriel på ca. 745 mio. kr. Dette svarer til en markedsandel på 19%. Det er ledelsens vurdering, at dette segment siden 2001 har haft en samlet tilbagegang på 45 50% i det potentiale, som Gabriel målrettet forfølger hos de udvalgte topkunder i dette segment. De største europæiske industrikunder har i højere grad end tidligere påbegyndt outsourcing af produktion til Østeuropa og Kina. Samtidig fortsætter kunderne med at reducere antallet af underleverandører. Gabriels strategi, outsourcing samt produktog servicepallette tager udgangspunkt i denne tendens, og udviklingen har også i 2003/04 bekræftet, at strategien gavner Gabriel s markedsposition. Igen i 2003/04 blev der lanceret nye produkter, som indgår i topkunders egne møbelsstofkollektioner, der markedsføres sammen med møblerne. Et stabiliseret marked for erhvervsmøbler er forudsætningen for, at disse nye produkter på kort sigt vil få gunstig indflydelse på Gabriels afsætning. Gabriel Contract deltog for 11. gang på verdens største og mest internationale messe for erhvervsmøbler, Orgatec, Köln, der blev afholdt ultimo oktober Gabriels møbelstoffer var rigt præsenteret på de udstillede møbler, ligesom den hidtidige stærke position blandt hovedleverandørerne til de internationalt markedsledende erhvervsmøbelfabrikanter blev bekræftet. En analyse foretaget under messen viser, at den overvejende part af kunderne forventer en uændret omsætning i hele 2004 og for første gang siden 2001 en mindre stigning i markedet i På messen lancerede Gabriel et antal nye møbelstoffer, der fik en flot modtagelse, ligesom der blev indgået aftaler om nye udviklingsprojekter med såvel bestående som nye topkunder. På baggrund af den fortsat udbyggede markedsposition og en stigende andel af salget til de markedsledende møbelproducenter forventer ledelsen, at Gabriel Contract vil fastholde den stigende tendens i ordreindgang og udlevering. Der budgetteres således med en stigning i omsætningen på 5 til 10% svarende til en omsætning i niveauet 150 mio. kr. i 2004/05. Årsrapport 2003/04 Årsberetning

11 Årsrapport 2003/04 Årsberetning 9

12 U DVIKLINGEN I SALGSDIVISIONERNE 10 Gabriel Home nedgang på 4% markeds- og produktudvikling I 2003/04 faldt omsætningen i Gabriel Home med 4% til 37,7 mio. mod 39,1 mio. kr. året før. I årsberetningen for 2002/03 forventede ledelsen en stigning på ca. 5%. Den negative udvikling indtraf allerede i 2. kvartal specielt i Holland og Tyskland. I 3. og 4. kvartal lå salget i Gabriel Home på niveau med de oprindelige forventninger. Gabriels markedsandel i det internationale privatmøbelsegment er lille, men Gabriels kerneprocesser er på nuværende tidspunkt rettet mod 40 markedsledende producenter af privatmøbler. Gabriels potentiale hos disse møbelproducenter er pr anslået til ca. 185 mio. kr. svarende til en markedsandel på 20%. Det målrettede potentiale kan udvides gennem produkt- og sortimentsudvikling samt gennem en forøgelse af porteføljen af markedsledende topkunder i privatmøbelsegmentet. Nye produkter, der er introduceret i de seneste år, forventes at øge salget fremover. Også i 2004 var Gabriel-møbelstoffer godt præsenteret på 2 af verdens mest trendsættende privatmøbelmesser i Milano og Köln. Dette har også medvirket til, at Gabriel fortsat har fået etableret nye samarbejder med kendte europæiske møbelproducenter. Ledelsen er indstillet på flere års indtrængningsperiode hos større nøglekunder og stiller de nødvendige ressourcer til rådighed. Ledelsen forventer en stigning i Gabriel Home s omsætning på ca. 10% svarende til et niveau på ca. 40 mio. kr. i 2004/05. Årsrapport 2003/04 Årsberetning

13 11 Årsrapport 2003/04 Årsberetning

14 U DVIKLINGEN I SALGSDIVISIONERNE 12 Gabriel Transport nedgang på 33% projektorienteret salg til få topkunder Omsætningen i Gabriel Transport blev 6,3 mio. kr. mod 9,5 mio.kr. året før. Dette svarer til ledelsens justerede forventninger efter 3. kvartal. I årsberetningen for 2002/03 var forventningerne en omsætningsnedgang på ca. 20%, men yderligere udskydelser af igangværende projekter har indvirket negativt på omsætningen. Gabriels markedsandel i det internationale marked for offentlige transportmidler er lille. Strategien har været og er fortsat at rette Gabriels kerneprocesser mod få udvalgte topkunder. Pr har Gabriel Transport 10 topkunder med et samlet skønnet potentiale på 35 mio. kr. Heraf udgør Gabriels markedsandel 18%. Markedspotentialet skal øges og realiseres gennem langsigtet samarbejde med udvalgte topkunder. Salgsdivisionen var indtil udgangen af 2002 bemandet med 2 key account managers, men på grund af de svære markedsforhold i såvel transportsom i erhvervsmøbelsektoren valgte ledelsen at omstrukturere salgsindsatsen i Gabriel Transport. I dag betjenes transport-topkunder af de respektive lokale Gabriel key account managers, der bearbejder Gabriels 2 andre segmenter. Da Gabriel har såvel produkter som udviklingskompetence til at fortsætte sine aktiviteter i transportsektoren, vil dette ske. Ledelsen forventer en omsætning i niveauet 8 mio. kr. svarende til en stigning på godt 20%. Det er imidlertid en forudsætning, at kendte kundeprojekter vil blive iværksat som forventet. Årsrapport 2003/04 årsberetning

15 Årsrapport 2003/04 Årsberetning 13

16 Repræsentationskontor og handelsselskab i Kina planer og budgetter blev fulgt 14 Gabriels repræsentationskontor i Beijing, der blev etableret i begyndelsen af 2003, blev yderligere indkørt i løbet af regnskabsåret 2003/04. Der arbejdes med etablering af samarbejde med kinesiske underleverandører med henblik på sourcing af komponenter og færdigvarer. Dette forløber fortsat tilfredsstillende og i henhold til aktivitetsplaner samt budgetter. Der blev etableret samarbejde med 4 nye leverandører, der leverede rå- og færdigvarer for ca. 2,5 mio. kr. I den forbindelse blev Gabriels kernesortiment udvidet med 8 nye produkter, hvoraf 5 allerede har levet op til minimum salgsmålene for nye produkter. Pr er der 12 nye produkter under udvikling. 5 nye leverandører er under evaluering. Nye produkter, der sources i Kina, har fået en god modtagelse hos Gabriels europæiske nøglekunder. I begyndelsen af regnskabsåret blev yderligere 2 medarbejdere ansat, således at kontoret i dag beskæftiger 5 personer, der omfatter en dansk leder, 2 tekstilingeniører, en administrativ medarbejder samt en key account sales manager. I regnskabsårets 3. kvartal blev der etableret et handelsselskab i Kina, Gabriel (Tianjin) International Trading Co., Ltd. Dette er registreret som et 100% ejet datterselskab af Gabriel Holding A/S. Indtægtsmulighederne for Gabriel (Tianjin) International Trading Co., Ltd. består af dækningsbidrag ved salg til kunder i Kina og andre lande, indkøbsprovision fra Gabriel A/S og andre virksomheder samt konsulentydelser. I forbindelse med de samlede aktiviteter i Kina er der i 2003/04 afholdt omkostninger på 1,9 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. i 2002/03. I 2004/05 forventes der at skulle afholdes ca. 2,8 mio. kr. over driften. Omsætningen i det kinesiske handelsselskab forventes at være begrænset. Bearbejdningen af nye kinesiske kunder vil generere nyt potentiale, således at der skabes basis for den planlagte break even situation i regnskabsåret 2005/06. Overgang til internationale regnskabsstandarder IFRS Danske børsnoterede koncerner skal overgå til internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS pr. 1 januar Anvendelsen af IFRS i Gabriel vil finde sted med virkning fra regnskabsåret 2005/06 og vil omfatte både koncern- og moderselskabsregnskabet. Virksomheden vil som en naturlig konsekvens af overgangen til IFRS i årsrapporten 2005/06 anvende samme principper i den løbende delårsrapportering i 2005/06. Overgangen til de internationale regnskabsstandarder vil ske i overensstemmelse med det regelsæt, som er indeholdt i IFRS 1 førstegangsanvendelse af International Financial Reporting Standards. Overgangen til IFRS forventes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i virksomhedens løbende opgørelse af indtjeningen eller påvirke koncernens egenkapital i væsentlig grad. Årsrapport 2003/04 Årsberetning

17 Forventninger til 2004/05 I årene 2001 til 2003 var der tale om gennemsnitlige årlige nedgange i efterspørgslen i erhvervsmøbelsektoren med op til 25% pr. år. I det afsluttede regnskabsår 2003/04 har tendensen været stabil, hvilket bekræftes af de største europæiske udbydere af erhvervsmøbler. Ledelsen tager imidlertid fortsat forbehold for udviklingen i de internationale konjunkturer, ligesom der forventes en fortsat skærpet priskonkurrence. Gabriel fastholder sin målrettede strategi og forventer en stigning i omsætningen på godt 10% til 200 mio. kr. og en stigning i resultatet efter skat på ca. 10% til godt 12 mio. kr. Risikovurdering I Gabriels forretning indgår en række kommercielle og finansielle risici, som er væsentlige, når koncernens fremtid skal bedømmes. Ledelsen søger i videst mulig omfang at imødegå og begrænse de risici, som koncernen via egne handlinger kan påvirke. Konkurrencesituation Hovedparten af Gabriels salg sker i en niche på de europæiske markeder, hvor Gabriel møder få konkurrenter. I denne niche (erhvervsmøbelmarkedet) er selskabet blandt de 3 ledende udbydere. 15 Kunder/markeder/segmenter Gabriels strategi skal sikre vækst gennem udviklingssamarbejde med og salg til globalt og internationalt markedsledende producenter af møbler, sæder og polstrede flader. I 2003/04 udgjorde den største kunde 10%, medens den næststørste udgjorde 5% af totalomsætningen. Omsætning fordelt på lande Andre lande 20% Danmark 19% Frankrig 7% Tyskland 11% Sverige 20 % Holland 11% Norge 12% Årsrapport 2003/04 Risikovurdering

18 Risikospredning søges opnået gennem vækst i de 3 salgsdivisioner Gabriel Contract, Gabriel Home og Gabriel Transport. Førstnævnte er den mest konjunkturfølsomme og samtidig den største med en andel på 76% af totalomsætningen. Fra 2001 til medio 2004 var den internationale kontraktmøbelsektor ramt af nedgang i efterspørgslen. Gabriel Contracts potentiale hos udvalgte topkunder blev i den pågældende periode reduceret med ca. 40% fra ca mio. kr. pr til ca. 850 mio. kr. pr Sammenlignet med dette blev salget i Gabriel Contract reduceret med 12% fra 161 mio. kr. til 141 mio. kr. Der hersker fortsat usikkerhed på markedet for kontraktmøbler, men en intern analyse foretaget i oktober 2004 viser, at topkunderne forventer et stabiliseret eller let stigende kontraktmøbelmarked i Produkter Introduktions- og indtrængningsperioden for nye møbelstoffer til erhvervsmøbler ligger gennemsnitligt på 2 4 år. Markedet stiller samtidig krav om innovation og nye produkter. Møbelsstoffer til privatmøbler har en hurtigere indtrængningstid, men til gengæld en generelt kortere levetid. Sædestoffer til transportsektoren, der typisk udvikles og vælges af en storbruger, kan have en kort indtrængningstid, men til gengæld er der tale om engangsprojekter med begrænsede efterbestillinger. Gabriel har i de senere år øget design- og produktudviklingsindsatsen og har af hensyn til at minimere risiko som mål, at mindst 25% af omsætningen i 2004/05 skal udgøres af produkter, der er lanceret for mindre end 5 år siden. Ved udgangen af 2003/04 var andelen 19% mod 15% året før. Valutarisici Som en internationalt orienteret virksomhed, hvor over 80% af omsætningen sker til kunder uden for Danmark, har Gabriel et løbende behov for at styre koncernens valutaeksponering. Salget til kunder i Europa faktureres som hovedregel i kundens valuta, mens der for øvrige lande fortrinsvis afregnes i Euro. Den væsentligste del af virksomhedens indkøb afregnes i danske kroner eller Euro. De vigtigste handelsvalutaer ud over Euroen er svenske og norske kroner, som søges afdækket ved indgåelse af valutaterminsforretninger. Omsætningen i US-dollar udgjorde under 0,2% af årets samlede salg og påvirker således ikke årets resultat eller forventninger væsentligt. Renterisici Koncernen har pr stort set ingen rentebærende gæld. En del af de finansielle midler er placeret i korte obligationer for at optimere det løbende renteafkast. Ændringer i det generelle renteniveau vil isoleret set ikke påvirke forventningerne til resultatet i det kommende år. Kreditrisici Koncernens samlede tilgodehavender fra salg er fordelt på mange kunder, lande og markeder, som sikrer en god risikospredning. Kreditrisikoen søges begrænset gennem en effektiv opfølgning samt via kreditforsikring af større udenlandske tilgodehavender eller alternativ sikkerhedsstillelse. Risikoen for væsentlige tab vurderes på den baggrund at være begrænset. Årsrapport 2003/04 Risikovurdering

19 Finansielt beredskab Koncernens finansielle midler pr udgør i alt 26 mio. kr. Derudover råder Gabriel over en beholdning af egne aktier med en aktuel kursværdi på 12,5 mio. kr. Koncernen har yderligere en uudnyttet kreditramme samt mulighed for at tilvejebringe finansielle midler ved optagelse af lån med sikkerhed i bygninger og driftsmidler. Forsikring Det er Gabriel s politik at forsikre mod risici, der kan få væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Der er tegnet forsikring omfattende driftstab og produktansvar samt en all-risk dækning på koncernens materielle anlægsaktiver og varelagre. Miljørisici Gennem miljøcertificering efter ISO 14001, EMAS-registrering, EU-blomst miljømærkning og kvalitetscertificering efter ISO 9001 sikres, at der ikke opstår væsentlige miljørisici i forbindelse med virksomhedens aktiviteter eller produkter. Gabriel s miljøpolitik sørger for at forebygge uheld og at ingen produkter, som forlader virksomheden, indeholder sundhedsskadelige stoffer for brugeren. Der henvises i øvrigt til den supplerende beretning. IT-risici Koncernen har i løbet af regnskabsåret outsourcet den resterende del af IT-platformen, således at driften af alle vitale systemer er placeret uden for virksomheden hos eksterne operatører. Det har øget den generelle sikkerhed omkring systemerne og gjort virksomheden mindre sårbar i skadetilfælde og mod computervirus. 17 Leverandør-risici Gabriel anvender hovedsagelig råvarer, halvfabrikata og handelsvarer, som i særlige tilfælde af leverancesvigt kan indkøbes hos alternative leverandører. Beredskab På Gabriels virksomhed i Aalborg arbejdes der løbende med at forbedre og informere omkring de fastlagte beredskabsplaner i henhold til kvalitets- og miljøledelsessystemet. I 2003/04 er der gennemført uddannelsesaktiviteter inden for førstehjælp og brandbekæmpelse samt udarbejdet en operationel beredskabsmappe. Årsrapport 2003/04 Risikovurdering

20 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2003/04 for Gabriel Holding A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. september 2004 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2003/04. Den supplerende beretning for koncernen giver et retvisende billede inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinier herfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aalborg, den 18. november Direktion Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelse Poul H. Lauritsen Kaj Taidal Claus Christensen Karen Skott Mathiesen Helle Kjær Erland Christensen Årsrapport 2003/04 Ledelsespåtegning

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Årsrapport Maria Andersen, Finsensvej ApS. CVR-nr (4. Regnskabsår)

Årsrapport Maria Andersen, Finsensvej ApS. CVR-nr (4. Regnskabsår) (4. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. april 2014 Winnie Bløcher Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard Statsautoriserede Revisorer ApS. Årsrapport

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard Statsautoriserede Revisorer ApS. Årsrapport Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard Statsautoriserede Revisorer ApS Vester Farimagsgade 6, 5. 1606 København V CVR NR. 15 19 99 89 Årsrapport for regnskabsåret 1. oktober 2015-30. september 2016 24. Regnskabår

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår)

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår) (10. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. maj 2013 Winnie Bløcher Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ANPARTSSELSKABET AF 16/6 2003

ANPARTSSELSKABET AF 16/6 2003 ANPARTSSELSKABET AF 16/6 2003 Flakhaven 2, st tv 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Kirsten

Læs mere

Årsrapport Rødovre ApS. CVR-nr (1. Regnskabsår)

Årsrapport Rødovre ApS. CVR-nr (1. Regnskabsår) (1. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 7. april 2014 Winnie Bløcher Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (12. Regnskabsår)

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (12. Regnskabsår) (12. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. april 2015 Winnie Bløcher Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

N.R.S. A/S CVR-nr

N.R.S. A/S CVR-nr N.R.S. A/S CVR-nr. 14 33 90 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. maj 2013. Mogens Saugmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

ÅRSRAPPORT HaVi Holding ApS Vindingvej Vejle. Indsender: Revisionshuset Vestergade Løsning

ÅRSRAPPORT HaVi Holding ApS Vindingvej Vejle. Indsender: Revisionshuset Vestergade Løsning ÅRSRAPPORT 2012 HaVi Holding ApS Vindingvej 4 7100 Vejle CVR nr. 31346738 Indsender: Revisionshuset Vestergade 19 8723 Løsning Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 27. april 2013

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMSIV DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2015 Peter Lauring Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS Højdevej 59-61 2300 København S CVR-nr.: 33 59 27 01 Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013-31. december 2013 3. regnskabsår Optillet uden revision eller review

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016 Finn Mortensen Huse ApS Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens CVR-nr. 21 51 41 79 Årsrapport 5. maj 2015-4. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09 2016

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Da core A/S Hovedgaden 41 2970 Hørsholm CVR-nr: 11 81 00 39 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11/2 2016 Martin Lundhøj Dirigent

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere