BIOS LIGHT GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIOS LIGHT GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN"

Transkript

1 BIOS GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN LIGHT

2 Indhold Skov 6 I skoven lever der mange spændende dyr og planter. I skoven produceres også træ. Kyst og hav 30 Danmark har lange strækninger med lavvandede kyster. Her lever dyrene meget forskelligt. Koralrev 46 I de tropiske koralrev lever der smukke fisk mellem korallerne. Men mange koralrev er truet. Mad og sundhed 56 Du er, hvad du spiser! Den mad vi spiser har stor betydning for, om vi er sunde og raske. Nydelses- og rusmidler 74 Nogle af dem er helt uskyldige. Andre kan man blive afhængig og syg af. Bæredygtig udvikling 88 Hvad er bæredygtig udvikling? Her er eksempler fra bl.a. Afrika.

3 Genetik 98 Genetik handler om de arvelige egenskaber. De findes i stoffet DNA, der ligger i cellens kerne. Bioteknologi 112 Vi udnytter andre levende organismer på forskellig måde. Det kan være både nyttigt og farligt. Pelsdyravl 130 Følg minkavlerens arbejde. Det er et arbejde, der kræver praktisk viden og viden om genetik. Virus og bakterier 140 Der er bakterier og virus overalt omkring os. De er så små, at vi kun kan se dem i et mikroskop. Darwins rejse og opdagelser 150 Darwin indså på sin rejse, at livet på Jorden er et resultat af mange millioner års udvikling. Systematik og arter 164 Det er svært at overskue alle former for liv. Systematik kan hjælpe med at få et overblik. Nyttige begreber 172 Til læreren 182 Stikord 183 Litteratur 185

4 Sådan bruger du bogen Bogen har 12 kapitler. Hvert kapitel handler om et bestemt emne, fx skov eller genetik. Her kan du se, hvordan kapitlerne er bygget op. Øjenåbner Det er billeder, en historie eller andet, der fortæller noget om det emne, som kapitlet handler om. Spørgsmålene på siden kan du fx bruge til at finde ud af, hvad du allerede ved om emnet. Nyttige begreber Føde-kæde: en række af dyr og planter, hvor planten ædes af dyr, som ædes af andre dyr, der igen ædes af andre dyr osv. Føde-net: en model, hvor flere fødekæder tænkes sammen til et kompliceret net. Nyttige begreber Her får du forklaret de svære ord. De nyttige begreber er i teksten vist med rødt. Bagerst i bogen er der en samlet liste over alle de nyttige begreber. Kroppens affald Når proteiner forbrændes, er affaldsstoffet urinstof. Det bringes med blodet til nyrerne, som udskiller urin til blæren. Derfra tisses det ud. Affaldsstofferne fra fedt og kulhydrater er vand og kuldioxid. Det udskilles som sved eller udåndes. Tekstbokse Her får du forklaret svære ting, fx kroppens produktion af affalds-stoffer.

5 Diagrammer og tabeller Her bliver vist, hvordan forskellige forhold udvikler eller ændrer sig. Det kan fx handle om antallet af overvægtige piger og drenge. Fotos De mange fotos viser noget af det, som du læser om i teksten. En kort tekst fortæller om det enkelte foto Illustrationer Her får du vist det, som kan være svært at beskrive med almindelig tekst. Det kan fx være gensplejsning af to planter. 4 Stikord Hvis der er noget bestemt du vil læse om, men ikke ved hvor det står, kan du se det her. Litteratur Her kan du få ideer til, hvor du kan læse mere om de forskellige emner.

6 Skov Hvorfor har vi skov i Danmark? Hvad bruger vi skoven til? Hvilke træer kender du? Hvordan omsættes døde dyr og planter? 6

7 7

8 SKOV Nyttige begreber Flåde: et lands krigs-skibe. Føde-kæde: en række af dyr og planter, hvor planten ædes af dyr, som ædes af andre dyr, der igen ædes af andre dyr osv. Føde-net: en model, hvor flere fødekæder tænkes sammen til et kompliceret net. Grund-vand: hvis man graver ned i jorden, kommer man til et område, hvor jorden er mættet med vand. Der vil dannes en sø i hullet. Man er nu nede ved grundvandet. Lys-træ: et træ, som lader meget af solens lys slippe ned mellem bladene til under-skoven. Tilpasse: at passe bedst muligt til sine omgivelser. Ved: den del af træet, som findes fra træets kerne og ud til barken. Skovene udvikles I Danmark får vi mere og mere skov. Men sådan har det ikke altid været. I begyndelsen af 1800-tallet var det kun ca 4% af landet, der var dækket af skov. Man brugte træ til mange flere ting, end man gør i dag. Fx var hele Danmarks flåde bygget af træ. Vi var heller ikke gode til at passe på skoven. Der blev fældet mere skov, end der blev plantet. Man var nødt til at plante nye træer, hvis ikke skoven skulle forsvinde. I dag er 12% af Danmarks areal dækket af skov. Folketinget vedtog i 1989, at Danmarks skov-areal skulle fordobles de næste 100 år. Det er godt for miljøet. Skoven beskytter nemlig grund-vandet bedre end arealer med landbrug og by. Skovrejsning I fremtiden bliver der flere danske arter af træer i skovene. Den nye skov, der plantes, består af arter, som naturligt har vokset i Danmark. Det er fx ask, bøg, eg og vortebirk. Vi har stadig alle arterne i vores skove, men der skal plantes flere af dem. Vi vil gerne have disse træ-arter, fordi mange danske dyr er tilpasset til at leve på netop de træarter. Men også fordi mange føde-kæder og føde-net starter med, at dyr æder noget fra træerne. En mår er fx afhængig af, at der er egern, den kan æde. Egernet er også afhængigt af, at det kan finde noget at æde. Og da egernet blandt andet æder nødder og frugter fra bestemte træer, er det vigtigt, at de træer er der. Det nytter ikke, at vi planter træer, som egernet ikke kan leve af. Så dør både egernet og måren. Det samme gælder næsten alle andre dyr i skoven. 8

9 SMÅ DYR OG PLANTER SKOV Eksempel på fødenet i skoven Blåmejse Ringdue Ræv Spurvehøg Edderkop Sommerfuglelarve Bladlus Kanin Bille Skovsnegl Plante Frø Tårnfalk Regnorm Spidsmus Danske træarter De træarter, som har vokset naturligt i Danmark efter istiden, er bl.a.: Ask Ask har en lys stamme og en stor rund krone. Asken har vokset i Danmark i ca år. Ask vokser tæt ved søer, eller hvor grund-vandet står højt. Asken kendes på de sorte knopper. Det bruges blandt andet til møbler og gulve. Træet inde under barken kaldes for ved. Askens ved er både stærkt og meget smidigt. Asketræet er et lys-træ ligesom egetræet. 9

10 SKOV Ask Bladene fra ask er lette at kende. De er meget store og ligner mange små blade, der sidder sammen. Frugterne sidder i klaser, og de kan ofte hænge på de nøgne træer hele vinteren. Birk Bladene fra birk er små, og de har takker i kanten. Frugterne er også meget små. De har vinger, så de bedre kan spredes med vinden. Bøg Bøgens blade er glatte, men har små hår. Hårene kan være med til at mindske fordampning fra bladene. Frugterne kaldes bog og smager godt. 10

11 SMÅ DYR OG PLANTER SKOV Eg Egens blade er bugtede ude i siden. De ligner ikke blade fra andre træer. Frugterne kaldes agern og ædes både af mus og fugle som fx skovskade. Rødgran Rødgran har ligesom fyrretræer blade, der er formet som nåle. Frøene sidder i kogler, som ofte bliver hakket i stykker eller gnavet af pattedyr og fugle. Det er fx spætter og egern, som æder frø fra rødgran. Skovfyr Skovfyr har blade, der er formet som nåle. Frøene sidder i kogler, som åbner sig, når solen skinner, og luftfugtigheden falder. Så er der større chance for, at det ikke regner, når frøene skal spredes. 11

12 SKOV Danmarks største skove I mange år var Rold skov i Himmerland den største. Grib Skov i Nordsjælland var den næststørste. I dag er billedet således: Midtjylland: 85 km 2 Rold Skov, Himmerland: 80 km 2 Vestjylland: 65 km 2 Grib Skov, Nordsjælland: 56 km 2 Almindingen, Bornholm: 50 km 2 Birk Birketræer ses både i skove og haver. En del mennesker er allergiske overfor birke-pollen, som spredes ud i luften om foråret. Birketræ bruges ofte som brænde. Birk var dominerende for år siden. Den var et af de første træer, der voksede i Danmark, efter at isen trak sig tilbage under sidste istid. Bøg Bøgen står flot og grøn i vores skove. Bøgen springer ud midt i maj. Så starter sommeren for alvor. Bøgens frø er en slags nødder og kaldes bog. Bog ædes ofte af mus, rådyr og egern. De bog, der ikke bliver ædt, spirer det følgende forår til nye bøgetræer. Bøgen har kun været i Danmark i år. Bøgen er et skyggetræ. Det vil sige, at den har en tæt krone, som opfanger meget af solens lys. Danmarks skove. I dag er ca. 12% af landet dækket af skov. Nyttige begreber Skygge-træ: et træ, hvor bladene opfanger meget af solens lys.træet lader ikke meget lys slippe ned til under-skoven. Bøg og eg var de vigtigste træer i de danske skove i jernalderen (ca år siden). Træernes frugter gav føde til svin. Svinene gik ikke i stalde som i dag, men ude i skoven. De både åd og spredte træernes frugter. Bøgen kan blive 40 m høj og år gammel. Veddet hos bøgen er lyst, tungt og hårdt. Det bruges til møbler, gulve eller brænde. Eg De ældste træer, vi har i Danmark, er egetræer. Nogle af dem, har oplevet både vikingetiden, middelalderen og verdenskrigene. Egetræer har groet i Danmark i de sidste år. Frugterne kaldes agern og har form som æg. Egetræet 12

13 SMÅ DYR OG PLANTER SKOV Pollendiagram fra forskellige perioder Man kan se, hvilke træer der har vokset i Danmark. Det gør man ved at studere træernes pollen, som man finder i jorden. Jo længere nede i jorden man finder pollen, jo ældre er pollen-kornene. På diagrammet kan man fx se, at der år f. Kr. var mange pollen fra lindetræer. Det tyder på, at der var mange lindetræer dengang. Der var mange flere lindetræer end andre træer. Derfor kaldes tiden for lindetid. Bøg Græsser Korn El Ask Eg Lind Hassel Fyr Birk 500 f. Kr f. Kr f. Kr f. Kr f. Kr f. Kr. er et lystræ. Derfor er der mange planter, som kan vokse under egetræer. Egetræet bruges til bl.a. møbler og gulve. Skovfyr Fyrreskove forbindes af mange danskere med Sverige og Norge. Men engang var der mange fyrretræer i Danmark. Træerne vokser godt i sandet jord. For år siden var skovfyr det mest almindelige træ i Danmark. Træet bruges til at lave møbler af. Lystræ og skyggetræ Der er stor forskel på, hvor meget lys der er inde i en skov. Skyggetræer slipper ikke meget lys ned til skovbunden. Det skyldes, at træerne danner nye blade alle de steder, hvor de kan fange noget lys. I en skov med skyggetræer er der derfor kun få planter, som kan vokse i skovbunden. I en skov med lystræer er der meget mere lys. Derfor er der mange planter i skovbunden. Man kan også se mange unge træer, som er ved at vokse sig store. 13

14 SKOV Spætte Rødgran Rødgran er almindelig i de danske skove. Det vokser hurtigt og er allerede klar til fældning efter ca. 40 år. Der er ofte mørkt i en granskov, fordi rødgran skygger meget. Egern Mus Rødgran blomstrer i maj. De smukke røde hun-blomster findes øverst i kronen og ses sjældent. Det er befrugtede hunblomster, som udvikles til gran-kogler. Frøene i grankoglerne bliver til nye træer eller ender som føde for mus, egern og spætter. Rødgran bruges mest til tømmer, juletræer, musik-instrumenter og papir. Man kan se, hvilket dyr der har søgt efter føde i koglerne. Mus gnaver det meste væk. Spætter hakker, så det hele ser flosset ud. Egern behandler koglen, så den ser ud som en mellemting. Nyttige begreber Celle: alt levende er opbygget af celler. Alle celler er omgivet af en membran. Inde i kernen ligger generne i en lang streng, der hedder DNA-strengen. Fotosyntese: planterne laver sukker, når solen skinner på dem. Planterne bruger vand og kuldioxid til at lave sukker og ilt. Sikar: de rør i træet, som transporterer sukkervand fra bladene til andre dele af træet, fx rødderne. Tømmer: træstammer og tykke grene, som bl.a. bruges til møbler, byggematerialer og brænde. Vedkar: de rør i træet, som transporterer vand fra rødderne op gennem træet. Skoven dyrkes Mange synes, at skoven er den rigtige natur. Det er her, man finder de vilde planter og dyr. Men skovene i Danmark er dyrket land ligesom vores marker. Træerne er plantet under nøje kontrol af skovarbejdere. En dag skal træerne høstes, og salget skal give penge til skovens ejere. Transport af vand i træerne Vand er nødvendigt for alt liv på Jorden. Træer får deres vand fra jorden. De suger vandet op gennem rødderne. Fra rødderne skal vandet transporteres rundt til alle træets celler. Oppe i bladene bliver vandet bl.a. brugt i fotosyntesen. Transporten op gennem træet foregår gennem de rør, der kaldes vedkar. Vedkarrene ligger i træets grene og stamme. Ser man på ved i en lup, kan man se, at det består af tusindvis af små huller. Hullerne er de rør, hvor vandet transporteres op gennem træet. 14

15 SMÅ DYR OG PLANTER SKOV Bark Sikar Høst-ved Efterår Vår-ved Forår Sikar og vedkar Under træets bark transporteres sukkervand ned til træets rødder. Det sker gennem de såkaldte sikar. I midten af træet transporteres vand fra rødderne og op til bladene. Det sker i de såkaldte vedkar. Sukkersaft tappes fra et ahorntræ. Sukkersaften løber i sikarene lige under barken. De skæres over, og saften kan bruges til fremstilling af sirup. Der skal 40 liter saft fra træet til 1 liter sirup. I træets blade dannes der et undertryk. Det dannes, fordi solens stråler varmer bladet op og får vandet til at fordampe. Når vandet fordamper fra bladene, bliver der undertryk i træets vedkar. Når der er mindre vand i vedkarene, må træet have mere vand for ikke at tørre ud. Vandet kommer fra jorden, hvor det suges op gennem vedkarene. Fotosyntesen foregår i bladene, når der er lys. Her dannes sukker, der skal ud til alle dele af træet. Sukkervand transporteres gennem de sikar, der ligger lige under barken. Der bliver hvert år dannet nye sikar, når træet vokser. Man kan tappe sukkervand fra træer. Det gør man ved at skære sikarene over. Man kan fx tappe saften fra sikarene hos ahorntræer. Denne saft koges ind og bliver til ahorn-sirup. Spredning af frø Spredningen af træernes frø kan ske på mange måder. En solsort, der har maven fyldt med modne hyldebær, Sukkervand i sikar Fordampning fra blade Vand Fotosyntese i blade Vand i vedkar Grundvands-spejl Træet henter sit vand i jorden. Noget af vandet er kommet ned i jorden med regnen. Nogle træer kan også have rødder, der går ned til grundvandet. På den måde har træet en mere stabil forsyning af vand. 15

16 SKOV taber en fugleklat, mens den flyver. I klatten er der frø fra hyldebær. Frøene i fugleklatten spirer, og der vokser et hyldetræ op i skovbunden. Et egern graver om efteråret et lager af hasselnødder ned i skovbunden. Det finder dem aldrig igen. Eller måske bliver egernet ædt af en mår. Nødderne spirer, og nye hasselbuske vokser op. Egern, der gnaver i en hasselnød. Hassel er et almindeligt træ i skoven. Ikke alle nødderne bliver taget af mennesker. Nogle bliver taget af dyrene, mens andre bliver til nye hasseltræer. Med vinden blæses der frø fra vilde planter ind i skoven. Andre frø slæbes ind af mennesker og deres maskiner. På den måde bliver skoven efterhånden fyldt med mange vilde plante-arter. Træerne står ofte i fine lige rækker. Men under og mellem dem er der mange forskellige arter af træer og buske, der har sået sig selv. Der er også urter, mosser og svampe. Alt dette giver føde og opholds-sted til mange forskellige dyr. Så man kan med god ret opfatte skoven som et sted med meget vild natur. Skovbryn Skovbrynet er det område, hvor skoven skifter fra at være skov til at være fx by eller marker. I skovbrynet findes der mange forskellige planter og dyr. Der er mere lys end inde i skoven. Derfor kan der vokse planter, som inde i skoven ville dø på grund af for lidt lys. Mange buske med frugter har dyre-spredning. En drossel æder frugterne for at få energi. Stenen i frugten er plantens frø. Den kommer gennem fuglens fordøjelses-system og kan stadig spire. Fuglen taber en klat et sted, og hvis betingelserne er gode, spirer frøet. Slåenbusken kræver meget lys, og den ses ofte i skovbryn. Den danner et tæt krat, som giver de øvrige træer læ for vinden. Den giver også skjul og rede-steder til småfugle. Slåen får blå frugter, som er god vinter-føde for de vilde fugle. 16

17 SMÅ DYR OG PLANTER SKOV Temperatur 40 C 30 C Inde i skoven Uden for skoven Lysintensitet Inde i skoven Uden for skoven 20 C 10 C Klokkeslet Klokkeslet Hvor jorden er leret og indeholder meget kalk, ses hassel, tjørn, roser, brombær og røn. I de sandede dele af landet findes ofte træer som røn, ene og birk. I skovbrynet bliver skoven ikke passet og plejet så effektivt. Træerne og buskene skal ikke sælges, men være der for at skabe læ. Når der er mange forskellige planter, findes der også mange forskellige slags dyr. Insekterne og deres larver er tilpasset livet på forskellige planter. I skovbrynet er der mange arter af insekter. De tætte buske beskytter mod rovdyr, og derfor er her også mange fugle og gnavere. Lys og temperatur i skovbrynet og uden for skoven Det ses, at lyset varierer mere i styrke i skovbrynet. Her når lyset ned til bunden og giver gode betingelser for vækst tæt på jorden. Inde i skoven skygger træerne, og der er derfor ofte få planter i skovbunden. På temperatur-kurven ses, at skoven virker som en dyne. Den gør klimaet mere stabilt. Der vokser mange forskellige træer og buske i et skovbryn. Derfor er der også mange dyr som insekter, mus, edderkopper og fugle. De finder føde her, men bliver også jaget. 17

18 SKOV Træer og buske i skovbrynet Hassel Røn Vortebirk Brombær Tjørn Tørst Stendigerne er ca. 200 år gamle. De viser, hvor grænserne i skovene gik i gamle dage. I dag er de fredet. Både firben og slanger holder til i digerne. Skovens gamle grænser I 1805 var næsten al skov i Danmark forsvundet. Man havde fældet for meget træ til huse, skibe og brænde. Desuden havde køer og svin ædt nye træer, der var på vej op. Derfor indførte kongen Fredskovs-forordningen. Bønderne blev pålagt at bygge sten-gærder rundt om skovene. Det skulle forhindre dyrene i at gå ind i skovene og æde de små nye træer. Disse gærder kan man stadig se mange steder. Stengærdet står ofte inde i skoven, og så véd man, hvor skov-grænsen lå omkring år Skovfirben, snoge og hugorme holder ofte til i stengærderne. 18

19 SMÅ DYR OG PLANTER SKOV De moderne skovmaskiner er meget hurtige. Denne maskine kan fælde og afgrene ca. 100 træer på en time. Og så er de lange stammer endda skåret i mindre stykker klar til at blive kørt væk. Vi bruger skoven Tømmer og julegran Skoven er en arbejdsplads, og der skal tjenes penge på skoven. Et bøgetræ, som fældes, og som skal bruges til at lave nye møbler, er ca. 120 år gammelt. De træer, som bliver plantet i dag, ved vi ikke, hvad skal bruges til, når de engang skal høstes. Rundt omkring i Danmark står stadig egeskove, som blev plantet omkring år Det var kort tid efter, at englænderne havde taget hele den danske krigsflåde. Egetræerne skulle bruges til at bygge nye krigsskibe. Men et egetræ skal være ca. 200 år gammelt, før det er klar til at blive fældet. Derfor er det først nu, at den nye krigsflåde kan bygges! I dag kan man hurtigere tjene penge på træ. Juletræer kan fældes efter 5-15 år. Pynte-gran til jul kan klippes fra træerne, så snart det kan sælges. Juletræer og pyntegran kan give de danske skovejere gode indtægter. Udsnit af skovkort fra Hareskoven nord for København. På Mauritz Bakke er bøgetræerne over 150 år gamle og ca. 30 m høje. På den anden side af vejen er de under halvt så gamle, men alligevel ca. 20 m høje. Træer vokser altså hurtigst, når de er unge. 19

20 SKOV Nyttige begreber Bakterie: er en en-cellet organisme, der formerer sig ved at dele sig. Den kan kun ses i et mikroskop. Nogle sygdomme skyldes bakterier. Mikro-organisme: dyr, planter og svampe, der er så små, at de kun kan ses i et mikroskop. Nedbrydning: når dyr og planter dør, nedbrydes de af andre dyr, svampe og bakterier. Når de er blevet til næringssalte, siger man, at de er helt nedbrudt. Nærings-salte: salte, som optages af planter. I planterne virker de som næring, og er nødvendige for at planten kan leve og vokse. Kaldes også nærings-ioner. Omsætning: ændring af stoffer fra én form til en anden. Se også nedbrydning. ph-værdi: hvis noget er surt, har det en lav ph-værdi. I maven dræbes bakterier af en syre med ph-værdien 1.Vand er neutralt med en ph-værdi på 7. Meget basiske stoffer har en ph-værdi på 14. Rod-celler: celler i planternes rødder. Skovbunden Omsætning i jorden Forholdene i skovbunden er vigtige for træerne. Der skal vand og ilt ned til rødderne. Vandet suges op i rødderne og bruges bl.a. til fotosyntesen i bladene. Ilten bruges af rod-cellerne, når de ånder. I jorden skal der derfor være mange huller, som vandet og ilten kan komme ned i. Regnormene laver huller ned mellem rødderne. Der er ikke ret mange regnorme i jord med en lav ph-værdi. I nogle skove har jordbunden en ph så lav som 3. Der lever ingen regnorme. Først når ph-værdien kommer op over 5 (helst 6-8), kommer der mange regnorme i jordbunden. Bakterier er også mindre aktive eller helt væk, når phværdien falder. I jordbunden er bakterierne vigtige. De sørger nemlig for omsætningen i jorden. Bakterierne er med til at nedbryde resterne af døde planter og dyr til nærings-salte, som planter kan optage. Regnormene hjælper også med nedbrydningen, når de æder nedfaldne blade. En god omsætning i jorden hænger derfor nøje sammen med ph-værdien. ph i jord 0 3,0-5,0 7 7,5-9,0 14 Sur jord Neutral Basisk jord ph-værdien i jorden er meget vigtig for nedbrydningen. Er ph lav, er jorden sur, og nedbrydningen går langsomt.ved ph 7 og op til 9 er der gode betingelser for bakterier. Derfor nedbrydes blade og døde dyr hurtigt. Langsom nedbrydning Få bakterier og regnorme i jorden Hurtig nedbrydning Mange bakterier og regnorme i jorden 20

21 SMÅ DYR OG PLANTER SKOV I skovbunden lever der utrolig mange bakterier, mikroorganismer og små dyr. Bakterierne nedbryder blade og døde dyr, ligesom mange af de andre mikroorganismer. Små rovdyr, som edderkopper, er en del af skovens dyreliv. De er spændende at studere i en stereo-lup. Planter i skovbunden I skovbunden findes der mange forskellige planter. En del planter bliver kun ét år gamle. Andre overvintrer nede under jorden, til det bliver forår igen. Anemonerne er nogle af de planter i skoven, som lever nede under JULI Fod på smådyrene Når du sætter et fodaftryk i skovbunden, træder du i gennemsnit på følgende dyr: Blad falder af OKTOBER 1 tusindben 1 mosskorpion 3 regnorme JUNI Næringsstoffer optages i bøg 5 biller 6 edderkopper Blad falder af Blad nedbrydes Blad nedbrydes APRIL 14 bænkebidere springhaler Desuden træder du på over 2 millioner encellede dyr og flere milliarder bakterier. Næringsstoffer optages i anemone Anemone i kredsløb med bøgetræ Anemonerne blomstrer i april. Det er inden bøgen springer ud. Her er der meget lys i skovbunden. Det lys skal anemonerne bruge. I maj visner anemonerne og nedbrydes. Det frigiver næringssalte. Dem kan bøgetræet bruge, når det skal vokse om sommeren. 21

22 SKOV jorden om vinteren. Men det er kun stænglen, der overvintrer. Den ligger 5-10 cm under jorden. En sådan stængel kaldes for en rod-stængel. Om foråret skyder der nye anemoner op fra rodstænglen. Anemonerne kommer frem og blomstrer allerede i april. Det er inden bøgetræerne springer ud. Derfor kommer der lys ned til skovbunden, så anemonerne kan vokse. Når anemonen er bestøvet, visner den hurtigt. De visne dele omsættes derefter af nedbrydere i skoven. De næringssalte, som anemonerne omsættes til, kan bruges af bøgetræerne. I april dækkes skovbunden mange steder af hvide anemoner. Det får mange mennesker ud i skoven, fordi det er et sikkert tegn på, at foråret er kommet. Anemonernes frø nedbrydes ikke. De udvikles, så de næste år kan spire til nye planter. Hvis anemonen ikke bliver bestøvet, betyder det ikke så meget. Anemonerne er fler-årige, og rodstænglen sætter nye blomster året efter. Dunet steffensurt Dunet steffensurt har en flerårig stængel under jorden ligesom anemonerne. Den udvikler også frø hvert år. Frøene overvintrer i skovbunden, inden de vokser op som nye planter året efter. De sidder ofte fast på strømper eller sko, når man har været i skoven om efteråret. På frøene sidder nogle små kroge, de sætter sig fast med. Det er en form for dyre-spredning. Dyrespredning vil sige, at planters frø spredes ved, at dyr transporterer dem til et andet sted. Dunet steffensurt med blade, blomster og frø. Frøene har små kroge, som hænger fast i dyrenes pels. Når dyret senere taber frøet, er det blevet spredt til et andet sted. Det kaldes for dyrespredning. For planter gælder det om at sprede frøene så meget som muligt. Det gælder især, hvis planternes leve-forhold ændres. Det kan fx være en skovbrand, der ændrer leveforholdene for planterne. Træerne er væk. Der vil være som på åbent land, med meget lys om dagen. Det 22

23 SMÅ DYR OG PLANTER SKOV giver varme dage og kolde nætter. Her er andre planter som fx græsser bedre tilpasset end dunet steffensurt. Derfor vil dunet steffensurt blive udkonkurreret. Hvis ikke den har spredt sig til andre skove, inden forholdene ændres, er den i fare for at uddø. Gederams Gederams er en stor og køn plante. Den vokser, hvor der kommer lys ned til skovbunden. Den spreder sine frø ved hjælp af vinden. Det kaldes for vind-spredning. På de meget små frø sidder der frø-uld. Det er en lille tot, som minder om bomuld. Frøene kan svæve langt med vinden. Gederams kan blive op til 2 m høj. Den blomstrer i juli og august. Skovens dyreliv Skovens levesteder I skoven er der mange forskellige levesteder. Der er fx skovbunden med dens lag af døde blade og nåle. Her er der et fugtigt og stabilt klima. De døde plante-dele er næring for mange dyr. Dyrene tåler ofte ikke udtørring eller det barske klima på åbent land. Mange dyr er så små, at de kun kan ses med lup eller mikroskop. Et andet levested er underskoven med de mange små træer og buske. De giver læ og gode skjulesteder for dyrene. På træernes stammer og grene lever mange slags snegle og insekter. Træernes kroner giver føde og rede-muligheder for mange fugle. Døde grene og væltede træ-stammer er levesteder for fx bænkebidere. Gederams frø er meget små, og de har en lille tot af frøuld, som gør, at de let føres bort med vinden. Det kaldes for vindspredning. Nyttige begreber Dyre-spredning: når frø spredes ved hjælp af dyr. Fx i pelsen eller med afføringen. Frø-uld: en hvid og meget let del af frøet, som minder om bomuld. Frøuld gør, at frøet lettere spredes med vinden. Rod-stængel: en stængel under jorden, hvorfra planten danner nye skud hvert år. Udkonkurreret: når en organisme, fx en plante, fortrænges af en anden plante, der er bedre tilpasset, bliver den udkonkurreret. Vind-spredning: når frø spredes ved hjælp af vinden. Regnorme I skovbunden lever der regnorme. I Danmark findes der ca. 20 forskellige arter af regnorme. De fleste reg- 23

24 SKOV Nyttige begreber Dræning: man dræner jorden for at få vandet væk. Jorden bliver derved mere tør. Gat: det hul, hvorfra der kommer afføring samt lægges æg eller udskilles sæd. Hermafrodit: et dyr, som både kan være han og hun. Dyret kan både udvikle ægceller og sædceller. Sæd-gemme: et sted i kroppen, hvor sæden opbevares. Regnormens føde Regnormen trækker blade hen til et af sine huller. Bladet vædes med spyt, så bakterierne får nemt ved at nedbryde bladet. Så æder regnormen både det nedbrudte blad og bakterierne. På den måde får regnormen energi. norme lever i jord med ph over 5. Regnormene er meget afhængige af vand. Væsken i deres krop fordamper hurtigt ud gennem huden, så de tørrer ud. Derfor ser vi kun regnorme oven på jorden efter regnvejr. Regnorme kommer op om natten eller efter regn. Når det begynder at blive dag, forsvinder de ned i jorden igen. De tåler ikke solens stråler ret længe, og de er et nemt bytte for fugle. Regnorme kan gå i dvale. Hvis der bliver tørt om sommeren, graver de sig ned og laver et hul, der er formet som en kugle. Det fores med et lag af slim, som holder på fugtigheden. Herinde ruller ormen sig sammen og bliver liggende i dvale, indtil det har regnet igen. Gangsystemer og bevægelse Regnorme har to sæt muskler i kroppen. Et sæt muskler, der trækker kroppen sammen, så ormen bliver kort og tyk, samt et sæt muskler som klemmer ormen sammen, så den bliver lang og tynd. Regnormens krop er dækket af små børster. De stritter bagud og gør, at regnormen ikke glider baglæns, når den kryber. Under jorden laver den gange ved enten at mase sig gennem den løse jord eller ved at æde jorden foran sig. Store regnorme kan lave gange, der går 4 meter ned i jorden. Andre gange ligger mere vandret i jordbunden. De mange ormegange giver god dræning i jorden. Det vil sige, at regnvand hurtigt siver ned i jorden. Gangene er også en fordel for livet i jorden. Gennem gangene kan der komme ilt ned til både planternes rødder og til de små dyr, der lever i jorden. Planterne udnytter også gangene som lette veje for deres nye rødder. 24

25 SMÅ DYR OG PLANTER SKOV Regnormens fordøjelse Mund Kalkkirtler Muskelmave med mineralkorn Regnormen har spytkirtler til at producere spyt. Det starter fordøjelsen. I forrådsmaven ligger føden, indtil den kommer ned i muskelmaven, hvor føden males. I tarmen starter optagelsen af føden.til sidst kommer ekskrementerne ud af gattet. Forrådsmave Muskuløst svælg med spytkirtler Tarm Gat Formering Regnorme er hermafroditter. Det vil sige, at en regnorm både er han og hun. Den har testikler, som producerer sæd, samt æggestokke, som producerer æg. Men regnormene parrer sig alligevel. Ved parringen lægger ormene sig ved siden af hinanden, og forenderne vender hver sin vej. Så overfører regnormene sæd til hinanden. Sæden gemmes i små hulrum, sæd-gemmer, indtil regnormene skal lægge æg. På et tidspunkt bliver æggene befrugtet af sæden. Føde Regnorme æder normalt ikke helt friske blade. De vil helst have halvrådne blade, der er bidt i stykker af andre dyr. Regnorme har ingen tænder, men spyt-kirtler. Spyttet gør føden blød, så den er lettere at æde. Regnorme fordøjer de bakterier og svampe, som sidder på bladene. Deres tarm er delt i flere dele. Først kommer føden til forråds-maven. Derefter glider føden videre til muskel-maven. Til sidst glider føden videre ned i tarmen, og her sker optagelsen af næringsstofferne. Regnorme, der parrer sig. En regnorm har både sædceller og ægceller. Men den befrugter ikke sine egne æg med sin egen sæd. Det ville der ikke komme stærke unger ud af. Derfor parrer den sig med en anden regnorm. 25

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø.

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Natur og miljø Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

A. Bøg springer ud. 88

A. Bøg springer ud. 88 A. Bøg springer ud. 88 B. Bøg springer ud. Knopskællene falder af, mens bladene folder sig ud. 7.Træer og buske Træer er de største levende væsener på Jorden. Deres ældste dele findes i veddet. Hvert år

Læs mere

aug. 2010 kaskelot ET HAV AF LIV Ekskursion til havnen På fisketur Hajen et top-rovdyr Fiskedissektion Strandkrabbers ånding

aug. 2010 kaskelot ET HAV AF LIV Ekskursion til havnen På fisketur Hajen et top-rovdyr Fiskedissektion Strandkrabbers ånding aug. 2010 kaskelot 182 ET HAV AF LIV Ekskursion til havnen På fisketur Hajen et top-rovdyr Fiskedissektion Strandkrabbers ånding kaskelot182 indhold leder Kaskelot nr. 182 Medlemsblad for Biologforbundet

Læs mere

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

HAV- OG FISKERIBIOLOGI HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN 87-90749-08-1 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født 1967. Har arbejdet med

Læs mere

Kan n. natur. Svampe

Kan n. natur. Svampe o Kan n natur Svampe Kan on natur med Danmarks Naturkanon Naturen er grunden til, at vi mennesker kan leve på Jorden. Derfor skal vi vide noget om naturen, opleve den og passe på den. Lige meget hvor,

Læs mere

Kan n. natur. Insekter

Kan n. natur. Insekter o Kan n natur Insekter KaN on Natur med Danmarks Naturkanon Naturen er grunden til, at vi mennesker kan leve på Jorden. Derfor skal vi vide noget om naturen, opleve den og passe på den. Lige meget hvor

Læs mere

PULS NATUR/TEKNIK 3.KLASSE GYLDENDAL. Erik Christensen Malene Grandjean Leif Schack-Nielsen

PULS NATUR/TEKNIK 3.KLASSE GYLDENDAL. Erik Christensen Malene Grandjean Leif Schack-Nielsen PULS NATUR/TEKNIK 3.KLASSE Erik Christensen Malene Grandjean Leif Schack-Nielsen GYLDENDAL PULS natur/teknik 3. klasse grundbog 1. udgave 1. oplag 2012 Gyldendal A/S, København. Forlagsredaktion: Louise

Læs mere

Dyr fra det lave saltvand 1

Dyr fra det lave saltvand 1 KOPIARK 68 (1) KYST OG HAV Dyr fra det lave saltvand 1 I skal indsamle dyr fra det lave saltvand. I kan bruge forskellige net, fx rejestrygere eller almindelige fiskenet. Det kan være en hjælp, hvis I

Læs mere

Oplev livet i vandet. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner

Oplev livet i vandet. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner Oplev livet i vandet Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner 2 Del 1 / Indhold Del 1 børn i naturen En naturoplukkers erfaringer 3 Den gode historie 7 Del 2 aktiviteter Aktiviteter 9 Havaktiviteter

Læs mere

100 Naturoplevelser. i Sydvestjylland. Idé og Tekst: Marco Brodde

100 Naturoplevelser. i Sydvestjylland. Idé og Tekst: Marco Brodde 100 Naturoplevelser i Sydvestjylland Idé og Tekst: Marco Brodde 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i byen. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i byen. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i byen Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Pindsvinet Oplev byens pattedyr...2 Pindsvinet...3 Egernet...7 Flagermusene...10 Ræven...14 Husmåren...17 En dyrevenlig

Læs mere

Læringsmateriale Dyst med dyrene

Læringsmateriale Dyst med dyrene Dyrebasen på Bredekærgård Læringsmateriale Dyst med dyrene Ishøj Kommune Indhold 1. Kort introduktion til læringsmaterialet og formidlingsbaserne........ 3 2. Sådan anvender du læringsmaterialet.................

Læs mere

Den levende jord Tommy FalkeØje

Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord. Af Tommy FalkeØje Copyright Forlag 2014. 2 Forord Formålet med at skrive denne bog er at forbedre fødevarekvaliteten samt skabe en sund jord. Det traditionelle

Læs mere

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter Find vej ud i naturen året rundt Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter 2 Indhold Find vej ud i naturen året rundt 3 Mere natur i de små børns hverdag 4 God praksis i naturen 6 Januar-februar

Læs mere

Fra hav til bord. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-06-5. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen

Fra hav til bord. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-06-5. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen Fra hav til bord 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-06-5 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfatter: Biolog Siz Madsen. Født 1967. Har arbejdet med forskning indenfor marinbiologi i Danmark

Læs mere

Rasmus EjRnæs. Natur

Rasmus EjRnæs. Natur Rasmus EjRnæs Natur æn e au e NATUR Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af Gert Tinggaard

Læs mere

Rekreativ Træklatring I Danmark

Rekreativ Træklatring I Danmark Rekreativ Træklatring I Danmark Kompendium til brug ved klatresamrådets eksamen til træklatreinstruktør Side 1 / 88 Klatresamrådet Marts 2009 Dette kompendium er et tilrettet uddrag af Træklatring i de

Læs mere

I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN. (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står)

I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN. (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står) I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står) Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening, 2004 Tekst: Thorstein Thomsen, Stephan

Læs mere

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper Naturgrunde Skærby strand Grundejerforening Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper 1 Indhold Hvordan hjælper vi hinanden med at bevare den smukke og mangfoldige natur i vores sommerhusområde?

Læs mere

Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012. Skolemateriale

Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012. Skolemateriale Krible-Krable Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012 Skolemateriale Husk at booke besøget! Besøg med skoleklasser skal bookes på forhånd. Book online på www.experimentarium.dk/undervisning Har du spørgsmål

Læs mere

Andet godt fra havet. Krebsdyrs opbygning Krebsdyrets krop er leddelt og opbygget med et hoved, en (for)krop og en hale/bagkrop.

Andet godt fra havet. Krebsdyrs opbygning Krebsdyrets krop er leddelt og opbygget med et hoved, en (for)krop og en hale/bagkrop. Kapitel 2 side 15 Andet godt fra havet Man fisker andre dyr fra havet end fisk. Det er krebs og bløddyrene. Der findes mange arter af krebs- og bløddyr, men det er kun nogle få af dem, der er interessante

Læs mere

Forord. Bjørli Lehrmann, biolog og naturvejleder.

Forord. Bjørli Lehrmann, biolog og naturvejleder. 1 Forord Da jeg i sin tid informerede mine bekendte om, at jeg var ved at skrive en bog om sex blandt dyrene i haven, troede de i almindelighed, at jeg tog gas på dem. Nogle formodentlig blot, fordi de

Læs mere

VEJR OG UVEJR. Af Peter Bering

VEJR OG UVEJR. Af Peter Bering ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå VEJR OG UVEJR Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Vejr og uvejr. Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om FRUGT Æbler INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 TEMA OM FRUGT Æbler Delemne

Læs mere