RAPPORT BIOGRAF TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT BIOGRAF TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE"

Transkript

1 RAPPORT BIOGRAF TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1

2 indhold 2

3 INDLEDNING BIOGRAFSCENARIET KONKLUSIONER INDSIGTER METODISKE OVERVEJELSER LIVE-TEST FREMTIDENS PENGE Forfattere: Lóa Stefánsdóttir Kristine Thomsen Peter Tindborg

4 Indledning 4

5 Følgende er en rapport på baggrund af testning af biografscenariet i forbindelse med projektet Fremtidens Penge. Først introduceres en beskrivelse af selve scenariet (de fysiske rammer og applikationens opbygning), dernæst følger en overordnet konklusion, efterfulgt af en uddybende beskrivelse af de tematiske indsigter. Til sidst fremlægges metodiske overvejelser. Der skelnes mellem testpersoner og brugere. Testpersoner refererer til de 30 respondenter, der deltog i det to timers testforløb i Test Laboratoriet (herefter kaldet TL i rapporten) med scenarietests, interviews og spørgeskemaer. Begrebet brugere breder perspektivet ud og henviser til potentielle brugere af applikationen, dvs. den brede befolkning. Testpersonerne er i rapporten inddelt i fire brugertypekategorier, som overvejende følger den anerkendte amerikanske software-udvikler og forfatter Erik Sinks definitioner. Ifølge Sink kan teknologibrugere inddeles i 4 overordnede kategorier 1 : a. Entusiaster (E) kan lide at prøve ny teknologi og er ofte de første, der gør det. b. Pragmatikere (P) er villige til at bruge ny teknologi, hvis det kan bidrage til at løse deres problemer. 2 c. Konservative (K) bryder sig ikke om ny teknologi og prøver at undgå den. d. Skeptikere (S) er ofte stolte af, at de er de sidste til at adoptere ny teknologi og gør det kun nødtvungent. Disse brugertyper er meget overordnede og ikke så rigide i praksis 3, hvorfor det er vigtigt at pointere, at de fleste brugere har træk, der tilhører flere af de nævnte brugertypekategorier. Inddelingen i brugertyper danner basis for en analyse af, hvilke typer der er henholdsvis mest positive, negative, begejstrede eller skeptiske over for scenariet, og hver testperson, som nævnes i forbindelse med citater, har påhæftet en brugertype i parentes 4 efter deres navn (pseudonym). Hermed kan citaterne let relateres til brugertype Sinks originale definition af pragmatikere lyder: Er villige til at bruge ny teknologi, hvis det er den eneste måde at løse deres problemer. Vi har dog tilpasset definitionen til en dansk kontekst. 3 I den endelige rapport vil vi, baseret på vores data og erfaringer fra Test Lab, nuancere og udvikle otte brugertyper på baggrund af Sinks typologi. 4 Navnene på brugertyperne er vores danske oversættelser af Sinks betegnelser: Entusiaster (E) svarer til Sinks Early Adopters, Pragmatikere (P) til Pragmatists, Konservative (K) til Conservatives og Skeptikere (S) til Laggards. 5

6 BIOGRAF- Scenariet 6

7 Biografscenariet er testet fra 15. december 2011 til 24. maj 2012 med deltagelse af 30 testpersoner. Det er kun betalingsoplevelsen der er fokus på. Hvordan selve betalingerne rent faktisk gennemføres er out of scope for scenariet. Scenariet består af en vægplakat på ca. 3x3m påført fire mindre filmplakater. I midten er der et felt, som beskriver betalingsmulighederne: sms, NFC og QR kode inkl. vejledning til fremgangsmåde. Opsætningen er designet til, at testpersonerne lever sig ind i en situation, der indebærer køb af biografbilletter enten i selve biografen eller et andet sted, hvor plakaten er hængt op. Lab Agenten fortæller testpersonerne, at de skal forestille sig, de skal i biografen og vil betale med deres mobiltelefon. Gennemgang inkl. test af scenariet tager minutter. Betalingsapplikationen er bygget af CellPoint Mobile. Vælges NFC, kommer testpersonen direkte til applikationens startside. Vælges QR, skal testpersonen først åbne et link. Startbilledet giver mulighed for at vælge mellem film eller sodavand, popcorn og snacks. Vælges film, giver næste skærmbillede valget mellem de fire film på plakaten. Efter valg af film følger en side med information om filmen: Fremvisningstidspunkter og pris samt oplysninger om varighed, instruktør, handling mv. Testpersonen vælger et fremvisningstidspunkt og overføres til et billede af salen. Klikker de på et sæde, zoomer applikationen ind på den valgte del af salen. Testpersonen vælger de ønskede sæder og får angivet en samlet pris. Herefter indtastes en kode på fire cifre forud for en købsoversigt. Testpersonen kan nu vælge at klikke sig tilbage i menuen og tilføje popcorn eller sodavand, hvorefter de igen havner på en samlet oversigt over købet. For betaling bekræftes betalingsbetingelserne, og type af betalingskort vælges (Visa, MasterCard mm.). Applikationen giver mulighed for at gemme oplysningerne fra et valgt kort. Disse kortoplysninger er indtastet på forhånd i scenariet. Testpersonen godkender betalingsbetingelserne og slutter af med et skærmbillede, der takker for købet. På en menulinje i bunden af skærmbilledet ligger menuerne butik, kuponer, profil og vogn. Under menupunktet profil ligger Mine kvitteringer, Mine kuponer, Min profil og Mine billetter. Ved sms-betaling fremsender testpersonerne en sms til 1230 med teksten BIOGRAF, hvorefter de kommer ind på samme link som med NFC og QR. 7

8 KOnklusioner 8

9 Testpersonerne er overvejende positivt stemt over for biografapplikationens funktion, idet den rammer og afhjælper brugerbehov. Nærmere betegnet er 59 pct. meget positive mens 41 pct. er lidt forbeholdne. Ingen testpersoner har en decideret negativ opfattelse af at købe biografbilletter via mobiltelefonen. Fordelen ved denne måde at købe biografbilletter på er, at det er tidsbesparende og bekvemt: Brugeren har mobiltelefonen lige ved hånden det meste af tiden og slipper for at møde op en halv time før filmen starter for at afhente billetter. Dog er tidsbesparelse relativ, og flere testpersoner beskriver, hvorledes en rekreativ situation som en biograftur gerne må foregå lidt langsomt. Generelt forventer brugere noget ekstra, hvis de skal overgå til en ny betalingsform de vil eksempelvis spare tid, slippe for at stå i kø samt have ekstra services. Dog er tidsbesparelse ikke altid nødvendig eller fordelagtig i en rekreativ situation som en biograftur, og valget af forhåndskøb af billetter via mobiltelefonen er kontekstafhængig. Spørgsmål om sikkerhed er en kilde til bekymring. Mobilbetalinger fremstår generelt usikkert for testpersonerne, der er uvidende om og uvante med mobilbetaling. De fleste testpersoner foretrækker indtastning af pinkode i forbindelse med betaling. Det skaber tryghed, især fordi størstedelen ønsker at gemme deres kortoplysninger. Efter test af både NFC, QR og sms foretrækker 91 pct. af testpersonerne NFC. Dog vælger de fleste som udgangspunkt den løsning, de kender på forhånd og er trygge ved. Derfor er sms eller QR førstevalg for 95 pct. af testpersonerne, selvom mange af dem ikke er ubetinget begejstrede for disse løsninger. Dette indikerer, at det ikke er selve teknologien, der er barrieren det er den manglende erfaring, som resulterer i et indledende fravalg af NFC fra brugerens side. Den overordnede vurdering af applikationens interface lyder, at det forekommer ulogisk, blandt andet fordi brugeren så ofte skal klikke sig tilbage i applikationen. Brugere foretrækker at blive bekræftet i deres handling samt at føle, de bestiller fremadrettet de vil hellere klikke frem/bekræft end tilbage. Brugertyper i en dansk kontekst Som nævnt i indledningen er testpersonerne inddelt i forskellige brugertyper baseret på Sinks inddeling. Disse teknologiske brugertyper udspringer af en amerikansk kontekst, hvor de fleste brugere ifølge Sink har et pragmatisk eller konservativt forhold til ny teknologi. I tråd med Sinks inddeling tilhører ca. halvdelen af testpersonerne brugertypen Pragmatikere. Grundlæggende er testpersonerne dog mere omstillingsparate i forhold til ny teknologi, end hvad Sinks inddeling viser. Denne positive tilgang til ny teknologi blandt danskerne er også tydelig i en undersøgelse foretaget af vidensenheden KDM. Konklusionen på undersøgelsen er, at danskerne generelt er hurtige til at tage ny teknologi til sig. 5 Ca. en tredjedel af testpersonerne i vores studie er Entusiaster, mens kun en håndfuld fordeler sig blandt Konservative og Skeptikere. Hermed følger at testpersonerne (og danskerne generelt) er imødekommende over for ny teknologi, herunder mobilbetalinger. 5 9

10 INDSIGTER 10

11 Uddybning af perspektiverne fra konklusionen samt beskrivelse og/eller analyse af: 1) Ambivalens omkring pin og koder, 2) Tidsbesparelse er relativ, 3) Kontekst og Tidsbesparelse, 4) Vurderet betalingstid, 5) Genkendelighed og app-forskrækkelse, 6) Altid lige ved hånden, 7) Indgang til betaling: sms, QR eller NFC, 8) Brugerne forventer noget ekstra, 9) Usikkerhedsmomenter, 10) Internetforbindelse og batteri, 11) Popcorn og sodavand og 11) Interface: Kommentarer og forslag. Ambivalens omkring pinkode Der er modstridende følelser forbundet med begrebet pinkode mange forskellige meninger og reaktioner. Det er en talkombination, der giver sikkerhed, men også til tider en irriterende én af slagsen, der kan henlede opmærksomheden på mulige kriminelle handlinger. Pinkoden er nemlig ikke helt sikker, i og med den kan aflures/stjæles. Pinkode antyder, i lighed med video-overvågningskameraer, fare. Så brugeren kan på én gang føle sig mere sikker og mere utryg med pinkode. Næsten samtlige testpersoner vil have pinkode på biografapplikationen, og løsningen med en firecifret pinkode i forbindelse med betalingstransaktionen vurderes positivt. Som alternativ foreslår flere testpersoner et log in (brugernavn og password), når applikationen åbnes. Blandt testpersonerne er der også enkelte, der gerne vil have begge dele: Både log in i starten og pinkode i forbindelse med betaling en form for dobbeltsikring. Lis (P), Parkinson-patient og førtidspensionist, tidligere bankassistent, 52 år: Det er godt, at der er pinkode på. Det er mest sikkert. Betaling for biografbilletter indebærer i de fleste tilfælde mindre beløb, og for ca. en tredjedel af testpersonerne er småbeløb lig med en villighed til og/eller et ønske om at betale uden pinkode for at skabe bedre flow og gøre processen hurtigere. Alligevel vil næsten alle testpersoner have pinkode på biografapplikationen. Årsagen er, at såfremt kortoplysningerne gemmes, gemmes alle oplysninger inklusiv kontrolciffer. Det føles utrygt. Mange brugere er vant til at handle på nettet, men er skræmte af historier om usikkerhed på grund af gemte kortoplysninger. Tanken er, at hvis en kriminel får adgang til brugerens mobiltelefon, medfører det adgang til alle kortoplysninger og dermed til ubegrænset handel på nettet (indtil kortet spærres, men dette kan tage tid). Lasse (E), jurist, 28 år: Det er godt, at oplysningerne er gemt på telefonen, men jeg vil altid supplere med en pinkode, uanset beløbstørrelse. For hovedparten af testpersonerne er det for tidskrævende at indtaste alle kortoplysninger hver gang. Men også de testpersoner, som ellers sætter hurtighed og flow højt (Entusiaster og Pragmatikere) vil gerne indtaste pinkode. Det skyldes bekymringer for sikkerheden forårsaget af, at alle kortoplysninger lagres. Kun to testpersoner ville aldrig gemme deres kortoplysninger heller ikke med pinkode. Ikke alle testpersoner er positivt stemt over for indtastning af pinkode i biografapplikationen. 11

12 En nævner potentialet for at glemme koden, en risikofaktor som er steget betydeligt i takt med han akkumulerer stadigt flere koder. En anden testperson har muskelsvind og derved dårlig motorik. For ham besværliggør de ekstra tasts som pinkoden indebærer forløbet betydeligt. Gunnar (P), lagerarbejder, 63 år: Pinkoder har jeg det lidt irriterende med. Fordi efterhånden har man jo skrabet pinkoder sammen. Bestillingsfase og acceptér-fase adskilles mentalt Argumenterne for brug af pinkode omhandler primært risikoen for tyveri. Men en øvrig fordel er, at brugere i det øjeblik de bliver bedt om pinkode bliver gjort opmærksomme på, de er ved at foretage en transaktion: Adskillelsen af bestillingsfasen og acceptér-fasen markeres af pinkoden. Gennemgående er det tydeligt, at brugeren ønsker flow i den første, staccato i den anden. Testpersonerne shopper rundt i biografapplikationen de læser om filmens handling, vælger sæder til og fra, overvejer at købe popcorn på forhånd mv. Når betalingen skal falde, indtræffer alvoren. Indtastning af pinkode får brugeren til at stoppe op i betalingsøjeblikket, hvilket identificeres som tryghedsskabende for mange af testpersonerne. At brugeren skal stoppe op i forløbet og taste pinkode, kan desuden dæmme op for en anden form for misbrug : Hvis børn får fingre i mobiltelefonen, fx En testperson nævner, at hendes børn ved et uheld kan komme til at købe billetter. Denne mulighed afværges ved brug af pinkode. Sara (P), marketingkonsulent, 40 år: Det er jo også en del af oplevelsen at vente og betale i biografen. Tidbesparelse er relativ Tid er en afgørende faktor for mange brugere, som ikke vil vente unødigt eller føle de spilder tiden ved fx at stå i kø. I tråd hermed fremhæves tidsbesparelse gentagne gange som et fordelagtigt aspekt ved biografapplikationen, og 59 pct. af testpersonerne er positivt stemt over for applikationen. Indtrykket af tidsbesparelsen kan dog gå tabt, hvis brugeren spilder tiden ved at sætte sig ind i en ny og potentielt kompliceret applikation. Det skal her bemærkes, at ikke alle brugere oplever det som tidsspilde at tilegne sig viden om og blive fortrolige med en ny applikation. Især for Entusiaster, som er vilde med nye ting, kan det at mestre en ny applikation i sig selv være en spændende udfordring. Dog stiller også denne brugertype store krav til interface, og deres fortrolighed med ny teknologi indebærer en forventning om, at hver ny applikation er bedre, end hvad de har prøvet hidtil. Derfor er det vigtigt med et intuitivt og brugervenligt interface, der giver de optimale muligheder for at spare tid fra start. Næsten alle testpersoner finder biografapplikationens interface uoverskueligt, og mener blandt andet, at det kræver for mange klik (mere herom i afsnittet om interface ). Kontekst og tidsbesparelse Ikke alle brugere sætter tidsbesparelse højt i forbindelse med biografbesøg. Flere testpersoner beskriver biografoplevelsen som en rekreativ situation, et break fra den travle hverdag, og disse testpersoner 12

13 (23 pct.) har ikke noget imod at vente i biografen. Afhentningen af biografbilletterne en halv time før beskrives blandt andet som hyggelig og kan indebære en kop kaffe og en sludder med veninderne. Aviaja (K), studerende, arktisk ingeniør, 33 år: Hvis jeg er på date, vil jeg hellere bruge tiden på en cafe end i biografen. De testpersoner, for hvilke tidsbesparelse ikke er så afgørende i biografsituationen, tilhører brugertyperne Skeptikere, Konservative og Pragmatikere. I modsætning til hverdagssituationer såsom indkøb af dagligvare er biografsituationen et aktivt tilvalg, en afslappende og hyggelig begivenhed. Begivenhedstypen forstærker et generelt forbehold blandt Konservative og Skeptikere over for en stadig højere grad af effektivisering og/eller fremskridt for fremskridtets skyld. Disse brugertyper har ikke brug for, at bestillings- og betalingsforløbet skal være 100 pct. effektiviseret, når de skal i biografen, idet biografturen forbindes med afslapning og et brud på hverdagen. Bo (S), skolelærer, 27år: Hvis det var en date jeg skulle på, så ville jeg nok forberede det lidt mere. Dog kan også de kritiske testpersoner se fordele i biografapplikationen i nogle situationer. Deres fravalg af applikationen er nemlig kontekstbestemt. I nogle tilfælde er tidsbesparelse og effektivisering fordelagtig også for disse brugertyper. Fx fremhæver flere testpersoner, at applikationen kan være en fordel i forbindelse med en date. En testperson ville købe billetterne i skranken på dagen uden forudbestilling, hvis han skulle i biografen med en kammerat. På en date ville han derimod foretrække at købe billetter i forvejen for at have bedre kontrol over situationen. Her imødegår biografapplikationen et brugerbehov, hvor brugeren kan være på forkant med og have styr på biografsituationen, så der bliver mere overskud til hovedaktiviteten: Daten. Vurderet betalingstid Den overvejende holdning blandt testpersonerne er, at selve betalingssekvensen er hurtigere sammenlignet med betaling ved biografskranken med Dankort eller kontanter. Mobilbetalingen opleves som nem og hurtig, da testpersonerne ikke stoppes i deres flow af handlinger, i hvilke biografturen og beslutningen om den er indlejret. Det skyldes primært, at alt foregår på mobilen, og brugerne derfor ikke skal stå i kø og/eller rode med kontanter eller vente på Dankortbetaling. Varigheden af betalingen og transaktionen tager i realtid ca. fem sekunder (hvis kortoplysningerne er gemt), men opleves meget forskelligt af testpersonerne. Alt fra syv sekunder til fem minutter nævnes. De fleste testpersoner opfatter siden med information om filmen og i særdeleshed valget af tidspunkt for forestillingen samt sædevalg og evt. køb af popcorn som en del af betalingen. I situationen hvor billetter bestilles på nettet på forhånd og købes ved afhentning i biografen adskilles bestillings- og betalingsfase med biografapplikationen flyder de to faser sammen. 13

14 App-forskrækkelse og genkendelighed En hang til det velkendte indebærer, at brugerne reagerer positivt på genkendelighed. En testperson kan godt lide, at applikationens opsætning minder hende om biografens hjemmeside, det gør applikationen mere tilgængelig for hende. En anden reagerer derimod negativt på, at sædevalg ser anderledes ud, end hvad han er vant til fra bestilling på nettet. En tredje testperson ser en potentiel fordel ved mobilbetalinger, hvor køb af biografbilletter, parkering, dagligdagsindkøb mv. kobles sammen til ét samlet og genkendeligt system, som gør betalingssituationer lettere at gå til. Sandra (P), ledig diætist, 27 år: Det er jo det samme som på biografens hjemmeside. Det kan jeg godt lide. I forlængelse af denne pointe om et overordnet, integreret system for mobilbetalinger er flere testpersoner bekymrede for, at de er tvunget til at installere en række forskellige biografapplikationer, en for hver biograf. Dertil kommer, at biografapplikationen tilhører en gruppe af underholdningsapplikationer, som alle har lidt samme funktion. Derfor efterspørger flere testpersoner en integrering af forskellige underholdnings- og betalingsapplikationer, herunder som minimum en samlet biografapplikation. Søren (E), bankfunktionær, 56 år: Jeg havde forventet, at jeg bare kunne zoome ind og ud, som man plejer. Bo (S), folkeskolelærer, 27 år: Samme system, alle steder, hver gang. Altid lige ved hånden En stor del af testpersonerne bestiller i dag billetter på nettet, og henter dem efterfølgende i biografen. Biografbestillingshjemmesider opfattes ikke som indrettet til køb, og eventuelle print-selv-billetter kan desuden være en udfordring for dem, der ikke har printer eller er løbet tør for printerblæk. De fleste brugere afhenter derfor bestilte billetter i biografen. I forhold til denne fremgangsmåde er biografapplikationen en forbedring. Victor (E), gymnasieelev, 15 år: Du kan lige hurtigt scanne, og så er du inde. Du skal ikke til at starte en computer op og alt muligt andet. Det er hurtigere og smartere. 14

15 Køb af biografbilletter på mobiltelefonen har også den fordel, at de fleste brugere næsten altid har mobiltelefonen på sig. Computeren er derimod irriterende og langsom: Den skal brugerne hjem og tænde. Biografapplikationen kan derimod benyttes når som helst og hvor som helst. En testperson forestiller sig at købe billetter straks efter hun har mødt veninde på gaden, en anden mens han ser tv med konen. Derved kædes øget spontanitet og tilgængelighed sammen med biografapplikationen. Mette (P), studerende, socialrådgiver, 28 år: Det er smart, jeg lige kan købe billetter, hvis jeg møder en veninde på gaden. Det spontane element skal dog tænkes ind i alle faser forbundet med køb af biografbilletter inkl. situationen efter købet. Brugeren kan spontant beslutte en tur i biografen og kan ligeså spontant ændre planer. Derfor skal det være let at få pengene tilbage ellers vælges en traditionel bestillingsform 6. Indgang til betaling: NFC, QR eller sms SMS: Testpersonerne reagerer instinktivt, når valget om betalingsløsning skal træffes. Brugere vælger det, de kender og er trygge ved. De vil ikke risikere at bruge/spilde lang tid på at sætte sig ind i noget nyt det skal bare fungere! Derfor vælger 41 pct. af testpersonerne sms som førstevalg, da det er mest velkendt. Andre testpersoner er modstandere af sms også selvom de hverken kender QR eller NFC. Begrundelsen er, at sms er ineffektiv: Brugeren skal skrive, vente, svare igen. Dvs. det tager tid og er besværligt. Sms-løsningen indebærer også risikoen for at taste forkert (større fejlmargen), og sms afkræver et større fokus end de øvrige muligheder. Sms er svært at betjene for folk med store fingre, og generelt bryder mange brugere sig ikke om at skrive sms er fra smartphones. Desuden beskrives sms-teknologien i denne sammenhæng som usexet og outdated. Det fremstår uklart for brugerne, at NFC eller QR kun skal benyttes én gang, hvorefter applikationen er gemt på mobiltelefonen. Afsenderen bør derfor være eksplicit i forhold til kommunikationen af biografapplikationen og dens funktionalitet. Mobilbetaling i forbindelse med biografbilletter er nyt for de fleste brugere, og de tager intet for givet. Gunnar (P), lagerarbejder, 63år: Jeg vælger sms, for det er den eneste jeg kender. QR: 54 pct. af testpersonerne vælger QR som førstevalg. Det er hovedsageligt det segment, der ikke kender NFC, og som afviser den besværlige sms-løsning. For en stor del af testpersonerne (især smartphone-brugere) er QR-koder genkendelige, men meningerne om dem er delte. Nogen associerer QR-koder med information eller irriterende reklamer ikke med betaling. 6 Bestilling på forhånd med afhentning kort før filmen starter eller bestilling og køb ved skranken. 15

16 QR-koder opfattes generelt som et komplicerende mellemled. Dels fordi QR-koder allerede betyder noget andet end betaling de repræsenterer adgang til information, ikke penge/betaling og dels fordi QR-koden er et yderligere led i processen og et led, brugeren i sig selv skal forstå. Navnet QR-kode giver heller ikke altid mening, men forveksles med andre koder eller vage idéer om koder. Andre testpersoner synes QR-koder er funktionelle, fordi de kan scannes fra alle vinkler og på afstand. Flere af de testpersoner, der udtrykker størst begejstring for QR, tilhører et segment, som sætter en ære i at være med i første bølge. De vil gerne bryste sig af deres viden om ny teknologi, men kender ikke NFC. Derfor sværger de til QR-koder (indtil de har prøvet NFC). Bo (S), skolelærer, 27 år: De der koder ville jeg ikke røre med en ildtang. Det er noget tåbeligt reklamefis. NFC: De fleste testpersoner kender ikke NFC og er derfor utilbøjelige til at vælge løsningen som førstevalg (kun 2 personer vælger NFC som førstevalg). Nogle skal ligefrem overtales til at prøve det. Efter at have prøvet alle tre muligheder er NFC det foretrukne valg for 91 pct. af testpersonerne; det er hurtigst og giver det bedste flow. Med NFC skal brugeren ikke afbryde omkringliggende aktiviteter for at scanne en kode, som det er tilfældet med QR og sms. Tilgangen via NFC kan derimod udføres i én glidende bevægelse. Victor (E), gymnasieelev, 15 år: Jeg ville helt klart bruge det her frem for kontanter, men jeg ville meget hellere bruge NFC frem for QR-kode. En testperson udtrykker dog skuffelse over måden NFC bliver benyttet på i applikationen. Denne testperson ser gerne, at forløbet optimeres ved, at NFC-funktionen fx også benyttes til scanning af købte billetter. Samme testperson føler sig desuden bøvet ved at skulle helt hen til plakaten for at aktivere NFC-funktionen. Johnny (P), lagerarbejder, 48 år: Er det bare det? Jamen så kan det jo ikke blive nemmere. I forbindelse med det indledende fravalg af NFC er det ikke selve teknologien brugeren fravælger, men det at skulle ind i det ukendte ind i et system, hvor han ikke har været før. Tendensen er, at testpersonerne vælger den velkendte løsning (sms eller QR) og sidenhen vælger det, erfaringen har vist er nemmest/hurtigst (NFC). 16

17 Søren (E), bankfunktionær, 56 år: Hvis det eneste er, at man kommer ind på website, så er jeg skuffet. Brugeren forventer noget ekstra Ca. en tredjedel af testpersonerne handler efter devisen: Nyt er godt (Entusiaster). For denne type brugere er overgangen til en ny betalingsløsning ikke en udfordring. Til gengæld kan Entusiaster være blandt dem, der stiller størst krav til interfacet. Ca. halvdelen af testpersonerne er interesserede i at bruge en ny teknologi, hvis den bidrager til at løse udfordringer/irritationsmomenter i forbindelse med betaling for biografbesøg (Pragmatikere). For en håndfuld testpersoner er fremtidens fremskridt uundgåelige, om de så kan lide dem eller ej (Konservative). Endelig er der et par enkelte modvillige testperson, hvis logik lyder: Nyt er farligt og besværligt (Skeptikere). For alle brugertyper er det dog afgørende, at en specifik ny betalingsløsning giver mening for dem og deres aktuelle situation og (for)brug. Janne (P), gymnasieelev, 17 år: Jeg har ikke noget imod bare at betale, når jeg kommer frem. En håndfuld testpersoner ser ingen synderlig fordel i denne nye måde at betale for biografbilletter på. Denne forbeholdne gruppe rummer både Konservative, Skeptikere samt Pragmatikere. En ældre testperson, Esther på 79 år, mener, at det er for besværligt at sætte sig ind i, da hun alligevel ikke skal i biografen særlig tit. For hende er der ingen fordel; tværtimod gør teknologien køb af biografbilletter mere besværligt. Andre testpersoner er tilfredse med måden hvorpå de i dag køber biografbilletter og ser ingen grund til at ændre på det. De følger devisen: Hvis det fungerer, hvorfor så reparere det? Den nye løsning er forbundet med usikkerhed, mens den traditionelle måde at bestille billetter på fungerer fint og uden risikomomenter. Testen angiver, at de fleste brugere ikke overgår ukritisk til en ny betalingsløsning. De forventer noget ekstra og skal have en belønning for at sætte sig ind i en ny teknologi. Ellers holder de sig til det, de kender, og som de ved fungerer. Usikkerhedsmomenter Blandt testpersonerne er der en tendens til, at mobilbetaling opfattes som mere usikker end almindelig betaling. Årsagerne hertil er forskellige. For nogle er det nyhedselementet de føler sig utrygge ved den nye betalingsform, og sådan ville de sandsynligvis have det, uanset hvad den nye betalingsform indebar. Andre nævner risikoen for at blive frarøvet sin mobiltelefon og en frygt for, at det vil give adgang til omfattende misbrug, fordi alt kan betales via mobilen. For nogen bidrager det til usikkerheden, at betalingen er så hurtig og simpel. Endelig kan manglen på menneskelig kontakt skabe utryghed Internettet er farligt For især den ældre generation kan internettet udgøre en farlig størrelse, og mange ældre brugere afholder sig fra at bruge internettet til køb og netbank. Årsagerne til usikkerheden kan være mange og 17

18 bør undersøges nærmere, herunder: frygt for snyd, skepsis over for systemet og usikkerhed i forhold til egen formåen. Det er ikke udelukkende ældre testpersoner, som udtrykker bekymring om ubekendte, virkelige eller uvirkelige, forestillede aktører mellemled og/eller hackere, der mudrer vandene. Især Konservative, men også nogle Pragmatikere, mister følelsen af A-Z i fødekæden (bestillings- og betalingsforløbet) og er utrygge ved at sende deres personlige kortoplysninger ud i det ukendte og uberegnelige cyberspace. Usikkerhed i forhold til mobilbetaling kommer til udtryk i ambivalente holdninger og refleksioner omkring PIN og lagring af kortoplysninger. 17 årige Janne vil have PIN på alting altid og gerne dobbeltkode (dvs. både log in og pinkode). Samtidig vil hun gerne have gemt sine kortoplysninger men kun hvis hun er sikker på, oplysningerne kun er på hendes mobiltelefon. Hun bryder sig ikke om, at kortnumre osv. huskes på nettet. Jannes ambivalente udsagn illustrerer, at telefonen opfattes som noget meget privat. Den er eksklusivt brugerens, og brugeren forestiller sig at kunne gemme oplysninger på den, som er helt private og ikke lægges ud på nettet. En manglende forståelse for den tekniske sammenhæng mellem offline/online skaber utryghed og tvivl om sikkerheden ved mobilbetaling på et mere overordnet niveau. Aviaja (K), studerende, arktisk ingeniør, 33 år: Det føles mere sikkert at betale til en person i biografen. Kendskab skaber tryghed Ofte skabes utrygheden af en kombination af usikkerhedsmomenter. Nogle usikkerhedsmomenter vil blive mindre i takt med, at mobilbetaling bliver mere udbredt. Flere af de forsigtige testpersoner (Pragmatikere, Konservative og til dels Skeptikere) nævner, at de ville føle sig mere trygge ved at overgå til mobilbetalinger, hvis deres venner/familie brugte det. Entusiaster kan bidrage til at bane vejen for mobilbetaling, da andre brugere følger trop, når teknologien er blåstemplet af nogen, de kender og stoler på. Esther (K), folkepensionist, 79 år: Netbank bryder jeg mig ikke om. Det er nok den der mistro til nettet. De få gange jeg har købt noget på nettet, der har jeg haft det sådan, skulle jeg nu virkelig oplyse det her? Men det er sådan nogen ting børnene ønsker sig, der kun kan fås på nettet, og så har jeg gjort det. Også softwareudviklere kan bidrage til at skabe tryghed. Det er vigtigt at understrege sikkerheden i form af et tillidsvækkende interface (seriøst udseende, farve/ordvalg mv.) samt ved at understrege den seriøse afsender. 18

19 Lasse (E), jurist, 28 år: Jeg savner et symbol eller en tekst, der viser, det er en sikker forbindelse, eller at Nets har godkendt at det. Internetforbindelse og batteri Mobilbetaling skaber også en anden form for utryghed på grund af mobiltelefonens begrænsninger. Hvad gør brugeren fx, hvis der er dårligt net eller mobiltelefonen løber tør for strøm? Her opfattes kontanter som mere pålidelige dem kan brugeren falde tilbage på, og mange har altid lidt kontanter på sig som back up. Flere testpersoner spekulerer over, at mobilbetaling er lig med en afhængighed af at have batteri på mobiltelefonen. Denne afhængighed stemmer dårligt overens med nutidens smartphones, der hurtigt løber tør for batteri. Sille (P), gymnasielev, 17 år: Hvad gør man, hvis nettet er nede? I nogle tilfælde var nettet langsomt eller virkede slet ikke under testningen. Når det skete, kunne Lab Agenten observere, hvorledes testpersonerne meget hurtigt blev utålmodige og/eller utrygge. Blandt en del testpersoner stimulerede det langsomme net også en tvivl om pålideligheden af systemet. Rene (K), ledig blikkenslager, 40 år: Det kan være rigtig rigtig skidt jo, hvis ikke man har nogen penge på sig. Testpersonerne finder det problematisk, at mobilbetaling er afhængig af internetforbindelse. Det skaber utryghed, fordi brugere ikke ved, hvad de skal gøre, hvis nettet er nede. Kan de fx blive fanget i en transaktion, de ikke kan fuldføre eller bruge? Og hvad gør de, hvis de ikke har et alternativ? Popcorn og sodavand Applikationen giver mulighed for at forudbestille popcorn og drikkevarer etc. til biografturen. Et fåtal af testpersonerne betragter det som en god mulighed at købe popcorn, sodavand mv. på forhånd. For disse testpersoner er snacks et uundværligt element ved biografturen, og for dem er det rart, at alt er bestilt og betalt på forhånd. Ole (E), muskelsvind, selvstændig i importbranchen, 57 år: Hvad er en biograftur uden popcorn. 19

20 Andre testpersoner finder muligheden for forhåndskøb af popcorn irrelevant. Turen igennem slikbutikken er en del af udflugten, og de mener først de kan vide, hvad de har lyst til, når de står i biografen. Sille (P), gymnasieelev, 17 år: Man kan jo først mærke, om man har lyst til popcorn, når man står i biografen. Et flertal af testpersonerne er indifferente og ser ingen synderlig forskel på vanlig købsform og forhåndskøb via mobilen. Disse testpersoner kan ikke forstå, hvad fordelen er ved at købe popcorn via deres mobiltelefon. De forudser tværtimod, de fortsat skal stå i kø for at veksle deres kuponer til de betalte varer. Herved kan den forudgående betaling udløse en negativ effekt: Brugeren har ydet en ekstra, forudgående indsats, men vinder ikke noget på det. Et par af testpersonerne visualiserer et scenarie med cola og popcorn, der står ved sæderne, når de kommer ind i salen; med fare for lunken cola og kolde popcorn. Niclas (P), selvstændig i musikbranchen, 34 år: De står jo ikke og pakker det for mig alligevel. 20

RAPPORT PARKERING TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT PARKERING TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT PARKERING TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 NDLEDNING 5 PARKERINGSSCENARIET 7 KONKLUSIONER 9 INDSIGTER 11 METODISKE OVERVEJELSER 21 FREMTIDENS PENGE 23

Læs mere

LIVE TEST AF BIOGRAF APP

LIVE TEST AF BIOGRAF APP innovationlab SIDE 1 LIVE TEST AF BIOGRAF APP Opsummering af findings fra live test Den opportunistiske biografgænger At gå i biografen er som regel en impulsiv handling. De fleste nævner, at de ikke synes,

Læs mere

RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 INDLEDNING.............................................. 5 DETAIL-SCENARIET...........................................

Læs mere

RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 INDLEDNING.............................................. 5 EVENTSCENARIET...........................................

Læs mere

RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 INDLEDNING.............................................. 5 SOCIALSCENARIET...........................................

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen RAPPORT Mobilt lånerkort Brug af smartphone som låner-id af Mogens Larsen Silkeborg Bibliotek juni 2013 1 Indhold ABSTRACT... 3 BAGGRUND... 4 Selvbetjente biblioteker... 4 TEKNIK... 5 HTML5... 5 Funktionalitet...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Brugervejledning til medarbejdere - STARK Tøjwebshop

Brugervejledning til medarbejdere - STARK Tøjwebshop Brugervejledning til medarbejdere - STARK Tøjwebshop Indholdsfortegnelse 1. Kom godt i gang med STARK Tøjwebshop.... 2 1.1. Hvor og hvornår kan du tilgå STARK Tøjwebshoppen?... 2 2. Køb på STARK Tøjwebshop....

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

SIMPEL OFFLINE MANUAL

SIMPEL OFFLINE MANUAL SIMPEL OFFLINE MANUAL Hvis kassen mister internet forbindelsen, arbejder man videre på Simpel Offline. Nedenfor er forklaring på, hvordan man gør. Det er meget vigtigt, at flere i butikken ved hvordan

Læs mere

Nordenta Webshop. - online-bestilling har aldrig været lettere

Nordenta Webshop. - online-bestilling har aldrig været lettere Nordenta Webshop - online-bestilling har aldrig været lettere Nordentas webshop gør det nemt for dig, at bestille forbrugsvarer, når det passer dig. Udvidede søgemuligheder, bedre billeder, klinikkens

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort Indhold BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort 1. Log ind. Side 2 2. BilletPro. Skærmens funktioner/ Scanneren... Side 3-6 3. Billet bestilt via Internettet. Side 7-9 4. Billet bestilt

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Wallet MasterCard på mobilen - Sådan kommer du i gang!

Wallet MasterCard på mobilen - Sådan kommer du i gang! Wallet MasterCard på mobilen - Sådan kommer du i gang! Forudsætninger for at benytte My Wallet. Du skal have: en Smartphone med styresystemet Android med minimum Lollipop 5.0 eller nyere en Netbank i Fynske

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Author: JS.30.06.2013 SaniProLogic / Easy 3000/4000 Kom godt i gang - beboer Side 2/7 Brugerfladen på Internettet Saniva.dk

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014 Vi lytter til jeres ønsker Sidste år talte vi med mange filmklubber, som fortalte os, at de ønskede flere funktioner i CBAS administrationssystemet. Vi har derfor

Læs mere

Sådan bruger du en online-kalender sammen med din mobiltelefon

Sådan bruger du en online-kalender sammen med din mobiltelefon Hvorfor er det en god ide at bruge en online-kalender sammen med min mobiltelefon? Der er næsten kun fordele ved at bruge en online-kalender sammen med sin mobiltelefon: Du har altid din kalender med dig,

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG Før du går i gang Inden I går i gang, skal du vide følgende: Spillet kan kun spilles på tablets og computere både stationære og bærbare. Spillet virker IKKE

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

TILMELDING OG BRUG AF SWIPP

TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Swipp Kundeservice kan kontaktes på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00, helligdage kl. 10.00 15.00 eller ved at sende mail til kundeservice@swipp.dk. TILMELDING

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Oplæring til tidsbestilling

Oplæring til tidsbestilling Oplæring til tidsbestilling Man har forskellige muligheder for at bestille en tid til sin golfrunde på denne side vil jeg forsøge at beskrive disse muligheder. Dette skal bruges som en vejledning I kan

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET

FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET SKOLECAFÉ KORTET DEN KONTANTLØSE SKOLECAFÉ FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET Skolecafé kortet er et betalingskort, som skal benyttes til indkøb i Skolecaféer eller skolekantiner på disse 8 folkeskoler

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Fremtidens kontantfri betaling

Fremtidens kontantfri betaling Fremtidens kontantfri betaling Et komplet system til håndtering af kontantløs betaling og registrering Hvad er Skolepenge? Skolepenge er et komplet system til håndtering af kontantfri betaling - i skolernes

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Kvantitativ undersøgelse. Film- og biografattraktivitet for det danske filmpublikum

Kvantitativ undersøgelse. Film- og biografattraktivitet for det danske filmpublikum Kvantitativ undersøgelse Film- og biografattraktivitet for det danske filmpublikum Februar 2001 CA/MiB/VV/ViC Februar 2001 Job no. 2000.236 Indhold Indledning... s. 1 Konklusioner... s. 5 Resultater...

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET

FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET SKOLECAFÉ KORTET DEN KONTANTLØSE SKOLECAFÉ FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET Skolecafé kortet er et betalingskort, som skal benyttes til indkøb i Skolecaféer eller skolekantiner på disse 9 folkeskoler

Læs mere

DINE FORDELE.. i Club Matas pointshop!!

DINE FORDELE.. i Club Matas pointshop!! DINE FORDELE.. i Club Matas pointshop Vis dit medlemskort hver gang du handler i en Matas butik, Matas Webshop eller hos ClubM partner, og få point. Læs mere her. du handler for Du optjener du handler

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 M = Moderator Gruppemedlemmerne er nævnt som respondenter. Vores egne kommentarer, til det vi observerer, er markeret med parenteser. Moderator

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS

Vejledning til udfyldelse. af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Vejledning til udfyldelse TNS af den digitale version af den nationale brugerundersøgelse. Digital indsamling hvorfor det? Fordelene ved at digitalisere er, at undersøgelsen bliver mere dynamisk og I, udstillingsstederne, får bedre

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Optuner brugertest. Brugertest med 5 brugere Desktop. WhiteAway.dk August 2016

Optuner brugertest. Brugertest med 5 brugere Desktop. WhiteAway.dk August 2016 Optuner brugertest 1 Brugertest med 5 brugere Desktop WhiteAway.dk August 2016 Metode og dokumentation Optuner Brugertest 2 Denne rapports opbygning 1. Metode og dokumentation (denne side) 2. Brugertestens

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

http://www.billetlugen.dk/logind/

http://www.billetlugen.dk/logind/ 2 1. Gå ind på web-adressen: http://billet.fck.dk Her skal I logge ind med den e-mail og adgangskode, som står i den velkomstmail I har modtaget. 2. Det er vigtigt at I som minimum retter email-adressen

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Chauffør.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Chauffør. Brugerguide til Wuxus - For dig som er Chauffør. Log ind Trin 1 - Log ind Trin 2 - Start dagen Opgaver Accepter / Afvis opgave Scanner Lasteoversigt Slut dag Denne guide hjælper dig i gang med grundlæggende

Læs mere

RAPPORT. App 4. projekt 3. semester. www.mypedersen.dk/sem3projekt4app.html Mail: mypedersen@gmail.com

RAPPORT. App 4. projekt 3. semester. www.mypedersen.dk/sem3projekt4app.html Mail: mypedersen@gmail.com RAPPORT App 4. projekt 3. semester Uarbejdet af Mayianne Nøks Pedersen, den 15. november 2012 www.mypedersen.dk/sem3projekt4app.html Mail: mypedersen@gmail.com INDHOLDSFORTEGNELSE PROBLEMFORMULEREING...

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere