Kundetilfredshedsundersøgelse. Uge Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kundetilfredshedsundersøgelse. Uge 40-2012. Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1"

Transkript

1 Kundetilfredshedsundersøgelse Uge Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 1

2 Kundetilfredshedsundersøgelsen 2012 Regionstog A/S har siden januar 2009 været operatør på lokalbanestrækningerne i Region Sjælland: Odsherredsbanen, Tølløsebanen, Østbanen og Lollandsbanen. I kontrakten mellem Trafikselskabet Movia og Regionstog er det fastsat, at Regionstog én gang om året skal gennemføre en kundetilfredshedsundersøgelse blandt kunderne på de fire strækninger. Kundetilfredsundersøgelsen danner grundlag for løbende kvalitetsforbedringer. Resultatet af kundernes svar på en række tilfredshedsspørgsmål danner samtidig grundlag for udbetaling af bonus eller opkrævning af bod for Regionstog. Undersøgelsen i 2012 blev foretaget i uge 40 som en stikprøveundersøgelse blandt kunderne på Kundetilfredsheden 2012 Kundetilfredsheden i undersøgelsen for 2012 fremgår af skemaet på næste side, hvor den også sammenlignes med resultaterne for kundetilfredshedsundersøgelserne i årene Af tabellen fremgår tilfredsheden hos kunderne på 13 spørgsmål, som samlet bedømmes på en skala fra 0 til 5, hvor 0 står for meget utilfreds og 5 for meget tilfreds. Hvert enkelt kvalitetsspørgsmål vægtes forskelligt i udregningen af den samlede kundetilfredshed. Kundetilfredshedsundersøgelsen 2012 viser, at den overordnede tilfredshed blandt kunderne hos Regionstog er steget med 0,02 til 4,04. Odsherredsbanen Tølløsebanen Østbanen og Lollandsbanen. Respondenterne er - ligesom de foregående år - udvalgt blandt kunderne på stort set alle tog, så alle tidspunkter på døgnet og ugen er repræsenteret. Uddelingen af skemaerne er foretaget tilfældigt af togrevisorerne, så kunderne på de udvalgte togafgange alle har haft mulighed for at deltage. Svarprocenten for undersøgelsen er 91,5 % svarende til 1097 af 1200 uddelte skemaer, nemlig 300 på hver strækning. I forbindelse hermed skal det nævnes, at kontrakten kun foreskriver uddeling af 100 skemaer på hver strækning, men at Regionstog også i 2012 har valgt et større antal skemaer for at få et bredere grundlag for målingen af kundetilfredsheden. Skemaets udformning Skemaet (fra Tølløsebanen) er vedlagt som bilag 1 På forsiden blev kunden, der blev bedt om at udfylde skemaet, orienteret om undersøgelsen således: Kære kunde på Tølløsebanen! Din mening er vigtig for os, og med denne undersøgelse kan du hjælpe os med at gøre din rejse og servicen for dig og dine medpassagerer så god som mulig. Med dine svar fortæller du os om dit rejsemønster og din oplevelse af rejsen, herunder forhold, som du anser for vigtige, når du rejser med Regionstog. Du bedes udfylde skemaet i forbindelse med den rejse, hvor du får skemaet udleveret, og så aflevere det til togpersonalet, inden du står af. På forhånd tak for din deltagelse i undersøgelsen. Med venlig hilsen Besvarelserne Besvarelserne er nogenlunde éntydige. Dog har nogle respondenter også i år glemt, at spørgsmålene rettede sig direkte mod den rejse, som de var i færd med at foretage. Således indeholder nogle af de udfyldte skemaer angivelse af flere transportmidler før/efter rejsen samt flere svar på brugt rejsehjemmel. I forhold til kundetilfredshedsundersøgelsen i 2011 er der foretaget en justering i nogle af spørgsmålene. Bl.a. er spørgsmålet om benyttet billet eller kort ajourført f.eks. med HyperCard og man kunne kun Movia-klippekort på Østbanen (Movia Hovedstaden). De ikke kontraktbundne spørgsmål har i 2012 været koncentreret om Regionstogs informationssystem i tog og på stationer. Desuden er der igen spurgt om kundernes kendskab til R-nettet (bus og tog 2 gange i timen) samt Movias rejsegaranti. Endelig har Regionstog spurgt kunderne om de tager cyklen med toget. Anne Frydendahl Kundechef Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 2

3 Kundetilfredshedsundersøgelse Spørgsmål Antal besvarelser Beregning af tilfredshed Meget tilfreds Tilfreds Både/og Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Beregnet tilfredshed Vægtning Vægtet tilfredshed Vægtet tilfredshed Vægtet tilfredshed Vægtet tilfredshed Information på denne station ,84 6% 0,23 0,22 0,22 0,22 Mulighed for at købe billet ,81 6% 0,29 0,27 0,27 0,23 Information i dette tog ,97 6% 0,24 0,22 0,22 0,24 Mulighed for at få siddeplads ,18 6% 0,25 0,26 0,25 0,26 Trygheden i dette tog ,28 6% 0,26 0,26 0,25 0,26 Temperaturen i dette tog ,89 6% 0,23 0,23 0,23 0,24 Ventilationen i dette tog ,76 6% 0,23 0,23 0,22 0,23 Indvendig rengøring ,09 6% 0,25 0,24 0,24 0,25 Udvendig rengøring * ,98 6% 0,24 0,25 0,25 0,26 Vedligeholdelse af dette tog * ,01 6% 0,24 0,24 0,24 0,26 Din rejse alt i alt ,19 22% 0,92 0,93 0,90 0,94 Overholdelse af køreplanen ,88 6% 0,23 0,24 0,23 0,24 Overholdelse af korrespondance ,72 6% 0,22 0,22 0,21 0,23 Mulighed for at kontakte RT ,57 6% 0,21 0,21 0,21 0,26 SAMLEDE KUNDETILFREDSHED 4,04 4,02 3,94 4,11 * Regionstog havde i 2009 formuleret ét samlet spørgsmål: "Vedligeholdelse af dette tog (udvendig rengøring, bl. a. fjernelse af grafitti)" 12. november 2012 Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 3

4 Kundernes rejsemønstre Der er flest rejser til/fra banernes stationer, hvor der er forbindelse til/fra DSB samt i et vist omfang R-nettet. Rejserne fordeler sig således: til/fra til/fra Tølløse 58/52 63/51 Slagelse 73/55 93/50 Nykøbing F 122/51 102/71 Holbæk 112/78 105/92 Køge 145/ /64 Rejsehyppighed Siden 2011 er antallet af kunder, der rejser med Regionstog 5 eller flere dage om ugen, steget markant fra 46 % til hele 57 %, hvilket er en rigtig flot stigning. Det er naturligvis gruppen af pendlere og uddannelsessøgende, der bruger HyperCard, som udgør stigningen. Antallet af kunder, der rejser 2-4 dage pr. uge ligger på samme niveau som i dage pr. måned 8% 1 dag om ugen 6% 2-4 dage pr. uge 21% Rejsehyppighed Mindre end 1 dag pr. måned 8% 5 eller flere dage pr. uge 57% Udviklingen i rejsehyppighed Nedenstående figur viser, hvorledes rejserne med Regionstog i stigende grad koncentreres til pendlerne. Uddannelseskort 5% HyperCard 14% Periodekort 20% Rejsehjemler Anvendte rejsehjemler 2012 Anvendte rejsehjemler 2012 Mobil-/SMS-billet 3% Print-selv-billet 1% DSB-Klippekort 6% Kontantbillet 12% Rejsekort 39% Udviklingen går i den helt rigtige retning mht. brug af Rejsekort. Samlet set anvender hele 39 % af kunderne Rejsekort som rejsehjemmel mod 35 % i Det skal også ses i lyset af, at kunderne på Østbanen stort set ikke anvender Rejsekortet ved lokale rejser, da rejsen koster mere end en kontantbillet pga. udfordringer med grænseoverskridende rejser mellem Movia Syd og Movia Hovedstaden. Lollandsbanen er igen i år højdespringeren for brug af Rejsekort med hele 65 % mod 61 % i De nye muligheder, der i 2012 er kommet med rejsekortet som f.eks. tjek-ind ekstra og i det hele taget større muligheder for brug af Rejsekortet på hele Sjælland, har givet et langt bredere kendskab til Rejsekortet, og dette er naturligvis også med til at øge brugen. Regionstog har gennem hele 2012 markedsført Rejsekortet på skærme i tog og på hjemmeside,og der er ingen tvivl om, at dette har haft en effekt. Ligeledes rådes alle kunder, der modtager en kontrolafgift til at erhverve sig et rejsekort med tilhørende tank-op-aftale. Rejser med DSB-klippekort udgør kun 6 % mod 9 % i DSB-klippekort bruges fortsat meget i forbindelse med takstoverskridende rejser på Østbanen Når man sammenligner rejsehyppighed med anvendte billettyper, må man for 2012 konkludere, at Regionstog s kunder i stort omfang vælger den prismæssigt mest fordelagtige billettype, til deres rejse eller flere dage pr. uge dage pr. uge 1 dag om ugen 1-3 dage pr. måned Mindre end 1 dag pr. måned Brug af kontantbillet er i 2012 således faldet med 5 % på stort set alle baner og ligger nu på 12 % mod 17 % i I runde tal er faldet på 5 % stort set overført til brug af Rejsekort. Denne udvikling ser vi meget gerne fortsætter i de kommende år. Der er noteret mindre stigninger i anvendelse af Hypercard, Uddannelseskort samt mobil-/sms-billet. Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 4

5 Formål med rejsen Indkøb 4% Forretningsrejse 1% Fritidsrejse 9% Formål Formål med rejsen 2012 i 2012 Andet 16% Uddannelse 27% Pendler 43% I 2012 ser vi pæne stigninger i antallet af pendlere, der nu udgør 43 % af vores kunder mod 34 % i Ligeledes ser vi stigninger i gruppen Uddannelse der nu udgør 27 % af vores kunder mod 19 % i Den meget store del af disse kundesegmenter bevirker, at vi fremadrettet skal være meget bevidste om, at de faciliteter, som vi ved disse kunder efterspørger, f.eks. adgang til Internet, driftsinformationer mv., er helt optimale. Netop oplysningerne om formål med de enkelte rejser giver anledning til at tænke målrettet markedsføring overfor specielle kundegrupper. Som noget nyt har vi i kundeundersøgelsen 2012 givet kunderne mulighed for at svare indkøb som formål med rejsen. Det har 4 % af vores kunder svaret, og vi vil fremover holde øje med udviklingen og evt. tænke nye samarbejder med f.eks. indkøbscentre ind i budskaberne til kunderne. På Tølløsebanen, hvor der i flere byer stort set ikke mere findes butikker f.eks. med dagligvarer, udgør kunder med indkøb som primært rejseformål hele 7,5 %. Før og efter rejsen med Regionstog Hvorledes kommer kunderne til og fra Regionstog Før og efter rejse med Regionstog Andet 1% Spørgsmålene: Hvordan kom du til dette tog? og Hvordan skal du videre fra dette tog? tæller i alt 2189 svar. Fordelingen er stort set som i En stigning på ca. 5 % i det samlede antal transporterede kunder har ikke haft indvirkning på, hvorledes man kommer til og fra toget. Ca. 50 % går til og fra Regionstog og må betragtes som lokale kunder. Lægges kombinationen bus samt cykel/ knallert til, udgør de lokale kunder ca. 73 %. Tog 11% Bil 6% Bus 10% Cykel/knallert 16% S-tog 6% Gang 50% Forholdsvis få kunder benytter bil ved transport til/fra toget. Procentvis fordeling af rejser efter billettype Rejsekortet har siden sommeren 2012 kunnet bruges i alle busser og tog øst for Storebælt samt i tog i resten af landet. Som nævnt på side 4 er Rejsekortet den foretrukne billettype hos kunderne på Lollandsbanen. Det skyldes nok først og fremmest, at Rejsekortet fra 24. oktober 2011 helt erstattede alle andre rabatformer i Movia Syd undtagen pendlerkortet, HyperCard og Uddannelseskort. Dernæst, at mange kunder foretager jævnligt rejser i Movia Syd, hvor Rejsekortet giver rabat ved første rejse. På Østbanen får kunderne ikke den rigtige pris for en rejse ved brug af Rejsekortet på grund af takstgrænsen mellem Movia Hovedstaden og Movia Syd. Som erstatning for Rejsekort vælger relativt mange kunder på Østbanen at bruge DSB klippekort. Priser på en rejse Faxe Ladeplads-Køge: Kontantbillet: 28,00 kr. 10-turs DSB klippekort: 21,00 kr. Rejsekort, personligt: 45,00 Rabattrin 0 (1-3 rejser) Rejsekort, personligt: 27,90 Rabbattrin 4 (22-27 rejser) Peiser på en rejse Nakskov-Sakskøbing: Kontantbillet: 60,00 kr. Rejsekort, personligt 34,00 kr. (1-3 rejser) I takt med løbende reklamering for Rejsekortet samt udløbe for brug af Movia-klippekort i Movia Vest fra 30.november 2012 har der også været en stigning i brug af Rejsekortet i Movia Vest med størst fremgang på Odsherredsbanen. Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 5 Når man studerer den procentvise fordeling af rejser efter billettype, så køber % af kunderne fortsat kontantbilletter, men salget af kontantbilletter til rejser med Regionstog er faldende. HyperCard og Uddannelseskort bruges af % af kunderne. Mobil- og SMS-billet benyttes mest på Odsherredsbanen og Tølløsebanen, måske fordi relativt mange stationer som eneste alternativ kun har Baut-billetautomater til mønter.

6 Procentvis fordeling af rejser efter billettype 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Movia Klippekort Print-selv-billet Mobil-/SMS-billet Uddannelseskort HyperCard Periodekort DSB-Klippekort Rejsekort Kontantbillet 20% 10% 0% Lolland 2012 Lolland 2011 Øst 2012 Øst 2011 Odsherred 2012 Odsherred 2011 Tølløse 2012 Tølløse 2011 Ligesom i 2011 har kundetilfredsundersøgelsen i 2012 også givet respondenterne muligheden for at angive, hvad man som kunde anser som særlig vigtigt for en god rejseoplevelse med Regionstog. Tog til tiden har absolut højeste prioritet. Det er forståeligt, da dette ønske er naturligt for enhver kunde uanset om det er en lokal rejse udelukkende med Regionstog eller en rejse med skift til/fra enten bus eller DSB-tog. Hvad er vigtigt for en god rejseoplevelse Hvad er vigtigt for en god rejseoplevelse Herefter følger - omend med et væsentligt færre antal - ønskerne til gode forbindelser til/fra DSB. Her er en svag stigning, som stemmer overens med opgørelsen over kundernes rejsemønstre. Ønsket om at få god information på station og i tog vælges af ca. 25 %. I Regionstog arbejdes der ikke bare med at forbedre information om rejsen på station og i tog, men også gennem webside, Rejseplan og MitMovia m.fl Også i år har adskillige kunder givet kommentarer, hvor de fremsætter ønsker - ofte med gode ideer -til, hvorledes deres rejseoplevelse kan blive bedre. Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 6

7 Undersøgelsen af tilfredsheden med den konkrete rejse Kundetilfredshedsundersøgelsen 2012 viser, at 986 ud af 1097 kunder enten har været Meget tilfreds eller Tilfreds med rejsen, svarende til 90 % (89 % i 2011 og 83 % i 2010). Se skemaet på side 3. Det er dog ikke kun selve transporten, der er i kundernes fokus, når rejsen skal vurderes. Derfor arbejdes der i Regionstog med tiltag, så transporttiden kan udnyttes til f.eks. arbejdstid,ved at tilbyde gratis internet. På sigt arbejdes der også andre serviceydelser i tilknytning til vores tog og stationer, f.eks. mulighed for indkøb. Omlægning af kundebetjeningen Togrevisorerne er flyttet fra trafikafdelingen til kundeafdelingen. Den ændrede kundeinformation/-betjening har betydet nye tiltag på så kunderne ikke blot via en almindelig mail kan skrive til Regionstog. Man kan nu direkte udfylde formular vedr. kontrolafgifter samt bestille gruppebilletter og plads via nettet. Går man ind i spørgeskemaets enkelte spørgsmål, så fremstår følgende områder som områder, hvor Regionstog skal søge en forbedring i bestræbelserne på at være Danmarks bedste jernbane, hvor kunder føler sig i fokus. 1) Overholdelse af korrespondancer til bus og andre tog. 2) Mulighed for at kontakte Regionstog. Trafikafdelingen arbejder sammen med DSB ihærdigt på bedre korrespondancer på overgangssstationerne. Køreplanerne er tilretteligt så der er tid til skift, men selv ved mindre forsinkelser kikser kommunikationen mellem mellem Regionstog s og DSB, så kunder ser deres tog køre. Der arbejdes på at løse den opgave bl.a. i de såkaldte præcisiongrupper. ITS - Intelligent trafikstyring Sideløbende med de nævnte ændringer har Regionstog nu intelligent trafikstyring (ITS) i tog og på stationer. I forbindelse hermed bruger Regionstog nu et regularitetsprogram, hvor køreplaner, materielløb og turlister som basisdata danner grundlag for overvågning af de enkelte togs fremdrift på strækningerne. Med de opsamlede data beregnes togets realtid, og kunderne får information om ankomsttid for næste station samt om eventuelle forsinkelser. Forsinkelser på mere end tre minutter vises på informationsskærme ikke blot i togene, men også på stationerne. Med systemet kan personalet på driftscentralen også skrive meddelelser, f.eks. om ændrede forbindelser til tog og busser, glatte perroner og ændringer i forbindelse med infrastrukturarbejder. Det nye ITS-system blev - efter leverandørens konkurs - først sat i drift i løbet af foråret Spørgsmålet vedr. Mulighed for at kontakte Regionstog er i virkeligheden nok uklart. Menes der direkte kontakt til til personale i tog og på stationer eller kontakt f.eks. til kundecenter. Det har dog ikke betydet, at der ikke arbejdes med at give kunderne en bedre kundeservice. Bl.a. indførelse af Rejsekortet betød faldende aktivitet ved Regionstogs tre tilbageværende billetsalgssteder i Nakskov, Maribo og Hårlev medførte en reorganisering af kundeinformation m.m. i løbet af Der blev etableret en ny kundeafdeling, som tager sig af alle kunderelaterede funktioner så som kundehenvendelser via mail, telefon og brev samt administrativ håndtering af kontrolafgifter. Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 7

8 Temperatur og ventilation i togene I de tidligere kundetilfredshedsundersøgelser havde kunderne en del kommentarer vedr. klimaforholdene i togene - ikke mindst i IC2-togene på Lollandsbanen. I 2012 er den beregnede tilfredshed både mht. temperatur og ventilation i togene henholdsvis 3,89 og 3,76. Siden efteråret 2011 har værkstedet i Nakskov indbygget velfungerende klimaanlæg på 5 af IC2-togene, og alle 13 IC2-tog bliver ombygget. Selv om ikke alle tog endnu er ombygget, så har kunderne øjensynligt bemærket, at der er sket forbedringer, da antallet af supplerende kommentarer vedr. klimaforholdene er faldet. Rengøring Den indvendige rengøring af togene er kunderne tilfredse med, og fra 2011 til 2012 er den beregne3de tilfredshed steget med 0.03 til 4.09, og det er jo kun godt, når netop et rent og pænt tog har kundernes opmærksomhed i prioritering af ønskerne til en god rejse. Vi har i kundeundersøgelsen 2012 sat Information i fokus med nogle spørgsmål. Information i dette tog Regionstogs informationssystem i tog og på stationer, som Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje har givet penge til, er blevet vel modtaget hos kunderne. Af 1028 svar finder 87 % af respondenterne, at informationerne på skærmene er nyttige. Igennem hele året har Regionstog kommunikeret mange forskellige budskaber ud til kunderne via ITS skærme i togene. Informationen har været specifik for den enkelte bane. Kommunikationen kan deles op i disse forskellige kategorier: Driftsinformation nye køreplaner, sporarbejde, broarbejde og løvfald. Information m.m. Generel kommunikation om, hvordan man skal gebærde sig i toget, det være sig respekt af stillezonen, ikke fødder på sæderne og giv plads så udstigning kan foretages inden påstigning samt information om at huske at have gyldig rejsehjemmel. Relevant og rettidig information om forskellige billet typer, nye tiltag for f.eks. gruppe tjek-ind på Rejsekortet samt udløb af f.eks. klippekort. Særarrangementer f.eks. Sommerland Sjælland, Historie på skinner, Maribo Jazz, Revy perler på stribe osv. Kampagne informationer Naboskab på skinner, R-net, Rejsekort, juletog. Tilfredsheden blandt vores kunder er løftet med 0,26 % via pæne stigninger i kategorien meget tilfreds og tilfreds, men lige så vigtigt er kategorien utilfreds og meget utilfreds og ved ikke blevet mere end halveret. Der er udarbejdet ca. 150 forskellige dias i løbet af Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 8

9 Kundernes prioritering af informationer på ITS skærme Vi har bedt kunderne afkrydse, hvilke informationer de kunne tænke sig at finde på vores ITS skærme i togene. Svarene fordeler sig som følger: Lokale tilbud/informationer 43 % Nyheder 36 % Vejret 19 % Reklamer 2 % Det sender meget klare signaler om, at mængden af evt. fremtidige kommercielle reklamer skal overvejes nøje og skal i højere grad drejes hen mod lokale tilbud, så budskaberne bliver differentieret i forhold til de lokale strækninger. Vi vil søge at dreje den fremtidige udvikling af ITS systemet hen mod at kunne tilbyde indhold, der matcher kundernes ønsker. Kundernes prioritering af informationer på ITS-skærme Mulighed for at købe billet På spørgsmålet om muligheden for at købe billet har kunderne i 2012 givet en besvarelse, der ender i en beregnet tilfredshed på 4,81 imod 4,53 i Over kunder har angivet at de enten er tilfreds eller meget tilfreds og ingen har besvaret utilfreds eller meget utilfreds dette gælder også på Lollandsbanen og Østbanen, hvor Regionstog i 2011 lukkede billetsalg. Lokale tilbud/ informationer 43% Vejret 19% Nyheder 36% Det er en fantastisk udvikling, der skyldes at kunderne er blevet meget glade for at anvende Rejsekortet. Derudover har Regionstog gennem hele året gjort meget ud af at kommunikere billetmulighederne i såvel kampagner som på skærmene i togene samt at vores togrevisorer har givet optimal information om Rejsekort og tank-op-aftaler til kunderne i togene. Reklamer 2% Hvor fandt du køreplanen? Vores kunder har i dag flere muligheder for at finde oplysninger om rejsen. Den absolut mest brugte er Rejseplanen, som hele 40 % af vores kunder anvender. I 2011 var tallet 25 %. Regionstogs trykte køreplaner anvendes af i 2012 af 35 % af vores kunder, hvilket er status quo i forhold til I vores markedsføring henviser vi meget ofte direkte via QR-kode til den aktuelle køreplan på vores hjemmeside eller til Rejseplanen Hvor fandt du køreplanen? 405 Hvor fandt du køreplanen? R-nettet I 2009 lancerede Movia R-nettet, Region Sjælllands overordnede trafiksystem for lokalbaner, buslinjer sammen med DSB og DSB S-tog. R-nettet har sit eget logo, og der er gjort meget for, at dette trafiksystem skal blive hver mands eje kunder svarede ja til, at man vidste, at R-net er bus og tog 2 gange i timen, svarende til 70 % af besvarelserne Movia Rejsegaranti 79 (82 i 2011)har svaret, at de har brugt Movias Rejsegaranti i forbindelse med en rejse med Regionstog. Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 9

10 Bilag 1: Spørgeskema, Østbanen 1) Hvor er din rejse med Regionstog begyndt? Tølløse Nyrup Skellebjerg Kr. Eskilstrup Stenlille Ruds Vedby St. Merløse Vedde Høng Bagmarken Dianalund Slagelse 2) Hvor stiger du af toget? Tølløse Nyrup Skellebjerg Kr. Eskilstrup Stenlille Ruds Vedby St. Merløse Vedde Høng Bagmarken Dianalund Slagelse 3) Hvordan kom du til dette tog? Gang Cykel/Knallert/Scooter Bil Tog Bus Andet 4) Hvordan skal du videre fra dette tog? Gang Cykel/Knallert/Scooter Bil Tog Bus Andet 5) Hvad er formålet med din rejse: Til/fra arbejde (Pendler) Til/fra uddannelse (Pendler) Forretningsrejse/tjenesterejse Fritids-/ferierejse Indkøb Andet 6) Hvordan har du købt billet eller kort til din rejse: Med Rejsekort I billetautomat på stationen Som Mobil- eller SMS-billet I billetsalg eller kiosk Internettet (Print-selv-billet) Bus På anden vis 7) Hvilken billet eller kort benytter du på denne rejse? Kontantbillet Rejsekort DSB-klippekort Periode-/pendlerkort HyperCard UddannelsesKort Mobil- eller SMS-billet Print-selv-billet Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 10

11 8) Var det nemt for dig at købe kort/billet Ja Nej Ved ikke 9) Hvor ofte rejser du med Regionstog på denne strækning? 5 eller flere dage pr. uge 2-4 dage pr. uge 1 dag om ugen 1-3 dage pr. måned Mindre end 1 dag pr. måned 10) Hvad er særligt vigtigt for dig, når du skal rejse med Regionstog (sæt kun 3 krydser) At toget ankommer til tiden At rejsetiden er kort At der er en høj frekvens (½-times/1 times drift) At adgangsforholdene til stationen/perronen er gode At toget er rent og pænt At det er billigt At komforten er god At der er god information, f.eks. om realtid for toget, og køreplaner på stationen At der er gode forbindelser til/fra DSB i Tølløse og/eller Slagelse (både mod København og Odense) At der er god information i togene på Tølløsebanen. I de følgende spørgsmål skal du angive, hvor tilfreds du er med de nævnte forhold på netop denne rejse. Du skal sætte ét kryds for hvert spørgsmål. Tilfredshed Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds Tilfreds Både/og Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 11 Informationen på påstigningsstationen (Køreplaner, information om forsinkelser mv)? 12 Vedligeholdelsen af toget? 13 Udvendig rengøring af dette tog, (bl.a. fjernelse af graffiti? 14 Rengøringen i toget (bl.a. fjernelse af graffiti)? 15 Temperaturen i dette tog? 16 Ventilationen i dette tog? 17 Informationen i dette tog.(højttalerinformation, køreplansfoldere, skiltning og info-skærme)? 18 Mulighed for siddeplads i dette tog 19 Trygheden i dette tog? 20 Muligheden for at kontakte Regionstog for information og svar på spørgsmål? 21 Overholdelse af forbindelser til/fra tog og bus for denne strækning - generelt? 22 Overholdelse af køreplanen på denne strækning - generelt? 23 Denne rejse alt i alt? Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 11

12 Information m.m. 24) Hvor har du fundet køreplanen for din rejse? Regionstog s trykte køreplan På På På På stationen Telefonoplysning Movias App På anden måde: 25) Bruger du til at få oplysninger om driftsændringer, forsinkelser m.m.? Ja Nej Ved Ja, hvor ofte? Hver dag 1-2 gange om ugen Sjældnere Ved Nej, hvor finder du da sådanne oplysninger? 26) Regionstogs informationssystem i tog og på stationer giver dig driftsinformationer og generelle informationer. Finder du disse informationer nyttige? Ja Nej 27) Vil nogle af følgende informationer være nyttige at modtage via informationssystemet i toget? Nyheder Vejret Reklamer Lokale informationer Andet? 28) Har du brugt Movia s rejsegaranti, som også gælder for Regionstog? Ja Nej 29: Ved du at R-net er tog og bus 2 gange i timen? Ja Nej 30: Tager du cykel med i toget? Ja Nej 31: Hvis Ja : Hvor ofte tager du cykel med i toget? Sjældent Et par gange om måneden Flere gange om ugen Nedenfor kan du kommentere forhold ved rejsen, som du enten er glad for, eller som du gerne vil have ændret. Husk at nævne banestrækning eller station, hvis det er relevant. Udfyldes af indsamleren: Dato: Kl. : Tognr. Indsamler: Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 12

Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog

Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog Oplysninger og billetter Generelt om information til kunder. Regionstog benytter sig af Intelligent Trafikinformations System, ITS. ITS-systemet er med til at

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus Banebranchen 2015 ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen ITS på banen: Mål med ITS Status i dag Fremtiden. Status vision - strategi Regionstog A/S Vores 4 linjer: 110R/210R Østbanen 410 Tølløsebanen

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Korrespondancesikring

Korrespondancesikring Korrespondancesikring TØF 2012 Oktober 2012 Hvad er korrespondancesikring Transportenhed: Forsinkelse +2 min Info til chauffør Info til tog / bus Afventer 2 min System: Korrespondance -sikringssystem Statistik

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 14. august 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport for første halvår 2013 indeholder 4 afsnit. I det første afsnit sætter Helle Fuhrmann fokus på, hvad

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde.

Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0071 Klageren: XX 2300 Kbh. S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte

Læs mere

Bus & Tog. Vesttælling 2012. Hovedrapport. August 2013

Bus & Tog. Vesttælling 2012. Hovedrapport. August 2013 Bus & Tog Vesttælling 2012 Hovedrapport August 2013 1 Bus & Tog Vesttælling 2012 Hovedrapport August 2013 Dokument nr.: 3 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: 27. august 2013 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort.

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort. Pensionistkort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Pensionistkort Hvem kan købe et Pensionistkort Hvor kan du købe kortene Hvor og hvornår gælder Pensionistkort Værd at vide Pensionistkort Pensionistkortet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser)

Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser) 1 Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser) 1. Generelt Stk. 1. Reglernes anvendelsesområde Movias rejseregler gælder for almindelig rutekørsel med bus og lokalbane i Region

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 TFR 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne Indstilling: Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen.

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0130 Klageren: XX London Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: To kontrolafgifter á 750 kr.

Læs mere

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu. Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Måling af passagerpræferencer - hvad betyder noget? Rejsetid

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0163 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti-beregning Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0291 Klageren: XX 4690 Haslev Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Rejsekort erhverv din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Ejes af virksomheden, bruges af medarbejderen Rejsekort erhverv er et rejsekort, som en virksomhed, institution, myndighed eller organisation

Læs mere

De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4.

De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4. Bilag 5 Liste over typer af kundehenvendelser De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4. nr. Hovedpunkt nr. Underpunkt Søgeord 1 Køreplanlægning

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen. Movia

Indholdsfortegnelse. Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen. Movia Movia Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 2 2 Sammenfatning

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet.

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0306 Klageren: XX 2100 Kbh. Ø Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0053 Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Arriva Vil du vide mere?

Arriva Vil du vide mere? Arriva Vil du vide mere? Gyldig fra 19. januar 2014 Vores kundeservicekoncept og forretningsbetingelser 32 INDHOLD HVOR ER ARRIVA TOGS KUNDESERVICEKONCEPT GÆLDENDE?...SIDE 4 ARRIVA LEVERER REJSER MED TOG...SIDE

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Oversigt over baggrundsbilag

Oversigt over baggrundsbilag Oversigt over baggrundsbilag Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Årsregnskab 2011 samt revisionsberetning 2 Løsning af opgaven med rejsekort 3 Landsdækkende Enkeltbilletsystem

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

at bestyrelsen tager evalueringen af Movias hjemmeside til efterretning.

at bestyrelsen tager evalueringen af Movias hjemmeside til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Pernille Jørgensen 24 Evaluering af Movias hjemmeside Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager evalueringen af

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

Hvad synes kunderne? En spørgeundersøgelse om 14 S-togs stationer

Hvad synes kunderne? En spørgeundersøgelse om 14 S-togs stationer En spørgeundersøgelse om 14 S-togs stationer Januar 2007 En spørgeundersøgelse om 14 S-togs stationer Januar 2007 Dato: 30.1.2007 Udarbejdet af: RG/LM Kontrolleret / godkendt: LM Filnavn: S:\1300471.S-togs

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

1. Indledning 4. 3. Rejseregler og forretningsbetingelser 12 3.1 Forretningsbetingelser 12 3.2 Grundlag for forretningsbetingelser 12

1. Indledning 4. 3. Rejseregler og forretningsbetingelser 12 3.1 Forretningsbetingelser 12 3.2 Grundlag for forretningsbetingelser 12 Bilag 6 Salg og service Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Salg af rejser 5 2.1 Salgskanaler 5 2.1.1 Betjent salg 6 2.1.2 Krav til drift og vedligehold på stationer og ved betjent salg 7 2.2 Billettyper

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere