Kundetilfredshedsundersøgelse. Uge Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kundetilfredshedsundersøgelse. Uge 40-2012. Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1"

Transkript

1 Kundetilfredshedsundersøgelse Uge Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 1

2 Kundetilfredshedsundersøgelsen 2012 Regionstog A/S har siden januar 2009 været operatør på lokalbanestrækningerne i Region Sjælland: Odsherredsbanen, Tølløsebanen, Østbanen og Lollandsbanen. I kontrakten mellem Trafikselskabet Movia og Regionstog er det fastsat, at Regionstog én gang om året skal gennemføre en kundetilfredshedsundersøgelse blandt kunderne på de fire strækninger. Kundetilfredsundersøgelsen danner grundlag for løbende kvalitetsforbedringer. Resultatet af kundernes svar på en række tilfredshedsspørgsmål danner samtidig grundlag for udbetaling af bonus eller opkrævning af bod for Regionstog. Undersøgelsen i 2012 blev foretaget i uge 40 som en stikprøveundersøgelse blandt kunderne på Kundetilfredsheden 2012 Kundetilfredsheden i undersøgelsen for 2012 fremgår af skemaet på næste side, hvor den også sammenlignes med resultaterne for kundetilfredshedsundersøgelserne i årene Af tabellen fremgår tilfredsheden hos kunderne på 13 spørgsmål, som samlet bedømmes på en skala fra 0 til 5, hvor 0 står for meget utilfreds og 5 for meget tilfreds. Hvert enkelt kvalitetsspørgsmål vægtes forskelligt i udregningen af den samlede kundetilfredshed. Kundetilfredshedsundersøgelsen 2012 viser, at den overordnede tilfredshed blandt kunderne hos Regionstog er steget med 0,02 til 4,04. Odsherredsbanen Tølløsebanen Østbanen og Lollandsbanen. Respondenterne er - ligesom de foregående år - udvalgt blandt kunderne på stort set alle tog, så alle tidspunkter på døgnet og ugen er repræsenteret. Uddelingen af skemaerne er foretaget tilfældigt af togrevisorerne, så kunderne på de udvalgte togafgange alle har haft mulighed for at deltage. Svarprocenten for undersøgelsen er 91,5 % svarende til 1097 af 1200 uddelte skemaer, nemlig 300 på hver strækning. I forbindelse hermed skal det nævnes, at kontrakten kun foreskriver uddeling af 100 skemaer på hver strækning, men at Regionstog også i 2012 har valgt et større antal skemaer for at få et bredere grundlag for målingen af kundetilfredsheden. Skemaets udformning Skemaet (fra Tølløsebanen) er vedlagt som bilag 1 På forsiden blev kunden, der blev bedt om at udfylde skemaet, orienteret om undersøgelsen således: Kære kunde på Tølløsebanen! Din mening er vigtig for os, og med denne undersøgelse kan du hjælpe os med at gøre din rejse og servicen for dig og dine medpassagerer så god som mulig. Med dine svar fortæller du os om dit rejsemønster og din oplevelse af rejsen, herunder forhold, som du anser for vigtige, når du rejser med Regionstog. Du bedes udfylde skemaet i forbindelse med den rejse, hvor du får skemaet udleveret, og så aflevere det til togpersonalet, inden du står af. På forhånd tak for din deltagelse i undersøgelsen. Med venlig hilsen Besvarelserne Besvarelserne er nogenlunde éntydige. Dog har nogle respondenter også i år glemt, at spørgsmålene rettede sig direkte mod den rejse, som de var i færd med at foretage. Således indeholder nogle af de udfyldte skemaer angivelse af flere transportmidler før/efter rejsen samt flere svar på brugt rejsehjemmel. I forhold til kundetilfredshedsundersøgelsen i 2011 er der foretaget en justering i nogle af spørgsmålene. Bl.a. er spørgsmålet om benyttet billet eller kort ajourført f.eks. med HyperCard og man kunne kun Movia-klippekort på Østbanen (Movia Hovedstaden). De ikke kontraktbundne spørgsmål har i 2012 været koncentreret om Regionstogs informationssystem i tog og på stationer. Desuden er der igen spurgt om kundernes kendskab til R-nettet (bus og tog 2 gange i timen) samt Movias rejsegaranti. Endelig har Regionstog spurgt kunderne om de tager cyklen med toget. Anne Frydendahl Kundechef Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 2

3 Kundetilfredshedsundersøgelse Spørgsmål Antal besvarelser Beregning af tilfredshed Meget tilfreds Tilfreds Både/og Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Beregnet tilfredshed Vægtning Vægtet tilfredshed Vægtet tilfredshed Vægtet tilfredshed Vægtet tilfredshed Information på denne station ,84 6% 0,23 0,22 0,22 0,22 Mulighed for at købe billet ,81 6% 0,29 0,27 0,27 0,23 Information i dette tog ,97 6% 0,24 0,22 0,22 0,24 Mulighed for at få siddeplads ,18 6% 0,25 0,26 0,25 0,26 Trygheden i dette tog ,28 6% 0,26 0,26 0,25 0,26 Temperaturen i dette tog ,89 6% 0,23 0,23 0,23 0,24 Ventilationen i dette tog ,76 6% 0,23 0,23 0,22 0,23 Indvendig rengøring ,09 6% 0,25 0,24 0,24 0,25 Udvendig rengøring * ,98 6% 0,24 0,25 0,25 0,26 Vedligeholdelse af dette tog * ,01 6% 0,24 0,24 0,24 0,26 Din rejse alt i alt ,19 22% 0,92 0,93 0,90 0,94 Overholdelse af køreplanen ,88 6% 0,23 0,24 0,23 0,24 Overholdelse af korrespondance ,72 6% 0,22 0,22 0,21 0,23 Mulighed for at kontakte RT ,57 6% 0,21 0,21 0,21 0,26 SAMLEDE KUNDETILFREDSHED 4,04 4,02 3,94 4,11 * Regionstog havde i 2009 formuleret ét samlet spørgsmål: "Vedligeholdelse af dette tog (udvendig rengøring, bl. a. fjernelse af grafitti)" 12. november 2012 Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 3

4 Kundernes rejsemønstre Der er flest rejser til/fra banernes stationer, hvor der er forbindelse til/fra DSB samt i et vist omfang R-nettet. Rejserne fordeler sig således: til/fra til/fra Tølløse 58/52 63/51 Slagelse 73/55 93/50 Nykøbing F 122/51 102/71 Holbæk 112/78 105/92 Køge 145/ /64 Rejsehyppighed Siden 2011 er antallet af kunder, der rejser med Regionstog 5 eller flere dage om ugen, steget markant fra 46 % til hele 57 %, hvilket er en rigtig flot stigning. Det er naturligvis gruppen af pendlere og uddannelsessøgende, der bruger HyperCard, som udgør stigningen. Antallet af kunder, der rejser 2-4 dage pr. uge ligger på samme niveau som i dage pr. måned 8% 1 dag om ugen 6% 2-4 dage pr. uge 21% Rejsehyppighed Mindre end 1 dag pr. måned 8% 5 eller flere dage pr. uge 57% Udviklingen i rejsehyppighed Nedenstående figur viser, hvorledes rejserne med Regionstog i stigende grad koncentreres til pendlerne. Uddannelseskort 5% HyperCard 14% Periodekort 20% Rejsehjemler Anvendte rejsehjemler 2012 Anvendte rejsehjemler 2012 Mobil-/SMS-billet 3% Print-selv-billet 1% DSB-Klippekort 6% Kontantbillet 12% Rejsekort 39% Udviklingen går i den helt rigtige retning mht. brug af Rejsekort. Samlet set anvender hele 39 % af kunderne Rejsekort som rejsehjemmel mod 35 % i Det skal også ses i lyset af, at kunderne på Østbanen stort set ikke anvender Rejsekortet ved lokale rejser, da rejsen koster mere end en kontantbillet pga. udfordringer med grænseoverskridende rejser mellem Movia Syd og Movia Hovedstaden. Lollandsbanen er igen i år højdespringeren for brug af Rejsekort med hele 65 % mod 61 % i De nye muligheder, der i 2012 er kommet med rejsekortet som f.eks. tjek-ind ekstra og i det hele taget større muligheder for brug af Rejsekortet på hele Sjælland, har givet et langt bredere kendskab til Rejsekortet, og dette er naturligvis også med til at øge brugen. Regionstog har gennem hele 2012 markedsført Rejsekortet på skærme i tog og på hjemmeside,og der er ingen tvivl om, at dette har haft en effekt. Ligeledes rådes alle kunder, der modtager en kontrolafgift til at erhverve sig et rejsekort med tilhørende tank-op-aftale. Rejser med DSB-klippekort udgør kun 6 % mod 9 % i DSB-klippekort bruges fortsat meget i forbindelse med takstoverskridende rejser på Østbanen Når man sammenligner rejsehyppighed med anvendte billettyper, må man for 2012 konkludere, at Regionstog s kunder i stort omfang vælger den prismæssigt mest fordelagtige billettype, til deres rejse eller flere dage pr. uge dage pr. uge 1 dag om ugen 1-3 dage pr. måned Mindre end 1 dag pr. måned Brug af kontantbillet er i 2012 således faldet med 5 % på stort set alle baner og ligger nu på 12 % mod 17 % i I runde tal er faldet på 5 % stort set overført til brug af Rejsekort. Denne udvikling ser vi meget gerne fortsætter i de kommende år. Der er noteret mindre stigninger i anvendelse af Hypercard, Uddannelseskort samt mobil-/sms-billet. Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 4

5 Formål med rejsen Indkøb 4% Forretningsrejse 1% Fritidsrejse 9% Formål Formål med rejsen 2012 i 2012 Andet 16% Uddannelse 27% Pendler 43% I 2012 ser vi pæne stigninger i antallet af pendlere, der nu udgør 43 % af vores kunder mod 34 % i Ligeledes ser vi stigninger i gruppen Uddannelse der nu udgør 27 % af vores kunder mod 19 % i Den meget store del af disse kundesegmenter bevirker, at vi fremadrettet skal være meget bevidste om, at de faciliteter, som vi ved disse kunder efterspørger, f.eks. adgang til Internet, driftsinformationer mv., er helt optimale. Netop oplysningerne om formål med de enkelte rejser giver anledning til at tænke målrettet markedsføring overfor specielle kundegrupper. Som noget nyt har vi i kundeundersøgelsen 2012 givet kunderne mulighed for at svare indkøb som formål med rejsen. Det har 4 % af vores kunder svaret, og vi vil fremover holde øje med udviklingen og evt. tænke nye samarbejder med f.eks. indkøbscentre ind i budskaberne til kunderne. På Tølløsebanen, hvor der i flere byer stort set ikke mere findes butikker f.eks. med dagligvarer, udgør kunder med indkøb som primært rejseformål hele 7,5 %. Før og efter rejsen med Regionstog Hvorledes kommer kunderne til og fra Regionstog Før og efter rejse med Regionstog Andet 1% Spørgsmålene: Hvordan kom du til dette tog? og Hvordan skal du videre fra dette tog? tæller i alt 2189 svar. Fordelingen er stort set som i En stigning på ca. 5 % i det samlede antal transporterede kunder har ikke haft indvirkning på, hvorledes man kommer til og fra toget. Ca. 50 % går til og fra Regionstog og må betragtes som lokale kunder. Lægges kombinationen bus samt cykel/ knallert til, udgør de lokale kunder ca. 73 %. Tog 11% Bil 6% Bus 10% Cykel/knallert 16% S-tog 6% Gang 50% Forholdsvis få kunder benytter bil ved transport til/fra toget. Procentvis fordeling af rejser efter billettype Rejsekortet har siden sommeren 2012 kunnet bruges i alle busser og tog øst for Storebælt samt i tog i resten af landet. Som nævnt på side 4 er Rejsekortet den foretrukne billettype hos kunderne på Lollandsbanen. Det skyldes nok først og fremmest, at Rejsekortet fra 24. oktober 2011 helt erstattede alle andre rabatformer i Movia Syd undtagen pendlerkortet, HyperCard og Uddannelseskort. Dernæst, at mange kunder foretager jævnligt rejser i Movia Syd, hvor Rejsekortet giver rabat ved første rejse. På Østbanen får kunderne ikke den rigtige pris for en rejse ved brug af Rejsekortet på grund af takstgrænsen mellem Movia Hovedstaden og Movia Syd. Som erstatning for Rejsekort vælger relativt mange kunder på Østbanen at bruge DSB klippekort. Priser på en rejse Faxe Ladeplads-Køge: Kontantbillet: 28,00 kr. 10-turs DSB klippekort: 21,00 kr. Rejsekort, personligt: 45,00 Rabattrin 0 (1-3 rejser) Rejsekort, personligt: 27,90 Rabbattrin 4 (22-27 rejser) Peiser på en rejse Nakskov-Sakskøbing: Kontantbillet: 60,00 kr. Rejsekort, personligt 34,00 kr. (1-3 rejser) I takt med løbende reklamering for Rejsekortet samt udløbe for brug af Movia-klippekort i Movia Vest fra 30.november 2012 har der også været en stigning i brug af Rejsekortet i Movia Vest med størst fremgang på Odsherredsbanen. Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 5 Når man studerer den procentvise fordeling af rejser efter billettype, så køber % af kunderne fortsat kontantbilletter, men salget af kontantbilletter til rejser med Regionstog er faldende. HyperCard og Uddannelseskort bruges af % af kunderne. Mobil- og SMS-billet benyttes mest på Odsherredsbanen og Tølløsebanen, måske fordi relativt mange stationer som eneste alternativ kun har Baut-billetautomater til mønter.

6 Procentvis fordeling af rejser efter billettype 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Movia Klippekort Print-selv-billet Mobil-/SMS-billet Uddannelseskort HyperCard Periodekort DSB-Klippekort Rejsekort Kontantbillet 20% 10% 0% Lolland 2012 Lolland 2011 Øst 2012 Øst 2011 Odsherred 2012 Odsherred 2011 Tølløse 2012 Tølløse 2011 Ligesom i 2011 har kundetilfredsundersøgelsen i 2012 også givet respondenterne muligheden for at angive, hvad man som kunde anser som særlig vigtigt for en god rejseoplevelse med Regionstog. Tog til tiden har absolut højeste prioritet. Det er forståeligt, da dette ønske er naturligt for enhver kunde uanset om det er en lokal rejse udelukkende med Regionstog eller en rejse med skift til/fra enten bus eller DSB-tog. Hvad er vigtigt for en god rejseoplevelse Hvad er vigtigt for en god rejseoplevelse Herefter følger - omend med et væsentligt færre antal - ønskerne til gode forbindelser til/fra DSB. Her er en svag stigning, som stemmer overens med opgørelsen over kundernes rejsemønstre. Ønsket om at få god information på station og i tog vælges af ca. 25 %. I Regionstog arbejdes der ikke bare med at forbedre information om rejsen på station og i tog, men også gennem webside, Rejseplan og MitMovia m.fl Også i år har adskillige kunder givet kommentarer, hvor de fremsætter ønsker - ofte med gode ideer -til, hvorledes deres rejseoplevelse kan blive bedre. Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 6

7 Undersøgelsen af tilfredsheden med den konkrete rejse Kundetilfredshedsundersøgelsen 2012 viser, at 986 ud af 1097 kunder enten har været Meget tilfreds eller Tilfreds med rejsen, svarende til 90 % (89 % i 2011 og 83 % i 2010). Se skemaet på side 3. Det er dog ikke kun selve transporten, der er i kundernes fokus, når rejsen skal vurderes. Derfor arbejdes der i Regionstog med tiltag, så transporttiden kan udnyttes til f.eks. arbejdstid,ved at tilbyde gratis internet. På sigt arbejdes der også andre serviceydelser i tilknytning til vores tog og stationer, f.eks. mulighed for indkøb. Omlægning af kundebetjeningen Togrevisorerne er flyttet fra trafikafdelingen til kundeafdelingen. Den ændrede kundeinformation/-betjening har betydet nye tiltag på så kunderne ikke blot via en almindelig mail kan skrive til Regionstog. Man kan nu direkte udfylde formular vedr. kontrolafgifter samt bestille gruppebilletter og plads via nettet. Går man ind i spørgeskemaets enkelte spørgsmål, så fremstår følgende områder som områder, hvor Regionstog skal søge en forbedring i bestræbelserne på at være Danmarks bedste jernbane, hvor kunder føler sig i fokus. 1) Overholdelse af korrespondancer til bus og andre tog. 2) Mulighed for at kontakte Regionstog. Trafikafdelingen arbejder sammen med DSB ihærdigt på bedre korrespondancer på overgangssstationerne. Køreplanerne er tilretteligt så der er tid til skift, men selv ved mindre forsinkelser kikser kommunikationen mellem mellem Regionstog s og DSB, så kunder ser deres tog køre. Der arbejdes på at løse den opgave bl.a. i de såkaldte præcisiongrupper. ITS - Intelligent trafikstyring Sideløbende med de nævnte ændringer har Regionstog nu intelligent trafikstyring (ITS) i tog og på stationer. I forbindelse hermed bruger Regionstog nu et regularitetsprogram, hvor køreplaner, materielløb og turlister som basisdata danner grundlag for overvågning af de enkelte togs fremdrift på strækningerne. Med de opsamlede data beregnes togets realtid, og kunderne får information om ankomsttid for næste station samt om eventuelle forsinkelser. Forsinkelser på mere end tre minutter vises på informationsskærme ikke blot i togene, men også på stationerne. Med systemet kan personalet på driftscentralen også skrive meddelelser, f.eks. om ændrede forbindelser til tog og busser, glatte perroner og ændringer i forbindelse med infrastrukturarbejder. Det nye ITS-system blev - efter leverandørens konkurs - først sat i drift i løbet af foråret Spørgsmålet vedr. Mulighed for at kontakte Regionstog er i virkeligheden nok uklart. Menes der direkte kontakt til til personale i tog og på stationer eller kontakt f.eks. til kundecenter. Det har dog ikke betydet, at der ikke arbejdes med at give kunderne en bedre kundeservice. Bl.a. indførelse af Rejsekortet betød faldende aktivitet ved Regionstogs tre tilbageværende billetsalgssteder i Nakskov, Maribo og Hårlev medførte en reorganisering af kundeinformation m.m. i løbet af Der blev etableret en ny kundeafdeling, som tager sig af alle kunderelaterede funktioner så som kundehenvendelser via mail, telefon og brev samt administrativ håndtering af kontrolafgifter. Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 7

8 Temperatur og ventilation i togene I de tidligere kundetilfredshedsundersøgelser havde kunderne en del kommentarer vedr. klimaforholdene i togene - ikke mindst i IC2-togene på Lollandsbanen. I 2012 er den beregnede tilfredshed både mht. temperatur og ventilation i togene henholdsvis 3,89 og 3,76. Siden efteråret 2011 har værkstedet i Nakskov indbygget velfungerende klimaanlæg på 5 af IC2-togene, og alle 13 IC2-tog bliver ombygget. Selv om ikke alle tog endnu er ombygget, så har kunderne øjensynligt bemærket, at der er sket forbedringer, da antallet af supplerende kommentarer vedr. klimaforholdene er faldet. Rengøring Den indvendige rengøring af togene er kunderne tilfredse med, og fra 2011 til 2012 er den beregne3de tilfredshed steget med 0.03 til 4.09, og det er jo kun godt, når netop et rent og pænt tog har kundernes opmærksomhed i prioritering af ønskerne til en god rejse. Vi har i kundeundersøgelsen 2012 sat Information i fokus med nogle spørgsmål. Information i dette tog Regionstogs informationssystem i tog og på stationer, som Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje har givet penge til, er blevet vel modtaget hos kunderne. Af 1028 svar finder 87 % af respondenterne, at informationerne på skærmene er nyttige. Igennem hele året har Regionstog kommunikeret mange forskellige budskaber ud til kunderne via ITS skærme i togene. Informationen har været specifik for den enkelte bane. Kommunikationen kan deles op i disse forskellige kategorier: Driftsinformation nye køreplaner, sporarbejde, broarbejde og løvfald. Information m.m. Generel kommunikation om, hvordan man skal gebærde sig i toget, det være sig respekt af stillezonen, ikke fødder på sæderne og giv plads så udstigning kan foretages inden påstigning samt information om at huske at have gyldig rejsehjemmel. Relevant og rettidig information om forskellige billet typer, nye tiltag for f.eks. gruppe tjek-ind på Rejsekortet samt udløb af f.eks. klippekort. Særarrangementer f.eks. Sommerland Sjælland, Historie på skinner, Maribo Jazz, Revy perler på stribe osv. Kampagne informationer Naboskab på skinner, R-net, Rejsekort, juletog. Tilfredsheden blandt vores kunder er løftet med 0,26 % via pæne stigninger i kategorien meget tilfreds og tilfreds, men lige så vigtigt er kategorien utilfreds og meget utilfreds og ved ikke blevet mere end halveret. Der er udarbejdet ca. 150 forskellige dias i løbet af Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 8

9 Kundernes prioritering af informationer på ITS skærme Vi har bedt kunderne afkrydse, hvilke informationer de kunne tænke sig at finde på vores ITS skærme i togene. Svarene fordeler sig som følger: Lokale tilbud/informationer 43 % Nyheder 36 % Vejret 19 % Reklamer 2 % Det sender meget klare signaler om, at mængden af evt. fremtidige kommercielle reklamer skal overvejes nøje og skal i højere grad drejes hen mod lokale tilbud, så budskaberne bliver differentieret i forhold til de lokale strækninger. Vi vil søge at dreje den fremtidige udvikling af ITS systemet hen mod at kunne tilbyde indhold, der matcher kundernes ønsker. Kundernes prioritering af informationer på ITS-skærme Mulighed for at købe billet På spørgsmålet om muligheden for at købe billet har kunderne i 2012 givet en besvarelse, der ender i en beregnet tilfredshed på 4,81 imod 4,53 i Over kunder har angivet at de enten er tilfreds eller meget tilfreds og ingen har besvaret utilfreds eller meget utilfreds dette gælder også på Lollandsbanen og Østbanen, hvor Regionstog i 2011 lukkede billetsalg. Lokale tilbud/ informationer 43% Vejret 19% Nyheder 36% Det er en fantastisk udvikling, der skyldes at kunderne er blevet meget glade for at anvende Rejsekortet. Derudover har Regionstog gennem hele året gjort meget ud af at kommunikere billetmulighederne i såvel kampagner som på skærmene i togene samt at vores togrevisorer har givet optimal information om Rejsekort og tank-op-aftaler til kunderne i togene. Reklamer 2% Hvor fandt du køreplanen? Vores kunder har i dag flere muligheder for at finde oplysninger om rejsen. Den absolut mest brugte er Rejseplanen, som hele 40 % af vores kunder anvender. I 2011 var tallet 25 %. Regionstogs trykte køreplaner anvendes af i 2012 af 35 % af vores kunder, hvilket er status quo i forhold til I vores markedsføring henviser vi meget ofte direkte via QR-kode til den aktuelle køreplan på vores hjemmeside eller til Rejseplanen Hvor fandt du køreplanen? 405 Hvor fandt du køreplanen? R-nettet I 2009 lancerede Movia R-nettet, Region Sjælllands overordnede trafiksystem for lokalbaner, buslinjer sammen med DSB og DSB S-tog. R-nettet har sit eget logo, og der er gjort meget for, at dette trafiksystem skal blive hver mands eje kunder svarede ja til, at man vidste, at R-net er bus og tog 2 gange i timen, svarende til 70 % af besvarelserne Movia Rejsegaranti 79 (82 i 2011)har svaret, at de har brugt Movias Rejsegaranti i forbindelse med en rejse med Regionstog. Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 9

10 Bilag 1: Spørgeskema, Østbanen 1) Hvor er din rejse med Regionstog begyndt? Tølløse Nyrup Skellebjerg Kr. Eskilstrup Stenlille Ruds Vedby St. Merløse Vedde Høng Bagmarken Dianalund Slagelse 2) Hvor stiger du af toget? Tølløse Nyrup Skellebjerg Kr. Eskilstrup Stenlille Ruds Vedby St. Merløse Vedde Høng Bagmarken Dianalund Slagelse 3) Hvordan kom du til dette tog? Gang Cykel/Knallert/Scooter Bil Tog Bus Andet 4) Hvordan skal du videre fra dette tog? Gang Cykel/Knallert/Scooter Bil Tog Bus Andet 5) Hvad er formålet med din rejse: Til/fra arbejde (Pendler) Til/fra uddannelse (Pendler) Forretningsrejse/tjenesterejse Fritids-/ferierejse Indkøb Andet 6) Hvordan har du købt billet eller kort til din rejse: Med Rejsekort I billetautomat på stationen Som Mobil- eller SMS-billet I billetsalg eller kiosk Internettet (Print-selv-billet) Bus På anden vis 7) Hvilken billet eller kort benytter du på denne rejse? Kontantbillet Rejsekort DSB-klippekort Periode-/pendlerkort HyperCard UddannelsesKort Mobil- eller SMS-billet Print-selv-billet Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 10

11 8) Var det nemt for dig at købe kort/billet Ja Nej Ved ikke 9) Hvor ofte rejser du med Regionstog på denne strækning? 5 eller flere dage pr. uge 2-4 dage pr. uge 1 dag om ugen 1-3 dage pr. måned Mindre end 1 dag pr. måned 10) Hvad er særligt vigtigt for dig, når du skal rejse med Regionstog (sæt kun 3 krydser) At toget ankommer til tiden At rejsetiden er kort At der er en høj frekvens (½-times/1 times drift) At adgangsforholdene til stationen/perronen er gode At toget er rent og pænt At det er billigt At komforten er god At der er god information, f.eks. om realtid for toget, og køreplaner på stationen At der er gode forbindelser til/fra DSB i Tølløse og/eller Slagelse (både mod København og Odense) At der er god information i togene på Tølløsebanen. I de følgende spørgsmål skal du angive, hvor tilfreds du er med de nævnte forhold på netop denne rejse. Du skal sætte ét kryds for hvert spørgsmål. Tilfredshed Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds Tilfreds Både/og Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 11 Informationen på påstigningsstationen (Køreplaner, information om forsinkelser mv)? 12 Vedligeholdelsen af toget? 13 Udvendig rengøring af dette tog, (bl.a. fjernelse af graffiti? 14 Rengøringen i toget (bl.a. fjernelse af graffiti)? 15 Temperaturen i dette tog? 16 Ventilationen i dette tog? 17 Informationen i dette tog.(højttalerinformation, køreplansfoldere, skiltning og info-skærme)? 18 Mulighed for siddeplads i dette tog 19 Trygheden i dette tog? 20 Muligheden for at kontakte Regionstog for information og svar på spørgsmål? 21 Overholdelse af forbindelser til/fra tog og bus for denne strækning - generelt? 22 Overholdelse af køreplanen på denne strækning - generelt? 23 Denne rejse alt i alt? Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 11

12 Information m.m. 24) Hvor har du fundet køreplanen for din rejse? Regionstog s trykte køreplan På På På På stationen Telefonoplysning Movias App På anden måde: 25) Bruger du til at få oplysninger om driftsændringer, forsinkelser m.m.? Ja Nej Ved Ja, hvor ofte? Hver dag 1-2 gange om ugen Sjældnere Ved Nej, hvor finder du da sådanne oplysninger? 26) Regionstogs informationssystem i tog og på stationer giver dig driftsinformationer og generelle informationer. Finder du disse informationer nyttige? Ja Nej 27) Vil nogle af følgende informationer være nyttige at modtage via informationssystemet i toget? Nyheder Vejret Reklamer Lokale informationer Andet? 28) Har du brugt Movia s rejsegaranti, som også gælder for Regionstog? Ja Nej 29: Ved du at R-net er tog og bus 2 gange i timen? Ja Nej 30: Tager du cykel med i toget? Ja Nej 31: Hvis Ja : Hvor ofte tager du cykel med i toget? Sjældent Et par gange om måneden Flere gange om ugen Nedenfor kan du kommentere forhold ved rejsen, som du enten er glad for, eller som du gerne vil have ændret. Husk at nævne banestrækning eller station, hvis det er relevant. Udfyldes af indsamleren: Dato: Kl. : Tognr. Indsamler: Regionstog Kundeundersøgelse, uge , side 12

Kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelse Kundesundersøgelse Uge 40-2014 Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2014, side 1 Kundesundersøgelsen 2014 Indledning I henhold til kontrakten med Trafikselskabet Movia gennemførte Regionstog igen en kundesundersøgelse

Læs mere

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Den 31. januar 2014 Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Indledning Denne rapport er udarbejdet på baggrund af de krav om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, som er beskrevet

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Særkøreplan 18. maj - 1. sept. Sporarbejde på Nordvestbanen betyder ændrede tider på Tølløsebanen. Tølløse - Slagelse.

Særkøreplan 18. maj - 1. sept. Sporarbejde på Nordvestbanen betyder ændrede tider på Tølløsebanen. Tølløse - Slagelse. Særkøreplan 18. maj - 1. sept. Sporarbejde på Nordvestbanen betyder ændrede tider på Tølløsebanen 410 Tølløse - Slagelse Tølløsebanen Velkommen i Regionstog Særkøreplan på Tølløsebanen 18. maj - 1. sept.

Læs mere

Benny Esmann Jensen. Regionstog A/S. www. regionstog.dk

Benny Esmann Jensen. Regionstog A/S. www. regionstog.dk Benny Esmann Jensen Viceadministrerende i i d direktør Regionstog A/S ITS i Regionstog Trafikinformation med passageren i fokus Fra 1. januar 2009 består regionstog af Odsherredsbanen Tølløsebanen Lollandsbanen

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelse Kundetilfredshedsundersøgelse Kystbanen/Øresund Efterår 2010 INDHOLD 1. Sammenfatning... 3 2. Resultat... 6 2.1 Kundetilfredshed... 6 2.2 Kvalitetsspørgsmål, samtlige rejser... 7 2.3 Kvalitetsspørgsmål

Læs mere

Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog

Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog Oplysninger og billetter Generelt om information til kunder. Regionstog benytter sig af Intelligent Trafikinformations System, ITS. ITS-systemet er med til at

Læs mere

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus Banebranchen 2015 ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen ITS på banen: Mål med ITS Status i dag Fremtiden. Status vision - strategi Regionstog A/S Vores 4 linjer: 110R/210R Østbanen 410 Tølløsebanen

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Servicekvalitetsstandarder hos Lokaltog, Region S

Servicekvalitetsstandarder hos Lokaltog, Region S Servicekvalitetsstandarder hos Lokaltog, Region S Oplysninger og billetter Generelt om information til kunder. Lokaltog benytter sig af Intelligent Trafikinformations System, ITS. ITS-systemet er med til

Læs mere

410 "Tølløsebanen" Tølløse - Slagelse: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)

410 "Tølløsebanen" Tølløse - Slagelse: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog) Tølløsebanen 410 Tølløse - Slagelse Gyldig fra 10. december 2017 Mandag - fredag Faste minuttal 4.51-8.21 9.21-13.21 13.51-17.21 18.21-22.21 115 Tølløse afg. 4.21 51 21 21 51 21 21 115 Kr. Eskilstrup 4.25

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 25. februar Beskrivelse af linjerne 410, 420R, 490 og 570

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 25. februar Beskrivelse af linjerne 410, 420R, 490 og 570 Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler JBJ Direkte +45 36 13 17 82 Fax - JBJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. februar 2016 Beskrivelse af linjerne 410,

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Rejsekort. DSB/Rejsekort A/S. Internetundersøgelse foretaget december respondenter

Rejsekort. DSB/Rejsekort A/S. Internetundersøgelse foretaget december respondenter Rejsekort DSB/Rejsekort A/S Internetundersøgelse foretaget 14. 29. december 2011 1801 respondenter 1 01. Hvor ofte rejser du med kollektiv trafik? 1801 respondenter, samtlige besvarelser 11% 7% 9% 18%

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere

Lollandsbanen. Bilag 3.2G Infrastrukturdata for Lokaltog A/S Region Sjælland

Lollandsbanen. Bilag 3.2G Infrastrukturdata for Lokaltog A/S Region Sjælland Bilag 3.2G Infrastrukturdata for Lokaltog A/S Region Sjælland A: Organisation Lokaltog A/S er et aktieselskab og ejer infrastrukturen på følgende strækninger i Region Sjælland: Køge-Hårlev-Fakse Ladeplads

Læs mere

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon.

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0124 Klageren: XX 1620 København V Indklagede: Movia Cvr. nummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse på Kystbanen EFTERÅR 2011

Kundetilfredshedsundersøgelse på Kystbanen EFTERÅR 2011 Kundetilfredshedsundersøgelse på Kystbanen EFTERÅR 2011 20.december 2011 INDHOLD 1. Sammenfatning... 3 2. Resultat... 6 2.1 Kundetilfredshed... 6 2.2 Kvalitetsspørgsmål, samtlige rejser... 8 2.3 Kvalitetsspørgsmål

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Bus & Tog. Vesttælling 2010. Hovedrapport. Juli 2011

Bus & Tog. Vesttælling 2010. Hovedrapport. Juli 2011 Bus & Tog Vesttælling 2010 Hovedrapport Juli 2011 1 Bus & Tog Vesttælling 2010 Hovedrapport Juli 2011 Dokument nr.: 74174-A-1 / A013119 Revision nr.: 2 Udgivelsesdato: 28. juli 2011 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog)

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Sommer 2016 (April til september 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Bilag 7 Kvalitet og incitamentsordninger

Bilag 7 Kvalitet og incitamentsordninger Bilag 7 Kvalitet og incitamentsordninger Version 1.1 16. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. 2.1 Billetindtægter Indledning 3 3 2.2 Opgørelse af passagergrundlag og billettyper 2.2.1 Årlig

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Hvornår kører toget?

Hvornår kører toget? Hvornår kører toget? Kundens oplevelse af trafikinformation i S-toget Jernbanekonferencen d. 17. maj 2010 Side 1 Kommerciel, Markedsanalyse Togturen - rejsekæden Hvad påvirker kundernes tilfredshed? Ved

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Vinter 2016 (Januar til marts 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741 E-mail:

Læs mere

Infrastrukturdata for Regionstog A/S. A: Organisation

Infrastrukturdata for Regionstog A/S. A: Organisation Bilag 3.2G Infrastrukturdata for Regionstog A/S A: Organisation a) Direktør Jens Arne Jensen b) Sikkerhedschef Claus Pedersen c) Infrastrukturchef Niels Møller d) Trafikchef Ivan Nielsen B: Strækningsdata.

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Kontakt til togselskaberne

Kontakt til togselskaberne Kontakt til togselskaberne En undersøgelse af, hvordan passagererne vil kontakte togselskabet, hvis de, når de står på perronen, er i tvivl om noget i forbindelse med deres rejse, f.eks. om deres billet

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse på Kystbanen FORÅR 2011

Kundetilfredshedsundersøgelse på Kystbanen FORÅR 2011 Kundetilfredshedsundersøgelse på Kystbanen FORÅR 2011 21.juni 2011 INDHOLD 1. Sammenfatning... 3 2. Resultat... 5 2.1 Kundetilfredshed... 5 2.2 Kvalitetsspørgsmål, samtlige rejser... 7 2.3 Kvalitetsspørgsmål

Læs mere

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne.

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne. Koncern Økonomi SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2010-2013 Spørgsmål nr.: 010 Dato: 11. august 2009 Stillet af.: Ved budgetseminar Besvarelse udsendt den: 25. august 2009 Region Hovedstaden Kongens Vænge

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S fra 2013 til 2016 Marts 2017 1 2 Indhold 1. Materiale..3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Korrespondancesikring

Korrespondancesikring Korrespondancesikring TØF 2012 Oktober 2012 Hvad er korrespondancesikring Transportenhed: Forsinkelse +2 min Info til chauffør Info til tog / bus Afventer 2 min System: Korrespondance -sikringssystem Statistik

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Rejsekort kundetilfredshed

Rejsekort kundetilfredshed Rejsekort kundetilfredshed Komparativ analyse baseret på Rejsekort A/S egne undersøgelser fra 2012, 2013 og 2014 (foretaget af Epinion A/S) Revideret april 2015 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har

Læs mere

At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning af cykler i busserne på linje 600S.

At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning af cykler i busserne på linje 600S. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2009 JKP 11 Forsøg med medtagning af cykler på 600S Indstilling: Det indstilles At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0121 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Mixtur Den sammenhængende rejse

Mixtur Den sammenhængende rejse Mixtur Den sammenhængende rejse Hovedpunkter fra projektforløbet 2010-2012 Britta Indraccolo, Business Developer, Arriva Danmark A/S Formål Et samarbejde mellem Midttrafik og Arriva, hvor formålet er at:

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0161 Klageren: XX 4400 Kalundborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Kundeambassadøren DSB

Kundeambassadøren DSB Kundeambassadøren DSB Statusrapport 1. halvår 2012 1 Kundeambassadør Helle Fuhrmanns beretning DSB besluttede i efteråret 2010 at ansætte en Kundeambassadør. Kundeambassadøren skal primært sikre, at kunderne

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 15. april Beskrivelse af linjerne 420R, 490 og 570

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 15. april Beskrivelse af linjerne 420R, 490 og 570 Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. april 2015 Beskrivelse af linjerne 420R,

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0024 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB CVR nummer: 32 78 87 42 Klagen vedrører: Parternes krav: Administrationsgebyr på 125 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Status for Takst Sjælland

Status for Takst Sjælland Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 205 Offentligt Status for Takst Sjælland Møde med medlemmer af Transportudvalget 22. februar 2017 1 Movia og Incentive Agenda Baggrunden

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0137 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. For få zoner stemplet på klippekort samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. For få zoner stemplet på klippekort samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0114 Klageren: XX 3700 Rønne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren troede, at hun kunne rejse gratis på sin fødselsdag i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren troede, at hun kunne rejse gratis på sin fødselsdag i metroen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0133 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Cvr nummer: 21 26 38 34

Cvr nummer: 21 26 38 34 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0063 Klageren: Indklagede: XX 2000 Frederiksberg Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på pensionistkort i spærretiden. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på pensionistkort i spærretiden. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0070 Klageren: XX 4652 Hårlev Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0474 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers hed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning Der har i de senere år været meget snak om togselskabernes rettidighed i pressen og på de sociale

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., grundet manglende SMS-billet.

Kontrolafgift på 750 kr., grundet manglende SMS-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0055 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder Prince2 Projektgrundlag Notat til: Trafikstyrelsen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. februar 2010

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0287 Klageren: XX 2400 København NV Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone på periodekort. Ankenævnets

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE EPINION FYNBUS MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OVERBLIK TILFREDSHEDSMODEL RESULTATER OVERORDNEDE PARAMETRE RESULTATER GENERELT HOLDNINGSSPØRGSMÅL & KENDSKAB TIL REJSEKORTET

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere