Gå ikke glip af... Køb din billet hos Spar. Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gå ikke glip af... Køb din billet hos Spar. Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 27"

Transkript

1 22. årgang februar 2012 Gå ikke glip af... Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 4 NU skal der nye kræfter til...læs mere på side 6 Friskolen orienterer... Læs mere på side 8 Reklamespot en realitet... Læs mere på side 13 Udtrækning af idrætsaktier...læs mere på side 20 Køb din billet hos Spar. Nye tv og radiokanaler... Læs mere på side 27 OG MEGET ANDET... Amtsvejen 14A Filskov 7200 Grindsted Tlf Åbningstider: Tirsdag , torsdag tillige

2 2 INFO for Filskov og omegn Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov Deadline for INFO næste gang er den 15. april Dette blad dækker månederne: februar, marts, april. Redaktion: Mette Østergaard Hjortlundvej 5, Filskov 7200 Grindsted Tlf mobil BEMÆRK NY MAILADRESSE: Kontaktudvalget i Filskov: Formand: Johan Andersen Filskov FDF & FPF Erling Dyrvig, Amtsvejen Filskov Idrætsforening Lars Thomsen, Stationsvej Filskov Jagtforening Niels Winther, Toften Filskov Pensionistfor. Elisabeth Christensen, Amtsvejen 17e Filskov Sogn Borgerfor. Åse Jensen, Sognegårdsvej Billund Byråd Robert Terkelsen, Søvangvej Filskov Fremtid Aps Lars Poulsen, Omme Landevej INFO/Viadukthallens Venner Mette Østergaard, Hjortlundvej Filskov Antenneforening Andreas Andersen, Kirkehusvej Filskov Skole & Børnehus Johan Andersen, Omme Landevej Filskov Menighedsråd Carsten Rosenberg, Smedegårdsvej Filskov Friskole Michael Lind, Gyvelvænget Filskov Friplejehjem Jacob Kristiansen, Toften Hedens Folkedansere Poula Nørgaard Pedersen, Dalsvej Lokal Historisk Arkiv/ Hugo Eriksen, Hedagervej Viadukthallen

3 3 Sdr. Omme-Filskov 4H: Nyt fra 4H Den 30. oktober fejrede vi klubbens 80-års jubilæum med brunch i Lalandia. En dejlig dag at tænke tilbage på. På billedet ses klubbens pokaler, fotoalbum og de opgavebøger, som vi før brugte. Nu vælger vi et tema hvert år, som er fælles for os alle. Tema for den nye sæson er Gamle dage. Vi håber, at rigtig mange børn har lyst til at være med i år. Vi har kun et arrangement pr. måned, og vi har prøvet at lægge dem sådan, at det ikke falder sammen med andre fritidsaktiviteter. Vi har opstart/tilmelding på Filskov Skole tirsdag den 27. marts kl. 15, hvor vi vil lave bolcher. Tirsdag den 2. april besøger vi Besættelsessamlingen i Grindsted. Vi skal høre om, hvordan det var at være barn i Danmark i årene Derfor er bedsteforældre også meget velkomne den aften. Næste klubeftermiddag er d. 7. februar på Filskov skole. Overskriften bliver Leg og byg med Lego, og det handler om vind, for vores sæson slutter først 29. feb., og indtil da er emnet Naturens kræfter. Vi skal også lave mad som i gamle dage, saft og syltetøj, og i oktober holder vi et rigtigt høstgilde. Vores overnatningstur 30. juni - 1. juli vil i år gå til Hjerl Hede med overnatning i en spejderhytte. Jens Erik Rasmussen Sdr. Omme Filskov 4H

4 4 Filskov Friplejehjems venner: Filskov Stiudvalg: Frivillige og alle interessede søges... Nu har Filskov Friplejehjems Venner bestået i snart 1 år, og vi har fået rigtig mange medlemmer, men der er stadig plads til flere. I årets løb har vi lavet mange arrangementer på Filskov Friplejehjem og givet en hjælpende hånd, hvor det har været nødvendigt, det være sig små opgaver som større. Friplejehjemmet har haft stor glæde af alle de frivillige til bl.a. lille og store havehold, skubbere og hjælp til div. arrangementer. MEN,det kræver også mange frivillige, så hvis der nu skulle sidde nogen som godt kunne tænke sig bare at give en lille hjælpende hånd, så er I meget velkomne til at kontakte en fra Friplejehjemmets venners bestyrelse. På vegne af Filskov Friplejehjems Venner Inga Kristiansen Så fik Filskov også sin Hjertesti! Den blev indviet den 30. oktober med deltagelse af ca. 80 friske borgere, som var mødt op til indvielsen på P. pladsen ved anlægget, hvor stien starter. Hjertestien er blevet en realitet med hjælp af en række sponsorer, som har gjort det muligt at etablere stien. Uden deres hjælp var det ikke blevet muligt. Sponsorerne har bl.a. betalt stolperne rundt i byen, informationstavlen, etableret stien i skoven og på selve dagen givet frugt og drikkevarer. Her i vinterhalvåret er der ingen arrangementer, men der kommer et arrangement til foråret. Mere herom i næste nr. af Info. Stiudvalget. Niels Winther, Sonja Laustsen, Erik Kristensen og Hanne Egebjerg.

5 5 Filskov Vandværk: Filskov Energiselskab: GENERALFORSAMLING Filskov Vandværk afholder generalforsamling onsdag den 21. marts, kl på Filskov Kro. Dagsorden ifølge vedtægterne Kontakt Henvendelse om flytning og regning rettes til Grindsted Vandværk, Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon , dk. Åbent mandag-torsdag kl og fredag Henvendelse om driftsforstyrrelser og andre tekniske forhold rettes til Filskov Vandværks formand Lars Møller, Kirkehusvej og eller næstformand Jan Henriksen, Kærtoften og Med venlig hilsen Bestyrelsen Nyansættelse... Selskabet har med virkning fra den ansat Niels Winther som driftsleder på Filskov Energiselskab A.m.b.a. Ansættelsen gælder også for Filskov Energi A/S Niels er 47 år og bor på Toften i Filskov sammen med Anne Marie (Midde) og deres børn. Niels kommer fra en stilling som tjenestemand ved fængselsvæsnet i Sdr. Omme hvor han var ansat som Fængselsbetjent / Værkmester og havde bl.a. ansvar for varmeforsyning (kedelanlæg) på stedet. Bestyrelsen

6 6 Filskov Borgerforening: Nyt fra Borgerforeningen Borgerforeningen har nu fået søen i anlægget færdigetableret. Det skulle gerne klare dræningen af det til tider våde anlæg. Helt undgå det kan vi ikke. Endvidere har vi fået stillet et overdækket terresse op. Halvdelen er betalt med Lagmidler. Resten er betalt af borgerforeningen. Af kommunen har vi fået en "spinnerbowl" (snurretop), som står ved siden af legetårnet. Senere kommer endnu et legeredskab der. Og endnu et nyt tiltag: Trædesten, som kommunen lægger ud i anlægget. Vi vil selv lave en balancebane af brugte bildæk. Dette skal etableres bagerst i skoven i anlægget. Kommunen har godkendt projektet. Vi har bestilt en ny flagstang. Til sommer kommer et nyt tiltag i anlægget! Her har nogle unge selv etableret en beachvolleybane. Flot initiativ. I år var der pæn tilslutning til juletræsfesten på sognegården.vi håber, alle havde en god fest, og kommer igen til næste år. Vi er igang med at vurdere om vi har råd til at blive ved med at have julebelysning i byen!??????????? Vi afventer regninger fra julen Vi mangler nye bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen. Kommer der ikke nye til, risikerer vi, at foreningen lukker.!!!!!!!!!!!!!!!!! Henvendelse til formand Åse Jensen. Forårs banko. Vi har flyttet vores årlige bankospil til onsdag den 22. februar kl. 19 på sognegården. Bestyrelsen i Borgerforeningen Vinteropbevaring af campingvogne og både i aflåst maskinhus med fast gulv i Filskov For en vinter, typisk fra efterårsferie til påskeferie: kr. pr. stk. betaling forud Forsikring påhviler ejerne af vogn eller båd Har dette vakt din interesse så kontakt Pia og Søren Elnegaard på tlf eller bedst efter kl

7 7 Filskov Friskole og Børnehave: Filskov Friskole & Børnehaves bestyrelse orienterer: Indskrivning. I december havde vi nogle overvældende indskrivningsdage hvor over 110 elever og deres forældre kom og bakkede Friskolen op. Vi er utrolig glade for i Bestyrelsen på både skolens og byens vegne, at fællesskabet endnu en gang viser vejen frem i Filskov. Personaleansættelser En af bestyrelsens vigtigste opgaver inden skolestart bliver ansættelsen af Friskolens og Børnehavens personale. Stillingerne er opslået pr. 24. januar, og fristen udløber den 10. februar. Det er vigtigt at understrege, at alle skal søge. Samtalerne vil blive afholdt i løbet af februar-marts, således vi til generalforsamlingen forhåbentlig kan præsentere hele personalegruppen. Generalforsamling Afholdes på Sognegården onsdag den 11. April kl Dagsorden er som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. 4.b. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. 5. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. Første skoledag Vi har lidt utraditionelt valgt at starte med første skoledag søndag den 12. august. Dette gør vi i håbet om at så mange forældre som muligt vil komme og være med på denne, for os alle, første skoledag. Dørindsamling Vi er klar over, at det ikke er første gang der kommer en dørindsamling i Filskov. Til gengæld håber vi, at I fortsat er villige til at hjælpe til hvor det virkelig nytter noget. Vi vil komme rundt til husstandene i Filskov og omegn i løbet af foråret fortsætter næste side

8 8 Filskov Friskole og Børnehave: for at tage imod kontante bidrag til fordel for Friskolen og Børnehaven. Skolekreds. Husk at forny jeres medlemskab eller melde jer ind i Filskov Friskole og Børnehaves skolekreds hvis I er interesseret i at støtte. Alle kan være medlem, også selvom man ikke har eller får børn på skolen. Bedsteforældre kan f.eks. godt være medlem. Medlemskabet er personligt, koster 200 kr. pr. år og giver stemmeret til generalforsamlingen som bliver afholdt i foråret hvert år. Se nærmere på hjemmesiden. Børnehaven Vi afholder indskrivning for Børnehavebørn 28. februar + 1. marts fra Vi opfordrer at alle børn fra 0 år og op til skolealderen bliver indskrevet. Vi vil den 21. marts afholde et informationsmøde for forældrene i børnehaven, hvor bestyrelsen sammen med den nyansatte Børnehaveleder vil fortælle om vores tanker omkring børnehaven. Der vil naturligvis blive lejlighed til at spørge ind til konkrete ting og vi vil tage imod input fra de fremmødte. Med venlig hilsen, Bestyrelsen for Filskov Friskole og Børnehave

9 9 Lokal Historisk Arkiv: TAK Et medlemskab af FLA har ligeledes betydet et medlemskab af Grindsted og Omegns Slægts- og Lokalhistoriske Forening. Kontingentet er ligeledes gået til GOSLF. Dette har betydet at eneste indtægts mulighed for FLA, har været det kommunale tilskud. Vi finder nu, at tiden er inde til en løsrivelse, vi vil selvfølgelig fortsat samarbejde, men vi har brug for at markere os mere i lokalsamfundet. Der afholdes Generalforsamlig/Årsmøde Tirsdag d. 21. februar 2012 kl i Mødelokalet, Viadukthallen Vi håber mange vil deltage og bakke op omkring FLA gerne med nye medlemmer til følge, hvilket ligeledes skulle kunne øge vort aktivitetsniveau. Fremtidigt kontingent fastlægges denne aften. På gensyn. En Filskovdreng fortæller (fortsat) Carl Viggo Mortensen fortæller ligeledes at hans far (Søren) en dag bad ham om at grave et dybt hul, under broen på Blåhøjvej der hvor afvan- dingskanalen løb han skulle grave en kasse med forskellige efterladenskaber ammunition, bælter til maskingeværer o.s.v. ned. Dette selvfølgelig for at tyskerne ikke skulle finde det, men ligeledes at det ikke skulle gøre skade på personer, der kunne få adgang til isenkrammet. Den tyske soldat T.M. havde ikke lyst til at marchere sammen med de andre tyske soldater mod Tyskland. Han lånte noget tøj af CV s far og hakkede roer nord for Ålyst da de tyske soldater gik forbi på Blåhøjvej. CV fortæller ligeledes, at et stykke jernbaneskinne (fra sabotage mellem Filskov og Blåhøj) et stykke på ca. 120 cm, blev muret ind i muren på kostalden. (Desværre nok mistet under branden i 1988) CV havde leget en dag i haven foran Ålyst, da pludselig CV s mor Olga, kunne høre han skreg i vilden sky. Da Olga kom ud til drengen, så hun, at han fik en endefuld af en tysk soldat, der var kommet forbi. Olga blev vred på soldaten, men vreden gik langsomt fortsætter næste side

10 10 Lokal Historisk Arkiv, forsat: Filskov Friplejehjem: over, da soldaten fortalte at CV legede med en håndgranat. Soldaten tog den og bragte den til eksplosion i åen ved denne aktion delte vandene sig i åen. Nær ved juletid legede CV på broen over åen pludselig stod TM der, med sig havde han 2 træ-legetøjsbiler én til CV og én til hans bror Leif. Carl Viggos mor Olga døde i Under bisættelsen, ved den sidste salme, rejste en mand sig op og forlod kirken. Familien ved ikke om det var TM eller folk fra modstandsbevægelsen der kom for at ære Olga. Man har forsøgt gennem Sporløs og man har haft kontakt til den Tyske Ambassade uden at komme mysteriet nærmere. Skulle andre ligge inde med lignende historier, hører vi dem gerne. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til mindehøjtideligheden ved vor 2 flyversten d. 4. maj På bestyrelsen vegne Verner Søvang Pedersen Nyt fra Friplejehjemmet Lørdag d. 28. og søndag d. 29. januar blev alle beboere i de gamle plejeboliger genhuset midlertidigt i de 12 nye plejeboliger, som nu står færdige. Bestyrelsen kan siden sidst konstatere, at byggeriet skrider planmæssigt frem og at 3. etape renoveringen af de gamle plejeboliger kan påbegyndes i februar samtidig med, at den gamle hovedbygning bliver revet ned. Renoveringen er planlagt til at foregå i 2 etaper med oplukning af de første 6 boliger d. 1. juni og de sidste 6 boliger ca. 1-2 måneder senere. I skrivende stund er alt flytteriet endnu ikke tilendebragt, men alle vigtige funktioner fungerer, så vi kan drive friplejehjemmet også i den 3. og sidste byggeperiode. Bestyrelsen er begyndt at pusle med, hvordan haveanlægget skal se ud omkring hele Friplejehjemmet. Det bliver spændende at se, hvordan vi får det hele til at passe også sammen med den nye hovedbygning og fortsætter næste side

11 11 Filskov Friplejehjem, forsat: det nye indgangsparti, som nu kommer til blive det første, man ser af Friplejehjemmet. Her skal også bringes en tak til alle jer både medarbejdere og frivillige som dagligt slider for at få alt til at klappe i hverdagen. Uden denne store fælles indsats var der meget, som ikke kunne foregå i en gode og positive ånd, som hersker på vores Friplejehjem. Sidste: Rundviserne og køkkenet kom på overarbejde da Åbent Husarrangementet på Friplejehjemmet d. 22. januar trak godt 200 interesserede til fra Filskov og nærmeste omegn. Bestyrelsen og Filskov Friplejehjems Venner takker for den store interesse og opbakningen til arrangementet. På bestyrelsens vegne Formand Johan Andersen Bestyrelsen og Friplejehjemmets Venner indbyder alle til generalforsamling torsdag d. 19. april kl. 19 på Filskov Friplejehjem.

12

13 13 Kontaktudvalget: Så er reklamespottet og visning på TV-Syd og TV-Midt og Vest en realitet Alting kan tilsyneladende lykkes, hvis man står sammen og vil det samme længe nok. Sådan kan man godt føle det, når man står med tilsagn fra Filskov foreninger, forsyningsselskaberne og de selvejende institutioner om midler til at vise Filskovs reklamespot på TV-Syd og TV-Midt og Vest kr. blev det til i alt fra os alle i Filskov. Og så blev det heldigvis ikke nødvendigt i denne omgang, at kontakte hverken private eller erhvervsdrivende for yderligere bidrag, idet Billund Kommunes Landdistriktspulje bevilgede i støtte til projektet. Økonomiudvalget syntes, at det var originalt tænkt og godt gået, at vi lokalt både kunne finansiere fremstillingen af en byfilm og et reklamespot og oven i det en god portion af reklamepladsen. Visningen i TV-Syd er planlagt til at blive i uge 8 og 9, mens TV-Midt og Vest kommer senere i dette halvår. Radio Trekanten spottede allerede vores initiativ da det stod på dagsordenen ved økonomiudvalget, hvor det blev til et lille interview om projektet. Nu bliver det spændende om også de landsdækkende medier af sig selv bringer den gode historie, om Filskov. Ellers må vi hjælpe dem lidt på vej. Til sidst skal der lyde en STOR TAK TIL ALLE JER SOM BIDROG TIL FINANCIERINGEN. Som de siger udenfor Filskov: Hvordan i alverden kan I blive ved med at finde på noget nyt? Venlig hilsen Branding-gruppen, Kontaktudvalget

14 FILSKOV-IT Alt indenfor IT * Eget værksted * Høj kvalitet og god service * WII, DS/DSI * TV * Kabler & stik * Tilbehør og meget mere * Ring for tilbud Kærtoften 7, Filskov Tlf.: Din professionelle IT partner

15 Februar: Aktivitetskalender Det sker i Filskov Marts: 2. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Sdr. Omme -Filskov 4H: Klubeftermiddag på skolen. 9. Filskov Skole: Skolefest. 13. Filskov Skole: Vinterferie. 20. Filskov Skole: Fastelavn på skolen. 21. Filskov Lokalhistoriske Arkiv: Genralforsamling/Årsmøde kl i mødelokalet i Viadukthallen. 21. Filskov Pensionistforening: Filskov Kirke kl v/karl Lund, Ansager. derefter kaffe og samvær på Friplejehjemmet. 27. Filskov Skole: Åbent hus. 28. Filskov Friskole: Indskrivning til børnehaven kl Filskov Friskole: Indskrivning til børnehaven kl Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Friplejehjems Venner: Sangaften kl med John Skou og Johan Andersen. 11. Filskov FIF: Gymnastikopvisning. 18. Filskov FIF: Klubmesterskab for ungdom fra kl Filskov FDF: Fastelavnsfest kl Filskov Friskole: Informationsmøde for forældre i børnehaven. 21. Filskov Pensionistforening: Pakkebanko kl (medbring pakke til værdi af 25,- kr.) 21. Filskov Vandværk: Genreralforsamling kl på Filskov Kro. 22. Filskov Borgerforening: Forårsbanko kl på Sognegården. 27. Filskov Skole: Åbent hus. 27. Sdr. Omme -Filskov 4H: Opstart/tilmelding kl på skolen. Stationsvej Grindsted

16 April: Maj: 2. Sdr. Omme -Filskov 4H: Besøg hos Besættelsesamlingen i Grindsted. 2. Filskov Skole: Påskeferie. 5. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Friskole: Generalforsamling kl på Sognegården. 12. Filskov Friplejehjems Venner: Foredrag kl om udviklingsprojekt i Thailand ved Viggo Søgård. 16. Filskov Friplejehjems Venner: Kl tøjdemonstration med modeshow udført af tøjgalleriet, Vejle. 18. Filskov Pensionistforening: Udflugt til Kiel. Afgang fra kirken. Pris: 645,- kr for ikke medlemmer. 500,- kr for medlemmer. 19. Filskov Friplejehjem: Genrealforsamling kl på Friplejehjemmet. 25. Filskov Skole: Åbent hus 4. Filskov Lokalhistoriske Arkiv: Mindehøjtidelighed ved vor 2 "flyversten" 5. Filskov FDF: Avisindsamling. 7. Filskov Friplejehjems Venner: Sangaften kl med far og søn. Bjarne og Ronnie Olesen. Filskov Jord og belægningsopgaver Niels Ove Svarre.

17 Skovs Maskinstation v/aut. kloakmester Hardy Skov Kolstrupvej 77, Filskov, 7200 Grindsted Mobil Telefon Fax

18 Mødekalender for Indre Mission i Filskov Februar Uge 6: missionsuge med emnet: Frelsen i Jesus Kristus. Der er indsamling til missionshuset hele ugen. Mandag: AFLYST! Tirsdag d. 7.: Præst Steen Søvndal, Grindsted Torsdag d. 9.: Missionær Simon Overgaard, Lemvig Fredag d. 10.: Missionær Villy Sørensen, Hammel. Fællesspisning kl Centermøde m. præst Karl Lund, Ansager. Kl i kirken og derefter samvær på friplejehjemmet 22. Kvindestævne i Grindsted. Kl og m. Bodil Skjøtt 23. Kvindestævne i Grindsted. Kl og m. Elna Thisgård Olesen. Kl m. Inge Margrete Kofoed Svendsen Marts 1. Bibeltime hos Inger og Povl Erik Bruun, Kærtoften 2 8. Møde m. personalekonsulent Henning Hansen, Give. Efterfølgende generalforsamling Lederkonference i Kolding 29. Bibeltime i missionshuset April 12. Soldatervennestævne m. Bodil og Asger Jensen, Nørre Snede 16. Kredsmøde/generalforsamling i Bække 26. Familieaften m. Margit Skov Pedersen, Frøstruphave Efterskole. Fællesspisning kl Maj 3. Sangaften m. Hedenstedkoret 10. Bibeltime 18. Udflugt til Naturlegepladsen ved Give Egnsmuseum. Afgang kl fra missionshuset 24. Møde m. familiekonsulent Steen Møller Laursen, Videbæk. Indsamling til IM hvis ikke andet er nævnt er møderne kl i missionshuset i Filskov Enhver er velkommen

19 19 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen: Fire spørgsmål og et par begravelser Danmark er stadig et af verdens rigeste lande. Det er en lykkelig kendsgerning, som man kan forholde sig til på to måder. Enten den, som Socialdemokraterne og SF benyttede før valget, der hedder: Så lad os for alt i verden bruge så mange penge som muligt. Eller den, som de samme politikere heldigvis er slået ind på efter valget: Det er nødvendigt, at vi tænker os om, så vi også fremover kan være et velstillet land med råd til velfærd. For regeringen har det resulteret i løftebrud på stribe. Heldigvis. Ellers var det gået helt galt. For det er nu, vi skal tænke ansvarligt. Mens vi stadig har råd til anstændige løsninger i forhold til de svageste. Og der er behov for omtanke, ellers giver vi et Danmark videre til børn og børnebørn, som vil være betydeligt koldere end det, vi selv holder af. Som altid, når man taler samfundsforhold, står vi ikke med et enkelt problem, men med et problemkompleks. Men der er sammenhæng i materien. Der er i det mindste fire spørgsmål, vi må forholde os til. Der er alt for mange danskere på overførselsindkomster. Jeg tænker ikke på pensionister. Naturligvis har mennesker fortjent en tryg alderdom, når de har bidraget til samfundshusholdningen i et langt liv. Men vi må gøre noget effektivt ved, at ca. 25 procent af befolkningen i alderen år er på en eller anden form for overførselsindkomst. Det er ikke bæredygtigt, for at bruge et af tidens udtryk. Vi må tage en fordomsfri debat om princippet med, at alle mennesker har ret til de samme ydelser. Vi er nødt til at turde diskutere begreberne behov for og ret til. Der er en verden til forskel. Det hænger direkte sammen med det tredje emne, vi må tage fat på: Brugerbetaling. Det er fornuftigt med en form for brugerbetaling, men så må man knytte det sammen med en skattereform. Det er rimeligt, at velstillede familier ikke får børnebidrag. Det er rimeligt, at velstillede mennesker selv betaler for visse offentlige ydelser. Men så skal de ikke samtidigt betale verdens højeste skat. fortsætter næste side

20 20 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, forsat: Filskov Idrætsforening: Endelig kommer vi til i forbindelse med diskussionen om offentlige ydelser at diskutere konsekvensen af de valg, vi selv træffer af vore egne prioriteringer. Hvis en familie eksempelvis vælger, at hustruen bliver hjemmegående, skal man så kunne få en række offentlige tilskud, fordi familien bliver fattigere? Når det skyldes eget valg? Upopulært spørgsmål, ja, men vi skal finde svar. Og så må jeg lige nævne diskussionen om fattigdom. Billund Kommune har begravet et par mennesker det seneste års tid. Fordi der ikke var andre til det. Jeg ved ikke om det var mennesker, som manglede penge til deres egen begravelse. Men det var i hvert fald borgere, der manglede bare et eneste medmenneske, som ville tage hånd om dem til sidst. Er det ikke på tide, at vi gør diskussionen om fattigdom lidt bredere? Med Venlig hilsen Robert Terkelsen Mobil Godt nytår Vi vil gerne ønske alle et Godt nytår og sige tak til alle trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer, sponsorer, bestyrelsesmedlemmer og andre hjælpere, der i årets løb har gjort en stor frivillig indsats i foreningen. Idrætsaktier Idrætsaktierne skal fornyes i foråret, vi kontakter alle der har købt aktier om de er interesseret i at forny deres idrætsaktier. Vi kommer rundt i april og maj måned. Dine Idrætsaktier kan genkøbes gennem Conventus. Dette gøres på følgende måde: Du går ind på vores hjemmeside Filskov-if.dk, trykker på Idrætsaktier og derefter tryk antal I har. Såfremt der ønskes ændringer i antal kontakt Henrik Derefter opretter du dig som NYT Medlem (Også selvom du er tidligere medlem) der er en ekstra linje hvor I kan skrive jeres idrætsaktie numre og derefter gennemføre betalingen. fortsætter næste side

21 21 Filskov Idrætsforening, forsat: Vi vil selvfølgelig også gerne komme fordi jer, som vi plejer. Hvis I ikke har hentet gevinsterne, kommer vi også rundt med dem. Her er de udtrukne vindernumrene: 4 x 1. præmie på kr. 200,- nr. 72, 183, 312 og x 2. præmie på kr. 150,- nr. 28, 107, 117, 167, 212, 376 og x 3. præmie på kr. 100,- nr. 64, 69, 139, 200, 207, 215, 279 og 338 Gevinsterne kan afhentes hos Henrik Gyvelvænget 19. Dem der ikke er afhentet, tager vi med når vi kommer rundt for at forny aktierne. Gymnastik. Julemotion D. 28/12-11 afholdte gymnastik, spinning, billard og motionsrummet jule- motion i hallen. I år var der desværre ikke så stor opbakning til arrangementet, men ca. 20 friske børn var mødt op til et par aktive timer i redskaberne og alle hyggede sig. Opvisning Lørdag den 10. marts 2012 deltager 3 lokale hold i Forårsopvisningen i Vorbasse Fritidscenter. Programmet er i skrivende stund ikke helt færdigt, men der venter en dag med hold i alle aldre, størrelser og niveauer. Fra lokale foreningshold, til Grand Prix hold, Landsdelshold og Efterskole hold. Over gymnaster skal på gulvet i løbet af hele dagen, så der er lagt op til en fest af en opvisning. Dagen starter med indmarch kl Søndag den 11. marts 2012 afholdes vore lokale forårsopvisning i Viadukthallen. Programmet kan i år byde på to gæstehold: Hejnsvig gæster os med deres spring hold og vi får besøg af elevholdet fra Ølgod fortsætter næste side VIN CHOKOLADE SPECIALITETER FIRMAGAVER BUTIKKEN ER ÅBEN HVER FREDAG Stort udvalg af færdigpakkede gavekurve! KIKANA, Chr. Lundsgaardsvej 39B, 7200 Grindsted Tlf

22 22 Filskov Idrætsforening, forsat: Efterskole med ca. 100 elever. Vi håber igen i år,at der er nogle forældre, der har lyst til at hjælpe med at bage en kage, så vi traditionen tro kan slutte dagen med fælles kaffebord. Hold i øvrigt øje med opslag i byen og aviser for nærmere info om opvisningen i Filskov. Søndag den 18. marts er det klasse holdet der gæster Hejnsvig til deres opvisning kl Springdag i Ølgod Midt i november havde et hold friske instruktører arrangeret en spring dag for klasse, klasse og klasse på Ølgod Efterskole. Der var medbragt madpakker og humøret var højt, for nu skulle der springes i nye redskaber. Ca. 20 gymnaster deltog og alle hyggede sig og havde nogle gode timer i en spring hal, hvor absolut intet manglede. Sommergymnastik Igen i år satser vi på sommergymnastik som slutter af med opvisning til byfesten søndag den 3 juni Det er endnu ikke endligt på plads hvor mange hold der bliver, men vi har til opvisning den 11. marts en folder klar med nærmere information og detaljer om hold, instruktører, træningstider m.v., så I har noget at glæde jer til fortsætter næste side

23 23 Filskov Idrætsforening, forsat: Sæson afslutning Alle hold har sidste træning i uge 10 (ugen før opvisning) HUSK klubmesterskab søndag d. 18/ fra kl for ungdomsspillerne. Håndbold - Efterårssæsonen I denne sæson har vi 4 børnehold 2 U10 og 2 U12 hold, det vil sige, at det har lykkes os at samle både pige- og drengehold, det er vi meget glade for. Alle børneholdene har klaret sig rigtig godt i efteråret, hvor de alle er sluttet som 1 eller 2 i deres puljer. Endvidere skal nævnes, at vi for første gang også har et U18 pigehold i samarbejde med Elkjær, de var meldt i B-rækken i efteråret, hvor de sluttede som nr. 1 i puljen med alle point. RIGTIG flot piger. Vi glæder os til at følge jer i A- rækken i forårssæsonen. Både Dameog herrerholdet bliver i Serie 3, de har haft en lidt hård efterårssæson, da der har været lidt frafald af spiller, så hvis du sidder og får lyst til boldspil og hyggeligt samvær, er det ikke for sent at komme i gang - Brag i Hallen Den 20. november 2011 var der brag i hallen. Alle kampene startede med at spillerne blev råbt op ved navn, og efter kampen blev kampens spiller kåret. Det var en rigtig god dag, hvor alle 7 hold vandt deres kampe - stort tillykke. Endvidere summede hallen af hygge med gratis kaffe og kage til tilskuerne, som skal have stor tak for at møde så talstærkt op, en vigtig del for at brag i hallen bliver en succes er, at der kommer nogle tilskuer og bakker op om vores hold, så det var dejligt at se så mange tilskuere. Vi håber, I alle er klar til at bakke op igen næste gang, der er brag i hallen. fortsætter næste side Tlf Søvangvej Grindsted

24 24 Filskov Idrætsforening, forsat: - Klubsamarbejde med FCM Som tidligere nævnt er vi blevet samarbejdsklub med FCM s håndbolddamer. Den 28. februar 2012 er vi igen inviteret til håndbold i Ikast, hvor FCM møder Randers HK. Denne gang skal vi have flagbørn med, og igen er vi så heldige, at dagen er en fandag. Det betyder, at alle vores spillere kan tage deres familie med til gratis håndbold. Det var en stor oplevelse sidste gang i oktober, hvor vi var af sted. Vi håber på stor opbakning denne gang også. Fodbold Filskov IF er i samarbejde med Lalandia værter for Lalandia Cup Et indefodboldstævne for ungdomshold. Den afholdes i Viadukthallen og i Lalandias hal den sidste weekend i februar fra den Der spilles i alle rækker fra U6 til U15. Alle deltagere vil for 50 kroner modtage en billet til Aquadome i Lalandia. Vi satser på en god tilmelding til stævnet og håber på 100 deltagende hold. I den forbindelse vil vi meget gerne bede om hjælp, da der er mange praktiske ting som skal gøres. I April måned er FIF vært for FC Midtjyllands talenthold i U Der vil være 3 træninger i Filskov hvor de klubber hørende til område 5 kan stille med 3 af deres bedste talenter. Efter de 3 træninger vil FC Midtjylland udvælge deres talenthold i U Det bliver spændende at følge de 3 træningspas som gennemføres af FC Midtjylland. I den kommende sæson spiller Filskov i serie 5 og serie 6. Forårsturneringen starter medio april, så til den tid skulle vi gerne have et formstærkt hold klar til at møde udfordringerne i serie 5. fortsætter næste side FILSKOV GENBRUG Kirkens Korshær Amtsvejen 10 Filskov Har du møbler og andre ting modtager vi det gerne. Ring for afhentning/aflevering tlf Åbningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat.

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat. REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 7. jan. -2012, kl. 19.00 i Filskov Skoles personalerum. Bemærk mødestart kl. 19 og ændret sted. Kaffe og brød: Antenneforeningen.

Læs mere

OPLYSNING... Det gør den fra d. 23. - 26. maj. Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år

OPLYSNING... Det gør den fra d. 23. - 26. maj. Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år 23. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2013 OPLYSNING... Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år Det gør den fra d. 23. - 26. maj men inden da kan vi godt bruge lidt hjælp... Læs mere på

Læs mere

BYFESTEN NÆRMER SIG. Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9. Øvrige nyheder... 22. årgang www.filskovogomegn.dk

BYFESTEN NÆRMER SIG. Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9. Øvrige nyheder... 22. årgang www.filskovogomegn.dk 22. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2012 BYFESTEN NÆRMER SIG Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9 Øvrige nyheder... Gåture arrangeret af Hjertestiudvalget... Læs mere på side 5-6 Åben

Læs mere

Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11

Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11 21. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2011 Nyt fra friplejehjemmet... Læs mere på side 11 Øvrige nyheder... Ny udtrækning på Idrætsaktier... Læs mere på side 3 Hjemmekamptider... Læs mere på side 5-6

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august

HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august 21. årgang www.filskovogomegn.dk august 2011 HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august jf. træningstider på side 24 Eller læs hele artiklen på side 23 Øvrige nyheder... Filskov går til filmen..

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni

Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni 25. årgang www.filskov.infoland.dk Maj 2015 Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni Filskov FDF genoptager en gammel tradition med at afholde Sct Hans aften for byen. Nu har vi alle optimale forhold

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 14. maj. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskov Friplejehjem Mette Østergaard; Åse Jensen, regnskabsfører,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur 25. årgang www.filskov.infoland.dk August 2015 Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur Øvrige nyheder... Arkivet mangler et nyt bestyrelsesmedlem... Læs mere på side 3

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 23. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2013 Øvrige nyheder... Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 Mangler stadig hjælp... Læs mere på side 5-6 Friskolefadder - var det

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde 24. årgang www.filskovogomegn.dk Maj 2014 Kontaktudvalget indbyder til borgermøde Læs mere på side 6 SÅ ER DEN GAL IGEN... Læs mere på side 10, 11, 14 & 24 Øvrige nyheder... Kom med ud og gå... Læs mere

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 12. nov. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskovs Fremtid Åse Jensen Fraværende uden afbud: Lars Poulsen (Filskovs

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Jul på bondegården i Filskov

Jul på bondegården i Filskov 23. årgang www.filskovogomegn.dk november 2013 Jul på bondegården i Filskov Kom og mød julemanden og hans nisser til julemarkedet Jul på bondegården Læs mere på side 28 Søndag den 17. november kl. 10-16

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder...

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder... 24. årgang www.filskov.infoland.dk November 2014 FRA SKROT TIL SLOT Læs mere fra side 20 Øvrige nyheder... Torsdagsklubben er startet... Læs mere på side 3 Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Lokal Historisk

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING Referat ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup 2. Beretning. Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere