Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap"

Transkript

1 Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1

2 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer blandt andet, at man i en jobsøgningssituation er ligestillet i forhold til andre ansøgere. Det kræver fokus på personens kompetencer og personlighed, mens praktiske spørgsmål omkring ens funktionsnedsættelse efter min vurdering bør være afklaret på forhånd. Er de det, så undgår man, at virksomhed og ansøger lander i en samtale om handicap i stedet for det, der i virkeligheden er relevant i jobfunktionen. Desværre har vi set mange eksempler på, at samtalen kommer til at handle om alt det, man ikke kan eller har svært ved. Det skyldes ofte uvidenhed og manglende afklaring. Jeg synes, alt skal prøves i bestræbelserne på at nå målet, og et afklaringsværktøj, som det vi præsenterer her, er et bud på en løsning, som kan bringe os skridtet videre. Susanne Olsen, Landsformand i Dansk Handicap Forbund. Gode argumenter Der er mange gode argumenter for at ansætte eller fastholde medarbejdere med et handicap. Medarbejdere med handicap kan være medarbejdere, som har medfødte handicap eller har fået et handicap efter sygdom eller ulykke. En medarbejder med et handicap kan sagtens være den rette person til jobbet. Det kan også være guld værd at gøre en indsats for at fastholde en allerede ansat medarbejder med et handicap. Derfor har vi udviklet en værktøjskasse med viden om, hvordan du som virksomhed kan gribe det an, så du kan ansætte, fastholde eller afskedige en medarbejder med handicap og samtidig leve op til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Du får også viden om arbejdsgiverens særlige forpligtelse til at undersøge mulighederne for rimelig tilpasning, når det drejer sig om ansøgere eller medarbejdere med et handicap. 2 3

3 Værktøjskassen Redskaber i værktøjskassen På finder du værkstøjskassen med printvenlige versioner af materialet Værktøjskassen består af fire redskaber Guide En overskuelig guide, der giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på, når du skal ansætte, fastholde eller måske afskedige medarbejdere med et handicap. Opmærksomhedspunkter Nogle helt særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med fastholdelse og afskedigelse. bog En printvenlig skabelon til en logbog, som du kan bruge, når du vil dokumentere din indsats. Hvis du vil vide Information, der uddyber alle de andre værktøjer, hvis du har brug for at vide mere. Læs om de enkelte redskaber på de følgende sider. 4 5

4 Guide Ved at bruge guiden får du overblik over, i hvilke situationer du skal være særlig opmærksom på Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. og kravet om rimelig tilpasning. Guiden er opdelt i ansættelse, fastholdelse og afskedigelse. Du kan overalt i guiden linke til Hvis du vil vide og anden relevant information. Opmærksomhedspunkter Siderne med opmærksomhedspunkter er tænkt som printvenlige dokumenter, som du som virksomhedsleder kan tage med til samtalen med din medarbejder. De kan også bruges som forberedelsesværktøj. Der er lagt vægt på de væsentligste situationer og forhold, du skal være opmærksom på. her Opmærksomhedspunkter vedrørende fastholdelse af medarbejdere med et handicap Opmærksomhedspunkter vedrørende afskedigelse af en medarbejder med handicap Du kan overveje disse opmærksomhedspunkter, hvis du står over for at skulle afskedige en medarbejder med et handicap. Lov om forbud mod forskelsbehandling i forbindelse med afskedigelse En afskedigelse skal ske på baggrund Du er offentlig arbejdsgiver og Offentlige arbejdsgivere har pligt til at indkalde ansøgere til samtale, Læs mere på siden om Der er brug for en særlig Medarbejderen er beskyttet af Lov om forbud mod Læs mere på siden om Få overblik du modtager en ansøgning fra som opfylder de formelle uddannelseskrav til stillingen og gør ansættelse i Hvis du vil vide indsats for at fastholde en forskelsbehandling, og du skal undersøge mulighederne for rimelig fastholdelse i Hvis du vil vide Der er brug for en særlig Medarbejderen er beskyttet en af person Lov om forbud med et mod handicap, opmærksom Læs mere på, at på de siden ønsker Følg om guiden at søge neden med fortrinsadgang. og få overblik over, i hvilke situationer du skal være særligt opmærksom på Lov om forbud mod forskelsbehandling og medarbejder, som har pådraget tilpasning indsats Der er for brug at fastholde for en særlig en forskelsbehandling, Medarbejderen er og beskyttet du skal som undersøge af ønsker Lov om at forbud mulighederne gøre brug mod af for sin rimelig fastholdelse Læs mere i Hvis på kravet siden du vil om vide rimelig tilpasning. Du kan finde yderligere oplysninger i materialets Hvis du vil vide. sig et handicap i sin fritid. medarbejder, indsats for som at fastholde har pådraget en tilpasning forskelsbehandling, og du fortrinsadgang. skal undersøge mulighederne for rimelig fastholdelse i Hvis du vil vide sig medarbejder, et handicap i sin som fritid. har pådraget tilpasning Læs mere om rimelig sig et handicap i sin fritid. her tilpasning Læs mere i Hvis om du Hvad rimelig vil vide nu hvis Du skal være opmærksom Guide på Mere information Du skal have en person med et Lov om forbud tilpasning her mod forskelsbehandling i Hvis du vil vide gælder også for personer Læs mere på siden om handicap i virksomhedspraktik, med handicap, som her er i virksomhedspraktik, jobafklaring eller ansættelse i Hvis du vil vide ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE jobafklaring eller arbejdsprøvning. Afklar med jobcentret, om der er særlige forhold, Denne guide giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på i forhold til Lov om forbud mod Der er brug for en særlig Medarbejderen er beskyttet af Lov arbejdsprøvning. om forbud mod der Læs gør mere sig gældende. på siden om forskelsbehandling i forhold til personer med handicap. Materialet er ment som en hjælp til dig som arbejdsgiver, og du har ikke pligt til at bruge indsats for at fastholde en forskelsbehandling, og du skal undersøge mulighederne for rimelig fastholdelse i Hvis du vil vide Der er brug for en særlig Medarbejderen er beskyttet af Lov om forbud mod Læs mere på siden om guiden eller de øvrige værktøjer. medarbejder, som har pådraget tilpasning indsats Der er for brug at fastholde for en særlig en forskelsbehandling, Medarbejderen er og beskyttet du skal undersøge af Lov om forbud mulighederne mod for rimelig fastholdelse Læs mere i Hvis på Du siden du skal vil om vide ansætte en ny Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er sig et handicap i forbindelse medarbejder, indsats for som at fastholde har pådraget en tilpasning forskelsbehandling, og du Du skal skal undersøge ansætte en mulighederne medarbejder for rimelig Ansøgeren fastholdelse er beskyttet i Hvis medarbejder, af Lov du om vil forbud vide hvor mod du forskelsbehandling. ikke du ikke forpligtet Læs mere til at på lave Hvornår siden rimelig om tilpasning. er der tale om handicap? med arbejde. sig medarbejder, et handicap i forbindelse som har pådraget tilpasning i løntilskudsjob, hvor du ved Du må ikke undlade at ansætte kender til, udelukkende at vedkommende på grund har af ansættelse i Hvis Handicapbegrebet, du vil vide i forskelsbehandlingslovens forstand. omfatter lægeligt diagnosticerede helbredelige eller uhelbredelige sygdomme, som med sig arbejde. et handicap i forbindelse eller får at vide til samtalen, at handicappet, Læs mere hvis vedkommende rimelig et handicap. ellers er egnet til jobbet. Du skal medfører en begrænsning af lang varighed som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader. Der skal være tale om skader, som i samspil med arbejde. her vedkommende har et handicap undersøge tilpasning Læs mulighederne mere i Hvis om du rimelig for vil rimelig vide tilpasning med forskellige barrierer hindrer personen i fuldt og helt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre. Læs mere her -Link til uddybende tilpasning her i Hvis du vil vide Læs mere om materiale rimelig om handicap i Hvis du vil vise Du har en medarbejder ansat i Når der er tale om fleksjob, kan der være tale om et handicap som Læs mere på siden her om fleksjob, hvor der er behov for betyder, at vedkommende er beskyttet af Lov om forbud mod fastholdelse i Hvis du vil vide Du har en medarbejder ansat i Når der er tale om fleksjob, kan der være tale om et handicap som Læs mere på siden Du om skal ansætte en Ansøgeren beskyttet her af Lov om forbud mod forskelsbehandling på Læs mere på siden om at øge skånehensynene. forskelsbehandling. Hvis der sker en lægeligt diagnosticeret fleksjob, Du har hvor en medarbejder der er behov ansat for i betyder, Når der at vedkommende er tale fleksjob, er beskyttet kan der af være Lov tale om om forbud et handicap mod som fastholdelse Læs mere i Hvis på medarbejder, siden du vil om vide hvor du ved eller grund af sit handicap. Du Lov må om ikke undlade forbud at mod ansætte forskelsbehandling udelukkende ansættelse i Hvis du vil vide forværring af medarbejderens helbred, skal du undersøge at øge fleksjob, skånehensynene. hvor der er behov for forskelsbehandling. betyder, at vedkommende Hvis der sker beskyttet en lægeligt af Lov diagnosticeret om forbud mod fastholdelse i Hvis får at du vide vil til vide samtalen, at på grund af handicappet, Som hvis arbejdsgiver vedkommende skal ellers du leve er egnet op til Lov til om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Det gælder både, når du ansætter, afskediger, mulighederne for yderligere rimelig tilpasning. Mulighederne for at øge skånehensynene. forværring forskelsbehandling. af medarbejderens Hvis der helbred, sker en skal lægeligt du undersøge diagnosticeret Læs mere om rimelig vedkommende har et handicap. jobbet. Du skal undersøge forflytter mulighederne eller forfremmer rimelig en tilpasning. medarbejder. rimelig tilpasning skal undersøges inden der foretages en mulighederne forværring for af medarbejderens yderligere rimelig helbred, tilpasning. skal Mulighederne du undersøge for afskedigelse, hvis afskedigelsen Hvad på en eller nu anden hvis vis er begrundet i Du rimelig mulighederne tilpasning skal for yderligere undersøges rimelig inden tilpasning. der foretages Mulighederne en for skal her være opmærksom på Mere information tilpasning Læs mere i Hvis om du rimelig vil vide Du har som arbejdsgiver en særlig forpligtelse til tilpasning at undersøge i Hvis mulighederne du vil vide for rimelig tilpasning, når det drejer sig om ansøgere eller handicappet, fx i sygefravær der skyldes handicappet. afskedigelse, rimelig tilpasning hvis afskedigelsen skal undersøges på en inden eller anden der foretages vis er begrundet en i tilpasning her i Hvis du vil vide medarbejdere med et handicap. tilpasning her her. (Link til afsnittet om rimelig handicappet, afskedigelse, fx i sygefravær hvis afskedigelsen FASTHOLDELSE der skyldes på en handicappet. eller AF anden ALLEREDE vis er begrundet ANSATTE i MEDARBEJDERE her Du har en medhjælpende Hvis den handicappet, medhjælpende fx i sygefravær ægtefælle har der en skyldes ansættelseskontrakt handicappet. og Læs mere på siderne om Du skal ansætte en medarbejder Når der er tale om fleksjob, Vær kan opmærksom der være tale på at om medarbejdere et handicap som ansat i fleksjob, Læs mere job med på siden løntilskud om og virksomhedspraktik også kan være omfattet af reglerne. ægtefælle, som får et handicap. der udbetales løn, er vedkommende omfattet af Lov om forbud mod fastholdelse i Hvis du vil vide Du har en medhjælpende Hvis den medhjælpende ægtefælle har en ansættelseskontrakt og Læs mere på siderne i fleksjob. om betyder, at vedkommende er beskyttet af Lov om forbud mod ansættelse i Hvis du vil vide forskelsbehandling som øvrige ansatte. Hvis der til den ægtefælle, Du har en som medhjælpende får et handicap. der Hvis udbetales den medhjælpende løn, er vedkommende ægtefælle omfattet har en af ansættelseskontrakt Lov om forbud mod og fastholdelse Læs mere i Hvis på siderne du vil vide om forskelsbehandling. I de tilfælde skal du undersøge mulighederne for medhjælpende ægtefælle overføres overskud fra virksomheden, er ægtefælle, som får et handicap. forskelsbehandling der udbetales løn, som er øvrige vedkommende ansatte. Hvis omfattet der til af den Lov om forbud mod fastholdelse i Hvis du vil vide rimelig tilpasning. Side 3 af 5 der ikke tale om et ansættelsesforhold, og ægtefællen er ikke medhjælpende forskelsbehandling ægtefælle som overføres øvrige ansatte. overskud Hvis fra der virksomheden, til er omfattet af Lov om forbud mod forskelsbehandling der medhjælpende ikke tale om et ansættelsesforhold, ægtefælle overføres og overskud ægtefællen fra virksomheden, er ikke er omfattet der ikke af Lov tale om forbud et ansættelsesforhold, mod forskelsbehandling og ægtefællen er ikke omfattet af Lov om forbud mod forskelsbehandling Side 4 af 5 Side 2 af 5 Side 4 af 5 Side 4 af 5 Du kan overveje disse opmærksomhedspunkter i din dialog med medarbejderen, når du som arbejdsgiver ønsker at fastholde en medarbejder med handicap, og i den forbindelse undersøger mulighederne for rimelig tilpasning. Det kræves hverken at en arbejdsgiver ansætter, forfremmer eller beholder en medarbejder, hvis vedkommende ikke er kompetent, egnet eller disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i stillingen. Når en medarbejder har et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand skal arbejdsgiveren undersøge mulighederne for rimelig tilpasning, der er hensigtsmæssig i forhold til de konkrete behov. Tilpasningerne skal gøre det muligt for medarbejderen at udføre de væsentligste funktioner i jobbet. Undersøg i dialog med medarbejderen, hvad der er Overvejelser for arbejdsgiver brug for. Kontakt jobcentret for at høre om mulighederne for støtte gennem jobcentret. Kan disse rimelige tilpasninger være relevante og mulige for jeres medarbejder med handicap? Om en tilpasning vurderes som rimelig afhænger af, om byrden for virksomheden vurderes at være for Nedsættelse af arbejdstid? stor. Det afhænger af: Ændret opgavefordeling? Omplacering til andet arbejde inden for Virksomhedens størrelse og økonomiske samme stillingstype? situation Særlig indretning af inventar, lokaler eller Stillingens karakter udstyr gennem jobcentret? Omkostningerne ved tilpasningen Personlig assistance gennem jobcentret? Om jobcentret kan støtte Hvis den ansatte er sygemeld, overvej desuden, om en mulighedserklæring kan bidrage til, at I kan fastholde medarbejderen. Det anbefales, at du dokumenterer forløbet fx ved at skrive logbog eller lægge mødereferater i Obs: Listen er ikke udtømmende, og du kan personalemappen. derfor overveje at søge bistand ved din arbejdsgiverorganisation eller lignende. Overvej om I skal informere kollegaerne om eventuelle særlige tilpasninger af jobbet. Når du afskediger medarbejdere skal du være opmærksom på, at det sker på baggrund af saglige hensyn, og at afskedigelsen overholder eksisterende lovgivning. Hvis en medarbejder har et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, er medarbejderen omfattet af en særlig beskyttelse om rimelig tilpasning i forhold til det konkrete behov. Hvis afskedigelsen sker på baggrund af handicappet, har du som arbejdsgiver pligt til at undersøge mulighederne for rimelig tilpasning i forhold til de konkrete behov inden en eventuel afskedigelse. Det anbefales, at du dokumenterer forløbet, fx ved at skrive logbog eller lægge mødereferater i personalemappen. Rimelig tilpasning kan fx være Nedsættelse af arbejdstid Ændret opgavefordeling Omplacering til andet arbejde inden for samme stillingstype Personlig assistance gennem jobcentret Særlig indretning af inventar, lokaler eller udstyr Vær opmærksom på, om sygefravær kan skyldes manglende rimelig tilpasning. Det kan have betydning i forhold til 120-dages reglen. Obs: Listen er ikke udtømmende, og du kan derfor overveje at søge bistand ved din arbejdsgiverorganisation eller lignende. Overvejelser for arbejdsgiver Om en tilpasning er rimelig afhænger af, om byrden vurderes at være for stor for virksomheden. Det afhænger af Virksomhedens størrelse og økonomiske situation Stillingens karakter Omkostningerne ved tilpasningen Om jobcentret kan støtte af saglige hensyn. Der kan være tale om forhold, der vedrører den enkelte medarbejder. Fx at vedkommende er uegnet til at udføre jobbet, at der er alvorlige samarbejdsproblemer eller langvarigt sygefravær. Der kan også være tale om afskedigelse grundet forhold i virksomheden. Fx. nedskæringer, rationaliseringer eller omstruktureringer. Det kræves hverken, at en arbejdsgiver ansætter, forfremmer eller beholder en medarbejder, hvis vedkommende ikke er kompetent, egnet eller disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i stillingen. Når en medarbejder har et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, er medarbejderen omfattet af en særlig beskyttelse ifølge Lov om forbud mod forskelsbehandling, og arbejdsgiveren har pligt til at undersøge mulighederne for rimelige tilpasninger, der er hensigtsmæssige i forhold til de konkrete behov. Mulighederne for rimelig tilpasning skal undersøges inden der foretages en afskedigelse, hvis afskedigelsen på en eller anden vis er begrundet i handicappet, fx i sygefravær der skyldes handicappet. Hvis der er uenighed om vurderingen af, om opsigelsen af en medarbejder er i strid med forskelsbehandlingsloven, kan sagen blive indbragt for fx domstolene eller Ligebehandlingsnævnet. 6 7

5 bog Det er altid en god idé at dokumentere de tiltag, du som virksomhedsleder har foretaget, uanset om det drejer sig om rimelig tilpasning, afskedigelse eller andet. Derfor har vi lavet en printvenlig logbogsskabelon. Hvis du vil vide mere - Hvornår er der tale om et handicap? - Hvad betyder rimelig tilpasning? - Viden om Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. - Tips og anbefalinger ved ansættelse, fastholdelse og afskedigelse søger med fortrinsadgang. Jobcentret afgør, om en person har mulighed for at benytte retten til fortrinsadgang. Her skal der stå: Print logbogsskabelonen og brug den, når du ønsker at dokumentere jeres indsats.det skal være let at se, hvordan man kan printe den. LOGBOG bog udarbejdet af: Klik her for at angive tekst. Vedrørende medarbejder: Angiv medarbejderens navn Baggrund for at udarbejde logbog: Hvad er udfordringen? Hvis arbejdsgiveren ikke ansætter ansøgeren med fortrinsadgang, skal arbejdsgiveren give jobcentret en skriftlig redegørelse med begrundelser for ikke at ansætte vedkommende. Det skal ske inden stillingen Ansættelse besættes. Der skal derefter være en forhandling med jobcentret, hvor man undersøger, om ansøgeren alligevel kan ansættes, fx fordi jobcentret kan give særlig støtte. Jobcentret skal sikre sig, at ansøgeren Husk ikke når du ansætter: Men vær opmærksom på, at når en medarbejder har et handicap, har arbejdsgiveren pligt til at træffe de er afvist udelukkende på grund af sit handicap. Man må altid ansætte den bedst egnede til en stilling. Det betyder, at arbejdsgiver ikke overtræder foranstaltninger eller tilpasninger, der er hensigtsmæssige i forhold til den pågældendes konkrete behov. Læs mere om fortrinsadgang her: Link til bekendtgørelse nr. 817/2013 Lov om forbud mod forskelsbehandling ved at ansætte den bedst egnede til en stilling, hvis Tilpasningerne en skal gøre det muligt for medarbejderen at udføre de væsentligste funktioner i jobbet. Det ansøger med et handicap ikke er den bedst egnede. kalder man rimelig tilpasning. Se Lov om forbud mod forskelsbehandling her. Når det drejer sig om virksomhedspraktik Du må ikke undlade at ansætte en ny medarbejder udelukkende på grund af handicappet, Hvis du vil vide mere med mindre det er fordi pågældende ikke er kompetent, egnet eller disponibel til at udføre de Personer i virksomhedspraktik er også omfattet af Lov om forbud mod forskelsbehandling. Der er ikke væsentligste funktioner i stillingen. nogen praksis for, hvilke krav, der er til rimelig tilpasning, når der er tale om virksomhedspraktik. Afklar Hvis ansøgeren opfylder betingelserne for jobbet, og er den bedst egnede kandidat, skal derfor med jobcentret før I starter en virksomhedspraktik, om der er særlige forhold, der gør sig gældende. Rimelig du tilpasning kan fx være: Lov om forbud mod forskelsbehandling forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, undersøge mulighederne for rimelig tilpasning, inden der gives afslag. Det gælder også, om der er mulighed for fx personlig assistance, arbejdsredskaber eller hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller tilpasning her. Vær opmærksom på der gælder specielle regler for offentlige virksomheder. Nedsat arbejdstid arbejdspladsindretning. Så ved I på forhånd, om I kan stille den praktikplads til rådighed, som den etnisk oprindelse. Forbuddet gælder både ved ansættelse og afskedigelse, forflyttelse og forfremmelse. Du må ikke spørge til, hvad en ansøger fejler, men du må spørge til, hvilke funktioner i jobbet, Ændret opgavefordeling pågældende praktikant har brug for. vedkommende kan varetage. Du kan spørge: Er der noget, der forhindrer dig i at varetage de Omplacering til andet arbejde inden for samme stillingstype Når der er tale om handicap i forskelsbehandlingslovens forstand skal arbejdsgiver også leve op til Hvem kan du kontakte: opgaver, som ligger i jobbet?. Tilpasning af muligheder for uddannelse og instruktion forpligtelsen om rimelig tilpasning, med mindre der er tale om en uforholdsmæssig stor byrde for Er du i tvivl er det altid en god ide at kontakte dine sædvanlige sparringspartnere indenfor Særlig indretning af inventar, lokaler og udstyr arbejdsgiver. Kontakt din arbejdsgiverorganisation for råd og vejledning i den konkrete sag. ansættelsesforhold. Se vores forslag til kontakter. Personlig assistance gennem jobcentret Hvornår er der tale om handicap? Kontakt Jobservice Danmark på Her kan du få hjælp til rekruttering, opkvalificering og fastholdelse. Tips når du ansætter: Pligten til rimelig tilpasning gælder dog ikke, hvis det vil betyde en uforholdsmæssig stor byrde for Handicapbegrebet, i forskelsbehandlingslovens forstand. omfatter lægeligt diagnosticerede helbredelige virksomheden. Om byrden er for stor afhænger af: Kontakt jobcentret, hvis du skal undersøge mulighederne for særlig støtte. Find dit lokale jobcenter eller uhelbredelige sygdomme, som medfører en begrænsning af lang varighed som følge af bl.a. fysiske, Overse ikke ansøgere med et handicap. En ansøger med handicap kan også have netop de på Se mere om støttemuligheder her. Virksomhedens størrelse og økonomiske situation mentale eller psykiske skader. Der skal være tale om skader, som i samspil med forskellige barrierer hindrer kompetencer, du er ude efter. I nogle tilfælde har handicappet ingen betydning for jobbet, og i Kontakt Dansk Handicapforbund, som har viden om, hvordan man kombinerer job og handicap. Tlf: andre tilfælde kan det være enkelt at lave de rette tilpasninger. Stillingens karakter personen i fuldt og helt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre www. danskhandicapforbund.dk. Omkostningerne ved tilpasningen Kontakt Cabi, som har viden om job og handicap og om samarbejdet mellem virksomheder og Et handicap kan fx være: Hvad skal ansøgeren: Om jobcentret kan støtte jobcentre T lf: www. cabiweb.dk. Fysisk fx en lammelse i venstre hånd, svære rygproblemer, amputation Kontakt Specialfunktionen Job og Handicap, som har viden om de handicapkompenserende Inden ansættelsen skal en ansøger ifølge Helbredsoplysningsloven oplyse, om han eller hun er bekendt Psykisk fx vanskelighed med at strukturere sine arbejdsopgaver, sociale vanskeligheder ordninger. Tlf: med at lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig betydning for at Kommunikativt fx stærkt nedsat syn, tunghørhed kunne varetage det pågældende job. Mental t fx hukommelsesbesvær, indlæringsproblemer Klik her for at angive Skriv en her dato. Denne viden er også afgørende for, at arbejdsgiver kan tage de nødvendige hensyn. Særligt for offentlige arbejdsgivere: Når offentlige arbejdsgivere skal besætte en stilling, har de pligt til at give personer med handicap fortrinsadgang til stillingen, hvis de er lige så kvalificerede, som de øvrige ansøgere. Der findes altså både synlige og usynlige handicap, hvor ikke alt kan ses med det blotte øje. Det er ikke afgørende i forhold til forskelsbehandlingsloven hvad medarbejderen fejler, men om der er en funktionsnedsættelse af lang varighed, som har betydning for jobbet. Vær opmærksom på, at også medarbejdere ansat i fleksjob, i job med løntilskud og i virksomhedspraktik kan have et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Offentlige arbejdsgivere skal ifølge Lov om kompensation til handicappede i erhverv indkalde de ansøgere til samtale, som gør opmærksom på, at de ønsker at benytte deres fortrinsadgang. Det gælder dog kun, hvis ansøgeren opfylder de formelle uddannelseskrav til stillingen. Det kan være jobcentret, som retter henvendelse og gør opmærksom på, at en bestemt ansøger ønsker at søge med fortrinsadgang. Ansøgeren kan også selv i sin ansøgning gøre opmærksom på, at vedkommende Handicap kan have flere forskellige årsager. Årsagen til handicappet har ikke betydning for, om personen er beskyttet af Lov om forbud mod forskelsbehandling. Handicapbegrebet er et dynamisk begreb, som vil ændre sig over tid i takt med, at nye afgørelser kommer til. Søg juridisk rådgivning, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der i det konkrete tilfælde er tale om handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Rimelig tilpasning Det kræves hverken at en arbejdsgiver ansætter, forfremmer eller beholder en medarbejder, hvis vedkommende ikke er kompetent, egnet eller disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i stillingen. 8 9

6 Selv om det er vidt forskelligt, hvad vi som mennesker kan bidrage med i vores samfund, så skal vi stræbe efter, at alle kan leve så frie og selvstændige liv som muligt. Den værktøjskasse, der nu lanceres, skal gøre regler og krav mere overskuelige for arbejdsgivere, så det bliver nemmere at ansætte mennesker med handicap. Virksomhederne skal ikke snuble over kringlede regler, men skal kunne fokusere på kompetencer og ikke på handicap. Og det, er jeg sikker på, bliver nemmere med de nye redskaber i værktøjskassen. Derfor vil jeg sige stor tak til alle de organisationer, der har bidraget med input.. Karen Ellemann, Social- og Indenrigsminister. Kontakt Hotline ( jobcentrene, virksomheder og andre aktører) i Specialfunktionen for Job og Handicap Viden om de handicapkompenserende ordninger Telefon / Jobservice Danmark Her kan du få hjælp til rekruttering, opkvalificering og fastholdelse Telefon Jobcentret Hvis du skal undersøge mulighederne for særlig støtte Dansk Handicap Forbund Viden om hvordan man kombinerer job og handicap Telefon / Cabi Viden om job og handicap og om samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre Telefon / Din arbejdsgiverorganisation For råd og vejledning i den konkrete sag 10 11

7

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning.

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning. Guide Denne guide giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på i forhold til Lov om forbud mod forskelsbehandling i forhold til personer med handicap. Materialet er ment

Læs mere

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD + Forskelsbehandlingslove n Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD E-mail: pj@justadvice.dk 1 + Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Diskriminationsgrunde:

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landsindsatsen for afstigmatisering

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Handicap - tilpasningsforpligtelsen

Handicap - tilpasningsforpligtelsen Handicap - tilpasningsforpligtelsen Advokat Finn Schwarz 18. april 2013 Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version Guide til arbejdsgivere Brug k Fast tikroafocr ved ris sygeige langvar ger meldin KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Hvis en medarbejder bliver syg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 020715

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere Dialog med jobcentret Fastholdelse af medarbejdere Introduktion Delvis uarbejdsdygtig Denne guide er udarbejdet til dig, som har ansvaret for medarbejdere som af fysiske og/eller psykiske grunde har svært

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten.

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten. Nummer 3 december 2015 Redaktion: Robert Barrit Sørensen Pharmadanmark Lone Rente Hansen Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb. 29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 09.03.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger

Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger Partner Jacob Sand Advokat Ditte Grundtvig Larsen Disposition Grundlæggende om forbuddet mod forskelsbehandling Hvem

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference Beskæftigelsesregion Nordjylland Handicapkonference 1. Oktober 2009 Leif Scherrebeck Hanan A. Wallentin 1 El Kaouchi Årsberetning 2008 Den landsdækkende indsats for beskæftigelse af personer med handicap

Læs mere

Høringssvar på vejledning om fleksjob

Høringssvar på vejledning om fleksjob Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Høringssvar på vejledning om fleksjob Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har bedt DA om at afgive høringssvar på vejledningen

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for rekruttering HR og Kommunikation Marts 2016 1. Rekruttering af ny medarbejder... 3 2. Ansættelsesprocedure... 3 2.1 Niveau 1 Direktion... 3 2.2 Niveau 2

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Konsulent Carsten Kjærgaard Mail:

Konsulent Carsten Kjærgaard Mail: Konsulent Carsten Kjærgaard Mail: ck@cabiweb.dk Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Side 1 RBR s handicapkonference på Comwell Kolding, den

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 1 26. marts 2014 (1. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening Du har nu modtaget den første udgave af Nyt fra Auto- Branchens ArbejdsgiverForening

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere