Kompetenceprofiler for cand. merc. uddannelserne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceprofiler for cand. merc. uddannelserne."

Transkript

1 Kompetenceprofiler for cand. merc. uddannelserne. Kompetenceprofil: Cand.merc. i finansiering Engelsk titel: Master of Science in Finance Faglige kompetencer En cand.merc. fra Syddansk Universitet med en finansieringsprofil har en bred viden om og forståelse af virksomheders og husholdningers centrale finansielle problemstillinger og en særlig dyb indsigt i risiko- og porteføljestyring; prisdannelsen på aktier obligationer og afledte aktiver fundamentalanalyse af aktier; virksomheders strategiske beslutninger vedrørende finansiering og investering. Grundstammen i de faglige kompetencer udgøres af fire konstituerende fag Corporate Finance, Derivatives and Risk Management, Asset Pricing og International Macroeconomics. De konstituerende fag giver en dyb faglig viden om de finansielle markeders funktion, instrumenter og politikker, samt de metoder og modeller der anvendes til at analysere disse. Praksiskompetencer Finansieringskandidater fra Syddansk Universitet er analytisk meget stærke og kan opstille og løse avancerede modeller for en række vigtige finansielle problemer med forståelse for modellernes praktiske anvendelighed. Kandidaterne er rustede til at forstå og anvende aktuelle og kommende forskningsresultater i finansiering. Det er en egenskab, som er efterspurgt af den finansielle sektor, hvor ny forskning hurtigt omsættes til innovation af forretningsgange og produkter. Implementere finansielle modeller til brug for beslutningsstøtte såvel i den finansielle sektor som i andre organisationer Foretage selvstændige analyser og træffe beslutninger om konkrete finansieringsproblemstillinger Typiske job for kandidater med denne kompetenceprofil: o analytiker i den finansielle sektor, med speciale i obligationsanalyse, aktieanalyse, virksomheders corporate finance aktiviteter eller den generelle samfundsøkonomiske udvikling o porteføljemanager i pensionskasser, investeringsforeninger eller pengeinstitutter o ansvarlig for risikostyring i finansielle virksomheder eller større erhvervsvirksomheder o konsulent o stilling ved myndighed der overvåger og/eller regulerer de finansielle markeder o undervisning og forskning Faglige kompetencer Corporate Finance Derivatives and Risk Management Asset Pricing International Macroeconomics 1

2 Enten vælges toningen Finansiering og regnskab eller toningen Finansiering og økonomi Toning: Finansiering og regnskab Denne toning giver en forståelse af virksomheders regnskaber og hvorledes regnskabstal i kombination med finansielle metoder og modeller kan bruges til værdiansættelse af virksomheder og deres aktier. Eksternt regnskab Valuation Toning: Finansiering og økonomi Denne toning giver et indblik i konkurrenceforholdene i og organisationen af de markeder, hvorpå virksomheder afsætter deres produkter, hvilket er vigtigt i værdiansættelsen af en virksomhed og dens aktier. Desuden opnås en viden om økonometriske metoder, som bruges i modelleringen af finansielle dataserier og til estimation og tests af teoretiske finansielle modeller med henblik på praktiske anvendelser Industrial Economics Econometrics with Applications Valgfag De konstituerende fag, der ikke er obligatoriske med den valgte toning, kan tages som valgfag. Derudover er følgende fag forhåndsgodkendte som valgfag. Investments Foundations of strategy Foundations of organization Management accounting Advanced Management Accounting Supply Chain Inventory and Production Planning Strategic Issues in Supply Chain Management Economics of Globalization Research and Innovation Microeconometrics 2

3 Kompetenceprofil: International Marketing Faglige kompetencer Centralt for International Marketing profilen er forståelsen af samspillet mellem virksomhedens kompetencer og de behov, der er på markedet. Uanset om en virksomhed opererer internationalt eller på hjemmemarkedet er globalisering og kommunikationsteknologi blevet en naturlig del af markedsvilkårene. Det stiller nogle nye og mere komplekse krav til virksomhedens måde at organisere, udforme og implementere sine markedsstrategier, og kræver desuden en grundig forståelse for de metoder, der ligger til grund for indsamling af informationer om markedet. Cand.merc. uddannelsen International Marketing sigter målrettet imod at uddanne kandidater, der kan opfylde disse virksomheders behov. De helt centrale kompetencer bliver forståelse af virksomhedens kommunikations- og brandingstrategier, forståelse af globale og lokale forandringsprocesser blandt såvel virksomheder som forbrugere - og forståelse af kulturforskellenes betydning for forbrug og kommunikation. Andre vigtige aspekter er alle de markedsstrategiske overvejelser, som danske virksomheder må gøre sig for at overleve i den internationale konkurrence. F.eks. i forbindelse med in- og outsourcing, internationalisering, udvikling af nye produkter, etablering af alliancer m.v. Cand.merc. uddannelsen i International Marketing er bygget op omkring fire konstituerende fag, som danner fundamentet for opnåelse af ovennævnte kompetencer. Videregående forbrugeradfærd og Internationale Markedsrelationer giver en grundig indføring i det særlige ved de markedsvilkår, som gør sig gældende for virksomheder, der opererer på hhv. B2C og B2B markederne. Metodefagene Kvantitativ Markedsanalyse og Kvalitativ Markedsanalyse sigter imod indlæring de metodiske overvejelser og analytiske færdigheder, som er nødvendige for at kunne indsamle information om markederne. Praksiskompetencer På cand.merc. i International marketing kan karriereforløbet styres i retning af enten planlægning og styring af global og International marketing eller mod udførelse af internationalt analyse-og salgsarbejde og kommunikation. De fleste færdige kandidater kommer til at arbejde med markedsføring rettet mod private kunder og mod det industrielle marked. Uddannelsen har derfor fokus på begge disse markeder. Derudover lægges der stor vægt på markedsanalyse, hvor der bliver mulighed for at arbejde i praksis med både kvantitative og kvalitative metoder. Typiske job for kandidater med denne kompetenceprofil: o Business Analyst o Markedskoordinator o Proceskonsulent o Sales Manager o Konsulent o Category Manager o Brand Manager o Director o It-forretningskonsulent o Management Assistant o Lægemiddelkonsulent 3

4 Faglige kompetencer Forbrugsstudier Internationale Markedsrelationer Kvantitativ markedsanalyse Kvalitative markedsundersøgelser Det ene af valgfagene vil også kunne bruges som praktikophold på f.eks. en virksomhed i Danmark eller i udlandet eller som praktikant på en dansk ambassade i udlandet, typisk med opgaver i handelsafdelingen. Der skal vælges én af følgende fire toninger: Toning: Business to Consumer Globalisation Processes Marketing and Culture Toning: Kommunikation Brand Management Corporate Communication Toning: Business Development International Entrepreneurship Product and Innovation Management Toning: Strategi Foundations of Strategy Applied Strategy Valgfag: De konstituerende fag, der ikke er obligatoriske med den valgte toning, kan tages som valgfag. Derudover er følgende fag forhåndsgodkendte som valgfag. Organizational Communication Human Ressource Management International Marketing Channels Service Management Business Development and Innovation Management Applied Marketing Strategy 4

5 Kompetenceprofil: Marketing, Globalization, and Communication Academic competences This master s programme seeks to provide students with knowledge and skills in marketing, development and communication in an increasingly globalized market. Key competences in a global world is communication, creativity and innovation. Therefore, based on state-of-the-art knowledge, the programme provides the students with analytical skills in contemporary marketing, communication and business development and how to apply these skills in various market contexts. Such competences include: ability to understand and navigate the fundamental social and cultural principles and logics that spur processes of globalization and their consequences for markets and consumers knowledge of international entrepreneurship and how entrepreneurship feeds into business development in international markets knowledge of the development of new products and processes when firms face uncertainty and spurious products in global markets. Practical competences The programme is addressed at students who wish to pursue careers in firms and organizations that develop, market and communicate products and brands on a global scale both in larger corporations or at the entrepreneurial level. skills in analyzing contemporary relationships between marketing and culture and managing similarities and differences between different cultures applying contemporary principles of brand management in a globalizing experience economy analytical and managerial skills to address the communicative challenges of contemporary corporations public as well as private. The programme is addressed at students who wish to pursue careers in firms and organizations that develop, market and communicate products and brands on a global scale both in larger corporations or at the entrepreneurial level. Academic competences This degree is constituted by the following six compulsive courses: Marketing & Culture Globalization Processes Brand Management Corporate Communication (external evaluation) International Entrepreneurship (external evaluation) Product and Innovation Management In addition to these compulsory courses, the degree consists of 30 ECTS elective courses as well as a Master s thesis counting 30 ECTS Students have the possibility to develop further competencies according to their own choice. One semester is devoted to electives chosen either from courses supplementary to core disciplines or from other specialization courses offered by the Business School (see list below). Finally, as an alternative but highly encouraged option, electives can be taken by spending a semester at one of our partner universities around the world. 5

6 List of elective courses: Organizational Communication Human Resource Management Kvalitative markedsundersøgelser (Danish) Kvantitativ markedsanalyse (Danish) Internationale Markedsrelationer (Danish) Forbrugsstudier (Danish) International Marketing Channels Service Management Business Development and Innovation Management Applied Marketing Strategy Forbrugsstudier Foundations of organization Applied organization Value chain design International Management Technology and Innovation Management Information Technology Management Economics of globalization Economic integration 6

7 Kompetenceprofil: Strategi og organisation Engelsk titel: Master of Science in Strategy and Organization Faglige kompetencer Profilen i Strategi og organisation har til formål at give de studerende kompetence inden for områderne strategisk ledelse og organisationsdesign. Indholdet bygger på fronten af forskning og praksis inden for strategi og organisation. Studerende har mulighed for at specialisere sig i fire forskellige toninger: 1) Strategi og organisationsdesign, 2) International Management, 3) Human Resource Management og 4) Generel ledelse. Grundstammen i Strategi og organisation udgøres af fire konstituerende fag: Foundations of Strategy, Applied Strategy, Foundations of Organization og Applied Organization. Disse fag forener to separate spor, der omhandler henholdsvis strategi og organisation. Hvert spor har en klar progression: På første trin gennemgås teorien, og på andet trin indsættes teorien i praksis. Studerende, som ønsker det, kan derefter tilføje et tredje trin ved at vælge faget Advanced Strategy og Organization Theory. Dette fag samler sporene i strategi og organisation på et højt teoretisk niveau. Faget Value Chain Design giver ligeledes en sammenkædning på praktisk niveau. Praksiskompetencer Kompetenceprofilen i Strategi og organisation henvender sig til studerende, som ønsker beskæftigelse inden for ledelsesrådgivning, stabsfunktioner, generel ledelse eller virksomhedsudvikling. Typiske job for kandidater med denne kompetenceprofil: o Management konsulent o Direktionsassistent o HR Manager o Business analyst Faglige kompetencer Konstituerende fag Foundations of Strategy Applied Strategy Foundations of Organization Applied Organization Valgfag Der udbydes en række valgfag, som giver de studerende mulighed for at dreje uddannelsen i den retning, der svarer til deres individuelle præferencer. På denne måde kan hver studerende sammensætte sin egen pakke bestående af tre valgfag. De konstituerende fag, der ikke er obligatoriske med den valgte toning, kan tages som valgfag. Derudover er alle cand.merc og cand.oecon fag ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet forhåndsgodkendte som valgfag. De listede anbefalede fag er for hver toning for at gøre denne mere slagkraftig ud fra et fagligt perspektiv. 7

8 Der skal vælges én af følgende fire toninger: Toning: Strategi og organisationsdesign Denne toning henvender sig til studerende, som ønsker en karriere inden for strategi og organisationsdesign, herunder for eksempel jobfunktioner i strategisk rådgivning, ledelsesrådgivning, eller som intern konsulent/forandringsleder. Hvis de studerende vælger yderligere fag i operations research og informationsteknologi, vil de opnå de kompetencer, som kræves for at arbejde med lean management, supply chain management og organisationsudvikling. Value Chain Design Advanced Strategy and Organization Theory Anbefalede valgfag: Product and Innovation Management Business Development and Innovation Management Technology and Innovation Management Information Technology Management Supply Chain Inventory and Production Planning Supply chain Links and Enterprise Resource Strategic Issues in Supply Chain Management ERP Toning: International Management Denne toning er rettet mod studerende, som stiler efter en karriere i en international eller multinational organisation. Følgende emner er centrale i sådanne organisationer: globalisering, outsourcing og koordinering af internationale aktiviteter. Ved at vælge fag inden for marketing, vil studerende blive i stand til at arbejde med internationale marketingopgaver, f.eks. som product manager. Hvis der vælges fag inden for international økonomi, er der mulighed for jobs i corporate functions (f.eks. strategisk planlægning) i forbindelse med virksomheders omstilling til globale udfordringer International Entrepreneurship International Management Anbefalede valgfag: International Marketing Channels Internationale Markedsrelationer International Macroeconomics Globalization Processes Economics of Globalization Economic Integration Kvalitative markedsundersøgelser Kvantitativ markedsanalyse Toning: Human Resource Management Denne toning henvender sig til studerende, som ønsker en karriere som generalist i human resource management. Ved at vælge fag inden for international management og/eller service management vil de studerendes generalistkompetencer blive styrket, hvilket øger karrieremulighederne i internationalt orienterede virksomheder såvel som i servicevirksomheder. 8

9 Corporate Communication Human Resource Management Anbefalede valgfag: Service Management International Management Marketing & Culture Brand Management Eksternt regnskab Toning: Generel ledelse Denne toning er for studerende, som ønsker en karriere i generel ledelse, stabsfunktioner og ledelsesfunktioner. Ved at vælge fag i regnskab, finansiering og økonomi vil den studerende kunne kvalificere sig til jobs i strategic finance som f.eks. M&A-afdelinger, virksomhedsudviklingsfunktioner og lignende Konstituterende fag: Corporate Finance Management Accounting Anbefalede valgfag: Eksternt regnskab Valuation Derivatives and Risk Management Investments Asset Pricing 9

10 Overgangsordning International Management > Strategy and Organization Overordnede retningslinjer 1. Alle indskrevne studerende på IM får mulighed for at blive overført til S&O linjen. 2. Der defineres overgange får både studerende, der ønsker IM eksamen samt dem, der ønsker S&O eksamen. 3. Ønsker om meritoverførsel fra udenlandske institutioner også for kernefag bør i videst mulige omfang imødekommes for IM studerende, der er eller bliver indskrevet i E2006, F2007. Tabel I Overgange mellem cand.merc. International Management og Strategy and Organization Gl. Fagtitel Udbydes Ny Fagtitel Overgang Merit til S&O sidst Applied Strategy E2006 Applied Strategy IM Studerende tilbydes valg mellem at skrive en afløsningsopgave i AS eller at tage eksamen i nyt AS. AS fra IM-linje giver merit til konstiturende fag AS på S&O Organisational Design E2006 Foundations of Organization International Management International Marketing Strategy Advanced Strategy & Organization Theory F2007 F2007 E2006 International Management Foundations of Strategy Advanced Strategy & Organization Theory IM Studerende tilbydes valg mellem at skrive en afløsningsopgave i OD eller at tage eksamen i FoO. Eksaminator stiller opgaven Fag ens. Studerende tager ny IM eksamen fra F2008. Fag ens. Studerende tager FoS eksamen fremover. Eksamineres som IMS sidste gang F2007. Fag ens. Studerende tager ny ASOT eksamen. fremover Gl. ASOT eksamen tilbydes frem til F2007. OD fra IM-linje giver merit til konstiturende fag F&O på S&O IM fra IM-linje giver merit til toningsfag på S&O IMS fra IM-linje giver merit til konstiturende fag FoS på S&O ASOT fra IM-linje giver merit til toningsfag på S&O 10

11 Kompetenceprofil: Økonomisk styring Faglig kompetencer Cand.merc.-profilen i økonomisk styring retter sig primært mod virksomhedens ledelses- og økonomifunktioner. Virksomhedens økonomifunktion er ikke alene vigtig for klassiske produktionsvirksomheder, men også for moderne videnbaserede virksomheder. Det centrale arbejde for økonomifunktionen er konstruktion og anvendelse af finansiel og ikke-finansiel information i forbindelse med beslutningstagning i virksomheden.viden er en vigtig ressource for den moderne virksomhed, og denne viden findes spredt på forskellige niveauer i organisationen. Det er væsentligt at sikre, at den spredte viden inddrages og anvendes i virksomhedens interesse. Udfordringen består i, at viden ikke alene kan anvendes strategisk af hele virksomheden, men også af den enkelte medarbejder. Metoder til generering af økonomisk information i virksomheden er centrale for al økonomisk styring. Derfor omfatter cand.merc.-profilen i økonomisk styring de obligatoriske fag Management Accounting, Advanced Management Accounting, Eksternt regnskab samt Foundations of Organization. Med dette udgangspunkt fokuseres der på relationen mellem informationens anvendelse og opbygningen af informationssystemerne, f.eks. i forhold til kapitalmarkedet, långivere, strategiske produktbeslutninger, markedsstrategier og styring af selvstændige enheder i organisationen. Profilens sidste obligatoriske fag, Foundations of Organization, understreger den snævre sammenhæng mellem virksomhedens organisationsstruktur og økonomistyringen. Praksis kompetencer En kandidat med profil i økonomisk styring kan anvende, opbygge og udarbejde økonomiske og andre rapporteringssystemer, der anvendes i ledelsen af alle typer af organisationer. Kandidaten kan forestå opbygning og design af såvel traditionelle økonomistyringsværktøjer, de nyeste modeller til økonomisk rapportering og en række ledelsesmodeller. Kandidaten er i stand til at argumentere for konsekvenserne af forskellige designvalg, og sætte dette i relation til hvorledes organisationen kan udvikles og ledes. Typiske job for kandidater med denne kompetenceprofil: o økonomichef/direktør o lager- og produktionsstyring o økonomiske analyser o system support/konsulent o konsulent i ledelse og/eller økonomistyring o controller Faglig kompetencer Management Accounting Eksternt regnskab Advanced Management Accounting Foundations of Organization Toning: Regnskab og produktionsstyring Med denne toning vil den studerende være godt rustet til at varetage funktioner relateret til produktionsplanlægning og produktionsstyring, herunder arbejde i supply chains. Toningen omfatter fagene Supply Chain, Inventory and Production Planning og Supply Chain Links and Enterprise Resource. Disse fag vil også omfatte en introduktion til moderne virksomhedssystemer. 11

12 Supply Chain, Inventory and Production Planning (ekstern censur) Supply Chain Links and Enterprise Resource (ekstern censur) Toning: Regnskab og organisation Denne toning giver de studerende mulighed for at specialisere sig i sammenhængen mellem organisationsformer og virksomhedens informationssystemer. Foundations of Strategy Applied Organization Valgfag: De konstituerende fag, der ikke er obligatoriske med den valgte toning, kan tages som valgfag. Derudover er følgende fag forhåndsgodkendte som valgfag. Advanced Strategy and Organisation Theory Applied Strategy Applied Organization Asset Pricing Corporate Finance Derivatives and Risk Management Econometrics with Applications Economic of Globalization Industrial Economics Investments Kvalitative markedsundersøgelser Kvantitativ markedsanalyse Projektledelse og konsulentrolle Revionsteori I+II Strategic Issues in Supply Chain Management Valuation Applied Marketing Strategy Microeconometrics Intermediate Macroeconometrics 12

13 Kompetenceprofil: Global Logistik and Supply Chain Management Engelsk title: Master of Science in Global logistics and Supply Chain Management Faglige komptencer Kompetenceprofilen i Global Logistics/Supply Chain Management har til formål at give de studerende en indgående forståelse af de centrale aspekter af Global Logistics og Supply Chain Management og give de studerende værktøjer til at analysere og løse problemer inden for disse områder. De studerende vil opnå spidskompetence i både de strategiske, taktiske og operationelle aspekter af Supply Chain Management. Kompetenceprofilen i Global Logistics/Supply Chain Management udgøres af fire konstituerende fag: Supply Chain Inventory and Production Planning, Supply Chain Links and Enterprise Resource, Strategic Issues in Supply Chain Management og Management Accounting. Disse fag kombinerer strategiske, taktiske og operationelle aspekter af supply chain management. Cost accounting og ERP leverer kontrol-problemstillinger i relation til både de enkelte partnere i forsyningskæden som den samlede forsyningskæde. Der er mulighed for at specialisere sig i to forskellige toninger: 1) Organizational Issues og 2) Advanced Cost Accounting Issues. Praksis kompetencer De studerende vil få kompetencer, som giver mulighed for beskæftigelse inden for supply chain management, lean management, management consulting, corporate staff functions, generel ledelse eller virksomhedsudvikling. Faglige kompetencer Supply Chain Inventory and Production Planning Supply Chain Links and Enterprise Ressource Strategic Issues in Supply Chain Management Management Accounting To toninger: Der udbydes to separate toninger, som hver består af to konstituerende fag. Toning: Organization Issues Denne toning er målrettet mod studerende, som ønsker beskæftigelsesmuligheder inden for strategi og organisationsdesign. Der vil også være mulighed for jobs inden for general management consulting bl.a. som internal consultant/change manager. Value Chain Design Foundations of Organization 13

14 Toning: Advanced Cost Accounting Issues Denne toning giver mulighed for beskæftigelse i funktioner, der kræver kompetencer i omkostningsregnskab og production management. Der vil også være mulighed for jobs som eksempelvis cost accounting/production manager. Advanced Management Accounting Eksternt regnskab Valgfag De konstituerende fag, der ikke er obligatoriske med den valgte toning, kan tages som valgfag. Derudover er følgende fag forhåndsgodkendte som valgfag. Advanced Strategy and Organisation Theory Applied Strategy Asset Pricing Corporate Finance Derivatives and Risk Management Econometrics with Applications Foundations of Strategy International Management International Macroeconomics Investments Kvantitativ markedsanalyse Microeconometrics Projektledelse og konsulentrollen 14

15 Kompetenceprofil: Styring og Ledelse Faglige kompetencer Den studerende vil, når uddannelsen er gennemført, have opnået teoretiske kvalifikationer og via cases tilknyttet konkrete virksomheder redskaber til at bearbejde styrings- og ledelsesmæssige problemstillinger i virksomheder. Kompetenceprofilen for uddannelsen giver den studerende særlige teoretiske kvalifikationer til og konkrete erfaringer med styrings- og ledelsesopgaver til at varetage stillinger indenfor styring og ledelse i industri- og servicevirksomheder. Dette gælder ikke i kun store, men også i små og mellemstore virksomheder samt styring af offentlig virksomhed og frivillige organisationer. Praksiskompetencer Kandidaten kan fokusere på virksomheders roller og funktion i globale forsyningskæder, de grundlæggende produktionssystemer og filosofier (JIT, Lean, Aility ect) samt udøve den fysiske og økonomiske styring heraf på både operativt/taktisk og taktisk/strategisk niveau. Kandidaten kan varetage ledelsesopgaver i tilknytning hertil med fokus på organisationsformer og kulturer samt udvikling af de menneskelige ressourcer og kompetencer (HRM, HRD etc). En kandidat med denne kompetenceprofil er i stand til: At udøve styring af virksomheder i tilknytning til løsning af problemstillinger indenfor supply chain management, produktions- og økonomistyring. Herunder at vurdere egnetheden af de anvendte styringsværktøjer og udvikle og tilpasse disse løbende til styringsopgaverne. At varetage ledelsesmæssige opgaver, der sikrer forståelse og løsning af problemstillinger indenfor ledelse, organisation, organisationsforandring og -udvikling samt strategi. Kandidaten kan udøve dette med udgangspunkt i det forhold, at dette sker i stor udstrækning med udvikling og organisering af menneskelige ressourcer. Typiske job for kandidater med denne kompetenceprofil: o SCM funktioner, organisations-, økonomi-, logistik- og controller funktioner. o Organisationsudvikling o Tværgående projekter og forandringsledelse o IT- og proceskonsulentfunktioner. Faglige kompetencer Konstituerende fag herunder fagsammensætning Supply Chain Management Økonomistyring Quantitative and Qualitative Methodology Videnskabsteori og Etiske skoler Produktionsstyring Organisation og Ledelse Virksomhedsprojekt Strategi Kandidatspeciale m. midtvejsseminar 15

16 Valgfag: De Valgfag Type 1 Valgfag Type 2 Godkendte valgfag vil fremgå af fagoversigterne, som opdateres hvert halve år. Valgfaget: Studieophold Formålet: med Studieophold er ud fra en generel videnskabsteoretisk, erkendelsesmæssig og metodologisk indsigt at udvikle den studerendes evne til at anvende specifikke teorier, metoder og analyseværktøjer i beskrivelsen og evalueringen af et konkret procesforløb for en given organisation det være sig en privat/offentlig virksomhed, en forening eller en branche. Indholdet: Her er tale om et projektforløb, hvor den studerende i samarbejde med en organisation behandler konkrete, afgrænsede problemstillinger, der er relateret til et udvalgt procesforløb. Resultatet af et sådant projektforløb kan være såvel forståelsesorienteret som en fremstilling af ændringsforslag eller anbefalinger til organisationen i forlængelse af evalueringsprocessen. Udbyttet af projektforløbet kan derfor være lærerigt og givende for både den studerende og organisationen. Den afsluttende evalueringsrapport udarbejdes i form af en projektopgave. Den detaljerede faglige tilgang og valg af problemstilling fastlægges af den studerende i samarbejde med den valgte organisation. Denne aftale mellem studerende og organisation skal herefter godkendes af den studerendes vejleder og den linieansvarlige for det pågældende cand.merc.-studium. Studieophold er placeret på de respektive cand.merc.-studiers 3. semester, dvs. i efterårssemesteret. Udarbejdelse og afvikling af hele forløbet vil typisk strække sig over et halvt års tid med vejledning i løbet af perioden. Mere detaljeret beskrivelse af formål og indhold fremgår af fagbeskrivelsen for valgfaget. 16

17 Kompetenceprofil: International Virksomhedsudvikling Faglige kompetencer Kandidaten i International virksomhedsudvikling har teoretiske kvalifikationer og redskaber til at indgå som nøgleperson i virksomheder til udvikling af og arbejde med virksomheders internationale samarbejdsrelationer og forretningsområder samt organisatoriske udvikling. Kandidaten er i stand til: At foretage undersøgelser og problemafklaring omkring international erhvervs- og markedsudvikling samt at arbejde med planer for virksomheders internationale forretningsudvikling, herunder at kunne vurdere de faktorer, som har indflydelse på virksomheders intra- og interorganisatoriske forandringsprocesser og ledelsen heraf. At varetage ledelsesopgaver med fokus på organisationsformer og kulturer samt udvikling af de menneskelige ressourcer og kompetencer (HRM, HRD etc). Praksiskompetencer Kompetenceprofilen for uddannelsen giver den studerende særlige kvalifikationer til at indgå i flere forskellige nøglepositioner i tilknytning til relations-, produkt- og forretningsudvikling i den internationale virksomhed eller organisation. Dette gælder ikke i kun store, men også i små og mellemstore virksomheder samt ledelse af offentlig virksomhed og frivillige organisationer. En kandidat med denne kompetenceprofil er i stand til: At kunne indgå i internationalt feltarbejde og arbejde med internationale projekter i virksomheder og organisationer. At varetage ledelsesmæssige opgaver, der sikrer forståelse og løsning af problemstillinger vedrørende markedsvilkår og udvikling i et interkulturelt perspektiv samt at kunne medvirke til virksomheders innovationsledelse, internationale forretningsudvikling og kommunikation. At foretage studier af virksomheders internationale samarbejdsrelationer og opstille strategier for virksomheders internationale aktivitetsudvikling. Typiske job for kandidater med denne kompetenceprofil: o Projekt- og programledelse o Ledelse og koordinering af udenlandske enheder og projekter o Internationale salgs- og indkøbsfunktioner. o Internationale samarbejdsprojekter. o HR 17

18 Faglige kompetencer Konstituerende fag herunder fagsammensætning International Business Development and Growth B 2 - B marketing Quantitative and Qualitative Methodology Videnskabsteori og Etiske skoler Innovation Kommunikation Organisation og Ledelse Virksomhedsprojekt Strategi Valgfag Valgfag Type 1 Valgfag Type 2 Godkendte valgfag vil fremgå af fagoversigterne, som opdateres hvert halve år. Valgfaget: Studieophold Formålet: med Studieophold er ud fra en generel videnskabsteoretisk, erkendelsesmæssig og metodologisk indsigt at udvikle den studerendes evne til at anvende specifikke teorier, metoder og analyseværktøjer i beskrivelsen og evalueringen af et konkret procesforløb for en given organisation det være sig en privat/offentlig virksomhed, en forening eller en branche. Indholdet: Her er tale om et projektforløb, hvor den studerende i samarbejde med en organisation behandler konkrete, afgrænsede problemstillinger, der er relateret til et udvalgt procesforløb. Resultatet af et sådant projektforløb kan være såvel forståelsesorienteret som en fremstilling af ændringsforslag eller anbefalinger til organisationen i forlængelse af evalueringsprocessen. Udbyttet af projektforløbet kan derfor være lærerigt og givende for både den studerende og organisationen. Den afsluttende evalueringsrapport udarbejdes i form af en projektopgave. Den detaljerede faglige tilgang og valg af problemstilling fastlægges af den studerende i samarbejde med den valgte organisation. Denne aftale mellem studerende og organisation skal herefter godkendes af den studerendes vejleder og den linieansvarlige for det pågældende cand.merc.-studium. Studieophold er placeret på de respektive cand.merc.-studiers 3. semester, dvs. i efterårssemesteret. Udarbejdelse og afvikling af hele forløbet vil typisk strække sig over et halvt års tid med vejledning i løbet af perioden. Mere detaljeret beskrivelse af formål og indhold fremgår af fagbeskrivelsen for faget. 18

19 Kompetenceprofil: Markedsorienteret Virksomhedsudvikling Engelsk titel: Master og Science in Enterprise Development Faglige kompetencer Cand.merc. profilen Enterprise Development/Markedsorienteret Virksomhedsudvikling bygger især videre på de kompetencer, de studerende gennem deres bacheloruddannelse har erhvervet inden for de erhvervsøkonomiske fagdiscipliner organisation/ledelse og marketing, idet der fokuseres på de dele af de to discipliner, der er særligt relevante for udviklingsaktiviteter. Derfor giver uddannelsen en bredere forståelse for disse fag særligt i forhold til, hvordan de aktivt kan spille sammen på en måde, så virksomheden udvikles positivt. Intellektuelle kompetencer En cand.merc. i Enterprise Development/Markedsorienteret Virksomhedsudvikling er i stand til at udvikle virksomheden i et samspil med omgivelserne - særligt på kunde- og leverandørsiden. Endvidere er kandidaten i stand til at tilrettelægge og gennemføre relevante ændringstiltag, såvel internt i virksomheden som eksternt i forhold til virksomhedens samarbejdspartnere. Praksiskompetencer Efter at have gennemført uddannelsen i Enterprise Development/Markedsorienteret Virksomhedsudvikling er kandidaten desuden i stand til selvstændig at gennemføre de analyser, der kan afdække virksomhedens udviklingsbehov og pege på, hvilke kompetencer virksomheden må besidde for løbende at tilpasse sig til de krav, der stilles fra omgivelserne. Typiske job for kandidater med denne kompetenceprofil: o Marketingkoordinator o Projektleder i PR virksomhed o Direktionsassistent o Rekruttering af ledende medarbejdere for HR rekrutteringsfirma o Erhvervsrådgiver i pengeinstitut o Ansvarlig for marketing og produktudvikling i mindre virksomhed o Ansvarlig for implementering af kvalitetsledelse og strategiudvikling Faglige kompetencer Konstituerende fag 90 ECTS New Product Development and Product Management Methodology of Social Sciences and Qualitative Research Project Management Innovation and Entrepreneurship Innovation Management Advanced Marketing Research Kandidatspeciale Godkendte valgfag vil fremgå af fagoversigterne, som opdateres hvert år. 19

20 Competence profile: Business Relationship Management Academic competences This master s programme provides a frame of reference that enables the student to see the value creation of a company in a broader perspective, from subsupplier to end user. The interaction between the individual players in the supply chain (subsupplier, producer, customer/distributor, end user) will be considered in great detail. Departing in the management of customer and supplier relations this Master of Science programme aims at giving the students competencies to solve problems within Business-to-Business Marketing, Supply Chain Management and International Marketing Management. These subjects are also the core subjects in the programme. Practical competences: In the light of an increasing global competition the aim of the International Master of Science programme (specializing in management of the relations between costumer and supplier) is to qualify the students to solve problems in Business-to-Business Marketing, Supply Chain Management and International Marketing Management. Therefore, these three courses are the compulsive courses in the programme. Typical jobs for students with this profile: o Supply Chain Coordinator o Logistics employee o International Marketing Coordinator o Purchaser o Seller on B-t-B market o International Key Account Manager A special feature of the master s programme is the student s close interaction with companies in the region. This means that the student will be closely affiliated with a specific company during the study, and the student can select a company internship for the third semester. Course structure Compulsive courses 60 ECTS take place in module 1 and 2. Module 1: Global value chain 30 ECTS In the first semester, BM focuses on the relationships of the focal company towards its suppliers and its direct customers. IMM focuses on the internationalization process and the relationships of the focal company towards its international customers, both the direct customers, but also the end consumers. SCM tries to integrate the different relationships into a holistic understanding of the company s relations in the total supply chain. The three courses in the first semester are combined with three company visits, where topics from BM, SCM and IMM are discussed. The courses are: BM Business Marketing SCM Supply Chain Management 20

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud.

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIEINFORMATION 2008 HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI, ODENSE INDHOLD HA-uddannelsen i Odense... 2 Beskæftigelsesmuligheder... 3 Uddannelsesmiljøet... 4 Uddannelsens indhold...

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management 2013-2015 Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA) Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav Den Danske Ingeniør 2020 Jobfunktioner og Kompetencekrav Analyse og Erhvervsfremme Maj 2013 Indhold RESUMÉ... 4 SUMMARY IN ENGLISH... 7 1. INDLEDNING...10 1.1. FORMÅL... 10 1.2. BAGGRUND... 10 1.3. METODE

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Afslag på akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i food chain management Akkrediteringsrådet

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere

STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE

STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012 Bacheloruddannelser 2012 Bachelor Programmes 2012 Where University Means Business Her i brochuren kan du læse om alle CBS bacheloruddannelser. Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede universitetsstudier

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 24 05 2011 Regler og bestemmelser for professionsbachelorer i Leisure Management, der tilbydes i Roskilde (Dansk) og i Nykøbing

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Læs mere

总 成 本 SOURCING & OUTSOURCING IN CHINA. - A Total Cost Perspective. HD Supply Chain Management Copenhagen Business School

总 成 本 SOURCING & OUTSOURCING IN CHINA. - A Total Cost Perspective. HD Supply Chain Management Copenhagen Business School HD Supply Chain Management Copenhagen Business School SOURCING & OUTSOURCING IN CHINA 总 成 本 - A Total Cost Perspective Afleveringsdato: 15. maj 2013 Forfatter: Jens Hornung Christoffersen Fødselsdato:

Læs mere

Bacheloruddannelse i produktionsudvikling Aalborg Universitet

Bacheloruddannelse i produktionsudvikling Aalborg Universitet Bacheloruddannelse i produktionsudvikling Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2011 Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 3 1 Uddannelsen...

Læs mere

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management STUDIEORDNING 2011-2013 September 2011 Erhvervsakademi Sjælland 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere