KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af"

Transkript

1 KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af Kalundborgegnens Erhvervsråd og er en FORBRUGERMESSE bygget op om konceptet LAV BUDGET messe. Messen bliver afholdt i Kultur- og Idrætshallerne Kalundborg og afholdes d. 24. og 25. oktober Udstillingsområdet omfatter et udendørsareal ved J. Hagemann-Petersens Allé indgang A. Her er torvearealer til opsætning af stande. Kultur- og Idrætshallerne Kalundborg består af 2 store haller. Udstillingsområderne indenfor består af disse 2 haller, en svømmehal, et mødelokale, en foyer, en vandrehal, som er et stort garderobeområde, plinten, som er en svalegang, der løber oppe langs 2 af siderne i hal 2, Der er to indgange, i messens åbningstid, indgang A ved J. Hagemann-Petersens Allé og indgang D ved Torvet. KALUNDBORGMESSEN 2014 bestod af mere 150 udstillende virksomheder, forretninger og foreninger. Et besøgstal på det hidtil største antal besøgende nogensinde En massiv markedsføring i form af blandt andet udarbejdelse af messemagasin på 68 sider, der blev husstandsomdelt i hele Kalundborg Kommune (oplag: ), en annoncekampagne i aviser, TV udsendelser, uddeling af løbesedler, streamers, busreklamer og store skilte sat op ved indfaldsveje til Kalundborg, Høng og Gørlev var med til at skabe denne succes. Se videofilmen om Kalundborgmessen på HVORFOR ER DET EN GOD IDÉ AT DELTAGE? Det er en fantastisk måde at profilere sin virksomhed i forhold til forbrugerne og erhvervslivet. Det er værdi skabende og giver stor mulighed for, at udbygge sit netværk i en positiv retning og skabe nye forretningsmuligheder. Samtidig giver det mulighed for at møde nuværende og kommende kunder i et andet miljø end sædvanligt. Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd 1

2 MESSEHÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand(e) - er det en forudsætning at messehåndbogen er gennemlæst Nyttige kontaktdata og vigtige datoer side 4 Bestilling af stand priser mv. side 5 Generelle betingelser side 7 Vi har ikke været på messe før, hvordan foregår det og hvad gør vi? side 9 Informationsmøde side 9 Salgsteknik side 9 Praktiske informationer: side 10 Adgang til hallerne(aflæsning/pålæsning) under side 10 opstilling og nedtagning Adgang til hallerne under messen side 10 Affald side 11 Betalingskort side 11 Brandmyndigheder brug af åben ild side 11 Forfriskning lørdag d. 24. oktober side 11 Forplejning side 11 Forsikring side 12 Messesekretariat side 12 Parkering for udstillere side 12 Parkering for publikum side 12 Regler for indendørs stande side 12 Regler for udendørs stande side 13 Reklamationer side 13 Salg fra standen side 13 Scene og svømmehal side 13 Stand numre side 14 Vagt side 14 Vintertid side 14 Åbningstider for publikum side 14 2

3 Nedtagning side 14 Markedsføring af messen og virksomheds promovering side 15 Markedsføring af Kalundborgmessen 2015 side 15 Messemagasinet side 15 Speakertid på messen side 15 Promovering af sponsor side 15 Konkurrence på standen side 16 Sponsorgaver på indgangsbilletten side 16 Bestilling af el, internet, inventar, messefilt mv. side 17 El side 17 Internet side 17 Pulverslukkere side 17 Inventar, leje side 17 Inventar café sæt, leje side 17 Messefilt side 17 Bestilling af PR markedsføringsmateriale tilmelding til side 18 Infomøde og salgsteknik. Udstiller- og gæstekort side 18 Markedsføringsmaterialer side 18 Messemagasin side 18 Messemagasin annoncepriser side 19 Bestillingslister: side 20 Bestillingsliste 1 - stand side 20 Bestillingsliste 2 - el-inventar-messefilt mv. side 21 Bestillingsliste 3 - PR Markedsførings- og Informationsmøde samt salgsteknik side 24 Bestillingsliste 4 forplejning side 25 Oversigtskort: Oversigtskort over parkeringsforhold og indgange side 26 3

4 MESSEHÅNDBOG 2015 Kontaktdata til messearrangør: Kalundborgegnens Erhvervsråd, Vestre Havneplads 1B, 4400 Kalundborg Telefon: Fax: Poul Jensen, Erhvervsdirektør Mobil: Alex Westergaard, Mobil: Laila Bregner Carlsen, Mobil: Vigtige datoer: Sidste frist for bestilling af tilbehør/inventar/pr. materiale mv.: Tirsdag den 1. september 2015 Opbygning/indretning af stand: Fredag den 23. oktober kl Lørdag den 24. oktober kl Nedtagning af stand: Søndag den 25. oktober kl Messens åbningstider: Lørdag d. 24. oktober 2015 Kl Søndag d. 25. oktober 2015 Kl ALLE PRISER I MESSEHÅNDBOGEN ER EKSKL. MOMS Messehåndbogen beskriver vilkår for bestilling og deltagelse i messen Ret til ændringer forbeholdes. 4

5 BESTILLING AF STAND Udstillere på KALUNDBORGMESSEN 2015 Som udstillere kan, som udgangspunkt, virksomheder på Kalundborg egnen, offentlige myndigheder, producenter og leverandører, forretninger, servicevirksomheder, foreninger og organisationer, som er ordinære medlemmer af Kalundborgegnens Erhvervsråd og ikke er i restance til Kalundborgegnens Erhvervsråd deltage. Det er ikke tilladt, at købe en standplads(er) for derigennem at udstille i fællesskab med andre. Bestilling af stand: Se bestillingsliste 1 - bagest i messehåndbog. Udstillere fra Kalundborgmessen 2014 har førsteret til standpladser på Kalundborgmessen Man kan dog ikke påregne samme placering som i 2014 da der bl.a. er ændret på standenes opstilling, mål mv. - men fremsætte ønsker om størrelse på stand samt udstillingsområdet man ønsker sin stand placeret i. (Først til mølle princippet er gældende). Vi skal blot modtage bestillingsliste på standen: Senest mandag den 19. januar 2015 kl Herefter åbnes der op for stand bestillinger fra nye udstillere. Udstillingsområder: De indendørs udstillingsarealer vil være hal 1, hal 2, plinten i hal 2, mødelokale, foyer, vandrehal og garderobeområdet. Det udendørs udstillingsareal vil være foran svømmehallen vej J. Hagemann-Petersen Allé indgang A. Standene indendørs: Er et afmærket areal på gulvet der er IKKE stand vægge. Standenes størrelser indendørs: Vedhæftet oversigt over udstillingsarealerne, hvor standenes størrelser og pris kategori fremgår. Der kan bookes op til 21 m2 pr. udstiller og max 2 stande. 5

6 Standenes m 2 pris indendørs: Der er forskellig m 2 pris i forhold til placering. Der forekommer følgende priskategorier for stande indenfor: Kategori: Pris pr. m2 ekskl. moms: A Kr. 382,- Stand åben på 2 eller 3 sider Alle stande på plinten B Kr. 319,- Stand åben på 1 side Bookes både A og B stand vil hele standen debiteres hele arealet som kategori A stand. Standene udenfor: Som udgangspunkt kan man ønske et antal m 2, minimum 20 m 2. Kalundborgegnens Erhvervsråd forbeholder sig ret til uden hensyntagen til indgående kontrakter, at aflyse messen frem til den 23. juni 2015, ved eventuel manglende udstillertilslutning eller anden force majeure. Bemærk at der kan være ujævnheder i vejbelægning. Standenes m 2 pris udenfor Der forekommer følgende priskategorier for stande udenfor: Kategori: Pris pr. m2 ekskl. moms: C Kr. 91,- Placering i områder foran svømmehallen ved J. Hagemann-Petersen Allé Eventuel ansøgning om tilladelse til brug af åben ild udenfor, fremsendes, af udstilleren, til brandmyndighederne m.m., og eventuelle omkostninger vedr. opstilling af brandslukningsudstyr står for udstilleres regning. Ønsker om placering ude. Vi er åbne for ønsker omkring placering af standene, ud fra en i forvejen udarbejdet oversigt, men kan ikke garantere at ønsker bliver opfyldt. 6

7 GENERELLE BETINGELSER For at deltage på Kalundborgmessen SKAL følgende overholdes: Man SKAL holde sig indenfor standens afmærkning. Man må IKKE pakke sammen / fjerne udstillingsgenstande fra standen INDEN kl søndag (hvor messen lukker). Man må IKKE parkere på flugtveje / brandveje eller på parkeringsarealet ved J. Hagemann- Petersens Allé (sidstnævnte er forbeholdt messe gæsterne) se øvrige p-muligheder på side 12. Man må IKKE bruge hele messeområdet som salgssted. Salg foregår fra egen stand og gangområde tættest på egen stand. 7

8 Tilmelding til Kalundborgmessen 2015 Bestillingslister sidst i denne håndbog. Vær opmærksom på, at din tilmelding først er gældende når virksomheden har modtaget en bekræftelse fra Kalundborgegnens Erhvervsråd. Bestilling af udstyr mv. Sidste frist for alle bestillinger er den 1. september Der kan dog rekvireres gæstekort og markedsføringsmateriale så længe lager haves. Betalingsbetingelser Betalingen skal være registreret hos os senest den 2. oktober Hvis dette ikke er tilfældet, betragtes kontrakten som misligholdt af udstiller. Stande vil herefter forsøges solgt til anden side af Kalundborgegnens Erhvervsråd. Virksomheden vil fortsat blive faktureret for det fulde beløb. Bestilt stand kan ikke videresælges eller overdrages til anden side af udstiller. Afbestilling Standen kan afbestilles uden omkostninger inden den 23. juni Ved evt. senere afbestilling vil standen, af Kalundborgegnens Erhvervsråd, søges afsat til anden side. Afsættes standen ikke inden den 02. oktober 2015, vil virksomheden blive faktureret for det fulde beløb. Gennemførelse/aflysning Kalundborgegnens Erhvervsråd forbeholder sig ret til uden hensyntagen til indgåede kontrakter, at aflyse messen frem til den 23. juni 2015, ved eventuelt manglende udstillertilslutning eller anden force majeure. 8

9 Vi har ikke været på messe før, hvordan foregår det og hvad gør vi? Denne Messehåndbog skulle give svar på de fleste spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med deltagelse i en messe. Herudover kan man på hjemmesiden finde alle oplysninger. Hvis der stadig skulle være uafklarede spørgsmål, kan henvendelse ske til Kalundborgegnens Erhvervsråd, eller på telefon Derudover inviteres til informationsmøde, se nedenstående, samt et minikursus i salgsteknik. Informationsmøde I forbindelse med messen arrangeres et informationsmøde for alle tilmeldte virksomheder. Informationsmødet vil have en varighed på ca. 1 time, hvor der efterfølgende er 1 time til rådighed med mulighed for at netværke og møde sin nabo og træffe aftaler omkring opstilling af standene. Informationsmødet afholdes onsdag den 16. september 2015 kl Tilmelding sidst i messehåndbogen bestillingsliste 3. Salgsteknik Kalundborgegnens Erhvervsråd indbyder til et par timer med salgsteknik og salgstræning. Vi har reserveret torsdag den 1. oktober fra kl til dette. Arrangementet gennemføres ved min 50 tilmeldte. Tilmelding sidst i messehåndbogen bestillingsliste 3. 9

10 PRAKTISKE INFORMATIONER Adgang til hallerne og aflæsning af udstyr - opstilling/klargøring samt nedtagning af stand Vedlagt denne håndbog findes en oversigt over indgange til Kultur- og Idrætshallerne Kalundborg. Der gøres opmærksom på at ikke alle indgange vil være tilgængelige. Indkørsel ved indgang B (mellem hallerne J. Hagemann-Petersens Alle) benyttes. Straks efter afog pålæsning skal køretøjerne fjernes, for at give plads til andre udstillere. Der gøres opmærksom på at det er en brandvej. Køretøjer og varer samt udstyr må IKKE efterlades på arealet. For udstillere, som skal udstille ved foyer, lokale 4 og vandrehal/garderobeafsnit kan indgang D ved torvet benyttes, efter aftale. Opsætning af stande kan foretages fredag fra kl til kl (Dog mulighed for aflæsning/opstilling fredag fra kl mod et gebyr på kr. 750,00. Skal forudbestilles hos Kalundborgegnens Erhvervsråd senest dagen før). Opsætning kan ligeledes foregå lørdag fra kl til kl Nedtagning og pakning af standene er først tilladt fra søndag kl og skal være afsluttet kl Det er strengt forbudt at påbegynde nedtagning før tid! Overtrædelse heraf kan medføre, at man ikke får mulighed for at deltage på fremtidige af Erhvervsrådet arrangerede messer. Adgang til hallerne for udstillerne under messen Dørene åbnes for udstillere: Lørdag kl og søndag kl Alle udstillere skal benytte indgang B (mellem hal 1 og 2 ud mod J. Hagemann-Petersens Allé) når de ankommer både lørdag og søndag. Alle andre indgange er låst OG MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ÅBNES af udstillerne, for ikke uvedkommende skal have adgang til messen inden den offentlige åbningstid. (HUSK udstillerkort, der skal fremvises til vagten for at få adgang til messearealerne). Oversigtskort over indgangene på Der gøres opmærksom på at hallen lørdag skal forlades af udstillerne senest kl hvor vagtpersonalet tager over. 10

11 Affald Der er uden for indgang B placeret både affaldscontainer og flaskecontainer, der er til udstillernes rådighed. Ved uregelmæssigheder, rettes henvendelse til Kalundborgegnens Erhvervsråds stand, placeret til venstre for scenen i hal 1. Vi vil bede alle udstillere om at holde deres stand samt området omkring standen pæn og ryddeligt, så alle får et godt indtryk og finder messeområdet præsentabelt og rent. HUSK selv at sørge for, at affald fra standen kommer ud i affaldscontainer både fredag, lørdag og søndag. Betalingskort Der er planlagt mulighed for at kunne hæve penge i begrænset omfang på sit kort for både publikum og udstillere i messens åbningstid. Brandmyndighederne / brug af åben ild. Messen er godkendt af brandmyndighederne. Der vil være brandvagter i hele åbningstiden og der vil være opstillet ekstra brandslukningsmateriel. Messen vil blive tilset og godkendt af brandmyndighederne inden åbning, og det er et krav at man holder sig inden for det område man er blevet tildelt dvs. holder sig indenfor markeringen. Der opstilles 6 kg pulverslukkere på messen. Udstillere der ønsker at købe pulverslukkere kan forudbestille disse og efterfølgende afhente dem ved messens afslutning på Erhvervsrådets stand. Se mere under bestillinger. Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt. Det er ikke tilladt at have stearinlys/fyrfadslys eller anden åben ild tændt på sin stand. Forfriskning Mon ikke vi igen i går trænger til en lille forfriskning? Kalundborgegnens Erhvervsråd, hal 1 foran scenen, er vært ved en forfriskning efter en helt sikker hektisk dag lørdag kl Forplejning Menu offentliggøres senere i forløbet. Side

12 Forsikring Der gøres opmærksom på at hverken Kultur- og Idrætshallerne Kalundborg eller Kalundborgegnens Erhvervsråds forsikring, dækker ved skader/tyveri på den enkelte stand i hele messeområdet. Messesekretariat Alle udstillere skal henvende sig i messesekretariatet inden opstillingen påbegyndes. Sekretariatet er at finde på Kalundborgegnens Erhvervsråds stand, Hal 1 ved scenen. Messesekretariatet vil under hele messen være bemandet, og der er således mulighed for at få hjælp, såfremt der opstår uforudsete udfordringer. Parkeringsforhold for udstillere Med den store succes KALUNDBORGMESSEN er blevet, har vi erfaret at det er rigtig vigtigt, at vi af hensyn til besøgende, i fællesskab sørger for samkørsel og parkering et godt stykke væk fra hallen besøgsantallet i 2014 var på For at tilgodese vore messegæster, der gerne skal have en god oplevelse fra begyndelsen, opfordrer vi udstillerne til IKKE at parkere tæt på Kalundborg Hallerne, men finde alternative p- muligheder, som eks. det store parkeringsareal ved Kalundborgegnens Erhvervsråd, Vestre Havneplads 1 B. (4 minutters gå afstand fra messehallerne) Parkering for publikum Der er muligheder for parkering for publikum på parkeringsarealet overfor hal 2. ved J. Hagemann-Petersens Allé, og også ved Kalundborg Vandrerhjem lige op af tidligere nævnte parkeringsareal. Vi henviser også til Klostertorvet, Bredgade m.m. samt på havneområdet, hvor parkering er tilladt. Oversigtskort over parkeringsforholdene kan ses på Regler for standene indendørs: Udstillende virksomhed SKAL holde sig indenfor afmærkningen. Såfremt der benyttes tape på gulvet (til fastgørelse af tæppe/ledninger mv.) SKAL dette være en af Kultur- & Idrætshallerne godkendt tape. Standens nummer SKAL være synligt på standen i hele udstillingens åbningstid. Skilt med stand nummer leveres af Kalundborgegnens Erhvervsråd. Af hensyn til gulvet i lokalerne, skal der ved tunge ting anvendes palleløfter med bløde hjul. Det er ikke tilladt at anvende søm, skruer el. lign i vægge, lofter og gulv.! 12

13 Ved enhver form for beskadigelse, gøres opmærksom på, at skaderne vil blive udbedret for skadesforvoldes regning. Det er tilladt at forsyne sin stand med tæppe/messefilt (se under bestillinger bagerst), vægge o.a. oppyntning, blot det ikke generer nabostandene. Det er et krav at man holder sig indenfor det afmærkede område. Max højde for stand opbygning i hallerne er 2,8 meter. Ønskes højere opbygning skal der ansøges om dispensation hos Kalundborgegnens Erhvervsråd. Reglerne for standene udendørs foran svømmehallen Max 3,5 ton. Ved tungere køretøjer/materiel skal der anvendes køreplader. Ved beskadigelse af belægning/brostensbelægningen skal eventuelle skader udbedres for skadesforvolders regning. Udstillerne er ansvarlige for at arealerne udenfor holdes pæne og ryddelige under hele messen og når de efterlades efter messens afholdelse. Reklamationer Alle reklamationer SKAL foretages på messen, så eventuelle fejl kan udbedres i rette tid. Dvs. reklamationer efter messen modtages ikke. Salg fra standen Der er indhentet tilladelse til salg på messen fra standene hos Erhvervsstyrelsen. Det er en rigtig god idé med messetilbud. Der må IKKE foregå salg af drikkevarer/fødevarer til indtagelse inden eller udendørs i udstillingsområderne. Der må gerne uddeles smagsprøver og der må gerne sælges drikkevarer/fødevarer som køber kan tage med hjem. Udstilleren må promovere, udstille og sælge EGNE varer, produkter og ydelser. Udstilleren må IKKE bruge hele messeområdet som salgssted. Salg foregår fra egen stand og gangområde tættest på egen stand. Scene og svømmehal Der vil være aktiviteter/underholdning på scenen i hal 1. Alle af kortere varighed, med det formål at tiltrække yderligere publikum. Dog med hensyntagen til at det ikke skal forstyrre de omkringliggende stande unødigt. 13

14 Svømmehallen vil igen i 2015 være en del af messen. Der vil her være fri adgang ved fremvisning af billet til Kalundborgmessen. Børn under 8 år skal være ifølge med en voksen over 16 år. Stand numre Som udgangspunkt vil virksomhederne modtage et MIDLERTIDIG stand nummer som benyttes under planlægning af messen. Virksomhederne kan IKKE forvente, at dette nummer bliver det gældende for messen Medio august 2015, vil det gældende stand nummer blive meddelt, og det er det stand nummer som skal bruges i markedsføring mv. Vagt/nattevagt Der vil være vagt tilknyttet området natten mellem fredag og lørdag, og natten mellem lørdag og søndag. Vintertid HUSK AT STILLE URENE TILBAGE Husk at vi går tilbage til normal tid natten mellem lørdag d. 24. og søndag d. 25. oktober. Der er mulighed for at sove 1 time længere, efter en god messe lørdag. Urene skal stilles 1 time tilbage. Åbningstiden for publikum Der vil være adgang for publikum lørdag d. 24. oktober fra kl og søndag d. 25. oktober fra kl Adgang for publikum ved indgang D på Torvet og indgang A fra J. Hagemann-Petersens Allé (indgangen ved svømmehallen). Det er gratis adgang begge dage mellem kl og Indgangsbilletter for publikum koster kr. 16,- ekskl. moms (dvs. 20,- for gæsterne ved indgangen). Børn under 12 år ifølge med voksen har gratis adgang. Nedtagning: Lejede borde og stole, SKAL blive på standen, når denne forlades. Lejede stå borde SKAL placeres ved indgang B (bag den blå dør) ellers gebyr pr. bord på kr. 100,- Lejede cafe sæt SKAL afleveres ved scenen i hal 1. Husk at både messefilt, tæppetape og opmærkningstape SKAL tages af gulvet og alt affald skal fjernes fra standen. (se afsnit: AFFALD) 14

15 MARKEDSFØRING AF MESSEN OG PR FOR VIRKSOMHEDER Kalundborgegnens Erhvervsråds plan for markedsføring af KALUNDBORGMESSEN 2015 Der foreligger planer om følgende: Annoncekampagne i lokalaviserne samt dagblade. Messemagasin. Reklamespot på TV ØST. Store skilte ved indfaldsveje. Busreklamer. Gratis billetter Opsætning af bannere på Erhvervskontoret på Vestre Havneplads. Medieomtale: pressemeddelelser. Streamers, A5 flyers, plakater: A3, 50x70 og 60x84 cm. Herudover ligger videoen om KALUNDBORGMESSEN, fra tidligere år, på udover at den ligger på Kalundborgegnens Erhvervsråds hjemmeside. Messemagasin Der udgives i forbindelse med messen et magasin, i et flot 4 farvet layout. Alt i alt et lækkert produkt, som animerer til at den gemmes. Magasinet husstandsomdeles i Kalundborg Kommune (oplag: ). Her kan udstillere promovere deres deltagelse over for kunder, leverandører og forretningsforbindelser. Information følger senere. Mulighed for redaktionel omtale. Historien om Jeres virksomhed fremsendes naturligvis til endelig godkendelse inden den går i trykken. Speakertid Der er mulighed for 1 gang dagligt at få speakertid (120 anslag). Her kan man promovere evt. messetilbud, som vil blive speaket via højtaleranlægget med rækkevidde i hele indendørs området. Promovering af Sponsorvirksomheder Kalundborgegnens Erhvervsråd har flere sponsorvirksomheder, der i forbindelse med messen bliver promoveret yderligere. Dette gøres ved opsætning af skilte med logo fra sponsorerende virksomheder på en stor lysbom placeret i hal 1. Hvis din virksomhed er interesseret i at høre mere om denne mulighed, kontakt Kalundborgegnens Erhvervsråd. 15

16 Konkurrence fra standen Det er tilladt at lave konkurrencer på sin stand. Vær opmærksom på at få udtænkt en udleveringsprocedure for evt. præmie samt hvordan du ønsker at promovere konkurrencen. Sponsorgaver til gevinster på indgangsbilletter: I lighed med sidste år er der på indgangsbilletterne en konkurrence (et skrabefelt). For de udstillere der har lyst, er der mulighed for at sponsere præmier. For præmier til en værdi af min. 300 kr. speakes der over hallens højtaleranlæg når disse vindes. Tilsagn om sponsor gaver skal meddeles Erhvervsrådet senest 1. oktober 2015 på telefon eller 16

17 BESTILLING AF INVENTAR, MESSEFILT, EL, INTERNET MV Bestillingsliste 2 EL Der vil være mulighed for tilkøb af el til standen (1 stk. udtag med max 2000w). Husk selv at medbringe forlængerledninger efter behov. El tilslutningen er placeret max 1 meter fra din stand. Pris for el. kr. 500,- Internetadgang Der er mulighed for, at bestille adgang til trådløs net forbindelse. De, der bestiller adgang til trådløst netværk, vil inden messen, modtage et brugernavn samt adgangskode og vejledning. Vi gør opmærksom på, at det er vigtigt at forudbestille, så vi på forhånd har sikret os, at kapaciteten rækker. Internetadgang er gratis. Der kan IKKE påregnes netadgang på udendørs arealer. Pulverslukker De opstillede pulverslukkere i hallen kan ved forudbestilling købes efter messens afslutning til en pris af kr. 200,- og udleveres fra Erhvervsrådets stand, hal 1 ved scenen i tidsrummet kl om søndagen. Inventar, borde og stole Der kan lejes følgende størrelse borde (først til mølle princippet): 80 x 140 cm - 80 x 120 cm og 80 x 180 cm Leje af borde kr. 25,- / stk. uanset størrelse. Stå borde Ø80 cm, leje kr. 125,- / stk. Café sæt (bord Ø klapstole), leje kr. 145,- / sæt Stole, leje kr. 15,- pr. stk. Se billeder af stå borde samt café sæt på Messefilt Der kan bestilles messefilt til standen i den størrelse der ønskes dog ikke større end antal købte stand m2. Messefilten fås i 3 farver: koksgrå, postkasserød og lys grå. Prisen for messefilt er kr. 57,- / m2 inkl. pålægning. 17

18 Bestilling af PR og markedsføringsmateriale Bestillingsliste 3 Udstillerkort Der SKAL bestilles udstillerkort til det antal personer, der bemander virksomhedens stand på messen. Pris kr. 10,- pr. stk. Gæstekort Virksomheden kan bestille det antal gæstekort, der ønskes og som virksomheden finder realistisk vil blive anvendt, til uddeling til leverandører og kunder. Virksomheden faktureres efterfølgende kr. 10,- pr. indløst gæstekort. Markedsføringsmateriale Der kan bestilles streamers, A5 flyers samt plakater i størrelserne: A3, 50 x 70 cm og 60 x 84 cm. I Messeinformation som udsendes 6-8 uger før messen, medsendes logo fra messen samt tekst Vi deltager på Kalundborgmessen 2015 som man kan vælge at indsætte i sin mail afsendelse i perioden op til messen. Messemagasin Der udarbejdes et messemagasin, som vil blive husstandsomdelt i Kalundborg Kommune. (oplag: ). Messemagasinet vil indeholde redaktionel omtale og muligheden for at udstillerne kan annoncere. Magasinet kan desuden købes af udstillende virksomheder, til en pris af kr. 4,- pr. stk. + forsendelsesomkostninger. Formatet er 210 x 280 mm med en 60 gr. papirkvalitet, og med et coatet omslag i 150 gr. Mulighed for redaktionel omtale. Fotos, pressemeddelelse og/eller stik ord sendes til redaktionen, som færdiggør artiklen. Historien om Jeres virksomhed fremsendes naturligvis til godkendelse inden den går i trykken. 18

19 Annoncepriser 2015: Annoncepriser: Priserne er ekskl. moms Medlemmer Overhold deadline Bemærk! - 10 % - 20 % Kontaktpris 1/ , , ,00 KUN 16 øre 1/ , , ,00 KUN 10 øre 1/ , , ,00 KUN 05 øre 1/ , ,00 983,00 KUN 03 øre Tillæg for sær placeringer: Side % Højresider + 15 % Priserne er inkl. evt. produktion. Deadline for bestilling af annonce er onsdag 9. september

20 BESTILLING AF STAND Bestillingsliste 1, side 1/1 KONTRAKT PÅ MESSESTAND Deltog i 2014 (sæt ): UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER! Virksomhedens navn*: Evt. EAN nr. Adresse og post nr./ by: Evt. faktureringsadresse Mailadresse: Telefon/mobil: Kontakt person: * Det er dette navn, der fremkommer på udstilleroversigt og evt. anden promovering. Skriv virksomhedens navn tydeligt og som det skal fremstå i messematerialet. Ønsker se vedhæftede oversigt over stand størrelser og priskategorier: Stand ønsker prioriteret vælg 3 forskellige placeringer: 1: 2: 3: Vi gør opmærksom på at ikke alle ønsker kan efterleves og forbeholder os ret til ændringer. Vi bekræfter hermed vores bestilling og bekræfter at have læst: Messehåndbog 2015 få svar på dine spørgsmål og herigennem blevet gjort bekendt med vilkår og rammer for KALUNDBORGMESSEN Dato: For virksomheden For Kalundborgegnens Erhvervsråd 20

21 DEADLINE FOR BESTILLING den 1. september 2015 Bemærk at der ved overskridelse af deadline pålægges 20 % på anførte priser. EL INVENTAR MESSEFILT Bestillingsliste 2, side 1/2 Firmanavn: (skal udfyldes) Samtlige priser er ekskl. moms Produkt Stk. pris Antal Totalbeløb EL/Internet/pulverslukker: Strøm max 2000w. (husk selv at medbringe Kr. 500,- forlængerledninger) Trådløs internetforbindelse (kan ikke påregnes i u/b udendørs arealer). Pulverslukker 6 kg, køb Kr. 200,- Inventar, leje: Bord 80 x 140 cm Kr. 25,- Bord 80 x 120 cm Kr. 25,- Bord 80 x 180 cm Kr. 25,- Stol Kr. 15,- Stå bord Ø80 cm Kr. 125,- Cafe sæt: bord ø stk. klapstole Kr. 145,- 21

22 EL INVENTAR MESSEFILT Bestillingsliste 2 side 2/2 Firmanavn: (skal udfyldes) Samtlige priser er ekskl. moms Produkt Stk. pris Antal Totalbeløb Messefilt, pålagt, køb: (det påhviler udstilleren selv at fjerne filt og tæppetape) Koksgrå. Stand størrelse D: x L: Kr. 57/m2 Rød Stand størrelse D: x L: Kr. 57/m2 Lys grå Stand størrelse D: x L: Kr. 57/m2 Bestillingslisterne scannes og mailes faxes eller sendes pr. post. HUSK at gemme en kopi. Vi bekræfter hermed vores bestilling og bekræfter at have læst Messehåndbog 2015 få svar på dine spørgsmål og herigennem blevet gjort bekendt med vilkår og rammer for KALUNDBORGMESSEN 2015: Dato: Underskrift: 22

23 PR MARKEDSFØRING MV. Bestillingsliste 3 side 1/2 Firmanavn: (skal udfyldes) DEADLINE FOR BESTILLING, LISTE 3: den 1. september 2015 Samtlige priser er ekskl. moms Produkt Stk. pris Antal Totalbeløb Udstiller- og gæstekort samt fribilletter: Udstiller kort SKAL bæres synligt af de personer der bemander standen Gæstekort der debiteres efterfølgende 10 kr. pr. indløst gæstekort (op til 50 stk.) derefter 5 kr. pr. indløst gæstekort. 10,- Markedsføringsmaterialer: Streamers A5 flyers u/b u/b Plakater A3 u/b Plakater 50 x 70 cm u/b Plakater 60 x 84 cm u/b Messemagasin (skal afhentes på Erhvervskontoret. Ved evt. forsendelse debiteres omkostninger herved.) 4,- 23

24 PR MARKEDSFØRING MV. Bestillingsliste 3 side 2/2 Firmanavn: (skal udfyldes) Produkt Stk. pris Antal Totalbeløb Informationsmøde: Vi deltager på Informationsmødet den 16. september kl (skriv antal i rubrikken og navne på deltagere herunder): u/b (no-show-fee kr. 350,-) Salgsteknik: Vi deltager på salgsteknik kursus den 1. oktober kl (skriv antal i rubrikken og navne på deltagere herunder): u/b (no-show-fee kr. 350,-) Framelding og No-show-fee: Arrangementerne er GRATIS. Framelding skal ske senest fire hverdage inden arrangementerne afholdes. Ved senere afmelding eller udeblivelse faktureres et No-show-fee på kr. 350,- Bestillingslisterne scannes og mailes faxes eller sendes pr. post. HUSK at gemme en kopi. Vi bekræfter hermed vores bestilling og bekræfter at have læst Messehåndbog få svar på dine spørgsmål og herigennem blevet gjort bekendt med vilkår og rammer for KALUNDBORGMESSEN 2015: Dato: Underskrift: 24

25 Forplejning Bestillingsliste 4 side 1/1 DEADLINE FOR BESTILLING, LISTE 4: den 3. september 2013 Firmanavn: (skal udfyldes) ved mail eller postforsendelse Samtlige priser er ekskl. moms Stk. pris Antal Totalbeløb Lørdag morgen Serveres i tidsrummet i udstillerrestauranten Kr. Lørdag frokost Serveres i tidsrummet i udstillerrestauranten Kr. Kr. Søndag morgen Serveres i tidsrummet i udstillerrestauranten Kr. Søndag frokost Serveres i tidsrummet i udstillerrestauranten Kr. Kr. 25

26 Oversigtskort over indgange til Kultur- og Idrætshallerne 26

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen B2B HÅNDBOG Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B - 4400 Kalundborg - Mail: info@59550055.dk - Telefon 59 55 00 55 1 B2B HÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand - er det en

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Tekniske Stand Informationer

Tekniske Stand Informationer Tekniske Stand Informationer easyfairs ICT/ICT Security Expo/Internet Expo 2010 10. 11. marts Hal: Standnummer: A Standen m² NØGLEFÆRDIG stand inklusiv: Standvægge mod nabo(er), off-white plastlaminat.

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG 1 Indholdsfortegnelse Side LÆSEVEJLEDNING... 2 ADRESSER OG TELEFONNUMRE... 3 ÅBNINGSTIDER... 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 5 Introduktion... 5 Affald...

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige. Nu 10% rabat FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige. Nu 10% rabat FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE Nu 10% rabat PÅ STANDEN VED BESTILLING FØR 1. NOVEMBER 2011 KICK- START FORÅRETS SALG - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Sjælland, Roskilde. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden på Sjælland,

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION AARHUS

UDSTILLER INFORMATION AARHUS UDSTILLER INFORMATION AARHUS 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Østjylland, Aarhus. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Kontrakt nr. 63 Mellem Byens Scener, Rådhustorvet 5, 6400 Sønderborg (udlejer) Og Sønderjysk Amatør Symfoni Orkester (lejer) Byens Scener udlejer til: indgås følgende

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Sydjylland, Vejle. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden i Østjylland,

Læs mere

REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN

REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN ROSKILDE DYRSKUE 2014 30-31. maj - 1. juni Roskilde Dyrskue, Sekretariat, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Under Roskilde Dyrskue

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION ODENSE

UDSTILLER INFORMATION ODENSE UDSTILLER INFORMATION ODENSE 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Fyn, Odense. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

MESSEHÅNDBOG. Alle stande er som udgangspunkt helt tomme og blot omringet af bannere, der adskiller fra de øvrige stande, samt elektricitet 230V 10A.

MESSEHÅNDBOG. Alle stande er som udgangspunkt helt tomme og blot omringet af bannere, der adskiller fra de øvrige stande, samt elektricitet 230V 10A. Velfærdens Innovationsdag 2016 28. januar 2016 MESSEHÅNDBOG Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på Velfærdens Innovationsdag 2016. Vi beder dig om at gennemlæse

Læs mere

HR-træfpunkt 2015. Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG

HR-træfpunkt 2015. Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG Øksnehallen HR-træfpunkt 2015 Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG 1 LÆSEVEJLEDNING Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på HR-træfpunkt

Læs mere

Vagabond. Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG

Vagabond. Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG Vagabond Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG 1 LÆSEVEJLEDNING Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på Vagabond Rejsemessen

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEJE AF

VEJLEDNING TIL LEJE AF nsøgningen om leje af arealer i llinge skal udfyldes og indsendes via vores system på www.folkemødet.dk. Gå ind under Deltag som arrangører og klik på linket Lej en stadeplads VEJLEDNING TIL LEJE F STDEPLDS

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia dage 2013 Danmarks STØRSTE kreative messe 25.-27. oktober 2013 MESSE C, Fredericia SuCCESEN vokser. Knap 200 udstillere var med på tre travle og intensive messedage, da Kreative Dage i 2012 satte besøgsrekord

Læs mere

Frivillig til Dronninglund Cup

Frivillig til Dronninglund Cup Bliv frivillig til Dronninglund Cup og få en masse oplevelser! Det kræver ingen særlige færdigheder, viden eller lignende. Bare du har et godt humør! Sted Informationen Turneringsledelse Kridteholdet Boder(5

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Baby & Småbørnsmessen. 7.-8. maj 2011 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.

Baby & Småbørnsmessen. 7.-8. maj 2011 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN. ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK Baby & Småbørnsmessen ØKSNEHALLEN.DK 7.-8. maj 2011 MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE STED

Læs mere

HR MESSE. 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080

HR MESSE. 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 HR MESSE ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK ØKSNEHALLEN.DK 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE STED MELLEM

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år.

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år. Copenhagen Sound System Betingelser Udlejning Følgende betingelser er gældende for leje af udstyr fra Copenhagen Sound System. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookningstidspunktet

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TERMINALERNE. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse

Læs mere

MEDICA & COMPAMED - mulighed for internationalt fodfæste

MEDICA & COMPAMED - mulighed for internationalt fodfæste MEDICA & COMPAMED - mulighed for internationalt fodfæste Fakta om MEDICA/COMPAMED Internationale udbydere indenfor indretning, udstyr og produkter til hospitaler og klinikker samles den 12. - 15. november

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TAP1. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse med TAP1 s

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder søndag den 19 maj 2013 Kl. 12.50 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til SENIOR DM 2013 i TeamGym Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 DI Byggematerialer og Danmarks Handelskontor i Barcelona i samarbejde med Export

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Velkommen på Gammeltorv i hjertet af Aalborg City

Velkommen på Gammeltorv i hjertet af Aalborg City Besøg julemarkedet fra fredag 23. november til søndag 23. december 2012 Velkommen på Gammeltorv i hjertet af Aalborg City 2 Kære deltager på julemarkedet 2012 Hermed har jeg fornøjelsen at præsentere vores

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinjer 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress Center. Udstilleren har altid

Læs mere

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Weekendens Dr. Dorothea Cup nærmer sig, og med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysninger. Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem

76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem 76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem Byg Garanti er synlig i både tv, aviser og på internettet I 2011 afviklede Dansk Byggeri sin hidtil mest synlige kampagne

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

International Inner Wheel Convention

International Inner Wheel Convention Invitation til SPONSORERING & UDSTILLING International Inner Wheel Convention 7-9 maj 2015 København, Danmark Velkommen til København! Invitation 16. International Inner Wheel Convention i København 2015

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

Generelle regler. for udstillere i:

Generelle regler. for udstillere i: 1 Generelle regler for udstillere i: 2 GENERELLE REGLER FOR UDSTILLERE Generelt: Udstilleren har det fulde ansvar for, at både generelle og evt. specielle regler, der måtte være gældende for den aktuelle

Læs mere

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation i TeamGym Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at

Læs mere

Vagabond - REJS 10. 23.-24.oktober 2010 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080

Vagabond - REJS 10. 23.-24.oktober 2010 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 Vagabond - REJS 10 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK ØKSNEHALLEN.DK 23.-24.oktober 2010 MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE STED

Læs mere

Katalog over indendørs standard stande EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008. Danske Ølentusiaster

Katalog over indendørs standard stande EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008. Danske Ølentusiaster Katalog over indendørs standard stande EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 Danske Ølentusiaster European Beer Festival. Standkatalog. Side 1 af 9 Fælles specifikationer: Type: Grundstand med friser og bagvæg.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT!

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT! Mere end en AVIS tre stærke platforme Metroxpress universet Det startede i 2001, hvor en rebelsk metro-avis tillod sig at være gratis hvor flabet sagde nogen, hvor dejligt sagde mange - hvor anderledes

Læs mere

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 Julemarked i Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, Kalundborg søndag den 30. november

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA F O R B R U G E R A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Forbrugeraftale udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet til brug for aftaler om mindre

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11.

Danhostel Fredericia <fredericia@danhostel.dk> 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: info@cdl.dk <info@cdl.dk> 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11. Side 1 af 5 Jørn Schlamovitz Bang-Andersen Reservation 1 meddelelse Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" Cornelia-De-Lange-Syndrom

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere