KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af"

Transkript

1 KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af Kalundborgegnens Erhvervsråd og er en FORBRUGERMESSE bygget op om konceptet LAV BUDGET messe. Messen bliver afholdt i Kultur- og Idrætshallerne Kalundborg og afholdes d. 24. og 25. oktober Udstillingsområdet omfatter et udendørsareal ved J. Hagemann-Petersens Allé indgang A. Her er torvearealer til opsætning af stande. Kultur- og Idrætshallerne Kalundborg består af 2 store haller. Udstillingsområderne indenfor består af disse 2 haller, en svømmehal, et mødelokale, en foyer, en vandrehal, som er et stort garderobeområde, plinten, som er en svalegang, der løber oppe langs 2 af siderne i hal 2, Der er to indgange, i messens åbningstid, indgang A ved J. Hagemann-Petersens Allé og indgang D ved Torvet. KALUNDBORGMESSEN 2014 bestod af mere 150 udstillende virksomheder, forretninger og foreninger. Et besøgstal på det hidtil største antal besøgende nogensinde En massiv markedsføring i form af blandt andet udarbejdelse af messemagasin på 68 sider, der blev husstandsomdelt i hele Kalundborg Kommune (oplag: ), en annoncekampagne i aviser, TV udsendelser, uddeling af løbesedler, streamers, busreklamer og store skilte sat op ved indfaldsveje til Kalundborg, Høng og Gørlev var med til at skabe denne succes. Se videofilmen om Kalundborgmessen på HVORFOR ER DET EN GOD IDÉ AT DELTAGE? Det er en fantastisk måde at profilere sin virksomhed i forhold til forbrugerne og erhvervslivet. Det er værdi skabende og giver stor mulighed for, at udbygge sit netværk i en positiv retning og skabe nye forretningsmuligheder. Samtidig giver det mulighed for at møde nuværende og kommende kunder i et andet miljø end sædvanligt. Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd 1

2 MESSEHÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand(e) - er det en forudsætning at messehåndbogen er gennemlæst Nyttige kontaktdata og vigtige datoer side 4 Bestilling af stand priser mv. side 5 Generelle betingelser side 7 Vi har ikke været på messe før, hvordan foregår det og hvad gør vi? side 9 Informationsmøde side 9 Salgsteknik side 9 Praktiske informationer: side 10 Adgang til hallerne(aflæsning/pålæsning) under side 10 opstilling og nedtagning Adgang til hallerne under messen side 10 Affald side 11 Betalingskort side 11 Brandmyndigheder brug af åben ild side 11 Forfriskning lørdag d. 24. oktober side 11 Forplejning side 11 Forsikring side 12 Messesekretariat side 12 Parkering for udstillere side 12 Parkering for publikum side 12 Regler for indendørs stande side 12 Regler for udendørs stande side 13 Reklamationer side 13 Salg fra standen side 13 Scene og svømmehal side 13 Stand numre side 14 Vagt side 14 Vintertid side 14 Åbningstider for publikum side 14 2

3 Nedtagning side 14 Markedsføring af messen og virksomheds promovering side 15 Markedsføring af Kalundborgmessen 2015 side 15 Messemagasinet side 15 Speakertid på messen side 15 Promovering af sponsor side 15 Konkurrence på standen side 16 Sponsorgaver på indgangsbilletten side 16 Bestilling af el, internet, inventar, messefilt mv. side 17 El side 17 Internet side 17 Pulverslukkere side 17 Inventar, leje side 17 Inventar café sæt, leje side 17 Messefilt side 17 Bestilling af PR markedsføringsmateriale tilmelding til side 18 Infomøde og salgsteknik. Udstiller- og gæstekort side 18 Markedsføringsmaterialer side 18 Messemagasin side 18 Messemagasin annoncepriser side 19 Bestillingslister: side 20 Bestillingsliste 1 - stand side 20 Bestillingsliste 2 - el-inventar-messefilt mv. side 21 Bestillingsliste 3 - PR Markedsførings- og Informationsmøde samt salgsteknik side 24 Bestillingsliste 4 forplejning side 25 Oversigtskort: Oversigtskort over parkeringsforhold og indgange side 26 3

4 MESSEHÅNDBOG 2015 Kontaktdata til messearrangør: Kalundborgegnens Erhvervsråd, Vestre Havneplads 1B, 4400 Kalundborg Telefon: Fax: Poul Jensen, Erhvervsdirektør Mobil: Alex Westergaard, Mobil: Laila Bregner Carlsen, Mobil: Vigtige datoer: Sidste frist for bestilling af tilbehør/inventar/pr. materiale mv.: Tirsdag den 1. september 2015 Opbygning/indretning af stand: Fredag den 23. oktober kl Lørdag den 24. oktober kl Nedtagning af stand: Søndag den 25. oktober kl Messens åbningstider: Lørdag d. 24. oktober 2015 Kl Søndag d. 25. oktober 2015 Kl ALLE PRISER I MESSEHÅNDBOGEN ER EKSKL. MOMS Messehåndbogen beskriver vilkår for bestilling og deltagelse i messen Ret til ændringer forbeholdes. 4

5 BESTILLING AF STAND Udstillere på KALUNDBORGMESSEN 2015 Som udstillere kan, som udgangspunkt, virksomheder på Kalundborg egnen, offentlige myndigheder, producenter og leverandører, forretninger, servicevirksomheder, foreninger og organisationer, som er ordinære medlemmer af Kalundborgegnens Erhvervsråd og ikke er i restance til Kalundborgegnens Erhvervsråd deltage. Det er ikke tilladt, at købe en standplads(er) for derigennem at udstille i fællesskab med andre. Bestilling af stand: Se bestillingsliste 1 - bagest i messehåndbog. Udstillere fra Kalundborgmessen 2014 har førsteret til standpladser på Kalundborgmessen Man kan dog ikke påregne samme placering som i 2014 da der bl.a. er ændret på standenes opstilling, mål mv. - men fremsætte ønsker om størrelse på stand samt udstillingsområdet man ønsker sin stand placeret i. (Først til mølle princippet er gældende). Vi skal blot modtage bestillingsliste på standen: Senest mandag den 19. januar 2015 kl Herefter åbnes der op for stand bestillinger fra nye udstillere. Udstillingsområder: De indendørs udstillingsarealer vil være hal 1, hal 2, plinten i hal 2, mødelokale, foyer, vandrehal og garderobeområdet. Det udendørs udstillingsareal vil være foran svømmehallen vej J. Hagemann-Petersen Allé indgang A. Standene indendørs: Er et afmærket areal på gulvet der er IKKE stand vægge. Standenes størrelser indendørs: Vedhæftet oversigt over udstillingsarealerne, hvor standenes størrelser og pris kategori fremgår. Der kan bookes op til 21 m2 pr. udstiller og max 2 stande. 5

6 Standenes m 2 pris indendørs: Der er forskellig m 2 pris i forhold til placering. Der forekommer følgende priskategorier for stande indenfor: Kategori: Pris pr. m2 ekskl. moms: A Kr. 382,- Stand åben på 2 eller 3 sider Alle stande på plinten B Kr. 319,- Stand åben på 1 side Bookes både A og B stand vil hele standen debiteres hele arealet som kategori A stand. Standene udenfor: Som udgangspunkt kan man ønske et antal m 2, minimum 20 m 2. Kalundborgegnens Erhvervsråd forbeholder sig ret til uden hensyntagen til indgående kontrakter, at aflyse messen frem til den 23. juni 2015, ved eventuel manglende udstillertilslutning eller anden force majeure. Bemærk at der kan være ujævnheder i vejbelægning. Standenes m 2 pris udenfor Der forekommer følgende priskategorier for stande udenfor: Kategori: Pris pr. m2 ekskl. moms: C Kr. 91,- Placering i områder foran svømmehallen ved J. Hagemann-Petersen Allé Eventuel ansøgning om tilladelse til brug af åben ild udenfor, fremsendes, af udstilleren, til brandmyndighederne m.m., og eventuelle omkostninger vedr. opstilling af brandslukningsudstyr står for udstilleres regning. Ønsker om placering ude. Vi er åbne for ønsker omkring placering af standene, ud fra en i forvejen udarbejdet oversigt, men kan ikke garantere at ønsker bliver opfyldt. 6

7 GENERELLE BETINGELSER For at deltage på Kalundborgmessen SKAL følgende overholdes: Man SKAL holde sig indenfor standens afmærkning. Man må IKKE pakke sammen / fjerne udstillingsgenstande fra standen INDEN kl søndag (hvor messen lukker). Man må IKKE parkere på flugtveje / brandveje eller på parkeringsarealet ved J. Hagemann- Petersens Allé (sidstnævnte er forbeholdt messe gæsterne) se øvrige p-muligheder på side 12. Man må IKKE bruge hele messeområdet som salgssted. Salg foregår fra egen stand og gangområde tættest på egen stand. 7

8 Tilmelding til Kalundborgmessen 2015 Bestillingslister sidst i denne håndbog. Vær opmærksom på, at din tilmelding først er gældende når virksomheden har modtaget en bekræftelse fra Kalundborgegnens Erhvervsråd. Bestilling af udstyr mv. Sidste frist for alle bestillinger er den 1. september Der kan dog rekvireres gæstekort og markedsføringsmateriale så længe lager haves. Betalingsbetingelser Betalingen skal være registreret hos os senest den 2. oktober Hvis dette ikke er tilfældet, betragtes kontrakten som misligholdt af udstiller. Stande vil herefter forsøges solgt til anden side af Kalundborgegnens Erhvervsråd. Virksomheden vil fortsat blive faktureret for det fulde beløb. Bestilt stand kan ikke videresælges eller overdrages til anden side af udstiller. Afbestilling Standen kan afbestilles uden omkostninger inden den 23. juni Ved evt. senere afbestilling vil standen, af Kalundborgegnens Erhvervsråd, søges afsat til anden side. Afsættes standen ikke inden den 02. oktober 2015, vil virksomheden blive faktureret for det fulde beløb. Gennemførelse/aflysning Kalundborgegnens Erhvervsråd forbeholder sig ret til uden hensyntagen til indgåede kontrakter, at aflyse messen frem til den 23. juni 2015, ved eventuelt manglende udstillertilslutning eller anden force majeure. 8

9 Vi har ikke været på messe før, hvordan foregår det og hvad gør vi? Denne Messehåndbog skulle give svar på de fleste spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med deltagelse i en messe. Herudover kan man på hjemmesiden finde alle oplysninger. Hvis der stadig skulle være uafklarede spørgsmål, kan henvendelse ske til Kalundborgegnens Erhvervsråd, eller på telefon Derudover inviteres til informationsmøde, se nedenstående, samt et minikursus i salgsteknik. Informationsmøde I forbindelse med messen arrangeres et informationsmøde for alle tilmeldte virksomheder. Informationsmødet vil have en varighed på ca. 1 time, hvor der efterfølgende er 1 time til rådighed med mulighed for at netværke og møde sin nabo og træffe aftaler omkring opstilling af standene. Informationsmødet afholdes onsdag den 16. september 2015 kl Tilmelding sidst i messehåndbogen bestillingsliste 3. Salgsteknik Kalundborgegnens Erhvervsråd indbyder til et par timer med salgsteknik og salgstræning. Vi har reserveret torsdag den 1. oktober fra kl til dette. Arrangementet gennemføres ved min 50 tilmeldte. Tilmelding sidst i messehåndbogen bestillingsliste 3. 9

10 PRAKTISKE INFORMATIONER Adgang til hallerne og aflæsning af udstyr - opstilling/klargøring samt nedtagning af stand Vedlagt denne håndbog findes en oversigt over indgange til Kultur- og Idrætshallerne Kalundborg. Der gøres opmærksom på at ikke alle indgange vil være tilgængelige. Indkørsel ved indgang B (mellem hallerne J. Hagemann-Petersens Alle) benyttes. Straks efter afog pålæsning skal køretøjerne fjernes, for at give plads til andre udstillere. Der gøres opmærksom på at det er en brandvej. Køretøjer og varer samt udstyr må IKKE efterlades på arealet. For udstillere, som skal udstille ved foyer, lokale 4 og vandrehal/garderobeafsnit kan indgang D ved torvet benyttes, efter aftale. Opsætning af stande kan foretages fredag fra kl til kl (Dog mulighed for aflæsning/opstilling fredag fra kl mod et gebyr på kr. 750,00. Skal forudbestilles hos Kalundborgegnens Erhvervsråd senest dagen før). Opsætning kan ligeledes foregå lørdag fra kl til kl Nedtagning og pakning af standene er først tilladt fra søndag kl og skal være afsluttet kl Det er strengt forbudt at påbegynde nedtagning før tid! Overtrædelse heraf kan medføre, at man ikke får mulighed for at deltage på fremtidige af Erhvervsrådet arrangerede messer. Adgang til hallerne for udstillerne under messen Dørene åbnes for udstillere: Lørdag kl og søndag kl Alle udstillere skal benytte indgang B (mellem hal 1 og 2 ud mod J. Hagemann-Petersens Allé) når de ankommer både lørdag og søndag. Alle andre indgange er låst OG MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ÅBNES af udstillerne, for ikke uvedkommende skal have adgang til messen inden den offentlige åbningstid. (HUSK udstillerkort, der skal fremvises til vagten for at få adgang til messearealerne). Oversigtskort over indgangene på Der gøres opmærksom på at hallen lørdag skal forlades af udstillerne senest kl hvor vagtpersonalet tager over. 10

11 Affald Der er uden for indgang B placeret både affaldscontainer og flaskecontainer, der er til udstillernes rådighed. Ved uregelmæssigheder, rettes henvendelse til Kalundborgegnens Erhvervsråds stand, placeret til venstre for scenen i hal 1. Vi vil bede alle udstillere om at holde deres stand samt området omkring standen pæn og ryddeligt, så alle får et godt indtryk og finder messeområdet præsentabelt og rent. HUSK selv at sørge for, at affald fra standen kommer ud i affaldscontainer både fredag, lørdag og søndag. Betalingskort Der er planlagt mulighed for at kunne hæve penge i begrænset omfang på sit kort for både publikum og udstillere i messens åbningstid. Brandmyndighederne / brug af åben ild. Messen er godkendt af brandmyndighederne. Der vil være brandvagter i hele åbningstiden og der vil være opstillet ekstra brandslukningsmateriel. Messen vil blive tilset og godkendt af brandmyndighederne inden åbning, og det er et krav at man holder sig inden for det område man er blevet tildelt dvs. holder sig indenfor markeringen. Der opstilles 6 kg pulverslukkere på messen. Udstillere der ønsker at købe pulverslukkere kan forudbestille disse og efterfølgende afhente dem ved messens afslutning på Erhvervsrådets stand. Se mere under bestillinger. Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt. Det er ikke tilladt at have stearinlys/fyrfadslys eller anden åben ild tændt på sin stand. Forfriskning Mon ikke vi igen i går trænger til en lille forfriskning? Kalundborgegnens Erhvervsråd, hal 1 foran scenen, er vært ved en forfriskning efter en helt sikker hektisk dag lørdag kl Forplejning Menu offentliggøres senere i forløbet. Side

12 Forsikring Der gøres opmærksom på at hverken Kultur- og Idrætshallerne Kalundborg eller Kalundborgegnens Erhvervsråds forsikring, dækker ved skader/tyveri på den enkelte stand i hele messeområdet. Messesekretariat Alle udstillere skal henvende sig i messesekretariatet inden opstillingen påbegyndes. Sekretariatet er at finde på Kalundborgegnens Erhvervsråds stand, Hal 1 ved scenen. Messesekretariatet vil under hele messen være bemandet, og der er således mulighed for at få hjælp, såfremt der opstår uforudsete udfordringer. Parkeringsforhold for udstillere Med den store succes KALUNDBORGMESSEN er blevet, har vi erfaret at det er rigtig vigtigt, at vi af hensyn til besøgende, i fællesskab sørger for samkørsel og parkering et godt stykke væk fra hallen besøgsantallet i 2014 var på For at tilgodese vore messegæster, der gerne skal have en god oplevelse fra begyndelsen, opfordrer vi udstillerne til IKKE at parkere tæt på Kalundborg Hallerne, men finde alternative p- muligheder, som eks. det store parkeringsareal ved Kalundborgegnens Erhvervsråd, Vestre Havneplads 1 B. (4 minutters gå afstand fra messehallerne) Parkering for publikum Der er muligheder for parkering for publikum på parkeringsarealet overfor hal 2. ved J. Hagemann-Petersens Allé, og også ved Kalundborg Vandrerhjem lige op af tidligere nævnte parkeringsareal. Vi henviser også til Klostertorvet, Bredgade m.m. samt på havneområdet, hvor parkering er tilladt. Oversigtskort over parkeringsforholdene kan ses på Regler for standene indendørs: Udstillende virksomhed SKAL holde sig indenfor afmærkningen. Såfremt der benyttes tape på gulvet (til fastgørelse af tæppe/ledninger mv.) SKAL dette være en af Kultur- & Idrætshallerne godkendt tape. Standens nummer SKAL være synligt på standen i hele udstillingens åbningstid. Skilt med stand nummer leveres af Kalundborgegnens Erhvervsråd. Af hensyn til gulvet i lokalerne, skal der ved tunge ting anvendes palleløfter med bløde hjul. Det er ikke tilladt at anvende søm, skruer el. lign i vægge, lofter og gulv.! 12

13 Ved enhver form for beskadigelse, gøres opmærksom på, at skaderne vil blive udbedret for skadesforvoldes regning. Det er tilladt at forsyne sin stand med tæppe/messefilt (se under bestillinger bagerst), vægge o.a. oppyntning, blot det ikke generer nabostandene. Det er et krav at man holder sig indenfor det afmærkede område. Max højde for stand opbygning i hallerne er 2,8 meter. Ønskes højere opbygning skal der ansøges om dispensation hos Kalundborgegnens Erhvervsråd. Reglerne for standene udendørs foran svømmehallen Max 3,5 ton. Ved tungere køretøjer/materiel skal der anvendes køreplader. Ved beskadigelse af belægning/brostensbelægningen skal eventuelle skader udbedres for skadesforvolders regning. Udstillerne er ansvarlige for at arealerne udenfor holdes pæne og ryddelige under hele messen og når de efterlades efter messens afholdelse. Reklamationer Alle reklamationer SKAL foretages på messen, så eventuelle fejl kan udbedres i rette tid. Dvs. reklamationer efter messen modtages ikke. Salg fra standen Der er indhentet tilladelse til salg på messen fra standene hos Erhvervsstyrelsen. Det er en rigtig god idé med messetilbud. Der må IKKE foregå salg af drikkevarer/fødevarer til indtagelse inden eller udendørs i udstillingsområderne. Der må gerne uddeles smagsprøver og der må gerne sælges drikkevarer/fødevarer som køber kan tage med hjem. Udstilleren må promovere, udstille og sælge EGNE varer, produkter og ydelser. Udstilleren må IKKE bruge hele messeområdet som salgssted. Salg foregår fra egen stand og gangområde tættest på egen stand. Scene og svømmehal Der vil være aktiviteter/underholdning på scenen i hal 1. Alle af kortere varighed, med det formål at tiltrække yderligere publikum. Dog med hensyntagen til at det ikke skal forstyrre de omkringliggende stande unødigt. 13

14 Svømmehallen vil igen i 2015 være en del af messen. Der vil her være fri adgang ved fremvisning af billet til Kalundborgmessen. Børn under 8 år skal være ifølge med en voksen over 16 år. Stand numre Som udgangspunkt vil virksomhederne modtage et MIDLERTIDIG stand nummer som benyttes under planlægning af messen. Virksomhederne kan IKKE forvente, at dette nummer bliver det gældende for messen Medio august 2015, vil det gældende stand nummer blive meddelt, og det er det stand nummer som skal bruges i markedsføring mv. Vagt/nattevagt Der vil være vagt tilknyttet området natten mellem fredag og lørdag, og natten mellem lørdag og søndag. Vintertid HUSK AT STILLE URENE TILBAGE Husk at vi går tilbage til normal tid natten mellem lørdag d. 24. og søndag d. 25. oktober. Der er mulighed for at sove 1 time længere, efter en god messe lørdag. Urene skal stilles 1 time tilbage. Åbningstiden for publikum Der vil være adgang for publikum lørdag d. 24. oktober fra kl og søndag d. 25. oktober fra kl Adgang for publikum ved indgang D på Torvet og indgang A fra J. Hagemann-Petersens Allé (indgangen ved svømmehallen). Det er gratis adgang begge dage mellem kl og Indgangsbilletter for publikum koster kr. 16,- ekskl. moms (dvs. 20,- for gæsterne ved indgangen). Børn under 12 år ifølge med voksen har gratis adgang. Nedtagning: Lejede borde og stole, SKAL blive på standen, når denne forlades. Lejede stå borde SKAL placeres ved indgang B (bag den blå dør) ellers gebyr pr. bord på kr. 100,- Lejede cafe sæt SKAL afleveres ved scenen i hal 1. Husk at både messefilt, tæppetape og opmærkningstape SKAL tages af gulvet og alt affald skal fjernes fra standen. (se afsnit: AFFALD) 14

15 MARKEDSFØRING AF MESSEN OG PR FOR VIRKSOMHEDER Kalundborgegnens Erhvervsråds plan for markedsføring af KALUNDBORGMESSEN 2015 Der foreligger planer om følgende: Annoncekampagne i lokalaviserne samt dagblade. Messemagasin. Reklamespot på TV ØST. Store skilte ved indfaldsveje. Busreklamer. Gratis billetter Opsætning af bannere på Erhvervskontoret på Vestre Havneplads. Medieomtale: pressemeddelelser. Streamers, A5 flyers, plakater: A3, 50x70 og 60x84 cm. Herudover ligger videoen om KALUNDBORGMESSEN, fra tidligere år, på udover at den ligger på Kalundborgegnens Erhvervsråds hjemmeside. Messemagasin Der udgives i forbindelse med messen et magasin, i et flot 4 farvet layout. Alt i alt et lækkert produkt, som animerer til at den gemmes. Magasinet husstandsomdeles i Kalundborg Kommune (oplag: ). Her kan udstillere promovere deres deltagelse over for kunder, leverandører og forretningsforbindelser. Information følger senere. Mulighed for redaktionel omtale. Historien om Jeres virksomhed fremsendes naturligvis til endelig godkendelse inden den går i trykken. Speakertid Der er mulighed for 1 gang dagligt at få speakertid (120 anslag). Her kan man promovere evt. messetilbud, som vil blive speaket via højtaleranlægget med rækkevidde i hele indendørs området. Promovering af Sponsorvirksomheder Kalundborgegnens Erhvervsråd har flere sponsorvirksomheder, der i forbindelse med messen bliver promoveret yderligere. Dette gøres ved opsætning af skilte med logo fra sponsorerende virksomheder på en stor lysbom placeret i hal 1. Hvis din virksomhed er interesseret i at høre mere om denne mulighed, kontakt Kalundborgegnens Erhvervsråd. 15

16 Konkurrence fra standen Det er tilladt at lave konkurrencer på sin stand. Vær opmærksom på at få udtænkt en udleveringsprocedure for evt. præmie samt hvordan du ønsker at promovere konkurrencen. Sponsorgaver til gevinster på indgangsbilletter: I lighed med sidste år er der på indgangsbilletterne en konkurrence (et skrabefelt). For de udstillere der har lyst, er der mulighed for at sponsere præmier. For præmier til en værdi af min. 300 kr. speakes der over hallens højtaleranlæg når disse vindes. Tilsagn om sponsor gaver skal meddeles Erhvervsrådet senest 1. oktober 2015 på telefon eller 16

17 BESTILLING AF INVENTAR, MESSEFILT, EL, INTERNET MV Bestillingsliste 2 EL Der vil være mulighed for tilkøb af el til standen (1 stk. udtag med max 2000w). Husk selv at medbringe forlængerledninger efter behov. El tilslutningen er placeret max 1 meter fra din stand. Pris for el. kr. 500,- Internetadgang Der er mulighed for, at bestille adgang til trådløs net forbindelse. De, der bestiller adgang til trådløst netværk, vil inden messen, modtage et brugernavn samt adgangskode og vejledning. Vi gør opmærksom på, at det er vigtigt at forudbestille, så vi på forhånd har sikret os, at kapaciteten rækker. Internetadgang er gratis. Der kan IKKE påregnes netadgang på udendørs arealer. Pulverslukker De opstillede pulverslukkere i hallen kan ved forudbestilling købes efter messens afslutning til en pris af kr. 200,- og udleveres fra Erhvervsrådets stand, hal 1 ved scenen i tidsrummet kl om søndagen. Inventar, borde og stole Der kan lejes følgende størrelse borde (først til mølle princippet): 80 x 140 cm - 80 x 120 cm og 80 x 180 cm Leje af borde kr. 25,- / stk. uanset størrelse. Stå borde Ø80 cm, leje kr. 125,- / stk. Café sæt (bord Ø klapstole), leje kr. 145,- / sæt Stole, leje kr. 15,- pr. stk. Se billeder af stå borde samt café sæt på Messefilt Der kan bestilles messefilt til standen i den størrelse der ønskes dog ikke større end antal købte stand m2. Messefilten fås i 3 farver: koksgrå, postkasserød og lys grå. Prisen for messefilt er kr. 57,- / m2 inkl. pålægning. 17

18 Bestilling af PR og markedsføringsmateriale Bestillingsliste 3 Udstillerkort Der SKAL bestilles udstillerkort til det antal personer, der bemander virksomhedens stand på messen. Pris kr. 10,- pr. stk. Gæstekort Virksomheden kan bestille det antal gæstekort, der ønskes og som virksomheden finder realistisk vil blive anvendt, til uddeling til leverandører og kunder. Virksomheden faktureres efterfølgende kr. 10,- pr. indløst gæstekort. Markedsføringsmateriale Der kan bestilles streamers, A5 flyers samt plakater i størrelserne: A3, 50 x 70 cm og 60 x 84 cm. I Messeinformation som udsendes 6-8 uger før messen, medsendes logo fra messen samt tekst Vi deltager på Kalundborgmessen 2015 som man kan vælge at indsætte i sin mail afsendelse i perioden op til messen. Messemagasin Der udarbejdes et messemagasin, som vil blive husstandsomdelt i Kalundborg Kommune. (oplag: ). Messemagasinet vil indeholde redaktionel omtale og muligheden for at udstillerne kan annoncere. Magasinet kan desuden købes af udstillende virksomheder, til en pris af kr. 4,- pr. stk. + forsendelsesomkostninger. Formatet er 210 x 280 mm med en 60 gr. papirkvalitet, og med et coatet omslag i 150 gr. Mulighed for redaktionel omtale. Fotos, pressemeddelelse og/eller stik ord sendes til redaktionen, som færdiggør artiklen. Historien om Jeres virksomhed fremsendes naturligvis til godkendelse inden den går i trykken. 18

19 Annoncepriser 2015: Annoncepriser: Priserne er ekskl. moms Medlemmer Overhold deadline Bemærk! - 10 % - 20 % Kontaktpris 1/ , , ,00 KUN 16 øre 1/ , , ,00 KUN 10 øre 1/ , , ,00 KUN 05 øre 1/ , ,00 983,00 KUN 03 øre Tillæg for sær placeringer: Side % Højresider + 15 % Priserne er inkl. evt. produktion. Deadline for bestilling af annonce er onsdag 9. september

20 BESTILLING AF STAND Bestillingsliste 1, side 1/1 KONTRAKT PÅ MESSESTAND Deltog i 2014 (sæt ): UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER! Virksomhedens navn*: Evt. EAN nr. Adresse og post nr./ by: Evt. faktureringsadresse Mailadresse: Telefon/mobil: Kontakt person: * Det er dette navn, der fremkommer på udstilleroversigt og evt. anden promovering. Skriv virksomhedens navn tydeligt og som det skal fremstå i messematerialet. Ønsker se vedhæftede oversigt over stand størrelser og priskategorier: Stand ønsker prioriteret vælg 3 forskellige placeringer: 1: 2: 3: Vi gør opmærksom på at ikke alle ønsker kan efterleves og forbeholder os ret til ændringer. Vi bekræfter hermed vores bestilling og bekræfter at have læst: Messehåndbog 2015 få svar på dine spørgsmål og herigennem blevet gjort bekendt med vilkår og rammer for KALUNDBORGMESSEN Dato: For virksomheden For Kalundborgegnens Erhvervsråd 20

21 DEADLINE FOR BESTILLING den 1. september 2015 Bemærk at der ved overskridelse af deadline pålægges 20 % på anførte priser. EL INVENTAR MESSEFILT Bestillingsliste 2, side 1/2 Firmanavn: (skal udfyldes) Samtlige priser er ekskl. moms Produkt Stk. pris Antal Totalbeløb EL/Internet/pulverslukker: Strøm max 2000w. (husk selv at medbringe Kr. 500,- forlængerledninger) Trådløs internetforbindelse (kan ikke påregnes i u/b udendørs arealer). Pulverslukker 6 kg, køb Kr. 200,- Inventar, leje: Bord 80 x 140 cm Kr. 25,- Bord 80 x 120 cm Kr. 25,- Bord 80 x 180 cm Kr. 25,- Stol Kr. 15,- Stå bord Ø80 cm Kr. 125,- Cafe sæt: bord ø stk. klapstole Kr. 145,- 21

22 EL INVENTAR MESSEFILT Bestillingsliste 2 side 2/2 Firmanavn: (skal udfyldes) Samtlige priser er ekskl. moms Produkt Stk. pris Antal Totalbeløb Messefilt, pålagt, køb: (det påhviler udstilleren selv at fjerne filt og tæppetape) Koksgrå. Stand størrelse D: x L: Kr. 57/m2 Rød Stand størrelse D: x L: Kr. 57/m2 Lys grå Stand størrelse D: x L: Kr. 57/m2 Bestillingslisterne scannes og mailes faxes eller sendes pr. post. HUSK at gemme en kopi. Vi bekræfter hermed vores bestilling og bekræfter at have læst Messehåndbog 2015 få svar på dine spørgsmål og herigennem blevet gjort bekendt med vilkår og rammer for KALUNDBORGMESSEN 2015: Dato: Underskrift: 22

23 PR MARKEDSFØRING MV. Bestillingsliste 3 side 1/2 Firmanavn: (skal udfyldes) DEADLINE FOR BESTILLING, LISTE 3: den 1. september 2015 Samtlige priser er ekskl. moms Produkt Stk. pris Antal Totalbeløb Udstiller- og gæstekort samt fribilletter: Udstiller kort SKAL bæres synligt af de personer der bemander standen Gæstekort der debiteres efterfølgende 10 kr. pr. indløst gæstekort (op til 50 stk.) derefter 5 kr. pr. indløst gæstekort. 10,- Markedsføringsmaterialer: Streamers A5 flyers u/b u/b Plakater A3 u/b Plakater 50 x 70 cm u/b Plakater 60 x 84 cm u/b Messemagasin (skal afhentes på Erhvervskontoret. Ved evt. forsendelse debiteres omkostninger herved.) 4,- 23

24 PR MARKEDSFØRING MV. Bestillingsliste 3 side 2/2 Firmanavn: (skal udfyldes) Produkt Stk. pris Antal Totalbeløb Informationsmøde: Vi deltager på Informationsmødet den 16. september kl (skriv antal i rubrikken og navne på deltagere herunder): u/b (no-show-fee kr. 350,-) Salgsteknik: Vi deltager på salgsteknik kursus den 1. oktober kl (skriv antal i rubrikken og navne på deltagere herunder): u/b (no-show-fee kr. 350,-) Framelding og No-show-fee: Arrangementerne er GRATIS. Framelding skal ske senest fire hverdage inden arrangementerne afholdes. Ved senere afmelding eller udeblivelse faktureres et No-show-fee på kr. 350,- Bestillingslisterne scannes og mailes faxes eller sendes pr. post. HUSK at gemme en kopi. Vi bekræfter hermed vores bestilling og bekræfter at have læst Messehåndbog få svar på dine spørgsmål og herigennem blevet gjort bekendt med vilkår og rammer for KALUNDBORGMESSEN 2015: Dato: Underskrift: 24

25 Forplejning Bestillingsliste 4 side 1/1 DEADLINE FOR BESTILLING, LISTE 4: den 3. september 2013 Firmanavn: (skal udfyldes) ved mail eller postforsendelse Samtlige priser er ekskl. moms Stk. pris Antal Totalbeløb Lørdag morgen Serveres i tidsrummet i udstillerrestauranten Kr. Lørdag frokost Serveres i tidsrummet i udstillerrestauranten Kr. Kr. Søndag morgen Serveres i tidsrummet i udstillerrestauranten Kr. Søndag frokost Serveres i tidsrummet i udstillerrestauranten Kr. Kr. 25

26 Oversigtskort over indgange til Kultur- og Idrætshallerne 26

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen B2B HÅNDBOG Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B - 4400 Kalundborg - Mail: info@59550055.dk - Telefon 59 55 00 55 1 B2B HÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand - er det en

Læs mere

Messe håndbog. LabDays

Messe håndbog. LabDays Messe håndbog LabDays 2015 Velkommen til LabDays 23. 24. september 2015 Scandinavian Congress Center Det er os en glæde med denne messehåndbog at byde velkommen til LabDays 2015 i Scandinavian Congress

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Udstillermappe Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Vigtige datoer og deadlines s.3-5 Generel udstiller information s.6-10 Generel information gæsterne på messen s.8 Navneskilte til gæsterne på messen

Læs mere

Udstillermappe. DSE Messe Aalborg 2015

Udstillermappe. DSE Messe Aalborg 2015 Udstillermappe Hent den danske og engelske version som pdf på www.studerende.dk/dma15info Get the Danish and English version as pdf on www.studerende.dk/dma15info 2 Indhold Velkomst Om DSE Vigtige datoer

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinjer 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress Center. Udstilleren har altid

Læs mere

ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ

ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave 1-02-10-16 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse 1000 meter mærke... 24 Afregning dommerbus... 28 Afspærring... 24 Afspærringsmateriel... 9

Læs mere

ARRANGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER

ARRANGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER RRNGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER RRNGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 OPDTERET 26.03.15 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER rrangørhåndbogen henvender sig til alle arrangører, og

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER

STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER Denne vejledning henvender sig til arrangører, der lejer et kommunalt ejet event-areal (omtalt som stadeholdere) i Allinge under Folkemødet 2014. Som

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG 1 Indholdsfortegnelse Side LÆSEVEJLEDNING... 2 ADRESSER OG TELEFONNUMRE... 3 ÅBNINGSTIDER... 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 5 Introduktion... 5 Affald...

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

1. udgave, 20. august 2015

1. udgave, 20. august 2015 1. udgave, 20. august 2015 Udstillermanual Scandinavian Congress Center Aarhus 13. - 14. april 2016 2 INDEN SKOLEMESSEN Standinformationer Tilmelding og køb af stand sker online fra og med den 8. september

Læs mere

Generelle regler. for udstillere i:

Generelle regler. for udstillere i: 1 Generelle regler for udstillere i: 2 GENERELLE REGLER FOR UDSTILLERE Generelt: Udstilleren har det fulde ansvar for, at både generelle og evt. specielle regler, der måtte være gældende for den aktuelle

Læs mere

TILLYKKE! Du er udtaget som prækvalificeret udøvende kunstner

TILLYKKE! Du er udtaget som prækvalificeret udøvende kunstner TILLYKKE! Du er udtaget som prækvalificeret udøvende kunstner Art Nordic indbyder dig derfor til, at udstille på Nordeuropas største kunstmesse. Fredag den 15. til søndag den 17. april 2016. Art Nordic

Læs mere

Med udsendelsen af denne infopakke

Med udsendelsen af denne infopakke side 1 af 12 Med udsendelsen af denne infopakke er den endelige tilmelding til Sø 15 åbnet. Hvordan du tilmelder din spejdergruppe, kan du læse mere om sidst i infopakken. Målet med denne infopakke er

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Guide til. Jobmesser. Idé- og projektbekrivelse. Planlægning og forberedelse. Afvikling. Evaluering. - plads til rummelighed

Guide til. Jobmesser. Idé- og projektbekrivelse. Planlægning og forberedelse. Afvikling. Evaluering. - plads til rummelighed Guide til Jobmesser Idé- og projektbekrivelse Planlægning og forberedelse Afvikling Evaluering - plads til rummelighed Om dvd en: Virksomheder og jobsøgere fortæller på denne dvd om fordelene ved jobmesser.

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015

økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015 økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015 Tak til alle jer, der har meldt jer som værter til Økologisk Høstmarked, der i år afholdes den 5. og 6. september.

Læs mere