BRODERM JANUAR 2OO4.NR.1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRODERM JANUAR 2OO4.NR.1."

Transkript

1 BRODERM JANUAR 2OO4.NR ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

2 gv4*"ånrru Gothersgade Tlf Giro Fredericia Formand Johannes Lund Nrelsen Stenhøjvænget 8.1 T1l ' \Iobil Næstformand Leif Nielsen Dreyersvænget 12 Tlf llobil Kasserer Erik Mouridsen Tolstrup A Tlf NIobil Sekretær Peter D. Gade Skowej 17 ' 7000 Fredericra Tlf Mobil Skydeudvalg/redaktør John Thomasen Fælledvej 21 ' 7000 Fredencia Tlf Mobil 5I; Bestyrelsesmedlemmer Anders Engelbrecht Cefionsrej l6 Tlf i922 Mobil Tlf. arb Jørgen Chr. Frederiksen Agertolten Frederrcia Tlf Mobil j Erik J. Larsen Ydunsvej 1.2. Iv.. Tlf l{obil E-mai1: Poul Nielsen Dronningensgade 98. Tlf Mobii SUPER Vejte Landevej 16.. Ttf FREDERICIA AUTOGUMMI. & BATTERILAGER Autoriseret AUTOELEKTROVÆRKSTED Fr. Hansens A Tlf MIDDELFART AUTOGUMMI- & BATTERILAGER Zo\ Strandvejen 4-8, Middelfart i:ji Dæk ' Dækservice. Fælge.Autoel. Batterier. Bilvarmere Olieskift. Udstødning.Støddæmpere. Dyser.TUNE UP Motortestcenter. BREMSEcenter, TOTALSEBVICE!! oo Insplrøtton' Gode ideer til spændende hjern Drrrt rrtarksgade 7. 70OO Fredericia nf -5 D -J Fax insp i ratio cle r icia. dk. ull'u'. i nsf) i rati on. dk Nogen skal io gr' dig et pengeinstitut i øienhøide f-redcrcia afdcling Vcsicrbrosadc l: 7000 Fred.ricla T.lefon l:9j a =SJRBEtIffi åitå:t."iliilitii::":::'*'u'* n har.t?&d til dia t:ir:rri,i,:,,d!,:a::ipil,rirr: rrlrirrriil

3 De Danske ForsvarsbrØdre for Fredericia og Omegn afholder GENERALFORSAMLING på ''HEJSE KRO'' Tirsdag den 17. februar 2004 kl I år genoptager vi traditionen med at aftenen indredes med servering af kogt torsk og ostesnitter. Til dem, der ikke bryder sig om kogt torsk, vil der ved tilmeldingen kunne bestilles en Wienersnitsel i stedet. Prisen for spisningen er kr. 160,00 pr. kuvert uanset menu. Billetter til spisningen skal afhentes hos Spetzler optik, Gothersgade 2, senest fredag 06. februar GENERALFORSAMLINGEN indledes kl. ca med f6lgende DAGSORDEN: l. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 4. Valg af formand (er villig til genvalg) 5. Valg til bestyrelsen - På valg er: Jgrgen Chr. Frederiksen, Anders Engelbrecht, John Thomasen og peter D. Gade (alle er villige til genvalg) 6. Valg af 2 suppleanter 7. Valg af revisorer - på valg er: Ole Hedegaard 8. Valg af revisorsuppleant - på valg er Ame Jensen 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 4 dage fbr generalforsamlingen. HUSK: Emblem skal bæres. P.b.v. Johs. Lund Nielsen. Formand

4 Redak tørenskriver S Igen et par ord - Januar , nytåtr og hvad kan vi så forvente i år? De store ændringer i årsprogrammet? Næh! Efter at torsken bliver genindførr til generalforsamlingen her til februar, samt at Fredericia skytteforening har fået levetidsforlænget deres brug af skyttehuset på Fæileden i endnu tre år, så er alt ved det gamie og jeg mangler stadigvæk indlæg til brug i Broder Nyt fra vore medlemmer. Med Broderlig Hilsen Redaktpren John Thomasen f*aksfiejl Kaserneaften Tirsdag den 21. oktober 2004 afholdtes den årlige kasemeaften. - Vores foredragsholder i år var major Leif Dalby-Frandsen. Han havde fået en "bunden" opgave, idet vi havde sagt til ham, at vi ikke var interesseret i at høre om store taktiske udredninger, men derimod gerne ville h6re om de personlige og menneskelige oplevelser under hans intemationale deneste. og vi fik, hvad vi havde bedt om. Majoren havde valgt at fortælle om sine oplevelser som ubevæbnet FN observatør på grænsen mellem Kuwait og Irak. Vi oplevede herefter en utrolig spændende og medrivende time. Hvis vi ikke havde sat tid på, så tror jeg såmænd den gode major havde foftsat hele den udslagne nat. Beretningen blev krydret med et stort antal billeder fra oplevelsen. Desværre var vi ikke ret mange, der deltog i denne ultimative oplevelse, bl.a. var der slet ingen deltagere fra officersforeningen!!! Efter foredraget samledes vi i officersmessen til den traditionelle anretning. Vi er begyndt at tale om, hvorvidt kasemeaftenen i denne form måske Det kunne være vi måske igen skulle forsgge os med virksomhedsbesbg eller hvad? - Er der nogle af jer, kære brpdre eller hustruer, der sidder med en knaldgod idd, så h6rer vi gerne fra jer. trænger til fornyelse??? - Med Broderlig Hilsen Formanden 4

5 Støt vore ønnoncører De hør giort det muligt for os at udsende dette blad! ffiæ Gondrups Eftf. A/S DonmorksgodeTl Fredericio.Tlf www. 2to l. d k/f rederic io Autoriseref Bong & Olufsen forhondler t5 t0 Rådgivning og trykning af forretnin gspapirer, brochurer, foreningshæfter, visitkort, menukort, bordkort, speciatopgaver med relieft ryk, tryksager til svagtseende/blinde og digital farveprint/kopiering - Skanse Tryk ApS er en kval if iceret samarbejdspartner. SraNsp TRvr nps Grafisk produktion Nymarksvej 24. Telefon Telefax 7592 BO81 skansetryk.dk

6 Et jubilæum i Fredericia: I foråret 2004 markeres 140-året for byens belejring, bombardement og besættelse med forskellige arrangementer i form af udstillinger, foredrag, en byvandring m.m. Alt er på et forberedende stade, men det ligger fast, at Museerne i Fredericia samt De danske Forsvarsbrødre arrangerer en Byvandring, ;;"ff l"trlt l-ili ff l?l':lx;, Der er afgang fra Landsoldat Pladsen, hvorefter der fra Volden orienteres om Preussernes belejring og bombardement af Fredericia. Derefter besbges lokaliteter i byområdet som blev særligt pdelagt under bombardementet, det drejede sig om ikke mindre end 35 nedbrændte huse og 93 beskadigede. - Under vandringen forlælles endvidere om den danske krigergrav fra 1864 på Sct. Michaelis Kirkegård. Amangementet slutter med en "gen-afslgring" af to nyrestaurerede granatstumper fra 1864 placeret i muren af ejendommen beliggende på hjørnet af Dalegade/Prinsensgade. Netop på denne dato, den 21. marts 1864, blev familien Gades avlsbrugergård ramt af preussiske granater og skudt i brand. En repræsentant for den nu 4. generation af ejere vil fortælle om ødelæggelserne og genopbygningen allerede samme år. ALLE medlemmer samt familien er meget velkomne til en eftermiddag med temaet Fredericra og Krigen Læs mere i pressen om affangementerne i marts og april måned. På gensyn! Med broderlig hilsen Bestyrelsen

7 I\/IIDNATSBO\vLING Midnatsbowling ved City Bowling Vendersgade 65 - Fredag den 26. marts 2004 ki Vi begynder kl med, at spise et stort stjerneskud eller pariserbøf og hygger os med det tilkl , hvorefter vi bowler indtil kl Der vil undervejs være pause, hvor der kan indtages forn6den væske så der ikke opstår problemer med væskebalancen.. Der vil være præmier til de 3 bedste.. Pris pr. deltager kr. 115,00 Køb billetter hos Jgrgen Spetzler inden tirsdag d.23. marts 2004 så I kan være sikker på at få en god aften. Bowling-udvalget Jqrgen Frederiksen Leif Nielsen $,{KSPIIJL Andespil mandag d. 3. november 2003 r"#" Det var dejligt at se, at så mange havde fulgt opfordringen om, at \)_*a lade katten få en friaften og tage til Andespil i Forsvarsbrødrene. --: Tak for det meget store fremmøde som ikke er set mage til i mange år og som var med til at vi alle fik en hyggelig aften sammen med gode bekendte. En stor tak til alle sponsorer til vort lotteri i pausen, som igen blev en stor succes, uden jeres meget velvillige indstilling til vores gamle forening havde et sådant arrangement været vanskeligt at gennemfgre. Endnu en gang tak til alle med håb om snaft at se jer til nogle af vores Bvrige arrangementer her i ForvarsbrØdrene ellers er næste Andespil mandag d. 1. november 2004 kl samme sted. Se i gvrigt årsprogrammet 2004 bagerst i Broder Nyt - Og husk at notere i din kalender eller klip ud og fold det som anbefalet. JPrgen Chr. Frederiksen

8 Runde fødselsdage i januar kvartal 50 år Dorte Vestergaard Musvitvej l Egtved 60 år Anders Jessen Elbosvinget 14 Villy Finn Kristiansen Hyrdevei 6-,4 Henning MPberg Bllthøi ar Kaj Mlly Christensen Kvædevænget Middelfart Jens Christian Madsen Follerupvej 47 Vagn B. Christiansen Slåenvej 4,Hø Børkop 80 år Niels Hansen Lund Skærbæksmøllevej Middelfart Hans Peter Gade Dalegade 13 O BREJNING, SLAGTERFORRETNING Tlf. 7s

9 FREDERICTA SFIIPPING A/S,-l H Certificeret kvalitet Møllebugtvej 5. DK- Telefon Telefax E-mai l: wwwfredericiashi pping.dk v - SLAGTERMESTER JENS JAKOBSEN 6. Julivej 83. Ttf Nørreport Cykelforretning Nørre Voldgade 30..Tlf Jyllandsgade 41..Tlf S 65

10 o'cd rdf ^(n E6 () :fl o) \, 'f- /,\(n d6s ru -.<; 0qå cd t.j,-\ v^-\ v5 l+l v FAv Aill F a\ r{ ' L) lr NN)NNi L, (Jr N) O\ O\ \) '.^ vvjvv O\OO\9IUJ(IJ ') F PF? g 5 F" F 3 åe + å E i å78å i rf i 'r-+ Z - - = s E_E + ts r q wå=-=to =.=' g 9'6 0Q oa * i!:f, f;. 9 øå' ^ *04 3 CD F' i- O- ^ ad ),1 n'. =P+) # P- i'd :-lr' 3 o-e AbrS 345 o6- CD.D * r't 'o' - (Dr i\ rr t.,r 'L) F lo.n *(DLrl ;Jts5 o!zh F-l oe Cd re P Xb 'E6 mo O- z>* V -:. v '- acd 2^ 0cc oc i,d ('D rll cro- -ie (t z (Jl NJ b.j UI (D (D 1 Fl (t oc F= NJO :JPi. NJ NJ = VLLE ^:i-- llrd r)åå; (D O, r.l r.t iz - l! =r; 7i+ E E. - oq

11 dansk_ autohjælp pjedstedvej s3,r...,tj""::'!:'?r?; 42 6 Fu 1 s % Ruko - Sennce Låse - Sif.ring ste lini{. v/allan Andersson Tlf Egeskovvej 145 Bil Faxl Vi tager os al alle b1ærgning/bugseringsopgaver stor som lille til konkurrencedyglige prjser Starthjælp A Benzinudbringning Døroplukning Hjulskift Transport ved driftstop ^ og udheld af ÅBiler AMotorcykler ^Busser ^ Lastbiler Entreprenørmaskiner m.m. A Også ^ abonnementstegning Døgnservice P.L. JESSEN & SØN ApS Røde Banke 100 Ttf HRHS & :ns!;r- Gotk6gadel5. TmFEde!tra '75 92 t2 17 Nordeo14 Tlf s1 Erritsø' Fredericia ARNES å J3:::JJSå Vejlevej 16 B. Telefon Fax Nykred-t Fredericia Gothersgade 17 Ttf

12 POSTBESØRGET BLAD ARC John Ove Thomasen Fælledvej 27 DFB Indmeldelsesblanket Sendes til kasserer Erik Mouridsen, Tolstrup A116 1 ' ' Fulde navn: Stilling: Bopæl: Postnr.: Telefon: By: Fødselsdato og år: Forrettet tjeneste ved: I perioden:, den : I I (Underskrift) o M

BRODBRM JULI2OO2 NR. 3. o. Åncawc. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODBRM JULI2OO2 NR. 3. o. Åncawc. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODBRM JULI2OO2 NR. 3 o. Åncawc De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn "'r""*.x*.r"*.f Formand Johannes Lund Nielsen StenhBjvænget 84 Tlf.7592 3041 ' Mobil 2029 3L78 E-mail: jln@post11.tele.dk

Læs mere

BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODBRM JAN. 1999 NR. 1. 3. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nielsen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia Telefon 75 92

Læs mere

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODBRM . NR.3. Juli 2007. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen 11.. ARGANG

BRODBRM . NR.3. Juli 2007. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen 11.. ARGANG BRODBRM Juli 2007. NR.3 11.. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen m'*ilil*ilrwrril-r@) Johannes Lund Nielsen Stenhgjvænget 84. 7000 Fredericia Tlt.:

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2013 NR. 4 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Januar 2015 NR. 1 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODERM1. APRIL 1997 NR.2.

BRODERM1. APRIL 1997 NR.2. BRODERM1. APRIL 1997 NR.2. ARGANG DE,B De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Z^:. '(td'.. iøl*u Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kollerup Nieisen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2013 NR. 3 17. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2012 NR. 2 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2012 NR. 4 16. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2015 NR. 3 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2015 NR. 2 19. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

BRODER NYT. Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Oktober 2014 NR. 4 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR 2015 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

78. ÅRGANG MARTS 2015 NR. 3

78. ÅRGANG MARTS 2015 NR. 3 78. ÅRGANG MARTS 2015 NR. 3 Glimt fra kammeratskabsaftenen Bulls eye De Danske Forsvarsbrødre for Holstebro og Omegn Medlem af De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber Protektor: H. M. Dronning Margrethe

Læs mere

Hulby Gymnastikforening

Hulby Gymnastikforening Nr. 108 April 2015 2 Hulby Gymnastikforening Uddrag af beretning fra generalforsamlingen 24/2: Så er 2014 pakket sammen og lagt på lager. 2015 er startet. Og hvad er der så sket. Den store begivenhed var

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2008 35. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2008 35. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.2 2008 35. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

77. ÅRGANG JANUAR 2014 NR. 1. Godt nytår

77. ÅRGANG JANUAR 2014 NR. 1. Godt nytår 77. ÅRGANG JANUAR 2014 NR. 1 Godt nytår De Danske Forsvarsbrødre for Holstebro og Omegn Medlem af De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber Protektor: H. M. Dronning Margrethe II af Danmark Motto:

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2013

TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2013 TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2013 1938-2013 Vordingborg Marineforening 75 år Vordingborg Marineforening Marinehuset, Sydhavnsvej 80, Vordingborg Vordingborg Marineforening Telefonliste Bestyrelsen: Formand

Læs mere

Klippekælderen FEBRUAR MARTS. Tlf. 97 40 36 92 STØT ANNONCØRERNE DE STØTTER OS. v/pia Pugdal Byskov Idrætsvej 20 Nr. Felding 7500 Holstebro

Klippekælderen FEBRUAR MARTS. Tlf. 97 40 36 92 STØT ANNONCØRERNE DE STØTTER OS. v/pia Pugdal Byskov Idrætsvej 20 Nr. Felding 7500 Holstebro STØT ANNONCØRERNE DE STØTTER OS Klippekælderen v/pia Pugdal Byskov Idrætsvej 20 Nr. Felding 7500 Holstebro Tlf. 97 40 36 92 Jeg klipper alle fra børn til pensionister herrer og damer NNN Niels Nygaard

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere