Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale"

Transkript

1 Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 23 Januar Årg. 5 Læs inde i bladet: Visens Venner 8 i Forsamlingshuset Internationale 10 køkkenskoler Generalforsamling i 14 ST70 Pige i sneen 29 Fastelavnsfest i Oasen

2 Smukt vinterlandskab i det østjyske Silkeborgvej Brabrand tlf fax EL-INSTALLATION ApS TRIGE - GRUNDFØR Skolestien 6 - Grundfør Tlf Gartnerparken 24A - Trige Tlf Annoncér i Treklang! Køb en annonce i Treklang, støt et godt, lokalt initiativ og nå ud til 1800 husstande i lokalområdet. Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf Annoncepriser 1 side kr. 1/2 side 600 kr. 1/4 side 350 kr. 1/8 side 200 kr. farvede annoncer + 50% alle priser ekskl. moms Bliv synlig i lokalområdet - bidrag til Treklang Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring. Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere. En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr. Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen

3 Trige Ølsted Spørring Så tager vi hul på et nyt år og 5. årgang af Treklang Så fik vi startet på et nyt år Det bliver spændende at se hvad det bringer! Ved årsskiftet er der tradition for at se tilbage på det år, der er gået og hvad der skete af godt og skidt. Holder vi os til bladet, kan vi kun se tilbage på 2005 med tilfredshed. Det ser ud til, at bladet er blevet et anerkendt organ for kommunikationen i lokalområdet. Nu er det så blevet suppleret af den nye hjemmeside. På Fællesrådets sider kan du læse om hvordan byfornyelsen skrider frem samt få et referat fra det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde. Fra ST70 er der denne gang anoncering for generalforsamlinger i afdelingerne og hovedbestyrelsen. Mød op og gør din indflydelse gældende. Desuden annoncer for gymnastikopvisning og klubmesterskaber i badminton. Der er en opfordring til læseheste om at deltage i en ny litteraturkreds. Vi opfordrer til at sende os indlæg om løst og fast i området og at overholde de anførte deadlines. Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til bladet; for nr. 24 er det 25. februar Nr. 24 udkommer i uge 13, i slutningen af marts. Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din postkasse, så kontakt PostDanmark, Connie Shemtov på eller undertegnede. Redaktionen ønsker alle læsere et godt nytår. Aage Birkkjær Lauritsen Der er fra Bjørnshøj Centret indlæg om opstart af frimærkeklub, osteoposegruppe, m.m. Fra Trigeparken er der tilbud om mange spændende aktiviteter, fastelavnsfest, køkkenskole, kursus i førstehjælp, pigeklub, mm. Treklang nr. 23 januar 2006 årgang 5 Redaktion: Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør), Kaj Nielsen, Lise Reinholdt, Henny Hansen Vivi Salling og Peter Jes Tekst til Treklang, kontakt: Aage Birkkjær Lauritsen, tlf Aktivitetskalender: Henny Hansen, tlf Annonceansvarlig: Kaj Nielsen, tlf Forsidefoto: Pige i sneen (foto: Carl-Erich Hansen) Web: Tryk: Vitten Bogtryk A/S Oplag: Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6 gange om året og postomdeles til samtlige husstande i 8380-området. Næste nummer af Treklang udkommer i uge 13, Deadline for tekst og annoncer 25. februar

4 Nyt fra Fællesrådet Trige - Ølsted Fællesråd Har du været inde på Hjemmesiden har nu været på nettet i ca. 2 måneder, og allerede nu, har over 400 været inde, det betragter vi som en god begyndelse. Det er jo spændende at følge med i, hvor mange der benytter sig af muligheden for at søge oplysning om Trige-Ølsted, eller benytter den til at søge informationer om aktiviteter eller arrangementer. Vi forventer, at den over tid udvikler sig til at give et billede af, hvad der reelt er af muligheder i området. Allerede nu kan vi se, at der mangler en hel del før den giver et komplet billede, der mangler fx oplysninger om indkøbsmuligheder, virksomheder og mulige arbejdspladser; det skal der arbejdes videre med. Har du forslag eller ønsker til siden, så kontakt Fællesrådet (se adresser nederst på siden). Status i Byfornyelsen Trige Midtby Entreprenøren har nu påbegyndt arbejdet med at forny torvet. Vejret var godt i starten, så de kom godt i gang, men vejret og julen har givet et afbræk. Der er da heldigvis tegn på, at det nu kan genoptages. Trige Søndergård Håndværkerne er gået i gang med renoveringen af stuehuset. Her rykker dagplejen ind, som de første. Selvfølgelig kan vejret drille, men da meget af arbejdet er indendørs, regner vi ikke med, at der bliver de store forsinkelser. Kampestensbygningen tages der også fat på, og som det fremgår af nedenstående billede, er der virkelig noget at gå i gang med. Vi glæder os til at præsentere det færdige resultat. Det er svært at forestille sig, hvordan Midtbyen og Søndergård kommer til at se ud, når arbejdet er færdigt. Vi har fået fremstillet plancher over projekterne. De er ophængt på biblioteket og i forretningerne omkring torvet, her kan du studere tegningerne og derved få et indtryk af det færdige resultat. Affaldspladsen Her venter vi på indkaldelse til et møde med det formål at danne en genbrugsforening i Trige. På vegne af Trige-Ølsted Fællesråd Henny Hansen Så tages der fat på arbejdet i kampestensbygningen Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær Udvalgsmedlem: Henny Hansen Thorsten Erichson Peer F. Pedersen Anton Birk Jensen Bodil Frederiksen Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 50, 2.th Hjulby Hegn 96 Hvidbjergvej 26, Ølsted Trige Centervej 44 tlf.: tlf.: tlf.: tlf.: tlf.:

5 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 24. november 2005, kl Trige Forsamlingshus Til stede: 33 personer fra 22 foreninger Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsudvalgets orientering 3. Orientering fra udvalg 4. Debat 5. Eventuelt Henny Hansen bød velkommen til mødet. 1. Valg af dirigent Jonna Bunk valgtes enstemmigt til dirigent. Takkede for valget og udtrykte ønske om et godt møde. 2. Forretningsudvalgets orientering Henny Hansen aflagde på forretningsudvalgets vegne følgende beretning: "fi år går virkelig hurtigt, i hvert fald når man ser tilbage. Når jeg nu skal gøre rede for, hvad tiden er gået med siden sidste repræsentantskabsmøde, så synes jeg ikke der er noget særligt at fortælle. Vi har jo beskæftiget os med det, som vi har gjort alt for længe, nemlig Byfornyelsen. Det 1. møde i Byfornyelsen blev afholdt den 2. februar 2001 og nu skriver vi snart 2. februar Det er et meget langt forløb, og det vil jeg ikke trætte jer med i dag, men det er helt sikkert, at når vi engang er færdige og projektet skal evalueres, så vil der være mange ting at diskutere. Nu jeg har taget hul på det, kan jeg lige så godt fortsætte med status på projekterne. Trige Søndergård: Der har været afholdt licitation og i disse dage afholdes der møder med entreprenørerne. I løbet af denne eller næste uge vil de nødvendige kontrakter blive underskrevet af byggeudvalg og entreprenører. Arbejdet starter op i løbet af december måned. Heldigvis kan det meste af arbejdet foregå under tag. Alt afhængig af vintervejret, vil arbejdet være afsluttet til foråret. I første omgang, får et godt samlingssted for byens børn og unge, og på sigt vil der sikkert også komme aktiviteter, der kan tiltrække andre aldersgrupper. Først når det kommer i gang vil det vise sig, hvad det kan rumme. Trige Midtby: Her er arbejdet så småt gået i gang, Det der er sket indtil nu er, at kantstenene er rettet op, for at markere vejforløbet. Næste trin er torvet, her startes der op, sidst i uge 48. Det vil i den kommende tid give noget uorden omkring butikkerne, men entreprenøren har lovet at gøre det med mindst mulige gener. I Århus Stiftstidende har Vejkontoret indrykket en annonce under særlige bekendtgørelser. Her kan læses lidt om, hvad der venter os. Der vil også blive opsat plancher med tegninger, så folk kan se, hvordan slutresultatet bliver. For at undgå det helt store kaos, gøres torvet først færdigt, herefter den store parkeringsplads og sidst parkeringen ved kæret. Også dette projekt er meget afhængige af vejret, så jo mindre vintervejr, jo før bliver arbejdet færdigt. Kommunikation: Trige er på nettet under navnet trige.dk. Vi er meget spændte på reaktionerne. Ris og ros modtages gerne. Eller måske forslag til, hvad siden ellers skal indeholde. Det er åbent for jer, til at lægge oplysninger ud på, ting som sker i jeres foreninger og som alle kan KLOAKSERVICE Trige Maskinstation v. Claus Sørensen biltlf FØRST MED DET SIDSTE - moderne klippe-teknik til herrer og damer. LUKKET MANDAG! FRISØRHUSET v.pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf

6 have glæde af at vide. Eller til arrangementer som I ønsker at gøre opmærksomme på. VI har ikke megen erfaring i dette medie, men det håber vi at få over tid. Affaldsplads: Der arbejdes på at gøre pladsen helt færdig. Det er så meningen, at arbejdsgruppen vil indkalde til møde omkring start af en forening, men det kan Per sikkert fortælle mere om. Det er svært at få økonomien til at hænge sammen i Byfornyelsen, specielt Søndergård og Midtbyen, der er de mest omkostningstunge, men der arbejdes virkelig hårdt på at skaffe midlerne, og med at få så meget som muligt indenfor de rammer, der er. Vi har holdt en del møder omkring disse projekter, og det er blevet til rigtig mange telefonsamtaler og mail. Jeg synes, at vi har et godt og konstruktivt samarbejde med kommunens embedsmænd. De arbejder nok ikke helt så hurtigt, som vi kunne ønske, men som de siger, "der er jo andet end Trige". Det forstår jeg slet ikke, for os er dette jo verdens navle. Det var byfornyelsen, men der er jo andet. Lokalplan nr. 748, omhandlende udbygning af Bjørnshøj Centret har været ude i høring. Fællesrådet blev opfordret til at indkalde til Borgermøde om planen. Vi spurgte jer, som er vore medlemmer, om der var interesse eller behov for at høre mere om det end lokalplanen indeholdt. Resultatet af denne rundspørge var følgende: 1 forening meddeler, at de ikke har noget imod, at det bliver holdt. 1 forening synes det er en god ide, men meddeler ikke, om de vil deltage. 1 forening melder 2 deltagere til mødet. 4 foreninger mener ikke, der er behov for mødet. 34 har ikke meldt tilbage. Med den baggrund konkluderede vi, at der ikke var den fornødne interesse. Der er tages kontakt til Kommunen med anmodning om at anvise areal til etablering af dagligvarebutikker. Som det ser ud i øjeblikket, så er det Smedebroen, der er udlagt til centerområde, men da der ikke er plads her, må Byplanafdelingen anvise nye muligheder. Der er over sommeren flyttet mange nye beboere til Trige, og der efterspørges yderligere dagligvarebutikker. Der er kontakt til to meget interesserede entreprenører, men vi har ikke arealer til at bygge på. Seneste svar fra Kommunen er, at sagen er til høring i de forskellige magistrater og vi kan forvente et svar, når denne runde er afsluttet. Med hensyn til arealer til at bygge på, så er lokalplanafdelingen i gang med jordbundsundersøgelser på arealer mellem Holmkærvej og Lergravvej. Arealet skal anvendes til villaparceller. Kontakt med Ringgården om belysning af stien mellem Trigeparken og Bjørnshøjvej. Ringgården vil betale for etablering og kommunen overtager drift og vedligeholdelse efterfølgende. Seneste nyt er, at der arbejdes på projektet. Bliver det færdigt i vinter, jeg ved det ikke. Kontakt til Århus Sporveje angående flere/større busser, evt. hurtigbusser. Århus Sporveje meddeler, at der ikke er planer om yderligere afgange. M.h.t. hurtigbusser, er det et spørgsmål om at kommunikere ud, at nu stopper dubleringen. Der sættes busser ind efter behov, og det kan ændre sig fra dag til dag. Kommer gerne ud til et offentligt møde, hvis der er behov for det. En lille sag omkring sti, beplantning og belysning langs Vestermøllevej. Der er man ikke ganske enige med bygherren om, hvor lysmasterne skal stå, og hvor mange. Men det tager Bygningsinspektorat Nord sig af. Ingen lys, ingen godkendelse af byggeriet. Ligeledes har der været en sag om skiltning i Ølsted, den har Anthon vist styr på efter vores møde med Vejkontoret. Forespørgsel fra partiforeningen Venstre, om de kan blive medlemmer af Fællesrådet; i forretningsudvalget er vi enige om, at det bringes op her." Debat Vedrørende spørgsmålet om, at Venstrevælgerforeningen i området optages i Trige-Ølsted Fællesråd på lige fod med anden partipolitisk forening, var der mange positive tilkendegivelser herom. Konklusion: Venstrevælgerforeningen i området kan optages i Trige-Ølsted Fællesråd. Der efterlystes nærmere orientering om hvad der foregår i midtbyen i øjeblikket i relation til byfornyelsesprojektet Trige Midtby. Formanden oplyste, at plancher er under udarbejdelse og vil blive opsat i området. 6

7 Konklusion: Når tegninger er færdige vil de blive lagt på internettet/hjemmesiden, og entreprenøren har lovet at opsætte tegninger på stedet. Der blev fra mange sider udtrykt ønske om flere/større busser fra Trige i myldretiden, da de nuværende er overfyldte i disse perioder. Konklusion: Århus Sporveje og evt. Amtets trafikselskab inviteres til et orienterende møde, gerne sammen med Spørring Borgerforening og Lisbjerg-Skejby-Terp- Kasted Fællesråd. Trige-Ølsted Fællesråd tager initiativ hertil. 3. Orientering fra udvalg Peer F. Petersen orienterede om arbejdet med at etablere genbrugspladsen. Omkostninger hertil bliver større end beregnet. Der bliver indkaldt til stiftende generalforsamling til dannelse af en genbrugsforening, når pladsen er etableret. Det er planen, at alt affald kan afleveres. Noget kan genbruges, andet skal kasseres. Det bliver muligt at lave reparationer på stedet. Der ansættes fire personer i "aktivering" 3-4 år. Medlemskab/pris ca. kr. 150/år. Der udsendes breve til alle husstande til foråret. Ib Christensen sagde, at det ikke er planlagt, hvor mange der kan deltage. Det afgør den nye bestyrelse i genbrugsforeningen efter den stiftende generalforsamling. Den nye bestyrelse for genbrugsforeningen, blev opfordret til at undersøge om indsamlede flasker på genbrugspladsen kan tilfalde ST Debat Drøftet under punkt 2 efter forretningsudvalgets beretning. 5. Eventuelt Regnskab for Treklang for 2004 blev omdelt til orientering. Der blev fremsat ønske om, at referat fra repræsentantskabsmøder offentliggøres på internettet/hjemmesiden. Dette drøftes i forretningsudvalget. Det foregår dog via Treklang. Dirigenten sluttede mødet kl sekretær Anton Birk Jensen Nyt køkken - så er det TIL HAVEN og DRIVHUSET finder du den bedste kvalitet og det største udvalg i... LAGERSALG KØKKEN BAD GARDEROBE SPØRRING PLANTESKOLE I/S TRIGE KØKKENET Finlandsgade 27C Århus N Tlf Fax V. HANNE OG PETER NIELSEN RANDERSVEJ 570 TLF

8 Trige Borgerforening og Trige Forsamlingshus vil atter i år arrangere en aften med "Visens Venner" Århus. Festen bliver fredag den 24. februar 2006 fra kl Menuen er som sædvanlig gule ærter eller 3 stk. smørrebrød samt kaffe og lagkage. Billetterne sælges i tiden februar 2006 i Trige Nærkøb, Smedebroen. Billetpris: Kr Køb billet i god tid - der sælges max. 80 billetter. På bestyrelsens vegne Bjarne Sørensen Visens Venner i Trige Forsamlingshus MalerHuseT a/s Jens Baggesens Vej 41, 8200 Århus N Tlf , Fax

9 Findes der læseheste i Trige? Kan du lide at læse bøger og læser du mange af dem? Har du lyst til at snakke om det, du har læst med andre? Har du et ønske om at læse en bestemt bog, men har aldrig fået det gjort? Så vil du måske være med til at oprette en litteraturklub i Trige? Jeg forestiller mig at klubben kan læse alt fra børnebøger over klassiske hovedværker fra den såkaldte litteraturkanon og nyere bøger. Princippet kunne være, at der lægges en plan for hvad, der læses, (offentliggøres i Treklang), hvorefter interesserede kan møde op fra gang til gang og diskutere den aktuelle bog. Den enkelte kan frit komme til diskussion af præcis de bøger, han/hun er interesseret i. Hvis dette har din interesse, så kontakt mig på tlf eller Også hvis du har nogle idéer til hvad klubben kunne læse sammen. Vivi Salling Revisionsfirmaet Lind&Lauritsen I/S Kurt Lind Sørensen HD Linda Lauritsen Samsøvej 30 C 8382 Hinnerup Telefon Registrerede Revisorer FRR Vi er en gruppe socialrådgivere/studerende der som frivillige holder en Åben social rådgivning for alle Triges borgere Vi kan tilbyde: Hjælp til at læse og forstå breve. Hjælp til at udfylde skemaer og skrive breve. Samtale om dagligdagens svære spørgsmål. Det kan være: Personlige forhold Økonomi Børn og unge Arbejde og arbejdsløshed Uddannelse Misbrugsproblemer Sociallovgivning Tab, savn, usikkerhed. Intet er for stort og intet for småt. Så har du brug for råd og vejledning eller nogen der har tid til at lytte så kom forbi til en snak. Du kan selvfølgelig være anonym. Vi træffes 1. tirsdag i måneden kl til På Trige Centervej 30, kælderen Jan, Steinunn og Lonny Yderligere oplysninger hos Lonny Damgaard Jensen Tlf.:

10 Forårets to køkkenskoler er: Islandsk køkkenskole Lørdag den 4. marts kl ca. 20 International køkkenskole Lærer: Kristin Einarsdottir Pris for undervisningsmateriale og spisning: Kr Gæstebilletter: Kr. 60 for voksne og kr. 30 for børn. Menuen er festlig hverdagsmad fra Island. Alt skal ikke røbes her, men flere forskellige former for fisk vil indgå i menuen. Der er lagt vægt på, at alle ingredienser kan købes i Danmark, så man også efterfølgende kan have glæde af opskrifterne. Antal elever: 12. Tilmelding senest den 23. februar til: Lise Reinholdt, tlf.: Her i lokalområdet bor folk fra mange forskellige nationaliteter med hver deres fremmedartede og spændende kulturer og traditioner. For at få mere glæde af denne mangfoldighed og inspiration til den daglige madlavning, starter vi i år en international køkkenskole, der fire gange i løbet af året vil afholde et lørdagskursus, hvor folk fra lokalområdet underviser i madlavning. På kurset vil eleverne: - Lære noget om det pågældende lands kultur - Specielt lære noget om maden og madkulturen - Tilberede et måltid med 2-3 retter fra den pågældende kultur - Spise sammen. Hver elev kan invitere et antal venner og familie til at deltage i middagen kl. 18. Køkkenskole fra Sri Lanka Lørdag den 29. april Se nærmere omtale i næste nummer af Treklang Arrangør: Det boligsociale arbejde i Trige, beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26 A. aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt Kommende "Køkkenskoler" I løbet af foråret og efteråret kommer der yderligere tre køkkenskoler fra henholdsvis Sri Lanka, Somalia og Tyrkiet. Se nærmere annoncering i næste nummer af "Treklang" Arrangør: Det boligsociale arbejde i Trige, Beboerhuset Oasen, Trige centervej 26 A. 10

11 Førstehjælp Grundkursus Inklusiv genoplivningsteknik og hjertemassage Førstehjælp er en vigtig ting at kunne. Ved at være fortrolig med en række enkle procedurer og regler kan du være med til at redde menneskers liv indtil der kommer professionel hjælp. Når man står i situationen er der sjældent tid til at læse sig frem til behandlingen, og man husker bedst de ting, som man selv har prøvet. Kurset er et godkendt grundkursus af en varighed på 12 timer fordelt på 4 aftener. Instruktør på kurset er brandmand Henrik Kristensen, som ofte har afholdt førstehjælpskurser for blandt andet taxachauffører samt Natteravnene. Der udstedes kursusbevis. Kurset gennemføres ved minimum 12 tilmeldte. Pris: Kurset koster kr. 80 inklusiv kaffe og brød på undervisningsaftenerne. Dertil kommer køb af undervisningsmateriale, der dog ikke er noget krav. Lærebogen koster kr. 50. Vil du have både lærebog og dvd er prisen kr Undervisningsaftener: Mandag den 20. februar. Mandag den 27. februar. Søndag den 5. marts. Mandag den 13. marts. Alle dage kl Undervisningen foregår i beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26 A, 8380 Trige. Tilmelding: Senest den 15. februar til aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt, tlf.: Tandlæge GERTRUD WESTERGAARD Smedebroen Trige Tlf Mic s Bar Pool-Dart Butikscentret 17 Hold da helt fest i Trige Forsamlingshus! Trige og omegns samlingssted siden Stor sal med service til 100 mennesker. Få yderligere oplysninger eller lej salen på tlf , bedst kl Trige Tlf

12 Nyt fra Bjørnshøj Centret Deltagere til arrangementsgruppe søges Kunne du tænke dig at være med til at planlægge og afholde tirsdagsarrangementer på Bjørnshøj Centret? Har du nogle gode forslag til indholdet af disse eftermiddage, så vil vi gerne høre fra dig. Ring til aktivitetsafdelingen eller snak med Jane og Annie, når du er på centret. Aktivitetsafdelingen kunne godt tænke sig at samle 4-5 personer, som sammen med det faste personale, kan være med til at fastlægge et program for et kvartal af gangen. Brugerrådet vil også være repræsenteret med en deltager. Aktivitetsleder, Bjørnshøj Centret Majbritt Rasmussen Vi har professionelle produkter til gør-det-selv maling Selvstyrende Frimærkeklub Ny frimærkeklub søger deltagere. Vi mødes på Bjørnshøj Centret tirsdag formiddage, kl i "Tårnet". Første gang den 10. januar Vi bytter og rangordner frimærker fra alverdens lande. Henvendelse: Maria N. Jensen Tlf Malermester Paul Isvik Smedebroen 2, 8380 Trige. Tlf Åben , fredag 13-18, lørdag R02 12

13 Vi mødes 1. onsdag i hver måned kl i "Tårnet" på Bjørnshøjcentret til hyggeligt samvær med hinanden med afsæt i sygdommen osteoporose, det latinske ord for knogleskørhed. Gruppens møder er med varierende indhold. Vi har nyligt haft foredrag om kalk, kost og knogler, fået instruktion i yoga m.m. Vi bruger også tid på at tale med hinanden, om det at leve et godt liv på trods af de alvorlige problemer, der følger med. For at deltage i gruppen skal man være selvhjulpen. Entré: Kr. 20 inklusiv. kaffe/te med brød. Osteoporosegruppe Trige Gruppen er åben for nye interesserede deltagere. Tilmelding til: Anne-Marie Salling tlf.: mellem 8-9 eller Tove Cassøe, Osteoporoseforeningen, Århus tlf.: Læs mere om knogleskørhed på: Bjørnshøjcentret Anne Marie Salling Mandag - fredag Lørdag - søndag - helligdage

14 Bestyrelsesmedlemmer i boldklubben ST70 Hovedbestyrelsen Aage Birkkjær Lauritsen Vestermøllevej 236, 8380 Trige Bjarne Pedersen Erbækvej 2, 8380 Trige Mikkel Damsgaard Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Fodbold Poul Torp, formand Trige Møllevej 204, 8380 Trige Ole Nissen, sekretær Vestermøllevej 238, 8380 Trige Claus Holm Trige Centervej 56, st. th., 8380 Trige Henrik Knakkergaard, kursus Vestermøllevej 248, 8380 Trige Hanne Edeling, materialer Bærmosevej 1, 8380 Trige Håndbold Susanne Ladefoged, formand Østervang 20, Spørring, 8380 Trige Peder Iversen, næstformand Vestermøllevej 232, 8380 Trige Vibeke Rasmussen, turn. leder Østervang 3, Spørring, 8380 Trige Henrik Knakkergaard Vestermøllevej 248, 8380 Trige Solveig Skjærlund Trige Møllevej 56, 8380 Trige John Nielsen Trige Møllevej 248, 8380 Trige Badminton Lars Vestergaard, formand Lergravvej 15, 8380 Trige Inge Pedersen Sognevejen 5, 8380 Trige Claus R. Jensen Bærmosehøjen 22, 8380 Trige Peder Mølstrøm Holmkærvej 98, 8380 Trige Kim H. Christensen Herambsgade 23, 3. th., 8200 Århus N Gymnastik Lykke Hansen, formand Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten Brian Basse, lokaleansvarlig Lergravvænget 28, 8380 Trige Anna Møller Christensen Lergravvænget 30, 8380 Trige Lars Toft Jensen, sekretær Niels Ebbesensvej 40, st., 8900 Randers Margit M. Hanssen Trige Møllevej 74, 8380 Trige Susanne Møller Trige Møllevej 250, 8380 Trige Sanne Salomonsen Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Bankospil Bjarne Sørensen Gartnerparken 8, 8380 Trige Skolens pedel Lars (træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag) Telefon i kontoret Bakkegårdsskolen Bjørnshøjvej BANKOSPIL i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl

15 Nyt fra hovedbestyrelsen Generalforsamling Der indkaldes hermed til generalforsamling i ST70 Hovedforening 21. februar 2006, kl i klublokalet ved hallen Dagsordenen er følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af 3 personer til direktionen - valgt for 2 år ad gangen. Bjarne Pedersen, Mikkel Damsgaard og Aage B. Lauritsen modtager genvalg. 6. Valg af 2 revisorer. 7. Eventuelt. Nyt fra HB Der er ikke sket meget i hovedbestyrelsen siden seneste udgave af Treklang. Vi vil her blot sige tak for året 2005 og ser frem til et aktivt nyt år. En af de aktiviteter, der er på programmet i 2006, er sportsdagen i august, den vender vi tilbage med mere information om. Generalforsamlinger Og så er det jo tid for generalforsamlinger, mød op og gør din indflydelse gældende. Vi ønsker et godt og aktivt 2006 På vegne af hovedbestyrelsen Aage Birkkjær Lauritsen Forslag skal være formanden i hænde senest den 14. februar Mød op og gør din indflydelse gældende! Bestyrelsen Jensen s Murerfirma Randersvej 591, Spørring, 8380 Trige tlf Alt murerarbejde udføres. Materieludlejning: Pladevibrator, minigraver, mm. 15

16 Gymnastik Gymnastikopvisning lørdag den 1. april kl 14 i Trigehallen Traditionen tro holder ST70-Gymnastikafdeling afslutning. I den anledning indbydes alle til en hyggelig eftermiddag. Billetsalg starter kl Vores gymnaster giver opvisning med indmarch kl Entré: 10 kr. Salg af slik, sodavand, kaffe og kage. Amerikansk lotteri med masser af spændende præmier. Alt indenfor: Snedker- Tømrer- og glasarbejde P.N. Snedker- og Tømrerforretning Parallelvej 64 - Trige - Tlf Biltlf

17 ST70 Gymnastikafdelingen 2006 Gymnastikstart efter jul i uge 1, den 2., 3., 4., 5. og 8. januar Sted: Instruktør: Pris: Bakkegårdsskolen Mandag: (1) Mor/far og barn Lars 250, (2) Minihoppere 5-8 år Nette/Henrik 175, (3) Spring 8 år og opefter Hans/Henrik 200, (4) Damemotion/Afspænding Bitte 250,- Tirsdag: (5) Mummitroldene 3-5 år Margit/Max 175, (18) Tarzandrengene 3-5 år Margit/Max 175, (6) M/K motion Margit 250,- Onsdag: (7) Show`n` hip hop 6-8 år Line Emilie/Marie Louise 175, (8) Show`n` hip hop 8-10 år Line Emilie/Marie Louise 175,- Torsdag: (9) Show`n` hip hop år Line Emilie/Marie Louise 200, (10) Aerobic Helle 300,- Bjørnshøj Centret Onsdag: (11) Bevægelse/afspænding Dorrit 300,- Gamle bibliotek Trige Mandag: (12) Step Helle 275, (13) Bodytoning Helle 275, (14) I Form Helle 275,- Bakkegårdsskolens Idrætshal Tirsdag (sommer) (20) Løb Frank 100,- Torsdag (sommer) (19) Stavgang Karen/Frank 100,- Søndag (vinter) (20) Løb Frank 100, (19) Stavgang Karen/Frank 100,- Bemærk: Nye priser efter jul! Husk, ved tilmelding på flere hold, betales for det dyreste hold og herefter 100 kr. for følgende hold. Der gives ikke rabat på familiehold. 17

18 Badminton Generalforsamling Generalforsamlingen i badminton afholdes: onsdag den 22. februar kl i klublokalet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afdelingens beretning til godkendelse. 3. Afdelingens regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag, - herunder vedtagelse af budget og handlingsplan. 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 6. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt senest tirsdag den 15. februar, til: Lars Vestergard Lergravvej 15, 8380 Trige Klubmesterskaber 2006 De sidste par år har vi forsøgt at få flere af klubbens medlemmer til at deltage i klubmesterskaberne. I den forbindelse har vi forsøgt at flytte lidt rundt på datoen for mesterskaberne. Det har vi så igen i år, fordi vi mener det er vigtigt at finde det tidpunkt hvor flest mulige kan deltage. Dette år klubmesterskaber finder sted: søndag den 4. marts Der vil være tilmeldingsskemaer hængt op i hallen. Bestyrelsen Hold dig informeret om nyt i afdelingen og foreningen på vores nye hjemmeside, 18

19 Fodbold ST70 Fodboldafdeling indkalder til den årlige generalforsamling Onsdag den 1. februar 2006 kl i klublokalet Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Eventuelt. Generalforsamling Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 14. januar Mød op til generalforsamlingen og vær med til at diskutere fodboldafdelingens aktiviteter og fremtid. Poul Torp Træningstider for 11-mands hold 2006 Senior: Mandag og torsdag Træningsstart lørdag den 28. januar. Drenge: Tirsdag og torsdag Træningsstart tirsdag den 21. februar. Junior: Mandag og onsdag Træningsstart mandag den 20. februar. Lilleput: Tirsdag og torsdag Træningsstart tirsdag den 21. februar. Yderligere informationer kan findes på 19

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring 13 22 35 Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner Annoncér

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 14 August 2004 - Årg.3 Læs inde i bladet: Jubilæumsfest 11 Blæksprutten 25 Sportsdag og 13 Festival Cirkus-skolen i Oasen 26 38 Skolen i skoven Spejderne på Bornholm

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 19 Maj 2005 - Årg.4. Læs inde i bladet: 8 Natteravnene..igang i Trige 10 Byfest i. World Music på skolen

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 19 Maj 2005 - Årg.4. Læs inde i bladet: 8 Natteravnene..igang i Trige 10 Byfest i. World Music på skolen Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 19 Maj 2005 - Årg.4 Læs inde i bladet: 8 Natteravnene..igang i Trige 10 Byfest i Spørring 28 World Music på skolen Husk flaskeindsamlingen ST70 fortsætter med indsamlingen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHEDSBREV Februar 2014 NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING SpOrtsgruppen holder åbent i vinterferien BEMÆRK: Med undtagelse af vores sportsgruppe der holder åbent søndag den

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 16 December 2004 - Årg.3. ..der bygges i Trige. Læs inde i bladet: Historier fra.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 16 December 2004 - Årg.3. ..der bygges i Trige. Læs inde i bladet: Historier fra. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 16 December 2004 - Årg.3 Læs inde i bladet: Historier fra 8 Kom indenfor 11 24 38 Kan din nabo male?..om børn og unge i Trige Spejderne på weekend..der bygges i Trige

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 10 November 2003 - Årg.2. Glimt fra. Læs inde i bladet: Breakdance i ST 70. Skovbo

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 10 November 2003 - Årg.2. Glimt fra. Læs inde i bladet: Breakdance i ST 70. Skovbo Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 10 November 2003 - Årg.2 Glimt fra Spørring Læs inde i bladet: Breakdance i 12 ST 70 Besøg på 24 Skovbo 17 22 Musik og leg i Oasen Efterårsliv på Fritidshjemmet Danseorkesteret

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere