Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale"

Transkript

1 Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 23 Januar Årg. 5 Læs inde i bladet: Visens Venner 8 i Forsamlingshuset Internationale 10 køkkenskoler Generalforsamling i 14 ST70 Pige i sneen 29 Fastelavnsfest i Oasen

2 Smukt vinterlandskab i det østjyske Silkeborgvej Brabrand tlf fax EL-INSTALLATION ApS TRIGE - GRUNDFØR Skolestien 6 - Grundfør Tlf Gartnerparken 24A - Trige Tlf Annoncér i Treklang! Køb en annonce i Treklang, støt et godt, lokalt initiativ og nå ud til 1800 husstande i lokalområdet. Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf Annoncepriser 1 side kr. 1/2 side 600 kr. 1/4 side 350 kr. 1/8 side 200 kr. farvede annoncer + 50% alle priser ekskl. moms Bliv synlig i lokalområdet - bidrag til Treklang Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring. Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere. En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr. Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen

3 Trige Ølsted Spørring Så tager vi hul på et nyt år og 5. årgang af Treklang Så fik vi startet på et nyt år Det bliver spændende at se hvad det bringer! Ved årsskiftet er der tradition for at se tilbage på det år, der er gået og hvad der skete af godt og skidt. Holder vi os til bladet, kan vi kun se tilbage på 2005 med tilfredshed. Det ser ud til, at bladet er blevet et anerkendt organ for kommunikationen i lokalområdet. Nu er det så blevet suppleret af den nye hjemmeside. På Fællesrådets sider kan du læse om hvordan byfornyelsen skrider frem samt få et referat fra det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde. Fra ST70 er der denne gang anoncering for generalforsamlinger i afdelingerne og hovedbestyrelsen. Mød op og gør din indflydelse gældende. Desuden annoncer for gymnastikopvisning og klubmesterskaber i badminton. Der er en opfordring til læseheste om at deltage i en ny litteraturkreds. Vi opfordrer til at sende os indlæg om løst og fast i området og at overholde de anførte deadlines. Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til bladet; for nr. 24 er det 25. februar Nr. 24 udkommer i uge 13, i slutningen af marts. Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din postkasse, så kontakt PostDanmark, Connie Shemtov på eller undertegnede. Redaktionen ønsker alle læsere et godt nytår. Aage Birkkjær Lauritsen Der er fra Bjørnshøj Centret indlæg om opstart af frimærkeklub, osteoposegruppe, m.m. Fra Trigeparken er der tilbud om mange spændende aktiviteter, fastelavnsfest, køkkenskole, kursus i førstehjælp, pigeklub, mm. Treklang nr. 23 januar 2006 årgang 5 Redaktion: Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør), Kaj Nielsen, Lise Reinholdt, Henny Hansen Vivi Salling og Peter Jes Tekst til Treklang, kontakt: Aage Birkkjær Lauritsen, tlf Aktivitetskalender: Henny Hansen, tlf Annonceansvarlig: Kaj Nielsen, tlf Forsidefoto: Pige i sneen (foto: Carl-Erich Hansen) Web: Tryk: Vitten Bogtryk A/S Oplag: Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6 gange om året og postomdeles til samtlige husstande i 8380-området. Næste nummer af Treklang udkommer i uge 13, Deadline for tekst og annoncer 25. februar

4 Nyt fra Fællesrådet Trige - Ølsted Fællesråd Har du været inde på Hjemmesiden har nu været på nettet i ca. 2 måneder, og allerede nu, har over 400 været inde, det betragter vi som en god begyndelse. Det er jo spændende at følge med i, hvor mange der benytter sig af muligheden for at søge oplysning om Trige-Ølsted, eller benytter den til at søge informationer om aktiviteter eller arrangementer. Vi forventer, at den over tid udvikler sig til at give et billede af, hvad der reelt er af muligheder i området. Allerede nu kan vi se, at der mangler en hel del før den giver et komplet billede, der mangler fx oplysninger om indkøbsmuligheder, virksomheder og mulige arbejdspladser; det skal der arbejdes videre med. Har du forslag eller ønsker til siden, så kontakt Fællesrådet (se adresser nederst på siden). Status i Byfornyelsen Trige Midtby Entreprenøren har nu påbegyndt arbejdet med at forny torvet. Vejret var godt i starten, så de kom godt i gang, men vejret og julen har givet et afbræk. Der er da heldigvis tegn på, at det nu kan genoptages. Trige Søndergård Håndværkerne er gået i gang med renoveringen af stuehuset. Her rykker dagplejen ind, som de første. Selvfølgelig kan vejret drille, men da meget af arbejdet er indendørs, regner vi ikke med, at der bliver de store forsinkelser. Kampestensbygningen tages der også fat på, og som det fremgår af nedenstående billede, er der virkelig noget at gå i gang med. Vi glæder os til at præsentere det færdige resultat. Det er svært at forestille sig, hvordan Midtbyen og Søndergård kommer til at se ud, når arbejdet er færdigt. Vi har fået fremstillet plancher over projekterne. De er ophængt på biblioteket og i forretningerne omkring torvet, her kan du studere tegningerne og derved få et indtryk af det færdige resultat. Affaldspladsen Her venter vi på indkaldelse til et møde med det formål at danne en genbrugsforening i Trige. På vegne af Trige-Ølsted Fællesråd Henny Hansen Så tages der fat på arbejdet i kampestensbygningen Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær Udvalgsmedlem: Henny Hansen Thorsten Erichson Peer F. Pedersen Anton Birk Jensen Bodil Frederiksen Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 50, 2.th Hjulby Hegn 96 Hvidbjergvej 26, Ølsted Trige Centervej 44 tlf.: tlf.: tlf.: tlf.: tlf.:

5 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 24. november 2005, kl Trige Forsamlingshus Til stede: 33 personer fra 22 foreninger Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsudvalgets orientering 3. Orientering fra udvalg 4. Debat 5. Eventuelt Henny Hansen bød velkommen til mødet. 1. Valg af dirigent Jonna Bunk valgtes enstemmigt til dirigent. Takkede for valget og udtrykte ønske om et godt møde. 2. Forretningsudvalgets orientering Henny Hansen aflagde på forretningsudvalgets vegne følgende beretning: "fi år går virkelig hurtigt, i hvert fald når man ser tilbage. Når jeg nu skal gøre rede for, hvad tiden er gået med siden sidste repræsentantskabsmøde, så synes jeg ikke der er noget særligt at fortælle. Vi har jo beskæftiget os med det, som vi har gjort alt for længe, nemlig Byfornyelsen. Det 1. møde i Byfornyelsen blev afholdt den 2. februar 2001 og nu skriver vi snart 2. februar Det er et meget langt forløb, og det vil jeg ikke trætte jer med i dag, men det er helt sikkert, at når vi engang er færdige og projektet skal evalueres, så vil der være mange ting at diskutere. Nu jeg har taget hul på det, kan jeg lige så godt fortsætte med status på projekterne. Trige Søndergård: Der har været afholdt licitation og i disse dage afholdes der møder med entreprenørerne. I løbet af denne eller næste uge vil de nødvendige kontrakter blive underskrevet af byggeudvalg og entreprenører. Arbejdet starter op i løbet af december måned. Heldigvis kan det meste af arbejdet foregå under tag. Alt afhængig af vintervejret, vil arbejdet være afsluttet til foråret. I første omgang, får et godt samlingssted for byens børn og unge, og på sigt vil der sikkert også komme aktiviteter, der kan tiltrække andre aldersgrupper. Først når det kommer i gang vil det vise sig, hvad det kan rumme. Trige Midtby: Her er arbejdet så småt gået i gang, Det der er sket indtil nu er, at kantstenene er rettet op, for at markere vejforløbet. Næste trin er torvet, her startes der op, sidst i uge 48. Det vil i den kommende tid give noget uorden omkring butikkerne, men entreprenøren har lovet at gøre det med mindst mulige gener. I Århus Stiftstidende har Vejkontoret indrykket en annonce under særlige bekendtgørelser. Her kan læses lidt om, hvad der venter os. Der vil også blive opsat plancher med tegninger, så folk kan se, hvordan slutresultatet bliver. For at undgå det helt store kaos, gøres torvet først færdigt, herefter den store parkeringsplads og sidst parkeringen ved kæret. Også dette projekt er meget afhængige af vejret, så jo mindre vintervejr, jo før bliver arbejdet færdigt. Kommunikation: Trige er på nettet under navnet trige.dk. Vi er meget spændte på reaktionerne. Ris og ros modtages gerne. Eller måske forslag til, hvad siden ellers skal indeholde. Det er åbent for jer, til at lægge oplysninger ud på, ting som sker i jeres foreninger og som alle kan KLOAKSERVICE Trige Maskinstation v. Claus Sørensen biltlf FØRST MED DET SIDSTE - moderne klippe-teknik til herrer og damer. LUKKET MANDAG! FRISØRHUSET v.pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf

6 have glæde af at vide. Eller til arrangementer som I ønsker at gøre opmærksomme på. VI har ikke megen erfaring i dette medie, men det håber vi at få over tid. Affaldsplads: Der arbejdes på at gøre pladsen helt færdig. Det er så meningen, at arbejdsgruppen vil indkalde til møde omkring start af en forening, men det kan Per sikkert fortælle mere om. Det er svært at få økonomien til at hænge sammen i Byfornyelsen, specielt Søndergård og Midtbyen, der er de mest omkostningstunge, men der arbejdes virkelig hårdt på at skaffe midlerne, og med at få så meget som muligt indenfor de rammer, der er. Vi har holdt en del møder omkring disse projekter, og det er blevet til rigtig mange telefonsamtaler og mail. Jeg synes, at vi har et godt og konstruktivt samarbejde med kommunens embedsmænd. De arbejder nok ikke helt så hurtigt, som vi kunne ønske, men som de siger, "der er jo andet end Trige". Det forstår jeg slet ikke, for os er dette jo verdens navle. Det var byfornyelsen, men der er jo andet. Lokalplan nr. 748, omhandlende udbygning af Bjørnshøj Centret har været ude i høring. Fællesrådet blev opfordret til at indkalde til Borgermøde om planen. Vi spurgte jer, som er vore medlemmer, om der var interesse eller behov for at høre mere om det end lokalplanen indeholdt. Resultatet af denne rundspørge var følgende: 1 forening meddeler, at de ikke har noget imod, at det bliver holdt. 1 forening synes det er en god ide, men meddeler ikke, om de vil deltage. 1 forening melder 2 deltagere til mødet. 4 foreninger mener ikke, der er behov for mødet. 34 har ikke meldt tilbage. Med den baggrund konkluderede vi, at der ikke var den fornødne interesse. Der er tages kontakt til Kommunen med anmodning om at anvise areal til etablering af dagligvarebutikker. Som det ser ud i øjeblikket, så er det Smedebroen, der er udlagt til centerområde, men da der ikke er plads her, må Byplanafdelingen anvise nye muligheder. Der er over sommeren flyttet mange nye beboere til Trige, og der efterspørges yderligere dagligvarebutikker. Der er kontakt til to meget interesserede entreprenører, men vi har ikke arealer til at bygge på. Seneste svar fra Kommunen er, at sagen er til høring i de forskellige magistrater og vi kan forvente et svar, når denne runde er afsluttet. Med hensyn til arealer til at bygge på, så er lokalplanafdelingen i gang med jordbundsundersøgelser på arealer mellem Holmkærvej og Lergravvej. Arealet skal anvendes til villaparceller. Kontakt med Ringgården om belysning af stien mellem Trigeparken og Bjørnshøjvej. Ringgården vil betale for etablering og kommunen overtager drift og vedligeholdelse efterfølgende. Seneste nyt er, at der arbejdes på projektet. Bliver det færdigt i vinter, jeg ved det ikke. Kontakt til Århus Sporveje angående flere/større busser, evt. hurtigbusser. Århus Sporveje meddeler, at der ikke er planer om yderligere afgange. M.h.t. hurtigbusser, er det et spørgsmål om at kommunikere ud, at nu stopper dubleringen. Der sættes busser ind efter behov, og det kan ændre sig fra dag til dag. Kommer gerne ud til et offentligt møde, hvis der er behov for det. En lille sag omkring sti, beplantning og belysning langs Vestermøllevej. Der er man ikke ganske enige med bygherren om, hvor lysmasterne skal stå, og hvor mange. Men det tager Bygningsinspektorat Nord sig af. Ingen lys, ingen godkendelse af byggeriet. Ligeledes har der været en sag om skiltning i Ølsted, den har Anthon vist styr på efter vores møde med Vejkontoret. Forespørgsel fra partiforeningen Venstre, om de kan blive medlemmer af Fællesrådet; i forretningsudvalget er vi enige om, at det bringes op her." Debat Vedrørende spørgsmålet om, at Venstrevælgerforeningen i området optages i Trige-Ølsted Fællesråd på lige fod med anden partipolitisk forening, var der mange positive tilkendegivelser herom. Konklusion: Venstrevælgerforeningen i området kan optages i Trige-Ølsted Fællesråd. Der efterlystes nærmere orientering om hvad der foregår i midtbyen i øjeblikket i relation til byfornyelsesprojektet Trige Midtby. Formanden oplyste, at plancher er under udarbejdelse og vil blive opsat i området. 6

7 Konklusion: Når tegninger er færdige vil de blive lagt på internettet/hjemmesiden, og entreprenøren har lovet at opsætte tegninger på stedet. Der blev fra mange sider udtrykt ønske om flere/større busser fra Trige i myldretiden, da de nuværende er overfyldte i disse perioder. Konklusion: Århus Sporveje og evt. Amtets trafikselskab inviteres til et orienterende møde, gerne sammen med Spørring Borgerforening og Lisbjerg-Skejby-Terp- Kasted Fællesråd. Trige-Ølsted Fællesråd tager initiativ hertil. 3. Orientering fra udvalg Peer F. Petersen orienterede om arbejdet med at etablere genbrugspladsen. Omkostninger hertil bliver større end beregnet. Der bliver indkaldt til stiftende generalforsamling til dannelse af en genbrugsforening, når pladsen er etableret. Det er planen, at alt affald kan afleveres. Noget kan genbruges, andet skal kasseres. Det bliver muligt at lave reparationer på stedet. Der ansættes fire personer i "aktivering" 3-4 år. Medlemskab/pris ca. kr. 150/år. Der udsendes breve til alle husstande til foråret. Ib Christensen sagde, at det ikke er planlagt, hvor mange der kan deltage. Det afgør den nye bestyrelse i genbrugsforeningen efter den stiftende generalforsamling. Den nye bestyrelse for genbrugsforeningen, blev opfordret til at undersøge om indsamlede flasker på genbrugspladsen kan tilfalde ST Debat Drøftet under punkt 2 efter forretningsudvalgets beretning. 5. Eventuelt Regnskab for Treklang for 2004 blev omdelt til orientering. Der blev fremsat ønske om, at referat fra repræsentantskabsmøder offentliggøres på internettet/hjemmesiden. Dette drøftes i forretningsudvalget. Det foregår dog via Treklang. Dirigenten sluttede mødet kl sekretær Anton Birk Jensen Nyt køkken - så er det TIL HAVEN og DRIVHUSET finder du den bedste kvalitet og det største udvalg i... LAGERSALG KØKKEN BAD GARDEROBE SPØRRING PLANTESKOLE I/S TRIGE KØKKENET Finlandsgade 27C Århus N Tlf Fax V. HANNE OG PETER NIELSEN RANDERSVEJ 570 TLF

8 Trige Borgerforening og Trige Forsamlingshus vil atter i år arrangere en aften med "Visens Venner" Århus. Festen bliver fredag den 24. februar 2006 fra kl Menuen er som sædvanlig gule ærter eller 3 stk. smørrebrød samt kaffe og lagkage. Billetterne sælges i tiden februar 2006 i Trige Nærkøb, Smedebroen. Billetpris: Kr Køb billet i god tid - der sælges max. 80 billetter. På bestyrelsens vegne Bjarne Sørensen Visens Venner i Trige Forsamlingshus MalerHuseT a/s Jens Baggesens Vej 41, 8200 Århus N Tlf , Fax

9 Findes der læseheste i Trige? Kan du lide at læse bøger og læser du mange af dem? Har du lyst til at snakke om det, du har læst med andre? Har du et ønske om at læse en bestemt bog, men har aldrig fået det gjort? Så vil du måske være med til at oprette en litteraturklub i Trige? Jeg forestiller mig at klubben kan læse alt fra børnebøger over klassiske hovedværker fra den såkaldte litteraturkanon og nyere bøger. Princippet kunne være, at der lægges en plan for hvad, der læses, (offentliggøres i Treklang), hvorefter interesserede kan møde op fra gang til gang og diskutere den aktuelle bog. Den enkelte kan frit komme til diskussion af præcis de bøger, han/hun er interesseret i. Hvis dette har din interesse, så kontakt mig på tlf eller Også hvis du har nogle idéer til hvad klubben kunne læse sammen. Vivi Salling Revisionsfirmaet Lind&Lauritsen I/S Kurt Lind Sørensen HD Linda Lauritsen Samsøvej 30 C 8382 Hinnerup Telefon Registrerede Revisorer FRR Vi er en gruppe socialrådgivere/studerende der som frivillige holder en Åben social rådgivning for alle Triges borgere Vi kan tilbyde: Hjælp til at læse og forstå breve. Hjælp til at udfylde skemaer og skrive breve. Samtale om dagligdagens svære spørgsmål. Det kan være: Personlige forhold Økonomi Børn og unge Arbejde og arbejdsløshed Uddannelse Misbrugsproblemer Sociallovgivning Tab, savn, usikkerhed. Intet er for stort og intet for småt. Så har du brug for råd og vejledning eller nogen der har tid til at lytte så kom forbi til en snak. Du kan selvfølgelig være anonym. Vi træffes 1. tirsdag i måneden kl til På Trige Centervej 30, kælderen Jan, Steinunn og Lonny Yderligere oplysninger hos Lonny Damgaard Jensen Tlf.:

10 Forårets to køkkenskoler er: Islandsk køkkenskole Lørdag den 4. marts kl ca. 20 International køkkenskole Lærer: Kristin Einarsdottir Pris for undervisningsmateriale og spisning: Kr Gæstebilletter: Kr. 60 for voksne og kr. 30 for børn. Menuen er festlig hverdagsmad fra Island. Alt skal ikke røbes her, men flere forskellige former for fisk vil indgå i menuen. Der er lagt vægt på, at alle ingredienser kan købes i Danmark, så man også efterfølgende kan have glæde af opskrifterne. Antal elever: 12. Tilmelding senest den 23. februar til: Lise Reinholdt, tlf.: Her i lokalområdet bor folk fra mange forskellige nationaliteter med hver deres fremmedartede og spændende kulturer og traditioner. For at få mere glæde af denne mangfoldighed og inspiration til den daglige madlavning, starter vi i år en international køkkenskole, der fire gange i løbet af året vil afholde et lørdagskursus, hvor folk fra lokalområdet underviser i madlavning. På kurset vil eleverne: - Lære noget om det pågældende lands kultur - Specielt lære noget om maden og madkulturen - Tilberede et måltid med 2-3 retter fra den pågældende kultur - Spise sammen. Hver elev kan invitere et antal venner og familie til at deltage i middagen kl. 18. Køkkenskole fra Sri Lanka Lørdag den 29. april Se nærmere omtale i næste nummer af Treklang Arrangør: Det boligsociale arbejde i Trige, beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26 A. aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt Kommende "Køkkenskoler" I løbet af foråret og efteråret kommer der yderligere tre køkkenskoler fra henholdsvis Sri Lanka, Somalia og Tyrkiet. Se nærmere annoncering i næste nummer af "Treklang" Arrangør: Det boligsociale arbejde i Trige, Beboerhuset Oasen, Trige centervej 26 A. 10

11 Førstehjælp Grundkursus Inklusiv genoplivningsteknik og hjertemassage Førstehjælp er en vigtig ting at kunne. Ved at være fortrolig med en række enkle procedurer og regler kan du være med til at redde menneskers liv indtil der kommer professionel hjælp. Når man står i situationen er der sjældent tid til at læse sig frem til behandlingen, og man husker bedst de ting, som man selv har prøvet. Kurset er et godkendt grundkursus af en varighed på 12 timer fordelt på 4 aftener. Instruktør på kurset er brandmand Henrik Kristensen, som ofte har afholdt førstehjælpskurser for blandt andet taxachauffører samt Natteravnene. Der udstedes kursusbevis. Kurset gennemføres ved minimum 12 tilmeldte. Pris: Kurset koster kr. 80 inklusiv kaffe og brød på undervisningsaftenerne. Dertil kommer køb af undervisningsmateriale, der dog ikke er noget krav. Lærebogen koster kr. 50. Vil du have både lærebog og dvd er prisen kr Undervisningsaftener: Mandag den 20. februar. Mandag den 27. februar. Søndag den 5. marts. Mandag den 13. marts. Alle dage kl Undervisningen foregår i beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26 A, 8380 Trige. Tilmelding: Senest den 15. februar til aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt, tlf.: Tandlæge GERTRUD WESTERGAARD Smedebroen Trige Tlf Mic s Bar Pool-Dart Butikscentret 17 Hold da helt fest i Trige Forsamlingshus! Trige og omegns samlingssted siden Stor sal med service til 100 mennesker. Få yderligere oplysninger eller lej salen på tlf , bedst kl Trige Tlf

12 Nyt fra Bjørnshøj Centret Deltagere til arrangementsgruppe søges Kunne du tænke dig at være med til at planlægge og afholde tirsdagsarrangementer på Bjørnshøj Centret? Har du nogle gode forslag til indholdet af disse eftermiddage, så vil vi gerne høre fra dig. Ring til aktivitetsafdelingen eller snak med Jane og Annie, når du er på centret. Aktivitetsafdelingen kunne godt tænke sig at samle 4-5 personer, som sammen med det faste personale, kan være med til at fastlægge et program for et kvartal af gangen. Brugerrådet vil også være repræsenteret med en deltager. Aktivitetsleder, Bjørnshøj Centret Majbritt Rasmussen Vi har professionelle produkter til gør-det-selv maling Selvstyrende Frimærkeklub Ny frimærkeklub søger deltagere. Vi mødes på Bjørnshøj Centret tirsdag formiddage, kl i "Tårnet". Første gang den 10. januar Vi bytter og rangordner frimærker fra alverdens lande. Henvendelse: Maria N. Jensen Tlf Malermester Paul Isvik Smedebroen 2, 8380 Trige. Tlf Åben , fredag 13-18, lørdag R02 12

13 Vi mødes 1. onsdag i hver måned kl i "Tårnet" på Bjørnshøjcentret til hyggeligt samvær med hinanden med afsæt i sygdommen osteoporose, det latinske ord for knogleskørhed. Gruppens møder er med varierende indhold. Vi har nyligt haft foredrag om kalk, kost og knogler, fået instruktion i yoga m.m. Vi bruger også tid på at tale med hinanden, om det at leve et godt liv på trods af de alvorlige problemer, der følger med. For at deltage i gruppen skal man være selvhjulpen. Entré: Kr. 20 inklusiv. kaffe/te med brød. Osteoporosegruppe Trige Gruppen er åben for nye interesserede deltagere. Tilmelding til: Anne-Marie Salling tlf.: mellem 8-9 eller Tove Cassøe, Osteoporoseforeningen, Århus tlf.: Læs mere om knogleskørhed på: Bjørnshøjcentret Anne Marie Salling Mandag - fredag Lørdag - søndag - helligdage

14 Bestyrelsesmedlemmer i boldklubben ST70 Hovedbestyrelsen Aage Birkkjær Lauritsen Vestermøllevej 236, 8380 Trige Bjarne Pedersen Erbækvej 2, 8380 Trige Mikkel Damsgaard Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Fodbold Poul Torp, formand Trige Møllevej 204, 8380 Trige Ole Nissen, sekretær Vestermøllevej 238, 8380 Trige Claus Holm Trige Centervej 56, st. th., 8380 Trige Henrik Knakkergaard, kursus Vestermøllevej 248, 8380 Trige Hanne Edeling, materialer Bærmosevej 1, 8380 Trige Håndbold Susanne Ladefoged, formand Østervang 20, Spørring, 8380 Trige Peder Iversen, næstformand Vestermøllevej 232, 8380 Trige Vibeke Rasmussen, turn. leder Østervang 3, Spørring, 8380 Trige Henrik Knakkergaard Vestermøllevej 248, 8380 Trige Solveig Skjærlund Trige Møllevej 56, 8380 Trige John Nielsen Trige Møllevej 248, 8380 Trige Badminton Lars Vestergaard, formand Lergravvej 15, 8380 Trige Inge Pedersen Sognevejen 5, 8380 Trige Claus R. Jensen Bærmosehøjen 22, 8380 Trige Peder Mølstrøm Holmkærvej 98, 8380 Trige Kim H. Christensen Herambsgade 23, 3. th., 8200 Århus N Gymnastik Lykke Hansen, formand Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten Brian Basse, lokaleansvarlig Lergravvænget 28, 8380 Trige Anna Møller Christensen Lergravvænget 30, 8380 Trige Lars Toft Jensen, sekretær Niels Ebbesensvej 40, st., 8900 Randers Margit M. Hanssen Trige Møllevej 74, 8380 Trige Susanne Møller Trige Møllevej 250, 8380 Trige Sanne Salomonsen Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Bankospil Bjarne Sørensen Gartnerparken 8, 8380 Trige Skolens pedel Lars (træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag) Telefon i kontoret Bakkegårdsskolen Bjørnshøjvej BANKOSPIL i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl

15 Nyt fra hovedbestyrelsen Generalforsamling Der indkaldes hermed til generalforsamling i ST70 Hovedforening 21. februar 2006, kl i klublokalet ved hallen Dagsordenen er følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af 3 personer til direktionen - valgt for 2 år ad gangen. Bjarne Pedersen, Mikkel Damsgaard og Aage B. Lauritsen modtager genvalg. 6. Valg af 2 revisorer. 7. Eventuelt. Nyt fra HB Der er ikke sket meget i hovedbestyrelsen siden seneste udgave af Treklang. Vi vil her blot sige tak for året 2005 og ser frem til et aktivt nyt år. En af de aktiviteter, der er på programmet i 2006, er sportsdagen i august, den vender vi tilbage med mere information om. Generalforsamlinger Og så er det jo tid for generalforsamlinger, mød op og gør din indflydelse gældende. Vi ønsker et godt og aktivt 2006 På vegne af hovedbestyrelsen Aage Birkkjær Lauritsen Forslag skal være formanden i hænde senest den 14. februar Mød op og gør din indflydelse gældende! Bestyrelsen Jensen s Murerfirma Randersvej 591, Spørring, 8380 Trige tlf Alt murerarbejde udføres. Materieludlejning: Pladevibrator, minigraver, mm. 15

16 Gymnastik Gymnastikopvisning lørdag den 1. april kl 14 i Trigehallen Traditionen tro holder ST70-Gymnastikafdeling afslutning. I den anledning indbydes alle til en hyggelig eftermiddag. Billetsalg starter kl Vores gymnaster giver opvisning med indmarch kl Entré: 10 kr. Salg af slik, sodavand, kaffe og kage. Amerikansk lotteri med masser af spændende præmier. Alt indenfor: Snedker- Tømrer- og glasarbejde P.N. Snedker- og Tømrerforretning Parallelvej 64 - Trige - Tlf Biltlf

17 ST70 Gymnastikafdelingen 2006 Gymnastikstart efter jul i uge 1, den 2., 3., 4., 5. og 8. januar Sted: Instruktør: Pris: Bakkegårdsskolen Mandag: (1) Mor/far og barn Lars 250, (2) Minihoppere 5-8 år Nette/Henrik 175, (3) Spring 8 år og opefter Hans/Henrik 200, (4) Damemotion/Afspænding Bitte 250,- Tirsdag: (5) Mummitroldene 3-5 år Margit/Max 175, (18) Tarzandrengene 3-5 år Margit/Max 175, (6) M/K motion Margit 250,- Onsdag: (7) Show`n` hip hop 6-8 år Line Emilie/Marie Louise 175, (8) Show`n` hip hop 8-10 år Line Emilie/Marie Louise 175,- Torsdag: (9) Show`n` hip hop år Line Emilie/Marie Louise 200, (10) Aerobic Helle 300,- Bjørnshøj Centret Onsdag: (11) Bevægelse/afspænding Dorrit 300,- Gamle bibliotek Trige Mandag: (12) Step Helle 275, (13) Bodytoning Helle 275, (14) I Form Helle 275,- Bakkegårdsskolens Idrætshal Tirsdag (sommer) (20) Løb Frank 100,- Torsdag (sommer) (19) Stavgang Karen/Frank 100,- Søndag (vinter) (20) Løb Frank 100, (19) Stavgang Karen/Frank 100,- Bemærk: Nye priser efter jul! Husk, ved tilmelding på flere hold, betales for det dyreste hold og herefter 100 kr. for følgende hold. Der gives ikke rabat på familiehold. 17

18 Badminton Generalforsamling Generalforsamlingen i badminton afholdes: onsdag den 22. februar kl i klublokalet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afdelingens beretning til godkendelse. 3. Afdelingens regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag, - herunder vedtagelse af budget og handlingsplan. 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 6. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt senest tirsdag den 15. februar, til: Lars Vestergard Lergravvej 15, 8380 Trige Klubmesterskaber 2006 De sidste par år har vi forsøgt at få flere af klubbens medlemmer til at deltage i klubmesterskaberne. I den forbindelse har vi forsøgt at flytte lidt rundt på datoen for mesterskaberne. Det har vi så igen i år, fordi vi mener det er vigtigt at finde det tidpunkt hvor flest mulige kan deltage. Dette år klubmesterskaber finder sted: søndag den 4. marts Der vil være tilmeldingsskemaer hængt op i hallen. Bestyrelsen Hold dig informeret om nyt i afdelingen og foreningen på vores nye hjemmeside, 18

19 Fodbold ST70 Fodboldafdeling indkalder til den årlige generalforsamling Onsdag den 1. februar 2006 kl i klublokalet Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Eventuelt. Generalforsamling Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 14. januar Mød op til generalforsamlingen og vær med til at diskutere fodboldafdelingens aktiviteter og fremtid. Poul Torp Træningstider for 11-mands hold 2006 Senior: Mandag og torsdag Træningsstart lørdag den 28. januar. Drenge: Tirsdag og torsdag Træningsstart tirsdag den 21. februar. Junior: Mandag og onsdag Træningsstart mandag den 20. februar. Lilleput: Tirsdag og torsdag Træningsstart tirsdag den 21. februar. Yderligere informationer kan findes på 19

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring 13 22 35 Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner Annoncér

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 10 November 2003 - Årg.2. Glimt fra. Læs inde i bladet: Breakdance i ST 70. Skovbo

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 10 November 2003 - Årg.2. Glimt fra. Læs inde i bladet: Breakdance i ST 70. Skovbo Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 10 November 2003 - Årg.2 Glimt fra Spørring Læs inde i bladet: Breakdance i 12 ST 70 Besøg på 24 Skovbo 17 22 Musik og leg i Oasen Efterårsliv på Fritidshjemmet Danseorkesteret

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 14 August 2004 - Årg.3 Læs inde i bladet: Jubilæumsfest 11 Blæksprutten 25 Sportsdag og 13 Festival Cirkus-skolen i Oasen 26 38 Skolen i skoven Spejderne på Bornholm

Læs mere

Digter, systemkritiker og havemand. Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken. mustafa osman. Trige Ølsted. SpørringTreklang. Nr. 72 marts 2014 13.

Digter, systemkritiker og havemand. Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken. mustafa osman. Trige Ølsted. SpørringTreklang. Nr. 72 marts 2014 13. mustafa osman Digter, systemkritiker og havemand Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken SpørringTreklang Trige Ølsted Nr. 72 marts 2014 13. årgang Marts 2014, nummer 72 treklang 1 annoncer redaktøren skriver

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 32 Maj 2007 Årgang 7. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 32 Maj 2007 Årgang 7. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 32 Maj 2007 Årgang 7 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF. Redaktion

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 41 August 2009 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 41 August 2009 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 41 August 2009 Årgang 11 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Låsbybladet er et lokalblad for Låsby og omegn. Det udgives af Låsby Informationsforening

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015 Med andre øjne besøger Odinsgård - side 4 Alt sejler i Havnehusene - side 8 Afdelingssekretærer med mange opgaver - side 13 Ordinære afdelingsmøder foråret 2015 - side 15 t 4 8 13 15 med andre øjne Skræppebladet

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD 1 Februar 2008 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Låsbyprisen 2014 Hun må ikke få den, så længe hun sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Sydmors afholdt Julestævne i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter i juledagene 27.-28.-29. december - det var 43. gang. Se omtalen side 28-29. S V SYDVESTMORS 2 0 0 6 Nyt fra

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 48 Maj 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 48 Maj 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 48 Maj 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Låsbybladet Må vi godt hedde Låsbybladet. Må vi godt bede om stavekontrol. Må vi bede om

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG HØST MARTS 2008 25. ÅRGANG HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE Side 3 Landsbyerne dyster i paratviden og faglige evner Side 13 GYMO 82 har 25 års jubilæum Side 20 Skolebestyrelsen præsenteret Side 22 Afsked

Læs mere