Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale"

Transkript

1 Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 23 Januar Årg. 5 Læs inde i bladet: Visens Venner 8 i Forsamlingshuset Internationale 10 køkkenskoler Generalforsamling i 14 ST70 Pige i sneen 29 Fastelavnsfest i Oasen

2 Smukt vinterlandskab i det østjyske Silkeborgvej Brabrand tlf fax EL-INSTALLATION ApS TRIGE - GRUNDFØR Skolestien 6 - Grundfør Tlf Gartnerparken 24A - Trige Tlf Annoncér i Treklang! Køb en annonce i Treklang, støt et godt, lokalt initiativ og nå ud til 1800 husstande i lokalområdet. Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf Annoncepriser 1 side kr. 1/2 side 600 kr. 1/4 side 350 kr. 1/8 side 200 kr. farvede annoncer + 50% alle priser ekskl. moms Bliv synlig i lokalområdet - bidrag til Treklang Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring. Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere. En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr. Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen

3 Trige Ølsted Spørring Så tager vi hul på et nyt år og 5. årgang af Treklang Så fik vi startet på et nyt år Det bliver spændende at se hvad det bringer! Ved årsskiftet er der tradition for at se tilbage på det år, der er gået og hvad der skete af godt og skidt. Holder vi os til bladet, kan vi kun se tilbage på 2005 med tilfredshed. Det ser ud til, at bladet er blevet et anerkendt organ for kommunikationen i lokalområdet. Nu er det så blevet suppleret af den nye hjemmeside. På Fællesrådets sider kan du læse om hvordan byfornyelsen skrider frem samt få et referat fra det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde. Fra ST70 er der denne gang anoncering for generalforsamlinger i afdelingerne og hovedbestyrelsen. Mød op og gør din indflydelse gældende. Desuden annoncer for gymnastikopvisning og klubmesterskaber i badminton. Der er en opfordring til læseheste om at deltage i en ny litteraturkreds. Vi opfordrer til at sende os indlæg om løst og fast i området og at overholde de anførte deadlines. Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til bladet; for nr. 24 er det 25. februar Nr. 24 udkommer i uge 13, i slutningen af marts. Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din postkasse, så kontakt PostDanmark, Connie Shemtov på eller undertegnede. Redaktionen ønsker alle læsere et godt nytår. Aage Birkkjær Lauritsen Der er fra Bjørnshøj Centret indlæg om opstart af frimærkeklub, osteoposegruppe, m.m. Fra Trigeparken er der tilbud om mange spændende aktiviteter, fastelavnsfest, køkkenskole, kursus i førstehjælp, pigeklub, mm. Treklang nr. 23 januar 2006 årgang 5 Redaktion: Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør), Kaj Nielsen, Lise Reinholdt, Henny Hansen Vivi Salling og Peter Jes Tekst til Treklang, kontakt: Aage Birkkjær Lauritsen, tlf Aktivitetskalender: Henny Hansen, tlf Annonceansvarlig: Kaj Nielsen, tlf Forsidefoto: Pige i sneen (foto: Carl-Erich Hansen) Web: Tryk: Vitten Bogtryk A/S Oplag: Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6 gange om året og postomdeles til samtlige husstande i 8380-området. Næste nummer af Treklang udkommer i uge 13, Deadline for tekst og annoncer 25. februar

4 Nyt fra Fællesrådet Trige - Ølsted Fællesråd Har du været inde på Hjemmesiden har nu været på nettet i ca. 2 måneder, og allerede nu, har over 400 været inde, det betragter vi som en god begyndelse. Det er jo spændende at følge med i, hvor mange der benytter sig af muligheden for at søge oplysning om Trige-Ølsted, eller benytter den til at søge informationer om aktiviteter eller arrangementer. Vi forventer, at den over tid udvikler sig til at give et billede af, hvad der reelt er af muligheder i området. Allerede nu kan vi se, at der mangler en hel del før den giver et komplet billede, der mangler fx oplysninger om indkøbsmuligheder, virksomheder og mulige arbejdspladser; det skal der arbejdes videre med. Har du forslag eller ønsker til siden, så kontakt Fællesrådet (se adresser nederst på siden). Status i Byfornyelsen Trige Midtby Entreprenøren har nu påbegyndt arbejdet med at forny torvet. Vejret var godt i starten, så de kom godt i gang, men vejret og julen har givet et afbræk. Der er da heldigvis tegn på, at det nu kan genoptages. Trige Søndergård Håndværkerne er gået i gang med renoveringen af stuehuset. Her rykker dagplejen ind, som de første. Selvfølgelig kan vejret drille, men da meget af arbejdet er indendørs, regner vi ikke med, at der bliver de store forsinkelser. Kampestensbygningen tages der også fat på, og som det fremgår af nedenstående billede, er der virkelig noget at gå i gang med. Vi glæder os til at præsentere det færdige resultat. Det er svært at forestille sig, hvordan Midtbyen og Søndergård kommer til at se ud, når arbejdet er færdigt. Vi har fået fremstillet plancher over projekterne. De er ophængt på biblioteket og i forretningerne omkring torvet, her kan du studere tegningerne og derved få et indtryk af det færdige resultat. Affaldspladsen Her venter vi på indkaldelse til et møde med det formål at danne en genbrugsforening i Trige. På vegne af Trige-Ølsted Fællesråd Henny Hansen Så tages der fat på arbejdet i kampestensbygningen Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær Udvalgsmedlem: Henny Hansen Thorsten Erichson Peer F. Pedersen Anton Birk Jensen Bodil Frederiksen Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 50, 2.th Hjulby Hegn 96 Hvidbjergvej 26, Ølsted Trige Centervej 44 tlf.: tlf.: tlf.: tlf.: tlf.:

5 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 24. november 2005, kl Trige Forsamlingshus Til stede: 33 personer fra 22 foreninger Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsudvalgets orientering 3. Orientering fra udvalg 4. Debat 5. Eventuelt Henny Hansen bød velkommen til mødet. 1. Valg af dirigent Jonna Bunk valgtes enstemmigt til dirigent. Takkede for valget og udtrykte ønske om et godt møde. 2. Forretningsudvalgets orientering Henny Hansen aflagde på forretningsudvalgets vegne følgende beretning: "fi år går virkelig hurtigt, i hvert fald når man ser tilbage. Når jeg nu skal gøre rede for, hvad tiden er gået med siden sidste repræsentantskabsmøde, så synes jeg ikke der er noget særligt at fortælle. Vi har jo beskæftiget os med det, som vi har gjort alt for længe, nemlig Byfornyelsen. Det 1. møde i Byfornyelsen blev afholdt den 2. februar 2001 og nu skriver vi snart 2. februar Det er et meget langt forløb, og det vil jeg ikke trætte jer med i dag, men det er helt sikkert, at når vi engang er færdige og projektet skal evalueres, så vil der være mange ting at diskutere. Nu jeg har taget hul på det, kan jeg lige så godt fortsætte med status på projekterne. Trige Søndergård: Der har været afholdt licitation og i disse dage afholdes der møder med entreprenørerne. I løbet af denne eller næste uge vil de nødvendige kontrakter blive underskrevet af byggeudvalg og entreprenører. Arbejdet starter op i løbet af december måned. Heldigvis kan det meste af arbejdet foregå under tag. Alt afhængig af vintervejret, vil arbejdet være afsluttet til foråret. I første omgang, får et godt samlingssted for byens børn og unge, og på sigt vil der sikkert også komme aktiviteter, der kan tiltrække andre aldersgrupper. Først når det kommer i gang vil det vise sig, hvad det kan rumme. Trige Midtby: Her er arbejdet så småt gået i gang, Det der er sket indtil nu er, at kantstenene er rettet op, for at markere vejforløbet. Næste trin er torvet, her startes der op, sidst i uge 48. Det vil i den kommende tid give noget uorden omkring butikkerne, men entreprenøren har lovet at gøre det med mindst mulige gener. I Århus Stiftstidende har Vejkontoret indrykket en annonce under særlige bekendtgørelser. Her kan læses lidt om, hvad der venter os. Der vil også blive opsat plancher med tegninger, så folk kan se, hvordan slutresultatet bliver. For at undgå det helt store kaos, gøres torvet først færdigt, herefter den store parkeringsplads og sidst parkeringen ved kæret. Også dette projekt er meget afhængige af vejret, så jo mindre vintervejr, jo før bliver arbejdet færdigt. Kommunikation: Trige er på nettet under navnet trige.dk. Vi er meget spændte på reaktionerne. Ris og ros modtages gerne. Eller måske forslag til, hvad siden ellers skal indeholde. Det er åbent for jer, til at lægge oplysninger ud på, ting som sker i jeres foreninger og som alle kan KLOAKSERVICE Trige Maskinstation v. Claus Sørensen biltlf FØRST MED DET SIDSTE - moderne klippe-teknik til herrer og damer. LUKKET MANDAG! FRISØRHUSET v.pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf

6 have glæde af at vide. Eller til arrangementer som I ønsker at gøre opmærksomme på. VI har ikke megen erfaring i dette medie, men det håber vi at få over tid. Affaldsplads: Der arbejdes på at gøre pladsen helt færdig. Det er så meningen, at arbejdsgruppen vil indkalde til møde omkring start af en forening, men det kan Per sikkert fortælle mere om. Det er svært at få økonomien til at hænge sammen i Byfornyelsen, specielt Søndergård og Midtbyen, der er de mest omkostningstunge, men der arbejdes virkelig hårdt på at skaffe midlerne, og med at få så meget som muligt indenfor de rammer, der er. Vi har holdt en del møder omkring disse projekter, og det er blevet til rigtig mange telefonsamtaler og mail. Jeg synes, at vi har et godt og konstruktivt samarbejde med kommunens embedsmænd. De arbejder nok ikke helt så hurtigt, som vi kunne ønske, men som de siger, "der er jo andet end Trige". Det forstår jeg slet ikke, for os er dette jo verdens navle. Det var byfornyelsen, men der er jo andet. Lokalplan nr. 748, omhandlende udbygning af Bjørnshøj Centret har været ude i høring. Fællesrådet blev opfordret til at indkalde til Borgermøde om planen. Vi spurgte jer, som er vore medlemmer, om der var interesse eller behov for at høre mere om det end lokalplanen indeholdt. Resultatet af denne rundspørge var følgende: 1 forening meddeler, at de ikke har noget imod, at det bliver holdt. 1 forening synes det er en god ide, men meddeler ikke, om de vil deltage. 1 forening melder 2 deltagere til mødet. 4 foreninger mener ikke, der er behov for mødet. 34 har ikke meldt tilbage. Med den baggrund konkluderede vi, at der ikke var den fornødne interesse. Der er tages kontakt til Kommunen med anmodning om at anvise areal til etablering af dagligvarebutikker. Som det ser ud i øjeblikket, så er det Smedebroen, der er udlagt til centerområde, men da der ikke er plads her, må Byplanafdelingen anvise nye muligheder. Der er over sommeren flyttet mange nye beboere til Trige, og der efterspørges yderligere dagligvarebutikker. Der er kontakt til to meget interesserede entreprenører, men vi har ikke arealer til at bygge på. Seneste svar fra Kommunen er, at sagen er til høring i de forskellige magistrater og vi kan forvente et svar, når denne runde er afsluttet. Med hensyn til arealer til at bygge på, så er lokalplanafdelingen i gang med jordbundsundersøgelser på arealer mellem Holmkærvej og Lergravvej. Arealet skal anvendes til villaparceller. Kontakt med Ringgården om belysning af stien mellem Trigeparken og Bjørnshøjvej. Ringgården vil betale for etablering og kommunen overtager drift og vedligeholdelse efterfølgende. Seneste nyt er, at der arbejdes på projektet. Bliver det færdigt i vinter, jeg ved det ikke. Kontakt til Århus Sporveje angående flere/større busser, evt. hurtigbusser. Århus Sporveje meddeler, at der ikke er planer om yderligere afgange. M.h.t. hurtigbusser, er det et spørgsmål om at kommunikere ud, at nu stopper dubleringen. Der sættes busser ind efter behov, og det kan ændre sig fra dag til dag. Kommer gerne ud til et offentligt møde, hvis der er behov for det. En lille sag omkring sti, beplantning og belysning langs Vestermøllevej. Der er man ikke ganske enige med bygherren om, hvor lysmasterne skal stå, og hvor mange. Men det tager Bygningsinspektorat Nord sig af. Ingen lys, ingen godkendelse af byggeriet. Ligeledes har der været en sag om skiltning i Ølsted, den har Anthon vist styr på efter vores møde med Vejkontoret. Forespørgsel fra partiforeningen Venstre, om de kan blive medlemmer af Fællesrådet; i forretningsudvalget er vi enige om, at det bringes op her." Debat Vedrørende spørgsmålet om, at Venstrevælgerforeningen i området optages i Trige-Ølsted Fællesråd på lige fod med anden partipolitisk forening, var der mange positive tilkendegivelser herom. Konklusion: Venstrevælgerforeningen i området kan optages i Trige-Ølsted Fællesråd. Der efterlystes nærmere orientering om hvad der foregår i midtbyen i øjeblikket i relation til byfornyelsesprojektet Trige Midtby. Formanden oplyste, at plancher er under udarbejdelse og vil blive opsat i området. 6

7 Konklusion: Når tegninger er færdige vil de blive lagt på internettet/hjemmesiden, og entreprenøren har lovet at opsætte tegninger på stedet. Der blev fra mange sider udtrykt ønske om flere/større busser fra Trige i myldretiden, da de nuværende er overfyldte i disse perioder. Konklusion: Århus Sporveje og evt. Amtets trafikselskab inviteres til et orienterende møde, gerne sammen med Spørring Borgerforening og Lisbjerg-Skejby-Terp- Kasted Fællesråd. Trige-Ølsted Fællesråd tager initiativ hertil. 3. Orientering fra udvalg Peer F. Petersen orienterede om arbejdet med at etablere genbrugspladsen. Omkostninger hertil bliver større end beregnet. Der bliver indkaldt til stiftende generalforsamling til dannelse af en genbrugsforening, når pladsen er etableret. Det er planen, at alt affald kan afleveres. Noget kan genbruges, andet skal kasseres. Det bliver muligt at lave reparationer på stedet. Der ansættes fire personer i "aktivering" 3-4 år. Medlemskab/pris ca. kr. 150/år. Der udsendes breve til alle husstande til foråret. Ib Christensen sagde, at det ikke er planlagt, hvor mange der kan deltage. Det afgør den nye bestyrelse i genbrugsforeningen efter den stiftende generalforsamling. Den nye bestyrelse for genbrugsforeningen, blev opfordret til at undersøge om indsamlede flasker på genbrugspladsen kan tilfalde ST Debat Drøftet under punkt 2 efter forretningsudvalgets beretning. 5. Eventuelt Regnskab for Treklang for 2004 blev omdelt til orientering. Der blev fremsat ønske om, at referat fra repræsentantskabsmøder offentliggøres på internettet/hjemmesiden. Dette drøftes i forretningsudvalget. Det foregår dog via Treklang. Dirigenten sluttede mødet kl sekretær Anton Birk Jensen Nyt køkken - så er det TIL HAVEN og DRIVHUSET finder du den bedste kvalitet og det største udvalg i... LAGERSALG KØKKEN BAD GARDEROBE SPØRRING PLANTESKOLE I/S TRIGE KØKKENET Finlandsgade 27C Århus N Tlf Fax V. HANNE OG PETER NIELSEN RANDERSVEJ 570 TLF

8 Trige Borgerforening og Trige Forsamlingshus vil atter i år arrangere en aften med "Visens Venner" Århus. Festen bliver fredag den 24. februar 2006 fra kl Menuen er som sædvanlig gule ærter eller 3 stk. smørrebrød samt kaffe og lagkage. Billetterne sælges i tiden februar 2006 i Trige Nærkøb, Smedebroen. Billetpris: Kr Køb billet i god tid - der sælges max. 80 billetter. På bestyrelsens vegne Bjarne Sørensen Visens Venner i Trige Forsamlingshus MalerHuseT a/s Jens Baggesens Vej 41, 8200 Århus N Tlf , Fax

9 Findes der læseheste i Trige? Kan du lide at læse bøger og læser du mange af dem? Har du lyst til at snakke om det, du har læst med andre? Har du et ønske om at læse en bestemt bog, men har aldrig fået det gjort? Så vil du måske være med til at oprette en litteraturklub i Trige? Jeg forestiller mig at klubben kan læse alt fra børnebøger over klassiske hovedværker fra den såkaldte litteraturkanon og nyere bøger. Princippet kunne være, at der lægges en plan for hvad, der læses, (offentliggøres i Treklang), hvorefter interesserede kan møde op fra gang til gang og diskutere den aktuelle bog. Den enkelte kan frit komme til diskussion af præcis de bøger, han/hun er interesseret i. Hvis dette har din interesse, så kontakt mig på tlf eller Også hvis du har nogle idéer til hvad klubben kunne læse sammen. Vivi Salling Revisionsfirmaet Lind&Lauritsen I/S Kurt Lind Sørensen HD Linda Lauritsen Samsøvej 30 C 8382 Hinnerup Telefon Registrerede Revisorer FRR Vi er en gruppe socialrådgivere/studerende der som frivillige holder en Åben social rådgivning for alle Triges borgere Vi kan tilbyde: Hjælp til at læse og forstå breve. Hjælp til at udfylde skemaer og skrive breve. Samtale om dagligdagens svære spørgsmål. Det kan være: Personlige forhold Økonomi Børn og unge Arbejde og arbejdsløshed Uddannelse Misbrugsproblemer Sociallovgivning Tab, savn, usikkerhed. Intet er for stort og intet for småt. Så har du brug for råd og vejledning eller nogen der har tid til at lytte så kom forbi til en snak. Du kan selvfølgelig være anonym. Vi træffes 1. tirsdag i måneden kl til På Trige Centervej 30, kælderen Jan, Steinunn og Lonny Yderligere oplysninger hos Lonny Damgaard Jensen Tlf.:

10 Forårets to køkkenskoler er: Islandsk køkkenskole Lørdag den 4. marts kl ca. 20 International køkkenskole Lærer: Kristin Einarsdottir Pris for undervisningsmateriale og spisning: Kr Gæstebilletter: Kr. 60 for voksne og kr. 30 for børn. Menuen er festlig hverdagsmad fra Island. Alt skal ikke røbes her, men flere forskellige former for fisk vil indgå i menuen. Der er lagt vægt på, at alle ingredienser kan købes i Danmark, så man også efterfølgende kan have glæde af opskrifterne. Antal elever: 12. Tilmelding senest den 23. februar til: Lise Reinholdt, tlf.: Her i lokalområdet bor folk fra mange forskellige nationaliteter med hver deres fremmedartede og spændende kulturer og traditioner. For at få mere glæde af denne mangfoldighed og inspiration til den daglige madlavning, starter vi i år en international køkkenskole, der fire gange i løbet af året vil afholde et lørdagskursus, hvor folk fra lokalområdet underviser i madlavning. På kurset vil eleverne: - Lære noget om det pågældende lands kultur - Specielt lære noget om maden og madkulturen - Tilberede et måltid med 2-3 retter fra den pågældende kultur - Spise sammen. Hver elev kan invitere et antal venner og familie til at deltage i middagen kl. 18. Køkkenskole fra Sri Lanka Lørdag den 29. april Se nærmere omtale i næste nummer af Treklang Arrangør: Det boligsociale arbejde i Trige, beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26 A. aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt Kommende "Køkkenskoler" I løbet af foråret og efteråret kommer der yderligere tre køkkenskoler fra henholdsvis Sri Lanka, Somalia og Tyrkiet. Se nærmere annoncering i næste nummer af "Treklang" Arrangør: Det boligsociale arbejde i Trige, Beboerhuset Oasen, Trige centervej 26 A. 10

11 Førstehjælp Grundkursus Inklusiv genoplivningsteknik og hjertemassage Førstehjælp er en vigtig ting at kunne. Ved at være fortrolig med en række enkle procedurer og regler kan du være med til at redde menneskers liv indtil der kommer professionel hjælp. Når man står i situationen er der sjældent tid til at læse sig frem til behandlingen, og man husker bedst de ting, som man selv har prøvet. Kurset er et godkendt grundkursus af en varighed på 12 timer fordelt på 4 aftener. Instruktør på kurset er brandmand Henrik Kristensen, som ofte har afholdt førstehjælpskurser for blandt andet taxachauffører samt Natteravnene. Der udstedes kursusbevis. Kurset gennemføres ved minimum 12 tilmeldte. Pris: Kurset koster kr. 80 inklusiv kaffe og brød på undervisningsaftenerne. Dertil kommer køb af undervisningsmateriale, der dog ikke er noget krav. Lærebogen koster kr. 50. Vil du have både lærebog og dvd er prisen kr Undervisningsaftener: Mandag den 20. februar. Mandag den 27. februar. Søndag den 5. marts. Mandag den 13. marts. Alle dage kl Undervisningen foregår i beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26 A, 8380 Trige. Tilmelding: Senest den 15. februar til aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt, tlf.: Tandlæge GERTRUD WESTERGAARD Smedebroen Trige Tlf Mic s Bar Pool-Dart Butikscentret 17 Hold da helt fest i Trige Forsamlingshus! Trige og omegns samlingssted siden Stor sal med service til 100 mennesker. Få yderligere oplysninger eller lej salen på tlf , bedst kl Trige Tlf

12 Nyt fra Bjørnshøj Centret Deltagere til arrangementsgruppe søges Kunne du tænke dig at være med til at planlægge og afholde tirsdagsarrangementer på Bjørnshøj Centret? Har du nogle gode forslag til indholdet af disse eftermiddage, så vil vi gerne høre fra dig. Ring til aktivitetsafdelingen eller snak med Jane og Annie, når du er på centret. Aktivitetsafdelingen kunne godt tænke sig at samle 4-5 personer, som sammen med det faste personale, kan være med til at fastlægge et program for et kvartal af gangen. Brugerrådet vil også være repræsenteret med en deltager. Aktivitetsleder, Bjørnshøj Centret Majbritt Rasmussen Vi har professionelle produkter til gør-det-selv maling Selvstyrende Frimærkeklub Ny frimærkeklub søger deltagere. Vi mødes på Bjørnshøj Centret tirsdag formiddage, kl i "Tårnet". Første gang den 10. januar Vi bytter og rangordner frimærker fra alverdens lande. Henvendelse: Maria N. Jensen Tlf Malermester Paul Isvik Smedebroen 2, 8380 Trige. Tlf Åben , fredag 13-18, lørdag R02 12

13 Vi mødes 1. onsdag i hver måned kl i "Tårnet" på Bjørnshøjcentret til hyggeligt samvær med hinanden med afsæt i sygdommen osteoporose, det latinske ord for knogleskørhed. Gruppens møder er med varierende indhold. Vi har nyligt haft foredrag om kalk, kost og knogler, fået instruktion i yoga m.m. Vi bruger også tid på at tale med hinanden, om det at leve et godt liv på trods af de alvorlige problemer, der følger med. For at deltage i gruppen skal man være selvhjulpen. Entré: Kr. 20 inklusiv. kaffe/te med brød. Osteoporosegruppe Trige Gruppen er åben for nye interesserede deltagere. Tilmelding til: Anne-Marie Salling tlf.: mellem 8-9 eller Tove Cassøe, Osteoporoseforeningen, Århus tlf.: Læs mere om knogleskørhed på: Bjørnshøjcentret Anne Marie Salling Mandag - fredag Lørdag - søndag - helligdage

14 Bestyrelsesmedlemmer i boldklubben ST70 Hovedbestyrelsen Aage Birkkjær Lauritsen Vestermøllevej 236, 8380 Trige Bjarne Pedersen Erbækvej 2, 8380 Trige Mikkel Damsgaard Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Fodbold Poul Torp, formand Trige Møllevej 204, 8380 Trige Ole Nissen, sekretær Vestermøllevej 238, 8380 Trige Claus Holm Trige Centervej 56, st. th., 8380 Trige Henrik Knakkergaard, kursus Vestermøllevej 248, 8380 Trige Hanne Edeling, materialer Bærmosevej 1, 8380 Trige Håndbold Susanne Ladefoged, formand Østervang 20, Spørring, 8380 Trige Peder Iversen, næstformand Vestermøllevej 232, 8380 Trige Vibeke Rasmussen, turn. leder Østervang 3, Spørring, 8380 Trige Henrik Knakkergaard Vestermøllevej 248, 8380 Trige Solveig Skjærlund Trige Møllevej 56, 8380 Trige John Nielsen Trige Møllevej 248, 8380 Trige Badminton Lars Vestergaard, formand Lergravvej 15, 8380 Trige Inge Pedersen Sognevejen 5, 8380 Trige Claus R. Jensen Bærmosehøjen 22, 8380 Trige Peder Mølstrøm Holmkærvej 98, 8380 Trige Kim H. Christensen Herambsgade 23, 3. th., 8200 Århus N Gymnastik Lykke Hansen, formand Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten Brian Basse, lokaleansvarlig Lergravvænget 28, 8380 Trige Anna Møller Christensen Lergravvænget 30, 8380 Trige Lars Toft Jensen, sekretær Niels Ebbesensvej 40, st., 8900 Randers Margit M. Hanssen Trige Møllevej 74, 8380 Trige Susanne Møller Trige Møllevej 250, 8380 Trige Sanne Salomonsen Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Bankospil Bjarne Sørensen Gartnerparken 8, 8380 Trige Skolens pedel Lars (træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag) Telefon i kontoret Bakkegårdsskolen Bjørnshøjvej BANKOSPIL i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl

15 Nyt fra hovedbestyrelsen Generalforsamling Der indkaldes hermed til generalforsamling i ST70 Hovedforening 21. februar 2006, kl i klublokalet ved hallen Dagsordenen er følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af 3 personer til direktionen - valgt for 2 år ad gangen. Bjarne Pedersen, Mikkel Damsgaard og Aage B. Lauritsen modtager genvalg. 6. Valg af 2 revisorer. 7. Eventuelt. Nyt fra HB Der er ikke sket meget i hovedbestyrelsen siden seneste udgave af Treklang. Vi vil her blot sige tak for året 2005 og ser frem til et aktivt nyt år. En af de aktiviteter, der er på programmet i 2006, er sportsdagen i august, den vender vi tilbage med mere information om. Generalforsamlinger Og så er det jo tid for generalforsamlinger, mød op og gør din indflydelse gældende. Vi ønsker et godt og aktivt 2006 På vegne af hovedbestyrelsen Aage Birkkjær Lauritsen Forslag skal være formanden i hænde senest den 14. februar Mød op og gør din indflydelse gældende! Bestyrelsen Jensen s Murerfirma Randersvej 591, Spørring, 8380 Trige tlf Alt murerarbejde udføres. Materieludlejning: Pladevibrator, minigraver, mm. 15

16 Gymnastik Gymnastikopvisning lørdag den 1. april kl 14 i Trigehallen Traditionen tro holder ST70-Gymnastikafdeling afslutning. I den anledning indbydes alle til en hyggelig eftermiddag. Billetsalg starter kl Vores gymnaster giver opvisning med indmarch kl Entré: 10 kr. Salg af slik, sodavand, kaffe og kage. Amerikansk lotteri med masser af spændende præmier. Alt indenfor: Snedker- Tømrer- og glasarbejde P.N. Snedker- og Tømrerforretning Parallelvej 64 - Trige - Tlf Biltlf

17 ST70 Gymnastikafdelingen 2006 Gymnastikstart efter jul i uge 1, den 2., 3., 4., 5. og 8. januar Sted: Instruktør: Pris: Bakkegårdsskolen Mandag: (1) Mor/far og barn Lars 250, (2) Minihoppere 5-8 år Nette/Henrik 175, (3) Spring 8 år og opefter Hans/Henrik 200, (4) Damemotion/Afspænding Bitte 250,- Tirsdag: (5) Mummitroldene 3-5 år Margit/Max 175, (18) Tarzandrengene 3-5 år Margit/Max 175, (6) M/K motion Margit 250,- Onsdag: (7) Show`n` hip hop 6-8 år Line Emilie/Marie Louise 175, (8) Show`n` hip hop 8-10 år Line Emilie/Marie Louise 175,- Torsdag: (9) Show`n` hip hop år Line Emilie/Marie Louise 200, (10) Aerobic Helle 300,- Bjørnshøj Centret Onsdag: (11) Bevægelse/afspænding Dorrit 300,- Gamle bibliotek Trige Mandag: (12) Step Helle 275, (13) Bodytoning Helle 275, (14) I Form Helle 275,- Bakkegårdsskolens Idrætshal Tirsdag (sommer) (20) Løb Frank 100,- Torsdag (sommer) (19) Stavgang Karen/Frank 100,- Søndag (vinter) (20) Løb Frank 100, (19) Stavgang Karen/Frank 100,- Bemærk: Nye priser efter jul! Husk, ved tilmelding på flere hold, betales for det dyreste hold og herefter 100 kr. for følgende hold. Der gives ikke rabat på familiehold. 17

18 Badminton Generalforsamling Generalforsamlingen i badminton afholdes: onsdag den 22. februar kl i klublokalet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afdelingens beretning til godkendelse. 3. Afdelingens regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag, - herunder vedtagelse af budget og handlingsplan. 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 6. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes indsendt senest tirsdag den 15. februar, til: Lars Vestergard Lergravvej 15, 8380 Trige Klubmesterskaber 2006 De sidste par år har vi forsøgt at få flere af klubbens medlemmer til at deltage i klubmesterskaberne. I den forbindelse har vi forsøgt at flytte lidt rundt på datoen for mesterskaberne. Det har vi så igen i år, fordi vi mener det er vigtigt at finde det tidpunkt hvor flest mulige kan deltage. Dette år klubmesterskaber finder sted: søndag den 4. marts Der vil være tilmeldingsskemaer hængt op i hallen. Bestyrelsen Hold dig informeret om nyt i afdelingen og foreningen på vores nye hjemmeside, 18

19 Fodbold ST70 Fodboldafdeling indkalder til den årlige generalforsamling Onsdag den 1. februar 2006 kl i klublokalet Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Eventuelt. Generalforsamling Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 14. januar Mød op til generalforsamlingen og vær med til at diskutere fodboldafdelingens aktiviteter og fremtid. Poul Torp Træningstider for 11-mands hold 2006 Senior: Mandag og torsdag Træningsstart lørdag den 28. januar. Drenge: Tirsdag og torsdag Træningsstart tirsdag den 21. februar. Junior: Mandag og onsdag Træningsstart mandag den 20. februar. Lilleput: Tirsdag og torsdag Træningsstart tirsdag den 21. februar. Yderligere informationer kan findes på 19

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Årsplan - hvad sker der i 2013

Årsplan - hvad sker der i 2013 Årsplan - hvad sker der i 2013 Aktivitetsplanen bliver evalueret og tilpasset årligt. Måned Det vi vil Det vi gør Personale opgaver. Februar Fastelavnsfest Den 8-2 Uge projekt - Uge 8 Omhandlende Alle

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Treklang. Trige. Ølsted Spørring. Nr. 24 Marts 2006 - Årg. 5. Fastelavn i Trige. Læs inde i bladet: Litteraturklub i. Trige

Treklang. Trige. Ølsted Spørring. Nr. 24 Marts 2006 - Årg. 5. Fastelavn i Trige. Læs inde i bladet: Litteraturklub i. Trige Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 24 Marts 2006 - Årg. 5 Læs inde i bladet: Litteraturklub i 7 Trige 11 15 Hvad skal barnet hedde? Ekstraordinær Generalf. i ST70 Fastelavn i Trige 23 Haveforeningen De

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 20 August 2005 - Årg.4. Læs inde i bladet: 9 Udflugt med Menighedsrådet 16 Siden sidst i Trigeparken

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 20 August 2005 - Årg.4. Læs inde i bladet: 9 Udflugt med Menighedsrådet 16 Siden sidst i Trigeparken Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 20 August 2005 - Årg.4 Læs inde i bladet: 9 Udflugt med Menighedsrådet 16 Siden sidst i Trigeparken 27 38 Sportsdag i ST70 Spejderne på udflugt Ålegilde Lørdag den 24.

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring 13 22 35 Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner Annoncér

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2011 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere