Årsberetning. foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion"

Transkript

1 Årsberetning 2012 A/S Dampskibsselskabet TORM s Understøttelsesfond foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion

2 Fonden og årets resultat Fondens resultat før skat blev i 2012 et underskud på 0,8 mio. kr. mod et overskud på 1,9 mio. kr. i Resultatet er ikke tilfredsstillende. Den primære årsag til underskuddet er salg af værdipapirer med tab. Fondens indtægter i 2012 kommer udelukkende fra afkast af obligationsbeholdning, da der heller ikke i 2012 blev udbetalt udbytte af Fondens aktier i TORM A/S. Der er i 2012 uddelt støtte til almene formål samt til TORM medarbejdere på 35,8 mio. kr. mod 12,3 mio. kr. i 2011 og 21,8 mio. kr. i Beskrivelse af større donationer og legater i 2012 omtales nedenfor. Fondens egenkapital udgjorde pr. 31. december ,4 mio. kr. mod 127,6 mio. kr. i TORM Fonden ejede indtil restruktureringen i TORM A/S 6,3 % af aktierne i TORM A/S. TORM Fonden har stadig det samme antal aktier i TORM A/S, men restruktureringen i december 2012 betød, at TORM Fondens ejerandel nu kun udgøre 0,63% af aktierne i TORM A/S. Samtidig er aktie styk størrelsen ændret fra kr. 5 til kr. 0,01. Kursen på TORM aktien er i perioden faldet fra kurs 40 ved udgangen af 2011 til kurs 1,7 ved udgangen af Fondens egenkapital er derfor i 2012 blevet meget stærkt påvirket af den økonomiske situation i TORM A/S og restruktureringen. Forventninger til Fondens resultat forventes at være i niveauet 2,5 mio. kr. fra afkast af obligationer og likvide midler. Der vil ikke blive udbetalt udbytte af Fondens aktier i TORM A/S før tidligst i Fonden har fortsat midler til uddelinger i de kommende år til såvel medarbejdere i TORM og til almene formål. arbejdslivet på en TORM Tanker TORM FONDEN Årsrapport

3 Legater og uddelinger Fondens formål er, at yde støtte til: personer der er eller har været ansat i TORM A/S. stiftelser for søfolk, søfartsformål og fremme. andre almene formål. Fondens støtte til almennyttige formål sker primært til formål med relation til havet og aktiviteter i tilknytning dertil. Det er Fondens uddelingspolitik, at støtte forholdsvis få aktiviteter og projekter, men med større beløb, så støtten er med til at gøre en reel forskel og hvor nytten kan række flere år frem. Uddelingerne afspejler, at Fonden har midler, som følge af at Fonden i årerne op til 2010 havde et særdeles godt afkast af investeringer i primært TORM A/S. Med Fondens politik om uddeling af større beløb til enkelte projekter med udbetaling over en flerårig periode varierer uddelingerne inden for de 3 formålsområder betydeligt fra år til år. Uddelingerne på de formålsbestemte uddelinger fordeler sig i 2012 således: Formål Uddelinger (kr.) Almennyttige Almennyttige Søfartsinstitutioner TORM medarbejdere TORM medarbejderforeninger I alt TORM FONDEN Årsrapport

4 Intermanning Bowling Tournament, June 28, 2012 in manila Formålsbestemt uddelinger: TORM medarbejdere: Ved udgangen af 2012 havde TORM A/S 308 medarbejder ansat på kontorerne i København, Manila, Singapore, Mumbai og Stamford. I 2012 blev der uddelt legater på samlet 1,8 mio. kr. til 100 medarbejdere til bl.a. uddannelse, ferieformål og helbredsforebyggende undersøgelser. Foruden den individuelle støtte giver TORM Fonden også betydelig støtte til TORMs medarbejdere til lands og til vands i form af støtte til medarbejderforeningerne i TORM. Samtidig med fokus på individuel støtte, sundhed og team fremmende aktiviteter, er det vigtigt at der også tænkes på familierne bag TORM medarbejderen. Derfor yder Fonden støtte til feriemuligheder og til medarbejderforeningernes afholdelse af familiedage, kultur- arrangementer m.v. som samler medarbejdere og deres familie om aktiviteter og fælles oplevelser. Støtte til TORM medarbejderforeninger. I 2012 er TORMs medarbejderforeninger på kontorerne og til de sejlende på skibene blevet støttet med 2,4 mio. kr.. Uddelinger til medarbejderforeninger, kulturforeninger og ikke mindst sportsforeninger giver mulighed for at skabe ekstra aktiviteter, styrke samarbejdet og teamspirit samt fremme sundheden gennem deltagelse i sportsarrangementer. Støtte til de søfarende i TORM. Mere end søfarende arbejder ombord på TORMs skibe og er med til at sikre en effektiv og dygtig drift af skibene. Fonden har i 2012 ydet en støtte på 1,2 mio. kr. ud af de 2,4 mio. kr. til medarbejderforeninger til Foreningen af Skibsklubber i TORM der er repræsenteret på alle TORM skibe. De sejlende har i 2012 i særlig grad ønske at anvende beløbet til at fokusere på TORM day Familiedag i Danmark (fra Vallensbæk Havn) TORM FONDEN Årsrapport

5 Skoleskibet danmark. Foto: Kurt Lund Mogensen sundhed med køb og installering af løbebånd og crosstrainere. Uddelinger til Dansk søfart Fra stiftelsen af TORM Fonden har et af formålene været gennem støtte til søfartserhvervets udvikling at skabe gode rammer og muligheder for søfarende i Danmark og internationalt. Det Blå Danmark og Dansk rederierhverv er en meget vigtig del af det danske erhvervsliv og dets udvikling og fokus på at skaffe gode rammer for ansatte og tiltrække nye til erhvervet, har i mange år haft Fondens interesse. Det sker gennem støtte til bl.a. Søfartens Fremme, konferencer og til kampagnerne for det Blå Danmark. I de senere år der i særlig grad også været fokus på velfærd, sikkerhed og CSR. Fonden har derudover givet støttet til MMSN konference med fokus på den maritime sikkerhed, sundhed og miljøet. Endvidere har Fonden gennem støtte til projektet Kurs mod en bedre verden ønsket at bidrage til arbejdet med og synliggørelse af hvordan dansk søfart og de enkelte rederier er med til at bidrage til sociale og miljømæssige fremskridt. Rapporten offentliggøres i foråret Skoleskibene Danmark og Georg Stage Der arbejdes målrettet med at tiltrække unge mennesker til shipping og en af de helt grundlæggende forudsætninger for at forstå sejlads er at lære at sejle. Sejlads med de danske skoleskibe er en lang og stolt tradition, som har givet grundlag for mange karrierer i den danske handelsflåde og forståelse for erhvervet. Det arbejde støtter Fonden op om gennem uddelinger til projekter og aktiviteter på skoleskibene Georg Stage og Danmark, som giver mange unge mulighed for at stifte bekendtskab med søfarten, lære samarbejde og udfordre sig selv. Det er glædelig at se, at interessen for at komme ud at sejle med skoleskibene har været stærkt stigende i de senere år og derfor har det været vigtigt for Fonden at give støtte til vedligeholdelse og sikring af skibene. Danske Sømands- og udlandskirker Selv om skibsfart i dag er ændret meget i forhold til tidligere tider, har sømandskirkerne i de store internationale havne- og erhvervsbyer stadig betydning for de sejlende og for de mange danskere som arbejder i byerne. Fonden har i mange år med stor glæde støttet kirkernes arbejde og har derfor ydet særlig støtte til det arbejde som Danske Sømandskirker udfører generelt og med direkte støtte til kirkerne i Rotterdam, New York og Singapore, hvor TORM har kontorer og medarbejdere udstationerede. TORM FONDEN Årsrapport

6 Sømandskirken i newyork. Foto: Kasper Bertelsen Almene formål Med uddelinger til almene formål er det Fondens ønske primært at målrette støtten til aktiviteter og indsatser, som har relation til havet og livet på havet, men samtidig give støtte til projekter og formål som kommer mange til gode ikke mindst børn og unge. Støtte til dansk sejlsport TORM Fonden har igennem flere år ydet støtte til sejlsporten, som vi ser som en af grundfundamenterne for interessen for havet og som er med til at skabe stor interesse for søfart og dermed en af årsagerne til at Danmark er en stor søfartsnation og har skabt en sektor, som beskæftiger mange personer. TORM Fonden har siden 2004 støttet bredt op om dansk sejlsport med særlig vægt på udvikling af bredden og ungdomsarbejdet med initiativer og aktiviteter som er med til at tiltrække og fastholde både piger og drenge i sejlsporten. Det er et arbejde, som kræver en årelang støtte for at få skabt en kontinuitet og dynamik i arbejdet for at udvikle grundlaget for at gøre sejlads attraktiv for børn, ungdom og bredden samt talentudviklingen. Derfor ydede Fonden et stort bidrag til dansk sejlsport med en udbetaling til aktiviteter og nye initiativer over 4 år (2009 til 2012). I 2012 har der været særlig fokus på, trænerudvikling og træningskoncepter gennem udarbejdelse af værktøjer til bl.a. ATK (Aldersrelateret TræningsKoncept), undervisningsbøger med øvelser og trænermateriale, som trænerne kan anvende i klubberne samt uddannelse af trænere. ATK vil indgå i de kommende års arbejde for træning og udvikling for børn og for unge, som kan være med til at tiltrække unge til en aktiv og sund sport var også året, hvor sejlsporten fejrede store sejre med OL medaljer, EM og VM mesterskaber. Ikke mindst med to OL medaljer: OL sølv til Jonas Høgh Christensen, Finn jolle og OL bronze til Allan Nørgaard og Peter Lang, 49 er. TORM Fonden har ydet en ekstra støtte til arbejdet for at opnå bedre placeringer ved OL, VM og EM gennem støtte til en række projekter, som både er kommet atleterne til gode og som har opsamlet erfaring og viden for fremtidig træning af kapsejlere og unge, som f.eks. indsats for personlig træning såvel fysisk som ved coaching, fokus på grejudvikling og -test. TORM FONDEN Årsrapport

7 OL-sølv: Jonas Høgh-Christensen, Finnjolle. Foto: Mick Anderson, the Danish Sailing Association Støtte til dansk sejlsport i årerne 2013 til 2016 Det store arbejde, som er blevet udført i regi af Dansk Sejlunion for ungdomsarbejdet og talentudviklingen, er et arbejde som Fonden fortsat har ønsket at støtte og fremme udviklingen af over de kommende år. Det var derfor en glæde for Fonden at kunne fortælle om uddeling af ny støtte i 2012 til projekter i årerne 2013 til De projekter, der vil blive fokuseret på i de kommende år er bl.a.: Træner og ungdomsledere udvikling og uddannelse Udvikling af træningskoncepter ATK i praksis gennem støtte til en række aktiviteter i klubberne Udvikling af klubber og stævnekoncepter Aktivitetspakker Partnerskaber med bl.a. skoler og fritidsklubber Talentudvikling Der vil i samarbejde med Dansk Sejlunion ske en løbende udvikling og opfølgning på aktiviteterne og evalueringer af deres nytte for sejlsporten og især ungdom og tiltrækning af nye sejlere samt fastholdelse af eksisterende. OL-bronze: Allan Nørregaard og Peter Lang, 49 er. Foto: Das Büro for DIF og Team Denmark TORM FONDEN Årsrapport

8 Priser til sejlere: Forudsætningen for et aktivt sejlerliv og særlig for at kunne tiltrække og fastholde unge i sejlsporten er, at der er mange frivillige i sejlklubberne, som år efter år yder et stort arbejde. Dette store arbejde og engagement har TORM Fonden ønsket at anerkende og fremhæve med uddeling af to priser TORM Fondens Ungdomslederpris og TORM Prisen til en sejlklub, som har gjort en særlig indsats for at fremme interessen for sejlsporten. I 2012 blev priserne givet til Jan Flindt, Sejlklubben Køge Bugt (ungdomsleder) Fredericia sejl- og motorbådsklub (TORM pris særlig indsats) Søfartsmuseet i Helsingør Fonden er en af de store bidragsydere til det nye Søfartsmuseum i Helsingør, hvor byggeriet nu er ved at være afsluttet og kom under tag i I vinteren og foråret 2013 arbejdes der med indretning og museet åbnes officielt den 29. juni Dermed har Fondens støtte til det nye museum med til at skabe nye og spændende rammer for dansk søfart igennem tiderne og for danske søfolks indsat før og nu. Søfartsmuseet vil sammen med Helsingørs Kulturværft, det renoverede havneområde og Kronborg bidrage til skabe et dynamisk, attraktivt og spændende kulturområde i Helsingør til glæde for både danskere og de mange turister, som hvert år besøger området. Skibsmodel TORM LAURA Det nye Søfartsmuseum vil både indeholde dele af de eksisterende samlinger, nye udstillinger og den moderne skibsfart. For at anskueliggøre de store moderne skibe har Fonden givet støtte til bygning af en stor model af TORM Laura, som skal indgå i den moderne afdeling. årets ungdoomsleder Jan Flindt, Sejlklubben Køge Bugt TORM FONDEN Årsrapport

9 Skulptur værftsarbejdere I kulturværftet indgår også værftsmuseet for Helsingør Skibsværft, hvor mange TORM skibe er blevet bygget. Sammen med andre rederifonde har Fonden givet tilsagn om støtte til udførelse af en skulptur af værftsarbejdere for at hædre de mange, som var med til at bygge skibene og været med til at skabe en enestående skibshistorie og succes for dansk skibsfart. Skulpturen forventes afsløret i juni Almen støtte humanitære formål Fondens uddelinger går primært til aktiviteter og projekter, som har relation til søfart og havet. Men derudover ønsker Fonden også at give bidrag til internationale humanitære formål, som kan være med til at forbedre vilkår for millioner af mennesker og skabe et håb om en bedre fremtid til glæde for alle og for den internationale udvikling. Det er i 2012 bl.a. sket gennem støtte til Danmarks Indsamlingen. En indsamling, som Fonden har støttet i flere år, da den giver mulighed for at støtte bredt og videre formidles til en lang række humanitære organisationer i Danmark. Almen støtte humanitære formål TORM FONDEN Årsrapport

10 Bestyrelse og sekretariat Der har i 2012 været afholdt 4 bestyrelsesmøder TORM Fondens bestyrelse Flemming Ipsen Formand for TORM A/S Medlem af bestyrelsen fra 2013 Formand fra 2013 Jacob Meldgaard Administrerende direktør, TORM A/S Medlem af bestyrelsen fra 2010 Rasmus Hoffmann Chief engineer Medlem af bestyrelsen i TORM A/S Medlem af bestyrelsen fra 2013 Jytte Hollender General manager, TORM A/S Medlem af bestyrelsen fra 2012 Sekretariat Revisor Ernst & Young Jens Bjergmose Direktør fotos: Thomas Tholstrup TORM FONDEN Årsrapport

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion 09 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning... 3 Tursejlads... 11 Elite og talentafdelingen... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 18 Kapsejlads i Sportsåret 2009... 21 Miljø og planlægning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Dansk handelsflåde vokser fortsat

Dansk handelsflåde vokser fortsat OBS: Kompas bliver digitalt fra 1. september - læs mere på bagsiden. No. 7 Dansk handelsflåde vokser fortsat Nøgletal Antallet af skibe under dansk flag har nået et nyt højdepunkt, viser opgørelse fra

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt. årsrapport 2007

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt. årsrapport 2007 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt årsrapport 2007 007 fakta om 2007 33 forskellige idrætsgrene 1033 danske atleter 133 mio. kr. Samlet omsætning 13 VM-medaljer og 15 EM-medaljer

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Frivilligt arbejde for ansatte

Frivilligt arbejde for ansatte RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Juni 2006 Michael Wulff Frivilligt arbejde for ansatte Samarbejde med private virksomheder Øvrige rapporter i samme serie Den britiske frivilligsektor - Et overblik

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Årsrapport 2013. LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52

Årsrapport 2013. LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52 Årsrapport 2013 LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52 Vi har et erklæret mål om fortsat vækst og om at være et naturligt advokatvalg for erhvervslivet og den offentlige sektor 2 Årsrapport 2013 Indhold

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2014

Repræsentantskabsmøde 2014 Repræsentantskabsmøde 2014 Formand Flemming Knudsens mundtlige beretning Først og fremmest vil jeg gerne ønske os alle sammen tillykke: Tillykke med at vi nu er DIFs tredjestørste specialforbund kun svøm

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense

Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense STIKORDSREFERAT Mødet er ikke båndet. Dette referat er således alene baseret på notater af stikord fra mødet. Derfor kan der være

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 CVR-nr. 10305217 22. maj 2014 Årsrapport 1. april 2013 til 31. marts 2014 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk

Læs mere

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

NOCA Årsberetning 2011

NOCA Årsberetning 2011 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2011 Formand i NOCA, Henrik Jespersen, CorporateVice- President, Fertin, beretter om NOCA-året 2011 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 19. april

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Årsberetning 2000. Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service

Årsberetning 2000. Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service Årsberetning 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service Indhold Bestyrelsens beretning Side 3 Arbejdsmiljøet må ikke drukne i bureaukrati - interview med Peter Bjerregaard

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

HFs årsberetning 2013/2014

HFs årsberetning 2013/2014 HFs årsberetning 2013/2014 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og produktivt på mange fronter. Politisk er fireårsreglen blevet til en femårsregel, og fremdriftsreformen indført

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere