NKT Download NKT 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download"

Transkript

1 NKT 2013 DK Download NKT 2013

2 NKTs univers NKT arbejder med langsigtet, aktivt ejerskab og i 2012 blev 15 års udvikling af NKT Flexibles realiseret med et stort provenu til NKT NKT koncernen NKT er et industrikonglomerat, som består af energikabelvirksomheden NKT Cables, Nilfisk-Advance, der producerer professionelt rengøringsudstyr og Photonics Group, som arbejder med fiberoptik til f.eks. lasere og sensorer. Koncernen har aktiviteter i mere end 100 lande. Styrket kapitalgrundlag I foråret 2012 afsluttede NKT salget af NKT Flexibles, som producerer fleksible undersøiske rør. Køber var amerikanske National Oilwell Varco og salget gav et provenu til NKT på 2 mia. kr. Dermed blev NKTs gæld bragt ned på et niveau, som giver finansielt råderum til at videreudvikle koncernen. Udviklingen i 2012 Omsætningen blev godt 15 mia. kr. Det var et lille fald sammenlignet med året før og skyldes især, at NKT Cables havde en svær start på året. Indtjeningen blev ca. 1 mia. kr., en markant stigning, primært fordi Nilfisk- Advance havde det bedste år nogensinde, ligesom NKT Cables øgede sin indtjening i slutningen af året. I 2013 står NKT rustet til at styrke forretningsområderne yderligere og fokusere på fremtidig indtjening og vækst. Udbytte På generalforsamlingen den 21. marts 2013 foreslår NKTs bestyrelse et udbytte på 8 kr. pr. aktie, hvilket svarer til en samlet udbyttebetaling på ca. 191 mio. kr. Udvikling i aktiekurs 2012 Kr. pr. aktie Jan. NKT Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. OMXC20, omregnet Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Udbytte Beløb i kr OMXC20 CAP (rebased) NKT Holding A/S Foreslået udbytte 2/12

3 NKT tjente i ,6 mia. kr., primært på grund af salget af NKT Flexibles. Ejerne NKT havde ca aktionærer ved udgangen af Heraf var navnenoterede, og det svarer til ca. 84% af aktiekapitalen. ATP er eneste registrerede aktionær med en ejerandel over 5%. Danske aktionærer vurderes at eje 65% af aktiekapitalen og de resterende 35% ejes af udenlandske aktionærer. Aktiekapitalen NKT aktien er noteret på NASDAQ OMX København og er blandt de 30 mest handlede aktier i Danmark. Aktiekursen steg i 2012 med 7% og sluttede året i kurs 203,5 (2011: 190,8). Aktiekapitalen er på 478 mio. kr. og det svarer til 23,9 mio. stk. aktier à 20 kr. NKT har én aktieklasse og ingen aktier har særlige rettigheder. Aktiernes markedsværdi var 4,9 mia. kr. pr. 31. december Hoved- og nøgletal NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT koncernen Beløb i mio. kr Omsætning Organisk vækst -4% 1% 0% 8% 10% 16% -2% 4% EBITDA EBITDA-margin 3,4% 2,0% 11,5% 11,1% 3,8 0,5 6,6% 5,4% Antal ansatte, ultimo /12

4 NKT strategi Powered by NKT Strategien fokuserer på afkast af investeret kapital, drevet af forbedret indtjening, vækst og værdiskabelse Kernen i det aktive ejerskab er værdiskabelse gennem: Vedholdenhed Balanceret risikovillighed Industriel udvikling Evne til at løfte lokal kompetence til mere global forretning Blik for industrikonsolidering Evne til at tiltrække og udvikle de rette ledere og evne til at vurdere rette timing. NKT vurderer, at koncernen med disse rammevilkår stimulerer til en højere værdiskabelse, end en alternativ ejer kan tilbyde. I overensstemmelse med strategien udøver NKT aktivt ejerskab over for virksomheder, hvor NKT er bedste ejer. Læs hele Powered by NKT strategien i NKTs årsrapport 2012 og på nkt.dk NKT har i midtvejs i strategiperioden - revideret Powered by NKT. Den strategiske retning fastholdes, men der er foretaget ændringer i målsætningerne. Megatrends Powered by NKT-strategien bygger på udnyttelse af megatrends som urbanisering, vedvarende energi, vækstmarkeder og bæredygtighed. Koncernens stærke kommercielle og teknologiske platforme er udgangspunkt for nye afsætnings- og forretningsmuligheder. Mål for kapitalstruktur nået NKT har sat tre målsætninger for sin kapitalstruktur for perioden Soliditetsgrad på minimum 30% (2012: 44%) Nettorentebærende gæld i niveauet 2,5x oper. EBITDA (2012: 1,8x) Gearing af egenkapitalen på max. 100% (2012: 33%) Med disse mål opfyldt i 2012, vurderes kapitalomkostninger, kreditværdighed og det finansielle råderum at være optimeret og kan således danne basis for yderligere vækst og udvikling. Ændrede forudsætninger Målsætningerne i Powered by NKT var baseret på, at koncernen i perioden bestod af fire forretningsområder. Salget af NKT Flexibles i foråret 2012 ændrede dermed forudsætningerne for strategien. 4/12

5 NKTs bestyrelse besøgte i 2012 flere af koncernens fabrikker i Kina, her Nilfisk-Advance i Suzhou. Samtidig ser NKT en stadigt stigende usikkerhed om de centrale rammevilkår for koncernens aktiviteter. Desuden er konkurrencen, som virksomhederne oplever i et globalt marked, blevet hårdere og mindre forudsigelig end tidligere. Det tilsammen er baggrunden for den strategiske opdatering. NKTs mission: At skabe værdi ved langsigtet og aktivt ejerskab i forretningsområder, hvor NKT er bedste ejer. Strategiens mål Den strategiske retning i Powered by NKT fastholdes, og NKT fokuserer fortsat på vækst og styrket international tilstedeværelse. Det langsigtede strategiske mål er fremadrettet at nå et afkast af investeret kapital i niveauet 15-20%, men der er ikke opsat en deadline for målets realisering. De seneste år er det blevet stadig sværere at forudse markedsudviklingen, og på den baggrund giver NKT ikke detaljerede finansielle mål for sin strategi. Alle NKTs nuværende forretningsområder skal skabe vækst, operationel gearing og yderligere forbedringstiltag for at realisere målet, og alle initiativer måles i forhold til denne målsætning, som også vil være styrende for kapitalallokering. 5/12

6 På kabelfabrikken i Køln kan tonstunge søkabler opbevares på drejeskiver før udskibning til kunderne. NKT Cables Energikabler der indgår i alt fra nøglefærdige søkabelprojekter over køreledninger til højhastighedstog og standardkabler NKT Cables designer, producerer, markedsfører og sælger energikabler til lav-, mellem, og højspændingsløsninger på det internationale marked. Kabelløsninger NKT Cables har et bredt produktprogram, som er opdelt i fire hovedområder: Electricity Infrastructure: Energikabler og overvågningsudstyr til vindmølleparker og til energianlæg, primært høj- og mellemspændingskabler samt tilbehør Railway: Køreledningssystemer og signalkabler til jernbaner Construction: Bygningskabler, herunder installationskabler og 1kV kabler (lavspænding) Automotive: Ledninger til biler Lang tradition for bæredygtighed NKT Cables udvikler sine søkabler og højspændingsprodukter til at imødekomme det stigende behov for vedvarende energi. Søkabler bruges f.eks. til at lede energi fra havvindmøller til transformerstationer på land. Selskabet blev i 1993 den første kabelproducent, som tilbød blyfri kabler og har i en årrække udbudt kabler uden miljøbelastende materialer som ftalater og PVC. NKT Cables har de senere år fortsat udviklingen ved at tilbyde produkter, hvor der bruges færre knappe ressourcer og hvor kvaliteten bevares. Målet er en materialeudnyttelsesgrad på 96% (2012: 95,5%). NKT Cables har desuden en genbrugsvirksomhed i Stenlille, Danmark, som genanvender kabelskrot. 6/12

7 2012 fakta NKT Cables International tilstedeværelse NKT Cables har fokus på hovedmarkederne i Europa og Kina. Produktion foregår i Danmark, Kina, Norge, Polen, Tjekkiet og Tyskland. I 2012 arbejdede NKT Cables med: Salg fordelt på geografier Kabelfabrikken i Køln Med bygning af en moderne fabrik til produktion af on- og offshorekabler i Køln, Tyskland, har NKT Cables de senere år fokuseret på at flytte, opgradere og optimere produktionsanlægget i Køln. Med fabrikken trådte NKT Cables ind på markedet for søkabler, som er præget af udfordrende tekniske og politiske vilkår. Alt i alt en kompleks situation, hvor det tog længere tid end forventet at nå den høje kapacitetsudnyttelse, som fabrikken præsterede i slutningen af % 24% 26% 7% Danmark Tyskland 30% Østeuropa Asien Øvrige, primært i Europa Opgjort til markedspriser Nyt logistikcenter til søkabler Etableringen af NKT Cables nye søkabel-logstikcenter i dybvandshavnen i Rotterdam, Holland, er næsten afsluttet. Centeret består af to drejeskiver, som hver kan bære mange tusinde tons kabler. Udover at være et midlertidig lager for færdige søkabler fra fabrikken i Køln, giver logistikcenteret mulighed for at samle søkabler på land, så de er skræddersyede til udlægningsskibene. Det reducerer aktiviteterne på havet og gør arbejdet uafhængig af vejrforhold. Anlægget forventes at stå færdig i marts 2013, klar til den nye sæson for kabeludlægninger. Verdens største søkabel NKT Cables har udviklet, produceret og installeret et offshore søkabel med aluminiumsleder og en diameter på 270 mm. for Energinet.dk i Danmark. Det 24,5 km lange kabel, som på installationstidspunktet var verdens største, forbinder Anholt havvindmøllepark til land. Anholt havvindmøllepark bliver Danmarks største med en kapacitet på 400 MW og forventes at stå færdig i slutningen af Salg fordelt på anvendelsesområder 19% 4% 5% 5% Salg fordelt på kunder Electricity Infrastructure Construction 67% Railway Automotive Øvrige Opgjort til std. metalpriser Medarbejdere Omsætning, mio. kr Se NKT Cables interaktive præsentation af kabelløsninger og deres anvendelse på eller i app en NKT Cables solutions. 25% 28% Elselskaber Grossister 47% Industrien Opgjort til std. metalpriser 7/12

8 Højtryksrensere er en vigtig del af sortimentet hos Nilfisk-Advance og sælges både til erhvervsmæssig brug og til private. Nilfisk-Advance Rengøringsudstyr der dækker alt fra gulvrengøringsmaskiner og højtryksrensere til udendørsmaskiner, der kan slå græs og rydde sne Nilfisk-Advance leverer rengøringsudstyr primært til det globale professionelle marked, mens en mindre del af produkterne sælges til private forbrugere. Produkter til ethvert rengøringsbehov Med mere end produkter tilbyder Nilfisk-Advance det bredeste produktprogram i industrien. Det omfatter: Gulvrengøringsmaskiner, der kan feje, vaske, tørre, polere samt rense gulve og tæpper, ligesom nogle også kan slibe gulve Støvsugere til både våd og tør brug Højtryksrensere Udendørsmaskiner, der kan feje, slå græs, rydde sne mv. Stærk miljøprofil Green Meets Clean er Nilfisk-Advances strategi for større bæredygtighed. Nye produkter skal bruge mindre energi, vand og rengøringsmiddel - mens den kendte høje rengøringsstandard bevares. Endelig fokuserer strategien også på miljømæssig korrekt bortskaffelse af brugt rengøringsudstyr. 71% af de produkter, Nilfisk- Advance lancerede i perioden juli 2011 til juni 2012, indeholdt forbedringer på mindst et af områderne nævnt ovenfor. Ressourcebesparende rengøringsudstyr reducerer omkostninger hos kunderne og hjælper dem til en mere miljøvenlig profil. 8/12

9 2012 fakta Nilfisk-Advance Global tilstedeværelse Nilfisk-Advance har egne salgsenheder i 44 lande og et netværk af forhandlere i mere end 70 lande. Dermed sælges produkterne på mere end 100 markeder verden over. Produktion foregår i Brasilien, Danmark, Italien, Kina, Mexico, Tyskland, Ungarn og USA. I 2012 arbejdede Nilfisk-Advance med: Forbedring af kundetilfredshed Nilfisk-Advances strategiske mål er at blive kundernes foretrukne valg. Et afgørende skridt for at nå dertil er at forstå og opfylde kundernes behov for produkter af høj kvalitet og med en god miljøprofil. Nilfisk-Advance måler derfor løbende kundetilfredshed over hele verden og bruger tilbagemeldingerne til at forbedre processer, udvikle nye produkter og til at styrke dialogen med kunderne. Salg fordelt på geografier 13% EMEA Americas 25% 62% Asia/Pacific Etablering af en stærk position på vækstmarkeder Vækstmarkeder, herunder BRIK+MT landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Mexico og Tyrkiet), udgør et stort potentiale for Nilfisk- Advance og industrien for professionelt rengøringsudstyr generelt. I 2012 havde Nilfisk-Advance en vækstrate på 25% i BRIK+MT landene, ligesom der blev investeret i en række salgs- og serviceorganisationer i vækstmarkederne. Et helt nyt showroom og træningscenter i Shanghai, Kina, så dagens lys og her kan kunder og salgspersonale få træning i at bruge og vedligeholde produkterne. Fokus på produktudvikling Konstant produktinnovation er en vigtig konkurrenceparameter for Nilfisk-Advance, som alene i 2012 lancerede 43 nye produkter. Nilfisk-Advance dedikerer årligt 3% af omsætningen til produktudvikling med det primære mål at forbedre anvendelighed og effektivitet, kombineret med miljøforbedringer. Nilfisk-Advance vinder jævnligt priser for sine produkter og modtog i 2012 blandt andet prisen for bedste teknologiske innovation for sin kombinerede fejeog vasketeknologi, CS7000 hybrid-maskinen, på rengøringsmessen China Clean Expo. Salg fordelt på produkter 18% 8% 25% 7% 42% Salg fordelt på kunder Gulvbehandling Støvsugere Højtryksrensere Service Øvrige Medarbejdere Omsætning, mio. kr % Læs mere om bæredygtighed i Nilfisk-Advance på 38% Det kommercielle marked Det industrielle marked Det private marked 51% 9/12

10 Photonics Group Optiske fibre der anvendes til at se med lys i alt fra lasere til temperaturmålingsudstyr indenfor kræftforskning, brandovervågning og olieeftersøgning 2012 fakta Photonics Group Medarbejdere 182 Omsætning, mio. kr. 237 Salg fordelt på produktområder 27% 38% 35% Imaging Sensing Fiberhåndtering Photonics Group: Krystalfibre Fiberbaserede lasere Sensorsystemer Avanceret produktionsudstyr Photonics Group udvikler og producerer teknologisk avancerede produkter til et bredt spektrum af industriområder, bl.a. medico- og olie- og gasudvinding. Produktsortimentet omfatter alt fra basiskomponenter til systemløsninger og avanceret produktudstyr knyttet til samling af optiske fibre. Fiberhåndtering Produkterne inddeles i tre hovedområder: Sensing Imaging: Lyskilder og optisk udstyr, der gør det muligt at se mikroskopiske detaljer. Anvendes især i medico- og halvlederindustrien (mikrochips) Sensing: Langtrækkende målesystemer baseret på optiske fibre. Anvendes i dag især til brandovervågning, temperaturmåling og seismiske målinger i energi-, olie- og gasindustrien Fiberhåndtering: Præcisionsudstyr til fremstilling af fiberrelaterede komponenter og moduler. Anvendes bl.a. i ovennævnte brancher samt i fiberlaser-, forsvars- og teleindustrien. Vigtig brik til innovative løsninger Produkterne fra Photonics Group indgår ofte i udviklingen af helt nye og innovative anvendelser. De er typisk drevet af et behov for bedre udnyttelse af klodens ressourcer, forbedret medicin eller sygdomsbehandling, smartere kommunikationsværktøjer, behov for større forsyningssikkerhed for fødevarer og energi eller øget personsikkerhed. Photonics Group bidrager dermed til en bedre og mere bæredygtig global udvikling. 10/12

11 Koheras Nautilus multi-lasersystem benyttes til seismisk overvågning af oliefelter på havbunden og er state-of-art på området. I 2012 arbejdede Photonics Group med: Se sygdomme på et tidligt stadium Optisk Kohærens Tomografi (OCT) er en ny medicinsk teknologi, der kan vise strukturen på overflader, f.eks. på levende væv, i 3D billeder med høj opløsning. Metoden gør det muligt at se og diagnosticere sygdomme på et meget tidligere stadium end før. OCT anvendes bl.a. i mikroskoper og endoskoper, og Photonics Group leverer flere af komponenterne: Lyskilden SuperK superkontinuum-fiberlaseren fra Photonics Group anvendes som lyskilde i en serie af endoskoper med optical imaging-teknologi. Førende laboratorier afprøver teknologien i screening og behandling af bryst-, hals- og hudkræft. De spændende nye udsigter til at kunne diagnosticere f.eks. diabetes og neurologiske sygdomme ved hjælp af billeder af det indre øje uden komplicerede kirurgiske indgreb bliver bragt et skridt nærmere med OCT. Føleren Photonics Group leverer også unikt fibersplejsningsudstyr til produktion af de fiberoptiske følere i OCT-endoskoper. Udstyret fastgør mikroskopiske linser og spejle til fibrene i endoskopet, som typisk anvendes til undersøgelse for sygdomme som f.eks. spiserørskræft. Mange medicoproducenter har taget løsningen til sig, og der anvendes årligt titusindvis af de færdige produkter i sundhedssektoren. Photonics Groups udstyr, som er førende inden for den akademiske forskning, muliggør endvidere udvikling af den næste generation af OCT-følere med endnu højere billedkvalitet og opløsning. Overvågning af belastning i højspændingskabler Den effekt, som højspændingskabler overfører, begrænses af den opvarmning, som de kan tåle under drift. For at undgå overophedning af kablet arbejder forsyningsselskaberne ofte med en stor sikkerhedsmargin, og kablerne belastes ikke i nærheden af deres teoretiske kapacitet. Photonics Group har udviklet et dynamisk system til kabelovervågning (DCR), som også kan forudsige temperaturudvikling under givne driftsbetingelser. Hvis kablet bliver for varmt, sender DCR en advarsel til kontrolcenteret, som omdirigerer eller reducerer en del af energitransmissionen i kablet. Teknologien vinder stadig større udbredelse i eltransmissionsnet, bl.a. i kabler fra havvindmølleparker for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse. 11/12

12 NKT Holding A/S Vibeholms Allé Brøndby CVR Nr Copyright: NKT marts 2013, Kailow Graphic A/S

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport Årsrapport 2012 Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport NKTs bestyrelse besøgte i begyndelsen af september 2012 koncernens fabrikker i området omkring den kinesiske millionby Shanghai. Indhold Ledelsesberetning

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 Årsrapport 2011 Indhold Koncernledelsens forord 2 Ledelsesberetning Overblik 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Finansiel målopfyldelse 2011 5 Forventninger

Læs mere

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder 2009 årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler til el- og energisektoren

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på 2.981 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Indhold Side Kort fortalt 2007 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til 2008 9 NKTs Building

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014 BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30 Aktionærmagasin 2014 På ARoS i Aarhus afholdt Schouw & Co. i september 2014 et symposium med deltagelse

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013 31. december 2013. årsrapport 2013. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr: 24 93 28 18

Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013 31. december 2013. årsrapport 2013. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr: 24 93 28 18 Beretning Marked og produkter Topsil Semiconductor Anden Materials virksomhedsinformation A/S CVR nr: 24 93 28 18 Påtegninger Regnskab Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013 31. december 2013 årsrapport

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

Årsrapport 2011/2012

Årsrapport 2011/2012 Årsrapport 2011/2012 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2011/12 + 43% + 38% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 På vej 8 Ledelsens beretning 17 Et større globalt aftryk 19 Høj vækst i Indonesien

Læs mere

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1 Årsrapport 2010/2011 Ledelsesberetning / 1 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2010/11 + 5% + 50% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 Kursen er sat 8 Ledelsesberetning 12 Globalt fokus: Dét

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015 CVR nr. 15701315 Resumé: SP Group realiserede for året 2014 et overskud før skat og minoriteter på DKK

Læs mere

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003).

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003). Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2004 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde

Læs mere

Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk BioMar Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens Grene Hydra- Grene Martin s. 6 s. 8 s. 10 s. 12 s. 14 s. 16 Hoved- og nøgletal RESULTATOPGØRELSE

Læs mere