NKT Download NKT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download"

Transkript

1 NKT 2013 DK Download NKT 2013

2 NKTs univers NKT arbejder med langsigtet, aktivt ejerskab og i 2012 blev 15 års udvikling af NKT Flexibles realiseret med et stort provenu til NKT NKT koncernen NKT er et industrikonglomerat, som består af energikabelvirksomheden NKT Cables, Nilfisk-Advance, der producerer professionelt rengøringsudstyr og Photonics Group, som arbejder med fiberoptik til f.eks. lasere og sensorer. Koncernen har aktiviteter i mere end 100 lande. Styrket kapitalgrundlag I foråret 2012 afsluttede NKT salget af NKT Flexibles, som producerer fleksible undersøiske rør. Køber var amerikanske National Oilwell Varco og salget gav et provenu til NKT på 2 mia. kr. Dermed blev NKTs gæld bragt ned på et niveau, som giver finansielt råderum til at videreudvikle koncernen. Udviklingen i 2012 Omsætningen blev godt 15 mia. kr. Det var et lille fald sammenlignet med året før og skyldes især, at NKT Cables havde en svær start på året. Indtjeningen blev ca. 1 mia. kr., en markant stigning, primært fordi Nilfisk- Advance havde det bedste år nogensinde, ligesom NKT Cables øgede sin indtjening i slutningen af året. I 2013 står NKT rustet til at styrke forretningsområderne yderligere og fokusere på fremtidig indtjening og vækst. Udbytte På generalforsamlingen den 21. marts 2013 foreslår NKTs bestyrelse et udbytte på 8 kr. pr. aktie, hvilket svarer til en samlet udbyttebetaling på ca. 191 mio. kr. Udvikling i aktiekurs 2012 Kr. pr. aktie Jan. NKT Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. OMXC20, omregnet Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Udbytte Beløb i kr OMXC20 CAP (rebased) NKT Holding A/S Foreslået udbytte 2/12

3 NKT tjente i ,6 mia. kr., primært på grund af salget af NKT Flexibles. Ejerne NKT havde ca aktionærer ved udgangen af Heraf var navnenoterede, og det svarer til ca. 84% af aktiekapitalen. ATP er eneste registrerede aktionær med en ejerandel over 5%. Danske aktionærer vurderes at eje 65% af aktiekapitalen og de resterende 35% ejes af udenlandske aktionærer. Aktiekapitalen NKT aktien er noteret på NASDAQ OMX København og er blandt de 30 mest handlede aktier i Danmark. Aktiekursen steg i 2012 med 7% og sluttede året i kurs 203,5 (2011: 190,8). Aktiekapitalen er på 478 mio. kr. og det svarer til 23,9 mio. stk. aktier à 20 kr. NKT har én aktieklasse og ingen aktier har særlige rettigheder. Aktiernes markedsværdi var 4,9 mia. kr. pr. 31. december Hoved- og nøgletal NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT koncernen Beløb i mio. kr Omsætning Organisk vækst -4% 1% 0% 8% 10% 16% -2% 4% EBITDA EBITDA-margin 3,4% 2,0% 11,5% 11,1% 3,8 0,5 6,6% 5,4% Antal ansatte, ultimo /12

4 NKT strategi Powered by NKT Strategien fokuserer på afkast af investeret kapital, drevet af forbedret indtjening, vækst og værdiskabelse Kernen i det aktive ejerskab er værdiskabelse gennem: Vedholdenhed Balanceret risikovillighed Industriel udvikling Evne til at løfte lokal kompetence til mere global forretning Blik for industrikonsolidering Evne til at tiltrække og udvikle de rette ledere og evne til at vurdere rette timing. NKT vurderer, at koncernen med disse rammevilkår stimulerer til en højere værdiskabelse, end en alternativ ejer kan tilbyde. I overensstemmelse med strategien udøver NKT aktivt ejerskab over for virksomheder, hvor NKT er bedste ejer. Læs hele Powered by NKT strategien i NKTs årsrapport 2012 og på nkt.dk NKT har i midtvejs i strategiperioden - revideret Powered by NKT. Den strategiske retning fastholdes, men der er foretaget ændringer i målsætningerne. Megatrends Powered by NKT-strategien bygger på udnyttelse af megatrends som urbanisering, vedvarende energi, vækstmarkeder og bæredygtighed. Koncernens stærke kommercielle og teknologiske platforme er udgangspunkt for nye afsætnings- og forretningsmuligheder. Mål for kapitalstruktur nået NKT har sat tre målsætninger for sin kapitalstruktur for perioden Soliditetsgrad på minimum 30% (2012: 44%) Nettorentebærende gæld i niveauet 2,5x oper. EBITDA (2012: 1,8x) Gearing af egenkapitalen på max. 100% (2012: 33%) Med disse mål opfyldt i 2012, vurderes kapitalomkostninger, kreditværdighed og det finansielle råderum at være optimeret og kan således danne basis for yderligere vækst og udvikling. Ændrede forudsætninger Målsætningerne i Powered by NKT var baseret på, at koncernen i perioden bestod af fire forretningsområder. Salget af NKT Flexibles i foråret 2012 ændrede dermed forudsætningerne for strategien. 4/12

5 NKTs bestyrelse besøgte i 2012 flere af koncernens fabrikker i Kina, her Nilfisk-Advance i Suzhou. Samtidig ser NKT en stadigt stigende usikkerhed om de centrale rammevilkår for koncernens aktiviteter. Desuden er konkurrencen, som virksomhederne oplever i et globalt marked, blevet hårdere og mindre forudsigelig end tidligere. Det tilsammen er baggrunden for den strategiske opdatering. NKTs mission: At skabe værdi ved langsigtet og aktivt ejerskab i forretningsområder, hvor NKT er bedste ejer. Strategiens mål Den strategiske retning i Powered by NKT fastholdes, og NKT fokuserer fortsat på vækst og styrket international tilstedeværelse. Det langsigtede strategiske mål er fremadrettet at nå et afkast af investeret kapital i niveauet 15-20%, men der er ikke opsat en deadline for målets realisering. De seneste år er det blevet stadig sværere at forudse markedsudviklingen, og på den baggrund giver NKT ikke detaljerede finansielle mål for sin strategi. Alle NKTs nuværende forretningsområder skal skabe vækst, operationel gearing og yderligere forbedringstiltag for at realisere målet, og alle initiativer måles i forhold til denne målsætning, som også vil være styrende for kapitalallokering. 5/12

6 På kabelfabrikken i Køln kan tonstunge søkabler opbevares på drejeskiver før udskibning til kunderne. NKT Cables Energikabler der indgår i alt fra nøglefærdige søkabelprojekter over køreledninger til højhastighedstog og standardkabler NKT Cables designer, producerer, markedsfører og sælger energikabler til lav-, mellem, og højspændingsløsninger på det internationale marked. Kabelløsninger NKT Cables har et bredt produktprogram, som er opdelt i fire hovedområder: Electricity Infrastructure: Energikabler og overvågningsudstyr til vindmølleparker og til energianlæg, primært høj- og mellemspændingskabler samt tilbehør Railway: Køreledningssystemer og signalkabler til jernbaner Construction: Bygningskabler, herunder installationskabler og 1kV kabler (lavspænding) Automotive: Ledninger til biler Lang tradition for bæredygtighed NKT Cables udvikler sine søkabler og højspændingsprodukter til at imødekomme det stigende behov for vedvarende energi. Søkabler bruges f.eks. til at lede energi fra havvindmøller til transformerstationer på land. Selskabet blev i 1993 den første kabelproducent, som tilbød blyfri kabler og har i en årrække udbudt kabler uden miljøbelastende materialer som ftalater og PVC. NKT Cables har de senere år fortsat udviklingen ved at tilbyde produkter, hvor der bruges færre knappe ressourcer og hvor kvaliteten bevares. Målet er en materialeudnyttelsesgrad på 96% (2012: 95,5%). NKT Cables har desuden en genbrugsvirksomhed i Stenlille, Danmark, som genanvender kabelskrot. 6/12

7 2012 fakta NKT Cables International tilstedeværelse NKT Cables har fokus på hovedmarkederne i Europa og Kina. Produktion foregår i Danmark, Kina, Norge, Polen, Tjekkiet og Tyskland. I 2012 arbejdede NKT Cables med: Salg fordelt på geografier Kabelfabrikken i Køln Med bygning af en moderne fabrik til produktion af on- og offshorekabler i Køln, Tyskland, har NKT Cables de senere år fokuseret på at flytte, opgradere og optimere produktionsanlægget i Køln. Med fabrikken trådte NKT Cables ind på markedet for søkabler, som er præget af udfordrende tekniske og politiske vilkår. Alt i alt en kompleks situation, hvor det tog længere tid end forventet at nå den høje kapacitetsudnyttelse, som fabrikken præsterede i slutningen af % 24% 26% 7% Danmark Tyskland 30% Østeuropa Asien Øvrige, primært i Europa Opgjort til markedspriser Nyt logistikcenter til søkabler Etableringen af NKT Cables nye søkabel-logstikcenter i dybvandshavnen i Rotterdam, Holland, er næsten afsluttet. Centeret består af to drejeskiver, som hver kan bære mange tusinde tons kabler. Udover at være et midlertidig lager for færdige søkabler fra fabrikken i Køln, giver logistikcenteret mulighed for at samle søkabler på land, så de er skræddersyede til udlægningsskibene. Det reducerer aktiviteterne på havet og gør arbejdet uafhængig af vejrforhold. Anlægget forventes at stå færdig i marts 2013, klar til den nye sæson for kabeludlægninger. Verdens største søkabel NKT Cables har udviklet, produceret og installeret et offshore søkabel med aluminiumsleder og en diameter på 270 mm. for Energinet.dk i Danmark. Det 24,5 km lange kabel, som på installationstidspunktet var verdens største, forbinder Anholt havvindmøllepark til land. Anholt havvindmøllepark bliver Danmarks største med en kapacitet på 400 MW og forventes at stå færdig i slutningen af Salg fordelt på anvendelsesområder 19% 4% 5% 5% Salg fordelt på kunder Electricity Infrastructure Construction 67% Railway Automotive Øvrige Opgjort til std. metalpriser Medarbejdere Omsætning, mio. kr Se NKT Cables interaktive præsentation af kabelløsninger og deres anvendelse på eller i app en NKT Cables solutions. 25% 28% Elselskaber Grossister 47% Industrien Opgjort til std. metalpriser 7/12

8 Højtryksrensere er en vigtig del af sortimentet hos Nilfisk-Advance og sælges både til erhvervsmæssig brug og til private. Nilfisk-Advance Rengøringsudstyr der dækker alt fra gulvrengøringsmaskiner og højtryksrensere til udendørsmaskiner, der kan slå græs og rydde sne Nilfisk-Advance leverer rengøringsudstyr primært til det globale professionelle marked, mens en mindre del af produkterne sælges til private forbrugere. Produkter til ethvert rengøringsbehov Med mere end produkter tilbyder Nilfisk-Advance det bredeste produktprogram i industrien. Det omfatter: Gulvrengøringsmaskiner, der kan feje, vaske, tørre, polere samt rense gulve og tæpper, ligesom nogle også kan slibe gulve Støvsugere til både våd og tør brug Højtryksrensere Udendørsmaskiner, der kan feje, slå græs, rydde sne mv. Stærk miljøprofil Green Meets Clean er Nilfisk-Advances strategi for større bæredygtighed. Nye produkter skal bruge mindre energi, vand og rengøringsmiddel - mens den kendte høje rengøringsstandard bevares. Endelig fokuserer strategien også på miljømæssig korrekt bortskaffelse af brugt rengøringsudstyr. 71% af de produkter, Nilfisk- Advance lancerede i perioden juli 2011 til juni 2012, indeholdt forbedringer på mindst et af områderne nævnt ovenfor. Ressourcebesparende rengøringsudstyr reducerer omkostninger hos kunderne og hjælper dem til en mere miljøvenlig profil. 8/12

9 2012 fakta Nilfisk-Advance Global tilstedeværelse Nilfisk-Advance har egne salgsenheder i 44 lande og et netværk af forhandlere i mere end 70 lande. Dermed sælges produkterne på mere end 100 markeder verden over. Produktion foregår i Brasilien, Danmark, Italien, Kina, Mexico, Tyskland, Ungarn og USA. I 2012 arbejdede Nilfisk-Advance med: Forbedring af kundetilfredshed Nilfisk-Advances strategiske mål er at blive kundernes foretrukne valg. Et afgørende skridt for at nå dertil er at forstå og opfylde kundernes behov for produkter af høj kvalitet og med en god miljøprofil. Nilfisk-Advance måler derfor løbende kundetilfredshed over hele verden og bruger tilbagemeldingerne til at forbedre processer, udvikle nye produkter og til at styrke dialogen med kunderne. Salg fordelt på geografier 13% EMEA Americas 25% 62% Asia/Pacific Etablering af en stærk position på vækstmarkeder Vækstmarkeder, herunder BRIK+MT landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Mexico og Tyrkiet), udgør et stort potentiale for Nilfisk- Advance og industrien for professionelt rengøringsudstyr generelt. I 2012 havde Nilfisk-Advance en vækstrate på 25% i BRIK+MT landene, ligesom der blev investeret i en række salgs- og serviceorganisationer i vækstmarkederne. Et helt nyt showroom og træningscenter i Shanghai, Kina, så dagens lys og her kan kunder og salgspersonale få træning i at bruge og vedligeholde produkterne. Fokus på produktudvikling Konstant produktinnovation er en vigtig konkurrenceparameter for Nilfisk-Advance, som alene i 2012 lancerede 43 nye produkter. Nilfisk-Advance dedikerer årligt 3% af omsætningen til produktudvikling med det primære mål at forbedre anvendelighed og effektivitet, kombineret med miljøforbedringer. Nilfisk-Advance vinder jævnligt priser for sine produkter og modtog i 2012 blandt andet prisen for bedste teknologiske innovation for sin kombinerede fejeog vasketeknologi, CS7000 hybrid-maskinen, på rengøringsmessen China Clean Expo. Salg fordelt på produkter 18% 8% 25% 7% 42% Salg fordelt på kunder Gulvbehandling Støvsugere Højtryksrensere Service Øvrige Medarbejdere Omsætning, mio. kr % Læs mere om bæredygtighed i Nilfisk-Advance på 38% Det kommercielle marked Det industrielle marked Det private marked 51% 9/12

10 Photonics Group Optiske fibre der anvendes til at se med lys i alt fra lasere til temperaturmålingsudstyr indenfor kræftforskning, brandovervågning og olieeftersøgning 2012 fakta Photonics Group Medarbejdere 182 Omsætning, mio. kr. 237 Salg fordelt på produktområder 27% 38% 35% Imaging Sensing Fiberhåndtering Photonics Group: Krystalfibre Fiberbaserede lasere Sensorsystemer Avanceret produktionsudstyr Photonics Group udvikler og producerer teknologisk avancerede produkter til et bredt spektrum af industriområder, bl.a. medico- og olie- og gasudvinding. Produktsortimentet omfatter alt fra basiskomponenter til systemløsninger og avanceret produktudstyr knyttet til samling af optiske fibre. Fiberhåndtering Produkterne inddeles i tre hovedområder: Sensing Imaging: Lyskilder og optisk udstyr, der gør det muligt at se mikroskopiske detaljer. Anvendes især i medico- og halvlederindustrien (mikrochips) Sensing: Langtrækkende målesystemer baseret på optiske fibre. Anvendes i dag især til brandovervågning, temperaturmåling og seismiske målinger i energi-, olie- og gasindustrien Fiberhåndtering: Præcisionsudstyr til fremstilling af fiberrelaterede komponenter og moduler. Anvendes bl.a. i ovennævnte brancher samt i fiberlaser-, forsvars- og teleindustrien. Vigtig brik til innovative løsninger Produkterne fra Photonics Group indgår ofte i udviklingen af helt nye og innovative anvendelser. De er typisk drevet af et behov for bedre udnyttelse af klodens ressourcer, forbedret medicin eller sygdomsbehandling, smartere kommunikationsværktøjer, behov for større forsyningssikkerhed for fødevarer og energi eller øget personsikkerhed. Photonics Group bidrager dermed til en bedre og mere bæredygtig global udvikling. 10/12

11 Koheras Nautilus multi-lasersystem benyttes til seismisk overvågning af oliefelter på havbunden og er state-of-art på området. I 2012 arbejdede Photonics Group med: Se sygdomme på et tidligt stadium Optisk Kohærens Tomografi (OCT) er en ny medicinsk teknologi, der kan vise strukturen på overflader, f.eks. på levende væv, i 3D billeder med høj opløsning. Metoden gør det muligt at se og diagnosticere sygdomme på et meget tidligere stadium end før. OCT anvendes bl.a. i mikroskoper og endoskoper, og Photonics Group leverer flere af komponenterne: Lyskilden SuperK superkontinuum-fiberlaseren fra Photonics Group anvendes som lyskilde i en serie af endoskoper med optical imaging-teknologi. Førende laboratorier afprøver teknologien i screening og behandling af bryst-, hals- og hudkræft. De spændende nye udsigter til at kunne diagnosticere f.eks. diabetes og neurologiske sygdomme ved hjælp af billeder af det indre øje uden komplicerede kirurgiske indgreb bliver bragt et skridt nærmere med OCT. Føleren Photonics Group leverer også unikt fibersplejsningsudstyr til produktion af de fiberoptiske følere i OCT-endoskoper. Udstyret fastgør mikroskopiske linser og spejle til fibrene i endoskopet, som typisk anvendes til undersøgelse for sygdomme som f.eks. spiserørskræft. Mange medicoproducenter har taget løsningen til sig, og der anvendes årligt titusindvis af de færdige produkter i sundhedssektoren. Photonics Groups udstyr, som er førende inden for den akademiske forskning, muliggør endvidere udvikling af den næste generation af OCT-følere med endnu højere billedkvalitet og opløsning. Overvågning af belastning i højspændingskabler Den effekt, som højspændingskabler overfører, begrænses af den opvarmning, som de kan tåle under drift. For at undgå overophedning af kablet arbejder forsyningsselskaberne ofte med en stor sikkerhedsmargin, og kablerne belastes ikke i nærheden af deres teoretiske kapacitet. Photonics Group har udviklet et dynamisk system til kabelovervågning (DCR), som også kan forudsige temperaturudvikling under givne driftsbetingelser. Hvis kablet bliver for varmt, sender DCR en advarsel til kontrolcenteret, som omdirigerer eller reducerer en del af energitransmissionen i kablet. Teknologien vinder stadig større udbredelse i eltransmissionsnet, bl.a. i kabler fra havvindmølleparker for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse. 11/12

12 NKT Holding A/S Vibeholms Allé Brøndby CVR Nr Copyright: NKT marts 2013, Kailow Graphic A/S

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 I 1 6 Generalforsamling 2016 I 2 Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse Nilfisk NKT Cables NKT Photonics Accelerate Vækst Konsolidering af markedsledende position Udvalgte initiativer: Investering

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

DANSK AKTIONÆRFORENING

DANSK AKTIONÆRFORENING 1. april 2014 I 1 DANSK AKTIONÆRFORENING 1. april 2014 1. april 2014 I 2 125 års historie med innovation og entrepreneurship 891 NKTs MISSION At skabe værdi ved udøvelse af langsigtet og aktivt ejerskab

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING

NKT GENERALFORSAMLING 21. marts 2013 I 1 NKT GENERALFORSAMLING 21. marts 2013 21. marts 2013 I 2 Solid nedbringelse af gæld Nettorentebærende gæld 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Q1-09 Q2-09 Q3-09

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING

NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 I 1 NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 25. marts 2014 I 2 2013 i NKT Bestyrelse Ny struktur i NKT Direktørskifte i Nilfisk-Advance Effektiviseringsprogram i NKT Cables NKT Holding Betydelige

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING [Slide nr.] [1 Forside] [2 - Koncernstruktur] På det ydre ser NKT nok ud, som det plejer. En koncern med en bestyrelse, fællesfunktioner og tre forretningsområder.

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING [slide nr.] [1] Kære aktionærer. Velkommen til NKTs generalforsamling. 2013 var et år med forandringer. Vi sagde for et år siden - i dette forum - farvel

Læs mere

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport Årsrapport 2012 Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport NKTs bestyrelse besøgte i begyndelsen af september 2012 koncernens fabrikker i området omkring den kinesiske millionby Shanghai. Indhold Ledelsesberetning

Læs mere

NKT generalforsamling

NKT generalforsamling NKT generalforsamling 23. marts 2011 NKT generalforsamling 23. marts 2011 1 Udvikling i koncernens operationelle driftsresultat mdkk Løbende 12 måneder, LTM 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 760

Læs mere

NKT generalforsamling 2013

NKT generalforsamling 2013 NKT generalforsamling 2013 Jeg havde gerne set at omsætningen havde været 25 milliarder kr., og at overskuddet havde været væsentligt højere - men det satte recessionen en stopper for! NKT GENERALFORSAMLING

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING [1 - Forside] Endnu engang hjertelig velkommen. [2 - Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse] 2015 har været et travlt og udfordrende år for

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 I 1 6 Generalforsamling 2017 I 2 NKT-aktiens positive udvikling DKK 600 550 Stigning i 2016 40% Stigning siden GF 2016 til i dag 36% 500 450 400 350 300 250 200 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt

Læs mere

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 21. september 2016 Meddelelse nr. 45 INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

Læs mere

NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand

NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand Aktivt ejerskab 2012 1 NKT koncernen 2011 Christian Kjær, bestyrelsesformand Timing har været altafgørende ved vores køb og salg af virksomheder. I NKTs nyere historie har vi gentagne gange set, at dygtig

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

2011-2015 NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13%

2011-2015 NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13% POWERED BY NKT 2011 dansk NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles 3 Photonics group 20% EBItdA-margin 2015 strategi 2011-2015 Koncernens mål for 2015 er at nå 16 mia kr. i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 ÅRSRAPPORT 2011 Indhold Koncernledelsens forord 2 Ledelsesberetning Overblik 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Finansiel målopfyldelse 2011 5 Forventninger

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber

NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber Selskabsmeddelelse 18. september 2017 Meddelelse nr. 19 NKT A/S Vibeholms Allé 25 DK-2605 Brøndby Denmark T: +45 43 48 20 00 www.nkt.com CVR 62725214 NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 8. november 2012 Meddelelse nr. 20 1/18 Delårsrapport 3. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 3. kvartal 2012 vil foregå som audiocast, inkl. telekonference, og kan følges på www.nkt.dk.

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 Årsrapport 2011 Indhold Koncernledelsens forord 2 Ledelsesberetning Overblik 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Finansiel målopfyldelse 2011 5 Forventninger

Læs mere

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles NKT koncernen Photonics Group NKT Cables Side 1 Nilfisk-Advance NKT Flexibles NKT Flexibles Side 2 NKT Flexibles Side 3 NKT Flexibles Side 4 NKT Flexibles Side 5 Superporto do Açu NKT Flexibles Side 6

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Strategi 2011-2015. powered by nkt

Strategi 2011-2015. powered by nkt Dansk Strategi 2011-2015 powered by nkt NKT Holding A/S Strategi 2011-2015 Indhold 2 / 18 Indhold Strategi 2011-2015 - Powered by NKT Powered by NKT... 3 NKT Cables... 7 Nilfisk-Advance... 10 Photonics

Læs mere

Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden. Globale forandringer

Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden. Globale forandringer Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden Globale forandringer 1 NKT har været tilbageholdende med gældsætning og det drager vi fordel af nu Vi bruger krisen til noget positivt og forbereder os på at

Læs mere

FORMANDENS BERETNING. [Slide] [Forside] Kære aktionærer, endnu engang hjertelig velkommen.

FORMANDENS BERETNING. [Slide] [Forside] Kære aktionærer, endnu engang hjertelig velkommen. FORMANDENS BERETNING [Slide] [Forside] Kære aktionærer, endnu engang hjertelig velkommen. [NKT-aktiens udvikling i 2016] 2016 har været et godt år for NKT-aktien. For helåret steg aktien med 40%, og inklusive

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal NKT Holding A/S, Delårsrapport 1. kvartal 22. maj, Meddelelse nr. 11 Indhold Ledelsesberetning Hovedbudskaber 2 Hoved- og nøgletal 3 Koncernen 4 - NKT Cables 8 - Nilfisk-Advance

Læs mere

Delårsrappor t 2. kvar tal 2009

Delårsrappor t 2. kvar tal 2009 Delårsrapport 2. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 25. AUGUST 2009, MEDDELELSE NR. 12 Med en omsætning på 3.144 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 294 mdkk i 2. kvartal 2009 er resultatet på

Læs mere

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder 2009 årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler til el- og energisektoren

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen NKT Holding A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K NKT Allé 1 DK-2605 Brøndby Telefon 43 48 20 00 Telefax 43 96 18 20 www.nkt.dk e-mail nkt.holding@nkt.dk Den 15. marts 2000 Intel køber

Læs mere

Et stærkere NKT. NKT koncernen består af: Photonics Group Producerer fiberlasere, krystalfibre og fiberbaseret måleudstyr

Et stærkere NKT. NKT koncernen består af: Photonics Group Producerer fiberlasere, krystalfibre og fiberbaseret måleudstyr Et stærkere NKT NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler til el- og energisektoren

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

Økonomi og markeder i 2007 Finansanalytikerforeningens nytårsmiddag, januar 2007. Thomas Thygesen, BankInvest Strategi

Økonomi og markeder i 2007 Finansanalytikerforeningens nytårsmiddag, januar 2007. Thomas Thygesen, BankInvest Strategi Økonomi og markeder i 2007 Finansanalytikerforeningens nytårsmiddag, januar 2007 Thomas Thygesen, BankInvest Strategi Niveau 1: strukturel analyse 10-20 års framework 2-3 års forecast 6 måneders prognose

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2003

KVARTALSRAPPORT 2/2003 KVARTALSRAPPORT 2/2003 Kvartalsrapport 2/2003 - Fondsbørsmeddelelse nr. 18 Indhold Hovedtal og overblik 1 Koncernberetning 2 Koncernstruktur pr. 1. august 2003 2 Forventninger til 2003 3 NKT Aktien 3 Selskaber

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 NKT Holding A/S 11. maj 2011 Meddelelse nr. 8 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2011 1 / 19 INDHOLD...SIDE Resumé... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Ledelsesberetning... 3 Forventninger til 2011... 6

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Strategi 2008-2012. Building Power

Strategi 2008-2012. Building Power Strategi 2008-2012 Building Power Indhold 2 3 4 4 5 6 6 7 8 10 13 16 18 20 Status medio 2007 Udbygning af den hidtidige strategi NKTs forretningsmæssige fundament Tankesæt Koncernstruktur Ejerstruktur

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1/2003

KVARTALSRAPPORT 1/2003 KVARTALSRAPPORT 1/2003 Indhold Hovedtal og resumé 1 Uddybning af 1. kvartals resultater 2 Forventninger til 2003 2 Koncernstruktur pr. 1. april 2003 2 NKT aktien 3 Selskaber NKT Cables 4 Nilfisk-Advance

Læs mere

Markedet i dag. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09

Markedet i dag. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09 Markedet i dag Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09 AGENDA Det økonomiske forår Sommervejret er mere usikkert Den globale og danske kriseterapi Vækst i krisetider - mange kan

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2012

Delårsrapport 2. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 2. kvartal 2012 24. august 2012 Meddelelse nr. 19 1/19 Delårsrapport 2. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 2. kvartal 2012 vil foregå som audiocast, inkl.

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Indhold Side Kort fortalt 2007 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til 2008 9 NKTs Building

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS Side 1 28 :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: NKT generalforsamling 2014 (00.01 - Jens Due Olsen) Jamen så vil jeg gerne byde god eftermiddag, og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 26. januar 2017

Generalforsamling 26. januar 2017 Generalforsamling 26. januar 2017 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden.

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden. NKT Generalforsamling 2013 Film: Verden omkring os er i rivende forandring. Overalt flytter befolkningen mod byerne, som hvert år vokser med millioner af mennesker. Shanghai i Kina. På få år har byen bredt

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 16-May-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Væksten i Brasilien fortsatte den negative udvikling i 4. kvartal

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

NKT Generalforsamling den 29. marts 2012

NKT Generalforsamling den 29. marts 2012 NKT Generalforsamling den 29. marts 2012 Bestyrelsesformand Christian Kjær Velkommen til NKT's generalforsamling, både til dem, der er aktionærer, og dem som er inviteret med aktionærerne og dem, som ikke

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles Kommunikation af forandringer NOV Flexibles Fra kabler til fleksible rør-systemer I Etableret i 1995 som en del af NKT Cables I Etableret som selvstændigt selskab i 1999 - NKT Flexibles I Producerer fleksible

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Side 1 af 5 FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Slide 4 - Årsrapportering Årsrapporten for 2013 og CSR-rapporten for 2013 har været tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Generalforsamling 28. august 2006

Generalforsamling 28. august 2006 Generalforsamling 28. august 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten,

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter Velkommen til Generalforsamling 2014/15 10. december 2015 IDA Mødecenter Ambu AuraGain 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning 2. Årsrapport og koncernregnskab 3. Anvendelse af årets overskud 4. Bestyrelsens

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Torsdag den 5. december 2013 Page 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Page 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund Jørgen Tang-Jensen

Læs mere