Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:"

Transkript

1 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække pocet fa Hvis ma vil lægge 5% til 600, så ka det gøes ved at udege, hvo meget 5% af 600 e lig med og lægge det til det opidelige beløb: 5 00 ( ) = ,5 = ,5 = 600,5 = 690 Vi sige, at 600 e blevet femskevet med,5, og,5 beteges femskivigsfaktoe. Hvis ma vil tække 5% fa 600, så ka det ske ved at udege, hvo meget 5% af 600 e lig med og tække det fa det opidelige beløb: 5 00 ( ) = ,5 = 600 0,5 = 600 0,85 = 50 I dette tilfælde e femskivigsfaktoe lig med 0,85. Oveståede eksemple atyde, at vi ka agive e geeel fomel fo tilfældee, hvo ma ete lægge e pocet til et tal elle tække e pocet fa et tal: Sætig Hvis de lægges e ete til e begydelsesvædi B, så fås slutvædie S ved: () S = ( + ) B Rete e det kommatal, som svae til de give pocet. Fomle dække også ove tilfældet, hvo ma tække e pocet fa et tal, idet ma da bae ege egativ! Faktoe + kaldes femskivigsfaktoe og beteges også udetide med bogstavet F. 8BEksempel 2 Befolkigstallet i e by e vokset fa 345 til 420. Hvo mage pocet e befolkigstallet vokset med? Løsig: Vi idse, at 345 svae til begydelsesvædie, mes 420 svae til slutvædie og at e ubekedt. Defo isolees i fomle (): S S S = ( + ) B B = + B =

2 Idsættes tallee fås, at befolkigstallet e vokset med 2,7%: S 420 = = =, 27 = 0, 27 = 2, 7% B 345 9BEksempel 3 E fakke e edsat med 30% og koste u 626,50 k. Hvo meget kostede fakke fø de blev sat på udsalg? Løsig: Det e oplagt, at det e begydelsespise, som e ubekedt. Defo isolee vi B i fomle (): S S = ( + ) B = B + Da de tækkes 30% fa, e = 30% = 0,30 fås følgede: B S 626,50 626,50 = = = = + + ( 0,30) 0, så føpise va altså 895 k. 4B2. Retefomle Det smate ved at gage med e femskivigsfakto, å ma øske at lægge e pocet til elle tække e pocet fa e, at hvis ma skal gøe det getage gage, så opå ma e gaske væsetlig bespaelse i fohold til de gamle skolemetode, hvo ma både skal gage og lægge til. På figue edefo ha vi e situatio, hvo vi skal lægge etee,, og til é efte é Vi se, at slutesultatet S 4 staks ka udeges ved at gage med poduktet af femskivigsfaktoee: S4 = (+ ) ( + 2) ( + 3) ( + 4) B. Hvis vi specielt ha, at de lægges de samme ete til et statbeløb på K 0 i alt gage, så få vi umiddelbat de såkaldte etefomel, som give et udtyk fo slutbeløbet K efte de etetilskivige: styk K = ( + ) ( + ) ( + ) K K = K ( + ) 0 0 2

3 Sætig 4 (Retefomle) Hvis et statbeløb K 0 tilskives ete efte hve temi, fås følgede udtyk fo slutbeløbet K efte i alt temie: (2) K = K0 + ( ) 0BEksempel 5 Kut idsætte 400 k. på e bakbog til 5% i ålig ete. Hvo meget e beløbet vokset til efte 2 å? Løsig: Vi beytte etefomle: K = K ( + ) = 400 ( + 0,05) = 400,05 = 78,34 Så beløbet e vokset til 78, 34 k. BEksempel 6 Omsætige i e viksomhed e på 5 å vokset fa 67 mill. k. til 2 mill k. a) Hvo mage pocet e idtjeige vokset med i hele peiode? b) Hvo meget e de geemsitlige ålige pocetvise vækst i omsætige? Løsig: a) He skal vi beytte fomel (). Sammelig med eksempel 2. S 2 mill. = = =,806 = 0,806 = 80, 6% B 67 mill. så svaet e, at omsætige e steget med 80,6% i hele peiode. b) Dee opgave ka løses ved bug af etefomle, idet ma ka opfatte det som om at statbeløbet på de 67 mill. k. stå til e fast ete i 5 å, og det blive til 2 mill. k. De søgte geemsitlige ete e da etop. Vi omskive etefomle: K K K K = K0( + ) = ( + ) = + = K0 K0 K0 og idsætte vædiee: 2 mill. = K = = = = K 67 mill. 0 5,25 0,25 2,5% så i geemsit e omsætige vokset med 2,5% p. å i de omtalte peiode! 2BBemækig 7 I opgave 6 obsevee ma, at ma ikke få de geemsitlige ålige pocetvise vækst ved at dividee de pocetvise vækst ove alle fem å med 5. Det skyldes, at ma i så fald ikke ville tage højde fo etes ete! 3

4 3BEksempel 8 Befolkigstallet i e ameikask by e de sidste te å vokset med 3,5% p. å og e u oppe på Hvo mage å vil det tage fø befolkigstallet å , hvis udviklige fotsætte? Løsig: Det e oplagt, at vi ka beytte etefomle, da det e de samme pocet, som tilskives flee å efte hiade. De ubekedte e he atallet af å,. Fo at løse dette poblem, må vi ty til logaitme: K = K0 ( + ) = ( + 0, 035), 25 =, log(, 25) log (,25) = log(,035 ) = 6,49 = log(, 035) Efte 7 å vil millioe altså væe passeet, hvis udviklige fotsætte! 5B3. Femskivigsfaktoe i foskellige peiode Nå ma ha at gøe med ete ove foskellige peiode, ka vi også tale om femskivigsfaktoe fo foskellige peiode. På edeståede figu tilskives ete p. temi. Rete ove temie beteges med. Det give følgede sammehæg mellem og : + = (+ ), så vi ha: Sætig 9 Sammehæge mellem femskivigsfaktoe F = + fo é temi og de tilhøede femskivigsfakto F = + fo temie e følgede: (3) F = F + = (+ ) 4BEksempel 0 Betia købe et TV på afbetalig. Det oplyses, at de måedlige ete e 2,4%. Hvad svae det til i ålig ete? 4

5 2 2 Løsig: Ifølge bemækig 6 ha vi + = (+ ) , hvomed = ( + ) = ( + 0,024) =,024 = 0,329 = 32,9% så det svae altså til e ålig ete på 32,9%. 6B4. Geemsitlig ete Det sidste vi skal se på i dee omgag e geemsitlig ete. Hvis etee i hve temi ha væet heholdsvis, 2,,, hvad ha de geemsitlige ete p. temi da væet? Fo at løse dette poblem skal vi ige tæke i femskivigsfaktoe: Poduktet af de femskivigsfaktoe høede til de geemsitlige ete på skal væe lig med poduktet af femskivigsfaktoee høede til de foskellige ete: styk ( + ) ( + ) ( + ) = ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) = ( + ) ( + ) ( + ) + = ( + ) ( + ) ( + ) Sætig Hvis ete i føste temi e, i æste temi e 2,..., i te temi e, så e de geemsitlige ete p. temi givet ved fomle (4) + = ( + ) ( + 2) (+ ) 5BEksempel 2 Stee eje ogle aktie. Hvet å i peiode fa 200 til 2006 e dees vædi vokset med heholdsvis 8%, 8%, 38%, 2% og 4%. Bestem hvo meget aktiee e vokset med i geemsit p. å. Løsig: Vi beytte fomle i (4): + = ( + ) ( + ) ( + ) ( ( 0,8)) ( 0, 08) ( 0,38) ( ( 0, 02)) ( 0,4) 2 = = 5 0,82,08,38 0,98,4 =,064 Altså e de geemsitlige ålige væditilvækst lig med =,064 = 0,064 = 6,4%. 5

6 2BOpgave 6BOpgave I det følgede skal du a) Lægge 3% til 430 k. b) Tække 56% fa 200 k. c) Lægge 7% til 4300 k. d) Tække 0,9% fa 33,457 kg 7BOpgave 2 Løs edeståede opgave. a) Momse e i dag 25%. Pise fo e takto ikl. moms e k. Hvad va pise ude moms? b) E befolkig e på otte å steget med 3% og e blevet til pesoe. Hvo mage va de fo otte å side? c) I e adioaktiv kilde e stålige aftaget med 87% og aktivitete e u Bq. Hvo sto va aktivitete fa state, eget i Bq? 8BOpgave 3 Et Va Gogh malei e på e ække å vokset i vædi fa k. til k. Hvo mage pocet e dets vædi vokset med? 9BOpgave 4 Et TV-pogam havde sidste å et seetal på I å ses pogammet ku af Hvo meget e faldet på i pocet? 20BOpgave 5 Et beløb på 600 k. idsættes på e koto til 8,5% i ålig ete. Hvo meget blive beløbet til på 50 å? 2BOpgave 6 Fo 4 å side idsatte Pe et beløb på 6000 k. og ha hæve u 2377 k. Hvo meget ha de ålige ete væet? 22BOpgave 7 Fem å i tæk e tilskuetallet til e klub i Supelige faldet med 0% p. å, og e u ede på Hvo stot va tilskuetallet fo fem å side? 6

7 23BOpgave 8 E aktie vokse med 2% hvet å i 4 å. Statkuse va 780. Hvad e kuse efte de 4 å? 24BOpgave 9 Et hus i det ide Købehav e på 7 å steget i vædi fa k. til k. Hvo meget e det steget med i pocet p. å? (Atag samme pocet hvet å). 25BOpgave 0 Hvo lag tid skal et beløb på 5000 k. stå på e koto til 4,5% i ålig ete fo at det blive til 000 k.? 26BOpgave Et beløb på 3000 k. blive til 4355 k. på 6 å. Hvad ha de ålige ete væet? 27BOpgave 2 I 999 va de i e lille by i alt 2300 idbyggee. I de æste te å voksede befolkigstallet åligt med 3%. a) Hvo mage idbyggee va de så i å 2002? b) Hvoå vil idbyggetallet å 4000, hvis ma stille de pogose, at idbyggetallet fotsætte med at vokse med 3% p. å? 28BOpgave 3 a) Hvad svae e ålig ete på 30% til i måedlig ete? b) Hvad svae e måedlig ete på 3,8% til i ålig ete? 29BOpgave 4 E bak give de føste te å e ete på 5,50% p. å, de æste 4 å give de e ete på,85% p. å. Hvad ha de geemsitlige ålige ete væet i syvåspeiode? Agiv esultatet med 2 decimale. 30BOpgave 5 Vædie af et sjældet malei vokse på 0 å fa k. til k. a) Hvo mage pocet e maleiets vædi steget på de 0 å? b) Hvad svae det til i geemsitlig ålig pocetvis stigig? 7

8 3BOpgave 6 De føste te å voksede vædie af e aktie med heholdsvis 3%, 23% og 34%. Det æste å faldt akties vædi med 7%. Hvo mage pocet e aktie vokset med i geemsit p. å? 32BOpgave 7 Vædie af e sjælde møt vokse på å med 78%. Hvad e de geemsitlige ålige pocetvise væditilvækst? Hjælp: Bestem føst femskivigsfaktoe fo alle å. Hvad e femskivigsfaktoe svaede til å? 33BOpgave 8 (svæ) Fo te å side udtalte diektøe i et fima, at fimaet som målsætig havde at øge si vædi med i geemsit 0% p. å i e femåig peiode. De føste 3 å ha fimaet ku øget si vædi med 4,5% p. å. Hvo meget skal fimaet i geemsit øge si vædi med de sidste to å, fo at å sit mål? Hjælp: Beyt sætig og opstil e ligig! 34BOpgave 9 E vae på udsalg e edsat med e bestemt pocet. Hvad e mest fodelagtigt fo købee, hvis ha kue bestemme: At momse føst lægges til og abatte deefte tækkes fa elle omvedt? 8

9 7BLøsige Opgave : a) 563 k. b) 88 k. c) 933 k. d) 33,56 kg Opgave 2: a) k. b) pesoe c) Bq Opgave 3: 3,5% Opgave 4: 33,% Opgave 5: k. Opgave 6: 9,5% Opgave 7: tilskuee Opgave 8: kus 227 Opgave 9: 4,6% Opgave 0: 8 å Opgave : 6,4% Opgave 2: a) 253 idbyggee b) i å 208 Opgave 3: a) 2,2% b) 56,4% Opgave 4: 3,40% Opgave 5: a) 50% b) 9,6% Opgave 6:,5% Opgave 7: 5,4% Opgave 8: 8,8% 9

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2 Hvad e matematik? B, i og ISBN 978 87 766 494 3 Pojekte: Kapitel Pojekt.3 Lieæe Iteatiospocesse Idhold 1. Idledig... 1 2. Lieæ iteatio... 2 2.1 Lieæ vækst... 2 2.2 Ekspoetiel vækst... 2 2.3 Foskudt ekspoetiel

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /20 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q 3, 45926535 8979323846 2643383279 50288497 693993750 5820974944 592307864 0628620899 8628034825 34270679 82480865 3282306647 0938446095 505822372 535940828 4874502 84027093 85205559 6446229489 549303896

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

I dette tillæg skal vi se på almindelig procentregning. Der er forskellige typer opgaver, der kan stilles, og vi vil behandle dem systematisk.

I dette tillæg skal vi se på almindelig procentregning. Der er forskellige typer opgaver, der kan stilles, og vi vil behandle dem systematisk. I dette tillæg skal vi se på almindelig procentregning. Der er forskellige typer opgaver, der kan stilles, og vi vil behandle dem systematisk. 0B1. Omregning mellem procenter og kommatal Ordet procent

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede?

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede? Er det e aturlov at amiosyrer er vestredrejede? Aja C. Aderse, Axel Bradeburg og Tuomas Multamäki (NORDITA) Stort set samtlige amiosyrer fides i to udgaver (eatiomere) e vestre og e højredrejet (se figur

Læs mere