Her beskrives den del af projektet, hvis formål er at klarlægge forekomsten af alkohol og andre stoffer i trafikken i Danmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her beskrives den del af projektet, hvis formål er at klarlægge forekomsten af alkohol og andre stoffer i trafikken i Danmark."

Transkript

1 DRUID Kørsel under påvirkning af narkotika, alkohol og medicin I Danmark bliver trafikanter dræbt i trafikken hvert år. Det skønnes, at en fjerdedel af disse kunne have reddet livet, hvis der ikke blev kørt spirituskørsel. At køre med spiritus i blodet, er åbenlyst risikabelt. Dels er ens reaktionstid forøget, når man har indtaget alkohol, og dels er ens dømmekraft svækket, så man kan have vanskeligt ved at vurdere det, der sker i trafikken. Det samme gælder i forskelligt omfang ved at køre med stoffer i blodet, det vil sige medicin og narkotika. Blot ved vi langt mindre om, ved hvilke koncentrationer af disse stoffer, køreevnen svækkes. Kørsel med stoffer og alkohol i blodet er ikke kun et dansk problem. Derfor er DTU Transport gået sammen med 36 forskningsinstitutter over hele Europa i et EU finansieret samarbejde om alkohol og andre psykoaktive stoffer i trafikken. DRUID projektet (Driving under the influence of drugs, alcohol and other psychoactive substances, eller på dansk: Kørsel under påvirkning af alkohol, narkotika og medicin) har til formål at undersøge problemet med kørsel under påvirkning af alkohol og andre stoffer og komme med forslag til begrænsning af denne kørsel. Dette foregår ved at tilvejebringe et solidt videnskabeligt grundlag om kørsel under påvirkning og præsentere det for de europæiske politikere og beslutningstagere. DRUID er et integreret europæisk forskningsprojekt med deltagelse af en række trafikforskere som i fællesskab har indsamlet og analyseret data. Her beskrives den del af projektet, hvis formål er at klarlægge forekomsten af alkohol og andre stoffer i trafikken i Danmark. Forekomst af alkohol og andre psykoaktive stoffer hos bilister i trafikken i Danmark. SAMMENDRAG Forfattere: Tove Hels og Inger Marie Bernhoft, Danmarks Tekniske Universitet, DTU Transport. Analyseresultater: Kirsten Wiese Simonsen og Anni Steentoft, Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut, Retskemisk afdeling Indledning I Danmark er forekomsten af alkohol og andre psykoaktive stoffer i trafikken blevet undersøgt af DTU Transport i samarbejde med Nordjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi og Midt og Vestsjællands Politi. Politiet har målt bilisternes promille ved hjælp af et alkometer, og DTU Transport har indsamlet spytprøver fra førere af person og varevogne, som har været tilfældigt udvalgt. Prøverne blev opbevaret i laboratorierne på fire udvalgte hospitaler og senere analyseret af Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut, Retskemisk afdeling, der også var partner i DRUID projektet. Der blev indsamlet prøver forskellige steder i landet for at få et så sikkert estimat som muligt af den virkelige forekomst af alkohol og stoffer i trafikken. Prøverne blev indsamlet systematisk på forskellige tidspunkter af døgnet og ugen samt på forskellige vejtyper. I alt blev der indsamlet 3002 spytprøver flest i Nordjylland, hvor befolkningen i forsøgsområdet er størst færrest på Sjælland, hvor befolkningen i forsøgsområdet er mindst. 1

2 Beskrivelse af prøvetagningen i forbindelse med vejkontrollerne Undersøgelsen blev gennemført i perioden 1. marts 2008 til 31. maj 2009, gennem ét år i hver politikreds, idet der forinden var gennemført en mindre pilotundersøgelse. Tilfældigt valgte person og varebiler blev stoppet af politiet, hvorefter DTU ansatte varetog indsamling af oplysninger om føreren af køretøjet samt af en spytprøve. Det var frivilligt og anonymt for bilisterne at deltage i undersøgelsen. Et team bestående af to DTU ansatte samarbejdede med politiet under vejkontrollerne. Politiet stoppede en bilist og foretog en alkoholtest på vedkommende. Hvis alkoholtesten viste en ulovligt høj alkoholkoncentration, blev bilisten tiltalt for spirituskørsel og kørt til stationen, hvor en læge efterfølgende tog en blodprøve. Forinden spurgte politiet bilisten, om vedkommende ville medvirke til DRUID projektet. Hvis bilisten accepterede, blev der taget en spytprøve og vedkommende fik information om DRUIDprojektet. Politiet gav desuden DRUID personalet resultatet af alkoholtesten, der blev noteret i interviewet. Hvis bilistens alkoholpromille var 0 eller under den lovlige grænse, spurgte politiet på samme måde som ovenfor beskrevet, om vedkommende ville afgive en spytprøve til et forskningsprojekt. Hvis bilisten accepterede, henvendte han sig til DTU personalet som indsamlede spytprøven, informerede om DRUIDprojektet og gennemførte interviewet. Såvel prøven som interviewet blev forsynet med den samme unikke stregkode. På denne måde sikredes anonymitet samtidig med at man kunne koble interviewdata sammen med resultaterne af spytprøveanalysen. Politiet gav DTU personalet resultatet af alkoholtesten, som blev noteret i interviewet. Alle spytprøver blev opbevaret i en køleboks og blev efter vejkontrollen afleveret på det nærmeste samarbejdende hospital. Her blev den opbevaret i dybfryser på laboratoriet. Med jævne mellemrum blev spytprøver fra alle laboratorierne afhentet og transporteret på is til Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut, Retskemisk afdeling for analyse. Alle interviewene blev sendt til DTU umiddelbart efter den pågældende vejkontrol. Detaljerede oplysninger om prøver og metoder Stikprøverne blev fordelt på årstid, ugedag (hverdag eller weekend) og tidspunkt på dagen (4 10, 10 16, 16 22, 22 04) i henhold til fordelingen af alvorligt tilskadekomne bilister på årstid, dag og tidspunkt på dagen i perioden I tabel 1 og 2 ses fordelingen af stikprøverne i forhold til hvordan det samlede trafikvolumen fordeler sig. Tabel 1: Fordeling af trafikanter efter kvartal (Samlet antal stikprøver (N) = 3030) KVARTAL DEL AF TOTALE ANTAL STIKPRØVER DEL AF SAMLEDE TRAFIKVOLUMEN januar marts 0,351 0,237 april juni 0,238 0,269 juli september 0,228 0,254 oktober december 0,183 0,241 2

3 Tabel 2: Fordeling af tafikanter efter DRUID tidsperiode (N=3030) DRUID tidsperiode DEL AF TOTALE ANTAL STIKPRØVER DEL AF SAMLEDE TRAFIKVOLUMEN 1. man. fre., 04:00 09:59 0,165 0,22 2. man. fre., 10:00 15:59 0,227 0,31 3. man. fre., 16:00 21:59 0,169 0,17 4. man. fre., 22:00 03:59 0,067 0,02 5. lør. & søn. 04:00 09:59 0,062 0,03 6. lør. & søn. 10:00 15: ,11 7. fre. søn. 16:00 21:59 0,144 0,11 8. fre. søn. 22:00 03:59 0,082 0,02 Den valgte fordeling af stikprøverne fra vejkontrollerne betød, at der blev indsamlet relativt flere prøver i januar marts samt om aftenen og natten (DRUID tidsperiode 3, 4, 7 og 8) i forhold til trafikken i disse perioder, som vist i tabel 1 og 2. Unge bilister var også overrepræsenteret i vejkontrollerne i forhold til deres andel af trafikken, hvorimod aldersgruppen år var en smule underrepræsenteret. Til analyse af spytprøverne til det europæiske DRUID projekt blev der af Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut, Retskemisk afdeling udviklet og valideret en analysemetode til sporing af 29 medicinske og ulovlige stoffer. For nærmere oplysninger om analyse af spytprøverne og de statistiske analyser henvises til DRUID projektets rapport på engelsk project.eu/cln_031/nn_107548/druid/en/deliveraleslist/downloads/deliverable Part1,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Deliverable_2_ 2_3_Part1.pdf project.eu/cln_031/nn_107548/druid/en/deliveraleslist/downloads/deliverable Part2,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Deliverable_2_ 2_3_Part2.pdf De stoffer der blev analyseret for er: morfin, 6 acetylmorfin, kodein, amfetamin, metamfetamin, MDA, MDMA, MDEA, metadon, kokain, benzoylecgonin, zolpidem, tramadol, buprenorfin, diazepam, nordiazepam, nitrazepam, 7 aminonitrazepam, clonazepam, 7 aminoclonazepam, flunitrazepam, 7 aminoflunitrazepam, bromazepam, oxazepam, chlordiazepoxide, alprazolam, lorazepam, zopiclone og Δ 9 tetrahydrocannabinol (THC). De 29 stoffer blev grupperet efter tilhørsforhold i 7 stofgrupper. Sammen med alkohol og kombinationerne alkohol og andre stoffer samt kombinationen af to eller flere stoffer, fremkom der i alt ti stofgrupper, se tabel 3. En oversigt over disse stofgrupper findes på side 20 i DRUID projektets rapport, Part I. Alkoholpromillen blev målt i udåndingsluften ved hjælp af politiets håndholdte alkometer. Følgende oplysninger blev indhentet fra deltagerne og de personer, der afviste at deltage: Kontrolsted, DRUID tidsperiode, vejtype, måned, dato og prøvetagningstidspunkt, bilistens alder (for dem der afviste at deltage: skønnet alder) og køn, dansk/udenlandsk køretøj, personbil/varevogn (op til kg), resultat af alkoholtesten, og om der blev afgivet en spytprøve (ja/nej). For de personer, der afviste at deltage, blev baggrunden for deres afvisning også noteret. 3

4 I alt blev 3176 danske bilister spurgt, om de ønskede at deltage i stikprøveundersøgelsen. Heraf afgav 3030 spytprøver (N=3030) og 146 personer (4,5 %) ønskede ikke at deltage i undersøgelsen. Statistiske undersøgelser har afklaret, at forskellen i køn og alder mellem de to grupper ikke var signifikant. Det er derfor opfattelsen, at nægterne ikke påvirker resultaterne. Resultater Tabel 3 viser antallet af positive prøver fordelt på de forskellige stofgrupper samt kombinationen af alkohol og andre stoffer og flere stoffer samtidigt. Se i øvrigt side 37 og efterfølgende sider i DRUID projektets rapport, Part II. Tabel 3. Antal af trafikanter fordelt efter hovedstofgruppe Stofgruppe Antal trafikanter Negativ (ingen stoffer eller alkohol) 2858 Alkohol 81 Amfetamin 1 Kokain (inklusiv BZE) 0 THC (hash) 7 Ulovlige opiater 0 Benzodiazepiner 14 Z stoffer (zolpidem og zopiclon) 8 Medicinske opiater 26 Kombination af alkohol og stof 5 Kombinationer af flere stoffer 2 I alt 3002 Antallet af prøver i de enkelte tidsperioder blev vægtet i forhold til trafikken i den pågældende tidsperiode. Baseret på denne vægtning viser Tabel 4 og 5 forekomsten af kørsel med de vigtigste stofgrupper. Konfidensintervallerne i tabel 4 viser de intervaller, som resultaterne med 95 % sandsynlighed ligger inden for. Tabel 4. Forekomst i procent af stofgrupperne hos bilister i trafikken Stofgruppe Forekomst (%) 95 % konfidensinterval Negativ (ingen stoffer eller alkohol) 95,52 94,72 96,20 Alkohol: 0,1 0,49 2,05 1,60 2,62 Alkohol: 0,5 0,79 0,28 0,14 0,54 Alkohol: 0,8 1,19 0,18 0,08 0,41 Alkohol: 1,2 og derover 0,02 0,00 0,16 Amfetamin, inklusiv ecstasy 0,02 0,00 0,16 Kokain (inklusiv metabolitten benzoylecgonine) THC (hash) 0,20 0,09 0,43 Ulovlige opiater Benzodiazepiner (nerve/sovemedicin) 0,47 0,28 0,79 Z stoffer (zolpidem og zopiclon, sovemedicin) 0,32 0,17 0,59 Medicinske opiater (smertestillende) 0,79 0,53 1,18 Kombination af alkohol og stof 0,10 0,10 0,30 Kombinationer af flere stoffer 0,06 0,02 0,24 4

5 Alkohol forekom i alt hos 2,53 % af bilisterne i trafikken, men oftest i en koncentration under den danske promillegrænse på 0,5. Kun en ganske lille del af bilisterne havde en promille over 1,2 (0,,02 %). Samlet kørte 0,48 % af bilisterne med alkohol over den tilladte grænse. Narkotika i form af amfetaminer forekom hos 0,02 % af bilisterne og hash hos 0,20 %. Der blev ikke fundet nogen prøver, hvor kokain og ulovlige opiater optrådte alene. Kørsel med medicin var hyppigere, idet 0,47 % var positive for nerve/sovemedicin i form af benzodiazepiner, 0,32 % af andre sovemediciner, de såkaldte Z stoffer og 0,79 % af smertestillende medicin, i alt 1,49 %. Der blev kun fundet ganske få eksempler på kombinationer af alkohol og stoffer i denne undersøgelse. Forekomsten på 0,10 % for kombinationen alkohol og stoffer omfatter fem prøver, hvoraf én var positiv for kokain, én for hash, to for benzodiazepiner og en for medicinske opiater i kombination med alkohol. Hvad angår kombinationer med flere forskellige stoffer var én prøve positiv for amfetaminer og hash og én prøve var positiv for kokain og hash. Tabel 5. Forekomst i procent af stofgrupperne fordelt på alder af bilisterne (N=2993) Stofgruppe år år år 50 år og ældre Negativ (ingen stoffer eller alkohol) 96,69 96,59 96,05 95,52 Alkohol: 0,1 0,49 1,26 1,19 1,84 2,74 Alkohol: 0,5 0,79 0,21 0,5 Alkohol: 0,8 1,19 0,21 0,29 0,11 Alkohol: 1,2 og derover 0,23 Amfetamin 0,00 0,10 0,00 0,02 Kokain (inklusiv BZE) THC (hash) 0,75 0,61 0,13 0,00 Ulovlige opiater Benzodiazepiner 0,46 0,06 0,53 0,59 Z stoffer 0,00 0,00 0,22 0,59 Medicinske opiater 0,00 0,90 0, Kombination af alkohol og stof 0,00 0,34 0,13 0,00 Kombinationer af flere stoffer 0,62 0,00 0,05 0,00 Kørsel med alkohol var mest fremtrædende blandt førere i aldersgruppen år og i gruppen over 50 år. De højeste koncentrationer på over 1,2 g/l fandtes udelukkende blandt de yngste bilister i alderen år, og for denne aldersgruppe var forekomsten 0 for koncentrationen mellem den lovlige grænse (0,5 ) og 1,2. For medicinske stoffer var forekomsten generelt højere for bilister over 34 år med undtagelse af benzodiazepiner, der havde en høj forekomst i bilister i aldersgruppen år. For hash øgedes forekomsten med faldende alder. Det samme billede ses for kombineret brug af flere stoffer. Analyserne viser, at forekomsten af samtlige stoffer var højere for mænd end for kvinder med undtagelse af smertestillende medicin, hvor forekomsten var højest hos kvinder mellem år (2,50 %). Forekomsten af alkohol var ligeledes højest for mandlige førere; meget højere end for kvindelige. For kvinders vedkommende var det kun i aldersgruppen år, at der blev registreret bilister, der kørte med en ulovlig promille. Se tabellerne med fordeling efter køn og alder i DRUID projektets rapport Part II, side

6 Den højeste forekomst af kørsel med alkohol blev registreret i weekenden. Denne del af ugen var den eneste periode, hvor der fandtes bilister med alkoholkoncentrationer på 1,2 og derover. Det er interessant, at der hverken på hverdagsnætter eller weekendnætter blev fundet alkoholkoncentrationer på 0,8 og derover. Generelt sås den højeste forekomst af stoffer, især hash, smertestillende medicin og alkohol i kombination med narkotika på weekendnætter. Diskussion Repræsentativitet Prøverne fra vejkontrollerne er blevet indsamlet i tre danske regioner i et antal, der svarer til befolkningen i de forskellige regioner og ligeligt fordelt på veje i byerne og på landet. Da kun 20 % af trafikmængden i Danmark imidlertid finder sted på veje i byerne, betyder det, at bilister, der kører i byerne, er overrepræsenteret i undersøgelsen. I alle de gennemførte vejkontroller blev bilisterne tilfældigt udvalgte. Det viste sig, at fordelingen af prøver på mænd og kvinder svarede til fordelingen af trafikmængden (mænd kører mere end kvinder). Bilister i alderen år var underrepræsenteret, mens bilister i alderen år var en smule overrepræsenteret. Der er ikke korrigeret for dette i beregningerne af forekomsten af stoffer og alkohol. Der er udelukkende korrigeret for trafikmængden i de forskellige perioder af ugen. De vigtigste resultater Alkohol er fortsat det hyppigst forekommende psykoaktive stof i Denmark med en forekomst hos bilførere i trafikken på 2,53 %. Forekomsten af ulovlige stoffer var 0,22 %, af medicinske præparater 1,58 % og af kombineret brug 0,16 %. Hvis der udelukkende medtages alkoholkoncentrationer på og over den tilladte grænse, var forekomsten samlet 0,48 %, fordelt med 0,68 % hos mandlige bilister og 0,10 % hos kvindelige bilister. En tidligere tilsvarende landsdækkende vejkontrolundersøgelse blev gennemført i Danmark i perioden , og den omfattede ca bilister, der kørte uden for byområderne. Den viste en forekomst af alkohol på og over 0,5 promille på 1,45 % for mænd og 0,24 % for kvinder. Sammenligner man med denne undersøgelse, er forekomsten faldet til mindre end halvdelen af forekomsten i midten af 80'erne. Med hensyn til forekomst af ulovlige og medicinske stoffer viste en vejkontrolundersøgelse, gennemført i én politikreds i Jylland i år 2000 og omfattende 1000 bilister, at ca. 1,3 % af prøverne fra bilisternes var positive for amfetaminer, hash, kokain eller ulovlige opiater, mens ca. 0,75 % var positive for nerve/sovemedicin i form af benzodiazepiner. Denne tidligere vejkontrolundersøgelse var også baseret på spytprøver, men de stoffer, der blev analyseret for, afveg fra nærværende undersøgelse. Sammenholdt med resultaterne af den nye DRUID kontrolundersøgelse i Danmark ser det ud til, at forekomsten af medicin i trafikken er vokset. Viden om narkotikamisbruget i befolkningen som helhed tyder derimod på, at brugen af kokain er stigende i Danmark, mens brugen af nerve/sovemedicin har ligget ret stabilt i flere år i Danmark. Konklusion Nedenfor er anført de vigtigste resultater for alkohol: Positive alkoholpromiller forekom hos 2,53 % af bilisterne i trafikken. En femtedel af disse havde en ulovlig promille. Det svarer til ca. 0,5 % eller 1 af 200 bilister i trafikken. 6

7 Forekomsten af ulovlige alkoholpromiller blandt kvindelige bilførere (0,10 %) var lav i forhold til mandlige bilførere (0,68 %). De allerhøjeste promiller (1,2 og derover) fandtes udelukkende blandt de yngste førere. Det var udelukkende i aldersgruppen år, at der fandtes kvindelige bilister som kørte med en ulovlig promille. Hvad mændene angår, var det kun i aldersgruppen år, at der fandtes bilister som kørte med 1,2 og derover. De fleste tilfælde af kørsel i med alkohol fandt sted på weekenddage mellem kl og Nedenfor er anført de vigtigste resultater for ulovlige stoffer: Der blev kun fundet ulovlige stoffer hos mandlige bilister. Af ulovlige stoffer blev kun amfetaminer og hash fundet alene Der blev fundet kokain i kombination med hash og alkohol. Der blev kun fundet amfetaminer i aldersgruppen år, mens hash blev fundet hos bilister i alderen og år med samme forekomst i begge aldersgrupper (ca. 1 % ). Der blev kun fundet amfetaminer på weekenddage mellem kl og 21.59, mens hash blev fundet både på hverdage mellem kl og og på weekendaftener mellem kl og Nedenfor er anført de vigtigste resultater for medicinske stoffer: Der var en større forekomst af nerve/sovemedicin i form af benzodiazepiner blandt mænd, mens der var en større forekomst af smertestillende medicin blandt kvinder. Benzodiazepiner og Z stoffer blev kun fundet hos bilister i alderen 35 og derover. Hos de mandlige bilister var det kun i aldersgruppen over 50 år, at der blev fundet smertestillende medicin, hvorimod disse stoffer blev konstateret hos samtlige grupper af kvindelige bilister på 25 år og derover, med den største forekomst i aldersgruppen år. Alle tre typer af medicinske stoffer blev fundet på alle ugens dage. Benzodiazepinerne blev desuden fundet på weekendnætter, og smertestillende medicin blev fundet alle ugens nætter med den højeste forekomst på weekendnætter. DTU Transport vil gerne takke færdselspolitiet i de tre politikredse Nordjylland, Sydøstjylland og Midt og Vestsjælland for det gode samarbejde og for den uvurderlige hjælp under de 192 vejkontroller, hvor politiet stoppede bilisterne. Tak også til de deltagende hospitalslaboratorier, som sikrede korrekt opbevaring af prøverne, og for at gøre det muligt at aflevere prøverne i hele døgnet. DTU Transport er også en tak skyldig til de mange medhjælpere, som indsamlede prøverne på de 192 vejkontroller på alle tider af døgnet. Endelig stor tak til Foreningen Østifterne, som har medfinansieret udgifter til prøvetagningsudstyr, DTUpersonalets befordring til kontrolstederne samt udgifter til kurerpost. 7

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Inger Marie Bernhoft, Tove Hels og Kira Janstrup Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport Kirsten Wiese Simonsen

Læs mere

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 163-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Udvalgte Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Selected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN

Læs mere

Hastighedsanalyser og færdselsstrategi i Dansk Politi

Hastighedsanalyser og færdselsstrategi i Dansk Politi Hastighedsanalyser og færdselsstrategi i Dansk Politi - hvordan samarbejder vi? Tove Hels, strategisk analytiker Chefkonsulent Nationalt Færdselscenter Rigspolitiet the011@politi.dk Evidensbaseret arbejde

Læs mere

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing MEDICIN, NARKOTIKA OG FÆRDSELSUHELD Resultater fra EU-projektet IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Medicin, narkotika og færdselsuheld. Baggrund og formål. Indledning. Resultater fra IMMORTAL

Medicin, narkotika og færdselsuheld. Baggrund og formål. Indledning. Resultater fra IMMORTAL Medicin, narkotika og færdselsuheld v/civilingeniør, Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Danmarks Transportforskning Cand. Pharm, Lektor Anni Steentoft Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns

Læs mere

Tilblivelsen af færdselslovens 54

Tilblivelsen af færdselslovens 54 Tilblivelsen af færdselslovens 54 Retslægerådet 6. oktober 2015 Niels Waage Færdselsloven 1976 54, stk. 1 Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse,

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Hvor meget kan du drikke og stadigt være i stand til at køre?

Hvor meget kan du drikke og stadigt være i stand til at køre? Undervisningsmateriale indsamlet af PARSEL konsortiet Som en del af et EU FP6 finansieret projekt (SAS6 CT 2006 042922 PARSEL) om Popularitet og Relevans af Naturvidenskabsundervisning for scientific Literacy

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 211 Narkotika på gadeplan 21 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politiets nationale operative strategi på færdselsområdet

Politiets nationale operative strategi på færdselsområdet Dette resumé er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2005 Narkotika på gadeplan 2004 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Narkotika

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14 Module 5: Exercises 5.1 ph i blod.......................... 1 5.2 Medikamenters effektivitet............... 2 5.3 Reaktionstid........................ 3 5.4 Alkohol i blodet...................... 3 5.5

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken viewundersøgelse blandt borgerne i Danmark om konflikter i trafikken Foretaget august 2005 For: Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2.sal 2600 Glostrup Af: viewsektionen, Danmarks Statistik Sejrøgade

Læs mere

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL. 11.00 CET DEN 23.11.2006 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1421. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B (almindelig bil) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Hvem er det, der gentagne gange kører spirituskørsel, og hvor udbredt er recidivisme i Danmark

Hvem er det, der gentagne gange kører spirituskørsel, og hvor udbredt er recidivisme i Danmark Hvem er det, der gentagne gange kører spirituskørsel, og hvor udbredt er recidivisme i Danmark Mette Møller, mm@transport.dtu.dk Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Carlo G. Prato, cgp@transport.dtu.dk

Læs mere

anses for farligt i forbindelse med kørsel

anses for farligt i forbindelse med kørsel Hvornår kan et medicinsk præparat anses for farligt i forbindelse med kørsel i trafikken? Henrik Enghusen Poulsen Professor, overlæge dr.med. Klinisk farmakologisk Afdeling Bispebjerg Frederiksberg hospital,

Læs mere

Medicin og narkotika i trafikken et litteraturstudie

Medicin og narkotika i trafikken et litteraturstudie RAPPORT 2/1998 Medicin og narkotika i trafikken et litteraturstudie Inge Behrensdorff København 1998 Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 101 DK-2820 Gentofte Tlf.: 39 68 04 44 Fax: 39 65 73

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 7 Narkotika på gadeplan 6 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Narkotika på gadeplan

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

KØREKORT OG HELBREDSFORHOLD

KØREKORT OG HELBREDSFORHOLD KØREKORT OG HELBREDSFORHOLD Lægen vurderer de helbredsmæssige forhold i forbindelse med udstedelse og fornyelse af kørekort (udfylder helbredsattest). OBS! Læger har også pligt til at vurdere om en patient

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2012

Narkotika på Gadeplan 2012 1 Narkotika på Gadeplan 212 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Kørekort-regler. Kørekort-regler. Hvad er trafikfarlig medicin. Medicin som sløver CNS, hvilket kan betyde, at du:

Kørekort-regler. Kørekort-regler. Hvad er trafikfarlig medicin. Medicin som sløver CNS, hvilket kan betyde, at du: Kørekort-regler Kørekort-regler Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjet, 2015 Lægen skal ved kørekortfornyelse bedømme om pt er habil til at køre bil (lastbil

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport, Analyse af TU data for privat og kollektiv transport Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Analyser af TU Analyserne er udført for at få et bedre overblik over data til brug i ph.d.-projekt

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa.

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa. 11 ÆLDRE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser ældres alkoholvaner. Både i forhold til forbrug, men også sygelighed, sygehuskontakter og død som følge af alkohol samt behandling for alkoholoverforbrug, belyses.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 8 Narkotika på gadeplan 7 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Karakteristik af spiritusbilisten. Rapport 1 2007. Inger Marie Bernhoft Tove Hels Tanja Legind Rendsvig Ivanka Orozova-Bekkevold

Karakteristik af spiritusbilisten. Rapport 1 2007. Inger Marie Bernhoft Tove Hels Tanja Legind Rendsvig Ivanka Orozova-Bekkevold Karakteristik af spiritusbilisten Rapport 1 2007 Inger Marie Bernhoft Tove Hels Tanja Legind Rendsvig Ivanka Orozova-Bekkevold Karakteristik af spiritusbilisten Rapport 1 2007 Af Inger Marie Bernhoft Tove

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Direktoratet for Kriminalforsorgen September 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Praktisk gennemførelse af urinprøvekontrol... 3 1.3

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2011

Narkotika på Gadeplan 2011 1 Narkotika på Gadeplan 211 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

38 FAKTORER DER PÅVIRKER TRAFIKSIKKERHEDEN

38 FAKTORER DER PÅVIRKER TRAFIKSIKKERHEDEN 38 FAKTORER DER PÅVIRKER TRAFIKSIKKERHEDEN Faktorer der påvirker trafiksikkerheden Af seniorforsker Tove Hels FAKTORER DER PÅVIRKER TRAFIKSIKKERHEDEN 39 I Danmark er antallet af trafikuheld, dræbte og

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider

Notat. Danskeres normale og faktiske arbejdstider R o c k w o o l F o n d e n s F o r s k n i n g s e n h e d Notat Danskeres normale og faktiske arbejdstider hvor store er forskellene mellem forskellige grupper? Af Jens Bonke Oktober 2012 1 1. Formål

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED 1. SEPTEMBER 2011 PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED En ny dom fastslår, at en person, der som passager kørte med i en bil, hvis chauffør havde en alkoholpromille på 2,16, havde

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Interview med spiritusbilister

Interview med spiritusbilister Interview med spiritusbilister Af Cand. psych. Tanja Legind Rendsvig Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Resumé I forbindelse med undersøgelsen Karakteristik af spiritusbilisten fra Danmark TransportForskning

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med MEDICIN OG KØREKORT Smertebehandling og -medicin. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning vedrørende anvendelse af afhængigheds-skabende medicin, herunder morfin-præparater samt beroligende medicin.

Læs mere

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4 Resultat af dækrazzia maj 2012 Side 2 af 11 Indhold Sammenfatning..................................... 3 Baggrund......................................... 4 Risici.................................... 4

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer

LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer Af Rasmus Axelsson, Sociolog og chefkonsulent i KABS, Partner i Global Drug Survey Det globale NGO Global Drug Survey indsamler hvert år erfaringer med rusmidler

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

National strategisk kriminalitetsanalyse 2015 Trafiksikkerhed

National strategisk kriminalitetsanalyse 2015 Trafiksikkerhed National strategisk kriminalitetsanalyse 215 Trafiksikkerhed Tove Hels, the11@politi.dk med bidrag fra: Anne-Kathrine Mosegaard NFÆ, Jan Kurt Larsen, Fyns Politi, Tanja Stauning, Sydøstjyllands Politi,

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere