Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder"

Transkript

1 Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder -en introduktion til elementerne i Osterwalders Business Model Canvas Udarbejdet for Væksthus Midtjylland i forbindelse med forløbet Vækstraketten som en del af projektet KASK Inkubator Match

2 Introduktion Dette er en praktisk guide eller mini-håndbog, som introducerer dig til, hvordan du kan arbejde med en eller flere forretningsmodeller for din virksomhed. Håndbogen er tænkt som et værktøj, der kan forberede dig på forløbet i Vækstraketten. Efter endt læsning vil du være klædt på til at arbejde med forretningsmodeller og til at løse opgaverne for din virksomhed på camp 1. Modellen, der tages udgangspunkt i på camp 1, hedder Business Model Canvas. Den er udarbejdet af Alexander Osterwalder. At arbejde med forretningsmodeller er ikke nødvendigvis enkelt og ligetil, men Osterwaldersmodel er god, for den gør det visuelt og overskueligt at arbejde strategisk med forskellige forretningsmodeller for en given virksomhed. Målet er, at du får skabt et overblik over, hvordan din virksomhed skaber og leverer værdi. Med forretningsmodellen får du inspiration til nye muligheder og potentialer for din virksomhed, og du kan bruge modellen som udgangspunkt for at skabe yderligere vækst. 2

3 Forretningsmodel vs. forretningsplan Hvad er en forretningsmodel, og hvordan adskiller den sig fra en forretningsplan? Der opstår ofte forvirring omkring forskellen på en forretningsmodel og en forretningsplan selv blandt fagfolk. En forretningsmodel beskriver, hvordan en virksomhed skaberog leverer værdi, for hvem, og hvordan den gør det. Ligeledes viser forretningsmodellen indtægter samt omkostninger for virksomheden. Modellen kan løbende ændres og tilpasses, så den er i overensstemmelse med den virkelighed, som hele tiden ændrer sig fx nye kundesegmenter og konkurrenter, alt sammen noget virksomheder løbende må tage højde for og tilpasse sig. En forretningsplan beskriver virksomhedens mål og de midler, der skal til for at gennemføre den planlagte udvikling, hvor forretningsmodellen typisk vil indgå som en del af forretningsplanen. Forretningsplanen indeholder elementer som beskrivelse af konkurrencesituationen og risikoanalyser og bruges for eksempel til at overbevise banker og investorer om tilførsel af kapital. Groft sagt er forretningsmodellen et strategi-og styringsværktøj, hvor forretningsplanen er en konkret og velbeskrevet plan for virksomhedens mål og planen for eksekvering af disse. 3

4 Forretningsmodel en definition En forretningsmodel er et strategisk værktøj, der bruges til at kortlægge, hvem virksomhedens kunderer, hvilkenværdi virksomheden tilbyder kunden, og igennem hvilkekanaler relationen til kunden skabes. Forretningsmodellen kortlægger hvilke aktiviteter, ressourcer og samarbejdspartnereder er behov for, for at kunne tilføre kunden værdi, og hvilke udgifter og indtægter der er forbundet hermed kort sagt, hvordan virksomheden tjener penge. 4

5 Hvem kan bruge en forretningsmodel? En forretningsmodel er et nyttigt redskab for alle virksomheder store som små unge som ældre og er ikke branchebestemt eller målrettet bestemte typer virksomheder. Alle der har behov for at arbejde strategisk med deres forretningsudvikling kan med fordel arbejde med deres forretningsmodel. 5

6 Lidt om modellen Business Model Canvas Business Model Canvas er udarbejdet af Alexander Osterwalder, som er PhDi Management Information Systems fra Universitetet i Lausanne, Schweiz. Modellen er et visuelt analytisk værktøj bestående af 9 forskellige elementer. Følg linket herunder og oplev Alexander Osterwalder fortælle om modellen og se en kort introduktionsvideo. mwkbmhlo 6

7 De 9 elementer i forretningsmodellen Forretningsmodellen består af 9 elementer eller brikker, som tilsammen udgør den samlede forretningsmodel. De 9 brikker hænger sammen og påvirker alle hinanden ændres der på ét element vil det højst sandsynligt påvirke resten af forretningsmodellen De 9 brikker i forretningsmodellen er: 1. Værditilbud Hvilket behov opfylder virksomhedens produkt eller serviceydelse for kunderne? 2. Kundesegment Hvem skaber virksomheden værdi for? Hvilke kundesegmenter henvender virksomheden sig til? 3. Kunderelationer Hvordan er relationen mellem kunderne og virksomheden? 4. Kundekanaler Hvordan gør virksomheden opmærksom på produkter og serviceydelser overfor kunderne? Hvordan leveres produktet eller serviceydelsen til kunderne? 5. Nøgleaktiviteter Hvad er de vigtigste aktiviteter, der skal til for at virksomheden kan levere sit værditilbud til kunderne? 6. Nøgleressourcer Hvilke ressourcer råder virksomheden over for at kunne gennemføre aktiviteterne? 7. Nøglepartnere Hvem er virksomhedens vigtigste leverandører, partnere og investorer som gør aktiviteterne mulige? 8. Omkostninger Hvad koster det at drive virksomheden? 9. Indtægter Hvordan tjener virksomheden penge på salg af produkter eller serviceydelser? På den næste side ses det kanvas, som bliver brugt i forløbet Vækstraketten. 7

8 Kanvas til udarbejdelse af forretningsmodel 8

9 Farvekoderne i kanvasset På camp 1 vil du komme til at arbejde med din forretningsmodel i 4 forskellige fysiske rum: Kunderummet Værdirummet Produktionsrummet Pengerummet Hvert rum har en farve som korresponderer med de opgaver, der skal løses i rummet. Når du har løst opgaverne i alle 4 rum, kan du sætte brikkerne sammen nu har du udarbejdet en samlet forretningsmodel for din virksomhed. 9

10 Sådan læses kanvasset For at forstå kanvasset er det vigtigt at vide, at modellen ikke skal læses som en lineær model fra venstre mod højre. Modellen skal ses som brikker, der skal passe sammen, og som er afhængige af hinanden. I arbejdet med forretningsmodellen tages udgangspunkt i midten, Værditilbuddet, hvori hele virksomhedens eksistensberettigelse ligger nemlig den værdi, der skabes for kunderne. Højre side af kanvasset handler om virksomhedens Kunder. Venstre side handler om virksomhedens Produktion. Den underste del af kanvasset handler om virksomhedens Økonomi. På de følgende sider gennemgås de begreber, som du skal kende for at kunne udarbejde din forretningsmodel. 10

11 Værditilbud Hvilket behov opfylder virksomhedens produkt eller serviceydelse for kunderne? Hvad er det for en værdi, kunderne betaler for? Værditilbuddet er vigtigt at kortlægge, da det er virksomhedens eksistensberettigelse. Nedenfor er skitseret en række parametre, der kan være én af de værdier, som et produkt kan tilføres og dermed skabe en værdi overfor kunden Nyhed At imødekomme et behov hos kunderne, som de ikke tidligere vidste, at de havde. Fx mobiltelefoner, der skabte en helt ny kommunikationsindustri og dækkede et behov hos kunderne om hele tiden at være online. Performance At skabe et bedre produkt eller en bedre service, end hvad der ellers findes på markedet. Fx en ny type computer med bedre ydeevne end de eksisterende på markedet Tilpasning At skræddersy produkter eller tjenester til specifikke behov hos et kundesegment. Fx at give kunder mulighed online for at designe deres egen kondisko Gettingthe job done At hjælpe en kunde med at få udført et stykke arbejde. Fx producerer Rolls Roycejetmotorer til flyselskaber Design At produktet skiller sig ud pga. et overlegent design. Fx i modebranchen, hvor design er en vigtig del af den værdi, kunderne betaler for Brand/status at kunderne føler værdi ved at bruge eller vise et bestemt brand. Fx den signalværdi der, for kunden, ligger i at bære et Rolex-ur Pris At tilbyde samme værdi til en lavere pris end konkurrenterne, kan være en måde at tilfredsstille kundesegmenter på. Fx arbejder Ryanair ud fra denne forretningsmodel Omkostningsreduktion At kunderne får reduceret deres omkostninger. Fx Nespresso, der sparer kunderne mange udgifter i forbindelse med køb af kaffemaskine. Til gengæld er kapslerne dyre. Risikoreduktion At reducere de risici, som kunderne pådrager sig, når de køber produkter eller tjenesteydelser. Fx at købe en servicegaranti på en computer eller bil Tilgængelighed At gøre produkter og tjenesteydelser tilgængelige for kunder, som ikke tidligere har haft adgang til dem. Fx de nye streamingtjenester, som tilbyder, at kunderne kan se det TV, de vil, når det passer dem 11

12 Kundesegmenter Hvem skaber virksomheden værdi for? Hvilke kundesegmenter henvender virksomheden sig til? Når man arbejder med forretningsudvikling, er det vigtigt at forstå og sætte sig ind i de mennesker, man skal skabe værdi for. Derfor er afklaring af kundesegmentet vigtigt. Begreber: Massemarked At skabe værdi for en stor og måske global kundegruppe. Dette forudsætter, at kunderne stiller samme krav. Fx McDonald s Segmenteret marked At udvælge en kundegruppe og skære alle over en kam. Fx LCD fjernsyn tilhører fladskærmssegmentet Nichemarked At skræddersy en ydelse så den passer til en bestemt målgruppe. Fx LCD fjernsynet koster kr. og er lavet til animationsvirksomheder specialiseret område Flersidet platform At kunne servicere flere kundesegmenter. Fx har en gratisavis brug for en stor læserskare for at tiltrække annoncører, og disse annoncører skal finansiere produktion og distribution. Begge kundesegmenter er nødvendige for at få forretningsmodellen til at fungere Din virksomhed henvender sig måske til flere kundesegmenter i fx et nichemarked og det er derfor muligt, at din forretningsmodel ikke er ens alt efter de kundesegmenter, du henvender dig til. Derfor vil det muligvis kræve, at du udarbejder en forretningsmodel for hvert kundesegment. 12

13 Hvordan er relationen mellem kunderne og virksomheden? Hvilke relationer foretrækker kunderne? Hvordan skaber og vedligeholder virksomheden relationerne? Hvordan påvirker kunderelationerne værditilbuddet? -Det er vigtigt at afklare typen af den relation virksomheden har med kunderne, da det er af afgørende betydning for, hvordan kunden serviceres. Begreber: Kunderelationer Langsigtet etablering af et langsigtet og måske stærkt forhold mellem virksomhed og kunde. Virksomheden interagerer med kunden på et tilbagevendende grundlag. (fx en delikatesseforretning, som har en fast kundegruppe, som bliver ved med at komme igen) Personlig assistance virksomheden har en direkte og personlig dialog med kunden. Kunden får hjælp og vejledning og måske også efter købet. (fx en tøjbutik, hvor kunden vejledes eller DSB s call-center.) Dedikeret personlig assistance virksomheden har en kunderepræsentant, der dedikerer sig specifikt til en enkelt kunde. Dette skaber et stærkt og nært forhold, og det udvikler sig over en længere periode. (fx i en bank, hvor kunden har fået tildelt sin egen rådgiver) Selvbetjening virksomheden har ikke noget direkte forhold til kunderne, men giver kunderne de nødvendige midler for at kunne klare sig selv. (fx Saxo.dk en online boghandel) Communities/fællesskaber virksomheder bruger fællesskaber til at involvere og være i dialog med kunderne. Der kan fx være tale om online communities, hvor brugere kan udveksle viden og løse hinandens problemer. (fx Roskilde Festivals forum, hvor engagerede brugere og festivalgæster diskuterer musik og gætter på årets musiknavne) Co-creation virksomheder, som går ud over de traditionelle kunde-leverandørforhold og skaber værdi sammen med kunderne. (LEGO har udvalgt et brugerpanel af trendsettere, som er med til at forme nye modeller for LEGO, som sættes i produktion) Transaktionelle ingen reel sammenhæng mellem virksomheden og kunden. Der skabes ikke noget forhold til kunderne. (fx i en kiosk i lufthavnen, hvor turister kun handler én gang) 13

14 Kundekanaler Hvordan gør virksomheden opmærksom på produkter og ydelser overfor kunderne? Hvordan leveres produkt eller ydelse til kunderne? Hvordan kommunikerer virksomheden den nødvendige viden til kunderne? Kundekanaler skal anskues som al den kommunikation og distribution, som en virksomhed har med sine kunder. Kundekanalerne har flere vigtige funktioner: Skaber opmærksomhed blandt kunderne omkring virksomhedens produkter/services Gør det muligt for kunderne at købe et specifikt produkt/service Giver kunden support før, under og efter købet Hjælper kunderne med at evaluere på den værdi, de får tilført af virksomheden Det er vigtigt at afklare kundekanalerne, da kanalerne gør virksomheden i stand til at nå ud til kunderne og dermed sælge sine produkter/ydelser? Begreber: Selvejede-kanaler Drives af virksomheden selv. Fx en in-house salgsstyrke, et website eller detailbutikker, som ejes og drives af virksomheden. Selvejede kanaler kan give større omsætning, men kan være dyre at indføre, opretholde og drive Partnerkanaler Kan spænde over en bred vifte; engros, detail, websted. Partnerkanaler kan medføre lavere omsætning, men de kan tillade en virksomhed at udvide sin rækkevidde og drage fordel af partnerens styrker Distributionskanaler Måder hvorpå virksomheden får leveret produkter eller ydelser. Fx transport i lastbil, skib, fly eller via internettet 14

15 Nøgleaktiviteter Hvad er de vigtigste aktiviteter, der skal til for at virksomheden kan levere sit værditilbud til kunderne? Hvilke aktiviteter understøtter virksomhedens værditilbud, relationen til kunderne og kundekanalerne? Det er vigtigt at kortlægge virksomhedens nøgleaktiviteter, da det er disse aktiviteter der afgør, hvorvidt virksomheden kan levere værdi til kunderne. Begreber: Produktion Levere produkter/ydelser i massevis eller i overlegen kvalitet. Fx producerer IKEA mange møbler, hvor Bang & Olufsen laver produkter af god kvalitet Problemløsning Problem og projektorienterede opgaver. Finde nye løsninger på individuelle udfordringer, som kunderne står med. Fx konsulentvirksomheder og servicevirksomheder, der tager sig af det problem kunden har. Evt. kan denne ydelse tilkøbes som en del af en ny forretningsmodel. At man fx tilbyder rådgivning omkring kerneproduktet. Det kunne være en møbelbutik, der vil sælge indretningsarkitekttimer Platform/netværk Formidling og facilitering af egne-og andres aktiviteter. Matchmaking, programmer, software og brands kan fungere som IT-platforme. Fx er det vigtigt for ebay, at de bliver ved med at udvikle og opretholde deres platform (som er deres hjemmeside ebay.com) 15

16 Nøgleressourcer Hvilke ressourcer råder virksomheden over for at kunne gennemføre aktiviteterne? Hvilke ressourcer skal der til for at virksomheden kan gøre det den er bedst til? Virksomhedens nøgleressourcer er vigtige at afklare for at være i stand til at producere og skabe virksomhedens nøgleaktiviteter. Begreber: Fysiske ressourcer Fysiske aktiver såsom produktionsfaciliteter, bygninger, køretøjer, maskiner og systemer. Fx detailhandlere som Bilka eller Kvickly er afhængige af fysiske ressourcer Økonomiske ressourcer De penge virksomheden er afhængig af for at kunne starte/drive virksomheden. Fx investorer, der køber aktier i en lovende virksomhed, eller hvis en kunde betaler forud for sit varekøb. Menneskelige ressourcer Nødvendige personer og kompetencer. Især vigtigt i vidensintensiveog kreative virksomheder. Fx er Novo Nordisk meget afhængige af menneskelige ressourcer, da denne branche kræver dygtige og erfarne folk Intellektuelle ressourcer Faktorer, der gør virksomheden differentieret fra andre virksomheder. Vigtige elementer i forbindelse med en stærk forrentningsmodel. Fx brands, viden, patenter og copyrights, partnerskaber og kundedatabaser. Virksomheder som Nike eller Apple er meget afhængige af deres brand som en vigtig ressource 16

17 Nøglepartnere Hvem er virksomhedens vigtigste leverandører, partnere og investorer, som gør aktiviteterne mulige? Det er vigtigt at have styr på virksomhedens nøglepartnere, da disse er væsentlige for, at virksomheden kan gennemføre sine nøgleaktiviteter og dermed skabe værdi for kunderne. Begreber: Distribution At nå lettere ud til kunderne gennem samarbejde. Fx at dele en container fra Østen til Danmark med en samarbejdspartner Stordriftsfordele At blive mere effektive eller billigere ved at blive større sammen. Bruges til at reducere omkostninger og involverer ofte outsourcing eller deling af infrastruktur. Fx bilproduktion, da det er dyrt at starte op og kræver en masse udstyr. Jo mere der produceres, jo færre penge kan bilen produceres for Ressource At dele ressourcer med andre for at opnå ønskede resultat. Indgåelse af partnerskaber kan være nødvendigt i forbindelse med at skaffe viden, tilladelser eller adgang til kunder. Fx arbejder Microsoft og Intel sammen om at udvikle computere og bidrager med hver deres del. McDonald s markedsfører Disney s produkter i McDonald s restauranter verden over Strategiske alliancer Samarbejde på nogle områder, men man er fortsat konkurrenter. Fx små virksomheder, der samarbejder om at markedsføre sig, men stadig er konkurrenter 17

18 Omkostningsstrukturer Hvad koster det at drive virksomheden? Hvilke omkostninger har virksomheden til at gennemføre sine nøgleaktiviteter? Hvad er de faste og variable omkostninger? At kortlægge virksomhedens omkostningsstrukturer er vigtigt for at kunne prissætte sit produkt, optimere driften og skabe øget vækst. De hænger sammen med nøgleaktiviteter og nøglepartnere. Begreber: Omkostningsdrevet Fokus på at minimere omkostninger. Fx flyselskabet Ryanair Værdidrevet Fokus på at skabe værdi gennem unikke værditilbud. Mindre fokus på omkostninger, men mere på at skabe værdi, som karakteriseres ved høj grad af personlig service og unikke værditilbud. Fx falder luksushoteller ind under denne kategori Omkostningsstrukturer kan have følgende kendetegn: Faste omkostninger Forbliver den samme uafhængigt af mængden af produkter eller services. Det kan fx være lønninger eller husleje Variable omkostninger Varierer i forhold til mængden af produkter eller services. Festivaler har fx en høj grad af varierende omkostninger Stordriftsfordele Fordele, som en virksomhed får, når produktionen udvides. Jo mere der produceres, jo mindre er enhedsomkostningen 18

19 Indtjeningskanaler Hvordan tjener virksomheden penge på salg af produkter eller serviceydelser? Indtjeningskanalerne er vigtige at få kortlagt i forretningsmodellen for at få indsigt i de pengestrømme, der genereres på baggrund af salg. De hænger sammen med kunderelationer og kundekanaler. Begreber: Salg af fysiske produkter Prissætning skal kunne give overskud, hvor indtægtskilden er baseret på de omkostninger, der er forbundet med fremstilling af produktet Brugsafgift Jo mere kunden bruger, des mere skal kunden betale. Fx når man bor på hotel, betales typisk per overnatning, eller man betaler for den tid, man taler i telefon Abonnementsafgift Kunden får adgang til ubegrænset service. Fx adgang til et fitnesscenter for et fast månedligt beløb Udlån/leje/Leasing Kunden får midlertidig særrettighed til at benytte sig af en bestemt egenskab for en fastlagt periode mod et gebyr. Fx leje eller leasing af biler Licensudstedelse Kunden får adgang til at bruge en beskyttet egenskab. Fx hvis patentholdere giver andre selskaber ret til at anvende en patenteret teknologi mod betaling af en licensafgift Serviceydelse At tage betaling for en ydelse baseret på viden, erfaring osv. Fx at gå til psykolog Sponsorater Økonomiskstøtte fra en sponsor. Det er vigtigt at huske, at der følger en modydelse med fx synlighed for sponsoren 19

20 Vi glæder os til at komme i gang! Tidligere deltagere har sagt Det bliver nemmere at gå hjem og arbejde med og føre ud i livet, netop fordi man har været visuel med det Ro til at komme op i helikopteren Det er godt at arbejde visuelt med sin forretningsmodel 20

21 En ny vinkel på, hvordan jeg kan udvikle virksomheden Alene det netværk man får til sådan et arrangement, er alle pengene værd 21

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Projektideer fra opstartsdagen

Projektideer fra opstartsdagen Formålet med dagen At skabe et nyt rum for projektudvikling på tværs, hvor projekterne fra opstartsdagen konkretiseres, skærpes og samarbejdspartnere identificeres. Bekræfte/vælge tovholdere på de forskellige

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Vækst og bæredygtige forretningsmodeller. IndSpark - inspirationsmorgenmøde Charlottenborg 14. marts 2013

Vækst og bæredygtige forretningsmodeller. IndSpark - inspirationsmorgenmøde Charlottenborg 14. marts 2013 Vækst og bæredygtige forretningsmodeller IndSpark - inspirationsmorgenmøde Charlottenborg 14. marts 2013 Hype eller de vise sten? Spark 2 Forretningsmodel - en definition En forretningsmodel beskriver,

Læs mere

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Agenda Akademiuddannelsen Markedsføring og analyse Intro 17.30 18.00 Introduktion til Business Model Canvas 18.00 18.45 Pause

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt):

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt): Oversigt over din forretningsmodel Dette er en gennegang af hvad der er vigtigt for din virksomhed og dit salg. Når du skiller komplekse sammehænge ad, får du lettere overblik til sidst. Gennemgangen er

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Konceptualisering af forretningsmodellen Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Hvilke kerneressourcer er fundamentet for vores forretningsmodel? Fra hvilke kerneressourcer udgår vores nøgleaktiviteter?

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Industrielle forretningsmodeller

Industrielle forretningsmodeller Industrielle forretningsmodeller Erfaringer som privat konsulent på FIF v. partner Karsten Vind, Pluss Leadership A/S 1 Pluss ydelser over for vækstvirksomheder 25 konsulenter Århus og København Private

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES ColumbusCare DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES At vælge at implementere det rigtige software til at drive din virksomhed er kun en del af din udfordring. PERSONLIG SUPPORT TIL

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Et klart signal om dine idéers potentiale

Et klart signal om dine idéers potentiale Et klart signal om dine idéers potentiale Venture Intelligence Quotient IDEA- TM Indhold Venture Intelligence Quotient er et værktøj, der kan hjælpe iværksættere, investorer og andre interesenter med at

Læs mere

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy.

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. ENERGI I FORANDRING Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. Gry Egstrup, DONG Energy, Danmark Hvem er DONG Energy? DONG

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Forskellige forretningsmodeller i forskellige brancher

Forskellige forretningsmodeller i forskellige brancher Indhold Forskellige forretningsmodeller i forskellige brancher Overblik: De fem hoveddele Definition af en forretningsmodel Canvas: De ni hovedpunkter Canvas: Indhold af de enkelte hovedpunkter Patterns:

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER

GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER 1 2 INDEX 6 10 12 14 16 24 26 Nye Muligheder Priser Responsiv Design Rækkevidde Placering Lead Generering Kontakt 3 4 NYE MUL IGHEDER OMKRING SYNL IGHEDEN AF DIT SEL

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis FRA IDE TIL FAKTURA Innovation i praksis INNOVATIONS BOOT CAMP Betingelsen for at blive verdensmester i innovation er innovative leder, der er i stand til at transformere deres organisationer fra produktions-

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Tjeklister. Tjeklisterne er redskaber til at komme omkring en problemstilling og sætte refleksioner i gang.

Tjeklister. Tjeklisterne er redskaber til at komme omkring en problemstilling og sætte refleksioner i gang. Tjeklister Tjeklisterne er redskaber til at komme omkring en problemstilling og sætte refleksioner i gang. 1 Indholdsfortegnelse Tjeklister... 1 Benchmark regionen/kommunen som investorregion for turisme...

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015 Akademiet for Talentfulde unge Business Battle 3. Og 5. august 2015 I skal konkurrere mod hinanden i at drive virksomhed Sammen! Hold mod hold. - især i starten vil det være op ad bakke - for der får I

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 2 i Oplevelsesmaskinen Tirsdag den 22. oktober 2013

Hjertelig velkommen til workshop 2 i Oplevelsesmaskinen Tirsdag den 22. oktober 2013 Hjertelig velkommen til workshop 2 i Oplevelsesmaskinen Tirsdag den 22. oktober 2013 Dagens program 09.00 09.25 10.00 12.15 15.00 Velkommen Dagens program og siden sidst Om markedsføring i Destinationsprojektet,

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere