Er der penge i skidtet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er der penge i skidtet?"

Transkript

1 Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen Dato - Dok.nr. 1

2 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver 2. Biogas på naturgasnettet Opgradering og handel med gas Udstedelse og handel med bionaturgascertifikater 3. Nye støtteordninger 12/

3 Hvem er Energinet.dk s og hvad laver vi Vi sikrer at der altid er strøm i stikkontakterne og gas i hanerne Vi sikrer forsyningen af gas, når produktionen i Nordsøen klinger af, og videreudvikler fremtidens gassystem med mere vedvarende energi Vi udvikler fremtidens elsystem, der kan håndtere markant mere vedvarende energi, især fra vindmøller Vi sikrer velfungerende markeder for el og gas konkurrence og gennemsigtige priser Vi yder tilskud til miljøvenlig el- og kraftvarmeproduktion Vi administrerer oprindelsesgarantier og certifikater for biogas, som tilføres naturgasnettet Vi yder tilskud til miljøvenlig tilførsel af biogas og biogasforbrug Dato - Dok.nr. Titel 3

4 Biogas på naturgasnettet Marked Fysik Certifikater 1. Marts 2012 Bionaturgascertifikater 4

5 Gasmarked Dato - Dok.nr. 5

6 Markedsmodel - rollefordeling Lager Transmission Distribution Lagerkunder Transportkunder Gasleverandører Gasmarked Den kommercielle verden Ikke-time aflæste Time aflæste Lager Lager Transmission Distribution Tilstødende transmissionssystemer: Sverige, Tyskland og Sørør Gassystem: Den fysiske verden Nordsøproduktion Markedsmodel med biogas 6

7 Opgradering af biogas og kommercielle parter Kommercielle roller Bionaturgas- sælger Transportkunde Gasleverandør Forbruger Sælger biogas til en transportkunde Køber, transpor- terer og handler gas Køber gas fra transportkunde Køber gas fra gasleverandør i naturgasnettet Fysiske roller Biogasanlæg Opgradering Distribution Transmission Forbruger Forgasning af biomasse CO2 reduktion Odorisering, afregningsmåling, stikledning, brændværdijustering Forbrug gas

8 Certifikatmarked den grønne værdi Bionaturgascertifikater 8

9 Hvad er certifikatordningen for bionaturgas? Energinet.dk administrerer ordningen og er udstedelsesansvarlig Certifikaterne udstedes for bionaturgas, der injiceres i naturgasnettet Bevis for at en bestemt mængde biogas er tilført naturgasnettet 1 MWhø = 1 certifikat Forbrugernes garanti for at den certificerede mængde gas er produceret bæredygtigt erstatter en tilsvarende mængde konventionel naturgas Løbetid = 12 måneder Dansk ordning. Certifikaterne kan annulleres med henblik på eksport, men Energinet.dk kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for, at den deklarerede bionaturgas allokeres til det relevante transitpunkt Dialog med både svenskere og tyskere for at etablere en fælles ordning En dansk kvotebelagt virksomhed kan reducere deres beregnede CO2 udledning med antal indkøbte bionaturgas-certifikater forudsat de er i Energinet.dk s register og annulleres.

10 Udstedelse af certifikater Fredericia Spildevand DONG Energy DONG Gasdistribution Energinet.dk s itsystem til håndtering af indkomne målinger 1 MWh = 1 certifikat Biogasproducent Opgradering Distributionsselskab Certifikatkontoindehaver Forbrugeren køber certifikater som bevis for, at den mængde gas, de har certifikater på, er produceret på bæredygtig vis

11 De nye biogas støtteordninger Biogas PSO VE-støtte 12/

12 Hvad skal Energinet.dk 2 nye støtteordninger: Biogas-PSO: Pristillæg til opgraderet biogas leveret til naturgasnettet og renset biogas leveret til bygasnettet. Støtten gives til ejeren af opgraderingsanlægget VE-støtteordning: Tilskud til forbrugere af biogas til proces, transport og andet. Støtten gives til den, der anvender biogassen Den nuværende støtte til elproduktion på biogas fortsætter Energistyrelsen definerer lovkrav, Energinet.dk varetager administrationen 12/

13 Hvad er biogas PSO? Tilskudsmæssig ligestilling af biogas til naturgasnettet og bygasnettet med biogas til kraftvarme. Hvis du er ejer af et biogas opgraderingsanlæg, der leverer biogas til naturgasnettet, eller ejer af et anlæg til rensning af biogas, der leverer biogas til bygasnettet Distributionsselskabet opkræver biogas PSO hos forbrugerne Opgraderet biogas til naturgasnettet: Distributionsselskab måler og indberetter til Energinet.dk Energinet.dk udbetaler pristillæg til opgraderingsejer.

14 PSO støtte - Hvor meget? Pristillægget til opgraderet biogas består af 3 dele: Et tillæg på 79 kr./gj, der indeksreguleres hvert år Tilskud på 26 kr./gj til alle anvendelser af biogas. Tilskuddet reguleres efter naturgasprisen Yderligere et tilskud på 10 kr./gj til alle anvendelser af biogas. Tilskuddet aftrappes med 2 kr./gj årligt fra 2016 Beløbene totalt i 2012 tal: 115 kr./gj (41,4 øre/kwh) Dato - Dok.nr. 14

15 Hvad er VE-støtte Du kan få tilskud til anvendelse af biogas, hvis du er ejer af en virksomhed, der anvender biogas til procesformål, den, der sælger biogas til transport til en slutbruger, eller den, der anvender biogas til anden energiudnyttelse, f.eks. til opvarmning. Dato - Dok.nr. 15

16 VE-støtte - Hvor meget? Pristillægget til forbrug af biogas består af 3 dele Grundtilskud til biogas til proces i virksomheder og transport på netto 39 kr./gj: Tilskud på 26 kr./gj til alle anvendelser af biogas. Tilskuddet reguleres efter naturgasprisen: Yderligere et tilskud på 10 kr./gj til alle anvendelser af biogas. Tilskuddet aftrappes med 2 kr./gj årligt fra 2016: Beløbene totalt i 2012 tal: 75 kr./gj (27 øre/kwh) Dato - Dok.nr. 16

17 Vi har brug for din mening Vi kender ikke støttemodtagerne Hvordan sikrer vi, at pengene tildeles korrekt, uden at bygge et administrativt tungt kontrolsystem op? Hvilke oplysninger skal vi bruge for at kunne afgøre, om biogasanvendelsen er støtteberettiget? Hjemmesiden: GAS/biogas/Stoette-tilbiogas/Sider/Stoette-tilbiogas.aspx Mailingliste Dato - Dok.nr. 17

18 Er der nok penge penge i skidtet? i skidtet? Din mening Støtteordninger: Energistyrelsen Gasmarked og certifikater: Energinet.dk og markedet Mine kontaktoplysninger: Mobil: Har du spørgsmål / kommentarer? 18

19 Biogas-PSO Pristillæg Opgraderingsanlæg Naturgasnettet PSO tarif Rensning Bygas net PSO tarif PSO tarif Pristillæg

20 VE-støtteordning Andet - Husholdninger Støtte - Varmeproduktion Biogas producent Biogas net Støtte Støtte ENDK adm. El PSO pristillæg Industrielle processer Finanslov Transport

21 Hvor meget? Støtte Beløb Udbetaling til Opkrævning hos ENDK/- DSO Rolle A El på Biogas 1) 43 a 115 øre/kwh El-producent El-forbrugerne Som nu B Statsstøtte Biogas Transport 1) 43 b = 75 kr./gj (27 øre/kwh) Den der sælger til forbruger Staten TSO udbetaler 1) 50 a C Statsstøtte Biogas til proces 1) 43 c = 75 kr./gj (27 øre/kwh) Forbruger Staten TSO udbetaler 1) 50 a D Statsstøtte Biogas til anden anvendelse (som ikke får støtte jf. A,B,C,E) 1) 43 d = 36 kr./ GJ (13 øre/kwh) Forbruger Staten TSO udbetaler 1) 50 a E Opgraderet Biogas 2) 35 c = 115 kr./gj (41,4 øre/kwh) Ejer af opgraderings-/ biogasrenseanlæg Naturgasforbrugerne TSO udbetaler DSO opkræver 1) Lov om fremme af vedvarende energi 2) Naturgasforsyningsloven

22 Hvad skal Energinet.dk bygge op? Administrativt system til håndtering af udbetaling af tilskud og pristillæg, dvs. Ansøgningsproces (skemaer, sagsbehandling, registrering, tilsagn/afslag osv.) Dataflow (stamdata, måledata) Udbetalingsproces Revision og kontrol 12/

23 Processen set med støttemodtagerens øjne Dato - Dok.nr. 23

24 Ansøgning og udbetaling Elektronisk ansøgningsskema data kommer automatisk over i afregningssystem Beskrivelse af, hvordan biogassen anvendes (proces) Oplysninger om biogasproducent/-leverandør Særlige regler for måleropsætning og -aflæsning Månedsdata for biogasforbrug indsendes elektronisk til Energinet.dk senest den 6. i måneden Afregningsbilag sendes til e-boks Penge overføres til NemKonto hver måned Dato - Dok.nr. 24

25 Ansøgningsskema oplysninger Stamdata for støtteansøger Navn Adresse Kontaktperson navn Kontaktperson tlf.nr. Kontaktperson adresse CVR/CPR nr. Forbrugssted GSRN-nr. Forbrugssted adresse Måler 1 nr. Måleroperatør for Måler 1 GLN nr. for måleoperatør 1 Måler 2 nr. Måleroperatør for Måler 2 GLN nr. for måleoperatør 1 Samlet forventet årligt biogasforbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Hvilken type støtte ansøges der om? Prognose Stamdata for biogasproducent(er) Biogasproducent 1 navn Biogasproducent 1 adresse Biogasproducent 1 CVR-nr. Biogasproducent 1 GSRN-nr. Biogasanlæg 1s årlige biogasproduktion Biogasanlæg 1s standard biomasse Biogas måler 1 nr. Biogasproducent 2 navn Biogasproducent 2 adresse Biogasproducent 2 CVR-nr. Biogasproducent 2 GSRN-nr. Biogasanlæg 2s årlige biogasproduktion Biogasanlæg 2s standard biomasse Biogas måler 2 nr. Modtages anden støtte til anvendelse af biogas? Beskrivelse af støtteberettiget proces Dato - Dok.nr. 25

26 Afregningsbilag Dato - Dok.nr. 26

Grøn Gas Forum. 23. marts 2015. Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk

Grøn Gas Forum. 23. marts 2015. Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk Grøn Gas Forum 23. marts 2015 Jeppe Danø, Områdeleder, Gasmarked, Energinet.dk 1 Program: 13:00 Velkommen og introduktion til Grøn Gas Forum Jeppe Danø, Energinet.dk 13:15 Bionaturgascertifikater nu og

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1 Indhold 1. Det danske naturgassystem...2 2. Markedsmodellen for gas...3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem...4 4. Optagelse på

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 900. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 900. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 900. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2014. Gang i den grønne gas til transport

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2014. Gang i den grønne gas til transport Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2014 Gang i den grønne gas til transport Årets gaskonference 2014 13.-14. november på Hotel Scandic, Sydhavnen København Nye gasser - nye perspektiver

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 + Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Maj 2012 Sagsnr.: 2011-64354 Dok.nr.: 2012-115328 Titel: Strategiplan for

Læs mere

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 30. april 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

Kort&Godt om CO 2 -kvoter

Kort&Godt om CO 2 -kvoter Kort&Godt om CO 2 -kvoter Indhold 1. Indledning 2. Generelt om CO 2 -kvoter 3. Tildeling af kvoter i 2008-12 4. Brug af JI/CDM-kreditter 5. Register for kvoter 6. Køb og salg af kvoter 7. Tilladelse til

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

Spar på energien! Spar på energien!

Spar på energien! Spar på energien! Spar på energien! Kraftvarme Spar på energien! lllll NYT lll Spar på energien! Foreningen Danske Kraftvarmeværker og DFP har sammen taget initiativ til et nyt branchetilbud omkring opfyldelse af fjernvarmeselskabernes

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark Årsrapport 2009 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Påtegninger 7 Ledelsesberetning 13 Forord 13 El- og gasmarkedet 13 Samarbejde med

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere