FØLG STRØMMEN. Din elguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØLG STRØMMEN. Din elguide"

Transkript

1 FØLG STRØMMEN Din elguide

2 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger nye muligheder og vil gøre vores el mere nærværende. Derfor vil vi gerne give dig mulighed for at følge strømmen fra kraftværk til kontakt og ud i fremtidens intelligente energisystem. Vi synes for eksempel, det er værd at vide, at: LÆS MERE PÅ DANSKENERGI.DK/ELGUIDE 99,996% VERDENS- MESTER Vi har leveringssikkerhed i verdensklasse: Danskerne har strøm i kontakten 99,996% af tiden. Det er en væsentlig grund til, at Danmark blev kåret som verdensmester i elforsyning af World Economic Forum i PRODUKTER Vi har et elmarked med stor konkurrence: Danskerne er aktive på elmarkedet, hvor der findes over 130 elprodukter. Det kan være fastprisprodukter, produkter med variabel pris eller klimaprodukter. Vi har lavere rene elpriser end vores naboer i Sverige, Tyskland og Holland Når den danske elpris renses for skatter og afgifter, ligger den under EU-gennemsnittet. Gennemsnitlige elpriser uden skatter og afgifter i udvalgte lande i 2012 (øre/kwh) FINLAND DANMARK SVERIGE HOLLAND EU 27 TYSKLAND UK KILDE: EUROSTAT 81,9 97,9 99, ,1 107,7 123,9

3 4 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 5 FRA KRAFTVÆRK TIL KONTAKT Den nordiske elbørs De skandinaviske lande handler el på den nordiske elbørs Nord Pool Spot, som via udbud og efterspørgsel fastsætter elprisen. I 2012 blev der omsat for knapt 82 mia. kroner. Danmarks elmotorveje til naboerne: Vindmøller Kraftvarmeværker Vandkraft Nord Pool Spot Nordisk elbørs Energiselskab Kernekraft Forbruger Din el kommer fra det lokale kraftvarmeværk, vindmøller, naboens solceller eller den kan komme helt fra Nordkap, Göteborg eller Nordtyskland. Strømmen flyder gennem elnettet og ud til din kontakt. Prisen på el bestemmes på den nordiske elbørs. Her køber din elleverandør strømmen til dig. Siden liberaliseringen i 1999 har elselskaberne været delt op i tre: produktionsselskaber, elhandelssel skaber og elnetselskaber. PRODUKTION ELHANDEL Central produktion Kraftværkerne er fundamentet i elforsyningen og suppleres af især vindkraft. Nord Pool Spot Nordisk elbørs Elbørs Den velfungerende nordiske elbørs, Nord Pool Spot, kopieres rundt om i verden. Udlandsforbindelser For eksempel vandværker fra Norge, atomkraft fra Sverige og kul og vind fra Tyskland via kabler, som transporterer el. Elhandlere Konkurrerer bl.a.på Elpristavlen.dk, hvor du kan finde tilbud på el. Solceller og anden decentral produktion Danmark har over solcelleanlæg. PRODUKTION Danmark er forbundet til vores nabolande via elmotorveje også kaldet transmissionsledninger. NETSELSKAB Butikker Industri Tog Elbiler Huse

4 6 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 7 HVOR KOMMER VORES EL FRA? ELPRODUKTIONEN BLIVER GRØNNERE En gennemsnitlig kilowatttime bestod i 2012 af: Det er ikke kun i de politiske skåltaler, at dansk elproduktion er blevet mere grøn. Energiselskaberne gør nemlig noget ved det, og vedvarende energi udgør over 30% af elproduktionen. Det tal vil vokse markant i de kommende år og står i skærende kontrast til transportsektoren, hvor man politisk ikke har gjort en forskel i forhold til at omstille fra fossile brændsler. 41% Vind, vand og sol Naturgas 12% Vedvarende energi til elproduktion og transport i Danmark PROCENT AF SAMLET BRÆNDSELSFORBRUG 35% 30% 25% 31% CO2-udledning ved dansk elproduktion GRAM CO2/KWH Atomkraft 20% 20% % Kul 5% 15% 10% 5% 0% 4% 0% 0% 3% % Affald, biomasse og biogas Olie 1% VEDVARENDE ENERGI I ELPRODUKTION VEDVARENDE ENERGI I TRANSPORTSEKTOREN El bliver mere klimavenligt De sidste 10 år er andelen af CO2 i el faldet med over en tredjedel, og den udvikling forventes at fortsætte. KILDE: ENERGINET.DK KILDE: ENERGISTYRELSEN, ENERGISTATISTIK 2011 KILDE: ENERGINET.DK OG ENERGISTYRELSENS BASISFREMSKRIVNING 2012

5 8 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 9 HVAD BLIVER EL BRUGT TIL? Danmarks samlede årlige elforbrug i 2012 var 31,7 TWh = kwh Samlet forbrug i boliger 9,3 TWh = kwh Hvordan fordeler elforbruget sig? 3% ANDRE FORBRUGERE 34% HANDEL, SERVICE OG OFFENTLIGE BYGNINGER 29% BOLIGER 26% INDUSTRI 8% LANDBRUG OG GARTNERI HVILKE TRE ELAPPARATER HOLDER DANSKERNE MEST AF? 72% KØLESKABET 48% COMPUTEREN KILDE: USERNEEDS FOR DANSK ENERGI I % VASKEMASKINEN Kvinder 1. KØLESKAB 75% 2. VASKEMASKINE 53% 3. COMPUTER 39% Mænd 1. KØLESKAB 69% 2. COMPUTER 53% 3. TV 35% HVAD KOSTER TRE TIMERS TV? Alle elapparater er mærket med effekt i watt. Ved at gange antallet af watt med anvendelsestiden i timer og dividere med får du elforbruget i kwh. Hvis du har et LED TV med en effekt på 50 watt tændt i tre timer, bruger du: 50 watt x 3 timer 1000 = 0,15 kwh Sådan fordeler en gennemsnitlig parcelhusejers elforbrug sig. En typisk husstand bruger kwh om året. 39% UNDERHOLDNING 10% MADLAVNING 6% OPVARMNING 12% BELYSNING 20% VASK 12% KØLING 1% SMÅAPPARATER kwh Kilowatttime k Kilo, det vil sige W Watt, måleenhed for effekten. Det vil sige, hvor meget energi det enkelte apparat bruger her og nu. h Hour, engelsk ord for time. TWh Terawatttime T Tera, 1000 milliarder. W Watt, måleenhed for effekten. Det vil sige, hvor meget energi det enkelte apparat bruger her og nu. h Hour, engelsk ord for time. Hvis du ganger det med prisen for en kilowatttime, ved du, hvad tre timer med tændt tv koster: 0,15 kwh x 2,10 kr. pr. kwh 32 ØRE Koster tre timers tændt tv KILDE: ELMODEL-BOLIG

6 10 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 11 ELSELSKABET HVAD BETYDER EL- REGNINGENS POSTER? Det er myndighederne, der stiller krav om, at elselskaberne skal levere meget udførlige elregninger, der godt kan være svære at hitte rundt i. Her er en oversigt over posterne på en elregning: 01 Dit personlige kundenummer hos dit elselskab samt det nummer, der sidder på din måler. 02 Det unikke nummer der kan identificere dit leveringssted. Dette nummer bruges, hvis du for eksempel skifter elselskab, så den nye leverandør kan identificere leveringsstedet. 03 Det forbrug som elmåleren har målt i perioden. 01 Kundenummer 145xxx 02 Aftagenummer 912xxxxxxxx Målernummer 892xxx Fakturadato xx Forbrugssted: Ole Olsen, Elvej 10, 1234 Elby 03 Opgørelse for perioden Aflæsning Aflæsning Forbrug Til elleverandøren kwh kwh kwh 04 Årligt abonnement 120,00 kr. 05 Markedsel 38 øre pr. kwh x årsforbrug kwh 1.520,00 kr. 06 Moms 410,00 kr. I alt betaling til elleverandør: Til elnetselskabet 2.050,00 kr. 07 Årligt abonnement 630,00 kr. 08 Transport af el 24,52 øre pr. kwh x kwh 980,80 kr. 09 Offentlige forpligtelser 15,53 øre pr. kwh x kwh 621,20 kr. 10 Afgifter: 80,60 øre pr. kwh x kwh 3.224,00 kr. 06 Moms 1.364,00 kr. I alt betaling til netselskabet: Samlet betaling til elleverandør og netselskab: 6.820,00 kr ,00 kr. 04 Det abonnement du betaler til din elleverandør også kaldet elhandelsselskabet. Abonnementet er en fast pris, som er uafhængig af dit forbrug. 05 Pris på den strøm du har købt. Da prisen for mange kunder varierer over et år, er det den gennemsnitlige pris for strømmen i den aktuelle periode. 06 Du betaler 25% moms til staten af alle posterne på elregningen. Det gælder både betaling til elleverandør, netselskab samt afgifterne til staten. 07 Du betaler et abonnement til elnetselskabet. Abonnementet dækker over faste omkostninger som måling, målerudstyr, afregning og administration m.v. 08 Betaling for transport af strømmen. Der indgår betaling til det lokale netselskab, der ejer kabler og ledninger i selskabets område. Derudover indgår også betaling til det overordnede elnet fx transmissionsnettet, som den statslige virksomhed, Energinet.dk ejer. 09 Offentlige forpligtelser bliver også kaldt PSO (public service obligations). Pengene går via det statslige selskab Energinet.dk til politisk besluttet støtte til vedvarende energi, kraftvarmeværker og forskning/udvikling. 10 Staten har gennem årene indført en række forskellige afgifter på el. På din elregning kan de stå samlet eller være udspecificeret. Afgifter dækker over: Elafgift, eldistributionsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Elregningens sammensætning: 1,4% ABONNEMENT LEVERANDØR Danmark har europarekord i elbeskatning: 56% af din elregning går til statskassen. Den rene elpris udgør ca. 17% af den samlede elregning. 17,1% EL 20% MOMS 7,1% ABONNEMENT NETSELSKAB 36,3% AFGIFTER 11,1% TRANSPORT AF EL 7% OFFENTLIGE FORPLIGTELSER (PSO)

7 12 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 13 SÅDAN BRUGER DU ELMARKEDET Siden 2003 har du frit kunnet vælge elselskab. Du kan dog ikke skifte elnetselskab, fordi vi har kun ét elnet, som transporterer strømmen til dit hus. Forbrugere, der ikke ønsker at benytte det frie valg, er sikret el-leverancer til offentligt regulerede priser. Det bliver kaldt forsyningspligt-el. Brug Elpristavlen.dk Hvis du gerne vil skifte selskab, kan du oplagt bruge forbrugerværktøjet der giver dig indblik i mulighederne på markedet. Du kan vælge mellem over 130 produkter det kan være el som fastprisprodukt eller et elprodukt med variabel pris. Det kan også være el med miljøvenlige produkter, hvor du for eksempel køber CO2-kvoter. Når du flytter Hvis du flytter, skal du huske at aflæse din elmåler og give din elhandler aflæsningen og oplyse om, at du flytter. Det er nemlig dig, der hæfter for elforbruget for adressen, hvis du ikke får meldt din flytning. På din elhandlers hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal gøre, når du flytter. Sådan skifter du elselskab: Hvis du er utilfreds Hvis du vil klage over din elforsyning, kan du kontakte dit elselskab med en skriftlig klage. Hvis du er uenig med elselskabets svar, eller elselskabet ikke har behandlet din klage inden en måned, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet. Ankenævnet på Energiområdet behandler blandt andet klager over: Kvaliteten af din elforsyning Din elregning Elmålinger Læs mere om Ankenævnet på Energiområdet: I 2010 og 2011 blev i alt 85 klager over el afgjort ved Ankenævnet på Energiområdet. Af dem fik 12 medhold. Det skal ses i forhold til, at der er 3,3 mio. elkunder. Hvem bestemmer elprisen? Prisen for markedsel bestemmes som udgangspunkt på elbørsen, hvor det er udbud og efterspørgsel, der afgør prisen. Elhandlerne har forskellige tilbud og muligheder for markedsel fra faste priser til variable priser. Energitilsynet regulerer prisen for transport af el. Det kaldes tariffen, og er det, du betaler til dit netselskab for at få strøm ud til din stikkontakt. 21% af de danske husholdninger har skiftet elselskab eller elprodukt. Er du klar over, at man kan skifte elleverandør? JA 95,2% KILDE: USERNEEDS FOR DANSK ENERGI 2013 NEJ 4,8% 1. Find først det selskab du vil skifte til enten på www. elpristavlen.dk eller på anden vis. DET ER NEMT AT SKIFTE PCT. 100% 80% HAR SKIFTET, NEMT 2. Kontakt det elselskab, hvor du ønsker at være kunde. 3. Oplys dit aftagenummer. Det står på din seneste elregning. 4. Det nye elselskab klarer resten. Når man spørger danskere, der har skiftet elselskab, synes de, det er nemt ifølge en sammenligning EU- kommissionen har lavet med vores nabolande. 60% 40% 20% SKIFTEDE, MEN DET VAR SVÆRT PRØVEDE, MEN INTET BEDRE TILBUD PRØVEDE, MEN FOR SVÆRT KILDE: EU-KOMMISIONEN NOV % TYSKLAND HOLLAND FINLAND UK SVERIGE DANMARK VED IKKE/ANDET

8 14 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 15 HVORDAN SER FREMTIDEN UD? HVAD KAN EN FJERNAFLÆST ELMÅLER? Produktion I dag følger elproduktionen forbruget. Det vil sige, at når vi alle står op om morgenen og tænder lys og brødristere, bliver der skruet op for elproduktionen. Men med langt mere vedvarende energi som for eksempel vindkraft og solenergi vil produktionen og elprisen svinge i takt med vejret. Priser fra elbørs Data Produktionsniveau KL KL KL I FREMTIDEN BLIVER DU BELØNNET FOR AT VÆRE EN AKTIV ELKUNDE Det vil sige, at du kan tjene på at skrue ned for din varmepumpe, når det er vindstille. Eller hvis du har en elbil ved at oplade batteriet, når der er meget vindkraft. Senest i 2020 har alle danskere en fjernaflæst måler. Den fjernaflæste måler er digital, og derfor melder den dit faktiske forbrug ind til elselskabet, og du kan sige farvel til det årlige selvaflæsningskort. Måleren kan registrere data om dit forbrug. De data kan give dig et meget detaljeret indblik i dit forbrug via forbrugsvisning på internettet eller apps på din telefon. Måleren kan registrere forbrug ned på timeniveau og kan derfor gøre dig til en aktiv medspiller i det intelligente energisystem. Dit hjem Din elmåler ELBØRS Data Dit elselskab Data og kommunikation sikrer, at du kan være en aktiv elkunde fremover. Data vil flyde fra din fjernaflæste måler til dit elselskab, som også vil modtage data om elpriserne fra elbørsen, Nord Pool Spot. Dit elselskab vil herefter levere input til dig som forbruger, så du kan handle på enten høje eller lave elpriser. MIT ELFORBRUG De muligheder opstår, fordi vi får langt mere vind- og solenergi, der får elproduktionen og derfor elprisen til at svinge. Derfor skal forbruget i balance med produktionen. Det går under navnet det intelligente energisystem. Allerede i dag har mange elselskaber installeret fjernaflæste målere, der er et af de første skridt på vejen mod det intelligente energisystem. Mange kunder bruger allerede i dag muligheden for at få indsigt i deres elforbrug, få sparetips og andre typer af services fra deres elselskab. Den type muligheder vil der blive flere af fremover. I 2020 BESTÅR 50% AF VORES ELFORSYNING AF VINDKRAFT Det betyder, at elproduktionen og elprisen svinger mere. Derfor giver det god mening, at bruge el til mere som for eksempel varmepumper eller elbiler, da det vil give mulighed for at balancere elforbruget med elproduktionen. Elbil Forbrug Varmepumpe Underholdning Belysning Som elkunde kan du være aktiv og udnytte prisforskellene. Ved at koble din fjernaflæste måler med it-løsninger kan dine elapparater, eksempelvis fryser, vaskemaskine eller varmepumpe tænde, når der er meget el, og prisen er lav. Eller apparaterne kan slukke i perioder, hvor der er vindstille og ikke så meget el. Sparetips Forbrug Elbil Varmepumpe Tørretumbler Køleskab STATUS KL. 09:20 KL KL KL FORBRUGSNIVEAU Rapporter Information i

9 16 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 17 HVORDAN HAR ENERGIBRANCHEN UDVIKLET SIG? Da el først kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet opstod der i landssby- og bysamfundene en lang række andels- og interessentselskaber. De selskaber blev dannet for sammen at drive et elnet. Elnettet bygger derfor på andelseje, der stadig er stærkt. I 1999 liberaliserede man elsektoren, og fra 2003 har man som elkunde frit kunnet vælge elselskab. Siden liberaliseringen har elselskaberne øget leverings sikkerheden samtidig med, at der er blevet færre ansatte og færre elnetselskaber. Færre beskæftigede Færre minutter uden strøm Færre netselskaber 188 I 1999 Og kunderne er tilfredse 79 procent af elkunderne er tilfredse med deres elselskab. 14% MEGET TILFREDS 65% TILFREDS 70 I 2012 Stabil pris for at få el til stikkontakten Betalingen for at bruge elnettet har været svagt stigende de sidste år. Men en stor del af stigningen skyldes politiske beslutninger om for eksempel at grave luftledninger i jorden eller energispareindsatsen. Renser man tallene for de politiske beslutninger, er betalingen for brug af elnettet faldet svagt. ØRE/KWH FASTE KORRIGEREDE PRISER FASTE PRISER (2004-PRISER) KILDE: DANSK ENERGI KM voksede eltransportsystemet fra 2001 til Omkostninger på skrump Mens elselskaberne har udvidet elnettet og forbedret leveringssikkerheden, er omkostningerne blevet lavere. Det er uanset, om man måler det per ansat eller per kilometer elnet. INDEKS I ELSEKTOREN I I ELSEKTOREN I MINUTTER I MINUTTER I % UTILFREDS 1% MEGET UTILFREDS 16% VED IKKE 2,5 MIA. KR investerer elnetselskaberne årligt i at forbedre og vedligeholde elnettet OMKOSTNINGER/ANSAT OMKOSTNINGER/KM NET KILDE: DANSK ENERGI 2011

10 18 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 19 EL GENNEM 120 ÅR ORDLISTE 1891 Det første elværk åbner i Køge Elafgift bliver indført med to øre pr. kilowatttime elværker i Danmark. Lysprisen i København er 70 øre pr. kilowatttime, timelønnen for en ufaglært arbejder er 1,84 kr Firkløverregeringen, Konservative, Venstre, Kristendemokraterne og Centrum-Demokraterne, pålægger elselskaberne at bygge 100 MW vindmøller inden % af bybefolkningen og 75% af landbefolkningen har el Energi- og miljøminister Svend Auken pålægger elselskaberne at bygge 200 MW vindmøller inden år Danmark bygger det første elkabel til Tyskland Lov om liberalisering af elsektoren bliver vedtaget, hvilket betyder, at danskerne fra 2003 kan vælge elleverandør Oliekrisen med bilfri søndage. Elvarme anbefales politisk til private Elselskaberne overdrager elmotorvejene, transmissionskablerne, til staten, der opretter virksomheden Energinet.dk samtidig løses kapitalforholdene Lov om elforsyningen bliver vedtaget og siden har planlægning og udbygning af elforsyning været dikteret af de rammer, Folketingets politikere udstikker. Vores el bliver grønnere. 95% af Folketingets politikere stemmer for en energiaftale, der betyder, at vindmøllers andel af elforbruget skal vokse fra 30% i 2012 til 50% i Afgifter Du betaler fire forskellige afgifter til staten. Elafgift, eldistributionsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Ankenævnet på Energiområdet Hvis du vil klage over din elforsyning, skal du aflevere en skriftlig klage til dit elselskab. De skal svare dig inden en måned. Hvis det ikke sker, eller hvis du er uenig med svaret, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet. Ankenævnet behandler klager over: Kvaliteten af elforsyningen, din elregning og elmålinger. Se El Også kaldet strøm, er i Danmark 230 volt. Som forbruger kan du ikke mærke forskel på, om din el kommer fra vindmøller, solceller, kraftværker eller lignende. Elhandelsselskab Det selskab, der sælger el til dig det kaldes også elleverandøren. Elnetselskab Det selskab, der ejer elnettet hele vejen ud til huse, lejligheder, butikker og industri. Det kaldes distributionsnettet. Elpristavlen.dk Her kan du finde over 130 forskellige elprodukter og sammenligne priser, hvis du vil skifte elleverandør. Se Energinet.dk Energinet.dk er en statslig virksomhed, der ejer det overordnede elnet, der skal sikre, at el flyder mellem landsdelene og til og fra udlandet. Energiselskab Fællesbetegnelse for selskaber, der producerer og eller sælger energi eksempelvis olie, gas og el. Energitilsynet Hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og fører tilsyn med rammevilkår og effektiviseringskrav til netselskaberne. Energitilsynet godkender prisen på forsyningspligt-el. Forsyningspligt-el Forbrugere, der ikke ønsker at benytte det frie valg, er sikret el-leverancer til offentligt regulerede priser. Det selskab, der har forsyningspligtbevillingen i et område, kaldes forsyningspligtselskabet. Fossile brændsler Kul, olie og gas. Nettarif Går til transport af el og til drift og vedligeholdelse af anlæg og elnet. Nettariffen reguleres af Energitilsynet. Smartgrid Det intelligente energisystem. I en fremtid med 50 pct. vindkraft har vi brug for at bruge el på de rigtige tidspunkter. Spotpris Den pris som el handles til på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot. Det vil sige prisen, som den ser ud time for time henover dagen afhængig af udbud og efterspørgsel. Transmissionsnettet Det overliggende elnet populært kaldet elmotorveje. KILDE: ELEKTRICITETENS AARHUNDREDE. DANSK ELFORSYNINGSHISTORIE BIND I & II, FOLKETINGET OG DANSK ENERGI

11 LÆS MERE PÅ DANSKENERGI.DK/ELGUIDE DANSK ENERGI ROSENØRNS ALLÉ FREDERIKSBERG DESIGN: ESSENSEN.COM TRYK: LITOTRYK

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Side 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Generelle vilkår... 4 Tarifprincipper og kundetyper... 5 Priser for C-kunder... 6 Priser for B-kunder... 7 Midlertidige installationer...

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger AFREGNING AF FORBRUG Knivholtvej 15 99 Frederikshavn CVR-nr: 25 59 94 7 Fdf/Fpf Fr.Havn 1. Kreds v/kasserer Bendt Frederiksen Ydunsvej 6 (vedr. kredshuset) 99 Frederikshavn Kundenr: 7 556 528 Regningsnr:

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Jan Serup Hylleberg Direktør Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning 5% vind i 22 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vindkraftkapacitet i MW og vindkraftdækning af elforbruget

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

Priser, C1: Fast betaling: Antal elregninger pr. år: 1 4 5 kr./år kr./år kr./år Abonnement: 340,00 565,00 Abonnement, markvanding: 825,00

Priser, C1: Fast betaling: Antal elregninger pr. år: 1 4 5 kr./år kr./år kr./år Abonnement: 340,00 565,00 Abonnement, markvanding: 825,00 Privatkunder - Gældende fra 1. juli 2014 Forudsætninger C1-forbrugere (ekskl. moms, hvis ikke andet er oplyst): Elleverancen sker normalt fra lavspændingsnettet, 0,4 kv C1-priser: Installationer med et

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift i selskabet har været

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL Sammenfatning Det er i år knap ti år siden, der blev åbnet op for, at alle elforbrugere fik mulighed for selv at vælge leverandør. Konkret skete

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Energihuset Intelligent energistyring

Energihuset Intelligent energistyring Energihuset Intelligent energistyring Allerede i dag kan man få systemer, der kan styre og/ eller regulere vores forbrug af el, vand, varme og måske ventilation i vores boliger. I fremtiden vil disse systemer

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere