FØLG STRØMMEN. Din elguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØLG STRØMMEN. Din elguide"

Transkript

1 FØLG STRØMMEN Din elguide

2 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger nye muligheder og vil gøre vores el mere nærværende. Derfor vil vi gerne give dig mulighed for at følge strømmen fra kraftværk til kontakt og ud i fremtidens intelligente energisystem. Vi synes for eksempel, det er værd at vide, at: LÆS MERE PÅ DANSKENERGI.DK/ELGUIDE 99,996% VERDENS- MESTER Vi har leveringssikkerhed i verdensklasse: Danskerne har strøm i kontakten 99,996% af tiden. Det er en væsentlig grund til, at Danmark blev kåret som verdensmester i elforsyning af World Economic Forum i PRODUKTER Vi har et elmarked med stor konkurrence: Danskerne er aktive på elmarkedet, hvor der findes over 130 elprodukter. Det kan være fastprisprodukter, produkter med variabel pris eller klimaprodukter. Vi har lavere rene elpriser end vores naboer i Sverige, Tyskland og Holland Når den danske elpris renses for skatter og afgifter, ligger den under EU-gennemsnittet. Gennemsnitlige elpriser uden skatter og afgifter i udvalgte lande i 2012 (øre/kwh) FINLAND DANMARK SVERIGE HOLLAND EU 27 TYSKLAND UK KILDE: EUROSTAT 81,9 97,9 99, ,1 107,7 123,9

3 4 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 5 FRA KRAFTVÆRK TIL KONTAKT Den nordiske elbørs De skandinaviske lande handler el på den nordiske elbørs Nord Pool Spot, som via udbud og efterspørgsel fastsætter elprisen. I 2012 blev der omsat for knapt 82 mia. kroner. Danmarks elmotorveje til naboerne: Vindmøller Kraftvarmeværker Vandkraft Nord Pool Spot Nordisk elbørs Energiselskab Kernekraft Forbruger Din el kommer fra det lokale kraftvarmeværk, vindmøller, naboens solceller eller den kan komme helt fra Nordkap, Göteborg eller Nordtyskland. Strømmen flyder gennem elnettet og ud til din kontakt. Prisen på el bestemmes på den nordiske elbørs. Her køber din elleverandør strømmen til dig. Siden liberaliseringen i 1999 har elselskaberne været delt op i tre: produktionsselskaber, elhandelssel skaber og elnetselskaber. PRODUKTION ELHANDEL Central produktion Kraftværkerne er fundamentet i elforsyningen og suppleres af især vindkraft. Nord Pool Spot Nordisk elbørs Elbørs Den velfungerende nordiske elbørs, Nord Pool Spot, kopieres rundt om i verden. Udlandsforbindelser For eksempel vandværker fra Norge, atomkraft fra Sverige og kul og vind fra Tyskland via kabler, som transporterer el. Elhandlere Konkurrerer bl.a.på Elpristavlen.dk, hvor du kan finde tilbud på el. Solceller og anden decentral produktion Danmark har over solcelleanlæg. PRODUKTION Danmark er forbundet til vores nabolande via elmotorveje også kaldet transmissionsledninger. NETSELSKAB Butikker Industri Tog Elbiler Huse

4 6 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 7 HVOR KOMMER VORES EL FRA? ELPRODUKTIONEN BLIVER GRØNNERE En gennemsnitlig kilowatttime bestod i 2012 af: Det er ikke kun i de politiske skåltaler, at dansk elproduktion er blevet mere grøn. Energiselskaberne gør nemlig noget ved det, og vedvarende energi udgør over 30% af elproduktionen. Det tal vil vokse markant i de kommende år og står i skærende kontrast til transportsektoren, hvor man politisk ikke har gjort en forskel i forhold til at omstille fra fossile brændsler. 41% Vind, vand og sol Naturgas 12% Vedvarende energi til elproduktion og transport i Danmark PROCENT AF SAMLET BRÆNDSELSFORBRUG 35% 30% 25% 31% CO2-udledning ved dansk elproduktion GRAM CO2/KWH Atomkraft 20% 20% % Kul 5% 15% 10% 5% 0% 4% 0% 0% 3% % Affald, biomasse og biogas Olie 1% VEDVARENDE ENERGI I ELPRODUKTION VEDVARENDE ENERGI I TRANSPORTSEKTOREN El bliver mere klimavenligt De sidste 10 år er andelen af CO2 i el faldet med over en tredjedel, og den udvikling forventes at fortsætte. KILDE: ENERGINET.DK KILDE: ENERGISTYRELSEN, ENERGISTATISTIK 2011 KILDE: ENERGINET.DK OG ENERGISTYRELSENS BASISFREMSKRIVNING 2012

5 8 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 9 HVAD BLIVER EL BRUGT TIL? Danmarks samlede årlige elforbrug i 2012 var 31,7 TWh = kwh Samlet forbrug i boliger 9,3 TWh = kwh Hvordan fordeler elforbruget sig? 3% ANDRE FORBRUGERE 34% HANDEL, SERVICE OG OFFENTLIGE BYGNINGER 29% BOLIGER 26% INDUSTRI 8% LANDBRUG OG GARTNERI HVILKE TRE ELAPPARATER HOLDER DANSKERNE MEST AF? 72% KØLESKABET 48% COMPUTEREN KILDE: USERNEEDS FOR DANSK ENERGI I % VASKEMASKINEN Kvinder 1. KØLESKAB 75% 2. VASKEMASKINE 53% 3. COMPUTER 39% Mænd 1. KØLESKAB 69% 2. COMPUTER 53% 3. TV 35% HVAD KOSTER TRE TIMERS TV? Alle elapparater er mærket med effekt i watt. Ved at gange antallet af watt med anvendelsestiden i timer og dividere med får du elforbruget i kwh. Hvis du har et LED TV med en effekt på 50 watt tændt i tre timer, bruger du: 50 watt x 3 timer 1000 = 0,15 kwh Sådan fordeler en gennemsnitlig parcelhusejers elforbrug sig. En typisk husstand bruger kwh om året. 39% UNDERHOLDNING 10% MADLAVNING 6% OPVARMNING 12% BELYSNING 20% VASK 12% KØLING 1% SMÅAPPARATER kwh Kilowatttime k Kilo, det vil sige W Watt, måleenhed for effekten. Det vil sige, hvor meget energi det enkelte apparat bruger her og nu. h Hour, engelsk ord for time. TWh Terawatttime T Tera, 1000 milliarder. W Watt, måleenhed for effekten. Det vil sige, hvor meget energi det enkelte apparat bruger her og nu. h Hour, engelsk ord for time. Hvis du ganger det med prisen for en kilowatttime, ved du, hvad tre timer med tændt tv koster: 0,15 kwh x 2,10 kr. pr. kwh 32 ØRE Koster tre timers tændt tv KILDE: ELMODEL-BOLIG

6 10 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 11 ELSELSKABET HVAD BETYDER EL- REGNINGENS POSTER? Det er myndighederne, der stiller krav om, at elselskaberne skal levere meget udførlige elregninger, der godt kan være svære at hitte rundt i. Her er en oversigt over posterne på en elregning: 01 Dit personlige kundenummer hos dit elselskab samt det nummer, der sidder på din måler. 02 Det unikke nummer der kan identificere dit leveringssted. Dette nummer bruges, hvis du for eksempel skifter elselskab, så den nye leverandør kan identificere leveringsstedet. 03 Det forbrug som elmåleren har målt i perioden. 01 Kundenummer 145xxx 02 Aftagenummer 912xxxxxxxx Målernummer 892xxx Fakturadato xx Forbrugssted: Ole Olsen, Elvej 10, 1234 Elby 03 Opgørelse for perioden Aflæsning Aflæsning Forbrug Til elleverandøren kwh kwh kwh 04 Årligt abonnement 120,00 kr. 05 Markedsel 38 øre pr. kwh x årsforbrug kwh 1.520,00 kr. 06 Moms 410,00 kr. I alt betaling til elleverandør: Til elnetselskabet 2.050,00 kr. 07 Årligt abonnement 630,00 kr. 08 Transport af el 24,52 øre pr. kwh x kwh 980,80 kr. 09 Offentlige forpligtelser 15,53 øre pr. kwh x kwh 621,20 kr. 10 Afgifter: 80,60 øre pr. kwh x kwh 3.224,00 kr. 06 Moms 1.364,00 kr. I alt betaling til netselskabet: Samlet betaling til elleverandør og netselskab: 6.820,00 kr ,00 kr. 04 Det abonnement du betaler til din elleverandør også kaldet elhandelsselskabet. Abonnementet er en fast pris, som er uafhængig af dit forbrug. 05 Pris på den strøm du har købt. Da prisen for mange kunder varierer over et år, er det den gennemsnitlige pris for strømmen i den aktuelle periode. 06 Du betaler 25% moms til staten af alle posterne på elregningen. Det gælder både betaling til elleverandør, netselskab samt afgifterne til staten. 07 Du betaler et abonnement til elnetselskabet. Abonnementet dækker over faste omkostninger som måling, målerudstyr, afregning og administration m.v. 08 Betaling for transport af strømmen. Der indgår betaling til det lokale netselskab, der ejer kabler og ledninger i selskabets område. Derudover indgår også betaling til det overordnede elnet fx transmissionsnettet, som den statslige virksomhed, Energinet.dk ejer. 09 Offentlige forpligtelser bliver også kaldt PSO (public service obligations). Pengene går via det statslige selskab Energinet.dk til politisk besluttet støtte til vedvarende energi, kraftvarmeværker og forskning/udvikling. 10 Staten har gennem årene indført en række forskellige afgifter på el. På din elregning kan de stå samlet eller være udspecificeret. Afgifter dækker over: Elafgift, eldistributionsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Elregningens sammensætning: 1,4% ABONNEMENT LEVERANDØR Danmark har europarekord i elbeskatning: 56% af din elregning går til statskassen. Den rene elpris udgør ca. 17% af den samlede elregning. 17,1% EL 20% MOMS 7,1% ABONNEMENT NETSELSKAB 36,3% AFGIFTER 11,1% TRANSPORT AF EL 7% OFFENTLIGE FORPLIGTELSER (PSO)

7 12 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 13 SÅDAN BRUGER DU ELMARKEDET Siden 2003 har du frit kunnet vælge elselskab. Du kan dog ikke skifte elnetselskab, fordi vi har kun ét elnet, som transporterer strømmen til dit hus. Forbrugere, der ikke ønsker at benytte det frie valg, er sikret el-leverancer til offentligt regulerede priser. Det bliver kaldt forsyningspligt-el. Brug Elpristavlen.dk Hvis du gerne vil skifte selskab, kan du oplagt bruge forbrugerværktøjet der giver dig indblik i mulighederne på markedet. Du kan vælge mellem over 130 produkter det kan være el som fastprisprodukt eller et elprodukt med variabel pris. Det kan også være el med miljøvenlige produkter, hvor du for eksempel køber CO2-kvoter. Når du flytter Hvis du flytter, skal du huske at aflæse din elmåler og give din elhandler aflæsningen og oplyse om, at du flytter. Det er nemlig dig, der hæfter for elforbruget for adressen, hvis du ikke får meldt din flytning. På din elhandlers hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal gøre, når du flytter. Sådan skifter du elselskab: Hvis du er utilfreds Hvis du vil klage over din elforsyning, kan du kontakte dit elselskab med en skriftlig klage. Hvis du er uenig med elselskabets svar, eller elselskabet ikke har behandlet din klage inden en måned, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet. Ankenævnet på Energiområdet behandler blandt andet klager over: Kvaliteten af din elforsyning Din elregning Elmålinger Læs mere om Ankenævnet på Energiområdet: I 2010 og 2011 blev i alt 85 klager over el afgjort ved Ankenævnet på Energiområdet. Af dem fik 12 medhold. Det skal ses i forhold til, at der er 3,3 mio. elkunder. Hvem bestemmer elprisen? Prisen for markedsel bestemmes som udgangspunkt på elbørsen, hvor det er udbud og efterspørgsel, der afgør prisen. Elhandlerne har forskellige tilbud og muligheder for markedsel fra faste priser til variable priser. Energitilsynet regulerer prisen for transport af el. Det kaldes tariffen, og er det, du betaler til dit netselskab for at få strøm ud til din stikkontakt. 21% af de danske husholdninger har skiftet elselskab eller elprodukt. Er du klar over, at man kan skifte elleverandør? JA 95,2% KILDE: USERNEEDS FOR DANSK ENERGI 2013 NEJ 4,8% 1. Find først det selskab du vil skifte til enten på www. elpristavlen.dk eller på anden vis. DET ER NEMT AT SKIFTE PCT. 100% 80% HAR SKIFTET, NEMT 2. Kontakt det elselskab, hvor du ønsker at være kunde. 3. Oplys dit aftagenummer. Det står på din seneste elregning. 4. Det nye elselskab klarer resten. Når man spørger danskere, der har skiftet elselskab, synes de, det er nemt ifølge en sammenligning EU- kommissionen har lavet med vores nabolande. 60% 40% 20% SKIFTEDE, MEN DET VAR SVÆRT PRØVEDE, MEN INTET BEDRE TILBUD PRØVEDE, MEN FOR SVÆRT KILDE: EU-KOMMISIONEN NOV % TYSKLAND HOLLAND FINLAND UK SVERIGE DANMARK VED IKKE/ANDET

8 14 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 15 HVORDAN SER FREMTIDEN UD? HVAD KAN EN FJERNAFLÆST ELMÅLER? Produktion I dag følger elproduktionen forbruget. Det vil sige, at når vi alle står op om morgenen og tænder lys og brødristere, bliver der skruet op for elproduktionen. Men med langt mere vedvarende energi som for eksempel vindkraft og solenergi vil produktionen og elprisen svinge i takt med vejret. Priser fra elbørs Data Produktionsniveau KL KL KL I FREMTIDEN BLIVER DU BELØNNET FOR AT VÆRE EN AKTIV ELKUNDE Det vil sige, at du kan tjene på at skrue ned for din varmepumpe, når det er vindstille. Eller hvis du har en elbil ved at oplade batteriet, når der er meget vindkraft. Senest i 2020 har alle danskere en fjernaflæst måler. Den fjernaflæste måler er digital, og derfor melder den dit faktiske forbrug ind til elselskabet, og du kan sige farvel til det årlige selvaflæsningskort. Måleren kan registrere data om dit forbrug. De data kan give dig et meget detaljeret indblik i dit forbrug via forbrugsvisning på internettet eller apps på din telefon. Måleren kan registrere forbrug ned på timeniveau og kan derfor gøre dig til en aktiv medspiller i det intelligente energisystem. Dit hjem Din elmåler ELBØRS Data Dit elselskab Data og kommunikation sikrer, at du kan være en aktiv elkunde fremover. Data vil flyde fra din fjernaflæste måler til dit elselskab, som også vil modtage data om elpriserne fra elbørsen, Nord Pool Spot. Dit elselskab vil herefter levere input til dig som forbruger, så du kan handle på enten høje eller lave elpriser. MIT ELFORBRUG De muligheder opstår, fordi vi får langt mere vind- og solenergi, der får elproduktionen og derfor elprisen til at svinge. Derfor skal forbruget i balance med produktionen. Det går under navnet det intelligente energisystem. Allerede i dag har mange elselskaber installeret fjernaflæste målere, der er et af de første skridt på vejen mod det intelligente energisystem. Mange kunder bruger allerede i dag muligheden for at få indsigt i deres elforbrug, få sparetips og andre typer af services fra deres elselskab. Den type muligheder vil der blive flere af fremover. I 2020 BESTÅR 50% AF VORES ELFORSYNING AF VINDKRAFT Det betyder, at elproduktionen og elprisen svinger mere. Derfor giver det god mening, at bruge el til mere som for eksempel varmepumper eller elbiler, da det vil give mulighed for at balancere elforbruget med elproduktionen. Elbil Forbrug Varmepumpe Underholdning Belysning Som elkunde kan du være aktiv og udnytte prisforskellene. Ved at koble din fjernaflæste måler med it-løsninger kan dine elapparater, eksempelvis fryser, vaskemaskine eller varmepumpe tænde, når der er meget el, og prisen er lav. Eller apparaterne kan slukke i perioder, hvor der er vindstille og ikke så meget el. Sparetips Forbrug Elbil Varmepumpe Tørretumbler Køleskab STATUS KL. 09:20 KL KL KL FORBRUGSNIVEAU Rapporter Information i

9 16 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 17 HVORDAN HAR ENERGIBRANCHEN UDVIKLET SIG? Da el først kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet opstod der i landssby- og bysamfundene en lang række andels- og interessentselskaber. De selskaber blev dannet for sammen at drive et elnet. Elnettet bygger derfor på andelseje, der stadig er stærkt. I 1999 liberaliserede man elsektoren, og fra 2003 har man som elkunde frit kunnet vælge elselskab. Siden liberaliseringen har elselskaberne øget leverings sikkerheden samtidig med, at der er blevet færre ansatte og færre elnetselskaber. Færre beskæftigede Færre minutter uden strøm Færre netselskaber 188 I 1999 Og kunderne er tilfredse 79 procent af elkunderne er tilfredse med deres elselskab. 14% MEGET TILFREDS 65% TILFREDS 70 I 2012 Stabil pris for at få el til stikkontakten Betalingen for at bruge elnettet har været svagt stigende de sidste år. Men en stor del af stigningen skyldes politiske beslutninger om for eksempel at grave luftledninger i jorden eller energispareindsatsen. Renser man tallene for de politiske beslutninger, er betalingen for brug af elnettet faldet svagt. ØRE/KWH FASTE KORRIGEREDE PRISER FASTE PRISER (2004-PRISER) KILDE: DANSK ENERGI KM voksede eltransportsystemet fra 2001 til Omkostninger på skrump Mens elselskaberne har udvidet elnettet og forbedret leveringssikkerheden, er omkostningerne blevet lavere. Det er uanset, om man måler det per ansat eller per kilometer elnet. INDEKS I ELSEKTOREN I I ELSEKTOREN I MINUTTER I MINUTTER I % UTILFREDS 1% MEGET UTILFREDS 16% VED IKKE 2,5 MIA. KR investerer elnetselskaberne årligt i at forbedre og vedligeholde elnettet OMKOSTNINGER/ANSAT OMKOSTNINGER/KM NET KILDE: DANSK ENERGI 2011

10 18 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 19 EL GENNEM 120 ÅR ORDLISTE 1891 Det første elværk åbner i Køge Elafgift bliver indført med to øre pr. kilowatttime elværker i Danmark. Lysprisen i København er 70 øre pr. kilowatttime, timelønnen for en ufaglært arbejder er 1,84 kr Firkløverregeringen, Konservative, Venstre, Kristendemokraterne og Centrum-Demokraterne, pålægger elselskaberne at bygge 100 MW vindmøller inden % af bybefolkningen og 75% af landbefolkningen har el Energi- og miljøminister Svend Auken pålægger elselskaberne at bygge 200 MW vindmøller inden år Danmark bygger det første elkabel til Tyskland Lov om liberalisering af elsektoren bliver vedtaget, hvilket betyder, at danskerne fra 2003 kan vælge elleverandør Oliekrisen med bilfri søndage. Elvarme anbefales politisk til private Elselskaberne overdrager elmotorvejene, transmissionskablerne, til staten, der opretter virksomheden Energinet.dk samtidig løses kapitalforholdene Lov om elforsyningen bliver vedtaget og siden har planlægning og udbygning af elforsyning været dikteret af de rammer, Folketingets politikere udstikker. Vores el bliver grønnere. 95% af Folketingets politikere stemmer for en energiaftale, der betyder, at vindmøllers andel af elforbruget skal vokse fra 30% i 2012 til 50% i Afgifter Du betaler fire forskellige afgifter til staten. Elafgift, eldistributionsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Ankenævnet på Energiområdet Hvis du vil klage over din elforsyning, skal du aflevere en skriftlig klage til dit elselskab. De skal svare dig inden en måned. Hvis det ikke sker, eller hvis du er uenig med svaret, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet. Ankenævnet behandler klager over: Kvaliteten af elforsyningen, din elregning og elmålinger. Se El Også kaldet strøm, er i Danmark 230 volt. Som forbruger kan du ikke mærke forskel på, om din el kommer fra vindmøller, solceller, kraftværker eller lignende. Elhandelsselskab Det selskab, der sælger el til dig det kaldes også elleverandøren. Elnetselskab Det selskab, der ejer elnettet hele vejen ud til huse, lejligheder, butikker og industri. Det kaldes distributionsnettet. Elpristavlen.dk Her kan du finde over 130 forskellige elprodukter og sammenligne priser, hvis du vil skifte elleverandør. Se Energinet.dk Energinet.dk er en statslig virksomhed, der ejer det overordnede elnet, der skal sikre, at el flyder mellem landsdelene og til og fra udlandet. Energiselskab Fællesbetegnelse for selskaber, der producerer og eller sælger energi eksempelvis olie, gas og el. Energitilsynet Hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og fører tilsyn med rammevilkår og effektiviseringskrav til netselskaberne. Energitilsynet godkender prisen på forsyningspligt-el. Forsyningspligt-el Forbrugere, der ikke ønsker at benytte det frie valg, er sikret el-leverancer til offentligt regulerede priser. Det selskab, der har forsyningspligtbevillingen i et område, kaldes forsyningspligtselskabet. Fossile brændsler Kul, olie og gas. Nettarif Går til transport af el og til drift og vedligeholdelse af anlæg og elnet. Nettariffen reguleres af Energitilsynet. Smartgrid Det intelligente energisystem. I en fremtid med 50 pct. vindkraft har vi brug for at bruge el på de rigtige tidspunkter. Spotpris Den pris som el handles til på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot. Det vil sige prisen, som den ser ud time for time henover dagen afhængig af udbud og efterspørgsel. Transmissionsnettet Det overliggende elnet populært kaldet elmotorveje. KILDE: ELEKTRICITETENS AARHUNDREDE. DANSK ELFORSYNINGSHISTORIE BIND I & II, FOLKETINGET OG DANSK ENERGI

11 LÆS MERE PÅ DANSKENERGI.DK/ELGUIDE DANSK ENERGI ROSENØRNS ALLÉ FREDERIKSBERG DESIGN: ESSENSEN.COM TRYK: LITOTRYK

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter!

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter! SUND FORNUFT VEDVARENDE ENERGI GOD SAMFUNDSØKONOMI UAFHÆNGIGHED FORSYNINGSSIKKERHED VINDMØLLER DANSKE ARBEJDSPLADSER SELVFORSYNING REN ENERGI LOKALT MEDEJER SKAB GRØN STRØM GODT NABOSKAB MEGET MERE END

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere