FØLG STRØMMEN. Din elguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØLG STRØMMEN. Din elguide"

Transkript

1 FØLG STRØMMEN Din elguide

2 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger nye muligheder og vil gøre vores el mere nærværende. Derfor vil vi gerne give dig mulighed for at følge strømmen fra kraftværk til kontakt og ud i fremtidens intelligente energisystem. Vi synes for eksempel, det er værd at vide, at: LÆS MERE PÅ DANSKENERGI.DK/ELGUIDE 99,996% VERDENS- MESTER Vi har leveringssikkerhed i verdensklasse: Danskerne har strøm i kontakten 99,996% af tiden. Det er en væsentlig grund til, at Danmark blev kåret som verdensmester i elforsyning af World Economic Forum i PRODUKTER Vi har et elmarked med stor konkurrence: Danskerne er aktive på elmarkedet, hvor der findes over 130 elprodukter. Det kan være fastprisprodukter, produkter med variabel pris eller klimaprodukter. Vi har lavere rene elpriser end vores naboer i Sverige, Tyskland og Holland Når den danske elpris renses for skatter og afgifter, ligger den under EU-gennemsnittet. Gennemsnitlige elpriser uden skatter og afgifter i udvalgte lande i 2012 (øre/kwh) FINLAND DANMARK SVERIGE HOLLAND EU 27 TYSKLAND UK KILDE: EUROSTAT 81,9 97,9 99, ,1 107,7 123,9

3 4 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 5 FRA KRAFTVÆRK TIL KONTAKT Den nordiske elbørs De skandinaviske lande handler el på den nordiske elbørs Nord Pool Spot, som via udbud og efterspørgsel fastsætter elprisen. I 2012 blev der omsat for knapt 82 mia. kroner. Danmarks elmotorveje til naboerne: Vindmøller Kraftvarmeværker Vandkraft Nord Pool Spot Nordisk elbørs Energiselskab Kernekraft Forbruger Din el kommer fra det lokale kraftvarmeværk, vindmøller, naboens solceller eller den kan komme helt fra Nordkap, Göteborg eller Nordtyskland. Strømmen flyder gennem elnettet og ud til din kontakt. Prisen på el bestemmes på den nordiske elbørs. Her køber din elleverandør strømmen til dig. Siden liberaliseringen i 1999 har elselskaberne været delt op i tre: produktionsselskaber, elhandelssel skaber og elnetselskaber. PRODUKTION ELHANDEL Central produktion Kraftværkerne er fundamentet i elforsyningen og suppleres af især vindkraft. Nord Pool Spot Nordisk elbørs Elbørs Den velfungerende nordiske elbørs, Nord Pool Spot, kopieres rundt om i verden. Udlandsforbindelser For eksempel vandværker fra Norge, atomkraft fra Sverige og kul og vind fra Tyskland via kabler, som transporterer el. Elhandlere Konkurrerer bl.a.på Elpristavlen.dk, hvor du kan finde tilbud på el. Solceller og anden decentral produktion Danmark har over solcelleanlæg. PRODUKTION Danmark er forbundet til vores nabolande via elmotorveje også kaldet transmissionsledninger. NETSELSKAB Butikker Industri Tog Elbiler Huse

4 6 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 7 HVOR KOMMER VORES EL FRA? ELPRODUKTIONEN BLIVER GRØNNERE En gennemsnitlig kilowatttime bestod i 2012 af: Det er ikke kun i de politiske skåltaler, at dansk elproduktion er blevet mere grøn. Energiselskaberne gør nemlig noget ved det, og vedvarende energi udgør over 30% af elproduktionen. Det tal vil vokse markant i de kommende år og står i skærende kontrast til transportsektoren, hvor man politisk ikke har gjort en forskel i forhold til at omstille fra fossile brændsler. 41% Vind, vand og sol Naturgas 12% Vedvarende energi til elproduktion og transport i Danmark PROCENT AF SAMLET BRÆNDSELSFORBRUG 35% 30% 25% 31% CO2-udledning ved dansk elproduktion GRAM CO2/KWH Atomkraft 20% 20% % Kul 5% 15% 10% 5% 0% 4% 0% 0% 3% % Affald, biomasse og biogas Olie 1% VEDVARENDE ENERGI I ELPRODUKTION VEDVARENDE ENERGI I TRANSPORTSEKTOREN El bliver mere klimavenligt De sidste 10 år er andelen af CO2 i el faldet med over en tredjedel, og den udvikling forventes at fortsætte. KILDE: ENERGINET.DK KILDE: ENERGISTYRELSEN, ENERGISTATISTIK 2011 KILDE: ENERGINET.DK OG ENERGISTYRELSENS BASISFREMSKRIVNING 2012

5 8 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 9 HVAD BLIVER EL BRUGT TIL? Danmarks samlede årlige elforbrug i 2012 var 31,7 TWh = kwh Samlet forbrug i boliger 9,3 TWh = kwh Hvordan fordeler elforbruget sig? 3% ANDRE FORBRUGERE 34% HANDEL, SERVICE OG OFFENTLIGE BYGNINGER 29% BOLIGER 26% INDUSTRI 8% LANDBRUG OG GARTNERI HVILKE TRE ELAPPARATER HOLDER DANSKERNE MEST AF? 72% KØLESKABET 48% COMPUTEREN KILDE: USERNEEDS FOR DANSK ENERGI I % VASKEMASKINEN Kvinder 1. KØLESKAB 75% 2. VASKEMASKINE 53% 3. COMPUTER 39% Mænd 1. KØLESKAB 69% 2. COMPUTER 53% 3. TV 35% HVAD KOSTER TRE TIMERS TV? Alle elapparater er mærket med effekt i watt. Ved at gange antallet af watt med anvendelsestiden i timer og dividere med får du elforbruget i kwh. Hvis du har et LED TV med en effekt på 50 watt tændt i tre timer, bruger du: 50 watt x 3 timer 1000 = 0,15 kwh Sådan fordeler en gennemsnitlig parcelhusejers elforbrug sig. En typisk husstand bruger kwh om året. 39% UNDERHOLDNING 10% MADLAVNING 6% OPVARMNING 12% BELYSNING 20% VASK 12% KØLING 1% SMÅAPPARATER kwh Kilowatttime k Kilo, det vil sige W Watt, måleenhed for effekten. Det vil sige, hvor meget energi det enkelte apparat bruger her og nu. h Hour, engelsk ord for time. TWh Terawatttime T Tera, 1000 milliarder. W Watt, måleenhed for effekten. Det vil sige, hvor meget energi det enkelte apparat bruger her og nu. h Hour, engelsk ord for time. Hvis du ganger det med prisen for en kilowatttime, ved du, hvad tre timer med tændt tv koster: 0,15 kwh x 2,10 kr. pr. kwh 32 ØRE Koster tre timers tændt tv KILDE: ELMODEL-BOLIG

6 10 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 11 ELSELSKABET HVAD BETYDER EL- REGNINGENS POSTER? Det er myndighederne, der stiller krav om, at elselskaberne skal levere meget udførlige elregninger, der godt kan være svære at hitte rundt i. Her er en oversigt over posterne på en elregning: 01 Dit personlige kundenummer hos dit elselskab samt det nummer, der sidder på din måler. 02 Det unikke nummer der kan identificere dit leveringssted. Dette nummer bruges, hvis du for eksempel skifter elselskab, så den nye leverandør kan identificere leveringsstedet. 03 Det forbrug som elmåleren har målt i perioden. 01 Kundenummer 145xxx 02 Aftagenummer 912xxxxxxxx Målernummer 892xxx Fakturadato xx Forbrugssted: Ole Olsen, Elvej 10, 1234 Elby 03 Opgørelse for perioden Aflæsning Aflæsning Forbrug Til elleverandøren kwh kwh kwh 04 Årligt abonnement 120,00 kr. 05 Markedsel 38 øre pr. kwh x årsforbrug kwh 1.520,00 kr. 06 Moms 410,00 kr. I alt betaling til elleverandør: Til elnetselskabet 2.050,00 kr. 07 Årligt abonnement 630,00 kr. 08 Transport af el 24,52 øre pr. kwh x kwh 980,80 kr. 09 Offentlige forpligtelser 15,53 øre pr. kwh x kwh 621,20 kr. 10 Afgifter: 80,60 øre pr. kwh x kwh 3.224,00 kr. 06 Moms 1.364,00 kr. I alt betaling til netselskabet: Samlet betaling til elleverandør og netselskab: 6.820,00 kr ,00 kr. 04 Det abonnement du betaler til din elleverandør også kaldet elhandelsselskabet. Abonnementet er en fast pris, som er uafhængig af dit forbrug. 05 Pris på den strøm du har købt. Da prisen for mange kunder varierer over et år, er det den gennemsnitlige pris for strømmen i den aktuelle periode. 06 Du betaler 25% moms til staten af alle posterne på elregningen. Det gælder både betaling til elleverandør, netselskab samt afgifterne til staten. 07 Du betaler et abonnement til elnetselskabet. Abonnementet dækker over faste omkostninger som måling, målerudstyr, afregning og administration m.v. 08 Betaling for transport af strømmen. Der indgår betaling til det lokale netselskab, der ejer kabler og ledninger i selskabets område. Derudover indgår også betaling til det overordnede elnet fx transmissionsnettet, som den statslige virksomhed, Energinet.dk ejer. 09 Offentlige forpligtelser bliver også kaldt PSO (public service obligations). Pengene går via det statslige selskab Energinet.dk til politisk besluttet støtte til vedvarende energi, kraftvarmeværker og forskning/udvikling. 10 Staten har gennem årene indført en række forskellige afgifter på el. På din elregning kan de stå samlet eller være udspecificeret. Afgifter dækker over: Elafgift, eldistributionsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Elregningens sammensætning: 1,4% ABONNEMENT LEVERANDØR Danmark har europarekord i elbeskatning: 56% af din elregning går til statskassen. Den rene elpris udgør ca. 17% af den samlede elregning. 17,1% EL 20% MOMS 7,1% ABONNEMENT NETSELSKAB 36,3% AFGIFTER 11,1% TRANSPORT AF EL 7% OFFENTLIGE FORPLIGTELSER (PSO)

7 12 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 13 SÅDAN BRUGER DU ELMARKEDET Siden 2003 har du frit kunnet vælge elselskab. Du kan dog ikke skifte elnetselskab, fordi vi har kun ét elnet, som transporterer strømmen til dit hus. Forbrugere, der ikke ønsker at benytte det frie valg, er sikret el-leverancer til offentligt regulerede priser. Det bliver kaldt forsyningspligt-el. Brug Elpristavlen.dk Hvis du gerne vil skifte selskab, kan du oplagt bruge forbrugerværktøjet der giver dig indblik i mulighederne på markedet. Du kan vælge mellem over 130 produkter det kan være el som fastprisprodukt eller et elprodukt med variabel pris. Det kan også være el med miljøvenlige produkter, hvor du for eksempel køber CO2-kvoter. Når du flytter Hvis du flytter, skal du huske at aflæse din elmåler og give din elhandler aflæsningen og oplyse om, at du flytter. Det er nemlig dig, der hæfter for elforbruget for adressen, hvis du ikke får meldt din flytning. På din elhandlers hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal gøre, når du flytter. Sådan skifter du elselskab: Hvis du er utilfreds Hvis du vil klage over din elforsyning, kan du kontakte dit elselskab med en skriftlig klage. Hvis du er uenig med elselskabets svar, eller elselskabet ikke har behandlet din klage inden en måned, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet. Ankenævnet på Energiområdet behandler blandt andet klager over: Kvaliteten af din elforsyning Din elregning Elmålinger Læs mere om Ankenævnet på Energiområdet: I 2010 og 2011 blev i alt 85 klager over el afgjort ved Ankenævnet på Energiområdet. Af dem fik 12 medhold. Det skal ses i forhold til, at der er 3,3 mio. elkunder. Hvem bestemmer elprisen? Prisen for markedsel bestemmes som udgangspunkt på elbørsen, hvor det er udbud og efterspørgsel, der afgør prisen. Elhandlerne har forskellige tilbud og muligheder for markedsel fra faste priser til variable priser. Energitilsynet regulerer prisen for transport af el. Det kaldes tariffen, og er det, du betaler til dit netselskab for at få strøm ud til din stikkontakt. 21% af de danske husholdninger har skiftet elselskab eller elprodukt. Er du klar over, at man kan skifte elleverandør? JA 95,2% KILDE: USERNEEDS FOR DANSK ENERGI 2013 NEJ 4,8% 1. Find først det selskab du vil skifte til enten på www. elpristavlen.dk eller på anden vis. DET ER NEMT AT SKIFTE PCT. 100% 80% HAR SKIFTET, NEMT 2. Kontakt det elselskab, hvor du ønsker at være kunde. 3. Oplys dit aftagenummer. Det står på din seneste elregning. 4. Det nye elselskab klarer resten. Når man spørger danskere, der har skiftet elselskab, synes de, det er nemt ifølge en sammenligning EU- kommissionen har lavet med vores nabolande. 60% 40% 20% SKIFTEDE, MEN DET VAR SVÆRT PRØVEDE, MEN INTET BEDRE TILBUD PRØVEDE, MEN FOR SVÆRT KILDE: EU-KOMMISIONEN NOV % TYSKLAND HOLLAND FINLAND UK SVERIGE DANMARK VED IKKE/ANDET

8 14 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 15 HVORDAN SER FREMTIDEN UD? HVAD KAN EN FJERNAFLÆST ELMÅLER? Produktion I dag følger elproduktionen forbruget. Det vil sige, at når vi alle står op om morgenen og tænder lys og brødristere, bliver der skruet op for elproduktionen. Men med langt mere vedvarende energi som for eksempel vindkraft og solenergi vil produktionen og elprisen svinge i takt med vejret. Priser fra elbørs Data Produktionsniveau KL KL KL I FREMTIDEN BLIVER DU BELØNNET FOR AT VÆRE EN AKTIV ELKUNDE Det vil sige, at du kan tjene på at skrue ned for din varmepumpe, når det er vindstille. Eller hvis du har en elbil ved at oplade batteriet, når der er meget vindkraft. Senest i 2020 har alle danskere en fjernaflæst måler. Den fjernaflæste måler er digital, og derfor melder den dit faktiske forbrug ind til elselskabet, og du kan sige farvel til det årlige selvaflæsningskort. Måleren kan registrere data om dit forbrug. De data kan give dig et meget detaljeret indblik i dit forbrug via forbrugsvisning på internettet eller apps på din telefon. Måleren kan registrere forbrug ned på timeniveau og kan derfor gøre dig til en aktiv medspiller i det intelligente energisystem. Dit hjem Din elmåler ELBØRS Data Dit elselskab Data og kommunikation sikrer, at du kan være en aktiv elkunde fremover. Data vil flyde fra din fjernaflæste måler til dit elselskab, som også vil modtage data om elpriserne fra elbørsen, Nord Pool Spot. Dit elselskab vil herefter levere input til dig som forbruger, så du kan handle på enten høje eller lave elpriser. MIT ELFORBRUG De muligheder opstår, fordi vi får langt mere vind- og solenergi, der får elproduktionen og derfor elprisen til at svinge. Derfor skal forbruget i balance med produktionen. Det går under navnet det intelligente energisystem. Allerede i dag har mange elselskaber installeret fjernaflæste målere, der er et af de første skridt på vejen mod det intelligente energisystem. Mange kunder bruger allerede i dag muligheden for at få indsigt i deres elforbrug, få sparetips og andre typer af services fra deres elselskab. Den type muligheder vil der blive flere af fremover. I 2020 BESTÅR 50% AF VORES ELFORSYNING AF VINDKRAFT Det betyder, at elproduktionen og elprisen svinger mere. Derfor giver det god mening, at bruge el til mere som for eksempel varmepumper eller elbiler, da det vil give mulighed for at balancere elforbruget med elproduktionen. Elbil Forbrug Varmepumpe Underholdning Belysning Som elkunde kan du være aktiv og udnytte prisforskellene. Ved at koble din fjernaflæste måler med it-løsninger kan dine elapparater, eksempelvis fryser, vaskemaskine eller varmepumpe tænde, når der er meget el, og prisen er lav. Eller apparaterne kan slukke i perioder, hvor der er vindstille og ikke så meget el. Sparetips Forbrug Elbil Varmepumpe Tørretumbler Køleskab STATUS KL. 09:20 KL KL KL FORBRUGSNIVEAU Rapporter Information i

9 16 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 17 HVORDAN HAR ENERGIBRANCHEN UDVIKLET SIG? Da el først kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet opstod der i landssby- og bysamfundene en lang række andels- og interessentselskaber. De selskaber blev dannet for sammen at drive et elnet. Elnettet bygger derfor på andelseje, der stadig er stærkt. I 1999 liberaliserede man elsektoren, og fra 2003 har man som elkunde frit kunnet vælge elselskab. Siden liberaliseringen har elselskaberne øget leverings sikkerheden samtidig med, at der er blevet færre ansatte og færre elnetselskaber. Færre beskæftigede Færre minutter uden strøm Færre netselskaber 188 I 1999 Og kunderne er tilfredse 79 procent af elkunderne er tilfredse med deres elselskab. 14% MEGET TILFREDS 65% TILFREDS 70 I 2012 Stabil pris for at få el til stikkontakten Betalingen for at bruge elnettet har været svagt stigende de sidste år. Men en stor del af stigningen skyldes politiske beslutninger om for eksempel at grave luftledninger i jorden eller energispareindsatsen. Renser man tallene for de politiske beslutninger, er betalingen for brug af elnettet faldet svagt. ØRE/KWH FASTE KORRIGEREDE PRISER FASTE PRISER (2004-PRISER) KILDE: DANSK ENERGI KM voksede eltransportsystemet fra 2001 til Omkostninger på skrump Mens elselskaberne har udvidet elnettet og forbedret leveringssikkerheden, er omkostningerne blevet lavere. Det er uanset, om man måler det per ansat eller per kilometer elnet. INDEKS I ELSEKTOREN I I ELSEKTOREN I MINUTTER I MINUTTER I % UTILFREDS 1% MEGET UTILFREDS 16% VED IKKE 2,5 MIA. KR investerer elnetselskaberne årligt i at forbedre og vedligeholde elnettet OMKOSTNINGER/ANSAT OMKOSTNINGER/KM NET KILDE: DANSK ENERGI 2011

10 18 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 19 EL GENNEM 120 ÅR ORDLISTE 1891 Det første elværk åbner i Køge Elafgift bliver indført med to øre pr. kilowatttime elværker i Danmark. Lysprisen i København er 70 øre pr. kilowatttime, timelønnen for en ufaglært arbejder er 1,84 kr Firkløverregeringen, Konservative, Venstre, Kristendemokraterne og Centrum-Demokraterne, pålægger elselskaberne at bygge 100 MW vindmøller inden % af bybefolkningen og 75% af landbefolkningen har el Energi- og miljøminister Svend Auken pålægger elselskaberne at bygge 200 MW vindmøller inden år Danmark bygger det første elkabel til Tyskland Lov om liberalisering af elsektoren bliver vedtaget, hvilket betyder, at danskerne fra 2003 kan vælge elleverandør Oliekrisen med bilfri søndage. Elvarme anbefales politisk til private Elselskaberne overdrager elmotorvejene, transmissionskablerne, til staten, der opretter virksomheden Energinet.dk samtidig løses kapitalforholdene Lov om elforsyningen bliver vedtaget og siden har planlægning og udbygning af elforsyning været dikteret af de rammer, Folketingets politikere udstikker. Vores el bliver grønnere. 95% af Folketingets politikere stemmer for en energiaftale, der betyder, at vindmøllers andel af elforbruget skal vokse fra 30% i 2012 til 50% i Afgifter Du betaler fire forskellige afgifter til staten. Elafgift, eldistributionsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Ankenævnet på Energiområdet Hvis du vil klage over din elforsyning, skal du aflevere en skriftlig klage til dit elselskab. De skal svare dig inden en måned. Hvis det ikke sker, eller hvis du er uenig med svaret, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet. Ankenævnet behandler klager over: Kvaliteten af elforsyningen, din elregning og elmålinger. Se El Også kaldet strøm, er i Danmark 230 volt. Som forbruger kan du ikke mærke forskel på, om din el kommer fra vindmøller, solceller, kraftværker eller lignende. Elhandelsselskab Det selskab, der sælger el til dig det kaldes også elleverandøren. Elnetselskab Det selskab, der ejer elnettet hele vejen ud til huse, lejligheder, butikker og industri. Det kaldes distributionsnettet. Elpristavlen.dk Her kan du finde over 130 forskellige elprodukter og sammenligne priser, hvis du vil skifte elleverandør. Se Energinet.dk Energinet.dk er en statslig virksomhed, der ejer det overordnede elnet, der skal sikre, at el flyder mellem landsdelene og til og fra udlandet. Energiselskab Fællesbetegnelse for selskaber, der producerer og eller sælger energi eksempelvis olie, gas og el. Energitilsynet Hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og fører tilsyn med rammevilkår og effektiviseringskrav til netselskaberne. Energitilsynet godkender prisen på forsyningspligt-el. Forsyningspligt-el Forbrugere, der ikke ønsker at benytte det frie valg, er sikret el-leverancer til offentligt regulerede priser. Det selskab, der har forsyningspligtbevillingen i et område, kaldes forsyningspligtselskabet. Fossile brændsler Kul, olie og gas. Nettarif Går til transport af el og til drift og vedligeholdelse af anlæg og elnet. Nettariffen reguleres af Energitilsynet. Smartgrid Det intelligente energisystem. I en fremtid med 50 pct. vindkraft har vi brug for at bruge el på de rigtige tidspunkter. Spotpris Den pris som el handles til på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot. Det vil sige prisen, som den ser ud time for time henover dagen afhængig af udbud og efterspørgsel. Transmissionsnettet Det overliggende elnet populært kaldet elmotorveje. KILDE: ELEKTRICITETENS AARHUNDREDE. DANSK ELFORSYNINGSHISTORIE BIND I & II, FOLKETINGET OG DANSK ENERGI

11 LÆS MERE PÅ DANSKENERGI.DK/ELGUIDE DANSK ENERGI ROSENØRNS ALLÉ FREDERIKSBERG DESIGN: ESSENSEN.COM TRYK: LITOTRYK

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

10 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR

10 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR 1 1 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR 2 1 MYTE: Det er elselskabernes skyld, at forbrugernes pris på el er høj 56 pct. af den danske elpris for private husstande udgøres af skatter og afgifter. Faktisk

Læs mere

FØLG STRØMMEN Din elguide

FØLG STRØMMEN Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVAD HAR DANSKE ELKUNDER? ELPRISEN ER LAV, MEN SKATTEN ER TÅRNHØJ Se side 11 DER ER ET STORT UDBUD Side 10 LÆS MERE PÅ DANSKENERGI.DK/ELGUIDE DANSKERNE

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Årsopgørelse og 1. acontoregning

Årsopgørelse og 1. acontoregning Årsopgørelse og 1. acontoregning Tina Thorborg Sørupvej 40 A, Sørup 3480 Fredensborg Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Elprisstatistik juli 2007

Elprisstatistik juli 2007 ENERGITILSYNET Elprisstatistik i 27 Elprisstatistikken er revideret med virkning fra 1. januar 27. Som følge af ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar 27 ikke umiddelbart

Læs mere

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Andreas Schou Andersen DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK

ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK 10 VEJE 01 SÅDAN FÅR VI ENERGI TIL MERE 2 TRE BYGGESTEN TIL FREMTIDENS ENERGIPOLITIK 6 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK SÅDAN FÅR VI ENERGI TIL

Læs mere

KOPI. Måleraflæsning den 31. marts skønnet af DONG Energy Måleraflæsning den 2. juli via telefon

KOPI. Måleraflæsning den 31. marts skønnet af DONG Energy Måleraflæsning den 2. juli via telefon Side 6 af 10 Årsopgørelse - detaljeret oversigt 1 af 2: Dit elforbrug i perioden den 2. juli 2015 til den 31. marts 2016. Måleraflæsning den 31. marts 2016 - skønnet af DONG Energy Måleraflæsning den 2.

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Danske elpriser på vej til himmels

Danske elpriser på vej til himmels 1 Danske elpriser på vej til himmels Der er mange vidnesbyrd om, at elprisen for danske husholdninger er højere end noget andet sted i EU. Imidlertid er det meste af prisen afgifter og moms. Den egentlige

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 1319 København K Side 1 af 6 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr.

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr. Årsopgørelse og 1. acontoregning Side 1 af 8 Steen Borg Pilestræde 21 1112 København K Kære Steen Borg Her er din årsopgørelse og 1. acontoregning på adressen Kronprinsessegade 10, 4. tv, 1306 København

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet

Detailmarkedet for elektricitet 15. DECEMBER 2011 Agnete Gersing Detailmarkedet for elektricitet Pressebriefing PRESSEBRIEFING - DETAILMARKEDET FOR EL Mere konkurrence påel-markedet kan skabe store gevinster»konkurrencen pådetailmarkedet

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Årsopgørelse for el samt første acontoregning

Årsopgørelse for el samt første acontoregning Uffe Kousgaard Trægården 9, 2 TH 4000 Roskilde Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 22. juni 2011 til den 20. juni 2012 og første acontoregning dækker dit

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Årsopgørelse for el samt første acontoregning

Årsopgørelse for el samt første acontoregning Uffe Kousgaard Trægården 9, 2. th 4000 Roskilde Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 21. juni 2012 til den 24. juni 2013 og første acontoregning dækker

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Forslag til afregningsmodel i Øbro 95 s fælles elforsyning. Afdelingsmøde torsdag den 26. maj 2016

Forslag til afregningsmodel i Øbro 95 s fælles elforsyning. Afdelingsmøde torsdag den 26. maj 2016 Forslag til afregningsmodel i Øbro 95 s fælles elforsyning Afdelingsmøde torsdag den 26. maj 2016 Afregningsmodellens formål Sikre de 92 deltagere i den fælles elforsyning en andel i indtægten fra solcelleanlægget

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 190 Offentligt DANSK ENERGIINDUSTRI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 190 Offentligt DANSK ENERGIINDUSTRI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 190 Offentligt DANSK ENERGIINDUSTRI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR 2 DANSK ENERGI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR SAMMEN HAR VI ENERGI

Læs mere

Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere

Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere Det Energipolitiske Udvalg: Høring om intelligent elforbrug Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere Mikael Togeby 26.2.2009 Det Energipolitiske

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea. Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Energipriser er en international konkurrenceparameter Kr/GJ Energi og

Læs mere

Biogas til balancering af energisystemet

Biogas til balancering af energisystemet Biogas til balancering af energisystemet Frank Rosager, HMN Naturgas I/S SE også : https://grongasdanmark.dk/ Slide 1 Følg med på: https://grongasdanmark.dk/ Slide 2 Energikommissionen peger på: Gassystemet

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el Brøndby Kommune Hovedstadens belysningssamarbejde Hovedstadens Belysningssamarbejde Udbud af el 5383not006, Udført:CAT Kontrolleret: KMU, LHI Side 1 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Indledning... 2 3. Elprisens

Læs mere

Prisoversigt per april 2015

Prisoversigt per april 2015 Prisoversigt per april 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser

Læs mere

Prisoversigt per marts 2015

Prisoversigt per marts 2015 Prisoversigt per marts 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis+ elpriser. Alle priser

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind?

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S Indpasning af vindkraft For Energistyrelsen og Skatteministeriet

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2015 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 20.01.2016 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Årsopgørelse for el samt første acontoregning

Årsopgørelse for el samt første acontoregning Uffe Kousgaard Trægården 9, 2. th 4000 Roskilde Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 25. juni 2013 til den 29. juni 2014 og første acontoregning dækker

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011 Partnere i EcoGrid EU Der er 16 partnere i EcoGrid EU 6 danske partnere Derudover partnere

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang DISPOSITION Elektrificering sætter dagsordenen så langt øjet rækker Økonomiske rammer afgør, hvad vi skal investere i Uafhængighed

Læs mere

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Mange åbne ender Bedre integration mellem el-, gas-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere