BRUGSANVISNING Type HD HD8764

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING Type HD HD8764"

Transkript

1 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet

2 2 DANSK Tillykke med dit køb af den superautomatiske kaffemaskine Saeco Minuto klassisk mælkeskummer! Registrer dit produkt på for at få maksimal fordel af Saecos kundeservice. Denne brugsanvisning gælder for modellerne HD8761 og HD8764. Maskinen er egnet til tilberedning af espressokaffe med hele bønner samt til udløb af damp og varmt vand. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine.

3 DANSK 3 RESUMÉ VIGTIGT... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Advarsel... 4 Vigtigt... 6 Overensstemmelse med regler... 7 INSTALLATION... 8 Oversigt over maskinen... 8 Beskrivelse... 9 KLARGØRING...10 Maskinens emballage Installering af maskinen FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG...12 Påfyldning af kredsløb Automatisk skylle-/selvrensecyklus Manuel skyllecyklus Måling og programmering af vandets hårdhed Installation af vandfilteret "INTENZA+"...17 Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+" INDSTILLINGER...20 Saeco Adapting System Justering af den keramiske kaffekværn Regulering af aroma (kaffens intensitet)...21 Indstilling af udløb Indstilling af mængden af kaffe i en kop...23 BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO...24 Brygning af kaffe og espresso med kaffebønner Brygning af kaffe og espresso med formalet kaffe DAMP/TILBEREDNING AF CAPPUCCINO...26 UDLØB AF VARMT VAND...27 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...28 Daglig rengøring af maskinen Daglig rengøring af vandbeholderen Daglig rengøring af den klassiske mælkeskummer Ugentlig rengøring af maskinen Ugentlig rengøring af den klassiske mælkeskummer Ugentlig rengøring af kaffeenhed Månedlig smøring af kaffeenhed Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtningstabletter Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen AFKALKNING...38 FORKLARING AF DISPLAYSYMBOLER...42 FEJLFINDING OG AFHJÆLPNING...45 ENERGIBESPARELSE...47 Standby Bortskaffelse TEKNISKE KARAKTERISTIKA...48 GARANTI OG ASSISTANCE...48 Garanti Assistance BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE...49

4 4 DANSK VIGTIGT Sikkerhedsanvisninger Maskinen er udstyret med sikkerhedsanordninger. Dog er det alligevel nødvendigt at læse de anførte sikkerhedsanvisninger omhyggeligt igennem, så skader på personer eller genstande undgås. Brugsanvisningen skal opbevares til eventuel fremtidig brug. Udtrykket ADVARSEL og dette symbol advarer brugeren om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen. Udtrykket VIGTIGT og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/ eller skader på maskinen. Advarsel Slut maskinen til et egnet stik i væggen, hvis hovedspænding svarer til maskinens tekniske specifikationer. Undgå, at strømkablet hænger ned fra bordet eller arbejdsbordet, eller at det kommer i kontakt med varme overflader. Nedsænk ikke maskinen, stikket eller strømkablet i vand: fare for elektrisk stød! Ret ikke strålen med varmt vand mod dig selv: fare for forbrændinger!

5 DANSK 5 Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene og knapperne. Tag stikket ud af stikkontakten: - hvis der opstår fejlfunktion; - hvis maskinen henstår ubrugt i længere tid; - inden maskinen rengøres. Træk i selve stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Brug ikke maskinen, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget. Udfør aldrig ændringer ved maskinen eller strømkablet. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips servicecenter, så alle farer undgås. Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, mentale eller sensoriske evner eller som ikke har den tilstrækkelige erfaring og/eller kompetence, medmindre de overvåges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller instrueres i, hvordan maskinen anvendes. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Stik ikke fingrene eller andre genstande i kaffekværnen.

6 6 DANSK Vigtigt Maskinen er udelukkende beregnet til brug i husholdninger og er uegnet til brug til kantiner eller køkkenzoner i forretninger, kontorer, landbrug eller andre arbejdssteder. Placer altid maskinen på en plan og stabil overflade. Placer ikke maskinen på varme overflader, i nærheden af varme ovne, varmeapparater eller lignende varmekilder. Hæld kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner komponenterne. Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand. Brug kun koldt vand. Brug aldrig skurepulver eller aggressive rengøringsmidler til rengøringen. En blød klud, som er fugtet med vand, er tilstrækkelig. Afkalk maskinen regelmæssigt. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien! Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 C. Vandet i opvarmningssystemet kan fryse og beskadige maskinen. Efterlad ikke vand i beholderen, hvis maskinen skal henstå ubrugt i en længere periode. Vandet kan forurenes. Brug frisk vand, hver gang maskinen bruges.

7 Overensstemmelse med regler DANSK 7 Maskinen lever op til kravene i artikel 13 i det italienske lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005 Gennemførelse af direktiv 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om mindskning af brug af farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparaturer samt affaldsbortskaffelse. Denne maskine lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF.

8 8 INSTALLATION Oversigt over maskinen

9 Beskrivelse 1. Knap til indstilling af kaffekværn 2. Kaffebønnebeholder 3. Beholder til formalet kaffe 4. Vandbeholder + låg 5. Låg til kaffebønnebeholder 6. Betjeningspanel 7. Kaffeudløb 8. Indikator for fuld drypbakke 9. Kopbakke 10. Drypbakke 11. Skuffe til kafferester 12. Kaffeenhed 13. Inspektionslåge 14. Smørefedt til kaffeenhed 15. Strømkabel 16. Beskyttelse af udløbsrør 17. Klassisk mælkeskummer (til varmt vand/damp) 18. Nøgle til indstilling af kaffekværn + mål til formalet kaffe 19. Stik til strømkabel 20. Afbryderkontakt 21. Prøvestrimmel til test af vandets hårdhed 22. Pensel til rengøring 23. ON/OFF-knap 24. Knap til espresso 25. Knap til kaffeudløb 26. "Aroma"-knap - Formalet kaffe 27. Dampknap 28. Knap til varmt vand 29. Knap til afkalkning 30. Afkalkningsmiddel - sælges separat 31. Skuffe til opsamling af kaffe DANSK 9

10 10 DANSK KLARGØRING Maskinens emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport. Installering af maskinen 1 Fjern maskinen fra emballagen. 2 Det anbefales at følge nedenstående råd om optimal brug: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene som vist i figuren. 3 Fjern låget til vandbeholderen. 4 Løft vandbeholderen ud af ved hjælp af håndtaget.

11 DANSK 11 5 Skyl vandbeholderen med frisk vand. 6 Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. Kontrollér, at den er sat helt i bund. Vigtigt: Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade beholderen og maskinen. 7 Fjern låget fra kaffebønnebeholderen. 8 Hæld langsomt kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen. Bemærk: Hæld ikke for mange kaffebønner i kaffebønnebeholderen for at undgå at forringe maskinens kværning. Vigtigt: Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen. 9 Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen. 11 Sæt stikket i den anden ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 2

12 12 DANSK 12 Flyt afbryderkontakten til I for at tænde maskinen. Knappen blinker. 13 For at tænde maskinen skal man blot trykke på knappen. Betjeningspanelet signalerer, at det er nødvendigt at foretage en påfyldning af kredsløbet. Gul FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG Inden maskinen tages i brug første gang, skal følgende betingelser være til stede: 1) Det er nødvendigt at foretage en påfyldning af kredsløbet. 2) Maskinen udfører en skylle-/selvrensecyklus. 3) Det er nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus. Påfyldning af kredsløb Under denne proces løber det friske vand i det indvendige kredsløb, og maskinen opvarmes. Denne operation tager et par minutter. 1 Stil en beholder under den klassiske mælkeskummer.

13 DANSK 13 2 Tryk på knappen for at starte cyklussen. Maskinen foretager en automatisk påfyldning af kredsløbet og lader en smule vand løbe ud igennem den klassiske mælkeskummer. Gul 3 Bjælken under symbolet viser status for proceduren. Når processen er slut, standser maskinen udløbet automatisk. Gul 4 Herefter viser betjeningspanelet symbolet for opvarmning af maskinen. Automatisk skylle-/selvrensecyklus Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skyllecyklus/ selvrensning af de indvendige kredsløb med frisk vand. Denne operation kræver mindre end ét minut. 5 Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den lille vandmængde, som løber ud. 6 Maskinen viser dette display. Vent, til cyklussen afslutter automatisk. Gul Bemærk: Tryk på knappen for at stoppe udløbet. 7 Når ovenstående procedurer er udført, viser maskinen dette display. Grøn Nu kan den manuelle skyllecyklus udføres.

14 14 DANSK Manuel skyllecyklus Under denne proces aktiveres kaffeudløbscyklussen, og det friske vand løber gennem damp-/varmtvandskredsløbet. Denne operation tager et par minutter. 1 Sæt en beholder under udløbet. 2 Kontrollér, at maskinen viser dette display. Grøn Grøn 3 Hvis du vil vælge funktionen for brygning med formalet kaffe, skal du trykke på knappen, indtil dette display vises. Bemærk: Fyld ikke op med formalet kaffe i beholderen. 4 Tryk på knappen. Maskinen begynder at lade vand løbe ud. 5 Tøm beholderen, når udløbet stopper. Punkt 1 til 4 skal udføres to gange, og derefter kan du fortsætte til punkt 6. 6 Stil en beholder under den klassiske mælkeskummer.

15 DANSK 15 7 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand. 8 Lad vandet løbe ud, indtil symbolet for mangel på vand bliver vist. Grøn Rød Bemærk: Tryk på knappen for at afbryde den manuelle skyllecyklus. 9 Fyld herefter vandbeholderen igen op til niveauet MAX. Nu er maskinen klar til at tilberede kaffe. Det display, der er angivet til venstre, bliver vist. Bemærk: Hvis maskinen har stået ubenyttet hen i to eller flere uger, bliver der udført en automatisk skyllecyklus/selvrensning, når den tænder. Herefter er det nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus som beskrevet ovenfor. Den automatiske skyllecyklus/selvrensning startes også automatisk, når maskinen har været i standby eller har været slukket i mere end 15 minutter. Når cyklussen er afsluttet, kan der brygges kaffe.

16 16 DANSK Måling og programmering af vandets hårdhed Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig, fordi den gør det muligt at fastlægge afkalkningshyppigheden for maskinen og for installering af vandfilteret "INTENZA+". Læs det efterfølgende kapitel for at få flere oplysninger om vandfilteret. Følg nedenstående vejledning for at måle vandets hårdhed: 1 Sænk prøvestrimlen til test af vandets hårdhed (medfølger maskinen) ned i vandet i 1 sekund. Bemærk: Prøvestrimlen kan kun anvendes til én måling. 2 Vent et minut. 3 Kontrollér, hvor mange felter der bliver røde, og sammenlign i tabellen. Intenza Aroma System A B C Indstilling af vandets hårdhed Bemærk: Tallene på prøvestrimlen svarer til konfigurationen af reguleringen for vandets hårdhed. Nærmere beskrevet: 1 = 1 (meget blødt vand) 2 = 2 (blødt vand) 3 = 3 (hårdt vand) 4 = 4 (meget hårdt vand) Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der findes nederst på vandfilteret "INTENZA+" (se næste kapitel). 1 Grøn Gul 4 Tryk på knappen, og rul gennem valgmulighederne ved hjælp af knappen, indtil symbolet her ved siden af er vist. Bemærk: Maskinen leveres med en standardindstilling for vandets hårdhed, der er kompatibel med de fleste typer vand. Gul 5 Tryk på knappen for at øge værdien og på knappen for at mindske værdien. 6 Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

17 DANSK 17 Grøn 7 Tryk på knappen for at forlade programmeringsmenuen. Maskinen viser dette display og er klar til at tilberede drikke. Installation af vandfilteret "INTENZA+" Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelsen i maskinen og giver din kaffe en mere intens aroma. Vandfilteret "INTENZA+" sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vand er et fundamentalt element i kaffetilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. Vandfilteret "INTENZA+" er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer vandkvaliteten. 1 Fjern det hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted. 2 Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler. 3 Konfigurer vandfilteret "INTENZA+" på basis af den udførte måling (se forrige kapitel) og angivelserne nederst på filteret: A = Blødt vand svarer til 1 eller 2 på prøvestrimlen B = Hårdt vand (standard) svarer til 3 på prøvestrimlen C = Meget hårdt vand svarer til 4 på prøvestrimlen

18 18 DANSK 4 Sæt vandfilteret "INTENZA+" i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt. 5 Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand, og sæt den i maskinen. 6 Lad alt vandet i beholderen løbe ud ved hjælp af varmtvandsfunktionen (se kapitlet Udløb af varmt vand ). 7 Fyld vandbeholderen igen. 8 Tryk på knappen, og rul gennem valgmulighederne ved hjælp af knappen, indtil displayet her ved siden af er vist. Gul Grøn Gul 9 Tryk på knappen for at vælge ON, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Grøn 10 Tryk på knappen for at afslutte. Maskinen viser dette display og er klar til at tilberede drikke. På denne måde er maskinen programmeret til at fortælle brugeren, når vandfilteret INTENZA+ skal udskiftes.

19 Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+" DANSK 19 Når vandfilteret INTENZA+ skal udskiftes, vises symbolet her ved siden af. Gul 1 Udskift vandfilteret "INTENZA+" som beskrevet i det forudgående kapitel. Gul 2 Tryk på knappen, og rul gennem valgmulighederne ved hjælp af knappen, indtil symbolet her ved siden af er vist. 3 Vælg valgmuligheden RESET. Tryk på knappen for at bekræfte. Grøn 4 Tryk på knappen for at afslutte. Maskinen viser dette display og er klar til at tilberede drikke. Maskinen er nu programmeret til at håndtere et nyt "INTENZA+"-vandfilter. Gul Bemærk: Hvis vandfilteret "INTENZA+" allerede er installeret, og du ønsker at fjerne det uden at udskifte det, skal du vælge indstillingen OFF. Hvis vandfilteret "INTENZA+" ikke er installeret, skal det lille hvide filter, som blev fjernet tidligere, sættes i beholderen.

20 20 DANSK INDSTILLINGER Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe tilberedes. Saeco Adapting System Kaffe er et naturprodukt, og dets egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Maskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der gør det muligt at bruge alle typer kaffebønner, som fås i handlen, undtagen karamelliserede eller aromatiserede bønner. Maskinen justerer sig automatisk efter udløbet af nogle kaffe, for dermed at optimere kaffeekstrationen i forhold til den malede kaffes kompakthed. Justering af den keramiske kaffekværn Keramiske kaffekværne sikrer altid en perfekt kværningsgrad og en specifik granulometri for hver kaffespecialitet. Denne teknologi giver en bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italienske smag i hver kop. Advarsel: Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen, som regulerer kaffemalingen, til at justere den keramiske kaffekværn. De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kaffemalingen til din personlige smag. Advarsel: Knappen til indstilling af kaffekværnen inden i kaffebønnebeholderen må kun drejes, når den keramiske kaffekværn er tændt. Denne justering kan udføres ved at trykke og dreje knappen til indstilling af kaffekværnen i kaffebønnebeholderen. Brug den medfølgende nøgle til indstilling af kaffekværnen.

21 DANSK 21 1 Tryk og drej knappen til indstilling af kaffekværnen et klik ad gangen. Forskellen i smagen kan mærkes efter at have tilberedt 2-3 kopper kaffe Referencemærkerne inde i kaffebønnebeholderen angiver graden for den indstillede kværning. Det er muligt at indstille 5 forskellige kværningsgrader fra position 1, der giver en grov kværning og en mildere smag, til position 2, der giver en fin kværning og en stærkere smag. Hvis den keramiske kaffekværn indstilles til en finere maling, får kaffen en stærkere smag. Hvis der ønskes en kaffe med en mildere smag, skal den keramiske kaffekværn indstilles til en grovere kværning. Regulering af aroma (kaffens intensitet) Vælg din foretrukne kaffeblanding, og reguler den kaffemængde, der skal kværnes, afhængigt af din egen smag. Det er også muligt at vælge funktionen for formalet kaffe. Bemærk: Indstillingen skal foretages inden valg af kaffe. Grøn Grøn Når du trykker på knappen, får du fem valgmuligheder. Ved hvert tryk på knappen ændres aromaen med en grad afhængigt af den valgte mængde: = ekstra mild aroma = mild aroma = mellem aroma = stærk aroma = ekstra stærk aroma = formalet kaffe

22 22 DANSK Indstilling af udløb Udløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, man bruger. Indstillingen udføres ved manuelt at løfte eller sænke kaffeudløbet med fingrene som vist i figuren. De anbefalede indstillinger er følgende: Til små kopper. Til store kopper. Man kan stille to kopper under udløbet for at brygge to kopper kaffe eller espresso samtidigt.

23 Indstilling af mængden af kaffe i en kop DANSK 23 Maskinen gør det muligt at indstille den mængde kaffe, der løber ud, så den passer til ens smag og til størrelsen på kopperne. Hver gang man trykker på knappen eller, lader maskinen en programmeret mængde kaffe løbe ud. Til hver knap er tilknyttet et uafhængigt udløb. Den følgende fremgangsmåde illustrerer programmeringen af knappen. 1 Sæt en kop under udløbet. Grøn 2 Hold knappen nede, indtil symbolet "MEMO" vises. Slip derefter knappen. Nu kan maskinen programmeres. Kaffen begynder at løbe ud. 3 Tryk på knappen, så snart den ønskede mængde kaffe er nået. Grøn Nu er knappen programmeret, og for hvert tryk på knappen løber den samme programmerede mængde espresso ud. Bemærk: Følg samme fremgangsmåde for at programmere knappen. Brug altid knappen til at stoppe udløbet af kaffe, når den ønskede mængde er nået, også når du programmerer knappen.

24 24 DANSK BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO Inden brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er signaleringer på betjeningspanelet, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fulde. Brygning af kaffe og espresso med kaffebønner 1 Stil 1 eller 2 kopper under udløbet. 2 Når du vil brygge en espresso eller en kop kaffe, skal du trykke på knappen for at vælge den ønskede aroma. Grøn 3 Tryk på knappen for at brygge en espresso eller på knappen for en kaffe. 4 Tryk kun på den ønskede knap én gang for at tilberede en espresso eller en kaffe. Symbolet her ved siden af vises. Grøn 5 Tryk to gange i træk på den ønskede knap for at tilberede to espresso eller to kopper kaffe. Symbolet her ved siden af vises. Bemærk: I denne funktionsmåde vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Tilberedning af to kopper espresso eller to kopper kaffe kræver to kværningscyklusser og to udløbscyklusser, som automatisk udføres af maskinen. 6 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 7 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på knappen.

25 DANSK 25 Brygning af kaffe og espresso med formalet kaffe Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe. Med funktionen til formalet kaffe kan der kun brygges en kaffe ad gangen. Grøn 1 Tryk på knappen en eller flere gange for at vælge funktionen for formalet kaffe. 2 Løft låget til beholderen, og hæld et mål formalet kaffe i. Brug kun det mål, der medfølger maskinen. Luk derefter låget til beholderen til formalet kaffe. Advarsel: Fyld kun beholderen til formalet kaffe med formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre alvorlige skader på maskinen. Sådanne skader er ikke dækket af garantien. 3 Tryk på knappen for at brygge en espresso eller på knappen for en kaffe. Udløbscyklussen starter. 4 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 5 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på knappen. Når udløbet er standset, vender maskinen tilbage til hovedmenuen. Gentag den ovenstående procedure, hvis du vil brygge flere kopper kaffe med formalet kaffe. Bemærk: Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe, kommer der kun vand ud af udløbet. Hvis doseringen er for stor, eller hvis der tilføjes 2 eller flere mål kaffe, brygger maskinen ikke kaffen, og den malede kaffe tømmes ud i skuffen til kafferester.

26 26 DANSK DAMP/TILBEREDNING AF CAPPUCCINO Advarsel: Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Den klassiske mælkeskummer kan blive meget varm. Undgå at røre ved den med hænderne. Brug kun det specielle beskyttelsesgreb. 1 Fyld en beholder med cirka 1/3 kold mælk. Bemærk: Brug kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 %, for at fremstille en god cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummetmælk, alt afhængigt af den personlige smag. Bemærk: Hvis du ønsker at lade damp løbe ud, når maskinen tændes eller efter tilberedning af en kaffe, kan det være nødvendigt at lade vandet i kredsløbet løbe ud, inden du fortsætter. Dette gør du ved at trykke på knappen " " for at lade damp løbe ud i nogle sekunder. Tryk derefter på knappen " " for at afbryde udløbet. Gå til pkt Sænk den klassiske mælkeskummer ned i mælken. 3 Tryk på knappen for at starte udløbet af damp. Bemærk: Dampudløbet stopper efter 3 minutter. Tryk på knappen " dampudløbet igen. " for at starte Grøn Gul 4 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. 5 Pisk mælken ved at udføre lette cirkelbevægelser med beholderen i op- og nedadgående retning. 6 Når mælkeskummet har nået den ønskede konsistens, skal du trykke på knappen " " for at afbryde udløbet af damp.

27 DANSK 27 ", tager det nogle sekunder, før maski- Bemærk: Når du har trykket på knappen " nen afbryder dampudløbet helt. Vigtigt: Efter piskning af mælken skal du lade en lille mængde varmt vand løbe ud i en beholder. Tag den udvendige del af den klassiske mælkeskummer af, og vask den i lunkent vand. Bemærk: Efter udløbet af damp kan man med det samme brygge en espresso eller lade varmt vand løbe ud. UDLØB AF VARMT VAND Advarsel: Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Den klassiske mælkeskummer kan blive meget varm. Undgå at røre ved den med hænderne. Brug kun det specielle beskyttelsesgreb. Grøn Inden du lader varmt vand løbe ud, skal du kontrollere, at maskinen er klar til brug, og at vandbeholderen er fuld. 1 Stil en beholder under den klassiske mælkeskummer. 2 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand.

28 28 DANSK Grøn Gul 3 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. 4 Lad den ønskede mængde varmt vand løbe ud. Tryk på knappen for at standse udløbet af varmt vand. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Daglig rengøring af maskinen Vigtigt: Punktlig rengøring og vedligeholdelse af maskinen er fundamentalt for at forlænge dens levetid. Din maskine er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk. Dette kapitel beskriver i detaljer, hvilke operationer du kan udføre og hvor hyppigt. I modsat fald holder maskinen op med at fungere korrekt. Disse reparationer er IKKE dækket af garantien. Bemærk: - Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand. - Kun kopbakken kan vaskes i opvaskemaskine. Alle andre komponenter skal vaskes i lunkent vand. - Sænk aldrig maskinen ned i vand. - Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen. - Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller i almindelig ovn. 1 1 Skuffen til kafferester og drypbakken skal tømmes og rengøres hver dag, mens maskinen er tændt. 3 2 Yderligere vedligeholdelse af maskinen må kun ske ved slukket maskine, der er frakoblet strømforsyningen.

29 DANSK 29 2 Fjern skuffen til kafferester, og tøm den. 3 Tøm og vask drypbakken. 1 4 Sæt skuffen til kafferester ind i drypbakken igen, og sæt den på plads i maskinen. 2 3 Bemærk: Tøm også drypbakken, når indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Daglig rengøring af vandbeholderen 1 Fjern det lille hvide filter eller vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) fra beholderen, og vask den med frisk vand. 2 Sæt det lille hvide filter eller vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) på plads igen ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule. 3 Fyld beholderen med frisk drikkevand.

30 30 DANSK Daglig rengøring af den klassiske mælkeskummer Det er vigtigt at rengøre den klassiske mælkeskummer hver dag og efter hver brug for at bevare hygiejnen og sikre tilberedelse af mælkeskum med perfekt konsistens. Efter piskning af mælken skal du lade en lille mængde varmt vand løbe ud i en beholder. Tag den udvendige del af den klassiske mælkeskummer af, og vask den i lunkent vand. Ugentlig rengøring af maskinen 1 Vask drypbakkens holder. 2 Rengør beholderen til formalet kaffe med den medfølgende pensel. Ugentlig rengøring af den klassiske mælkeskummer Den ugentlige rengøring er grundigere, fordi alle den klassiske mælkeskummers komponenter skal afmonteres. De følgende rengøringsprocedurer skal udføres: 1 Fjern den udvendige del af den klassiske mælkeskummer. Vask den i lunkent vand.

31 DANSK 31 2 Fjern den øverste del af den klassiske mælkeskummer fra damp-/ varmtvandsrøret. 3 Vask den øverste del af den klassiske mælkeskummer i frisk vand. 4 Tør damp-/varmtvandsrøret på den klassiske mælkeskummer af med en fugtig klud for at fjerne mælkerester. 5 Sæt den øverste del tilbage i damp-/varmtvandsrøret, og sørg for, at den er sat helt i bund. 6 Genmonter den udvendige del af den klassiske mælkeskummer. Ugentlig rengøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal rengøres, hver gang kaffebønnebeholderen fyldes og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt. 1 Sluk maskinen ved at trykke på knappen og tage strømkablets stik ud. 1 2 Fjern drypbakken og skuffen til kafferester. Først nu kan inspektionslågen åbnes Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget.

32 32 DANSK 4 Fjern skuffen til opsamling af kaffe, og vask den grundigt. 5 Vask kaffeenheden grundigt med lunkent vand, og rengør det øverste filter omhyggeligt. Vigtigt: Brug ikke rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden. 6 Lad kaffeenheden lufttørre helt. 7 Rengør omhyggeligt maskinen indvendigt med en blød klud opblødt i vand. 8 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte fremgangsmåden beskrevet i punkt (9). 9 Håndtaget trykkes forsigtigt ned, indtil det rører ved bunden af kaffeenheden, og indtil de to referencemærker på siden af enheden er ud for hinanden.

33 DANSK Sørg for at krogen, som blokerer kaffeenheden, er i den rigtige position. Det kontrolleres ved at trykke hårdt på "PUSH" indtil det høres, at den klikker på plads. Kontroller, at krogen er løftet helt op. Prøv igen, hvis det ikke er tilfældet. 11 Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads i rummet, og sørg for, at den er placeret korrekt. Bemærk: Hvis skuffen til opsamling af kaffe ikke placeres korrekt, kan kaffeenheden muligvis ikke sættes i maskinen. 12 Sæt kaffeenheden på plads i rummet igen, indtil den klikker på plads, uden at trykke på knappen PUSH. 13 Sæt skuffen til kafferester med drypbakken på plads indvendigt i maskinen, og luk inspektionslågen.

34 34 DANSK Månedlig smøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper eller en gang om måneden. Smørefedtet til smøring af kaffeenheden kan købes separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vigtigt: Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed". 1 Fordel smørefedtet jævnt på begge sideskinner. 2 Smør også akslen.

35 DANSK 35 3 Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). 4 Luk inspektionslågen, og sæt drypbakken og skuffen til kafferester på plads. Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtningstabletter Ud over den ugentlige rengøring anbefales det at udføre denne rengøringscyklus med affedtningstabletter efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Denne operation fuldender vedligeholdelsen af kaffeenheden. Affedtningstabletterne sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vigtigt: Affedtningstabletterne må kun bruges til rengøring og har ingen afkalkende virkning. Anvend Saecos afkalkningsmiddel til at afkalke maskinen, og følg den procedure, der er beskrevet i afsnittet "Afkalkning". 1 Sæt en beholder under udløbet. 2 Sørg for at fylde vandbeholderen med frisk vand til niveauet "MAX".

36 36 DANSK 3 Læg en affedtningstablet i beholderen til formalet kaffe. Grøn 4 Tryk på knappen for at vælge funktionen for formalet kaffe uden at tilføje formalet kaffe i beholderen. 5 Tryk på knappen for at starte kaffeudløbscyklussen. 6 Vent, indtil maskinen har ladet en halv kop kaffe løbe ud. 7 Stil afbryderkontakten, der sidder bag på maskinen, på "0". 8 Lad opløsningen virke i cirka 15 minutter. Sørg for at smide det udløbne vand ud. 9 Stil afbryderkontakten, der sidder bag på maskinen, på "I". Tryk på knappen for at tænde maskinen. Vent, indtil den automatiske skyllecyklus er færdig. 10 Fjern drypbakken og skuffen til kafferester, og åbn inspektionslågen. Tag kaffeenheden ud.

37 DANSK Vask omhyggeligt kaffeenheden i frisk vand. 12 Når kaffeenheden er skyllet, skal den sættes på plads igen, til den klikker i position (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Indsæt drypbakken og skuffen til kafferester. Luk inspektionslågen. Grøn 13 Tryk på knappen for at vælge funktionen for formalet kaffe uden at tilføje formalet kaffe i beholderen. 14 Tryk på knappen for at starte kaffeudløbscyklussen. 15 Gentag proceduren, som er beskrevet fra pkt. 13 til pkt. 14, to gange. Sørg for at smide det udløbne vand ud Drypbakken rengøres ved at lægge en affedtningstablet i bakken og fylde den 2/3 med varmt vand. Lad rengøringsopløsningen virke i cirka 30 minutter, og skyl derefter grundigt. Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen Rengør kaffebønnebeholderen en gang om måneden, når den er tom, med en fugtig klud for at fjerne kaffens olieholdige stoffer. Fyld derefter kaffebønnebeholderen med kaffebønner igen.

38 38 DANSK AFKALKNING Afkalkningsproceduren tager cirka 35 minutter. Gul Under brug dannes kalk indvendigt i maskinen, som skal fjernes jævnligt. I modsat fald kan vandkredsløbet og kaffekredsløbet blive tilstoppede. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinens display viser symbolet CALC CLEAN, er det nødvendigt at afkalke maskinen. Vigtigt: Hvis denne procedure ikke udføres, holder maskinen op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. Brug udelukkende afkalkningsmidlet, der er fremstillet specielt til at optimere maskinens ydelse. Afkalkningsmidlet sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Advarsel: Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel. Bemærk: Maskinen må ikke slukkes under afkalkningscyklussen. Hvis det sker, skal du starte afkalkningscyklussen forfra og vente, indtil den er afsluttet. Afkalkningscyklussen genoptages fra det punkt, hvor den blev afbrudt. Følg nedenstående vejledning for at udføre afkalkningscyklussen: 1 Inden du starter afkalkningen: 1 Tøm drypbakken og skuffen til kafferester. 2 3

39 DANSK 39 2 Fjern den klassiske mælkeskummer fra damp-/varmtvandsrøret. 3 Tag vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) ud af vandbeholderen, og udskift det med det lille, hvide originale filter. Sæt vandbeholderen på plads igen i maskinen. 4 Tryk på knappen. Gul 5 Tryk på knappen for at starte afkalkningsprocessen. Gul Bemærk: Hvis knappen knappen. trykkes ned ved en fejl, kan man afslutte ved tryk på 6 Tag vandbeholderen ud, og hæld hele indholdet af afkalkningsmidlet i beholderen. Fyld derefter beholderen med frisk vand til niveauet calc clean. 7 Sæt vandbeholderen på plads igen i maskinen. Tøm drypbakken og skuffen til kafferester, og sæt dem på plads. 8 Sæt en rummelig beholder (1,5 l) under damp-/varmtvandsrøret og under udløbet.

40 40 DANSK 9 Tryk på knappen for at starte afkalkningscyklussen. Gul Gul 10 Maskinen begynder at lade afkalkningsmidlet løbe ud med regelmæssige intervaller. Bjælken på betjeningspanelet angiver status for cyklussen. Gul Bemærk: Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen. Tryk på knappen igen for at genoptage cyklussen. Dette gør det muligt at tømme beholderen eller forlade maskinen i kort tid. 11 Når dette symbol er vist, er vandbeholderen tom. Rød 12 Træk vandbeholderen ud, og skyl og fyld den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen. Når vandbeholderen sættes på plads i maskinen, vises det følgende display. 13 Tøm drypbakken og skuffen til kafferester, og sæt dem på plads. 14 Tøm beholderen, og sæt den tilbage under damp-/varmtvandsrøret og udløbet. 15 Tryk på knappen for at starte skyllecyklussen. Gul Rød 16 Når dette symbol er vist, er vandbeholderen tom. Gentag punkt 12 til punkt 15. Når maskinen igen viser dette symbol, kan du gå videre til punkt 17.

41 DANSK Når vandbeholderen er tom, skal du trække den ud, skylle den og fylde den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen. 18 Tøm beholderen, og sæt den tilbage under damp-/varmtvandsrøret og udløbet. Grøn 19 Når alt skyllevandet er fuldstændigt løbet igennem, viser maskinen symbolet her ved siden af. Tryk på knappen for at afslutte afkalkningscyklussen. 20 Tryk på knappen " " for at fylde kredsløbet. Gul 21 Nu udfører maskinen den automatiske opvarmnings- og skyllecyklus for at gøre klar til brygning af produkterne Fjern og tøm beholderen Tøm drypbakken, og sæt den på plads i position. 24 Nu er afkalkningscyklussen fuldført. 25 Fjern det lille hvide filter, og sæt vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) på plads i vandbeholderen. Indsæt den klassiske mælkeskummer igen. Bemærk: Når afkalkningscyklussen er afsluttet, skal kaffeenheden vaskes som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed". De to skyllecyklusser vasker kredsløbet med en forudprogrammeret mængde vand for at sikre maskinens optimale ydelse. Hvis beholderen ikke fyldes til niveauet MAX, kan maskinen kræve tre eller flere cyklusser for at færdiggøre skylningen.

42 42 DANSK FORKLARING AF DISPLAYSYMBOLER Kaffemaskinen har et farvesystem for at forenkle fortolkningen af signalerne på displayet. Symbolernes farvekode er baseret på lyskurvprincippet. Statussignaleringer (grøn) Maskinen er klar til brygning af produkter. Maskinen er klar til brygning af formalet kaffe. Udløb af varmt vand. Udløb af damp. Maskinen er ved at brygge en espresso. Maskinen er ved at brygge en kaffe. Maskinen er ved at brygge to kopper espresso. Maskinen er ved at brygge to kopper kaffe. Maskinen er i programmeringsfasen for antallet af kopper kaffe, der skal brygges.

43 DANSK 43 Statussignaleringer (grøn) Brygning af kaffe med formalet kaffe i gang. Advarselssignaler (gul) Maskinen varmer op til tilberedning af drikke eller udløb af varmt vand. Maskinen er ved at udføre skylning. Vent, til maskinen har afsluttet cyklussen. Maskinen signalerer, at "INTENZA+"-vandfilteret skal udskiftes. Kaffeenheden klargøres efter en reset af maskinen. Fyld beholderen med kaffebønner, og genstart cyklussen. Fyld kredsløbet. Maskinen skal afkalkes. Tryk på knappen for at starte afkalkningsprocessen. Følg den beskrevne vejledning i kapitlet "Afkalkning" i denne brugsanvisning. Hvis du vil udsætte afkalkningen og fortsætte med at bruge maskinen, skal du trykke på knappen. Bemærk: Hvis maskinen ikke afkalkes, holder maskinen op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien.

44 44 DANSK Alarmsignaler (rød) Sæt drypbakken og skuffen til kafferester helt ind i maskinen, og luk inspektionslågen. Fyld kaffebønnebeholderen. Kaffeenheden skal sættes i maskinen. Tøm skuffen til kafferester. Fyld vandbeholderen. Exx Sluk maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Prøv 2 eller 3 gange. Hvis maskinen ikke starter, skal du kontakte Philips SAECOs hotline i dit land og oplyse fejlkoden, der vises på displayet. Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen

45 FEJLFINDING OG AFHJÆLPNING DANSK 45 Dette afsnit opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som kan opstå med din maskine. Hvis oplysningerne i det følgende ikke hjælper til at løse problemet, kan du konsultere siden FAQ på adressen eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Fejl Årsag Afhjælpning Maskinen tænder ikke. Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen, eller afbryderkontakten står på "O". Slut maskinen til strømforsyningen, og stil afbryderkontakten på "I". Drypbakken bliver fyldt, også selv om vandet ikke bliver tømt ud. Maskinen viser konstant det røde symbol. Maskinen tømmer af og til automatisk vandet i drypbakken for at skylle kredsløbene og sikre en optimal funktion. Skuffen til kafferester er blevet tømt, mens maskinen var slukket. Denne adfærd anses som normal. Skuffen til kafferester skal altid tømmes, mens maskinen er tændt. Vent, til symbolet vises, før du sætter skuffen på plads igen. Kaffen er ikke varm nok. Kopperne er kolde. Opvarm kopperne med varmt vand. Der kommer hverken varmt vand eller damp ud. Kaffen er ikke cremet (se bemærkning). Maskinen bruger for lang tid på opvarmning, eller mængden af udløbet vand er utilstrækkelig. Det er ikke muligt at tage kaffeenheden ud. Hullet i damp-/varmtvandsrøret er tilstoppet. Den klassiske mælkeskummer er snavset. Blandingen er ikke egnet, kaffen er ikke friskmalet, eller den er for groft malet. Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk. Kaffeenheden er forkert placeret. Skuffen til kafferester er indsat. Rengør hullet i damprøret med en nål. Inden denne procedure udføres, skal man sikre sig, at maskinen er slukket og kølet ned. Rengør den klassiske mælkeskummer. Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i kapitlet Indstilling af keramisk kaffekværn. Afkalk maskinen. Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling. Tag skuffen til kafferester ud, før du fjerner kaffeenheden.

46 46 DANSK Fejl Årsag Afhjælpning Maskinen maler kaffebønnerne, men kaffen løber ikke ud (se bemærkning). Der mangler vand. Kaffeenheden er snavset. Fyld vandbeholderen og kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug"). Rengør kaffeenheden (kapitlet Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Kaffen er for tynd (se bemærkning). Kaffen løber ud meget langsomt (se bemærkning). Kaffen løber ud ved siden af udløbet. Kredsløbet er ikke fyldt. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Udløbet er snavset. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Kaffen er for fintmalet. Kredsløbet er ikke fyldt. Kaffeenheden er snavset. Udløbet er tilstoppet. Fyld kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug"). Lad et par kopper kaffe løbe igennem som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System. Rengør udløbet. Lad et par kopper kaffe løbe igennem som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System. Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i kapitlet Indstilling af keramisk kaffekværn. Fyld kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug"). Rengør kaffeenheden (kapitlet Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Rengør udløbet og udløbshullerne. Bemærk: Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding, eller hvis maskinen installeres for første gang. I sådanne tilfælde skal man vente, indtil maskinen har udført en selvregulering som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System.

47 DANSK 47 ENERGIBESPARELSE Standby Den superautomatiske espressokaffemaskine fra Saeco er designet til at spare energi, som det fremgår af Klasse A-energimærket. Efter 30 minutters inaktivitet slukker maskinen automatisk (medmindre der er programmeret en anden standbytid). Hvis der er brygget et produkt, udfører maskinen en skyllecyklus. I standbytilstand er energiforbruget lavere end 1 Wh. Tryk på knappen for at tænde maskinen (hvis afbryderkontakten bag på maskinen står på "I"). Hvis kedlen er kold, udfører maskinen en skyllecyklus. Bortskaffelse Ved endt levetid skal maskinen ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald. Den skal afleveres til et autoriseret indsamlingssted, så den kan genbruges. Denne handling medvirker til at bevare miljøet. - Emballagematerialerne kan genbruges. - Maskine: Fjern stikket fra stikkontakten, og skær strømkablet over. - Aflever apparatet og strømkablet til et servicecenter eller et offentligt indsamlingssted til genbrugsaffald. Dette produkt lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF. Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at det ikke kan behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til et godkendt indsamlingssted, så elektriske og elektroniske komponenter kan genbruges. Ved at sørge for en korrekt bortskaffelse af produktet bidrager du til at beskytte miljø og personer mod eventuelle negative påvirkninger, som kan opstå pga. en ukorrekt håndtering af produktet i den afsluttende fase. Mere information om genbrugsmåder for produktet kan fås ved at kontakte de lokale, kompetente myndigheder, din lokale affaldsindsamling eller forretningen, hvor du har købt din maskine.

48 48 DANSK TEKNISKE KARAKTERISTIKA Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske karakteristika. Normal spænding - Nominel effekt - Strømforsyning Legemets materiale Dimensioner (b x h x d) Vægt Kabellængde Betjeningspanel Klassisk mælkeskummer Kopstørrelse Vandbeholder Kaffebønnebeholder, kapacitet Se typeskiltet på indersiden af servicelågen Termoplast 215 x 330 x 429 mm 6,7 kg 1,2 m Frontpanel Specialudstyr til cappuccino Op til 152 mm 1,8 liter - Kan tages ud 250 g Kapacitet for skuffe til kafferester 15 Pumpetryk 15 bar Kedel Kedel i rustfrit stål Sikkerhedsanordninger Termosikring GARANTI OG ASSISTANCE Garanti Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fås ved at læse garantibeviset, som leveres separat. Assistance Vi ønsker, at du er tilfreds med vores maskine. Hvis du ikke allerede har gjort det, så registrer dit produkt på adressen På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning. Hvis du har brug for support eller assistance, kan du besøge Phillips' hjemmeside eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktnummeret er anført på garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen

49 BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE DANSK 49 Brug kun Saeco-produkter til vedligeholdelsen. Disse produkter kan købes i Philips' onlinebutik på adressen hos din forhandler eller i de autoriserede servicecentre. Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse, beder vi dig kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Oversigt over produkter til vedligeholdelse - Afkalkningsmiddel CA Vandfilterpatron INTENZA+ CA Smørefedt HD5061

50 50 DANSK - Affedtningstabletter CA Vedligeholdelsessæt CA 6706

51

52 11 11 DA Rev.00 del Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forvarsel.

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. Kun til typerne HD8969, HD8977 og HD8978 DA 11 Saeco Avanti App Tablet ikke inkluderet

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Type HD8942 BRUGSANVISNING

Type HD8942 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk 11 Type HD8942 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING AF KANDE

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not included 11 DA 0051 Registrer

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder 1 Display Aroma/mængde knap Damp/varmt vand knap Kaffeknap Damp/skylning knap Dæksel for vandbeholder Vandbeholder Dæksel for bønnebeholder Tænd/sluk knap Kopholder Damp/varmt vand studs/spumatore Låg

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere