sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS"

Transkript

1 Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens Med lovændringen indføres Tilbud om lægesamtale uanset stoftype ( 142, stk. 2) Behandlingsgaranti for substitutions-behandling ( 142, stk. 6) Adgang til frit lægevalg omkring substitutionsbehandling ( 142, stk. 7) De følgende sider beskriver sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg hos brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS. Hvad siger loven Sundhedslovens 142, stk. 7: En person, som er visiteret til behandling i henhold til stk. 3 [substitutionsbehandling, red.], kan vælge at blive behandlet på en anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen har visiteret, med mindre der er tale om lægelig behandling med diacetylmorphin (heroin). En institution kan afvise at modtage en person, som har valgt institutionen. En offentlig institution kan dog kun afvise at modtage en person, som har valgt institutionen, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige hensyn. Derudover kan lægen med baggrund i Autorisationslovens 17 1 afvise at tage brugeren i behandling, hvis han/hun vurderer, at geografisk afstand mellem bopæl og institution umuliggør tilstrækkelig hyppig kontakt med den konkrete person, eller at der ikke kan sikres den fornødne sammenhæng mellem på den ene side den lægelige stofmisbrugsbehandling og på den anden side den sociale stofmisbrugsbehandling og indsatsen mod de sociale problemer, som personen i øvrigt måtte have. [Citat fra de almindelige bemærkninger ved fremsættelsen af L 34 om ændring af Sundhedsloven, 9. oktober 2014] 1 En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v. (Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, 17) 1

2 Hvem kan gøre brug af frit-valgs reglerne: personer, der i forvejen modtager substitutionsbehandling via o bopælskommunens misbrugscenter o en leverandørvirksomhed som Nordsjællands Misbrugscenter eller KABS o en praktiserende læge, som har fået delegeret ansvaret for substitutionsbehandlingen personer som er blevet visiteret til substitutionsbehandling af bopælskommunens læge, men som endnu ikke er påbegyndt denne. Stofbrugere, som står uden for behandlingssystemet, er ikke omfattet af frit-valgs bestemmelsen, før de er set af bopælskommunens læge og er visiteret til substitutionsbehandling. 2

3 Sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS 1) Henvendelse, information om pladser og venteliste En bruger henvender sig med ønske om lægelig behandling efter frit-valgs bestemmelsen. Brugeren modtager aktuelt lægelig behandling i andet regi eller er visiteret til substitutionsbehandling af bopælskommunens læge, men endnu ikke påbegyndt denne. a. Personalet informerer om pladssituationen i den søgte afdeling, om størrelsen af eventuel venteliste, samt om muligheden for behandling på søsterafdeling i KABS. Der er mulighed for substitutionsbehandling efter frit-bestemmelsen i henholdsvis Gentofte eller Hvidovre afdeling, men ikke i KASA, som er et misbrugspsykiatrisk dagtilbud. 2) Anmodning og samtykkeerklæring a. Brugeren underskriver en standard-anmodning om lægelig behandling i KABS (bilag 1). b. Brugeren giver skriftligt samtykke til, at KABS udveksler oplysninger med forvaltningen i bopælskommunen, herunder det stedlige misbrugscenter og dets læge(bilag 2). c. Brugeren giver endvidere samtykke til, at KABS rekvirerer journaloplysninger om den lægelige og den sociale behandling (bilag 3). d. Der oprettes journal i KLABS med henblik på dokumentation af ovenstående (brugeren er endnu ikke indskrevet i behandling). 3) Indhentning af journaloplysninger Afdelingen rekvirerer herefter journaloplysninger om den lægelige og sociale behandling fra bopælskommunen. 4) Samtale med socialrådgiver a. Socialrådgiveren optager anamnese omkring misbrug, tidligere behandling, sociale forhold samt komplicerende somatiske og/eller psykiatriske lidelser. b. Brugeren får information om den lægelige behandling og rammerne for denne, herunder at det er lægen, der afgør præparater og doser, og fastsætter kontrolniveau og udleveringsregime, samt at brugeren skal være tilmeldt Sygesikringsgruppe 1. c. Socialrådgiveren informerer om muligheden for også at modtage den sociale misbrugsbehandling i KABS. 5) Tværfaglig vurdering Når journaloplysninger foreligger, gennemgår afdelingens socialrådgiver og læge i fællesskab disse for at vurdere sagens kompleksitet og mulighederne for at administrere et tilstrækkeligt behandlingstilbud i samlet eller i delt form (hvor den sociale behandling finder sted i andet regi). 6) Indskrivning Afdelingslederen involveres med henblik på en konkret beslutning om indskrivning eller afvisning. 3

4 a. Hvis sagen er ukompliceret, kan brugeren indskrives i lægelig behandling, så snart plads haves i den søgte afdeling eller i dennes søsterafdeling. Det er en forudsætning, at der er en tilstrækkelig sammenhæng mellem den lægelige og den sociale behandling. Hvis det er planen, at KABS skal udføre den lægelige behandling, mens den sociale behandling udføres i andet regi, må der ikke være betænkeligheder forbundet hermed. b. Brugeren orienteres skriftligt om beslutningen samt tidspunkt for start af den lægelige behandling og betingelserne herfor (bilag 4). c. Bopælskommunen orienteres skriftligt om brugerens henvendelse og beslutningen om at indskrive brugeren i lægelig behandling, samt forretningsbetingelser og gældende takster for behandlingen (bilag 5). 7) Ønske om social behandling Hvis brugeren ønsker at modtage den sociale misbrugsbehandling i KABS jf. frit-valgs bestemmelsen i Servicelovens 101, stk. 4. 2, må brugeren fremsætte sit ønske herom overfor bopælskommunen. Der henvises til Gadejuristen, hvis brugeren har brug for bisidder eller anden hjælp i denne forbindelse. 8) Hvis sagen er kompliceret Hvis sagen er kompliceret af utilstrækkelig social behandling, kan brugeren ikke indskrives i behandling umiddelbart. Der kan være tale om massive sociale problemer, svære adfærdsproblemer og/eller en psykiatrisk problematik. Det er afgørende, at bopælskommunen har visiteret til et tilstrækkeligt socialt behandlingstilbud. Hvis dette ikke er tilfældet, må man med brugerens skriftlige samtykke opfordre bopælskommunen til at revurdere behovet for social misbrugsbehandling efter Servicelovens ) Afslag Ifølge Sundhedslovens 142 stk. 7, kan KABS som offentligt tilbud kun afvise en bruger på grund af kapacitetsproblemer eller en lægelig beslutning begrundet i fx manglende sammenhæng mellem den lægelige og den sociale behandling. Afslag meddeles på følgende måde: a. Kapacitetsproblemer. Brugeren skal have et skriftligt afslag med begrundelse, og hvis der er mulighed for det et tilbud om optagelse på venteliste, respektive tilbud om plads på søsterafdeling. Afdelingslederen underskriver afslaget, som ikke kan påklages. b. Lægelig beslutning. Med baggrund i Autorisationsslovens 17 har lægen mulighed for at afslå substitutionsbehandling. Det vil være tilfældet, hvis den geografiske afstand mellem bopæl og tilbud umuliggør tilstrækkelig hyppig kontakt med brugeren, eller at der ikke kan sikres den fornødne sammenhæng mellem på den ene side den lægelige stofmisbrugsbehandling og på den anden side den sociale stofmisbrugsbehandling og indsatsen mod de sociale problemer, 1) Lov om social service 101, stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. [ Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere ] 4

5 som personen i øvrigt måtte have. Se bemærkningerne herom i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget om ændring af Sundhedslovens 142 (side 1, andet afsnit). c. Brugeren skal have et skriftligt afslag med begrundelse. Afdelingens læge underskriver afslaget, som skal være bilagt en skriftlig klagevejledning (klage til Patientombuddet). d. Bopælskommunen orienteres skriftligt om brugerens henvendelse samt om beslutningen og baggrunden herfor (bilag 5). 5

6 BILAG Sti i KLABS Bilag 1 Anmodning om lægelig behandling frit valg) Bilag 2 Samtykke til udveksling af oplysninger Bilag 3 Samtykke til indhentning af journaloplysninger Bilag 4 Beslutning om overtagelse af lægelig behandling Bilag 5 Orientering til bopælskommunen om beslutning G:\KLABSFiles\Sysmappe\Skabeloner\Læge-brev\ Anmod. om Lægl. beh. jf. Frit Valg G:\KLABSFiles\Sysmappe\Skabeloner\Diverse\ Samtykkeerklæring (special) G:\KLABSFiles\Sysmappe\Skabeloner\Diverse\ Samtykkeerklæring (frit valg) G:\KLABSFiles\Sysmappe\Skabeloner\Klientbrev\2015 -Opstart Lægl. Beh. efter Frit valg In press 6

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling 3. Formål og værdigrundlag 4. Målgrupper 5. Organisation

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling 3. Formål og værdigrundlag 4. Målgrupper 5. Organisation

Læs mere