Skoledistrikter og geografiske afstande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoledistrikter og geografiske afstande"

Transkript

1 Skoledistrikter og geografiske afstande Rudersdal Kommune er opdelt i 13 skoledistrikter. Distrikterne varierer meget i størrelse med Ny Holte skoles som det mindste og Høsterkøb Skoles som det største skoledistrikt. Befolkningstætheden varierer også, idet der er store områder med skov, sø og landzoneområder. På nedenstående kort er de 13 skoler og tilhørende skoledistrikter indtegnet. Figur 53: Rudersdals kommunes 13 skoledistrikter 83

2 Befordringsregler I henhold til folkeskoleloven, tilbydes eleverne fri befordring til skolen efter følgende afstandskriterium i forhold til afstand mellem bopæl og skole. 2½ km fra bh.klasse - 3.klasse 6 km i 4. klasse 6. klasse 7 km i 7. klasse 9. klasse 9 km i 10. klasse Der kan være op til 2,5 km fra bopælen til nærmeste optagelsessted. Elever, der har kortere skolevej, kan i særlige tilfælde ydes fri befordring, hvis skolevejen er kategoriseret som trafikfarlig for de omfattede aldersgrupper. I 2010 foretages en gennemgang af kommunens skoleveje i et samarbejde mellem Skoleområdet, Vej og Park og Nordsjællands Politi. De områder, der i dag er kategoriseret som farlig skolevej vil være nævnt under det enkelte skoledistrikt. Rudersdal Kommune er samtidig i gang med en større trafikhandlingsplan til sikring af vejene. Befordringen kan tilbydes via offentlige befordringsmidler eller med en skolebus. Befordringsreglerne omfatter kun børn, der er indskrevet på distriktsskolen. For skolens specialtilbud og 10. klasser forstås skoledistriktet som hele kommunen. Her vil befordringsreglerne gælde for alle elever indskrevet i disse tilbud. Nedenstående kort viser farlige skoleveje, som er fremhævet med rød, dvs.: Rundkørsel ved Ubberød/Brådebæk Vejlesøvej Parcelvej Kongevejen ved Geels Bakke Området øst for Helsingørmotorvejen i Høsterkøb Skole og Sjælsøskolens distrikt er skraveret. I foråret 2010 vurderer Nordsjællands Politi om veje i dette område kan kategoriseres som trafikfarlige. 84

3 Figur 54: Kort over farlige skoleveje Små skoledistrikter Generelt har Rudersdal Kommune meget små skoledistrikter, hvilket fremgår af nedenstående kort, hvor der er indlagt radier på 2,5 km omkring den enkelte skole. Der er ganske mange fælles områder og kun ganske få områder med mere end 2,5 km afstand til distriktsskolen. Ligeledes fremgår det, at nogle områder i visse skoledistrikter har kortere afstand til andre distriktsskoler. 85

4 Figur 55: Skoledistrikter med 2,5 km radier ud fra de enkelte skoler Toftevangskolen, Høsterkøb Skole, Vedbæk Skole, Nærum Skole og Dronninggårdskolen eller Ny Holte Skole kan, med deres afstandsradier på 2,5 km, dække næsten samtlige boligområder i Rudersdal Kommune (undtagen et lille område i Gl. Holte og Skodsborg, der i forvejen er udenfor denne afstand). Disse skoler vil næppe kunne huse eleverne, men det giver et fint billede af de relativt korte afstande i kommunen. Bistrupskolen Skoledistriktet ligger placeret i trekantområdet afgrænset af henholdsvis Bistrup Hegn, Vaserne og Furesø Golfbane og i den nordlige ende afgrænset af Birkerød Parkvej. Som det fremgår af nedenstående kort, er skolen placeret i den nordlige del af distriktet, hvor store dele af området mellem Birkerød Parkvej og Birkerød Sø, geografisk er tættere på Bistrupskolen end distriktsskolen Toftevang. Der er ingen områder i skoledistriktet, der geografisk er tættere på nogle af de andre distriktsskoler. På afstandsradien på 2,5 km ses, at hele Toftevangskolens distrikt og Parkvejskolens boligområder er placeret indenfor 2,5 km radien. Desuden dækker radien områder af 86

5 Kajerødskolens, Sjælsøskolens og Dronninggårdskolens skoledistrikter, samt et lille hjørne af Ny Holte skoledistrikt. Skoledistriktet består af et meget stort parcelhusområde syd for skolen og ned til Furesøen og flere etageboliger i området omkring skolen. Områderne længst væk fra skolen består primært af skov og andre naturområder. Der er ikke kategoriseret farlige skoleveje i distriktet og afstandskriteriet opfyldes ikke af nogen elever. Figur 56: Kort over Bistrupskolens distrikt med 2,5 km radius fra skolen Dronninggårdskolen Skoledistriktet dækker området vest for Kongevejen mellem grænsen til Lyngby Tårbæk Kommune, Furesøen og den tidligere kommunegrænse mellem Birkerød og Søllerød. Skoledistriktet blev dannet i 1996, hvor det tidligere selvejende Holte Gymnasium blev til Dronninggårdskolen, der fik en del af det daværende Ny Holte Skoles skoledistrikt. I 2003 blev 87

6 det yderligere udvidet, således at der kom en naturlig adskillelse med Kongevejen af Ny Holte og Dronninggårdskolens skoledistrikt. Som det fremgår af nedenstående kort, er skolen placeret i den østlige del af skoledistriktet meget tæt på Ny Holte skole. Der er ingen områder fra andre skoledistrikter, der ligger tættere på Dronninggårdskolen end distriktsskolen og der er heller ingen områder i Dronninggårdskolens skoledistrikt, der er tættere på andre distriktsskoler. På kortet ses det ligeledes, at afstandsradien på 2,5 km fra Dronninggårdskolen omfatter hele Ny Holte skoledistrikt og alle boligområder i Skovlyskolens skoledistrikt, dele af Vangeboskolen og Bistrupskolens skoledistrikt samt et lille hjørne af Toftevangskolens skoledistrikt. Skoleområdet består af et meget stort villa- og parcelhusområde med få etageboliger omkring Holte centrum. Området længst væk fra skolen ud mod Furesøen er naturområde og skov. Dronninggårds Alle har tidligere været vurderet som trafikfarlig, men ved Politiets og Vej og Parks gennemgang i 2010 er dette ikke længere vurderingen. Vejlesøvej og Parcelvej kategoriseres som trafikfarlige skoleveje. Der tilbydes i dag skolebus til eleverne i Dronninggårdskvarteret. Dette er ikke nødvendigt i forhold til afstandskriteriet og heller ikke længere i forhold til farlig vejkriteriet. Der kører offentlig bus på strækningen med afsætning nogle hundrede meter fra skolen. 88

7 Figur 57: Kort over Dronninggårdskolens distrikt med 2,5 km radius fra skolen Høsterkøb Skole Skoledistriktet er arealmæssigt det største skoledistrikt i kommunen, men befolkningsmæssigt det mindste, idet størstedelen af arealet er landzone eller skov. De bebyggede områder består af boligområder i Høsterkøb By, Isterød, Ravnsnæs, Gøngehuse, Sandbjerg og de nyere boligområder i Ubberød og Brådebæk. I forbindelse med en mindre distriktsjustering i 2007 blev et lille område ved Gøngehuse overflyttet til Trørødskolen og Østerskov Krat blev overflyttet til Vedbæk Skole. Som det fremgår af nedenstående kort, er der et lille område af Trørødskolens skoledistrikt omkring Gøngehusvej, der er tættere på Høsterkøb Skole end Trørødskolen. Til gengæld er det østligste område af Sandbjerg, der ligger udenfor 2,5 km radiusen tættere på Vedbæk Skole og Trørødskolen end Høsterkøb Skole. Ravnsnæsset er ligeledes tættere på Sjælsøskolen end på Høsterkøb Skole. Den sydligste del af Skoledistriktet er tættere på Ny Holte skole, Sjælsøskolen, Skovlyskolen og Toftevangskolen. Men da dette område er Rude Skov, er det kun beboet med enkelte skovløberhuse. Man kan vurdere om dette område skal opdeles mellem Skovlyskolen, Ny Holte skole og Sjælsøskolen, men det vil ikke have nogen indflydelse på indskrivningstallet på de nævnte skoler. 89

8 På kortet ses det ligeledes, at afstandsradien på 2,5 km fra Høsterkøb Skole omfatter et mindre område af Sjælsøskolens og Trørødskolens skoledistrikt. Idet eleverne fra 6. klasse på Høsterkøb Skole fortsætter på Sjælsøskolen, giver det store afstande for nogle elever. Dette beskrives nærmere under afsnittet Sjælsøskolen. Der kører i dag skolebus for de fleste af eleverne i skoledistriktet enten på grund af farlige skoleveje eller afstandskriteriet. Der er offentlig trafik i området til Høsterkøb Skole og ingen steder mere end 2,5 km til nærmeste opsamlingssted. Skolevejene omkring Høsterkøb Skole bliver vurderet i 2010 af Vej og Park og Politiet. Figur 58: Kort over Høsterkøb skoles distrikt med 2,5 km radius fra skolen Kajerødskolen Skoledistriktet afgrænses mod vest af kommunegrænsen til Allerød, mod nord af Sjælsø, mod øst af Eskemoseskov og Nørrevang og med syd af Frejasvej. 90

9 Som det fremgår af nedenstående kort, er der et lille område af Toftevangskolens nordligste del af skoledistriktet, der er tættere på Kajerødskolen end Toftevangskolen. Omvendt er den sydligste del af Kajerødskolens skoledistrikt på østsiden af Kongevejen tættere på Toftevangskolen end Kajerødskolen. På kortet ses det ligeledes, at afstandsradien på 2,5 km fra Kajerødskolen omfatter næsten alle boligområderne i Parkvejskolens, Sjælsøskolens (bh.kl.-6.kl) og Toftevangskolens skoledistrikt, samt mindre områder af Bistrupskolens og Høsterkøb Skoles distrikt. Der er ikke kategoriseret farlige skoleveje i distriktet og afstandskriteriet opfyldes ikke af nogen elever. Figur 59: Kort over Kajerødskolens distrikt med 2,5 km radius fra skolen Ny Holte skole Ny Holtes skoledistrikt er arealmæssigt det mindste af de 13 skoledistrikter, men til gengæld består næsten hele skoledistriktet af byzone. Skoledistriktet dækker området øst for Kongevejen mellem kommunegrænsen til Lyngby Tårbæk og Rude Skov. Mod øst op mod Skovlyskolen af Rudersdal vej og mod syd af Geels Skov og Kirkeskoven. 91

10 Dronninggårdskolen som først blev etableret i 1996 og overtog dengang en del af Ny Holte Skoles daværende skoledistrikt og i 2003 blev den nuværende skoledistriktsgrænse mellem de to skoler fastsat. I forbindelse med skoledistriktsjusteringerne i 2008 blev et lille område af Ny Holte skoles skoledistrikt overført til Skovlyskolen. Som det fremgår af nedenstående kort, er der ingen områder af andre skolers skoledistrikter, der ligger tættere på Ny Holte Skole end distriktsskolen. Det østligste af Ny Holte Skoles skoledistrikt ligger tættere på Skovlyskolen end Ny Holte Skole. På kortet ses det ligeledes, at afstandsradien på 2,5 km fra Ny Holte Skole omfatter alle boligområderne i Dronninggårdskolens og Skovlyskolens skoledistrikt og dele af boligområderne i Bistrupskolens og Vangebskolens skoledistrikt. Politiet vurderer, at en strækning på 700 m af Kongevejen på Geels Bakke uden fortov, gør vejen fra beboelsesområdet Hjortholmsvej og Skovstykket trafikfarlig til og med 3 klasse. Afstandskriteriet opfyldes ikke af nogen elever. Figur 60: Kort over Ny Holte skoles distrikt med 2,5 km radius fra skolen 92

11 Nærum skole Skoledistriktet er mod vest afgrænset af Mølleåstien og Sandbjergstien. Mod nord danner Kikhanerenden og Jægersborg Hegn skellet mellem distrikterne. Mod øst danner Øresund en naturlig grænse og mod syd er distriktet afgrænset af kommunegrænsen til Lyngby Tårbæk kommune. I 2003 blev områderne nord og syd for Egebækvejs vestlige ende og Malmbergsvej området overført fra Nærum Skole til Trørødskolen, idet det var geografisk meget tættere på Trørødskolen. Som det fremgår af nedenstående kort, er der ingen områder af andre skolers skoledistrikter, der ligger tættere på Nærum skole end distriktsskolen. Den nordligste del af Skodsborg er tættere på Vedbæk Skole. På kortet ses det ligeledes, at afstandsradien på 2,5 km fra Nærum Skole omfatter dele af boligområderne i Vangeboskolens og Trørødskolens skoledistrikt og et meget lille hjørne af Skovlyskolens skoledistrikt. Området i Skodsborg ligger udenfor afstandsradien, men kun den nordligste del er tættere på andre distriktsskoler. Der er ikke kategoriseret farlige skoleveje i distriktet. Eleverne, der bor i Skodsborg opfylder afstandskriteriet og tilbydes buskort. 93

12 Figur 61: Kort over Nærum skoles distrikt med 2,5 km radius fra skolen Parkvejskolen Skoledistriktet omfatter mod nord den sydlige ende af Carinaparken, mod Kajerødvej, der grænser mod øst og videre ned til arealerne mod Furesø Golfklub. Mod syd og vest er skoledistriktet afgrænset af kommunegrænserne mod Furesø Kommune og Allerød Kommune. Store dele af skoledistriktet består af Birkerød Erhvervsområde, boligområderne ved Birkerød Parkvej, Pilegårdsparken, Bregnerødvej og Mosevangskvarteret. Som det fremgår af nedenstående kort, er den østligste del af Toftevangskolens skoledistrikt lidt tættere på Parkvejskolen end Toftevangskolen. Den nordligste del af Parkvejskolens skoledistrikt ligger lidt tættere på Kajerødskolen. Men i begge tilfælde er der tale om begrænsede forskelle. På kortet ses det ligeledes, at afstandsradien på 2,5 km fra Parkvejskolen omfatter alle Kajerødskolens og Toftevangskolens boligområder og større dele af Sjælsøskolens og Bistrupskolens skoledistrikter. Der er ikke kategoriseret farlige skoleveje i distriktet og afstandskriteriet opfyldes ikke af nogen elever. 94

13 Figur 62: Kort over Parkvejskolens distrikt med 2,5 km radius fra skolen Sjælsøskolen Skoledistriktet er mod nord afgrænset af Sjælsø. Mod øst grænser skoledistriktet op til Ravnsnæsset og Magleås. Mod syd afgrænses skoledistriktet af Rude Skov og Kongevejen. Mod vest afgrænses skoledistriktet ved Nørrevang. Fra 6. klasse indgår Høsterkøb Skoles skoledistrikt i Sjælsøskolens skoledistrikt, der dermed grænser op til Vedbæk Skoles skoledistrikt. Det meste af skoledistriktet består af parcelhusområder og enkelte lejligheder ved bl.a. Nørrevang. I 2008 blev området mellem Kongevejen, Bakkevej og Nørrevang overført fra Sjælsøskolen til Kajerødskolen, idet dette område var geografisk nærmere på Kajerødskolen. Som det fremgår af nedenstående kort, er Ravnsnæsset geografisk tættere på Sjælsøskolen end Høsterkøb Skole. En stor del af den sydligste del af skoledistriktet er geografisk tættere på 95

14 Toftevangskolen end på Sjælsøskolen, men hidtil har Kongevejen dannet det naturlige skel mellem de to skoledistrikter Efter 6. klasse ligger store dele af den østlige del af skoledistriktet (Sandbjerg og Gøngehuse) tættere på Trørødskolen og Vedbæk Skole. På kortet ses det ligeledes, at afstandsradien på 2,5 km fra Sjælsøskolen omfatter alle Kajerødskolens boligområder og størstedelen af Toftevangskolens boligområder samt mindre dele af Parkvejskolens og Høsterkøb Skoles boligområder. Der kører i dag skolebus for eleverne bosiddende i distriktets østligste del i skoledistriktet enten på grund af farlige skoleveje eller afstandskriteriet. Skolevejene i distriktets østligste del bliver vurderet i 2010 af Vej og Park og Politiet. Figur 63: Kort over Sjælsøskolens distrikt med 2,5 km radius fra skolen Nedenfor vises kortet også med 5 km radius fra skolen og hensyn til overblikket i forhold til de elever i 6.-9.kl., som bor i Høsterkøb skoles distrikt, men går i skole på Sjælsøskolen. 96

15 Figur 64: Kort over Sjælsøskolens distrikt (fra 6.klasse) med 2,5 km radius og 5 km radius fra skolen Skovlyskolen Skovlyskolens skoledistrikt afgrænses mod nord af Rude Skov, mod øst af Søllerød Naturpark, mod syd af Kirkeskoven og mod øst af Rudersdalsvej, der er skellet mellem Ny Holte Skole og Skovlyskolen. Skoledistriktet består primært af et større parcelhusområde og et ældre villaområde omkring Rudersdalsvej. Skovlyskolen fik tilført et mindre område af Ny Holte Skoles skoledistrikt til skolen i forbindelse med en mindre distriktsjustering i Som det fremgår af nedenstående kort, er det østligste af Ny Holte Skoles skoledistrikt lidt tættere på Skovlyskolen end Ny Holte Skole. Det sydvestlige hjørne af Skovlyskolens skoledistrikt er lidt tættere på Ny Holte Skole end Skovlyskolen. Rudersdalsvej danner et naturligt skel mellem de to skoledistrikter i begge områder. På kortet ses det ligeledes, at indenfor afstandsradien på 2,5 km fra Skovlyskolen ligger størstedelen af Ny Holtes Skoles skoledistrikt, størstedelen af boligområderne i 97

16 Vangeboskolens skoledistrikt og større dele af boligområderne i Trørødskolens og Dronninggårdskolens skoledistrikter. Der er ikke kategoriseret farlige skoleveje i distriktet og afstandskriteriet opfyldes ikke af nogen elever. Elever i specialklasserne kommer fra hele kommunen og tilbydes transport i henhold til afstandskriteriet. Figur 65: Kort over Skovlyskolens distrikt med 2,5 km radius fra skolen Toftevangskolen Skoledistriktet udgøres af den centrale midtby i Birkerød afgrænset af Birkerød Kongevej mod nordøst, mod syd af Bistrup Hegn og Bistrup Parkvej og mod øst af Kajerødvej. Skoledistriktet består primært af et ældre villaområde omkring midtbyen og lejligheder i selve midtbyen. Som det fremgår af nedenstående kort, er det sydligste og østligste område af Toftevangskolens skoledistrikt lidt tættere på henholdsvis Parkvejskolen og Bistrupskolen end Toftevangskolen. Mindre dele af Toftevangskolens nordøstlige skoledistrikt er lidt tættere på Kajerødskolen, mens Kajerødskolens sydøstlige del er lidt tættere på Toftevangskolen. En 98

17 større del af Sjælsøskolens skoledistrikt er lidt tættere på Toftevangskolen end Sjælsøskolen, hvor Kongevejen i dag danner det naturlige skel for distriktsopdelingen. På kortet ses det ligeledes, at indenfor afstandsradien på 2,5 km fra Toftevangskolen, ligger Parkvejskolens, Bistrupskolens, Kajerødskolens og Sjælsøskolens skoledistrikter. Der er ikke kategoriseret farlige skoleveje i distriktet og afstandskriteriet opfyldes ikke af nogen elever. Elever i specialklasserne kommer fra hele kommunen og tilbydes transport i henhold til afstandskriteriet. Figur 66: Kort over Toftevangskolens distrikt med 2,5 km radius fra skolen Trørødskolen Skoledistriktet der grænser op til 5 skoledistrikter; skilles mod Skovlyskolen af Søllerød Naturpark mod Nærum Skole af Jægerborg Hegn, markerne ved det tidligere Egebækgård og Naturparken vest for Attemosevej. Mod Vedbæk Skole skiller Forsvarskommandoens arealer og Trørød Hegn og mod Høsterkøb Skole danner området vest for Gøngehusene 99

18 distriktsgrænse. Skoledistriktet består primært af parcelhusområde og ældre villaområder. Der er enkelte etageboliger omkring Malmbergsvej. Skoledistriktet blev i 2003 udvidet med et mindre område af Vedbæk Skoles skoledistrikt og et større område af Nærum Skoles skoledistrikt. I 2008 blev en mindre del af Høsterkøb Skoles skoledistrikt omkring Gøngehuse overført til Trørødskolens skoledistrikt. Som det fremgår af nedenstående kort, er det østligste område af Trørødskolens skoledistrikt omkring Gøngehusvej lidt tættere på Vedbæk Skole end Trørødskolen, men Trørød Hegn og Forsvarskommandoens arealer danner et naturligt skel. På kortet ses det ligeledes, at, Trørødskolen er placeret pænt indenfor afstandsradien på 2,5 km i midten af skoledistriktets boligområder. Kun mindre boligområder fra Høsterkøb Skole, Vedbæk Skole, Nærum Skole, Vangeboskolen og Skovlyskolens skoledistrikter ligger indenfor Trørødskolens 2,5 km radius. Der er ikke kategoriseret farlige skoleveje i distriktet. Elever fra skolens østligste del og nordvestlige del i Gøngehuse opfylder afstandskriteriet. 100

19 Figur 67: Kort over Trørødskolens distrikt med 2,5 km radius fra skolen Vangeboskolen Vangeboskolens skoledistrikt skilles mod Nærum Skole af Sandbjergsti og Mølleåstien, mod Skovlyskolen af Kirkeskoven. Mod Ny Holte Skole af Geels Skov og Kirkeskoven og mod Dronninggårdskolen af Kongevejen. Som det fremgår af nedenstående kort, så er der ikke områder af Vangeboskolens skoledisitrikt, der ligger tættere på andre distriktsskoler end Vangeboskolen. Tilsvarende er der heller ikke boligområder i andre skoledistrikter, der ligger tættere på Vangeboskolen end distriktsskolen. På kortet ses det ligeledes, at afstandsradien på 2,5 km fra Vangeboskolen, at det meste af Nærum Skoles boligområder ligger indenfor afstandsradien, ca. halvdelen af boligområderne i Skovlyskolen og Ny Holte Skoles skoledistrikter ligger indenfor radien og en mindre del af Trørødskolens boligområder og et meget lille område af Dronninggårdskolens boligområder er indenfor radien. 101

20 Der er ikke kategoriseret farlige skoleveje i distriktet og afstandskriteriet opfyldes ikke af nogen elever. Figur 68: Kort over Vangeboskolens distrikt med 2,5 km radius fra skolen Vedbæk skole Skoledistriktet er mod øst naturligt afgrænset af kystlinien, nordøst mod Hørsholm kommune, mod vest af Trørødskolens skoledistrikt, hvor forsvarskommandoens arealer danner skillelinie. Mod nordvest er området nord for Østerskov Krat distriktsgrænse til Høsterkøb Skole. Mod Nærum skole går skillelinien på Skodsborg Strandvej syd for Aggershvile Alle. I forbindelse med distriktsjusteringer i 2003, blev et mindre område af Vedbæk Skoles vestligste del af det daværende skoledistrikt overført til Trørødskolen. I 2008 blev området omkring Østerskov Krat overført fra Høsterkøb Skoles skoledistrikt til Vedbæk Skoles skoledistrikt. Som det fremgår af nedenstående kort, er der ikke områder af Vedbæk Skoles skoledistrikt, der er tættere på andre distriktsskoler. Til gengæld er der områder af Høsterkøb Skoles skoledistrikt og Nærum Skole skoledistrikt, der er indenfor radien på 2,5 km og dermed tættere på Vedbæk Skole end på disse to skoler. På kortet ses det ligeledes på afstandsradien på 2,5 km fra Vedbæk Skole, at ca. halvdelen af Trørødskolens boligområder ligger indenfor radien samt det nordligste af Skodsborg tilhørende Nærum Skoles skoledistrikt, samt det spredt befolkede område i det østligste Sandbjerg. 102

21 Der er ikke kategoriseret farlige skoleveje i distriktet og afstandskriteriet opfyldes ikke af nogen elever. Figur 69: Kort over Vedbæk skoles distrikt med 2,5 km radius fra skolen Delkonklusion Generelt er der ikke de store afstande mellem skolerne i Rudersdal Kommune. I områderne omkring Birkerød by og i Holte er afstandene meget korte. Eleverne fra 6. klasse på Høsterkøb Skole i Sandbjergområdet har kortere til Trørødskolen og Vedbæk Skole end til Sjælsøskolen, som er distriktsskolen. Den østlige del af Sandbjerg er geografisk tættere på Vedbæk Skole end Høsterkøb Skole og den nordlige del af Skodsborg er tættere på Vedbæk Skole end Nærum Skole. Ravnsnæsset er tættere på Sjælsøskolen end Høsterkøb Skole og har en bedre skolevej. Derudover er der mindre områder, der geografisk er tættere på andre skoler end distriktsskolen som beskrevet under den enkelte skole. 103

22 Rudersdal Kommune tilbyder skolebus i et større omfang end lovgivningen fastsætter. Hvis skolevejene skal trafiksikres helt, kræver det forbedringer på nedenstående steder. Geels Bakke, Kongevejen: Nordsjællands politi vurderer, at en strækning på ca 700 meter uden fortov er trafikfarlig til og med 3 klasse. Der er ca. 2,5 meter skillerabat ud til vejen og cykelstien er næsten 3 meter bred. En opstribning på bakken på det manglende stykke fortov, der adskiller cykler og fodgængere vil gøre vejen mere trafiksikker. Vejlesøvej og Parcelvej: Kategoriseringen af vejene som trafikfarlige begrundes dels i statistik over årsdøgnstrafikken på Vejlesøvej, som er betydeligt højere end gennemsnittet samt uoverskuelige sving og fare for påkørsel af cyklister i krydsninger. Krydsningen af Ravsnæsvej for elever fra Høsterkøb Skole bosiddende på Ravsnæsset kan gøres mere sikker med lyskryds med trykknap for krydsende fodgængere og cyklister, alternativt blink i fodgængerfelt ved overgang i krydset Høsterkøbvej/Ravnsnæsvej. Rundkørslen Hørsholm Kongevej/Ubberødvej kategoriseres som trafikfarlig til og med 6. klasse. Kategoriseringen begrundes i det høje antal biler, der kører gennem rundkørslen. Øvrige skoleveje hørende til Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen bliver vurderet i foråret 2010 af Vej og Park og Nordsjællands Politi. 104

Skolestruktur Rudersdal Kommune

Skolestruktur Rudersdal Kommune Skolestruktur Rudersdal Kommune 2010-2022 Analyse med væsentlige rammevilkår for at skabe skoler med højt kvalitativt niveau og gode ressourcer samt elevtalsprognoser, beskrivelser af nuværende skoledistrikter

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Rudersdal Kommune Organisation Adresse Postnr. By EAN nummer Beskæftigelse Jobcenter Stationsvej Birkerød

Rudersdal Kommune Organisation Adresse Postnr. By EAN nummer Beskæftigelse Jobcenter Stationsvej Birkerød 08-05-2017 1 Rudersdal Kommune Organisation Adresse Postnr. By EAN nummer Beskæftigelse Jobcenter Stationsvej 36 3460 Birkerød 5798008411809 Borgerservice og Digitalisering Ydelsesområdet Øverødvej 2 2840

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

193 Holte st. Holte st. via Vedbæk st. og Nærum st.

193 Holte st. Holte st. via Vedbæk st. og Nærum st. 193 Holte st. Holte st. via Vedbæk st. og Nærum st. Start i zone 61 1. stop lige før Kongevejen. Ligeud, forbi Rudersdal Rådhus 2. vej i rundkørsel langt ligeud Zoneskift 60 Sydskrænten (Havarti Gaarden)

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler og principper for befordring af skoleelever pr. 1. mart 2010 Lovgrundlag:

Læs mere

197 Holte st. Birkerød st.

197 Holte st. Birkerød st. 197 Holte st. Birkerød st. Start i zone 61 1. stop lige før Kongevejen. Ligeud, forbi Rudersdal Rådhus 2. vej i rundkørsel ligeud 2. vej til venstre (venstresvingsbane) Til højre i kryds (alle andre veje

Læs mere

Sammenfatning Kontraktmæssige forbehold Besparelsespotentiale Afkortelse af linje Busbetjening af Paradiskvarteret...

Sammenfatning Kontraktmæssige forbehold Besparelsespotentiale Afkortelse af linje Busbetjening af Paradiskvarteret... Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 2. oktober 2015 Busbetjening i Rudersdal Kommune

Læs mere

Overordnet overblik og centrale indsatsområder Børne- og skoleudvalgets møde d. 15. januar 2014

Overordnet overblik og centrale indsatsområder Børne- og skoleudvalgets møde d. 15. januar 2014 Introduktion til skole og Familieområdet Overordnet overblik og centrale indsatsområder Børne- og skoleudvalgets møde d. 15. januar 2014 Indhold i orienteringen Skole- og Familie områdets organisation

Læs mere

ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune

ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune Forslag til ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune - efter høring 1 Forord Hermed forslag til ændret skolestruktur i Rudersdal Kommune efter høring. Rudersdal Kommune forventes i de kommende 10-15 år

Læs mere

EU udbud: 2017/S xxxxxxxxx Rudersdal Kommune Kontrakt rengørings- og vinduespoleringsydelser /2024

EU udbud: 2017/S xxxxxxxxx Rudersdal Kommune Kontrakt rengørings- og vinduespoleringsydelser /2024 Bilag A1 - Tilbudsliste Rengøring Nr. Lokationstype Rengøringstimer pr. år Stationær ledelse, timer pr. år Mobil ledelse, timer pr. år Ydelserne: 1-2 - 3-4, DKK pr. år Ydelse nr. 6, Ekstraydelse, "Ekstra

Læs mere

Forslag til fordeling af udendørs baner og anlæg

Forslag til fordeling af udendørs baner og anlæg Forslag til fordeling af udendørs baner og anlæg 01.04. 30.10.2015 1 Birkerød Idrætscenter - 2015 Græsbaner 1, opvisningsbanen 08.00-09.00 09.00-10.00 SBF* SBF* 10.00-11.00 SBF* SBF* 11.00-12.00 SBF* SBF*

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Arbejdsmiljø- og MED-organisation Oktober 2014 Læsevejledning Organisationen herunder har; 1 Område-MED, der dækker samtlige enheder 1, der dækker 2 enheder, som samtidig har 1 fælles Arbejdsmiljøgruppe

Læs mere

Gl. Holtegaardturen. - landsby, barok og villakvarter

Gl. Holtegaardturen. - landsby, barok og villakvarter Gl. Holtegaardturen - landsby, barok og villakvarter Gl. Holtegaardturen landsby, barok og villakvarter Gl. Holtegaardturen tager sit udgangspunkt i KulturSlangen, der bugter sig fra Vedbæk Havn i øst

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Bygningsmæssige rammer, overordnet bygningsmæssig tilstand og egnethed samt restrummelighed

Bygningsmæssige rammer, overordnet bygningsmæssig tilstand og egnethed samt restrummelighed Bygningsmæssige rammer, overordnet bygningsmæssig tilstand og egnethed samt restrummelighed Skolestørrelser Der kan ikke dokumenteres nogen direkte sammenhæng mellem skolernes kvalitet og skolens størrelse,

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Hovedtræk i planen. Kommuneplan 2017 forventes vedtaget juni Jens Ive

Hovedtræk i planen. Kommuneplan 2017 forventes vedtaget juni Jens Ive Hovedtræk i planen Kommuneplanen er med til at sætte de fysiske rammer for, hvordan Rudersdal kommune skal udvikle sig og dermed rammerne for bosætning, erhvervslivets udviklingsmuligheder, hvordan vi

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLD Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater... 4

Læs mere

Notat om ny organisering og udvikling af SSPaktiviteten

Notat om ny organisering og udvikling af SSPaktiviteten Notat om ny organisering og udvikling af SSPaktiviteten i Rudersdal Kommune SSP-opgaven er per 1/9-2011 overført fra Børn- og Ungeområdet til Ung i Rudersdal under Kultur- og Fritidsområdet. Ung i Rudersdal

Læs mere

befordring af elever i folkeskolen

befordring af elever i folkeskolen Retningslinier for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Kalundborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. april 2011 1 Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse... 3 Hvortil

Læs mere

Idræt i udsatte boligområder Præsentation på netværksmøde i netværket for leg og legelandskaber, Rudersdal Kommune, 24. april 2012

Idræt i udsatte boligområder Præsentation på netværksmøde i netværket for leg og legelandskaber, Rudersdal Kommune, 24. april 2012 Idræt i udsatte boligområder Præsentation på netværksmøde i netværket for leg og legelandskaber, Rudersdal Kommune, 24. april 2012 Undersøgelsens formål Opnå viden om eventuelle barrierer for socialt udsatte

Læs mere

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16 Information om kørsel til skole Skoleåret 2015/16 Side 2 Kære forældre Velkommen til skoleåret 2015/2016. I denne folder kan I finde generel information om regler mm. vedrørende kørsel til og fra skole

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Høringsnotat Handleplan for cyklister og fodgængere

Høringsnotat Handleplan for cyklister og fodgængere Høringsnotat Handleplan for cyklister og fodgængere Der er i høringsperioden fremkommet 63 høringssvar, som efterfølgende præsenteres i en resumeret form. De komplette høringssvar er indsat efterfølgende.

Læs mere

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015 Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-03- Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 151012 Side 1 af 6 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom 0 0 200

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning 2011

Velkommen i skole. Indskrivning 2011 Velkommen i skole Indskrivning 2011 Velkommen i skolek Dit barn har nu nået den alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse. Fra 2009 er undervisningspligten udvidet til ti år, og børnehaveklassen

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August Uddannelse & Læring Vejle Kommune

Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August Uddannelse & Læring Vejle Kommune Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August 2015 Uddannelse & Læring Vejle Kommune 1 FORSIDE Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 01.08.2015. Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

Stigende opdeling af skoler i Danmark

Stigende opdeling af skoler i Danmark Stigende opdeling af skoler i Danmark Der bliver flere og flere skoler i Danmark med en høj koncentration af børn fra overklassen og den højere middelklasse. I 1985 var der 42 skoler, der havde en andel

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Linje 184 Holte st. Nørreport st.

Linje 184 Holte st. Nørreport st. Linje 84 Holte st. Nørreport st. [Host] Tjekpunkt Holte st. Start i zone 5 2. vej i rundkørsel (ligeud). stop lige før Kongevejen. Til højre i krydset fortsæt ad Kongevejen [Viru] Tjekpunkt Frederiksdalsvej

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Kultur Kultursekretariatet

Kultur Kultursekretariatet Kultur Kultursekretariatet LOKALETYPE Lokaler på skoler (foreningsbrug): BILAG 2 BETALINGSER Almindelige klasselokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30. Faglokaler, alle skoler 255 kr. efter kl. 22:30.

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Marts 2015 Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Beskrivelse af projektets indhold For denne rute vil det være fordelagtig at de ansøgninger København, Lyngby Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rudersdal Kommune STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEOMRÅDET I RUDERSDAL KOMMUNE

Styrelsesvedtægt for Rudersdal Kommune STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEOMRÅDET I RUDERSDAL KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEOMRÅDET I RUDERSDAL KOMMUNE Indholdsfortegnelse Styrelsesvedtægt Kapitel 1: Skolebestyrelser...4 1.1 Skolebestyrelsens sammensætning...4 1.2 Sekretærfunktion...4 1.3 Forældrerepræsentanter...4

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole Information omkring kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler mm. omkring kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune Hvem kan

Læs mere

Notat om lærersituationen

Notat om lærersituationen Notat om lærersituationen I løbet af efteråret har den landsdækkende presse og de lokale medier skrevet meget om lærersituationen med særligt fokus på opsigelser og sygefravær blandt lærerne. Skole og

Læs mere

Forslag om ændret skolestruktur. På vej mod fremtidens skole Januar 2011

Forslag om ændret skolestruktur. På vej mod fremtidens skole Januar 2011 Forslag om ændret skolestruktur På vej mod fremtidens skole Januar 2011 Indholdsfortegnelse FORORD...5 BAGGRUND FOR RAPPORT...7 Baggrundsrapporter... 7 Rapporternes konklusioner... 8 Elevtalsudviklingens

Læs mere

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor.

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor. ØRUM SKOLE Ørum Skoles trafikpolitik Mål: Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og de ansatte kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Skolestruktur analyse med elevtalsprognoser skoledistrikter bygningsmæssige rammer

Skolestruktur analyse med elevtalsprognoser skoledistrikter bygningsmæssige rammer Skolestruktur 2010-2022 analyse med elevtalsprognoser skoledistrikter bygningsmæssige rammer Skoleområdet maj 2010 Forord Hermed fremlægger Skoleområdet analyse og baggrundsmateriale, der kan danne grundlag

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Nordsjællands Politi lokalstationerne Nord, Midt, Vest og Syd

Nordsjællands Politi lokalstationerne Nord, Midt, Vest og Syd Nordsjællands Politi lokalstationerne Nord, Midt, Vest og Syd 1 Oversigt fællescyklistprøver skoleåret 2017-2018 Senest revideret: 17.11.2016 Dato Uge Kommune Skoler Mødested Kontrollantbehov Mødetid Sluttid

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-05- Side 1 af 6 Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 100001 Diverse ejendomme, Registrering af bevaringsværdige bygninger

Læs mere

Lyngby st. - Lyngby st. via Gentofte - Hellerup - Charlottenlund

Lyngby st. - Lyngby st. via Gentofte - Hellerup - Charlottenlund 169 Lyngby st. - Lyngby st. via Gentofte - Hellerup - Charlottenlund Kort 1/2 41 Lyst Lyngby st. 41 Jgst Jægersborg st. 40 169 Lyngby st. - Lyngby st. via Gentofte - Hellerup - Charlottenlund Kort 2/2

Læs mere

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune Dato 18-08-2011 Sagsbehandler Kirstine Kejser Telefon nr. 7257 7411 Mail kke@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-112633 Sags nr. 2011-16655 Redegørelse for skole- og vinterkørsel august 2011 I forbindelse

Læs mere

2013 Velkommen i skole

2013 Velkommen i skole 2013 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Skoleparathedsvurdering...4 Digital indskrivning...5 Skoledistrikter...5 Indskoling og de første skoleår...6

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nordsjællands Politi lokalstationerne Nord, Midt, Vest og Syd

Nordsjællands Politi lokalstationerne Nord, Midt, Vest og Syd Nordsjællands Politi lokalstationerne Nord, Midt, Vest og Syd Oversigt fællescyklistprøver skoleåret 2017-2018 Senest revideret: 06.07.2017 Dato Uge Kommune Skoler Mødested Kontrollantbehov Mødetid Sluttid

Læs mere

Rudersdal kommune Udtræk fra vejregistret fordelt på skoledistrikter

Rudersdal kommune Udtræk fra vejregistret fordelt på skoledistrikter Vejkode Vejnavn l/u Husnr. fra Husnr. til Postdistrikt Distriktsnavn Distriktsnr. Distriktstekst 1 Abildgårdsparken U 001 031 3460 Birkerød 10 Bistrupskolen 1 Abildgårdsparken L 002 040 3460 Birkerød 10

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 10 Mødested: Egevang, Egebækvej 80, 2850 Nærum, tlf. 45 96 90 00, forstander Lone Elin Vestergaard Fælles frokost i Lille sal kl. 12.30 Mødedato:

Læs mere

Nordsjællands Politi lokalstationerne Nord, Midt, Vest og Syd

Nordsjællands Politi lokalstationerne Nord, Midt, Vest og Syd Nordsjællands Politi lokalstationerne Nord, Midt, Vest og Syd Oversigt fællescyklistprøver skoleåret 2016-2017 Senest revideret: 25-11-2016 Dato Uge Kommune Skoler Mødested Kontrollantbehov Mødetid Sluttid

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Skolebestyrelser og elevråd i alt 24 pladser. Note: Høsterkøb Skole har ikke elevråd og Egebæksskolens elevråd vurderes ikke egnet.

Skolebestyrelser og elevråd i alt 24 pladser. Note: Høsterkøb Skole har ikke elevråd og Egebæksskolens elevråd vurderes ikke egnet. Skolebestyrelser og elevråd i alt 24. Note: Høsterkøb Skole har ikke elevråd og Egebæksskolens elevråd vurderes ikke egnet. Gymnasier i alt 4. Best. deltager som rep. for anden Daginstitutioner 6 Skole,

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3-6 2014 Renholdelse: Et fælles ansvar 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i kryds i Holte 4 Samarbejde om pleje af grønne arealer

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse Kommentarer fra borgere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse Kommentarer fra borgere Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2017 Kommentarer fra borgere Wilke A/S Marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid... 31 Ældre... 44 Dagtilbud til

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Vejdirektoratet v/rikke Fynbo Schade Weje Vejdirektoratet gør ikke indsigelse mod lokalplanen, men har supplerende bemærkninger. Vejdirektoratet er vejmyndighed i forhold til Helsingørmotorvejen og tilsynsmyndighed

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016 2028 Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Sammenfatning... 7 2. Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune... 9 2.1 Befolkningsudvikling for udvalgte aldersgrupper... 11 2.2 Befolkningsudviklingen

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

Ældreboliger i Rudersdal Kommune

Ældreboliger i Rudersdal Kommune Ældreboliger i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kriterier og praktiske oplysninger...3 Ældreboliger...4 Ældrebolig Bakkehaven, Vedbæk Strandvej 375 A-C, Vedbæk...4 Ældrebolig

Læs mere

Hvornår er man berettiget til kørsel: Nordfyns Kommunes kørselsforpligtigelse gælder kun til distriktsskolen.

Hvornår er man berettiget til kørsel: Nordfyns Kommunes kørselsforpligtigelse gælder kun til distriktsskolen. Dato 28. december 2011 Procedurer og serviceniveau befordring Godkendt af FU 07.02.2012 Den samlede procedure opdeles i 3 afsnit: 1. Alm. Befordring af skoleelever 2. Befordring af elever visiteret til

Læs mere

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune...

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune... Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. maj 2015 Mulighedskatalog - besparelser

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole 1 Kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler m.m. vedrørende kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune. Hvem kan få kørsel? vurderet

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Beretning til Cyklistforbundets lokalafdeling for Lyngby-Taarbæk/Rudersdals generalforsamling 2014

Beretning til Cyklistforbundets lokalafdeling for Lyngby-Taarbæk/Rudersdals generalforsamling 2014 Beretning til Cyklistforbundets lokalafdeling for Lyngby-Taarbæk/Rudersdals generalforsamling 2014 Generalforsamlingen 2013 Ved sidste års generalforsamling valgtes til bestyrelsen Niels Wellendorf, Svend

Læs mere

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse...... 3 Hvortil sker befordringen?... 3 Hvordan

Læs mere

Signaturforklaring. Isterød. Hørsholm Kommune. Ravnsnæsvej. Vedbæk. Høsterkøbvej. Sandbjergvej. Ebberød. Trørødvej. Birkerød. Gl.Holte.

Signaturforklaring. Isterød. Hørsholm Kommune. Ravnsnæsvej. Vedbæk. Høsterkøbvej. Sandbjergvej. Ebberød. Trørødvej. Birkerød. Gl.Holte. Øresund Søllerød Hørsholm Kommune Nærum Vedbæk Vedbæk Strandvej Henrikholms Alle Sandbjerg Gl.Holte Trørød Skodsborg Lyngby-Taarbæk Kommune Birkerød Bistrup Isterød Ravnsnæs Høsterkøb Ebberød Holte Gøngehusvej

Læs mere

Trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje Trafikfarlige skoleveje Beskrivelse af godkendelsesprocedure: 1. Anmodning påført elevnavn, adresse, fødselsdato, skolenavn og klassetrin sendes til distriktsskolen. Skolen vurderer, om der kan anvises

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadsregionens Statistikkontor's arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år,

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Wilke A/S April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid... 18 Ældre... 25 Dagtilbud til

Læs mere

Skolekørsel i Frederikssund Kommune Vej og Trafik Maj Serviceniveau og visitationspraksis

Skolekørsel i Frederikssund Kommune Vej og Trafik Maj Serviceniveau og visitationspraksis Skolekørsel i Frederikssund Kommune Vej og Trafik Maj 2016 Serviceniveau og visitationspraksis Grundprincipper for visitering til kørsel Grundprincip om fokus på potentiale til selvtransport i visiteringen

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadens Udviklingsråds arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, på baggrund

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere