FULD SOL OVER DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FULD SOL OVER DANMARK"

Transkript

1 FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer en langsigtet dansk solcellestrategi skal bygge på. Initiativet er en opfordring til, at politikerne vedtager rammevilkår, som kan sikre en uformindsket solcelleudbygning, til gavn for energisystemet, klimaet, beskæftigelsen og samfundsøkonomien. København, den 8. november 2012

2 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER - Solcellepolitikken bør bygge på 3 grundlæggende principper 1. Det skal være muligt at bytte strøm over tid, hvis det er til alles fordel, og enhver svarer sit Solcelleejere skal fortsat med årsbaseret nettoafregning kunne udveksle strøm med el-nettet over året til gavn for den samlede funktion af det danske el- og energisystem. Det er afgørende, at vi indretter vores energisystem med det rette miks af energikilder, som supplerer hinanden. Her vil solceller være en vigtig brik, som hjælper med at dække hullerne i vindproduktionen og mindske behovet for energilagring. Decentral produktion af sol-el er med til at billiggøre omstillingen til 100 % vedvarende energi. 2. Skal solen være for alle, forudsætter det respekt for forskellighed Skal parcelhusejere, etageejendomme, landsbyfællesskaber og virksomheder alle kunne få gavn af solen, kræver det, at man respekterer deres forskellige situationer. Det kræver forskellige rammevilkår til forskellige typer solcelleanlæg nøjagtig ligesom man har forskellige vilkår for forskellige typer vindmøller. 3. Folk der handler, skal vide at vilkårene ligger fast Når borgere investerer deres penge i solcelleanlæg, skal deres vilkår ikke ænders med tilbagevirkende kraft. Forbrugeren må sikres en fornuftig tilbagebetalingstid og en rimelig forrentning af sin investering. 2

3 HVORFOR EN DANSK SOLCELLESTRATEGI? Intet intelligent energisystem uden sol Solceller har ikke haft en plads i dansk energipolitik. I Klimakommissionens rapport fra september 2010 undervurderes det økonomiske og energimæssige potentiale i solceller markant, hvilket er en medvirkende årsag til, at solceller ikke ofres megen opmærksomhed i det nyligt indgåede energiforlig fra marts Der findes ingen officielle målsætninger eller en sammenhængende strategi. Det er en fejl, der nu bør rettes op på. Der bør laves gennemtænkte strategier for solceller såvel som for andre VE-teknologier. Der er blandt energisystemeksperter enighed om, at elektricitet fra solceller skal levere % af elproduktionen frem mod Det kræver en årlig udbygning på MW svarende til den aktuelle udbygningstakt. CENTRALE ELEMENTER I EN STRATEGI - Skal sol og vind behandles ens, må der gøres forskel 1. Målsætninger og pejlemærker: 2020: 5 % af det danske elforbrug, svarende til ca MW, kommer fra solceller 2035: 12 % af det danske elforbrug, svarende til ca , MW kommer fra solceller 2. Langsigtede rammevilkår: Ud fra de overordnede målsætninger for solcellerens indfasning i energisystemet er der brug for langsigtede, forudsigelige, trygge og forståelige rammevilkår, som sikrer en nogenlunde jævn udbygning. 3. Differentieret ordning for forskellige typer solcelleanlæg: Vindmøller får forskellige støtteniveauer alt efter placering og størrelse. Der er brug for en lignende model for solceller. Modellen kunne være: A. Små anlæg til private: a. Solcelleanlæg til private på op til 11 kw. b. Købere skal sikres en maksimal tilbagebetalingstid på 10 år og en garanteret forrentning af deres penge på 5 % pr. år, set over en investeringstid på 20 år. For at opnå det skal ordningen justeres. Se forslag nedenfor. B. Mellemstore professionelle anlæg: a. Solcelleanlæg på mellem kw der er tilknyttet et forbrugssted og her substituerer egetforbrug i boligforeninger eller virksomheder. b. Eventuel overskuds-produktion leveres til nettet og afregnes på timebasis med en garanteret mindstepris, som sikrer en rimelig rentabilitet og afkast på linje med de små anlæg. C. Solkraftværker: a. Solcelleanlæg der er etableret alene med henblik på produktion og salg af el til elnettet og finansieres af professionelle investorer, foreninger eller solcellelaug. b. Etablering af disse anlæg forudsætter, at der kan indgås langtidskontrakt med prisgaranti. 3

4 En differentieret model indeholder mulighed for at tilpasse støtteniveauet til nye mellemstore og stor produktionsanlæg, i takt med at målsætningerne bliver opfyldt. Ligeledes kan en nettomålerafgift justeres i takt med prisudviklingen på solcelleanlæg, jf. nedenfor. JUSTERINGER AF NETTOMÅLERORDNINGEN FOR SMÅ ANLÆG Årsbaseret nettoafregning skal fortsætte som en letforståelig og ubureaukratisk ordning, hvor private borgere kan gennemføre energisparetiltag. Brug af el-nettet som lager er en hensigtsmæssig måde at nyttiggøre variationerne i produktion og forbrug på, til gavn for det samlede energi-miks Effektgrænsen foreslås hævet fra 6 til 11 kwp: Nettomålerordningen har en begrænsende effekt for størrelsen af solcelleanlæg. Effektgrænsen på 6 kwp forhindrer en familie med varmepumpe og el-bil i at etablere et nettoafregnet solcelleanlæg, som kan dække hele deres forbrug. Et anlæg på 6 kwp fylder typisk omkring m 2. Grænsen på de 6 kwp har derfor også den uhensigtsmæssige effekt, at der ikke kan arbejdes med æstetisk attraktive heltagsløsninger. Det kan løses ved at forøge effektgrænsen for anvendelse af nettomålerordningen til 11 kwp, der er den tekniske grænse sat af Energinet.dk. 2. Fjern mulighed for fradrag: Skattefradragsmuligheden bør afskaffes, så påmonterede anlæg ikke favoriseres på bekostning af de mere arkitektonisk elegante og ofte dansk designede og producerede integrationsløsninger. 3. Rådighedsbetaling for brug af el-nettet: Solcelleejeren kan betale et rådighedsbeløb til elnetselskabet for brug af el-nettet som lager. El-netselskaberne har allerede i dag mulighed for at opkræve en sådan rådighedsbetaling. Da el-netselskaberne er naturlige monopoler, kan de ikke selv fastlægge rådighedsbetaling, men skal have beregningen godkendt af Energitilsynet. 4. Nettomåler-afgift: Når solcelleanlæg er faldet så meget i pris, at tilbagebetalingstiden er under 10 år, kan der indføres en afgift, der betales af solcelleejeren til staten. Afgiften kan hæves årligt, efterhånden som faldende anlægspriser og stigende el-priser forbedrer økonomien for solcelleejerne. Det er dog vigtigt at fastholde en fornuftig økonomi for solcelleejeren, dvs. max. 10 års simpel tilbagebetalingstid samt en forrentning på min. 5 % over 20 år. 1 For uddybende forklaring af solcellernes energibesparende funktion se Det Økologiske Råd 2012, Solcellernes rolle i dansk energipolitik og Deloitte 2012, Solceller energibesparelse og samfundsøkonomi. 4

5 Finansiering af små solcelleanlæg via forsyningssikkerhedsafgift: Provenutab kan, i lighed med de øvrige provenutab ved energiomstillingen, dækkes af den kommende forsyningssikkerhedsafgift. Fremtidssikring ved integration i Smart Grid årsbaseret nettoafregning baseret på timepriser: Vi formoder, at det inden for få år vil være muligt, også for mindre forbrugere, at afregne efter en timepris. Nettoafregnede solcelleanlæg skal, lige som alle andre kunder, kunne købe el til de timeafregnede satser. Dog skal de under nettomålerordningen også kunne sælge til de samme timesatser, når de sender strøm ud på nettet. Køb og salg opgøres en gang årligt, og der fremsendes en regning eller et tilgodehavende. Der er intet til hinder for at indrette den årsbaserede nettoafregning efter timepriser, hvorved ordning kan siges at være Smart Grid Ready. Igen er grundpræmissen for overgang til denne ordning, at der er max. 10 års simpel tilbagebetalingstid og en forrentning på min. 5 % over 20 år. 5

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 BILAG TIL PUNKT 5 3. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni 2013

Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni 2013 Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni 2013 12-06-2012 Agenda Dansk Energi Smart Grid Hvad er Smart Grid Regeringens Smart Grid Nationale Smart Grid projekter VE-direktivet Fremtidens

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere