Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen"

Transkript

1 Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Resume Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private leverandører får mulighed for at konkurrere på både pris og kvalitet. Formålet er: at opnå en besparelse på private leverandør indsatser i hjemmeplejen uden forringelse af serviceniveau at understøtte borgernes frie valg at udbuddet sikre og skaber et gensidigt lærende samarbejde og udvikling for begge parter I dag har Hørsholm Kommune leverandører, som kun står for praktisk hjælp i borgerens hjem. Fremover ønsker Hørsholm Kommune at stille krav om at private leverandører både skal kunne tage sig af praktisk hjælp og personlig pleje for at borgerne oplever sammenhæng i indsatserne. Aktuelt er der 14 godkendte private leverandører i hjemmeplejen. Det ønskes reduceret til 2-4 leverandører efter udbuddet. Der er et ønske om at fastholde den kommunale udfører af hjemmeplejen. Forslag Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget indstiller, at: Muligheden omkring et udbud af frit valgs opgaven på hjemmeplejeområdet sendes i høring blandt relevante parter, med udgangspunkt i nedenstående sagsfremstilling, forud for efterfølgende politisk beslutning herom. Side 1 af 5

2 Administrationen udarbejder en detaljeret procesplan og økonomisk oversigt, der forelægges til politisk godkendelse i efteråret. Sagsfremstilling Baggrund Hørsholm Kommune anvender i dag godkendelsesmodellen omkring Frit Valgs ordningen på indsatser i hjemmeplejen. Godkendelsesmodellen siger, at alle kvalificerede leverandører skal have mulighed for at levere personlig pleje og/eller praktisk bistand indenfor hjemmehjælpsområdet. Det betyder, at kommunen godkender et antal leverandører - kommunal eller private, der kan leve op til kommunens kvalitetsstandard og som de visiterede borgere til praktisk hjælp og personlig pleje herefter kan vælge mellem. Folketinget vedtog i 2013 at forenkle reglerne om frit valg for borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Lovforslaget trådte i kraft den 1. april Formålet med lovændringen er at understøtte fleksibiliteten i den kommunale tilrettelæggelse af hjemmehjælpen og det frie valg på baggrund af lokale forhold og borgernes behov. Kommunen skal som minimum fortsat etablere frit valg ved at indgå kontrakt med to eller flere leverandører. Som noget nyt kan hjemmeplejen sendes i udbud efter de almindelige udbudsregler. Det betyder bl.a., at kommunen kan udsætte de private leverandører for konkurrence på pris og kvalitet, mens den kommunale leverandør kan fortsætte på uændrede vilkår efter et udbud. Det forventes, at udbuddet af hjemmeplejen har flere positive effekter: - Borgernes frie valg i hjemmeplejen understøttes. Borgerne kan som minimum vælge mellem to private og den kommunale leverandør Antallet af private leverandører afhænger af de konkrete tilbud i udbudsrunden. - Færre og mere robuste leverandører forventes at øge den faglige kvalitet i hjemmeplejen. Et tættere samarbejde mellem kommunen og færre private leverandører giver bedre betingelser for udvikling af hjemmeplejen og en sikring af at borgerne får de indsatser som de er berettiget til. - At opnå et velfungerende samarbejde mellem den kommunale udføre og de private leverandører som i et længere perspektiv kan konkurrere på pris og kvalitet. Side 2 af 5

3 Nøgletal hjemmeplejen i Hørsholm Kommune - I uge 23 modtog i alt 907 borgere en indsats visiteret af Hørsholm Kommune - I alt 430 borgere benytter sig af frit valgs leverandørerne. - Heraf benytter 407 borgere frit valgs leverandører til indsatser under praktisk bistand - Og 23 borgere benytter frit valgs leverandører til indsatser under personlig pleje Foruden den kommunale leverandør har kommunen som nævnt aftale med 14 frit valgs leverandører, hvoraf 2 udfører indsatser under personlig pleje og praktisk hjælp og 12 frit valgs leverandører udfører indsatser under praktisk bistand. - De to største nuværende leverandører leverer indsatser under praktisk bistand og har pt 154 og 115 borgere - 11 ud af de 14 frit valgs leverandører af praktisk hjælp har pt. færre end 30 borgere, herunder har 5 leverandører mellem 0 og 4 borgere. De planlagte indsatser Ved at udbyde den private del af personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem bliver den nuværende godkendelsesmodel erstattet af en udbudsmodel. Hermed skaber kommunen konkurrence på prisen og kvaliteten. Erfaringer fra andre kommuner viser, at tilsvarende udbud kan være med til at realisere en besparelse. Private leverandører har budt ind med lavere timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje end tidligere. 2-4 private leverandører I dag er 14 leverandører godkendt til praktisk hjælp og personlig pleje foruden den kommunale leverandør. Med udbuddet anbefales det at reducere dette til 2-4 private leverandører. På den ene side gavner flere Side 3 af 5

4 leverandører valgmulighederne for borgerne og medvirker til at skabe konkurrence på lang sigt mellem leverandørerne. På den anden side giver få leverandører større volumen og dermed besparelse på de private leverandørers timepriser. Det skaber grobund for tæt samarbejde om udvikling af den faglige kvalitet. I dag har vi private leverandører, som kun står for praktisk hjælp i borgerens hjem. Det ønsker vi at ændre ved at stille krav til, at private leverandører både skal kunne varetage praktisk hjælp og personligpleje. En borger, som modtager praktisk hjælp fra en privat leverandør, behøver ikke at skifte leverandør, hvis borgeren på et tidspunkt får behov for personlig pleje. Derudover giver det en større sammenhæng i løsning af opgaverne og tryghed for borgerne med færre hjælpere. Andre kommuner har erfaringer med, at det giver grundlag for effektiv drift, når man ser pleje og praktisk hjælp i sammenhæng. Forklaringen er, at leverandøren undgår huller i planlægningen - personlig pleje og praktisk hjælp foregår typisk på forskellige tidspunkter af dagen. Afgrænsning af udbud Nedenstående to områder vil være grundlæggende indsatser i et kommende udbud. Praktisk hjælp og personlig pleje Udbuddet omhandler praktisk hjælp og personlig pleje til borgere i eget hjem. Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering er et tilbud til borgere, der har svært ved at klare almindelige hverdagsaktiviteter. Målet er, at borgeren skal kunne klare sig selv igen. I Hørsholm Kommune kaldes indsatsen Aktiv Hverdag og foregår i et tæt tværfagligt samarbejde mellem borgerne og hjemmeplejen, terapeuter og sygeplejersker. Modellen for hverdagsrehabilitering fortsætter uændret. Det betyder, at de private leverandører skal forpligtes til at tænke Aktiv Hverdag ind i deres indsatser. Økonomi/personale Det vurderes at der er en forventet, men ukendt økonomisk gevinst ved et udbud med en lavere timepris hos den eller de valgte private leverandører. Side 4 af 5

5 Hørsholm Kommunes nuværende timepris på frit valgs ordningen, ligger i den lave ende sammenlignet med andre kommuner. Omvendt har nabokommuner som Furesø og Hillerød kommuner lavere timepriser end os. Der skal påregnes en administrativ udgift til et udbud af frit valgs området. Sundhed og Omsorg forventer at gennemfører udbuddet i tæt samarbejde med Indkøb. Som forarbejde til den endelige politiske behandling efter sommerferien vil Sundheds og Omsorg indhente viden om andre kommuners erfaringer med tilsvarende udbud. Efter udbuddet vil de kommunale medarbejdere som udgangspunkt ikke være berørt af udbuddet. Beslutning Social- og Seniorudvalget den Udvalget godkendte indstillingen. Fraværende: Niels Lundshøj Petersen (A) Side 5 af 5

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling 1 Boligsikring Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Social- og Seniorudvalget Social- og Seniorudvalget A: Hvor meget

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 18.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af ungerådet 3 Høring om forebyggelsespakker

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere