God selskabsskik følg eller forklar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God selskabsskik følg eller forklar"

Transkript

1 God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation din virksomhed

2 God selskabsskik i det almene At lede en almen boligorganisation i dag er noget andet, end det var for blot 10 år siden. Der er stigende fokus på sparsommelighed, effektivitet og udvikling, og det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne. Gennem den årlige styringsdialog med kommunerne har staten desuden fastlagt en række overordnede målsætninger for boligorganisationerne målsætninger som bestyrelserne nu har ansvaret for at overholde. En boligorganisation skal i langt højere grad end tidligere opfattes og drives som en virksomhed, da organisationsbestyrelsen som ledelse har betydelig indflydelse på Boligorganisationernes resultater. Mangler der ledelse, risikerer vi et stigende antal utidssvarende og dermed også ledige boliger til belastning for alle almene beboere. Boligkontoret Danmark foreslår derfor, at boligorganisationerne - ligesom i den private sektor arbejder ud fra en række anvisninger, der skal sikre, at boligorganisationen holder den rette kurs. Boligkontoret foreslår, at den enkelte bestyrelse tilkendegiver, om man følger eller afviger fra anvisningerne i denne folder. Vælger man at afvige fra anvisningerne, anbefaler Boligkontoret, at man forklarer hvorfor. Denne metode hedder følg eller forklar. Hvorfor god selskabsskik? Som organisationsbestyrelse har man stor indflydelse på udviklingen af boligafdelingerne, medarbejdere og beboere. Det er derfor vigtig at huske: At jeres boligorganisation fungerer som en virksomhed, og det kræver stillingtagen I har mulighed for at tilpasse den service, I modtager fra Boligkontoret I har et medansvar for jeres medarbejderes velbefindende At indflydelse betyder ansvar. Det er kun jer, der kan sikre beboerne gode boliger til en rimelig husleje At der er øget fokus på sparsommelighed og effektivitet i den almene boligsektor og samfundet som helhed At revisionen kræver, at boligorganisationerne tager stilling til deres måde at arbejde på Hvordan svarer vi på god selskabsskik? Anvisningerne til god selskabsskik er alle såkaldte bløde love. Der findes intet krav til at gøre tingene på en bestemt måde. Hver enkelt boligorganisation må finde den model, der passer bedst til de lokale forhold. Vejledningen er udarbejdet for at lette bestyrelsesarbejdet i forhold til at træffe de overordnede beslutninger, der har betydning for beboere og ansatte. En digital udgave er ligeledes udarbejdet til medarbejderne i Boligkontoret Danmark. Når I tager stilling til spørgsmålene, kan vi i fællesskab styre boligorganisation i den retning I ønsker.

3 Velkommen til Følg eller forklar Spørgeskemaet er opbygget med 10 spørgsmål. Hvert spørgsmål besvares med ja eller nej. Besvares der med et ja, uddybes det med en kort beskrivelse af ønsker inden for det givne punkt. Besvares der med et nej, uddybes det med en kort forklaring af, hvorfor emnet er irrelevant for boligorganisationen, eller hvordan man på anden vis løser opgaven. Svarene bliver gemt. Det efterfølgende år vil det derfor være tilstrækkeligt kun at tage stilling til sidste års besvarelse. 1) Ønsker bestyrelsen i det kommende år at drøfte Boligorganisationens grundlæggende fremtidsvisioner og / eller strukturelle forhold? Hvis ja : Hvilke strukturelle forhold eller fremtidsvisioner ønsker boligorganisationerne at drøfte i det kommende år, og hvornår skal drøftelsen finde sted? 2) Er der aktuelle krav til web / egen hjemmeside og andre digitale løsninger, som bestyrelsen ønsker, at der arbejdes med i det kommende år? Hvis ja : Hvilke digitale løsninger eller hvilken kommunikation ønsker bestyrelsen, at der arbejdes med i det kommende år? Hjemmesiden Andre digitale løsninger: Information til beboerne Information til bestyrelserne Information fra administrationen Anden information: 3) Er der i det kommende år særlige boligsociale udfordringer, som der skal planlægges et forløb omkring? Herunder integration/tryghed/naboskab/kriminalitetsforebyggelse Hvis ja : Hvilke boligsociale udfordringer skal der planlægges forløb omkring? Og ønsker bestyrelsen råd og vejledning fra boligkontorets boligsociale afdeling?

4 4) Bestyrelsen bedes tage stilling til, om der er behov for at drøfte bestyrelsens sammensætning og rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til boligorganisationen eller de enkelte boligafdelinger? Er der et behov? Hvis : Hvordan ønsker bestyrelsen at drøfte bestyrelsessammensætning og rekruttering? 5) Ønsker bestyrelsen inden for det kommende år en diskussion og evaluering af Boligkontoret Danmarks ydelser og service? Hvis ja : Hvilke ydelser og services ønsker bestyrelsen en diskussion og evaluering af? 6) Ønsker bestyrelsen i det kommende år at anvende eller justere aftaler omkring Din service - dit valg? Herunder vores rapporteringsdokumentationer i form af: Indflytnings- eller tilfredshedsundersøgelser Budget- og regnskabsgennemgang Udlejningsprocedurer Teknisk service etc. Hvis ja : Hvad ønsker bestyrelsen, at der skal justeres? 7) Boligorganisationen anbefales årligt at vurdere boligorganisationens lønog personale politik over for egne medarbejdere. Ønsker bestyrelsen at drøfte personalepolitik i det kommende år? Hvad ønsker bestyrelsen, at der skal drøftes inden for det personalepolitiske?

5 8) Ønsker bestyrelsen at drøfte dokumentationspakken i det kommende år? Det anbefales, at der besluttes en model for drøftelse / udarbejdelse af dokumentationspakken, som skal bruges i forbindelse med styringsdialogmødet med kommunen. Det kan være hensigtsmæssigt at drøfte boligorganisationens mest væsentlige udfordringer og risikoscenarier. Hvis ja : Hvilke elementer af dokumentationspakken ønsker bestyrelsen at drøfte? 9) Ønsker bestyrelsen, at der ved regnskabsafslutningen foretages en analyse af boligorganisationens likviditet, dispositionsfondens udvikling, udviklingen i trækningsretsmidlerne og en gennemgang af afdelingernes aktuelle lån? Har bestyrelsen kommentarer til boligorganisationens likviditet, dispositionsfondens udvikling eller udviklingen i trækningsretsmidlerne? 10) Har bestyrelsen i det kommende år behov for at diskutere og evaluere bestyrelsens interne samarbejde? Hvis ja : Gå venligst til bilag A side 6. Implementering af beslutninger Ønsker bestyrelsen afslutningsvist at drøfte, hvordan vedtagne beslutninger implementeres i boligorganisationen? Ønsker I at benytte en aktivitetsliste for selskabet som opfølgningsprocedure? Kommentarer

6 Bilag A Diskussion af bestyrelsens sammensætning, størrelse, repræsentativitet. Diskutér i den sammenhæng gerne behovet for rekruttering og måder at rekruttere på. Boligkontoret Danmarks medarbejder har kursusprogrammet med 1) Er bestyrelsen tilfreds med køns- og alderssammensætningen? Bør der f.eks. være flere mænd, kvinder eller unge? 2) Bør alle afdelinger være repræsenteret i bestyrelsen? 3) Er der behov for eksterne bestyrelsesmedlemmer (udpeget af andre end beboerne)? 4) Er der behov for særlige kompetencer i bestyrelsen (kendskab til byggesager, økonomi, IT etc.) 5) Har bestyrelsen behov for mere uddannelse? Kommentarer til bestyrelsens sammensætning: Diskussion af formen for bestyrelsesmøderne 1) Er mødefrekvens, tidspunkt og længde passende? 2) Er antallet af punkter på dagsordenen tilfredsstillende? 3) Skal der indlægges seminarer, kurser, debataftener, fælles formandsmøder eller andet i årsplanen? 4) Er bestyrelsen tilfreds med administrationens rolle i planlægning af dagsorden og afvikling af møder? Kommentarer til formen af bestyrelsesmøderne: Diskussion af bestyrelsesmødernes indhold 1) Sikrer bestyrelsesformanden, at bestyrelsesmøderne er konstruktive? 2) Holder bestyrelsesmedlemmerne sig fra at diskutere lokale problemstillinger fra egne afdelinger? 3) Ønsker bestyrelsen faste emner som dagsordenspunkter? 4) Er bestyrelsen tilfreds med balancen mellem orienteringspunkter, information, debat og diskussion?

7 Kommentarer til bestyrelsesmødernes indhold: I bedes diskutere samarbejdsrelationer mellem bestyrelsen og øvrige interessenter 1) Fungerer samspillet mellem bestyrelsen og forretningsføreren tilfredsstillende? 2) Har bestyrelsen en tilfredsstillende dialog med repræsentantskabet / generalforsamlingen? 3) Har bestyrelsen en tilfredsstillende dialog med afdelingsbestyrelserne? 4) Har bestyrelsen og/eller forretningsfører tilfredsstillende samarbejdsrelationer med andre, herunder kommuner og andre boligorganisationer? Kommentarer til samarbejdet med øvrige interessenter: Model for god selskabsskik

8 Har du spørgsmål? Kontakt din lokale forretningsfører, chefkonsulent eller sekretariatet hos Boligkontoret Danmark. Se kontaktinformation på

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere