Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011"

Transkript

1 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

2 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er seks måneder gamle, og indtil barnet begynder i børnehaveklasse. Dagtilbud Favrskov Kommune har følgende dagtilbud til børn (lovens 19 og 21): Dagpleje (0-2 år) Integrerede institutioner (0-6 år) samt integrerede institutioner (3-9 år) Børnehaver (3-6 år) samt følgende tilskudsordninger Tilskud til privat pasning 80 (0-6 år) Geografiske områder Barnet anvises plads i dagpleje, integreret institution eller børnehave ud fra følgende 3 geografiske områder: Område Ulstrup/Hammel består af henholdsvis Ulstrup, Hammel, Thorsø, Farre, Haurum/Sall og Lading. Område Hadsten består af Hadsten, Laurbjerg, Houlbjerg, Bøstrup, Voldum, Selling og Hadbjerg. Område Hinnerup består af Hinnerup, Søften og Foldby. Forældrenes ønske om pasning f.eks. i et bestemt skoledistrikt inden for eget geografiske område, søges imødekommet. Pasningsgaranti Favrskov Kommune har pasningsgaranti for børn over 26 uger og indtil skolestart eller optagelse i førskolegrupper. Ønsker forældrene en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen iflg. lovgivningen en behandlingstid på op til 4 uger. Det oplyses hvilken dato, der er behov for pasning. Denne dato kaldes behovsdato. Der er pasningsgaranti, når der søges senest 3 måneder før behovsdato. Pasningsgarantien følger af Dagtilbudsloven 23. Pasningsgarantien indebærer, at der tilbydes en alderssvarende plads i Favrskov Kommune. Tilbuddet omfatter en plads i dagplejen, integreret institution eller børnehave. Barnet er sikret en plads fra garantidatoen. Favrskov Kommune vil dog tilstræbe at tilbyde en alderssvarende plads så tæt på forældrenes behovsdato som muligt. 2

3 Fravalg af pasningsgarantien Forældre kan fravælge pasningsgarantien, hvis der udelukkende ønskes plads i bestemte institutioner eller hos en bestemt dagplejer. Det betyder, at der er mulighed for at vente på en ledig plads i en af de ønskede institutioner eller dagplejer. Fravælges pasningsgarantien, betyder det, at pladsen ikke tilbydes til garantidatoen. Det betyder ligeledes, at der først tilbydes en plads, når det er muligt at imødekomme ønsket om en bestemt institution eller dagplejer. Der er mulighed for at få barnet passet under ordningen Tilskud til privat pasning ( 80), mens der ventes på den ønskede dagplejer eller institution. Overgang fra dagpleje, vuggestue til børnehave Børn, der er optaget i dagplejen, vil som hovedregel blive tildelt en børnehaveplads pr. d. 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år og automatisk blive udmeldt af dagplejen samme dato. Hvis der er ledig kapacitet i børnehaverne i det område, hvor man er bosat, når barnet fylder 3 år, kan barnet ikke bevare pladsen i dagplejen. Undtagelse fra ovenstående skal begrundes i en pædagogisk, psykologisk eller lægelig vurdering eller andre væsentlige behov. Der udarbejdes tids- og handleplan i et samarbejde mellem dagplejer, forældre og dagplejepædagog. Børn, der er optaget i vuggestue, vil automatisk blive overflyttet til børnehavedelen i den integrerede institution, som barnet er indskrevet i, pr. d. 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Såfremt der er mangel på dagplejepladser, kan børn, der er fyldt 2 år og 9 måneder, få tilbudt en børnehaveplads. Tilbuddet er i samråd med forældre, dagplejepædagog og lederen af børnehaven. Tilskud til privat pasning 80 Der ydes tilskud til privat børnepasning til ansættelse af ung pige eller privat børnepasser under Frit Valg-ordningen for børn i alderen 24 uger til skolestart. Privat børnepasning er også omfattet af søskendetilskud efter de på området gældende regler. Yderligere oplysninger kan findes på (pasning: 0-6 år) Søskendetilskud Til familier med flere end et barn i dagpleje, børnehave og skolefritidsordning ydes der søskendetilskud efter de på området gældende regler. Der betales fuld pris for det barn, der får det største kommunale tilskud. Søskendetilskuddet udgør 50% af egenbetalingen for de øvrige pladser. Søskendetilskuddet tildeles automatisk uden ansøgning. 3

4 Garantiplads ved orlov Garantipladsordningen er et tilbud til forældre om at kunne tage deres barn ud af institutionen i forbindelse med en orlovs-/sygdoms-/arbejdsløsheds-/ferieperiode. Garantipladsordningen sikrer en plads i institutionen, når perioden ophører. Fraværsperioden skal mindst være 1 måned og maks. 1 år. Fripladsregler Der gøres opmærksom på at der er mulighed for at søge om økonomisk friplads. For yderligere information kan Borgerservice kontaktes. Ansøgning skal ske digitalt på Frit valg over kommunegrænsen Det er muligt at vælge pasningstilbud i andre kommuner med tilskud fra bopælskommunen, hvis man som forældre ikke ønsker at benytte det pasningstilbud, som bliver anvist i bopælskommunen. For yderligere information kan Pladsanvisningen kontaktes. Yderligere oplysninger kan findes på Favrskov Kommune har mulighed for at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige grunde og under væsentlige hensyn til børn med ophold i kommunen. Se Venteliste Opskrivning til børnehave og integrerede institutioner sker samtidig med opskrivning til dagpleje. Barnet skrives op digitalt til en plads i dagtilbud på Barnet kan skrives op til dagpleje, og 3 prioriterede navngivne institutioner. Èt af de 3 prioriterede ønsker søges imødekommet, så vidt det er muligt. Får man ikke opfyldt sin 1. prioritet, kan barnet fortsat stå på ventelisten til den ønskede institution. Vælger man at takke nej, når man efterfølgende tilbydes en plads i den ønskede institution, slettes barnet af ventelisten. Barnet kan skrives på venteliste fra den dag, barnet er født. Se afsnit om Pasningsgaranti Der er mulighed for digitalt at ændre ønsker om institution og/eller behovsdato på 4

5 Kriterier for tildeling af plads Børn med særlige behov, f.eks. børn med handicap Børn med søskende i samme dagtilbud eller dagpleje Tvillinger har fortrinsret til dagpleje uanset alder, når en dagplejer har 2 ledige pladser. Dog ikke i forhold til børn med særlige behov og søskende Anciennitet (barnets alder) Ved opstart af nye institutioner eller grupper skal der tages hensyn til en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling Tosprogede børn I Favrskov Kommune prioriteres det, at søskende kommer i samme institution. Det er dog en forudsætning, at søskende vil få mindst 2 måneder sammen i samme institution. Søskendefordelen gælder kun, hvis der er ledige pladser i dagtilbuddet eller dagplejen. Anvisning af plads Optagelse i dagtilbud sker den 1. eller den 16. i måneden Optagelse i vuggestue kan kun ske såfremt barnet er under 2 år. Dog vil børn med særlige behov og søskende være undtaget Lukkedage Alle dagtilbud i Favrskov Kommune har lukket den 24. december. Endvidere er alle dagtilbud lukket mellem jul og nytår og fredag efter Kr.Himmelfartsdag. Institutionerne har lukket i 3 uger i sommerferien. Der sikres feriepasning i disse perioder. Se mere på Overflytning mellem institutionerne Ved overflytning fra dagplejen til en ikke ønsket institution er der mulighed for, at barnet bevarer anciennitet på ventelisten til de ønskede institutioner. Får man ikke opfyldt sin 1. prioritet, kan man fortsat stå på venteliste til sin ønskebørnehave. Vælger man at takke nej, når man efterfølgende tilbydes en plads til ønskebørnehaven, slettes man af ventelisten Overflytning mellem de forskellige dagplejehjem, kan kun ske, når der foreligger særlige omstændigheder og en forudgående dialog mellem dagplejer, forældre og dagplejepædagog Overflytning fra dagpleje til vuggestue kan kun finde sted, hvis barnet er under 2 år. Dog vil børn med særlige behov og søskende være undtaget. 3 måneder før overgang til SFO vil der som hovedregel ikke ske overflytninger mellem børnehaverne. Hvis det er dit barns tur til overflytning i denne 3 5

6 måneders periode, vil du som garanti for plads i ønskebørnehaven modtage et brev fra pladsanvisningen. Garantien gælder en plads i børnehaven efter denne periode. Institutionerne i Søften er undtaget for denne regel Udmeldelse Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til d. 15. eller den sidste i en måned. Ved fraflytning kan der ske udmeldelse med kortere varsel, hvis pladsen kan benyttes af et andet barn. Udmeldelsen skal ske digitalt på Overgang til skole/skolefritidsordning Når barnet indskrives i skole, er der også mulighed for at indmelde i SFO. Barnet skal senest udmeldes af børnehave den 31. juli. I Søften er der dog rullende indskoling, hvilket betyder at børn indmeldes i skole/sfo den 1. i måneden efter, barnet er fyldt 6 år. Administrativ revideret den 28. maj

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere