Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st."

Transkript

1 Dagsorden ekstra Bestyrelsesmødet den Kl Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir, Martin Krøyer, Ibrahim Tomak, Pernille Petersen, Muhammed Malgac. Bestyrelsessuppleant: Susanne Nielsen. Administrationen: Driftschef Jesper Rolland og Driftsleder Johnny Nielsen. Afbud: Driftschef Jesper Rolland Ferie, Ibrahim Tomak. Pkt. 1 Velkomst. Ref: Referat godkendt fra sidst. Pkt. 2. Konstutiering af bestyrelsen og forretningsordenen. 1. Forretningsordenen ( vedlagt), Ref: Skrevet under og omdelt. 2. Næstformand Ref: Niels Hansen er genvalgt. 3. Sekretær Ref: Martin Krøyer genvalgt. 4. Aktivitetsudvalg Ref: Filiz, Ibrahim B, Pernille, Susanne 1 sup, genvalgt. 5. Vedligeholdsudvalg Ref: Niels Hansen, Henrik Eriksen, Martin Krøyer genvalgt. 6. Grønt udvalg Ref: Ibrahim Tomak, Martin Krøyer, Uffe Frejdal genvalgt. 7. Materialeudvalget. Ref: Niels Hansen, Henrik Eriksen, Martin Krøyer genvalgt. 8. Boligsocial styregruppe Ref: Niels Hansen, Filiz, Susanne 1 sup. 9. Bladredaktør. Ref: Michael 10. Hjemmeside Ref: Henrik Eriksen genvalgt. 11. BL 11 kreds. Ref: Niels Hansen genvalgt. 12. Organisationsbestyrelsen Ref: Uffe Frejdal og Niels Hansen genvalgt. 1

2 13. Repræsentantskabet HB Ref: og 1 sup. Pkt. 3. Driften Punkter fra Driftschefen. Waoo/SEAS-NVE: Lukket punkt Opsigelse af erhvervs lejemål og fremtidig brug af lejemålene: Vi har modtaget to opsigelser fra Holbæk Kommune på lejemålene LP 91 st. samt LP 107 st. I den forbindelse vil jeg forhøre mig om, hvilke ønsker bestyrelsen har for disse lejemål i fremtiden. Skal lokaliteterne forsat forsøges udlejes som erhvervslejemål eller bruges til aktiviteter i Ladegårdsparken? Ref: Prøv at udleje dem igen som erhvervslejemål, sker der ikke noget, må vi tage det op igen i bestyrelsen. SMS service: SMS servicen er blevet afprøvet, og beskederne bliver modtaget af vores beboere. Som aftalt vil vi bruge sms servicen som et supplement til de almindelige skrivelser der bliver rundsendt, samt ved pludselig opstået situationer såsom overgravet kabler samt nødlukning af vand og varme. Ref: Ja vi kører bare på. Virker kun hvis man giver ejendomskontoret besked på dette, de skal have dit nummer. Oplyses i næste nummer af Ladegårdsposten. Regnskab: På mødet vil afdelingens driftsleder medbringe det godkendte regnskab til underskrift. Ref: Underskrevet. Driftsleder: Igangværende opgaver. Vaskeripriser: ejd. Kontoret har en liste med vaskeripriser af ældre dato liggende. Efter ændring af sæbe mv. ønsker ejd. at sikre sig at priserne er opdaterede. Ønsker bestyrelsen at fastholde vedhæftede priser? Ref: Priserne bibeholdes, men tjekkes op på om alle 3 vaskerier har samme priser. Mail fra Asger: forespørgsel vedr. brug af elektrisk hækkeklipning. Grøn vækst er orienteret og beklager generne. Opgaven udføres indenfor 3 uger og de løser 2

3 opgaven så hurtigt som muligt. De siger samtidigt at det vil være fordyrende at benytte andet end benzindrevne klippere. Hvad er bestyrelsens indstilling hækkeklipning og eller hvorvidt der skal benyttes elektrisk hækkeklipning i LP? Ref: Grøn vækst forsætter med at gøre deres arbejde med benzindrevne klippere. Lukkede punkter: Bomme: Personale: Pkt. 4. Helhedsplanen Aktivitetshus: Køre efter planen og forventes færdig i oktober som aftalt. Ref: Lyder godt, der skal efterses lidt i krogene. Renoveringen af blokkene: Der er stadig mange udfordringer. Totalrådgiver følger ikke tilstrækkeligt op på processen, hvilke medføre at hovedentrepranøren og UE er ikke har nok fokus på opgaven. Beboerinformationen og hensyntagen til at det er et boligområde er ikke godt nok. Orientering på mødet. Ref: Kvaliteten på udført arbejde inde i lejlighederne er ikke tilfredsstillende. Største problem er at malingsarbejdet ikke udføres korrekt, der arbejdes på sagen. Elevatorerne er ikke korrekt iflg. udbuddet, der bliver lavet glas døre, men selve elevatorstolen er stadig til diskussion om hvad der skal ske. Det er byggeherren som har sikkerhedsansvaret. Rubow som totalrådgiver skal forestå fuførelsen og sikre at entrepranørene lever op til lovgivningen. Arbejdstilsynet har været på pladsen i uge 25. At udstedte nogle strakspåbud til flere at entrepranørene der arbejder i LP. Byggeudvalget Holbæk Boligselskab har udtrykt over for totalrådgiver at det ikke er acceptabelt at de ikke sikre at alle håndværkerne lever op til gældende arbejdsmilijøkrav. Oprydningsfasen har et stort efterslæb, der lever ikke op til bygherre forventningerne og det i tilbudets forudsaatte. Citat fra sikkerhedsmøde referat den 09/07/13 punkt 5. Mønsterarbejdsplads. Pladsen skal være rydelig, affaald skal fjernes og henlægges i containere, og materialer og grej skal være opmagsineret pænt og rydeligt. Der skal rengøres i opgangene hvor der udføres arbejder hver dag til fyraften. Vi ser frem til at dette sker fremadrettet. Isolering i parteren har også været et herligt show, der er blevet undersøgt meget og nu er der 3

4 fundet en løsning og dette bliver udført fremover. Beboer information fra MTH af er under al kritik, dette beboersamarbejde har vi desværre ikke set noget til endnu. Lukket punkt. Møde med totalrådgiver Boligsocial Helhedsplan: Orientering ved Niels. Ref: Møde igen den 27. august, 1. Hønsehuset, Ansøgning om NADA-forløb for Hønsehuset til afholdelse i LP 67. Psykolog ordning med tilbud om ½ time p.p.der bevilges et rammebeløb på kr.bustur til Dyrehavsbakken 6/7 2. Deltagergebyr fra bowling-aften, Arrangementet blev afholdt af Aktivitetsudvalget LP Overskuddet kan ekstraordinært anvendes af samme til indkøb af is i forbindelse med tur til Bakken for beboere. 3. Opslagstavler, Den manglende opslagstavle til Bernts Have er bestilt, Udhængsskabe til Fælleslokaler mangler 4. Caféen, Der er blevet rettet henvendelse til Fødevarestyrelsen vedr. driften af Caféen. Den kan ikke fortsat drives på vanlig vis. Pt. lukket ansat personale kan blive nødvendig for genåbning 5. Andet fra Det boligsociale Team, Holbæk Kommune vil medvirke til gennemførelsen af ITkursus (Nem-ID og Borger.dk) i uge 37, Vi mangler 4 PC og internetadgang. Evt. i Best. lokale i LP, Projektet støttes og løsninger findes, Tøjbiksen: Interne problemer har udløst 2 møder mellem ansatte, frivillige og Uffe Frejdal Nielsen: 2 frivillige opsiges Humørklubben tager på Dyrehavsbakken 28/6, Sultan kan pt. stoppe for adgang af nye medlemmer Raketten tager i Klatreparken 29/6 Beboerferier 30/6 6/7 + 21/7 27/7 Netværks-ferier uden børn 16/9 20/9 6. Motionsklub (Kondi-Biksen), vedr. instruktør-timernes placering, Timerne vil blives spredt både på ugedage og uger morgen, middag, aften så alle kan deltage. Oversigt udsendes F. Ansøgninger Møbelbiksen, Flex-jobberne arbejder for få timer og får derfor problemer med kommunen. Løsningen kan være at sætte arbejdstiden op fra 6 timer til 12 timer. Arbejdstiden i 4

5 Møbelbiksen fastsættes til 12 timer pr. ansat. Ansøgning om kørekort til golf-bil er Afslået Aktiviteter der skal i gang sættes. Torsdagscafeen. Ref: Skal bare komme i gang. Parkurebane. Ref: Kan evt ligge mellem p3 og p4, der skal bruges 200 m2, der kan evt også inddrives lidt af skoven. Der skal indhentes mellem 3-5 tilbud fra forskellige virksomheder. Uffe tager action. Pkt. 5 Aktivetesudvalget: Ref: Billetsalg til gokart søndag, kun 3 mødte op, arrangement bliver aflyst. Turen til Knuthenborg den 24. august bliver aflyst, ny dato kommer. Nyt møde den 14. august. Vedligeholdelsesudvalget Ref: Pir lamper vil være til en merpris på 1.4 mil. Landsbyggefonden bliver spurgt om de vil give en extrabevilling til dette. Domea ansøger. Grønt udvalg. Haverne Ref: Der er mange områder der skal reetableres igen efter byggeriet. Haverne er ikke som de har været, der skal ske noget der. Nogle har bygget drivhus, andre murer op, begge dele er forbudt. Afdelingsbestyrelsen har overtaget styrelsen af dette. Der er nogle regler som skal overholdes, eller skal reglerne laves om. Dette tager grønt udvalg sig af. Hvad gør vi? det reglement som haverne selv har vedtaget skal håndhæves i første omgang og så tages det derfra. Reglementet må gerne sendes til udvalget, så det kan gennemlæses inden turen. Evt: Indkørsler ved P1 og P2 bliver først lavet efter byggeriet er færdig, før kan det ikke betale sig. Uffe Frejdal Nielsen Formand Martin Krøyer Sekretær Træet ved 27 skal evt. fældes, grønt udvalg kigger på det. Der kommer klovnefestival i cirkus kæphøj onsdag den 28. august kl. 1900, mere info kommer. 5

6 Bilag 6

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7.

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Marts Måned 2013 Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan læs mere på side 7 Side Ladegårdsposten er

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab Parkposten August 2015 Bornholm 2015 Se konkurrence på side 18 Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab www.parkposten.dk Bladet udkommer hver anden måned i ca. 850 eksemplarer.

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk

Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

B9.3. Kommentarer til Samdrift-Rapporten fra fsb (udsendt til alle 7. marts 2015). Vores driftssamarbejde er det mest udviklede og fremadstræbende.

B9.3. Kommentarer til Samdrift-Rapporten fra fsb (udsendt til alle 7. marts 2015). Vores driftssamarbejde er det mest udviklede og fremadstræbende. Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde tirsdag 31.marts 2015 18:00 F1. Formalia: Fremmødte: Anna, Karin, Zeinab, Erik, Jean, Souzanne. Afbud: Anne, Annette, Abdullahi, Niels, Marie, Emil (1.suppleant).

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere