Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013."

Transkript

1 Center for Sundhed splanlægning Kongens Vænge Hillerød Opgang B & D Telefon Direkte Mail Journal nr.: Ref.: hasura Dato: 20. februar 2015 Kapacitetsudfordringer på fødeområdet Det har fremgået af pressen i uge 7, at fødende sendes på langfart i Region Hovedstaden, og at gravide i København bliver sendt til at føde på. Det er korrekt, at gravide kvinder, der er bosiddende i optageområdet for Amager og Hvidovre er eller Herlev er blevet visiteret til, fordi der ikke har været ledig plads på de respektive hospitaler. Ved månedsskiftet januar-februar 2015 bliver det klart, at der er problemer med kapaciteten. Flere af fødestederne omkring København havde ikke plads til gravide kvinder fra eget optageområde, men må visitere til. Opgørelser af antallet af fødsler i 2013 og 2014 viser således også, at der er sket en stor stigning i antallet af fødsler særligt i optageområde Syd. Samtidig er det også normalt, at antallet af fødsler generelt er højere i sommermånederne, som der netop visiteres til i disse måneder. Det er målet, at hospitalerne primært skal sørge for eget optageområde, og kan derefter, hvis der er ledig kapacitet, tage fritvalgsfødsler. Der har desværre været visiteret for mange fritvalgsfødsler i optageområde Syd før man har visiteret fra eget optageområde. Dette vil blive nemmere at håndtere ved det nye fælles visitationssystem. Fødselsrokade I forbindelse med revision af s- og Psykiatriplan 2020 besluttede regionsrådet den 19. august 2014, at der skulle gennemføres en rokade af optageområderne for de fire store fødesteder. Der er således flyttet et antal fødselsforløb mellem fødestederne, fordi Rigshospitalet har haft langt flere fødsler end, der var plads til, mens ikke har haft så mange fødsler, som de kan håndtere. Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i Fællesvisitation Samtidig med fødselsrokaden besluttede regionsrådet at etablere en fælles visitation for fødsler i regionen. Den skal understøtte, at regionen i videst muligt omfang efter-

2 lever borgernes ønsker om at føde sit andet barn samme sted som det første eller at føde på et hospital tættest på ens bopæl. Der er en række mere eller mindre modsatsrettede hensyn, der skal vægtes parallelt i beslutningen om visitation, som er: Faglige hensyn, hvor medicinske eller andre forhold tilsiger, at kvinden skal føde på et givet hospital (primært Rigshospitalet eller Amager og Hvidovre er). Optageområder og kapacitet, hvor den ændrede fordeling af optageområder definerer, hvilket antal fødsler hvert fødested skal have fremadrettet. Ret til frit valg, hvor ønsker om frit valg skal behandles i den rækkefølge de modtages (først til mølle princip). Lighed for loven, hvor alle skal behandles lige. Den hidtidige visitation er foregået fra almen praktiserende læger til de enkelte fødesteder pr. post, idet henvisningen (svangrejournal og vandrejournal) er papirbaseret. Det har derfor været nødvendigt at udvikle et it-visitationssystem, der kan anvendes til at visitere fødslerne med. It-systemet til CVF (Central Visitation Fødsler) forventes klar 1. marts. Det er vurderingen, at den centrale visitation vil afhjælpe en del af problemerne, fordi der hermed bliver et samlet overblik over alle gravide i regionen og kapaciteten på fødestederne. Den videre proces Administrationen har holdt møde med hospitalerne den 18. februar 2015 om de aktuelle kapacitetsudfordringer. Der er en generel opmærksomhed på, at sikre at den samlede kapacitet udnyttes, men også at de fødende kvinder i videst mulig omfang bør tilbydes det fødested, som de ønsker og samtidig så tæt på bopælen som muligt. Det er vurderingen, at den Centrale Visitation Fødsler vil understøtte kapacitetsudnyttelsen og samtidig muliggøre hensynet til kvinders frit valgs ønsker mv. Det er på den baggrund fortsat administrationens vurdering, at de planlagte fødeområder passer til den forventede udvikling i antallet af fødsler. Administrationen vil følge området tæt. Side 2

3 Meddelelse - Kapacitetsudfordringer på fødeområdet Det har fremgået af pressen i uge 7, at "fødende sendes på langfart" i Region Hovedstaden, og at gravide i København bliver sendt til at føde på. Det er korrekt, at gravide kvinder, der er bosiddende i optageområdet for Amager og Hvidovre er eller Herlev er blevet visiteret til, fordi der ikke har været ledig plads på de respektive hospitaler. Situationen er udtryk for, at den besluttede centrale visitation af fødsler i forbindelse med fødselsrokaden først træder i kraft i marts Fødselsrokade og den nuværende situation I forbindelse med revision af s- og Psykiatriplan 2020 besluttede regionsrådet den 19. august 2014 at gennemføre en rokade af optageområderne for de fire store fødesteder. Dermed er et antal fødselsforløb flyttet mellem fødestederne, fordi Rigshospitalet har haft langt flere fødsler, end der var plads til, mens ikke har haft så mange fødsler, som de kan håndtere. Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014 og er beregnet efter fødselstallet i Ved månedsskiftet januar-februar 2015 bliver det klart, at der er problemer med visitationen i forhold til de nye optageområder på fødeområdet. Tabel 1 viser antallet af omvisiterede kvinder fra eget optageområde til et hospital uden for eget optageområde, uden at der er tale om frit valg i årene 2014 og Der er tale om kvinder, der kontakter fødestedet, fordi fødslen er umiddelbart forestående. De bliver omvisiteret, fordi der ikke er kapacitet på fødestedet, når de henvender sig. Tabel 1 Antal omvisiterede kvinder i 2014 og 2015 fra eget optageområde Optageområde Omvisiteret Omvisiteret Omvisiteret Omvisiteret fra til fra til Hvidovre Rigshospitalet Herlev I alt Anm: Rigshospitalet har ikke tal over modtagne kvinder i 2014 eller tal for 2015 Kilde: erne i Region Hovedstaden Kapaciteten på fødeområdet Tabel 2 viser antallet af fødselskontakter på regionens hospitaler i årene , det vil sige antallet af kvinder, der har født på regionens hospitaler og ikke antallet af fødte børn. Tabel 2. Antal fødselskontakter Fødested Hvidovre

4 Rigshospitalet Herlev I alt Kilde: Landspatientregisteret Tabel 2 viser, at antallet af fødselskontakter er steget med 500 fra 2013 til 2014, men at fødselskontakterne ligger på linje med 2011 og Da kapaciteten er uændret i forhold til tidligere år, forventes den samlede kapacitet at kunne dække behovet. Tabel 3 og 4 viser fordelingen af fødselskontakter på de enkelte fødesteder opgjort efter, om kvinderne kommer fra eget optageområde, om der er tale om fritvalg/specialfunktioner, eller om kvinderne kommer fra andre regioner. Tabel 3 Fordelingen af fødselskontakter i 2013 Fødested Eget Fritvalg / Andre optage specialfkt. regioner område Ialt Hvidovre Rigshospitalet Herlev I alt Kilde: Landspatientregisteret Tabel 4 Fordelingen af fødselskontakter i 2014 Fødested Eget optage område Fritvalg / Andre specialfkt. regioner Hvidovre Rigshospitalet Herlev I alt Kilde Landspatientregisteret Det fremgår af tabel 3 og 4, at det samlede antal fødselskontakter er steget med godt 400 på Hvidovre fra 2013 til 2014 og med 150 på både Herlev Ialt

5 og, mens det er faldet med 200 på Rigshospitalet. Fødselskontakterne i eget optageområde er steget med godt 900, mens fritvalg/specialfunktioner og "andre regioner" er faldet med godt 400. Der har desværre været visiteret for mange fritvalgsfødsler i optageområde Syd, før man har visiteret fra eget optageområde. Dette vil blive nemmere at håndtere med det nye fælles visitationssystem, således at det er muligt at opfylde kvindernes ønske om at føde på et hospital, der geografisk er tæt på ens bopæl. Fællesvisitation Samtidig med fødselsrokaden besluttede regionsrådet i august 2014 at etablere en fælles visitation for fødsler i regionen. Visitationen skal understøtte, at regionen i videst muligt omfang efterlever borgernes ønsker om at føde andet barn samme sted som det første eller at føde på et hospital tættest på ens bopæl. Der er en række mere eller mindre modsatsrettede hensyn, der skal vægtes parallelt i beslutningen om visitation. Det drejer sig om: Faglige hensyn, hvor medicinske eller andre forhold tilsiger, at kvinden skal føde på et givet hospital (primært Rigshospitalet eller Amager og Hvidovre er). Optageområder og kapacitet, hvor den ændrede fordeling af optageområder definerer, hvilket antal fødsler hvert fødested skal have fremadrettet. Ret til frit valg, hvor ønsker om frit valg skal behandles i den rækkefølge de modtages (først til mølle princip). Lighed for loven, hvor alle skal behandles lige. Det har været nødvendigt at udvikle et it-visitationssystem, der kan anvendes til at visitere fødslerne med. It-systemet til CVF (Central Visitation Fødsler) forventes klar i uge 10. Det er vurderingen, at den centrale visitation vil afhjælpe en del af problemerne, fordi der hermed bliver et samlet overblik over alle gravide i regionen og kapaciteten på fødestederne. Den videre proces Administrationen har holdt møde med hospitalerne den 18. februar 2015 om de aktuelle kapacitetsudfordringer. Der er en generel opmærksomhed på at sikre, at den samlede kapacitet udnyttes, men også at de fødende kvinder i videst mulig omfang tilbydes det fødested, som de ønsker, og samtidig så tæt på bopælen som muligt. Det er vurderingen, at den centrale visitation af fødsler vil understøtte kapacitetsudnyttelsen og samtidig muliggøre hensynet til kvinders fritvalgsønsker mv. Det er på den baggrund fortsat administrationens vurdering, at de planlagte fødeområder passer til den forventede udvikling i antallet af fødsler. Administrationen vil følge området tæt. Journalnummer

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014 Akutberedskabet Administrationen Telegrafvej 5 2750 Ballerup Opgang 2, 3. sal Telefon +45 38 69 80 00 Direkte 29997936 Mail akutberedskabet@regionh.dk Web www.regionh.dk/akut CVR/SE-nr: 29190623 Dato:.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 08-04-2014 17:00 MØDESTED

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 14. december 2010. Sag nr. 2. Emne: 4. Økonomirapport 2010. bilag 2

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 14. december 2010. Sag nr. 2. Emne: 4. Økonomirapport 2010. bilag 2 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 14. december 2010 Sag nr. 2 Emne: 4. Økonomirapport 2010 bilag 2 Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Politisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Forretningsudvalget

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere