01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter"

Transkript

1 K U R S U S København 23. og 24. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: & nye kontrakter der understøtter iterative projekter Få indblik i den praktiske anvendelse af de nye versioner af K01 og K02 til iterative projekter Bliv undervist af medforfatterne til K01 med kommentarer og K02 med kommentarer, som har udarbejdet nye versioner af K01 og K02 til iterative projekter: Som deltager på kurset får du følgende udleveret: Bogen K02 med kommentarer Publikationen Iterative projektmodeller og kontrakter Elektroniske versioner af kontrakterne Advokat Claus F. Sørensen Advokatfirmaet Dahl Advokat Jesper Langemark Bender von Haller Dragsted For advokater: 12 lektioner

2 Baggrunden for & K01 og K02 til iterative projekter Allerede i Bonnerup-rapporten var der fokus på behovet for en moderniseret projektform i forhold til Vandfaldsmodellen, der var grundlaget i såvel K18 som K33. Det lykkedes ikke at få en ny model indarbejdet i hverken K01 eller K02. Reaktionerne på særligt K02 har vist, at der er et udpræget behov og et ønske fra såvel kunde- som leverandørsiden om en introduktion af en version af K01 og K02 baseret på en iterativ projekttankegang. Claus F. Sørensen, Nicolai Dragsted og Jesper Langemark har i fællesskab udarbejdet en udgave af K01 og K02 rettet mod projekter, som afvikles som iterative eller agile projekter. Kontrakten fremstår på samme måde som K01 og K02 som et afbalanceret kontraktgrundlag, men har dog ikke på samme måde som K01 og K02 karakter af et agreed document. Underviserne Advokat (L) Claus F. Sørensen, Advokatfirmaet DAHL Claus F. Sørensen har deltaget som IT Brancheforeningens repræsentant i arbejdet omkring såvel K01 som K02 og har således indgående kendskab til intentionerne og tankerne bag de enkelte bestemmelser i kontrakten. Han er medforfatter til bøgerne K01 med kommentarer og K02 med kommentarer. Claus har i en længere årrække rådgivet danske IT-virksomheder og såvel private som offentlige kunder omkring koncipering af kontrakter vedrørende anskaffelse og efterfølgende vedligeholdelse af IT-systemer og har således stor erfaring i de problemstillinger, der kendetegner implementeringsforløbene. Advokat, LL.M Jesper Langemark, Bender von Haller Dragsted Jesper Langemark er partner i Bender von Haller Dragsted, som er Danmarks største nichekontor inden for IT-ret og IT-kontrakter. Jesper har mere end 10 års erfaring med udarbejdelse og forhandling af kontrakter vedrørende komplekse IT-projekter for offentlige og private klienter på både kunde- og leverandørside. Han er medforfatter til bøgerne K01 med kommentarer og K02 med kommentarer og en række andre bøger og publikationer på IT-rettens område. Jesper har endvidere stor undervisningserfaring, bl.a. som tidligere lektor på CBS og på advokatuddannelsen. M å l g r u p p e f o r k u r s e t Advokater, konsulenter, virksomhedsjurister, projektledere samt andre med interesse i og ansvar for indgåelse af kontrakter omkring anskaffelse af IT-systemer samt kontraktstyring af IT-projekter.

3 & nye kontrakter der understøtter iterative projekter De statslige standardkontrakter K01 og K02 forudsætter anvendelse af en projektmodel opbygget efter Vandfaldsmodellen. Da stadig flere myndigheder og virksomheder benytter sig af iterative modeller ved udvikling og implementering af nye IT-systemer, har IT-advokaterne Claus F. Sørensen fra Advokatfirmaet DAHL, og Nicolai Dragsted og Jesper Langemark fra Bender von Haller Dragsted for hver af de to kontrakter udfærdiget en ny version, der er tilpasset de særlige forhold ved anvendelse af en iterativ model. Få et praktisk indblik i de nye kontrakter På dette kursus vil du få en detaljeret gennemgang af og et praktisk anvendeligt indblik i disse kontrakter og de overvejelser, der ligger bag dem. Kurset vil give dig et indgående indblik i kontraktmodellerne og de forhold, du både som kunde og leverandør bør være opmærksom på ved brugen af kontrakterne og udfyldelsen af bilagene. Vejledningen og kontrakterne offentliggøres i december Opdateringer af vejledning og kontrakter vil blive offentliggjort på Arbejder du med kontrakter, som skal understøtte iterative projektmetoder, har du her muligheden for at deltage på et kursus, hvor du vil blive undervist af to af de største kapaciteter på området, der har været involveret i hele processen omkring tilblivelsen af K01 og K02. Gratis materiale Som deltager på kurset vil du få udleveret bøgerne K01 med kommentarer og K02 med kommentarer. Herudover udleveres også elektroniske versioner af K og K samt publikationen Iterative projektmodeller og kontrakter. Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

4 Dag 1 T i r s d a g d e n 2 3. m a r t s Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/-te K01 og K02 i helikopterperspektiv Der gives en introduktion til K01 og K02 og foretages en hurtig gennemgang af hovedelementerne i kontrakterne og deres respektive anvendelsesområder Pause Hvorfor iterative projekter? Gennemgang af motiverne bag brugen af iterative projektmetoder Iterative projekter og udbudsreglerne En belysning af spørgsmålet om, hvorvidt udbudsreglerne sætter begrænsninger for brugen af iterative udviklingsmetoder i moderne it-projekter & grundlaget for leverancen Leverancebeskrivelsen fra den detaljerede kravspecifikation til den overordnede business case, som er grundlag for leverancen. Kontraktens håndtering Frokost Leverancemodellen Modellen for hele implementeringsforløbet beskrives Projektledelse, rådgiveransvar og modenhed Gennemførelsen af iterative projekter stiller store krav til leverandørens evne til at lede projektet. Derfor har kontrakterne betydelig fokus på dette område, og kontraktens regulering af området gennemgås detaljeret Pause Udtrædelses- og annullationsadgang Som noget nyt gives kunden en udtrædelsesadgang i hele procesforløbet. Denne adgang og betingelserne herfor belyses. Herunder økonomiske følger og sammenhængen med de situationer, hvor en udtrædelse er begrundet i misligholdelse Kursusdagen slutter A d v o k at e r s o b l i g at o r i s k e e f t e r u d d a n n e l s e K U R S E T G Æ L D E R F O R 1 2 L E K T I O N E R Den 1/ trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft. IBC Euroforums juridiske kurser, herunder & nye kontrakter der understøtter iterative projekter, opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

5 Dag 2 O n s d a g d e n 2 4. m a r t s Morgenkaffe/-te prismodeller i iterative projekter og / Der foretages en gennemgang af typiske prismodeller og en detaljeret gennemgang af prismodellen i de to kontrakter Modenhed og kundens deltagelse Parternes modenhed og kravene til kundens deltagelse samt bilagene herom gennemgås Pause Tidsplan og styring af udskydelser samt andre aspekter i forhold leveringen (herunder test) Gennemgang af kontraktens regulering af tidsplanen, herunder belysning af hvilken detaljeringsgrad, der forventes at være til stede på aftaletidspunktet, hvordan der detailplanlægges undervejs i projektet og kravene til tidsfæstelsen af kundens deltagelse Vedligeholdelse og drift Hvilke ændringer i K01 og K02 og de tilhørende bilag vedrørende drift og vedligeholdelse er der behov for ved en iterativ udviklingsmodel? Garantier og misligholdelsesbeføjelser Tilpasningerne af garanti- og misligholdelsesbestemmelserne i & i forhold til K01 og K02 gennemgås Frokost Garantier og misligholdelsesbeføjelser fortsat Overordnet præsentation af bilagsstruktur Bilagene spiller en central rolle i iterative projektforløb, og kravene til effektiv styring af disse er absolut nødvendig. Deltagerne præsenteres for bilagsstrukturen og modtager en række input til udfyldelsen af disse som den efterfølgende styring. Samtidig præsenteres i oversigtsform sammenhængen mellem kontrakttekst og bilagsmateriale. Fokus rettes mod de områder i bilagene, der er særligt relevante i forhold til det iterative projekt Bilag 1, 10 og 12 tidsplan, projektmodel og betalingsplan Projektforløb Pause Bilag 2, 3 og 4 krav til kundens IT-miljø, leverancebeskrivelsen og krav til dokumentation Beskrivelse af Leverancen Kurset slutter

6 ANDRE SPÆNDENDE ARRANGEMENTER: Contract Management Konference den januar 2010 i København Virksomhedsjuristen 2010 Konference i foråret 2010 i København EU-udbud 2010 Konference den april 2010 i København Vi tager forbehold for ændringer i programmet og eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende kurset besvares af Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på Kursus i DIN virksomhed investér i dine medarbejdere! Planlægger din virksomhed at arrangere interne kurser eller intern kompetenceudvikling? Eller vil du invitere kunder, leverandører eller personale til et interessant arrangement, hvor de får en stor oplevelse? Så giv os hos IB C Euroforum et kald. Vi hjælper dig gerne med at gøre dit virksomhedsarrangement ekstraordinært og til en helt unik oplevelse. Vi kan skræddersy heldagsarrangementer, frokostseminarer, gå-hjem-møder, kundeevents og meget mere. Kontakt adm. direktør Henrik Ulander for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov. Ring på eller skriv til

7 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Kurset & nye kontrakter der understøtter iterative projekter afholdes den 23. og 24. marts 2010 på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget Falkoner Plads (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Kursuspris Prisen for kurset er kr ,- ekskl. moms. Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokostbuffet samt mappe med uddybende dokumentation. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Danske Bank Reg Konto , CVR-nr

8 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K U R S U S & nye kontrakter der understøtter iterative projekter København Kursus 23. og 24. marts 2010 Prisen for kurset er kr ,- ekskl. moms. Navn 1 Stilling Afdeling Navn 2 Stilling Afdeling Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Navn 1: Ja tak Nej tak Navn 2: Ja tak Nej tak S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 15253

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager K u r s u s København den 30. november 2009 den 26. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/raf Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager Hvornår udløser

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/its SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Forretningsmæssige muligheder i IT-sikkerhed Skab

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Informationskampagner

Informationskampagner København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr. 1.000,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen K O N F E R E N C E TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/itk KØBENHAVN 30. 31. J A N U A R 2 0 0 6 It-kontrakter 2006 Få styr på juraen i it-kontrakter Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Juridiske udfordringer

Juridiske udfordringer Konference 22. & 23. januar 2013 Workshop 24. januar 2013 Juridiske udfordringer bygge & anlæg Byggeriets fremtidige aftalegrundlag udviklingen af AB systemet Aktuelt om EU-udbud det nye udbudsdirektiv

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Konference Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/intern K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar 2 0 0 9 Effektiv intern

Læs mere

Optimér pressearbejdet

Optimér pressearbejdet K o n f e r e n c e København 16. og 17. marts 2010 Workshop 18. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pres SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Konferencen afholdes for 5.

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30.

Working Capital. Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 29. og 30. K o n f e r e n c e København 29. og 30. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/woc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli Optimér virksomhedens finansieringsstruktur! Sådan

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

14. år i træk mere end 1.400 deltagere

14. år i træk mere end 1.400 deltagere K U R S U S K ø b e n h a v n 11.-12. marts 10.-11. juni 9.-10. september 9.-10. december 2 0 0 9 Kursus i København 2009 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre økonomisk forståelse Få en grundlæggende forståelse

Læs mere