Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe"

Transkript

1 Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: , kl Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand ABG (RS) Steen Pedersen, Næstformand i bestyrelsen ABG (SP) Jesper Loose Smith, Direktør ABG (JLS) Henning Juul Hovmand, Driftschef ABG (HH) For kommunen: Jesper Graff Thøger, Byrådssekretariatet (JGT) Ebbe Holm, Social og Sundhedsforvaltningen (EH) Maj Green, By og Miljøforvaltningen (MG) Brian Mouritzen (Ref.) Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation Deltagerne kendte hinanden fra sidst 2. Boligorganisationens præsentation af dokumentationspakke 2.1. Gennemgang af forhold vedrørende boligorganisationen JLS oplyste, at forholdene i boligorganisationen er tilfredsstillende, og at beboerdemokratiet fungerer. JLS orienterede om selskabets arbejde med fremtidssikring af afdelingerne. Afdelingerne screenes, og arbejdet med energitiltag prioriteres. JLS oplyste yderligere, at selskabet arbejder med forvaltningsrevision Gennemgang af forhold vedrørende afdelingerne Afdelinger med væsentlige problemer Renoveringssager og fremtidssikring JLS oplyste, at boligselskabet er i gang med renoveringer i afdelingerne, og har stor fokus på fremtidssikring af boligerne. JLS oplyste, at renoveringen af Buddingeparken er ved at være færdig. Boligerne er lejet ud. J. nr K09 1

2 MG og JGT inviterede til tidlig dialog med kommunen angående fremtidssikringsprojekter. Henlæggelsesniveau Vedrørende Kiplingegården og Buddinge Mølle oplyste JLS og RS, at boligselskabet er opmærksom på henlæggelsesniveauet, og at det måske kan blive nødvendigt at yde tilskud. Udvikling i afd. Kiplingegården og Buddinge Mølle Høje Gladsaxe RS oplyste at Kiplingegården har fået en afdelingsbestyrelse, og der er generelt fremgang i afdelingen. JLS oplyste, at der er fremgang med beboerdemokratiet i Buddinge Mølle, men på grund af likviditeten kan der være efterslæb på vedligeholdelsen se ovenfor om henlæggelser. EH opfordrede til at kontakte kommunen såfremt, der konstateres problemer med kommunens anvisninger. EH foreslog samtidig et forstærket samarbejde, hvis sociale problemer opstår. JGT oplyste, at det forventes, at aftalen om fleksibel udlejning i Høje Gladsaxe bliver underskrevet i slutningen af juni. JGT oplyste, at aftalen følges op med en workshop for udlejningsmedarbejderne og kommunens boliganvisning angående det praktiske samarbejde i området. 3. Udlejning 3.1. Samarbejde om kommunal anvisning JLS oplyste, at der er et godt samarbejde om kommunal anvisning mellem boligselskabet og kommunen. JLS gjorde imidlertid opmærksom på, at der står tomme lejemål i enkelte afdelinger, der er overgået til kommunal anvisning. EH undersøger de konkrete lejemål, og proceduren for anvisning. MG spurgte om det var muligt at udleje et-værelseslejemål. JLS oplyste, at det helt generelt ikke er et problem Anvisning af ungdomsboliger og tilskudsberettigelse JLS bad kommunen se nærmere på kommunens årlige bekræftelse af, at kommunens anviste lejere til ungdomsboliger er rette målgruppe for boligerne. JLS vurderede, at nogle af lejerne ikke berettiger selskabet til tilskud til ungdomsboligerne. J. nr K09 2

3 EH undersøger kommunens procedure. Aftalt at boligselskabet kontakter EH direkte, hvis der opstår problemer med beboersammensætningen Fleksibel udlejningsaftale i Høje Gladsaxe JGT orienterede om arbejdet med fleksibel udlejning i Værebro Park og Høje Gladsaxe. Formålet er at skabe en mere balanceret beboersammensætning. Lejere, der ikke opfylder kriterierne i disse områder, forventes at søge til andre boligafdelinger i kommunen. EH tilføjede, at kommunen vil anvende et bruttoleje-princip mod tidligere et nettoleje-princip i boligformidlingens generelle godkendelse af lejere Boligsociale udfordringer Orientering om mulig spredning af boligsøgende i kommunen, jfr. pkt Erhvervslejemål i almene boligafdelinger JGT orienterede, at såfremt erhvervsarealer tidligere har modtaget støtte kan de efter beslutning herom i boligselskabet omdannes til almene boliger. Har arealerne derimod ikke modtaget støtte, skal boligselskabet ombygge med støttetilsagn (som nybyggeri) for, at arealerne bliver til almene boliger. JGT og MG oplyste at kommunen vil være behjælpelig med processen ved omdannelse af erhvervslejemål til almene lejemål. JLS udtalte at boligselskabet kunne genkende problemet med udlejning af erhvervsarealer fra enkelte afdelinger. RS oplyste, at boligselskabet i forbindelse med eksisterende erhvervslejemål har overvejet mulighederne for at anvende en ejendomsmægler til udlejning af lejemålene. 5. Samarbejde om miljøtiltag JLS oplyste, at boligselskabet var meget positive overfor energisamarbejdet i Kildeparken. RS var enig og oplyste, at der var blevet udarbejdet en informationsfolder til beboerne, og at forslaget om isoleringen var vedtaget. RS fremviste boligselskabet folder. MG roste boligselskabet for deltagelse i kommunens klimaprojekter, og for den fælles indsats med energitiltag. RS oplyste at det er svært at få beboerne til at anvende den nye affaldssortering. Det skyldes både manglende afhentning og at størrelsen på containerne gør det svært at finde plads i afdelingerne. MG orienterede boligselskabet om, at der havde været problemer omkring opstarten af den nye ordning nogen steder. Kommunen vil undersøge muligheden for en generel orientering af borgerne i kommunen via lokalaviserne. J. nr K09 3

4 6. Kort nyt fra By- og Miljø-området Digital planportal MG orienterede om, at alle planer på by- teknik- og miljøområdet digitaliseres og er tilgængelige på en ny planportal på kommunens hjemmeside. Fremover er det nemt og hurtigt at afgive høringssvar på hjemmesiden, når planer er i høring. MG oplyste yderligere, at det stadigvæk er muligt at sende høringssvar på papir. CO2 og klima MG oplyste, at Miljøudvalget har en målsætning om at hæve kommunens CO2 nedsættelse fra 25 % til 40 % i Målet skal bl.a. nås gennem en videreførelse af det gode samarbejde med boligselskabet om energitiltag. By- og boligpolitik MG oplyste, at der i Gladsaxe var behov for nybyggeri. MG oplyste, at arbejdet med by- og boligpolitkken baserer sig på kommunens planstrategi og omfatter bl.a. analyser af kommunens boligsammensætning og socioøkonomiske data. Formålet er at sikre et mangfoldigt boligudbud og et velfungerende boligmarked også på lang sigt. Analysen illustrerer bl.a., at der er flere små boliger i Gladsaxe end i vores nabokommuner. En fremtidssikring af de almene boliger vil blive et vigtigt indsatsområde i by- og boligpolitikken. MG oplyste yderligere, at der er blevet lavet en spørgerunde hos tilflyttere og ejendomsmæglere for at klarlægge, hvorfor tilflyttere vælger Gladsaxe kommune, og hvilke behov tilflyttere har i forbindelse med tilflytning til Gladsaxe. MG uddybede baggrunden for dialogmødet d og oplyste, at formålet hovedsageligt er at skabe et fælles billede af behovet for fremtidssikring. MG oplyste også, at der i by- og boligpolitikken vil komme et afsnit om øget samarbejde med de almene boligorganisationer. 7. Aftaler 7.1. Evaluering af sidste års aftale Aftalepunkterne for 2012/2013 er gennemført Emner for kommende aftale Udlejning: løbende kontakt om kommunal anvisning J. nr K09 4

5 Udlejning: Tomme lejemål i boliger overgivet til kommunal anvisning Udlejning: Anvisning af ungdomsboliger Miljø: Fortsættelse af energisamarbejde Renovation: Vejledning og orientering om renovationsordning 8. Evt. J. nr K09 5

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Inviterede: Steen Endersen, Mansoor Siddiqi, Ejvind Wilms Afbud: Fra KAB: Forretningsfører Kim Geertsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011. Deltagere: Per Bro, Boligforeningen 3B Solvej von Barm, Boligforeningen 3B

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere