TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL"

Transkript

1 MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart 4400)... 4 Fritvalg manuel ordning for medarbejdere af typen Arbejdere Fritvalgsopsparing i procent for en del af medarbejderne (lønart 4400)... 8 Fritvalgsopsparing i beløb pr. time for alle medarbejdere (lønart 4405) Fritvalgsopsparing i beløb pr. time for en del af medarbejderne (lønart 4405) Den samlede Fritvalgsopsparing (lønart 4410) I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har arbejdsmarkedets parter aftalt at indføre Fritvalgsordninger. Dette white paper beskriver, hvorledes ordningen kan oprettes til medarbejdertypen Arbejder i LESSOR Payroll. Løbende udbetaling af Fritvalgsopsparingen Løbende udbetaling for alle medarbejdere (lønart 4415) Løbende udbetaling for en del af medarbejderne (lønart 4415) Kombination af løbende udbetaling og engangsudbetalinger (lønart 4415) Udbetaling af Fritvalgsopsparing som forskud (lønart 4415) Tømning af Fritvalgskontoen (lønart 4415) Indbetaling af Fritvalgsopsparing til FritvalgSpension Løbende indbetaling af Fritvalgsopsparingen til Fritvalgspension (lønart ) Ekstraordinær indbetaling eller tømning af Fritvalgskonto til Fritvalgspension (lønart ) Fravalg af feriefridage og ekstra Fritvalgsopsparing Automatisk udbetaling af fritvalgssaldo ved fratrædelse (lønart 4417) Lønseddellayout for Arbejdere Version Copyright 2009 LESSOR A/S Saldotabel Finansopsætning til Fritvalgsordningen TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL SIDE 1

2 BEMÆRK Dette dokument tjener kun informationsformål. Ved anvendelse af dokumentet til andre formål fralægger LESSOR A/S sig enhver garantiforpligtelse som følge af faktiske mangler og retsmangler. LESSOR A/S fralægger sig ethvert ansvar for direkte og indirekte skader hvad enten det udspringer af aftalen eller af loven som kan opstå i forbindelse med anvendelsen af eller anden brug af dokumentet. Dette dokument kan ændres af LESSOR A/S efter behov uden forudgående meddelelse. Indholdet af dette dokument er ophavsretligt beskyttet. Uden skriftlig tilladelse fra LESSOR A/S må dokumentet hverken helt eller delvist mangfoldiggøres på nogen som helst måde. De beskrevne programmer må kun anvendes eller kopieres i overensstemmelse med licensvilkårene. COPYRIGHTPÅTEGNING Copyright 2009 LESSOR A/S, Gydevang 46, 3450 Allerød, Danmark. Med forbehold af alle rettigheder. VAREMÆRKE De varemærker, som der henvises til i dette dokument og som er mærket med enten TM eller, er enten Microsoft Business Solutions varemærker eller indregistrerede varemærker. Varemærkerne Microsoft, Windows, Windows NT, SQL Server og BackOffice er derimod enten indregistrerede varemærker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Der tages forbehold for alle ikke udtrykkeligt tildelte rettigheder. Udgivet af LESSOR A/S. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 2

3 INDLEDNING I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2007 blev der indført et nyt lønelement Fritvalgsordningen. Fritvalgsordningen er en overenskomstmæssig ordning, og du skal være opmærksom på, at der kan være indgået en lokalaftale, som beskriver, hvordan Fritvalgsordningen skal fungere hos jer. Typisk vil Fritvalgsordningen bestå af en opsparing i procent og/eller et beløb pr. præsteret time. Beløbet bliver sat ind på medarbejderens Fritvalgskonto. Medarbejderen kan nu selv vælge, om indeståendet på Fritvalgskontoen skal udbetales via lønnen og/eller indbetales til Fritvalgspension. I nogle overenskomster er der også åbnet op for, at medarbejderne kan sælge deres feriefridage og i stedet få en højere Fritvalgsopsparing. Denne vejledning beskriver, hvordan du i Payroll kan håndtere de forskellige valg, medarbejderen kan foretage. Denne vejledning omhandler medarbejdere af typen Arbejder og forudsætter, at du ikke benytter Benyt Fritvalgsopsætning, som du angiver under Opsætning, Ferieoplysning, Benyt Fritvalgsopsætning. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 3

4 OPSÆTNING AF OPSPARING TIL FRITVALGSORDNINGEN Fritvalgsordning består af en opsparing i procent og/eller et beløb pr. præsteret time. Beløbet bliver sat ind på medarbejderens Fritvalgskonto. Her viser vi, hvordan du sætter det op, alt efter hvordan der skal opspares, og hvem der har en opsparing. FRITVALGSOPSPARING I PROCENT FOR ALLE MEDARBEJDERE (LØNART 4400) Opsparing til Fritvalgskonto i procent, når alle medarbejdere har en opsparing, sættes op således: Fanebladet Generelt Fanebladet Administration T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 4

5 Fanebladet Satssøgning Vær opmærksom på, at Inputenheder som standard er 15. Du bør selv tage stilling til, om der skal tilføjes eller fjernes lønarter til denne summering. Fanebladet Udskriftsindstillinger T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 5

6 Fanebladet eindkomst Aktivér knappen Lønart, Summeringer. Herefter aktiverer du igen knappen Lønart og vælger Finansopsætning. Vi kan ikke give dig en præcis vejledning til din finansopsætning, men vi har valgt at opsætte følgende kontering: T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 6

7 Hvis satsen er generel for alle medarbejdere, tilføjer du satsen på lønart Aktivér knappen Lønart, Satser, Generelle: Du kan også vælge at knytte satsen til den enkelte Overenskomstkode, Afdelingskode og/eller Projektkode, som du har til rådighed under Generelle satser. Du kan også vælge at knytte satsen til enkelte medarbejdere. Fra medarbejderkortet aktiverer du knappen Medarb., Satser. Her kan du oprette den aktuelle sats for medarbejderen. Denne sats vil overskrive den sats, som er knyttet til lønartens generelle satser. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 7

8 FRITVALGSOPSPARING I PROCENT FOR EN DEL AF MEDARBEJDERNE (LØNART 4400) Opsparing til Fritvalgskonto i procent, når en del af medarbejderne har en opsparing, sættes op således: Fanebladet Generelt T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 8

9 Fanebladet Administration Fanebladet Satssøgning Vær opmærksom på, at Inputenheder som standard er 15. Du bør selv tage stilling til, om der skal tilføjes eller fjernes lønarter til denne summering. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 9

10 Fanebladet Udskriftsindstillinger Fanebladet eindkomst T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 0

11 Aktivér knappen Lønart, Summeringer. Herefter aktiverer du igen knappen Lønart og vælger Finansopsætning. Vi kan ikke give dig en præcis vejledning til din finansopsætning, men vi har valgt at opsætte følgende kontering: Hvis satsen er generel for alle medarbejdere, tilføjer du satsen på lønart Aktivér knappen Lønart, Satser, Generelle: T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 1

12 Du kan også vælge at knytte satsen til den enkelte Overenskomstkode, Afdelingskode og/eller Projektkode, som du har til rådighed under Generelle satser. Du kan også vælge at knytte satsen til den enkelte medarbejder. Fra medarbejderkortet aktiverer du knappen Medarb., Satser. Her kan du oprette den aktuelle sats for medarbejderne. Denne sats vil overskrive den sats, som er knyttet til lønartens generelle satser. Lønart 4400 skal nu aktiveres på de medarbejdere, som skal have en Fritvalgsopsparing i procent. Det gøres således: Du kan vælge at oprette lønarten i gentagelsesregistreringen eller lave en fælleslønregistrering. Vælger du en fælleslønregistrering, skal du huske, at den skal medtages i lønkørslen, og at den ikke skal slettes efter bogføring. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 2

13 Hvis du ikke ønsker at taste linjerne manuelt, kan du med fordel bruge funktionen Indsæt lønregistreringslinjer, som du finder under Periodiske aktiviteter. FRITVALGSOPSPARING I BELØB PR. TIME FOR ALLE MEDARBEJDERE (LØNART 4405) Opsparing til Fritvalgskonto i beløb pr. time, når alle medarbejdere har en opsparing, sættes op således: Fanebladet Generelt T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 3

14 Fanebladet Administration Fanebladet Satssøgning Vær opmærksom på, at Inputenheder som standard er 30. Du bør selv tage stilling til, om der skal tilføjes eller fjernes lønarter til denne summering. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 4

15 Fanebladet Udskriftsindstillinger Fanebladet eindkomst T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 5

16 Aktivér knappen Lønart, Summeringer. Herefter aktiverer du igen knappen Lønart og vælger Finansopsætning. Vi kan ikke give dig en præcis vejledning til din finansopsætning, men vi har valgt at opsætte følgende kontering: Hvis satsen er generel for alle medarbejdere, tilføjer du satsen på lønart Aktivér knappen Lønart, Satser, Generelle: T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 6

17 Du kan vælge at knytte satsen til den enkelte Overenskomstkode, Afdelingskode og/eller Projektkode, som du har til rådighed under Generelle satser. Du kan også vælge at knytte satsen til den enkelte medarbejder. Fra medarbejderkortet aktiverer du knappen Medarb., Satser. Her kan du oprette den aktuelle sats for medarbejderen. Denne sats vil overskrive den sats, som er knyttet til lønartens generelle satser. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 7

18 FRITVALGSOPSPARING I BELØB PR. TIME FOR EN DEL AF MEDARBEJDERNE (LØNART 4405) Opsparing til Fritvalgskonto i beløb pr. time, når en del af medarbejderne har en opsparing, sættes op således: Fanebladet Generelt Fanebladet Administration T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 8

19 Fanebladet Satssøgning Vær opmærksom på, at Inputenheder som standard er 30. Du bør selv tage stilling til, om der skal tilføjes eller fjernes lønarter til denne summering. Fanebladet Udskriftsindstillinger T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 1 9

20 Fanebladet eindkomst Aktivér knappen Lønart, Summeringer. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 2 0

21 Herefter aktiverer du igen knappen Lønart og vælger Finansopsætning. Vi kan ikke give dig en præcis vejledning til din finansopsætning, men vi har valgt at opsætte følgende kontering: Hvis satsen er generel for alle medarbejdere, tilføjer du satsen på lønart Aktivér knappen Lønart, Satser, Generelle T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 2 1

22 Du kan vælge at knytte satsen til den enkelte Overenskomstkode, Afdelingskode og/eller Projektkode, som du har til rådighed under Generelle satser. Du kan også vælge at knytte satsen til den enkelte medarbejder. Fra medarbejderkortet aktiverer du knappen Medarb., Satser. Her kan du oprette den aktuelle sats for medarbejderen. Denne sats vil overskrive den sats, som er knyttet til lønartens generelle satser. Hvis du ikke ønsker at taste linjerne manuelt, kan du med fordel bruge funktionen Indsæt lønregistreringslinier, som du finder under Periodiske aktiviteter. Lønart 4405 skal nu aktiveres på de medarbejdere, som skal have en Fritvalgsopsparing i beløb pr. time. Det gøres således: Du kan vælge at oprette lønarten i gentagelsesregistreringen eller lave en fælleslønregistrering. Vælger du en fælleslønregistrering, skal du huske, at den skal medtages i lønkørslen, og at den ikke skal slettes efter bogføring. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 2 2

23 DEN SAMLEDE FRITVALGSOPSPARING (LØNART 4410) Den samlede Fritvalgsopsparing bliver registreret på lønart 4410 Fritvalg total timeløn, som sættes op således: Fanebladet Generelt T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 2 3

24 Fanebladet Administration Fanebladet Satssøgning T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 2 4

25 Fanebladet Udskriftsindstillinger Fanebladet eindkomst T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 2 5

26 LØBENDE UDBETALING AF FRITVALGSOPSPARINGEN Du kan følge denne vejledning, når dine medarbejdere vælger at få deres Fritvalgsopsparing udbetalt løbende, således at der ikke opstår en Fritvalgssaldo. LØBENDE UDBETALING FOR ALLE MEDARBEJDERE (LØNART 4415) Løbende udbetaling af Fritvalgsopsparingen, når alle medarbejdere ønsker at få deres Fritvalgsopsparing udbetalt løbende, sættes op således: Fanebladet Generelt Fanebladet Administration T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 2 6

27 Fanebladet Satssøgning Fanebladet Udskriftsindstillinger T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 2 7

28 Fanebladet eindkomst Aktivér knappen Lønart, Summeringer. Herefter aktiverer du igen knappen Lønart og vælger Finansopsætning. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 2 8

29 Vi kan ikke give dig en præcis vejledning til din finansopsætning, men vi har valgt at opsætte følgende kontering: LØBENDE UDBETALING FOR EN DEL AF MEDARBEJDERNE (LØNART 4415) Løbende udbetaling af Fritvalgsopsparingen, når en del af medarbejderne ønsker at få deres Fritvalgsopsparing udbetalt løbende, sættes op således: Fanebladet Generelt T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 2 9

30 Fanebladet Administration Fanebladet Satssøgning T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 3 0

31 Fanebladet Udskriftsindstillinger Fanebladet eindkomst T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 3 1

32 Aktivér knappen Lønart, Summeringer. Herefter aktiverer du igen knappen Lønart og vælger Finansopsætning. Vi kan ikke give dig en præcis vejledning til din finansopsætning, men vi har valgt at opsætte følgende kontering: Lønart 4415 skal nu aktiveres på de medarbejdere, som skal have deres Fritvalgsopsparing udbetalt løbende. Det gøres således: Du kan vælge at oprette lønarten i gentagelsesregistreringen eller lave en fælleslønregistrering. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 3 2

33 Vælger du en fælleslønregistrering, skal du huske, at den skal medtages i lønkørslen, og at den ikke skal slettes efter bogføring. Hvis du ikke ønsker at taste linjerne manuelt, kan du med fordel bruge funktionen Indsæt lønregistreringslinier, som du finder under Periodiske aktiviteter. KOMBINATION AF LØBENDE UDBETALING OG ENGANGSUDBETALINGER (LØNART 4415) Hvis du har en kombination af Fritvalgsudbetalingen, hvor nogle medarbejdere ønsker at få en løbende udbetaling, og andre ønsker at få udbetalt et forskud eller engangsudbetaling, kan du følge nedenstående vejledning. Løbende udbetaling af Fritvalgsopsparingen, når en del af medarbejderne ønsker at få deres Fritvalgsopsparing udbetalt løbende, sættes op således: T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 3 3

34 Fanebladet Generelt Fanebladet Administration T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 3 4

35 Fanebladet Satssøgning søgning Fanebladet Udskriftsindstillinger T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 3 5

36 Fanebladet eindkomst Aktivér knappen Lønart, Summeringer. Herefter aktiverer du igen knappen Lønart og vælger Finansopsætning. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 3 6

37 Vi kan ikke give dig en præcis vejledning til din finansopsætning, men vi har valgt at opsætte følgende kontering: På de medarbejdere, som skal have deres Fritvalgsopsparing udbetalt løbende, skal lønart 4415 aktiveres således: Du kan vælge at oprette lønarten i gentagelsesregistreringen eller lave en fælleslønregistrering. Vælger du en fælleslønregistrering, skal du huske, at den skal medtages i lønkørslen, og at den ikke skal slettes efter bogføring. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 3 7

38 På de medarbejdere, som skal have forskud/engangsudbetaling, skal lønart 4415 aktiveres således: Vi anbefaler at du opretter en Fælleslønregistrering til forskud/engangsudbetaling, og at du vælger, at den skal Medtages i lønkørslen og Slet efter lønkørsel. Det er vigtigt, at du indsætter det beløb, som medarbejderen skal have udbetalt, i kolonnen Beløb, da det input beløb, som lønart 4415 modtager, skal overskrives med det beløb, som medarbejderen vælger at få udbetalt. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 3 8

39 Du kan med fordel aktivere knappen Funktion, Hent medarbejdere og på denne måde indsætte lønlinjer i Fælleslønregistreringen. På fanebladet Medarbejdere har du mulighed for at afgrænse, hvilke medarbejdere der skal medtages. På fanebladet Indstillinger kan du vælge, hvilken lønart der skal oprettes, og hvilket beløb. Der vil aldrig blive udbetalt et større beløb end medarbejderens saldo på grund af beregningsfunktionen, som er sat på lønart T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 3 9

40 UDBETALING AF FRITVALGSOPSPARING SOM FORSKUD (LØNART 4415) Hvis du ønsker at udbetale Fritvalgsopsparingen som et forskud, som man tidligere gjorde med SH opsparingen, kan du følge denne vejledning. Udbetaling af Fritvalgsopsparingen som forskud sættes op således: Fanebladet Generelt Fanebladet Administration T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 4 0

41 Fanebladet Satssøgning Der vil aldrig blive udbetalt et større beløb end medarbejderens saldo, når lønarten har beregningsfunktion Ønsker du, at der skal kunne udbetaltes et større beløb end saldoen, skal du fjerne beregningsfunktion Fanebladet Udskriftsindstillinger T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 4 1

42 Fanebladet eindkomst Aktivér knappen Lønart, Summeringer. Herefter aktiverer du igen knappen Lønart og vælger Finansopsætning. Vi kan ikke give dig en præcis vejledning til din finansopsætning, men vi har valgt at opsætte følgende kontering: T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 4 2

43 Lønart 4415 skal nu aktiveres på de medarbejdere, som skal have forskud/engangsudbetaling. Det gøres således: Vi anbefaler, at du opretter en Fælleslønregistrering til forskud/engangsudbetaling, og at du vælger, at den skal Medtages i lønkørslen og Slet efter lønkørsel. Fra Fælleslønregistreringen kan du med fordel aktivere knappen Funktion, Hent medarbejdere og på denne måde indsætte lønlinjer i Fælleslønregistreringen. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 4 3

44 På fanebladet Medarbejdere har du mulighed for at afgrænse, hvilke medarbejdere der skal medtages. På fanebladet Indstillinger kan du vælge, hvilken lønart der skal oprettes, antal enheder og sats. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 4 4

45 TØMNING AF FRITVALGSKONTOEN (LØNART 4415) Når du ønsker at tømme Fritvalgskontoen, gør du følgende: Fanebladet Generelt Fanebladet Administration T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 4 5

46 Fanebladet Satssøgning Fanebladet Udskriftsindstillinger T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 4 6

47 Fanebladet eindkomst Aktivér knappen Lønart, Summeringer. Herefter aktiverer du igen knappen Lønart og vælger Finansopsætning. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 4 7

48 Vi kan ikke give dig en præcis vejledning til din finansopsætning, men vi har valgt at opsætte følgende kontering: Lønart 4415 skal nu aktiveres på de medarbejdere, som skal have tømt deres Fritvalgskonto. Det gøres således: Vi anbefaler, at du laver en Fælleslønregistrering til Fritvalgstømning, og at du vælger, at den skal Medtages i lønkørslen og Slet efter lønkørsel. Fra Fælleslønregistreringen kan du med fordel aktivere knappen Funktion, Hent medarbejdere og på denne måde indsætte lønlinjer i Fælleslønregistreringen. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 4 8

49 På fanebladet Medarbejdere har du mulighed for at afgrænse, hvilke medarbejdere der skal medtages. På fanebladet Indstillinger kan du vælge, hvilken lønart der skal oprettes, og et beløb, som er større end det, der står på kontoen med den højeste saldo. Payroll vil kun udbetale medarbejderens saldo på grund af beregningsfunktion på lønart T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 4 9

50 INDBETALING AF FRITVALGSOPSPARING TIL FRITVALGSPENSION Denne vejledning beskriver, hvordan din opsætning bør være, når du har medarbejdere, som ønsker at indbetale deres Fritvalgsopsparing til pension, hvad enten det er hele eller en del af Fritvalgsopsparingen løbende, som ekstraordinær indbetaling eller tømning af Fritvalgskontoen til Fritvalgspension. LØBENDE INDBETALING AF FRITVALGSOPSPARINGEN TIL FRITVALGSPENSION (LØNART ) Ønsker medarbejderen løbende at indbetale hele Fritvalgsopsparingen til Fritvalgspension, gør du følgende: Gå til Medarbejderkortet, aktivér knappen Medarb., Satser. Opret lønart 4413 med den aktuelle Fritvalgsopsparing i procent. Eksempel: I dette eksempel er Fritvalgsopsparingen 0,75 %, og medarbejderen vælger, at hele opsparingen (0,75 %) skal indbetales til Fritvalgspension. Ønsker medarbejderen kun at indbetale en del af Fritvalgsopsparingen til Fritvalgspension, gør du følgende: Gå til Medarbejderkortet, aktivér knappen Medarb., Satser. Opret lønart 4413 med den sats i procent, som medarbejderen ønsker at indbetale til Fritvalgspensionsopsparingen. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 5 0

51 Eksempel: I dette eksempel er Fritvalgsopsparingen 0,75 %, og medarbejderen vælger, at en del opsparingen (0,50 %) skal indbetales til Fritvalgspension. Opsætning af Lønart 4413 Fritvalg udb. til pens/timeløn Fanebladet Generelt T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 5 1

52 Fanebladet Administration Fanebladet Satssøgning T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 5 2

53 Fanebladet Udskriftsindstillinger Fanebladet eindkomst T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 5 3

54 Aktivér knappen Lønart, Summeringer. Herefter aktiverer du igen knappen Lønart og vælger Finansopsætning. Vi kan ikke give dig en præcis vejledning til din finansopsætning, men vi har valgt at opsætte følgende kontering: T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 5 4

55 Opsætning af lønart 4420 Fritvalg til pension / timeløn Fanebladet Generelt Opsætningen af fanebladet Administration afhænger af, om du benytter PBS eller PensionService. Fanebladet Administration ved indbetaling til pensionsselskabet via PBS: Vælg knappen Lønart, Kontonummer T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 5 5

56 Tilføj det aktuelle PBS-nr. til dit pensionsselskab. I dette eksempel er der valgt Industriens Pensionsforsikringsselskab. Fanebladet Administration ved indbetaling til pensionsselskabet via PensionService: Vælg knappen Lønart, Kontonummer T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 5 6

57 Tilføj det aktuelle PBS-nr. til dit pensionsselskab. Fanebladet Satssøgning T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 5 7

58 Fanebladet Udskriftsindstillinger Fanebladet eindkomst T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 5 8

59 Aktivér knappen Lønart, Summeringer. Herefter aktiverer du igen knappen Lønart og vælger Finansopsætning. Vi kan ikke give dig en præcis vejledning til din finansopsætning, men vi har valgt at opsætte følgende kontering: T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 5 9

60 EKSTRAORDINÆR INDBETALING ELLER TØMNING AF FRITVALGSKONTO TIL FRITVALGSPENSION (LØNART ) Ønsker en medarbejder at tømme eller indbetale et aftalt beløb fra sin Fritvalgsopsparing til pension, eksempelvis ved årets udgang, gør du følgende: Opsætning af lønart 4413 Fritvalg udb til pens/timeløn Faneblade Generelt Fanebladet Administration T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 6 0

61 Fanebladet Satssøgning Fanebladet Udskriftsindstillinger indstillinger T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 6 1

62 Fanebladet eindkomst Aktivér knappen Lønart, Summeringer. Herefter aktiverer du igen knappen Lønart og vælger Finansopsætning. Vi kan ikke give dig en præcis vejledning til din finansopsætning, men vi har valgt at opsætte følgende kontering: T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 6 2

63 Opsætning af lønart 4420 Fritvalg til pension / timeløn Fanebladet Generelt Opsætningen af fanebladet Administration afhænger af, om du benytter PBS eller PensionService. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 6 3

64 Fanebladet Administration ved indbetaling til pensionsselskabet via PBS: Vælg knappen Lønart, Kontonumre Tilføj det aktuelle PBS-nr. til dit pensionsselskab. I dette eksempel er der valgt Industriens Pensionsforsikringsselskab. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 6 4

65 Fanebladet Administration ved indbetaling til pensionsselskabet via PensionService: Vælg knappen Lønart, Kontonumre Tilføj det aktuelle PBS-nr. til dit pensionsselskab T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 6 5

66 Fanebladet Satssøgning Fanebladet Udskriftsindstillinger T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 6 6

67 Fanebladet eindkomst Aktivér knappen Lønart, Summeringer. Herefter aktiverer du igen knappen Lønart og vælger Finansopsætning. Vi kan ikke give dig en præcis vejledning til din finansopsætning, men vi har valgt at opsætte følgende kontering: T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 6 7

68 Ønsker en medarbejder at indbetale et aftalt beløb fra sin Fritvalgsopsparing til pension, gør du følgende: Fra medarbejderkortet aktiverer du knappen Registr., Perioderegistreringer. Tast på lønart 4413 Fritvalg udb. til pens / timeløn det beløb, som ønskes indbetalt til Fritvalgspension. Husk, at medarbejderen muligvis også opsparer til Fritvalg i den lønkørsel, som du er ved at afvikle. Det er derfor vigtigt at få denne opsparingen med, når du indtaster beløbet. Ønsker en medarbejder at tømme hele sin Fritvalgskonto og indbetale beløbet til sin Fritvalgspension, kan du blot indtaste et beløb på lønart 4413, som er større end beløbet på kontoen. Payroll vil kun udbetale den saldo, som medarbejderen har til Fritvalgspensionen, på grund af beregningsfunktionen på lønart T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 6 8

69 FRAVALG AF FERIEFRIDAGE OG EKSTRA FRITVALGSOPSPARING Vælger en medarbejder ikke at afholde én eller flere feriefridage, men i stedet at opspare en højere procentsats til Fritvalgsopsparingen, skal du gøre følgende. Gå ind på medarbejderkortet, aktivér knappen Medarb., Satser. Opret/tilføj den samlede sats til Fritvalgsopsparingen inkl. de fravalgte feriefridage på lønart Hvis medarbejderen har valgt at indbetale sin Fritvalgsopsparing til Fritvalgspension og også ønsker denne del indbetalt til Fritvalgspension, skal du huske også at opskrive satsen til Fritvalgspensionen på lønart T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 6 9

70 De feriefridage, som medarbejderen har fravalgt, skal nu fraskrives medarbejderen via fraværsregistreringen. Husk at de først kan fraskrives efter den lønkørsel, hvor de er optjent. Du kan som standard benytte fraværsårsagskode 2300 Feriefridage. Gå til Fraværsregistrering og indtast din fraværsårsag til feriefridage med det antal dage, som medarbejderen har fravalgt. I Fradato og Tildato tastes en fiktiv dato, som man må notere sig vedrører fravalg af feriefridage. I dette eksempel er valgt Fraværsregistreringen skal nu bogføres i en lønkørsel for sig selv. Opret et lønkørselskort: Under fanebladet Registreringsvalg skal du sørge for, at du kun har valgt Fraværsregistreringer og Autolønarter, og at der kun ligger fraværsregistreringer på de fravalgte feriefridage. Har du allerede andre fraværsregistreringer liggende, skal du oprette en ny kladde under Fraværsregistrering, hvor du taster de fravalgte feriefridage. For kun at bogføre den nye kladde skal du i Fraværsregistrering åbne feltet Navn. Der skal nu kun være markering i kolonnen Medtages i lønkørslen ud for den kladde, hvor du har tastet fraværsregistreringen. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 7 0

71 Fanebladet Finans Her angiver du en bogføringsdato og et bilagsnr. De øvrige faneblade skal ikke udfyldes. Hvis der fremgår et ubenyttet fradrag på lønsedlen, hvis du udskriver den, anbefaler vi efter vejledning fra SKAT, at du ændrer din opsætning af lønarterne 6605 og 6290, så der ikke længere bliver overført fradrag til næste lønperiode. Hvis du ønsker at følge vores vejledning, skal du på lønartskortet på standardlønart 6605 fjerne markeringen i felterne Opret automatisk og Medtag hvis input på fanebladet Generelt samt slette felterne Beregningsfunktion og Inputbeløb 130 på fanebladet Satssøgning. Feltet Beregningsfunktion på standardlønart 6290 skal også slettes på lønartskortet, fanebladet Satssøgning. Herefter kan du udskrive lønsedler og bogføre dine registreringer. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 7 1

72 AUTOMATISK UDBETALING AF FRITVALGSSALDO VED FRATRÆDELSE (LØNART 4417) Hvis du ønsker, at Payroll automatisk skal udbetale en eventuel fritvalgssaldo ved fratrædelse af medarbejder, skal lønart 4417 Fritvalg rest udb/timeløn have følgende opsætning: Husk at fratrædelsesdatoen skal være udfyldt, når lønkørslen afvikles. Beregningsfunktionen, som er knyttet til lønarten, vil herefter automatisk udbetale en evt. saldo til medarbejderen. Fanebladet Generelt Fanebladet Administration T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 7 2

73 Fanebladet Satssøgning Fanebladet Udskriftsindstillinger T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 7 3

74 Fanebladet eindkomst Aktivér knappen Lønart og Summeringer. Herefter aktiverer du igen knappen Lønart og vælger Finansopsætning. Vi kan ikke give dig en præcis vejledning til din finansopsætning, men vi har valgt at opsætte følgende kontering: T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 7 4

75 T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 7 5

76 LØNSEDDELLAYOUT FOR ARBEJDERE Hvis du ønsker at få vist indestående på Fritvalgskonto og indbetaling til Fritvalgspension på lønsedlen kan du lave følgende opsætning: Vælg Opsætning, Lønseddellayouttype og vælg dit aktuelle Lønseddellayout for Arbejder. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 7 6

77 SALDOTABEL Din saldotabel til Fritvalgsopsparingen skal have følgende opsætning: Du finder saldotabellen under Opsætning, Saldotabeller, FV-OVERSK. T E K N I S K I N F O R M A T I O N L E S S O R P A Y R O L L S I D E 7 7

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

Tea Tabulex økonomisystem

Tea Tabulex økonomisystem Tea Tabulex økonomisystem Vejledning til løn 1 Indhold Ibrugtagning af lønsystem... 4 Indledning og opsætning:... 5 Lønkoder... 7 Lønkoder inddelings oversigt... 8 Øvrige lønkoder... 8 Gennemgang af lønkode

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn Løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2 November 2013 Indholdsfortegnelse Nyheder 3 Backup af lønopsætningen 3 Registrering af ferie

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Version 2008, 2010 & 2012 YearEnd C5 løn Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Lønopdatering... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 En forløbelig afklaring... 3 Indberetning til Kompetencefonde.dk...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Ferie 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 4 Rettelser til kommafil... 4 Backup af lønopsætningen... 4 Tilpasning af tælleværker... 4 Import af den

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 30 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Anlæg Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med anlæg i Navision Stat 7.0, ligesom den gennemgår opsætningen af

Læs mere

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere