Forædling af mødeindustriens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forædling af mødeindustriens"

Transkript

1 Forædling af mødeindustriens værditilbud Mulige næste skridt til indholdsudvikling af Meetovation * Carlson Rezidor Hotel Group Comwell Hotels Inspiring Denmark Scandic Hotels VisitDenmark VisitAarhus Wonderful Copenhagen Udarbejdet for partnerkredsen* af EHSB v/eskild Hansen i samarbejde med Jens Ole Ambjerg Pedersen, København den 16/06/2014

2 Indhold Afsæt SPILLET KORT FORTALT Spillepladen KPI #1 Læring KPI #2 Motivation KPI #3 Nærvær KPI #4 Agilitet HVAD KAN VI DANSKERE? Spidskompetencer Kulturtræk HVORDAN KAN VI FORÆDLE YDERLIGERE? At rådgive om motivation og læring At være agil i salg og levering At handle på kundens behovsopgørelse At gøre stedet nærværende Interviewliste Litteraturliste

3 Skift i værdiskabelsens arbejdsfunktioner Afsæt Udfordringen Danmark er som en lille, åben og højtudviklet økonomi blandt de lande, der er længst fremme i den erhvervsmæssige omstilling, der drives af globalisering, ny informations- og kommunikationsteknologi og vidensbaseret produktion. Vi er kort sagt blevet et såkaldt post-industrielt samfund. 1 Dét viser sig blandt andet ved måden, hvorpå mødeindustrien i Danmark arbejder på at forandre og forædle sit værditilbud. Her er Danmark blandt de førende lande. Vi kan lære mange ting af de andre lande, men vi må også erkende, at vi ér i en førerposition, når det handler om at nå bagom al den nye mødeteknik, fastholde og rendyrke de klassiske kvaliteter i det fysiske møde i det nye post-industrielle samfund. Omstillingen til post-industrien produktion viser sig i økonomiens arbejdsprocesser. Her sker der en gradvis omstilling fra håndtering af varer og service til håndtering af information og viden. Det er dén omstilling mødeindustrien er en del af; og den skillevej mødeindustrien står ved: Skal vi blot håndtere varer og service eller skal vi også håndtere information og viden? I det post-industrielle samfund er håndtering af viden (i anden sammenhæng bl.a. kaldt professionel service og kreativ klasse ) den vigtigste og mest værdiskabende arbejdsfunktion. De andre arbejdsfunktioner bliver automatiseret, flyttet ud, presset på lønsomhed m.v. Mødeindustriens fremtid ligger således i at være medskaber på videnshåndtering inde i mødelokalet. Meget kort og forenklet ligger udfordringen og muligheden nu i at bruge teknikken (i optakten til mødet) til at pushe viden, så selve mødet kan helliges det egentlige: De mennesker, der deltager i mødet; deres drivkraft, dynamik, fællesskab, indbyrdes relationer og gensidige forståelse; deres overvejelser om og diskussioner af HVOR- DAN ny viden og indsigt kan bringes i spil og anvendes til ny værdiskabelse. 1 Se bl.a. Å.E. Andersson, D.E. Andersson & C.W.Matthiessen, 2013: Öresundsregionen. Den Dynamiska Metropolen. 3

4 Intitativet En kreds af landets førende mødevirksomheder har sammen med VisitDenmark iværksat et udviklingsarbejde, der skal identificere muligheder for videre forædling af mødeindustriens værditilbud og samarbejdet herom i Meetovation (se introduktionen til højre). Udgangspunktet er positivt: Meetovation har i en årrække givet spids til det danske mødeprodukt og har sat nye standarder på det internationale mødemarked. For at holde Meetovation vitalt og friskt er det nu ambitionen, at rendyrke konceptets styrker og om muligt lægge nye lag på konceptet. Muligheder for forædling af værditilbuddet I dette notat sammenfattes resultaterne af et forprojekt, der har afdækket strategiske muligheder for videre forædling af værditilbuddet. Strategisk indebærer her, at det er det store billede i efterspørgselstendenser, konkurrence, teknologi m.v., samt de bedste muligheder for forædling, der fokuseres på. Datagrundlag Datagrundlaget er både eksisterende analyser af mødebranchen (se litteraturlisten) og research blandt toneangivende markedsaktører og eksperter (se interviewlisten). Værditilbuddet i Meetovation 2 increase the outcome of the time and money spendt when bringing people together. makes conferences and meetings more efficient and responsible. engages participants actively and offers a new creative approach to far more flexible use of meeting and conference facilities. Konceptet i Meetovation Return on investment for meetings: "set clear goals for your meeting, plan it accordingly and measure the results" Active involvement: moving away from one-way communication and towards group work, walks and talks, time for reflection, etc. Responsible thinking: Let responsible thinking be a natural part of your meeting. It's a bonus for both the environment, your participants, and your budget! Brain food and physical activity is a must in meetings. The same goes for recycling. Creative Setup: Use the physical set-up in new ways it will motivate your meeting participants: Work with inspiring interior and invigorate your senses with playful light and aromas. Local inspiration: Visit local attractions, let the local cuisine be a part of a lunch and have local experts or pep talkers join your meeting. 2 visitdenmark.com/denmark/meetovation-meeting-design 4

5 Filosofien bag Meetovation Før Meetovation var den grundlæggende selvopfattelse i mødeindustrien forenklet sagt; kunden kommer med indholdet, vi leverer rammerne. Opgaven var således at levere på de specifikationer, som kunden og kundens hjælpere (PCO, eventbureau o.a.) opstillede om det så skabte det optimale møderesultat var groft sagt kundens hovedpine. Meetovation markerede en ny ambition for mødestederne om at opnå en større og dybere involvering i kundens projekt og dermed en ny funktion som hjælper, rådgiver og medskaber i den forbindelse. Afsættet er dog fortsat helt ufravigeligt, at mødestedet løfter rollen som kapacitetsleverandør for kunden; mødestedet skal mere end nogensinde være konkurrencedygtigt på basale faktorer ( fundamentals ) som pris, leveringssikkerhed, sikring/beskyttelse af deltagere og indhold, beliggenhed, tilgængelighed, byggeri, mødelokaler, værelser, dagslys, rengøring, indretning, mødeteknik, service, bespisning m.v. Foranalysen fokuserer ikke på forandringer i disse basale konkurrencefaktorer, selvom det i høj grad er i dette red ocean, fårene bliver skilt fra bukkene i mødeindustrien. I foranalysen undersøges det derimod, om og hvordan vi ved hjælp af en videre forædling af Meetovation kan skabe differentiering på toppen af et homogent og priskonkurrenceudsat mødeprodukt; et nyt blue ocean. Ambitionen er endvidere at finde differentieringsfaktorer, som kan deles på tværs af de forskellige virksomheder i mødeindustrien. Nogle fælles, differentierende signatur-ydelser med andre ord. Konkurrencefordele i mødeindustrien Hvis man vil konkurrere og have succes i mødeindustrien er der en lang række fundamentals, man skal mestre og levere på. Kan man ikke præstere et tidssvarende service koncept (operativ optimering, optimal prissætning, god personlig service, gastronomi, mødeteknik, æstetik, etik m.v.) og udøver man ikke dygtig service management, så overlever man ikke ret længe. På toppen af det relativt homogene og prisfølsomme mødeprodukt kan man så differentiere sig fra konkurrenterne på forskellig vis: Branding: Via kædedannelse kan man få fordele inden for loyalitet, kendskab m.v. Co-branding: Man kan tilkoble/ downloade oplevelsestemaer af forskellig (Lego-hotel, Tivoli-hotel, Welness-hotel, Chris McDonalds-hotel, bade-hotel, kultur-hotel, historisk hotel). Personificering: Via udvikling af personlige relationer, tillid og loyalitet kan man skabe købs-præferencer hos kunder. Meetovation handler grundlæggende IKKE om hverken service management eller om differentiering af ovennævnte slags. Forretningsideen er at kunne gå ind i kundens værdiskabelse og yde et værdifuldt bidrag i den forbindelse i samarbejde med kunden. 5

6 Meetovation er fortsat relevant og dækkende En af de centrale kilder i denne foranalyse er et tysk fremtidsstudie af mødeindustrien frem mod Studiets forudsigelser er samlet i tre scenarier 4 : Architecture, transfer of knowledge og technology. I tabellen til højre er hovedresultaterne af det tyske studie præsenteret for hver af de fire felter i Meetovationkonceptet. Som det fremgår er Meetovation-konceptet fortsat både relevant og dækkende i fht. de fremtidige udviklingstendenser: Aktiv involvering: Det personlige møde, hvor deltagerne kommer i spil, er stadig den afgørende kilde til værdi. Bæredygtighed: Bæredygtige lokaliteter og virtuel mødedeltagelse bliver en selvfølgelighed. De psykologiske og sociale faktorer får større vægt. Kreativ indretning: Der er udsigt til noget, der ligner en mødeteknisk revolution, med stigende kompleksitet, voksende investeringskrav og nye konkurrenceflader. Lokal inspiration: Samtidig kommer naturlighed, autenticitet, hjemlighed, jordforbindelse og sense of place i højere kurs. 3 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 4 Sandsynlige fremtidige situationer; deskriptivt billede af fremtiden. Fremtidsbillede af mødeindustrien i 2030 The Meetovation Concept: Responsible thinking Scenarios: Architecture Transfer of Knowledge in- Active volvement Barrier-free accessibility (older, handicapped) Zero-energy standard Large companies buy only certified sustainable locations Creative setup Space concept flexible and cooperative Diversion by locations of individuality, emotionality and authenticity Situation- and attendee-specific formats applied; allow for unhurried ways, more serious and systematic discussions Rising pressures to perform take many people to their limits and even beyond Need for psychosocial regeneration; address, strengthen and vitalise all senses Desires of customers and participants need to be anticipated as exactly as possible Technology A large part of the information received already in the run-up to the event; individual interests and skills strongly taken into account when selecting topics, locations, speakers etc. Decentrally organised events connecting various locations all over the world and virtual rooms Hybrid events (on-site attendance enhanced by virtual elements) Good technological infrastructure (inhouse) A specialised service segment for the use of convergent technologies at meetings inspira- Local tion Natural daylight, local materials, natural stones, homegrown wood 6

7 1. SPILLET KORT FORTALT Kunderne ser et homogent produkt I kundernes optik minder mødestederne om hinanden og kvalitetsforskellen er efterhånden marginal. Lokaler, mad og værelser er en commodity, der blot skal være i orden. Dét sagt elsker alle kunder samtidig at være specielle og blive særlig tilgodeset. Jo større operation, jo mere standardiseret Generelt gælder: Jo større arrangement og jo større mødested, desto mere standardiseret, modulariseret og teknisk betonet fungerer tingene. Derfor er der også en underskov af mindre mødesteder, der satser på små arrangementer og lever godt af personlig service, kendskab til stamkundernes særlige ønsker og stor fleksibilitet. Indlevelse, fleksibilitet og evne til at tænke med i kundens arrangement handler dog ikke kun om arrangementets og stedets størrelse; store møder og mødesteder kan også være fleksible. Kan man differentiere et homogent produkt? Er kunderne overhovedet interesseret i andet end teknik og økonomi? Forventer de i givet fald at mødestederne skal spille ind eller foretrækker de andre leverandører? Er der vilje til at betale ekstra for udvidet service? Det er nogle af de grundlæggende spørgsmål, som stadig diskuteres i mødeindustrien. Præmissen her er, at der ér en interesse for og en latent efterspørgsel efter det særlige. Nye forretningsmodeller i industrien 5 I jagten på muligheder for yderligere forædling af værditilbuddet kan mødeindustrien i et vist omfang finde inspiration i produktionsindustrien. En stor del af den hidtidige industriproduktion er for altid forsvundet fra Danmark. Noget er lukket, noget er automatiseret og noget er flyttet ud til andre billigere produktionslande. Ligesom i mødeindustrien, hvor digital kommunikation substituerer fysiske møder. Der er nogle klare karakteristika ved den produktion, som det er lykkedes at fastholde i Danmark: Små serier og store krav til fleksibilitet i produktionen: Produktionen fokuserer på produkter, der skal fremstilles i små serier og som kræver hyppige omstillinger og stor fleksibilitet i produktionsprocessen. Stor kompleksitet i opgaverne: Produktionen har et højt indhold af viden og stor kompleksitet. Fx på grund af anvendelse af nye materialer, eller fordi produkterne skal tilpasses den enkelte kundes særlige behov. Tæt samspil mellem produktion og udvikling: Kompleks produktion i små serier kræver tæt samspil og feed back mellem produktion, udvikling og salg. Kundeudviklende relationer i stedet for kundetilpasning: 70 pct. af vækstvirksomhederne deltager i udviklingsprojekter hos kunden; 50 pct. har erfaring med udviklingsprojekter i samarbejde med kunder. I mødeindustrien er det tilsvarende møder med dyb kommunikation, bl.a. kompleks social og faglig interaktion samt krav om høj hastighed og kvalitet i processer, der vil kunne forsvares. 6 5 Reg Lab, 2012: Fremtidens industri i Danmark 6 R.D. Arvey: Why Face-to-Face Business Meetings Matter 7

8 1.1 Spillepladen Et landkort med fire verdenshjørner For at illustrere, hvordan mødeindustrien fremover kan arbejde med at forædle sit værditilbud, har vi konstrueret et landkort af forædlingsmuligheder med fire verdenshjørner. Landkortet er vist til højre. Øst-vest på landkortet er balancen mellem mennesket og teknikken i mødeoplevelsen. På tekniksiden sker der kolossale forandringer, som tiltrækker stor opmærksomhed. Men det er også en hovedkonklusion i flere fremtidsstudier, at de psykologiske, sociale og menneskelige aspekter af mødet vil få voksende betydning. Nord-syd på landkortet er en økonomisk dimension med afvejning af omkostninger og forventet udbytte og værdi. Der er både et kolossalt fokus på omkostningsreduktion og sikring af det basale udbytte samt et betydeligt potentiale for øget værdi. Fire overordnede KPI er i fremtidens mødemarked Som vist i figuren har vi vovet at sammenfatte de centrale efterspørgselstendenser i mødemarkedet i fire overordnede køber-kpi er (Key Performance Indicators). Vi redegør for disse på de følgende sider. Kritiske drivere og køber-kpi er i mødemarkedet Nye teknologier skaber behov for at re-balancere forholdet mellem high tech og high touch, hvor sidstnævnte er menneskelige og sociale kontakter og opmærksomhed på menneskelige behov. Dette er det vigtigste resultat af fremtidsstudiet. 7 I et marked præget af hård priskonkurrence (mange udbydere, stor gennemsigtighed, forventning om faldende priser) og stærk substitution (digital kommunikation, virtuelle møder o.a.) er det kritisk for mødeindustrien at kunne dokumentere værdien af fysiske møder og minimere omkostninger og risici for omkostninger. 8 High Touch! (menneske)! Kilde: Jens-Ole Ambjerg og Eskild Hansen på baggrund af den gennemførte research. 7 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry, vores understregning. 8 MPI, Future of Meetings: The Bottom Line og Elling Hamso: The ROI Methodology Benefit! (maksimere Return on Meeting Investment)! MOTIVATION! NÆRVÆR! LÆRING! AGILITET! Cost! (minimere omkostninger og sikre basalt udbytte)! High Tech! (teknik)! 8

9 1.2 KPI #1 Læring Det fysiske møde er som samarbejdsteknologi en grundlæggende del af det globale netværks- og vidensamfund. De digitale samarbejdsteknologier spiller en stor og voksende rolle. I fremtiden vil de fysiske møder være forbeholdt vigtige, presserende, samt fagligt og socialt komplekse samarbejds-, lærings-, innovations- og kommunikationsopgaver. De fysiske møder bliver i fremtiden med andre ord kortere i varighed, får færre deltagere, bliver mere intense, mere komplekse og mere betydningsfulde. Det vil indebære, at mødet i endnu højere grad får karakter af erkendelses- og læringsrum. Voksende behov og accelereret teknologiudvikling skaber en hel masse nye teknikker og services til indretning af attraktive erkendelsesog læringsrum. Mødestederne vil selv skulle foretage store investeringer i de nye teknikker. Samtidig vil der opstå en række nye specialiserede services, der kan levere særligt udstyr, indhold og processer til erkendelses- og læringsrum. En række af disse services vil være internationale/globale. En af verdens førende PCO er MCI Group satser fx på at blive markedsleder inden for strategisk design af læring m.v. i fysiske møder. Tendenser Internationalisering af forskning og erhvervsliv skaber stigende behov for og omkostninger til networking, hvilket driver udviklingen af fysiske og virtuelle samarbejdsteknologier. 9 Når møder digitaliseres via live streaming m.v. åbner det mulighed for deltagelse af en ny deltagerkreds ( the new audience ). For at maksimere værdien af møder er det vigtigt at identificere den potentielle deltagerkreds og beslutte, hvordan mødet formidles til denne målgruppe 10. Der skal etableres en stærk teknologisk infrastruktur; forskellige og konvergerende medie- og event-teknologier skal kunne integreres uden vanskeligheder for kunden (sceneteknik, lys h.u. Organic Light-Emitting Diodes (OLED), lyd, 3D-præsentation, oversættelse, interaktive teknologier, feed back, multibiometrics til sikker identifikation af personer o.a.) 11. Et nyt specialiseret service segment opstår, når arrangører (og mødesteder) ikke selv kan levere den nødvendige tekniske kompetence og kapacitet i konvergerende mødeteknologier. 12 Sociale medier kan gøre indhold tilgængeligt og giver mødedeltagerne mulighed for at interagere med hinanden, arrangører og foredragsholdere. Efter mødet kan de sociale medier hjælpe deltagerne med at forblive tilknyttet til begivenheden GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 10 MCI, The Future of Meetings is digital 11 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 12 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 13 MPI "2013 Business Barometer" og "The British Meetings & Events Industry Survey 2013/14 9

10 1. 3 KPI #2 Motivation Incentives eller belønningsrejser er ikke et nyt begreb i erhvervsturismen. Nogle møder er ren belønning fx når man samler og fejrer årets bedste sælgere i en global koncern. I andre møder er belønningselementet mere nedtonet, men stadig en vigtig markering af at vi har fortjent at have det godt og blive forkælet lidt. Globalisering og innovation driver en stigende professionalisering i erhvervslivet og en stadig mere intensiv kamp om at rekruttere og fastholde de bedste talenter fra hele verden. Dét forventes også at slå fremtidens mødeformater; mødets rolle som fagligt og socialt anderkendelsesrum vil få voksende betydning og øget værdi. Derfor vil teknikker og metoder til at motivere, belønne og anerkende mødedeltagere komme i højere kurs. Et særligt vigtigt og udfordrende aspekt i den forbindelse handler om anerkendelse og motivation i globale organisationer præget af forskellige nationale kulturer. 14 Én ting er at mødekulturen varierer fra land til land (ikke alle er fx trygge ved at skulle være interaktivt deltagende), men mødets iscenesættelse af hierarki og succes kan også variere og forstås meget forskelligt. Tendenser Med stigende professionalisering af virksomheder og organisationer samt voksende mobilitet for medarbejdere følger øget fokus og efterspørgsel efter muligheder for karriereudvikling; én af de stærkeste attraktionsfaktorer ved møder og konferencer. 15 Givet voksende fokus på professionelle præstationer (teams og individer) vil belønningsaspektet af møder og konferencer få stigende betydning og prioritet. Belønning fastholder medarbejdere og opmuntrer præstationskultur. 16 Forskellige kulturer påvirker mødeaktiviteten og skal tænkes ind i mødeformatet: I kulturer med høj magtdistance vil der være accept af hierarkiske arrangementer med formel ledelse og tydelig markering af, hvem der bestemmer. I kulturer med lav magtdistance vil diskussioner i lederløse grupper være mere acceptabel. I individuelt orienterede kulturer vil der være anerkendelse til den meget aktive/talende deltager, mens der i mere kollektive kulturer vil være fokus på konsensus og på at alle kommer til orde. I maskuline kulturer vil der være mindre lydhørhed overfor kvindelige deltageres bidrag. I kulturer med kort sigt orientering er der glæde over hurtige beslutninger og forandring; det kan til gengæld vække ubehag i kulturer med mere langsigtet orientering MPI, Future of Meetings: The Bottom Line, vores understregning. 14 K. Hammerich & R.D. Lewis, 2013: Fish cant s See Water. How National Culture can Make or Break Your Corporate Strategy. 16 MPI, Future of Meetings: The Bottom Line, vores understregning. 17 R.D. Arvey: Why Face-to-Face Business Meetings Matter. 10

11 1.4 KPI #3 Nærvær I den moderne arbejdskultur og karrierelivsform går mange helt til stregen og endda ud over denne. I fremtiden bliver præstationskrav og forventninger ikke mindre og temaer som personlig balance samt psykisk og social styrke vil derfor få voksende betydning også i mødesituationen. 1 Man kan også sige det på den måde, at mødestedet i stigende omfang skal kunne fungere som et sted mennesker kan regenerere ; både individuelt og i gruppen/relationen til andre. Et sted, hvor man føler sig hjemme, hvor man får styrket og åbnet sine sanser og føler nærvær over for sig selv og gruppen, man er en del af. Tendenser Møder handler ikke alene om at formidle viden og information, men i stigende grad også om at skabe nye løsninger og nye kombinationer. Det kræver frisætning af deltagernes kreativitet, entreprenørskab og virkelyst. 19 Livslang læring vil spille en større rolle i den fremtidige mødeindustri, derfor vil der være mere fokus på den holistiske tankegang. Et holistiske menneskesyn tænker på "det hele menneske", og betragter mennesket ud fra synspunktet: at et menneske kun kan fungere, hvis alle dets behov tages i betragtning. Hvis man overfører dette til et mødeperspektiv er det derfor vigtigt at man er opmærksom på at både de fysiske og psykiske rammer stimulerer mødedeltageren. Derfor er det nødvendigt at mødedesignet er tilpasset både psykiske og fysiske behov, for at skabe de optimale læringsrammer for mødedeltageren. 20 Det er også her, der kan skabes modvægt til hele den eksplosion i møde- og kommunikations-teknikker (i bred betydning), som mødeverdenen er præget af. Lidt som Dogmefilm, der skar igennem alle de dyre elementer i filmproduktion og prioriterede den gode historie, skuespillet m.v. Tilgangen ligger i lige linje af dansk designtradition med hovedvægt på naturlighed og principper som no nonsens og form følger funktion. En anden vigtig kilde til nærvær er stedet, stedets ånd og de særlige kvaliteter, værdier og egenskaber, stedet repræsenterer ( sense of place ) Henrik Dahl, 2008: Den usynlige verden 19 MPI, Future of Meetings: The Bottom Line 20 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 11

12 1.5 KPI #4 Agilitet Agilitet betyder en slags adræthed. Det er blevet et meget moderne begreb i forretningsverdenen og bruges til at beskrive virksomheders evne til hurtigt at sadle om til nye produkter, teknologier og markeder uden store omkostninger. Konkurrencen gør, at det har stor betydning for mange virksomheder. Agilitet kan lyde som et andet ord for fleksibilitet. Men begrebet knytter sig også til en ny opfattelse af udviklingsprocesserne i erhvervslivet; særligt inspireret af softwareudvikling, med vægt på løbende at levere værdi til kunden gennem såkaldt iterativ udvikling. 21 Man finder vejen efterhånden, som man går frem, ser tydeligere behov, bliver klogere og udvikler nye løsninger. Tendenser Møder bookes med stadig kortere tidshorisont. Priser, annuleringsvilkår m.v. presses til stadighed. Historisk har der ligget en værdiskabende funktion i at en CVB har været arrangørens uafhængige og ikke-kommercielle repræsentant overfor byens/regionens udbud af hoteller, mødesteder, restauranter, transportører m.v. Funktionen er ændret markant i takt med, at de købende organisationer er blevet mere professionelle, i takt med at købs- og bookingfunktioner er blevet digitaliseret og gennemsigtige og i takt med at der på leverandørsiden er kommet større og mere professionelle aktører i form af store konferencecentre, internationale hotelkæder m.v. For køberne ser transaktionsomkostningsbilledet i dag helt anderledes ud end for 10 eller 20 år siden. Markedet er mere gennemsigtigt, kontraktproblemerne er reduceret og konkurrencen er øget. Risikoen for skjult handling og opportunistisk adfærd er dermed reduceret betragteligt. 22 I mødeindustrien er der fokus på, hvordan man kan involvere deltagerne i tilrettelæggelse af mødet. Udfordringen kommer naturligvis især, når deltager og arrangør under mødet ønsker at ændre program, indhold m.v. Dét skaber nye udfordringer for mødestedet. Dels i forhold til leveringen. Og dét er et af argumenterne for en indretning og møblering med maksimal mobilitet og fleksibilitet. Dels i forhold til prissætning m.v., hvor mødepakker og standardkontrakter let kan bremse muligheden for iterative møder. 21 Man forlader forenklet sagt den forkromede lineære udviklingsproces og skaber i stedet udvikling gennem flere, korte udviklingsforløb (iterationer). 22 CE og EHSB for Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013: Gode eksempler fra udlandet på vækstinitiativer i turisme og oplevelsesøkonomi. 12

13 Mødeindustriens præstationer i international sammenligning 2. HVAD KAN VI DANSKERE? (indsættes; de nøgletal VDK/WoCo bruger) I internationale sammenligninger af erhvervsturisme ligger Danmark og København pænt placeret. Spørgsmålet er imidlertid, om der er nogle særlige erhvervsmæssige rammebetingelser og forudsætninger i Danmark, som mødeindustrien bedre end hidtil kan drage fordel af? Her tænkes ikke umiddelbart på skatter, afgifter og lønomkostninger, der naturligvis har stor betydning for konkurrenceevnen. Det er snarere særlige omdømmefordele, kulturtræk og spidskompetencer, der kan underbygge den mulige yderligere forædling og differentiering, vi ser nærmere på. 13

14 Rammebetingelser for turisme, hvor Danmark er blandt de bedste lande (i top 20 i verden) Spidskompetencer Ifølge World Economic Forum er Danmark blandt de bedste lande inden for infrastruktur, anvendelse af IKT samt uddannelse og arbejdsmarked. På uddannelsesområdet gør universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler en betydelig indsats for at positionere Danmark som et globalt uddannelsescenter. Her ligger en oplagt mulighed for samarbejde for mødeindustrien. Danmarks førerposition inden for anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi kan måske også anvendes til at opnå en position som testmarked for globale koncerners udvikling og markedsintroduktion af nye digitale mødeteknologier. Miljøregulering Politi Kloakering og drikkevand Lufttransport infrastruktur Antal flyafgange pr indbyggere Veje (kvalitet og fremkommelighed) Jernbaner Havne Udbud af biludlejning Erhvervslivets anvendelse af Internet Antal internetbrugere Antal bredbåndsabonnementer Kvalitet i uddannelsessystem Efteruddannelse Muligheder for at hyre/fyre Naturkvalitet 23 World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report

15 2.2 Kulturtræk Danmark har kulturtræk der både fremmer og hæmmer en stærk position som mødedestination. Det er et minus, at der i Danmark er en skepsis overfor fremmede. Det ser man i mødelokalerne, når folk holder sig til dem, de kender i forvejen, i stedet for at bruge lejligheden til at knytte nye kontakter. Det er et plus, at vi er minded for gruppearbejde og for fleksibelt, kreativt og opportunistisk at finde løsninger. Det er et stærkt afsæt for agil adfærd! I en anden ny udlægning af balancen mellem det feminine og det maskuline (Danmark er som de øvrige nordiske lande og Holland en feminint domineret kultur, hvis nogen skulle være i tvivl!) lægges der vægt på en arketypisk feminin evne til at skabe relationel kapital, d.v.s. evnen til at være knudepunkt for energi, viden, ideer, kontakter m.v. og derigennem kunne skabe forbindelse mellem mennesker og få dem til at føle og følge en forpligtelse overfor fællesskabet, opgaven og visionen. 24 The Danish National Culture 25 Komparative kvantitative kulturstudier har dokumenteret, at der i Danmark er følgende karakteristiske kulturtræk: Short-term pragmatism Flexibility, creativity, opportunism and short term orientation Independence and non-confrontation Friendly, optimistic, curious, humorous and nonconfrontational style Independence (respect for the individual), individualism Low power distance combined with collectivism Team work, group and consensus orientation Meritocratic Power is accepted, if not used overtly Scepticism to outsiders Danes tend to stick together Don t stand out and be different (Janteloven), i.e. it is advisable to simply blend into this homogeneous society Don t tell us what to do stubbornness when threatened as a group 24 Emilia van Hauen, 2014: Ladycool 25 R.D. Lewis, 2006: When Cultures Collide 15

16 3. HVORDAN KAN VI FORÆDLE YDERLIGERE? Maslows behovspyramide 26 er en klassisk og velkendt beskrivelse af rangordningen af menneskets behov. Fra de basale fysiske og sikkerhedsmæssig behov over sociale behov til de mere avancerede behov for påskønnelse og selvrealisering. I den moderne arbejdskultur (karrierelivsform), ser det altdominerende segment på de professionelle mødesteder, er der i vid udstrækning lighedstegn mellem selvrealisering og professionel succes (kreativitet, spontanitet, problemløsning, fordomsfrihed og accept af fakta). Dét vi sammenfattende kalder læring. Påskønnelse, der er det næsthøjeste i behovshierarkiet, handler i høj grad om at opnå andres respekt og anerkendelse. Det er belønningscenteret i vores landkort. Mødekøbernes behovspyramide På baggrund af vores research har vi opstillet følgende behovspyramide for mødekøbere. High Touch! AGILITET! Stor grad af fleksibilitet. Alle vil være specielle og vil ikke presses ind i en pakke. Der kræves stor viden om lokaler og stor viden om kunden. Medarbejderen skal være engageret og have den personlige ambition at kundens møde bliver bedst muligt. Dertil skal medarbejderen have mulighed for at tilrette produktet samt have den nødvendige beslutningskompetence. Empowerment er nøgleordet.! Der er krav om all inclusive på området, der er stor frustration over hidden costs ifm. store arrangementer.! NÆRVÆR! Tilhørerne bør føle sig hjemme og derved opstår værdien.! LÆRING! IT og AV midler er et must. Midlerne skal fremme interaction mellem indlægsholder og tilhørere (i salen eller globalt) og derved skabe værdi for mødet. Instrumenterne kan være iphone og ipad.! COMMODITY! I kundes optik minder mødestederne om hinanden. Kvalitetsforskellen er efterhånden marginal. Lokale, mad og værelser er en commodity der blot bør være i orden.! Kilde: Jens-Ole Ambjerg og Eskild Hansen på baggrund af den gennemførte research. IT og AV! Lokaler, mad og værelser! High Tech! Mennesket! De sociale behov for kærlighed og tilhør (venskab, familie, sex m.v.) er i det nye arbejdsliv i høj grad også et aspekt af arbejdskulturen. Vi tager forenklet sagt vores forventninger til familien med på arbejde. Sidst og nederst i hierarkiet er vores fysiske behov (lys, luft, varme, mad, søvn m.v.) og sikkerhed. 26 Abraham Maslow, 1943: A Theory of Human Motivation 16

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark. behov, udfordringer og barrierer

Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark. behov, udfordringer og barrierer Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark behov, udfordringer og barrierer Disposition Om vidensamarbejde Marginal eller stor betydning for innovationskraften? Hvilke aktører bør en samspilspolitik omfatte?

Læs mere

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Virksomhedernes oplæringskapacitet Virkemidler der virker! Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Undersøgelsen Interview med 2o virksomheder Telefonundersøgelse med

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

GOODBYEPAST HELLOFUTURE

GOODBYEPAST HELLOFUTURE GOODBYEPAST HELLOFUTURE Introduktion But why? Forløbet & praktiske detaljer UVILDIG ONLINE RÅDGIVNING Brand, koncept og strategi med primært fokus på online. Optimering > Webbureau > Bankportal Rådgiver

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed. Lektor Anders Buch, DTU-Management

Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed. Lektor Anders Buch, DTU-Management Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed Lektor Anders Buch, DTU-Management Punkter 1. Kinesisk kultur og tradition 2. Det kinesiske uddannelsessystem 3. Ingeniøruddannelserne og ingeniørerne i Kina

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS AKADEMI EKSPORT SÆLGER Skab ny vækst og mere salg på internationale eksportmarkeder med en målrettet efteruddannelse. 1 Uddannelsen til Eksportsælger Eksportsælgeruddannelsen

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Gør mødet til en event EVENTDAGEN 2011 Lokomotivværkstedet, København

Gør mødet til en event EVENTDAGEN 2011 Lokomotivværkstedet, København Gør mødet til en event EVENTDAGEN 2011 Lokomotivværkstedet, København 1 INDHOLD 03 Forord 05 Uddrag af Lars slides. 6 nøgle trends, der har forandret mødemarkedet plus deltagernes respons på disse. 17

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009 Den succesfulde leder i krisetider Ledelsens Dag 2009 4 scenarier Vækst Scenarie 1 Scenarie 2 Mere af det samme Fagre nye verden Forbruger økonomi Økonomisk vækst, evolutionær påvirkning af strategien

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere