Forædling af mødeindustriens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forædling af mødeindustriens"

Transkript

1 Forædling af mødeindustriens værditilbud Mulige næste skridt til indholdsudvikling af Meetovation * Carlson Rezidor Hotel Group Comwell Hotels Inspiring Denmark Scandic Hotels VisitDenmark VisitAarhus Wonderful Copenhagen Udarbejdet for partnerkredsen* af EHSB v/eskild Hansen i samarbejde med Jens Ole Ambjerg Pedersen, København den 16/06/2014

2 Indhold Afsæt SPILLET KORT FORTALT Spillepladen KPI #1 Læring KPI #2 Motivation KPI #3 Nærvær KPI #4 Agilitet HVAD KAN VI DANSKERE? Spidskompetencer Kulturtræk HVORDAN KAN VI FORÆDLE YDERLIGERE? At rådgive om motivation og læring At være agil i salg og levering At handle på kundens behovsopgørelse At gøre stedet nærværende Interviewliste Litteraturliste

3 Skift i værdiskabelsens arbejdsfunktioner Afsæt Udfordringen Danmark er som en lille, åben og højtudviklet økonomi blandt de lande, der er længst fremme i den erhvervsmæssige omstilling, der drives af globalisering, ny informations- og kommunikationsteknologi og vidensbaseret produktion. Vi er kort sagt blevet et såkaldt post-industrielt samfund. 1 Dét viser sig blandt andet ved måden, hvorpå mødeindustrien i Danmark arbejder på at forandre og forædle sit værditilbud. Her er Danmark blandt de førende lande. Vi kan lære mange ting af de andre lande, men vi må også erkende, at vi ér i en førerposition, når det handler om at nå bagom al den nye mødeteknik, fastholde og rendyrke de klassiske kvaliteter i det fysiske møde i det nye post-industrielle samfund. Omstillingen til post-industrien produktion viser sig i økonomiens arbejdsprocesser. Her sker der en gradvis omstilling fra håndtering af varer og service til håndtering af information og viden. Det er dén omstilling mødeindustrien er en del af; og den skillevej mødeindustrien står ved: Skal vi blot håndtere varer og service eller skal vi også håndtere information og viden? I det post-industrielle samfund er håndtering af viden (i anden sammenhæng bl.a. kaldt professionel service og kreativ klasse ) den vigtigste og mest værdiskabende arbejdsfunktion. De andre arbejdsfunktioner bliver automatiseret, flyttet ud, presset på lønsomhed m.v. Mødeindustriens fremtid ligger således i at være medskaber på videnshåndtering inde i mødelokalet. Meget kort og forenklet ligger udfordringen og muligheden nu i at bruge teknikken (i optakten til mødet) til at pushe viden, så selve mødet kan helliges det egentlige: De mennesker, der deltager i mødet; deres drivkraft, dynamik, fællesskab, indbyrdes relationer og gensidige forståelse; deres overvejelser om og diskussioner af HVOR- DAN ny viden og indsigt kan bringes i spil og anvendes til ny værdiskabelse. 1 Se bl.a. Å.E. Andersson, D.E. Andersson & C.W.Matthiessen, 2013: Öresundsregionen. Den Dynamiska Metropolen. 3

4 Intitativet En kreds af landets førende mødevirksomheder har sammen med VisitDenmark iværksat et udviklingsarbejde, der skal identificere muligheder for videre forædling af mødeindustriens værditilbud og samarbejdet herom i Meetovation (se introduktionen til højre). Udgangspunktet er positivt: Meetovation har i en årrække givet spids til det danske mødeprodukt og har sat nye standarder på det internationale mødemarked. For at holde Meetovation vitalt og friskt er det nu ambitionen, at rendyrke konceptets styrker og om muligt lægge nye lag på konceptet. Muligheder for forædling af værditilbuddet I dette notat sammenfattes resultaterne af et forprojekt, der har afdækket strategiske muligheder for videre forædling af værditilbuddet. Strategisk indebærer her, at det er det store billede i efterspørgselstendenser, konkurrence, teknologi m.v., samt de bedste muligheder for forædling, der fokuseres på. Datagrundlag Datagrundlaget er både eksisterende analyser af mødebranchen (se litteraturlisten) og research blandt toneangivende markedsaktører og eksperter (se interviewlisten). Værditilbuddet i Meetovation 2 increase the outcome of the time and money spendt when bringing people together. makes conferences and meetings more efficient and responsible. engages participants actively and offers a new creative approach to far more flexible use of meeting and conference facilities. Konceptet i Meetovation Return on investment for meetings: "set clear goals for your meeting, plan it accordingly and measure the results" Active involvement: moving away from one-way communication and towards group work, walks and talks, time for reflection, etc. Responsible thinking: Let responsible thinking be a natural part of your meeting. It's a bonus for both the environment, your participants, and your budget! Brain food and physical activity is a must in meetings. The same goes for recycling. Creative Setup: Use the physical set-up in new ways it will motivate your meeting participants: Work with inspiring interior and invigorate your senses with playful light and aromas. Local inspiration: Visit local attractions, let the local cuisine be a part of a lunch and have local experts or pep talkers join your meeting. 2 visitdenmark.com/denmark/meetovation-meeting-design 4

5 Filosofien bag Meetovation Før Meetovation var den grundlæggende selvopfattelse i mødeindustrien forenklet sagt; kunden kommer med indholdet, vi leverer rammerne. Opgaven var således at levere på de specifikationer, som kunden og kundens hjælpere (PCO, eventbureau o.a.) opstillede om det så skabte det optimale møderesultat var groft sagt kundens hovedpine. Meetovation markerede en ny ambition for mødestederne om at opnå en større og dybere involvering i kundens projekt og dermed en ny funktion som hjælper, rådgiver og medskaber i den forbindelse. Afsættet er dog fortsat helt ufravigeligt, at mødestedet løfter rollen som kapacitetsleverandør for kunden; mødestedet skal mere end nogensinde være konkurrencedygtigt på basale faktorer ( fundamentals ) som pris, leveringssikkerhed, sikring/beskyttelse af deltagere og indhold, beliggenhed, tilgængelighed, byggeri, mødelokaler, værelser, dagslys, rengøring, indretning, mødeteknik, service, bespisning m.v. Foranalysen fokuserer ikke på forandringer i disse basale konkurrencefaktorer, selvom det i høj grad er i dette red ocean, fårene bliver skilt fra bukkene i mødeindustrien. I foranalysen undersøges det derimod, om og hvordan vi ved hjælp af en videre forædling af Meetovation kan skabe differentiering på toppen af et homogent og priskonkurrenceudsat mødeprodukt; et nyt blue ocean. Ambitionen er endvidere at finde differentieringsfaktorer, som kan deles på tværs af de forskellige virksomheder i mødeindustrien. Nogle fælles, differentierende signatur-ydelser med andre ord. Konkurrencefordele i mødeindustrien Hvis man vil konkurrere og have succes i mødeindustrien er der en lang række fundamentals, man skal mestre og levere på. Kan man ikke præstere et tidssvarende service koncept (operativ optimering, optimal prissætning, god personlig service, gastronomi, mødeteknik, æstetik, etik m.v.) og udøver man ikke dygtig service management, så overlever man ikke ret længe. På toppen af det relativt homogene og prisfølsomme mødeprodukt kan man så differentiere sig fra konkurrenterne på forskellig vis: Branding: Via kædedannelse kan man få fordele inden for loyalitet, kendskab m.v. Co-branding: Man kan tilkoble/ downloade oplevelsestemaer af forskellig (Lego-hotel, Tivoli-hotel, Welness-hotel, Chris McDonalds-hotel, bade-hotel, kultur-hotel, historisk hotel). Personificering: Via udvikling af personlige relationer, tillid og loyalitet kan man skabe købs-præferencer hos kunder. Meetovation handler grundlæggende IKKE om hverken service management eller om differentiering af ovennævnte slags. Forretningsideen er at kunne gå ind i kundens værdiskabelse og yde et værdifuldt bidrag i den forbindelse i samarbejde med kunden. 5

6 Meetovation er fortsat relevant og dækkende En af de centrale kilder i denne foranalyse er et tysk fremtidsstudie af mødeindustrien frem mod Studiets forudsigelser er samlet i tre scenarier 4 : Architecture, transfer of knowledge og technology. I tabellen til højre er hovedresultaterne af det tyske studie præsenteret for hver af de fire felter i Meetovationkonceptet. Som det fremgår er Meetovation-konceptet fortsat både relevant og dækkende i fht. de fremtidige udviklingstendenser: Aktiv involvering: Det personlige møde, hvor deltagerne kommer i spil, er stadig den afgørende kilde til værdi. Bæredygtighed: Bæredygtige lokaliteter og virtuel mødedeltagelse bliver en selvfølgelighed. De psykologiske og sociale faktorer får større vægt. Kreativ indretning: Der er udsigt til noget, der ligner en mødeteknisk revolution, med stigende kompleksitet, voksende investeringskrav og nye konkurrenceflader. Lokal inspiration: Samtidig kommer naturlighed, autenticitet, hjemlighed, jordforbindelse og sense of place i højere kurs. 3 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 4 Sandsynlige fremtidige situationer; deskriptivt billede af fremtiden. Fremtidsbillede af mødeindustrien i 2030 The Meetovation Concept: Responsible thinking Scenarios: Architecture Transfer of Knowledge in- Active volvement Barrier-free accessibility (older, handicapped) Zero-energy standard Large companies buy only certified sustainable locations Creative setup Space concept flexible and cooperative Diversion by locations of individuality, emotionality and authenticity Situation- and attendee-specific formats applied; allow for unhurried ways, more serious and systematic discussions Rising pressures to perform take many people to their limits and even beyond Need for psychosocial regeneration; address, strengthen and vitalise all senses Desires of customers and participants need to be anticipated as exactly as possible Technology A large part of the information received already in the run-up to the event; individual interests and skills strongly taken into account when selecting topics, locations, speakers etc. Decentrally organised events connecting various locations all over the world and virtual rooms Hybrid events (on-site attendance enhanced by virtual elements) Good technological infrastructure (inhouse) A specialised service segment for the use of convergent technologies at meetings inspira- Local tion Natural daylight, local materials, natural stones, homegrown wood 6

7 1. SPILLET KORT FORTALT Kunderne ser et homogent produkt I kundernes optik minder mødestederne om hinanden og kvalitetsforskellen er efterhånden marginal. Lokaler, mad og værelser er en commodity, der blot skal være i orden. Dét sagt elsker alle kunder samtidig at være specielle og blive særlig tilgodeset. Jo større operation, jo mere standardiseret Generelt gælder: Jo større arrangement og jo større mødested, desto mere standardiseret, modulariseret og teknisk betonet fungerer tingene. Derfor er der også en underskov af mindre mødesteder, der satser på små arrangementer og lever godt af personlig service, kendskab til stamkundernes særlige ønsker og stor fleksibilitet. Indlevelse, fleksibilitet og evne til at tænke med i kundens arrangement handler dog ikke kun om arrangementets og stedets størrelse; store møder og mødesteder kan også være fleksible. Kan man differentiere et homogent produkt? Er kunderne overhovedet interesseret i andet end teknik og økonomi? Forventer de i givet fald at mødestederne skal spille ind eller foretrækker de andre leverandører? Er der vilje til at betale ekstra for udvidet service? Det er nogle af de grundlæggende spørgsmål, som stadig diskuteres i mødeindustrien. Præmissen her er, at der ér en interesse for og en latent efterspørgsel efter det særlige. Nye forretningsmodeller i industrien 5 I jagten på muligheder for yderligere forædling af værditilbuddet kan mødeindustrien i et vist omfang finde inspiration i produktionsindustrien. En stor del af den hidtidige industriproduktion er for altid forsvundet fra Danmark. Noget er lukket, noget er automatiseret og noget er flyttet ud til andre billigere produktionslande. Ligesom i mødeindustrien, hvor digital kommunikation substituerer fysiske møder. Der er nogle klare karakteristika ved den produktion, som det er lykkedes at fastholde i Danmark: Små serier og store krav til fleksibilitet i produktionen: Produktionen fokuserer på produkter, der skal fremstilles i små serier og som kræver hyppige omstillinger og stor fleksibilitet i produktionsprocessen. Stor kompleksitet i opgaverne: Produktionen har et højt indhold af viden og stor kompleksitet. Fx på grund af anvendelse af nye materialer, eller fordi produkterne skal tilpasses den enkelte kundes særlige behov. Tæt samspil mellem produktion og udvikling: Kompleks produktion i små serier kræver tæt samspil og feed back mellem produktion, udvikling og salg. Kundeudviklende relationer i stedet for kundetilpasning: 70 pct. af vækstvirksomhederne deltager i udviklingsprojekter hos kunden; 50 pct. har erfaring med udviklingsprojekter i samarbejde med kunder. I mødeindustrien er det tilsvarende møder med dyb kommunikation, bl.a. kompleks social og faglig interaktion samt krav om høj hastighed og kvalitet i processer, der vil kunne forsvares. 6 5 Reg Lab, 2012: Fremtidens industri i Danmark 6 R.D. Arvey: Why Face-to-Face Business Meetings Matter 7

8 1.1 Spillepladen Et landkort med fire verdenshjørner For at illustrere, hvordan mødeindustrien fremover kan arbejde med at forædle sit værditilbud, har vi konstrueret et landkort af forædlingsmuligheder med fire verdenshjørner. Landkortet er vist til højre. Øst-vest på landkortet er balancen mellem mennesket og teknikken i mødeoplevelsen. På tekniksiden sker der kolossale forandringer, som tiltrækker stor opmærksomhed. Men det er også en hovedkonklusion i flere fremtidsstudier, at de psykologiske, sociale og menneskelige aspekter af mødet vil få voksende betydning. Nord-syd på landkortet er en økonomisk dimension med afvejning af omkostninger og forventet udbytte og værdi. Der er både et kolossalt fokus på omkostningsreduktion og sikring af det basale udbytte samt et betydeligt potentiale for øget værdi. Fire overordnede KPI er i fremtidens mødemarked Som vist i figuren har vi vovet at sammenfatte de centrale efterspørgselstendenser i mødemarkedet i fire overordnede køber-kpi er (Key Performance Indicators). Vi redegør for disse på de følgende sider. Kritiske drivere og køber-kpi er i mødemarkedet Nye teknologier skaber behov for at re-balancere forholdet mellem high tech og high touch, hvor sidstnævnte er menneskelige og sociale kontakter og opmærksomhed på menneskelige behov. Dette er det vigtigste resultat af fremtidsstudiet. 7 I et marked præget af hård priskonkurrence (mange udbydere, stor gennemsigtighed, forventning om faldende priser) og stærk substitution (digital kommunikation, virtuelle møder o.a.) er det kritisk for mødeindustrien at kunne dokumentere værdien af fysiske møder og minimere omkostninger og risici for omkostninger. 8 High Touch! (menneske)! Kilde: Jens-Ole Ambjerg og Eskild Hansen på baggrund af den gennemførte research. 7 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry, vores understregning. 8 MPI, Future of Meetings: The Bottom Line og Elling Hamso: The ROI Methodology Benefit! (maksimere Return on Meeting Investment)! MOTIVATION! NÆRVÆR! LÆRING! AGILITET! Cost! (minimere omkostninger og sikre basalt udbytte)! High Tech! (teknik)! 8

9 1.2 KPI #1 Læring Det fysiske møde er som samarbejdsteknologi en grundlæggende del af det globale netværks- og vidensamfund. De digitale samarbejdsteknologier spiller en stor og voksende rolle. I fremtiden vil de fysiske møder være forbeholdt vigtige, presserende, samt fagligt og socialt komplekse samarbejds-, lærings-, innovations- og kommunikationsopgaver. De fysiske møder bliver i fremtiden med andre ord kortere i varighed, får færre deltagere, bliver mere intense, mere komplekse og mere betydningsfulde. Det vil indebære, at mødet i endnu højere grad får karakter af erkendelses- og læringsrum. Voksende behov og accelereret teknologiudvikling skaber en hel masse nye teknikker og services til indretning af attraktive erkendelsesog læringsrum. Mødestederne vil selv skulle foretage store investeringer i de nye teknikker. Samtidig vil der opstå en række nye specialiserede services, der kan levere særligt udstyr, indhold og processer til erkendelses- og læringsrum. En række af disse services vil være internationale/globale. En af verdens førende PCO er MCI Group satser fx på at blive markedsleder inden for strategisk design af læring m.v. i fysiske møder. Tendenser Internationalisering af forskning og erhvervsliv skaber stigende behov for og omkostninger til networking, hvilket driver udviklingen af fysiske og virtuelle samarbejdsteknologier. 9 Når møder digitaliseres via live streaming m.v. åbner det mulighed for deltagelse af en ny deltagerkreds ( the new audience ). For at maksimere værdien af møder er det vigtigt at identificere den potentielle deltagerkreds og beslutte, hvordan mødet formidles til denne målgruppe 10. Der skal etableres en stærk teknologisk infrastruktur; forskellige og konvergerende medie- og event-teknologier skal kunne integreres uden vanskeligheder for kunden (sceneteknik, lys h.u. Organic Light-Emitting Diodes (OLED), lyd, 3D-præsentation, oversættelse, interaktive teknologier, feed back, multibiometrics til sikker identifikation af personer o.a.) 11. Et nyt specialiseret service segment opstår, når arrangører (og mødesteder) ikke selv kan levere den nødvendige tekniske kompetence og kapacitet i konvergerende mødeteknologier. 12 Sociale medier kan gøre indhold tilgængeligt og giver mødedeltagerne mulighed for at interagere med hinanden, arrangører og foredragsholdere. Efter mødet kan de sociale medier hjælpe deltagerne med at forblive tilknyttet til begivenheden GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 10 MCI, The Future of Meetings is digital 11 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 12 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 13 MPI "2013 Business Barometer" og "The British Meetings & Events Industry Survey 2013/14 9

10 1. 3 KPI #2 Motivation Incentives eller belønningsrejser er ikke et nyt begreb i erhvervsturismen. Nogle møder er ren belønning fx når man samler og fejrer årets bedste sælgere i en global koncern. I andre møder er belønningselementet mere nedtonet, men stadig en vigtig markering af at vi har fortjent at have det godt og blive forkælet lidt. Globalisering og innovation driver en stigende professionalisering i erhvervslivet og en stadig mere intensiv kamp om at rekruttere og fastholde de bedste talenter fra hele verden. Dét forventes også at slå fremtidens mødeformater; mødets rolle som fagligt og socialt anderkendelsesrum vil få voksende betydning og øget værdi. Derfor vil teknikker og metoder til at motivere, belønne og anerkende mødedeltagere komme i højere kurs. Et særligt vigtigt og udfordrende aspekt i den forbindelse handler om anerkendelse og motivation i globale organisationer præget af forskellige nationale kulturer. 14 Én ting er at mødekulturen varierer fra land til land (ikke alle er fx trygge ved at skulle være interaktivt deltagende), men mødets iscenesættelse af hierarki og succes kan også variere og forstås meget forskelligt. Tendenser Med stigende professionalisering af virksomheder og organisationer samt voksende mobilitet for medarbejdere følger øget fokus og efterspørgsel efter muligheder for karriereudvikling; én af de stærkeste attraktionsfaktorer ved møder og konferencer. 15 Givet voksende fokus på professionelle præstationer (teams og individer) vil belønningsaspektet af møder og konferencer få stigende betydning og prioritet. Belønning fastholder medarbejdere og opmuntrer præstationskultur. 16 Forskellige kulturer påvirker mødeaktiviteten og skal tænkes ind i mødeformatet: I kulturer med høj magtdistance vil der være accept af hierarkiske arrangementer med formel ledelse og tydelig markering af, hvem der bestemmer. I kulturer med lav magtdistance vil diskussioner i lederløse grupper være mere acceptabel. I individuelt orienterede kulturer vil der være anerkendelse til den meget aktive/talende deltager, mens der i mere kollektive kulturer vil være fokus på konsensus og på at alle kommer til orde. I maskuline kulturer vil der være mindre lydhørhed overfor kvindelige deltageres bidrag. I kulturer med kort sigt orientering er der glæde over hurtige beslutninger og forandring; det kan til gengæld vække ubehag i kulturer med mere langsigtet orientering MPI, Future of Meetings: The Bottom Line, vores understregning. 14 K. Hammerich & R.D. Lewis, 2013: Fish cant s See Water. How National Culture can Make or Break Your Corporate Strategy. 16 MPI, Future of Meetings: The Bottom Line, vores understregning. 17 R.D. Arvey: Why Face-to-Face Business Meetings Matter. 10

11 1.4 KPI #3 Nærvær I den moderne arbejdskultur og karrierelivsform går mange helt til stregen og endda ud over denne. I fremtiden bliver præstationskrav og forventninger ikke mindre og temaer som personlig balance samt psykisk og social styrke vil derfor få voksende betydning også i mødesituationen. 1 Man kan også sige det på den måde, at mødestedet i stigende omfang skal kunne fungere som et sted mennesker kan regenerere ; både individuelt og i gruppen/relationen til andre. Et sted, hvor man føler sig hjemme, hvor man får styrket og åbnet sine sanser og føler nærvær over for sig selv og gruppen, man er en del af. Tendenser Møder handler ikke alene om at formidle viden og information, men i stigende grad også om at skabe nye løsninger og nye kombinationer. Det kræver frisætning af deltagernes kreativitet, entreprenørskab og virkelyst. 19 Livslang læring vil spille en større rolle i den fremtidige mødeindustri, derfor vil der være mere fokus på den holistiske tankegang. Et holistiske menneskesyn tænker på "det hele menneske", og betragter mennesket ud fra synspunktet: at et menneske kun kan fungere, hvis alle dets behov tages i betragtning. Hvis man overfører dette til et mødeperspektiv er det derfor vigtigt at man er opmærksom på at både de fysiske og psykiske rammer stimulerer mødedeltageren. Derfor er det nødvendigt at mødedesignet er tilpasset både psykiske og fysiske behov, for at skabe de optimale læringsrammer for mødedeltageren. 20 Det er også her, der kan skabes modvægt til hele den eksplosion i møde- og kommunikations-teknikker (i bred betydning), som mødeverdenen er præget af. Lidt som Dogmefilm, der skar igennem alle de dyre elementer i filmproduktion og prioriterede den gode historie, skuespillet m.v. Tilgangen ligger i lige linje af dansk designtradition med hovedvægt på naturlighed og principper som no nonsens og form følger funktion. En anden vigtig kilde til nærvær er stedet, stedets ånd og de særlige kvaliteter, værdier og egenskaber, stedet repræsenterer ( sense of place ) Henrik Dahl, 2008: Den usynlige verden 19 MPI, Future of Meetings: The Bottom Line 20 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 11

12 1.5 KPI #4 Agilitet Agilitet betyder en slags adræthed. Det er blevet et meget moderne begreb i forretningsverdenen og bruges til at beskrive virksomheders evne til hurtigt at sadle om til nye produkter, teknologier og markeder uden store omkostninger. Konkurrencen gør, at det har stor betydning for mange virksomheder. Agilitet kan lyde som et andet ord for fleksibilitet. Men begrebet knytter sig også til en ny opfattelse af udviklingsprocesserne i erhvervslivet; særligt inspireret af softwareudvikling, med vægt på løbende at levere værdi til kunden gennem såkaldt iterativ udvikling. 21 Man finder vejen efterhånden, som man går frem, ser tydeligere behov, bliver klogere og udvikler nye løsninger. Tendenser Møder bookes med stadig kortere tidshorisont. Priser, annuleringsvilkår m.v. presses til stadighed. Historisk har der ligget en værdiskabende funktion i at en CVB har været arrangørens uafhængige og ikke-kommercielle repræsentant overfor byens/regionens udbud af hoteller, mødesteder, restauranter, transportører m.v. Funktionen er ændret markant i takt med, at de købende organisationer er blevet mere professionelle, i takt med at købs- og bookingfunktioner er blevet digitaliseret og gennemsigtige og i takt med at der på leverandørsiden er kommet større og mere professionelle aktører i form af store konferencecentre, internationale hotelkæder m.v. For køberne ser transaktionsomkostningsbilledet i dag helt anderledes ud end for 10 eller 20 år siden. Markedet er mere gennemsigtigt, kontraktproblemerne er reduceret og konkurrencen er øget. Risikoen for skjult handling og opportunistisk adfærd er dermed reduceret betragteligt. 22 I mødeindustrien er der fokus på, hvordan man kan involvere deltagerne i tilrettelæggelse af mødet. Udfordringen kommer naturligvis især, når deltager og arrangør under mødet ønsker at ændre program, indhold m.v. Dét skaber nye udfordringer for mødestedet. Dels i forhold til leveringen. Og dét er et af argumenterne for en indretning og møblering med maksimal mobilitet og fleksibilitet. Dels i forhold til prissætning m.v., hvor mødepakker og standardkontrakter let kan bremse muligheden for iterative møder. 21 Man forlader forenklet sagt den forkromede lineære udviklingsproces og skaber i stedet udvikling gennem flere, korte udviklingsforløb (iterationer). 22 CE og EHSB for Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013: Gode eksempler fra udlandet på vækstinitiativer i turisme og oplevelsesøkonomi. 12

13 Mødeindustriens præstationer i international sammenligning 2. HVAD KAN VI DANSKERE? (indsættes; de nøgletal VDK/WoCo bruger) I internationale sammenligninger af erhvervsturisme ligger Danmark og København pænt placeret. Spørgsmålet er imidlertid, om der er nogle særlige erhvervsmæssige rammebetingelser og forudsætninger i Danmark, som mødeindustrien bedre end hidtil kan drage fordel af? Her tænkes ikke umiddelbart på skatter, afgifter og lønomkostninger, der naturligvis har stor betydning for konkurrenceevnen. Det er snarere særlige omdømmefordele, kulturtræk og spidskompetencer, der kan underbygge den mulige yderligere forædling og differentiering, vi ser nærmere på. 13

14 Rammebetingelser for turisme, hvor Danmark er blandt de bedste lande (i top 20 i verden) Spidskompetencer Ifølge World Economic Forum er Danmark blandt de bedste lande inden for infrastruktur, anvendelse af IKT samt uddannelse og arbejdsmarked. På uddannelsesområdet gør universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler en betydelig indsats for at positionere Danmark som et globalt uddannelsescenter. Her ligger en oplagt mulighed for samarbejde for mødeindustrien. Danmarks førerposition inden for anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi kan måske også anvendes til at opnå en position som testmarked for globale koncerners udvikling og markedsintroduktion af nye digitale mødeteknologier. Miljøregulering Politi Kloakering og drikkevand Lufttransport infrastruktur Antal flyafgange pr indbyggere Veje (kvalitet og fremkommelighed) Jernbaner Havne Udbud af biludlejning Erhvervslivets anvendelse af Internet Antal internetbrugere Antal bredbåndsabonnementer Kvalitet i uddannelsessystem Efteruddannelse Muligheder for at hyre/fyre Naturkvalitet 23 World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report

15 2.2 Kulturtræk Danmark har kulturtræk der både fremmer og hæmmer en stærk position som mødedestination. Det er et minus, at der i Danmark er en skepsis overfor fremmede. Det ser man i mødelokalerne, når folk holder sig til dem, de kender i forvejen, i stedet for at bruge lejligheden til at knytte nye kontakter. Det er et plus, at vi er minded for gruppearbejde og for fleksibelt, kreativt og opportunistisk at finde løsninger. Det er et stærkt afsæt for agil adfærd! I en anden ny udlægning af balancen mellem det feminine og det maskuline (Danmark er som de øvrige nordiske lande og Holland en feminint domineret kultur, hvis nogen skulle være i tvivl!) lægges der vægt på en arketypisk feminin evne til at skabe relationel kapital, d.v.s. evnen til at være knudepunkt for energi, viden, ideer, kontakter m.v. og derigennem kunne skabe forbindelse mellem mennesker og få dem til at føle og følge en forpligtelse overfor fællesskabet, opgaven og visionen. 24 The Danish National Culture 25 Komparative kvantitative kulturstudier har dokumenteret, at der i Danmark er følgende karakteristiske kulturtræk: Short-term pragmatism Flexibility, creativity, opportunism and short term orientation Independence and non-confrontation Friendly, optimistic, curious, humorous and nonconfrontational style Independence (respect for the individual), individualism Low power distance combined with collectivism Team work, group and consensus orientation Meritocratic Power is accepted, if not used overtly Scepticism to outsiders Danes tend to stick together Don t stand out and be different (Janteloven), i.e. it is advisable to simply blend into this homogeneous society Don t tell us what to do stubbornness when threatened as a group 24 Emilia van Hauen, 2014: Ladycool 25 R.D. Lewis, 2006: When Cultures Collide 15

16 3. HVORDAN KAN VI FORÆDLE YDERLIGERE? Maslows behovspyramide 26 er en klassisk og velkendt beskrivelse af rangordningen af menneskets behov. Fra de basale fysiske og sikkerhedsmæssig behov over sociale behov til de mere avancerede behov for påskønnelse og selvrealisering. I den moderne arbejdskultur (karrierelivsform), ser det altdominerende segment på de professionelle mødesteder, er der i vid udstrækning lighedstegn mellem selvrealisering og professionel succes (kreativitet, spontanitet, problemløsning, fordomsfrihed og accept af fakta). Dét vi sammenfattende kalder læring. Påskønnelse, der er det næsthøjeste i behovshierarkiet, handler i høj grad om at opnå andres respekt og anerkendelse. Det er belønningscenteret i vores landkort. Mødekøbernes behovspyramide På baggrund af vores research har vi opstillet følgende behovspyramide for mødekøbere. High Touch! AGILITET! Stor grad af fleksibilitet. Alle vil være specielle og vil ikke presses ind i en pakke. Der kræves stor viden om lokaler og stor viden om kunden. Medarbejderen skal være engageret og have den personlige ambition at kundens møde bliver bedst muligt. Dertil skal medarbejderen have mulighed for at tilrette produktet samt have den nødvendige beslutningskompetence. Empowerment er nøgleordet.! Der er krav om all inclusive på området, der er stor frustration over hidden costs ifm. store arrangementer.! NÆRVÆR! Tilhørerne bør føle sig hjemme og derved opstår værdien.! LÆRING! IT og AV midler er et must. Midlerne skal fremme interaction mellem indlægsholder og tilhørere (i salen eller globalt) og derved skabe værdi for mødet. Instrumenterne kan være iphone og ipad.! COMMODITY! I kundes optik minder mødestederne om hinanden. Kvalitetsforskellen er efterhånden marginal. Lokale, mad og værelser er en commodity der blot bør være i orden.! Kilde: Jens-Ole Ambjerg og Eskild Hansen på baggrund af den gennemførte research. IT og AV! Lokaler, mad og værelser! High Tech! Mennesket! De sociale behov for kærlighed og tilhør (venskab, familie, sex m.v.) er i det nye arbejdsliv i høj grad også et aspekt af arbejdskulturen. Vi tager forenklet sagt vores forventninger til familien med på arbejde. Sidst og nederst i hierarkiet er vores fysiske behov (lys, luft, varme, mad, søvn m.v.) og sikkerhed. 26 Abraham Maslow, 1943: A Theory of Human Motivation 16

Fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet. Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept

Fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet. Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept på mødemarkedet Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept Danmarks Turistråd og Wonderful Copenhagen, januar 2004 Indhold Forord 3 Resumé 4 Kapitel 1 Trends i mødemarkedet 8 11 Mødeindustriens nye markedsplads

Læs mere

14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder

14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder 14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder April 2009 14 DESIGNSUCCESER En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder Udarbejdet for Erhvervs-

Læs mere

PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber. Indledning 1

PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber. Indledning 1 PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber Indledning 1 Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU En afdækning af udfordringer og muligheder i den danske reklamebranche Syddansk Universitet 2014 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ISBN: 978-87-91070-89-1

Læs mere

NEW MANUFACTURING SHOWCASE

NEW MANUFACTURING SHOWCASE NEW MANUFACTURING SHOWCASE og udstillingsvindue for ny industri 22/01 2014 Erhvervstænketank/Horsens Kommune FORORD Horsens har vist, at man kan flytte en by og en kommune, hvis man tænker stort og arbejder

Læs mere

Gode eksempler fra udlandet på vækstinitiativer i turisme og oplevelsesøkonomi

Gode eksempler fra udlandet på vækstinitiativer i turisme og oplevelsesøkonomi Gode eksempler fra Erhvervs- og Vækstministeriet 21. januar 2013 Forfattere: Claus Frelle-Petersen, Copenhagen Economics Eskild Hansen, EHSB Indholdsfortegnelse Forord 5 1 Sammenfatning på casestudierne

Læs mere

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 KOLOFON BIG FUTURE 2025 FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST - Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Teknologiløft Wickmann, Jane; Fertin, Claus; Hansen, Hans Nørgaard; Jørgensen, Ole; Jørgensen, Werner; Knudsen, Heine; Munch-Andersen, Jørgen; Rygaard, Lars; Stoustrup, Jakob; van Wonterghem,

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Baggrundsrapport. Effektiv talentudvikling praksis for praktikere

Baggrundsrapport. Effektiv talentudvikling praksis for praktikere Baggrundsrapport Effektiv talentudvikling praksis for praktikere Dato for udgivelse: Juni 2010 Forfattere: Maria Lindorf og Julie Lynge Udgiver: DEA Tryk: DEA ISBN: 9788790772284 Baggrundsrapportens cases

Læs mere

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder Nr. 2 september 2005 innovation i virksomheder Indhold Leder 3 Lars Qvortrup Den innovative organisation 4 Bo Eriksen Iværksætteres betydning for virksomheders 9 internationale udbredelse Tage Koed Madsen

Læs mere

Fremtidens inkubator. - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter

Fremtidens inkubator. - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter Fremtidens inkubator - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter Juni 2014 Indhold indhold ENGLISH SUMMARY...4 VALUE CREATION IN FOUR DIMENSIONS...4 THE FUTURE INCUBATOR

Læs mere

Vækstmodel for turismen

Vækstmodel for turismen VÆKSTMODEL FOR TURISMEN I SYDDANMARK 1 Vækstmodel for turismen i Syddanmark Udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med EHSB - Oktober 2013 INDHOLD Forord... 3 Vækstmodel for turismen i Syddanmark...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

BATTLES MUST-WIN. PETER KILLING og THOMAS MALNIGHT med TRACY KEYS

BATTLES MUST-WIN. PETER KILLING og THOMAS MALNIGHT med TRACY KEYS E-bog udgave MUST-WIN BATTLES Sådan skaber du det fokus der skal til, for at nå dine vigtigste forretningsmæssige mål PETER KILLING og THOMAS MALNIGHT med TRACY KEYS Ros og anerkendelse til Must-Win Battles

Læs mere

HR & LEDELSESDAGEN. Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer

HR & LEDELSESDAGEN. Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer HR & LEDELSESDAGEN 2 1. M A J 2 0 1 5 K L. 8. 0 0 1 7. 0 0 - G I G A N T I U M, W I L LY B R A N D T S V E J 3 1-9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 3. maj 2015. Topchefernes

Læs mere

En kilde til forbedringer

En kilde til forbedringer En kilde til forbedringer Det må kunne gøres bedre! Det er drivkraften bag mange virksomheders udviklinger, men også afviklinger, for outsourcing er nemlig en måde at trimme forretningen og gøre den mere

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

It s rolle i oplevelsesøkonomien

It s rolle i oplevelsesøkonomien Rambøll Management Udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Dansk Handel & Service, Dansk Industri/ITEK og IT-Brancheforeningen It s rolle i oplevelsesøkonomien Maj 2005 It s rolle

Læs mere

Relationsmarkedsføring på BtC-markedet. Styrker og svagheder i teori og praksis

Relationsmarkedsføring på BtC-markedet. Styrker og svagheder i teori og praksis Relationsmarkedsføring på BtC-markedet Styrker og svagheder i teori og praksis Relationship marketing on the BtC market Strengths and weaknesses in theory and practice Februar 2011 Kandidatafhandling Cand.merc.EMF,

Læs mere

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET Sunde medarbejdere Sundhed er en rigtig god investering DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Overfør styrkerne Overfør de langtidsfriskes styrker til resten af fi rmaet Hverdagens konfl ikter Håndter

Læs mere