Forædling af mødeindustriens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forædling af mødeindustriens"

Transkript

1 Forædling af mødeindustriens værditilbud Mulige næste skridt til indholdsudvikling af Meetovation * Carlson Rezidor Hotel Group Comwell Hotels Inspiring Denmark Scandic Hotels VisitDenmark VisitAarhus Wonderful Copenhagen Udarbejdet for partnerkredsen* af EHSB v/eskild Hansen i samarbejde med Jens Ole Ambjerg Pedersen, København den 16/06/2014

2 Indhold Afsæt SPILLET KORT FORTALT Spillepladen KPI #1 Læring KPI #2 Motivation KPI #3 Nærvær KPI #4 Agilitet HVAD KAN VI DANSKERE? Spidskompetencer Kulturtræk HVORDAN KAN VI FORÆDLE YDERLIGERE? At rådgive om motivation og læring At være agil i salg og levering At handle på kundens behovsopgørelse At gøre stedet nærværende Interviewliste Litteraturliste

3 Skift i værdiskabelsens arbejdsfunktioner Afsæt Udfordringen Danmark er som en lille, åben og højtudviklet økonomi blandt de lande, der er længst fremme i den erhvervsmæssige omstilling, der drives af globalisering, ny informations- og kommunikationsteknologi og vidensbaseret produktion. Vi er kort sagt blevet et såkaldt post-industrielt samfund. 1 Dét viser sig blandt andet ved måden, hvorpå mødeindustrien i Danmark arbejder på at forandre og forædle sit værditilbud. Her er Danmark blandt de førende lande. Vi kan lære mange ting af de andre lande, men vi må også erkende, at vi ér i en førerposition, når det handler om at nå bagom al den nye mødeteknik, fastholde og rendyrke de klassiske kvaliteter i det fysiske møde i det nye post-industrielle samfund. Omstillingen til post-industrien produktion viser sig i økonomiens arbejdsprocesser. Her sker der en gradvis omstilling fra håndtering af varer og service til håndtering af information og viden. Det er dén omstilling mødeindustrien er en del af; og den skillevej mødeindustrien står ved: Skal vi blot håndtere varer og service eller skal vi også håndtere information og viden? I det post-industrielle samfund er håndtering af viden (i anden sammenhæng bl.a. kaldt professionel service og kreativ klasse ) den vigtigste og mest værdiskabende arbejdsfunktion. De andre arbejdsfunktioner bliver automatiseret, flyttet ud, presset på lønsomhed m.v. Mødeindustriens fremtid ligger således i at være medskaber på videnshåndtering inde i mødelokalet. Meget kort og forenklet ligger udfordringen og muligheden nu i at bruge teknikken (i optakten til mødet) til at pushe viden, så selve mødet kan helliges det egentlige: De mennesker, der deltager i mødet; deres drivkraft, dynamik, fællesskab, indbyrdes relationer og gensidige forståelse; deres overvejelser om og diskussioner af HVOR- DAN ny viden og indsigt kan bringes i spil og anvendes til ny værdiskabelse. 1 Se bl.a. Å.E. Andersson, D.E. Andersson & C.W.Matthiessen, 2013: Öresundsregionen. Den Dynamiska Metropolen. 3

4 Intitativet En kreds af landets førende mødevirksomheder har sammen med VisitDenmark iværksat et udviklingsarbejde, der skal identificere muligheder for videre forædling af mødeindustriens værditilbud og samarbejdet herom i Meetovation (se introduktionen til højre). Udgangspunktet er positivt: Meetovation har i en årrække givet spids til det danske mødeprodukt og har sat nye standarder på det internationale mødemarked. For at holde Meetovation vitalt og friskt er det nu ambitionen, at rendyrke konceptets styrker og om muligt lægge nye lag på konceptet. Muligheder for forædling af værditilbuddet I dette notat sammenfattes resultaterne af et forprojekt, der har afdækket strategiske muligheder for videre forædling af værditilbuddet. Strategisk indebærer her, at det er det store billede i efterspørgselstendenser, konkurrence, teknologi m.v., samt de bedste muligheder for forædling, der fokuseres på. Datagrundlag Datagrundlaget er både eksisterende analyser af mødebranchen (se litteraturlisten) og research blandt toneangivende markedsaktører og eksperter (se interviewlisten). Værditilbuddet i Meetovation 2 increase the outcome of the time and money spendt when bringing people together. makes conferences and meetings more efficient and responsible. engages participants actively and offers a new creative approach to far more flexible use of meeting and conference facilities. Konceptet i Meetovation Return on investment for meetings: "set clear goals for your meeting, plan it accordingly and measure the results" Active involvement: moving away from one-way communication and towards group work, walks and talks, time for reflection, etc. Responsible thinking: Let responsible thinking be a natural part of your meeting. It's a bonus for both the environment, your participants, and your budget! Brain food and physical activity is a must in meetings. The same goes for recycling. Creative Setup: Use the physical set-up in new ways it will motivate your meeting participants: Work with inspiring interior and invigorate your senses with playful light and aromas. Local inspiration: Visit local attractions, let the local cuisine be a part of a lunch and have local experts or pep talkers join your meeting. 2 visitdenmark.com/denmark/meetovation-meeting-design 4

5 Filosofien bag Meetovation Før Meetovation var den grundlæggende selvopfattelse i mødeindustrien forenklet sagt; kunden kommer med indholdet, vi leverer rammerne. Opgaven var således at levere på de specifikationer, som kunden og kundens hjælpere (PCO, eventbureau o.a.) opstillede om det så skabte det optimale møderesultat var groft sagt kundens hovedpine. Meetovation markerede en ny ambition for mødestederne om at opnå en større og dybere involvering i kundens projekt og dermed en ny funktion som hjælper, rådgiver og medskaber i den forbindelse. Afsættet er dog fortsat helt ufravigeligt, at mødestedet løfter rollen som kapacitetsleverandør for kunden; mødestedet skal mere end nogensinde være konkurrencedygtigt på basale faktorer ( fundamentals ) som pris, leveringssikkerhed, sikring/beskyttelse af deltagere og indhold, beliggenhed, tilgængelighed, byggeri, mødelokaler, værelser, dagslys, rengøring, indretning, mødeteknik, service, bespisning m.v. Foranalysen fokuserer ikke på forandringer i disse basale konkurrencefaktorer, selvom det i høj grad er i dette red ocean, fårene bliver skilt fra bukkene i mødeindustrien. I foranalysen undersøges det derimod, om og hvordan vi ved hjælp af en videre forædling af Meetovation kan skabe differentiering på toppen af et homogent og priskonkurrenceudsat mødeprodukt; et nyt blue ocean. Ambitionen er endvidere at finde differentieringsfaktorer, som kan deles på tværs af de forskellige virksomheder i mødeindustrien. Nogle fælles, differentierende signatur-ydelser med andre ord. Konkurrencefordele i mødeindustrien Hvis man vil konkurrere og have succes i mødeindustrien er der en lang række fundamentals, man skal mestre og levere på. Kan man ikke præstere et tidssvarende service koncept (operativ optimering, optimal prissætning, god personlig service, gastronomi, mødeteknik, æstetik, etik m.v.) og udøver man ikke dygtig service management, så overlever man ikke ret længe. På toppen af det relativt homogene og prisfølsomme mødeprodukt kan man så differentiere sig fra konkurrenterne på forskellig vis: Branding: Via kædedannelse kan man få fordele inden for loyalitet, kendskab m.v. Co-branding: Man kan tilkoble/ downloade oplevelsestemaer af forskellig (Lego-hotel, Tivoli-hotel, Welness-hotel, Chris McDonalds-hotel, bade-hotel, kultur-hotel, historisk hotel). Personificering: Via udvikling af personlige relationer, tillid og loyalitet kan man skabe købs-præferencer hos kunder. Meetovation handler grundlæggende IKKE om hverken service management eller om differentiering af ovennævnte slags. Forretningsideen er at kunne gå ind i kundens værdiskabelse og yde et værdifuldt bidrag i den forbindelse i samarbejde med kunden. 5

6 Meetovation er fortsat relevant og dækkende En af de centrale kilder i denne foranalyse er et tysk fremtidsstudie af mødeindustrien frem mod Studiets forudsigelser er samlet i tre scenarier 4 : Architecture, transfer of knowledge og technology. I tabellen til højre er hovedresultaterne af det tyske studie præsenteret for hver af de fire felter i Meetovationkonceptet. Som det fremgår er Meetovation-konceptet fortsat både relevant og dækkende i fht. de fremtidige udviklingstendenser: Aktiv involvering: Det personlige møde, hvor deltagerne kommer i spil, er stadig den afgørende kilde til værdi. Bæredygtighed: Bæredygtige lokaliteter og virtuel mødedeltagelse bliver en selvfølgelighed. De psykologiske og sociale faktorer får større vægt. Kreativ indretning: Der er udsigt til noget, der ligner en mødeteknisk revolution, med stigende kompleksitet, voksende investeringskrav og nye konkurrenceflader. Lokal inspiration: Samtidig kommer naturlighed, autenticitet, hjemlighed, jordforbindelse og sense of place i højere kurs. 3 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 4 Sandsynlige fremtidige situationer; deskriptivt billede af fremtiden. Fremtidsbillede af mødeindustrien i 2030 The Meetovation Concept: Responsible thinking Scenarios: Architecture Transfer of Knowledge in- Active volvement Barrier-free accessibility (older, handicapped) Zero-energy standard Large companies buy only certified sustainable locations Creative setup Space concept flexible and cooperative Diversion by locations of individuality, emotionality and authenticity Situation- and attendee-specific formats applied; allow for unhurried ways, more serious and systematic discussions Rising pressures to perform take many people to their limits and even beyond Need for psychosocial regeneration; address, strengthen and vitalise all senses Desires of customers and participants need to be anticipated as exactly as possible Technology A large part of the information received already in the run-up to the event; individual interests and skills strongly taken into account when selecting topics, locations, speakers etc. Decentrally organised events connecting various locations all over the world and virtual rooms Hybrid events (on-site attendance enhanced by virtual elements) Good technological infrastructure (inhouse) A specialised service segment for the use of convergent technologies at meetings inspira- Local tion Natural daylight, local materials, natural stones, homegrown wood 6

7 1. SPILLET KORT FORTALT Kunderne ser et homogent produkt I kundernes optik minder mødestederne om hinanden og kvalitetsforskellen er efterhånden marginal. Lokaler, mad og værelser er en commodity, der blot skal være i orden. Dét sagt elsker alle kunder samtidig at være specielle og blive særlig tilgodeset. Jo større operation, jo mere standardiseret Generelt gælder: Jo større arrangement og jo større mødested, desto mere standardiseret, modulariseret og teknisk betonet fungerer tingene. Derfor er der også en underskov af mindre mødesteder, der satser på små arrangementer og lever godt af personlig service, kendskab til stamkundernes særlige ønsker og stor fleksibilitet. Indlevelse, fleksibilitet og evne til at tænke med i kundens arrangement handler dog ikke kun om arrangementets og stedets størrelse; store møder og mødesteder kan også være fleksible. Kan man differentiere et homogent produkt? Er kunderne overhovedet interesseret i andet end teknik og økonomi? Forventer de i givet fald at mødestederne skal spille ind eller foretrækker de andre leverandører? Er der vilje til at betale ekstra for udvidet service? Det er nogle af de grundlæggende spørgsmål, som stadig diskuteres i mødeindustrien. Præmissen her er, at der ér en interesse for og en latent efterspørgsel efter det særlige. Nye forretningsmodeller i industrien 5 I jagten på muligheder for yderligere forædling af værditilbuddet kan mødeindustrien i et vist omfang finde inspiration i produktionsindustrien. En stor del af den hidtidige industriproduktion er for altid forsvundet fra Danmark. Noget er lukket, noget er automatiseret og noget er flyttet ud til andre billigere produktionslande. Ligesom i mødeindustrien, hvor digital kommunikation substituerer fysiske møder. Der er nogle klare karakteristika ved den produktion, som det er lykkedes at fastholde i Danmark: Små serier og store krav til fleksibilitet i produktionen: Produktionen fokuserer på produkter, der skal fremstilles i små serier og som kræver hyppige omstillinger og stor fleksibilitet i produktionsprocessen. Stor kompleksitet i opgaverne: Produktionen har et højt indhold af viden og stor kompleksitet. Fx på grund af anvendelse af nye materialer, eller fordi produkterne skal tilpasses den enkelte kundes særlige behov. Tæt samspil mellem produktion og udvikling: Kompleks produktion i små serier kræver tæt samspil og feed back mellem produktion, udvikling og salg. Kundeudviklende relationer i stedet for kundetilpasning: 70 pct. af vækstvirksomhederne deltager i udviklingsprojekter hos kunden; 50 pct. har erfaring med udviklingsprojekter i samarbejde med kunder. I mødeindustrien er det tilsvarende møder med dyb kommunikation, bl.a. kompleks social og faglig interaktion samt krav om høj hastighed og kvalitet i processer, der vil kunne forsvares. 6 5 Reg Lab, 2012: Fremtidens industri i Danmark 6 R.D. Arvey: Why Face-to-Face Business Meetings Matter 7

8 1.1 Spillepladen Et landkort med fire verdenshjørner For at illustrere, hvordan mødeindustrien fremover kan arbejde med at forædle sit værditilbud, har vi konstrueret et landkort af forædlingsmuligheder med fire verdenshjørner. Landkortet er vist til højre. Øst-vest på landkortet er balancen mellem mennesket og teknikken i mødeoplevelsen. På tekniksiden sker der kolossale forandringer, som tiltrækker stor opmærksomhed. Men det er også en hovedkonklusion i flere fremtidsstudier, at de psykologiske, sociale og menneskelige aspekter af mødet vil få voksende betydning. Nord-syd på landkortet er en økonomisk dimension med afvejning af omkostninger og forventet udbytte og værdi. Der er både et kolossalt fokus på omkostningsreduktion og sikring af det basale udbytte samt et betydeligt potentiale for øget værdi. Fire overordnede KPI er i fremtidens mødemarked Som vist i figuren har vi vovet at sammenfatte de centrale efterspørgselstendenser i mødemarkedet i fire overordnede køber-kpi er (Key Performance Indicators). Vi redegør for disse på de følgende sider. Kritiske drivere og køber-kpi er i mødemarkedet Nye teknologier skaber behov for at re-balancere forholdet mellem high tech og high touch, hvor sidstnævnte er menneskelige og sociale kontakter og opmærksomhed på menneskelige behov. Dette er det vigtigste resultat af fremtidsstudiet. 7 I et marked præget af hård priskonkurrence (mange udbydere, stor gennemsigtighed, forventning om faldende priser) og stærk substitution (digital kommunikation, virtuelle møder o.a.) er det kritisk for mødeindustrien at kunne dokumentere værdien af fysiske møder og minimere omkostninger og risici for omkostninger. 8 High Touch! (menneske)! Kilde: Jens-Ole Ambjerg og Eskild Hansen på baggrund af den gennemførte research. 7 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry, vores understregning. 8 MPI, Future of Meetings: The Bottom Line og Elling Hamso: The ROI Methodology Benefit! (maksimere Return on Meeting Investment)! MOTIVATION! NÆRVÆR! LÆRING! AGILITET! Cost! (minimere omkostninger og sikre basalt udbytte)! High Tech! (teknik)! 8

9 1.2 KPI #1 Læring Det fysiske møde er som samarbejdsteknologi en grundlæggende del af det globale netværks- og vidensamfund. De digitale samarbejdsteknologier spiller en stor og voksende rolle. I fremtiden vil de fysiske møder være forbeholdt vigtige, presserende, samt fagligt og socialt komplekse samarbejds-, lærings-, innovations- og kommunikationsopgaver. De fysiske møder bliver i fremtiden med andre ord kortere i varighed, får færre deltagere, bliver mere intense, mere komplekse og mere betydningsfulde. Det vil indebære, at mødet i endnu højere grad får karakter af erkendelses- og læringsrum. Voksende behov og accelereret teknologiudvikling skaber en hel masse nye teknikker og services til indretning af attraktive erkendelsesog læringsrum. Mødestederne vil selv skulle foretage store investeringer i de nye teknikker. Samtidig vil der opstå en række nye specialiserede services, der kan levere særligt udstyr, indhold og processer til erkendelses- og læringsrum. En række af disse services vil være internationale/globale. En af verdens førende PCO er MCI Group satser fx på at blive markedsleder inden for strategisk design af læring m.v. i fysiske møder. Tendenser Internationalisering af forskning og erhvervsliv skaber stigende behov for og omkostninger til networking, hvilket driver udviklingen af fysiske og virtuelle samarbejdsteknologier. 9 Når møder digitaliseres via live streaming m.v. åbner det mulighed for deltagelse af en ny deltagerkreds ( the new audience ). For at maksimere værdien af møder er det vigtigt at identificere den potentielle deltagerkreds og beslutte, hvordan mødet formidles til denne målgruppe 10. Der skal etableres en stærk teknologisk infrastruktur; forskellige og konvergerende medie- og event-teknologier skal kunne integreres uden vanskeligheder for kunden (sceneteknik, lys h.u. Organic Light-Emitting Diodes (OLED), lyd, 3D-præsentation, oversættelse, interaktive teknologier, feed back, multibiometrics til sikker identifikation af personer o.a.) 11. Et nyt specialiseret service segment opstår, når arrangører (og mødesteder) ikke selv kan levere den nødvendige tekniske kompetence og kapacitet i konvergerende mødeteknologier. 12 Sociale medier kan gøre indhold tilgængeligt og giver mødedeltagerne mulighed for at interagere med hinanden, arrangører og foredragsholdere. Efter mødet kan de sociale medier hjælpe deltagerne med at forblive tilknyttet til begivenheden GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 10 MCI, The Future of Meetings is digital 11 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 12 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 13 MPI "2013 Business Barometer" og "The British Meetings & Events Industry Survey 2013/14 9

10 1. 3 KPI #2 Motivation Incentives eller belønningsrejser er ikke et nyt begreb i erhvervsturismen. Nogle møder er ren belønning fx når man samler og fejrer årets bedste sælgere i en global koncern. I andre møder er belønningselementet mere nedtonet, men stadig en vigtig markering af at vi har fortjent at have det godt og blive forkælet lidt. Globalisering og innovation driver en stigende professionalisering i erhvervslivet og en stadig mere intensiv kamp om at rekruttere og fastholde de bedste talenter fra hele verden. Dét forventes også at slå fremtidens mødeformater; mødets rolle som fagligt og socialt anderkendelsesrum vil få voksende betydning og øget værdi. Derfor vil teknikker og metoder til at motivere, belønne og anerkende mødedeltagere komme i højere kurs. Et særligt vigtigt og udfordrende aspekt i den forbindelse handler om anerkendelse og motivation i globale organisationer præget af forskellige nationale kulturer. 14 Én ting er at mødekulturen varierer fra land til land (ikke alle er fx trygge ved at skulle være interaktivt deltagende), men mødets iscenesættelse af hierarki og succes kan også variere og forstås meget forskelligt. Tendenser Med stigende professionalisering af virksomheder og organisationer samt voksende mobilitet for medarbejdere følger øget fokus og efterspørgsel efter muligheder for karriereudvikling; én af de stærkeste attraktionsfaktorer ved møder og konferencer. 15 Givet voksende fokus på professionelle præstationer (teams og individer) vil belønningsaspektet af møder og konferencer få stigende betydning og prioritet. Belønning fastholder medarbejdere og opmuntrer præstationskultur. 16 Forskellige kulturer påvirker mødeaktiviteten og skal tænkes ind i mødeformatet: I kulturer med høj magtdistance vil der være accept af hierarkiske arrangementer med formel ledelse og tydelig markering af, hvem der bestemmer. I kulturer med lav magtdistance vil diskussioner i lederløse grupper være mere acceptabel. I individuelt orienterede kulturer vil der være anerkendelse til den meget aktive/talende deltager, mens der i mere kollektive kulturer vil være fokus på konsensus og på at alle kommer til orde. I maskuline kulturer vil der være mindre lydhørhed overfor kvindelige deltageres bidrag. I kulturer med kort sigt orientering er der glæde over hurtige beslutninger og forandring; det kan til gengæld vække ubehag i kulturer med mere langsigtet orientering MPI, Future of Meetings: The Bottom Line, vores understregning. 14 K. Hammerich & R.D. Lewis, 2013: Fish cant s See Water. How National Culture can Make or Break Your Corporate Strategy. 16 MPI, Future of Meetings: The Bottom Line, vores understregning. 17 R.D. Arvey: Why Face-to-Face Business Meetings Matter. 10

11 1.4 KPI #3 Nærvær I den moderne arbejdskultur og karrierelivsform går mange helt til stregen og endda ud over denne. I fremtiden bliver præstationskrav og forventninger ikke mindre og temaer som personlig balance samt psykisk og social styrke vil derfor få voksende betydning også i mødesituationen. 1 Man kan også sige det på den måde, at mødestedet i stigende omfang skal kunne fungere som et sted mennesker kan regenerere ; både individuelt og i gruppen/relationen til andre. Et sted, hvor man føler sig hjemme, hvor man får styrket og åbnet sine sanser og føler nærvær over for sig selv og gruppen, man er en del af. Tendenser Møder handler ikke alene om at formidle viden og information, men i stigende grad også om at skabe nye løsninger og nye kombinationer. Det kræver frisætning af deltagernes kreativitet, entreprenørskab og virkelyst. 19 Livslang læring vil spille en større rolle i den fremtidige mødeindustri, derfor vil der være mere fokus på den holistiske tankegang. Et holistiske menneskesyn tænker på "det hele menneske", og betragter mennesket ud fra synspunktet: at et menneske kun kan fungere, hvis alle dets behov tages i betragtning. Hvis man overfører dette til et mødeperspektiv er det derfor vigtigt at man er opmærksom på at både de fysiske og psykiske rammer stimulerer mødedeltageren. Derfor er det nødvendigt at mødedesignet er tilpasset både psykiske og fysiske behov, for at skabe de optimale læringsrammer for mødedeltageren. 20 Det er også her, der kan skabes modvægt til hele den eksplosion i møde- og kommunikations-teknikker (i bred betydning), som mødeverdenen er præget af. Lidt som Dogmefilm, der skar igennem alle de dyre elementer i filmproduktion og prioriterede den gode historie, skuespillet m.v. Tilgangen ligger i lige linje af dansk designtradition med hovedvægt på naturlighed og principper som no nonsens og form følger funktion. En anden vigtig kilde til nærvær er stedet, stedets ånd og de særlige kvaliteter, værdier og egenskaber, stedet repræsenterer ( sense of place ) Henrik Dahl, 2008: Den usynlige verden 19 MPI, Future of Meetings: The Bottom Line 20 GCB: Meetings and conventions 2030: A Study of megatrends shaping our industry 11

12 1.5 KPI #4 Agilitet Agilitet betyder en slags adræthed. Det er blevet et meget moderne begreb i forretningsverdenen og bruges til at beskrive virksomheders evne til hurtigt at sadle om til nye produkter, teknologier og markeder uden store omkostninger. Konkurrencen gør, at det har stor betydning for mange virksomheder. Agilitet kan lyde som et andet ord for fleksibilitet. Men begrebet knytter sig også til en ny opfattelse af udviklingsprocesserne i erhvervslivet; særligt inspireret af softwareudvikling, med vægt på løbende at levere værdi til kunden gennem såkaldt iterativ udvikling. 21 Man finder vejen efterhånden, som man går frem, ser tydeligere behov, bliver klogere og udvikler nye løsninger. Tendenser Møder bookes med stadig kortere tidshorisont. Priser, annuleringsvilkår m.v. presses til stadighed. Historisk har der ligget en værdiskabende funktion i at en CVB har været arrangørens uafhængige og ikke-kommercielle repræsentant overfor byens/regionens udbud af hoteller, mødesteder, restauranter, transportører m.v. Funktionen er ændret markant i takt med, at de købende organisationer er blevet mere professionelle, i takt med at købs- og bookingfunktioner er blevet digitaliseret og gennemsigtige og i takt med at der på leverandørsiden er kommet større og mere professionelle aktører i form af store konferencecentre, internationale hotelkæder m.v. For køberne ser transaktionsomkostningsbilledet i dag helt anderledes ud end for 10 eller 20 år siden. Markedet er mere gennemsigtigt, kontraktproblemerne er reduceret og konkurrencen er øget. Risikoen for skjult handling og opportunistisk adfærd er dermed reduceret betragteligt. 22 I mødeindustrien er der fokus på, hvordan man kan involvere deltagerne i tilrettelæggelse af mødet. Udfordringen kommer naturligvis især, når deltager og arrangør under mødet ønsker at ændre program, indhold m.v. Dét skaber nye udfordringer for mødestedet. Dels i forhold til leveringen. Og dét er et af argumenterne for en indretning og møblering med maksimal mobilitet og fleksibilitet. Dels i forhold til prissætning m.v., hvor mødepakker og standardkontrakter let kan bremse muligheden for iterative møder. 21 Man forlader forenklet sagt den forkromede lineære udviklingsproces og skaber i stedet udvikling gennem flere, korte udviklingsforløb (iterationer). 22 CE og EHSB for Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013: Gode eksempler fra udlandet på vækstinitiativer i turisme og oplevelsesøkonomi. 12

13 Mødeindustriens præstationer i international sammenligning 2. HVAD KAN VI DANSKERE? (indsættes; de nøgletal VDK/WoCo bruger) I internationale sammenligninger af erhvervsturisme ligger Danmark og København pænt placeret. Spørgsmålet er imidlertid, om der er nogle særlige erhvervsmæssige rammebetingelser og forudsætninger i Danmark, som mødeindustrien bedre end hidtil kan drage fordel af? Her tænkes ikke umiddelbart på skatter, afgifter og lønomkostninger, der naturligvis har stor betydning for konkurrenceevnen. Det er snarere særlige omdømmefordele, kulturtræk og spidskompetencer, der kan underbygge den mulige yderligere forædling og differentiering, vi ser nærmere på. 13

14 Rammebetingelser for turisme, hvor Danmark er blandt de bedste lande (i top 20 i verden) Spidskompetencer Ifølge World Economic Forum er Danmark blandt de bedste lande inden for infrastruktur, anvendelse af IKT samt uddannelse og arbejdsmarked. På uddannelsesområdet gør universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler en betydelig indsats for at positionere Danmark som et globalt uddannelsescenter. Her ligger en oplagt mulighed for samarbejde for mødeindustrien. Danmarks førerposition inden for anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi kan måske også anvendes til at opnå en position som testmarked for globale koncerners udvikling og markedsintroduktion af nye digitale mødeteknologier. Miljøregulering Politi Kloakering og drikkevand Lufttransport infrastruktur Antal flyafgange pr indbyggere Veje (kvalitet og fremkommelighed) Jernbaner Havne Udbud af biludlejning Erhvervslivets anvendelse af Internet Antal internetbrugere Antal bredbåndsabonnementer Kvalitet i uddannelsessystem Efteruddannelse Muligheder for at hyre/fyre Naturkvalitet 23 World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report

15 2.2 Kulturtræk Danmark har kulturtræk der både fremmer og hæmmer en stærk position som mødedestination. Det er et minus, at der i Danmark er en skepsis overfor fremmede. Det ser man i mødelokalerne, når folk holder sig til dem, de kender i forvejen, i stedet for at bruge lejligheden til at knytte nye kontakter. Det er et plus, at vi er minded for gruppearbejde og for fleksibelt, kreativt og opportunistisk at finde løsninger. Det er et stærkt afsæt for agil adfærd! I en anden ny udlægning af balancen mellem det feminine og det maskuline (Danmark er som de øvrige nordiske lande og Holland en feminint domineret kultur, hvis nogen skulle være i tvivl!) lægges der vægt på en arketypisk feminin evne til at skabe relationel kapital, d.v.s. evnen til at være knudepunkt for energi, viden, ideer, kontakter m.v. og derigennem kunne skabe forbindelse mellem mennesker og få dem til at føle og følge en forpligtelse overfor fællesskabet, opgaven og visionen. 24 The Danish National Culture 25 Komparative kvantitative kulturstudier har dokumenteret, at der i Danmark er følgende karakteristiske kulturtræk: Short-term pragmatism Flexibility, creativity, opportunism and short term orientation Independence and non-confrontation Friendly, optimistic, curious, humorous and nonconfrontational style Independence (respect for the individual), individualism Low power distance combined with collectivism Team work, group and consensus orientation Meritocratic Power is accepted, if not used overtly Scepticism to outsiders Danes tend to stick together Don t stand out and be different (Janteloven), i.e. it is advisable to simply blend into this homogeneous society Don t tell us what to do stubbornness when threatened as a group 24 Emilia van Hauen, 2014: Ladycool 25 R.D. Lewis, 2006: When Cultures Collide 15

16 3. HVORDAN KAN VI FORÆDLE YDERLIGERE? Maslows behovspyramide 26 er en klassisk og velkendt beskrivelse af rangordningen af menneskets behov. Fra de basale fysiske og sikkerhedsmæssig behov over sociale behov til de mere avancerede behov for påskønnelse og selvrealisering. I den moderne arbejdskultur (karrierelivsform), ser det altdominerende segment på de professionelle mødesteder, er der i vid udstrækning lighedstegn mellem selvrealisering og professionel succes (kreativitet, spontanitet, problemløsning, fordomsfrihed og accept af fakta). Dét vi sammenfattende kalder læring. Påskønnelse, der er det næsthøjeste i behovshierarkiet, handler i høj grad om at opnå andres respekt og anerkendelse. Det er belønningscenteret i vores landkort. Mødekøbernes behovspyramide På baggrund af vores research har vi opstillet følgende behovspyramide for mødekøbere. High Touch! AGILITET! Stor grad af fleksibilitet. Alle vil være specielle og vil ikke presses ind i en pakke. Der kræves stor viden om lokaler og stor viden om kunden. Medarbejderen skal være engageret og have den personlige ambition at kundens møde bliver bedst muligt. Dertil skal medarbejderen have mulighed for at tilrette produktet samt have den nødvendige beslutningskompetence. Empowerment er nøgleordet.! Der er krav om all inclusive på området, der er stor frustration over hidden costs ifm. store arrangementer.! NÆRVÆR! Tilhørerne bør føle sig hjemme og derved opstår værdien.! LÆRING! IT og AV midler er et must. Midlerne skal fremme interaction mellem indlægsholder og tilhørere (i salen eller globalt) og derved skabe værdi for mødet. Instrumenterne kan være iphone og ipad.! COMMODITY! I kundes optik minder mødestederne om hinanden. Kvalitetsforskellen er efterhånden marginal. Lokale, mad og værelser er en commodity der blot bør være i orden.! Kilde: Jens-Ole Ambjerg og Eskild Hansen på baggrund af den gennemførte research. IT og AV! Lokaler, mad og værelser! High Tech! Mennesket! De sociale behov for kærlighed og tilhør (venskab, familie, sex m.v.) er i det nye arbejdsliv i høj grad også et aspekt af arbejdskulturen. Vi tager forenklet sagt vores forventninger til familien med på arbejde. Sidst og nederst i hierarkiet er vores fysiske behov (lys, luft, varme, mad, søvn m.v.) og sikkerhed. 26 Abraham Maslow, 1943: A Theory of Human Motivation 16

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

14 designsucceser - findings. 5 hurtige budskaber 5 tunge observationer 1 opskrift på succes

14 designsucceser - findings. 5 hurtige budskaber 5 tunge observationer 1 opskrift på succes 14 designsucceser - findings 5 hurtige budskaber 5 tunge observationer 1 opskrift på succes Hvem er jeg? Selvstændig siden 2001 Ledelsesrådgiver for erhvervspolitiske aktører Inden da embedsmand i ØEM

Læs mere

PwC s Talent Survey 2015

PwC s Talent Survey 2015 www.pwc.dk s Talent Survey 2015 Revision. Skat. Rådgivning. s Talent Survey 2015 s Talent Survey tager afsæt i s tilgang til talent management. Resultaterne indeholder besvarelser fra 102 virksomheder

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Fremtidens ledelse. - et paradigmeskift er på vej. Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark

Fremtidens ledelse. - et paradigmeskift er på vej. Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark . Fremtidens ledelse - et paradigmeskift er på vej Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark Fremtidens ledelse - et paradigmeskift er på vej Kundeservicefunktionen

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

Anderledes Mødeoplevelser - en videreudvikling af Meetovator uddannelsen

Anderledes Mødeoplevelser - en videreudvikling af Meetovator uddannelsen Vidste du, at 2 ud af 3 virksomheder efterlyser det interaktive, lærende møde? Kunderne er trætte af traditionelle møder og søger med lys og lygte efter nye måder at gennemføre deres møder, konferencer

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z I V E R E T A F VÆ R D S Æ T T E M O T L S E H U M A N U N I V E R Z 20 1 MEDARBEJDERES STØRSTE BEHOV Jeg (Gary) spiste middag med en ven, som er leder i en stor, frivillig organisation. Jeg gav ham en

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde SPØRGERAMME til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde INTRODUKTION I din organisation er det sandsynligt, at I allerede har spørgerammer eller protokoller som I følger, når I har en dialog med kunden,

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Generation mewe og rekruttering anno 2011.

Generation mewe og rekruttering anno 2011. Reflexen. Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Uddannelse, læring og Filosofi, Aalborg Universitet Mette Bidstrup Holmgaard Stud.mag. i Læring og forandringsprocesser Institut for Uddannelse, læring

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Videncenter for Innovation

Videncenter for Innovation Helene E. Pedersen 9. februar 2012 videncenterchef Videncenter for Innovation Videncenter for Innovation FUTURE INNOVATORS MADE IN DENMARK Født 2005 på Erhvervsakademi SydVest 2010 udnævnt til best practice

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet,

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, lenet@hum.aau.dk Kreativitet er ikke længere en luksus for de få, men nødvendigt

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik?

Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik? Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik? Lidt baggrund Verden er af lave WTF syndromet? Kernefamiliens relevans? Og hvad med erhvervslivet? Og det kommunale Danmark? Udfordringer

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Muligheder i offshore vind sektoren - strategiske udfordringer for SMV er. Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk Tlf.

Muligheder i offshore vind sektoren - strategiske udfordringer for SMV er. Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk Tlf. Muligheder i offshore vind sektoren - strategiske udfordringer for SMV er Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk Tlf. 6550-1512 Agenda Præsentation Opfølgning på indlæggene Perspektiver for SMV er

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Det Transformative Møde

Det Transformative Møde Konceptbeskrivelse Version 2 Titel Baggrund Det Transformative Møde Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu ressourcer til at gøre en ekstra indsats for at udvikle Nordsjælland som rejsemål.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION IMAGINE SCHOOL En global virkelighed i hastig forandring Mange veje til succes og størstedelen af deres jobs ikke skabt endnu Connectors, not content; deleøkonomi; personalisering Globale kriser Internettet

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Forandringens forandring

Forandringens forandring Forandringens forandring Hvad har vi lært om forandringer sammen med vores kunder i tiden efter finanskrisen? Del 2: Anbefalinger til udvikling af lederens rolle i en forandringsproces White paper Indhold

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Analysens baggrund og ambition

Analysens baggrund og ambition FREMTIDENS INDUSTRI Analysens baggrund og ambition Baggrund: Bekymring over den generelle nedgang i industriens beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark. Accelererende outsourcing i de senere år. Manglende

Læs mere

Fremtidens kompetencer

Fremtidens kompetencer Fremtidens kompetencer Repræsentantskabsmøde 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd 30. april 2007,Vartov Arne Carlsen Direktør for Internationalisering Danmarks Pædagogiske Universitet OECD-metakompetencer

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON.

NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON. NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON. Hvad skal morgendagens turistkontor beskæftige sig med? Hvor ligger de nye opgaver, de nye måder at betjene gæster, turister og partnere på? Hvor skal omsætningen

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Laboratorier er redskaber til systematisk problemløsning. Laboratorier: En definition 1. The active involvement of users

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere