Resumé af rapporten: Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af rapporten: Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen"

Transkript

1 95 ASTA WELLEJUS Resumé af rapporten: Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen DIGITALE KULTUROPLEVELSER ER I RIVENDE UDVIKLING INTERNATIONALT HVAD KAN VI GØRE FOR AT BLIVE BEDRE I ÖRESUNDSREGIONEN TIL AT SKABE DE NYE INTERAKTIVE KULTURFORMER, SÅ VI KOMMER MED I DEN DIGITALE FREMTID?

2 96 Goods and services are no longer enough. Today consumers want experiences memorable events that engage them in an inherently personal way. But with the advent of digital technology, there is a migration going on from reality to virtuality, as everyone now competes for the time, attention, and money of individual customers. And increasingly consumers want to incorporate digital technology into even their realworld experiences, whether through their own smart-t phones or through special-purpose technology suited to the specific experience. So more and more companies need to do is create experiences that fuse the real with the virtual. This makes possible new and wondrous experiences never before envisioned, engendered, nor encountered. With the advent of digital technology, we are now limited only by our imagination. And of that there is no end. B. Joseph Pine II Co-author, The Experience Economy and Infinite Possibility: Creating Customer Value on the Digital Frontier ASTA WELLEJUS OG ÖRESUNDSKOMITEEN APRIL 2014 Rapporten er omfattet af lov om ophavsret. Citater og anden kortere gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse. Layout: Sune Gamst Korrektur: Christina Wendelboe Forside design: Simon Allen, The Swarm Tak for redaktionel sparring til Annette Vedel Carlsen og Finn Laurtizen

3 97 RESUMÉ OG POINTER FRA KAPITEL 1 Det er et enormt vækstpotentiale i den digitale kulturindustri. Pt. har vi kun del i en 2 %- stigning, mens andre lande har 5-8 %-stigning (se Interactive Denmarks prognoser i appendiks for mere information) Vi har de små agile firmaer, som er nødvendige for den vækst, der findes i både Sverige og Danmark Vi er endnu ikke gode nok til at markedsmodne og hjælpe de små agile firmaer, så vi kan skabe bæredygtige successer, hverken af deres projekter og produkter eller af dem som firmaer På begge sider af Øresund er der organisationer og strukturer, der kan samarbejde for at skabe digital vækst Der er store kommende markeder indenfor digital indholdsproduktion, vi endnu ikke har set udfolde sig (teater, byrum, koncerter, turisme etc.) De digitale kompetencer kan i fremtiden være med til at hjælpe de modne industrier samt være afsæt til at løse kommende samfundsudfordringer i et stigende digitalt samfund Vi har potentialet, men vi er år bagud i forhold til udlandet og skal gøre en indsats for at indhente dem De nye digitale, interaktive oplevelser repræsenterer et paradigmeskift i, hvordan vi ser publikum Vores publikum af i dag forventer at være aktive. De er medskabende og forventer, de nye kulturoplevelser giver dem plads og rum til valg og fordybelse. Det giver et skift i forhold til den gamle måde, vi så kunstneren på, der skabte et værk, publikum så passivt oplevede. I dag er skaberen en designer, der laver et mulighedsrum, publikum selv vælger, hvordan de agerer i De digitale formater kan være både fysiske, på devices (telefoner, tablets, etc.) samt online eller en blanding af alle tre De digitale formater skal udvikles og produceres ud fra et meget stærkt fokus på brugerne, da de bygger på, at brugerne gennem deres egne valg og engagement bliver en del af oplevelsesstrukturen De adskiller sig fra film og andre kendte kulturformater ved at have helt andre kriterier for udvikling, arbejdsmetoder og teamsammensætning De kan ikke bedømmes ud fra kendte formater, men skal bedømmes ud fra interaktive principper

4 98 RESUMÉ OG OPSAMLING AF POINTER I KAPITEL 2 FORDELE OG UDFORDRINGER Hvis vi ser på Sverige og Danmark har vi følgende fordele og ulemper vi skal arbejde på for at tage del i den mulige digitale vækst indenfor interaktive kulturproduktioner og digital indholdsproduktion. FORDELE Gode uddannelser indenfor det digitale (teknologi + indholdsproduktion) Professionelle talenter og firmaer (godt vækstlag) Spil og teknologi (begge dele af fødekæden) Projektledelsesstrukturer (gode metoder, meget ensartet arbejdsproces i begge lande) Udviklingsevner (dygtige til udvikling i forhold til udland) Stærkt netværk (lille område, de fleste kender hinanden også i søsterlandet) Større volumen sammen (Sverige + Danmark = 15 mio.) UDFORDRINGER Manglende samlet strategisk indsats på det digitale kultur område Lille sprogområde lille marked for vores produkter og meget får brugere, men samme omkostninger ved produktioner som i større lande Manglende erfaring hos offentlige indkøbere og kulturstøtten giver manglende specialisering hos de digitale producenter Kulturstøtten er rettet mod de kendte formater eller gives ud fra de principper Osteklokke og manglende udlandsperspektiv Vi uddanner talent, der søger til udlandet (manglende vækstmulighed/ professionalisering) Manglende økosystem for digitale kulturproduktioner Lad os kigge på udlandet for gode erfaringer og modeller Da vi ikke er så langt fremme, som de lande vi skal sammenligne os med, skal vi have en accelereret udvikling. Lad os kigge på omverdenen og samle de indtryk, modeller og metoder, der kan give mening i vores egen region. De erfaringer har taget dem år og kostet mange ressourcer. Hvis vi er i stand til at omsætte de erfaringer og bruge dem som redskaber til at lave vores egen model, behøver vi ikke fortsætte, som vi gør, og bruge ressourcer på at gøre os de samme erfaringer som de andre. I stedet kan vi hurtigere skabe nye fantastiske ting og skabe rammer for udvikling og vækst for vores digitale kulturindustri.

5 99 RESUMÉ OG OPSAMLING AF POINTER FRA KAPITEL 3 Kriterier til levedygtige projekter Det interaktive er vores mulighed for at: Det interaktive område er for dyrt at udvikle og producere, hvis formaterne ikke følger nogle grundlæggende kriterier: Skabt ud fra brugerbehov og med stort potentiale for bruger- nes interaktion, og måder de bruger de nye medier på Kan licenseres og versioneres til udlandet Er realiserbare og skabt af professionelle interaktive teams Skabe og fastholde arbejdspladser Teknologisk og kulturel innovation Være i det internationale digitale marked og blive en del af den store kommende vækst Det kræver nogle overordnede greb for at skabe den nødvendige forandring. Kan skabe en økonomisk bæredygtig model for deres produkt og produktionsfirma Hvis vi følger de kriterier, kan vi skabe en sustainable digital industri i Danmark og Sverige. Ellers bliver det meget svært og sætter os tilbage med de års forspring, udlandet har. Projekterne og kompetencerne findes, men i de støttesystemer vi har nu, er det ofte ikke de typer af projekter med realiserbarhed og udlandspotentialet, der støttes i nævneværdig grad. De interaktive projekter, jeg ser få støtte nu, specielt i Danmark, er ofte i den helt modsatte grøft, de kan ikke overleve uden kulturstøtte. Overordnede strategier: Omstrukturere eksisterende kasser, så de kigger på både realiserbarhed, teams, og om det kan skaleres/versioneres til udlandet Strukturere nye kasser der fokuserer på holdbare, digitale ideer og produkter Skabe en ramme, hvor information og kernekompetencer nemt kan nås af firmaerne En samlet strategisk stærk indsats vi skal indhente år i forhold til udlandet En anden ting man skal tænke på med digitale projekter er, at de aldrig slutter, når de er blevet lavet færdige. Alle digitale projekter skal vedligeholdes, der skal rettes fejl, laves plugins til nye tekniske devices (når der kommer en ny iphone eller et nyt skærmformat til tablets), og til når der kommer opdateringer i software. Det betyder, at i modsætning til en film eller en bog bliver man nødt til at blive ved at vedligeholde selv projekter, der ligger på nettet. Så hvis der ikke kommer brugere, der gider bruge det, eller der ikke er en eller anden forretningsmodel, vil projekter ende med at være en livløs ting på nettet, som ingen besøger, fordi det ikke kan ses ordentligt på computerskærmen eller telefonen.

6 100 RESUMÉ OG OPSAMLING AF POINTER FRA KAPITEL 4 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER FOR VÆKST OG UDVIKLING Hvis vi satser strategisk på at skabe bæredygtige digitale indholdsproducenter, kan vi få: En bæredygtig digital indholdsbranche, der kan vokse Skabe kulturel og teknologisk innovation Skabe blivende arbejdspladser Skabe nye usete muligheder for at engagere os med vores kulturarv på Skabe helt nye måder at engagere publikum i kulturoplevelser på (til koncerten, i teatret, byrummet, etc.) Det digitale er i stadig stigende vækst. Prognoserne er, at vi kan få en stigning i samfundet på beskæftigelse på 5-8 %, hvoraf vi pt. kun har en stigning på 2 % i Danmark Samtidig kan vi være med til at skabe en udvikling, der vil åbne for nye måder at tænke læringskultur og måder at aktivere vores kulturelle arv, som kan ende med at vende udviklingen indenfor kulturforbruget og give os endnu usete måder at bruge, lære af og forbinde os selv til vores fælles kulturelle arv Vi kan starte en udvikling, der på kort sigt vil gøre, at vi får de uddannede ud i firmaer og organisationer, der er i stand til at ansætte dem og oplære dem og på lang sigt er med til at skabe muligheden for, at modne industrier og samfundsmæssige udfordringer kan løses ved hjælp af kompetencerne indenfor digital indholdsproduktion Overordnede forudsætninger: Omstrukturere eksisterende kasser så de kigger på både realiserbarhed, teams og om det kan skaleres/versioneres til udlandet Strukturere nye kasser der fokuserer på holdbare digitale ideer og produkter Skabe en ramme hvor information og kernekompetencer nemt kan nås af digitale indholdsproducenter En samlet strategisk stærk indsats vi skal indhente år i forhold til udlandet Den bedste strategi er, at man ser det digitales potentiale som en tværgående satsning og laver helt nye måder at støtte på. Måske kræver det netop, at vi tænker kultur- og erhvervsstøtte sammen, for at vi kan udløse vores digitale potentiale. Og måske kræver det også, at vi går sammen for at skabe et større samarbejde for at få de fornødne kræfter: Det kunne være at støtte det eksisterende vækstlag, så det blev stort og kunne overleve og selv være med til at uddanne og udvikle nye talenter, som vi kender det fra andre brancher (trickle-down-effekt). Gerne med en mulighed for at skabe skattelettelser, som kan tiltrække større virksomheder og sikre trickle-down-effekten på en større skala At give støtte og hjælp til de offentlige drivere til at finde og vurdere projekter At samle vores kræfter på tværs af kunst, turisme, spil og interaktive oplevelser, så vi har kompetence nok til at finde og hjælpe de projekter og teams, der kan bringe os fremad Uanset hvad, har vi pt. et hul i vores økosystem der gør, at de små firmaer ikke kan tage springet til specialisering på grund af manglende drivere, f.eks. fokuserede og effektive offentlige indkøb og støtteordninger. At skabe det manglende trin på stigen er ikke noget, der sker af sig selv Mit overordnede forslag er, at samle støttemulighederne i en prototypefond, der ved at samle vores kræfter og kompetencer kan vurdere, støtte og hjælpe med udvikling af kulturprodukter, forretningsudvikling og internationalisering. Den kan bygge på et samarbejde over Øresund, så Danmark og Sverige kan udnytte det faktum, at vi kulturelt og socialt er ret tæt på hinanden og ved at samarbejde stærkere og skabe flere co-produktioner kunne vi få en volumen, der gjorde os konkurrencedygtige Fonden kan lukke det vigtigste hul vi pt. har i vores økosystem, som er at tage de dygtige små agile firmaer og hjælpe dem op i niveau, ved at støtte deres projekter med prototype finansiering, så de kan begynde at blive specialiserede og kan begynde at kigge mod udlandet. Fonden skal på længere sigt arbejde for at lukke det næste store hul i vores økosystem, at hjælpe med at skaffe kontakt til investorer, så der kan findes produktionskapital til spil og interaktive kulturprodukter

7 101 RESUMÉ OG OPSAMLING AF POINTER FRA KAPITEL 5 Da kapitel 5 opsamler rapporten og giver et bud på mulige strategier, beskriver jeg kun ganske kort her pointerne i resumeet, for flere detaljer om hvert forslag, hvad de indeholder samt hvad man kan gøre for at starte på processen se kapitel 5. VORES MULIGHEDER SOM REGION I DEN DIGITALE (R)EVOLUTION Den digitale kulturindustri er i eksplosiv udvikling. Alle tal og prognoser peger på, at mængden af interaktive digitale produkter vil fortsætte med at vokse både indenfor kulturområdet og i resten af samfundet. Hvis vi lige opsummerer prognosen med udgangspunkt i Danmark, kan vi ved at satse på det digitale kulturområde have mulighed for at tage del i den generelle udvikling, der sker i resten af verden. Det vil sige en vækst på 5-8 % i stedet for de nuværende 2 %. Hvis vi også er i stand til at skabe rammerne for, at vores firmaer og projekter kan få støtte og adgang til viden, der kan gøre dem mere specialiserede og hjælpe henimod deres internationalisering, kan vi ende med at eksportere digitale kulturformater, som vi kan se, at England er ved at gøre sig klar til, og som Israel gør på den teknologiske side (for mere detaljeret redegørelse for tal og prognoser se Interactive Denmarks redegørelse i appendiks). Det er en unik mulighed for os. Vi har potentialet, de små agile virksomheder med erfaring indenfor digitale indholdsproduktioner både i Sverige og i Danmark Vi er begge nationer med en stærk tradition for at fortælle historier. Vi mangler bare at satse og tage springet ind i den nye tidsalder.

8 102 HVAD KAN EN DIGITAL KULTURSATSNING GIVE AF RESULTATER: Vækst nu med de eksisterende firmaer og kompetencer Skabe blivende arbejdspladser, kulturel og teknologisk innovation Sørge for det uddannede talent bliver i vores region og ikke tager til udlandet for at kunne vækste og få jobs Vækst på længere sigt ved at der er job til de nyuddannede fra vores digitale uddannelser indenfor de erfarne firmaer Skabe kompetencer der på længere sigt kan gøre en forskel for de modne industrier og hjælpe med at løse de kommende samfundsudfordringer indenfor borgerinddragelse og demokratiske processer Vi har potentialet de små agile firmaer, vi har uddannelserne Vi har vækstlaget lige nu - som er klar til at gå ind i vores satsning Vi har kompetencerne og niveauet indenfor den digitale sektor, som kan komme med i den internationale liga, hvis de bliver støttet og rådgivet effektivt OPGAVER VI SKAL LØSE FOR AT BLIVE EN DEL AF DEN INTERNATIONALE, DIGITALE VÆKST: Med udgangspunkt i erfaringerne fra udlandet strukturere et økosystem Støtte det nye digitale kulturfelt på dets egne præmisser Tænke erhvervs- og kulturstøtte sammen, digitale firmaer kan ikke overleve på normale kulturstøttepræmisser (vi skal undgå at skabe midlertidige arbejdspladser med støtten) Have relevante kompetencer til at vurdere udbud, støtte, etc. Skabe rammer for at støtte digitale indholdsfirmaer, der er specialiserede og som laver projekter, der er realiserbare, økonomisk bæredygtige, ønsket og brugt af brugerne samt lavet af kompetente teams Give adgang til viden, samle kompetencerne, så de rådgiver, udvikler og støtter de digitale indholdsproducenter Finde en måde at samarbejde på, så vi kan få en større volumen sammen! Vi kan tage del i den vækst, der vil ske i resten af verden fra de 2 % til 5-8 %

9 103 Michael Gubbins, journalist og forfatter, der skriver rapporter og rådgiver omkring det digitale felt i forhold til kulturområdet, har jeg bedt kigge rapporten, mine konklusioner og anbefalinger igennem. Hans kommentarer: The report rightly highlights the problem of trying to find analogue answers to digital questions. The opportunities needed to grab the huge opportunities needs a shift in thinking, followed by a fresh look at the infrastructure and models of the old media silos. The report is strong in understanding that the necessary change of thinking begins at the local level and with small agile business but needs to have an international dimension in its DNA. Ultimately, the report recognises that what is fundamentally changing is the relationship between culture and consumer. Bigger nations, such as the UK, may have advantages, particularly in its US reach but the report offers sound reasons to believe that smart thinking and cooperation between media forms and states can have a major impact. Michael Gubbins, author and journalist Med rapporten har jeg kunnet give et overordnet indblik i, hvad vi kan opnå, vores potentialer, muligheder og udfordringer. At skabe den store fælles plan for, hvordan vi helt nøjagtigt kommer derhen, kræver et større afdæknings- og udviklingsarbejde. De personer og organisationer, der skal i spil findes på begge sider af sundet, så næste skridt er at nedsætte en gruppe af mennesker, der sammen kan diskutere, gennemtænke og beskrive vejen mod vores deltagelse i den digitale, internationale udvikling. Jeg vil nedenfor pege på nogle konkrete muligheder og strategier, man kunne anvende for at starte den udvikling. STRATEGIER, DER KUNNE GIVE OS EN EFFEKTIV START PÅ AT KOMME IND I KAMPEN OM DET INTERAKTIVE, DIGITALE KULTURMARKED Vi skal tænke sammen for at få volumen I Danmark er vi 5,6 millioner. I Sverige er vi 9,5. Hvis vi tager Norge med er det yderligere 5 mio. Så sammen begynder vi at kunne tænke større. England er 50 millioner. Hvis vi starter med Øresund og de regionale tiltag i Danmark og Sverige, og kombinerer vores kunnen og fokus, kan vi komme langt. Luk hullet i økosystemet der skal satses for at få en effekt Vi skal lave et økosystem, der støtter de små og mellemstore firmaer der producerer og udvikler digitalt. Dette sker ikke af sig selv. Som vi kan se af resultaterne fra de andre lande, kræver der fokus og investering fra den offentlige side. Hvis vi ikke laver en fokuseret indsats er vores lille sprogområde og vores manglende drivere en så stor fjende, at vi ikke kommer til at deltage i den potentielle digitale vækst. Så der skal skabes en ny type af finansiering, eller der skal omlægges nuværende støttemuligheder, hvis vi skal tage del i den potentielle vækst. Byg på initiativer, der allerede er bygget op og skab noget større med dem sammen Ved at skabe et tættere samarbejde mellem Danmark og Sverige, kan de satsninger og initiativer, der allerede er i gang i begge lande blive meget stærke. Herunder er det vigtigt at tænke de regionale initiativer med. Tag regionale initiativer med for at skabe et solidt økosystem Både i Sverige og Danmark er der skabt stærke regionale grupperinger omkring det digitale og det interaktive. For at sikre at vi laver et solidt fundament, er det vigtigt at tage alle de regionale initiativer i betragtning. Ofte er de regionale initiativer meget tættere på det reelle produktionsmiljø. STRATEGI 1: SAMLE STYRKERNE OG LAVE EN PROTOTYPE- STØTTEORDNING Vi samler vores ekspertise og vores finansiering i en ordning, der støtter gode interaktive projekter. Fondens hovedaktiviteter og formål: Fonden hjælper projekter og firmaer med at udvikle kunstneriske og/eller forretningsmæssige holdbare prototyper, som testes og verificeres i reelle brugermiljøer (prototyper er en lille udgave af et projekt, der viser de væsentligste funktioner og interaktioner oplevelsen har de kan også kaldes demonstratorer.) Hvis prototyperne viser, at teamet kan realisere deres ide, og ideen virker som en god kunst- eller kommerciel oplevelse kan projektet indstilles videre enten til større finansiering i selve prototypefonden, eller den kan blive kanaliseret videre til relevante partnere/fonde Skaber det manglende led i vores økosystem, så de små og mellemstore virksomheder indenfor digital indholdsproduktion kan blive specialiserede og på sigt gå internationalt Ved en mere ambitiøs internationaliseringsplan skal der være adgang enten til investorer eller statslig finansiering til produktionsstøtte (f.eks. i samarbejde med Interactive Denmark og deres organisation, hvor CAT Science er en del af konstruktionen eller de svenske inkubatorer, etc.) Det kulturaktørerne pt. støtter kan blive en del af fonden og indgå med den interaktive støtte, som gives ud i et samarbejde mellem deres uddelere og fondens interaktive ekspertise. Eller fonden kan hjælpe med ekspertise til at vurdere projekter Fonden kan ved samarbejde indgå i større international satsninger såsom at skabe samarbejder for at gå efter udviklingsmidler på forskellige niveauer i systemer som: EU,

10 104 Norden, nationalt samt regionalt. Dette er en essentiel del for at skabe grobund for større initiativer med holdbarhed for såvel innovation, forskning samt en forstærket infrastruktur for den markedssektor Fonden kan i samarbejde med Nordic Game eller andre initiativer lave en internationale branchebegivenhed, som den amerikanske South by Southwest, hvor branchen møder købere, og hvor der kan skabes opmærksomhed og marked for projekterne i det svensk/danske samarbejde. Der har i Danmark længe været tale om at lave en sådan branchebegivenhed for at styrke miljøet og opmærksomheden Fonden kan, hvis det ønskes, rådgive offentlige udbud, så de får hjælp til at vælge de bedste digitale leverandører STRATEGI 2: FILMFONDE OG INTERAKTIV STØTTE TIL IP MAKSIMERING I Danmark og Sverige har vi en del filmfonde. For at give motivation til at udforske om de historier, vi støtter og producerer, kunne have glæde og gavn af interaktive formater såsom spil som markedsføring, eller udstillinger der bygger på samme tema. Det kunne være en måde at afprøve den amerikanske model men på en lille europæisk skala. Fokus er at se, om den originale IP (intellectuel property, den historie vi skaber), vi støtter, kunne bruges til mere. Her tænkes der specielt i formater til lancering, spil til uddannelsessektoren, udstillingsoplevelser, etc. Mulige fonde: Filmby AArhus, Den Københavnske Fond, Ystad, Film i Skåne, etc. MULIGE EFFEKTER VED EN FÆLLES PROTOTYPEFOND: Vi kan få mulighed for at gå fra de 2 % vækst til 5-8 % som resten af Europa Vi kan skabe vækst i de innovative digitale små agile selskaber, som både Interaktive Denmark, jeg og andre spillere i industrien peger på, som vores hovedressourcer for at komme med i den vækst. Den type firmaer er vi stærke på i både Danmark og Sverige Vi kan skabe arbejdsplader i både Danmark og Sverige Hvis vi kombinerer støtten og laver en fælles indsats fra teknologi, kultur og cultural heritage kan vi sammen samle ekspertiserne og kræfterne til at lave vores eget effektive økosystem Vi kan på sigt skabe kultureksport indenfor de digitale kulturprodukter i stedet for, at vi ender med at importere vores digitale kulturprodukter Vi kan gå efter de større beløb fra EU, her er Horizon det vigtigste mål Hovedpointer i strategien: Når der gives støtte, forpligter man sig til at være med i et kort udviklingsforløb, hvor potentialet for at lave interaktive oplevelser til filmen eller tv-serien undersøges Hvis undersøgelsen er positiv, og der er et gangbart projekt, udløses en lille ekstra sum til produktion af den interaktive oplevelse Interactive Denmark og Film i Skåne er begge organisationer, der nemt kunne håndtere et sådant samarbejde. Ligeledes er AArhus Filmby med sin fond en del af Interactive Denmarks partnerskab, så det samarbejde er ikke svært at etablere. Ved at gøre det gennem en prototypefond bliver det endnu stærkere STRATEGI 3: TEKNOLOGIBASERET UDVIKLING ET INITIATIV DER KAN UNDERSTØTTE Der findes teknologiske partnere, som er interesserede i at udvikle nye måder at bruge deres teknologier på i forhold til digital indholdsproduktion. Inspirationen tages fra modellen fra Canada med samarbejdet med Mozilla. Inspiration hentes fra Finlands Tekes-satsning samt Israels teknologiske fokus på eksport, ikke af selve kulturproduktionerne men på de teknologier, der skal bruges til at lave dem. Interactive Denmark har allerede en del partnere inde, og det samme har de svenske clustre. Inspiration til strategien: Der laves en afdækning af de relevante mulige tekniske partnere, der kan tages udgangspunkt i CAT Science netværk i Danmark og de svenske teknologi clustre. Tekes initiativet samt Canada og Holland undersøges. Der laves en anbefaling til det politiske system.

11 105 RAPPORTEN ER BESTILT AF ÖRESUNDSKOMITEEN, OG FORFATTET AF ASTA WELLEJUS, DIGITAL UDVIKLER OG PRODUCENT. Rapporten beskriver, hvorfor og hvordan nye typer af digitale kulturprodukter giver en unik chance for at skabe udvikling og vækst i Øresundsregionen. Den danner et overblik over muligheder, udfordringer og potentialer. Den samler modeller, metoder og resultater fra resten af verden, der kan være med til forme en fælles strategi mellem Danmark og Sverige. Den baserer sig på konkrete produktionserfaringer og refleksioner fra en udvikler og producent med 15 års national og international erfaring indenfor udvikling og produktion af digitale kultur- og oplevelsesformater The report rightly highlights the problem of trying to find analogue answers to digital questions. The opportunities needed to grab the huge opportunities needs a shift in thinking, followed by a fresh look at the infrastructure and models of the old media silos. The report is strong in understanding that the necessary change of thinking begins at the local level and with small agile business but needs to have an international dimension in its DNA. Ultimately, the report recognises that what is fundamentally changing is the relationship between culture and consumer. Bigger nations, such as the UK, may have advantages, particularly in its US reach but the report offers sound reasons to believe that smart thinking and cooperation between media forms and states can have a major impact. Michael Gubbins Author and Journalist Asta Wellejus

Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen

Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen 1 ASTA WELLEJUS Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen DIGITALE KULTUROPLEVELSER ER I RIVENDE UDVIKLING INTERNATIONALT HVAD KAN VI GØRE FOR AT BLIVE BEDRE I ÖRESUNDSREGIONEN

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

Copenhagen Entertainment Computerspilzonen. Beretning 2009-2010

Copenhagen Entertainment Computerspilzonen. Beretning 2009-2010 Copenhagen Entertainment Computerspilzonen Beretning 2009-2010 2 Indhold 3 Indholdsfortegnelse 04-05 Hvor langt kan vi nå med dansk-produceret indhold? 06 Samling og samarbejde gør stærkere 07-13 BRANCHE

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Titelblad. Projekttitel: Iværksætteri i den danske spilbranche. Projektperiode: Februar-august 2011. Aalborg Universitet

Titelblad. Projekttitel: Iværksætteri i den danske spilbranche. Projektperiode: Februar-august 2011. Aalborg Universitet Titelblad Projekttitel: Iværksætteri i den danske spilbranche Projektperiode: Februar-august 2011 Aalborg Universitet 10. semester, Interaktive Digitale Medier Vejleder: Peter Kofoed Rapportomfang: 152.000

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006

Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006 imagine.. Creative Industries Research Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006 Sofie Birch Mathiasen, Christine Fur Poulsen & Mark Lorenzen er udarbejdet i regi af forskningscenteret

Læs mere

Næste stop: Danmark mod verden

Næste stop: Danmark mod verden 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Næste stop: Danmark mod verden Computerspil: Efter år med konkurser og dystre forudsigelser er der grøde i den danske spilbranche. Målet er en større bid af den globale milliardindustri.

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Indhold Side 2 Forord Side 3 Det store paradigmeskifte: En ny innovationspolitik i støbeskeen Side 13 Ny innovationspolitik i praksis Side 19 Det danske innovations-dna

Læs mere

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter.

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. RELEVANT FOR FØLGENDE BRANCHER: FILM DOKUMENTAR SPILUDVIKLING ANIMATION

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Strategisk analyse af den danske computerspilbranche

Strategisk analyse af den danske computerspilbranche Strategisk analyse af den danske computerspilbranche Producentforeningen Januar 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 5051 5225 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indhold

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP DEVILDEKANINER KRISTINEHARBOERIKSENAALBORGUNIVERSITET 11.SEMESTER BUSINESSDEVELOPMENT &ENTREPRENEURSHIP 2 3 Titelblad Projekttitel:DeVildeKaniner Vejleder:JeremyRose Semester:11.Semester BusinessDevelopmentandEntrepreneurship

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

KULTURELT OG SOCIALT ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION. En kvalitativ undersøgelse af udviklingstendenser og kompetencebehov

KULTURELT OG SOCIALT ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION. En kvalitativ undersøgelse af udviklingstendenser og kompetencebehov KULTURELT OG SOCIALT ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION En kvalitativ undersøgelse af udviklingstendenser og kompetencebehov September 2014 Konsulentfirmaet NyX 1 Indhold I. INDLEDNING... 5 II. DEN BEGREBSMÆSSIGE

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

Aktører Uddannelse Effektanalyse

Aktører Uddannelse Effektanalyse Socialøkonomiske virksomheder - øjebliksbillede fra landene omkring det Baltiske Hav Aktører Uddannelse Effektanalyse Projekt Social entrepreneurship development in Baltic Sea region er iværksat under

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

Kreative Nord Andersson, Lasse; Laursen, Maj Ragner; Bennike, Kathrine Bjerg; Kanstrup, Anne Marie; Nielsen, Christian

Kreative Nord Andersson, Lasse; Laursen, Maj Ragner; Bennike, Kathrine Bjerg; Kanstrup, Anne Marie; Nielsen, Christian Aalborg Universitet Kreative Nord Andersson, Lasse; Laursen, Maj Ragner; Bennike, Kathrine Bjerg; Kanstrup, Anne Marie; Nielsen, Christian Publication date: 2015 Document Version Pre-print (ofte en tidlig

Læs mere

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige.

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige. Sammenfatning Projektets hovedmål: At styrke regionens vækst og erhvervsfremme ved at give regionale SMVer et kompetenceløft til at udnytte CSR-drevet innovation som en styrkeposition og vækstmulighed.

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave Afsluttende hovedopgave Bastex ApS Indtrængning af det hollandske dametøjsmarked Simon Lionel Nielsen MFOA0913 Markedsføringsøkonomuddannelsen 1 Markedsføringsøkonomuddannelsen University College Nordjylland

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling -

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Et debatoplæg på kulturområdet af Venstres Folketingsgruppe August 2005 2 Du sidder her med Venstres kulturoplæg; Det kulturelle potentiale kreativitet,

Læs mere