Resumé af rapporten: Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af rapporten: Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen"

Transkript

1 95 ASTA WELLEJUS Resumé af rapporten: Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen DIGITALE KULTUROPLEVELSER ER I RIVENDE UDVIKLING INTERNATIONALT HVAD KAN VI GØRE FOR AT BLIVE BEDRE I ÖRESUNDSREGIONEN TIL AT SKABE DE NYE INTERAKTIVE KULTURFORMER, SÅ VI KOMMER MED I DEN DIGITALE FREMTID?

2 96 Goods and services are no longer enough. Today consumers want experiences memorable events that engage them in an inherently personal way. But with the advent of digital technology, there is a migration going on from reality to virtuality, as everyone now competes for the time, attention, and money of individual customers. And increasingly consumers want to incorporate digital technology into even their realworld experiences, whether through their own smart-t phones or through special-purpose technology suited to the specific experience. So more and more companies need to do is create experiences that fuse the real with the virtual. This makes possible new and wondrous experiences never before envisioned, engendered, nor encountered. With the advent of digital technology, we are now limited only by our imagination. And of that there is no end. B. Joseph Pine II Co-author, The Experience Economy and Infinite Possibility: Creating Customer Value on the Digital Frontier ASTA WELLEJUS OG ÖRESUNDSKOMITEEN APRIL 2014 Rapporten er omfattet af lov om ophavsret. Citater og anden kortere gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse. Layout: Sune Gamst Korrektur: Christina Wendelboe Forside design: Simon Allen, The Swarm Tak for redaktionel sparring til Annette Vedel Carlsen og Finn Laurtizen

3 97 RESUMÉ OG POINTER FRA KAPITEL 1 Det er et enormt vækstpotentiale i den digitale kulturindustri. Pt. har vi kun del i en 2 %- stigning, mens andre lande har 5-8 %-stigning (se Interactive Denmarks prognoser i appendiks for mere information) Vi har de små agile firmaer, som er nødvendige for den vækst, der findes i både Sverige og Danmark Vi er endnu ikke gode nok til at markedsmodne og hjælpe de små agile firmaer, så vi kan skabe bæredygtige successer, hverken af deres projekter og produkter eller af dem som firmaer På begge sider af Øresund er der organisationer og strukturer, der kan samarbejde for at skabe digital vækst Der er store kommende markeder indenfor digital indholdsproduktion, vi endnu ikke har set udfolde sig (teater, byrum, koncerter, turisme etc.) De digitale kompetencer kan i fremtiden være med til at hjælpe de modne industrier samt være afsæt til at løse kommende samfundsudfordringer i et stigende digitalt samfund Vi har potentialet, men vi er år bagud i forhold til udlandet og skal gøre en indsats for at indhente dem De nye digitale, interaktive oplevelser repræsenterer et paradigmeskift i, hvordan vi ser publikum Vores publikum af i dag forventer at være aktive. De er medskabende og forventer, de nye kulturoplevelser giver dem plads og rum til valg og fordybelse. Det giver et skift i forhold til den gamle måde, vi så kunstneren på, der skabte et værk, publikum så passivt oplevede. I dag er skaberen en designer, der laver et mulighedsrum, publikum selv vælger, hvordan de agerer i De digitale formater kan være både fysiske, på devices (telefoner, tablets, etc.) samt online eller en blanding af alle tre De digitale formater skal udvikles og produceres ud fra et meget stærkt fokus på brugerne, da de bygger på, at brugerne gennem deres egne valg og engagement bliver en del af oplevelsesstrukturen De adskiller sig fra film og andre kendte kulturformater ved at have helt andre kriterier for udvikling, arbejdsmetoder og teamsammensætning De kan ikke bedømmes ud fra kendte formater, men skal bedømmes ud fra interaktive principper

4 98 RESUMÉ OG OPSAMLING AF POINTER I KAPITEL 2 FORDELE OG UDFORDRINGER Hvis vi ser på Sverige og Danmark har vi følgende fordele og ulemper vi skal arbejde på for at tage del i den mulige digitale vækst indenfor interaktive kulturproduktioner og digital indholdsproduktion. FORDELE Gode uddannelser indenfor det digitale (teknologi + indholdsproduktion) Professionelle talenter og firmaer (godt vækstlag) Spil og teknologi (begge dele af fødekæden) Projektledelsesstrukturer (gode metoder, meget ensartet arbejdsproces i begge lande) Udviklingsevner (dygtige til udvikling i forhold til udland) Stærkt netværk (lille område, de fleste kender hinanden også i søsterlandet) Større volumen sammen (Sverige + Danmark = 15 mio.) UDFORDRINGER Manglende samlet strategisk indsats på det digitale kultur område Lille sprogområde lille marked for vores produkter og meget får brugere, men samme omkostninger ved produktioner som i større lande Manglende erfaring hos offentlige indkøbere og kulturstøtten giver manglende specialisering hos de digitale producenter Kulturstøtten er rettet mod de kendte formater eller gives ud fra de principper Osteklokke og manglende udlandsperspektiv Vi uddanner talent, der søger til udlandet (manglende vækstmulighed/ professionalisering) Manglende økosystem for digitale kulturproduktioner Lad os kigge på udlandet for gode erfaringer og modeller Da vi ikke er så langt fremme, som de lande vi skal sammenligne os med, skal vi have en accelereret udvikling. Lad os kigge på omverdenen og samle de indtryk, modeller og metoder, der kan give mening i vores egen region. De erfaringer har taget dem år og kostet mange ressourcer. Hvis vi er i stand til at omsætte de erfaringer og bruge dem som redskaber til at lave vores egen model, behøver vi ikke fortsætte, som vi gør, og bruge ressourcer på at gøre os de samme erfaringer som de andre. I stedet kan vi hurtigere skabe nye fantastiske ting og skabe rammer for udvikling og vækst for vores digitale kulturindustri.

5 99 RESUMÉ OG OPSAMLING AF POINTER FRA KAPITEL 3 Kriterier til levedygtige projekter Det interaktive er vores mulighed for at: Det interaktive område er for dyrt at udvikle og producere, hvis formaterne ikke følger nogle grundlæggende kriterier: Skabt ud fra brugerbehov og med stort potentiale for bruger- nes interaktion, og måder de bruger de nye medier på Kan licenseres og versioneres til udlandet Er realiserbare og skabt af professionelle interaktive teams Skabe og fastholde arbejdspladser Teknologisk og kulturel innovation Være i det internationale digitale marked og blive en del af den store kommende vækst Det kræver nogle overordnede greb for at skabe den nødvendige forandring. Kan skabe en økonomisk bæredygtig model for deres produkt og produktionsfirma Hvis vi følger de kriterier, kan vi skabe en sustainable digital industri i Danmark og Sverige. Ellers bliver det meget svært og sætter os tilbage med de års forspring, udlandet har. Projekterne og kompetencerne findes, men i de støttesystemer vi har nu, er det ofte ikke de typer af projekter med realiserbarhed og udlandspotentialet, der støttes i nævneværdig grad. De interaktive projekter, jeg ser få støtte nu, specielt i Danmark, er ofte i den helt modsatte grøft, de kan ikke overleve uden kulturstøtte. Overordnede strategier: Omstrukturere eksisterende kasser, så de kigger på både realiserbarhed, teams, og om det kan skaleres/versioneres til udlandet Strukturere nye kasser der fokuserer på holdbare, digitale ideer og produkter Skabe en ramme, hvor information og kernekompetencer nemt kan nås af firmaerne En samlet strategisk stærk indsats vi skal indhente år i forhold til udlandet En anden ting man skal tænke på med digitale projekter er, at de aldrig slutter, når de er blevet lavet færdige. Alle digitale projekter skal vedligeholdes, der skal rettes fejl, laves plugins til nye tekniske devices (når der kommer en ny iphone eller et nyt skærmformat til tablets), og til når der kommer opdateringer i software. Det betyder, at i modsætning til en film eller en bog bliver man nødt til at blive ved at vedligeholde selv projekter, der ligger på nettet. Så hvis der ikke kommer brugere, der gider bruge det, eller der ikke er en eller anden forretningsmodel, vil projekter ende med at være en livløs ting på nettet, som ingen besøger, fordi det ikke kan ses ordentligt på computerskærmen eller telefonen.

6 100 RESUMÉ OG OPSAMLING AF POINTER FRA KAPITEL 4 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER FOR VÆKST OG UDVIKLING Hvis vi satser strategisk på at skabe bæredygtige digitale indholdsproducenter, kan vi få: En bæredygtig digital indholdsbranche, der kan vokse Skabe kulturel og teknologisk innovation Skabe blivende arbejdspladser Skabe nye usete muligheder for at engagere os med vores kulturarv på Skabe helt nye måder at engagere publikum i kulturoplevelser på (til koncerten, i teatret, byrummet, etc.) Det digitale er i stadig stigende vækst. Prognoserne er, at vi kan få en stigning i samfundet på beskæftigelse på 5-8 %, hvoraf vi pt. kun har en stigning på 2 % i Danmark Samtidig kan vi være med til at skabe en udvikling, der vil åbne for nye måder at tænke læringskultur og måder at aktivere vores kulturelle arv, som kan ende med at vende udviklingen indenfor kulturforbruget og give os endnu usete måder at bruge, lære af og forbinde os selv til vores fælles kulturelle arv Vi kan starte en udvikling, der på kort sigt vil gøre, at vi får de uddannede ud i firmaer og organisationer, der er i stand til at ansætte dem og oplære dem og på lang sigt er med til at skabe muligheden for, at modne industrier og samfundsmæssige udfordringer kan løses ved hjælp af kompetencerne indenfor digital indholdsproduktion Overordnede forudsætninger: Omstrukturere eksisterende kasser så de kigger på både realiserbarhed, teams og om det kan skaleres/versioneres til udlandet Strukturere nye kasser der fokuserer på holdbare digitale ideer og produkter Skabe en ramme hvor information og kernekompetencer nemt kan nås af digitale indholdsproducenter En samlet strategisk stærk indsats vi skal indhente år i forhold til udlandet Den bedste strategi er, at man ser det digitales potentiale som en tværgående satsning og laver helt nye måder at støtte på. Måske kræver det netop, at vi tænker kultur- og erhvervsstøtte sammen, for at vi kan udløse vores digitale potentiale. Og måske kræver det også, at vi går sammen for at skabe et større samarbejde for at få de fornødne kræfter: Det kunne være at støtte det eksisterende vækstlag, så det blev stort og kunne overleve og selv være med til at uddanne og udvikle nye talenter, som vi kender det fra andre brancher (trickle-down-effekt). Gerne med en mulighed for at skabe skattelettelser, som kan tiltrække større virksomheder og sikre trickle-down-effekten på en større skala At give støtte og hjælp til de offentlige drivere til at finde og vurdere projekter At samle vores kræfter på tværs af kunst, turisme, spil og interaktive oplevelser, så vi har kompetence nok til at finde og hjælpe de projekter og teams, der kan bringe os fremad Uanset hvad, har vi pt. et hul i vores økosystem der gør, at de små firmaer ikke kan tage springet til specialisering på grund af manglende drivere, f.eks. fokuserede og effektive offentlige indkøb og støtteordninger. At skabe det manglende trin på stigen er ikke noget, der sker af sig selv Mit overordnede forslag er, at samle støttemulighederne i en prototypefond, der ved at samle vores kræfter og kompetencer kan vurdere, støtte og hjælpe med udvikling af kulturprodukter, forretningsudvikling og internationalisering. Den kan bygge på et samarbejde over Øresund, så Danmark og Sverige kan udnytte det faktum, at vi kulturelt og socialt er ret tæt på hinanden og ved at samarbejde stærkere og skabe flere co-produktioner kunne vi få en volumen, der gjorde os konkurrencedygtige Fonden kan lukke det vigtigste hul vi pt. har i vores økosystem, som er at tage de dygtige små agile firmaer og hjælpe dem op i niveau, ved at støtte deres projekter med prototype finansiering, så de kan begynde at blive specialiserede og kan begynde at kigge mod udlandet. Fonden skal på længere sigt arbejde for at lukke det næste store hul i vores økosystem, at hjælpe med at skaffe kontakt til investorer, så der kan findes produktionskapital til spil og interaktive kulturprodukter

7 101 RESUMÉ OG OPSAMLING AF POINTER FRA KAPITEL 5 Da kapitel 5 opsamler rapporten og giver et bud på mulige strategier, beskriver jeg kun ganske kort her pointerne i resumeet, for flere detaljer om hvert forslag, hvad de indeholder samt hvad man kan gøre for at starte på processen se kapitel 5. VORES MULIGHEDER SOM REGION I DEN DIGITALE (R)EVOLUTION Den digitale kulturindustri er i eksplosiv udvikling. Alle tal og prognoser peger på, at mængden af interaktive digitale produkter vil fortsætte med at vokse både indenfor kulturområdet og i resten af samfundet. Hvis vi lige opsummerer prognosen med udgangspunkt i Danmark, kan vi ved at satse på det digitale kulturområde have mulighed for at tage del i den generelle udvikling, der sker i resten af verden. Det vil sige en vækst på 5-8 % i stedet for de nuværende 2 %. Hvis vi også er i stand til at skabe rammerne for, at vores firmaer og projekter kan få støtte og adgang til viden, der kan gøre dem mere specialiserede og hjælpe henimod deres internationalisering, kan vi ende med at eksportere digitale kulturformater, som vi kan se, at England er ved at gøre sig klar til, og som Israel gør på den teknologiske side (for mere detaljeret redegørelse for tal og prognoser se Interactive Denmarks redegørelse i appendiks). Det er en unik mulighed for os. Vi har potentialet, de små agile virksomheder med erfaring indenfor digitale indholdsproduktioner både i Sverige og i Danmark Vi er begge nationer med en stærk tradition for at fortælle historier. Vi mangler bare at satse og tage springet ind i den nye tidsalder.

8 102 HVAD KAN EN DIGITAL KULTURSATSNING GIVE AF RESULTATER: Vækst nu med de eksisterende firmaer og kompetencer Skabe blivende arbejdspladser, kulturel og teknologisk innovation Sørge for det uddannede talent bliver i vores region og ikke tager til udlandet for at kunne vækste og få jobs Vækst på længere sigt ved at der er job til de nyuddannede fra vores digitale uddannelser indenfor de erfarne firmaer Skabe kompetencer der på længere sigt kan gøre en forskel for de modne industrier og hjælpe med at løse de kommende samfundsudfordringer indenfor borgerinddragelse og demokratiske processer Vi har potentialet de små agile firmaer, vi har uddannelserne Vi har vækstlaget lige nu - som er klar til at gå ind i vores satsning Vi har kompetencerne og niveauet indenfor den digitale sektor, som kan komme med i den internationale liga, hvis de bliver støttet og rådgivet effektivt OPGAVER VI SKAL LØSE FOR AT BLIVE EN DEL AF DEN INTERNATIONALE, DIGITALE VÆKST: Med udgangspunkt i erfaringerne fra udlandet strukturere et økosystem Støtte det nye digitale kulturfelt på dets egne præmisser Tænke erhvervs- og kulturstøtte sammen, digitale firmaer kan ikke overleve på normale kulturstøttepræmisser (vi skal undgå at skabe midlertidige arbejdspladser med støtten) Have relevante kompetencer til at vurdere udbud, støtte, etc. Skabe rammer for at støtte digitale indholdsfirmaer, der er specialiserede og som laver projekter, der er realiserbare, økonomisk bæredygtige, ønsket og brugt af brugerne samt lavet af kompetente teams Give adgang til viden, samle kompetencerne, så de rådgiver, udvikler og støtter de digitale indholdsproducenter Finde en måde at samarbejde på, så vi kan få en større volumen sammen! Vi kan tage del i den vækst, der vil ske i resten af verden fra de 2 % til 5-8 %

9 103 Michael Gubbins, journalist og forfatter, der skriver rapporter og rådgiver omkring det digitale felt i forhold til kulturområdet, har jeg bedt kigge rapporten, mine konklusioner og anbefalinger igennem. Hans kommentarer: The report rightly highlights the problem of trying to find analogue answers to digital questions. The opportunities needed to grab the huge opportunities needs a shift in thinking, followed by a fresh look at the infrastructure and models of the old media silos. The report is strong in understanding that the necessary change of thinking begins at the local level and with small agile business but needs to have an international dimension in its DNA. Ultimately, the report recognises that what is fundamentally changing is the relationship between culture and consumer. Bigger nations, such as the UK, may have advantages, particularly in its US reach but the report offers sound reasons to believe that smart thinking and cooperation between media forms and states can have a major impact. Michael Gubbins, author and journalist Med rapporten har jeg kunnet give et overordnet indblik i, hvad vi kan opnå, vores potentialer, muligheder og udfordringer. At skabe den store fælles plan for, hvordan vi helt nøjagtigt kommer derhen, kræver et større afdæknings- og udviklingsarbejde. De personer og organisationer, der skal i spil findes på begge sider af sundet, så næste skridt er at nedsætte en gruppe af mennesker, der sammen kan diskutere, gennemtænke og beskrive vejen mod vores deltagelse i den digitale, internationale udvikling. Jeg vil nedenfor pege på nogle konkrete muligheder og strategier, man kunne anvende for at starte den udvikling. STRATEGIER, DER KUNNE GIVE OS EN EFFEKTIV START PÅ AT KOMME IND I KAMPEN OM DET INTERAKTIVE, DIGITALE KULTURMARKED Vi skal tænke sammen for at få volumen I Danmark er vi 5,6 millioner. I Sverige er vi 9,5. Hvis vi tager Norge med er det yderligere 5 mio. Så sammen begynder vi at kunne tænke større. England er 50 millioner. Hvis vi starter med Øresund og de regionale tiltag i Danmark og Sverige, og kombinerer vores kunnen og fokus, kan vi komme langt. Luk hullet i økosystemet der skal satses for at få en effekt Vi skal lave et økosystem, der støtter de små og mellemstore firmaer der producerer og udvikler digitalt. Dette sker ikke af sig selv. Som vi kan se af resultaterne fra de andre lande, kræver der fokus og investering fra den offentlige side. Hvis vi ikke laver en fokuseret indsats er vores lille sprogområde og vores manglende drivere en så stor fjende, at vi ikke kommer til at deltage i den potentielle digitale vækst. Så der skal skabes en ny type af finansiering, eller der skal omlægges nuværende støttemuligheder, hvis vi skal tage del i den potentielle vækst. Byg på initiativer, der allerede er bygget op og skab noget større med dem sammen Ved at skabe et tættere samarbejde mellem Danmark og Sverige, kan de satsninger og initiativer, der allerede er i gang i begge lande blive meget stærke. Herunder er det vigtigt at tænke de regionale initiativer med. Tag regionale initiativer med for at skabe et solidt økosystem Både i Sverige og Danmark er der skabt stærke regionale grupperinger omkring det digitale og det interaktive. For at sikre at vi laver et solidt fundament, er det vigtigt at tage alle de regionale initiativer i betragtning. Ofte er de regionale initiativer meget tættere på det reelle produktionsmiljø. STRATEGI 1: SAMLE STYRKERNE OG LAVE EN PROTOTYPE- STØTTEORDNING Vi samler vores ekspertise og vores finansiering i en ordning, der støtter gode interaktive projekter. Fondens hovedaktiviteter og formål: Fonden hjælper projekter og firmaer med at udvikle kunstneriske og/eller forretningsmæssige holdbare prototyper, som testes og verificeres i reelle brugermiljøer (prototyper er en lille udgave af et projekt, der viser de væsentligste funktioner og interaktioner oplevelsen har de kan også kaldes demonstratorer.) Hvis prototyperne viser, at teamet kan realisere deres ide, og ideen virker som en god kunst- eller kommerciel oplevelse kan projektet indstilles videre enten til større finansiering i selve prototypefonden, eller den kan blive kanaliseret videre til relevante partnere/fonde Skaber det manglende led i vores økosystem, så de små og mellemstore virksomheder indenfor digital indholdsproduktion kan blive specialiserede og på sigt gå internationalt Ved en mere ambitiøs internationaliseringsplan skal der være adgang enten til investorer eller statslig finansiering til produktionsstøtte (f.eks. i samarbejde med Interactive Denmark og deres organisation, hvor CAT Science er en del af konstruktionen eller de svenske inkubatorer, etc.) Det kulturaktørerne pt. støtter kan blive en del af fonden og indgå med den interaktive støtte, som gives ud i et samarbejde mellem deres uddelere og fondens interaktive ekspertise. Eller fonden kan hjælpe med ekspertise til at vurdere projekter Fonden kan ved samarbejde indgå i større international satsninger såsom at skabe samarbejder for at gå efter udviklingsmidler på forskellige niveauer i systemer som: EU,

10 104 Norden, nationalt samt regionalt. Dette er en essentiel del for at skabe grobund for større initiativer med holdbarhed for såvel innovation, forskning samt en forstærket infrastruktur for den markedssektor Fonden kan i samarbejde med Nordic Game eller andre initiativer lave en internationale branchebegivenhed, som den amerikanske South by Southwest, hvor branchen møder købere, og hvor der kan skabes opmærksomhed og marked for projekterne i det svensk/danske samarbejde. Der har i Danmark længe været tale om at lave en sådan branchebegivenhed for at styrke miljøet og opmærksomheden Fonden kan, hvis det ønskes, rådgive offentlige udbud, så de får hjælp til at vælge de bedste digitale leverandører STRATEGI 2: FILMFONDE OG INTERAKTIV STØTTE TIL IP MAKSIMERING I Danmark og Sverige har vi en del filmfonde. For at give motivation til at udforske om de historier, vi støtter og producerer, kunne have glæde og gavn af interaktive formater såsom spil som markedsføring, eller udstillinger der bygger på samme tema. Det kunne være en måde at afprøve den amerikanske model men på en lille europæisk skala. Fokus er at se, om den originale IP (intellectuel property, den historie vi skaber), vi støtter, kunne bruges til mere. Her tænkes der specielt i formater til lancering, spil til uddannelsessektoren, udstillingsoplevelser, etc. Mulige fonde: Filmby AArhus, Den Københavnske Fond, Ystad, Film i Skåne, etc. MULIGE EFFEKTER VED EN FÆLLES PROTOTYPEFOND: Vi kan få mulighed for at gå fra de 2 % vækst til 5-8 % som resten af Europa Vi kan skabe vækst i de innovative digitale små agile selskaber, som både Interaktive Denmark, jeg og andre spillere i industrien peger på, som vores hovedressourcer for at komme med i den vækst. Den type firmaer er vi stærke på i både Danmark og Sverige Vi kan skabe arbejdsplader i både Danmark og Sverige Hvis vi kombinerer støtten og laver en fælles indsats fra teknologi, kultur og cultural heritage kan vi sammen samle ekspertiserne og kræfterne til at lave vores eget effektive økosystem Vi kan på sigt skabe kultureksport indenfor de digitale kulturprodukter i stedet for, at vi ender med at importere vores digitale kulturprodukter Vi kan gå efter de større beløb fra EU, her er Horizon det vigtigste mål Hovedpointer i strategien: Når der gives støtte, forpligter man sig til at være med i et kort udviklingsforløb, hvor potentialet for at lave interaktive oplevelser til filmen eller tv-serien undersøges Hvis undersøgelsen er positiv, og der er et gangbart projekt, udløses en lille ekstra sum til produktion af den interaktive oplevelse Interactive Denmark og Film i Skåne er begge organisationer, der nemt kunne håndtere et sådant samarbejde. Ligeledes er AArhus Filmby med sin fond en del af Interactive Denmarks partnerskab, så det samarbejde er ikke svært at etablere. Ved at gøre det gennem en prototypefond bliver det endnu stærkere STRATEGI 3: TEKNOLOGIBASERET UDVIKLING ET INITIATIV DER KAN UNDERSTØTTE Der findes teknologiske partnere, som er interesserede i at udvikle nye måder at bruge deres teknologier på i forhold til digital indholdsproduktion. Inspirationen tages fra modellen fra Canada med samarbejdet med Mozilla. Inspiration hentes fra Finlands Tekes-satsning samt Israels teknologiske fokus på eksport, ikke af selve kulturproduktionerne men på de teknologier, der skal bruges til at lave dem. Interactive Denmark har allerede en del partnere inde, og det samme har de svenske clustre. Inspiration til strategien: Der laves en afdækning af de relevante mulige tekniske partnere, der kan tages udgangspunkt i CAT Science netværk i Danmark og de svenske teknologi clustre. Tekes initiativet samt Canada og Holland undersøges. Der laves en anbefaling til det politiske system.

11 105 RAPPORTEN ER BESTILT AF ÖRESUNDSKOMITEEN, OG FORFATTET AF ASTA WELLEJUS, DIGITAL UDVIKLER OG PRODUCENT. Rapporten beskriver, hvorfor og hvordan nye typer af digitale kulturprodukter giver en unik chance for at skabe udvikling og vækst i Øresundsregionen. Den danner et overblik over muligheder, udfordringer og potentialer. Den samler modeller, metoder og resultater fra resten af verden, der kan være med til forme en fælles strategi mellem Danmark og Sverige. Den baserer sig på konkrete produktionserfaringer og refleksioner fra en udvikler og producent med 15 års national og international erfaring indenfor udvikling og produktion af digitale kultur- og oplevelsesformater The report rightly highlights the problem of trying to find analogue answers to digital questions. The opportunities needed to grab the huge opportunities needs a shift in thinking, followed by a fresh look at the infrastructure and models of the old media silos. The report is strong in understanding that the necessary change of thinking begins at the local level and with small agile business but needs to have an international dimension in its DNA. Ultimately, the report recognises that what is fundamentally changing is the relationship between culture and consumer. Bigger nations, such as the UK, may have advantages, particularly in its US reach but the report offers sound reasons to believe that smart thinking and cooperation between media forms and states can have a major impact. Michael Gubbins Author and Journalist Asta Wellejus

Resumé af rapporten: Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen

Resumé af rapporten: Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen 96 Asta Wellejus Resumé af rapporten: Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen Digitale kulturoplevelser er i rivende udvikling internationalt Hvad kan vi gøre for at blive

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Hvad er de kreative erhverv?

Hvad er de kreative erhverv? Hvad er de kreative erhverv? 11 kreative brancher: Arkitektur Bøger og presse Design Film og video Indholdsproduktion og computere Musik Kunst og kunsthåndværk Mode og beklædning Møbler og interiør Radio

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet - Organisation, administration, forretningsmodel og finansiering København d. 28. juni 2011 Oplægget er skrevet af filmfondsarbejdsgruppen som består

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

Den kreative by - kun for den kreative klasse?

Den kreative by - kun for den kreative klasse? Den kreative by - kun for den kreative klasse? Dorte Skot-Hansen Odense d. 15. november 2006 Kreative byer? Creativity is what drives every dynamic, modern economy. The communities that attract and keep

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, DB. Kulturens Potentialer. RUC d. 13. september 2007

Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, DB. Kulturens Potentialer. RUC d. 13. september 2007 Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, DB Kulturens Potentialer RUC d. 13. september 2007 Det er ikke teaterets formål at bekræfte publikum i det, de ved eller synes i forvejen. Det er

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Laboratorier er redskaber til systematisk problemløsning. Laboratorier: En definition 1. The active involvement of users

Læs mere

Danmark har for få vækstvirksomheder

Danmark har for få vækstvirksomheder D Indsigt Nummer 2 22. januar 28 Danmark har for få vækstvirksomheder Af Udviklingsdirektør Anders Hoffmann, FORA, ah@ebst.dk, Økonom Ditte Rude Petersen, FORA, dpe@ebst.dk, og Chef for MMV & Entrepreneurship

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 Danmarks ambassade, Stockholm Side 2 af 6 Fødevarebranchen er Sveriges fjerdestørste industri

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι

Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι 16.11..2010 Tirsdag 16. november 2010 Konceptudvikling & Beslutninger Session Introduktion Kl. 09.00 Velkommen ved Katalyst Kl.

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN ved Forskningsdirektør Per Falholt Novozymes A/S Novozymes har produkter indenfor en række forskellige industrier Food and Beverages Biofuels and biomass conversion Household

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden vedbørne-ogkulturdirektør Flemming Olsen, Herlev Kommune Danmarksturné Kultursamarbejde. Helsingør den 9. september 2009. Dialogmøde mellem kulturminister Carina

Læs mere

2. udgave 2013. 1. udgave af innovationsstrategien blev udgivet 2007 Borgerservice og Biblioteker, Møllegade 1, Aarhus C

2. udgave 2013. 1. udgave af innovationsstrategien blev udgivet 2007 Borgerservice og Biblioteker, Møllegade 1, Aarhus C It has to be an experimental culture. There has to be an enthusiasm for new ideas. You have to have a culture that s willing to explore new ideas, test them and then get rid of them if they re not good

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt AARHUS 2017 BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt o Hvad er en kulturhovedstad - Aarhus 2017? o Hvordan sammensættes programmet? o Konkrete projekter HVAD ER EN

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Henriette Kahré Freris Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 16. september 2013 Danmark s udfordring Pct 16 14 12 10 8 6

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere