Resumé af rapporten: Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af rapporten: Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen"

Transkript

1 95 ASTA WELLEJUS Resumé af rapporten: Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen DIGITALE KULTUROPLEVELSER ER I RIVENDE UDVIKLING INTERNATIONALT HVAD KAN VI GØRE FOR AT BLIVE BEDRE I ÖRESUNDSREGIONEN TIL AT SKABE DE NYE INTERAKTIVE KULTURFORMER, SÅ VI KOMMER MED I DEN DIGITALE FREMTID?

2 96 Goods and services are no longer enough. Today consumers want experiences memorable events that engage them in an inherently personal way. But with the advent of digital technology, there is a migration going on from reality to virtuality, as everyone now competes for the time, attention, and money of individual customers. And increasingly consumers want to incorporate digital technology into even their realworld experiences, whether through their own smart-t phones or through special-purpose technology suited to the specific experience. So more and more companies need to do is create experiences that fuse the real with the virtual. This makes possible new and wondrous experiences never before envisioned, engendered, nor encountered. With the advent of digital technology, we are now limited only by our imagination. And of that there is no end. B. Joseph Pine II Co-author, The Experience Economy and Infinite Possibility: Creating Customer Value on the Digital Frontier ASTA WELLEJUS OG ÖRESUNDSKOMITEEN APRIL 2014 Rapporten er omfattet af lov om ophavsret. Citater og anden kortere gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse. Layout: Sune Gamst Korrektur: Christina Wendelboe Forside design: Simon Allen, The Swarm Tak for redaktionel sparring til Annette Vedel Carlsen og Finn Laurtizen

3 97 RESUMÉ OG POINTER FRA KAPITEL 1 Det er et enormt vækstpotentiale i den digitale kulturindustri. Pt. har vi kun del i en 2 %- stigning, mens andre lande har 5-8 %-stigning (se Interactive Denmarks prognoser i appendiks for mere information) Vi har de små agile firmaer, som er nødvendige for den vækst, der findes i både Sverige og Danmark Vi er endnu ikke gode nok til at markedsmodne og hjælpe de små agile firmaer, så vi kan skabe bæredygtige successer, hverken af deres projekter og produkter eller af dem som firmaer På begge sider af Øresund er der organisationer og strukturer, der kan samarbejde for at skabe digital vækst Der er store kommende markeder indenfor digital indholdsproduktion, vi endnu ikke har set udfolde sig (teater, byrum, koncerter, turisme etc.) De digitale kompetencer kan i fremtiden være med til at hjælpe de modne industrier samt være afsæt til at løse kommende samfundsudfordringer i et stigende digitalt samfund Vi har potentialet, men vi er år bagud i forhold til udlandet og skal gøre en indsats for at indhente dem De nye digitale, interaktive oplevelser repræsenterer et paradigmeskift i, hvordan vi ser publikum Vores publikum af i dag forventer at være aktive. De er medskabende og forventer, de nye kulturoplevelser giver dem plads og rum til valg og fordybelse. Det giver et skift i forhold til den gamle måde, vi så kunstneren på, der skabte et værk, publikum så passivt oplevede. I dag er skaberen en designer, der laver et mulighedsrum, publikum selv vælger, hvordan de agerer i De digitale formater kan være både fysiske, på devices (telefoner, tablets, etc.) samt online eller en blanding af alle tre De digitale formater skal udvikles og produceres ud fra et meget stærkt fokus på brugerne, da de bygger på, at brugerne gennem deres egne valg og engagement bliver en del af oplevelsesstrukturen De adskiller sig fra film og andre kendte kulturformater ved at have helt andre kriterier for udvikling, arbejdsmetoder og teamsammensætning De kan ikke bedømmes ud fra kendte formater, men skal bedømmes ud fra interaktive principper

4 98 RESUMÉ OG OPSAMLING AF POINTER I KAPITEL 2 FORDELE OG UDFORDRINGER Hvis vi ser på Sverige og Danmark har vi følgende fordele og ulemper vi skal arbejde på for at tage del i den mulige digitale vækst indenfor interaktive kulturproduktioner og digital indholdsproduktion. FORDELE Gode uddannelser indenfor det digitale (teknologi + indholdsproduktion) Professionelle talenter og firmaer (godt vækstlag) Spil og teknologi (begge dele af fødekæden) Projektledelsesstrukturer (gode metoder, meget ensartet arbejdsproces i begge lande) Udviklingsevner (dygtige til udvikling i forhold til udland) Stærkt netværk (lille område, de fleste kender hinanden også i søsterlandet) Større volumen sammen (Sverige + Danmark = 15 mio.) UDFORDRINGER Manglende samlet strategisk indsats på det digitale kultur område Lille sprogområde lille marked for vores produkter og meget får brugere, men samme omkostninger ved produktioner som i større lande Manglende erfaring hos offentlige indkøbere og kulturstøtten giver manglende specialisering hos de digitale producenter Kulturstøtten er rettet mod de kendte formater eller gives ud fra de principper Osteklokke og manglende udlandsperspektiv Vi uddanner talent, der søger til udlandet (manglende vækstmulighed/ professionalisering) Manglende økosystem for digitale kulturproduktioner Lad os kigge på udlandet for gode erfaringer og modeller Da vi ikke er så langt fremme, som de lande vi skal sammenligne os med, skal vi have en accelereret udvikling. Lad os kigge på omverdenen og samle de indtryk, modeller og metoder, der kan give mening i vores egen region. De erfaringer har taget dem år og kostet mange ressourcer. Hvis vi er i stand til at omsætte de erfaringer og bruge dem som redskaber til at lave vores egen model, behøver vi ikke fortsætte, som vi gør, og bruge ressourcer på at gøre os de samme erfaringer som de andre. I stedet kan vi hurtigere skabe nye fantastiske ting og skabe rammer for udvikling og vækst for vores digitale kulturindustri.

5 99 RESUMÉ OG OPSAMLING AF POINTER FRA KAPITEL 3 Kriterier til levedygtige projekter Det interaktive er vores mulighed for at: Det interaktive område er for dyrt at udvikle og producere, hvis formaterne ikke følger nogle grundlæggende kriterier: Skabt ud fra brugerbehov og med stort potentiale for bruger- nes interaktion, og måder de bruger de nye medier på Kan licenseres og versioneres til udlandet Er realiserbare og skabt af professionelle interaktive teams Skabe og fastholde arbejdspladser Teknologisk og kulturel innovation Være i det internationale digitale marked og blive en del af den store kommende vækst Det kræver nogle overordnede greb for at skabe den nødvendige forandring. Kan skabe en økonomisk bæredygtig model for deres produkt og produktionsfirma Hvis vi følger de kriterier, kan vi skabe en sustainable digital industri i Danmark og Sverige. Ellers bliver det meget svært og sætter os tilbage med de års forspring, udlandet har. Projekterne og kompetencerne findes, men i de støttesystemer vi har nu, er det ofte ikke de typer af projekter med realiserbarhed og udlandspotentialet, der støttes i nævneværdig grad. De interaktive projekter, jeg ser få støtte nu, specielt i Danmark, er ofte i den helt modsatte grøft, de kan ikke overleve uden kulturstøtte. Overordnede strategier: Omstrukturere eksisterende kasser, så de kigger på både realiserbarhed, teams, og om det kan skaleres/versioneres til udlandet Strukturere nye kasser der fokuserer på holdbare, digitale ideer og produkter Skabe en ramme, hvor information og kernekompetencer nemt kan nås af firmaerne En samlet strategisk stærk indsats vi skal indhente år i forhold til udlandet En anden ting man skal tænke på med digitale projekter er, at de aldrig slutter, når de er blevet lavet færdige. Alle digitale projekter skal vedligeholdes, der skal rettes fejl, laves plugins til nye tekniske devices (når der kommer en ny iphone eller et nyt skærmformat til tablets), og til når der kommer opdateringer i software. Det betyder, at i modsætning til en film eller en bog bliver man nødt til at blive ved at vedligeholde selv projekter, der ligger på nettet. Så hvis der ikke kommer brugere, der gider bruge det, eller der ikke er en eller anden forretningsmodel, vil projekter ende med at være en livløs ting på nettet, som ingen besøger, fordi det ikke kan ses ordentligt på computerskærmen eller telefonen.

6 100 RESUMÉ OG OPSAMLING AF POINTER FRA KAPITEL 4 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER FOR VÆKST OG UDVIKLING Hvis vi satser strategisk på at skabe bæredygtige digitale indholdsproducenter, kan vi få: En bæredygtig digital indholdsbranche, der kan vokse Skabe kulturel og teknologisk innovation Skabe blivende arbejdspladser Skabe nye usete muligheder for at engagere os med vores kulturarv på Skabe helt nye måder at engagere publikum i kulturoplevelser på (til koncerten, i teatret, byrummet, etc.) Det digitale er i stadig stigende vækst. Prognoserne er, at vi kan få en stigning i samfundet på beskæftigelse på 5-8 %, hvoraf vi pt. kun har en stigning på 2 % i Danmark Samtidig kan vi være med til at skabe en udvikling, der vil åbne for nye måder at tænke læringskultur og måder at aktivere vores kulturelle arv, som kan ende med at vende udviklingen indenfor kulturforbruget og give os endnu usete måder at bruge, lære af og forbinde os selv til vores fælles kulturelle arv Vi kan starte en udvikling, der på kort sigt vil gøre, at vi får de uddannede ud i firmaer og organisationer, der er i stand til at ansætte dem og oplære dem og på lang sigt er med til at skabe muligheden for, at modne industrier og samfundsmæssige udfordringer kan løses ved hjælp af kompetencerne indenfor digital indholdsproduktion Overordnede forudsætninger: Omstrukturere eksisterende kasser så de kigger på både realiserbarhed, teams og om det kan skaleres/versioneres til udlandet Strukturere nye kasser der fokuserer på holdbare digitale ideer og produkter Skabe en ramme hvor information og kernekompetencer nemt kan nås af digitale indholdsproducenter En samlet strategisk stærk indsats vi skal indhente år i forhold til udlandet Den bedste strategi er, at man ser det digitales potentiale som en tværgående satsning og laver helt nye måder at støtte på. Måske kræver det netop, at vi tænker kultur- og erhvervsstøtte sammen, for at vi kan udløse vores digitale potentiale. Og måske kræver det også, at vi går sammen for at skabe et større samarbejde for at få de fornødne kræfter: Det kunne være at støtte det eksisterende vækstlag, så det blev stort og kunne overleve og selv være med til at uddanne og udvikle nye talenter, som vi kender det fra andre brancher (trickle-down-effekt). Gerne med en mulighed for at skabe skattelettelser, som kan tiltrække større virksomheder og sikre trickle-down-effekten på en større skala At give støtte og hjælp til de offentlige drivere til at finde og vurdere projekter At samle vores kræfter på tværs af kunst, turisme, spil og interaktive oplevelser, så vi har kompetence nok til at finde og hjælpe de projekter og teams, der kan bringe os fremad Uanset hvad, har vi pt. et hul i vores økosystem der gør, at de små firmaer ikke kan tage springet til specialisering på grund af manglende drivere, f.eks. fokuserede og effektive offentlige indkøb og støtteordninger. At skabe det manglende trin på stigen er ikke noget, der sker af sig selv Mit overordnede forslag er, at samle støttemulighederne i en prototypefond, der ved at samle vores kræfter og kompetencer kan vurdere, støtte og hjælpe med udvikling af kulturprodukter, forretningsudvikling og internationalisering. Den kan bygge på et samarbejde over Øresund, så Danmark og Sverige kan udnytte det faktum, at vi kulturelt og socialt er ret tæt på hinanden og ved at samarbejde stærkere og skabe flere co-produktioner kunne vi få en volumen, der gjorde os konkurrencedygtige Fonden kan lukke det vigtigste hul vi pt. har i vores økosystem, som er at tage de dygtige små agile firmaer og hjælpe dem op i niveau, ved at støtte deres projekter med prototype finansiering, så de kan begynde at blive specialiserede og kan begynde at kigge mod udlandet. Fonden skal på længere sigt arbejde for at lukke det næste store hul i vores økosystem, at hjælpe med at skaffe kontakt til investorer, så der kan findes produktionskapital til spil og interaktive kulturprodukter

7 101 RESUMÉ OG OPSAMLING AF POINTER FRA KAPITEL 5 Da kapitel 5 opsamler rapporten og giver et bud på mulige strategier, beskriver jeg kun ganske kort her pointerne i resumeet, for flere detaljer om hvert forslag, hvad de indeholder samt hvad man kan gøre for at starte på processen se kapitel 5. VORES MULIGHEDER SOM REGION I DEN DIGITALE (R)EVOLUTION Den digitale kulturindustri er i eksplosiv udvikling. Alle tal og prognoser peger på, at mængden af interaktive digitale produkter vil fortsætte med at vokse både indenfor kulturområdet og i resten af samfundet. Hvis vi lige opsummerer prognosen med udgangspunkt i Danmark, kan vi ved at satse på det digitale kulturområde have mulighed for at tage del i den generelle udvikling, der sker i resten af verden. Det vil sige en vækst på 5-8 % i stedet for de nuværende 2 %. Hvis vi også er i stand til at skabe rammerne for, at vores firmaer og projekter kan få støtte og adgang til viden, der kan gøre dem mere specialiserede og hjælpe henimod deres internationalisering, kan vi ende med at eksportere digitale kulturformater, som vi kan se, at England er ved at gøre sig klar til, og som Israel gør på den teknologiske side (for mere detaljeret redegørelse for tal og prognoser se Interactive Denmarks redegørelse i appendiks). Det er en unik mulighed for os. Vi har potentialet, de små agile virksomheder med erfaring indenfor digitale indholdsproduktioner både i Sverige og i Danmark Vi er begge nationer med en stærk tradition for at fortælle historier. Vi mangler bare at satse og tage springet ind i den nye tidsalder.

8 102 HVAD KAN EN DIGITAL KULTURSATSNING GIVE AF RESULTATER: Vækst nu med de eksisterende firmaer og kompetencer Skabe blivende arbejdspladser, kulturel og teknologisk innovation Sørge for det uddannede talent bliver i vores region og ikke tager til udlandet for at kunne vækste og få jobs Vækst på længere sigt ved at der er job til de nyuddannede fra vores digitale uddannelser indenfor de erfarne firmaer Skabe kompetencer der på længere sigt kan gøre en forskel for de modne industrier og hjælpe med at løse de kommende samfundsudfordringer indenfor borgerinddragelse og demokratiske processer Vi har potentialet de små agile firmaer, vi har uddannelserne Vi har vækstlaget lige nu - som er klar til at gå ind i vores satsning Vi har kompetencerne og niveauet indenfor den digitale sektor, som kan komme med i den internationale liga, hvis de bliver støttet og rådgivet effektivt OPGAVER VI SKAL LØSE FOR AT BLIVE EN DEL AF DEN INTERNATIONALE, DIGITALE VÆKST: Med udgangspunkt i erfaringerne fra udlandet strukturere et økosystem Støtte det nye digitale kulturfelt på dets egne præmisser Tænke erhvervs- og kulturstøtte sammen, digitale firmaer kan ikke overleve på normale kulturstøttepræmisser (vi skal undgå at skabe midlertidige arbejdspladser med støtten) Have relevante kompetencer til at vurdere udbud, støtte, etc. Skabe rammer for at støtte digitale indholdsfirmaer, der er specialiserede og som laver projekter, der er realiserbare, økonomisk bæredygtige, ønsket og brugt af brugerne samt lavet af kompetente teams Give adgang til viden, samle kompetencerne, så de rådgiver, udvikler og støtter de digitale indholdsproducenter Finde en måde at samarbejde på, så vi kan få en større volumen sammen! Vi kan tage del i den vækst, der vil ske i resten af verden fra de 2 % til 5-8 %

9 103 Michael Gubbins, journalist og forfatter, der skriver rapporter og rådgiver omkring det digitale felt i forhold til kulturområdet, har jeg bedt kigge rapporten, mine konklusioner og anbefalinger igennem. Hans kommentarer: The report rightly highlights the problem of trying to find analogue answers to digital questions. The opportunities needed to grab the huge opportunities needs a shift in thinking, followed by a fresh look at the infrastructure and models of the old media silos. The report is strong in understanding that the necessary change of thinking begins at the local level and with small agile business but needs to have an international dimension in its DNA. Ultimately, the report recognises that what is fundamentally changing is the relationship between culture and consumer. Bigger nations, such as the UK, may have advantages, particularly in its US reach but the report offers sound reasons to believe that smart thinking and cooperation between media forms and states can have a major impact. Michael Gubbins, author and journalist Med rapporten har jeg kunnet give et overordnet indblik i, hvad vi kan opnå, vores potentialer, muligheder og udfordringer. At skabe den store fælles plan for, hvordan vi helt nøjagtigt kommer derhen, kræver et større afdæknings- og udviklingsarbejde. De personer og organisationer, der skal i spil findes på begge sider af sundet, så næste skridt er at nedsætte en gruppe af mennesker, der sammen kan diskutere, gennemtænke og beskrive vejen mod vores deltagelse i den digitale, internationale udvikling. Jeg vil nedenfor pege på nogle konkrete muligheder og strategier, man kunne anvende for at starte den udvikling. STRATEGIER, DER KUNNE GIVE OS EN EFFEKTIV START PÅ AT KOMME IND I KAMPEN OM DET INTERAKTIVE, DIGITALE KULTURMARKED Vi skal tænke sammen for at få volumen I Danmark er vi 5,6 millioner. I Sverige er vi 9,5. Hvis vi tager Norge med er det yderligere 5 mio. Så sammen begynder vi at kunne tænke større. England er 50 millioner. Hvis vi starter med Øresund og de regionale tiltag i Danmark og Sverige, og kombinerer vores kunnen og fokus, kan vi komme langt. Luk hullet i økosystemet der skal satses for at få en effekt Vi skal lave et økosystem, der støtter de små og mellemstore firmaer der producerer og udvikler digitalt. Dette sker ikke af sig selv. Som vi kan se af resultaterne fra de andre lande, kræver der fokus og investering fra den offentlige side. Hvis vi ikke laver en fokuseret indsats er vores lille sprogområde og vores manglende drivere en så stor fjende, at vi ikke kommer til at deltage i den potentielle digitale vækst. Så der skal skabes en ny type af finansiering, eller der skal omlægges nuværende støttemuligheder, hvis vi skal tage del i den potentielle vækst. Byg på initiativer, der allerede er bygget op og skab noget større med dem sammen Ved at skabe et tættere samarbejde mellem Danmark og Sverige, kan de satsninger og initiativer, der allerede er i gang i begge lande blive meget stærke. Herunder er det vigtigt at tænke de regionale initiativer med. Tag regionale initiativer med for at skabe et solidt økosystem Både i Sverige og Danmark er der skabt stærke regionale grupperinger omkring det digitale og det interaktive. For at sikre at vi laver et solidt fundament, er det vigtigt at tage alle de regionale initiativer i betragtning. Ofte er de regionale initiativer meget tættere på det reelle produktionsmiljø. STRATEGI 1: SAMLE STYRKERNE OG LAVE EN PROTOTYPE- STØTTEORDNING Vi samler vores ekspertise og vores finansiering i en ordning, der støtter gode interaktive projekter. Fondens hovedaktiviteter og formål: Fonden hjælper projekter og firmaer med at udvikle kunstneriske og/eller forretningsmæssige holdbare prototyper, som testes og verificeres i reelle brugermiljøer (prototyper er en lille udgave af et projekt, der viser de væsentligste funktioner og interaktioner oplevelsen har de kan også kaldes demonstratorer.) Hvis prototyperne viser, at teamet kan realisere deres ide, og ideen virker som en god kunst- eller kommerciel oplevelse kan projektet indstilles videre enten til større finansiering i selve prototypefonden, eller den kan blive kanaliseret videre til relevante partnere/fonde Skaber det manglende led i vores økosystem, så de små og mellemstore virksomheder indenfor digital indholdsproduktion kan blive specialiserede og på sigt gå internationalt Ved en mere ambitiøs internationaliseringsplan skal der være adgang enten til investorer eller statslig finansiering til produktionsstøtte (f.eks. i samarbejde med Interactive Denmark og deres organisation, hvor CAT Science er en del af konstruktionen eller de svenske inkubatorer, etc.) Det kulturaktørerne pt. støtter kan blive en del af fonden og indgå med den interaktive støtte, som gives ud i et samarbejde mellem deres uddelere og fondens interaktive ekspertise. Eller fonden kan hjælpe med ekspertise til at vurdere projekter Fonden kan ved samarbejde indgå i større international satsninger såsom at skabe samarbejder for at gå efter udviklingsmidler på forskellige niveauer i systemer som: EU,

10 104 Norden, nationalt samt regionalt. Dette er en essentiel del for at skabe grobund for større initiativer med holdbarhed for såvel innovation, forskning samt en forstærket infrastruktur for den markedssektor Fonden kan i samarbejde med Nordic Game eller andre initiativer lave en internationale branchebegivenhed, som den amerikanske South by Southwest, hvor branchen møder købere, og hvor der kan skabes opmærksomhed og marked for projekterne i det svensk/danske samarbejde. Der har i Danmark længe været tale om at lave en sådan branchebegivenhed for at styrke miljøet og opmærksomheden Fonden kan, hvis det ønskes, rådgive offentlige udbud, så de får hjælp til at vælge de bedste digitale leverandører STRATEGI 2: FILMFONDE OG INTERAKTIV STØTTE TIL IP MAKSIMERING I Danmark og Sverige har vi en del filmfonde. For at give motivation til at udforske om de historier, vi støtter og producerer, kunne have glæde og gavn af interaktive formater såsom spil som markedsføring, eller udstillinger der bygger på samme tema. Det kunne være en måde at afprøve den amerikanske model men på en lille europæisk skala. Fokus er at se, om den originale IP (intellectuel property, den historie vi skaber), vi støtter, kunne bruges til mere. Her tænkes der specielt i formater til lancering, spil til uddannelsessektoren, udstillingsoplevelser, etc. Mulige fonde: Filmby AArhus, Den Københavnske Fond, Ystad, Film i Skåne, etc. MULIGE EFFEKTER VED EN FÆLLES PROTOTYPEFOND: Vi kan få mulighed for at gå fra de 2 % vækst til 5-8 % som resten af Europa Vi kan skabe vækst i de innovative digitale små agile selskaber, som både Interaktive Denmark, jeg og andre spillere i industrien peger på, som vores hovedressourcer for at komme med i den vækst. Den type firmaer er vi stærke på i både Danmark og Sverige Vi kan skabe arbejdsplader i både Danmark og Sverige Hvis vi kombinerer støtten og laver en fælles indsats fra teknologi, kultur og cultural heritage kan vi sammen samle ekspertiserne og kræfterne til at lave vores eget effektive økosystem Vi kan på sigt skabe kultureksport indenfor de digitale kulturprodukter i stedet for, at vi ender med at importere vores digitale kulturprodukter Vi kan gå efter de større beløb fra EU, her er Horizon det vigtigste mål Hovedpointer i strategien: Når der gives støtte, forpligter man sig til at være med i et kort udviklingsforløb, hvor potentialet for at lave interaktive oplevelser til filmen eller tv-serien undersøges Hvis undersøgelsen er positiv, og der er et gangbart projekt, udløses en lille ekstra sum til produktion af den interaktive oplevelse Interactive Denmark og Film i Skåne er begge organisationer, der nemt kunne håndtere et sådant samarbejde. Ligeledes er AArhus Filmby med sin fond en del af Interactive Denmarks partnerskab, så det samarbejde er ikke svært at etablere. Ved at gøre det gennem en prototypefond bliver det endnu stærkere STRATEGI 3: TEKNOLOGIBASERET UDVIKLING ET INITIATIV DER KAN UNDERSTØTTE Der findes teknologiske partnere, som er interesserede i at udvikle nye måder at bruge deres teknologier på i forhold til digital indholdsproduktion. Inspirationen tages fra modellen fra Canada med samarbejdet med Mozilla. Inspiration hentes fra Finlands Tekes-satsning samt Israels teknologiske fokus på eksport, ikke af selve kulturproduktionerne men på de teknologier, der skal bruges til at lave dem. Interactive Denmark har allerede en del partnere inde, og det samme har de svenske clustre. Inspiration til strategien: Der laves en afdækning af de relevante mulige tekniske partnere, der kan tages udgangspunkt i CAT Science netværk i Danmark og de svenske teknologi clustre. Tekes initiativet samt Canada og Holland undersøges. Der laves en anbefaling til det politiske system.

11 105 RAPPORTEN ER BESTILT AF ÖRESUNDSKOMITEEN, OG FORFATTET AF ASTA WELLEJUS, DIGITAL UDVIKLER OG PRODUCENT. Rapporten beskriver, hvorfor og hvordan nye typer af digitale kulturprodukter giver en unik chance for at skabe udvikling og vækst i Øresundsregionen. Den danner et overblik over muligheder, udfordringer og potentialer. Den samler modeller, metoder og resultater fra resten af verden, der kan være med til forme en fælles strategi mellem Danmark og Sverige. Den baserer sig på konkrete produktionserfaringer og refleksioner fra en udvikler og producent med 15 års national og international erfaring indenfor udvikling og produktion af digitale kultur- og oplevelsesformater The report rightly highlights the problem of trying to find analogue answers to digital questions. The opportunities needed to grab the huge opportunities needs a shift in thinking, followed by a fresh look at the infrastructure and models of the old media silos. The report is strong in understanding that the necessary change of thinking begins at the local level and with small agile business but needs to have an international dimension in its DNA. Ultimately, the report recognises that what is fundamentally changing is the relationship between culture and consumer. Bigger nations, such as the UK, may have advantages, particularly in its US reach but the report offers sound reasons to believe that smart thinking and cooperation between media forms and states can have a major impact. Michael Gubbins Author and Journalist Asta Wellejus

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu. Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013 Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.dk 6550 4226 1 Agenda Præsentation. Innovation hvad er det? Hvorfor innovation?

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt!

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! About Designit Born 1991, in Denmark, raised internationally 10 offices, 250+ Designits, 25+ nationalities Creative zoo designers, human factor,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School Formål med kortlægning Strategi for: S1: Kommunal og regional livskvalitet

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning Ude af kontrol Medlemsrapport 1 2010 Klaus Æ. Mogensen Anarconomy vs. det kommercielle Gratis, copyleft Baseret på frivilligt arbejde Produceres og distribueres decentralt Opdateres løbende Ingen har ansvar

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030?

Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030? Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030? TØIs jubileumsfeiring 19. juli 2014 Forskningschef Marianne Lev Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Læs mere

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør "Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Oplæggets hovedpointer 1. Innovation: lovende idéer men også meget varm luft 2. OPI defineret og

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere