Robust forretning i international vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Robust forretning i international vækst"

Transkript

1 Årsrapport 2011/12 Danmark Søren Frichs Vej Aarhus C Tlf Landgreven København K Tlf Storbritannien The Coliseum Riverside Way Camberley, Surrey GU15 3YL Tlf Robust forretning i international vækst USA 5875 Trinity Parkway Suite 130 Centreville Virginia Tlf Finland Finlaysoninkuja Tampere Tlf Australien Tower A, Level 5, 7 London Circuit Canberra ACT 2601 Tlf Sverige Ostermalmstorg 1, 4 vån Simplicity Stockholm Tlf Performance Forward-thinking Tyskland Im Zollhafen Köln Tlf DES000 - Sep version 1.1 DES470 - Jan 2012 DES544 - Jan 2013 CVR-nr.:

2 Systematic Årsrapport 2011/12 Systematic A/S Søren Frichs Vej Aarhus C Danmark Tlf CVR-nr.: Systematics årsrapport 2011/12 findes også på Tryk: Chronografisk A/S Bestyrelse: Alex Holm Jensen (Formand) Torben Ballegaard Sørensen (Næstformand) Peter L. Ravn (Bestyrelsesmedlem) Niels Bo Theilgaard (Bestyrelsesmedlem) Lars Johansson (Bestyrelsesmedlem) Richard Baker (Medarbejdervalgt) Nikolaj Holm Bramsen (Medarbejdervalgt) Direktion: Michael Holm, chef Følgende aktionærer besidder mere end 5% af selskabets aktiekapital: Michael Holm Holding ApS, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov AHJ Holding Århus ApS, Ryvangs Alle 14, 8240 Risskov E. Bank Lauridsen Holding A/S, Øresundsvej 7, 6715 Esbjerg N Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 03 5-ÅRS OVERSIGT OG SYSTEMATIC FAKTA 04 LEDELSESBERETNING 08 KERNEFORRETNINGSOMRÅDER 15 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 16 AKTIVER 17 PASSIVER 18 EGENKAPITALOPGØRELSE 19 PENGESTRØMSOPGØRELSE 20 LEDELSESERKLÆRING 21 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 22 NOTER 26 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS MISSION Simplifying critical decision making VISION A leading international company in delivering reliable and straightforward solutions to people who make critical decisions every day 5-ÅRS OVERSIGT (1.000 DKK) 2011/ / / / /08 Årets omsætning Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster (701) Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser Balancesum Likvide beholdninger og Andre værdipapirer (10.531) Driftskapital Egenkapital Pengestrømme vedr. drift Innovation (procesforbedring og produktudvikling) Omsætning uden for det danske marked Nøgletal Overskudsgrad 9,3% 10,2% 10,0% 1,6% 10,1% Egenkapitalens forrentning 26,5% 26,9% 33,4% 4,8% 36,7% Soliditetsgrad 48,1% 42,4% 38,1% 31,9% 31,1% Innovation i procent af omsætning 9,7% 12,0% 10,7% 12,5% 9,4% Gennemsnitligt antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder (gns. fuldtidsansatte, DKK) SYSTEMATIC FAKTA Robust software- og systemvirksomhed Fire kerneforretningsområder: Public Sector, Healthcare, Defence, Intelligence & National Secu rity Solgt løsninger til kunder i 47 lande Høj kundetilfredshed og langvarige kundeforhold Partnere i 18 lande Omsætning: 413 mio. kr. Resultat af primær drift: 38 mio. kr. 72 mio. kr. i likvide beholdninger og ingen bankgæld CMMI-certificeret på niveau 5 97 % af alle milepæle er godkendt og leveret til tiden Kontorer i Danmark, Storbritannien, USA, Finland, Sverige, Australien og Tyskland Attraktiv og international arbejdsplads med højtuddannede medarbejdere 422 medarbejdere hvor 62 % af softwareudviklerne har en Ph.d. eller kandidatgrad 13 % af ansættelserne er tidligere medarbejdere, der søger tilbage til Systematic Svanemærket tryksag Soliditetsgrad på 48 % og AAA kredit-rating Medarbejderne repræsenterer 20 nationaliteter

3 97 procent af alle Systematics milepæle er godkendt og leveret til tiden Ledelsesberetning Robust forretning i international vækst I et marked præget af store forandringer fortsætter Systematics robuste forretning med at vokse profitabelt samtidig med, at vi udvikler vores internationale aktiviteter og investerer i fremtiden. I 2011/12 er Systematic vokset profitabelt i et marked, hvor kunders præferencer for pålidelige, standardiserede softwareløsninger bliver endnu tydeligere. På den baggrund fortsætter vi med at udvikle forretningen. Systematic positionerer sig til fremtidig vækst gennem investering i innovative softwareprodukter, udvikling af medarbejdere og deres kompetencer, strømlining og forenkling af vores interne processer samt ved at øge kendskabet til Systematic på udvalgte, internationale markeder. Ved indgangen til regnskabsåret 2011/12 budgetterede Systematic med vækst i omsætningen og et uændret driftsresultat. I overensstemmelse med forventningerne realiserede vi en omsætningsvækst på 11 % til 413 mio. kr. og et driftsresultat på 38 mio. kr. hvilket var marginalt bedre end i regnskabsåret 2010/11. Det er tilfredsstillende at levere forudsigelige finansielle resultater i et marked, som er under hastig forandring, og hvor kunderne har fokus på omkostninger og hurtigt afkast af deres it-investeringer. Vi har etableret en solid, forretningsmæssig platform for vækst, og med denne som udgangspunkt planlægges der offensive investeringer i produkter, medarbejdere og nye markeder. For 2012/13 budgetteres med vækst i omsætning og et driftsresultat på det nuværende niveau. Fokus på fire kerneforretningsområder Siden etableringen i 1985 har Systematic udviklet sig til en international it-virksomhed, der fokuserer på fire kerneforretningsområder: Public Sector, Healthcare, Defence og Intelligence & National Security. Fælles for disse er et behov for at kunne integrere, sammenstille og analysere store mængder komplekse data samt skabe et overblik, som muliggør kvalificeret beslutningstagning ofte i kritiske situationer. Vi har oparbejdet dyb domæneviden inden for disse fire forretningsområder. Samtidig bliver vi stadig bedre til at udnytte erfaringer, kompetencer og teknologier på tværs af forretningsområderne. Systematic sælger løsninger direkte til slutkunder, ligesom vi samarbejder med udvalgte partnere om distribution af vores produkter og ydelser på bestemte markeder. Vi har i 2011/12 indgået nye, strategiske samarbejdsaftaler, og vores løsninger er nu solgt til kunder i 47 lande. Vi følger vores kunder i deres internationalisering, ligesom vi selv er åbne over for at deltage i internationale partnerskaber. Systematic leverer også større løsninger og kundespecifikke projekter til private virksomheder baseret på vores høje modenhed i softwareudvikling og viden om processer og metoder, hvor vi kan sikre kvalitet i løsninger og projekter. Hovedparten af Systematics omsætning genereres i Danmark. For at positionere os til fremtidig vækst har vi i de seneste år åbnet nye kontorer i Finland, Sverige, Australien og Tyskland, og yderligere kontorer er under etablering. Også i et globalt marked er den lokale tilstedeværelse et væsentligt element i kunders overvejelser om deres fremtidige leverandør. Stor vækst i ordreindgang og en sund økonomi I det forløbne regnskabsår har Systematic indgået nye aftaler for 460 mio. kr. en stigning på mere end 20 % sammenlignet med 2010/11. Alle forretningsområder har udvist tocifrede stigningsprocenter, og det er specielt tilfredsstillende, at Defence-områdets ordreindgang efter nogle vanskelige år er vokset med mere end 30 %. Systematic har på trods af et faldende marked vundet markedsandele i 2011/12. Det vidner om, at kunderne værdsætter fordelene ved COTS-produkter (hyldevareprodukter): Stor umiddelbar brugsmæssig værdi, lave omkostninger, lav risiko og hurtig ibrugtagning. Systematics samlede indtægter steg 11 % i forhold til året før og udgjorde 413 mio. kr. Med 20 % udgør licens- og vedligeholdelsesindtægterne en stigende andel af de samlede indtægter. Der er en god balance mellem indtægter fra de enkelte forretningsområder. Som en videnstung virksomhed udgør løn til medarbejderne hovedparten af Systematics omkostninger. Langt de fleste aktiviteter udføres af medarbejdere ansat i koncernen. For til stadighed at sikre Public Sector/INS 166 mio. kr. Omsætning 2011/ mio. kr. Healthcare 86 mio.kr konkurrencedygtige ydelser udføres en stigende andel af softwareudviklingen af fast tilknyttede konsulenter, hovedsageligt fra Ukraine, som via moderne informationsteknologi og fælles arbejdsmetoder er fuldt integreret i vores udviklingsteams. Selvom der kan være store geografiske afstande mellem de enkelte softwareudviklere i et udviklingsteam, gør den relativt lille forskel i antal tidszoner integrationen lettere. Medarbejderantallet er steget til 422 ultimo regnskabsåret, og i tillæg hertil skal lægges 36 fast tilknyttede konsulenter. Det primære driftsresultat er opgjort til 38 mio. kr. Med tillæg af positive finansielle indtægter først og fremmest afkast på obligationsporteføljen udgør koncernresultatet før skat 41 mio. kr. Selskabsskatter er beregnet til 10 mio. kr., hvoraf hovedparten betales i Danmark. Årsresultatet for 2011/12 på 31 mio. kr. er det hidtil bedste i Systematics 27-årige historie. Balancen er samlet vokset med 3 %. De immaterielle aktiver (hovedsageligt kapitaliserede produktudviklingsomkostninger) er faldet med 13 %, mens tilgodehavender er vokset med 13 %. Det sidste skyldes fakturering omkring årsregnskabstidspunktet. Egenkapitalen er vokset med 17 %, mens gældsforpligtelserne er på lidt lavere niveau end sidste år. Alt i alt har Systematic en meget robust balance. Driftsaktiviteterne genererede en pengestrøm på 41 mio. kr., mens investeringsaktiviteter belastede kassebeholdningen med 16 mio. kr. Afskrivninger på aktiverede udviklingsomkostninger var højere end årets aktiverede produktudviklingsomkostninger, hvilket i sig selv bidrog med en positiv likviditet på 6 mio. kr. Samlet set voksede kassebeholdningen (inkl. obligationsporteføljen) med 23 % til 72 mio. kr. Da Systematic ikke har nogen bankgæld men derimod uudnyttede kreditfaciliteter, har virksomheden et stærkt finansielt beredskab, hvilket også giver sig udtryk i en AAA kredit-rating. Kompetenceudvikling og høj procesmodenhed skaber værdi for kunderne Systematic har i mange år haft fokus på kompetenceudvikling, da evnen til hurtigt og effektivt at tilegne sig ny viden giver os klare, konkurrencemæssige fordele. Viden er først og fremmest relateret Defence 161 mio. kr. D&B vurderer Systematic på højeste kreditratingniveau til Systematics kernekompetencer inden for metoder til softwareudvikling, produkter til beslutningsstøtte i kritiske situationer samt specifik indsigt i de fire kerneforretningsområder. Viden, som kan deles internt i organisationen og med partnere, og efterfølgende kommercialiseres i løsninger og produkter til kunderne. Den konstante fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer er med til at gøre Systematic til en attraktiv arbejdsplads, kendetegnet ved høj medarbejdertilfredshed og lavt sygefravær (sidste år 3,7 dage i gennemsnit). Systematic holder tæt kontakt med tidligere ansatte gennem Alumni-netværk og -arrangementer. Flere tidligere medarbejdere søger tilbage til Systematic, og genansættelser udgjorde sidste år 13 % af nyansættelserne. Interne vidensnetværk på tværs af forretningsområder inspirerer medarbejderne til at finde, dele og genbruge den viden, som kollegaer allerede har tilegnet sig. Systematic er i 2012 blevet re-certificeret efter CMMI, som er en international standard for modenhed i softwareudviklingsprocesser. Hellere uddanne vores medarbejdere og risikere, at de rejser, end lade være og de bliver. SYSTEMATIC CERTIFICERET TIL CMMI niveau 5 Michael Holm chef 4 Systematic Systematic 5

4 kvalitet til tiden og til konkurrencedygtige priser Forward-thinking CMMI 5 Styr på udviklingsprocesserne = Kvalitet og levering til tiden SCRUM Flere forløb frem for ét langt = Tæt kundedialog og bedre løsninger MERVÆRDI LEAN Løbende effektiviseringer = Omkostningseffektive processer CMMI 5 er det højeste niveau inden for forretningsmodenhed en certificering, som vi deler med blot 22 virksomheder i Europa og ca. 290 i verden. Kun et begrænset antal virksomheder i verden har, som Systematic, formået at opretholde niveau 5 i mere end 7 år. Vi er internationalt anerkendt for vores evne til at effektivisere og optimere vores udviklingsprocesser gennem kombinationen af CMMI-modellen og agile udviklingsmodeller baseret på Lean og Scrum. Gennem flere år har vi præsenteret Systematics modeller og processer på konferencer, ligesom vi har fået optaget artikler om emnet publiceret af foreningen IEEE, som har medlemmer i 160 lande. Vores dokumenterede resultater vækker international interesse og opsigt. For vores kunder betyder kombinationen af CMMI, Lean og Scrum, at vi kan agere fleksibelt og interaktivt og med udgangspunkt i en veldokumenteret samarbejdsmodel hurtigt skabe målbare resultater. Levering til tiden 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 92% 95% % 11 97% 12 Milepæle: Leveret før tiden Leveret til tiden Mindre end 1 uge forsinket 1-4 uger forsinket Mere end 4 uger forsinket Samarbejdet med vores kunder foregår i integrerede teams, hvor alle parter spiller med åbne kort. Systematic har demonstreret, at fleksibilitet og agile metoder fint kan kombineres med struktur, forudsigelighed og troværdighed. I 2011/12 er mere end 97 % af alle vores leverancer leveret inden for aftalt tid. Vores kundetilfredshedsundersøgelser i 2011/12 giver også et billede af, at kunderne er tilfredse: Den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 4,5 (på en 1-5 skala, hvor 5 er højeste vurdering). Systematic vurderes til 4,8 i relation til, om vi er fagligt kompetente og 4,7 i forhold til, om kunderne vil anbefale os til andre. Én samlet pakke gør det nemmere at være kunde Systematic har en lang tradition for konsekvent at forbedre det samlede leverancesystem. Målet er at sikre vores kunder den optimale løsning gennem fleksibilitet og kvalitet i forhold til både udvikling, ibrugtagning, drift og vedligeholdelse, og uden at kunderne nødvendigvis selv skal kontrollere alle delelementer. Som en del af vores samlede løsning har vi siden 2010 tilbudt cloud computing og hosting via hostingpartnere. I det forgange år har vi indgået flere kontrakter indeholdende cloud computing og hosting. En tendens, der bliver stadig mere fremherskende, er, at it-leverandøren ikke blot udvikler og vedligeholder applikationen, men også påtager sig ansvaret for drift med fuld life cycle management og systemforvaltning, så kunderne kun skal forholde sig til én leverandør. Gennem denne model kan kunderne forenkle de forretningsmæssige relationer, drage fordel af øget hastighed og pålidelighed i hele it-leverancesystemet og opnå cloud-baseret drift med økonomiske og driftsmæssige fordele. Se videoen fra Innovation Day her Innovation en fremtidig konkurrenceparameter Fremtidig konkurrenceevne handler også om evnen til innovativt at tænke ny viden og kreativitet ind i produkter og ydelser. Som et element i at katalysere innovationskulturen i Systematic påbegyndte vi i 2012 med Innovation Day et nyt initiativ, hvor vores medarbejdere samles flere gange om året og udfordres til at tænke fremadrettet og innovativt. Målsætningen er at tænke ud af boksen og fordomsfrit komme med nye, kreative ideer, som efterfølgende modnes og prioriteres. Et åbent og transparent samspil med relevante interessenter i samfundet I Systematic er Corporate Social Responsibility funderet i måden, vi agerer på i forhold til alle interessenter, hvor respekten for den enkelte, både som person og i relation til virksomheden, er rodfæstet i vores kultur og værdigrundlag. Diversitet i forhold til etnisk baggrund, uddannelse, nationalitet, alder og køn er en styrke, og vi prøver i videst muligt omfang at afspejle de omgivelser, vi agerer i. Systematic samarbejder med uddannelses- og forskningsinstitutioner om at udvikle og dele ny viden typisk i projekter. Vi bidrager med konkret viden og praktisk erfaring og får adgang til den nyeste forskning og kontakt til mulige, fremtidige medarbejdere. Med respekt for fortrolighed er en åben og transparent tilgang til alle interessenter kunder, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere efter vores opfattelse en styrke i et samfund under forandring. Systematics holdning til Corporate Social Responsibility er beskrevet på vores hjemmeside: (den lovpligtige redegørelse for virksomhedsansvar, jævnfør årsregnskabslovens 99 a). Alex Holm Jensen Formand for bestyrelsen Michael Holm chef 6 Systematic Systematic 7

5 HALVDELEN af vores projektforretning er store projekter på mere end timer Thomas Høineg Larsen Projektchef Vi ønskede, at vores spilkontrolsystem skulle udvikles ud fra en agil tankegang. Vi har gjort os nogle rigtigt gode erfaringer, som vi kommer til at trække på fremover, og vi er meget tilfredse med forløbet med Systematic. Public sector I tæt samarbejde med kunder i den offentlige sektor udvikler vi løsninger, som skaber overblik og sammenhæng Peter Egelund Projektdirektør/CIO Vi er meget tilfredse med vores samarbejde med Systematic, som er en erfaren og professionel leverandør af it-løsninger. Vi har et pragmatisk og løsningsorienteret samarbejde med fokus på at nå det fælles mål til gavn for landets kommuner. Med Systematic har KOMBIT og kommunerne fået en kompetent leverandør til Serviceplatformen. KOMBIT Foto: Torben Nielsen Drevet af en klar, politisk prioritering har Danmark en offensiv strategi for digitalisering af hele den offentlige sektor. Systematic har over en årrække etableret sig som en seriøs leverandør til den offentlige sektor. Public Sector forretningsområdet har i 2011/12 været præget af højt aktivitetsniveau. Hovedparten af opgaverne er vundet i konkurrence med både danske og udenlandske software- og systemhuse. Opgaverne relaterer sig typisk til forretningskritiske systemer hos kunden samt integrations- og serviceplatforme, hvor vi sammenkobler enkeltstående systemer og registre og dermed skaber overblik og sammenhæng og muliggør opbygning af brugerrettede selvbetjeningsløsninger. I årets løb har vi gennemført flere agile projekter. De er kendetegnet ved, at de igangsættes baseret på mål, visioner og budget, men uden en omfattende og tidskrævende kravspecifikation. Selvom offentlige udbudsopgaver ofte kan være både restriktive og omfangsrige, er interessen hos vores offentlige kunder for at deltage i agile samarbejder klart stigende: Eksempelvis har vi sammen med SKAT udviklet et spilkontrolsystem, som blandt andet kontrollerer, at gevinster fra onlinespil-udbydere placeret over hele verden udbetales korrekt. Systemet blev leveret før tid og under budget. Vi indgik i sommeren 2012 kontrakt med kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, om udvikling og drift af en ny serviceplatform, som kommer til at bringe digitaliseringen af Danmark op i et højere gear. Serviceplatformen bliver et centralt knudepunkt for udveksling af oplysninger inden for den offentlige sektor og vil dermed medvirke til at liberalisere det danske marked for kommunale it-systemer. Samarbejde med vores kunder i integrerede teams skaber mulighed for videnoverførsel og læring hos kundens medarbejdere omkring vores udviklingsprocesser. Et eksempel herpå er vores samarbejde med ATP om at udvikle ATP s egen it-afdeling og gøre den mere moden som it-udviklingshus. En anden opgave inden for den finansielle sektor er indgåelsen af en ny, stor rammeaftale om infrastruktur-ydelser til e-nettet, som er en digital samarbejdsplatform for ejendomsmæglere, pengeinstitutter og realkreditinstitutter til brug ved bl.a. bolighandler. 8 Systematic Systematic 9

6 MERE END DAGLIGE BRUGERE AF it-sundhedsplatformen COLUMNA HEALTHCARE Columna, vores omfattende it-sundhedsplatform, udbygges til stadighed og skaber stigende opmærksomhed, nationalt såvel som internationalt Ole Thomsen Sundhedsdirektør Jeg er glad for, at vi nu også har indgået aftale med Systematic om at udvikle én fælles it-løsning til klinisk logistik på alle hospitalerne i Region Midtjylland. Derved opnår vi sikrere, hurtigere og bedre patientforløb samtidig med, at kapacitet og ressourcer optimeres til fordel for både patienter og personale. Karin Hedegaaard IT Projektchef Det er noget helt nyt at it-understøtte vores servicepersonale i deres daglige arbejde. Vi har høje forventninger til, at blandt andet kommunikationen mellem klinikere og servicepersonale forbedres, at opgavefordelingen optimeres, og at arbejdsmiljøet forbedres, så alle parter opnår bedre overblik og overskud til gavn for patienterne. Se Columna-videoen her 2011/12 har været et travlt år for Systematics Healthcare-forretning med en vækst på over 20 % og et tilfredsstillende resultat, samtidig med at vi har øget vores indsats på produktudvikling, salg og markedsføring. Columna er nu et dagligt arbejdsredskab for over sundhedsfaglige brugere på hospitaler i Region Midtjylland. Sundhedsplatformen udbygges med ny funktionalitet og suppleres i løbet af 2013 med en it-løsning inden for klinisk logistik til blandt andet akutmodtagelsesafdelinger i Region Midtjylland. Columna Clinical Logistic-løsningen, der etableres i samarbejde med Cetrea og Capgemini, giver sundhedsprofessionelle et realtids-opdateret overblik over patientflow, kapacitet og ressourcer, såvel på de enkelte afdelinger som på tværs af afdelinger. Vi ser et interessant eksportpotentiale i denne nyskabende, kliniske logistikløsning. Logistik for ikke-kliniske medarbejdere, eksempelvis portører og rengøringspersonale, udgør en væsentlig post på hospitalernes budgetter, og it-understøttelse af disse funktioner har i mange år ikke været prioriteret højt. I et forskningsprojekt med Højteknologifonden og Aarhus Universitet har vi igangsat pilotprojekter på Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital med sigte på at øge både kvalitet, effektivitet og arbejdsglæde. Vi oplever stor interesse for disse pilotprojekter, såvel fra dansk som international side. Mobilitet og telemedicin er blandt it-sundhedsområdets mange udfordringer. I samarbejde med Regionshospitalet Randers har vi udviklet en mobil version af Columna som et første skridt i retning af at gøre hele Columna-porteføljen mobil og platformsuafhængig. Sideløbende arbejder vi med forskellige løsninger inden for det hastigt voksende telemedicinske område, bl.a. sammen med vores finske partner, Medixine, omkring Columna Citizen, hvor borgerne kan tage aktiv del i deres sundhed og behandling. Blandt andre større opgaver i det forløbne år er udviklingen af Det Nationale Patientindeks, der skal danne grundlaget for Danmarks kommende, nationale Sundhedsjournal. Den udbredte anvendelse af sundheds-it giver Danmark en unik position, og området har stor bevågenhed fra politisk side, bl.a. på grund af eksportpotentialet. Systematic har store ambitioner på dette forretningsområde, og den planlagte ekspansion bygger i høj grad på strategiske samarbejdsaftaler. Senest har Systematic indgået et samarbejde med IBM Danmark om at afgive tilbud på levering og implementering af den nye it-sundhedsplatform til Region Hovedstaden og Region Sjælland. 10 Systematic Systematic 11

7 15 LANDE anvender SITAWARE Per Pugholm Olsen Generalløjtnant Chef for Forsvarets Materieltjeneste Igennem en årrække har vi anvendt SitaWare på øvelser og er for nylig også begyndt at bruge det i ISAFog flådeoperationer. Med underskrivelsen af den nye kontrakt får vi mulighed for at udvide brugen af SitaWare til alle værn, således at alle enheder, fra gruppeførerne i felten til de øverste hovedkvarterer, har en C2-løsning, der kan arbejde sammen med vores koalitionspartneres løsninger. DEFENCE Vores mangeårige og offensive investeringer i SitaWare- og IRISprodukterne skaber solid platform for international vækst Christoph Heck Kommandørkaptajn Leiter Lageführung, Einsatzkoordination Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EinsFüKdo Bw) Vores fokus lå på en hurtig, operationel implementering af kommando- og kontrolkapaciteter med SitaWare har vi fået et standardprodukt, der er klar til brug, kan arbejde sammen med vores koalitionspartneres systemer og er nemt og enkelt at integrere i vores egne, eksisterende systemer. Det særlige ved at samarbejde med Systematic er, at Systematic løser problemerne frem for blot at håndtere dem. Se SitaWare Frontline-videoen her På trods af stigende pres på forsvarsbudgetterne har vores Defenceforretning opnået positive resultater i 2011/12, hvilket styrker vores tro på, at kunderne efterspørger mere omkostningseffektive løsninger, der er klar til at blive taget i anvendelse straks. Indkøbsmantraet hurtigere, billigere, bedre gælder for alle Systematics forsvarsprodukter til kommando og kontrol (SitaWare), militær udveksling af beskeder (IRIS) og håndtering af data til elektronisk krigsførelse (EWare). SitaWare er en suite af C2-produkter (kommando og kontrol), der kan anvendes på alle kommandoniveauer fra mobile enheder og kommandoposter på de laveste niveauer hele vejen op til hovedkvarterer på de højereliggende niveauer. SitaWare-produkterne giver vores kunder en omkostningseffektiv løsning, som nemt og enkelt kan integreres i eksisterende systemer, og som er klar til brug uden omfattende tilpasninger. SitaWare Frontline blev lanceret i september 2011 og anvendt i internationale operationer i Afghanistan mindre end 12 måneder senere. Vi oplever stigende interesse for SitaWare Frontlines nye, banebrydende mobilitetskoncept, som muliggør, at den fleksible, taktiske C2-løsning kan anvendes både inden i og uden for køretøjet. Vi samarbejder med en række forskellige platformsleverandører om at integrere SitaWare i køretøjssensorer og radioer, hvilket giver os mulighed for at tilbyde kunderne en effektiv, taktisk C2-løsning, der er umiddelbar klar til brug. I sommeren 2012 underskrev Systematic og det danske forsvar en kontrakt om udvidet brug af SitaWare i alle værn. Ved at anvende hele SitaWare-suiten får forsvaret et fælles situationsbillede, lige fra gruppeførerne i felten til de øverste hovedkvarterer, samtidig med at forsvaret kan udveksle C2-oplysninger med sine koalitionspartnere. Systematic har desuden for nylig underskrevet en kontrakt om levering af både produkter og support til det finske forsvar som et led i deres forberedelser til internationale operationer i Sita- Ware er i 2012 blevet implementeret hos de væbnede styrker i Tyskland, Sverige, New Zealand og Irland, og vi oplever stor interesse fra tjenester inden for US Army og US Marine Corps. Samlet set anvendes SitaWare nu af 15 nationer. IRIS-suiten omfatter en række produkter til håndtering og udveksling af militære beskeder. Produkterne spænder lige fra IRIS Forms til oprettelse af beskeder til IRIS Standards Management, som anvendes af internationale organisationer, heriblandt NATO, til at definere standarder for interoperabilitet. IRIS Forms og IRIS Web- Forms er i år blevet certificeret af det amerikanske forsvarsministerium, og vi har desuden leveret de første licenser til NATO s Air Command Control System (ACCS). IRIS har været i anvendelse i over 25 år og anvendes i dag af mere end brugere verden over. EWare, som er vores løsning til håndtering af data til elektronisk krigsførelse, blev i 2012 taget i brug af Elektronisk Krigsførelsescenter i det danske søværn og af det estiske forsvar til at opbygge deres kapacitet inden for elektronisk krigsførelse. 12 Systematic Systematic 13

8 Resultatopgørelse for året pr. 1. oktober september 2011/ / / /11 Note DKK 1000 DKK DKK 1000 DKK Omsætning Projektomkostninger ( ) (27.134) ( ) (31.025) Andre eksterne omkostninger ( ) (61.774) ( ) (49.239) 1 Personaleomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Intelligence & National Security Klassificeret information kræver særlige kompetencer hos leverandøren 2 Af- og nedskrivninger ( ) (27.100) ( ) (21.163) Driftsresultat Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (1.578) 3 Nettofinansiering (701) (736) Resultat før skat Skat af årets resultat ( ) (9.541) ( ) (9.541) Årets resultat Minoritetsinteressernes andel af datterselskabers resultat ( ) (916) ets andel af årets koncernresultat Forretningsområdet Intelligence & National Security har haft et tilfredsstillende år. Vi har gennem mange år været strategisk rådgiver for og leverandør af særlige it-løsninger til politi, beredskab og nationale efterretningstjenester. Fælles for disse kunder er deres omfattende og høje krav til især sikkerhed, løsningsarkitektur og -integration samt databehandling af klassificerede informationer. Politiets Efterretningstjeneste (PET) har i en årrække arbejdet på at modernisere efterretningstjenestens it-platform, så den understøtter de udfordringer, som PET står over for. Systematic har igennem hele forløbet bistået PET som central løsningsleverandør i et agilt samarbejde med tæt brugerkontakt og korte beslutningsveje. I samarbejde med efterretningstjenestens brugere, løsningsarkitekter og projektledelse leverer vi løbende løsningskomponenter til idriftsættelse, ligesom vi bistår med behovsafklaring, udrulning, driftsstøtte og særlige produktkompetencer. I forlængelse af tidligere års samarbejde har Rigspolitiet og Systematic indgået en flerårig aftale om 24/7 support og vedligehold af Københavns Politis Kontrolrumsløsning. Hermed sikres Københavns Politi et højt operationelt niveau og ressourceeffektivitet. I det forgangne år har vi desuden været aktive i NATO inden for cybersikkerhed, herunder udført rådgivning i forhold til industrisamarbejder samt deltaget i løsningsdesign for NATO s centrale it-sikkerhed. En række af årets øvrige aktiviteter er klassificerede og kan derfor ikke omtales yderligere. Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret Henlagt reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført til næste år Systematic Systematic 15

05/06. Årsrapport. www.systematic.dk

05/06. Årsrapport. www.systematic.dk 05/06 Årsrapport www.systematic.dk 234 891 456 125 691 567 891 456 91235678123456 123 45678912356789 12345123456123 459 456 91234567895678 915 691 23456792345678 912 569 125 67891267891256 912 567 891

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Tresu A/S CVR-nr. 15302798 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

Årsrapport 2012 ent (03.13) (1158) epartm D Graphics Branding -nr. 27225993 Corporate R /S CV A olding H ets N

Årsrapport 2012 ent (03.13) (1158) epartm D Graphics Branding -nr. 27225993 Corporate R /S CV A olding H ets N Årsrapport 2012 Nets i tal 2.861 MEDARBEJDERE 975 Mio Dankort: 975 Millioner transaktioner 1,2 mia Bankaxept: 1,2 milliarder transaktioner 33 Mio Nets servicerer 33 millioner kort 7,8 Mio Nets har udstedt

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE KONCERNOVERSIGT 3 LEDELSESPÅTEGNING 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 LEDELSESBERETNING 7 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE

Læs mere

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Orbicon A/S CVR-nr. 21265543 Årsrapport Godkendt på

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

DEAS A/S. Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 20 28 34 16. Årsrapport for 2014

DEAS A/S. Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 20 28 34 16. Årsrapport for 2014 Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 20 28 34 16 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. marts 2015 Morten Østrup Møller Dirigent

Læs mere

Årsrapport 1. juli 2011 30. juni 2012

Årsrapport 1. juli 2011 30. juni 2012 Årsrapport 1. juli 211 3. juni 212 mannaz Årsrapport 211/212 SELSKABSOPLySNINGER Selskabsoplysninger Mannaz A/S Kogle Allé 1 297 Hørsholm Tlf: +45 4517 6 info@mannaz.com CVR-nr.: 17969234 Stiftet: 1. juli

Læs mere

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning...

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning... Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt.... 9 Ledelsesberetning.... 10 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland

Årsrapport 2013. Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk. Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland Årsrapport 2013 Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 GER Nr. 56996710 www.airgreenland.dk Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (mio. kr.) 2009 2010 2011 2012 2013 Omsætning 1.112,9

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere