Robust forretning i international vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Robust forretning i international vækst"

Transkript

1 Årsrapport 2011/12 Danmark Søren Frichs Vej Aarhus C Tlf Landgreven København K Tlf Storbritannien The Coliseum Riverside Way Camberley, Surrey GU15 3YL Tlf Robust forretning i international vækst USA 5875 Trinity Parkway Suite 130 Centreville Virginia Tlf Finland Finlaysoninkuja Tampere Tlf Australien Tower A, Level 5, 7 London Circuit Canberra ACT 2601 Tlf Sverige Ostermalmstorg 1, 4 vån Simplicity Stockholm Tlf Performance Forward-thinking Tyskland Im Zollhafen Köln Tlf DES000 - Sep version 1.1 DES470 - Jan 2012 DES544 - Jan 2013 CVR-nr.:

2 Systematic Årsrapport 2011/12 Systematic A/S Søren Frichs Vej Aarhus C Danmark Tlf CVR-nr.: Systematics årsrapport 2011/12 findes også på Tryk: Chronografisk A/S Bestyrelse: Alex Holm Jensen (Formand) Torben Ballegaard Sørensen (Næstformand) Peter L. Ravn (Bestyrelsesmedlem) Niels Bo Theilgaard (Bestyrelsesmedlem) Lars Johansson (Bestyrelsesmedlem) Richard Baker (Medarbejdervalgt) Nikolaj Holm Bramsen (Medarbejdervalgt) Direktion: Michael Holm, chef Følgende aktionærer besidder mere end 5% af selskabets aktiekapital: Michael Holm Holding ApS, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov AHJ Holding Århus ApS, Ryvangs Alle 14, 8240 Risskov E. Bank Lauridsen Holding A/S, Øresundsvej 7, 6715 Esbjerg N Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 03 5-ÅRS OVERSIGT OG SYSTEMATIC FAKTA 04 LEDELSESBERETNING 08 KERNEFORRETNINGSOMRÅDER 15 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 16 AKTIVER 17 PASSIVER 18 EGENKAPITALOPGØRELSE 19 PENGESTRØMSOPGØRELSE 20 LEDELSESERKLÆRING 21 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 22 NOTER 26 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS MISSION Simplifying critical decision making VISION A leading international company in delivering reliable and straightforward solutions to people who make critical decisions every day 5-ÅRS OVERSIGT (1.000 DKK) 2011/ / / / /08 Årets omsætning Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster (701) Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser Balancesum Likvide beholdninger og Andre værdipapirer (10.531) Driftskapital Egenkapital Pengestrømme vedr. drift Innovation (procesforbedring og produktudvikling) Omsætning uden for det danske marked Nøgletal Overskudsgrad 9,3% 10,2% 10,0% 1,6% 10,1% Egenkapitalens forrentning 26,5% 26,9% 33,4% 4,8% 36,7% Soliditetsgrad 48,1% 42,4% 38,1% 31,9% 31,1% Innovation i procent af omsætning 9,7% 12,0% 10,7% 12,5% 9,4% Gennemsnitligt antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder (gns. fuldtidsansatte, DKK) SYSTEMATIC FAKTA Robust software- og systemvirksomhed Fire kerneforretningsområder: Public Sector, Healthcare, Defence, Intelligence & National Secu rity Solgt løsninger til kunder i 47 lande Høj kundetilfredshed og langvarige kundeforhold Partnere i 18 lande Omsætning: 413 mio. kr. Resultat af primær drift: 38 mio. kr. 72 mio. kr. i likvide beholdninger og ingen bankgæld CMMI-certificeret på niveau 5 97 % af alle milepæle er godkendt og leveret til tiden Kontorer i Danmark, Storbritannien, USA, Finland, Sverige, Australien og Tyskland Attraktiv og international arbejdsplads med højtuddannede medarbejdere 422 medarbejdere hvor 62 % af softwareudviklerne har en Ph.d. eller kandidatgrad 13 % af ansættelserne er tidligere medarbejdere, der søger tilbage til Systematic Svanemærket tryksag Soliditetsgrad på 48 % og AAA kredit-rating Medarbejderne repræsenterer 20 nationaliteter

3 97 procent af alle Systematics milepæle er godkendt og leveret til tiden Ledelsesberetning Robust forretning i international vækst I et marked præget af store forandringer fortsætter Systematics robuste forretning med at vokse profitabelt samtidig med, at vi udvikler vores internationale aktiviteter og investerer i fremtiden. I 2011/12 er Systematic vokset profitabelt i et marked, hvor kunders præferencer for pålidelige, standardiserede softwareløsninger bliver endnu tydeligere. På den baggrund fortsætter vi med at udvikle forretningen. Systematic positionerer sig til fremtidig vækst gennem investering i innovative softwareprodukter, udvikling af medarbejdere og deres kompetencer, strømlining og forenkling af vores interne processer samt ved at øge kendskabet til Systematic på udvalgte, internationale markeder. Ved indgangen til regnskabsåret 2011/12 budgetterede Systematic med vækst i omsætningen og et uændret driftsresultat. I overensstemmelse med forventningerne realiserede vi en omsætningsvækst på 11 % til 413 mio. kr. og et driftsresultat på 38 mio. kr. hvilket var marginalt bedre end i regnskabsåret 2010/11. Det er tilfredsstillende at levere forudsigelige finansielle resultater i et marked, som er under hastig forandring, og hvor kunderne har fokus på omkostninger og hurtigt afkast af deres it-investeringer. Vi har etableret en solid, forretningsmæssig platform for vækst, og med denne som udgangspunkt planlægges der offensive investeringer i produkter, medarbejdere og nye markeder. For 2012/13 budgetteres med vækst i omsætning og et driftsresultat på det nuværende niveau. Fokus på fire kerneforretningsområder Siden etableringen i 1985 har Systematic udviklet sig til en international it-virksomhed, der fokuserer på fire kerneforretningsområder: Public Sector, Healthcare, Defence og Intelligence & National Security. Fælles for disse er et behov for at kunne integrere, sammenstille og analysere store mængder komplekse data samt skabe et overblik, som muliggør kvalificeret beslutningstagning ofte i kritiske situationer. Vi har oparbejdet dyb domæneviden inden for disse fire forretningsområder. Samtidig bliver vi stadig bedre til at udnytte erfaringer, kompetencer og teknologier på tværs af forretningsområderne. Systematic sælger løsninger direkte til slutkunder, ligesom vi samarbejder med udvalgte partnere om distribution af vores produkter og ydelser på bestemte markeder. Vi har i 2011/12 indgået nye, strategiske samarbejdsaftaler, og vores løsninger er nu solgt til kunder i 47 lande. Vi følger vores kunder i deres internationalisering, ligesom vi selv er åbne over for at deltage i internationale partnerskaber. Systematic leverer også større løsninger og kundespecifikke projekter til private virksomheder baseret på vores høje modenhed i softwareudvikling og viden om processer og metoder, hvor vi kan sikre kvalitet i løsninger og projekter. Hovedparten af Systematics omsætning genereres i Danmark. For at positionere os til fremtidig vækst har vi i de seneste år åbnet nye kontorer i Finland, Sverige, Australien og Tyskland, og yderligere kontorer er under etablering. Også i et globalt marked er den lokale tilstedeværelse et væsentligt element i kunders overvejelser om deres fremtidige leverandør. Stor vækst i ordreindgang og en sund økonomi I det forløbne regnskabsår har Systematic indgået nye aftaler for 460 mio. kr. en stigning på mere end 20 % sammenlignet med 2010/11. Alle forretningsområder har udvist tocifrede stigningsprocenter, og det er specielt tilfredsstillende, at Defence-områdets ordreindgang efter nogle vanskelige år er vokset med mere end 30 %. Systematic har på trods af et faldende marked vundet markedsandele i 2011/12. Det vidner om, at kunderne værdsætter fordelene ved COTS-produkter (hyldevareprodukter): Stor umiddelbar brugsmæssig værdi, lave omkostninger, lav risiko og hurtig ibrugtagning. Systematics samlede indtægter steg 11 % i forhold til året før og udgjorde 413 mio. kr. Med 20 % udgør licens- og vedligeholdelsesindtægterne en stigende andel af de samlede indtægter. Der er en god balance mellem indtægter fra de enkelte forretningsområder. Som en videnstung virksomhed udgør løn til medarbejderne hovedparten af Systematics omkostninger. Langt de fleste aktiviteter udføres af medarbejdere ansat i koncernen. For til stadighed at sikre Public Sector/INS 166 mio. kr. Omsætning 2011/ mio. kr. Healthcare 86 mio.kr konkurrencedygtige ydelser udføres en stigende andel af softwareudviklingen af fast tilknyttede konsulenter, hovedsageligt fra Ukraine, som via moderne informationsteknologi og fælles arbejdsmetoder er fuldt integreret i vores udviklingsteams. Selvom der kan være store geografiske afstande mellem de enkelte softwareudviklere i et udviklingsteam, gør den relativt lille forskel i antal tidszoner integrationen lettere. Medarbejderantallet er steget til 422 ultimo regnskabsåret, og i tillæg hertil skal lægges 36 fast tilknyttede konsulenter. Det primære driftsresultat er opgjort til 38 mio. kr. Med tillæg af positive finansielle indtægter først og fremmest afkast på obligationsporteføljen udgør koncernresultatet før skat 41 mio. kr. Selskabsskatter er beregnet til 10 mio. kr., hvoraf hovedparten betales i Danmark. Årsresultatet for 2011/12 på 31 mio. kr. er det hidtil bedste i Systematics 27-årige historie. Balancen er samlet vokset med 3 %. De immaterielle aktiver (hovedsageligt kapitaliserede produktudviklingsomkostninger) er faldet med 13 %, mens tilgodehavender er vokset med 13 %. Det sidste skyldes fakturering omkring årsregnskabstidspunktet. Egenkapitalen er vokset med 17 %, mens gældsforpligtelserne er på lidt lavere niveau end sidste år. Alt i alt har Systematic en meget robust balance. Driftsaktiviteterne genererede en pengestrøm på 41 mio. kr., mens investeringsaktiviteter belastede kassebeholdningen med 16 mio. kr. Afskrivninger på aktiverede udviklingsomkostninger var højere end årets aktiverede produktudviklingsomkostninger, hvilket i sig selv bidrog med en positiv likviditet på 6 mio. kr. Samlet set voksede kassebeholdningen (inkl. obligationsporteføljen) med 23 % til 72 mio. kr. Da Systematic ikke har nogen bankgæld men derimod uudnyttede kreditfaciliteter, har virksomheden et stærkt finansielt beredskab, hvilket også giver sig udtryk i en AAA kredit-rating. Kompetenceudvikling og høj procesmodenhed skaber værdi for kunderne Systematic har i mange år haft fokus på kompetenceudvikling, da evnen til hurtigt og effektivt at tilegne sig ny viden giver os klare, konkurrencemæssige fordele. Viden er først og fremmest relateret Defence 161 mio. kr. D&B vurderer Systematic på højeste kreditratingniveau til Systematics kernekompetencer inden for metoder til softwareudvikling, produkter til beslutningsstøtte i kritiske situationer samt specifik indsigt i de fire kerneforretningsområder. Viden, som kan deles internt i organisationen og med partnere, og efterfølgende kommercialiseres i løsninger og produkter til kunderne. Den konstante fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer er med til at gøre Systematic til en attraktiv arbejdsplads, kendetegnet ved høj medarbejdertilfredshed og lavt sygefravær (sidste år 3,7 dage i gennemsnit). Systematic holder tæt kontakt med tidligere ansatte gennem Alumni-netværk og -arrangementer. Flere tidligere medarbejdere søger tilbage til Systematic, og genansættelser udgjorde sidste år 13 % af nyansættelserne. Interne vidensnetværk på tværs af forretningsområder inspirerer medarbejderne til at finde, dele og genbruge den viden, som kollegaer allerede har tilegnet sig. Systematic er i 2012 blevet re-certificeret efter CMMI, som er en international standard for modenhed i softwareudviklingsprocesser. Hellere uddanne vores medarbejdere og risikere, at de rejser, end lade være og de bliver. SYSTEMATIC CERTIFICERET TIL CMMI niveau 5 Michael Holm chef 4 Systematic Systematic 5

4 kvalitet til tiden og til konkurrencedygtige priser Forward-thinking CMMI 5 Styr på udviklingsprocesserne = Kvalitet og levering til tiden SCRUM Flere forløb frem for ét langt = Tæt kundedialog og bedre løsninger MERVÆRDI LEAN Løbende effektiviseringer = Omkostningseffektive processer CMMI 5 er det højeste niveau inden for forretningsmodenhed en certificering, som vi deler med blot 22 virksomheder i Europa og ca. 290 i verden. Kun et begrænset antal virksomheder i verden har, som Systematic, formået at opretholde niveau 5 i mere end 7 år. Vi er internationalt anerkendt for vores evne til at effektivisere og optimere vores udviklingsprocesser gennem kombinationen af CMMI-modellen og agile udviklingsmodeller baseret på Lean og Scrum. Gennem flere år har vi præsenteret Systematics modeller og processer på konferencer, ligesom vi har fået optaget artikler om emnet publiceret af foreningen IEEE, som har medlemmer i 160 lande. Vores dokumenterede resultater vækker international interesse og opsigt. For vores kunder betyder kombinationen af CMMI, Lean og Scrum, at vi kan agere fleksibelt og interaktivt og med udgangspunkt i en veldokumenteret samarbejdsmodel hurtigt skabe målbare resultater. Levering til tiden 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 92% 95% % 11 97% 12 Milepæle: Leveret før tiden Leveret til tiden Mindre end 1 uge forsinket 1-4 uger forsinket Mere end 4 uger forsinket Samarbejdet med vores kunder foregår i integrerede teams, hvor alle parter spiller med åbne kort. Systematic har demonstreret, at fleksibilitet og agile metoder fint kan kombineres med struktur, forudsigelighed og troværdighed. I 2011/12 er mere end 97 % af alle vores leverancer leveret inden for aftalt tid. Vores kundetilfredshedsundersøgelser i 2011/12 giver også et billede af, at kunderne er tilfredse: Den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 4,5 (på en 1-5 skala, hvor 5 er højeste vurdering). Systematic vurderes til 4,8 i relation til, om vi er fagligt kompetente og 4,7 i forhold til, om kunderne vil anbefale os til andre. Én samlet pakke gør det nemmere at være kunde Systematic har en lang tradition for konsekvent at forbedre det samlede leverancesystem. Målet er at sikre vores kunder den optimale løsning gennem fleksibilitet og kvalitet i forhold til både udvikling, ibrugtagning, drift og vedligeholdelse, og uden at kunderne nødvendigvis selv skal kontrollere alle delelementer. Som en del af vores samlede løsning har vi siden 2010 tilbudt cloud computing og hosting via hostingpartnere. I det forgange år har vi indgået flere kontrakter indeholdende cloud computing og hosting. En tendens, der bliver stadig mere fremherskende, er, at it-leverandøren ikke blot udvikler og vedligeholder applikationen, men også påtager sig ansvaret for drift med fuld life cycle management og systemforvaltning, så kunderne kun skal forholde sig til én leverandør. Gennem denne model kan kunderne forenkle de forretningsmæssige relationer, drage fordel af øget hastighed og pålidelighed i hele it-leverancesystemet og opnå cloud-baseret drift med økonomiske og driftsmæssige fordele. Se videoen fra Innovation Day her Innovation en fremtidig konkurrenceparameter Fremtidig konkurrenceevne handler også om evnen til innovativt at tænke ny viden og kreativitet ind i produkter og ydelser. Som et element i at katalysere innovationskulturen i Systematic påbegyndte vi i 2012 med Innovation Day et nyt initiativ, hvor vores medarbejdere samles flere gange om året og udfordres til at tænke fremadrettet og innovativt. Målsætningen er at tænke ud af boksen og fordomsfrit komme med nye, kreative ideer, som efterfølgende modnes og prioriteres. Et åbent og transparent samspil med relevante interessenter i samfundet I Systematic er Corporate Social Responsibility funderet i måden, vi agerer på i forhold til alle interessenter, hvor respekten for den enkelte, både som person og i relation til virksomheden, er rodfæstet i vores kultur og værdigrundlag. Diversitet i forhold til etnisk baggrund, uddannelse, nationalitet, alder og køn er en styrke, og vi prøver i videst muligt omfang at afspejle de omgivelser, vi agerer i. Systematic samarbejder med uddannelses- og forskningsinstitutioner om at udvikle og dele ny viden typisk i projekter. Vi bidrager med konkret viden og praktisk erfaring og får adgang til den nyeste forskning og kontakt til mulige, fremtidige medarbejdere. Med respekt for fortrolighed er en åben og transparent tilgang til alle interessenter kunder, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere efter vores opfattelse en styrke i et samfund under forandring. Systematics holdning til Corporate Social Responsibility er beskrevet på vores hjemmeside: (den lovpligtige redegørelse for virksomhedsansvar, jævnfør årsregnskabslovens 99 a). Alex Holm Jensen Formand for bestyrelsen Michael Holm chef 6 Systematic Systematic 7

5 HALVDELEN af vores projektforretning er store projekter på mere end timer Thomas Høineg Larsen Projektchef Vi ønskede, at vores spilkontrolsystem skulle udvikles ud fra en agil tankegang. Vi har gjort os nogle rigtigt gode erfaringer, som vi kommer til at trække på fremover, og vi er meget tilfredse med forløbet med Systematic. Public sector I tæt samarbejde med kunder i den offentlige sektor udvikler vi løsninger, som skaber overblik og sammenhæng Peter Egelund Projektdirektør/CIO Vi er meget tilfredse med vores samarbejde med Systematic, som er en erfaren og professionel leverandør af it-løsninger. Vi har et pragmatisk og løsningsorienteret samarbejde med fokus på at nå det fælles mål til gavn for landets kommuner. Med Systematic har KOMBIT og kommunerne fået en kompetent leverandør til Serviceplatformen. KOMBIT Foto: Torben Nielsen Drevet af en klar, politisk prioritering har Danmark en offensiv strategi for digitalisering af hele den offentlige sektor. Systematic har over en årrække etableret sig som en seriøs leverandør til den offentlige sektor. Public Sector forretningsområdet har i 2011/12 været præget af højt aktivitetsniveau. Hovedparten af opgaverne er vundet i konkurrence med både danske og udenlandske software- og systemhuse. Opgaverne relaterer sig typisk til forretningskritiske systemer hos kunden samt integrations- og serviceplatforme, hvor vi sammenkobler enkeltstående systemer og registre og dermed skaber overblik og sammenhæng og muliggør opbygning af brugerrettede selvbetjeningsløsninger. I årets løb har vi gennemført flere agile projekter. De er kendetegnet ved, at de igangsættes baseret på mål, visioner og budget, men uden en omfattende og tidskrævende kravspecifikation. Selvom offentlige udbudsopgaver ofte kan være både restriktive og omfangsrige, er interessen hos vores offentlige kunder for at deltage i agile samarbejder klart stigende: Eksempelvis har vi sammen med SKAT udviklet et spilkontrolsystem, som blandt andet kontrollerer, at gevinster fra onlinespil-udbydere placeret over hele verden udbetales korrekt. Systemet blev leveret før tid og under budget. Vi indgik i sommeren 2012 kontrakt med kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, om udvikling og drift af en ny serviceplatform, som kommer til at bringe digitaliseringen af Danmark op i et højere gear. Serviceplatformen bliver et centralt knudepunkt for udveksling af oplysninger inden for den offentlige sektor og vil dermed medvirke til at liberalisere det danske marked for kommunale it-systemer. Samarbejde med vores kunder i integrerede teams skaber mulighed for videnoverførsel og læring hos kundens medarbejdere omkring vores udviklingsprocesser. Et eksempel herpå er vores samarbejde med ATP om at udvikle ATP s egen it-afdeling og gøre den mere moden som it-udviklingshus. En anden opgave inden for den finansielle sektor er indgåelsen af en ny, stor rammeaftale om infrastruktur-ydelser til e-nettet, som er en digital samarbejdsplatform for ejendomsmæglere, pengeinstitutter og realkreditinstitutter til brug ved bl.a. bolighandler. 8 Systematic Systematic 9

6 MERE END DAGLIGE BRUGERE AF it-sundhedsplatformen COLUMNA HEALTHCARE Columna, vores omfattende it-sundhedsplatform, udbygges til stadighed og skaber stigende opmærksomhed, nationalt såvel som internationalt Ole Thomsen Sundhedsdirektør Jeg er glad for, at vi nu også har indgået aftale med Systematic om at udvikle én fælles it-løsning til klinisk logistik på alle hospitalerne i Region Midtjylland. Derved opnår vi sikrere, hurtigere og bedre patientforløb samtidig med, at kapacitet og ressourcer optimeres til fordel for både patienter og personale. Karin Hedegaaard IT Projektchef Det er noget helt nyt at it-understøtte vores servicepersonale i deres daglige arbejde. Vi har høje forventninger til, at blandt andet kommunikationen mellem klinikere og servicepersonale forbedres, at opgavefordelingen optimeres, og at arbejdsmiljøet forbedres, så alle parter opnår bedre overblik og overskud til gavn for patienterne. Se Columna-videoen her 2011/12 har været et travlt år for Systematics Healthcare-forretning med en vækst på over 20 % og et tilfredsstillende resultat, samtidig med at vi har øget vores indsats på produktudvikling, salg og markedsføring. Columna er nu et dagligt arbejdsredskab for over sundhedsfaglige brugere på hospitaler i Region Midtjylland. Sundhedsplatformen udbygges med ny funktionalitet og suppleres i løbet af 2013 med en it-løsning inden for klinisk logistik til blandt andet akutmodtagelsesafdelinger i Region Midtjylland. Columna Clinical Logistic-løsningen, der etableres i samarbejde med Cetrea og Capgemini, giver sundhedsprofessionelle et realtids-opdateret overblik over patientflow, kapacitet og ressourcer, såvel på de enkelte afdelinger som på tværs af afdelinger. Vi ser et interessant eksportpotentiale i denne nyskabende, kliniske logistikløsning. Logistik for ikke-kliniske medarbejdere, eksempelvis portører og rengøringspersonale, udgør en væsentlig post på hospitalernes budgetter, og it-understøttelse af disse funktioner har i mange år ikke været prioriteret højt. I et forskningsprojekt med Højteknologifonden og Aarhus Universitet har vi igangsat pilotprojekter på Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital med sigte på at øge både kvalitet, effektivitet og arbejdsglæde. Vi oplever stor interesse for disse pilotprojekter, såvel fra dansk som international side. Mobilitet og telemedicin er blandt it-sundhedsområdets mange udfordringer. I samarbejde med Regionshospitalet Randers har vi udviklet en mobil version af Columna som et første skridt i retning af at gøre hele Columna-porteføljen mobil og platformsuafhængig. Sideløbende arbejder vi med forskellige løsninger inden for det hastigt voksende telemedicinske område, bl.a. sammen med vores finske partner, Medixine, omkring Columna Citizen, hvor borgerne kan tage aktiv del i deres sundhed og behandling. Blandt andre større opgaver i det forløbne år er udviklingen af Det Nationale Patientindeks, der skal danne grundlaget for Danmarks kommende, nationale Sundhedsjournal. Den udbredte anvendelse af sundheds-it giver Danmark en unik position, og området har stor bevågenhed fra politisk side, bl.a. på grund af eksportpotentialet. Systematic har store ambitioner på dette forretningsområde, og den planlagte ekspansion bygger i høj grad på strategiske samarbejdsaftaler. Senest har Systematic indgået et samarbejde med IBM Danmark om at afgive tilbud på levering og implementering af den nye it-sundhedsplatform til Region Hovedstaden og Region Sjælland. 10 Systematic Systematic 11

7 15 LANDE anvender SITAWARE Per Pugholm Olsen Generalløjtnant Chef for Forsvarets Materieltjeneste Igennem en årrække har vi anvendt SitaWare på øvelser og er for nylig også begyndt at bruge det i ISAFog flådeoperationer. Med underskrivelsen af den nye kontrakt får vi mulighed for at udvide brugen af SitaWare til alle værn, således at alle enheder, fra gruppeførerne i felten til de øverste hovedkvarterer, har en C2-løsning, der kan arbejde sammen med vores koalitionspartneres løsninger. DEFENCE Vores mangeårige og offensive investeringer i SitaWare- og IRISprodukterne skaber solid platform for international vækst Christoph Heck Kommandørkaptajn Leiter Lageführung, Einsatzkoordination Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EinsFüKdo Bw) Vores fokus lå på en hurtig, operationel implementering af kommando- og kontrolkapaciteter med SitaWare har vi fået et standardprodukt, der er klar til brug, kan arbejde sammen med vores koalitionspartneres systemer og er nemt og enkelt at integrere i vores egne, eksisterende systemer. Det særlige ved at samarbejde med Systematic er, at Systematic løser problemerne frem for blot at håndtere dem. Se SitaWare Frontline-videoen her På trods af stigende pres på forsvarsbudgetterne har vores Defenceforretning opnået positive resultater i 2011/12, hvilket styrker vores tro på, at kunderne efterspørger mere omkostningseffektive løsninger, der er klar til at blive taget i anvendelse straks. Indkøbsmantraet hurtigere, billigere, bedre gælder for alle Systematics forsvarsprodukter til kommando og kontrol (SitaWare), militær udveksling af beskeder (IRIS) og håndtering af data til elektronisk krigsførelse (EWare). SitaWare er en suite af C2-produkter (kommando og kontrol), der kan anvendes på alle kommandoniveauer fra mobile enheder og kommandoposter på de laveste niveauer hele vejen op til hovedkvarterer på de højereliggende niveauer. SitaWare-produkterne giver vores kunder en omkostningseffektiv løsning, som nemt og enkelt kan integreres i eksisterende systemer, og som er klar til brug uden omfattende tilpasninger. SitaWare Frontline blev lanceret i september 2011 og anvendt i internationale operationer i Afghanistan mindre end 12 måneder senere. Vi oplever stigende interesse for SitaWare Frontlines nye, banebrydende mobilitetskoncept, som muliggør, at den fleksible, taktiske C2-løsning kan anvendes både inden i og uden for køretøjet. Vi samarbejder med en række forskellige platformsleverandører om at integrere SitaWare i køretøjssensorer og radioer, hvilket giver os mulighed for at tilbyde kunderne en effektiv, taktisk C2-løsning, der er umiddelbar klar til brug. I sommeren 2012 underskrev Systematic og det danske forsvar en kontrakt om udvidet brug af SitaWare i alle værn. Ved at anvende hele SitaWare-suiten får forsvaret et fælles situationsbillede, lige fra gruppeførerne i felten til de øverste hovedkvarterer, samtidig med at forsvaret kan udveksle C2-oplysninger med sine koalitionspartnere. Systematic har desuden for nylig underskrevet en kontrakt om levering af både produkter og support til det finske forsvar som et led i deres forberedelser til internationale operationer i Sita- Ware er i 2012 blevet implementeret hos de væbnede styrker i Tyskland, Sverige, New Zealand og Irland, og vi oplever stor interesse fra tjenester inden for US Army og US Marine Corps. Samlet set anvendes SitaWare nu af 15 nationer. IRIS-suiten omfatter en række produkter til håndtering og udveksling af militære beskeder. Produkterne spænder lige fra IRIS Forms til oprettelse af beskeder til IRIS Standards Management, som anvendes af internationale organisationer, heriblandt NATO, til at definere standarder for interoperabilitet. IRIS Forms og IRIS Web- Forms er i år blevet certificeret af det amerikanske forsvarsministerium, og vi har desuden leveret de første licenser til NATO s Air Command Control System (ACCS). IRIS har været i anvendelse i over 25 år og anvendes i dag af mere end brugere verden over. EWare, som er vores løsning til håndtering af data til elektronisk krigsførelse, blev i 2012 taget i brug af Elektronisk Krigsførelsescenter i det danske søværn og af det estiske forsvar til at opbygge deres kapacitet inden for elektronisk krigsførelse. 12 Systematic Systematic 13

8 Resultatopgørelse for året pr. 1. oktober september 2011/ / / /11 Note DKK 1000 DKK DKK 1000 DKK Omsætning Projektomkostninger ( ) (27.134) ( ) (31.025) Andre eksterne omkostninger ( ) (61.774) ( ) (49.239) 1 Personaleomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Intelligence & National Security Klassificeret information kræver særlige kompetencer hos leverandøren 2 Af- og nedskrivninger ( ) (27.100) ( ) (21.163) Driftsresultat Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (1.578) 3 Nettofinansiering (701) (736) Resultat før skat Skat af årets resultat ( ) (9.541) ( ) (9.541) Årets resultat Minoritetsinteressernes andel af datterselskabers resultat ( ) (916) ets andel af årets koncernresultat Forretningsområdet Intelligence & National Security har haft et tilfredsstillende år. Vi har gennem mange år været strategisk rådgiver for og leverandør af særlige it-løsninger til politi, beredskab og nationale efterretningstjenester. Fælles for disse kunder er deres omfattende og høje krav til især sikkerhed, løsningsarkitektur og -integration samt databehandling af klassificerede informationer. Politiets Efterretningstjeneste (PET) har i en årrække arbejdet på at modernisere efterretningstjenestens it-platform, så den understøtter de udfordringer, som PET står over for. Systematic har igennem hele forløbet bistået PET som central løsningsleverandør i et agilt samarbejde med tæt brugerkontakt og korte beslutningsveje. I samarbejde med efterretningstjenestens brugere, løsningsarkitekter og projektledelse leverer vi løbende løsningskomponenter til idriftsættelse, ligesom vi bistår med behovsafklaring, udrulning, driftsstøtte og særlige produktkompetencer. I forlængelse af tidligere års samarbejde har Rigspolitiet og Systematic indgået en flerårig aftale om 24/7 support og vedligehold af Københavns Politis Kontrolrumsløsning. Hermed sikres Københavns Politi et højt operationelt niveau og ressourceeffektivitet. I det forgangne år har vi desuden været aktive i NATO inden for cybersikkerhed, herunder udført rådgivning i forhold til industrisamarbejder samt deltaget i løsningsdesign for NATO s centrale it-sikkerhed. En række af årets øvrige aktiviteter er klassificerede og kan derfor ikke omtales yderligere. Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret Henlagt reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført til næste år Systematic Systematic 15

9 Aktiver pr. 30. september Passiver pr. 30. september 2011/ / / /11 Note Aktiver DKK DKK DKK DKK 5 Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver ,14 Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt / / / /11 Note Passiver DKK DKK DKK DKK Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital i alt Tilgodehavender for salg Igangværende arbejder for fremmed regning Minoritetsinteresser i datterselskaber Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Andre værdipapirer Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Medarbejderobligationer Finansiel leasingforpligtelse Aktiver i alt Langfristet gæld i alt Finansiel leasingforpligtelse Medarbejderobligationer Gæld til tilknyttede virksomheder Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld, herunder skatter og bidrag til social sikring Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Revisorhonorar Leasingforpligtelser Eventualforpligtelser Ejerforhold 16 Systematic Systematic 17

10 Egenkapitalopgørelse pr. 30. september Pengestrømsopgørelse pr. 1. oktober september 2011/ / / /11 Note DKK DKK DKK DKK Aktiekapital Aktiekapitalen pr består af aktier a kr Aktierne er ikke opdelt i klasser Der har ikke været bevægelse på aktiekapitalen de seneste 5 år Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Saldo pr Henlagt af årets resultat (10.945) Saldo pr Overført overskud Saldo pr Valutakursregulering af udenlandske datterselskabers egenkapital og resultat (489) (489) Henlagt af årets resultat Saldo pr Udbytte for regnskabsåret Saldo pr Udbetalt udbytte ( ) (13.400) ( ) (13.400) Udbytte for regnskabsåret Saldo pr / /11 Note DKK DKK Resultat efter skat Afskrivninger Afskrivninger indregnet under udviklingsprojekter Skat af årets resultat Ændring i driftskapital ( ) (18.197) Betalt selskabsskat ( ) Pengestrømme vedrørende drift Investering i immaterielle anlægsaktiver ( ) (21.700) Investering i materielle anlægsaktiver ( ) (5.407) Investering i finansielle anlægsaktiver ( ) 74 Salg af anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) (26.980) Ændring finansiel leasingforpligtelse ( ) 390 Medarbejderobligationer overført fra finansielle anlægsaktiver Betalt udbytte ( ) (13.400) Urealiserede kursreguleringer (693) Pengestrømme vedrørende finansiering ( ) (13.703) Ændring i likvider beholdninger og Andre værdipapirer Egenkapital i alt pr Likvide beholdninger og Andre værdipapirer primo Likvide beholdninger og Andre værdipapirer ultimo Systematic Systematic 19

11 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelseserklæring Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2012 for Systematic A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat samt af koncernens pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, ledelsesberetningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 23. januar 2013 Direktion Michael Holm chef Bestyrelse Lars Johansson Bestyrelsesmedlem Systematics bestyrelse fra venstre Richard, Nikolaj, Peter, Alex, Niels, Torben og Lars Alex Holm Jensen Formand for bestyrelsen. Anses ikke for at være uafhængig grundet medejerskab af og tidligere ansættelse i Systematic A/S. Født Indtrådt Ejer af AHJ Holding Århus ApS. Bestyrelsesmedlem i Grandes Hesses A/S, Danmoz Holding A/S og Dalberg Research A/S. Torben Ballegaard Sørensen Næstformand for bestyrelsen. Anses for at være uafhængig. Født Indtrådt Professionelt bestyrelsesmedlem. Tidligere koncernchef i Bang & Olufsen a/s. Bestyrelsesformand i Tajco Group A/S, AS3 Companies A/S, Forskerparken CAT A/S og RealFiction A/S. Bestyrelsesmedlem i LEGO A/S, AB Electrolux, Pandora Holding A/S og Egmont International Holding A/S. Peter L. Ravn Anses for at være uafhængig. Født Indtrådt Professionelt bestyrelsesmedlem. Tidligere koncernchef i SimCorp A/S fra 2001 til Bestyrelsesmedlem i Stibo A/S. Niels Bo Theilgaard Bestyrelsesmedlem Niels Bo Theilgaard Anses for at være uafhængig. Født Indtrådt Ejer af NBTI ApS. Adm. direktør i GamesOnTrack A/S. Tidligere General Manager i Microsoft Business Solutions ApS. Bestyrelsesmedlem i Marstrand Innovation A/S og Array Licensor aps. Lars Johansson Anses ikke for at være uafhængig grundet tidligere ansættelse i Systematic A/S. Født Indtrådt i Administrerende direktør i Atea A/S siden 1. januar Tidligere Executive Vice President and Deputy CEO i Systematic A/S. Tidligere administrerende direktør i SAS Ground Services A/S. Tidligere direktør i Danadata A/S og Merkantildata A/S. Richard Baker Medarbejdervalgt. Født Indtrådt Senior Consultant Defence Sales Support i Systematic Software Engineering Ltd. Nikolaj Holm Bramsen Medarbejdervalgt. Født Indtrådt Account Manager i Systematic A/S. Peter L. Ravn Bestyrelsesmedlem Til aktionærerne i Systematic A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Systematic A/S for regnskabsåret 1. oktober september 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. regnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den 23. januar 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Christian K. Jørgensen Statsautoriseret revisor Michael Bach Statsautoriseret revisor Alex Holm Jensen Formand Torben Ballegaard Sørensen Næstformand Richard Baker Medarbejdervalgt Nikolaj Holm Bramsen Medarbejdervalgt Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 20 Systematic Systematic 21

12 Noter 2011/ / / /11 DKK DKK DKK DKK 1 Personaleomkostninger Gager og feriepenge Pensionsordninger Sociale omkostninger (AER, ATP, kompensation) Øvrige personaleomkostninger Gennemsnitlige antal medarbejdere Vederlag til direktion og bestyrelse Andel af årets samlede personaleomkostninger indregnet under udviklingsprojekter Af- og nedskrivninger Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andel af årets afskrivninger indregnet under udviklingsprojekter Ombygning af lejede lokaler Biler Edbudstyr Inventar I alt DKK DKK DKK DKK DKK 6 Materielle anlægsaktiver Kostpris pr Omklassifikation 0 0 ( ) 0 ( ) Kursregulering Tilgang i året Afgang i året 0 ( ) ( ) 0 ( ) Kostpris pr Kostpris pr Omklassifikation 0 0 ( ) 0 ( ) Afskrivning på afhændede aktiver 0 ( ) ( ) ( ) Af- og nedskrivninger 2011/ Af- og nedskrivninger pr Bogført værdi pr Nettofinansiering Renteomkostninger m.v. ( ) (309) ( ) (301) Renteindtægter m.v Valutakursregulering m.v. ( ) (1.880) ( ) (1.901) (701) (736) Heraf udgør renteindtægter vedr. koncernmellemværende Skat af årets resultat Beregnet selskabsskat ( ) (16.106) ( ) (16.106) Regulering af udskudt skat ( ) (9.541) ( ) (9.541) Bogført værdi pr Indregnede finansielt leasede aktiver udgør pr Materielle anlægsaktiver Kostpris pr Omklassifikation 0 0 ( ) 0 ( ) Tilgang i året Afgang i året 0 ( ) ( ) 0 ( ) Kostpris pr Øvrige rettigheder Software I alt Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter Øvrige rettigheder Software I alt DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK 5 Immaterielle anlægsaktiver Kostpris pr Omklassifikation Tilgang i året Afgang i året ( ) 0 0 ( ) Kostpris pr Afskrivninger pr Omklassifikation 0 0 ( ) 0 ( ) Afskrivning på afhændede aktiver 0 ( ) ( ) 0 ( ) Af- og nedskrivninger 2011/ Af- og nedskrivninger pr Bogført værdi pr Bogført værdi pr Indregnede finansielt leasede aktiver udgør pr Afskrivninger pr Omklassifikation Afskrivning på afhændede aktiver ( ) 0 0 ( ) Af- og nedskrivninger 2011/ Af- og nedskrivninger pr Bogført værdi pr Bogført værdi pr Indregnede finansielt leasede aktiver udgør pr Systematic Systematic 23

13 Husleje Andre depositum værdipapirer I alt DKK DKK DKK 7 Finansielle anlægsaktiver Kostpris pr Tilgang i året Afgang i året 0 ( ) ( ) Kostpris pr Afskrivninger pr Afskrivning på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 2011/ Af- og nedskrivninger pr Bogført værdi pr / / / /11 DKK DKK DKK DKK 9 Udskudt skat Udskudt skat er beregnet med 25% og påhviler følgende poster: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Forpligtelser ( ) (1.344) ( ) (1.344) Langfristet gæld Den langfristede gæld forfalder indenfor 5 år 11 Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter vedrørende servicekontrakter Bogført værdi pr Revisorhonorar Husleje depositum Andre værdipapirer Kapitalinteresser i datterselskaber DKK DKK DKK DKK 7 Finansielle anlægsaktiver Kostpris pr Tilgang i året Afgang i året 0 ( ) 0 ( ) Kostpris pr I alt Honorar Deloitte A/S Revision Erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser Op-/nedskrivning pr ( ) ( ) Modregnet i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder primo 0 0 ( ) ( ) Valutakursreguleringer Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Modregnet i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ultimo Op-/nedskrivning pr Bogført værdi pr Bogført værdi pr Leasingforpligtigelser For årene har moderselskabet indgået operationelle leasingaftaler vedrørende personbiler. Den årlige leasingydelse udgør t.kr For moderselskabets kontorlokaler udgør lejeforpligtigelsen frem til tidligste fraflytning t.kr ens lejeforpligtigelsen for kontorlokaler frem til tidligste fraflytning udgør t.kr Eventualforpligtigelser Vedrørende garantiforpligtigelser for almindelige forretningsmæssige aftaler er stillet bankgaranti på anfordringsvilkår på t.kr et har som led i et medarbejderincitamentsprogram, udstedt medarbejderobligationer for hvilke der pr. 30/ er stillet sikkerhedi Andre værdipapirer i note 7 t.kr og af Andre værdipapirer under omsætningsaktiver t.kr Kapitalinteresser i datterselskaber omfatter: Aktier for nominelt GBP (100%) i Systematic Software Engineering Ltd., The Coliseum Riverside Way, Camberley, Surrey GU153 YL, UK. Aktier for nominelt USD (80%) i Systematic Software Engineering Inc., 5875 Trinity Parkway Suite 130, Centreville, Virginia , USA Aktier for nominelt EUR (100%) i Systematic Oy Finland, Finlaysoninkuja Tampere, Finland Aktier for nominelt SEK (100%) i Systematic Sweden AB, Ostermalmstorg 1, 4. sal, Stockholm , Sverige 15 Ejerforhold Følgende aktionærer besidder mere end 5% af selskabets aktiekapital: Michael Holm Holding ApS, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov AHJ Holding Århus ApS, Ryvangs Alle 14, 8240 Risskov E. Bank Lauridsen Holding A/S, Øresundsvej 7, 6715 Esbjerg N Ejerandel Regnskabsmæssig resultat 11/12 Egenkapital Systematic Software Engineering Ltd. 100% Systematic Software Engineering Inc. 80% Systematic Oy Finland 100% ( ) Systematic Sweden AB 100% ( ) ( ) 2011/ / / /11 DKK DKK DKK DKK 8 Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder Aconto-faktureringer ( ) ( ) ( ) ( ) Nettoværdien er indregnet således i balancen Igangværende arbejde for fremmed regning Modtagne forudbetalinger fra kunder ( ) (4.497) ( ) (4.467) Følgende nærtstående parter har bestemmende indflydelse på Systematic A/S: Michael Holm, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov Michael Holm Holding ApS, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov forhold Systematic A/S og datterselskaber indgår i koncernregnskabet for Michael Holm Holding ApS. 2011/ /11 DKK DKK 16 Ændring i driftskapital Ændring i igangværende arbejder og modtagne forudbetalinger (19.778) Ændring i tilgodehavender ( ) Ændring i øvrig kortfristet gæld ( ) (2.335) ( ) (18.197) 24 Systematic Systematic 25

14 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år. I forhold til 2010/11 er software omklassificeret fra materielle anlægsaktiver til immaterielle anlægsaktiver. I forbindelse med omklassifikationen er sammenligningstallene tilpasset. Resultat og egenkapital er ikke påvirket af omklassifikationen. regnskabet omfatter Systematic A/S (DK), Systematic Software Engineering Ltd. (UK), Systematic Software Engineering Inc. (USA), Systematic Oy Finland (FI) og Systematic Sweden AB (SE). Regnskabet for moderselskabet omfatter alene Systematic A/S. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Omregning af beløb i fremmed valuta Alle balanceposter i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs eller til den kurs, hvortil de er kurssikret. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab føres over resultatopgørelsen. en Konsolideringsprincipper regnskabet omfatter moderselskab samt datterselskaber. Alle regnskaber, der indgår i koncernregnskabet, er udarbejdet efter ensartede regnskabsprincipper. regnskabet er udarbejdet efter past-equity princippet ved sammenlægning af de enkelte selskabers regnskabsposter. Der er foretaget eliminering af koncerninterne transaktioner og mellemværender. For de udenlandske datterselskaber er posterne i resultatopgørelsen indregnet til transaktionskursen. Balancen omregnes til balancedagens kurs. Valuta kurs regu lerin gen ved omregningen af primoegenkapitalen samt valuta kursregulering af resultat opgørel sen fra transaktionsdagens kurs til balancedagens kurs er foretaget over egenkapitalen. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede selskaber indregnes i koncernregnskabet fra henholdsvis overtagelsestidspunktet og stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede selskaber indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til henholdsvis afståelsestidspunktet og afviklingstidspunktet. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives over 5 år. Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Minoritetsinteresser Minoritetsinteressernes andel af datterselskabernes resultat og egenkapital er særskilt anført i henholdsvis resultatopgørelse og balance. Resultatopgørelse Omsætningen Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i omsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden). Af konkurrencemæssige grunde gives der ikke segmentoplysninger. Projektomkostninger Projektomkostninger omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå omsætningen. Projektomkostninger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning indregnes på tidspunktet for deres afholdelse. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til husleje og administration af koncernen, samt kontorholdsomkostninger. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter gager med videre og omkostninger til personale og ledelse. Nettofinansiering Nettofinansiering omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for acontoskat. Balance Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter vedrørende produkter, der er klart definerede og identificérbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives udviklingsprojektet lineært over den budgetterede salgsperiode, dog maksimalt 5 år. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige. Øvrige rettigheders værdi måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Øvrige rettigheder afskrives over 5 år eller nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivninger beregnes lineært over aktivernes forventede økonomiske brugstid, der er fastsat til: edb-udstyr 3 år, inventar 5 år, biler 6-7 år. Indretning af lejede lokaler afskrives over lejeperioden. Anskaffelsen af specifikke edb-programmer til udvikling af software er aktiveret og afskrives som edb-udstyr, hvorimod anskaffelsen af generelle programmer er udgiftsført i resultatopgørelsen. Kapitalinteresser i datterselskaber Kapitalinteresser (aktier) i datterselskaber indregnes og måles efter equity-metoden, hvilket indebærer, at aktierne optages i balancen til den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabernes regnskabsmæssige indre værdi efter fradrag af urealiserede interne avancer. Såfremt et datterselskab har en negativ egenkapital, modregnes den negative egenkapital i et eventuelt tilgodehavende hos datterselskabet. I resultatopgørelsen medtages den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabernes regnskabsmæssige årsresultat efter fradrag af elimineringer. Datterselskabernes årsresultat efter skat indgår i regnskabsposten Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder. Resultatopgørelsen for de udenlandske datterselskaber omregnes til danske kroner til transaktionskursen. Balancen omregnes til statusdagens kurs. Den kursdifference, der opstår ved omregning af investeringen i datterselskaberne ved årsregnskabets begyndelse til kursen ved årets udgang, posteres direkte på egenkapitalen. Det samme gør kursregulering som følge af omregning af resultatopgørelsen til transaktionskursen. Ved køb af kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelsen ovenfor under koncernregnskab. Andre værdipapirer Børsnoterede obligationer værdiansættes til amortiseret kostpris baseret på en forholdsmæssig indtægtsførsel eller udgiftsførsel over restløbetiden af forskellen mellem anskaffelsespris og nominel værdi. Børsnoterede aktier måles til dagsværdi. Ikke-børsnoterede aktier måles til en vurderet dagsværdi, og hvor en sådan værdi ikke findes til kostpris. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt er beregnet som forholdet mellem det anvendte ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller forudbetaling afhængig af, om nettoværdien, opgjort som salgssummen med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Egenkapital Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udskudt skat Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med lovgivningen på balancedagen vil være gældende, når den udskudte skat udløses som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles efter første indregning til amortiseret kostpris. Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Der er ikke udarbejdet særskilte pengestrømme for moderselskabet, da denne er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter Opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter Omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter Omfatter optagelse, afdrag og kursregulering på finansielle forpligtigelser samt betaling af udbytte. Nøgletalsberegning Nøgletallene angivet under 5-års oversigten er beregnet som følger: Overskudsgrad Driftsresultat x 100 Nettoomsætning Egenkapitalens forrentning Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad Egenkapital x 100 Balancesum Driftskapital Omsætningsaktiver - kortfristet gæld Innovation (procesforbedring og produktudvikling) Opgøres som interne procesforbedringer samt summen af de udviklingsaktiviteter, som opfylder betingelsen for at blive aktiveret under immaterielle anlægsaktiver og de udviklingsaktiviteter, som løbende driftsføres i året. Opgøres til kostpris. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 26 Systematic Systematic 27

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/01/2013 Mikael Walther Dirigent Side 2 af

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

KARIN TANKERS A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

KARIN TANKERS A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den KARIN TANKERS A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2015 Torben Ravn Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere