Robust forretning i international vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Robust forretning i international vækst"

Transkript

1 Årsrapport 2011/12 Danmark Søren Frichs Vej Aarhus C Tlf Landgreven København K Tlf Storbritannien The Coliseum Riverside Way Camberley, Surrey GU15 3YL Tlf Robust forretning i international vækst USA 5875 Trinity Parkway Suite 130 Centreville Virginia Tlf Finland Finlaysoninkuja Tampere Tlf Australien Tower A, Level 5, 7 London Circuit Canberra ACT 2601 Tlf Sverige Ostermalmstorg 1, 4 vån Simplicity Stockholm Tlf Performance Forward-thinking Tyskland Im Zollhafen Köln Tlf DES000 - Sep version 1.1 DES470 - Jan 2012 DES544 - Jan 2013 CVR-nr.:

2 Systematic Årsrapport 2011/12 Systematic A/S Søren Frichs Vej Aarhus C Danmark Tlf CVR-nr.: Systematics årsrapport 2011/12 findes også på Tryk: Chronografisk A/S Bestyrelse: Alex Holm Jensen (Formand) Torben Ballegaard Sørensen (Næstformand) Peter L. Ravn (Bestyrelsesmedlem) Niels Bo Theilgaard (Bestyrelsesmedlem) Lars Johansson (Bestyrelsesmedlem) Richard Baker (Medarbejdervalgt) Nikolaj Holm Bramsen (Medarbejdervalgt) Direktion: Michael Holm, chef Følgende aktionærer besidder mere end 5% af selskabets aktiekapital: Michael Holm Holding ApS, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov AHJ Holding Århus ApS, Ryvangs Alle 14, 8240 Risskov E. Bank Lauridsen Holding A/S, Øresundsvej 7, 6715 Esbjerg N Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 03 5-ÅRS OVERSIGT OG SYSTEMATIC FAKTA 04 LEDELSESBERETNING 08 KERNEFORRETNINGSOMRÅDER 15 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 16 AKTIVER 17 PASSIVER 18 EGENKAPITALOPGØRELSE 19 PENGESTRØMSOPGØRELSE 20 LEDELSESERKLÆRING 21 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 22 NOTER 26 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS MISSION Simplifying critical decision making VISION A leading international company in delivering reliable and straightforward solutions to people who make critical decisions every day 5-ÅRS OVERSIGT (1.000 DKK) 2011/ / / / /08 Årets omsætning Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster (701) Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser Balancesum Likvide beholdninger og Andre værdipapirer (10.531) Driftskapital Egenkapital Pengestrømme vedr. drift Innovation (procesforbedring og produktudvikling) Omsætning uden for det danske marked Nøgletal Overskudsgrad 9,3% 10,2% 10,0% 1,6% 10,1% Egenkapitalens forrentning 26,5% 26,9% 33,4% 4,8% 36,7% Soliditetsgrad 48,1% 42,4% 38,1% 31,9% 31,1% Innovation i procent af omsætning 9,7% 12,0% 10,7% 12,5% 9,4% Gennemsnitligt antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder (gns. fuldtidsansatte, DKK) SYSTEMATIC FAKTA Robust software- og systemvirksomhed Fire kerneforretningsområder: Public Sector, Healthcare, Defence, Intelligence & National Secu rity Solgt løsninger til kunder i 47 lande Høj kundetilfredshed og langvarige kundeforhold Partnere i 18 lande Omsætning: 413 mio. kr. Resultat af primær drift: 38 mio. kr. 72 mio. kr. i likvide beholdninger og ingen bankgæld CMMI-certificeret på niveau 5 97 % af alle milepæle er godkendt og leveret til tiden Kontorer i Danmark, Storbritannien, USA, Finland, Sverige, Australien og Tyskland Attraktiv og international arbejdsplads med højtuddannede medarbejdere 422 medarbejdere hvor 62 % af softwareudviklerne har en Ph.d. eller kandidatgrad 13 % af ansættelserne er tidligere medarbejdere, der søger tilbage til Systematic Svanemærket tryksag Soliditetsgrad på 48 % og AAA kredit-rating Medarbejderne repræsenterer 20 nationaliteter

3 97 procent af alle Systematics milepæle er godkendt og leveret til tiden Ledelsesberetning Robust forretning i international vækst I et marked præget af store forandringer fortsætter Systematics robuste forretning med at vokse profitabelt samtidig med, at vi udvikler vores internationale aktiviteter og investerer i fremtiden. I 2011/12 er Systematic vokset profitabelt i et marked, hvor kunders præferencer for pålidelige, standardiserede softwareløsninger bliver endnu tydeligere. På den baggrund fortsætter vi med at udvikle forretningen. Systematic positionerer sig til fremtidig vækst gennem investering i innovative softwareprodukter, udvikling af medarbejdere og deres kompetencer, strømlining og forenkling af vores interne processer samt ved at øge kendskabet til Systematic på udvalgte, internationale markeder. Ved indgangen til regnskabsåret 2011/12 budgetterede Systematic med vækst i omsætningen og et uændret driftsresultat. I overensstemmelse med forventningerne realiserede vi en omsætningsvækst på 11 % til 413 mio. kr. og et driftsresultat på 38 mio. kr. hvilket var marginalt bedre end i regnskabsåret 2010/11. Det er tilfredsstillende at levere forudsigelige finansielle resultater i et marked, som er under hastig forandring, og hvor kunderne har fokus på omkostninger og hurtigt afkast af deres it-investeringer. Vi har etableret en solid, forretningsmæssig platform for vækst, og med denne som udgangspunkt planlægges der offensive investeringer i produkter, medarbejdere og nye markeder. For 2012/13 budgetteres med vækst i omsætning og et driftsresultat på det nuværende niveau. Fokus på fire kerneforretningsområder Siden etableringen i 1985 har Systematic udviklet sig til en international it-virksomhed, der fokuserer på fire kerneforretningsområder: Public Sector, Healthcare, Defence og Intelligence & National Security. Fælles for disse er et behov for at kunne integrere, sammenstille og analysere store mængder komplekse data samt skabe et overblik, som muliggør kvalificeret beslutningstagning ofte i kritiske situationer. Vi har oparbejdet dyb domæneviden inden for disse fire forretningsområder. Samtidig bliver vi stadig bedre til at udnytte erfaringer, kompetencer og teknologier på tværs af forretningsområderne. Systematic sælger løsninger direkte til slutkunder, ligesom vi samarbejder med udvalgte partnere om distribution af vores produkter og ydelser på bestemte markeder. Vi har i 2011/12 indgået nye, strategiske samarbejdsaftaler, og vores løsninger er nu solgt til kunder i 47 lande. Vi følger vores kunder i deres internationalisering, ligesom vi selv er åbne over for at deltage i internationale partnerskaber. Systematic leverer også større løsninger og kundespecifikke projekter til private virksomheder baseret på vores høje modenhed i softwareudvikling og viden om processer og metoder, hvor vi kan sikre kvalitet i løsninger og projekter. Hovedparten af Systematics omsætning genereres i Danmark. For at positionere os til fremtidig vækst har vi i de seneste år åbnet nye kontorer i Finland, Sverige, Australien og Tyskland, og yderligere kontorer er under etablering. Også i et globalt marked er den lokale tilstedeværelse et væsentligt element i kunders overvejelser om deres fremtidige leverandør. Stor vækst i ordreindgang og en sund økonomi I det forløbne regnskabsår har Systematic indgået nye aftaler for 460 mio. kr. en stigning på mere end 20 % sammenlignet med 2010/11. Alle forretningsområder har udvist tocifrede stigningsprocenter, og det er specielt tilfredsstillende, at Defence-områdets ordreindgang efter nogle vanskelige år er vokset med mere end 30 %. Systematic har på trods af et faldende marked vundet markedsandele i 2011/12. Det vidner om, at kunderne værdsætter fordelene ved COTS-produkter (hyldevareprodukter): Stor umiddelbar brugsmæssig værdi, lave omkostninger, lav risiko og hurtig ibrugtagning. Systematics samlede indtægter steg 11 % i forhold til året før og udgjorde 413 mio. kr. Med 20 % udgør licens- og vedligeholdelsesindtægterne en stigende andel af de samlede indtægter. Der er en god balance mellem indtægter fra de enkelte forretningsområder. Som en videnstung virksomhed udgør løn til medarbejderne hovedparten af Systematics omkostninger. Langt de fleste aktiviteter udføres af medarbejdere ansat i koncernen. For til stadighed at sikre Public Sector/INS 166 mio. kr. Omsætning 2011/ mio. kr. Healthcare 86 mio.kr konkurrencedygtige ydelser udføres en stigende andel af softwareudviklingen af fast tilknyttede konsulenter, hovedsageligt fra Ukraine, som via moderne informationsteknologi og fælles arbejdsmetoder er fuldt integreret i vores udviklingsteams. Selvom der kan være store geografiske afstande mellem de enkelte softwareudviklere i et udviklingsteam, gør den relativt lille forskel i antal tidszoner integrationen lettere. Medarbejderantallet er steget til 422 ultimo regnskabsåret, og i tillæg hertil skal lægges 36 fast tilknyttede konsulenter. Det primære driftsresultat er opgjort til 38 mio. kr. Med tillæg af positive finansielle indtægter først og fremmest afkast på obligationsporteføljen udgør koncernresultatet før skat 41 mio. kr. Selskabsskatter er beregnet til 10 mio. kr., hvoraf hovedparten betales i Danmark. Årsresultatet for 2011/12 på 31 mio. kr. er det hidtil bedste i Systematics 27-årige historie. Balancen er samlet vokset med 3 %. De immaterielle aktiver (hovedsageligt kapitaliserede produktudviklingsomkostninger) er faldet med 13 %, mens tilgodehavender er vokset med 13 %. Det sidste skyldes fakturering omkring årsregnskabstidspunktet. Egenkapitalen er vokset med 17 %, mens gældsforpligtelserne er på lidt lavere niveau end sidste år. Alt i alt har Systematic en meget robust balance. Driftsaktiviteterne genererede en pengestrøm på 41 mio. kr., mens investeringsaktiviteter belastede kassebeholdningen med 16 mio. kr. Afskrivninger på aktiverede udviklingsomkostninger var højere end årets aktiverede produktudviklingsomkostninger, hvilket i sig selv bidrog med en positiv likviditet på 6 mio. kr. Samlet set voksede kassebeholdningen (inkl. obligationsporteføljen) med 23 % til 72 mio. kr. Da Systematic ikke har nogen bankgæld men derimod uudnyttede kreditfaciliteter, har virksomheden et stærkt finansielt beredskab, hvilket også giver sig udtryk i en AAA kredit-rating. Kompetenceudvikling og høj procesmodenhed skaber værdi for kunderne Systematic har i mange år haft fokus på kompetenceudvikling, da evnen til hurtigt og effektivt at tilegne sig ny viden giver os klare, konkurrencemæssige fordele. Viden er først og fremmest relateret Defence 161 mio. kr. D&B vurderer Systematic på højeste kreditratingniveau til Systematics kernekompetencer inden for metoder til softwareudvikling, produkter til beslutningsstøtte i kritiske situationer samt specifik indsigt i de fire kerneforretningsområder. Viden, som kan deles internt i organisationen og med partnere, og efterfølgende kommercialiseres i løsninger og produkter til kunderne. Den konstante fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer er med til at gøre Systematic til en attraktiv arbejdsplads, kendetegnet ved høj medarbejdertilfredshed og lavt sygefravær (sidste år 3,7 dage i gennemsnit). Systematic holder tæt kontakt med tidligere ansatte gennem Alumni-netværk og -arrangementer. Flere tidligere medarbejdere søger tilbage til Systematic, og genansættelser udgjorde sidste år 13 % af nyansættelserne. Interne vidensnetværk på tværs af forretningsområder inspirerer medarbejderne til at finde, dele og genbruge den viden, som kollegaer allerede har tilegnet sig. Systematic er i 2012 blevet re-certificeret efter CMMI, som er en international standard for modenhed i softwareudviklingsprocesser. Hellere uddanne vores medarbejdere og risikere, at de rejser, end lade være og de bliver. SYSTEMATIC CERTIFICERET TIL CMMI niveau 5 Michael Holm chef 4 Systematic Systematic 5

4 kvalitet til tiden og til konkurrencedygtige priser Forward-thinking CMMI 5 Styr på udviklingsprocesserne = Kvalitet og levering til tiden SCRUM Flere forløb frem for ét langt = Tæt kundedialog og bedre løsninger MERVÆRDI LEAN Løbende effektiviseringer = Omkostningseffektive processer CMMI 5 er det højeste niveau inden for forretningsmodenhed en certificering, som vi deler med blot 22 virksomheder i Europa og ca. 290 i verden. Kun et begrænset antal virksomheder i verden har, som Systematic, formået at opretholde niveau 5 i mere end 7 år. Vi er internationalt anerkendt for vores evne til at effektivisere og optimere vores udviklingsprocesser gennem kombinationen af CMMI-modellen og agile udviklingsmodeller baseret på Lean og Scrum. Gennem flere år har vi præsenteret Systematics modeller og processer på konferencer, ligesom vi har fået optaget artikler om emnet publiceret af foreningen IEEE, som har medlemmer i 160 lande. Vores dokumenterede resultater vækker international interesse og opsigt. For vores kunder betyder kombinationen af CMMI, Lean og Scrum, at vi kan agere fleksibelt og interaktivt og med udgangspunkt i en veldokumenteret samarbejdsmodel hurtigt skabe målbare resultater. Levering til tiden 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 92% 95% % 11 97% 12 Milepæle: Leveret før tiden Leveret til tiden Mindre end 1 uge forsinket 1-4 uger forsinket Mere end 4 uger forsinket Samarbejdet med vores kunder foregår i integrerede teams, hvor alle parter spiller med åbne kort. Systematic har demonstreret, at fleksibilitet og agile metoder fint kan kombineres med struktur, forudsigelighed og troværdighed. I 2011/12 er mere end 97 % af alle vores leverancer leveret inden for aftalt tid. Vores kundetilfredshedsundersøgelser i 2011/12 giver også et billede af, at kunderne er tilfredse: Den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 4,5 (på en 1-5 skala, hvor 5 er højeste vurdering). Systematic vurderes til 4,8 i relation til, om vi er fagligt kompetente og 4,7 i forhold til, om kunderne vil anbefale os til andre. Én samlet pakke gør det nemmere at være kunde Systematic har en lang tradition for konsekvent at forbedre det samlede leverancesystem. Målet er at sikre vores kunder den optimale løsning gennem fleksibilitet og kvalitet i forhold til både udvikling, ibrugtagning, drift og vedligeholdelse, og uden at kunderne nødvendigvis selv skal kontrollere alle delelementer. Som en del af vores samlede løsning har vi siden 2010 tilbudt cloud computing og hosting via hostingpartnere. I det forgange år har vi indgået flere kontrakter indeholdende cloud computing og hosting. En tendens, der bliver stadig mere fremherskende, er, at it-leverandøren ikke blot udvikler og vedligeholder applikationen, men også påtager sig ansvaret for drift med fuld life cycle management og systemforvaltning, så kunderne kun skal forholde sig til én leverandør. Gennem denne model kan kunderne forenkle de forretningsmæssige relationer, drage fordel af øget hastighed og pålidelighed i hele it-leverancesystemet og opnå cloud-baseret drift med økonomiske og driftsmæssige fordele. Se videoen fra Innovation Day her Innovation en fremtidig konkurrenceparameter Fremtidig konkurrenceevne handler også om evnen til innovativt at tænke ny viden og kreativitet ind i produkter og ydelser. Som et element i at katalysere innovationskulturen i Systematic påbegyndte vi i 2012 med Innovation Day et nyt initiativ, hvor vores medarbejdere samles flere gange om året og udfordres til at tænke fremadrettet og innovativt. Målsætningen er at tænke ud af boksen og fordomsfrit komme med nye, kreative ideer, som efterfølgende modnes og prioriteres. Et åbent og transparent samspil med relevante interessenter i samfundet I Systematic er Corporate Social Responsibility funderet i måden, vi agerer på i forhold til alle interessenter, hvor respekten for den enkelte, både som person og i relation til virksomheden, er rodfæstet i vores kultur og værdigrundlag. Diversitet i forhold til etnisk baggrund, uddannelse, nationalitet, alder og køn er en styrke, og vi prøver i videst muligt omfang at afspejle de omgivelser, vi agerer i. Systematic samarbejder med uddannelses- og forskningsinstitutioner om at udvikle og dele ny viden typisk i projekter. Vi bidrager med konkret viden og praktisk erfaring og får adgang til den nyeste forskning og kontakt til mulige, fremtidige medarbejdere. Med respekt for fortrolighed er en åben og transparent tilgang til alle interessenter kunder, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere efter vores opfattelse en styrke i et samfund under forandring. Systematics holdning til Corporate Social Responsibility er beskrevet på vores hjemmeside: (den lovpligtige redegørelse for virksomhedsansvar, jævnfør årsregnskabslovens 99 a). Alex Holm Jensen Formand for bestyrelsen Michael Holm chef 6 Systematic Systematic 7

5 HALVDELEN af vores projektforretning er store projekter på mere end timer Thomas Høineg Larsen Projektchef Vi ønskede, at vores spilkontrolsystem skulle udvikles ud fra en agil tankegang. Vi har gjort os nogle rigtigt gode erfaringer, som vi kommer til at trække på fremover, og vi er meget tilfredse med forløbet med Systematic. Public sector I tæt samarbejde med kunder i den offentlige sektor udvikler vi løsninger, som skaber overblik og sammenhæng Peter Egelund Projektdirektør/CIO Vi er meget tilfredse med vores samarbejde med Systematic, som er en erfaren og professionel leverandør af it-løsninger. Vi har et pragmatisk og løsningsorienteret samarbejde med fokus på at nå det fælles mål til gavn for landets kommuner. Med Systematic har KOMBIT og kommunerne fået en kompetent leverandør til Serviceplatformen. KOMBIT Foto: Torben Nielsen Drevet af en klar, politisk prioritering har Danmark en offensiv strategi for digitalisering af hele den offentlige sektor. Systematic har over en årrække etableret sig som en seriøs leverandør til den offentlige sektor. Public Sector forretningsområdet har i 2011/12 været præget af højt aktivitetsniveau. Hovedparten af opgaverne er vundet i konkurrence med både danske og udenlandske software- og systemhuse. Opgaverne relaterer sig typisk til forretningskritiske systemer hos kunden samt integrations- og serviceplatforme, hvor vi sammenkobler enkeltstående systemer og registre og dermed skaber overblik og sammenhæng og muliggør opbygning af brugerrettede selvbetjeningsløsninger. I årets løb har vi gennemført flere agile projekter. De er kendetegnet ved, at de igangsættes baseret på mål, visioner og budget, men uden en omfattende og tidskrævende kravspecifikation. Selvom offentlige udbudsopgaver ofte kan være både restriktive og omfangsrige, er interessen hos vores offentlige kunder for at deltage i agile samarbejder klart stigende: Eksempelvis har vi sammen med SKAT udviklet et spilkontrolsystem, som blandt andet kontrollerer, at gevinster fra onlinespil-udbydere placeret over hele verden udbetales korrekt. Systemet blev leveret før tid og under budget. Vi indgik i sommeren 2012 kontrakt med kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, om udvikling og drift af en ny serviceplatform, som kommer til at bringe digitaliseringen af Danmark op i et højere gear. Serviceplatformen bliver et centralt knudepunkt for udveksling af oplysninger inden for den offentlige sektor og vil dermed medvirke til at liberalisere det danske marked for kommunale it-systemer. Samarbejde med vores kunder i integrerede teams skaber mulighed for videnoverførsel og læring hos kundens medarbejdere omkring vores udviklingsprocesser. Et eksempel herpå er vores samarbejde med ATP om at udvikle ATP s egen it-afdeling og gøre den mere moden som it-udviklingshus. En anden opgave inden for den finansielle sektor er indgåelsen af en ny, stor rammeaftale om infrastruktur-ydelser til e-nettet, som er en digital samarbejdsplatform for ejendomsmæglere, pengeinstitutter og realkreditinstitutter til brug ved bl.a. bolighandler. 8 Systematic Systematic 9

6 MERE END DAGLIGE BRUGERE AF it-sundhedsplatformen COLUMNA HEALTHCARE Columna, vores omfattende it-sundhedsplatform, udbygges til stadighed og skaber stigende opmærksomhed, nationalt såvel som internationalt Ole Thomsen Sundhedsdirektør Jeg er glad for, at vi nu også har indgået aftale med Systematic om at udvikle én fælles it-løsning til klinisk logistik på alle hospitalerne i Region Midtjylland. Derved opnår vi sikrere, hurtigere og bedre patientforløb samtidig med, at kapacitet og ressourcer optimeres til fordel for både patienter og personale. Karin Hedegaaard IT Projektchef Det er noget helt nyt at it-understøtte vores servicepersonale i deres daglige arbejde. Vi har høje forventninger til, at blandt andet kommunikationen mellem klinikere og servicepersonale forbedres, at opgavefordelingen optimeres, og at arbejdsmiljøet forbedres, så alle parter opnår bedre overblik og overskud til gavn for patienterne. Se Columna-videoen her 2011/12 har været et travlt år for Systematics Healthcare-forretning med en vækst på over 20 % og et tilfredsstillende resultat, samtidig med at vi har øget vores indsats på produktudvikling, salg og markedsføring. Columna er nu et dagligt arbejdsredskab for over sundhedsfaglige brugere på hospitaler i Region Midtjylland. Sundhedsplatformen udbygges med ny funktionalitet og suppleres i løbet af 2013 med en it-løsning inden for klinisk logistik til blandt andet akutmodtagelsesafdelinger i Region Midtjylland. Columna Clinical Logistic-løsningen, der etableres i samarbejde med Cetrea og Capgemini, giver sundhedsprofessionelle et realtids-opdateret overblik over patientflow, kapacitet og ressourcer, såvel på de enkelte afdelinger som på tværs af afdelinger. Vi ser et interessant eksportpotentiale i denne nyskabende, kliniske logistikløsning. Logistik for ikke-kliniske medarbejdere, eksempelvis portører og rengøringspersonale, udgør en væsentlig post på hospitalernes budgetter, og it-understøttelse af disse funktioner har i mange år ikke været prioriteret højt. I et forskningsprojekt med Højteknologifonden og Aarhus Universitet har vi igangsat pilotprojekter på Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital med sigte på at øge både kvalitet, effektivitet og arbejdsglæde. Vi oplever stor interesse for disse pilotprojekter, såvel fra dansk som international side. Mobilitet og telemedicin er blandt it-sundhedsområdets mange udfordringer. I samarbejde med Regionshospitalet Randers har vi udviklet en mobil version af Columna som et første skridt i retning af at gøre hele Columna-porteføljen mobil og platformsuafhængig. Sideløbende arbejder vi med forskellige løsninger inden for det hastigt voksende telemedicinske område, bl.a. sammen med vores finske partner, Medixine, omkring Columna Citizen, hvor borgerne kan tage aktiv del i deres sundhed og behandling. Blandt andre større opgaver i det forløbne år er udviklingen af Det Nationale Patientindeks, der skal danne grundlaget for Danmarks kommende, nationale Sundhedsjournal. Den udbredte anvendelse af sundheds-it giver Danmark en unik position, og området har stor bevågenhed fra politisk side, bl.a. på grund af eksportpotentialet. Systematic har store ambitioner på dette forretningsområde, og den planlagte ekspansion bygger i høj grad på strategiske samarbejdsaftaler. Senest har Systematic indgået et samarbejde med IBM Danmark om at afgive tilbud på levering og implementering af den nye it-sundhedsplatform til Region Hovedstaden og Region Sjælland. 10 Systematic Systematic 11

7 15 LANDE anvender SITAWARE Per Pugholm Olsen Generalløjtnant Chef for Forsvarets Materieltjeneste Igennem en årrække har vi anvendt SitaWare på øvelser og er for nylig også begyndt at bruge det i ISAFog flådeoperationer. Med underskrivelsen af den nye kontrakt får vi mulighed for at udvide brugen af SitaWare til alle værn, således at alle enheder, fra gruppeførerne i felten til de øverste hovedkvarterer, har en C2-løsning, der kan arbejde sammen med vores koalitionspartneres løsninger. DEFENCE Vores mangeårige og offensive investeringer i SitaWare- og IRISprodukterne skaber solid platform for international vækst Christoph Heck Kommandørkaptajn Leiter Lageführung, Einsatzkoordination Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EinsFüKdo Bw) Vores fokus lå på en hurtig, operationel implementering af kommando- og kontrolkapaciteter med SitaWare har vi fået et standardprodukt, der er klar til brug, kan arbejde sammen med vores koalitionspartneres systemer og er nemt og enkelt at integrere i vores egne, eksisterende systemer. Det særlige ved at samarbejde med Systematic er, at Systematic løser problemerne frem for blot at håndtere dem. Se SitaWare Frontline-videoen her På trods af stigende pres på forsvarsbudgetterne har vores Defenceforretning opnået positive resultater i 2011/12, hvilket styrker vores tro på, at kunderne efterspørger mere omkostningseffektive løsninger, der er klar til at blive taget i anvendelse straks. Indkøbsmantraet hurtigere, billigere, bedre gælder for alle Systematics forsvarsprodukter til kommando og kontrol (SitaWare), militær udveksling af beskeder (IRIS) og håndtering af data til elektronisk krigsførelse (EWare). SitaWare er en suite af C2-produkter (kommando og kontrol), der kan anvendes på alle kommandoniveauer fra mobile enheder og kommandoposter på de laveste niveauer hele vejen op til hovedkvarterer på de højereliggende niveauer. SitaWare-produkterne giver vores kunder en omkostningseffektiv løsning, som nemt og enkelt kan integreres i eksisterende systemer, og som er klar til brug uden omfattende tilpasninger. SitaWare Frontline blev lanceret i september 2011 og anvendt i internationale operationer i Afghanistan mindre end 12 måneder senere. Vi oplever stigende interesse for SitaWare Frontlines nye, banebrydende mobilitetskoncept, som muliggør, at den fleksible, taktiske C2-løsning kan anvendes både inden i og uden for køretøjet. Vi samarbejder med en række forskellige platformsleverandører om at integrere SitaWare i køretøjssensorer og radioer, hvilket giver os mulighed for at tilbyde kunderne en effektiv, taktisk C2-løsning, der er umiddelbar klar til brug. I sommeren 2012 underskrev Systematic og det danske forsvar en kontrakt om udvidet brug af SitaWare i alle værn. Ved at anvende hele SitaWare-suiten får forsvaret et fælles situationsbillede, lige fra gruppeførerne i felten til de øverste hovedkvarterer, samtidig med at forsvaret kan udveksle C2-oplysninger med sine koalitionspartnere. Systematic har desuden for nylig underskrevet en kontrakt om levering af både produkter og support til det finske forsvar som et led i deres forberedelser til internationale operationer i Sita- Ware er i 2012 blevet implementeret hos de væbnede styrker i Tyskland, Sverige, New Zealand og Irland, og vi oplever stor interesse fra tjenester inden for US Army og US Marine Corps. Samlet set anvendes SitaWare nu af 15 nationer. IRIS-suiten omfatter en række produkter til håndtering og udveksling af militære beskeder. Produkterne spænder lige fra IRIS Forms til oprettelse af beskeder til IRIS Standards Management, som anvendes af internationale organisationer, heriblandt NATO, til at definere standarder for interoperabilitet. IRIS Forms og IRIS Web- Forms er i år blevet certificeret af det amerikanske forsvarsministerium, og vi har desuden leveret de første licenser til NATO s Air Command Control System (ACCS). IRIS har været i anvendelse i over 25 år og anvendes i dag af mere end brugere verden over. EWare, som er vores løsning til håndtering af data til elektronisk krigsførelse, blev i 2012 taget i brug af Elektronisk Krigsførelsescenter i det danske søværn og af det estiske forsvar til at opbygge deres kapacitet inden for elektronisk krigsførelse. 12 Systematic Systematic 13

8 Resultatopgørelse for året pr. 1. oktober september 2011/ / / /11 Note DKK 1000 DKK DKK 1000 DKK Omsætning Projektomkostninger ( ) (27.134) ( ) (31.025) Andre eksterne omkostninger ( ) (61.774) ( ) (49.239) 1 Personaleomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Intelligence & National Security Klassificeret information kræver særlige kompetencer hos leverandøren 2 Af- og nedskrivninger ( ) (27.100) ( ) (21.163) Driftsresultat Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (1.578) 3 Nettofinansiering (701) (736) Resultat før skat Skat af årets resultat ( ) (9.541) ( ) (9.541) Årets resultat Minoritetsinteressernes andel af datterselskabers resultat ( ) (916) ets andel af årets koncernresultat Forretningsområdet Intelligence & National Security har haft et tilfredsstillende år. Vi har gennem mange år været strategisk rådgiver for og leverandør af særlige it-løsninger til politi, beredskab og nationale efterretningstjenester. Fælles for disse kunder er deres omfattende og høje krav til især sikkerhed, løsningsarkitektur og -integration samt databehandling af klassificerede informationer. Politiets Efterretningstjeneste (PET) har i en årrække arbejdet på at modernisere efterretningstjenestens it-platform, så den understøtter de udfordringer, som PET står over for. Systematic har igennem hele forløbet bistået PET som central løsningsleverandør i et agilt samarbejde med tæt brugerkontakt og korte beslutningsveje. I samarbejde med efterretningstjenestens brugere, løsningsarkitekter og projektledelse leverer vi løbende løsningskomponenter til idriftsættelse, ligesom vi bistår med behovsafklaring, udrulning, driftsstøtte og særlige produktkompetencer. I forlængelse af tidligere års samarbejde har Rigspolitiet og Systematic indgået en flerårig aftale om 24/7 support og vedligehold af Københavns Politis Kontrolrumsløsning. Hermed sikres Københavns Politi et højt operationelt niveau og ressourceeffektivitet. I det forgangne år har vi desuden været aktive i NATO inden for cybersikkerhed, herunder udført rådgivning i forhold til industrisamarbejder samt deltaget i løsningsdesign for NATO s centrale it-sikkerhed. En række af årets øvrige aktiviteter er klassificerede og kan derfor ikke omtales yderligere. Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret Henlagt reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført til næste år Systematic Systematic 15

9 Aktiver pr. 30. september Passiver pr. 30. september 2011/ / / /11 Note Aktiver DKK DKK DKK DKK 5 Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver ,14 Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt / / / /11 Note Passiver DKK DKK DKK DKK Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital i alt Tilgodehavender for salg Igangværende arbejder for fremmed regning Minoritetsinteresser i datterselskaber Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Andre værdipapirer Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Medarbejderobligationer Finansiel leasingforpligtelse Aktiver i alt Langfristet gæld i alt Finansiel leasingforpligtelse Medarbejderobligationer Gæld til tilknyttede virksomheder Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld, herunder skatter og bidrag til social sikring Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Revisorhonorar Leasingforpligtelser Eventualforpligtelser Ejerforhold 16 Systematic Systematic 17

10 Egenkapitalopgørelse pr. 30. september Pengestrømsopgørelse pr. 1. oktober september 2011/ / / /11 Note DKK DKK DKK DKK Aktiekapital Aktiekapitalen pr består af aktier a kr Aktierne er ikke opdelt i klasser Der har ikke været bevægelse på aktiekapitalen de seneste 5 år Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Saldo pr Henlagt af årets resultat (10.945) Saldo pr Overført overskud Saldo pr Valutakursregulering af udenlandske datterselskabers egenkapital og resultat (489) (489) Henlagt af årets resultat Saldo pr Udbytte for regnskabsåret Saldo pr Udbetalt udbytte ( ) (13.400) ( ) (13.400) Udbytte for regnskabsåret Saldo pr / /11 Note DKK DKK Resultat efter skat Afskrivninger Afskrivninger indregnet under udviklingsprojekter Skat af årets resultat Ændring i driftskapital ( ) (18.197) Betalt selskabsskat ( ) Pengestrømme vedrørende drift Investering i immaterielle anlægsaktiver ( ) (21.700) Investering i materielle anlægsaktiver ( ) (5.407) Investering i finansielle anlægsaktiver ( ) 74 Salg af anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende investeringer ( ) (26.980) Ændring finansiel leasingforpligtelse ( ) 390 Medarbejderobligationer overført fra finansielle anlægsaktiver Betalt udbytte ( ) (13.400) Urealiserede kursreguleringer (693) Pengestrømme vedrørende finansiering ( ) (13.703) Ændring i likvider beholdninger og Andre værdipapirer Egenkapital i alt pr Likvide beholdninger og Andre værdipapirer primo Likvide beholdninger og Andre værdipapirer ultimo Systematic Systematic 19

11 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelseserklæring Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2012 for Systematic A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat samt af koncernens pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, ledelsesberetningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 23. januar 2013 Direktion Michael Holm chef Bestyrelse Lars Johansson Bestyrelsesmedlem Systematics bestyrelse fra venstre Richard, Nikolaj, Peter, Alex, Niels, Torben og Lars Alex Holm Jensen Formand for bestyrelsen. Anses ikke for at være uafhængig grundet medejerskab af og tidligere ansættelse i Systematic A/S. Født Indtrådt Ejer af AHJ Holding Århus ApS. Bestyrelsesmedlem i Grandes Hesses A/S, Danmoz Holding A/S og Dalberg Research A/S. Torben Ballegaard Sørensen Næstformand for bestyrelsen. Anses for at være uafhængig. Født Indtrådt Professionelt bestyrelsesmedlem. Tidligere koncernchef i Bang & Olufsen a/s. Bestyrelsesformand i Tajco Group A/S, AS3 Companies A/S, Forskerparken CAT A/S og RealFiction A/S. Bestyrelsesmedlem i LEGO A/S, AB Electrolux, Pandora Holding A/S og Egmont International Holding A/S. Peter L. Ravn Anses for at være uafhængig. Født Indtrådt Professionelt bestyrelsesmedlem. Tidligere koncernchef i SimCorp A/S fra 2001 til Bestyrelsesmedlem i Stibo A/S. Niels Bo Theilgaard Bestyrelsesmedlem Niels Bo Theilgaard Anses for at være uafhængig. Født Indtrådt Ejer af NBTI ApS. Adm. direktør i GamesOnTrack A/S. Tidligere General Manager i Microsoft Business Solutions ApS. Bestyrelsesmedlem i Marstrand Innovation A/S og Array Licensor aps. Lars Johansson Anses ikke for at være uafhængig grundet tidligere ansættelse i Systematic A/S. Født Indtrådt i Administrerende direktør i Atea A/S siden 1. januar Tidligere Executive Vice President and Deputy CEO i Systematic A/S. Tidligere administrerende direktør i SAS Ground Services A/S. Tidligere direktør i Danadata A/S og Merkantildata A/S. Richard Baker Medarbejdervalgt. Født Indtrådt Senior Consultant Defence Sales Support i Systematic Software Engineering Ltd. Nikolaj Holm Bramsen Medarbejdervalgt. Født Indtrådt Account Manager i Systematic A/S. Peter L. Ravn Bestyrelsesmedlem Til aktionærerne i Systematic A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Systematic A/S for regnskabsåret 1. oktober september 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. regnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den 23. januar 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Christian K. Jørgensen Statsautoriseret revisor Michael Bach Statsautoriseret revisor Alex Holm Jensen Formand Torben Ballegaard Sørensen Næstformand Richard Baker Medarbejdervalgt Nikolaj Holm Bramsen Medarbejdervalgt Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 20 Systematic Systematic 21

12 Noter 2011/ / / /11 DKK DKK DKK DKK 1 Personaleomkostninger Gager og feriepenge Pensionsordninger Sociale omkostninger (AER, ATP, kompensation) Øvrige personaleomkostninger Gennemsnitlige antal medarbejdere Vederlag til direktion og bestyrelse Andel af årets samlede personaleomkostninger indregnet under udviklingsprojekter Af- og nedskrivninger Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andel af årets afskrivninger indregnet under udviklingsprojekter Ombygning af lejede lokaler Biler Edbudstyr Inventar I alt DKK DKK DKK DKK DKK 6 Materielle anlægsaktiver Kostpris pr Omklassifikation 0 0 ( ) 0 ( ) Kursregulering Tilgang i året Afgang i året 0 ( ) ( ) 0 ( ) Kostpris pr Kostpris pr Omklassifikation 0 0 ( ) 0 ( ) Afskrivning på afhændede aktiver 0 ( ) ( ) ( ) Af- og nedskrivninger 2011/ Af- og nedskrivninger pr Bogført værdi pr Nettofinansiering Renteomkostninger m.v. ( ) (309) ( ) (301) Renteindtægter m.v Valutakursregulering m.v. ( ) (1.880) ( ) (1.901) (701) (736) Heraf udgør renteindtægter vedr. koncernmellemværende Skat af årets resultat Beregnet selskabsskat ( ) (16.106) ( ) (16.106) Regulering af udskudt skat ( ) (9.541) ( ) (9.541) Bogført værdi pr Indregnede finansielt leasede aktiver udgør pr Materielle anlægsaktiver Kostpris pr Omklassifikation 0 0 ( ) 0 ( ) Tilgang i året Afgang i året 0 ( ) ( ) 0 ( ) Kostpris pr Øvrige rettigheder Software I alt Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter Øvrige rettigheder Software I alt DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK 5 Immaterielle anlægsaktiver Kostpris pr Omklassifikation Tilgang i året Afgang i året ( ) 0 0 ( ) Kostpris pr Afskrivninger pr Omklassifikation 0 0 ( ) 0 ( ) Afskrivning på afhændede aktiver 0 ( ) ( ) 0 ( ) Af- og nedskrivninger 2011/ Af- og nedskrivninger pr Bogført værdi pr Bogført værdi pr Indregnede finansielt leasede aktiver udgør pr Afskrivninger pr Omklassifikation Afskrivning på afhændede aktiver ( ) 0 0 ( ) Af- og nedskrivninger 2011/ Af- og nedskrivninger pr Bogført værdi pr Bogført værdi pr Indregnede finansielt leasede aktiver udgør pr Systematic Systematic 23

13 Husleje Andre depositum værdipapirer I alt DKK DKK DKK 7 Finansielle anlægsaktiver Kostpris pr Tilgang i året Afgang i året 0 ( ) ( ) Kostpris pr Afskrivninger pr Afskrivning på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 2011/ Af- og nedskrivninger pr Bogført værdi pr / / / /11 DKK DKK DKK DKK 9 Udskudt skat Udskudt skat er beregnet med 25% og påhviler følgende poster: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Forpligtelser ( ) (1.344) ( ) (1.344) Langfristet gæld Den langfristede gæld forfalder indenfor 5 år 11 Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter vedrørende servicekontrakter Bogført værdi pr Revisorhonorar Husleje depositum Andre værdipapirer Kapitalinteresser i datterselskaber DKK DKK DKK DKK 7 Finansielle anlægsaktiver Kostpris pr Tilgang i året Afgang i året 0 ( ) 0 ( ) Kostpris pr I alt Honorar Deloitte A/S Revision Erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser Op-/nedskrivning pr ( ) ( ) Modregnet i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder primo 0 0 ( ) ( ) Valutakursreguleringer Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Modregnet i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ultimo Op-/nedskrivning pr Bogført værdi pr Bogført værdi pr Leasingforpligtigelser For årene har moderselskabet indgået operationelle leasingaftaler vedrørende personbiler. Den årlige leasingydelse udgør t.kr For moderselskabets kontorlokaler udgør lejeforpligtigelsen frem til tidligste fraflytning t.kr ens lejeforpligtigelsen for kontorlokaler frem til tidligste fraflytning udgør t.kr Eventualforpligtigelser Vedrørende garantiforpligtigelser for almindelige forretningsmæssige aftaler er stillet bankgaranti på anfordringsvilkår på t.kr et har som led i et medarbejderincitamentsprogram, udstedt medarbejderobligationer for hvilke der pr. 30/ er stillet sikkerhedi Andre værdipapirer i note 7 t.kr og af Andre værdipapirer under omsætningsaktiver t.kr Kapitalinteresser i datterselskaber omfatter: Aktier for nominelt GBP (100%) i Systematic Software Engineering Ltd., The Coliseum Riverside Way, Camberley, Surrey GU153 YL, UK. Aktier for nominelt USD (80%) i Systematic Software Engineering Inc., 5875 Trinity Parkway Suite 130, Centreville, Virginia , USA Aktier for nominelt EUR (100%) i Systematic Oy Finland, Finlaysoninkuja Tampere, Finland Aktier for nominelt SEK (100%) i Systematic Sweden AB, Ostermalmstorg 1, 4. sal, Stockholm , Sverige 15 Ejerforhold Følgende aktionærer besidder mere end 5% af selskabets aktiekapital: Michael Holm Holding ApS, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov AHJ Holding Århus ApS, Ryvangs Alle 14, 8240 Risskov E. Bank Lauridsen Holding A/S, Øresundsvej 7, 6715 Esbjerg N Ejerandel Regnskabsmæssig resultat 11/12 Egenkapital Systematic Software Engineering Ltd. 100% Systematic Software Engineering Inc. 80% Systematic Oy Finland 100% ( ) Systematic Sweden AB 100% ( ) ( ) 2011/ / / /11 DKK DKK DKK DKK 8 Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder Aconto-faktureringer ( ) ( ) ( ) ( ) Nettoværdien er indregnet således i balancen Igangværende arbejde for fremmed regning Modtagne forudbetalinger fra kunder ( ) (4.497) ( ) (4.467) Følgende nærtstående parter har bestemmende indflydelse på Systematic A/S: Michael Holm, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov Michael Holm Holding ApS, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov forhold Systematic A/S og datterselskaber indgår i koncernregnskabet for Michael Holm Holding ApS. 2011/ /11 DKK DKK 16 Ændring i driftskapital Ændring i igangværende arbejder og modtagne forudbetalinger (19.778) Ændring i tilgodehavender ( ) Ændring i øvrig kortfristet gæld ( ) (2.335) ( ) (18.197) 24 Systematic Systematic 25

14 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år. I forhold til 2010/11 er software omklassificeret fra materielle anlægsaktiver til immaterielle anlægsaktiver. I forbindelse med omklassifikationen er sammenligningstallene tilpasset. Resultat og egenkapital er ikke påvirket af omklassifikationen. regnskabet omfatter Systematic A/S (DK), Systematic Software Engineering Ltd. (UK), Systematic Software Engineering Inc. (USA), Systematic Oy Finland (FI) og Systematic Sweden AB (SE). Regnskabet for moderselskabet omfatter alene Systematic A/S. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Omregning af beløb i fremmed valuta Alle balanceposter i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs eller til den kurs, hvortil de er kurssikret. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab føres over resultatopgørelsen. en Konsolideringsprincipper regnskabet omfatter moderselskab samt datterselskaber. Alle regnskaber, der indgår i koncernregnskabet, er udarbejdet efter ensartede regnskabsprincipper. regnskabet er udarbejdet efter past-equity princippet ved sammenlægning af de enkelte selskabers regnskabsposter. Der er foretaget eliminering af koncerninterne transaktioner og mellemværender. For de udenlandske datterselskaber er posterne i resultatopgørelsen indregnet til transaktionskursen. Balancen omregnes til balancedagens kurs. Valuta kurs regu lerin gen ved omregningen af primoegenkapitalen samt valuta kursregulering af resultat opgørel sen fra transaktionsdagens kurs til balancedagens kurs er foretaget over egenkapitalen. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede selskaber indregnes i koncernregnskabet fra henholdsvis overtagelsestidspunktet og stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede selskaber indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til henholdsvis afståelsestidspunktet og afviklingstidspunktet. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives over 5 år. Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Minoritetsinteresser Minoritetsinteressernes andel af datterselskabernes resultat og egenkapital er særskilt anført i henholdsvis resultatopgørelse og balance. Resultatopgørelse Omsætningen Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i omsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden). Af konkurrencemæssige grunde gives der ikke segmentoplysninger. Projektomkostninger Projektomkostninger omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå omsætningen. Projektomkostninger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning indregnes på tidspunktet for deres afholdelse. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til husleje og administration af koncernen, samt kontorholdsomkostninger. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter gager med videre og omkostninger til personale og ledelse. Nettofinansiering Nettofinansiering omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for acontoskat. Balance Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter vedrørende produkter, der er klart definerede og identificérbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives udviklingsprojektet lineært over den budgetterede salgsperiode, dog maksimalt 5 år. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige. Øvrige rettigheders værdi måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Øvrige rettigheder afskrives over 5 år eller nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivninger beregnes lineært over aktivernes forventede økonomiske brugstid, der er fastsat til: edb-udstyr 3 år, inventar 5 år, biler 6-7 år. Indretning af lejede lokaler afskrives over lejeperioden. Anskaffelsen af specifikke edb-programmer til udvikling af software er aktiveret og afskrives som edb-udstyr, hvorimod anskaffelsen af generelle programmer er udgiftsført i resultatopgørelsen. Kapitalinteresser i datterselskaber Kapitalinteresser (aktier) i datterselskaber indregnes og måles efter equity-metoden, hvilket indebærer, at aktierne optages i balancen til den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabernes regnskabsmæssige indre værdi efter fradrag af urealiserede interne avancer. Såfremt et datterselskab har en negativ egenkapital, modregnes den negative egenkapital i et eventuelt tilgodehavende hos datterselskabet. I resultatopgørelsen medtages den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabernes regnskabsmæssige årsresultat efter fradrag af elimineringer. Datterselskabernes årsresultat efter skat indgår i regnskabsposten Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder. Resultatopgørelsen for de udenlandske datterselskaber omregnes til danske kroner til transaktionskursen. Balancen omregnes til statusdagens kurs. Den kursdifference, der opstår ved omregning af investeringen i datterselskaberne ved årsregnskabets begyndelse til kursen ved årets udgang, posteres direkte på egenkapitalen. Det samme gør kursregulering som følge af omregning af resultatopgørelsen til transaktionskursen. Ved køb af kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelsen ovenfor under koncernregnskab. Andre værdipapirer Børsnoterede obligationer værdiansættes til amortiseret kostpris baseret på en forholdsmæssig indtægtsførsel eller udgiftsførsel over restløbetiden af forskellen mellem anskaffelsespris og nominel værdi. Børsnoterede aktier måles til dagsværdi. Ikke-børsnoterede aktier måles til en vurderet dagsværdi, og hvor en sådan værdi ikke findes til kostpris. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt er beregnet som forholdet mellem det anvendte ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller forudbetaling afhængig af, om nettoværdien, opgjort som salgssummen med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Egenkapital Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udskudt skat Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med lovgivningen på balancedagen vil være gældende, når den udskudte skat udløses som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles efter første indregning til amortiseret kostpris. Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Der er ikke udarbejdet særskilte pengestrømme for moderselskabet, da denne er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter Opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter Omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter Omfatter optagelse, afdrag og kursregulering på finansielle forpligtigelser samt betaling af udbytte. Nøgletalsberegning Nøgletallene angivet under 5-års oversigten er beregnet som følger: Overskudsgrad Driftsresultat x 100 Nettoomsætning Egenkapitalens forrentning Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad Egenkapital x 100 Balancesum Driftskapital Omsætningsaktiver - kortfristet gæld Innovation (procesforbedring og produktudvikling) Opgøres som interne procesforbedringer samt summen af de udviklingsaktiviteter, som opfylder betingelsen for at blive aktiveret under immaterielle anlægsaktiver og de udviklingsaktiviteter, som løbende driftsføres i året. Opgøres til kostpris. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 26 Systematic Systematic 27

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere