Title page. Gruppemedlemmer. Eksamens-Projekt , 2 semester. Multimediedesign, Erhvervsakademiet Lillebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Title page. Gruppemedlemmer. Eksamens-Projekt - 2014, 2 semester. Multimediedesign, Erhvervsakademiet Lillebælt"

Transkript

1 1

2 Title page Eksamens-Projekt , 2 semester. Multimediedesign, Erhvervsakademiet Lillebælt Projekt periode: - 12 maj til 6. juni 2014 kl Fag: Virksomhed, Kommunikation, Visualisering og Interaktion Vejledere: - Karen Malene Andreasen - Kristin Utne - Marc Altfuldisch - Thomas Bøye Jessen Kontakt-info: - - Klient: - Egeskov Gruppemedlemmer 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemformulering... 5 Metoder... 6 Projekt-Planlægning... 8 Udviklingsmetoder... 8 Den agile metode... 8 Research og Analyse Risikoanalyse Situationsanalyse SWOT-analyse TOWS-Analyse PEST Analyse Marketing Mix de 7 p er Introduktion til målgruppen Målgruppe B2C Business Model Canvas Visuel Analyse Starframe Analyse Design principper CRAP Identity Teknologi Use Case Diagram Kodning Refleksion Bibliografi Bilag Bilag 1 - GANTT CHARTT Bilag 2- Gruppe-kontrakt Bilag Bilag Bilag

4 Indledning Egeskov er et af Danmarks største og mest velholdte slotte med et areal på 1150 hektar, en unik samling af klassiske biler, motorcykler, antikke slots genstande og en have som måler sig med de bedste i verden 1 er Egeskov slot en af Danmarks store attraktioner. Grundet deres mange genstande og attraktioner har vi valgt at fokusere på at skabe en bedre information og guide til egeskov som skal fungere som en App. I moderne tid er det normalt at have en smartphone. 7 ud af 10 danskere har en smartphone 2 hvilket er grunden til vi har valgt at fokusere på at udvikle en prototype på en App. At have en App med kort og information, vil give slottet merværdi og gøre historiske facts og information tilgængeligt lige ved hånden. Vi vil lave en prototype på en app som skal fungere som en udvidet informationsguide til haven - og vil gennem research og analyse finde frem til et produkt som vil henvende sig bedst muligt til målgruppen. Ideen med en app er at give Egeskovs besøgende en bedre oplevelse af haven og som samtidig er realistisk, og let at implementere og vedligeholde. Vi forventer at få lavet en funktionel prototype der vil fremvise vores vision med projektet, derudover at vores færdige ide giver Egeskov muligheden for at implementere den, og at vores resultat giver Egeskov et seriøst bud på en løsning til en app som vil give oplevelsen af en tur til Egeskov merværdi rtphone.htm 4

5 Problemformulering Hvordan kan vi lave en interaktiv løsning der giver Egeskov Slots gæster en oversigt over have-området og udbyder uddybende information om seværdighederne? Hvordan kan vi implementere flere funktioner der vil tilføje Egeskov slot oplevelsen merværdi? Hvordan kan vi kommunikere vores idé ud til målgruppen på bedste vis? Hvad kan vi gøre for at gøre vores produkt brugervenligt overfor målgruppen? 5

6 Metoder Risikoanalyse: En analyse som beskriver de trusler og risici der er ved projekt-gruppe arbejdet. Hvad skal vi undgå, og hvordan undgår vi det. Gantt Chart: For at være effektive og organiseret laves et Gantt Chart en måde at styre processen fra start til slut. Planlægning af arbejdsopgaver og arbejdsfordeling SWOT: En del af situationsanalysen. Laves for at få et samlet overblik over virksomheden ved, at analysere virksomhedens stærke og svage sider, samt eksterne forhold: Muligheder og trusler. TOWS: En del af situationsanalysen. Kombinerer virksomhedens muligheder/trusler og stærke/svage sider, hvorefter man udarbejder et forslag til forskellige strategier. PEST: PEST-analysen anvendes til at illustrere og beskrive omverdenen altså de eksterne forhold og makromiljøet. Marketingmix 7 p s: Denne model er en udvidet version af de 4 p er. Her tilføjes der yderligere 3 p er, idet vi har at gør med en servicevirksomhed. De 3 sidste p er handler om: Personale, Physical evidence (håndgribelighed) og Processer. Målgruppe-Segmentering: Bruges til at spore sig ind på målgruppen finde ud af deres værdier og livsstil/holdninger osv. Bruges som forstadie til Persona. 6

7 Persona: En detaljeret beskrivelse af en type som skal afspejle vores målgruppe. Business Canvas: Business Canvas er en metode som bruges til at udarbejde en forretningsmodel. Vi har brug for med vores produkt at vide hvilke faktorer der er vigtige for at produktet skal fungere optimalt overfor kunden. Starframe: 6 aspekter på et site. En del af vores design proces. Designprincipper: Det er grundreglerne for de vigtige regler der bør overholdes når der skal laves design på en hjemmeside. CRAP: CRAP har også noget at gør med designprincipper. Denne model består af 4 basiske principper af design. Contrast, Repition, Alignment, Proximity. Wireframe: En illustration af vores Apps skelet Sitemap: Illustrerer Appens funktioner hvilke sider er der, og hvad indeholder de. Usecase: Brugsmønsterdiagrammet illustrerer og beskriver interaktionen brugeren gennemgår og hvordan den harmonerer med vores ønskede resultat. 7

8 Projekt-Planlægning Udviklingsmetoder Den agile metode Metoden går ud på korte iterationer, hvor hver iteration gennemløber alle udviklingsfaser. Iterationer som kravspecifikation, planlægning, programmering, design, test og accepttest af et fungerende produkt. En iteration kan varer mellem 1-4 uger, idet det ikke behøver at tage længere tid end dette. Dette kaldes også en timebox. For at få produktet udbygget produktet er det nødvendigt, at gå igennem de forskellige iteration faser. Udgangspunktet ved den agile metode handler om at ligge fokus på korte, afsluttede iterationer, hvor brugeren hele tiden prioriterer projektets fortsatte kurs ud fra de forretningsmæssige behov. I vores projekt, som omhandler Egeskov synes vi som et udviklingshold, at denne metode tilpasser os bedst i vores situation. Vi bruger denne metode til hele tiden, at udvikle og styre arbejdet. Efter at ha analyseret, designer vi, efter at ha designet udvikler vi, derefter tester vi vores værk og sådan køre det videre indtil vi til sidst kommer frem til den endelige resultat, og dermed har udviklet en løsning. Det betyder, at vi sagtens kan hoppe frem og tilbage på de forskellige faser. Ved de agile metoder er det ikke risikovillige overfor deadlines (timeboxes). Her går det bl.a. ud på at, formindske risici i forhold til skift på de forskellige faser og dermed i kundens krav. Risikovilligheden forholder sig indtil færdiggørrelsesprocenten. 8

9 Dette er det modsatte af vandfaldsmetoden, hvor der her i stedet arbejdes med stor risikovillighed over for resultatet, idet man i den metode ikke tillader ændringer under processen, som dermed kan ende med et resultat som ikke er ønsket, som så er ulempen. Dette slipper vi for i vores projekt, idet vi til enhver tid kan springe tilbage til de forskellige faser for at rette op på det og derefter komme videre i processen. Ved brug af den agile metode tillader vi også, at det bliver let for os at styre processen, idet vi synes at netop denne metode synliggør processen. Da vi har fundet ud af at en løs styring og ikke en stram styring er det bedste for vores gruppe har vi dermed besluttet os for at bruge den agile metode. Nu hvor vores projekt bl.a. går ud på prototyping synes vi, at det er let at gå til med en løs styring, idet vi eksempelvis hele tiden kan gå tilbage og rette op på prototypen hvis vi føler at der er mangler eller fejl. I den agile metode fokuseres der også på styring af tid, og ressourcer og på at holde mange reviews. Her bliver der arbejdet i mindre teams og med et kort forløb, som resulterer i en meget mere overskuelig styringsopgave. Dette passer os perfekt, da vores gruppe kun består af 3 gruppemedlemmer. I gruppen bliver der ofte hold reviews, og med et kort forløb på projektet, giver det os en styringsopgave som er meget overskuelig. 3 Udover at bruge den Agile metode har vi i projektplanlægningen lavet et Gantt Chartt 4 og Gruppekontrakt 5 3 Media+Management_kap+2.pdf (s ) 4 Se bilag 1 5 Se bilag 2 9

10 Research og Analyse I vores research del vil vi komme ind på de indledende undersøgelser vi har lavet for at komme tættere på vores kunde og deres ønsker/behov. - Vores desk research har bestået i at læse Egeskovs markedsføring igennem og bruge enkelte af de billeder som de har brugt - Vores field research er udarbejdet ved at tage billeder og lave spørgeskemaer Vi har valgt at fokusere på spørgeskema som skulle give et præg om hvad Egeskovs kunder manglede og godt kunne tænke sig at se forbedret ved oplevelsen. Spørgeskema 6 36/50 - Kunne godt tænke sig uddybende information og historier om de forskellige attraktioner 31/50 Synes godt om ideen med en app 6 Se bilag 3 10

11 Risikoanalyse I starten af et projekt foretages der en analyse af de risici der er under forløbet, simpelthen for at have en plan for at undgå dem. Det er en analyse der bruges til at identificere og vurdere de faktorer, der kan bringe gennemførelsen af et projekt i fare. Metoden: 7 Risiko Rang Påvirkning Indvirkning/konsekvens Sandsynlighed Kontrol Ansvar Beskrivelse En vurdering af risikoens indvirkning på projektet (rangeres 1-5 fx) Påvirkningen risikoen vil have (ødelæggelse af data, ødelæggende for tidsplan osv) Beskrivelse af konsekvens hvis risikoen bliver en realitet Sandsynlighed for at det vil kunne ske (usandsynlig - sandsynlig) Hvad kan vi gøre for at forhindre - og hvad kan vi gøre hvis det sker? Hvem bærer ansvaret Risikoerne bliver rangeret i nummerisk orden: 1: Lille problem, som giver irritation 3: Et problem som giver forsinkelser - og kræver en omstrukturering i tidsplan 7 rcent_3a+risikoanalyse/dag+2+risiko_kvalitet_kravsspecificationer.pdf 11

12 5: Stort problem, som kan forhindre færdiggørelse af projektet Risici ved dette projekt: Risiko Rang Sandsynlighed Risk værdi (Risiko x Sandsynlighed) Sygdom Computer breakdown Ikke overholdte deadlines Urealistiske mål Dårlig kommunikation Ansvar, Kontrol, Konskvens: Sygdom: Ved sygdom som bærer den sygdoms ramte ansvaret for stadig at få lavet sine ting, og få afklaret med de andre hvad der skal laves. Man kan desværre ikke rigtig gøre noget for at forhindre men kun håndtere det på den rette måde hvis det sker. Computer Breakdown: Ansvaret ligger her hos det enkelte gruppemedlem - Altid få gemt (auto save) så man undgår tab af dokumenter. Sker der et tab af filer, vil vi som gruppe sørge for hurtigt at få lavet de ting der gik tabt og komme på rette spor igen. 12

13 Ikke overholdte deadlines: Hver enkelt gruppemedlem bærer et ansvar for at overholde deadlines, men dette skal styres overordnet af hele gruppen hvor der skal sørges for at kommunikationen er i orden. Konsekvensen er at der skal omstruktureres i tidsplanen, og nogle i gruppen må lave mere arbejde. Urealistiske mål: Her ligger ansvaret ved hele gruppen. Hvis vi finder ud af under vejs at baren er sat for højt må vi forsøge at finde en løsning men det er ekstremt vigtigt at vi fra start har et mål som vi ved vi kan nå. Dårlig kommunikation: Hvert gruppemedlem må tage ansvar og sørge for at opretholde kontakt tage sin tlf, svare på mail osv. Konsekvensen er at nogle gruppemedlemmer kan få mere arbejde hvis et medlem ikke er til at komme i kontakt med 13

14 Situationsanalyse SWOT-analyse For at få et samlet overblik over virksomheden ved, at analysere virksomhedens stærke-, svage sider samt dens muligheder og trusler, har vi valgt at analysere den nuværende situation ved at bruge analyse-modellen SWOT. Interne forhold Stærke sider Svage sider Populær og velkendt attraktion Vinder af Travellers' Choice European Garden Award vinder 9 Mange antal besøgende Gode historier Parkering: Ca gratis pladser 10 Over gæster 11 Sæsonkort 12 Svag økonomi 13 Kun 20 % besøgende fra udlandet 14 Få brugere bruger Egeskovs Facebook 15 Ikke nok variation i oplevelsen 16 Eksterne forhold Muligheder Trusler 8 Odense_Odense_Municipality_Funen_and_Islands.html 9 Europas bedste historiske have Hvert år kommer over gæster til Egeskov fra hele verden. Ca. 70 % af de besøgende er danskere, resten er udlændinge Lydoptagelse af Egeskovs bestyrelse dato: 14/05/14 (Positiv indkomst, men ikke tilstrækkeligt) 14 Lydoptagelse af Egeskovs bestyrelse dato: 14/05/14 15 Lydoptagelse af Egeskovs bestyrelse dato: 14/05/14 16 Der er ikke nok shopping muligheder 14

15 Ny app 17 Nyt projekt: Instagram Modernisering af stedet 18 Tour guides for børn 19 Overnatningsmuligheder: Udlejning af Sommerhus ved Egeskov 20 De kinesiske besøgende 21 Egeskov Slotsløb 22 Konkurrenter 23 Efter at ha analyseret Egeskov ved hjælp af en SWOT, kan vi konkludere at virksomheden har flere stærke sider og muligheder end de har svage sider og trusler. Dermed står de også stærkere end deres konkurrenter. Men dette er ikke nok til at bevare deres popularitet eller position på markedet, da det kræver for virksomheden hele tiden, at videreudvikle sig. Hvis de fortsætter uden nogle forandringer vil det resultere i, at konkurrenterne får Egeskovs gæster på deres side. Derfor bliver Egeskov også nød til, at udnytte deres stærke sider og muligheder ved, at stille det op mod hinanden og dermed få formindsket deres svage sider og trusler. Dette vil vi gøre ved at tage udgangspunkt i virksomhedens SWOT-analyse ved at kombinere virksomhedens muligheder/trusler og stærke/svage sider, hvorefter vi nu vil udarbejde et forslag til forskellige strategier ved at lave en TOWS analyse, som vi nu vil gå igennem. 17 En officiel app for Egeskov, som er med til at underbygge virksomhedens hjemmeside, herunder med andre relevante og brugbare features. 18 Lydoptagelse af Egeskovs bestyrelse dato: 14/05/14 (Egeskov vil modernisere deres område for at tiltrække flere mennesker) 19 Lydoptagelse af Egeskovs bestyrelse dato: 14/05/14 ( Gøre eventyr levende ) 20 (feriehus/naturcamping) 21 Lydoptagelse af Egeskovs bestyrelse dato: 14/05/14 (Satser på Kineserne som gæster i fremtiden) 22 (Muligheder for flere antal besøgende) 23 Rosenborg Slot, Legoland, Bonbonland Odense zoo, Valdemartsslot, Kronbord, Naturama, Fjord & Bælt, Tivoli, Danmarks Jernbanemuseum, Brandts og Odense Bys Museer osv. 15

16 TOWS-Analyse Interne forhold Stærke sider (S) 1. Populær og velkendt attraktion Vinder af Travellers' Choice European Garden Award vinder 4. Mange antal besøgende 5. Gode historier 6. Parkering: Ca gratis pladser 7. Over gæster 8. Sæsonkort Svage sider (W) 1. Svag økonomi 2. Kun 20 % besøgende fra udlandet 3. Få brugere bruger Egeskovs Facebook 4. Ikke nok variation i oplevelsen (SO) Strategiske tiltag Maxi-maxi Udnyt (WO) Strategiske tiltag Mini-maxi Forbedre kompetencer Eksterne forhold Muligheder (O) 1. Ny app 2. Nyt projekt: Instagram 3. Modernisering af stedet 4. Tour guides for børn 5. Overnatningsmuligheder: Udlejning af Sommerhus ved Egeskov 6. De kinesiske besøgende 7. Egeskov Slotsløb Trusler (T) 1. Hård konkurrence 1. Få markedsført priserne Egeskov har fået og populariteten plus historien, til kineserne for, at tiltrække dem. 2. Få udnyttet Egeskovs historier ved, at implementerer det i den ny apps features. 3. Få bragt nyheden omkring de 1400 gratis parkeringspladser ud til gæsterne. = Flere gæster (ST) Strategiske tiltag Maxi-Mini Forbered 1. Udbyg positionen, som European Garden Award vinder, 1. Få tiltrukket flere brugere på Egeskovs Facebook via vores nye app herunder Instragram 2. Få øget antallet af besøgende fra udlandet ved, at markedsføre muligheden omkring overnatning i Egeskov herunder evt. viderebygge servicen. 3. Få rettet op på den svage økonomi og 20 % besøgende fra udlandet ved, at få de kinesiske besøgende hjem til Danmark/Egeskov. (WT) Strategiske tiltag Mini-mini Undgå 1. Få udviklet en app der kan være med til at rette op

17 og positionen som et af Danmarks mest populære og velkendte attraktion. 25 og hjælpe på både den hårde konkurrence og få en positiv indvirkning på de svage sider. Efter at ha givet forslag til forskellige strategier ved hjælp af en TOWS-analyse er vi kommet frem til en masse ting Egeskov kan udnytte, forbedre, forberede og undgå på det fremtidige sigt

18 PEST Analyse PEST-analysen anvendes til at illustrere og beskrive omverdenen altså de eksterne forhold og makromiljøet. Dette kan hjælpe med at se trusler og muligheder i virksomhedens omverden, hvilket kan give et godt indblik i hvad virksomheden bør være opmærksom på angående politik, kunder og teknologi. Man arbejder i analysen med 4 forhold: Politiske faktorer Økonomiske & demografiske faktorer Sociokulturelle faktorer Teknologiske faktorer Politiske faktorer Bropriser, benzin og andre indgreb fra politisk side kan gøre det dyrere for turister at komme til egeskov Økonomiske faktorer Sociokulturelle faktorer Vi er med små skridt på vej ud af krisen - Danskerne bruger flere penge - stadig ikke meget, men det går den rigtige vej 26. Stort marked Egeskov har en bred appel, appellerer både til skoler, børnefamilier og den ældre generation. Deres historiske genstande giver mulighed for ny læring samt gensynets glæde. Udfordring ved at få gæster til at komme forbi fra Sjælland & Jylland. Den nye generation er mere teknologisk - forventer at seværdighederne følger med tiden

19 Teknologiske faktorer Egeskov skal være opmærksomme på udviklingen i teknologien - og følge med så længe det har relevans, Apps, hjemmesider osv.s

20 Marketing Mix de 7 p er Når man har at gøre med service ydelser kan man med fordel udvide de 4 p er med 3 ekstra p er. De 3 sidste p er handler om: Personale, Physical evidence (håndgribelighed) og Processer. Som illustreret på figuren nedenfor kan man se alle p erne for en servicevirksomhed. Egeskovs marketingmix kan illustreres med de 7 per: Produkt: Egeskovs produkt er den samlede oplevelse de tilbyder. Da det er en servicevirksomhed er produktet uhåndgribeligt. Pris: Prisen fungerer ofte som kvalitetsindikator for kunderne, når der er tale om serviceprodukter, fordi de ikke kan tage produktet i hånden og vurdere det. Pris for indgang er på 180 kr. for voksne dvs. over 13 år. For børn mellem 4-9 år er prisen 95 kr. For grupper med 20 mennesker eller over er der blevet givet rabat på, som vil koste dem 150 kr. pr. mand. Udover det er det gratis for børn under 4 år Noter fra visit-tour til egeskov. D. 12/05/14 20

21 Place: Egeskov ligger i byen Kværndrup og er ikke nemt, at finde hver gang. Til gengæld ligger stedet 15 min. væk med bus fra Kværndrup st. Promotion: Det kan være svært at anvende traditionel promotion på serviceprodukter. For serviceprodukter kan det ikke lade sig gøre at vise billeder af selve ydelsen. Man må derfor forsøge at synliggøre serviceydelsen ved hjælp af forklaringer, billeder, der symbolisere noget, og brochurer med positiv omtale. Ofte bruger man udtalelser fra tidligere kunder. Egeskov promotion foregår pt. via deres officielle facebook side som er: https://www.facebook.com/pages/egeskov/ ?ref=ts&fref=ts. Førhen har Egeskov prøvet sig frem med et gratis online magasin i år Der har de prøvet at formidle alt det spændende der bliver lavet på Egeskov i form af tekst, billeder, små videoer hvor der blev fortalt om hvad der skete på Egeskov. Dette er desværre ikke længere aktuelt, idet målet med idéen ikke holdte. En anden form for markedsføring Egeskov laver er Egeskovs slots tv film. 30 Personale: Medarbejderen i virksomheden er en del af ydelsen idet medarbejderen direkte indgår i produktionsprocessen. Den kvalitet, der kommer ud af det, afhænger af medarbejderen og den oplæring, vedkommende har fået (corporate image). Derudover ser personalet således ud:

22 Navn Henrik Neelmeyer Bent Hye Nielsen Susanne Danielsen Dorthe Taisbak Lene Pedersen Jørgen Johansen Peter Bonde Poulsen Bo Jensen Carsten Lundstrøm Claus Buk Café Jomfru Riborg Område/afdeling Direktør Økonomi Økonomi/admin Økonomi/admin Salg/marketing Museer/event Park/haver Land-/skovbrug Kiosk/lager Tømrer/bygninger Café Jomfru Rigborg 31 Bortset fra det er der generelt ca. 150 ansatte i højsæson og 28 personer ansat på helårsbasis. 32 Physical evidence: Hvis en del af et serviceprodukt kan gøres håndgribeligt, vil kunderne hurtigt bruge den håndgribelige del til at vurdere hele ydelsen. Det er derfor en god ide, når servicevirksomhederne forsøger dette. Her bruger Egeskov brochurer som er et håndgribeligt serviceprodukt. De kunne evt. i fremtiden også godt på implementeret et kundekort til brug af rabat

23 Processer: Her har Egeskov et service omkring, at man ikke hver gang behøver, at gå til billetlugen, når man har et sæsonkort med mindre det er første gang man besøger Egeskov. Efterfølgende kan man springe billetkøen over og gå direkte til scanneren ved indgangen. Dermed kan man sige, at kunden overtager lidt af fremstillingsprocessen, og man på den måde også sparer for personale

24 Introduktion til målgruppen Målgruppen for vores produkt til Egeskov Slot er danske forældre i alderen Vi har valgt at målrette vores projekt til børnefamilier. Det har vi valgt, fordi børnefamilier er den primære gruppe der besøger slottet. Vores produkt vil være gavnlig for de fleste besøgende men hos målgruppen vi har valgt har vi mulighed for at belyse forskellige aspekter og understøtte at vores produkt vil være gavnligt for både børn og voksne. For at indsnævre målgruppen og målrette produktet derefter har vi valgt at fokusere på forældrene, i aldersgruppen år. For at lære vores målgruppe bedre at kende og for at kunne skabe et produkt som er brugervenligt for dem har vi valgt at bruge segmenteringskriterier. 24

25 Målgruppe B2C Segmenteringskriterier B2C år: Geografisk: Omhandler hvor målgruppen befinder sig rent geografisk om man skal henvende sig specifikt til et område eller om man skal tænke på flere områder når man laver sin strategi. - Målgruppen befinder sig geografisk i Danmark (EU), og er fra hele landet. Demografisk: Køn, Alder, Indkomst & erhverv. - Mænd og kvinder i alderen år. Indkomstniveauet er middel til højt. Livet er i målgruppen præget af børn, det er dette der er fokus på efter man kommer hjem fra arbejde og valg af bil, bolig og teknologi er præget af at man har børn. Fx ville man vælge en sikker og rumlig bil, frem for en hurtig benzinsluger som ser smart ud. Uddannelse: Folkeskole, Gymnasie & Universiteter. Familie størrelse: 3+ Psykografisk: Livsstil, holdninger, personlighed. Omhandler målgruppens livsstil holdninger og personlighed altså hvilken type bruger er der tale om? - Livsstilen er familielivet Her er fokus på at børnene først og fremmest har det godt. Han/hun lægger stor vægt på børnenes trivsel, fx hvilke fødevarer der handles ind altså sunde madvaner. 25

26 Adfærdsmæssige: Brugerens adfærd. Omhandler: Hobbys, Færdigheder og medie/shoppingvaner. Hvilke hobbyer har målgruppen? Er de sportsudøvere? Hvilke indkøbsvaner? Dyre eller Billige varer? Med arbejde og børn derhjemme, er hobbyer ikke en stor del af livet hos målgruppen, men derfor kan de godt eksistere Fodbold, håndbold, golf osv. Tiden er knap til at nå det hvis de har en hobby som de går til, da der kommer en masse andre ting før dette. Medie/shoppingvaner : Her er der tale om at man forsøger at spare de penge man kan, men man går altid efter kvalitet hjemmet har tv-fladskærm og dvd maskine/playstation. Man handler ind én til to gange om ugen og forsøger at gøre det så billigt som muligt, dog uden at slække på kvaliteten på madvarerne. Fjernsyn og telefoner bliver brugt flittigt i hverdagen, børnene har som regel også deres egen telefon. Man accepterer den moderne teknologi, men forsøger også at få samlet familien, uden elektronik indgår. Teknografisk: Teknologisk viden, Anvendelse af internettet & aktivitet på sociale medier. - Målgruppen har en god teknologisk viden og forståelse, og har gennem sit liv tilegnet sig disse egenskaber da man fx er afhængig af sin smartphone i hverdagen gennem sit arbejde. Sociale medier bliver også brugt Her kan man godt lide at dele billeder af hvad man har lavet med sine børn, og her er også mulighed for at følge sit gamle yndlings fodboldhold. 26

27 Business Model Canvas Business Canvas er en metode som bruges til at udarbejde en forretningsmodel. Vi har brug for med vores produkt at vide hvilke faktorer der er vigtige for at produktet skal fungere optimalt overfor kunden, og give en merværdi til oplevelsen af Egeskov samt hvilke ressourcer vi skal bruge for at gennemføre processen. Vi har udarbejdet en forretningsmodel for vores app, som skal give indblik i 9 punkter som alle er vigtige for udviklingen af vores produkt

28 Visuel Analyse Purpose: Vores formål med projektet er at skabe et produkt der giver Egeskov slot merværdi og samtidig udbyder yderligere informationer om de forskellige seværdigheder til Egeskovs gæster. Derudover vil vi via vores produkt tiltrække flere gæster til Egeskov slot, som også er et af Egeskovs største mål. Tradition: Virksomhedens grundlæggende farver er sort og hvidt, som vi har valgt at beholde, idet de ikke vil have en ændring på dette. Derfor vil vi fortsætte med, at designe og udvikle vores app i samme stil og farver. Aim: At informere og guide gæsterne på Egeskov, så de ikke føler sig fosvunden. Ved at bruge en teknologisk løsning, som skal være en app vi skal udvikle. Med denne app er vores formål at informere/guide gæsterne inden og efter de tager på Resources: Appen er lavet i Jquery, PHP, CSS og HTML og Javascript. Applikationen vil man kunne finde i markedsføringen af vores produkt på Egeskovs officielle hjemmeside, tv-spots, på sociale medier (Facebook), og ved indgangen af Egeskov slot. 28

29 Trend: Vi har valgt at beholde den samme stil og typografi, som Egeskov har på deres hjemmeside, i vores app. Med den nuværende stil og typografi, som virksomheden har på deres hjemmeside vil det i vores app virke meget overskueligt og let at gå til for app-brugerne og dermed også skabe brugervenlighed i appen. Det ville det da skrifttypen er meget simpelt og nemt at læse. På Egeskovs hjemmeside bliver der brugt princippet rule of thirds, som er at dele hjemmesidens design op i tre dele. Dette hjælper også med, at fastsætte bredden eller placeringen af en sidebar indenfor designet. 1 Dette gør også at struktureringen er godt fordelt, så alle elementerne er placeret nøje. Dette får det også til, at se ud som om de ikke overlapper hinanden eller, at der er en blid kontrast mellem billederne, som gør at det ligner de er klistret sammen, men i stedet en stærk kontrast. I vores app vil beholde designet og fonten, men idet opløsningen på en smartphone er begrænset vil interfacet være opdelt i en enkel ramme Sexy Web Design Creating Interfaces That Work (2009), s

30 Design principper Logo: Logoet for Egeskov er fundament i deres visuelle identitet. Logoet skal altid placeres i en god afstand til andre elementer såsom hjørner, billeder. Der er ikke målsat en decideret afstand. Da den samlede grafiske udtryk skal være passende skal der være forholdsvis luft omkring selve logoet. Logoet er ikke kun bygget op omkring en enkel logo, men har også andre varianter til forskellige formål. Men reglen er, at de bør anvendes efter Egeskovs egne retningslinjer som hedder: Accepteret o Sort på hvid bund o Hvis på grøn bund o Hvis på 80 % sort bund Ikke accepteret o Gammelt logo (benyttes ikke mere) o Slottet må ikke stå alene o Egeskov må ikke stå alene o Logo må ikke strækkes o Logo må ikke smalles 36 Typografi: Egeskov gør brug af en kombination af moderne Sans Serif font til overskrifter, og en font med føder til indhold. Typografi er en vigtig del af selve genkendeligheden i deres profil. Når det angår online, bruger virksomheden typografien Verdana, som også er en del af deres 36 Egeskov Brandbook s

31 standardskriftsæt. Egeskovs skrifttype er med til at levere en god læsbarhed på tværs af platforme. Detaljer om skrifttyperne: Avance o Bruges til brødtekst i tryksager, annoncer mm. Avance fås i både Regular og Sheep Sans Verdana Imagery: Bold italic. o Bruges til overskrifter i tryksager, annoncer mm. Sheep Sans fås i både Regular og bold. o Bruges i s, PowerPoint-dokumenter og på website. Skrifttypen er en del af standardskriftsættet på de fleste computere. Verdana fås i både Regular, Regular Italic, Bold og Bold italic 37 Egeskovs imagery er troværdig og er af høj kvalitet. Både på slottets arkitektoniske valg ude og inde, i haven, på udstillingerne. Valg af foto gælder det samme princip. De må ikke udstråle kunstighed, sjusk eller distance. Billederne skal fremhæve budskab og ikke desto mindre skabe stemning på en levende, ægte og elegant måde. Derudover skal billederne også være med til, at understrege værdier som læring, leg og liv. Der bliver ikke brug tilfældige fotos taget med eksempelvis en mobil eller noget lignende, men i stedet benyttet en professionel fotograf til den eksterne kommunikation. 38 Farver: Generelt bliver der brugt farver, som signalerer historik, natur og leg, ro, slot og tyngde. Af farvesystemer bliver der anvendt følgende farvesystemer: Pantone: Spotfarver (eks. Merchandise og tekstiler) CMYK: Trykfarver (eks. Printannoncer og foldere) 3M: Foliefarver (eks. Skiltning og biler) 37 Egeskov Brandbook s Egeskov Brandbook s

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Navn: Skole: Anslag: Emne: Klasse: Dato: URL:

Navn: Skole: Anslag: Emne: Klasse: Dato: URL: Veronicas Portfolio Navn: Veronica Brun Jensen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 9.665 Emne: Obligatorisk Porfolio Klasse: Web B, 2012, 1 sem. Dato: 3/1-13 URL: http://vero0027.mmd.eal.dk/portfolio/index.html

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt.

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt. Opgaven Opgaven var fiktiv og bestod i at redesigne og kode hjemmesiden Copenhagen Street Food samt at redesigne logo. Kunden ville gerne have et bedre flow på hjemmesiden og tiltrække flere besøgende

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow WORKFLOW & PRODUKTION WEBSITE NATURSPEJDERNE Dokumentation I 2 OPGAVEN Opgaven Jeg har lavet dette fiktive website der kunne være en mulighed for en nyopstartet spejderforening.

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Michella+Serritzlew+Jacobsen+

Michella+Serritzlew+Jacobsen+ Designmanual+ Afsluttende+projekt+1.+Semester++ Michella+Serritzlew+Jacobsen+ CopenhagenBusinessAcademy 1.Semester MichellaSerritzlewJacobsen MULB Indholdsfortegnelse PBS...3 WBS...3 Brainstorm...4 Wireframes...5

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT Rikke Ihle & Jeppe Brogaard Roskilde Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Problem... 3 Målgruppe... 3 Løsning... 3 Produkt... 3

Læs mere

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER OPGAVEBESKRIVELSE (Fiktiv) Jeg har valgt at lave en ny visuel identitet for Tv-programmet KURS MOD FJERNE KYSTER. I programmet følger du Mikkel Beha s og resten hans familie,

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen.

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen. Introduktion til webdesign Jeg har igennem webdesign projektet arbejdet med en masse forskellige processer, i alt 6 processer. Disse er skab moodboard fra en side, informationsdesign, navigationsdesign,

Læs mere

Analyse af website: cinnobershop.dk

Analyse af website: cinnobershop.dk Analyse af website: cinnobershop.dk Gruppe 12: Brit, Caroline, Line & Søren v1_7/3-16 Indholdsfortegnelse ANALYSE Kommunikation 3 Wireframes - Home 4 - about 5 - webshop 6 - webshop/betaling 7 Grafiske

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Grafisk Design OVERSIGT. 1 Opgaven A. Opgavebeskrivelse B. Målgruppe C. Brainstorm D. Moodboard

Grafisk Design OVERSIGT. 1 Opgaven A. Opgavebeskrivelse B. Målgruppe C. Brainstorm D. Moodboard OVERSIGT 1 Opgaven A. Opgavebeskrivelse B. Målgruppe C. Brainstorm D. Moodboard 2 Logo A. Skitser B. Valg af fonte C. Farver D. S et E. Kvalitetstjek 3 App A. Overvejelser B. Format C. Moodboard D. Skitser

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility

Mads Bruun Simonsen, Daniel Engelhardt, Alexander Klug Rasmussen, & Philip Nielsen. Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1st project 2nd sem. February 2016 Mads Bruun Simonsen Daniel Engelhardt Alexander Klug Rasmussen Philip Nielsen LINK Cphbusiness Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse.3

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Tema 1 Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Link http://des-iis.ucn.dk/mmda0914/1034387/ Database Mmda0914/1034387 Indledning Til dette projekt

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE Marts 2017 /2 INDHOLD FORORD 3 LOGO/ET STÆRKT SYMBOL 4 LOGO/ANVENDELSE 5 LOGO/SUPPLERENDE LOGOER 6 REGLER FOR BRUG AF KERNEBUDSKAB 7 FARVER 8 FARVE-SÆT 9 GRAFISK ELEMENT/BÅNDET

Læs mere

Portfolio Web:

Portfolio Web: Portfolio Web: http://sann3737.mmd.eal.dk Af: Sanni Maria Lindberg Johannessen Dato: 30. maj 2013 EAL MMD Odense Vejledere: Kristin, Thomas & Pernille Anslag: 1921 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Crowdfunding Modul 3 CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Josephine Lorentzen Camilla Norqvist Hansen Shiya Yang Michella Serritzlew Jacobsen Kamilla Melnyczok

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

EKSAMENS PROJEKT DECEMBER 2013 JANUAR Lærere: Thomas Hartmann. Jesper Hinchely. Ian Wisler-Poulsen. Morten Rold. Merete Geldermann Lu tzen

EKSAMENS PROJEKT DECEMBER 2013 JANUAR Lærere: Thomas Hartmann. Jesper Hinchely. Ian Wisler-Poulsen. Morten Rold. Merete Geldermann Lu tzen Pia Jensen cph-pj103@cphbusiness.dk 1. semester eksamensprojekt MUL-A 2013 mul33.itkn.dk/eksamensprojekt/index.html EKSAMENS PROJEKT DECEMBER 2013 JANUAR 2014 Lærere: Thomas Hartmann Jesper Hinchely Ian

Læs mere

Velkommen til TADAA! s visuelle verden

Velkommen til TADAA! s visuelle verden Velkommen til TADAA! s visuelle verden Part of the Insero Group 1 Velkommen til TADAA! s visuelle verden TADAA! s visuelle identitet er designet til at illustrere de værdier, som delebilskonceptet bygger

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 LOGOFREMSTILLING... 7 FLOWCHART... 8 STORYBOARDS...

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 LOGOFREMSTILLING... 7 FLOWCHART... 8 STORYBOARDS... Index INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 START IDEER... 2 INFORMATIONSDESIGN... 2 BUDSKABET: 2 ORGANISERING AF INDHOLD (SITEMAP): 3 SITE MAPS 3 INTERAKTIONDESIGN... 4 PRÆSENTATIONSDESIGN... 5 ALLE SIDER

Læs mere

PROGRAM VALG: InDesign CC Illustrator CC Photoshop CC Dreamweaver CC

PROGRAM VALG: InDesign CC Illustrator CC Photoshop CC Dreamweaver CC grafisk design WITTH AIRLINES KUNDEN: Kunden Carl Witth har etableret et rejseselskab, med rejser til lave priser. Witth Airlines er et selskab der flyver til de fleste hovedstæder samt storbyer til en

Læs mere

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015 1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December 2014 - Januar 2015 Redesign af online portfolio www.cbruhn.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Formål 3 Planlægning 4 Designvalg 5 Moodboard 6 Informationsarkitektur

Læs mere

GRAFISK DESIGN G H1 H2 H3 HOVEDFORLØB 1 AARHUS TECH 2013 H1 SIDE 1 / 11

GRAFISK DESIGN G H1 H2 H3 HOVEDFORLØB 1 AARHUS TECH 2013 H1 SIDE 1 / 11 GRAFISK DESIGN HOVEDFORLØB 1 AARHUS TECH 2013 G H1 H2 H3 H1 SIDE 1 / 11 IDENTITET, LOGO OG WEBSITE Brainstorm 1. Foreningen skal have ny identitet, logo og website. beskæftiger sig med økologi og bæredygtighed.

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Bilag 1, Desk research/moodboard

Bilag 1, Desk research/moodboard Bilag 1, Desk research/moodboard Bilag 2, Chris-Ann/Noter Bilag 3, SWOT Strengths Internal Weaknesses Høj værdi institution Velorganiseret Frivillige Miljø Gratis Læring Dårlig hjemmeside Umoderne Nørdet

Læs mere

DESIGNGUIDE // MAJ 2012

DESIGNGUIDE // MAJ 2012 DESIGNGUIDE // MAJ 2012 Designguiden indeholder corporate standarder og retningslinjer, der fastsætter cphbusiness grafiske identitet. De grafikfiler, som hører til cphbusiness corporate standarder må

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Klædt på til Network Marketing

Klædt på til Network Marketing Klædt på til Network Marketing Overvejer du at starte i Network Marketing eller er du netop blevet en del af denne spændende branche? Her finder du et par værktøjer til rygsækken - baseret på mine erfaringer

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine 2. projekt 2. semester - marts 2015 E-zine URL epub http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.epub E-zine URL PDF http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.pdf

Læs mere

Mediegrafiker hf 1, Sascha Petersen. Grafisk design. Wireframe & skitse. 1 - Page 1. Flowchart. Start. Opret bruger/login Forside Mad i din by.

Mediegrafiker hf 1, Sascha Petersen. Grafisk design. Wireframe & skitse. 1 - Page 1. Flowchart. Start. Opret bruger/login Forside Mad i din by. Wireframe & skitse 1 - Page 1 Flowchart Start Opret bruger/login Forside Mad i din by Side 1 Moodboard til app & logo Skrifttyper Dandeleon Vintage Demo Montserrat regular Farver Sort/grå Hex: #3F3F3F

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981 Designmanual Romalt Idrætsforening 1981 Introduktion Kære brugere af denne designmanual Denne designmanual omhandler pri mært brug af logo og farver i Romalt IF s designlinje. Den er ment og tænkt som

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Design manual for. Lavet af Gruppe 3: Daniel Gade. Maj-britt Gierahn. Pia Skriver. Vejleder i projektet Space Networking anno 2013 er:

Design manual for. Lavet af Gruppe 3: Daniel Gade. Maj-britt Gierahn. Pia Skriver. Vejleder i projektet Space Networking anno 2013 er: Design manual for Lavet af Gruppe 3: Daniel Gade. Maj-britt Gierahn. Pia Skriver. Vejleder i projektet Space Networking anno 2013 er: Erhverv: Kirsten Kasch Kommunikation: Karen Malene Andreasen og Jens

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 2012 App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 Mohedeen 4/15/2012 Inholdsfortegnelse Indledning... 2 Indledende problemanalyse... 2 Projekt- og produktmål... 2 Bollemodel... 3 Kravspecifikation... 4 Løsningsforslag...

Læs mere

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot til hjemmesiden. Mine indledende tanker bag hjemmesiden

Læs mere

WORKFLOW & PRODUKTION

WORKFLOW & PRODUKTION OPGAVE Jeg har lavet et fiktiv website for en hundekennel. Det er mit bud på hvordan sådan en eventuelt kan se ud. PROGRAMMER Photoshop Dreamweaver Illustrator WORKFLOW & PRODUKTION KENNEL BISCO Dokumentation

Læs mere

Visuel guide til vores design. Version 2.0-2012-12-04

Visuel guide til vores design. Version 2.0-2012-12-04 Visuel guide til vores design Version 2.0-2012-12-04 Introduktion Et design En organisation FTF s designguide har til formål at sikre, at vi altid er kreative inden for de samme rammer og fremstår som

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail. CSR 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen Andrs.lauridsen@gmail.com Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.com Jonatan Nielsen Jonatantwn@hotmail.com

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1

GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1 GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1 GRAFISK WORKFLOW DOKUMENTATION OPGAVEN Denne opgave er lavet som en fiktiv opgave. Opgaven er lavet for et fiktivt firma, som tilbyder personlig fitness træning.

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Grafisk Workflow. hovedforløb 2

Grafisk Workflow. hovedforløb 2 Grafisk Workflow hovedforløb 2 WORLD OF FURNITURE Forside.wrapper width: 95%; margin: 0 auto; box-shadow: 0px 0px 25px #888888; Image slider carousel 5 sekunder .button span.button span:after.button:hover

Læs mere

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter appen Se produkter Visuelt udtryk af møbler Gør-det-selv Inspiration Følelse og fornemmelse af produkter

Læs mere

DSU Dansk Stavgang Union

DSU Dansk Stavgang Union DSU Dansk Stavgang Union Projekt 3 af Camilla, Mateen, Mikkel & Sandie Indholdsfortegnelse Design brief Side 3 Projektplanlægning Side 4 Stakeholder analyse Side 6 Informations arkitektur Side 8 Medier

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Projekt redesign af Kyoto.dk Hold A - gruppe 20

Projekt redesign af Kyoto.dk Hold A - gruppe 20 Projekt redesign af Kyoto.dk Hold A - gruppe 20 INDHOLD I RAPPORTEN Analyse, persona og idégenerering Wireframes og styletiles Layoutdiagrammer Uddrag af kode Evaluering s feedback Reflektion og reslutat

Læs mere

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se.

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se. Solsystemet lavet af Jesper Kjær Webintegrator i Kastrup Tekniske Skole Grundforløbsprøve 2014 Opgave: Vores solsystem Onsdag 23 april til onsdag 7 maj Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE BRILLIANT BIKINIES WEBSITE MARÍ DYRMOSE OPGAVEN OPGAVEBESKRIVELSE Brilliant Bikini kompagniet skulle have designet og programmeret en website, hvor de kunne præsentere deres

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf.

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. GRAFISK DESIGN BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. KRAV TIL UDTRYKKET Moderne Enkelt Minimalistisk Responsivt Brugervenligt

Læs mere

Kriseprojekt, Design og visualisering

Kriseprojekt, Design og visualisering Kriseprojekt, Design og visualisering Af Ninna Suzan Steen Musak, 1. Semester Web 2013 Aflevering 16 maj 2013 MMD Odense Vejleder: Rebi og Krut Problemformulering SAS har gennem det sidste år gennemgået

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 mødested for land & by DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 Vores designmanual indeholder regler og retningslinjer samt skal bruges til inspiration i arbejdet med vores visuelle kommunikation. Grunden

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Senior Sundhed. Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014

Senior Sundhed. Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014 Senior Sundhed Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014 Frida Madsen Christian Knudsen Jonatan Nielsen Line La Fontaine Louise Bonke Projektet Der er til vores webbureau udviklet: Et

Læs mere

S&E Bazar Fyn. Mads, Asger, Lærke og Alexander WEB-A 11-12-2012

S&E Bazar Fyn. Mads, Asger, Lærke og Alexander WEB-A 11-12-2012 2012 S&E Bazar Fyn Mads, Asger, Lærke og Alexander WEB-A 11-12-2012 Indhold Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Problemstillinger:... 2 Kommunikation:... 3 Hvilken målgruppe ønsker vi at henvende

Læs mere

FORSIDE KONCEPTBESKRIVELSE LOGO DON TS RESPEKTAFSTAND FARVEVALG TYPOGRAFI FOTOSTIL DESIGNMANUAL

FORSIDE KONCEPTBESKRIVELSE LOGO DON TS RESPEKTAFSTAND FARVEVALG TYPOGRAFI FOTOSTIL DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL KONCEPTBESKRIVELSE MODERNE TRADITIONALITET Vi har valgt en festival som kører på nogle mere traditionelle værdier i forholdet til mange andre festivaler. Øllet har i mange år været en stor

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Informations Teknologi

Projektbeskrivelse Informations Teknologi Projektbeskrivelse Informations Teknologi Upload og indeksering af elev og -projektopgaver i skolemiljøet Indledning: Som nystartet på et gymnasium kan omvæltningen fra elev til påbegyndende studerende

Læs mere