Title page. Gruppemedlemmer. Eksamens-Projekt , 2 semester. Multimediedesign, Erhvervsakademiet Lillebælt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Title page. Gruppemedlemmer. Eksamens-Projekt - 2014, 2 semester. Multimediedesign, Erhvervsakademiet Lillebælt"

Transkript

1 1

2 Title page Eksamens-Projekt , 2 semester. Multimediedesign, Erhvervsakademiet Lillebælt Projekt periode: - 12 maj til 6. juni 2014 kl Fag: Virksomhed, Kommunikation, Visualisering og Interaktion Vejledere: - Karen Malene Andreasen - Kristin Utne - Marc Altfuldisch - Thomas Bøye Jessen Kontakt-info: - - Klient: - Egeskov Gruppemedlemmer 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemformulering... 5 Metoder... 6 Projekt-Planlægning... 8 Udviklingsmetoder... 8 Den agile metode... 8 Research og Analyse Risikoanalyse Situationsanalyse SWOT-analyse TOWS-Analyse PEST Analyse Marketing Mix de 7 p er Introduktion til målgruppen Målgruppe B2C Business Model Canvas Visuel Analyse Starframe Analyse Design principper CRAP Identity Teknologi Use Case Diagram Kodning Refleksion Bibliografi Bilag Bilag 1 - GANTT CHARTT Bilag 2- Gruppe-kontrakt Bilag Bilag Bilag

4 Indledning Egeskov er et af Danmarks største og mest velholdte slotte med et areal på 1150 hektar, en unik samling af klassiske biler, motorcykler, antikke slots genstande og en have som måler sig med de bedste i verden 1 er Egeskov slot en af Danmarks store attraktioner. Grundet deres mange genstande og attraktioner har vi valgt at fokusere på at skabe en bedre information og guide til egeskov som skal fungere som en App. I moderne tid er det normalt at have en smartphone. 7 ud af 10 danskere har en smartphone 2 hvilket er grunden til vi har valgt at fokusere på at udvikle en prototype på en App. At have en App med kort og information, vil give slottet merværdi og gøre historiske facts og information tilgængeligt lige ved hånden. Vi vil lave en prototype på en app som skal fungere som en udvidet informationsguide til haven - og vil gennem research og analyse finde frem til et produkt som vil henvende sig bedst muligt til målgruppen. Ideen med en app er at give Egeskovs besøgende en bedre oplevelse af haven og som samtidig er realistisk, og let at implementere og vedligeholde. Vi forventer at få lavet en funktionel prototype der vil fremvise vores vision med projektet, derudover at vores færdige ide giver Egeskov muligheden for at implementere den, og at vores resultat giver Egeskov et seriøst bud på en løsning til en app som vil give oplevelsen af en tur til Egeskov merværdi rtphone.htm 4

5 Problemformulering Hvordan kan vi lave en interaktiv løsning der giver Egeskov Slots gæster en oversigt over have-området og udbyder uddybende information om seværdighederne? Hvordan kan vi implementere flere funktioner der vil tilføje Egeskov slot oplevelsen merværdi? Hvordan kan vi kommunikere vores idé ud til målgruppen på bedste vis? Hvad kan vi gøre for at gøre vores produkt brugervenligt overfor målgruppen? 5

6 Metoder Risikoanalyse: En analyse som beskriver de trusler og risici der er ved projekt-gruppe arbejdet. Hvad skal vi undgå, og hvordan undgår vi det. Gantt Chart: For at være effektive og organiseret laves et Gantt Chart en måde at styre processen fra start til slut. Planlægning af arbejdsopgaver og arbejdsfordeling SWOT: En del af situationsanalysen. Laves for at få et samlet overblik over virksomheden ved, at analysere virksomhedens stærke og svage sider, samt eksterne forhold: Muligheder og trusler. TOWS: En del af situationsanalysen. Kombinerer virksomhedens muligheder/trusler og stærke/svage sider, hvorefter man udarbejder et forslag til forskellige strategier. PEST: PEST-analysen anvendes til at illustrere og beskrive omverdenen altså de eksterne forhold og makromiljøet. Marketingmix 7 p s: Denne model er en udvidet version af de 4 p er. Her tilføjes der yderligere 3 p er, idet vi har at gør med en servicevirksomhed. De 3 sidste p er handler om: Personale, Physical evidence (håndgribelighed) og Processer. Målgruppe-Segmentering: Bruges til at spore sig ind på målgruppen finde ud af deres værdier og livsstil/holdninger osv. Bruges som forstadie til Persona. 6

7 Persona: En detaljeret beskrivelse af en type som skal afspejle vores målgruppe. Business Canvas: Business Canvas er en metode som bruges til at udarbejde en forretningsmodel. Vi har brug for med vores produkt at vide hvilke faktorer der er vigtige for at produktet skal fungere optimalt overfor kunden. Starframe: 6 aspekter på et site. En del af vores design proces. Designprincipper: Det er grundreglerne for de vigtige regler der bør overholdes når der skal laves design på en hjemmeside. CRAP: CRAP har også noget at gør med designprincipper. Denne model består af 4 basiske principper af design. Contrast, Repition, Alignment, Proximity. Wireframe: En illustration af vores Apps skelet Sitemap: Illustrerer Appens funktioner hvilke sider er der, og hvad indeholder de. Usecase: Brugsmønsterdiagrammet illustrerer og beskriver interaktionen brugeren gennemgår og hvordan den harmonerer med vores ønskede resultat. 7

8 Projekt-Planlægning Udviklingsmetoder Den agile metode Metoden går ud på korte iterationer, hvor hver iteration gennemløber alle udviklingsfaser. Iterationer som kravspecifikation, planlægning, programmering, design, test og accepttest af et fungerende produkt. En iteration kan varer mellem 1-4 uger, idet det ikke behøver at tage længere tid end dette. Dette kaldes også en timebox. For at få produktet udbygget produktet er det nødvendigt, at gå igennem de forskellige iteration faser. Udgangspunktet ved den agile metode handler om at ligge fokus på korte, afsluttede iterationer, hvor brugeren hele tiden prioriterer projektets fortsatte kurs ud fra de forretningsmæssige behov. I vores projekt, som omhandler Egeskov synes vi som et udviklingshold, at denne metode tilpasser os bedst i vores situation. Vi bruger denne metode til hele tiden, at udvikle og styre arbejdet. Efter at ha analyseret, designer vi, efter at ha designet udvikler vi, derefter tester vi vores værk og sådan køre det videre indtil vi til sidst kommer frem til den endelige resultat, og dermed har udviklet en løsning. Det betyder, at vi sagtens kan hoppe frem og tilbage på de forskellige faser. Ved de agile metoder er det ikke risikovillige overfor deadlines (timeboxes). Her går det bl.a. ud på at, formindske risici i forhold til skift på de forskellige faser og dermed i kundens krav. Risikovilligheden forholder sig indtil færdiggørrelsesprocenten. 8

9 Dette er det modsatte af vandfaldsmetoden, hvor der her i stedet arbejdes med stor risikovillighed over for resultatet, idet man i den metode ikke tillader ændringer under processen, som dermed kan ende med et resultat som ikke er ønsket, som så er ulempen. Dette slipper vi for i vores projekt, idet vi til enhver tid kan springe tilbage til de forskellige faser for at rette op på det og derefter komme videre i processen. Ved brug af den agile metode tillader vi også, at det bliver let for os at styre processen, idet vi synes at netop denne metode synliggør processen. Da vi har fundet ud af at en løs styring og ikke en stram styring er det bedste for vores gruppe har vi dermed besluttet os for at bruge den agile metode. Nu hvor vores projekt bl.a. går ud på prototyping synes vi, at det er let at gå til med en løs styring, idet vi eksempelvis hele tiden kan gå tilbage og rette op på prototypen hvis vi føler at der er mangler eller fejl. I den agile metode fokuseres der også på styring af tid, og ressourcer og på at holde mange reviews. Her bliver der arbejdet i mindre teams og med et kort forløb, som resulterer i en meget mere overskuelig styringsopgave. Dette passer os perfekt, da vores gruppe kun består af 3 gruppemedlemmer. I gruppen bliver der ofte hold reviews, og med et kort forløb på projektet, giver det os en styringsopgave som er meget overskuelig. 3 Udover at bruge den Agile metode har vi i projektplanlægningen lavet et Gantt Chartt 4 og Gruppekontrakt 5 3 Media+Management_kap+2.pdf (s ) 4 Se bilag 1 5 Se bilag 2 9

10 Research og Analyse I vores research del vil vi komme ind på de indledende undersøgelser vi har lavet for at komme tættere på vores kunde og deres ønsker/behov. - Vores desk research har bestået i at læse Egeskovs markedsføring igennem og bruge enkelte af de billeder som de har brugt - Vores field research er udarbejdet ved at tage billeder og lave spørgeskemaer Vi har valgt at fokusere på spørgeskema som skulle give et præg om hvad Egeskovs kunder manglede og godt kunne tænke sig at se forbedret ved oplevelsen. Spørgeskema 6 36/50 - Kunne godt tænke sig uddybende information og historier om de forskellige attraktioner 31/50 Synes godt om ideen med en app 6 Se bilag 3 10

11 Risikoanalyse I starten af et projekt foretages der en analyse af de risici der er under forløbet, simpelthen for at have en plan for at undgå dem. Det er en analyse der bruges til at identificere og vurdere de faktorer, der kan bringe gennemførelsen af et projekt i fare. Metoden: 7 Risiko Rang Påvirkning Indvirkning/konsekvens Sandsynlighed Kontrol Ansvar Beskrivelse En vurdering af risikoens indvirkning på projektet (rangeres 1-5 fx) Påvirkningen risikoen vil have (ødelæggelse af data, ødelæggende for tidsplan osv) Beskrivelse af konsekvens hvis risikoen bliver en realitet Sandsynlighed for at det vil kunne ske (usandsynlig - sandsynlig) Hvad kan vi gøre for at forhindre - og hvad kan vi gøre hvis det sker? Hvem bærer ansvaret Risikoerne bliver rangeret i nummerisk orden: 1: Lille problem, som giver irritation 3: Et problem som giver forsinkelser - og kræver en omstrukturering i tidsplan 7 rcent_3a+risikoanalyse/dag+2+risiko_kvalitet_kravsspecificationer.pdf 11

12 5: Stort problem, som kan forhindre færdiggørelse af projektet Risici ved dette projekt: Risiko Rang Sandsynlighed Risk værdi (Risiko x Sandsynlighed) Sygdom Computer breakdown Ikke overholdte deadlines Urealistiske mål Dårlig kommunikation Ansvar, Kontrol, Konskvens: Sygdom: Ved sygdom som bærer den sygdoms ramte ansvaret for stadig at få lavet sine ting, og få afklaret med de andre hvad der skal laves. Man kan desværre ikke rigtig gøre noget for at forhindre men kun håndtere det på den rette måde hvis det sker. Computer Breakdown: Ansvaret ligger her hos det enkelte gruppemedlem - Altid få gemt (auto save) så man undgår tab af dokumenter. Sker der et tab af filer, vil vi som gruppe sørge for hurtigt at få lavet de ting der gik tabt og komme på rette spor igen. 12

13 Ikke overholdte deadlines: Hver enkelt gruppemedlem bærer et ansvar for at overholde deadlines, men dette skal styres overordnet af hele gruppen hvor der skal sørges for at kommunikationen er i orden. Konsekvensen er at der skal omstruktureres i tidsplanen, og nogle i gruppen må lave mere arbejde. Urealistiske mål: Her ligger ansvaret ved hele gruppen. Hvis vi finder ud af under vejs at baren er sat for højt må vi forsøge at finde en løsning men det er ekstremt vigtigt at vi fra start har et mål som vi ved vi kan nå. Dårlig kommunikation: Hvert gruppemedlem må tage ansvar og sørge for at opretholde kontakt tage sin tlf, svare på mail osv. Konsekvensen er at nogle gruppemedlemmer kan få mere arbejde hvis et medlem ikke er til at komme i kontakt med 13

14 Situationsanalyse SWOT-analyse For at få et samlet overblik over virksomheden ved, at analysere virksomhedens stærke-, svage sider samt dens muligheder og trusler, har vi valgt at analysere den nuværende situation ved at bruge analyse-modellen SWOT. Interne forhold Stærke sider Svage sider Populær og velkendt attraktion Vinder af Travellers' Choice European Garden Award vinder 9 Mange antal besøgende Gode historier Parkering: Ca gratis pladser 10 Over gæster 11 Sæsonkort 12 Svag økonomi 13 Kun 20 % besøgende fra udlandet 14 Få brugere bruger Egeskovs Facebook 15 Ikke nok variation i oplevelsen 16 Eksterne forhold Muligheder Trusler 8 Odense_Odense_Municipality_Funen_and_Islands.html 9 Europas bedste historiske have Hvert år kommer over gæster til Egeskov fra hele verden. Ca. 70 % af de besøgende er danskere, resten er udlændinge Lydoptagelse af Egeskovs bestyrelse dato: 14/05/14 (Positiv indkomst, men ikke tilstrækkeligt) 14 Lydoptagelse af Egeskovs bestyrelse dato: 14/05/14 15 Lydoptagelse af Egeskovs bestyrelse dato: 14/05/14 16 Der er ikke nok shopping muligheder 14

15 Ny app 17 Nyt projekt: Instagram Modernisering af stedet 18 Tour guides for børn 19 Overnatningsmuligheder: Udlejning af Sommerhus ved Egeskov 20 De kinesiske besøgende 21 Egeskov Slotsløb 22 Konkurrenter 23 Efter at ha analyseret Egeskov ved hjælp af en SWOT, kan vi konkludere at virksomheden har flere stærke sider og muligheder end de har svage sider og trusler. Dermed står de også stærkere end deres konkurrenter. Men dette er ikke nok til at bevare deres popularitet eller position på markedet, da det kræver for virksomheden hele tiden, at videreudvikle sig. Hvis de fortsætter uden nogle forandringer vil det resultere i, at konkurrenterne får Egeskovs gæster på deres side. Derfor bliver Egeskov også nød til, at udnytte deres stærke sider og muligheder ved, at stille det op mod hinanden og dermed få formindsket deres svage sider og trusler. Dette vil vi gøre ved at tage udgangspunkt i virksomhedens SWOT-analyse ved at kombinere virksomhedens muligheder/trusler og stærke/svage sider, hvorefter vi nu vil udarbejde et forslag til forskellige strategier ved at lave en TOWS analyse, som vi nu vil gå igennem. 17 En officiel app for Egeskov, som er med til at underbygge virksomhedens hjemmeside, herunder med andre relevante og brugbare features. 18 Lydoptagelse af Egeskovs bestyrelse dato: 14/05/14 (Egeskov vil modernisere deres område for at tiltrække flere mennesker) 19 Lydoptagelse af Egeskovs bestyrelse dato: 14/05/14 ( Gøre eventyr levende ) 20 (feriehus/naturcamping) 21 Lydoptagelse af Egeskovs bestyrelse dato: 14/05/14 (Satser på Kineserne som gæster i fremtiden) 22 (Muligheder for flere antal besøgende) 23 Rosenborg Slot, Legoland, Bonbonland Odense zoo, Valdemartsslot, Kronbord, Naturama, Fjord & Bælt, Tivoli, Danmarks Jernbanemuseum, Brandts og Odense Bys Museer osv. 15

16 TOWS-Analyse Interne forhold Stærke sider (S) 1. Populær og velkendt attraktion Vinder af Travellers' Choice European Garden Award vinder 4. Mange antal besøgende 5. Gode historier 6. Parkering: Ca gratis pladser 7. Over gæster 8. Sæsonkort Svage sider (W) 1. Svag økonomi 2. Kun 20 % besøgende fra udlandet 3. Få brugere bruger Egeskovs Facebook 4. Ikke nok variation i oplevelsen (SO) Strategiske tiltag Maxi-maxi Udnyt (WO) Strategiske tiltag Mini-maxi Forbedre kompetencer Eksterne forhold Muligheder (O) 1. Ny app 2. Nyt projekt: Instagram 3. Modernisering af stedet 4. Tour guides for børn 5. Overnatningsmuligheder: Udlejning af Sommerhus ved Egeskov 6. De kinesiske besøgende 7. Egeskov Slotsløb Trusler (T) 1. Hård konkurrence 1. Få markedsført priserne Egeskov har fået og populariteten plus historien, til kineserne for, at tiltrække dem. 2. Få udnyttet Egeskovs historier ved, at implementerer det i den ny apps features. 3. Få bragt nyheden omkring de 1400 gratis parkeringspladser ud til gæsterne. = Flere gæster (ST) Strategiske tiltag Maxi-Mini Forbered 1. Udbyg positionen, som European Garden Award vinder, 1. Få tiltrukket flere brugere på Egeskovs Facebook via vores nye app herunder Instragram 2. Få øget antallet af besøgende fra udlandet ved, at markedsføre muligheden omkring overnatning i Egeskov herunder evt. viderebygge servicen. 3. Få rettet op på den svage økonomi og 20 % besøgende fra udlandet ved, at få de kinesiske besøgende hjem til Danmark/Egeskov. (WT) Strategiske tiltag Mini-mini Undgå 1. Få udviklet en app der kan være med til at rette op

17 og positionen som et af Danmarks mest populære og velkendte attraktion. 25 og hjælpe på både den hårde konkurrence og få en positiv indvirkning på de svage sider. Efter at ha givet forslag til forskellige strategier ved hjælp af en TOWS-analyse er vi kommet frem til en masse ting Egeskov kan udnytte, forbedre, forberede og undgå på det fremtidige sigt

18 PEST Analyse PEST-analysen anvendes til at illustrere og beskrive omverdenen altså de eksterne forhold og makromiljøet. Dette kan hjælpe med at se trusler og muligheder i virksomhedens omverden, hvilket kan give et godt indblik i hvad virksomheden bør være opmærksom på angående politik, kunder og teknologi. Man arbejder i analysen med 4 forhold: Politiske faktorer Økonomiske & demografiske faktorer Sociokulturelle faktorer Teknologiske faktorer Politiske faktorer Bropriser, benzin og andre indgreb fra politisk side kan gøre det dyrere for turister at komme til egeskov Økonomiske faktorer Sociokulturelle faktorer Vi er med små skridt på vej ud af krisen - Danskerne bruger flere penge - stadig ikke meget, men det går den rigtige vej 26. Stort marked Egeskov har en bred appel, appellerer både til skoler, børnefamilier og den ældre generation. Deres historiske genstande giver mulighed for ny læring samt gensynets glæde. Udfordring ved at få gæster til at komme forbi fra Sjælland & Jylland. Den nye generation er mere teknologisk - forventer at seværdighederne følger med tiden

19 Teknologiske faktorer Egeskov skal være opmærksomme på udviklingen i teknologien - og følge med så længe det har relevans, Apps, hjemmesider osv.s

20 Marketing Mix de 7 p er Når man har at gøre med service ydelser kan man med fordel udvide de 4 p er med 3 ekstra p er. De 3 sidste p er handler om: Personale, Physical evidence (håndgribelighed) og Processer. Som illustreret på figuren nedenfor kan man se alle p erne for en servicevirksomhed. Egeskovs marketingmix kan illustreres med de 7 per: Produkt: Egeskovs produkt er den samlede oplevelse de tilbyder. Da det er en servicevirksomhed er produktet uhåndgribeligt. Pris: Prisen fungerer ofte som kvalitetsindikator for kunderne, når der er tale om serviceprodukter, fordi de ikke kan tage produktet i hånden og vurdere det. Pris for indgang er på 180 kr. for voksne dvs. over 13 år. For børn mellem 4-9 år er prisen 95 kr. For grupper med 20 mennesker eller over er der blevet givet rabat på, som vil koste dem 150 kr. pr. mand. Udover det er det gratis for børn under 4 år Noter fra visit-tour til egeskov. D. 12/05/14 20

21 Place: Egeskov ligger i byen Kværndrup og er ikke nemt, at finde hver gang. Til gengæld ligger stedet 15 min. væk med bus fra Kværndrup st. Promotion: Det kan være svært at anvende traditionel promotion på serviceprodukter. For serviceprodukter kan det ikke lade sig gøre at vise billeder af selve ydelsen. Man må derfor forsøge at synliggøre serviceydelsen ved hjælp af forklaringer, billeder, der symbolisere noget, og brochurer med positiv omtale. Ofte bruger man udtalelser fra tidligere kunder. Egeskov promotion foregår pt. via deres officielle facebook side som er: https://www.facebook.com/pages/egeskov/ ?ref=ts&fref=ts. Førhen har Egeskov prøvet sig frem med et gratis online magasin i år Der har de prøvet at formidle alt det spændende der bliver lavet på Egeskov i form af tekst, billeder, små videoer hvor der blev fortalt om hvad der skete på Egeskov. Dette er desværre ikke længere aktuelt, idet målet med idéen ikke holdte. En anden form for markedsføring Egeskov laver er Egeskovs slots tv film. 30 Personale: Medarbejderen i virksomheden er en del af ydelsen idet medarbejderen direkte indgår i produktionsprocessen. Den kvalitet, der kommer ud af det, afhænger af medarbejderen og den oplæring, vedkommende har fået (corporate image). Derudover ser personalet således ud:

22 Navn Henrik Neelmeyer Bent Hye Nielsen Susanne Danielsen Dorthe Taisbak Lene Pedersen Jørgen Johansen Peter Bonde Poulsen Bo Jensen Carsten Lundstrøm Claus Buk Café Jomfru Riborg Område/afdeling Direktør Økonomi Økonomi/admin Økonomi/admin Salg/marketing Museer/event Park/haver Land-/skovbrug Kiosk/lager Tømrer/bygninger Café Jomfru Rigborg 31 Bortset fra det er der generelt ca. 150 ansatte i højsæson og 28 personer ansat på helårsbasis. 32 Physical evidence: Hvis en del af et serviceprodukt kan gøres håndgribeligt, vil kunderne hurtigt bruge den håndgribelige del til at vurdere hele ydelsen. Det er derfor en god ide, når servicevirksomhederne forsøger dette. Her bruger Egeskov brochurer som er et håndgribeligt serviceprodukt. De kunne evt. i fremtiden også godt på implementeret et kundekort til brug af rabat

23 Processer: Her har Egeskov et service omkring, at man ikke hver gang behøver, at gå til billetlugen, når man har et sæsonkort med mindre det er første gang man besøger Egeskov. Efterfølgende kan man springe billetkøen over og gå direkte til scanneren ved indgangen. Dermed kan man sige, at kunden overtager lidt af fremstillingsprocessen, og man på den måde også sparer for personale

24 Introduktion til målgruppen Målgruppen for vores produkt til Egeskov Slot er danske forældre i alderen Vi har valgt at målrette vores projekt til børnefamilier. Det har vi valgt, fordi børnefamilier er den primære gruppe der besøger slottet. Vores produkt vil være gavnlig for de fleste besøgende men hos målgruppen vi har valgt har vi mulighed for at belyse forskellige aspekter og understøtte at vores produkt vil være gavnligt for både børn og voksne. For at indsnævre målgruppen og målrette produktet derefter har vi valgt at fokusere på forældrene, i aldersgruppen år. For at lære vores målgruppe bedre at kende og for at kunne skabe et produkt som er brugervenligt for dem har vi valgt at bruge segmenteringskriterier. 24

25 Målgruppe B2C Segmenteringskriterier B2C år: Geografisk: Omhandler hvor målgruppen befinder sig rent geografisk om man skal henvende sig specifikt til et område eller om man skal tænke på flere områder når man laver sin strategi. - Målgruppen befinder sig geografisk i Danmark (EU), og er fra hele landet. Demografisk: Køn, Alder, Indkomst & erhverv. - Mænd og kvinder i alderen år. Indkomstniveauet er middel til højt. Livet er i målgruppen præget af børn, det er dette der er fokus på efter man kommer hjem fra arbejde og valg af bil, bolig og teknologi er præget af at man har børn. Fx ville man vælge en sikker og rumlig bil, frem for en hurtig benzinsluger som ser smart ud. Uddannelse: Folkeskole, Gymnasie & Universiteter. Familie størrelse: 3+ Psykografisk: Livsstil, holdninger, personlighed. Omhandler målgruppens livsstil holdninger og personlighed altså hvilken type bruger er der tale om? - Livsstilen er familielivet Her er fokus på at børnene først og fremmest har det godt. Han/hun lægger stor vægt på børnenes trivsel, fx hvilke fødevarer der handles ind altså sunde madvaner. 25

26 Adfærdsmæssige: Brugerens adfærd. Omhandler: Hobbys, Færdigheder og medie/shoppingvaner. Hvilke hobbyer har målgruppen? Er de sportsudøvere? Hvilke indkøbsvaner? Dyre eller Billige varer? Med arbejde og børn derhjemme, er hobbyer ikke en stor del af livet hos målgruppen, men derfor kan de godt eksistere Fodbold, håndbold, golf osv. Tiden er knap til at nå det hvis de har en hobby som de går til, da der kommer en masse andre ting før dette. Medie/shoppingvaner : Her er der tale om at man forsøger at spare de penge man kan, men man går altid efter kvalitet hjemmet har tv-fladskærm og dvd maskine/playstation. Man handler ind én til to gange om ugen og forsøger at gøre det så billigt som muligt, dog uden at slække på kvaliteten på madvarerne. Fjernsyn og telefoner bliver brugt flittigt i hverdagen, børnene har som regel også deres egen telefon. Man accepterer den moderne teknologi, men forsøger også at få samlet familien, uden elektronik indgår. Teknografisk: Teknologisk viden, Anvendelse af internettet & aktivitet på sociale medier. - Målgruppen har en god teknologisk viden og forståelse, og har gennem sit liv tilegnet sig disse egenskaber da man fx er afhængig af sin smartphone i hverdagen gennem sit arbejde. Sociale medier bliver også brugt Her kan man godt lide at dele billeder af hvad man har lavet med sine børn, og her er også mulighed for at følge sit gamle yndlings fodboldhold. 26

27 Business Model Canvas Business Canvas er en metode som bruges til at udarbejde en forretningsmodel. Vi har brug for med vores produkt at vide hvilke faktorer der er vigtige for at produktet skal fungere optimalt overfor kunden, og give en merværdi til oplevelsen af Egeskov samt hvilke ressourcer vi skal bruge for at gennemføre processen. Vi har udarbejdet en forretningsmodel for vores app, som skal give indblik i 9 punkter som alle er vigtige for udviklingen af vores produkt

28 Visuel Analyse Purpose: Vores formål med projektet er at skabe et produkt der giver Egeskov slot merværdi og samtidig udbyder yderligere informationer om de forskellige seværdigheder til Egeskovs gæster. Derudover vil vi via vores produkt tiltrække flere gæster til Egeskov slot, som også er et af Egeskovs største mål. Tradition: Virksomhedens grundlæggende farver er sort og hvidt, som vi har valgt at beholde, idet de ikke vil have en ændring på dette. Derfor vil vi fortsætte med, at designe og udvikle vores app i samme stil og farver. Aim: At informere og guide gæsterne på Egeskov, så de ikke føler sig fosvunden. Ved at bruge en teknologisk løsning, som skal være en app vi skal udvikle. Med denne app er vores formål at informere/guide gæsterne inden og efter de tager på Resources: Appen er lavet i Jquery, PHP, CSS og HTML og Javascript. Applikationen vil man kunne finde i markedsføringen af vores produkt på Egeskovs officielle hjemmeside, tv-spots, på sociale medier (Facebook), og ved indgangen af Egeskov slot. 28

29 Trend: Vi har valgt at beholde den samme stil og typografi, som Egeskov har på deres hjemmeside, i vores app. Med den nuværende stil og typografi, som virksomheden har på deres hjemmeside vil det i vores app virke meget overskueligt og let at gå til for app-brugerne og dermed også skabe brugervenlighed i appen. Det ville det da skrifttypen er meget simpelt og nemt at læse. På Egeskovs hjemmeside bliver der brugt princippet rule of thirds, som er at dele hjemmesidens design op i tre dele. Dette hjælper også med, at fastsætte bredden eller placeringen af en sidebar indenfor designet. 1 Dette gør også at struktureringen er godt fordelt, så alle elementerne er placeret nøje. Dette får det også til, at se ud som om de ikke overlapper hinanden eller, at der er en blid kontrast mellem billederne, som gør at det ligner de er klistret sammen, men i stedet en stærk kontrast. I vores app vil beholde designet og fonten, men idet opløsningen på en smartphone er begrænset vil interfacet være opdelt i en enkel ramme Sexy Web Design Creating Interfaces That Work (2009), s

30 Design principper Logo: Logoet for Egeskov er fundament i deres visuelle identitet. Logoet skal altid placeres i en god afstand til andre elementer såsom hjørner, billeder. Der er ikke målsat en decideret afstand. Da den samlede grafiske udtryk skal være passende skal der være forholdsvis luft omkring selve logoet. Logoet er ikke kun bygget op omkring en enkel logo, men har også andre varianter til forskellige formål. Men reglen er, at de bør anvendes efter Egeskovs egne retningslinjer som hedder: Accepteret o Sort på hvid bund o Hvis på grøn bund o Hvis på 80 % sort bund Ikke accepteret o Gammelt logo (benyttes ikke mere) o Slottet må ikke stå alene o Egeskov må ikke stå alene o Logo må ikke strækkes o Logo må ikke smalles 36 Typografi: Egeskov gør brug af en kombination af moderne Sans Serif font til overskrifter, og en font med føder til indhold. Typografi er en vigtig del af selve genkendeligheden i deres profil. Når det angår online, bruger virksomheden typografien Verdana, som også er en del af deres 36 Egeskov Brandbook s

31 standardskriftsæt. Egeskovs skrifttype er med til at levere en god læsbarhed på tværs af platforme. Detaljer om skrifttyperne: Avance o Bruges til brødtekst i tryksager, annoncer mm. Avance fås i både Regular og Sheep Sans Verdana Imagery: Bold italic. o Bruges til overskrifter i tryksager, annoncer mm. Sheep Sans fås i både Regular og bold. o Bruges i s, PowerPoint-dokumenter og på website. Skrifttypen er en del af standardskriftsættet på de fleste computere. Verdana fås i både Regular, Regular Italic, Bold og Bold italic 37 Egeskovs imagery er troværdig og er af høj kvalitet. Både på slottets arkitektoniske valg ude og inde, i haven, på udstillingerne. Valg af foto gælder det samme princip. De må ikke udstråle kunstighed, sjusk eller distance. Billederne skal fremhæve budskab og ikke desto mindre skabe stemning på en levende, ægte og elegant måde. Derudover skal billederne også være med til, at understrege værdier som læring, leg og liv. Der bliver ikke brug tilfældige fotos taget med eksempelvis en mobil eller noget lignende, men i stedet benyttet en professionel fotograf til den eksterne kommunikation. 38 Farver: Generelt bliver der brugt farver, som signalerer historik, natur og leg, ro, slot og tyngde. Af farvesystemer bliver der anvendt følgende farvesystemer: Pantone: Spotfarver (eks. Merchandise og tekstiler) CMYK: Trykfarver (eks. Printannoncer og foldere) 3M: Foliefarver (eks. Skiltning og biler) 37 Egeskov Brandbook s Egeskov Brandbook s

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14 Uddannelse: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014 Semester: 4. Semester Klasse: 4MMDA0912 Gruppe: 14 Vejleder: Lisbeth Mathiesen Synopsis: Deltagere:

Læs mere

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb Uddannelse og studiested: Multimediedesign ved UCN Projektets navn: Salon C Semester: 4. semester Klassebetegnelse: 04mmdb Vejleders Navn: Line Helverskov Termin: Sommer 2013 Antal sider eks. bilag: 29,4

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Odense Kommunes Kultur afdelingen. MMD Odense. 3. semester 17. december 2012

Odense Kommunes Kultur afdelingen. MMD Odense. 3. semester 17. december 2012 3. SEMESTER TVÆRFAGLIG RAPPORT Odense Kommunes Kultur afdelingen MMD Odense 3. semester 17. december 2012 Gruppe 14 Yrsa Jensen, Meerwais Sarwari, Jens Peter Olsen og Rune Hoffman Projekt url Kampagnesite:

Læs mere

Eksamensprojekt Det Levence Slot

Eksamensprojekt Det Levence Slot Eksamensprojekt Det Levence Slot Group 3: Daniel H. Jensen Mikael K. Hansen Simon K. Skytthe MMD Odense Vejledere: Karen Malene Andreasen Kristin Utne Thomas Jessen URL: http://www.mika3664.mmd.eal.dk/mappe/first.php/

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Faktaark Gruppe 8: Titel: URL: Wacky Zack http://www.mknmedia.dk/arkiv/wackyzack/index.html Morten Korshavn mail: morten@mknmedia.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Brugertests Konklusion

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Brugertests Konklusion INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK Faktaark Indholdsfortegnelse Brugertests Konklusion PROJEKT URL http://www.unohome.dk SKOLE Copenhagen Business Academy Lyngby UDDANNELSE Multimediedesign KLASSE MulB ÅRGANG

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Annonce AIDA af annonce

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Annonce AIDA af annonce INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK 1 2 Faktaark Indholdsfortegnelse 35 36 Annonce AIDA af annonce PROJEKT URL http://www.unohome.dk SKOLE Copenhagen Business Academy Lyngby UDDANNELSE Multimediedesign KLASSE

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

Faktaark. Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015. Link til website http://www.michellasjacobsen.

Faktaark. Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015. Link til website http://www.michellasjacobsen. Faktaark Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015 Link til website http://www.michellasjacobsen.dk/artvandalz Josephine Lorentzen http://www.josephinelorentzen/2sem/artvandalz.html

Læs mere

Titelblad Eksamens projekt opgave 3. semester 17/12 2012 F&A - MT-Productions Lavet af: Michael E Lindberg Thomas Bendorff Petersen

Titelblad Eksamens projekt opgave 3. semester 17/12 2012 F&A - MT-Productions Lavet af: Michael E Lindberg Thomas Bendorff Petersen Titelblad Eksamens projekt opgave 3. semester 17/12 2012 F&A - MT-Productions Lavet af: Michael E Lindberg Thomas Bendorff Petersen Side 2 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemformulering...

Læs mere

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Vejledere: Ditlev Vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler-Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning EKSAMENSPROJEKT www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01

Læs mere

MMD Odense Afl. Dato: 17-12-2012 Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Martin Nielsen & Andreas

MMD Odense Afl. Dato: 17-12-2012 Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Martin Nielsen & Andreas 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Problemformulering... 5 Hovedproblem... 5 Underproblem... 5 Metodebeskrivelse... 5 Research... 6 Deskresearch... 6 Fieldresearch... 8 Explorativ research... 9 Analyser,

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering Fact sheet URL: http:/www.christinajuulmann.com/murad Christina Juulmann cph-cj197@cphnbusiness.dk Cæcilie Rasmussen cph-cr105@cphnbusiness.dk Vejleder Ivan Rosenvinge

Læs mere

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF Where there is love there is life All you need is love LOVE is when you look into someones eyes and see everything you need LIFE IS A GIFT To love is to receive a glimpse of heaven TRUST YOUR- SELF The

Læs mere

2 Faktaark indholdsfortegnelse

2 Faktaark indholdsfortegnelse 2 Faktaark indholdsfortegnelse 3 Projekttitel...Startup.dk Vejledere...Ditlev Vestergaard Skanderby Marc Kluge Frederik David Tang Jesper Hinchely Morten Rold Anslag...33018 Anders Lauridsen...E-mail:

Læs mere

Hasmark Strand Camping

Hasmark Strand Camping Hasmark Strand Camping Indledning... 4 Problemformulering og afgrænsning... 4 Metode... Idé og overordnet koncept... 5 5 Markedsanalyse Historien bag Hasmark strand Camping... De 7 p er... Positioneringskort...

Læs mere

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Gruppemedlemmer: CLmul-a13e gruppe A9 Sofie Roug Jensen (SRJ) (cph-sj193@cphbusiness.dk) Portfolio: http://mul37.itkn.dk/portfolio/2eksamen.html

Læs mere

WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS

WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS MMD EAL 4. SEMESTER AFGANGS EKSAMEN Af merwais Sarwari, Muharrem Karakaplan, Diar Baker Ahmad & Yrsa Jensen Vejleder: Thomas Jessen Bivejleder: Jens Berg

Læs mere

Nyt website Ranum EC

Nyt website Ranum EC Nyt website Ranum EC Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Baggrund... 4 Problem... 4 Løsning... 4 Problembeskrivelse... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Teori... 7 SEO... 7 Validering af website...

Læs mere

Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode...

Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode... 28. a pr i l 2014 Gr oup43 Er hv er v s a k a demi L i l l ebæl t-mmdodens e Mot i v at i on-mot i on S undhe d Pr oj ek t del t a ger e: Mi k i Hendr i k s en J a s perl y l l of fni el s en J es perager

Læs mere