Aktuel forskning Kunsthistorie og Visuel Kultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuel forskning Kunsthistorie og Visuel Kultur"

Transkript

1 Aktuel forskning Kunsthistorie og Visuel Kultur Gunhild Borggreen Jeg er ved at opbygge et netværk til at undersøge visuel robotkultur med fokus på hvordan kunst og kultur påvirker vores opfattelser af hvad en robot er og vores forventninger til hvad en robot skal kunne. Jeg analyserer billedkunst, teater og hverdagssituationer, hvor robotter indgår i kritisk og performativ praksis. Med udgangspunkt i japansk robotforskning og robotkultur handler projektet også om kulturmøder, og peger således på at forholdet mellem menneske og maskine altid er afhængig af tid og sted og den kulturelle kontekst. Min forskning indgår i et større forskningsnetværk om sociale robotter, hvor jeg kan bidrage med en humanistisk vinkel ved at stille spørgsmål om kulturens rolle og robotters visualitet i robot-menneske interaktion. Ulrik Ekman Jeg ved at afslutte arbejdet som leder af det nordiske forskernetværk "The Culture of Ubiquitous Information" med redaktion og udgivelse dels af et særnummer (ca. et dusin artikler) i Continuum: Journal of Media & Cultural Studies med titlen "Ubiquitous Digitalization of Urban Life and Auditory Culture", dels en internationalt orienteret bogpublikation i antologiform med ca. 30 bidragydere: Complex Ubiquity-Effects: Individuating, Situating, Eventualizing. Jeg er desuden færdig med en artikel om det digitale museum og er ved at skrive en anden artikel vedr. software studier og agile programming som fænomen til Computational Culture i England. Tidligt i semesteret har jeg medvirket som bedømmer for Norges Forskningsråd ifm. ansøgninger til deres større løbende satsning kaldet SAMKUL. I samarbejde med Arild Fetveit har jeg just startet rækken af forskerseminarer i medieæstetik for kolleger fra MEF og IKK. Jeg har for nylig afholdt diskussionsaften med gæstebesøg af professor Mieke Bal - i godt samarbejde med fire kolleger fra IKK. I december medvirker jeg i organiseringen af ph.d. konferencen Expression Sensation Mediation, som er et samarbejde mellem forskerskolerne hos os, i Stockholm og i Oslo. Mest begejstrende lige nu er måske, at den antologi på ca. 600 sider, jeg og mere end 30 andre bidragydere har haft undervejs i 5 år, netop er udkommet på MIT Press: Throughout: Art and Culture Emerging with Ubiquitous Computing. Jens Fleischer Associate Professor, M. A. (magister artium) i kunsthistorie 1. deltager i det nystartede projekt "Digging Dyggve", hvor et arkiv med danskeren Ejnar Dyggves arkæologiske-kunsthistoriske notater om senantik og tidlig kristen arkitektur i Kroatien skal transskriberes og reaktualiseres i en forskningshistorisk ramme. 2. Senest ( ) har jeg deltaget i det norske, grundforskningsfinansierede antolig Sanselighet og Transcendens (SANTRA), der ledes af professor, Svein Aage Christoffersen, Universitetet i Oslo. Jeg bidrager artiklen Rummet, vinden og lyset. Om transcendens og tidligt kirkebyggeri. Bidragene er antaget af forlaget Brill i Leiden. Som deltagerne er vi blevet bedt om internt at flette vore artikler yderligere sammen for at synliggøre, at det har været et interdisciplinært projekt. Dette arbejde afsluttes ultimo Arkitektur og teknisk kunsthistorie. I samarbejde med Kunstakademiets Konservatorskole har jeg

2 2 ledet et pilotprojekt med henblik på, at sandstenselementerne på Lerchenborg Slots havefacades midtrisalit bevares gennem en konserverende behandling og baseret på tværfagligt udviklingsarbejde. Hertil blev afprøvet to konserverende metoder: kiselsyreester versus kalkvand. Kulturstyrelse har i efteråret 2012 endnu ikke evalueret projektet officielt og indikeret, hvordan empirien kan pege på opfølgende forskning. Rune Gade STRIDE BILLEDER Projektet undersøger med nedslag i specifikke kunstværker, hvordan billeder og billedteknologier har udgjort et afgørende omdrejningspunkt for ændringer i seksualitets- og kønskultur i Danmark fra mellemkrigstiden og frem til i dag. Der har således udspillet sig en række billedstride dels inden for den juridiske diskurs, dels inden for den offentlige debat og kunstfeltet som har medført omkalfatrende brud på den herskende kønsmoral og seksualitetskultur. Kulminationen på pornografidebatterne i Danmark er historisk sammenfaldende med udbredelsen og tilgængeligheden af reproduktive og distributive billedteknologier, som forandrede reguleringen af den visuelle kultur: i 1960erne i form af fotografiet og filmen, i 1990erne i form af Internettet. Billedkunstnere har vedvarende forholdt sig til disse forandringer og reaktivt bearbejdet dem eller ligefrem taget aktivt part i dem, hvilket projektet Stride billeder analyserer. Malene Vest Hansen Associate professor, Ph. D. Mit primære forskningsfelt er kuraterings- og museumsstudier. De seneste år har jeg arbejdet med kuratering som kulturelt fænomen, primært kuratering af samtidskunst. Jeg har særligt fokus på biennaler for international samtidskunst som eksemplarisk senmoderne udstillingsmodel, og mere generelt på udstillings- og kurateringsstrategier i museers transformation fra moderne dannelsesinstitutioner. Nicoletta Isar Associate Professor, docteur ès lettre Presently, I have two texts in progress on my desk: the first, in the field of Bild Anthropologie, attached to my new project Psychology of Creativity: Unlocking the Imaginative Mind in cultural psychology to enhance health community: 1. Frantic Anthropologies Of Play explores chaos and chance and the possibility of play in the abyssal structure of chôra. Focus is on frenzy choreographies (the corybantic, the leap in frolic, un coup de dès, the Virtual, plasma, concatenations in hypermedia) as manifestations of the imaginary chôra space of creativity, and invention. The second text is a fundamental research in philology and philosophy of image contribution to studies in hierotopy and the phenomenology of phénomène saturé: 2. Carrying The Unspeakable Things investigates a performative trope from ancient Greek and Byzantine lyrics, embedded in Mediterranean imaginary: the emergence of evanescent image as the elemental fluid shining in the visible. Dec. 2012: Invited speaker to international seminar with my project Chorós (Tarragona Spain)

3 3 Slavko Kacunko Professor, PD Dr. Phil. Habil. Working actually on two Post-Doc-applications with (much) bigger potential: 1. Designing the Visual Knowledge of the non-european World Heritage (Comparative Case Studies of the Art and Curiosities Chambers and the Contemporary Centers of Art- and Culture Experience); 2. Bio-Art and Bio-Media. Both with inclusion of some of the IKK-colleagues. Working on connecting the editorial project eva-edition video art (with Yvonne Spielmann and Marcel Odenbach) with few video-art projects (also archival ones) to integrate them to: (what we tried to get some researchers from IKK for a year ago). Of course, apart from the individual research- and writing projects, some organizational projects (conferences) etc. Søren Kaspersen Fagleder, Associate Professor, M. A. (magister artium) i kunsthistorie Min forskning har været og er grundlæggende af hermeneutisk, historisk-fortolkende karakter og angår især middelalderens kunst, men den har dog også berørt andre felter som Palladio/palladianismen og sociologisk vinkel baseret på især Norbert Elias og hans forståelse af dannelsesprocesser og af forholdet mellem sociogenese og psykogenese gennem tiderne, dels en øget interesse for kunstens formelleudtryksmæssige dimensioner, relateret til dens materialitet, dens kropssprog og retorik, samt dens performative aspekter. Som overordnede indramninger af disse forskellige undersøgelser arbejder jeg endelig med både et antropologisk og kognitionsmæssigt perspektiv. De skiftende formsprog i tid og rum søges forstået ud fra en antaget relation mellem disse og en historisk antropologi psykologisk, filosofisk og religiøst forstået, mens de evolutionært-kognitivt anskues ud fra den grundopfattelse, at det er den samfundsmæssige organisation/de forskellige typer af statsdannelse, som har udløst og bestemt menneskets kognitive udvikling og sat rammen for et stadig mere intenst samspil mellem hjernens kapaciteter og en materialiseret kultur/ the external mind. I lyset heraf kan man spørge, hvorledes forskellige formsprog måtte påvirke en plastisk hjernes konstituering, hvorledes et kulturhistorisk aspekt måtte spille ind over et evolutionsmæssigt. Ragni Linnet Associate professor, cand. mag. i kunsthistorie Mit forskningsfelt er i bredeste forstand forbindelser, dialoger og diskrepanser mellem den æstetiske mediale og postmediale tanke og så enkeltværker, snævrere ditto i forbindelse med oldkristen og, ansatsvis, samtidskunst. Fokuspunktet er dog især 1800tallet og international og dansk romantik. Endnu snævrere Søren Kierkegaards billedbegreber, herunder eksistensfilosofiens forståelse af det imaginære. Dertil æstetisk inspireret metode og forskellige historieforståelser. Anders Ib Michelsen Associate professor Ph.D. His research-topics and interests lie within the interdisciplinary cultural and social research field emerging from, a. contemporary culture, visuality and art in processes of globalization, b. the visual, imagination, creativity, and forms of innovation, c. design and technology, especially as related to social roles of culture,

4 4 d. new media, information and communication technology '4' development (UN headline: ICT4D). He is presently working on a postdoc project (dr.phil) on A Philosophy of Transvisuality. He is currently coediting the three volume collection Transvisuality (2013- ) for Liverpool University Press and is involved in a number of other international projects, including the initiative Copenhagen Somali Seminar (http://www.copenhagensomaliseminar.net/). He is on the board of The Centre for Advanced MIgration Studies (AMIS), University of Copenhagen. He is co-chairman of PeaceWare-Somaliland which targets ICT4D in the Republic of Somaliland in partnership formats across the private sector, public sector, civil society, and research. March 7th 2010 PeaceWare opened the first telemedical system for mental health care in Africa: Ann Lumbye Sørensen Undervisningsadjunkt Jeg arbejder med samtidskunst og dens strategier: gen-forhandling, re-aktualisering, re-enactment og andre performative strategier, der sigter mod en genoptagelse og aktivering af allerede eksisterende materiale. F.eks. arkiviske, etnografiske og andre strategier, men også billedet og billedets skiftende status, relationer mellem billedet og kontekst/betragter og mellem billedets visuelle områder (visuality og visibility), materialitet som billedkonstituerende. Kulturmøder. Narrativitet. Jens Toft Associate professor, cand mag. i filmvidenskab Jeg har tre større forskningsprojekter, der gerne skulle munde ud i en bog hver: 1) Impressionismen anskuet semiotisk, især ud fra Deleuze/Foucault/Marin: virtualitet. 2) En semiotisk teori om billedkunst. To hovedteser: a) Billedet er et fænomenologisk fænomen, før det er semiotisk, b) transformationen fra fænomenologi er historisk specifik. Derfor kommer kunsthistorien / repræsentationens historiske former ikke efter, men er integreret i billedets semiotik. 3) Carl Bloch. Britta Tøndborg Post. doc. Mit forskningsfelt har siden 1998 været museologien, med fokus på kunstmuseets historie, skiftende udstillingspraksisser og samlingshistorik. Mit nuværende post.doc projekt belyser den forandringsproces som kunstmuseerne gennemgår i disse år hvor materialitetsforståelsen reaktualiseres samtidig med at en brugerorienteret formidlingskultur vinder indpas. Peter van der Meijden Videnskabelig assistant Jeg forsker i øjeblikket i aspekter af musealiseringen af flygtig kunst: happenings, Fluxus, performancekunst, mail art, new media art, m.m. Fokuspunkt er værkernes manglende objektkarakter i forhold til museernes og den konventionelle udstillingsforms fokusering på netop objekter og arkivets prioritering af håndgribeligt kildemateriale (dokumenter, fotografi, film, osv). Forskningen kører

5 5 parløb med udstillingen "Die Irren sind los!", som har været vist i Berlin, Poznan, Krakow og København og rejser videre til Paris, Vilnius og Stuttgart og en digital udstilling med Niels Lomholts mail art arkiv på Samtidskunstmuseets hjemmeside som går i luften i april Sideløbende fortsætter jeg min forskning i Fluxus som form for socialt samvær, både indenfor gruppen og indenfor værkerne, især i Tyskland og omlandene i perioden Den del af min forskningsaktivitet lægger sig direkte i forlængelse af min ph.d.-afhandling og skulle gerne munde ud i en bog. For det tredje arbejder jeg på en længere artikel om kunstværker der fungerer som præsentationsplatform for andre kunstværker. Det handler her igen om Fluxus, mail art m.m., men med fokus på værket som et udstillingskoncept, og dertil et udstillingskoncept der i sig selv har en betydning. Kassandra Wellendorf Videnskabelig assistent - 'Usynlighedsteknikker' i offentlige og private rum som f.eks. offentlige transportmidler og museumsrum. - Praksisbaseret forskning med fokus på interaktion og sociale synshandlinger. Dette udføres dels gennem etnografiske teknikker, dels gennem udvikling og produktion af dokumentarfilm og interaktive digitale filminstallationer og mobile applikationer. - Forholdet mellem lyd og billede i film, massemedier og digital kunst. Frauke Wiegand Ph.d. Studerende Frauke's research interests include the interplay of personal and collective memory in contemporary culture; memory and heritage at tourist sites/sights, tourist photography; the interdisciplinary work of (visual) cultural studies, anthropology and cultural geography (on experience, imaginaries and situatedness); postcolonial thinking; contemporary Southern African visual art, literature and film. Liza Burmeister Kaaring Ph.d. Studerende I mit ph.d.-projekt Menneskeskildrerne i dansk grafik efter 1945 undersøger jeg kunstnergruppen Mennesket, der i 1956 til 1959 markerede sig som en væsentlig figurativ position på den danske kunstscene. Udstillingernes udsagn analyseres bl.a. i forhold til den aktuelle diskussion om en ny humanisme og til relevante politiske begivenheder i samtiden, der er præget af den kolde krig. Derudover undersøger jeg bl.a. kunstnernes arbejde i forhold til grafikkens tradition og arven fra Aksel Jørgensen.

Willie Doherty: Secretion

Willie Doherty: Secretion SMK forskningsplan 2013-2016 Igangværende forskningsprojekter Samlings- og forskningsafdelingen Samlings- og Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen L.A. Ring Forår Med afsæt i tidligere forskning,

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU '5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU 6NUHYHW DI.ODXV :LQWKHU 7KRPDV /DQGDO Abstract Today many cultural institutions are making use of social media platforms as a way to

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Forskningsberetning 2012 Statens Museum for Kunst Indledning s. 2 Overordnede målsætninger s. 2 Beretning Forskningen i 2012 s. 3 Bemanding og dimensionering s. 5 Bevillingsforhold s. 7 Oversigt over forskningsprojekter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Forskningskommunikation på nettet

Forskningskommunikation på nettet Aarhus Universitet Det Humanistiske Fakultet Informations- og Medievidenskab Forskningskommunikation på nettet En undersøgelse af den internationale brug af økologisk forskningskommunikation på nettet

Læs mere

Indhold. Tiderne_Nye kulturstudier.indd 5 06/07/10 13.22

Indhold. Tiderne_Nye kulturstudier.indd 5 06/07/10 13.22 Indhold Indledning. Cultural studies som nye kulturstudier De nye kulturstudier som projekt 12 De nye kulturstudier som pensum 15 De nye kulturstudiers udbredelse 21 De nye kulturstudier i Norden 24 Opbygning

Læs mere

Jeg ville hellere have været i den anden båd - Narrativer om specialundervisning på sporet af læring, identitet og livsduelighed.

Jeg ville hellere have været i den anden båd - Narrativer om specialundervisning på sporet af læring, identitet og livsduelighed. Titel: Jeg ville hellere have været i den anden båd - Narrativer om specialundervisning på sporet af læring, identitet og livsduelighed. En fortælling om specialpædagogikkens betydning for, hvordan tilværelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet Side 2 Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet 14/009609

Læs mere

Fortællinger i Naturvidenskaben

Fortællinger i Naturvidenskaben Stinne Hørup Hansen Fortællinger i Naturvidenskaben En empiribaseret undersøgelse af videnskabsteaterforestillingen Den Magiske Kugle og dens forankring i gymnasiepraksis ph.d. afhandling Hovedvejleder:

Læs mere

Performance-design med byen som scene

Performance-design med byen som scene Performance-design med byen som scene 2 GRIB BYEN Performance-design med byen som scene Speciale på Performance-design februar 2011 Roskilde Universitet Forfattere: Mira Margaritha Cordsen, Theresa Linnea

Læs mere

KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED

KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED JANUAR 2012 1 KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED UDREDNING OM VIDENSGRUNDLAGET PÅ DE VIDEREGÅENDE KUNSTNERISKE UDDANNELSER WWW.KUM.DK 2 Kunstnerisk udviklingsvirksomhed Kunstnerisk

Læs mere

Arken Museum for Moderne Kunst

Arken Museum for Moderne Kunst FREMTIDENS KUNSTMUSEUM Udarbejdelse af rapport Christian Gether, museumsdirektør, adj. professor, mag.art. et cand.mag., ARKEN Museum for Moderne Kunst Stine Høholt, overinspektør, cand.mag., ph.d., ARKEN

Læs mere

Digital Storytelling i et globaliseret forsknings- og læringsperspektiv

Digital Storytelling i et globaliseret forsknings- og læringsperspektiv Digital Storytelling i et globaliseret forsknings- og læringsperspektiv Projektrapport på 9.semester Skrevet af: Liv Jørgensen (Studienr. 20022207) Michael Zakarias (Studienr. 19981973) Vejleder: Md Saifuddin

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

UDVIKLING OG DELTAGELSE I FORANDRING PÅ ARBEJDET

UDVIKLING OG DELTAGELSE I FORANDRING PÅ ARBEJDET UDVIKLING OG DELTAGELSE I FORANDRING PÅ ARBEJDET - skitser til en psykologisk diskussion af DUA og udvikling igennem arbejdsplads forandringer Ph.d. afhandling af Cand. Psych. Christel Arendt Nielsen Vejleder

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NYE ANVENDELSER AF INTERAKTIVE TEKNOLOGIER I RUMLIGT DESIGN Situated Computing: afsæt i rum, sted & tid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PH.D.-AFHANDLING RUNE NIELSEN CENTER

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

Antropologiske evalueringer af misbrugsbehandling - viden om kompleksitet, relationer og hverdagspraksis

Antropologiske evalueringer af misbrugsbehandling - viden om kompleksitet, relationer og hverdagspraksis university of copenhagen Antropologiske evalueringer af misbrugsbehandling - viden om kompleksitet, relationer og hverdagspraksis Johansen, Katrine Schepelern; Ludvigsen, Kathrine Louise Bro Published

Læs mere

KOMPOSITIONENS TVÆRGÅENDE PLAN

KOMPOSITIONENS TVÆRGÅENDE PLAN 1 KOMPOSITIONENS TVÆRGÅENDE PLAN SKITSE TIL ET ÆSTETISK BEGREB I MØDET MELLEM GILLES DELEUZE OG FÉLIX GUATTARIS FILOSOFI OG KUNSTINSTALLATIONEN UNTITLED 5 AF EMIL BACH SØRENSEN Untitled 5 af Camille Utterback

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

Nye stier for frivillige sociale organisationer

Nye stier for frivillige sociale organisationer Masterafhandling juni 2010 Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitetscenter Vejleder: Gurli Jakobsen Nye stier for frivillige sociale organisationer - Hvordan kan frivillige sociale organisationer

Læs mere

WHY EXHIBITIONS? TASK. Internationalt STORYTELLING USABILITY PSYCHOLOGY. 10. 12. marts 2014 Hotel Comwell Kolding EXPERIENCE COMMUNICATION SOCIAL

WHY EXHIBITIONS? TASK. Internationalt STORYTELLING USABILITY PSYCHOLOGY. 10. 12. marts 2014 Hotel Comwell Kolding EXPERIENCE COMMUNICATION SOCIAL PSYCHOLOGY CO-CREATION COGNITIVE WEB SCIENCE INTUITIVE COMMUNICATION USABILITY MANIPULATION MULTIPLATFORM SOCIAL STORYTELLING ETHNOGRAPHY EXPERIENCE OUTPUT BEHAVIOUR INTERACTION EVENTS DIALOGUE USER KNOWLEDGE

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005)

Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005) Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005) Når man foretager en billede-, rum- eller arkitekturanalyse, (jf. 2.1. Analysere

Læs mere

ABSTRACT... 2 INDLEDNING... 2 CASE PRÆSENTATION... 2 PROBLEMFELT... 3 KONKLUSION... 46

ABSTRACT... 2 INDLEDNING... 2 CASE PRÆSENTATION... 2 PROBLEMFELT... 3 KONKLUSION... 46 INDHOLDSFORTEGNELSE ABSTRACT... 2 INDLEDNING... 2 CASE PRÆSENTATION... 2 PROBLEMFELT... 3 BIDRAG 1: GLOBALISERING OG LOKALISERING AF MARIA HARBOE... 6 BIDRAG 2: KONFERENCE, KONTEKST OG KULTUR AF JULIE

Læs mere

MEDIERNE, MINORITETERNE OG MAJORITETEN

MEDIERNE, MINORITETERNE OG MAJORITETEN Mustafa Hussain, Ferruh Yilmaz og Tim O Connor MEDIERNE, MINORITETERNE OG MAJORITETEN en undersøgelse af nyhedsmedier og den folkelige diskurs i Danmark NÆVNET FOR ETNISK LIGESTILLING 1997 en undersøgelse

Læs mere

Konservatorers Informationspraksis -

Konservatorers Informationspraksis - DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Konservatorers Informationspraksis - i et praksisteoretisk perspektiv Pia Clemmensen Kandidatspeciale 02-07-2012 Vejleder: Camilla Moring Ord optælling: 28.736 Denne

Læs mere