EN ATTRAKTIV VEJ TIL VÆKST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN ATTRAKTIV VEJ TIL VÆKST"

Transkript

1 EN ATTRAKTIV VEJ TIL VÆKST

2 SPIN-OFF EN ATTRAKTIV VEJ TIL VÆKST April 2012 Udgiver: Spin-off projektet, Væksthus Hovedstadsregionen Tekst og redigering: Operate A/S og Væksthus Hovedstadsregionen Layout: Operate A/S Foto: Operate A/S Tryk: KLS Grafisk Hus A/S

3 STYRK DIN FORRETNING OG SKAB NY VÆKST I udlandet er spin-off eller spin-out, som det også kaldes anerkendt som en væsentlig måde at udvikle teknologiske virksomheder på. Stjerneeksemplerne er fx SAP og Adobe, der er spin-off fra henholdsvis IBM og Xerox. Herhjemme er traditionen for at arbejde med spin-off som en mulighed for at udvikle forretningen mindre udbredt. Vi har dog eksempler som fx NNE og NNIT, der begge er spin-off fra Novo Nordisk. Antallet af danske eksempler vil formodentlig vokse i takt med, at flere og flere virksomheder får succes og øger deres indtjening med spin-off. Især fordi det også har vist sig som et effektivt redskab i krisetider. En vej til at skabe vækst, undgå nedskæringer og afskedigelser uden samtidig at fjerne fokus fra kerneforretningen. Vi har i denne folder samlet en række gode råd og eksempler på, hvordan du kan øge din forretning med spin-off. Rådene bygger på erfaringer fra store og små danske virksomheder, suppleret med anbefalinger fra virksomhedskonsulenter fra bl.a. Væksthus Hovedstadsregionen med speciale inden for området. Vi håber, pjecen inspirerer dig til at overveje spin-off. SPIN-OFF Selvstændig virksomhed, der er udsprunget af en allerede eksisterende (moder)virksomhed. Baseret på en forretningsidé, der ikke passer ind modervirksomhedens forretningsgrundlag eller -model. HVORFOR ER SPIN-OFF INTERESSANT? Spin-off kan være et plus for jeres virksomhed på to oplagte områder. Spin-off kan: 1. Kapitalisere på virksomhedens aktiver på områder udenfor kerneforretningen 2. Sikre værdikæden bedre og dermed styrke kerneforretningen 1. KAPITALISERE OVERSETE AKTIVER En del af aktiverne i jeres virksomhed kan let blive overset, når det daglige fokus er at optimere den eksisterende forretning mest muligt. Det er typisk de aktiver, der hører til i randen af jeres kerneforretning, og som bygger på eksisterende teknologier, kompetencer eller patenter. Ofte bliver de hverken udnyttet optimalt eller betragtet som potentielle indtjeningsmuligheder. Selv ikke når det er de samme aktiver, der er årsag til succesen i jeres nuværende virksomhed. Spin-off er en god mulighed for at kapitalisere nogle af disse aktiver, og er dermed et godt udgangspunkt for at skabe en selvstændig og sund forretning af dem. 2. UDVIKLING AF KERNEFORRETNINGEN En anden overset mulighed er at bruge en spin-off virksomhed til at styrke og sikre værdikæden for jeres nuværende virksomhed. Med en spin-off kan I fx etablere en ny virksomhed, der fremover kan blive en stabil og loyal underleverandør til jeres kerneforretning eller i den anden ende af kæden blive en stor og fast kunde. Eller måske kan I skabe en stærk samarbejdspartner, der kan bane vej til nye markeder og afsætningsmuligheder både for sig selv og for jeres eksisterende forretning. For spin-off virksomheden er det naturligvis optimalt at have modervirksomheden som sin første kunde. KOM SMARTEST FREM TIL MÅLET Når I overvejer spin-off som en interessant udviklingsmulighed, bør I arbejde systematisk. Det indebærer først og fremmest, at I afsætter de nødvendige ressourcer til at udvikle og gennemføre spin-off. Og at I fra starten tænker på, hvordan I lettest og smartest kan nå frem til målet. Det sker ved at følge de seks faser for spin-off, som er beskrevet sidst i denne folder og ved at tage udgangspunkt i jeres stærke sider. 3

4 TAG UDGANGS- PUNKT I JERES UNIKKE STYRKER SPIN-OFF VIRKSOMHEDER KLARER SIG BEDRE END ANDRE NYSTARTEDE VIRKSOMHEDER Når I begynder at arbejde med spin-off, skal I først kigge på jeres stærkeste kort. De bedste steder at finde disse er blandt: 1. JERES MEDARBEJDERE Nogle af jeres dygtigste medarbejdere er ildsjæle og fyldt af stor virkekraft. De kan være svære at håndtere i jeres karrieresystem, da de hele tiden søger nye udfordringer og ønsker større ansvar. Nogle af dem befinder sig dårligt med det bureaukrati og den administration, der er en naturlig følge af væksten i jeres virksomhed. Hvis ikke deres ønsker imødekommes vil de sandsynligvis på et tidspunkt forlade jer og måske selv starte en virksomhed, der kan ende med at blive en stærk konkurrent. Udnyt i stedet deres store engagement og brug dem som springbræt til at skabe ny forretning med spin-off. 2. INTERNE SYSTEMER ELLER OPFINDELSER. Mange virksomheder udvikler deres egne systemer til brug i administrationen, til at styre lageret, sikre nedkøling af processorer eller lignende. Nogle af disse opfindelser er så unikke, at de sagtens kan udvikles og sælges til andre virksomheder med samme behov. De har med andre ord et tilstrækkeligt stort potentiale til at blive en selvstændig forretning. Rockwool Fonden har lavet en undersøgelse, der viser, at spin-offs i forhold til andre nye virksomheder: Har 23 % større sandsynlighed for at blive succesfulde Har en højere overlevelsesrate Har flere ansatte efter 5 år Er bedre til at ansætte de rigtige personer, til at trække på sit netværk og til at rejse venturekapital Er mere innovative og fleksible. kilde: Rockwoolfonden: Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder, I HAR MÅSKE ALLEREDE DEN GODE IDÉ Jeres nuværende virksomhed bygger på innovative aktiver, som I kan anvende til andet og mere end at udvikle jeres eksisterende produkter. Både bestyrelse, ledelse og medarbejdere har visioner og ideer, som kan blive til helt ny forretning. Når I søger efter ideer til spin-off, er det et godt råd at vende opmærksomheden mod utraditionelle områder. Kig ikke kun på kerneforretningen, men hellere rundt om den. Måske har I skabt en fantastisk elektronisk lagerstyring? Måske er jeres registreringssystem af ressourcer i produktionen så unikt, at der rummer salgspotentiale? Vejen frem til ideerne bestemmer I selv. Nogle afholder brainstorm-møder med deltagelse af alle medarbejdere. Andre kigger i skufferne efter tanker og forslag, som tidligere har været på bordet men som dengang blev fejet til side, fordi de var for tidskrævende eller lå udenfor jeres primære forretningsområde. Og helt tredje steder er der blandt medarbejderne en eller et par engagerede personer, som har stærke ideer til at udvikle virksomheden. Vælg hvad der passer bedst til netop jeres situation. SPIN-OFF KAN SIKRE FREMTIDIG FORRETNING VED At skabe en ny samarbejdspartner, fast kunde eller leverandør Sikre samarbejde med ildsjæle blandt medarbejderne frem for at risikere nye konkurrenter Kapitalisere nogle af de systemer, I har udviklet til kerneforretningen 4

5 case ACARIX COLOPLAST HAR ARBEJDET SYSTEMATISK MED SPIN-OFF Acarix er en af de virksomheder, der er resultat af Coloplasts systematiske arbejde med at inddrage nye teknologier til at supplere virksomhedens egen ekspertise uden at gøre dem til en del af kerneforretningen. I stedet er der skabt flere spin-off virksomheder, der samtidig har givet medarbejdere med et stort entreprenørgen mulighed for at udleve deres drømme. Claus Christensen og Peter Samuelsen er to af de medarbejdere i Coloplast, der for godt 5 år siden fik til opgave at orientere sig mod nye og på sigt potentielt vigtige teknologier inden for Coloplasts eksisterende forretningsområder. Det skete ved at koble virksomhedens store viden inden for materiale teknologi med andre teknologiområder. I tilfældet Acarix var fokus på sensorer og IT eksempelvis til brug for trådløs monitorering. Sammen med Ålborg Universitet har vi udviklet et avanceret elektronisk stetoskop, som kan lytte sig til uregelmæssige hjertelyde fra fx kranspulsårerne, hvor lyden er 1000 gange mindre end hjerteslag. Stetoskopet fikseres med en selvklæbende kobling på brystkassen over hjerteregionen for at undgå den støj, som typisk fremkommer ved almindelig stetoskopi fra lægen/sygeplejersken, og som virker forstyrrende for målingen. Stetoskopet er på størrelse med en smartphone. Det påsættes patientens bryst i 3-4 minutter og måler, om der er nogle mislyde ved hjertet, der kan tyde på en blodprop. Herefter kan den praktiserende læge sende patienten videre til supplerende undersøgelser, enten af hjertet eller måske snarere af fx lungerne, hvis hjertet ikke har nogle mislyde, forklarer Peter Samuelsen. VENTURE KAPITAL KRÆVER STYR PÅ PA- TENTPORTEFØLJE OG FORRETNINGSPLAN Projektet er et af resultaterne af Coloplasts arbejde med supplerende teknologier og blev indledt i Som følge af den finansielle krise valgte Coloplast i 2009 at spinde Acarix og et par andre virksomheder ud. Virksomheder, der bl.a. kombinerede Coloplasts viden om klæbematerialer med andre teknologier. Vi var fra starten ejet af Coloplast og Ålborg Universitet og har fået finansiering fra bl.a. Højteknologifonden og for nylig Fornyelsesfonden. Uden støtten fra disse fonde ville Acarix have skullet skaffe kapital på et meget ufuldstændigt grundlag og ville næppe være blevet etableret. Det kan derfor stærkt anbefales andre spin-off virksomheder at modne deres case med disse midler i den tidligere fase, hvis det er muligt. Traditionel seed kapital rækker typisk kortere og er langt mere usikker. I dag bygger vores økonomiske fundament primært på to venturefonde. Det har krævet en del arbejde at sikre den kapital. Først og fremmest kræver investorer, at man foruden det teknologiske kan levere overbevisende forretningsplaner, dvs en god business case, har kendskab til markedsforhold og ikke mindst, at man har styr på patentporteføljen for sit område, fortsætter Peter Samuelsen. GOD PLATFORM FOR MEDARBEJDERE, DER ER TRÆT AF BUREAUKRATI I STORE VIRKSOMHEDER Acarix består af 3 medarbejdere, men har en outsourcing strategi og beskæftiger derfor periodevis op mod 20 mand. Medarbejderne stammer fra Coloplast og er, som Peter Samuelsen udtrykker det, folk med entreprenørlyst, der oplever, at de i en stor virksomhed bliver fastholdt i specialistfunktioner, der ikke giver mulighed for at følge en bred vifte af arbejdsområder. Samtidig giver navlesnoren til modervirksomheden fantastiske fordele. Bl.a. har Acarix kunnet trække på Coloplasts store indsigt inden for det kliniske og regulatoriske område i forhold til at kunne introducere nye produkter til patientundersøgelser på det europæiske og globale marked. Acarix har i øjeblikket sin tredje prototype undervejs og forventer at kunne introducere sit endelige produkt på markedet i

6 IDEEN SKAL HAVE FORRETNINGSMÆSSIGT POTENTIALE OG SYNERGI TIL JERES VIRKSOMHED Ligegyldigt hvordan I vælger at finde ideerne i jeres virksomhed, skal I efterfølgende screene dem for at tjekke, om de er levedygtige. Ideer til et godt spin-off skal leve op til to afgørende krav. 1. HAVE FORRETNINGSMÆSSIGT POTENTIALE Som for alle andre nye virksomheder er det væsentligt, at der er et marked for ideen. Og markedet skal være så stort, at ideen ikke blot kan sælges i Danmark, men også i udlandet. Eller også skal ideen have substans nok til at kunne skaleres og resultere i forskellige produkttyper, der kan udvikle forretningen i fremtiden. 2. HAVE SYNERGI TIL JERES NUVÆRENDE KERNEFORRETNING. En succesfuld spin-off er ikke blot en ny virksomhed, men en virksomhed, der fungerer i en symbiose med sin modervirksomhed. Modervirksomheden fungerer dels som inkubator og facilitator for at skabe den nye virksomhed men synergien skal også fortsætte i driftsfasen. Synergien mellem jeres virksomhed og spin-off virksomheden kan omhandle forskellige områder. Det kan fx være, at I deler administrative systemer, anvender de samme salgskanaler eller baserer sig på de samme teknologier eller kompetencer. Indholdet er underordnet blot det er der. For netop den fælles materie er hele kernen i den store gevinst ved spin-offs. ET GODT SPIN-OFF ER EN KUSINE OG IKKE EN SØSTER Lidt forenklet kan man sige, at den bedste spin-off virksomhed er en kusine og ikke en søster til jeres virksomhed. Det betyder, at spin-off virksomheden ligger uden for jeres kerneforretning og dermed ikke bliver en konkurrent. Men omvendt har glæde af slægtskabet, fordi I og spin-off virksomheden kan drage nytte af jeres fælles indsigt og kompetencer på afgørende områder. KARAKTERISTIK AF EN GOD SPIN-OFF IDÉ Ligger udenfor men er be slægtet med jeres nuværende kerneforretning Har et stærkt forretningsmæssigt potentiale Kan skaleres salgsmæssigt, produktportefølje eller lignende SYMBIOSE MELLEM MODERVIRKSOMHED OG SPIN-OFF KAN FX VÆRE: OVERLEVELSESRATE FOR NYE VIRKSOMHEDER, PCT. Overlevelsesandel SPIN-OFF EKSISTERENDE VIRKSOMHED FÆLLES ELEMENT SPIN-OFF VIRKSOMHED ØVRIGE Alder - Brug af fælles teknologisk platform - Udnyttelse af samme råvare/kompetence - Tilstedeværelse på samme marked - Betjening via samme administration - Deling af salgskanaler Spin-off-virksomheder har større chance for at overleve og vokse sig store end andre typer iværksættere. kilde: Rockwoolfonden: Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder,

7 case BIOSA SPIN-OFF GJORDE KAPITAL FRA INVESTOR MULIG Biosa valgte at skille en ide til et nyt produkt ud i et selvstændigt selskab for at gøre det lettere for potentielle investorer at overskue. Alligevel har det både været vanskeligt og taget lang tid at skaffe kapital. Til sidst lykkedes det dog at finde en svensk samarbejdspartner, som har købt rettighederne til produktet. Biosa producerer probiotiske mikroorganismer, der har en gavnlig virkning på fordøjelsesprocessen og fx anvendes i yoghurt. Biosa producerer bl.a. et flydende koncentrat, som slutbrugeren indtager i en lille mængde, snapseglasstørrelse, 3 gange om dagen. Virksomheden har længe arbejdet på at udvide anvendelsen, så de flydende probiotiske mikroorganismer ikke skal indtages som et særligt koncentrat, men i stedet kan indgå i en læskedrik. Vi fik løst udfordringen, så mikroorganismerne kan trives i en opløsning af vand uden at miste deres gode egenskaber. Samtidig tilsætter vi smagsstoffer og får på den måde fremstillet en sund læskedrik. Produktionen af læskedrikken ønskede vi at udskille som en spin-off virksomhed, fortæller Erik Nielsen. EN OMFATTENDE FORRETNING GJORDE SPIN-OFF NØDVENDIG Løsningen med en spin-off virksomhed hænger sammen med, at Biosa sælger sine produkter til mange forskellige anvendelser og kundegrupper: landbrug, affaldsbehandling og fødevarer. Det er vanskeligt at overskue i et samlet regnskab og derfor fik Biosa tanken om at udskille produktionen af læskedrikke i en selvstændig virksomhed. Samtidig hyrede Biosa et par fund-raisere, der skulle hjælpe med at rejse den nødvendige kapital. Men de tilbud fra interesserede investorer, som fundraiserne fandt, var både for små og få. Til gengæld er vi meget tilfredse med den løsning, vi nu har fået, hvor et svensk mineralvandsfabrik har købt rettighederne til produktet. Som betaling har vi fået en stor aktiepost i deres virksomhed, og at Biosas navn kommer til at indgå i læskedrikken. Produktionen af selve de probiotiske mikroorganismer står Biosa fortsat for og vil også gøre det fremover. Derved bliver vores spin-off virksomhed en af vores vigtigste og største kunder fremover, siger Erik Nielsen. Udover vanskelighederne med at skaffe den nødvendige kapital, peger Erik Nielsen på, at han som virksomhedsejer også har haft en udfordring i forhold til at skulle afgive suverænitet. Når man er vant til selv at kunne træffe alle beslutninger, er det vanskeligt pludselig at skulle lade andre tage over. Det har nok været noget af det sværeste i forbindelse med vores spin-off virksomhed. 7

8 TÆNK ORGANISATIONEN IND FRA STARTEN I arbejdet med spin-off er det væsentligt, at I fra starten tænker organisationen ind. Både den nuværende og den kommende. I DEN EKSISTERENDE VIRKSOMHED Det første væsentlige skridt er at få afsat de nødvendige ressourcer. Der skal være tid og manpower til at udvikle og planlægge gennemførelsen af jeres idé, så den kan resultere i en ny virksomhed. Det omfatter naturligvis de relevante medarbejderressourcer, og afhængig af ideens karakter kan det også involvere itværktøjer, laboratoriefaciliteter, produktionsmaskiner eller andet. De nødvendige ressourcer inkluderer også, at ledelsen i den indledende fase har afsat tid til at deltage i arbejdet. Det gælder både den daglige ledelse og bestyrelsen. Og at I allerede fra starten tager stilling til, hvor mange penge I vil investere i udviklingen af en spin-off virksomhed. For at sikre et godt forløb skal der indledningsvist udpeges en tovholder, der er ansvarlig for at sikre fremdrift i arbejdet, koordinere med alle involverede, indhente de nødvendige analyser, rådgiverydelser, priser m.m. Tovholderen kan fx være en engageret medarbejder, der har pondus og drive til at blive den ildsjæl, der efterfølgende skal lede etableringen og driften af spinoff virksomheden I DEN NYE SPIN-OFF VIRKSOMHED Når planlægningen af ideen er kommet så langt, at den nye spin-off virksomhed bliver etableret, skal det ske med ressourcer, der er 100 % dedikeret til den nye virksomhed og det nye produkt. Det er derfor ikke en gangbar vej at lade nogle af jeres eksisterende medarbejdere eller ledere køre spin-off virksomheden ved siden af deres daglige arbejdsopgaver. I stedet skal I trække de relevante ressourcer og medarbejdere ud af modervirksomheden og give dem ansvar for at få den nye virksomhed til at køre og blive rentabel inden for et aftalt tidsrum. En anden mulighed er at rekruttere en ny leder til spin-off virksomheden. Det skal være en iværksætter-sjæl, der engagerer sig i og brænder for at gøre spin-off virksomheden til en succes. Begge modeller kan drives ved at inddrage økonomiske incitamenter som fx bonusaftaler eller medejerskab af spin-off virksomheden. EN ELLER FLERE ILDSJÆLE ER AFGØRENDE Både i den eksisterende og nye organisation er det væsentligste krav til succes, at I finder en eller flere ildsjæle, der er klar til at løbe i mål med ideen og sikre dens kommercielle grundlag. Det kan være den samme medarbejder, der flytter ud af jeres virksomhed, når den nye grundlægges. Eller det kan være to forskellige personer, hvor den ene driver den første udvikling i jeres eksisterende virksomhed, og den anden overtager opbygningen af den nye spin-off virksomhed. Her er der ingen tommelfingerregler for, hvordan succes en lettest kan blive skabt begge muligheder er plausible. Helt afgørende er det blot, at I finder de dedikerede ressourcer, der brænder for at bygge en ny virksomhed op. DEN NØDVENDIGE KAPITAL Det er væsentligt, at I allerede i de indledende faser tager stilling til, hvor store økonomiske ressourcer I vil investere i arbejdet med spin-off virksomheden. Spin-off virksomheder ejes oftest af moderselskabet i deres første spæde tid. Det er den mest oplagte finansieringsmodel, der også fungerer godt i de fleste sammenhænge. Nogle gange kan der dog være væsentlige grunde til at vælge andre finansieringsformer, fx for at friholde modervirksomheden for en økonomisk risiko eller for at give bedre mulighed for at inddrage ny kapital. I sådanne tilfælde vil spin-off virksomheden på lige vilkår med andre iværksættervirksomheder skulle indhente den nødvendige venture finansiering. 8

9 case AGILE-TEAM ApS HÅB OM ØKONOMISK GEVINST Internt projektstyringsværktøj blev til hovedprodukt i spin-off virksomheden Agile-Team ApS. Modervirksomheden Prolog Development Center A/S har indtil videre stået for finansieringen, men håbet er en god exit eller eventuelt medfinansiering til den nye virksomhed via venture kapital. Samtidig regner PDC med at bruge Agile-Team ApS som underleverandør fremover. Leo Schou-Jensen er medstifter af Prolog Development Center A/S, der gennem de sidste 25 år blandt andet har produceret planlægnings software til flyselskaber, lufthavne, sygehuse m.m. Han er også hjernen bag projektstyringsværktøjet Agile-Team. Agile-Team værktøjet er optimeret til moderne agil og iterativ projektstyring som f.eks. Scrum metoden, men indeholder også elementer fra traditionel projektstyring og kan dermed håndtere alle typer projekter. Værktøjet har et stort potentiale da det spænder fra agil projektstyring til traditionel projektstyring. Det er nødvendigt i større organisationer og andre projektstyringsværktøjer formår ikke at gøre det. Derfor valgte vi at grundlægge en selvstændig spin-off virksomhed, Agile Team ApS, der skal udvikle og markedsføre værktøjet. I starten fik vi ekstern hjælp til at udarbejde forretningsstrategien for den nye virksomhed og det var fint med andre øjne. Vi er jo ikke vant til at markedsføre denne type produkter og havde derfor brug for sparring om, hvordan vi bedst kunne gøre det. Vi har dog lært, at det er en proces, der tager tid. Fx har vi trods et par års arbejde endnu ikke helt fundet vores niche, der kan positionere os i forhold til de traditionelle projektstyringsprodukter på markedet, fortæller Leo Schou-Jensen. SPIN-OFF VIRKSOMHED LETTER EN OPSTART Selvom det altid er hårdt at løbe en ny virksomhed i gang, har opstarten som spin-off virksomhed givet indlysende fordele. Særligt at vi som ny virksomhed ikke har skullet etablere funktioner som markedsføring, sekretariat, bogholderi, IT osv., men har kunnet trække på disse funktioner i modervirksomheden. Det har givet ro og mulighed for at koncentrere os om at udvikle og præsentere vores produkt, fortsætter Leo Schou-Jensen. MÅLET ER AT TJENE PENGE Agile-Team ApS vil fremover være underleverandør til Prolog Development Center A/S. Det vil sikre, at modervirksomheden konstant får videreudviklet og fornyet det projektstyringsværktøj, der er afgørende for at gennemføre nye udviklingsprojekter. Men målet med spin-off virksomheden har hele tiden været klart. Der skal skabes en god exit, gerne et frasalg til den rette pris. Eller alternativt inddrage venture kapital, så virksomheden kan vokse sig større og blive attraktiv for andre investorer. I første omgang har Agile Team derfor afvist et par tilbud om seed kapital, da den økonomiske gevinst for Prolog Development Center A/S ville blive alt for lille. I sådan en situation er Leo Schou- Jensen glad for, at modervirksomheden har råd til at vente, til de rette muligheder viser sig. I øjeblikket arbejder Agile-Team ApS sammen med en partner i Washington. Lykkes det i fællesskab at skabe et gennembrud i USA, er vejen banet til flere eksportmarkeder. Hvilket givetvis også vil øge investorernes interesse. 9

10 SÅDAN ARBEJDER I SYSTEMATISK MED SPIN-OFF Ideerne skabes Brugerne vurderer Prototyper og brugertest gennemføres Forretningsplanen udarbejdes Finansieringen sikres Virksomheden etableres Der er en 6 faser, som I bør følge, hvis I vil arbejde systematisk med spin-off: 1. Ideerne skabes 2. Brugerne vurderer 3. Forretningsplanen udarbejdes 4. Prototyper og brugertest gennemføres 5. Finansieringen sikres 6. Virksomheden etableres 1. IDÉERNE SKABES Den første fase har fokus på ideerne. Hvordan finder I ideerne og udvælger de bedste? I kan enten tage udgangspunkt i de ideer, der allerede eksisterer i virksomheden men som i øjeblikket er gemt ned i skufferne. Eller I kan gennemføre et forløb, hvor I fx inddrager bestyrelsen eller medarbejdere i en brainstorm af, hvilke nye produkter eller services, der egner sig til spin-off. Derefter skal ideerne screenes. Hvilke af dem er levedygtige og egnede til at blive kommercialiseret og hvilke af dem har bedst af at blive i skuffen? 2. BRUGERNE VURDERER Hvis den første fase resulterer i en perspektivrig idé, skal denne nu vurderes nærmere. Er der et marked for produktet? Hvilke konkurrenter er der? Hvilke kompetencer og teknik er det nødvendigt at besidde for at kunne gennemføre ideen? Og hvad siger brugerne? Gennemfør interview med potentielle brugere af det nye produkt og få deres umiddelbare holdning. Er de villige til at betale for produktet og i givet fald, hvor meget? Hvis ideen efter vurderingen stadig er interessant, skal der udarbejdes en projektplan for, hvordan ideen kan resultere i en ny virksomhed og en ansvarlig projektleder udpeges. 3. FORRETNINGSPLANEN UDARBEJDES Ideen skal nu konkretiseres og der skal udarbejdes en første udgave af en forretningsplan med bl.a. beskrivelse af kunder, marked, forretningsmodel, økonomiske nøgletal, finansiering, selskabskonstruktion og ledelsesteam. 4. PROTOTYPER OG BRUGERTEST GENNEMFØRES Når ideen er færdigudviklet og en attraktiv business case er beskrevet i forretningsplanen, skal den testes grundigt hos kommende kunder, forhandlere, samarbejdspartnere m.m. Det omfatter fremstilling af prototyper eller udarbejdelse af forskellige scenarier, der afdækker, hvordan ideen og en ny spin-off virksomhed skaber værdi for både slutbrugerne og for jeres egen virksomhed. 5. FINANSIERINGEN SIKRES I skal nu vurdere, hvordan I kan fremskaffe den nødvendige kapital til at realisere spin-off idéen. Kan moderselskabet finansiere udviklingen og herved bevare 100% ejerskab eller er det ønskeligt eller nødvendigt, at tilføre ekstern kapital i form af banklån, venture, joint venture, ansøgninger til fonde eller andet. 6. VIRKSOMHEDEN ETABLERES Når ideen er blevet gennemtestet og fundet levedygtig gennem de første fem faser, er den klar til at blive lanceret som en selvstændig spin-off virksomhed. Her starter en ny æra, hvor fokus i starten skal være på at udnytte synergien, så både spin-off og modervirksomhed får det maksimale udbytte af forholdet. HJÆLP TIL SPIN-OFF Både private og offentlige virksomhedsrådgivere kan rådgive og hjælpe jeres virksomhed med spin-off. Hjælpen kan fx omfatte: Planlægning af forløb til at generere ideer Vurdering af ideer Markedsanalyser Forretningsstrategier IPR vurdering Afdækning af kapitalbehov Jura Offentlige tilbud: Accelerace Spin-Off Væksthusene 10

11

12 GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER Hos Væksthusene kan virksomheder på Danmarks regning få lagt deres vækstplan og gjort udfordringer til muligheder. Vi sparrer, udfordrer og stiller vores specialiserede viden til rådighed for virksomheder med ambitioner helt uvildigt. Vi åbner dørene til et stort netværk af rådgivere, der kan hjælpe med at implementere vækstplanen. LÆS MERE PÅ Væksthus Hovedstadsregionen har i samarbejde med Scion DTU, DTU Fotonik og C4 gennemført et spin-off projekt fra Til projektet har været knyttet 4 konsulenter John Thesmer, Kim Meyer-Karlsen, Peter Abel Nielsen og Brian Nielsen. Spin-off projektet er fra 2011 videreført nationalt under navnet Accelerace Spin-Off, hvor Væksthus Hovedstadsregionen også deltager. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Spin off - start din egen virksomhed

Spin off - start din egen virksomhed FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - start din egen virksomhed Guide til iværksætteren, der etablerer virksomhed med afsæt i sin gamle arbejdsplads Spin off - iværksætter Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER Denne guide

Læs mere

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor Om at søge venturekapital Inspiration og råd fra en ventureinvestor Juridisk meddelelse og friholdelsesklausul Hverken Europa-Kommissionen eller nogen, der optræder på Kommissionens vegne, er ansvarlig

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Vi hjælper de ambitiøse virksomheder op i nye vækstlag

Vi hjælper de ambitiøse virksomheder op i nye vækstlag Vi hjælper de ambitiøse virksomheder op i nye vækstlag Vækst med vilje Væksthus Syddanmark har med programmet Kapital Gennem Rådgivning og kapitalcoachordningen rejst mere end 100 mio. kr. til vækst Virksomheder

Læs mere

VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 3 / DECEMBER 2010

VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 3 / DECEMBER 2010 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 3 / DECEMBER 2010 MYTEN OM SILICON VALLEY Den populære myte om, at Silicon Valley alene er et produkt af private initiativer, stemmer ikke helt overens med de historiske

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 MAGASIN 1 / 2010 v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 Hvor går du hen? Find vej til kapital og viden, side 19 Nyt til iværksættere: vækstkasse

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI 26-09-2013 Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! En rapport baseret på 30 virksomhedsinterview med fokus på det kommercielle i et

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere gode ejerskifter skaber vækst Dansk erhvervsliv rummer en god kombination af nye og fremadstormende iværksættere og etablerede

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Risikovillig kapital til kreative virksomheder

Risikovillig kapital til kreative virksomheder Risikovillig kapital til kreative virksomheder Jørgen Rosted December 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk Forord Integrations- og beskæftigelsesborgmesteren

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere