EN ATTRAKTIV VEJ TIL VÆKST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN ATTRAKTIV VEJ TIL VÆKST"

Transkript

1 EN ATTRAKTIV VEJ TIL VÆKST

2 SPIN-OFF EN ATTRAKTIV VEJ TIL VÆKST April 2012 Udgiver: Spin-off projektet, Væksthus Hovedstadsregionen Tekst og redigering: Operate A/S og Væksthus Hovedstadsregionen Layout: Operate A/S Foto: Operate A/S Tryk: KLS Grafisk Hus A/S

3 STYRK DIN FORRETNING OG SKAB NY VÆKST I udlandet er spin-off eller spin-out, som det også kaldes anerkendt som en væsentlig måde at udvikle teknologiske virksomheder på. Stjerneeksemplerne er fx SAP og Adobe, der er spin-off fra henholdsvis IBM og Xerox. Herhjemme er traditionen for at arbejde med spin-off som en mulighed for at udvikle forretningen mindre udbredt. Vi har dog eksempler som fx NNE og NNIT, der begge er spin-off fra Novo Nordisk. Antallet af danske eksempler vil formodentlig vokse i takt med, at flere og flere virksomheder får succes og øger deres indtjening med spin-off. Især fordi det også har vist sig som et effektivt redskab i krisetider. En vej til at skabe vækst, undgå nedskæringer og afskedigelser uden samtidig at fjerne fokus fra kerneforretningen. Vi har i denne folder samlet en række gode råd og eksempler på, hvordan du kan øge din forretning med spin-off. Rådene bygger på erfaringer fra store og små danske virksomheder, suppleret med anbefalinger fra virksomhedskonsulenter fra bl.a. Væksthus Hovedstadsregionen med speciale inden for området. Vi håber, pjecen inspirerer dig til at overveje spin-off. SPIN-OFF Selvstændig virksomhed, der er udsprunget af en allerede eksisterende (moder)virksomhed. Baseret på en forretningsidé, der ikke passer ind modervirksomhedens forretningsgrundlag eller -model. HVORFOR ER SPIN-OFF INTERESSANT? Spin-off kan være et plus for jeres virksomhed på to oplagte områder. Spin-off kan: 1. Kapitalisere på virksomhedens aktiver på områder udenfor kerneforretningen 2. Sikre værdikæden bedre og dermed styrke kerneforretningen 1. KAPITALISERE OVERSETE AKTIVER En del af aktiverne i jeres virksomhed kan let blive overset, når det daglige fokus er at optimere den eksisterende forretning mest muligt. Det er typisk de aktiver, der hører til i randen af jeres kerneforretning, og som bygger på eksisterende teknologier, kompetencer eller patenter. Ofte bliver de hverken udnyttet optimalt eller betragtet som potentielle indtjeningsmuligheder. Selv ikke når det er de samme aktiver, der er årsag til succesen i jeres nuværende virksomhed. Spin-off er en god mulighed for at kapitalisere nogle af disse aktiver, og er dermed et godt udgangspunkt for at skabe en selvstændig og sund forretning af dem. 2. UDVIKLING AF KERNEFORRETNINGEN En anden overset mulighed er at bruge en spin-off virksomhed til at styrke og sikre værdikæden for jeres nuværende virksomhed. Med en spin-off kan I fx etablere en ny virksomhed, der fremover kan blive en stabil og loyal underleverandør til jeres kerneforretning eller i den anden ende af kæden blive en stor og fast kunde. Eller måske kan I skabe en stærk samarbejdspartner, der kan bane vej til nye markeder og afsætningsmuligheder både for sig selv og for jeres eksisterende forretning. For spin-off virksomheden er det naturligvis optimalt at have modervirksomheden som sin første kunde. KOM SMARTEST FREM TIL MÅLET Når I overvejer spin-off som en interessant udviklingsmulighed, bør I arbejde systematisk. Det indebærer først og fremmest, at I afsætter de nødvendige ressourcer til at udvikle og gennemføre spin-off. Og at I fra starten tænker på, hvordan I lettest og smartest kan nå frem til målet. Det sker ved at følge de seks faser for spin-off, som er beskrevet sidst i denne folder og ved at tage udgangspunkt i jeres stærke sider. 3

4 TAG UDGANGS- PUNKT I JERES UNIKKE STYRKER SPIN-OFF VIRKSOMHEDER KLARER SIG BEDRE END ANDRE NYSTARTEDE VIRKSOMHEDER Når I begynder at arbejde med spin-off, skal I først kigge på jeres stærkeste kort. De bedste steder at finde disse er blandt: 1. JERES MEDARBEJDERE Nogle af jeres dygtigste medarbejdere er ildsjæle og fyldt af stor virkekraft. De kan være svære at håndtere i jeres karrieresystem, da de hele tiden søger nye udfordringer og ønsker større ansvar. Nogle af dem befinder sig dårligt med det bureaukrati og den administration, der er en naturlig følge af væksten i jeres virksomhed. Hvis ikke deres ønsker imødekommes vil de sandsynligvis på et tidspunkt forlade jer og måske selv starte en virksomhed, der kan ende med at blive en stærk konkurrent. Udnyt i stedet deres store engagement og brug dem som springbræt til at skabe ny forretning med spin-off. 2. INTERNE SYSTEMER ELLER OPFINDELSER. Mange virksomheder udvikler deres egne systemer til brug i administrationen, til at styre lageret, sikre nedkøling af processorer eller lignende. Nogle af disse opfindelser er så unikke, at de sagtens kan udvikles og sælges til andre virksomheder med samme behov. De har med andre ord et tilstrækkeligt stort potentiale til at blive en selvstændig forretning. Rockwool Fonden har lavet en undersøgelse, der viser, at spin-offs i forhold til andre nye virksomheder: Har 23 % større sandsynlighed for at blive succesfulde Har en højere overlevelsesrate Har flere ansatte efter 5 år Er bedre til at ansætte de rigtige personer, til at trække på sit netværk og til at rejse venturekapital Er mere innovative og fleksible. kilde: Rockwoolfonden: Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder, I HAR MÅSKE ALLEREDE DEN GODE IDÉ Jeres nuværende virksomhed bygger på innovative aktiver, som I kan anvende til andet og mere end at udvikle jeres eksisterende produkter. Både bestyrelse, ledelse og medarbejdere har visioner og ideer, som kan blive til helt ny forretning. Når I søger efter ideer til spin-off, er det et godt råd at vende opmærksomheden mod utraditionelle områder. Kig ikke kun på kerneforretningen, men hellere rundt om den. Måske har I skabt en fantastisk elektronisk lagerstyring? Måske er jeres registreringssystem af ressourcer i produktionen så unikt, at der rummer salgspotentiale? Vejen frem til ideerne bestemmer I selv. Nogle afholder brainstorm-møder med deltagelse af alle medarbejdere. Andre kigger i skufferne efter tanker og forslag, som tidligere har været på bordet men som dengang blev fejet til side, fordi de var for tidskrævende eller lå udenfor jeres primære forretningsområde. Og helt tredje steder er der blandt medarbejderne en eller et par engagerede personer, som har stærke ideer til at udvikle virksomheden. Vælg hvad der passer bedst til netop jeres situation. SPIN-OFF KAN SIKRE FREMTIDIG FORRETNING VED At skabe en ny samarbejdspartner, fast kunde eller leverandør Sikre samarbejde med ildsjæle blandt medarbejderne frem for at risikere nye konkurrenter Kapitalisere nogle af de systemer, I har udviklet til kerneforretningen 4

5 case ACARIX COLOPLAST HAR ARBEJDET SYSTEMATISK MED SPIN-OFF Acarix er en af de virksomheder, der er resultat af Coloplasts systematiske arbejde med at inddrage nye teknologier til at supplere virksomhedens egen ekspertise uden at gøre dem til en del af kerneforretningen. I stedet er der skabt flere spin-off virksomheder, der samtidig har givet medarbejdere med et stort entreprenørgen mulighed for at udleve deres drømme. Claus Christensen og Peter Samuelsen er to af de medarbejdere i Coloplast, der for godt 5 år siden fik til opgave at orientere sig mod nye og på sigt potentielt vigtige teknologier inden for Coloplasts eksisterende forretningsområder. Det skete ved at koble virksomhedens store viden inden for materiale teknologi med andre teknologiområder. I tilfældet Acarix var fokus på sensorer og IT eksempelvis til brug for trådløs monitorering. Sammen med Ålborg Universitet har vi udviklet et avanceret elektronisk stetoskop, som kan lytte sig til uregelmæssige hjertelyde fra fx kranspulsårerne, hvor lyden er 1000 gange mindre end hjerteslag. Stetoskopet fikseres med en selvklæbende kobling på brystkassen over hjerteregionen for at undgå den støj, som typisk fremkommer ved almindelig stetoskopi fra lægen/sygeplejersken, og som virker forstyrrende for målingen. Stetoskopet er på størrelse med en smartphone. Det påsættes patientens bryst i 3-4 minutter og måler, om der er nogle mislyde ved hjertet, der kan tyde på en blodprop. Herefter kan den praktiserende læge sende patienten videre til supplerende undersøgelser, enten af hjertet eller måske snarere af fx lungerne, hvis hjertet ikke har nogle mislyde, forklarer Peter Samuelsen. VENTURE KAPITAL KRÆVER STYR PÅ PA- TENTPORTEFØLJE OG FORRETNINGSPLAN Projektet er et af resultaterne af Coloplasts arbejde med supplerende teknologier og blev indledt i Som følge af den finansielle krise valgte Coloplast i 2009 at spinde Acarix og et par andre virksomheder ud. Virksomheder, der bl.a. kombinerede Coloplasts viden om klæbematerialer med andre teknologier. Vi var fra starten ejet af Coloplast og Ålborg Universitet og har fået finansiering fra bl.a. Højteknologifonden og for nylig Fornyelsesfonden. Uden støtten fra disse fonde ville Acarix have skullet skaffe kapital på et meget ufuldstændigt grundlag og ville næppe være blevet etableret. Det kan derfor stærkt anbefales andre spin-off virksomheder at modne deres case med disse midler i den tidligere fase, hvis det er muligt. Traditionel seed kapital rækker typisk kortere og er langt mere usikker. I dag bygger vores økonomiske fundament primært på to venturefonde. Det har krævet en del arbejde at sikre den kapital. Først og fremmest kræver investorer, at man foruden det teknologiske kan levere overbevisende forretningsplaner, dvs en god business case, har kendskab til markedsforhold og ikke mindst, at man har styr på patentporteføljen for sit område, fortsætter Peter Samuelsen. GOD PLATFORM FOR MEDARBEJDERE, DER ER TRÆT AF BUREAUKRATI I STORE VIRKSOMHEDER Acarix består af 3 medarbejdere, men har en outsourcing strategi og beskæftiger derfor periodevis op mod 20 mand. Medarbejderne stammer fra Coloplast og er, som Peter Samuelsen udtrykker det, folk med entreprenørlyst, der oplever, at de i en stor virksomhed bliver fastholdt i specialistfunktioner, der ikke giver mulighed for at følge en bred vifte af arbejdsområder. Samtidig giver navlesnoren til modervirksomheden fantastiske fordele. Bl.a. har Acarix kunnet trække på Coloplasts store indsigt inden for det kliniske og regulatoriske område i forhold til at kunne introducere nye produkter til patientundersøgelser på det europæiske og globale marked. Acarix har i øjeblikket sin tredje prototype undervejs og forventer at kunne introducere sit endelige produkt på markedet i

6 IDEEN SKAL HAVE FORRETNINGSMÆSSIGT POTENTIALE OG SYNERGI TIL JERES VIRKSOMHED Ligegyldigt hvordan I vælger at finde ideerne i jeres virksomhed, skal I efterfølgende screene dem for at tjekke, om de er levedygtige. Ideer til et godt spin-off skal leve op til to afgørende krav. 1. HAVE FORRETNINGSMÆSSIGT POTENTIALE Som for alle andre nye virksomheder er det væsentligt, at der er et marked for ideen. Og markedet skal være så stort, at ideen ikke blot kan sælges i Danmark, men også i udlandet. Eller også skal ideen have substans nok til at kunne skaleres og resultere i forskellige produkttyper, der kan udvikle forretningen i fremtiden. 2. HAVE SYNERGI TIL JERES NUVÆRENDE KERNEFORRETNING. En succesfuld spin-off er ikke blot en ny virksomhed, men en virksomhed, der fungerer i en symbiose med sin modervirksomhed. Modervirksomheden fungerer dels som inkubator og facilitator for at skabe den nye virksomhed men synergien skal også fortsætte i driftsfasen. Synergien mellem jeres virksomhed og spin-off virksomheden kan omhandle forskellige områder. Det kan fx være, at I deler administrative systemer, anvender de samme salgskanaler eller baserer sig på de samme teknologier eller kompetencer. Indholdet er underordnet blot det er der. For netop den fælles materie er hele kernen i den store gevinst ved spin-offs. ET GODT SPIN-OFF ER EN KUSINE OG IKKE EN SØSTER Lidt forenklet kan man sige, at den bedste spin-off virksomhed er en kusine og ikke en søster til jeres virksomhed. Det betyder, at spin-off virksomheden ligger uden for jeres kerneforretning og dermed ikke bliver en konkurrent. Men omvendt har glæde af slægtskabet, fordi I og spin-off virksomheden kan drage nytte af jeres fælles indsigt og kompetencer på afgørende områder. KARAKTERISTIK AF EN GOD SPIN-OFF IDÉ Ligger udenfor men er be slægtet med jeres nuværende kerneforretning Har et stærkt forretningsmæssigt potentiale Kan skaleres salgsmæssigt, produktportefølje eller lignende SYMBIOSE MELLEM MODERVIRKSOMHED OG SPIN-OFF KAN FX VÆRE: OVERLEVELSESRATE FOR NYE VIRKSOMHEDER, PCT. Overlevelsesandel SPIN-OFF EKSISTERENDE VIRKSOMHED FÆLLES ELEMENT SPIN-OFF VIRKSOMHED ØVRIGE Alder - Brug af fælles teknologisk platform - Udnyttelse af samme råvare/kompetence - Tilstedeværelse på samme marked - Betjening via samme administration - Deling af salgskanaler Spin-off-virksomheder har større chance for at overleve og vokse sig store end andre typer iværksættere. kilde: Rockwoolfonden: Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder,

7 case BIOSA SPIN-OFF GJORDE KAPITAL FRA INVESTOR MULIG Biosa valgte at skille en ide til et nyt produkt ud i et selvstændigt selskab for at gøre det lettere for potentielle investorer at overskue. Alligevel har det både været vanskeligt og taget lang tid at skaffe kapital. Til sidst lykkedes det dog at finde en svensk samarbejdspartner, som har købt rettighederne til produktet. Biosa producerer probiotiske mikroorganismer, der har en gavnlig virkning på fordøjelsesprocessen og fx anvendes i yoghurt. Biosa producerer bl.a. et flydende koncentrat, som slutbrugeren indtager i en lille mængde, snapseglasstørrelse, 3 gange om dagen. Virksomheden har længe arbejdet på at udvide anvendelsen, så de flydende probiotiske mikroorganismer ikke skal indtages som et særligt koncentrat, men i stedet kan indgå i en læskedrik. Vi fik løst udfordringen, så mikroorganismerne kan trives i en opløsning af vand uden at miste deres gode egenskaber. Samtidig tilsætter vi smagsstoffer og får på den måde fremstillet en sund læskedrik. Produktionen af læskedrikken ønskede vi at udskille som en spin-off virksomhed, fortæller Erik Nielsen. EN OMFATTENDE FORRETNING GJORDE SPIN-OFF NØDVENDIG Løsningen med en spin-off virksomhed hænger sammen med, at Biosa sælger sine produkter til mange forskellige anvendelser og kundegrupper: landbrug, affaldsbehandling og fødevarer. Det er vanskeligt at overskue i et samlet regnskab og derfor fik Biosa tanken om at udskille produktionen af læskedrikke i en selvstændig virksomhed. Samtidig hyrede Biosa et par fund-raisere, der skulle hjælpe med at rejse den nødvendige kapital. Men de tilbud fra interesserede investorer, som fundraiserne fandt, var både for små og få. Til gengæld er vi meget tilfredse med den løsning, vi nu har fået, hvor et svensk mineralvandsfabrik har købt rettighederne til produktet. Som betaling har vi fået en stor aktiepost i deres virksomhed, og at Biosas navn kommer til at indgå i læskedrikken. Produktionen af selve de probiotiske mikroorganismer står Biosa fortsat for og vil også gøre det fremover. Derved bliver vores spin-off virksomhed en af vores vigtigste og største kunder fremover, siger Erik Nielsen. Udover vanskelighederne med at skaffe den nødvendige kapital, peger Erik Nielsen på, at han som virksomhedsejer også har haft en udfordring i forhold til at skulle afgive suverænitet. Når man er vant til selv at kunne træffe alle beslutninger, er det vanskeligt pludselig at skulle lade andre tage over. Det har nok været noget af det sværeste i forbindelse med vores spin-off virksomhed. 7

8 TÆNK ORGANISATIONEN IND FRA STARTEN I arbejdet med spin-off er det væsentligt, at I fra starten tænker organisationen ind. Både den nuværende og den kommende. I DEN EKSISTERENDE VIRKSOMHED Det første væsentlige skridt er at få afsat de nødvendige ressourcer. Der skal være tid og manpower til at udvikle og planlægge gennemførelsen af jeres idé, så den kan resultere i en ny virksomhed. Det omfatter naturligvis de relevante medarbejderressourcer, og afhængig af ideens karakter kan det også involvere itværktøjer, laboratoriefaciliteter, produktionsmaskiner eller andet. De nødvendige ressourcer inkluderer også, at ledelsen i den indledende fase har afsat tid til at deltage i arbejdet. Det gælder både den daglige ledelse og bestyrelsen. Og at I allerede fra starten tager stilling til, hvor mange penge I vil investere i udviklingen af en spin-off virksomhed. For at sikre et godt forløb skal der indledningsvist udpeges en tovholder, der er ansvarlig for at sikre fremdrift i arbejdet, koordinere med alle involverede, indhente de nødvendige analyser, rådgiverydelser, priser m.m. Tovholderen kan fx være en engageret medarbejder, der har pondus og drive til at blive den ildsjæl, der efterfølgende skal lede etableringen og driften af spinoff virksomheden I DEN NYE SPIN-OFF VIRKSOMHED Når planlægningen af ideen er kommet så langt, at den nye spin-off virksomhed bliver etableret, skal det ske med ressourcer, der er 100 % dedikeret til den nye virksomhed og det nye produkt. Det er derfor ikke en gangbar vej at lade nogle af jeres eksisterende medarbejdere eller ledere køre spin-off virksomheden ved siden af deres daglige arbejdsopgaver. I stedet skal I trække de relevante ressourcer og medarbejdere ud af modervirksomheden og give dem ansvar for at få den nye virksomhed til at køre og blive rentabel inden for et aftalt tidsrum. En anden mulighed er at rekruttere en ny leder til spin-off virksomheden. Det skal være en iværksætter-sjæl, der engagerer sig i og brænder for at gøre spin-off virksomheden til en succes. Begge modeller kan drives ved at inddrage økonomiske incitamenter som fx bonusaftaler eller medejerskab af spin-off virksomheden. EN ELLER FLERE ILDSJÆLE ER AFGØRENDE Både i den eksisterende og nye organisation er det væsentligste krav til succes, at I finder en eller flere ildsjæle, der er klar til at løbe i mål med ideen og sikre dens kommercielle grundlag. Det kan være den samme medarbejder, der flytter ud af jeres virksomhed, når den nye grundlægges. Eller det kan være to forskellige personer, hvor den ene driver den første udvikling i jeres eksisterende virksomhed, og den anden overtager opbygningen af den nye spin-off virksomhed. Her er der ingen tommelfingerregler for, hvordan succes en lettest kan blive skabt begge muligheder er plausible. Helt afgørende er det blot, at I finder de dedikerede ressourcer, der brænder for at bygge en ny virksomhed op. DEN NØDVENDIGE KAPITAL Det er væsentligt, at I allerede i de indledende faser tager stilling til, hvor store økonomiske ressourcer I vil investere i arbejdet med spin-off virksomheden. Spin-off virksomheder ejes oftest af moderselskabet i deres første spæde tid. Det er den mest oplagte finansieringsmodel, der også fungerer godt i de fleste sammenhænge. Nogle gange kan der dog være væsentlige grunde til at vælge andre finansieringsformer, fx for at friholde modervirksomheden for en økonomisk risiko eller for at give bedre mulighed for at inddrage ny kapital. I sådanne tilfælde vil spin-off virksomheden på lige vilkår med andre iværksættervirksomheder skulle indhente den nødvendige venture finansiering. 8

9 case AGILE-TEAM ApS HÅB OM ØKONOMISK GEVINST Internt projektstyringsværktøj blev til hovedprodukt i spin-off virksomheden Agile-Team ApS. Modervirksomheden Prolog Development Center A/S har indtil videre stået for finansieringen, men håbet er en god exit eller eventuelt medfinansiering til den nye virksomhed via venture kapital. Samtidig regner PDC med at bruge Agile-Team ApS som underleverandør fremover. Leo Schou-Jensen er medstifter af Prolog Development Center A/S, der gennem de sidste 25 år blandt andet har produceret planlægnings software til flyselskaber, lufthavne, sygehuse m.m. Han er også hjernen bag projektstyringsværktøjet Agile-Team. Agile-Team værktøjet er optimeret til moderne agil og iterativ projektstyring som f.eks. Scrum metoden, men indeholder også elementer fra traditionel projektstyring og kan dermed håndtere alle typer projekter. Værktøjet har et stort potentiale da det spænder fra agil projektstyring til traditionel projektstyring. Det er nødvendigt i større organisationer og andre projektstyringsværktøjer formår ikke at gøre det. Derfor valgte vi at grundlægge en selvstændig spin-off virksomhed, Agile Team ApS, der skal udvikle og markedsføre værktøjet. I starten fik vi ekstern hjælp til at udarbejde forretningsstrategien for den nye virksomhed og det var fint med andre øjne. Vi er jo ikke vant til at markedsføre denne type produkter og havde derfor brug for sparring om, hvordan vi bedst kunne gøre det. Vi har dog lært, at det er en proces, der tager tid. Fx har vi trods et par års arbejde endnu ikke helt fundet vores niche, der kan positionere os i forhold til de traditionelle projektstyringsprodukter på markedet, fortæller Leo Schou-Jensen. SPIN-OFF VIRKSOMHED LETTER EN OPSTART Selvom det altid er hårdt at løbe en ny virksomhed i gang, har opstarten som spin-off virksomhed givet indlysende fordele. Særligt at vi som ny virksomhed ikke har skullet etablere funktioner som markedsføring, sekretariat, bogholderi, IT osv., men har kunnet trække på disse funktioner i modervirksomheden. Det har givet ro og mulighed for at koncentrere os om at udvikle og præsentere vores produkt, fortsætter Leo Schou-Jensen. MÅLET ER AT TJENE PENGE Agile-Team ApS vil fremover være underleverandør til Prolog Development Center A/S. Det vil sikre, at modervirksomheden konstant får videreudviklet og fornyet det projektstyringsværktøj, der er afgørende for at gennemføre nye udviklingsprojekter. Men målet med spin-off virksomheden har hele tiden været klart. Der skal skabes en god exit, gerne et frasalg til den rette pris. Eller alternativt inddrage venture kapital, så virksomheden kan vokse sig større og blive attraktiv for andre investorer. I første omgang har Agile Team derfor afvist et par tilbud om seed kapital, da den økonomiske gevinst for Prolog Development Center A/S ville blive alt for lille. I sådan en situation er Leo Schou- Jensen glad for, at modervirksomheden har råd til at vente, til de rette muligheder viser sig. I øjeblikket arbejder Agile-Team ApS sammen med en partner i Washington. Lykkes det i fællesskab at skabe et gennembrud i USA, er vejen banet til flere eksportmarkeder. Hvilket givetvis også vil øge investorernes interesse. 9

10 SÅDAN ARBEJDER I SYSTEMATISK MED SPIN-OFF Ideerne skabes Brugerne vurderer Prototyper og brugertest gennemføres Forretningsplanen udarbejdes Finansieringen sikres Virksomheden etableres Der er en 6 faser, som I bør følge, hvis I vil arbejde systematisk med spin-off: 1. Ideerne skabes 2. Brugerne vurderer 3. Forretningsplanen udarbejdes 4. Prototyper og brugertest gennemføres 5. Finansieringen sikres 6. Virksomheden etableres 1. IDÉERNE SKABES Den første fase har fokus på ideerne. Hvordan finder I ideerne og udvælger de bedste? I kan enten tage udgangspunkt i de ideer, der allerede eksisterer i virksomheden men som i øjeblikket er gemt ned i skufferne. Eller I kan gennemføre et forløb, hvor I fx inddrager bestyrelsen eller medarbejdere i en brainstorm af, hvilke nye produkter eller services, der egner sig til spin-off. Derefter skal ideerne screenes. Hvilke af dem er levedygtige og egnede til at blive kommercialiseret og hvilke af dem har bedst af at blive i skuffen? 2. BRUGERNE VURDERER Hvis den første fase resulterer i en perspektivrig idé, skal denne nu vurderes nærmere. Er der et marked for produktet? Hvilke konkurrenter er der? Hvilke kompetencer og teknik er det nødvendigt at besidde for at kunne gennemføre ideen? Og hvad siger brugerne? Gennemfør interview med potentielle brugere af det nye produkt og få deres umiddelbare holdning. Er de villige til at betale for produktet og i givet fald, hvor meget? Hvis ideen efter vurderingen stadig er interessant, skal der udarbejdes en projektplan for, hvordan ideen kan resultere i en ny virksomhed og en ansvarlig projektleder udpeges. 3. FORRETNINGSPLANEN UDARBEJDES Ideen skal nu konkretiseres og der skal udarbejdes en første udgave af en forretningsplan med bl.a. beskrivelse af kunder, marked, forretningsmodel, økonomiske nøgletal, finansiering, selskabskonstruktion og ledelsesteam. 4. PROTOTYPER OG BRUGERTEST GENNEMFØRES Når ideen er færdigudviklet og en attraktiv business case er beskrevet i forretningsplanen, skal den testes grundigt hos kommende kunder, forhandlere, samarbejdspartnere m.m. Det omfatter fremstilling af prototyper eller udarbejdelse af forskellige scenarier, der afdækker, hvordan ideen og en ny spin-off virksomhed skaber værdi for både slutbrugerne og for jeres egen virksomhed. 5. FINANSIERINGEN SIKRES I skal nu vurdere, hvordan I kan fremskaffe den nødvendige kapital til at realisere spin-off idéen. Kan moderselskabet finansiere udviklingen og herved bevare 100% ejerskab eller er det ønskeligt eller nødvendigt, at tilføre ekstern kapital i form af banklån, venture, joint venture, ansøgninger til fonde eller andet. 6. VIRKSOMHEDEN ETABLERES Når ideen er blevet gennemtestet og fundet levedygtig gennem de første fem faser, er den klar til at blive lanceret som en selvstændig spin-off virksomhed. Her starter en ny æra, hvor fokus i starten skal være på at udnytte synergien, så både spin-off og modervirksomhed får det maksimale udbytte af forholdet. HJÆLP TIL SPIN-OFF Både private og offentlige virksomhedsrådgivere kan rådgive og hjælpe jeres virksomhed med spin-off. Hjælpen kan fx omfatte: Planlægning af forløb til at generere ideer Vurdering af ideer Markedsanalyser Forretningsstrategier IPR vurdering Afdækning af kapitalbehov Jura Offentlige tilbud: Accelerace Spin-Off Væksthusene 10

11

12 GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER Hos Væksthusene kan virksomheder på Danmarks regning få lagt deres vækstplan og gjort udfordringer til muligheder. Vi sparrer, udfordrer og stiller vores specialiserede viden til rådighed for virksomheder med ambitioner helt uvildigt. Vi åbner dørene til et stort netværk af rådgivere, der kan hjælpe med at implementere vækstplanen. LÆS MERE PÅ Væksthus Hovedstadsregionen har i samarbejde med Scion DTU, DTU Fotonik og C4 gennemført et spin-off projekt fra Til projektet har været knyttet 4 konsulenter John Thesmer, Kim Meyer-Karlsen, Peter Abel Nielsen og Brian Nielsen. Spin-off projektet er fra 2011 videreført nationalt under navnet Accelerace Spin-Off, hvor Væksthus Hovedstadsregionen også deltager. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Accelerace forretningsstruktur ACCELERACE. Mål: Yde lån til nystartede virksomheder og skabe bro finansiering til nye investorer

Accelerace forretningsstruktur ACCELERACE. Mål: Yde lån til nystartede virksomheder og skabe bro finansiering til nye investorer Spin Off Agenda Formål med Accelerace Spin Off Hvad er Spin Off? Accelerace Spin Off processen Hvordan skaber Accelerace Spin Off værdi? Finansieringskilder Teamet bag 2 Accelerace forretningsstruktur

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder.

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. PROFILMATERIALE 2 Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. Visionen med Startup City er at være Aarhus epicenter for ambitiøse og risikovillige

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Novo Seeds MTIC symposium 30 Marts - 2011 Stephan Christgau 2 Venture Kapital Håndtering af Dealflow Hvilken slags venture fond

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces

Projekt. Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Projekt Fra Clutter til Cluster Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces Mål Fra Clutter til Cluster har omsat klyngeteorier til praksis indenfor landbrugsbranchen i Region Sjælland. Denne folder

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

IFABRIKKENS NYHEDSBREV Maj 2014

IFABRIKKENS NYHEDSBREV Maj 2014 IFABRIKKENS NYHEDSBREV Maj 2014 Dette nyhedsbrev er rettet mod områdets iværksættere samt de mange personer og samarbejdspartnere, der er med til at skabe værdi for iværksætterne og for ifabrikken. Takket

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Gratis og uvildig erhvervsservice med afprøvede metoder og værktøjer EjerskifteKolding.dk er et hold specialister, der

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

INDLÆG LÆS MERE OM DE ENKELTE INDLÆG PÅ DE EFTERFØLGENDE SIDER

INDLÆG LÆS MERE OM DE ENKELTE INDLÆG PÅ DE EFTERFØLGENDE SIDER VÆKST- OG IVÆRKSÆTTER UGE 47 En lang række virksomheder vil være repræsenteret HELE UGEN med materialer - se de efterfølgende sider. INDLÆG LÆS MERE OM DE ENKELTE INDLÆG PÅ DE EFTERFØLGENDE SIDER MANDAG

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Agenda Hvad er Vækstfonden? Finansieringsmuligheder Hvad ser investorer på - hvordan ser forretningsplanen ud? 18. januar

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere