EN ATTRAKTIV VEJ TIL VÆKST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN ATTRAKTIV VEJ TIL VÆKST"

Transkript

1 EN ATTRAKTIV VEJ TIL VÆKST

2 SPIN-OFF EN ATTRAKTIV VEJ TIL VÆKST April 2012 Udgiver: Spin-off projektet, Væksthus Hovedstadsregionen Tekst og redigering: Operate A/S og Væksthus Hovedstadsregionen Layout: Operate A/S Foto: Operate A/S Tryk: KLS Grafisk Hus A/S

3 STYRK DIN FORRETNING OG SKAB NY VÆKST I udlandet er spin-off eller spin-out, som det også kaldes anerkendt som en væsentlig måde at udvikle teknologiske virksomheder på. Stjerneeksemplerne er fx SAP og Adobe, der er spin-off fra henholdsvis IBM og Xerox. Herhjemme er traditionen for at arbejde med spin-off som en mulighed for at udvikle forretningen mindre udbredt. Vi har dog eksempler som fx NNE og NNIT, der begge er spin-off fra Novo Nordisk. Antallet af danske eksempler vil formodentlig vokse i takt med, at flere og flere virksomheder får succes og øger deres indtjening med spin-off. Især fordi det også har vist sig som et effektivt redskab i krisetider. En vej til at skabe vækst, undgå nedskæringer og afskedigelser uden samtidig at fjerne fokus fra kerneforretningen. Vi har i denne folder samlet en række gode råd og eksempler på, hvordan du kan øge din forretning med spin-off. Rådene bygger på erfaringer fra store og små danske virksomheder, suppleret med anbefalinger fra virksomhedskonsulenter fra bl.a. Væksthus Hovedstadsregionen med speciale inden for området. Vi håber, pjecen inspirerer dig til at overveje spin-off. SPIN-OFF Selvstændig virksomhed, der er udsprunget af en allerede eksisterende (moder)virksomhed. Baseret på en forretningsidé, der ikke passer ind modervirksomhedens forretningsgrundlag eller -model. HVORFOR ER SPIN-OFF INTERESSANT? Spin-off kan være et plus for jeres virksomhed på to oplagte områder. Spin-off kan: 1. Kapitalisere på virksomhedens aktiver på områder udenfor kerneforretningen 2. Sikre værdikæden bedre og dermed styrke kerneforretningen 1. KAPITALISERE OVERSETE AKTIVER En del af aktiverne i jeres virksomhed kan let blive overset, når det daglige fokus er at optimere den eksisterende forretning mest muligt. Det er typisk de aktiver, der hører til i randen af jeres kerneforretning, og som bygger på eksisterende teknologier, kompetencer eller patenter. Ofte bliver de hverken udnyttet optimalt eller betragtet som potentielle indtjeningsmuligheder. Selv ikke når det er de samme aktiver, der er årsag til succesen i jeres nuværende virksomhed. Spin-off er en god mulighed for at kapitalisere nogle af disse aktiver, og er dermed et godt udgangspunkt for at skabe en selvstændig og sund forretning af dem. 2. UDVIKLING AF KERNEFORRETNINGEN En anden overset mulighed er at bruge en spin-off virksomhed til at styrke og sikre værdikæden for jeres nuværende virksomhed. Med en spin-off kan I fx etablere en ny virksomhed, der fremover kan blive en stabil og loyal underleverandør til jeres kerneforretning eller i den anden ende af kæden blive en stor og fast kunde. Eller måske kan I skabe en stærk samarbejdspartner, der kan bane vej til nye markeder og afsætningsmuligheder både for sig selv og for jeres eksisterende forretning. For spin-off virksomheden er det naturligvis optimalt at have modervirksomheden som sin første kunde. KOM SMARTEST FREM TIL MÅLET Når I overvejer spin-off som en interessant udviklingsmulighed, bør I arbejde systematisk. Det indebærer først og fremmest, at I afsætter de nødvendige ressourcer til at udvikle og gennemføre spin-off. Og at I fra starten tænker på, hvordan I lettest og smartest kan nå frem til målet. Det sker ved at følge de seks faser for spin-off, som er beskrevet sidst i denne folder og ved at tage udgangspunkt i jeres stærke sider. 3

4 TAG UDGANGS- PUNKT I JERES UNIKKE STYRKER SPIN-OFF VIRKSOMHEDER KLARER SIG BEDRE END ANDRE NYSTARTEDE VIRKSOMHEDER Når I begynder at arbejde med spin-off, skal I først kigge på jeres stærkeste kort. De bedste steder at finde disse er blandt: 1. JERES MEDARBEJDERE Nogle af jeres dygtigste medarbejdere er ildsjæle og fyldt af stor virkekraft. De kan være svære at håndtere i jeres karrieresystem, da de hele tiden søger nye udfordringer og ønsker større ansvar. Nogle af dem befinder sig dårligt med det bureaukrati og den administration, der er en naturlig følge af væksten i jeres virksomhed. Hvis ikke deres ønsker imødekommes vil de sandsynligvis på et tidspunkt forlade jer og måske selv starte en virksomhed, der kan ende med at blive en stærk konkurrent. Udnyt i stedet deres store engagement og brug dem som springbræt til at skabe ny forretning med spin-off. 2. INTERNE SYSTEMER ELLER OPFINDELSER. Mange virksomheder udvikler deres egne systemer til brug i administrationen, til at styre lageret, sikre nedkøling af processorer eller lignende. Nogle af disse opfindelser er så unikke, at de sagtens kan udvikles og sælges til andre virksomheder med samme behov. De har med andre ord et tilstrækkeligt stort potentiale til at blive en selvstændig forretning. Rockwool Fonden har lavet en undersøgelse, der viser, at spin-offs i forhold til andre nye virksomheder: Har 23 % større sandsynlighed for at blive succesfulde Har en højere overlevelsesrate Har flere ansatte efter 5 år Er bedre til at ansætte de rigtige personer, til at trække på sit netværk og til at rejse venturekapital Er mere innovative og fleksible. kilde: Rockwoolfonden: Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder, I HAR MÅSKE ALLEREDE DEN GODE IDÉ Jeres nuværende virksomhed bygger på innovative aktiver, som I kan anvende til andet og mere end at udvikle jeres eksisterende produkter. Både bestyrelse, ledelse og medarbejdere har visioner og ideer, som kan blive til helt ny forretning. Når I søger efter ideer til spin-off, er det et godt råd at vende opmærksomheden mod utraditionelle områder. Kig ikke kun på kerneforretningen, men hellere rundt om den. Måske har I skabt en fantastisk elektronisk lagerstyring? Måske er jeres registreringssystem af ressourcer i produktionen så unikt, at der rummer salgspotentiale? Vejen frem til ideerne bestemmer I selv. Nogle afholder brainstorm-møder med deltagelse af alle medarbejdere. Andre kigger i skufferne efter tanker og forslag, som tidligere har været på bordet men som dengang blev fejet til side, fordi de var for tidskrævende eller lå udenfor jeres primære forretningsområde. Og helt tredje steder er der blandt medarbejderne en eller et par engagerede personer, som har stærke ideer til at udvikle virksomheden. Vælg hvad der passer bedst til netop jeres situation. SPIN-OFF KAN SIKRE FREMTIDIG FORRETNING VED At skabe en ny samarbejdspartner, fast kunde eller leverandør Sikre samarbejde med ildsjæle blandt medarbejderne frem for at risikere nye konkurrenter Kapitalisere nogle af de systemer, I har udviklet til kerneforretningen 4

5 case ACARIX COLOPLAST HAR ARBEJDET SYSTEMATISK MED SPIN-OFF Acarix er en af de virksomheder, der er resultat af Coloplasts systematiske arbejde med at inddrage nye teknologier til at supplere virksomhedens egen ekspertise uden at gøre dem til en del af kerneforretningen. I stedet er der skabt flere spin-off virksomheder, der samtidig har givet medarbejdere med et stort entreprenørgen mulighed for at udleve deres drømme. Claus Christensen og Peter Samuelsen er to af de medarbejdere i Coloplast, der for godt 5 år siden fik til opgave at orientere sig mod nye og på sigt potentielt vigtige teknologier inden for Coloplasts eksisterende forretningsområder. Det skete ved at koble virksomhedens store viden inden for materiale teknologi med andre teknologiområder. I tilfældet Acarix var fokus på sensorer og IT eksempelvis til brug for trådløs monitorering. Sammen med Ålborg Universitet har vi udviklet et avanceret elektronisk stetoskop, som kan lytte sig til uregelmæssige hjertelyde fra fx kranspulsårerne, hvor lyden er 1000 gange mindre end hjerteslag. Stetoskopet fikseres med en selvklæbende kobling på brystkassen over hjerteregionen for at undgå den støj, som typisk fremkommer ved almindelig stetoskopi fra lægen/sygeplejersken, og som virker forstyrrende for målingen. Stetoskopet er på størrelse med en smartphone. Det påsættes patientens bryst i 3-4 minutter og måler, om der er nogle mislyde ved hjertet, der kan tyde på en blodprop. Herefter kan den praktiserende læge sende patienten videre til supplerende undersøgelser, enten af hjertet eller måske snarere af fx lungerne, hvis hjertet ikke har nogle mislyde, forklarer Peter Samuelsen. VENTURE KAPITAL KRÆVER STYR PÅ PA- TENTPORTEFØLJE OG FORRETNINGSPLAN Projektet er et af resultaterne af Coloplasts arbejde med supplerende teknologier og blev indledt i Som følge af den finansielle krise valgte Coloplast i 2009 at spinde Acarix og et par andre virksomheder ud. Virksomheder, der bl.a. kombinerede Coloplasts viden om klæbematerialer med andre teknologier. Vi var fra starten ejet af Coloplast og Ålborg Universitet og har fået finansiering fra bl.a. Højteknologifonden og for nylig Fornyelsesfonden. Uden støtten fra disse fonde ville Acarix have skullet skaffe kapital på et meget ufuldstændigt grundlag og ville næppe være blevet etableret. Det kan derfor stærkt anbefales andre spin-off virksomheder at modne deres case med disse midler i den tidligere fase, hvis det er muligt. Traditionel seed kapital rækker typisk kortere og er langt mere usikker. I dag bygger vores økonomiske fundament primært på to venturefonde. Det har krævet en del arbejde at sikre den kapital. Først og fremmest kræver investorer, at man foruden det teknologiske kan levere overbevisende forretningsplaner, dvs en god business case, har kendskab til markedsforhold og ikke mindst, at man har styr på patentporteføljen for sit område, fortsætter Peter Samuelsen. GOD PLATFORM FOR MEDARBEJDERE, DER ER TRÆT AF BUREAUKRATI I STORE VIRKSOMHEDER Acarix består af 3 medarbejdere, men har en outsourcing strategi og beskæftiger derfor periodevis op mod 20 mand. Medarbejderne stammer fra Coloplast og er, som Peter Samuelsen udtrykker det, folk med entreprenørlyst, der oplever, at de i en stor virksomhed bliver fastholdt i specialistfunktioner, der ikke giver mulighed for at følge en bred vifte af arbejdsområder. Samtidig giver navlesnoren til modervirksomheden fantastiske fordele. Bl.a. har Acarix kunnet trække på Coloplasts store indsigt inden for det kliniske og regulatoriske område i forhold til at kunne introducere nye produkter til patientundersøgelser på det europæiske og globale marked. Acarix har i øjeblikket sin tredje prototype undervejs og forventer at kunne introducere sit endelige produkt på markedet i

6 IDEEN SKAL HAVE FORRETNINGSMÆSSIGT POTENTIALE OG SYNERGI TIL JERES VIRKSOMHED Ligegyldigt hvordan I vælger at finde ideerne i jeres virksomhed, skal I efterfølgende screene dem for at tjekke, om de er levedygtige. Ideer til et godt spin-off skal leve op til to afgørende krav. 1. HAVE FORRETNINGSMÆSSIGT POTENTIALE Som for alle andre nye virksomheder er det væsentligt, at der er et marked for ideen. Og markedet skal være så stort, at ideen ikke blot kan sælges i Danmark, men også i udlandet. Eller også skal ideen have substans nok til at kunne skaleres og resultere i forskellige produkttyper, der kan udvikle forretningen i fremtiden. 2. HAVE SYNERGI TIL JERES NUVÆRENDE KERNEFORRETNING. En succesfuld spin-off er ikke blot en ny virksomhed, men en virksomhed, der fungerer i en symbiose med sin modervirksomhed. Modervirksomheden fungerer dels som inkubator og facilitator for at skabe den nye virksomhed men synergien skal også fortsætte i driftsfasen. Synergien mellem jeres virksomhed og spin-off virksomheden kan omhandle forskellige områder. Det kan fx være, at I deler administrative systemer, anvender de samme salgskanaler eller baserer sig på de samme teknologier eller kompetencer. Indholdet er underordnet blot det er der. For netop den fælles materie er hele kernen i den store gevinst ved spin-offs. ET GODT SPIN-OFF ER EN KUSINE OG IKKE EN SØSTER Lidt forenklet kan man sige, at den bedste spin-off virksomhed er en kusine og ikke en søster til jeres virksomhed. Det betyder, at spin-off virksomheden ligger uden for jeres kerneforretning og dermed ikke bliver en konkurrent. Men omvendt har glæde af slægtskabet, fordi I og spin-off virksomheden kan drage nytte af jeres fælles indsigt og kompetencer på afgørende områder. KARAKTERISTIK AF EN GOD SPIN-OFF IDÉ Ligger udenfor men er be slægtet med jeres nuværende kerneforretning Har et stærkt forretningsmæssigt potentiale Kan skaleres salgsmæssigt, produktportefølje eller lignende SYMBIOSE MELLEM MODERVIRKSOMHED OG SPIN-OFF KAN FX VÆRE: OVERLEVELSESRATE FOR NYE VIRKSOMHEDER, PCT. Overlevelsesandel SPIN-OFF EKSISTERENDE VIRKSOMHED FÆLLES ELEMENT SPIN-OFF VIRKSOMHED ØVRIGE Alder - Brug af fælles teknologisk platform - Udnyttelse af samme råvare/kompetence - Tilstedeværelse på samme marked - Betjening via samme administration - Deling af salgskanaler Spin-off-virksomheder har større chance for at overleve og vokse sig store end andre typer iværksættere. kilde: Rockwoolfonden: Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder,

7 case BIOSA SPIN-OFF GJORDE KAPITAL FRA INVESTOR MULIG Biosa valgte at skille en ide til et nyt produkt ud i et selvstændigt selskab for at gøre det lettere for potentielle investorer at overskue. Alligevel har det både været vanskeligt og taget lang tid at skaffe kapital. Til sidst lykkedes det dog at finde en svensk samarbejdspartner, som har købt rettighederne til produktet. Biosa producerer probiotiske mikroorganismer, der har en gavnlig virkning på fordøjelsesprocessen og fx anvendes i yoghurt. Biosa producerer bl.a. et flydende koncentrat, som slutbrugeren indtager i en lille mængde, snapseglasstørrelse, 3 gange om dagen. Virksomheden har længe arbejdet på at udvide anvendelsen, så de flydende probiotiske mikroorganismer ikke skal indtages som et særligt koncentrat, men i stedet kan indgå i en læskedrik. Vi fik løst udfordringen, så mikroorganismerne kan trives i en opløsning af vand uden at miste deres gode egenskaber. Samtidig tilsætter vi smagsstoffer og får på den måde fremstillet en sund læskedrik. Produktionen af læskedrikken ønskede vi at udskille som en spin-off virksomhed, fortæller Erik Nielsen. EN OMFATTENDE FORRETNING GJORDE SPIN-OFF NØDVENDIG Løsningen med en spin-off virksomhed hænger sammen med, at Biosa sælger sine produkter til mange forskellige anvendelser og kundegrupper: landbrug, affaldsbehandling og fødevarer. Det er vanskeligt at overskue i et samlet regnskab og derfor fik Biosa tanken om at udskille produktionen af læskedrikke i en selvstændig virksomhed. Samtidig hyrede Biosa et par fund-raisere, der skulle hjælpe med at rejse den nødvendige kapital. Men de tilbud fra interesserede investorer, som fundraiserne fandt, var både for små og få. Til gengæld er vi meget tilfredse med den løsning, vi nu har fået, hvor et svensk mineralvandsfabrik har købt rettighederne til produktet. Som betaling har vi fået en stor aktiepost i deres virksomhed, og at Biosas navn kommer til at indgå i læskedrikken. Produktionen af selve de probiotiske mikroorganismer står Biosa fortsat for og vil også gøre det fremover. Derved bliver vores spin-off virksomhed en af vores vigtigste og største kunder fremover, siger Erik Nielsen. Udover vanskelighederne med at skaffe den nødvendige kapital, peger Erik Nielsen på, at han som virksomhedsejer også har haft en udfordring i forhold til at skulle afgive suverænitet. Når man er vant til selv at kunne træffe alle beslutninger, er det vanskeligt pludselig at skulle lade andre tage over. Det har nok været noget af det sværeste i forbindelse med vores spin-off virksomhed. 7

8 TÆNK ORGANISATIONEN IND FRA STARTEN I arbejdet med spin-off er det væsentligt, at I fra starten tænker organisationen ind. Både den nuværende og den kommende. I DEN EKSISTERENDE VIRKSOMHED Det første væsentlige skridt er at få afsat de nødvendige ressourcer. Der skal være tid og manpower til at udvikle og planlægge gennemførelsen af jeres idé, så den kan resultere i en ny virksomhed. Det omfatter naturligvis de relevante medarbejderressourcer, og afhængig af ideens karakter kan det også involvere itværktøjer, laboratoriefaciliteter, produktionsmaskiner eller andet. De nødvendige ressourcer inkluderer også, at ledelsen i den indledende fase har afsat tid til at deltage i arbejdet. Det gælder både den daglige ledelse og bestyrelsen. Og at I allerede fra starten tager stilling til, hvor mange penge I vil investere i udviklingen af en spin-off virksomhed. For at sikre et godt forløb skal der indledningsvist udpeges en tovholder, der er ansvarlig for at sikre fremdrift i arbejdet, koordinere med alle involverede, indhente de nødvendige analyser, rådgiverydelser, priser m.m. Tovholderen kan fx være en engageret medarbejder, der har pondus og drive til at blive den ildsjæl, der efterfølgende skal lede etableringen og driften af spinoff virksomheden I DEN NYE SPIN-OFF VIRKSOMHED Når planlægningen af ideen er kommet så langt, at den nye spin-off virksomhed bliver etableret, skal det ske med ressourcer, der er 100 % dedikeret til den nye virksomhed og det nye produkt. Det er derfor ikke en gangbar vej at lade nogle af jeres eksisterende medarbejdere eller ledere køre spin-off virksomheden ved siden af deres daglige arbejdsopgaver. I stedet skal I trække de relevante ressourcer og medarbejdere ud af modervirksomheden og give dem ansvar for at få den nye virksomhed til at køre og blive rentabel inden for et aftalt tidsrum. En anden mulighed er at rekruttere en ny leder til spin-off virksomheden. Det skal være en iværksætter-sjæl, der engagerer sig i og brænder for at gøre spin-off virksomheden til en succes. Begge modeller kan drives ved at inddrage økonomiske incitamenter som fx bonusaftaler eller medejerskab af spin-off virksomheden. EN ELLER FLERE ILDSJÆLE ER AFGØRENDE Både i den eksisterende og nye organisation er det væsentligste krav til succes, at I finder en eller flere ildsjæle, der er klar til at løbe i mål med ideen og sikre dens kommercielle grundlag. Det kan være den samme medarbejder, der flytter ud af jeres virksomhed, når den nye grundlægges. Eller det kan være to forskellige personer, hvor den ene driver den første udvikling i jeres eksisterende virksomhed, og den anden overtager opbygningen af den nye spin-off virksomhed. Her er der ingen tommelfingerregler for, hvordan succes en lettest kan blive skabt begge muligheder er plausible. Helt afgørende er det blot, at I finder de dedikerede ressourcer, der brænder for at bygge en ny virksomhed op. DEN NØDVENDIGE KAPITAL Det er væsentligt, at I allerede i de indledende faser tager stilling til, hvor store økonomiske ressourcer I vil investere i arbejdet med spin-off virksomheden. Spin-off virksomheder ejes oftest af moderselskabet i deres første spæde tid. Det er den mest oplagte finansieringsmodel, der også fungerer godt i de fleste sammenhænge. Nogle gange kan der dog være væsentlige grunde til at vælge andre finansieringsformer, fx for at friholde modervirksomheden for en økonomisk risiko eller for at give bedre mulighed for at inddrage ny kapital. I sådanne tilfælde vil spin-off virksomheden på lige vilkår med andre iværksættervirksomheder skulle indhente den nødvendige venture finansiering. 8

9 case AGILE-TEAM ApS HÅB OM ØKONOMISK GEVINST Internt projektstyringsværktøj blev til hovedprodukt i spin-off virksomheden Agile-Team ApS. Modervirksomheden Prolog Development Center A/S har indtil videre stået for finansieringen, men håbet er en god exit eller eventuelt medfinansiering til den nye virksomhed via venture kapital. Samtidig regner PDC med at bruge Agile-Team ApS som underleverandør fremover. Leo Schou-Jensen er medstifter af Prolog Development Center A/S, der gennem de sidste 25 år blandt andet har produceret planlægnings software til flyselskaber, lufthavne, sygehuse m.m. Han er også hjernen bag projektstyringsværktøjet Agile-Team. Agile-Team værktøjet er optimeret til moderne agil og iterativ projektstyring som f.eks. Scrum metoden, men indeholder også elementer fra traditionel projektstyring og kan dermed håndtere alle typer projekter. Værktøjet har et stort potentiale da det spænder fra agil projektstyring til traditionel projektstyring. Det er nødvendigt i større organisationer og andre projektstyringsværktøjer formår ikke at gøre det. Derfor valgte vi at grundlægge en selvstændig spin-off virksomhed, Agile Team ApS, der skal udvikle og markedsføre værktøjet. I starten fik vi ekstern hjælp til at udarbejde forretningsstrategien for den nye virksomhed og det var fint med andre øjne. Vi er jo ikke vant til at markedsføre denne type produkter og havde derfor brug for sparring om, hvordan vi bedst kunne gøre det. Vi har dog lært, at det er en proces, der tager tid. Fx har vi trods et par års arbejde endnu ikke helt fundet vores niche, der kan positionere os i forhold til de traditionelle projektstyringsprodukter på markedet, fortæller Leo Schou-Jensen. SPIN-OFF VIRKSOMHED LETTER EN OPSTART Selvom det altid er hårdt at løbe en ny virksomhed i gang, har opstarten som spin-off virksomhed givet indlysende fordele. Særligt at vi som ny virksomhed ikke har skullet etablere funktioner som markedsføring, sekretariat, bogholderi, IT osv., men har kunnet trække på disse funktioner i modervirksomheden. Det har givet ro og mulighed for at koncentrere os om at udvikle og præsentere vores produkt, fortsætter Leo Schou-Jensen. MÅLET ER AT TJENE PENGE Agile-Team ApS vil fremover være underleverandør til Prolog Development Center A/S. Det vil sikre, at modervirksomheden konstant får videreudviklet og fornyet det projektstyringsværktøj, der er afgørende for at gennemføre nye udviklingsprojekter. Men målet med spin-off virksomheden har hele tiden været klart. Der skal skabes en god exit, gerne et frasalg til den rette pris. Eller alternativt inddrage venture kapital, så virksomheden kan vokse sig større og blive attraktiv for andre investorer. I første omgang har Agile Team derfor afvist et par tilbud om seed kapital, da den økonomiske gevinst for Prolog Development Center A/S ville blive alt for lille. I sådan en situation er Leo Schou- Jensen glad for, at modervirksomheden har råd til at vente, til de rette muligheder viser sig. I øjeblikket arbejder Agile-Team ApS sammen med en partner i Washington. Lykkes det i fællesskab at skabe et gennembrud i USA, er vejen banet til flere eksportmarkeder. Hvilket givetvis også vil øge investorernes interesse. 9

10 SÅDAN ARBEJDER I SYSTEMATISK MED SPIN-OFF Ideerne skabes Brugerne vurderer Prototyper og brugertest gennemføres Forretningsplanen udarbejdes Finansieringen sikres Virksomheden etableres Der er en 6 faser, som I bør følge, hvis I vil arbejde systematisk med spin-off: 1. Ideerne skabes 2. Brugerne vurderer 3. Forretningsplanen udarbejdes 4. Prototyper og brugertest gennemføres 5. Finansieringen sikres 6. Virksomheden etableres 1. IDÉERNE SKABES Den første fase har fokus på ideerne. Hvordan finder I ideerne og udvælger de bedste? I kan enten tage udgangspunkt i de ideer, der allerede eksisterer i virksomheden men som i øjeblikket er gemt ned i skufferne. Eller I kan gennemføre et forløb, hvor I fx inddrager bestyrelsen eller medarbejdere i en brainstorm af, hvilke nye produkter eller services, der egner sig til spin-off. Derefter skal ideerne screenes. Hvilke af dem er levedygtige og egnede til at blive kommercialiseret og hvilke af dem har bedst af at blive i skuffen? 2. BRUGERNE VURDERER Hvis den første fase resulterer i en perspektivrig idé, skal denne nu vurderes nærmere. Er der et marked for produktet? Hvilke konkurrenter er der? Hvilke kompetencer og teknik er det nødvendigt at besidde for at kunne gennemføre ideen? Og hvad siger brugerne? Gennemfør interview med potentielle brugere af det nye produkt og få deres umiddelbare holdning. Er de villige til at betale for produktet og i givet fald, hvor meget? Hvis ideen efter vurderingen stadig er interessant, skal der udarbejdes en projektplan for, hvordan ideen kan resultere i en ny virksomhed og en ansvarlig projektleder udpeges. 3. FORRETNINGSPLANEN UDARBEJDES Ideen skal nu konkretiseres og der skal udarbejdes en første udgave af en forretningsplan med bl.a. beskrivelse af kunder, marked, forretningsmodel, økonomiske nøgletal, finansiering, selskabskonstruktion og ledelsesteam. 4. PROTOTYPER OG BRUGERTEST GENNEMFØRES Når ideen er færdigudviklet og en attraktiv business case er beskrevet i forretningsplanen, skal den testes grundigt hos kommende kunder, forhandlere, samarbejdspartnere m.m. Det omfatter fremstilling af prototyper eller udarbejdelse af forskellige scenarier, der afdækker, hvordan ideen og en ny spin-off virksomhed skaber værdi for både slutbrugerne og for jeres egen virksomhed. 5. FINANSIERINGEN SIKRES I skal nu vurdere, hvordan I kan fremskaffe den nødvendige kapital til at realisere spin-off idéen. Kan moderselskabet finansiere udviklingen og herved bevare 100% ejerskab eller er det ønskeligt eller nødvendigt, at tilføre ekstern kapital i form af banklån, venture, joint venture, ansøgninger til fonde eller andet. 6. VIRKSOMHEDEN ETABLERES Når ideen er blevet gennemtestet og fundet levedygtig gennem de første fem faser, er den klar til at blive lanceret som en selvstændig spin-off virksomhed. Her starter en ny æra, hvor fokus i starten skal være på at udnytte synergien, så både spin-off og modervirksomhed får det maksimale udbytte af forholdet. HJÆLP TIL SPIN-OFF Både private og offentlige virksomhedsrådgivere kan rådgive og hjælpe jeres virksomhed med spin-off. Hjælpen kan fx omfatte: Planlægning af forløb til at generere ideer Vurdering af ideer Markedsanalyser Forretningsstrategier IPR vurdering Afdækning af kapitalbehov Jura Offentlige tilbud: Accelerace Spin-Off Væksthusene 10

11

12 GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER Hos Væksthusene kan virksomheder på Danmarks regning få lagt deres vækstplan og gjort udfordringer til muligheder. Vi sparrer, udfordrer og stiller vores specialiserede viden til rådighed for virksomheder med ambitioner helt uvildigt. Vi åbner dørene til et stort netværk af rådgivere, der kan hjælpe med at implementere vækstplanen. LÆS MERE PÅ Væksthus Hovedstadsregionen har i samarbejde med Scion DTU, DTU Fotonik og C4 gennemført et spin-off projekt fra Til projektet har været knyttet 4 konsulenter John Thesmer, Kim Meyer-Karlsen, Peter Abel Nielsen og Brian Nielsen. Spin-off projektet er fra 2011 videreført nationalt under navnet Accelerace Spin-Off, hvor Væksthus Hovedstadsregionen også deltager. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

NEXT LEVEL WORKSHOP TAG NÆSTE SKRIDT MOD VÆKST SAMMEN MED VÆKSTHJULET OG ANDRE VÆKSTIVÆRKSÆTTERE MED SAMME UDFORDRINGER KØBENHAVN

NEXT LEVEL WORKSHOP TAG NÆSTE SKRIDT MOD VÆKST SAMMEN MED VÆKSTHJULET OG ANDRE VÆKSTIVÆRKSÆTTERE MED SAMME UDFORDRINGER KØBENHAVN NEXT LEVEL WORKSHOP TAG NÆSTE SKRIDT MOD VÆKST SAMMEN MED VÆKSTHJULET OG ANDRE VÆKSTIVÆRKSÆTTERE MED SAMME UDFORDRINGER INSTRUKTØR: DAVID MADIÉ KAPITALTILFØRSEL: ONSDAG DEN 4. NOVEMBER 2009 SALGSORGANISATION:

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer 31.10.2016 Motivation I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for virksomhederne at skaffe

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

Accelerace forretningsstruktur ACCELERACE. Mål: Yde lån til nystartede virksomheder og skabe bro finansiering til nye investorer

Accelerace forretningsstruktur ACCELERACE. Mål: Yde lån til nystartede virksomheder og skabe bro finansiering til nye investorer Spin Off Agenda Formål med Accelerace Spin Off Hvad er Spin Off? Accelerace Spin Off processen Hvordan skaber Accelerace Spin Off værdi? Finansieringskilder Teamet bag 2 Accelerace forretningsstruktur

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef Syddansk Innovation Lenna Broberg Investeringschef ODENSE COPENHAGEN SØNDERBORG Cortex Park 26, 2 Gregersensvej 1F Alsion 2 5230 Odense M 2630 Taastrup 6400 Sønderborg Om mig Lenna Maria Boe Broberg Investeringschef

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Det effektive pitch deck:

Det effektive pitch deck: Det effektive pitch deck: Selv om der er utallige måder og holdninger til hvorledes et effektivt pitch deck skal se ud så viser forskning, at der er gennemgående træk for hvad der virker overfor en potentiel

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Henriette Kahré Freris Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 16. september 2013 Danmark s udfordring Pct 16 14 12 10 8 6

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris.

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris. STRATEGI 2020 I JN Data har vi lanceret en strategi med et kommercielt sigte. Med strategien har vi en klar ambition om, at vi i 2020 er en one stop shop for vores kunder. Det betyder, at vi finder vi

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne

Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne Innovation og oplevelsesøkonomi - Hvordan rådgives værditilvæksterne William S. Andersen Videncentret for Landbrug Gothenborg, 25.-26. august 2014 Fra Bulk-producent til Værditilvækster - Et meget stort

Læs mere

Fischer Lighting. En virksomhedscase

Fischer Lighting. En virksomhedscase Fischer Lighting En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om Fischer Lighting. 3 Introduktion til casen Fischer Lighting Aps er en lille dansk virksomhed, og denne case handler om, hvordan

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen vil I ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen OPI Dyrk samarbejdet! Et OPI-projekt samler deltagere på tværs af sektorer. Det betyder, at projektet skal favne mange forskellige kulturer, værdier og forventninger

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Forretningsudvikling i de mindre havne Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Arbejdsgruppen Status og udfordringer hvorfor en forretningsmanual? 1

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

Tværgående case: Når ideen skal skæres til

Tværgående case: Når ideen skal skæres til Tværgående case: Når ideen skal skæres til I afprøvningsfasen skulle virksomhederne i projekt Rethink Business arbejde videre med den forretningside, som de mente, havde det største markedspotentiale.

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

DEN 18. JANUAR 2017 KRISTIAN SKOV KOMPETENCER & VÆKST FÅ SUCCES MED INNOVATION

DEN 18. JANUAR 2017 KRISTIAN SKOV KOMPETENCER & VÆKST FÅ SUCCES MED INNOVATION DEN 18. JANUAR 2017 KRISTIAN SKOV KOMPETENCER & VÆKST FÅ SUCCES MED INNOVATION Kristian Skov SEGES - Afdelingsleder i Kompetencer & Vækst - Optaget af næste generation rådgivere og landmænd - Strategi

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver April 2014 Agenda 1.Kort om innovation 2.Introduktion til fremtidig innovationsmodel 3.Innovationsworkshop 4.Introduktion til Effektsimulator 5.Ekstern

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH DET STORE PITCH I løbet af forløbet Games r Us er du blevet introduceret til en række forretningsmæssige redskaber, viden og teknikker. Det er nu tid til, at du skal samle

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde SPØRGERAMME til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde INTRODUKTION I din organisation er det sandsynligt, at I allerede har spørgerammer eller protokoller som I følger, når I har en dialog med kunden,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som kommunikationskonsulent INSERO HORSENS. Cecilie Højland Strøbech

Notat vedrørende stillingen som kommunikationskonsulent INSERO HORSENS. Cecilie Højland Strøbech Notat vedrørende stillingen som kommunikationskonsulent i INSERO HORSENS Cecilie Højland Strøbech Insero skaber fremtidens vækst og udvikling inden for energi og kommunikationsteknologi Insero Horsens

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere