Sengen med vridfrie hjul Processrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sengen med vridfrie hjul Processrapport"

Transkript

1

2 Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Morten Michelsen SPX6 Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via University College Danmark, Chr. M. Østergårdsvej 4, 8700 Horsens Denmark Tlf Side 2 af 22

3 Indholdsfortegnelse Projekt Beskrivelse... 5 Baggrundsbeskrivelse... 5 Formål... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Afgrænsning... 8 Brainstorming... 8 Tidsplan... 9 Regler for projektgruppe...11 Arbejdsindsats Gruppemedlemmer...12 Vejleder...12 Introduktion...13 Projektgrundlag...13 Inceptionphase...14 Introduktion...14 Indhold...14 Freeform diagram & businessrules...14 UML...14 Elaborationphase...15 Introduktion...15 Indhold...15 Keywords The Unified Agile Proces...15 Dagbog...16 Uge 21 mandag d. 19/ Uge 21 tirsdag d. 20/ Uge 21 onsdag d. 21/ Uge 21 Torsdag d. 22/ Uge 21 Fredag d. 23/ Uge 22 Mandag d. 26/ Uge 22 Tirsdag d. 27/ Side 3 af 22

4 Uge 22 Onsdag d. 28/ Uge 22 Torsdag d. 29/ Uge 22 Fredag d. 30/ Uge 23 Mandag d. 2/ Uge 23 Tirsdag d. 03/ Uge 23 Onsdag d. 4/ Uge 23 Torsdag d. 5/ Uge 23 Fredag. 6/ Regelsæt...21 Refleksion...22 Side 4 af 22

5 Projekt Beskrivelse Baggrundsbeskrivelse På baggrund af eksisterende projekter omhandlende HortiBot-platformen1, er det erfaret at eksisterende løsninger har et problem, når der skal drejes og positioneres præcist over et præcist punkt, i friktionstunge terræner, som f.eks. i mark og på mudret terræn. Efter denne erfaring er der søgt efter alternative løsninger, og en af disse er brug af kuglehjul. Fordelen ved brug af kuglehjul er at dette i teorien kan bevæge sig frit i alle retninger, uden at skulle vride sig omkring en centreret vertikal aksel, hvor friktionsproblemet er størst. Efter at have overvejet fordelene ved kuglehjulet, er der også kommet ideer til alternativ brug, i forhold til den oprindelige ide fra Forskningscenter Bygholm, og det er netop en af disse vi vil arbejde videre med. Formål Til dette semesters studieprojekt har vi derfor valgt at analysere og konstruere et kuglehjul. Ved valg af design af dette vil der lægges vægt på hjulets frie bevægelighed, specielt med henblik på vrid mod overflade når retningen ændres. Det vil desuden blive undersøgt om kuglehjulet kan sælges og i givet fald hvortil og hvordan. Tanken er at skabe en løsning der kan bruges i opgaver der i dag er belastningstunge, eller på anden vis energikrævende pga. manglende bevægelsesfrihed. Med fokus på dette vælger vi at arbejde med en løsning, der har fokus på brug til rullestolle og hospitalssenge, da formålet i dette projekt er at finde løsninger, der fungerer på plane overflader, og disse to produkter derfor passer til beskrivelsen. Med digital styring kunne en portør f.eks. køre med ret tunge laster uden at bruge mange kræfter, og derved undgå tidlig nedslidning af kroppen. 1 HortiBot Side 5 af 22

6 På rullestole vil det bl.a. være muligt at kunne bevæge sig frit i alle retninger og derved let kunne komme udenom forhindringer, der normalt ville kræve mere plads eller direkte være umulige at komme uden om f.eks. manøvrering i et indkøbscenter. Rent marketingmæssigt er det derfor hensigtsmæssigt at finde ud af om brugere/købere af disse produkter kunne være interesserede og i givet fald hvad der skulle til for at gøre dem villige til at købe og bruge produkterne. Problemformulering Ved udarbejdelse af løsningsforslag vil følgende aspekter blive inkluderet: Design af en model til at kontrollere et kuglehjul, som vil lægge op til en senere implementering. Markedet for afsætning af produktet vil blive undersøgt vha. de nødvendige analyser og modeller her tænkes både på mikro- såvel som makro-økonomi. Eventuelle brugere og købere vil blive identificeret og beskrevet, sådan at de rigtige værktøjer kan bruges for de kunne tænkes at købe produktet i forbindelse med en eventuel lancering. -Herefter udarbejdes en egentlig marketingplan med henblik på lancering af produktet. Driftsøkonomi såvel som eventuelle problemstillinger i forbindelse med finansiering / cost management af produktionen vil også indgå i løsningsmodellen. Design af et kuglehjul, samt udførsel af dokumentation for at det kan fungere i praksis. En prototype af kuglehjulet vil endvidere blive fremstillet i skolens værksted med henblik på at en styring senere kan implementeres, og at projektet kan videreudvikles i fremtiden. Forståelse for tværfagligt projektsamarbejde, samt kommunikation mellem faggrænser. Side 6 af 22

7 Metode Undervejs i projektet vil der blive gjort brug af forskellige modelvalg og metodevalg/fremgangsmåder. Som modelvalg og metodevalg/fremgangsmåder anvendes der: Scrum o God til tværfaglig projektstyring, da den synliggør processerne. o Fejl opdages tidligt i forløbet. o Effektiv og overskuelig tidsstyring. Agile Unified Process (UP) ved brug af UML o International standard til beskrivelse af design og model, i forbindelse med software udvikling. o Der vil blive lagt vægt på de systemuafhængige niveauer, og kun hvis der er resurser til det, komme med konkrete løsninger. Brug af primære data i forbindelse med research tilstræbes (dette betyder ikke at brug af sekundære data udelukkes). Grafisk computer modellering o Inventor Grafik 3D modelleringsværktøj. Modeller velegnet til styrkeberegning. o ANSYS FEM (finite element method) program Anvendes til styrkeberegninger. Side 7 af 22

8 Afgrænsning Vi vælger at fokusere på en løsning, der direkte vil være anvendelig på rullestolle og hospitalssenge. Andre mulige anvendelsesområder bliver ikke taget i betragtning. Brainstorming For at få et bedre overblik over vores ideer omkring problemet har vi lavet en foreløbig brainstorming og skrevet resultaterne ind i en mindmap. Frit drejeligt hjul kuglehjul Kuglehjulets opbygning valser Kugle med ring på Kugle med valser Som det fremgår af mindmappen, er der mange forskellige faktorer, der spiller ind under udviklingen af et kuglehjul. Side 8 af 22

9 Tidsplan Følgende tidsplan er for it ingeniørerne Side 9 af 22

10 Her er tidsplan for maskine ingeniørerne Side 10 af 22

11 Regler for projektgruppe Mødetider: o Frem til uge 21 : efter nærmere aftale. o Uge : mandag - fredag Møde hver dag kl eller efter aftale Aftalte mødetidspunkter skal overholdes Ved afbud eller forhindring i at møde til tiden skal der sendes sms til koordinatoren Deadlines skal overholdes Pauser holdes efter normalt skoleskema Vedtægterne er godkendt af alle i gruppen Arbejdsindsats. Alle opgaver fordeles ligeligt blandt gruppens medlemmer. Det forventes at de udleverede opgaver løses til den aftalte deadline. Det forventes at man bruger den nødvendige tid på opgaverne. Side 11 af 22

12 Gruppemedlemmer Navn Telefon / Mobil Brian Weidemann Sinan (Koordinator) Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Kenneth F. Fisker Thomas Danielsen Morten Michelsen Vejleder Lars Pedersen Henrik Richardy Christensen Jan Munch Pedersen Side 12 af 22

13 Introduktion I denne procesbeskrivelse vil vi redegøre for den procesmetode vi har brugt gennem projektet. Vi har valgt at udføre projektforløbet i henhold til The Agile Unified Proces (AUP), herudover har vi brugt SCRUM som projektstyringsværktøj. De følgende afsnit er en beskrivelse af hvordan vi har arbejdet fra start til slut. Proces beskrivelsen starter først efter den første projektgodkendelse, og emnet er derfor fastlagt til udarbejdelse af frit bevægeligt hjul. Projektgrundlag Fundamentet for at kunne få succes med et SPI4-SPM4-SPX6 projekt er efter vores opfattelse, at man fra starten bruger tid og ressourcer på at indsamle krav og ønsker til systemet. AUP ligger op til at kunden er med fra start til slut. På den måde er der igennem hele forløbet mulighed for at tilpasse produktet, efterhånden som kravspecifikationerne udvikler sig i form af dialog, udvikling og test i samråd. Dog har vi i vores projekt valgt ikke at være i dialog med en fiktiv kunde, og i stedet valgt selv at definere vores programfunktioner. I løbet af projekt perioden har vi primært arbejdet med de 2 første faser i det agile modeling, men også overvejet hvad der skulle der ske i de næste 4 faser. Side 13 af 22

14 Inceptionphase Introduktion I inceptionfasen fastsættes bl.a. systemets omfang - i form af kravspecifikation, succeskriterier - i form af tests og der vælges strategi (AUP) og overordnet projektstyring (SCRUM). Ved afslutningen af inceptionfasen ville der ved et virkeligt projekt, skulle tages stilling til om projektet er holdbart og defineret godt nok til at skulle udføres. Vælger man at starte projektet, vil en af de næste ting være at lave et udkast til kontrakten mellem leverandør og kunden. Kontrakten kan afviges løbende eftersom der arbejder iterativt, og ændringer derfor er velkomne efterhånden som produktet udvikles. Indhold Freeform diagram & businessrules Efter at have besluttet at vores system skal være et frit bevægeligt hjul, er vi gået i gang med at diskuterer og definere hvad systemet skal/ikke skal kunne og hvordan det skal fungere. For at have nogle retningslinjer har vi valgt at lave et freeform diagram samt business rules. Freeform diagrammet er en overordnet frit tegnet skitse af, hvad systemet skal kunne håndtere og hvordan. Businessrules bruges til, punkt for punkt, at beskrive programmets funktioner i punktform. Efter at have listet disse, blev vi enige om at lave en opdeling i almindelige og tekniske businessrules. UML For at klarlægge de fundne funktioner og aspekter benytter vi os af diverse UML elementer. Vi er begyndt på at lave usecases med tilhørende diagram. Derfor arbejder vi i øjeblikket med at definere actors og hvad de skal kunne, for efterfølgende at beskrive dem i egentlige usecasebeskrivelser. Vi har brugt en del tid på at diskutere hvilke funktioner og ikke mindst hvor mange funktioner, der skulle med i systemet. Side 14 af 22

15 Elaborationphase Introduktion I elaborationfasen arbejdes der videre med de i inceptionfasen udarbejdede krav og ønsker i form af diagrammer osv. Formålet med elaboration er ved starten af constructionfasen at være klar til at programmere. Derfor skal der i elaborationfasen fastlægges endelig datastruktur, teknologi og herunder kommunikationsmetode. Dette gøres ud fra diverse UML diagrammer, der kan hjælpe på at udvide informationsmængden indenfor domæneområdet. Det er i elaboration den egentlig kontrakt imellem kunde og udvikler laves, da der nu er udarbejdet en tilpas mængde information til at danne et overblik over projektet. Kunden er stadig med i overvejelserne på det overordnet niveau men træder ellers lidt tilbage, da denne er så småt begynde at blive teknisk. Indhold Efter vi var færdige med inception fase, fastlagde vi design heri forskellige diagrammer, som medfører en lettere implementation. Desuden var det vigtigt at, alle havde en fælles forståelse af flowet i systemet, altså hvordan sengen kunne bevæge sig og i hvilken grader. Herved kunne vi nu designe activity diagrammer og beskrive flowet i systemet. Keywords The Unified Agile Proces For at kører 100 % agile er der en del retningslinjer som skal overholdes. Vi har ikke fulgt alle disse retningslinjer, da det vil være alt for uoverskueligt. Dog har vi konsekvent fulgt nedstående punkter under hele projektperioden. Model with a purpose: Kun lave diagrammer hvis de bidrager med værdi Software is your primary goal: Man kan lave nok så meget forarbejde og dokumentation, men det er vigtig at havde for øje at målet et effektiv og robust produkt Maximize stakholder investment: Vi har brugt vores tid effektiv, dvs. hvis vi vurderede det ikke var nødvendig med en renskrivning af et tavle sketch blev der blot taget et billede. Quality work: Alt skal udarbejdes i henhold til en høj standard, men det skal på ingen måde være 110% perfekt. Assume simplicity: Formod at den simpleste løsning ofte er den bedste. Everyone can learn from everyone else: Acceptere at du ikke selv ved alt, nogen har måske noget viden du kan lærer af. Use the simplest tools: Brug de simpleste værktøjer som vil løse opgaven. Her har vi brugt tavlen utrolig meget i stedet for kompliceret IT værktøjer. Side 15 af 22

16 Dagbog Formålet er at facilitere oplysning og refleksion internt i projektgruppen mhp. at overskue og forbedre processen. Yderigere den er også brugt som et koordinerende værktøj til at kunne overordne følge med i hvordan processerne udvikler sig for de andre faggrupper (maskine og eksport ingeniørerne) i forhold til den fælles opgave. Internt er den blevet brugt til at reflektere over dagens opgaver og sætte målet for næste dagens opgave. Uge 21 mandag d. 19/ Projekt beskrivelse er nu godkendt af vejleder og projektet kan initialiseres. 1. Afklaring af dagens program. 2. Inceptionfasen af IT-delen blev startet. 3. Definere use case beskrivelser 4. Til hvilken af modellerne vi ville vælge. Da den nye fremkomne model var en del mere simpel, og havde flere fordele, var vi efter mindre end en times diskussion kommet frem til at det var den vi ville arbejde videre med. Dette medførte at maskiningeniørerne blev nødt til at skrotte alt det arbejde de hidtil havde lavet, men da fordelene ved den nye model var så store, var det den løsning vi valgte. Efter den lidt hektiske start gik vi på jagt efter et lokale, der var lidt mere fredeligt end de 2 lokaler der var blevet reserveret til omkring 50 studerende. Vi fandt et fint lokale, og kom i gang. Vi fik gennemarbejdet punkterne 1 3, og dermed blev inceptionfasen startet. Maskiningeniørerne fik diskuteret løsningsforslag (lavet idegenerering) til projektet, hjulpet en smule af resten af gruppen. Vi kontaktede Horsens Sygehus for at måle højden af de anvendte hjul på sygehussengen og få oplyst om udviklingsmuligheder. Derudover var vi i multilab for at undersøge mulighederne for at finde et hjul med store fælge. Uge 21 tirsdag d. 20/ Dagens Program 1. Free form diagram 2. Class diagram 3. Tilføje nye usecases, Check Battery, PowerOn, PowerOff 4. Undersøgelser efter motor og hjul Vi har i dag færdiggjort vores freeform diagram, og har arbejdet flere timer med vores Class diagram, som er blevet færdig. Vi har så tilføjet de 3 nye usecases til vores usecase diagram, men vi regner med at blive færdig med beskrivelsen i morgen. Derudover er der arbejdet med udviklingen af en research plan i forbindelse med marketing og økonomi. Side 16 af 22

17 Vi har snakket med Peter Olsen om muligheden for at analyser konstruktionen i Ansys. Vi fik den form som skal bruges for dette formål. Vi har lavet en standard form i word for at samle projektet Vi undersøger kraften for at drive hjulene, for at dimensioner en motor. Vi har sendt en E mail til et svensk firma for at får datablad på en motor. M-Ingeniør er gået i gang med at tegner sengen i inventor. Planen til i morgen generelt er at fortsætte på det, som vi har startet i dag. Venter på svar fra den svenske firma. Morten vil finde en motor der lever op til de forskellige hastigheder, som sengen kan kører Uge 21 onsdag d. 21/ I dag mødtes It og eksport ingeniør kl. 8.20, mens maskiningeniørerne aftalte i går at mødes kl. 12, da en af dem har timer til kl Definere alle topics 2. Færdiggøre usecases 3. Få opstilet tidsplan for projektet 4. At få lavet backlog 5. I forbindelse med marketing og økonomi er der et møde med HC 6. Research plan udarbejdes Vi har lavet en del arbejde i dag. Vi har fået vores topics, usecases og backlog klar. Vi fik ændret vores system overview, da vi fandt ud af vi kunne gøre det på en smartere måde. Der har i dag været møde mellem de eksportstuderende og deres marketingvejleder. Fortsat arbejdet på plan for market research. Vi fik kontaktet det svenske firma ang. Information om hjulet. Vi skrev tilbage, fordi der mangler nogle oplysninger. Vi fortsat med beregninger og tegning på 3D inventor. Vi holdte et møde med Lars Pedersen angående nogle uklarheder. Uge 21 Torsdag d. 22/ Målet i dag er at blive færdig med Inception fase. Eksport-Ingeniøren møder først kl da han skulle hjælpe konen med at passe barnet. Vi har spildt en del af vores tid på at finde et lokale hvor 7 personer kan være i. vi har haft det svært til at finde et sted hvor vi kan være i, da vi den største gruppe. Vores vejleder Jens Cramer forslog at vi kunne sidde i kantinen, men det kunne vi ikke tænke os, da der er så meget støj ned i kantinen. 1. At gøre Inception fasen færdig 2. arbejde videre med at tegninger og beregninger 3. arbejde videre med research plan Side 17 af 22

18 Vi har nået vores mål og blev færdig med Inception fase, derfor regner vi med at starte med den næste fase i morgen. Dokumentation af research-metode delvist udarbejdet. Spørgsmål til sygehus er nedskrevet. Maskin-ingeniørene laver aksel beregning til hjul, og undersøge det rigtige materiale, udover det skal der laves beregning for at finde en motor der kan styre akselen. Maskin-ingeniørene er færdig med at tegner hjul og en del af hospital seng. Uge 21 Fredag d. 23/ Målet i dag er at komme godt i gang med Elaboration fasen, hvilket betyder design og UML. 1. Activity diagrammer 2. Design UML (evt. sequence, class diagram, state machine osv.) 3. Starte på Metoder og UML Vi har i dag lavet vores State machine diagram, og vi vil gå videre med vores design fasen. Thomas har hjulpet en anden studiegruppe ved at være respondent ved målgruppeinterview. Spørgsmål til faggrupper redigeret. Horsens sygehus kontaktet med henblik på at få svar på div. Spørgsmål. Uge 22 Mandag d. 26/ Målet i dag er at få lavet første udkast til classe diagrammet samt evt. lave et sequence diagram. 1. Design UML (evt. sequence, class, design patterns) 2. Videre på Metoder og UML i rapport Vi har i dag fået opdateret vores klasse diagram, state machine elektronisk. Vi har også lavet vores Activity diagram færdig. Maskine -ingeniørerne er i gang med at dimensioner motor til hjulet og at beregne torsions moment og bøjningsmoment på akslen. De er færdige med nogle tegninger. Uge 22 Tirsdag d. 27/ Målet i dag er at fortsætte med at designe de manglende diagrammer. Vi har fundet ud af at Activity diagram er det meste brugbar i forhold til sequence diagram, da vi har mange cases og mange objekter. Thomas (Eksport ingeniør) blev hjemme i dag da han syntes at det fungere bedre for ham at arbejde der hjemme. 1. Design UML Vi har fået lavet vores activity diagram, Accept test færdig. Vi er begyndt med at samler det vi har lavet i Side 18 af 22

19 løbet af 1 uge. Motorens beregning er færdig. Vi er i gang med at tegner motoren på 3D CAD, og finde leger og slæbe ring til motoren. Uge 22 Onsdag d. 28/ Målet i dag at starte med vores beregninger til hjulet, ved at finde de forskellige formler som skal bruges. Thomas (Eksport ingeniør) valgte at blive hjemme igen i dag for at arbejde 1. Hjul beregning Vi har udført vores beregninger til hjulets position. Vi regner med at lave pesudo kode til vores program i morgen. Uge 22 Torsdag d. 29/ Målet i dag er at lave pesudo kode til vores klasser. 1. Pesudo kode 2. Tegninger af hjulet. Vi har nået vores mål med at blive færdig med pesudo kode, dermed er vi færdige med fase nr. 2 elaboration. Samtidig har vi lavet review på fase 1 og ændret flere diagrammer, da koden klarlagde flere problemer stillinger. Såsom sammenhæng mellem usercontrol og bedcontrol. Lejeren er dimensioneret og lege huset er tegnet. Marianne skriver om maskine direktiv, miljø påvirkninger, støj, og stråler bivirkninger. Der er lavet lidt ændringer i ophæng, da den anden havde vanskeligheder med at passer ledninger i gennem. Faraidon er begyndt med kostprisberegninger. Uge 22 Fredag d. 30/ Målet i dag er at blive færdig med elaboration fasen. Udover det har vi nogle diagrammer som skal rettes. Thomas valgte at arbejde hjemme i dag. 1. State machine rettes 2. Fortsætte på beregninger af hjulet. Vi har nået vores mål og blev færdig med elaboration fasen. Vi har kigget på de forskellige diagrammer, og vi fik rettet nogen af dem. Vi mangler at skrive lidt til rapporten og at lave vores hjul beregninger færdig. Uge 23 Mandag d. 2/ Målet i dag er at lave beregninger af hjulet færdig. Thomas (eksporten) er syg i dag. Vi skriver en del af funktionsbeskrivelse, og beskrive hvordan hjulet bevæger sig i forskellige retninger. Vi er færdige med lejer beregning og har tegnet lejerhuset. Side 19 af 22

20 1. Beregninger af hjulets vinkel 2. Funktionalitets beskrivelse 3. tegner detaljeret tegninger vi har lavet vores beregninger til hjulet færdig, og begyndte med at skrive i rapporten de forskellige ting. Uge 23 Tirsdag d. 03/ Målet for i dag er at skrive videre på rapporten. 1. skriver videre på rapporten 2. gøre tegninger af hjulet færdig Uge 23 Onsdag d. 4/ Målet for i dag er at skrive på rapporten, samt udforme vores abstrakt. 1. arbejde med rapporten Vi har i dag siddet og skrevet en del af rapporten. Vi regner med at gøre den færdig og printer den imorgen Uge 23 Torsdag d. 5/ I dag regner vi med at lave vores rapporter færdig. Herudover skal koden laves som pdf sammen med vores andre bilag. 1. færdiggøre projektet 2. print rapporter. Projektet skal afleveres. Uge 23 Fredag. 6/ Vi skal til at aflevere projektet i dag. Side 20 af 22

21 Regelsæt Grundlæggende skal alle møde til aftalte møder og tidspunkter. Skulle man blive forhindret i at møde, skal dette meddeles gruppen senest dagen før eller til koordinatoren Sinan, sådan at tidspunktet kan korrigeres. Ved forsinkelse kontaktes gruppen, for at denne ved hvordan den skal forholde sig. Skulle en af gruppens medlemmer blive ramt af sygdom, vil vi i videst mulig udstrækning forsøge at fortsætte arbejdet med den sygdoms ramte vha. nettets kommunikationsmuligheder msn, skype, osv. Som hovedregel foregår arbejdet på skolen, enten i det tildelte projektlokale eller i et af de åbne områder. Det forventes at alle i gruppen arbejder seriøst med projektet, og derfor ikke bruger tiden på at chatte, snakke i telefon eller på anden måde spilder gruppens projekt tid. Efter hvert scrum/morgenmøde skrives der dagbog, som vil indeholde et kort referat af mødet inklusiv indgåede aftaler om det videre arbejde. I øvrigt forventes det at alle personlige ærinder holdes uden for mødetiden 9:00 til 16:00 man-fre, hvor vi nogle dage vil arbejde til ca , hvis det er nødvendigt. Side 21 af 22

22 Refleksion Det har været anderledes, men interessant, at arbejde med folk der har andre fagligheder, og anderledes måder at tænke på. Til tider har dele af processen måske været en anelse frustrerende, men slutteligt har vi alle kunnet se at vi alle har haft gavn af at folk så på vores arbejde med andre øjne. Dog et enkelt surt opstød: Det har været svært at finde et lokale, og vi brugte i starten en del tid på dette. Tid som kunne have været brugt anderledes. Vi kunne selvfølgelig have brugt et af de lokaler der var stillet os til rådighed, men 25 mennesker, fordelt over 4 grupper, i 1 lokale er langt fra optimalt. Vi har i løbet af projektfasen ikke haft nogen problemer med at finde hverken nødvendig litteratur eller vejledning. Dette har kørt optimalt. Tidsforbruget til de enkelte ting har faktisk været ret optimalt. Vi er mere eller mindre blevet færdige til tiden uden at skulle skynde os. Dog kunne vi måske godt have brugt en enkelt dag mere, således at vi fik tid til at læse rapporten ordentligt igennem dette er selvfølgelig et eksempel på et ikke helt perfekt tidsforbrug. Brian Weidemann Faraidon K. Wahab Thomas Danielsen Sinan Hendi Marianne Gudnor Kenneth Fisker Morten Michelsen Side 22 af 22

Sengen med vridfrie hjul Bilagsrapport

Sengen med vridfrie hjul Bilagsrapport Titelblad Titel: Frit bevægeligt hjul Forfattere: SPI4 SPM4 SPX6 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Udarbejdet af maskiningeniørstuderende Marianne Gudnor

Udarbejdet af maskiningeniørstuderende Marianne Gudnor aug. 008 Udarbejdet af maskiningeniørstuderende Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Formål...3 Manuelle beregninger...6 The radius of circular area of contact, a...6 The maximum compressive stress, σ...7

Læs mere

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %)

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %) Evaluering, Odontologi Introduktionskursus, 1. semester BA Respondenter: 32/98 (33 %) Antal Procent Grafisk illustration Spm. 1. Har du deltaget i undervisningen på Introduktionskurset? Ja 37 100 % Nej

Læs mere

Case: Svømmeklubben Delfinen

Case: Svømmeklubben Delfinen 1. Semesterprojekt Datamatikeruddannelsen, 2. Obligatoriske opgave, efterår 2017 Case: Svømmeklubben Delfinen Svømmeklubben Delfinen er en mindre klub, der er i vækst. Klubbens ledelse ønsker derfor udviklet

Læs mere

Vejledning til strukturering af specialet

Vejledning til strukturering af specialet Vejledning til strukturering af specialet Skal du i gang med dit speciale, kan du herunder finde gode redskaber til at styre og planlægge din tid. Nedenstående er tænkt som en måde, hvorpå du kan holde

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning.

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. 1 Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. Introduktion Projektarbejde er en arbejdsform eller arbejdsmetode. Arbejdet forgår i dette tilfælde i grupper, ud fra en formuleret problemstilling

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5 Arbejdsblad 27. maj 2010 A312 Indhold 1 Projektplanlægning 1 2 Samarbejdet i gruppen 3 3 Samarbejdet med vejlederne 5 1 Procesanalyse 1 Projektplanlægning I projektarbejdet har vi benyttet Google kalender

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Nicolas Møller Henschel 17. april 2005 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Indhold 3 2.1 Introduktionen.......................... 3 2.1.1 Mangler..........................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Projektplan Målbeskrivelse: Køgebibliotekerne består af et hovedbibliotek samt fem lokalbiblioteker hvoraf to af disse er af lidt mindre størrelse. Igennem

Læs mere

Erhvervsrelateret projekt Mikkel Thielemann & Ulla Berg. Projektplan

Erhvervsrelateret projekt Mikkel Thielemann & Ulla Berg. Projektplan Titel Et ekstranet til Håndværksrådet Indledning Projektplan Håndværksrådet har besluttet at oprette et ekstranet for medlemmerne af organisationenes seks politiske udvalg, bestyrelsen, formandsgruppen

Læs mere

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme...

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme... Side 1 af 6 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E07-1 Skema A Kursusevaluering 15 kunne besvare dette evalueringsskema 13 har besvaret dette evalueringsskema 86.67 svarprocent: 13 /

Læs mere

Multimediedesign på Cph-Business

Multimediedesign på Cph-Business Multimediedesign på Cph-Business URL:mul122.itkn.dk/banner/banner.html Undervisere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lützen, Morten Rold og Thomas

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Projektplan for DIKU studenterprojekter

Projektplan for DIKU studenterprojekter Projektplan for DIKU studenterprojekter Forfatter: Anders Johansen, Softwareudvikler, Det Kongelige Bibliotek 29. januar, 2007 Projektplan version 1.0 Det Kongelige Bibliotek Postboks 2149, DK-1016 København

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Anders T, Simon og Nicole 3.5 Design Vinteren 2013/2014. Ergonomi - design

Anders T, Simon og Nicole 3.5 Design Vinteren 2013/2014. Ergonomi - design Ergonomi - design 1. Definition af ergonomi : Ergonomi er noget, som er fysisk bekvemt til kroppen. Ordet udspringer fra de to græske ord: ergon, som betyder arbejde og nomos, som betyder lov. Det vil

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Læringsprogram Lommeregner Programmering Malte Fibiger, Rasmus Ketelsen, Nicojal Jensen og Leon Bøgelund, Klasse 3.36 04-12-2012 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 Problemformulering...

Læs mere

P2 Projektet. P2-vejlederne Redigeret af Kurt Nørmark. Datalogi og Software Første Studieår Aalborg Universitet

P2 Projektet. P2-vejlederne Redigeret af Kurt Nørmark. Datalogi og Software Første Studieår Aalborg Universitet P2 Projektet P2-vejlederne Redigeret af Kurt Nørmark Datalogi og Software Første Studieår Aalborg Universitet Forårssemestret 2015 Introduktion til P2 projektforløbet Til dette P2 projektforløb vil der

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Projektbeskrivelse Informations Teknologi

Projektbeskrivelse Informations Teknologi Projektbeskrivelse Informations Teknologi Upload og indeksering af elev og -projektopgaver i skolemiljøet Indledning: Som nystartet på et gymnasium kan omvæltningen fra elev til påbegyndende studerende

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Projektstyring

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Projektstyring Udgave 1 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Projektstyring Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC Projektstyring

Læs mere

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor SPX6 Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via

Læs mere

Der er forsøgt skrevet en lille notits hver gang der er lavet noget, dog kan der være nogle ting som ikke er blevet kommenteret.

Der er forsøgt skrevet en lille notits hver gang der er lavet noget, dog kan der være nogle ting som ikke er blevet kommenteret. Indhold 1 Logbog 2 1.1 Log den 01-02-10.................................. 2 1.2 Log den 02-02-10.................................. 2 1.3 Log den 08-02-10.................................. 2 1.4 Log den

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Indbydelse til fremvisning af projektopgaver Mandag d. 22/1 2016 17.00 18.00

Indbydelse til fremvisning af projektopgaver Mandag d. 22/1 2016 17.00 18.00 Indbydelse til fremvisning af projektopgaver Mandag d. 22/1 2016 17.00 18.00 Vi synes, at I skal have lejlighed til at se, hvad børnene har præsteret i projektugen (uge 3), så derfor vil vi udstille opgaver

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Ugen der gik. So far. Frokost. 5. Intro til Efterforskning 6. Abstrakte maskiner øvelser. Om Efterforskning

Ugen der gik. So far. Frokost. 5. Intro til Efterforskning 6. Abstrakte maskiner øvelser. Om Efterforskning Ugen der gik So far 1. Opsamling workshop med Morten 2. Opsamling på forelæsninger om hjemlighed 3. Opsamling på Studiegrupper (tragtmodel) 4. Oplevelser på hotel Frokost 5. Intro til Efterforskning 6.

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Birksund kommune. Datatekniker svendeprøve 2011

Birksund kommune. Datatekniker svendeprøve 2011 Birksund kommune Datatekniker svendeprøve 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 2 Introduktion 3 2.1 Scenarie 3 2.2 Baggrund for licitationen 3 3 Krav fra Birksund kommune 4 4 Krav til projektgruppens

Læs mere

Den korte version + bilag

Den korte version + bilag Det tværfaglige eksamensprojekt på HF-e og HF2 projektdagene: 26. april 29. april 2011 Den korte version + bilag 1. Fagene 2. Tilmelding 3. Før projektugen 4. Projektdagene: fra tirsdag den 26. april til

Læs mere

Afrapportering af LibGuide fase 4. Velkomstside fra prototypen

Afrapportering af LibGuide fase 4. Velkomstside fra prototypen Afrapportering af LibGuide fase 4 Velkomstside fra prototypen Uddannelsescenter Holstebro Projektansvarlig: Bent Arnoldsen April 2013 Indholdsfortegnelse Afrapportering af LibGuide fase 4... 1 Præsentation

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

Logbog. Torsdag d. 28. marts: Onsdag d. 4. april: Onsdag d. 11. april: Torsdag d. 12. april: Fredag d. 13. april:

Logbog. Torsdag d. 28. marts: Onsdag d. 4. april: Onsdag d. 11. april: Torsdag d. 12. april: Fredag d. 13. april: Logbog Torsdag d. 28. marts: Ole og Steffen har i dag arbejdet på problemformuleringen indenfor den merkantile del af projektet. Det er altid svært at overskue hvad der skal med og hvad man skal undlade,

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Hvordan kan Unified Process (UP), C#-programmering og Relationelle databaser, blive brugt til udvikling og implementering af et enkeltbrugersystem?

Hvordan kan Unified Process (UP), C#-programmering og Relationelle databaser, blive brugt til udvikling og implementering af et enkeltbrugersystem? PROJEKTETABLERING - BILAG 2 Projektformulering Hvordan kan Unified Process (UP), C#-programmering og Relationelle databaser, blive brugt til udvikling og implementering af et enkeltbrugersystem? Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke HTX Afsluttende projekt E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 Systemudvikling Indledende aktiviteter Kommunikationsplanlægning for projektet, Laswells fem spørgsmål. o Hvem

Læs mere

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design RETNINGSLINJER Deadline og indsendelse 1. Du kan kun søge optag på uddannelser, som du har søgt via Optagelse.dk. 2. Du kan indsende din besvarede optagelsesprøve frem til 7. april 2015 kl. 22.00, hvor

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Teknikfagsrapportens indhold. Design og Produktion, Maskinteknik

Teknikfagsrapportens indhold. Design og Produktion, Maskinteknik Teknikfagsrapportens indhold HTX-afdelingen Design og Produktion, Maskinteknik 2. udgave november 2002 Niels Aarup 2 Indholdet i en teknikfagsrapport En teknikfagsrapport kan typisk indeholde følgende

Læs mere

Første Semester Projekt: Fællesspisning-app

Første Semester Projekt: Fællesspisning-app Første Semester Projekt: Fællesspisning-app Problemområde: Fællesspisning i fælleshuset er en social og praktisk mulighed for beboerne i andelsforeningen XX hvor madlavningen går på tur mellem andelsforeningens

Læs mere

Ugur Kitir HTX - Roskilde 01/05 2009

Ugur Kitir HTX - Roskilde 01/05 2009 Vi har fået opgaven i forbindelse med vores produkt til vores interne prøve. Jeg skal i opgaven konkretisere hvad min målgruppe er og ud fra det skal beskrive et design der passer til målgruppen. Jeg starter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Metoderapport Gruppe 407 Christian Dinnsen, Alexander Skov-Thuesen, Dennis Berry Christensen, Mia Zeiler & Lise Lund Sørensen

Metoderapport Gruppe 407 Christian Dinnsen, Alexander Skov-Thuesen, Dennis Berry Christensen, Mia Zeiler & Lise Lund Sørensen 22. maj 2014 Gruppe 407 Christian Dinnsen, Alexander Skov-Thuesen, Dennis Berry Christensen, Mia Zeiler & Lise Lund Sørensen Syddansk Universitet Gruppe 407 Integreret Design Indholdsfortegnelse Metode

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 2012 App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 Mohedeen 4/15/2012 Inholdsfortegnelse Indledning... 2 Indledende problemanalyse... 2 Projekt- og produktmål... 2 Bollemodel... 3 Kravspecifikation... 4 Løsningsforslag...

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Henrik Pedersen 3. HTX Jonas Johansen 16/01/2015. Visuel Identitet Ditlev Hellesøe

Henrik Pedersen 3. HTX Jonas Johansen 16/01/2015. Visuel Identitet Ditlev Hellesøe Visuel Identitet Ditlev Hellesøe 1 Indholdsfortegnelse Problemanalyse... 3 K Strategi... 3 Idéudvikling... 4 Medieproduktion... 5 Test... 6 Offentliggørelse... 6 Konklusion... 6 2 Problemanalyse Ditlev

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive - Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Mindfulness & singleture

Mindfulness & singleture 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Eve Nyd en uge i balance sammen med andre der rejser alene Mindfulness & singleture Mindfulness

Læs mere

Fairdeals B2B-indkøbsforening Fremtidens mægler imellem virksomheder Indbakke x

Fairdeals B2B-indkøbsforening Fremtidens mægler imellem virksomheder Indbakke x Fairdeals B2B-indkøbsforening Fremtidens mægler imellem virksomheder Indbakke x Frederik Korff 17. til kenneth Jeg, Frederik Korff, har aftalt med Kenneth Melgaard, at Fairdeals

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere