Sengen med vridfrie hjul Processrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sengen med vridfrie hjul Processrapport"

Transkript

1

2 Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Morten Michelsen SPX6 Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via University College Danmark, Chr. M. Østergårdsvej 4, 8700 Horsens Denmark Tlf Side 2 af 22

3 Indholdsfortegnelse Projekt Beskrivelse... 5 Baggrundsbeskrivelse... 5 Formål... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Afgrænsning... 8 Brainstorming... 8 Tidsplan... 9 Regler for projektgruppe...11 Arbejdsindsats Gruppemedlemmer...12 Vejleder...12 Introduktion...13 Projektgrundlag...13 Inceptionphase...14 Introduktion...14 Indhold...14 Freeform diagram & businessrules...14 UML...14 Elaborationphase...15 Introduktion...15 Indhold...15 Keywords The Unified Agile Proces...15 Dagbog...16 Uge 21 mandag d. 19/ Uge 21 tirsdag d. 20/ Uge 21 onsdag d. 21/ Uge 21 Torsdag d. 22/ Uge 21 Fredag d. 23/ Uge 22 Mandag d. 26/ Uge 22 Tirsdag d. 27/ Side 3 af 22

4 Uge 22 Onsdag d. 28/ Uge 22 Torsdag d. 29/ Uge 22 Fredag d. 30/ Uge 23 Mandag d. 2/ Uge 23 Tirsdag d. 03/ Uge 23 Onsdag d. 4/ Uge 23 Torsdag d. 5/ Uge 23 Fredag. 6/ Regelsæt...21 Refleksion...22 Side 4 af 22

5 Projekt Beskrivelse Baggrundsbeskrivelse På baggrund af eksisterende projekter omhandlende HortiBot-platformen1, er det erfaret at eksisterende løsninger har et problem, når der skal drejes og positioneres præcist over et præcist punkt, i friktionstunge terræner, som f.eks. i mark og på mudret terræn. Efter denne erfaring er der søgt efter alternative løsninger, og en af disse er brug af kuglehjul. Fordelen ved brug af kuglehjul er at dette i teorien kan bevæge sig frit i alle retninger, uden at skulle vride sig omkring en centreret vertikal aksel, hvor friktionsproblemet er størst. Efter at have overvejet fordelene ved kuglehjulet, er der også kommet ideer til alternativ brug, i forhold til den oprindelige ide fra Forskningscenter Bygholm, og det er netop en af disse vi vil arbejde videre med. Formål Til dette semesters studieprojekt har vi derfor valgt at analysere og konstruere et kuglehjul. Ved valg af design af dette vil der lægges vægt på hjulets frie bevægelighed, specielt med henblik på vrid mod overflade når retningen ændres. Det vil desuden blive undersøgt om kuglehjulet kan sælges og i givet fald hvortil og hvordan. Tanken er at skabe en løsning der kan bruges i opgaver der i dag er belastningstunge, eller på anden vis energikrævende pga. manglende bevægelsesfrihed. Med fokus på dette vælger vi at arbejde med en løsning, der har fokus på brug til rullestolle og hospitalssenge, da formålet i dette projekt er at finde løsninger, der fungerer på plane overflader, og disse to produkter derfor passer til beskrivelsen. Med digital styring kunne en portør f.eks. køre med ret tunge laster uden at bruge mange kræfter, og derved undgå tidlig nedslidning af kroppen. 1 HortiBot Side 5 af 22

6 På rullestole vil det bl.a. være muligt at kunne bevæge sig frit i alle retninger og derved let kunne komme udenom forhindringer, der normalt ville kræve mere plads eller direkte være umulige at komme uden om f.eks. manøvrering i et indkøbscenter. Rent marketingmæssigt er det derfor hensigtsmæssigt at finde ud af om brugere/købere af disse produkter kunne være interesserede og i givet fald hvad der skulle til for at gøre dem villige til at købe og bruge produkterne. Problemformulering Ved udarbejdelse af løsningsforslag vil følgende aspekter blive inkluderet: Design af en model til at kontrollere et kuglehjul, som vil lægge op til en senere implementering. Markedet for afsætning af produktet vil blive undersøgt vha. de nødvendige analyser og modeller her tænkes både på mikro- såvel som makro-økonomi. Eventuelle brugere og købere vil blive identificeret og beskrevet, sådan at de rigtige værktøjer kan bruges for de kunne tænkes at købe produktet i forbindelse med en eventuel lancering. -Herefter udarbejdes en egentlig marketingplan med henblik på lancering af produktet. Driftsøkonomi såvel som eventuelle problemstillinger i forbindelse med finansiering / cost management af produktionen vil også indgå i løsningsmodellen. Design af et kuglehjul, samt udførsel af dokumentation for at det kan fungere i praksis. En prototype af kuglehjulet vil endvidere blive fremstillet i skolens værksted med henblik på at en styring senere kan implementeres, og at projektet kan videreudvikles i fremtiden. Forståelse for tværfagligt projektsamarbejde, samt kommunikation mellem faggrænser. Side 6 af 22

7 Metode Undervejs i projektet vil der blive gjort brug af forskellige modelvalg og metodevalg/fremgangsmåder. Som modelvalg og metodevalg/fremgangsmåder anvendes der: Scrum o God til tværfaglig projektstyring, da den synliggør processerne. o Fejl opdages tidligt i forløbet. o Effektiv og overskuelig tidsstyring. Agile Unified Process (UP) ved brug af UML o International standard til beskrivelse af design og model, i forbindelse med software udvikling. o Der vil blive lagt vægt på de systemuafhængige niveauer, og kun hvis der er resurser til det, komme med konkrete løsninger. Brug af primære data i forbindelse med research tilstræbes (dette betyder ikke at brug af sekundære data udelukkes). Grafisk computer modellering o Inventor Grafik 3D modelleringsværktøj. Modeller velegnet til styrkeberegning. o ANSYS FEM (finite element method) program Anvendes til styrkeberegninger. Side 7 af 22

8 Afgrænsning Vi vælger at fokusere på en løsning, der direkte vil være anvendelig på rullestolle og hospitalssenge. Andre mulige anvendelsesområder bliver ikke taget i betragtning. Brainstorming For at få et bedre overblik over vores ideer omkring problemet har vi lavet en foreløbig brainstorming og skrevet resultaterne ind i en mindmap. Frit drejeligt hjul kuglehjul Kuglehjulets opbygning valser Kugle med ring på Kugle med valser Som det fremgår af mindmappen, er der mange forskellige faktorer, der spiller ind under udviklingen af et kuglehjul. Side 8 af 22

9 Tidsplan Følgende tidsplan er for it ingeniørerne Side 9 af 22

10 Her er tidsplan for maskine ingeniørerne Side 10 af 22

11 Regler for projektgruppe Mødetider: o Frem til uge 21 : efter nærmere aftale. o Uge : mandag - fredag Møde hver dag kl eller efter aftale Aftalte mødetidspunkter skal overholdes Ved afbud eller forhindring i at møde til tiden skal der sendes sms til koordinatoren Deadlines skal overholdes Pauser holdes efter normalt skoleskema Vedtægterne er godkendt af alle i gruppen Arbejdsindsats. Alle opgaver fordeles ligeligt blandt gruppens medlemmer. Det forventes at de udleverede opgaver løses til den aftalte deadline. Det forventes at man bruger den nødvendige tid på opgaverne. Side 11 af 22

12 Gruppemedlemmer Navn Telefon / Mobil Brian Weidemann Sinan (Koordinator) Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Kenneth F. Fisker Thomas Danielsen Morten Michelsen Vejleder Lars Pedersen Henrik Richardy Christensen Jan Munch Pedersen Side 12 af 22

13 Introduktion I denne procesbeskrivelse vil vi redegøre for den procesmetode vi har brugt gennem projektet. Vi har valgt at udføre projektforløbet i henhold til The Agile Unified Proces (AUP), herudover har vi brugt SCRUM som projektstyringsværktøj. De følgende afsnit er en beskrivelse af hvordan vi har arbejdet fra start til slut. Proces beskrivelsen starter først efter den første projektgodkendelse, og emnet er derfor fastlagt til udarbejdelse af frit bevægeligt hjul. Projektgrundlag Fundamentet for at kunne få succes med et SPI4-SPM4-SPX6 projekt er efter vores opfattelse, at man fra starten bruger tid og ressourcer på at indsamle krav og ønsker til systemet. AUP ligger op til at kunden er med fra start til slut. På den måde er der igennem hele forløbet mulighed for at tilpasse produktet, efterhånden som kravspecifikationerne udvikler sig i form af dialog, udvikling og test i samråd. Dog har vi i vores projekt valgt ikke at være i dialog med en fiktiv kunde, og i stedet valgt selv at definere vores programfunktioner. I løbet af projekt perioden har vi primært arbejdet med de 2 første faser i det agile modeling, men også overvejet hvad der skulle der ske i de næste 4 faser. Side 13 af 22

14 Inceptionphase Introduktion I inceptionfasen fastsættes bl.a. systemets omfang - i form af kravspecifikation, succeskriterier - i form af tests og der vælges strategi (AUP) og overordnet projektstyring (SCRUM). Ved afslutningen af inceptionfasen ville der ved et virkeligt projekt, skulle tages stilling til om projektet er holdbart og defineret godt nok til at skulle udføres. Vælger man at starte projektet, vil en af de næste ting være at lave et udkast til kontrakten mellem leverandør og kunden. Kontrakten kan afviges løbende eftersom der arbejder iterativt, og ændringer derfor er velkomne efterhånden som produktet udvikles. Indhold Freeform diagram & businessrules Efter at have besluttet at vores system skal være et frit bevægeligt hjul, er vi gået i gang med at diskuterer og definere hvad systemet skal/ikke skal kunne og hvordan det skal fungere. For at have nogle retningslinjer har vi valgt at lave et freeform diagram samt business rules. Freeform diagrammet er en overordnet frit tegnet skitse af, hvad systemet skal kunne håndtere og hvordan. Businessrules bruges til, punkt for punkt, at beskrive programmets funktioner i punktform. Efter at have listet disse, blev vi enige om at lave en opdeling i almindelige og tekniske businessrules. UML For at klarlægge de fundne funktioner og aspekter benytter vi os af diverse UML elementer. Vi er begyndt på at lave usecases med tilhørende diagram. Derfor arbejder vi i øjeblikket med at definere actors og hvad de skal kunne, for efterfølgende at beskrive dem i egentlige usecasebeskrivelser. Vi har brugt en del tid på at diskutere hvilke funktioner og ikke mindst hvor mange funktioner, der skulle med i systemet. Side 14 af 22

15 Elaborationphase Introduktion I elaborationfasen arbejdes der videre med de i inceptionfasen udarbejdede krav og ønsker i form af diagrammer osv. Formålet med elaboration er ved starten af constructionfasen at være klar til at programmere. Derfor skal der i elaborationfasen fastlægges endelig datastruktur, teknologi og herunder kommunikationsmetode. Dette gøres ud fra diverse UML diagrammer, der kan hjælpe på at udvide informationsmængden indenfor domæneområdet. Det er i elaboration den egentlig kontrakt imellem kunde og udvikler laves, da der nu er udarbejdet en tilpas mængde information til at danne et overblik over projektet. Kunden er stadig med i overvejelserne på det overordnet niveau men træder ellers lidt tilbage, da denne er så småt begynde at blive teknisk. Indhold Efter vi var færdige med inception fase, fastlagde vi design heri forskellige diagrammer, som medfører en lettere implementation. Desuden var det vigtigt at, alle havde en fælles forståelse af flowet i systemet, altså hvordan sengen kunne bevæge sig og i hvilken grader. Herved kunne vi nu designe activity diagrammer og beskrive flowet i systemet. Keywords The Unified Agile Proces For at kører 100 % agile er der en del retningslinjer som skal overholdes. Vi har ikke fulgt alle disse retningslinjer, da det vil være alt for uoverskueligt. Dog har vi konsekvent fulgt nedstående punkter under hele projektperioden. Model with a purpose: Kun lave diagrammer hvis de bidrager med værdi Software is your primary goal: Man kan lave nok så meget forarbejde og dokumentation, men det er vigtig at havde for øje at målet et effektiv og robust produkt Maximize stakholder investment: Vi har brugt vores tid effektiv, dvs. hvis vi vurderede det ikke var nødvendig med en renskrivning af et tavle sketch blev der blot taget et billede. Quality work: Alt skal udarbejdes i henhold til en høj standard, men det skal på ingen måde være 110% perfekt. Assume simplicity: Formod at den simpleste løsning ofte er den bedste. Everyone can learn from everyone else: Acceptere at du ikke selv ved alt, nogen har måske noget viden du kan lærer af. Use the simplest tools: Brug de simpleste værktøjer som vil løse opgaven. Her har vi brugt tavlen utrolig meget i stedet for kompliceret IT værktøjer. Side 15 af 22

16 Dagbog Formålet er at facilitere oplysning og refleksion internt i projektgruppen mhp. at overskue og forbedre processen. Yderigere den er også brugt som et koordinerende værktøj til at kunne overordne følge med i hvordan processerne udvikler sig for de andre faggrupper (maskine og eksport ingeniørerne) i forhold til den fælles opgave. Internt er den blevet brugt til at reflektere over dagens opgaver og sætte målet for næste dagens opgave. Uge 21 mandag d. 19/ Projekt beskrivelse er nu godkendt af vejleder og projektet kan initialiseres. 1. Afklaring af dagens program. 2. Inceptionfasen af IT-delen blev startet. 3. Definere use case beskrivelser 4. Til hvilken af modellerne vi ville vælge. Da den nye fremkomne model var en del mere simpel, og havde flere fordele, var vi efter mindre end en times diskussion kommet frem til at det var den vi ville arbejde videre med. Dette medførte at maskiningeniørerne blev nødt til at skrotte alt det arbejde de hidtil havde lavet, men da fordelene ved den nye model var så store, var det den løsning vi valgte. Efter den lidt hektiske start gik vi på jagt efter et lokale, der var lidt mere fredeligt end de 2 lokaler der var blevet reserveret til omkring 50 studerende. Vi fandt et fint lokale, og kom i gang. Vi fik gennemarbejdet punkterne 1 3, og dermed blev inceptionfasen startet. Maskiningeniørerne fik diskuteret løsningsforslag (lavet idegenerering) til projektet, hjulpet en smule af resten af gruppen. Vi kontaktede Horsens Sygehus for at måle højden af de anvendte hjul på sygehussengen og få oplyst om udviklingsmuligheder. Derudover var vi i multilab for at undersøge mulighederne for at finde et hjul med store fælge. Uge 21 tirsdag d. 20/ Dagens Program 1. Free form diagram 2. Class diagram 3. Tilføje nye usecases, Check Battery, PowerOn, PowerOff 4. Undersøgelser efter motor og hjul Vi har i dag færdiggjort vores freeform diagram, og har arbejdet flere timer med vores Class diagram, som er blevet færdig. Vi har så tilføjet de 3 nye usecases til vores usecase diagram, men vi regner med at blive færdig med beskrivelsen i morgen. Derudover er der arbejdet med udviklingen af en research plan i forbindelse med marketing og økonomi. Side 16 af 22

17 Vi har snakket med Peter Olsen om muligheden for at analyser konstruktionen i Ansys. Vi fik den form som skal bruges for dette formål. Vi har lavet en standard form i word for at samle projektet Vi undersøger kraften for at drive hjulene, for at dimensioner en motor. Vi har sendt en E mail til et svensk firma for at får datablad på en motor. M-Ingeniør er gået i gang med at tegner sengen i inventor. Planen til i morgen generelt er at fortsætte på det, som vi har startet i dag. Venter på svar fra den svenske firma. Morten vil finde en motor der lever op til de forskellige hastigheder, som sengen kan kører Uge 21 onsdag d. 21/ I dag mødtes It og eksport ingeniør kl. 8.20, mens maskiningeniørerne aftalte i går at mødes kl. 12, da en af dem har timer til kl Definere alle topics 2. Færdiggøre usecases 3. Få opstilet tidsplan for projektet 4. At få lavet backlog 5. I forbindelse med marketing og økonomi er der et møde med HC 6. Research plan udarbejdes Vi har lavet en del arbejde i dag. Vi har fået vores topics, usecases og backlog klar. Vi fik ændret vores system overview, da vi fandt ud af vi kunne gøre det på en smartere måde. Der har i dag været møde mellem de eksportstuderende og deres marketingvejleder. Fortsat arbejdet på plan for market research. Vi fik kontaktet det svenske firma ang. Information om hjulet. Vi skrev tilbage, fordi der mangler nogle oplysninger. Vi fortsat med beregninger og tegning på 3D inventor. Vi holdte et møde med Lars Pedersen angående nogle uklarheder. Uge 21 Torsdag d. 22/ Målet i dag er at blive færdig med Inception fase. Eksport-Ingeniøren møder først kl da han skulle hjælpe konen med at passe barnet. Vi har spildt en del af vores tid på at finde et lokale hvor 7 personer kan være i. vi har haft det svært til at finde et sted hvor vi kan være i, da vi den største gruppe. Vores vejleder Jens Cramer forslog at vi kunne sidde i kantinen, men det kunne vi ikke tænke os, da der er så meget støj ned i kantinen. 1. At gøre Inception fasen færdig 2. arbejde videre med at tegninger og beregninger 3. arbejde videre med research plan Side 17 af 22

18 Vi har nået vores mål og blev færdig med Inception fase, derfor regner vi med at starte med den næste fase i morgen. Dokumentation af research-metode delvist udarbejdet. Spørgsmål til sygehus er nedskrevet. Maskin-ingeniørene laver aksel beregning til hjul, og undersøge det rigtige materiale, udover det skal der laves beregning for at finde en motor der kan styre akselen. Maskin-ingeniørene er færdig med at tegner hjul og en del af hospital seng. Uge 21 Fredag d. 23/ Målet i dag er at komme godt i gang med Elaboration fasen, hvilket betyder design og UML. 1. Activity diagrammer 2. Design UML (evt. sequence, class diagram, state machine osv.) 3. Starte på Metoder og UML Vi har i dag lavet vores State machine diagram, og vi vil gå videre med vores design fasen. Thomas har hjulpet en anden studiegruppe ved at være respondent ved målgruppeinterview. Spørgsmål til faggrupper redigeret. Horsens sygehus kontaktet med henblik på at få svar på div. Spørgsmål. Uge 22 Mandag d. 26/ Målet i dag er at få lavet første udkast til classe diagrammet samt evt. lave et sequence diagram. 1. Design UML (evt. sequence, class, design patterns) 2. Videre på Metoder og UML i rapport Vi har i dag fået opdateret vores klasse diagram, state machine elektronisk. Vi har også lavet vores Activity diagram færdig. Maskine -ingeniørerne er i gang med at dimensioner motor til hjulet og at beregne torsions moment og bøjningsmoment på akslen. De er færdige med nogle tegninger. Uge 22 Tirsdag d. 27/ Målet i dag er at fortsætte med at designe de manglende diagrammer. Vi har fundet ud af at Activity diagram er det meste brugbar i forhold til sequence diagram, da vi har mange cases og mange objekter. Thomas (Eksport ingeniør) blev hjemme i dag da han syntes at det fungere bedre for ham at arbejde der hjemme. 1. Design UML Vi har fået lavet vores activity diagram, Accept test færdig. Vi er begyndt med at samler det vi har lavet i Side 18 af 22

19 løbet af 1 uge. Motorens beregning er færdig. Vi er i gang med at tegner motoren på 3D CAD, og finde leger og slæbe ring til motoren. Uge 22 Onsdag d. 28/ Målet i dag at starte med vores beregninger til hjulet, ved at finde de forskellige formler som skal bruges. Thomas (Eksport ingeniør) valgte at blive hjemme igen i dag for at arbejde 1. Hjul beregning Vi har udført vores beregninger til hjulets position. Vi regner med at lave pesudo kode til vores program i morgen. Uge 22 Torsdag d. 29/ Målet i dag er at lave pesudo kode til vores klasser. 1. Pesudo kode 2. Tegninger af hjulet. Vi har nået vores mål med at blive færdig med pesudo kode, dermed er vi færdige med fase nr. 2 elaboration. Samtidig har vi lavet review på fase 1 og ændret flere diagrammer, da koden klarlagde flere problemer stillinger. Såsom sammenhæng mellem usercontrol og bedcontrol. Lejeren er dimensioneret og lege huset er tegnet. Marianne skriver om maskine direktiv, miljø påvirkninger, støj, og stråler bivirkninger. Der er lavet lidt ændringer i ophæng, da den anden havde vanskeligheder med at passer ledninger i gennem. Faraidon er begyndt med kostprisberegninger. Uge 22 Fredag d. 30/ Målet i dag er at blive færdig med elaboration fasen. Udover det har vi nogle diagrammer som skal rettes. Thomas valgte at arbejde hjemme i dag. 1. State machine rettes 2. Fortsætte på beregninger af hjulet. Vi har nået vores mål og blev færdig med elaboration fasen. Vi har kigget på de forskellige diagrammer, og vi fik rettet nogen af dem. Vi mangler at skrive lidt til rapporten og at lave vores hjul beregninger færdig. Uge 23 Mandag d. 2/ Målet i dag er at lave beregninger af hjulet færdig. Thomas (eksporten) er syg i dag. Vi skriver en del af funktionsbeskrivelse, og beskrive hvordan hjulet bevæger sig i forskellige retninger. Vi er færdige med lejer beregning og har tegnet lejerhuset. Side 19 af 22

20 1. Beregninger af hjulets vinkel 2. Funktionalitets beskrivelse 3. tegner detaljeret tegninger vi har lavet vores beregninger til hjulet færdig, og begyndte med at skrive i rapporten de forskellige ting. Uge 23 Tirsdag d. 03/ Målet for i dag er at skrive videre på rapporten. 1. skriver videre på rapporten 2. gøre tegninger af hjulet færdig Uge 23 Onsdag d. 4/ Målet for i dag er at skrive på rapporten, samt udforme vores abstrakt. 1. arbejde med rapporten Vi har i dag siddet og skrevet en del af rapporten. Vi regner med at gøre den færdig og printer den imorgen Uge 23 Torsdag d. 5/ I dag regner vi med at lave vores rapporter færdig. Herudover skal koden laves som pdf sammen med vores andre bilag. 1. færdiggøre projektet 2. print rapporter. Projektet skal afleveres. Uge 23 Fredag. 6/ Vi skal til at aflevere projektet i dag. Side 20 af 22

21 Regelsæt Grundlæggende skal alle møde til aftalte møder og tidspunkter. Skulle man blive forhindret i at møde, skal dette meddeles gruppen senest dagen før eller til koordinatoren Sinan, sådan at tidspunktet kan korrigeres. Ved forsinkelse kontaktes gruppen, for at denne ved hvordan den skal forholde sig. Skulle en af gruppens medlemmer blive ramt af sygdom, vil vi i videst mulig udstrækning forsøge at fortsætte arbejdet med den sygdoms ramte vha. nettets kommunikationsmuligheder msn, skype, osv. Som hovedregel foregår arbejdet på skolen, enten i det tildelte projektlokale eller i et af de åbne områder. Det forventes at alle i gruppen arbejder seriøst med projektet, og derfor ikke bruger tiden på at chatte, snakke i telefon eller på anden måde spilder gruppens projekt tid. Efter hvert scrum/morgenmøde skrives der dagbog, som vil indeholde et kort referat af mødet inklusiv indgåede aftaler om det videre arbejde. I øvrigt forventes det at alle personlige ærinder holdes uden for mødetiden 9:00 til 16:00 man-fre, hvor vi nogle dage vil arbejde til ca , hvis det er nødvendigt. Side 21 af 22

22 Refleksion Det har været anderledes, men interessant, at arbejde med folk der har andre fagligheder, og anderledes måder at tænke på. Til tider har dele af processen måske været en anelse frustrerende, men slutteligt har vi alle kunnet se at vi alle har haft gavn af at folk så på vores arbejde med andre øjne. Dog et enkelt surt opstød: Det har været svært at finde et lokale, og vi brugte i starten en del tid på dette. Tid som kunne have været brugt anderledes. Vi kunne selvfølgelig have brugt et af de lokaler der var stillet os til rådighed, men 25 mennesker, fordelt over 4 grupper, i 1 lokale er langt fra optimalt. Vi har i løbet af projektfasen ikke haft nogen problemer med at finde hverken nødvendig litteratur eller vejledning. Dette har kørt optimalt. Tidsforbruget til de enkelte ting har faktisk været ret optimalt. Vi er mere eller mindre blevet færdige til tiden uden at skulle skynde os. Dog kunne vi måske godt have brugt en enkelt dag mere, således at vi fik tid til at læse rapporten ordentligt igennem dette er selvfølgelig et eksempel på et ikke helt perfekt tidsforbrug. Brian Weidemann Faraidon K. Wahab Thomas Danielsen Sinan Hendi Marianne Gudnor Kenneth Fisker Morten Michelsen Side 22 af 22

Sengen med vridfrie hjul Bilagsrapport

Sengen med vridfrie hjul Bilagsrapport Titelblad Titel: Frit bevægeligt hjul Forfattere: SPI4 SPM4 SPX6 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport

Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor SPX6 Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Nicolas Møller Henschel 17. april 2005 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Indhold 3 2.1 Introduktionen.......................... 3 2.1.1 Mangler..........................

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Læringsprogram Lommeregner Programmering Malte Fibiger, Rasmus Ketelsen, Nicojal Jensen og Leon Bøgelund, Klasse 3.36 04-12-2012 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 Problemformulering...

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design RETNINGSLINJER Deadline og indsendelse 1. Du kan kun søge optag på uddannelser, som du har søgt via Optagelse.dk. 2. Du kan indsende din besvarede optagelsesprøve frem til 7. april 2015 kl. 22.00, hvor

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Logbog. Torsdag d. 28. marts: Onsdag d. 4. april: Onsdag d. 11. april: Torsdag d. 12. april: Fredag d. 13. april:

Logbog. Torsdag d. 28. marts: Onsdag d. 4. april: Onsdag d. 11. april: Torsdag d. 12. april: Fredag d. 13. april: Logbog Torsdag d. 28. marts: Ole og Steffen har i dag arbejdet på problemformuleringen indenfor den merkantile del af projektet. Det er altid svært at overskue hvad der skal med og hvad man skal undlade,

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Model og Metode til Programudvikling. Jens Dalsgaard Nielsen

Model og Metode til Programudvikling. Jens Dalsgaard Nielsen Model og Metode til Programudvikling v/ Jens Dalsgaard Nielsen 1 Hvem er vi? Jens Dalsgaard Nielsen, Afd for Proceskontrol, I8 Distribuerede RT-Systems group Realtid, kerner, operativsystemer, netværk,..

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Fremtidens kassesystem

Fremtidens kassesystem Fremtidens kassesystem Gør hverdagen nemmere, og giver et smil på læben. Fremtidens kassesystem Dette projekt er lavet af Emil Toft, Thomas Gandrup Sørensen & Omran El-Habet (9. klasse, Antvorskovskole).

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne:

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Indhold Kommissorium for Styregruppen... 2 Kommunikationspolitik for ØSP-projektet:... 2 Mission og visioner... 3 Kerneværdier... 4 Pædagogisk statusgruppe...

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Arbejdsmiljø-Netværk murere. Referat fra 1. møde den 22. maj 2007. Mødetidspunkter og datoer. Alle dage kl. 15.00 til 16.00

Arbejdsmiljø-Netværk murere. Referat fra 1. møde den 22. maj 2007. Mødetidspunkter og datoer. Alle dage kl. 15.00 til 16.00 Lundsbjerg, den 23. maj 2007 Referat fra 1. møde den 22. maj 2007 Tirsdage 12. juni og 26. juni 2007 Frede Ludvigsen, Verner Eriksen Arbejder til næste gang. - Beslut jer for, hvor brugsanvisningerne skal

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach 3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach Indhold Hvem er vi! Kort præsentation af projektet Den nye bane Kh-Rg Udbudsformer for projektet Bygherrekrav

Læs mere

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Roskilde Tekniske Gymnasie Martin Fabricius & Simon Dein, 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Indledning... s3 Målgruppe (diskussion)... s4 indledende kravfangst...

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Projektstyring

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Projektstyring Udgave 1 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Projektstyring Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC Projektstyring

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative

Fremtiden tilhører de kreative LEGO DUPLO Mekanik Fremtiden tilhører de kreative LEGO, the LEGO logo, DUPLO and the Brick configuration are trademarks of the LEGO Group. 2008 The LEGO Group. Mikro Værkstedet is an authorized LEGO Education

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Responsivt Design - DMAA0213. Afgangsprojekt DMAA0213

Responsivt Design - DMAA0213. Afgangsprojekt DMAA0213 Responsivt Design - DMAA0213 Afgangsprojekt DMAA0213 Jesper Bjørn Andersen 18-06-2015 5. semester, afgangsprojekt - Responsivt Design Vejleder: Gunhild Marie Andersen Afsluttet: 18 Juni 2015 Deltager:

Læs mere

HVAD er metodelære? HVAD er metode? HVAD er metode? HVORFOR metodelære? Strukturering. Strukturering og måleskalaer.

HVAD er metodelære? HVAD er metode? HVAD er metode? HVORFOR metodelære? Strukturering. Strukturering og måleskalaer. Strukturering Dagens program:! Introduktion til metodelære! Strukturering og måleskalaer HVAD er metodelære? Metodelære er læren om og anvendelsen af (arbejds)metoder, som sætter jer i stand til at arbejde

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Informationsteknologi niveau

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

BackEnd Programmering PHP

BackEnd Programmering PHP 17708 08/ 02/ 2013 BackEnd Programmering PHP Prototype (CMS system) 371615m02dka.sub.ots.dk/historyspot eller linket CMS system på: qrguide.mmd.eal.dk Login CMS Username: admin Password: 1234 Source kode

Læs mere

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 tobias.loessing@aarch.dk DISPOSITION fordi du nu må tegne, skal du ikke tro at det bliver lettere... mod noget spændende? Evaluering Image boards Skitsering

Læs mere