Aktivitetsplan nr.: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan nr.: 2"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Agilt produktudviklings-center for sundheds- og velfærdsteknologi Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 2 Med afsæt i DELTA s vision om at sikre Danmark som det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling vil denne aktivitetsplan sikre, at langt flere danske produkter og løsninger kommer på markedet som følge af den eksplosive interesse for sundheds- og velfærdsteknologi. Centret vil i samarbejde med de danske klynger og brancheorganisationer etablere følgende platform af kompetencer og teknologiske services: DeviceLAB (servicebuket #1): Baseret på opbygning af nye kompetencer og videnhjemtagning etableres et nyt teknologi- og serviceudbud, der imødekommer behov for mere agilt at kunne komme teknisk i gang med idéer til området og klargøre disse til fx regulatorisk pålagte kliniske test. Eksempelvis: Rådgivning om agile udviklingsmodeller inden for sundhed/velfærd. Rådgivning om tidlige teknologivalg for virksomheder og brugere med henblik på at vælge afprøvede og dokumenterede løsninger. Hjemtage, demonstrere og udbyde præ-godkendte teknologier og komponenter, der kan forkorte udviklingen i virksomhederne til brug for kliniske test. Bibliotek for komponenter. PlugLAB (servicebuket #2): Gennem samarbejde med internationale organisationer og standardisering etableres dels partnerskaber med centre, der kan imødekomme behov for virkelighedsnære men agile bruger- og interoperabilitetstest, dels et serviceudbud med speciale i test og rådgivning om integration af produkter i systemer, interoperabilitetstest og standarder, herunder Continua Design Guidelines og Test Procedures. Derudover vil DELTA via partnerskaber andre kunne gennemføre agile men virkelighedsnære brugstest af teknologier og løsninger, i såvel lab som i brugermiljøer (plejehjem, hospital) samt kunne give adgang til tilsvarende i udlandet. RegLAB (servicebuket #3): Alt for mange idéer og teknologier rammer i disse år regulatoriske barrierer og opgives under lange og dyre godkendelsesprocesser især internationalt. Derfor udvikles agile processer for test og godkendelse af produkter til især internationale markeder som USA og BRIK landene. Eksempelvis: Agile godkendelsesprocesser til såvel (præ)kliniske test og international certificering. Rådgivning om kommende regulatoriske stramninger fx inden for SW dokumentation til sundhed/velfærdsformål samt krav om ID tagging af medicinsk udstyr. Udarbejdelse af håndbøger, templates og agile værtøjer til dokumentation overfor udvalgte internationale markeder (ex. USA og BRIK lande) per marked.

2 Figur 1: Hurtigere 'Time-to-Market' med reducerede omkostninger De tre serviceområder giver et sammenhængende servicetilbud og forløb igennem DELTA, internationale partnere og hos branchen i øvrigt, der adresserer de udtrykte væsentlige barrierer for især små og mellemstore virksomheder i markedet i disse år. Aktivitetsplanen samler og flytter videnniveauet i GTS-nettet til, som det første one-stop-service, at blive et af de førende RTO s i Europa inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Aktiviteten findes ikke i Danmark (og kun fragmenteret internationalt). Regulatoriske kompetencer omkring europæiske godkendelser af medicoprodukter er opbygget under DELTA s RK og indgår ikke i aktivitetsplanen her. Erfaringer herfra viser, at markedsmodning for services i RegLab kan foregå under opbygningen men kræver en meget aktiv videnspredning og forståelse. DeviceLab og PlugLab vil have en længere markedsmodning, som følge af en større teknisk kompleksitet. I vedlagte bilag er de enkelte serviceområder udfoldet nærmere samt deres sporbarhed i behovene hos små og mellemstore virksomheder. Aktivitetsplanens indhold Aktivitetsplanen er opbygget over de tre servicebuketter, der samlet set skal etablere en platform fra opstået idé til godkendt produkt inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Derfor trækker DeviceLab, PlugLab og RegLab på samme grundlæggende kompetenceopbygning om at skabe agile teknologier, processer, test- og rådgivningsservices, hvilket for mange vil opfattes som et modsætningsforhold i et marked, der er kendt for at være administrativt, teknologisk, økonomisk og regulatorisk omstændeligt. Derfor er opgaven kompleks og forud for markedet. Centret opbygges baseret på de samme tværgående aktiviteter: Kompetenceopbygning især baseret på international videnhjemtagning; videnspredning især gennem samarbejde med klynger, netværk og brancheorganisationer; udvikling af nye teknologiske services især gennem demoforsøg og etablering af agile processer og moduler - herunder et unikt komponentbibliotek. Disse aktiviteter er for sammenhængens skyld beskrevet konkret for de enkelte servicebuketter: DeviceLAB (servicebuket #1):

3 Centret hjemtager og opbygger et bibliotek af komponenter, der er godkendte og kan interoperere, hvormed den enkelte virksomhed ikke selv skal gennemgå lang udvikling og godkendelse fx for at kunne afprøve sine idéer på og med patienter. Igennem workshops med industrien identificeres de relevante biomarkører at opbygge biblioteket omkring samt afprøvning i praksis i udvalgte pilotforsøg. Centret vil arbejde med bl.a. Fraunhofer omkring deres erfaringer på det tyske marked for at skabe små konfigurérbare SW moduler. For at afprøve nye idéer regulatorisk korrekt er den enkelte idéhaver eller virksomhed i dag enten afhængig af at anvende godkendte slutprodukter i markedet fra andre producenter, der hverken kan eller må modificeres, eller selv udvikle, dokumentere og søge godkendelse forud for at afprøve idéen. Dette koster mange ressourcer alene for at få afprøvet idéen og skabe proof-of-concept. Dette er den første væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse 1. PlugLAB (servicebuket #2): Centret vil gennem samarbejde med internationale søster -laboratorier og gennem national (MedCom) og international standardisering (Continua) etablere partnerskab om testmiljøer, hvor interoperabilitet- og brugstests kan gennemføres. DELTA sikrer adgang til test- og brugsmiljøer, hvor produkter kan afprøvesi egentlige brugsmiljøer, hvor produkter skal arbejde mod et konkret IT system, som fx EPJ/EOJ. I dag udvikler mange virksomheder produkter og løsninger uden kendskab til den tekniske og fysiske infrastruktur, som de skal indgå i. Derved går mange ressourcer tabt ved ikke at indtænke standardiserede snitflader mellem produkt og system eller mellem produkt og brugsmiljø. Samtidig er dette også regulatorisk underlagt, hvor såvel ændringer i system som komponenter skal kunne spores og dokumenteres. Dette er den anden væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse 2. RegLAB (servicebuket #3): Centret vil gennem udvikling af agile metoder, modeller og processer søge at lette vejen gennem regulatorisk underlagt udvikling fra idé, kliniske test og til international certificering. I dag hersker der mange forskellige krav og instanser og krav varierer kraftigt imellem Europa og USA/Japan, hvor kravene ikke bare er anderledes men strammere samt til BRIK landene, hvor markederne er attraktive, men kravene er umodne. Dertil konvergerer krav imellem forskellige direktiver og standarder, ligesom der løbende sker en skærpelse for fx software, der vil blive klassificeret højere og derved strammere krav i de kommende år samt krav om ID tagging af alt medicinsk udstyr. I dag er mange især nye og små virksomheder, studerende, opfindere og virksomheder fra andre brancher ikke klar over disse forhold og mange overtræder i praksis ikke alene lovgivningen, men kan senere hen heller 1 Læs yderligere herom i Sundhedsteknologi 2020 Teknologisk Fremsyn, 2012, IDA 2 Læs mere om barrierer i Analyse af barrierer for dansk eksport af velfærdsløsninger, 2010, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

4 ikke dokumentere korrekt for at opnå godkendelser. Dette er den tredje væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse 3. DELTA har de tværgående kompetencer til at løfte aktivitetsplanen samt det internationale netværk, der skal til for at realisere ambitionerne. Aktiviteten forankres i en central projektledelse og vil samle kompetencerne ét sted for at sikre optimal indgang for målgruppen. DELTA har en tredjedel af sine aktiviteter inden for sundhed og velfærd og derved et solidt grundlag for at forankre viden og kompetencer fremadrettet, og kan gennem aktivitetsplanen opnå position som førende RTO i Europa. Formål og målgruppe Udviklingstiden for nye produkter til sundheds-og velfærdsteknologiområdet har vist sig meget lang for mange små virksomheder. Det regulatorisk vanskelige sundhedsteknologimarked er særligt besværet for SMV er af en lang proces med krav om kliniske protokoller, QA systemer og produktdokumentation bare for at komme på det danske marked. Det efterlader ofte kun plads til store virksomheder på et stadigt voksende sundheds- og velfærdsteknologisk marked. Derved realiseres kun ganske få innovative idéer til færdige produkter, og små virksomheder efterlades i en kompetencekløft, som centret bestræber sig på at mindske. Demografiske udfordringer og stigende udgifter til social- og sundhedsområderne skaber behov for teknologiske løsninger. Markedet for sundheds- og velfærdsteknologi forventes internationalt at stige markant de kommende år. Et stærkt dansk hjemmemarked er en væsentlig forudsætning for at skabe gentagelser af den succes, der stadig er med danske høreapparatproducenter og andre udvalgte danske frontkæmper indenfor sundheds- og velfærdsteknologi. Men det kræver en langt mere målrettet indsats for at kunne klare sig i en heftig global konkurrence om markedet for nye løsninger til ældre og kronisk syge. Samtidigt står Danmark i overhængende fare for ikke at få udbytte af de store offentlige investeringer i velfærdsprojekter, hvis der ikke kommer produkter, produktion og vækst ud af disse. Derfor er dette center en af de centrale forudsætninger for, at Danmark om nogle år vil stå med en konkurrencedygtig industri. Derved vil aktivitetsplanens serviceudbud også være relevant for investorer i sundhedsteknologiske projekter/virksomheder, som eksempelvis fonde, venture, offentlige fonde og innovationsmiljøerne. Udvalgte citater fra bedreinnovation.dk Det er endvidere vores forventning, at dette arbejde ikke bliver lettere i de kommende år, med nye krav til både teknisk, klinisk og økonomisk dokumentation. Odense Universitetshospital Dette er et uhyre vigtigt forslag, da der her i landet ikke findes ressourcer af denne type. Dencore Den mere praktiske indgang til at sikre, at alle midlerne ikke ender som konsulentpenge er ønsket, men vi er blevet klogere på mange ting og er i

5 stand til at vurdere ret og forkert, hvilket i vores situation er fantastisk vigtigt. AMT International ApS Mine erfaringer med produktudvikling kan sammenfattes til, at der generelt er to områder, der er afgørende for at især små og mellemstore virksomheder, der ikke har uanede ressourcer til produktudvikling, får succesmed et nyt produkt. Det er at få produkterne hurtigt på markedet, således, at man kan få indtjening og cashflow, det andet er at bruge de ofte begrænsede ressourcer, man har, så godt som muligt, således at man kan Do more with less. NORMA A/S Produktudvikling inden for medicobranchens produktområde er en kompliceret affære - ikke mindst for den mindre virksomhed Derfor er det helt rigtigt set, når DELTA opretter et produktudviklingscenter med de treelementer DeviceLAB, PlugLAB og RegLAB. DeviceLAB PlugLAB og RegLAB repræsenterer en spændende nytænkning, som branchen har brug for. Medicoindustrien The efforts to implement standards and interoperablity will create a new marketplace that reduces costs of technology. We have already seen through DELTA s work that new workflow models of healthcare have already been demonstrated to reduce costs and improve overall health of individuals. Continua Health Alliance Welfare Techs centrale rolle i og involveringen i etableringen af et Livinglab Denmark miljø, vil blive styrket og understøttet af et samarbejde med DELTA og det af DELTA foreslåede center. Welfare Tech Rigtig godt initiativ. Med de mange regulatoriske udfordringer, som er forbundet med at løfte et produkt fra et proof-of-concept via kliniske studier til markedet, er der især for SMV erne behov for at kunne trække på eksterne ressourcer, og hér rammer RegLAB plet. Ohmatex Det vil være en klar fordel for de 200 deltagere i netværket, at der kommer et dansk kompetencecenter for hurtig udvikling af velfærdsteknologi. DI ITEK, Netværk for sundhedsteknologi Et samlingspunkt for viden, spidskompetencer, faciliteter m.m. lyder som et vigtigt og rigtig godt initiativ for erhvervslivet i forbindelse med produktudvikling til sundheds- og velfærdsteknologi området! VelfærdsTeknologi Syd Et produktudviklingscenter, eller som det beskrives her et konceptudviklingscenter, kan være en god løsning på at sikre forrentningen af kapitalen. Især hvis konceptet kan hjælpe ideerne hurtigere til markedet med lavere omkostninger. BlueTech Mange af disse kommentarer har bidraget til at bekræfte og skærpe ydelserne foreslået i aktivitetsplanen. Dertil har de medført konkrete relationer og praktiske eksempler på udfordringer. Eksempelvis skal SPIR over de kommende år sikre udvikling af 100 nye prototyper og 40 nye produkter inden for velfærdsområdet, hvor de fleste

6 vil møde disse barrierer. Centrets målgruppe er især helt nye virksomheder på dette marked og de små og mellemstore virksomheder, hvor produktudvikling til sundhed og velfærd er forbundet med store krav til produktkvalitet, dokumentation, test og afprøvninger samt godkendelser. Dette er for de fleste en voldsom prøvelse og stopper mange. Samtidig vil aktivitetsplanen understøtte forskere og studerende, der arbejder med nye teknologier i dette felt. Nye målgrupper bryder konstant frem, da markedet er attraktivt fx transportsektoren og byggebranchen, for hvilke disse udfordringer vil være helt nye og ukendte. Det nye marked medfører aktører inden for mange branchekategorier. DI s analyse af velfærdsteknologi i Danmark fra november 2011 viser et landskab af rigtig mange små SMV ere og nogle få store virksomheder med en samlet beskæftigelse på i alt ca ansatte og med en omsætning på ca. 33 mia. kr. i Størstedelen af virksomhederne forventer vækst i de kommende år, og ca. 1/3 forventer markant vækst. Det stemmer godt overens med nogle af de markedstrends, der ses indenfor fx markedet for hjemmemonitorering af kronisk syge. Her er der en stabil vækst internationalt, som ventes øget yderligere Det globale marked for medicinsk udstyr og diagnostik voksede i 2011 til 345 mia. dollars på trods af den globale krise. Det etablerede marked for medicinsk udstyr er således etableret og trækker de andre med også regulatorisk. Analyse af virksomhedsdata fra disse forskellige segmenter viser en målgruppe med virksomheder i Danmark, der arbejder med softwareudvikling, udvikling og produktion af medicoudstyr, computere, elektroniske komponenter og medicinsk udstyr og instrumenter 8. Af disse er SMV er og af disse har mere end to ansatte. DELTA har over de sidste tre år haft 152 kunder i disse segmenter og således både et godt indgreb i forvejen, der sandsynliggør succesfuld videnoverførsel men også potentiale for at udvide med yderligere danske SMV-kunder og brugere. Udover ovenstående er der de seneste to år udarbejdet en bred vifte af analyser og rapporter, der ikke alene kortlægger muligheder og styrkepositioner indenfor dansk sundhed- og velfærdsteknologi men som også skaber grundlag for de erkendelser, som denne aktivitet tager fat i. 9 4 Velfærdsteknologi i Danmark, Kortlægning, november 2011, Brøndum-Fliess for Dansk Industri 5 Strategic Intelligence Monitor on Personal Health Systems phase 2 (SIMPHS 2), 2012, JRC European Commission. 6 European Remote Patient Monitoring Market, 2010, Frost & Sullivan 7 E-Healthcare in Western Europe - A huge Market Opportunity for Wireless Technologies, 2009, Frost & Sullivan 8 DELTA har i samarbejde med Greens og med tilgængelige virksomhedsdata lavet målgruppeanalyser og sammenholdt disse med DELTA kundedata de seneste tre år. Derved opnås såvel sandsynlighed for adgang til målgruppen samt potentialevurdering for aktivitetsplanen. 9 Læs yderligere om danske styrkepositioner og udfordringer inden for velfærdsteknologi i bl.a.: Analyse af barrierer for dansk eksport af velfærdsløsninger, 2010, Erhvervs- og Byggestyrelsen; Sundhedsteknologi2020, 2012, IDA; Kompetenceundersøgelse for velfærdsteknologier i Region Syddanmark, 2010, Accenture; Velfærdsteknologi i Danmark, 2011, Brøndum & Fliess; Velfærdsteknologi som ressourceområde, 2010, Damvad

7 Advisory Board Baseret på den løbende dialog med målgruppen og værdifulde input til at beskrive barrierer og behov, har DELTA etableret et Advisory Board bestående af især virksomheder og brancherepræsentanter i målgruppen for at kunne fastholde og inddrage de udtrykte behov fra industrien. Advisory Board vil som ambassadører for målgruppen løbende retningsgive aktivitetsplanen, afstemme forventninger til services samt deltage i videnspredningen. Heri deltager: Torkil Filholm, Manager SW development Henrik Kofoed, Adm. Dir, Borringia Lisbeth Møller Christensen, Adm. Dir., Re5 Ole Langvad Wessby, Adm. Dir., Sekoia Peter Huntley, adm. Direktør Medicoindustrien Christian Gravesen, Konsulent DI ITEK Claus Duedal Pedersen, Chefkonsulent, OUH Disse er bekræftet gennem vedlagte erklæringer, der også understreger relevans og betydning af aktiviteten for målgruppen. Nationale og internationale samarbejdspartnere Centret skal især opbygges industrinært for at sikre videnspredning og adressering af de beskrevne barrierer, som er det centrale formål. Derudover er international videnhjemtagning centralt for at hjemtage teknologi samt viden og samarbejde med internationale 'søsterlaboratorier' inden for interoperabilitet (PlugLab) og for regulatoriske forhold i BRIK (der tages udgangspunkt i et af landene) og USA (RegLab). Danske videnspredningspartnere Der er indgået samarbejde (se vedlagte erklæringer) med brancheorganisationerne Medicoindustrien og DI ITEK, medico/velfærdsklyngerne Welfare Tech og MedicoInnovation samt Væksthus Hovedstaden omkring videnspredning til målgruppen. Disse er alle de centrale danske netværk på feltet. Dertil har DELTA i forvejen samarbejde med National SundhedsIT, MedCom, KL og udvalgte kommuner og regioner, der vil indgå i videnspredningen. Videnspredning vil ske både igennem fælles arrangementer, medlemsaktiviteter og publikationer men også gennem fælles kursusaktiviteter, fx under Medicoindustriens kursusvirksomhed og emnespecifikke netværksgrupper. Internationale samarbejdspartnere DELTA har indgået samarbejde med en række organisationer for videnhjemtagning regulatorisk og med interoperabilitet: Continua Health Alliance, hvor DELTA er vice chairmen i to af arbejdsgrupperne, European Connected Health Alliance, AALOA og HealthTech Council (USA). Teknologisk samarbejde med Fraunhofer IGD, ISST og AICOS samt med ihomelab i Luzern, TSB Technologias i Valenca, MD-PnP - Medical Device Plug-and-Play Interoperability Lab, Ascension Health Care Transformational Living Lab, TRaC Global & og T4 Wireless.

8 DELTA har indgået samarbejdsaftale med ICDK i Kina og USA med henblik på videnhjemtagning som udbygges til at omfatte alle BRIK landene. International videnhjemtagning vil især ske gennem besøg til internationale organisationer og konferencer, etablering af samarbejdsaftaler for services for danske virksomheder samt gennem delvise udstationeringer hos søsterorganisationer i USA og Kina. DELTA har i forvejen et veludbygget samarbejde med en række danske universiteter inden for sundhedsteknologi. Dette er dog primært teknologisk og ikke med direkte relevans for aktivitetens kompetencer. Aktiviteten vil have særligt fokus på at få indarbejdet viden fra de tre serviceområder i de mange sundhedsteknologiske uddannelser, herunder lave studieprojekter med disse. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Medfinansiering af andre FoU projekter DELTA agter vanen tro ikke at medfinansiere eksisterende eller fremtidige projekter med midler fra Resultatkontraktaktiviteterne. Relaterede FoU projekter DELTA har ingen aktuelle FoU projekter med direkte relation eller overlap med den foreslåede aktivitet. DELTA er projektleder og partner på en vifte af nationale og internationale FoU projekter inden for sundhed og velfærd, der dog alle går på konkrete applikationsområder og ikke indeholder disse kompetencer. Eksempelvis UNIK, Lev Vel og men behovene til de nye services kommer bl.a. fra de frustrationer og barrierer, som de heri deltagende virksomheder oplever. DELTA har i perioden Resultatkontraktaktiviteten Intelligente Velfærdsteknologier- og engangsartikler. Heri indgår en delaktivitet omkring regulatoriske forhold, som omfatter kompetencer defineret i European Medical Device Directive inden for DELTA fagområderne EMC, elektrisk sikkerhed, risk management m.m. Denne grundlæggende kompetence og overblik på regulatoriske forhold i Europa og services hertil er således etableret og indgår ikke i aktivitetsplanen. Aktivitetsplanens del om RegLab står på skuldrene af disses erfaring med målgruppen omkring at skabe mere agile processer for godkendelser samt mod markederne i USA og det udvalgte BRIK land. Koordinering af aktiviteten Der er ingen andre GTS-institutter, der arbejder inden for de foreslåede aktiviteter, hverken teknisk eller regulatorisk. Aktiviteten er som følge af bedreinnovation.dk og i GTS-samarbejdsgruppen for Telemedicin afstemt med henholdsvis Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og Force Technology. Dette har ikke medført nogen ændringer i indholdet. Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, Force Technology og DELTA samarbejder i aktiviteten 'Kickstart af Danmark som telemedicinsk foregangsland'. Aktiviteten understøtter national udrulning af telemedicin gennem de fires samlede kompetenceberedskab på et specifikt område og indeholder ingen af de heri foreslåede aktiviteter eller et overlap. DELTA har i det seneste år siddet tæt med ministerierne

9 bag telemedicinstrategierne. De i denne aktivitetsplan beskrevne aktiviteter bidrager til virksomhedernes udvikling af produkter/services inden for sundhed- og velfærdsteknologi inden for de beskrevne tekniske og regulatoriske barrierer, mens den fælles indsats på telemedicin handler om udrulning gennem brug af allerede etablerede kompetencer hos de fire GTS institutter. Det fælles telemedicinske forslag har således et snævrere fokus på telemedicin, sektoriel implementering og den nationale handlingsplan herfor men samtidigt et bredere og generisk kompetencefokus, herunder human factors, organisering, arbejdsliv, infrastruktur og øvrige, som denne aktivitetsplan ikke beskæftiger sig med. Formidlings- og spredningseffekt DELTA forventer ved aktivitetens udløb at have leveret viden eller serviceydelser direkte ind til mere end 40 danske virksomheder i målgruppen, hvoraf 75 % af disse vil være små og mellemstore virksomheder. DELTA samarbejder med en centrets partnere om at realisere følgende videnspredning: Videnspredning til mere end danske SMV er, forskergrupper og studerende. Forventet 300 brugere direkte i berøring med aktiviteten igennem arrangementer og besøg, heraf 75 % SMV er. 2 større konferencer med deltagelse af internationale talere (min. 75 deltagere) Udgivelse af min. 2 håndbøger. Undervisningsmodul for studerende indført hos min. 2 danske uddannelser i sundhedsteknologi. Værtsskab/vejledning for min. 5 kandidatspecialer inden for området. 1 årlig temadag i samarbejde med klynger og netværk (min. 100 deltagere) 4-6 artikler, publikationer og konference papers. 2 TEK notater SMV rettede faglige rapporter i DELTA s rapportserie (udleveret i min. 300 eksemplarer/downloads). 3-5 gennemførte virksomhedskurser. 3-5 indlæg på danske arrangementer, netværksmøder og seminarer hos andre videnspredningspartnere. Aktivitetsplanen vil dertil udnytte DELTA s fælles videnspredningsplatform i form af web, YouTube, nyhedsbreve og kommunikation. Aktivitetsplanen vil have en effekt på at sikre produktudvikling og produktion i Danmark samt have en effekt i hele værdikæden både med hensyn til øget omsætning i målgruppen, flere nye brugere i GTS-nettet samt understøttelse af danske FoU grupper og uddannelsessektor. Milepæle år 1 Kompetenceopbygning 1.1 Workshop med industrien omkring identifikation af komponenter i DeviceLab bibliotek. 1.2 Deltagelse i international konference/studietur indenfor

10 sundhed/velfærd. 1.3 Deltagelse i standardiseringsgrupper og arbejdsgrupper under Continua, AAL og EIP Active & Healthy Ageing. 1.4 Besøg hos ICDK i Silicon Valley og i Shanghai og etablering af samarbejde med lokale regulatoriske agenter. 1.5 Kortlægning af regulatoriske krav i det udvalgte BRIK land. 1.6 Gennemføre mindst 3 demonstrationsprojekter udvalgt sammen med brugerne. 1.7 Min. 2 kandidatspecialer etableret/vejledt med danske uddannelser for sundhedsteknologi. Disse milepæle suppleres af en række tekniske og faglige milepæle for kompetenceopbygningen, der ikke er medtaget heri, men som anvendes i projektstyringen. Dansk Videnspredning årlig temadag/plugfest i samarbejde med eksempelvis Medicoindustrien, DI ITEK, WT og/eller MedicoInnovation. Min. 60 deltagere. 1.9 Udgivelse af TEK notat for SMV er (udleveres til/downloades af min. 150 modtagere) Udgivelse af 1 artikler om agil udvikling Kortlægning og udgivelse af trend rapport til danske beslutningstagere (min. 250 modtagere) Udsendelse af min. 2 artikler til danske modtagere. Udvikling af teknologisk service 1.13 Etablering og udbud af bibliotek for prægodkendte komponenter. Udvikling af et modul som forsøg nye services /testforløb udviklet og udbudt Udvikling og udbud af håndbog, templates og guidelines for agile godkendelser i Europa Udvikling af 2 nye virksomhedskurser samt undervisningsforløb for studerende Etablering af partnerskab for test af interoperabilitet, benyttet af min. 3 brugere Uddannelse af Continua Certified Expert og uddannelsestilbud i Danmark. Anden milepæl afholdte møder i Advisory Board koordinationsmøder med Alexandra, TI og Force i fælles GTS-koordinationsgruppe for Telemedicin for at sikre grænseflader og synergi. Milepæle år 2 Kompetenceopbygning 2.1 Workshop med industrien omkring identifikation af komponenter i DeviceLab bibliotek. 2.2 Deltagelse i international konference/studietur med fokus på agil udvikling indenfor sundhed/velfærd. 2.3 Besøg hos UM i BRIK og etablering af samarbejde med lokale regulatoriske agenter.

11 2.4 Deltagelse i standardiseringsgrupper og arbejdsgrupper under Continua, AAL og EIP Active & Healthy Ageing. 2.5 Etablering af testmiljø på min. 1 plejehjem/bosted/hospital, evt. via eksternt partnerskab. 2.6 Gennemføre mindst 3 demonstrationsprojekter udvalgt sammen med brugerne. 2.7 Min. 3 kandidatspecialer etableret/vejledt med danske uddannelser for sundhedsteknologi. Dansk Videnspredning 2.8 National konference med min. 2 internationale oplægsholdere og min. 40 deltagere årlig temadag/plugfest i samarbejde med Medicoindustrien, DI ITEK, WT og/eller MedicoInnovation. Min. 60 deltagere Udgivelse af artikel om agil udvikling Kortlægning og udgivelse af trend rapport til danske beslutningstagere (min. 250 modtagere) Udsendelse af min. 2 artikler til danske modtagere Gennemført 2 virksomhedsspecifikke kurser. Udvikling af teknologisk service 2.14 Bibliotek for prægodkendte komponenter udvidet med min. 2 moduler. Etableres mobilt til at kunne flyttes ud hos brugere Tre nye services/testforløb udviklet og udbudt, herunder agile processer for godkendelser (ambition om mulig reduceret i tid/ressourcer med min. 10 % for SMV ere) Udvikling og udbud af håndbog, templates og guidelines for agile godkendelser i USA Uddannelse af Continua Certified Expert og uddannelsestilbud i Danmark. Anden milepæl afholdte møder i Advisory Board koordinationsmøder med Alexandra, TI og Force i fælles GTS-koordinationsgruppe for Telemedicin for at sikre grænseflader og synergi. Milepæle år 3 Kompetenceopbygning 3.1 Workshop med industrien omkring identifikation af komponenter i DeviceLab bibliotek. 3.2 Deltagelse i international konference/studietur med fokus på agil udvikling inden for sundhed/velfærd 3.3 Deltagelse i standardiseringsgrupper og arbejdsgrupper under Continua, AAL og EIP Active & Healthy Ageing. 3.4 Gennemføre mindst 3 demonstrationsprojekter udvalgt sammen med brugerne. 3.5 Min. 3 kandidatspecialer etableret/vejledt med danske uddannelser for sundhedsteknologi. Dansk Videnspredning 3.6 National konference med min. 2 internationale oplægsholdere og min. 40 deltagere.

12 3.7 1 årlig temadag/plugfest i samarbejde med Medicoindustrien, DI ITEK, WT og/eller MedicoInnovation. Min. 60 deltagere. 3.8 Udgivelse af TEK notat for SMV er (udleveres til/downloades af min. 150 modtagere). 3.9 Udgivelse af 2 artikler om agil udvikling Kortlægning og udgivelse af trend rapport til danske beslutningstagere (min. 250 modtagere) Udsendelse af min. 3 artikler til danske modtagere Gennemført 3 virksomhedsspecifikke kurser. Udvikling af teknologisk service 3.13 Bibliotek for prægodkendte komponenter udvidet med min. 2 moduler nye services/testforløb udviklet og udbudt, herunder endelige agile godkendelsesforløb for USA og et af BRIK landene Udvikling og udbud af håndbog, templates og guidelines for agile godkendelser i et af BRIK landene. Anden milepæl afholdte møder i Advisory Board koordinationsmøder med Alexandra, TI og Force i fælles GTS-koordinationsgruppe for Telemedicin for at sikre grænseflader og synergi Ansøgning om 2 internationale FoU projekter baseret på centrets aktiviteter med deltagelse af danske SMV er (threshold). Væsentligste resultater og effektmål for perioden Etablering af center med industrien, der placeres som et af de førende i Europa. 10 nye teknologiske services (test og rådgivning), herunder bibliotek for prægodkendte komponenter. Implementering i min. 35 danske virksomheder (fx købte ydelser, test-selv eller deltagelse i forsøg baseret på aktiviteten) Videnspredning til mere end danske små og mellemstore virksomheder, forskere og studieretninger. Nye internationale lab-samarbejder i USA, Kina og Europa. Aktiviteten understøtter direkte øget produktivitet og konkurrenceevne for danske industrivirksomheder, der udvikler produkter og løsninger til det voksende marked for sundheds- og velfærdsteknologi. Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Agilt produktudviklingscenter for sundheds- og velfærdsteknologi

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Telemedicin europæisk industris økonomiske muligheder

Telemedicin europæisk industris økonomiske muligheder Telemedicin europæisk industris økonomiske Af Chefkonsulent Christian Graversen, DI ITEK For Offentlige og private virksomheder der vil gøre en forskel! Hvor Innovatorium, Herning, den 28. november 2011

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8

Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8 Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Opfinderrådgivningen er et unikt innovationstilbud,

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi

Center for Borgernær Velfærdsteknologi Center for Borgernær Velfærdsteknologi Ud fra en holistisk tilgang til borgerens behov faciliterer vi udvikling af brugsparat velfærdsteknologi Velfærdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6.

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. oktober 2011 Hvem er Welfare Tech Region? Welfare Tech Region er erhvervslivets

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): KICKSTART AF Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet DANMARK SOM TELEMEDICINSK

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN Pia Jespersen Thor Schliemann OVERSIGT Noget om hvad en Referencearkitektur er Den konkrete Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder v/ Christian Brix, projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen 05-10-2016 2 Et Væksthus i hver region 5 væksthuse

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: 6

Aktivitetsplan nr.: 6 Aktivitetsplan: Viden og Vækst for SMV er Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 6 Resultaterne af arbejdet under aktivitetsplanen omfatter

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

POINT OF CARE / TEMADAG

POINT OF CARE / TEMADAG POINT OF CARE / TEMADAG Vejen til hurtigere, bedre og billigere resultater som gavner både borgere og samfund? Hvordan bringer vi løsningerne på markedet, og hvordan får vi dem i brug? Program 9.30 10.00

Læs mere

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København SUNDHED 2010 SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København Lægemiddelindustri foreningen inviterer til debat Danmark er begun stiget af en international stærk sundhedsbranche,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: 4

Aktivitetsplan nr.: 4 Aktivitetsplan: Design & Elektronik Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 4 På baggrund af DELTA s vision om, at Danmark skal være det

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Healthcare DENMARK konsortiet

Healthcare DENMARK konsortiet Healthcare DENMARK konsortiet 2012 2015 Hans Erik Henriksen Direktør August, 2015 Healthcare DENMARK konsortiet... 2 Mission... 2 Vision... 2 Værdier... 3 Strategi... 3 Healthcare DENMARK resultater 2012-2015...

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

RFID i Danmark. Henrik B. Granau. Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg

RFID i Danmark. Henrik B. Granau. Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg RFID i Danmark Henrik B. Granau Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg Nu gør vi noget i Danmark! Vi vil positionere Danmark som et førende land inden for udnyttelse af RFID teknologi til

Læs mere

Med det offentlige som mægler i OPI

Med det offentlige som mægler i OPI 1 Med det offentlige som mægler i OPI Dorthe Kjerkegaard, projektleder, Region Syddanmark - Syddansk Sundhedsinnovation Konference 1. dec. 2016, Innovation i udbud nye veje til salg og effektive partnerskaber

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Kom godt fra start med opbygning af jeres projekt TEKNOLOGISK INSTITUT DANIEL FRAGTRUP KONSULENT MASTER OF SCIENCE: CLINICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Kom godt fra start med opbygning af jeres projekt TEKNOLOGISK INSTITUT DANIEL FRAGTRUP KONSULENT MASTER OF SCIENCE: CLINICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Kom godt fra start med opbygning af jeres projekt TEKNOLOGISK INSTITUT DANIEL FRAGTRUP KONSULENT MASTER OF SCIENCE: CLINICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Telemedicine is more than simply diagnosis at a distance,

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: 3

Aktivitetsplan nr.: 3 Aktivitetsplan: Kompetencecenter for reproduceret lyd Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 3 Med afsæt i DELTA s vision om at sikre

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Den velfærdsteknologiske kommune. MedCom s SDN temadag 22.09.2010 Direktør Henning Seiding Welfare Tech Region

Den velfærdsteknologiske kommune. MedCom s SDN temadag 22.09.2010 Direktør Henning Seiding Welfare Tech Region Den velfærdsteknologiske kommune MedCom s SDN temadag 22.09.2010 Direktør Henning Seiding Welfare Tech Region Den brændende platform Øget efterspørgsel efter velfærdsydelser BRÆNDENDE PLATFORM Erhvervspotentialet

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi. Innovationsudvalget den 15. maj 2014

Center for Borgernær Velfærdsteknologi. Innovationsudvalget den 15. maj 2014 Center for Borgernær Velfærdsteknologi Innovationsudvalget den 15. maj 2014 Velfærdsteknologi i anvendelse - Borgeren i centrum Løsninger, der gør nytte udbredes Nye løsninger udvikles og afprøves sammen

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER Lancering den 19. november 2014 Jørgen Bardenfleth, styregruppeformand 20-11-2014 1 COPENHAGEN SKAL VÆRE ET GLOBALT CENTRUM FOR UDVIKLING OG TEST AF INNOVATIVE

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Innovation X 29. marts 2012

Innovation X 29. marts 2012 Innovation X 29. marts 2012 Aktiviteter hvad laver vi? Fremme udviklingen af nye virksomheder via: - Kvalificeret assistance til iværksættere og virksomheder - Forretningsudvikling Styrke de eksisterende

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Sådan skaber vi vækst og udvikling

Sådan skaber vi vækst og udvikling Sådan skaber vi vækst og udvikling Hvordan kan en videnby skabe velfærdsinnovation? Welfare Tech Netværksevent Rektor Henrik Dam Syddansk Universitet SDU s engagement i vækstdagsordenen Legitimitet og

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20.

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. september 2011 Kunne du tænke dig denne gevinst? 5 % mere tid til direkte

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

- GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

- GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Dagens Program 13:00 13:10 Velkomst og introduktion ved Gunhild Sander Garsdal 13:10 13:30 Muligheder i Horizon2020 inden for sundhed og velfærd v/ Kim Kryger,

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere