NÅR URET BLIVER RET...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR URET BLIVER RET..."

Transkript

1 NÅR URET BLIVER RET... Terrordømte Anton Nielsens forsvarstale KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

2 Forord Forord af Betty Frydensbjerg Carlsson. Formand Kommunistisk Parti i Danmark Den 16. juni 2011 idømtes formanden for Horserød-Stutthof Foreningen, Anton Nielsen, 6 måneders fængsel, heraf 2 måneder ubetinget, en bøde på kr. og betaling af sagsomkostningerne. Sammen med formanden for Tømrernes faglige klub i København, Viggo Toften Jørgensen, var de på foranledning af Justits - ministeriet blevet anklaget for direkte eller indirekte at have indsamlet og ydet økonomisk støtte til en gruppe, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger Straffelovens såkaldte terrorparagraf. For tømrernes vedkommende handlede anklagen om at have sendt økonomisk støtte til fagforeningsfolk i Columbia, der forfølges og myrdes af de berygtede colombianske dødspatruljer. Støtten blev formidlet gennem oprørsbevægelsen FARC, der beskytter de forfulgte, men står på den såkaldte terrorliste. Horserød-Stutthof Foreningen blev dannet af de overlevende danske modstandsfolk, der under den tyske besættelse blev arresteret og interneret først i den danske lejr Horserød, og senere på besættelsesmagtens forlangende, udleveret til tyskerne og sendt til udryddelseslejren Stutthof. Efter Israels krig mod Gaza indsamlede Horserød-Stutthof Foreningen kroner til humanitær hjælp til Gazas nødstedte og blokerede befolkning. Pengene blev formidlet gennem det palæstinensiske folks befrielsesbevægelse, PFLP, som står på den såkaldte terrorliste. Denne liste danner grundlag for de såkaldte ekstraordinære terrorlove. 3

3 Kort tid efter dommen blev vi vidne til tragedien i Norge, hvor en terrorist fra den Kristenfundamentalistiske yderste højrefløj sprængte en dødbringende bombe mod Statsministeriet og her efter massemyrdede unge socialdemokratiske sommerlejrdeltagere. Planen var nøje tilrettelagt gennem en årrække, og hans hadske og menneskefjendske synspunkter havde i en lang årrække været annonceret på hans egen og diverse andre hjemmesider. Alligevel fik han våbentilladelse til automatvåben, og masseindkøb af kemiske produkter til brug for at fabrikere bomber havde ikke sat alarmklokker i gang hos det ellers emsige overvågende efterretnings - væsen. Denne terrorhandling udløste chokbølger hos politikere, politiet og befolkningen. Ud fra magthavernes logik kommer terror fra be væ - gelser på deres terrorliste. Ser man på denne, har den en himmelråbende mangel på navne på dødspatruljer, højreoriente rede og Kristenfundamentalistiske terrorgrupper. De politisk bestemte terrorlister indeholder bl.a. befrielsesbevægelser, som de anser for at være til fare for magthavernes økonomiske og magtpolitiske interesser. De tilsidesætter vores grundlovssikrede rettigheder og retssikkerheden. De lovgiver om, hvem borgerne må være solidariske med. 4 Kommunisterne har altid advaret om faren fra højre. For højre - ekstremister er drab på og udryddelse af anderledes tænkende selve målet. I årene efter 1. verdenskrig udråbtes Sovjetunionen og kommunisterne som hovedfaren. Men det blev det nazistiske Tyskland, der satte verden i brand. De af politiet omhyggeligt registrerede kommunister blev arresteret og siden sendt til udryddelses - lejre. Blandt dem var Anton Nielsens far. Anton Nielsen er nu dømt for at støtte den palæstinensiske modstandsbevægelse, der i årtier har bekæmpet Israels besættelse af Palæstina. Alt glemt intet lært.

4 Kommunistisk Parti i Danmark udgiver denne pjece med Anton Niel - sens forsvarstale i retssagen. Talen er et dokumenteret angreb på den underminering af demokratiet, de grundlovssikrede rettigheder og retssikkerheden, som i disse år også rammer danskerne. Den er en appel til alle demokratiske kræfter om at kæmpe demokratiet igennem, om at lære af historien og ikke glemme. 5

5 Anton Nielsens forsvarstale i Københavns Byret, 16. juni 2011 i anledning af anklagen for støtte til terrororganisation, straffelovens 114 a og b, mod Horserød- Stutthof foreningen og dens formand Anton Nielsen. I mange år har jeg beskæftiget mig med samfundsforhold og ikke mindst menneskers sociale forhold arbejdet som murer, tillidsmand og fagforeningsagitator i mere end 40 år, været medlem af CK og rejsesekretær i DKP, medstifter af KPiD Kommunistisk Parti i Danmark og redaktør og journalist på forskellige kommunistiske og antifascistiske blade og tidsskrifter og på det sidste også som forfatter. Den sidste halve snes år har jeg været formand for den anti - fascistiske fange- og modstandsorganisation, Horserød-Stutthof Foreningen. Alt inden for lovens rammer, troede jeg. Retsstat og politistat Og så lige pludselig finder jeg mig selv og den forening, jeg repræsenterer, anklaget for støtte til terrorisme. Det hænger ikke sammen! Jeg ser det som et forsøg på at lukke munden på en politisk modstander. Horserød-Stutthof Foreningen og jeg er anklaget efter terrorloven 114, men det skal ikke forlede nogen til at tro, at denne sag alene er en juridisk strid det er den også men den er først og fremmest en politisk sag. Den politiske kamp er nu henlagt til retssalene, hvor politiske modstandere af systemet kan blive tilbørligt afklapset efter love, politisk fabrikeret til formålet. 6 Jeg er ikke jurist, men som bekendt laves sagførerblæk af murer - sved. Jeg har derfor forstået så meget af juraen, at i en retsstat skal indgreb i borgernes frihed i princippet have klar lovhjemmel og skal gennemføres under domstolenes kontrol. Det bygger, har jeg

6 Tegning fra retssagen af Jørgen Tang Holbæk forstået, på den erkendelse og mange års kedelige erfaringer af, at al magt korrumperer. Et politisk betændt spørgsmål, også i Danmark. Modsat er kernen i politistaten troen på, at politiet magten altid gør det rette og alene kan betros beslutningerne. I dag lægges flere og flere beslutninger ud til politiets afgørelse. Resultatet heraf så vi bl.a., da man misbrugte sin magt groft i forbindelse med FNs klimatopmøde i København i Og vigtigst denne politik har betydet væsentlige indskrænkninger af det enkelte menneskes politiske råderum. Den personlige frihed er under pres og ligner mere og mere en illusion. Før i tiden talte man her til lands hånende om forbuds-sverige. Nu er det mere relevant at tale om forbuds-danmark. Big Brothers land med rødglødende politiknipler, aflytning, kameraovervågning og PET og FET. Med computerspionage og elektroniske fodspor et land hvor alt, som ikke udtrykkelig er tilladt er forbudt. Hvis De 7

7 er i tvivl, så lad være, skrev statsadvokaten i en kronik. Dermed var grundloven sat på plads! Vi er langt ude, når det er domstolene, som tilfældet er i sagen mod Horserød-Stutthof Foreningen og min ringhed, der skal bestemme, hvad vi skal mene politisk, og hvem vi må solidarisere os med. Konsekvenserne af et sådan attentat på den personlige og politiske frihed er et grundskud mod demokratiet. Tilbage er et hult demokrati et skindemokrati. Danmark på kant med menneskerettighederne Det kan derfor ikke undre, at det officielle Danmark stadig oftere kommer på kant med menneskerettighederne. Men det er forstemmende og urovækkende, at den nuværende danske regering ikke respekterer og gang på gang bevidst overtræder de internationale humanitære og menneskeretsrelaterede aftaler, som Danmark har tilsluttet sig, og blæser på FNs henstillinger og beslutninger. Det lugter langt væk af selvovervurdering hør, hvor vi gungrer. På magtarrogance, magtmisbrug og et racistisk og imperialistisk tankesæt, der er en slyngelstat værdig ikke en stat som vil kalde sig en demokratisk retsstat. Det er baggrunden for, at solidaritet med mennesker, som kæmper mod en besættelsesmagt, kriminaliseres. Derfor anklages de, som kæmper for national frihed, social retfærdighed og politisk selvstændighed for terroristiske hensigter. Det der var tilladt, og en menneskelig og moralsk pligt i går nemlig at komme undertrykte og ulykkelige mennesker til hjælp er en forbrydelse mod statens sikkerhed i dag. En terrorhandling. 8 Justitsministeren afsluttede i begyndelsen af 2011 en såkaldt evaluering af antiterrorreglerne og konkluderede tilfreds, men til undring for mange, at anvendelsen af de vedtagne regler ikke giver anledning til at overveje ændringer af den gennemførte lovgivning ud fra retssikkerhedsmæssige hensyn.

8 En senere, såkaldt høring den 24. februar om eftermiddagen slog ingen skår i glæden. Man forstår deres tilfredshed og græmmes. Det kan fastslås, at med vedtagelsen af terrorlovene, kom man endnu et skridt nærmere politistaten. Man cementerede en række demokratifjendtlige retsprincipper, som var og er undergravende for borgernes retssikkerhed. Hensigten er tydelig: Befolkningen skal lære at holde sig i skindet. Så langt rækker demokratiet. Terrorlove og fascisme Terrorlove efter amerikansk forbillede, Kriminalisering af solidaritet, sådan som denne sag er udtryk for. Lømmelpakke og klimafængsel. Nedsat kriminel lavalder til 14 år, fodlænker til børn osv. osv. Det er det rene krystalklare vanvid, spørger man mig. Samfundet trækkes mod højre i Danmark som i resten af Europa: Fascismen er igen på spil og viser sig i mange forklædninger. Fra de bonede gulve i NATO og EU til regeringskontorerne på Christiansborg. Nutidens fascister går sjældent i lange støvler og uniform og råber Heil Hitler. De foretager humanitær intervention som i det tidligere Jugoslavien, Afghanistan og Irak og nu sidst i Libyen. Man bruger sult, fragmentationsbomber og beskidt uran i kampen om resurserne, kamufleret som en kamp for demokrati og menneskerettigheder. I flere såkaldt demokratiske lande medlemmer af EU forbydes kommunistiske og socialistiske partier og bevægelser. I Ungarn hvor en fascistoid regering sidder på magten, og i Polen hvor antisemitismen står i fuldt flor, i Vilnius paraderer gamle SS er i gaderne under regeringens beskyttelse for bare at nævne et par stykker. Censur og stempling af politiske modstandere som fædrelandsløse slyngler, som går terroristernes ærinde, og dermed har sat sig uden for folkefællesskabet, og derfor kan fratages deres mest elementære rettigheder med loven i hånd. Lige som sidst for 70 år siden d. 22. juni 1941 da man arresterede 9

9 bl.a. stifterne af den forening, jeg nu har den ære at repræsentere, for derefter med loven kommunistloven i hånd at udlevere dem til de nazistiske mordere. Lad mig tilføje: Hvis straf var og er svaret på alle problemer som den nuværende regering synes at mene så havde Hitler jo ret, da hans nazister myrdede millioner af uskyldige mennesker. De skulle straffes, fordi de var anderledes ikke ariske nok, ikke umenneskelige nok. De var undermennesker: Jøder, sigøjnere, russere, polakker, kommunister, socialister og fagforeningsledere. Dengang som nu udleverede de danske myndigheder uden skrupler flygtninge som havde søgt ly og beskyttelse i vort land til deres bødler: Nu i 2011: Palæstinensere, tamiler, sigøjnere, irakere, af - gha nere, somaliere, kommunister og socialister frihedskæmpere! Slut med næstekærlighed og menneskelig solidaritet. Den barmhjertelige samaritaner døde hin skamfulde nat i Brorsons Kirke. Dengang som nu bliver de sat uden for loven. Det var der mange, der døde af. Det er der også i dag! Men disse smertelige erfaringer ændrer intet i de nuværende lovmageres tankegang. De har tilsyneladende intet lært og intet forstået. Juraen er i dag som under besættelsen, hvis nogen stadig kan huske den underkastet de politiske magthaveres forgodtbefindende og politiske behov. Det indtryk har fæstnet sig i hvert fald hos mig at lovene udformes og bøjes efter det evigt gentagne mantra Straf. Lovene laves så at sige til lejligheden, som tilfældet var med Lømmelpakken. 10 Aktuelt betyder det, at jeg, som formand for Horserød Stutthof Foreningen i sin tid oprettet af de overlevende fra udryddelseslejren Stutthof, hvortil de var deporteret med velvillig og aktiv støtte fra den danske samarbejdsregering, Højesteret og dansk politi nu 70 år senere står anklaget for støtte til terror.

10 En gammel antifascistisk parole fra dengang siger med få ord, hvorfor vi, og flere med os dengang som nu gør som vi gør, og hvorfor jeg i dag befinder mig her i denne domstol: I al sin enkelhed lyder den: Når uret bliver ret bliver modstand en pligt! Angst som magtmiddel Formålet med denne tilsyneladende endeløse strøm af love og stramninger af lovgivningen er, som før sagt, at lukke munden på anderledes tænkende, gøre befolkningen angst for at engagere sig politisk i solidaritetsarbejde, og angst for i den sammenhæng blive hængt ud for støtte til terrorisme og terrororganisationer. Tidligere minister og nuværende folketingsmedlem for Venstre Britta Schall Holberg (V) ramte plet, da hun til Kristeligt Dagblad (29. januar 2010) bl.a. sagde: Først gør man folk bange, så kommer man bagefter og siger, at man vil redde dem fra det, de er bange for. I virkeligheden bærer det hele terrorlovgivningen. Terrorbevægelser er i dag magthavernes betegnelse for frihedsbevægelser. Som tilfældet er i Palæstina, hvor en bevægelse kæmper mod en besættelsesmagt, ligesom den danske modstandsbevægelse engang gjorde. End ikke humanitær hjælp sådan som Horserød-Stutthof Foreningen i meget beskedent omfang har forsøgt er tilladt. Så derfor er det helt klart, at den store internationale flåde med fødevarer og medicin til Gaza den 31. maj 2010 blev opbragt af den israelske flåde i internationalt farvand for at det ikke skulle være løgn. Resultat: 9 fredsaktivister myrdet med koldt blod og endnu flere sårede og lasten beslaglagt. Det kunne ikke være anderledes. Den af FNs Sikkerhedsråd nedsatte kommission til undersøgelse af Israels piratvirksomhed endte i det rene teater. Næstformand for kommissionen blev den netop da afgående præsident fra Colombia 11

11 Alvaro Uribe. Manden som stod bag de colombianske dødspatruljer og paramilitære grupper, som har tusinder af fagforeningsledere og bondelederes liv på samvittigheden. En mand med blod på hænderne skal undersøge andres blodige hænder, som en avis formulerede det. Om Israels politik og opførsel i det hele taget skrev den tidligere formand for Knesset fra 1999 til 2003 og tidligere formand for Jewish Agency i Israel, Avraham Burg, på et tidligere tidspunkt det var da Sharon terroriserede byen Jenin: Nedtællingen for det israelske samfunds endeligt er begyndt års jødisk overlevelseskamp kan koges ned til en stat bestående af bosættelser og amoralske lovbrydere en sådan stat uden retfærdighed kan og bør ikke overleve. Jeg har jødisk blod i årerne, og jeg er enig med Avraham Burg. Den zionistiske stat er en skamplet på jødisk kultur og historie. Det er dybt tragisk. En historisk tragedie for begge folk. Det kan kun ændres ved, at retfærdigheden sker fyldest ved oprettelsen af en palæstinensisk stat. Vi lader os ikke kue Men på trods af de israelske, amerikanske, danske og andre regeringers og myndigheders aggressive adfærd, bliver der stadig flere, som ikke lader sig skræmme den civile modstand breder sig. 12 I USA (januar 2011) havde FBI stævnet ni solidaritets-aktivister, som anklagedes for at have støttet PFLP i Palæstina og FARC i Colombia. Stævningen førte til demonstrationer i 45 byer over hele USA. Demonstranterne krævede stop for FBI s provokationer. Man mener ikke uberettiget, at USA s forfatnings ord om retten til frit at tale og give udtryk for sine meninger er blevet underlagt landets terrorlovgivning, så humanitære organisationer kan anklages for at yde støtte til terrorister, hvis de kritiserer USA s udenrigspolitik. Kan nogen her se sammenhængen med den sag som her behandles og den i USA?

12 Kan anklageren? Næppe i hvert fald vil han næppe indrømme det. Det ville jo være at trække tæppet væk under hans i forvejen politisk og moralsk svage sag. Den internationale solidaritet lever, som det her op til retssagen bl.a. kom til udtryk i det brev, som FIR Féderation Internationale des Résistans-Association Antifasciste den internationale antifascistiske fange- og modstandsorganisation den 13. januar i år tilsendte justitsminister Lars Barfoed. Brevet var en protest mod denne retssag og til støtte for Horserød Stutthof Foreningen. Ministeren har endnu ikke nedladt sig til at svare! Til oplysning har FIR medlemsorganisationer i 25 europæiske lande + Israel. Fra Ural til Atlanterhavet! I forbindelse med en anden retssag helt tilbage i den såkaldte Hjalf sag et opgør mellem general Hjalf versus modstandsbevægelsen og dagbladet Land og Folk skrev den store færøske digter William Heinesen bl.a. følgende til eftertanke også i dag i det herrens år 2011: Om højesteretsdommen over redaktør Martin Nielsen (i parentes bemærket min far) tør jeg ikke udtale mig, jeg kender ikke juraens labyrinter og irgange; lovgivning og håndhævelse af lov og ret er jo særdeles komplicerede ting. Men fortsætter Heinesen det turde vel dog kunne slås fast som noget urokkeligt, at loven er til for menneskenes skyld og ikke modsat. Men helt sikker var han tilsyneladende ikke, for han sluttede: Hvor ofte i historien har man ikke set, at menneskelig anstændighed og mandsmod under visse forhold så sig stillet over for valget mellem lovbrud og moralsk defaitisme? Det kunne være skrevet til den situation, jeg i dette øjeblik befinder mig i. Det er de samme valg, jeg og mange andre med mig står over for i dag, når vi siger: Vi vil forsvare demokratiet, også selv om vi 13

13 dermed kommer i modsætning til den eksisterende terrorlovgivning. Det er uundgåeligt, men nødvendigt og det skræmmer os ikke! Eller som juraprofessor Eva Schmidt har sagt det (Citat): Vort demokrati stivner, hvis ingen tør udfordre magthaverne. (Pol ) Jeg mener hermed, at jeg, så tydeligt det er mig muligt, har redegjort for nogle sider af sagen, som jeg ser dem. Skal man konkludere, er svaret juridisk set givet: Der er ikke noget at rafle om, Horserød-Stutthof Foreningen er ifølge lovgivningen, som den ser ud i dag, skyldig. Ifølge den nuværende uretfærdige lovgivning, er der helt klart noget at komme efter for justitsministeren og hans an - klager. Og det gør han med en nidkærhed, der er en bedre sag værdig. Men rent moralsk? hvordan ser retten på det? En sag har som bekendt altid mindst to sider. Magthavernes terrorliste Derfor vil jeg herefter kort berøre den anden side den moralske og den politiske som ikke finder sin løsning i en retssal, uanset at jeg som formand Horserød-Stutthof Foreningen bliver dømt. Hvilket jeg som sagen ligger med statsgaranti bliver. Kun gennem politiske beslutninger og ændring af en forkert og diskriminerende lovgivning en lovgivning, som giver mindelser om McCarthy tiden i USA kan respekten for lovgivningen gen oprettes. 14 Blandt det, der skal ændres eller rettere skrottes, er de såkaldte terrorlister, som ligger til grund for den aktuelle terrorlovgivning. Om terrorlisterne på nuværende tidspunkt er der kun at sige, at de er lister ikke nødvendigvis over terrorister men først og fremmest over politiske modstandere, som på denne måde brændemærkes og sættes uden for loven. Lex Americana. De erklæres for internationale pariaer, og kan frit jages året rundt.

14 Måske er retten bekendt med, at Nelson Mandela på trods af Nobels Fredspris først blev slettet af USA s terrorliste den 26. juni Hvilket dog ikke forhindrede danske politikere terrorlovenes fædre i at stå på tæerne af hinanden, for at hilse på ham, da han sidst besøgte Danmark. Tonen blev ændret, da terroristen blev præsident. Måske vil vi opleve noget lignende i sagen mod ROJ-tv, som ligeledes anklages for støtte til terror, nu, hvor en anden fredspris-modtager, biskop Desmond Tutu, har indstillet ROJ-tv til Nobels Fredspris. Alligevel påstår man, at ér man en gang kommet på terrorlisterne, er man dér til evig tid. Det siger USA og deres politiske og militære medløbere i Europa. Og svært er det da at blive slettet, det skal villigt indrømmes men ikke helt umuligt, som eksemplet Mandela viser. Og der er flere eksempler. Det var i 2010, USA for første gang tilbød udvalgte Talebanere at blive slettet af terrorlisterne og dertil få en stor pose penge når bare de gik over på USA s side i Afghanistan. Næsten ligesom i de gode gamle dage da CIA bevæbnede og betalte de afghanske Mujahedin, som for de flestes vedkommende senere tog navneforandring til Taleban. Det var dengang i 1988, da den nuværende danske statsminister forklædt som afghansk Mujahedin, med en Kalasnikof kækt slænget over skulderen red ind i Afghanistan med gode danske kroner i sadeltasken som et beskedent bidrag til Vestens og Mujahedins terror mod det afghanske folk og kampen mod den gudløse kommunisme og Sovjetunionen. Mig bekendt blev han aldrig retsforfulgt for støtte til terroristisk virksomhed? Hvorfor ikke spørger jeg, som er blevet slæbt i retten for at indsamlet en brøkdel af det beløb, den nuværende statsminister servicerede sine morderiske venner med dengang i Men Horserød- Stutthof Foreningen skal klapses af for at have formidlet et meget 15

15 beskedent bidrag på godt ,- kr. til humanitær hjælp i det ødelagte Gaza. Konklusion heraf er klar: Hvis Horserød-Stutthof Foreningen i stedet at opfordre til at støtte befrielses organisationen PFLP s humanitære arbejde for ofrene i Gaza havde indsamlet og videresendt penge til de israelske bosættere, som bærer et hovedansvar for eskaleringen af den israelsk palæstinensiske konflikt men som ikke er på hverken USA s eller EU s terrorlister, selv om de burde være det, havde der været en smule retfærdighed til så havde jeg ikke stået som an klaget i denne retssal. Det er absurd og dybt krænkende for rets følelsen. Geneve erklæringen I Geneve-erklæringen om terrorisme, vedtaget af FN s generalforsamling den 29. maj 1987, står der bl.a. i indledningen præamblen (Citat): Vi nævner det palæstinensiske folks fortsatte kamp for deres hjemland over for Israels og USA s militære og paramilitære politik i hele det østlige Middelhavsområde... Vi nævner kampene i Mellemamerika imod reaktionære kræfter inden for og uden for regeringskontrol, som organiseres af USA gennem CIA s særlige virksomhed Og videre:... Den moderne statsmagts terrorisme og dens højteknologiske våben overgår kvalitativt mange gange den politiske vold, som grupper, som stræber efter at ophæve undertrykkelse og opnå befrielse, støtter sig på. Og med klar relevans til denne sag: Det er en grusom forlængelse af terrorismens svøbe spottende at stemple kampe mod terrorismen som terrorisme. Vi støtter disse kampe og opfordrer til såvel folkenes befrielse som det politiske sprogs befrielse. 16 Er retten enig med FNs vedtagelse af 29. maj 1987? Vil man tage det med i sine overvejelser, inden dommen fældes over Horserød- Stutthof Foreningen? Eller vil man endnu engang fra dansk side se stort på FNs vedtagelser og beslutninger?

16 Et sidste citat fra Geneve-konventionen: Om de nationale befrielsesbevægelser står der. (Citat) Som gentagne gange anerkendt af FNs generalforsamling har folk, der kæmper mod koloniherredømme, fremmed besættelse eller racistiske regimer, i udøvelsen af deres ret til selvbestemmelse ret til at bruge magt for at opnå deres mål inden for rammerne af international humanitær lov. Sådanne lovlige aktiviteter skal ikke forveksles med international terrorisme. Således vil det være juridisk utilladeligt at behandle medlemmer af nationale befrielsesbevægelser i blandt andet Caribien, Mellemamerika, Namibia, Nordirland, Palæstina og Sydafrika, som om de var almindelige kriminelle. Afslutningsvis understreges det, at (Citat): langt størstedelen af brud på krigsførelsen love og skikke er blevet begået og begås stadig af staters regulære, irregulære, paramilitære og hemmelige styrker, ikke af nationale frihedskæmpere. De vestlige medier har med vilje fordrejet og perverteret dette numeriske forhold for at skabe denne antiterrorkult til fordel for deres regeringers egne militaristiske og terroristiske formål, fastslår FNs generalforsamling i Danmark har underskrevet The Geneva Declaration on Ter - rorism. Lad mig for fuldstændighedens skyld tilføje:... at retten til væbnet oprør mod en uretfærdig stat sådan som PFLP og FARC gør det også er indskrevet i USA s forfatning som en retfærdig sag og en borgerpligt! Jeg nævner det, fordi jeg er helt klar over, at FN ikke agtes højt i det politiske establishment her til lands. I modsætning til USA, som man som regel følger blindt og betingelsesløst. Men dette er måske undtagelsen, der bekræfter reglen? Retssikkerheden der forsvandt 11. september 2001 var den dato, der afgjorde, at USA og en række lande gik i krig mod det, de kalder terrorismen og terroristerne. Nu 17

17 skulle de organisationer, personer og stater, der stempledes som terrorister, forfølges og uskadeliggøres. Med alle midler. For at legalisere The War against Terrorism fik man i land efter land vedtaget love, der åbnede op for tiltag, der ellers kun kendes i politistater eller stater, der har betrådt vejen mod en politistat. I USA indførtes den såkaldte Patriot Act, som hurtigt blev model for terror-lovgivningen i hele den vestlige verden. Inklusive vort land. I alle lande gjorde man det på baggrund af definitioner af, hvad terrorisme og terrorister er definitioner der savner tilstrækkelig præcision. Formålet var det vigtigste. Ingen vidste egentlig skulle de være ærlige om lovene var nødvendige, og ingen var tilsyneladende interesseret i at undersøge det. Viden måtte ikke forstyrre det politiske formål: Retten til at fjerne sine modstandere og retten til at sikre sig herredømmet over stadig større dele af verden var altafgørende. Også i Danmark har flere politikere slået fast med politiske syvtommersøm, at vi befinder os i noget nær en undtagelsestilstand, som vil vare, indtil fjenden er elimineret. Altså indtil alle, som får terror-etiketten sat på sig, er elimineret. Som et led heri blev der vedtaget en række antiterror-lovpakker, der på rekordtid har tilsidesat en stribe menneske-rettigheder. Sikkerhed magthavernes sikkerhed vejede og vejer helt klart tungere for disse politiske panikmagere end menneskerettigheder. Igen og igen er det blevet understreget, at disse love kun skulle benyttes, så længe terrortruslen bestod, og at lovene alene retter sig mod den udefra kommende fjende. Det var selvfølgelig ikke landets egne borgere, som er målet for de særlige love, sagde man. Sådan tale de ræve for de gæs. 18 Den stærkes ret Det burde ikke forundre, at vi har oplevet en stadig stigende vold fra myndighedernes side mod befolkningen. Ikke blot på fjerne slagmarker, men også i vore egne gader.

18 Ved enhver nok så beskeden demonstration, som et par betjente tidligere kunne klare med en venlig henstilling eller alvorlig samtale, møder i dag et stort antal betjente op bevæbnet til tænderne og i så tungt udstyr, at de i bogstaveligste forstand tynges til jorden. Et borgerkrigskorps! Så man kan godt forstå, at befolkningen bliver bange ikke bare for politiet men nok så meget for de mange nye regler om terrorisme. Og det er da også meningen. Man gejler helt bevidst en hysterisk stemning i vejret. Det er jo utroligt, hvad man ikke må: Man må selvsagt ikke udføre terroristiske handlinger, og man må ikke opmuntre til terrorisme. Man må ikke forberede eller medvirke til at forberede terroristiske handlinger. Det er strafbart ikke at give oplysninger til politiet om terrorhandlinger, man har kendskab til eller mener at have kendskab til er under forberedelse. Det er strafbart at glorificere terror, og det er strafbart at yde støtte til en terrororganisation. Her er det, jeg er kommet i tvivl: Gælder alle disse paragraffer, regler og regulativer også politiet, som gang på gang driver terror mod befolkningen, og træder vor grundlovssikrede demonstrationsret under fode? Og gælder alle disse forbud også TV og presse, som dag ud og dag ind kolporterer vold og menneskelig nedværdigelse, og dermed bidrager afgørende til den almindelige forråelse af samfundet? Og endelig: Gælder alle disse forbud også den regering, som sendte vort land i krig på en løgn den ultimative terrorhandling? En krig som foreløbig har ført til 40 unge menneskers meningsløse død. Og sluttelig: Vil der blive taget politiske og eller retslige skridt til at gøre dem ansvarlige for deres handlinger? 19

19 Svaret skal vi nok ikke forvente at få her i byretten. Der ville være urimeligt, men nu er spørgsmålet rejst, og det er vigtigt, hvis respekten for lovgivningen skal genoprettes. Lighed for loven er afgørende for menneskers retsopfattelse. Men sådan er det ikke i dag i dag hersker den stærkes ret jungleloven. Nye manipulerende begreber Det er også baggrunden for, at man fra politisk hold accepterer man protesterer i hvert fald ikke at mennesker spærres inde uden lov og dom af amerikanske tropper og lejesoldater. Det er ikke bare sprogforbistring, det er manipulation og misbrug af sproget for at sløre det egentlige formål. Man taler om fjendtlige kombattanter eller personer, tilbageholdt på slagmarken eller i dens nærhed. Personer, hvis forhold må undersøges nærmere på grund af personernes handlinger, deres geografiske placering eller baggrund. Sandheden er, at det i de fleste tilfælde er kidnappede mennesker som også passerer dansk og grønlandsk luftrum med den danske regerings vidende på rejse verden rundt med CIA-Airlines, til en ukendt destination og et tortur-kammer fjernt fra alt og alle. Et sted hvor skrigene forsvinder i stilheden. USA, Danmark og andre lande taler ikke om soldater, for soldater har rettigheder i henhold til en FN-konvention for denne persongruppe. Man taler heller ikke om krig. Man taler i stedet om krigslignende tilstand, en opmærksomheds skabende situation, undtagelsestilstand, og en tilstand af international krise af længere varighed. Man erklærer heller ikke længere krig. Nej, man sender sine soldater ud for at redde, frelse eller hjælpe en civilbefolkning, for at sikre menneskerettighederne og demokratiet. 20 Nye begreber anvendes i flæng, men de defineres ikke. I stedet bliver de politisk fortolkede i overensstemmelse med magthavernes ønsker. Hvor slutter det hvad er målet?

20 Målet er at: Når det nuværende fjendebillede, terroristen, er eller er ved at være brugt op, er det en nærliggende tanke, at kommunister, venstreorienterede og andre progressive kræfter endnu engang kan blive særdeles velegnede som det næste skræmmebillede. Det skulle heller ikke undre, hvis man fandt frem til, at en terrorist er en person, som er eller tidligere har været kommunist. Så har man en omsider definition. På mange måder er terroristen og terroren en langt mere velegnet fjende, end Sovjetunionen var ikke mindst for USA s krigsindustri. Sovjetunionen var en konkret, synlig fjende, det er terroristen ikke. En usynlig fjende som terroristen og terroren kan man derimod fremstille som langt farligere end den synlige fjende. Hvor er terroristen? Hvornår slår han til? Og hvor slår han til, som tidligere vicepræsident, Cheney sagde. Frygten er blevet opbygget systematisk, næsten videnskabeligt, og den råder den dag i dag. I løbet af få år er frygten steget til uanede højder i de vestlige lande. Retsstaten under afvikling Det har fået fatale følger også for Danmark. Vort land er på vej ned ad en menneskelig, kulturel, humanitær og politisk glidebane. Fra velfærdsstat til oprustet fattiggård. Borgernes retssikkerhed undergraves dag for dag. Retsplejeloven, straffeloven og grundloven er som jeg ser det delvist sat ud af kraft til fordel for de nye terrorlove. For at sikre demokratiet mod påståede, ukendte terroristers mulige anslag mod det danske demokrati, begrænses befolkningens demokratiske rettigheder. I demokratiets navn sættes demokratiet ud af kraft. Det ligner begyndelsen til en politistat, hvor CIA og PET udlægger og administrerer loven! Forsvarere og dommere er, så vidt jeg ved man må rette mig, hvis jeg tager fejl flere gange blevet sat ud af spillet de anklagede kan ikke få at vide, hvad de er anklaget for. Man anvender hem - melige og navnløse advokater. Alt fra fængslinger til udvisninger, 21

21 ordnes stadig oftere administrativt og i hemmelighed. Hvad kommer et par justitsmord offentligheden ved, synes ræsonnementet at være! Tidligere var man uskyldig, til det modsatte var bevist. Enhver tvivl skulle komme den sigtede til gode. Sådan er det ikke mere, nu må man tage til takke med PET s for det meste udokumenterede påstande, som oftest fremsat uden skygge af bevis. Det virker nu som, at enhver tvivl kan komme borgeren til skade. Samtidig opfordrer man samme offentlighed som af hensyn til Rigets sikkerhed intet skal vide til at fodre PET med oplysninger. For chefen for PET, Jacob Scharf, er intet helligt i kampen mod terrorismen : Citat: Alle oplysninger, som kan føre til afsløring af terroristisk virksomhed også selv om de er frembragt ved tortur er af værdi for PET. Det er vigtigt at samarbejde med torturstater, sagde han den 24. januar (Pol) Det er åbenbart, hvad man kan vente sig i et land, hvor solidaritet med mennesker og organisationer, som kæmper for frihed og ret kriminaliseres, og borgernes retssikkerhed mere og mere ligner et indholdsløst postulat. En by i Rusland. Den borgerlige retsstat er under hastig afvikling, kan vi desværre konstatere. 22 Kæmp for demokrati Lad mig afslutningsvis slå nogle få kendsgerninger helt fast, så der ikke er nogen tvivl om vor opfattelse, og så de kan indgå i rettens overvejelser: Vi anser krig som den ultimative terrorhandling. Alle krige koster civile liv. Også Danmarks angrebskrige i Jugoslavien, Afghanistan, Irak og Libyen. Retten til væbnet oprør mod en uretfærdig stat er indskrevet i FNs charter såvel som i USA s forfatning som en retfærdig sag og en borgerpligt, og skal ikke forveksles med terror. Det kan fastslås som en kendsgerning, at såvel USA s som EU s terrorlister som danner baggrund for denne retssag er juridisk an-

22 gribelige dokumenter, hvis oprindelse fortaber sig i udemokratisk, konspiratorisk aktivitet uden for demokratisk kontrol. Og sluttelig det er en ubestridelig kendsgerning som man ikke kan lyve sig fra at regimerne i Israel og Colombia udfører angribelige og menneskeretsfjendtlige handlinger i staternes navn. Handlinger som koster civile liv. Jeg anser sagen mod Horserød-Stutthof Foreningen, og andre retssager som måtte komme, inden den nuværende terrorlovgivning er endeligt fjernet, som led i en stadig pågående kamp for det danske demokrati et demokrati som antastes af de nugældende terror love. Problemet er, at bestemmelserne om terrorisme er udformet så omfattende, så uklart og så tvetydigt, at demokratiske traditioner, som det danske folk har kæmpet for igennem århundreder forsvinder uden videre som sand der løber mellem fingrene. Det er det, vi har villet gøre opmærksom på og villet advaret imod og som vi vil bede retten tænke over. Og specifikt vedrørende anklagen mod Horserød Stutthof Foreningen og mig som formand for foreningen, så er såvel vor forening som jeg selv uskyldige i anklagerne om støtte til terrororganisationer vi har ikke støttet sådanne organisationer og vil aldrig gøre det. Anklagen er absurd! Vi har støttet og støtter fortsat frihedsbevægelser og modstands - organisationer og humanitært arbejde. Vi er modstandere af terrorisme også statsterrorisme men vi vil til enhver tid støtte mennesker, som kæmper for fred, frihed og national uafhængighed mod fascisme, krig og undertrykkelse. Det gælder under alle forhold. Og hermed Tak fordi De så tålmodigt lyttede til, hvad jeg havde at sige i anledning af den bizarre anklage, som er rejst mod mig. Jeg er uskyldig i anklagen. Jeg ønsker at blive frikendt! 23

23 Vil du vide mere om Kommunistisk Parti i Danmark, eller vil du tegne abonnement på månedsbladet KOMMUNIST, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående adresser. Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Tlf Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard. Tryk: Trundholm Tryk. Udgivet august Oplag: 500 ex. Udgivet med støtte fra Hagensfonden

Når uret bliver ret...

Når uret bliver ret... 1 Når uret bliver ret... Arbejderen bringer her Anton Nielsens forsvarstale fra Københavns Byret, hvor han den 16. juni blev idømt to måneders fængsel for støtte til befrielsesbevægelserne FARC og PFLP.

Læs mere

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT.

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. Da USA s præsident Buch i 2001 erklærede krig mod terror forandrede det verden. Dog ikke til det bedre. Det myldrede frem med navne på personer og organisationer, som

Læs mere

1 Anton Nielsen. Tale den 9. april 2011/ Vesterbro Torv.

1 Anton Nielsen. Tale den 9. april 2011/ Vesterbro Torv. 1 Anton Nielsen. Tale den 9. april 2011/ Vesterbro Torv. Den 9. april 1940 blev Danmark besat af tyske tropper. Kongen og statsministeren udsendte samme dag en proklamation til det danske folk, hvori de

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Farvel til de røde undtagelser

Farvel til de røde undtagelser En artikel fra KRITISK DEBAT Farvel til de røde undtagelser Skrevet af: Line Barfod Offentliggjort: 14. april 2010 Ellen Brun og Jaques Hersh rejser i sidste nummer af kritisk debat en vigtig debat om

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch.

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch. Menneskerettigheder og krigens regler Lektion / dato Emne / tema r Arbejdsformer Skriftligt arbejde 1. 2/2 2. 4/2 3. 16/2 Introduktion til dilemmaerne og gruppearbejde Fortsat arbejde med de forskellige

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

FAGLIG KAMP ELLER TERROR

FAGLIG KAMP ELLER TERROR terror 13/03/06 10:31 Side 1 FAGLIG KAMP ELLER TERROR Er det terror, hvis strejkende 3F ere blokerer en busstation eller en trafikeret gade? terror 13/03/06 10:31 Side 2 FAGLIG KAMP ELLER TERROR? Ifølge

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

DEMOKRATI OG TERRORLOVGIVNING

DEMOKRATI OG TERRORLOVGIVNING DEMOKRATI OG TERRORLOVGIVNING Af Eva Smith Uklar lovgivning Det er et anerkendt og fundamentalt princip i dansk strafferetspleje at straffelove skal være til at forstå for den almindelige borger. Imidlertid

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

2001-02, 2. samling - Svar på 20-spørgsmål: Om USA's behandling af fanger fra Tal... Side 1 af 6

2001-02, 2. samling - Svar på 20-spørgsmål: Om USA's behandling af fanger fra Tal... Side 1 af 6 Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2006-07 FOU Alm.del Bilag 54, UM-del - Bilag 25 Offentligt 2001-02, 2. samling - Svar på 20-spørgsmål: Om USA's behandling af fanger fra Tal... Side 1 af 6

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3

Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3 2005-06 - Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3 Spm. nr. S 4337 13) Til forsvarsministeren af:»kan ministeren bekræfte, at Danmark ifølge regeringens politik

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Horserød Stutthof Foreningen. Bestyrelsens beretning for perioden marts 2011 til marts 2012.

Horserød Stutthof Foreningen. Bestyrelsens beretning for perioden marts 2011 til marts 2012. Horserød Stutthof Foreningen Bestyrelsens beretning for perioden marts 2011 til marts 2012. Det sidste år har været en turbulent periode for vor forening. Det var året, hvor solidaritet med forfulgte mennesker

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

8. søndag efter trinitatis

8. søndag efter trinitatis 8. søndag efter trinitatis Salmevalg 10: Alt, hvad som fuglevinger fik 337: Behold os, Herre, ved dit ord/448: Fyldt af glæde 292: Kærligheds og sandheds ånd 701: Huset, som Gud har bygt 725: Det dufter

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak af Tonny Brems Knudsen Politikens kronik 22.3.2003 Med støtte fra sine nærmeste allierede har USA igennem de seneste par måneder forsøgt at overtale FN s

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Langfredag, Hurup 2015 Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Ypperstepræsterne og de skriftkloge spurgte: Sig os, er du Kristus, Guds Søn? De spurgte ikke, fordi de ville tro ham, hvis han

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

HVOR BLEV RETFÆRDIGHEDEN AF?

HVOR BLEV RETFÆRDIGHEDEN AF? Prædiken af Morten Munch 21. s. e. trinitatis, 2. tekstrække, 16/10-2016 Tekst: Luk 13,1-9 Luk 13,1-9 s.1 HVOR BLEV RETFÆRDIGHEDEN AF? Forklaringer på det onde Det ondes tilstedeværelse i vores verden

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Horserød-Stutthof Foreningen

Horserød-Stutthof Foreningen 1 Horserød-Stutthof Foreningen Generalforsamling den 15. marts 2008: Bestyrelsen beretning I oktober deltog vi i FIRs 14. kongres i Athen. Det var på mange måder lærerigt. For det første er FIR den bredeste

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores 6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores bror, det handler om tilgivelse. Og der bliver ikke lagt

Læs mere

Side 2 af 5

Side 2 af 5 Side 1 af 5 Stort nederlag til politiet i sag om påstået kunstsvindel Leveret af Nyhedsbureauet Newspaq 5 timer siden Side 2 af 5 Side 3 af 5 Efter et næsten 11 timer langt retsmøde i Københavns Byret

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred.

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Medierne skal holde øje med magten. De skal afsløre løgne og ulovligheder de skal være demokratiets vagthunde, de skal

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere