Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter"

Transkript

1 Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt med mere komplekse opgaver bliver der brug for mere strategisk kompetente medarbejdere, der kan arbejde i helheder og i forhold til organisationens besluttede strategier og vision. Det stiller nye krav til, hvordan vi kan lede effektfulde forandringsprocesser, som skaber reel forandring. Ikke mindst set i lyset af at langt over halvdelen af alle strategiske beslutninger aldrig bliver implementeret eller ført ud i livet. Uddannelsen er en videregående systemisk leder- og konsulentuddannelse med fokus på strategi og det at lede forandringsprocesser. Den bygger på noget af den nyeste forskning i strategi og ledelse af forandringer, og tager afsæt i vores nyeste bog: Strategisk relationel ledelse systemisk ledelse af forandringer. Centrale temaer og begreber på uddannelsen er organisatorisk forandringskapacitet, strategisk relationsarbejde, organisatorisk sammenhængskraft og det at arbejde med insisterende involvering og strategisk kompetente bidragydere. Uddannelsen er målrettet erfarne systemisk inspirerede praktikere, som gerne vil arbejde endnu mere effektfuldt og reflekteret med ledelse af forandringer. Til gavn for organisationen og dig selv. Formål, udbytte og effekt Denne videregående uddannelse er på én gang en professionel uddannelse i strategi- og forandringsledelse og samtidig et personligt dannelsesforløb. Formålet er at gøre dig til en bedre leder og konsulent med fokus på effektfuld ledelse af forandringer. Det gør vi blandt andet ved at: Kvalificere dig til at kunne lede effektfulde strategi- og forandringsprocesser og at kunne håndtere komplekse organisatoriske processer med mange interessenter Gøre mission, vision, strategi og ledelse til centrale og aktive begreber Introducere forskellige systemisk baserede strategi- og analyseredskaber Arbejde med insisterende involvering til at sætte medarbejdernes ressourcer maksimalt i spil i forhold til organisationens primære opgave og udfordringer Bruge en systemisk grundtænkning til at udvikle og kvalificere andre relevante strategiværktøjer Tage afsæt i dine egne personlige og organisatoriske læringsmål Målgruppen Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder med at udvikle din organisations forretning og potentiale gennem en professionel indsats. Du kan for eksempel være chef, leder, mellemleder, personalechef, organisationskonsulent eller ansat i en HR-funktion. Forløbet forudsætter, at du er i job, så du kan opnå den maksimale kobling mellem teori og praksis.

2 Uddannelsens opbygning og forløb Læringsmæssigt er uddannelsen designet omkring tre læringsrum: Undervisningen Netværksgruppen Egen organisation Vi anvender de tre læringsrum aktivt undervejs for at give dig den maksimale træning og kobling mellem uddannelsen og din egen organisatoriske praksis. Vi arbejder aktivt med dine erfaringer og udfordringer, deler viden på tværs af deltagerne og gør den præsenterede teori anvendelig og praksisnær. Med afsæt i din egen ledelse og konsulentpraksis og et fokus på organisatorisk forandring og udvikling er uddannelsen bygget op af følgende fire elementer: Læring og innovation S Strategiske analyser Strategisk relationel ledelse Strategisk relationsarbejde Organisatorisk sammenhængskraft Som en del af uddannelsen bliver du introduceret til en række relationelle analyse- og arbejdsværktøjer bl.a. Relationel koordination, Strategisk relationel ledelse, Strategisk forandringskapacitet Strategisk interessentanalyse og Systemisk SWOT, ligesom du kommer til at arbejde gruppevis med projekter fra egen praksis. Praksisprojekterne danner udgangspunkt for en mundtlig projektpræsentation mod slutningen af uddannelsen. Uddannelsen består af: Fem moduler sammenlagt otte undervisnings- og projektpræsentationsdage Fem netværksdage Uddannelsen bygger på vores egen forskning og udviklingsarbejde, nyere forskning i ledelse af forandringer, og den tager konkret afsæt i vores seneste bog: Strategisk relationel ledelse systemisk ledelse af forandringer. Side 2 af 5

3 Foruden vores eget arbejde trækker vi bl.a. på Barnett Pearce, Gary Hamel, Ken Gergen, David Cooperrider, Niklas Luhmann, Ralph Stacey, David Snowden, Henry Mintzberg, Karl Weick, Jody Gittell, Elmer Steensen, Otto Scharmer, m.fl. Indholdet på de enkelte moduler Modul 1: Ledelse af forandringer (1) intro til uddannelsens teori og praksisprojekt Langt over halvdelen af besluttede forandringsprocesser bliver aldrig realiseret. Hvorfor går det så galt, og hvorfor er effekten af vores forandringsledelse generelt så dårlig? Hvordan kan vi forstå forandringer og med den viden skabe langt mere effektfulde forandringer? Et genbesøg i et systemisk og relationelt multivers med særligt fokus på forandringer, strategier og ledelse. Introduktion til forskellige analyse- og måleredskaber til kvalificering af praksisprojekt i egen organisation. Etablering af netværksgrupper. Modul 2: Relationelle strategiprocesser og strategisk forandringskapacitet Jo bedre koordinerede vi er ift. mål, strategi og kommunikation jo bedre bundlinje og kvalitet skaber vi. På modulet tager vi afsæt i Jody Gittell s tanker om Relational Coordination og vores egen videreudvikling i forhold til, hvilken ledelse der fremmer den relationelle organisatoriske koordination. Hvordan gøre alle til strategisk kompetente bidragydere i forhold til planlagte eller ikke-planlagte forandringer? Fokus på organisatorisk sammenhængskraft, strategisk kompetence, ansvarlighed og ejerskab gennem insisterende involvering. Modul 3: Analyse, måling og udvikling af organisatorisk værdi i en kompleks virkelighed Hvilke strategiprocesser er de mest effektfulde? Hvad koster vores nuværende udfordringer, når vi fx har konflikter i medarbejdergruppen, dårligt samarbejde, minimal videndeling eller langsom implementering af nye strategier? Hvordan kan vi agere, udvikle og lede i en kompleks organisatorisk virkelighed? På modulet vil vi introducere forskellige tilgange til at analysere og måle den organisatorisk værdi og tilgange til at agere og lede i kompleksitet. Modul 4: Fra forandringsmodstand til medarbejdere der bidrager til løsninger Hvordan få medarbejdere til at handle anderledes i morgen end i dag? Tidlig og insisterende involvering er en af de mest afgørende forudsætninger for medejerskab og reelle forandringer. Når involvering er vigtig, så bliver nogle af de næste spørgsmål: Hvem skal involveres, hvornår og i forhold til hvad? Hvordan gør man det i praksis? Og hvilke ledelsesetiske overvejelser er vigtige at tænke med i forandringsprocesser så modstand bliver til medspil? Modul 5: Ledelse af forandringer og innovation (2) fremadrettet værdiskabelse Ledelse af forandringer og innovation to sider af samme sag. Hvordan kan vi fremadrettet udvikle og innovere, så organisationen fortsat kan være værdiskabende i forhold til omverdenen og kunderne og ikke bare forandrer for at forandre? Hvordan skabe en organisationskultur, der fremmer følgeskab og øger den organisatoriske forandringskapacitet i forhold til planlagte og ikke-planlagte forandringer? På det sidste modul vil vi fokusere på koblingen fra uddannelse til din egen fremadrettede ledelsesudvikling. Optagelseskriterier og uddannelsesbevis Du kan blive optaget på uddannelsen, når du: Arbejder med ledelses- eller konsulentfunktioner (har en praksis at træne i) Har gennemført en systemisk leder- og konsulentuddannelse af mindst ti dages varighed fra MacMann Berg eller anden tilsvarende uddannelsesudbyder Side 3 af 5

4 Optagelseskravene er vores mulighed for at sikre uddannelsens faglige niveau og kvalitet. Kontakt os for en nærmere snak og vurdering, hvis du er du i tvivl om dine optagelsesmuligheder. Efter gennemført uddannelse får du et uddannelsesbevis fra MacMann Berg, som vi ved bliver vægtet højt i mange organisationer og virksomheder. Derudover vil du kunne søge om optagelse på vores kompetencegivende Certificateuddannelse, som vi udbyder i samarbejde med Nyenrode Business University i Holland. Uddannelsen er pt. under akkreditering. Uddannelsesansvarlig Thomas Johansen og Thomas Specht, partnere og chefkonsulenter, MacMann Berg. Se Pris Uddannelsen koster kr. (ex. moms). Beløbet inkluderer undervisning, bøger og øvrige undervisningsmaterialer og forplejning. Litteratur og undervisningsmateriale får du udleveret forud for uddannelsesstart. Tilmelding Du kan tilmelde dig uddannelsen via under Tilmeld TILMELDING: AFMELDING: Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet Tilmeldingen er først endeligt registreret, når vi har modtaget din betaling Tilmeldingen er som udgangspunkt bindende Indtil otte uger før uddannelsens start refunderer vi det fulde beløb Indtil seks uger før uddannelsens start refunderer vi det halve beløb Mindre end seks uger før uddannelsens start refunderer vi ikke betalingen Side 4 af 5

5 Datoer for uddannelsen Strategisk relationel ledelse, 2015 (hold 4 i København) Modul: Dato: Modul 1: 27. oktober 2015, kl oktober 2015, kl Netværksmøde: 27. november 2015 Modul 2: 8. december 2015, kl Netværksmøde: 14. januar 2016 Modul 3: 19. januar 2016, kl Netværksmøde: 23. februar 2016 Modul 4: 1. marts 2016, kl marts 2016, kl Netværksmøde: 12. april 2016 Modul 5: 19. april 2016, kl april 2016, kl Yderligere oplysninger MacMann Berg Karetmagergaarden Graven 25 B 8000 Aarhus C Side 5 af 5

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Morgenmøde, 18. marts 2014 God ledelse det handler om professionalisme

Morgenmøde, 18. marts 2014 God ledelse det handler om professionalisme Morgenmøde, 18. marts 2014 God ledelse det handler om professionalisme Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation og egne ambitioner En hurtig undersøgelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015 Leadership is connecting to reality the current and the emerging Scharmer Don t go it alone Van de Ven Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring Fra kompetenceudvikling til kapacitetsopbygning

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere