Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel"

Transkript

1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: Version: 1.0 1

2 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold der gør sig gældende for arbejdet med it projekter i Selvstyret. Guiden skal ses som et supplement til (og forudsættes kendskab af) Den fællesoffentlige Projektmodel (FOP) som er beskrevet her. I nedenstående figur ses de aktiviteter der knytter sig til et projektforløb. De fremhævede punkter er særligt vigtige for it projekter. Ide Analyse Anskaffelse Gennemførelse Realisering Projektkommissorium Forundersøgelse Budgetplan Inddrag brugere Inddrag fagfolk Projektkommissorium Business Case v.1.0 Behovsafdækning baselinemåling Beskriv processer Inddrag brugere Inddrag it-drift Risikoanalyse Evt. risikostrategi Faseafslutningsrapport Business Case v.2.0 Udfærdig kravsspec. Inddrag it-drift Gennemfør testfase Inddrag it-jurist Gennemfør udbud Skriv kontrakt Faseafslutningsrapport Business Case v.3.0 baselinemåling Uddan brugere Planlægning af teknisk installation og fremtidig drift (fx patch updates) Support Forbered afslutning Overdrag produkter Projektafslutningsrapport Business Case v.4.0 Løbende uddannelse af brugere Bruger administration Support På mange måder udskiller et it projekt sig ikke fra andre projekter. Det handler også om mennesker og forandring. Der er dog en række øvelser der giver god mening at gennemføre for at sikre dig at dit it projekt kører på skinner. I følgende vil retningslinjerne for udbud, kontrakt, persondatasikkerhed og drift blive gennemgået. Personer (organisation) Processer (it) Produkt Er der indtænkt processer fra starten? Før man går i gang med at anskaffe sig et nyt it system, giver det god mening først at se på processerne og analysere hvilke forandringer i organisationen et nyt system vil medføre: Hvilke arbejdsområder bliver påvirket? Stiller processerne krav til systemet? Stiller systemet krav til processerne? Kan processerne effektiveres uden et nyt it system? 2

3 Det er en almindelig fejl, at antage at et it system i sig selv kan løse en given problemstilling/skabe en optimering, men ofte ligger den største del af gevinsten i at analysere strukturen, dvs. beskrive og dokumentere nuværende arbejdsprocesser (as is) og organiseringen heraf. Dette er en grundlæggende øvelse der ofte er forudsætningen for efterfølgende at kunne gennemføre en optimering af arbejdsgange (to be) og realisere de gevinster der er der tiltænkt med projektet. Lige så vigtigt er det at sikre, at de foreskrevne processer og den daglige praksis er det samme, og at medarbejderne ved hvordan processerne skal udføres. Er der indtænkt inddragelse af brugere fra starten? Generelt for it projekter bør brugerne inddrages i forbindelse med kravspecifikation og udviklingen af løsningen. Især i idé-, design- og testfaser er det vigtigt med brugerdialog til at definere konkrete behov og sikre brugervenlighed. Fx i forbindelse med funktionelle behov, use cases, brugervenlighedstest o.l. Det er vigtigt at undersøge de nuværende udfordringer på det område, som projektet skal lave om på. Ved at lytte til brugerne, kan man hurtigt finde ud af om problemerne skyldes det nuværende system (eller mangel på et), processerne eller manglende kompetencer hos medarbejderne. Valg af fremgangsmåde I mange it-projekter er det en betydelig udfordring at vælge fremgangsmåden: Skal der anskaffes en standardløsning og i givet fald hvilken? Skal der ske tilpasning eller udvikling af en standardløsning? Skal løsningen udvikles fra bunden? Hvilke teknologier skal der vælges? Skal opgaven outsources? Skal opgaven i udbud? Det er projektlederens ansvar at sikre at projektet får tilført den nødvendige viden. Her bør inddrages fagfolk enten fra organisationen eller udefra i det omfang som skønnes nødvendigt. Det er også projektlederens ansvar at sørge for at kortlægge om it arkitekturen i organisationen passer sammen med det system man vil anskaffe. Der kan i den forbindelse være uforudsete tekniske, eller sikkerhedsmæssige problemstillinger der kræver fagekspertise at kunne gennemskue. I støre komplekse projekter, eller projekter der er politisk følsomme, kan en ekstern kvalitetssikring (rådgivning) inddrages hvis behovet er der. Konsulenttimer er dyre, så foretag først en grundig vurdering af hvilken værdi det skal tilføre projektet, og om den ekstra budgetudgift kan forsvares. I Digitaliseringsstyrelsen råder man over specialister inden for drift, sikkerhed, jura og projektledelse, der kan være behjælpelig med sparing og generel kvalitetssikring af dit projekt. Forberedelser der bør gøres før nyt IT projekt igangsættes Opstil målepunkter for succes (se FOP guide) Er det nødvendigt at købe et nyt system? Findes der nogle systemer i organisationen allerede, der kan løse udfordringerne? 3

4 Overvej om dit nye system vil få konsekvenser for nuværende processer og systemer? 1. Vil andre systemer blive påvirket (uforudset dominoeffekt)? 2. Vil det medføre at processer påvirkes inden for andre forretningsområder i organisationen? Hvad med datakonvertering? Datakonvertering er ofte en stor økonomisk post i IT projekter. Er det tænkt ind i dit projektforløb, og er der budgetteret for disse omkostninger? Udbudsmateriale og kontrakt Når du vælger en udbudsstrategi giver det god mening at forholde sig til følgende tjekspørgsmål: Er der udarbejdet og godkendt et udbudsmateriale? Er der uddelegeret en ansvarshavende som procesansvarlig i forbindelse med udbudsprocessen og kontraktforhandlingen? Er juridisk (og gerne it-juridisk) kompetence bragt i spil i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet eller i review heraf? Har projektet indhentet viden om og erfaring fra lignende udbud - fra tidligere udbud i organisationen, fra andre organisationer og fra leverandører? Er leverandørmarkedet undersøgt, således at udbuddet passer til markedsvilkårene? Anbefalinger til god praksis: IT jura er en særlig disciplin, som ikke alle jurister kender til - inddrag i videst muligt omfang it-juridisk ekspertise. Digitaliseringsstyrelsen råder over en it jurist som kan gennemgå dine kontraktforhold. Lær af andres erfaringer - spørg i andre styrelser/departementer til erfaringer, hvis strategien indebærer en udbudsform, som egen organisation ikke har erfaring med. Indhent så meget leverandørviden som muligt - der er flere muligheder for at hente information fra leverandører end de fleste regner med. Der findes uvildige eksperter indenfor mange typer af systemer som f.eks. ERP, ESDH, CRM, som kan hjælpe med at lave en markedsanalyse og evt. med at vurdere tilbuddene. Tag udgangspunkt i en standardkontrakt. 1 Overvej hvilke rammer kontrakten sætter for arbejdsformen og overvej om det passer til projektet. F.eks. vil et agilt projekt stille nogle andre rammer til en kontrakt end et vandfaldsprojekt (metode). Overvej, hvilke kontraktmæssige forbehold fra leverandøren, som kan accepteres og hvilke som ikke kan. Forbered relevante bilag til kontrakten: Definitioner Hovedtidsplan Kundens it-miljø (it-infrastruktur beskrives) Løsningsbeskrivelse/kravsspecifikationer 1 Se evt. Statens og Kommunernes Indkøbs Service, som har lavet en lange række standardkontrakter på IT området 4

5 Servicebeskrivelser Organisation og processer Servicemål Afprøvning Priser og betalingsplan Optioner Kundens ydelser Sikkerhed Ophørsassistance Afklaringsrapport Databehandleraftale (Selvstyrets instruktion til leverandørens it-sikkerhedsprocedure) Test af teknisk implementering Tjekspørgsmål: Er der gennemført tilfredsstillende stresstest af systemet i et omfang, som sandsynliggør en tilstrækkelig god driftsperformance? Er alle driftsmiljøer etableret og testet? Er alle integrationer til andre systemer testet tilstrækkeligt og med ønsket resultat? Er driftsprocedurer beskrevet og testet? Er der udarbejdet en plan for overdragelsestest? Er der udarbejdet plan for backup, restore og evt. roll-back? Anbefalinger til god praksis: Der bør være en fall back plan - hvad gøres, hvis funktionalitet ikke virker eller ikke kan anvendes? Det vil være god skik at vurdere, om enkelte dele kan pilles af uden at forstyrre helheden eller om det ved nye systemer er muligt alene at fjerne adgangen til funktioner frem for at rulle dem helt tilbage. Der skal aftales form på indberetninger af fejl/uhensigtsmæssigheder. I forhold til integration af løsning med eksisterende programpakker kontroller da, at alle installerede versioner er kompatible med løsningen. Implementeres der i forhold til slutbrugere, kontroller da løsningen på flere platforme (Windows, Mac, Linux, ios, Android) og i flere browsere og versioner. 5

6 ER DER STYR PÅ DRIFT? Det er vigtigt at lave et setup hvor løsningerne kan driftes, supporteres og vedligeholdes efterfølgende: Er krav til driftsmiljøet veldefineret (beskrives i udbudsmateriale og kontraktforhold)? Er driftsleverandøren inddraget? Er dokumentation til driftsløsningen på plads? F.eks. installations og driftsvejledninger. Er der taget stilling til hvem der skal supportere systemet? Er der taget stilling til hvem der skal håndtere brugeradministration? Er der lagt planer for vedligeholdelse (fejlrettelse, opdatering m.v.)? I forbindelse med kontraktskrivningen skulle en del af disse forhold allerede være gennemgået sammen med en it-jurist (i form af det indsendte bilagsmateriale). 6

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen Vejledning Sammensætning af projektorganisationen Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 SÅDAN ETABLERES ROLLEBESKRIVELSERNE... 1 1.3 SÅDAN ANVENDES PROFILERNE I ET KONKRET PROJEKT...

Læs mere

IT-PROJEKTKONTRAKTER BASERET PÅ GEVINSTREALISERING DEL 1

IT-PROJEKTKONTRAKTER BASERET PÅ GEVINSTREALISERING DEL 1 IT-PROJEKTKONTRAKTER BASERET PÅ GEVINSTREALISERING DEL 1 Af advokat Nicolai Dragsted, partner BvHD (tidligere Bender von Haller Dragsted) 1 Indledning Globalisering, internettet og nye teknologiske muligheder

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet God IT Skik Berthing, Hans Henrik Aabenhus; Mogensen, Jess Kjær; Lind, Bo; Gotfredsen, Knut; Joensen, Thomas B.; Mikkelsen, Niels Thor; Nielsen, Frank S. Publication date: 2011 Document

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Indholdsfortegnelse Side 1 Baggrund 3 2 Krav til idriftsættelse 4 2.1 Formål 4 2.2 Inddragelse af Teknisk Drift It i

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Vejledning til statens business case-model

Vejledning til statens business case-model Vejledning til statens business case-model Marts 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL MED STATENS BUSINESS CASE-MODEL... 1 1.2 FORMÅL MED PROJEKTET AFSPEJLES I BUSINESS CASEN... 1 1.3 KOBLING TIL

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere