TRANSITION NEWS MAGASINET#11 MORGENDAGENS FORANDRINGSLEDERE. Globale ledelsestrends ROI på HR-aktiviteter Mere moderne Maersk God tone på Nordic Sugar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSITION NEWS MAGASINET#11 MORGENDAGENS FORANDRINGSLEDERE. Globale ledelsestrends ROI på HR-aktiviteter Mere moderne Maersk God tone på Nordic Sugar"

Transkript

1 TRANSITION NEWS MAGASINET#11 MORGENDAGENS FORANDRINGSLEDERE Globale ledelsestrends ROI på HR-aktiviteter Mere moderne Maersk God tone på Nordic Sugar

2 Administrerende direktør Allan Gross-Nielsen ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Allan Gross-Nielsen REDAKTION: Jens Daa Hankert, Mikkel Errboe FOTO: Mikkel Errboe GRAFISK DESIGN OG TRYK: Grefta Tryk A/S ISSN: KONTAKT: Transition News trykkes i eksemplarer til AS3s kunder og samarbejdspartnere i Norden.

3 FORANDRINGERNE STÅR I KØ - FORANDRINGSLEDERNE MANGLER Forandringer står højt på agendaen i de fleste virksomheder - både nu og i de kommende år. Det bekræfter 150 top- og mellemledere i AS3 Companies seneste nordiske undersøgelse. Ikke mindre end 84 % af lederne forventer, at deres virksomheder skal igennem afgørende forandringer i løbet af de næste to år. Selvom virksomhederne ser behovet for forandringer, så er det langt fra alle, der er rustet til at gennemføre dem effektivt. Vores undersøgelse viser, at kun hver anden leder er tilstrækkeligt forandringsvillig. Og at kun hver fjerde leder er tilstrækkelig dygtig til at lede gennem forandringer. Ikke underligt, at blot hver fjerde virksomhed vurderer, at deres seneste forandring blev gennemført med succes. PRODUKTIVITETSTAB HOS HVER ANDEN Hvad er konsekvensen af, at lederne ikke er tilstrækkeligt villige og dygtige til forandringer? Ifølge lederne selv er faldende motivation, utilfredshed i organisationen og produktivitetstab de tre største udfordringer i forbindelse med at gennemføre forandringer. Således har knap halvdelen af de adspurgte virksomheder oplevet produktivitetstab i forbindelse med deres seneste forandringsprojekt. Af dem oplevede næsten hver anden, at det tog længere end seks måneder at komme tilbage til det oprindelige produktivitetsniveau. Men hvorfor overhovedet forandre, når kompetencerne er begrænsede, succesraten er lav og de potentielle negative konsekvenser markante? Svaret er, at forandringer er nødvendige for at fastholde konkurrencekraften. Derudover viser undersøgelsen, at smidige organisationer er karakteriseret af mere motiverede medarbejdere, større innovationsevne, større tilpasningsevne og bedre indtjening. TRANSITIONSLEDELSE KAN LÆRES En af nøglerne til at skabe en smidig og forandringsparat organisation ligger i transitionsledelse. Essensen i denne ledelsesdisciplin er at have fokus på den menneskelige side af forandringen og at være tydelig som leder. Det kan de fleste lære. Det kræver commitment fra topledelsen, fokus fra mellemlederne og en dedikeret indsats af alle. Resultaterne for de smidige og forandringsparate organisationer taler for sig selv. I dette magasin kan du læse mere om nogle af de seneste trends inden for området. Du kan måske også hente inspiration fra nogle af de virksomheder, der har haft succes med at sætte forandringer og transitioner på dagsordenen. God læselyst! Video: Scan og se et kort videoklip med Allan Gross-Nielsen. Du kan også finde klippet på

4 LEDELSESUDFORDRINGER I EN VERDEN AF FORANDRINGER VERDENS FØRENDE VIRKSOMHED INDEN FOR KARRIERETRANSITIONER OG TALENT- UDVIKLING UDVIKLER LEDERE I DAG TIL AT OPNÅ EN KONKURRENCEFORDEL I MORGEN AS3 Companies indgik i løbet af efteråret i et strategisk samarbejde som eksklusiv partner i den nordiske region for verdens førende transitionsspecialist, Lee Hecht Harrison, som er repræsenteret i mere end 60 lande. Vi har bedt Lee Hecht Harrisons øverste chef, Peter Alcide, om at opdatere os om nogle af de globale trends blandt morgendagens ledere. De fleste succesfulde virksomheder er bevidste om, at arbejdspladsen og arbejdsstyrken er foranderlige størrelser. Selvom alle har stået overfor ledelsesudfordringer, så har den øgede globalisering, regulering og teknologiske udvikling skabt en kompleksitet, hastighed og omskiftelighed uden fortilfælde for organisationernes ledere. Det betyder, at den ledelsesstil, den indstilling og de kompetencer, som tidligere virkede, ikke nødvendigvis er effektive i dagens forretningsklima, siger Peter Alcide. GOD LEDELSE ER INDIVIDUELT TILPASSET Ifølge den erfarne transitionsspecialist er kompetente ledere den nødvendige rygrad i en produktiv og engageret arbejdsstyrke. Uengagerede ledere påvirker medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, hvilket ofte fører til uengagerede medarbejdere inklusiv højt placerede og værdifulde medarbejdere. One size fits all -ledelsesstilen er ikke længere acceptabel, hvilket skaber et udtalt behov for ledere, som kan tilpasse sig til forandringer på arbejdspladsen og i arbejdsstyrken, fortæller Peter Alcide. Peter Alcide, øverste chef for Lee Hecht Harrison DET ER ALTID ET GODT TIDSPUNKT AT LEDERUDVIKLE Ifølge Lee Hecht Harrisons topchef er der en tendens til, at krævende tider får mange virksomheder til at skifte det strategiske fokus fra vækst og udvikling

5 til konsolidering og forsigtighed. Udfordrende tider er i sagens natur udfordrende for lederne, hvilket ifølge Peter Alcide blot gør lederudvikling endnu mere nødvendig. Med alle de økonomiske, forretningsmæssige og samfundsmæssige forandringer som hele tiden finder sted, er lederne tvunget til at tilpasse sig til en ny dagsorden, som kræver både strategiske evner og taktisk talent. Ledere skal have et stærkt moralsk kompas, der kan guide dem gennem beslutninger, som kræver komplekse overvejelser, og som balancerer profitabilitet og ansvar, siger Peter Alcide. Han mener, at disse lederegenskaber i stigende grad vil blive vigtige for ledere i dagens forretningsklima. Som resultat af disse overvældende krav til dagens organisationer, kan lederudvikling ikke længere blot fokusere på direktionen. Ledere skal udvikles på alle niveauer i organisationen for at sikre organisationens succes specielt i foranderlige tider, siger Peter Alcide, som er glad for at have fået AS3 som eksklusiv partner i de nordiske lande. Vi er meget stolte over at have indgået partnerskab med den førende job transition management virksomhed i Norden. Vi har stor tiltro til professionalismen og engagementet hos vores nye nye partner. Vi ser derfor både frem til at henvise vores egne kunder og kandidater til rådgivning hos AS3 og til at støtte AS3 s nordiske kunder og kandidater over hele verden, siger Peter Alcide. DAGENS GLOBALE LEDELSESUDFORDRINGER Økonomisk usikkerhed, globalisering, og hurtigt skiftende forretningsklima Omstrukturering, fusioner, opkøb, flytninger og ændrede kompetencebehov Skiftende befolkningssammensætning i arbejdsstyrken Forøgelse af kompleksitet og risici Vækst og produktivitetspres STØTTE VED GLOBALE FORANDRINGER Med partnerskabet mellem verdens førende virksomhed inden for jobmæssige transitioner, Lee Hecht Harrison (LHH) og AS3 er standarden hævet for nordiske virksomheder med behov for rådgivning om jobmæssige forandringer og transitioner. Eksklusivaftalen med LHH gør det muligt for AS3 at støtte virksomheder og kandidater fra LHH s over 300 kontorer i flere end 60 lande. Det globale partnerskab med LHH er et strategisk vigtigt samarbejde for AS3, som kommer vores kunder og Video: Scan og se et kort videoklip med Jens Daa Hankert. Du kan også finde klippet på kandidater til gode med det samme. LHH s koncept, tilgang og værdigrundlag er meget sammenligneligt med AS3 s, og vi kan uden at blinke kan stå inde for den høje kvalitet i LHH s opgaveløsning, fortæller Jens Daa Hankert, direktør for AS3 s internationale afdeling. AS3 oplever en øget efterspørgsel efter støtte til forandringsprojekter verden over fra vores nordiske kunder og kandidater. Det gælder blandt andet ægtefællerådgivning i forbindelse med udstationering, globale omstruktureringer, rådgivning om opsigelser, og ikke mindst kandidater med globalt udsyn. Vi oplever et stigende antal kandidater med klare internationale profiler og med ønske om nye udfordringer og arbejde i udlandet. Gennem årene har vi sendt kandidater til rådgivning Jens Daa Hankert, direktør for AS3 s internationale afdeling på alle kontinenter, og med LHH-partnerskabet er vores mulighed for at støtte verden over yderligere forstærket, fortæller Jens Daa Hankert.

6 KONTANT TILGANG TIL DET MENNESKELIGE OMRÅDE KRAV OM LØNSOMHEDSBEREGNINGER VED INVESTERINGER I DEN MENNESKELIGE ORGANISATION Når en virksomhed skal investere i eksempelvis nye produkter, nye maskiner og nye markeder, bliver de ansvarlige næsten altid bedt om at gøre sig nogle overvejelser om lønsomheden i de foreslåede initiativer. I fremtiden vil det samme gøre sig gældende, når det drejer sig om HR-aktiviteter. Ifølge HR-ekspert Per Krogager skal HR-afdelinger til at vænne sig til at finde lommeregneren frem, når de PER KROGAGER Uddannet psykolog fra Århus Universitet, suppleret med cand.merc. fag fra Handelshøjskolen i Århus. Erfaring fra konsulentvirksomheder og fra adskillige ledende HR-stillinger i internationale virksomheder Forfatter til en række bøger om ledelse, konsultation og sammen med Kyösti Schmidt forfatter til tre bøger om HRmålinger Udvikler af AS3 s ROI-beregner Transition Calculator overvejer og foreslår investeringer i den menneskelige organisation. For i fremtiden vil det i stigende grad blive et krav fra ledelsen, at der i tilknytning til de øvrige forretningsmæssige argumenter for investeringer i den menneskelige organisation også foreligger en lønsomhedsberegning. Beslutninger om at investere i HRaktiviteter bør - på lige fod med andre investeringer - bero på både forretningsmæssige og finansielle betragtninger. I takt med at flere og flere ledere bliver opmærksomme på den menneskelige organisations betydning for virksomhedens konkurrenceevne, vil vi se, at forventningerne om at der kan estimeres og måles på effekten af investeringerne øges, fortæller Per Krogager, der sammen med forfatterkollega Kyösti Schmidt netop har udgivet bogen Beregning af ROI af HR-aktiviteter. DEN VARIGE KONKURRENCEFORDEL LIGGER I ORGANISATIONEN I forbindelse med sit arbejde ser Per Krogager en tydelig tendens til, at erhvervslivets ledere i stigende grad betragter deres medarbejdere og en velfungerende dynamisk organisation som en vigtig del af virksomhedens konkurrenceevne. Produkter og ydelser kan ofte kopieres af konkurrenterne. Men de virksomheder, som formår at skabe en menneskelig organisation med et engageret og effektivt hold og en stærk virksomhedskultur, kan skabe sig en konkurrencefordel, som ikke sådan uden videre kan kopieres, siger HReksperten. Ud over de rent markedsmæssige fordele i at have en effektiv og engageret medarbejderstab, ligger der også omkostningsmæssige fordele internt i organisationen ved at have fokus på den enkelte medarbejders faglige og sociale trivsel på arbejdspladsen. De summer, som gemmer sig i medarbejdernes motivationsniveau, graden af sygefravær og virksomhedens fastholdelses- og tiltrækningsevne er så betydelige, at ledelsen bliver nødt til at have fokus på det som en del af den overordnede virksomhedsøkonomi, fortæller Per Krogager. RESPEKT BETALER SIG Efter Per Krogagers mening kommer vi til at se en markant forskel på de virksomheder, der investerer i den menneskelige organisation og de, der ikke i tide har givet området den fornødne opmærksomhed.

7 HR-ekspert Per Krogager Vi ved, at arbejdsmarkedet vender. Jeg er sikker på, at vi har en pukkel af arbejdstagere, som venter på, at jobsituationen løsner op, så de kan skifte job. De virksomheder, som ikke har det fornødne fokus på og respekt for mennesket i organisationen, vil få problemer med at holde på medarbejderne og svært ved at tiltrække nye. Denne udvikling vil uden tvivl gøre det tydeligt for morgendagens ledere, at det på alle måder kan betale sig at agere med respekt over for medarbejderne både fagligt og menneskeligt, fortæller han. FORANDRINGER SÆTTER ORGANISATIONEN PÅ PRØVE Et af de helt afgørende tidspunkter, den menneskelige organisation skal stå sin prøve, er, når virksomheden skal gennemføre forandringer. AS3 s undersøgelser viser, at 80 % af virksomhederne i Norden har gennemført forandringer i løbet af de seneste år og at lige så mange forventer at skulle gennemføre forandringer i den kommende tid. Samtidig vurderer tre ud af fire virksomheder, at deres forandringsprojekter ikke opnår sit fulde potentiale, hvilket koster virksomhederne dyrt i spildt tid, ressourcer og produktivitet. Arbejdet med at estimere, hvad dårligt gennemførte forandringsprocesser koster en virksomhed, er med til at tydeliggøre, hvor afgørende vigtigt for konkurrenceevnen, det er at udvikle god ledelse og forandringsparate organisationer. For forandringer er - sandsynligvis - mere reglen end undtagelsen i en overskuelig fremtid, understreger HR-eksperten. Topledelsen skal forstå, at kvaliteten af den menneskelige organisation har udviklet sig til at blive et vigtigt konkurrenceparameter. Samtidig skal HR-afdelingerne i højere grad arbejde på at synliggøre lønsomheden i de forskellige tiltag, de iværksætter, siger Per Krogager. Blandt andet derfor har han i samarbejde med AS3 udviklet en ROI-beregner, Transition Calculator, der kan tydeliggøre de økonomiske gevinster for den enkelte virksomhed ved at investere i de menneskelige aspekter af forandringsprocesser. Vi har som samfund ikke råd til andet, for hvis virksomhederne ikke forstår, at de bløde områder er blevet hårde, så vil det koste både arbejdspladser og konkurrencekraft i den internationale konkurrence, vurderer Per Krogager. Video: Scan og se et kort videoklip med Per Krogager. Du kan også finde klippet på LØNSOMHEDSBEREGNINGER VED TRANSITIONSPROCESSER Det er muligt at estimere, hvad lønsomheden af en ordentligt gennemført forandringsproces reelt er. AS3 s nye ROI-beregner, Transition Calculator, opfatter HR-indsatsen som et middel til at afhjælpe et forretningsproblem snarere end en traditionel investering, herunder at: Målet med en HR-indsats ved forandringer er at minimere de direkte og afledte omkostninger af forandringen Større forandringsprocesser ofte fører til et momentvist tab af arbejdsindsats blandt medarbejderne Tabet af arbejdsindsats ved dårligt gennemførte forandringsprocesser som hovedregel er større, end ved velgennemførte processer

8 MERE MODERNE MAERSK DEN TRADITIONSRIGE ORGANISATION HAR SAT KURS MOD FREMTIDEN På hovedkontoret i Maersk Line i Göteborg sidder Head of HR Scandinavia, Johan Gratschew. Han er styrmand på den rejse, som organisationen selv kalder 21st Century Maersk, der er en langtidsstrategi for den udvikling, som Maersk ønsker af sine ledere og medarbejdere. JOHAN GRATSCHEW: VÆRDIEN AF AT HAVE FOKUS PÅ TRANSITIONSLEDELSE VED FORANDRINGER Lederne får redskaber til at være tydelige ledere Motivationen i virksomheden kan opretholdes gennem forandringer Stressniveauet blandt medarbejderne kan minimeres Forandringer kan gennemføres uden nævneværdig kundepåvirkning Lederne får redskaber til at drive udviklingen i virksomheden Evnen til at fastholde centrale ledere og nøglemedarbejdere øges Virksomheden sparer penge Maersk er en traditionsrig virksomhed, og vi holder naturligvis fast i de traditioner og værdier, som er en del af koncernen. Men samtidig har vi en ambition om at udvikle og modernisere vores organisation, så vi kan give vores kunder den bedst mulige oplevelse og sikre, at Maersk også er en future player i branchen, fortæller Johan Gratschew. LEDELSE MED HJERTE For at modernisere og udvikle organisationen i den ønskede retning, er det ifølge HR-chefen nødvendigt at se på menneskerne i den og give dem mulighed for at udvikle sig. Vi kigger på, hvilke dygtige ledere, der kan blive endnu bedre. Gennem lederuddannelser giver vi dem muligheden for at vokse som både chefer og ledere. Det vil sige både med hensyn til de kunde- og forretningsorienterede aspekter og med hensyn til de dele, der har at gøre med at lede og motivere mennesker. Vi arbejder på at opdyrke en højere grad af empati i ledelsesstilen vi vil simpelthen have endnu mere hjerte, som kan støtte den fortsatte udvikling af en produktiv medarbejderstab, siger Johan Gratschew. RUSTET TIL FREMTIDEN Det er ikke kun de eksisterende ledere, der er fokus på i Maersk Line. Der er også opmærksomhed på at forberede morgendagens ledere på fremtiden. Medarbejdere med lyst og forudsætninger for at udvikle sig identificeres løbende og tilbydes mulighed for at vokse yderligere. Vi arbejder efter en lettere omskrivning af grundlægger A.P. Møllers ord om at udvise rettidig omhu. We are taking care of today while actively preparing ourselves for the challenges of the future. Det betyder blandt andet, at vi hele tiden har fokus på morgendagens ledere. Vi ved naturligvis hvilke nuværende ledere, der er vores nøglepersoner. Vi ved også hvilke personer i vores organisation, der kan overtage den enkelte stilling, hvis behovet opstår. Vi har med andre ord en leadership-pipeline, som udgør grundlaget for vores arbejde med at udvikle tydeligt lederskab. Medarbejdere med gode lederegenskaber hjælper vi med at udvikle sig, allerede før de indtræder som ledere, fortæller Johan Gratschew. LEDELSE GENNEM FORANDRINGER En af de egenskaber, som Maersk Line gerne ser hos lederne, er evnen til at lede mennesker gennem forandringer. Vilkårene i shippingbranchen foran-

9 drer sig hele tiden, og vi vil gerne være på forkant med udviklingen. Derfor er det vigtigt for os, at vi kan implementere forandringer i organisationen og i vores forretningsmodel, uden at kunderne oplever gener, og uden at motivationen og produktiviteten blandt vores medarbejdere falder, siger Johan Gratschew. Samtlige skandinaviske Customer Service-chefer har deltaget i et uddannelsesforløb, der udover en generel styrkelse af lederskabsevnerne også sigter mod at ruste lederne til at håndtere forandringer med et menneskeligt perspektiv. I forbindelse med udviklingen af vores forretning outsourcede vi dele af arbejdet i Customer Service og blev derfor nødt til at opsige en række af vores dygtige medarbejdere her på hovedkontoret. I den forbindelse fik vores ledere undervisning i transitionsledelse, ligesom vi tilbød støtte til både de opsagte og blivende medarbejdere. Uden den støtte havde vi ikke kunnet drive processen med minimal kundepåvirkning, og vi havde givet oplevet et højere stressniveau, et fald i motivationen og et mere utydeligt lederskab, fortæller Johan Gratschew INVESTERINGEN TJENT HJEM Som HR-chef bliver Johan Gratschew blandt andet målt på, hvor god Maersk Line i Skandinavien er til at fastholde talenterne. På trods af omvæltningerne lykkedes det at holde fast i alle de nøglemedarbejdere, vi gerne ville beholde. Lederne har føjet en endnu mere menneskelig side til deres lederkompetencer, og både opsagte og blivende medarbejdere har været meget tilfredse med støtten. Min vurdering er, at investeringen i ekstern støtte til at håndtere forandringen tjente sig hjem på under to måneder, og at vi fortsat - både økonomisk og menneskeligt - høster frugterne af den indsigt, vi hver især har fået, siger Johan Gratschew. DET FIK MAERSK LINE UD AF AT DELTAGE I TRANSITION MANAGEMENT PROGRAMME Indblik i transitioner - den menneskelige side af forandringer Hvordan man spotter, analyserer og opløser modstand Hvordan man bruger dialog til at skabe accept af forandringer Hvordan tydeligt lederskab ved forandringer kan skabe konstruktiv forankring af accept og krav Individuel personlig sparring og gruppedynamik Video: Scan og se et kort videoklip med Johan Gratschew. Du kan også finde klippet på Johan Gratschew, Head of HR Scandinavia, Maersk Line

10 BEDRE DIALOG PÅ SUKKERFABRIKKEN NORDIC SUGAR ER VED AT GENFINDE DEN GODE TONE Røgen og dampen fra de store anlæg på Nordic Sugar dominerer bybilledet i Nakskov på Lolland. Den gamle, traditionsbundne sukkerfabrik beskæftiger mange af lokalområdets borgere og har gjort det i generationer. Det er en maskulin arbejdsplads, hvor tunge maskiner og hårdtarbejdende ansatte forvandler landmændenes rå og beskidte roer til det fineste rene sukker. Klaus Bøggild er fabriksdirektør og har været det i Nakskov de sidste fem år en periode, hvor forandring har fulgt forandring i et tempo, som har gjort det svært for både ledere og medarbejdere at følge med. Virksomhedskulturen har gjort det svært at få hul på den bløde side af at håndtere forandringer. En række af vores fagligt dygtige ledere har manglet redskaberne og til dels modet til at tage fat på de reaktioner, som nogle af de 142 medarbejderne har haft i forbindelse med, at deres dagligdag på fabrikken har forandret sig, fortæller Klaus Bøggild. NØDVENDIG LEDERUDVIKLING Fabriksdirektøren tog derfor sammen med en række kolleger initiativ til at sende ledere, tillidsfolk og en række centrale medarbejdere på et forløb, hvor de kunne få redskaber og forståelse til at lette håndteringen af forandringer og i det hele taget bidrage positivt til arbejdsklimaet. Vi var kommet dertil, hvor lederudviklingen skulle styrkes, hvis vi skulle videre og udvikle os som moderne virksomhed. Dertil kom forandringer som, at Danisco solgte os fra til tyske Nordzucker Group, ligesom finanskrisen også satte sine spor i vores branche. Vi har følt, at forandringerne var mange og store i de seneste år, så alt i alt havde vi en situation, som krævede en fokuseret indsats fra os, hvis vi ville videre, fortæller Klaus Bøggild. Håndteringen af forandringerne på virksomheden har hidtil mest haft et praktisk og forretningsorienteret fokus. Støtten til hver enkelt medarbejder til at håndtere forandringerne har været NORDIC SUGAR S LEDELSESUDFORDRINGER At lede med hensynstagen til det enkelte individ At lede med ordentlighed og respekt At lede gennem forandringer At lede uden at være led

11 Klaus Bøggild, fabriksdirektør ved Nordic Sugar mere sporadisk dels på grund af manglende værktøjer, og dels fordi dialogen mellem ledere og medarbejdere til tider har været hård og præget af mistillid og modstand. DEN GODE TONE TILBAGE Fra lederside havde vi tidligere en tendens til at møde modstand med et endnu kraftigere tryk. Vi kanøflede måske dem, der ikke rettede ind efter vores anvisninger. På den anden side stod en gruppe af stærke medarbejdere, der gjorde sig til selvbestaltede ordførere, og som demonstrativt ikke rettede sig efter ledelsens retningslinjer. Det skulle vi hurtigst muligt rette op på. Vi skulle genfinde den gode tone og genoprette tilliden mellem medarbejdere og ledelse, siger fabriksdirektøren. Indsatsen for at genfinde den gode dialog på sukkerfabrikken har allerede båret frugt, selvom Klaus Bøggild erkender, at det ikke er noget, der sker fra den ene dag til den anden. De programmer, vi har været igennem, har givet os en ny indsigt og nogle værktøjer, så vi kan arbejde bevidst og konstruktivt med at forbedre vores kommunikation og genoprette tilliden til hinanden. Det er afgørende for at kunne drive en virksomhed og ikke mindst håndtere de forandringer, der er en del af dagligdagen på en moderne fabrik, fortæller Klaus Bøggild. MENNESKELIG MODSTAND En af de ting, som Klaus Bøggild fremhæver som et værdifuldt værktøj, er evnen til at identificere modstand og indsigt i, hvordan den kan opløses. Vi har fået en forståelse for, hvorfor mennesker kan have modstand mod forandringer. En maskulin arbejdsplads som vores har ikke tradition for at beskæftige sig med menneskelige reaktioner og følelser, og det er ikke lige let for alle. Men der er ingen tvivl om, at medarbejdere, som gennem ordentlig dialog føler sig set og forstået af deres ledere, har bedre forudsætninger og mere lyst til at udføre deres arbejdsopgaver. Dermed har virksomheden bedre mulighed for at lykkes, fortæller fabriksdirektøren. Ledelse skal tage udgangspunkt i ordentlighed og respekt for hvert enkelt NORDIC SUGAR S MÅL MED LEDERUDVIKLINGEN At genindføre den gode tone At forhindre mobning At effektivisere mødekulturen At nedbringe sygefraværet At føre organisationen up-to-date menneske. Det gælder alle steder, men især i et lokalsamfund som vores har det konsekvenser, hvis tonen ikke er i orden. Ledere og medarbejdere bor side om side med hinanden på villavejene, har børn i samme skoler og køber ind de samme steder. En dårlig omgangstone på arbejdspladsen kan altså smitte af på tonen i hele lokalsamfundet, siger Klaus Bøggild.

12 Den ledelsesstil, den indstilling og de kompetencer, som tidligere virkede, er ikke nødvendigvis effektive i dagens forretningsklima. Peter Alcide, President of Lee Hecht Harrison. Fanøgade København Ø Tlf Hasselager Centervej Viby J Tlf

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s.

Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. A c t u p o n k n o w l e d g e O k t o b e r 2 0 1 0 / N o 1 0 D a n m a r k Svarprocenten viser sundhedstilstanden 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. 4-5 Case: SAS Engagerede medarbejdere i

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank NyhedernesTænketank Det uforløste potentiale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport Det uforløste potientale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse Udgivet af Mandag Morgen Copyright

Læs mere

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Mangel på fokus i ledelseskvaliteten 1 - Hvad betyder ledelsesstilen? 3 - Det stof topchefen er gjort af 4 - Fokus på virksomhedens kultur og værdier 6 2014-2. MANGEL

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business 1 1. Indledning: ABSTRACT Titel: Personlig vækst hjælp til din udvikling som leder. Forfatter: Jens Moberg. L&R Business 2011. Jens Mobergs nye

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

HR & LEDELSESDAGEN. Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer

HR & LEDELSESDAGEN. Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer HR & LEDELSESDAGEN 2 1. M A J 2 0 1 5 K L. 8. 0 0 1 7. 0 0 - G I G A N T I U M, W I L LY B R A N D T S V E J 3 1-9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 3. maj 2015. Topchefernes

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere