TRANSITION NEWS MAGASINET#11 MORGENDAGENS FORANDRINGSLEDERE. Globale ledelsestrends ROI på HR-aktiviteter Mere moderne Maersk God tone på Nordic Sugar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSITION NEWS MAGASINET#11 MORGENDAGENS FORANDRINGSLEDERE. Globale ledelsestrends ROI på HR-aktiviteter Mere moderne Maersk God tone på Nordic Sugar"

Transkript

1 TRANSITION NEWS MAGASINET#11 MORGENDAGENS FORANDRINGSLEDERE Globale ledelsestrends ROI på HR-aktiviteter Mere moderne Maersk God tone på Nordic Sugar

2 Administrerende direktør Allan Gross-Nielsen ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Allan Gross-Nielsen REDAKTION: Jens Daa Hankert, Mikkel Errboe FOTO: Mikkel Errboe GRAFISK DESIGN OG TRYK: Grefta Tryk A/S ISSN: KONTAKT: Transition News trykkes i eksemplarer til AS3s kunder og samarbejdspartnere i Norden.

3 FORANDRINGERNE STÅR I KØ - FORANDRINGSLEDERNE MANGLER Forandringer står højt på agendaen i de fleste virksomheder - både nu og i de kommende år. Det bekræfter 150 top- og mellemledere i AS3 Companies seneste nordiske undersøgelse. Ikke mindre end 84 % af lederne forventer, at deres virksomheder skal igennem afgørende forandringer i løbet af de næste to år. Selvom virksomhederne ser behovet for forandringer, så er det langt fra alle, der er rustet til at gennemføre dem effektivt. Vores undersøgelse viser, at kun hver anden leder er tilstrækkeligt forandringsvillig. Og at kun hver fjerde leder er tilstrækkelig dygtig til at lede gennem forandringer. Ikke underligt, at blot hver fjerde virksomhed vurderer, at deres seneste forandring blev gennemført med succes. PRODUKTIVITETSTAB HOS HVER ANDEN Hvad er konsekvensen af, at lederne ikke er tilstrækkeligt villige og dygtige til forandringer? Ifølge lederne selv er faldende motivation, utilfredshed i organisationen og produktivitetstab de tre største udfordringer i forbindelse med at gennemføre forandringer. Således har knap halvdelen af de adspurgte virksomheder oplevet produktivitetstab i forbindelse med deres seneste forandringsprojekt. Af dem oplevede næsten hver anden, at det tog længere end seks måneder at komme tilbage til det oprindelige produktivitetsniveau. Men hvorfor overhovedet forandre, når kompetencerne er begrænsede, succesraten er lav og de potentielle negative konsekvenser markante? Svaret er, at forandringer er nødvendige for at fastholde konkurrencekraften. Derudover viser undersøgelsen, at smidige organisationer er karakteriseret af mere motiverede medarbejdere, større innovationsevne, større tilpasningsevne og bedre indtjening. TRANSITIONSLEDELSE KAN LÆRES En af nøglerne til at skabe en smidig og forandringsparat organisation ligger i transitionsledelse. Essensen i denne ledelsesdisciplin er at have fokus på den menneskelige side af forandringen og at være tydelig som leder. Det kan de fleste lære. Det kræver commitment fra topledelsen, fokus fra mellemlederne og en dedikeret indsats af alle. Resultaterne for de smidige og forandringsparate organisationer taler for sig selv. I dette magasin kan du læse mere om nogle af de seneste trends inden for området. Du kan måske også hente inspiration fra nogle af de virksomheder, der har haft succes med at sætte forandringer og transitioner på dagsordenen. God læselyst! Video: Scan og se et kort videoklip med Allan Gross-Nielsen. Du kan også finde klippet på

4 LEDELSESUDFORDRINGER I EN VERDEN AF FORANDRINGER VERDENS FØRENDE VIRKSOMHED INDEN FOR KARRIERETRANSITIONER OG TALENT- UDVIKLING UDVIKLER LEDERE I DAG TIL AT OPNÅ EN KONKURRENCEFORDEL I MORGEN AS3 Companies indgik i løbet af efteråret i et strategisk samarbejde som eksklusiv partner i den nordiske region for verdens førende transitionsspecialist, Lee Hecht Harrison, som er repræsenteret i mere end 60 lande. Vi har bedt Lee Hecht Harrisons øverste chef, Peter Alcide, om at opdatere os om nogle af de globale trends blandt morgendagens ledere. De fleste succesfulde virksomheder er bevidste om, at arbejdspladsen og arbejdsstyrken er foranderlige størrelser. Selvom alle har stået overfor ledelsesudfordringer, så har den øgede globalisering, regulering og teknologiske udvikling skabt en kompleksitet, hastighed og omskiftelighed uden fortilfælde for organisationernes ledere. Det betyder, at den ledelsesstil, den indstilling og de kompetencer, som tidligere virkede, ikke nødvendigvis er effektive i dagens forretningsklima, siger Peter Alcide. GOD LEDELSE ER INDIVIDUELT TILPASSET Ifølge den erfarne transitionsspecialist er kompetente ledere den nødvendige rygrad i en produktiv og engageret arbejdsstyrke. Uengagerede ledere påvirker medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, hvilket ofte fører til uengagerede medarbejdere inklusiv højt placerede og værdifulde medarbejdere. One size fits all -ledelsesstilen er ikke længere acceptabel, hvilket skaber et udtalt behov for ledere, som kan tilpasse sig til forandringer på arbejdspladsen og i arbejdsstyrken, fortæller Peter Alcide. Peter Alcide, øverste chef for Lee Hecht Harrison DET ER ALTID ET GODT TIDSPUNKT AT LEDERUDVIKLE Ifølge Lee Hecht Harrisons topchef er der en tendens til, at krævende tider får mange virksomheder til at skifte det strategiske fokus fra vækst og udvikling

5 til konsolidering og forsigtighed. Udfordrende tider er i sagens natur udfordrende for lederne, hvilket ifølge Peter Alcide blot gør lederudvikling endnu mere nødvendig. Med alle de økonomiske, forretningsmæssige og samfundsmæssige forandringer som hele tiden finder sted, er lederne tvunget til at tilpasse sig til en ny dagsorden, som kræver både strategiske evner og taktisk talent. Ledere skal have et stærkt moralsk kompas, der kan guide dem gennem beslutninger, som kræver komplekse overvejelser, og som balancerer profitabilitet og ansvar, siger Peter Alcide. Han mener, at disse lederegenskaber i stigende grad vil blive vigtige for ledere i dagens forretningsklima. Som resultat af disse overvældende krav til dagens organisationer, kan lederudvikling ikke længere blot fokusere på direktionen. Ledere skal udvikles på alle niveauer i organisationen for at sikre organisationens succes specielt i foranderlige tider, siger Peter Alcide, som er glad for at have fået AS3 som eksklusiv partner i de nordiske lande. Vi er meget stolte over at have indgået partnerskab med den førende job transition management virksomhed i Norden. Vi har stor tiltro til professionalismen og engagementet hos vores nye nye partner. Vi ser derfor både frem til at henvise vores egne kunder og kandidater til rådgivning hos AS3 og til at støtte AS3 s nordiske kunder og kandidater over hele verden, siger Peter Alcide. DAGENS GLOBALE LEDELSESUDFORDRINGER Økonomisk usikkerhed, globalisering, og hurtigt skiftende forretningsklima Omstrukturering, fusioner, opkøb, flytninger og ændrede kompetencebehov Skiftende befolkningssammensætning i arbejdsstyrken Forøgelse af kompleksitet og risici Vækst og produktivitetspres STØTTE VED GLOBALE FORANDRINGER Med partnerskabet mellem verdens førende virksomhed inden for jobmæssige transitioner, Lee Hecht Harrison (LHH) og AS3 er standarden hævet for nordiske virksomheder med behov for rådgivning om jobmæssige forandringer og transitioner. Eksklusivaftalen med LHH gør det muligt for AS3 at støtte virksomheder og kandidater fra LHH s over 300 kontorer i flere end 60 lande. Det globale partnerskab med LHH er et strategisk vigtigt samarbejde for AS3, som kommer vores kunder og Video: Scan og se et kort videoklip med Jens Daa Hankert. Du kan også finde klippet på kandidater til gode med det samme. LHH s koncept, tilgang og værdigrundlag er meget sammenligneligt med AS3 s, og vi kan uden at blinke kan stå inde for den høje kvalitet i LHH s opgaveløsning, fortæller Jens Daa Hankert, direktør for AS3 s internationale afdeling. AS3 oplever en øget efterspørgsel efter støtte til forandringsprojekter verden over fra vores nordiske kunder og kandidater. Det gælder blandt andet ægtefællerådgivning i forbindelse med udstationering, globale omstruktureringer, rådgivning om opsigelser, og ikke mindst kandidater med globalt udsyn. Vi oplever et stigende antal kandidater med klare internationale profiler og med ønske om nye udfordringer og arbejde i udlandet. Gennem årene har vi sendt kandidater til rådgivning Jens Daa Hankert, direktør for AS3 s internationale afdeling på alle kontinenter, og med LHH-partnerskabet er vores mulighed for at støtte verden over yderligere forstærket, fortæller Jens Daa Hankert.

6 KONTANT TILGANG TIL DET MENNESKELIGE OMRÅDE KRAV OM LØNSOMHEDSBEREGNINGER VED INVESTERINGER I DEN MENNESKELIGE ORGANISATION Når en virksomhed skal investere i eksempelvis nye produkter, nye maskiner og nye markeder, bliver de ansvarlige næsten altid bedt om at gøre sig nogle overvejelser om lønsomheden i de foreslåede initiativer. I fremtiden vil det samme gøre sig gældende, når det drejer sig om HR-aktiviteter. Ifølge HR-ekspert Per Krogager skal HR-afdelinger til at vænne sig til at finde lommeregneren frem, når de PER KROGAGER Uddannet psykolog fra Århus Universitet, suppleret med cand.merc. fag fra Handelshøjskolen i Århus. Erfaring fra konsulentvirksomheder og fra adskillige ledende HR-stillinger i internationale virksomheder Forfatter til en række bøger om ledelse, konsultation og sammen med Kyösti Schmidt forfatter til tre bøger om HRmålinger Udvikler af AS3 s ROI-beregner Transition Calculator overvejer og foreslår investeringer i den menneskelige organisation. For i fremtiden vil det i stigende grad blive et krav fra ledelsen, at der i tilknytning til de øvrige forretningsmæssige argumenter for investeringer i den menneskelige organisation også foreligger en lønsomhedsberegning. Beslutninger om at investere i HRaktiviteter bør - på lige fod med andre investeringer - bero på både forretningsmæssige og finansielle betragtninger. I takt med at flere og flere ledere bliver opmærksomme på den menneskelige organisations betydning for virksomhedens konkurrenceevne, vil vi se, at forventningerne om at der kan estimeres og måles på effekten af investeringerne øges, fortæller Per Krogager, der sammen med forfatterkollega Kyösti Schmidt netop har udgivet bogen Beregning af ROI af HR-aktiviteter. DEN VARIGE KONKURRENCEFORDEL LIGGER I ORGANISATIONEN I forbindelse med sit arbejde ser Per Krogager en tydelig tendens til, at erhvervslivets ledere i stigende grad betragter deres medarbejdere og en velfungerende dynamisk organisation som en vigtig del af virksomhedens konkurrenceevne. Produkter og ydelser kan ofte kopieres af konkurrenterne. Men de virksomheder, som formår at skabe en menneskelig organisation med et engageret og effektivt hold og en stærk virksomhedskultur, kan skabe sig en konkurrencefordel, som ikke sådan uden videre kan kopieres, siger HReksperten. Ud over de rent markedsmæssige fordele i at have en effektiv og engageret medarbejderstab, ligger der også omkostningsmæssige fordele internt i organisationen ved at have fokus på den enkelte medarbejders faglige og sociale trivsel på arbejdspladsen. De summer, som gemmer sig i medarbejdernes motivationsniveau, graden af sygefravær og virksomhedens fastholdelses- og tiltrækningsevne er så betydelige, at ledelsen bliver nødt til at have fokus på det som en del af den overordnede virksomhedsøkonomi, fortæller Per Krogager. RESPEKT BETALER SIG Efter Per Krogagers mening kommer vi til at se en markant forskel på de virksomheder, der investerer i den menneskelige organisation og de, der ikke i tide har givet området den fornødne opmærksomhed.

7 HR-ekspert Per Krogager Vi ved, at arbejdsmarkedet vender. Jeg er sikker på, at vi har en pukkel af arbejdstagere, som venter på, at jobsituationen løsner op, så de kan skifte job. De virksomheder, som ikke har det fornødne fokus på og respekt for mennesket i organisationen, vil få problemer med at holde på medarbejderne og svært ved at tiltrække nye. Denne udvikling vil uden tvivl gøre det tydeligt for morgendagens ledere, at det på alle måder kan betale sig at agere med respekt over for medarbejderne både fagligt og menneskeligt, fortæller han. FORANDRINGER SÆTTER ORGANISATIONEN PÅ PRØVE Et af de helt afgørende tidspunkter, den menneskelige organisation skal stå sin prøve, er, når virksomheden skal gennemføre forandringer. AS3 s undersøgelser viser, at 80 % af virksomhederne i Norden har gennemført forandringer i løbet af de seneste år og at lige så mange forventer at skulle gennemføre forandringer i den kommende tid. Samtidig vurderer tre ud af fire virksomheder, at deres forandringsprojekter ikke opnår sit fulde potentiale, hvilket koster virksomhederne dyrt i spildt tid, ressourcer og produktivitet. Arbejdet med at estimere, hvad dårligt gennemførte forandringsprocesser koster en virksomhed, er med til at tydeliggøre, hvor afgørende vigtigt for konkurrenceevnen, det er at udvikle god ledelse og forandringsparate organisationer. For forandringer er - sandsynligvis - mere reglen end undtagelsen i en overskuelig fremtid, understreger HR-eksperten. Topledelsen skal forstå, at kvaliteten af den menneskelige organisation har udviklet sig til at blive et vigtigt konkurrenceparameter. Samtidig skal HR-afdelingerne i højere grad arbejde på at synliggøre lønsomheden i de forskellige tiltag, de iværksætter, siger Per Krogager. Blandt andet derfor har han i samarbejde med AS3 udviklet en ROI-beregner, Transition Calculator, der kan tydeliggøre de økonomiske gevinster for den enkelte virksomhed ved at investere i de menneskelige aspekter af forandringsprocesser. Vi har som samfund ikke råd til andet, for hvis virksomhederne ikke forstår, at de bløde områder er blevet hårde, så vil det koste både arbejdspladser og konkurrencekraft i den internationale konkurrence, vurderer Per Krogager. Video: Scan og se et kort videoklip med Per Krogager. Du kan også finde klippet på LØNSOMHEDSBEREGNINGER VED TRANSITIONSPROCESSER Det er muligt at estimere, hvad lønsomheden af en ordentligt gennemført forandringsproces reelt er. AS3 s nye ROI-beregner, Transition Calculator, opfatter HR-indsatsen som et middel til at afhjælpe et forretningsproblem snarere end en traditionel investering, herunder at: Målet med en HR-indsats ved forandringer er at minimere de direkte og afledte omkostninger af forandringen Større forandringsprocesser ofte fører til et momentvist tab af arbejdsindsats blandt medarbejderne Tabet af arbejdsindsats ved dårligt gennemførte forandringsprocesser som hovedregel er større, end ved velgennemførte processer

8 MERE MODERNE MAERSK DEN TRADITIONSRIGE ORGANISATION HAR SAT KURS MOD FREMTIDEN På hovedkontoret i Maersk Line i Göteborg sidder Head of HR Scandinavia, Johan Gratschew. Han er styrmand på den rejse, som organisationen selv kalder 21st Century Maersk, der er en langtidsstrategi for den udvikling, som Maersk ønsker af sine ledere og medarbejdere. JOHAN GRATSCHEW: VÆRDIEN AF AT HAVE FOKUS PÅ TRANSITIONSLEDELSE VED FORANDRINGER Lederne får redskaber til at være tydelige ledere Motivationen i virksomheden kan opretholdes gennem forandringer Stressniveauet blandt medarbejderne kan minimeres Forandringer kan gennemføres uden nævneværdig kundepåvirkning Lederne får redskaber til at drive udviklingen i virksomheden Evnen til at fastholde centrale ledere og nøglemedarbejdere øges Virksomheden sparer penge Maersk er en traditionsrig virksomhed, og vi holder naturligvis fast i de traditioner og værdier, som er en del af koncernen. Men samtidig har vi en ambition om at udvikle og modernisere vores organisation, så vi kan give vores kunder den bedst mulige oplevelse og sikre, at Maersk også er en future player i branchen, fortæller Johan Gratschew. LEDELSE MED HJERTE For at modernisere og udvikle organisationen i den ønskede retning, er det ifølge HR-chefen nødvendigt at se på menneskerne i den og give dem mulighed for at udvikle sig. Vi kigger på, hvilke dygtige ledere, der kan blive endnu bedre. Gennem lederuddannelser giver vi dem muligheden for at vokse som både chefer og ledere. Det vil sige både med hensyn til de kunde- og forretningsorienterede aspekter og med hensyn til de dele, der har at gøre med at lede og motivere mennesker. Vi arbejder på at opdyrke en højere grad af empati i ledelsesstilen vi vil simpelthen have endnu mere hjerte, som kan støtte den fortsatte udvikling af en produktiv medarbejderstab, siger Johan Gratschew. RUSTET TIL FREMTIDEN Det er ikke kun de eksisterende ledere, der er fokus på i Maersk Line. Der er også opmærksomhed på at forberede morgendagens ledere på fremtiden. Medarbejdere med lyst og forudsætninger for at udvikle sig identificeres løbende og tilbydes mulighed for at vokse yderligere. Vi arbejder efter en lettere omskrivning af grundlægger A.P. Møllers ord om at udvise rettidig omhu. We are taking care of today while actively preparing ourselves for the challenges of the future. Det betyder blandt andet, at vi hele tiden har fokus på morgendagens ledere. Vi ved naturligvis hvilke nuværende ledere, der er vores nøglepersoner. Vi ved også hvilke personer i vores organisation, der kan overtage den enkelte stilling, hvis behovet opstår. Vi har med andre ord en leadership-pipeline, som udgør grundlaget for vores arbejde med at udvikle tydeligt lederskab. Medarbejdere med gode lederegenskaber hjælper vi med at udvikle sig, allerede før de indtræder som ledere, fortæller Johan Gratschew. LEDELSE GENNEM FORANDRINGER En af de egenskaber, som Maersk Line gerne ser hos lederne, er evnen til at lede mennesker gennem forandringer. Vilkårene i shippingbranchen foran-

9 drer sig hele tiden, og vi vil gerne være på forkant med udviklingen. Derfor er det vigtigt for os, at vi kan implementere forandringer i organisationen og i vores forretningsmodel, uden at kunderne oplever gener, og uden at motivationen og produktiviteten blandt vores medarbejdere falder, siger Johan Gratschew. Samtlige skandinaviske Customer Service-chefer har deltaget i et uddannelsesforløb, der udover en generel styrkelse af lederskabsevnerne også sigter mod at ruste lederne til at håndtere forandringer med et menneskeligt perspektiv. I forbindelse med udviklingen af vores forretning outsourcede vi dele af arbejdet i Customer Service og blev derfor nødt til at opsige en række af vores dygtige medarbejdere her på hovedkontoret. I den forbindelse fik vores ledere undervisning i transitionsledelse, ligesom vi tilbød støtte til både de opsagte og blivende medarbejdere. Uden den støtte havde vi ikke kunnet drive processen med minimal kundepåvirkning, og vi havde givet oplevet et højere stressniveau, et fald i motivationen og et mere utydeligt lederskab, fortæller Johan Gratschew INVESTERINGEN TJENT HJEM Som HR-chef bliver Johan Gratschew blandt andet målt på, hvor god Maersk Line i Skandinavien er til at fastholde talenterne. På trods af omvæltningerne lykkedes det at holde fast i alle de nøglemedarbejdere, vi gerne ville beholde. Lederne har føjet en endnu mere menneskelig side til deres lederkompetencer, og både opsagte og blivende medarbejdere har været meget tilfredse med støtten. Min vurdering er, at investeringen i ekstern støtte til at håndtere forandringen tjente sig hjem på under to måneder, og at vi fortsat - både økonomisk og menneskeligt - høster frugterne af den indsigt, vi hver især har fået, siger Johan Gratschew. DET FIK MAERSK LINE UD AF AT DELTAGE I TRANSITION MANAGEMENT PROGRAMME Indblik i transitioner - den menneskelige side af forandringer Hvordan man spotter, analyserer og opløser modstand Hvordan man bruger dialog til at skabe accept af forandringer Hvordan tydeligt lederskab ved forandringer kan skabe konstruktiv forankring af accept og krav Individuel personlig sparring og gruppedynamik Video: Scan og se et kort videoklip med Johan Gratschew. Du kan også finde klippet på Johan Gratschew, Head of HR Scandinavia, Maersk Line

10 BEDRE DIALOG PÅ SUKKERFABRIKKEN NORDIC SUGAR ER VED AT GENFINDE DEN GODE TONE Røgen og dampen fra de store anlæg på Nordic Sugar dominerer bybilledet i Nakskov på Lolland. Den gamle, traditionsbundne sukkerfabrik beskæftiger mange af lokalområdets borgere og har gjort det i generationer. Det er en maskulin arbejdsplads, hvor tunge maskiner og hårdtarbejdende ansatte forvandler landmændenes rå og beskidte roer til det fineste rene sukker. Klaus Bøggild er fabriksdirektør og har været det i Nakskov de sidste fem år en periode, hvor forandring har fulgt forandring i et tempo, som har gjort det svært for både ledere og medarbejdere at følge med. Virksomhedskulturen har gjort det svært at få hul på den bløde side af at håndtere forandringer. En række af vores fagligt dygtige ledere har manglet redskaberne og til dels modet til at tage fat på de reaktioner, som nogle af de 142 medarbejderne har haft i forbindelse med, at deres dagligdag på fabrikken har forandret sig, fortæller Klaus Bøggild. NØDVENDIG LEDERUDVIKLING Fabriksdirektøren tog derfor sammen med en række kolleger initiativ til at sende ledere, tillidsfolk og en række centrale medarbejdere på et forløb, hvor de kunne få redskaber og forståelse til at lette håndteringen af forandringer og i det hele taget bidrage positivt til arbejdsklimaet. Vi var kommet dertil, hvor lederudviklingen skulle styrkes, hvis vi skulle videre og udvikle os som moderne virksomhed. Dertil kom forandringer som, at Danisco solgte os fra til tyske Nordzucker Group, ligesom finanskrisen også satte sine spor i vores branche. Vi har følt, at forandringerne var mange og store i de seneste år, så alt i alt havde vi en situation, som krævede en fokuseret indsats fra os, hvis vi ville videre, fortæller Klaus Bøggild. Håndteringen af forandringerne på virksomheden har hidtil mest haft et praktisk og forretningsorienteret fokus. Støtten til hver enkelt medarbejder til at håndtere forandringerne har været NORDIC SUGAR S LEDELSESUDFORDRINGER At lede med hensynstagen til det enkelte individ At lede med ordentlighed og respekt At lede gennem forandringer At lede uden at være led

11 Klaus Bøggild, fabriksdirektør ved Nordic Sugar mere sporadisk dels på grund af manglende værktøjer, og dels fordi dialogen mellem ledere og medarbejdere til tider har været hård og præget af mistillid og modstand. DEN GODE TONE TILBAGE Fra lederside havde vi tidligere en tendens til at møde modstand med et endnu kraftigere tryk. Vi kanøflede måske dem, der ikke rettede ind efter vores anvisninger. På den anden side stod en gruppe af stærke medarbejdere, der gjorde sig til selvbestaltede ordførere, og som demonstrativt ikke rettede sig efter ledelsens retningslinjer. Det skulle vi hurtigst muligt rette op på. Vi skulle genfinde den gode tone og genoprette tilliden mellem medarbejdere og ledelse, siger fabriksdirektøren. Indsatsen for at genfinde den gode dialog på sukkerfabrikken har allerede båret frugt, selvom Klaus Bøggild erkender, at det ikke er noget, der sker fra den ene dag til den anden. De programmer, vi har været igennem, har givet os en ny indsigt og nogle værktøjer, så vi kan arbejde bevidst og konstruktivt med at forbedre vores kommunikation og genoprette tilliden til hinanden. Det er afgørende for at kunne drive en virksomhed og ikke mindst håndtere de forandringer, der er en del af dagligdagen på en moderne fabrik, fortæller Klaus Bøggild. MENNESKELIG MODSTAND En af de ting, som Klaus Bøggild fremhæver som et værdifuldt værktøj, er evnen til at identificere modstand og indsigt i, hvordan den kan opløses. Vi har fået en forståelse for, hvorfor mennesker kan have modstand mod forandringer. En maskulin arbejdsplads som vores har ikke tradition for at beskæftige sig med menneskelige reaktioner og følelser, og det er ikke lige let for alle. Men der er ingen tvivl om, at medarbejdere, som gennem ordentlig dialog føler sig set og forstået af deres ledere, har bedre forudsætninger og mere lyst til at udføre deres arbejdsopgaver. Dermed har virksomheden bedre mulighed for at lykkes, fortæller fabriksdirektøren. Ledelse skal tage udgangspunkt i ordentlighed og respekt for hvert enkelt NORDIC SUGAR S MÅL MED LEDERUDVIKLINGEN At genindføre den gode tone At forhindre mobning At effektivisere mødekulturen At nedbringe sygefraværet At føre organisationen up-to-date menneske. Det gælder alle steder, men især i et lokalsamfund som vores har det konsekvenser, hvis tonen ikke er i orden. Ledere og medarbejdere bor side om side med hinanden på villavejene, har børn i samme skoler og køber ind de samme steder. En dårlig omgangstone på arbejdspladsen kan altså smitte af på tonen i hele lokalsamfundet, siger Klaus Bøggild.

12 Den ledelsesstil, den indstilling og de kompetencer, som tidligere virkede, er ikke nødvendigvis effektive i dagens forretningsklima. Peter Alcide, President of Lee Hecht Harrison. Fanøgade København Ø Tlf Hasselager Centervej Viby J Tlf

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Mangel på fokus i ledelseskvaliteten 1 - Hvad betyder ledelsesstilen? 3 - Det stof topchefen er gjort af 4 - Fokus på virksomhedens kultur og værdier 6 2014-2. MANGEL

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv:

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: Eksempel På Rapport XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: 6 Overordnede Chefer 32 Sideodnede Kolleger 64 Underordnede Medarbejdere 7 Selv Copyright

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014 National konference for VUM superbrugere Vejle, 7. Maj 2014 Har I med VUM fået et tættere samarbejde om brugerens forløb ml. forskellig afdelinger og på tværs af sektorer Oplever I, at udredninger og vurderinger

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning Helle Havgaard Når forandringer rammer Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, og andre bygger vindmøller. Skiftende tider betyder

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B

Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B Når virksomhedens produktive nærvær er i frit fald... Høj motivation Nedsat fokus Sygefravær + PRODUKTIVT NÆRVÆR Ledere og medarbejdere udfordres

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere