Knas med udviklingsprojekterne? Iterativ udvikling kan være løsningen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knas med udviklingsprojekterne? Iterativ udvikling kan være løsningen!"

Transkript

1 Knas med udviklingsprojekterne? terativ udvikling kan være løsningen! f Cap Gemini: Direktør Carsten Sennov, Chefkonsulent Lennart Klamer, Chefkonsulent Ole Jepsen, Hellere mange små succeser end én stor fiasko en verden hvor forretningsudviklingen og den teknologiske udvikling accellererer er der ikke tid til at vente på langsommelige vandfaldsprojekter. Systemudviklingsprojekterne skal accellereres, ellers kan de ikke være til gavn. Løsningen er letvægtsorienterede, samarbejdsorienterede og frem for alt iterative udviklingsprojekter. 1. ndledning Mange oplever i disse år, at udvikling af T systemer sker under et stadigt større pres fra omgivelserne. Der er adskillige faktorer, som gør, at projekterne bliver presset. En af de væsentligste faktorer er virksomhedernes skærpede konkurrencesituation. Når virksomhederne presses, så er der ofte brug for hurtigere og billigere udvikling af nye Tsystemer, til at understøtte udviklingen af nye produkter og til at effektivisere de interne arbejdsgange. En anden væsentlig faktor er den stadigt hastigere teknologiske udvikling, som konstant udfordrer T leverandørernes og projekternes beslutninger om de tekniske arkitekturer, som udgør fundamentet for de systemer, der udvikles. Ovenstående giver ofte store udfordringer i udviklingsprojekter og dermed store problemer for de virksomheder og forretningsområder, hvis dagligdag er mere og mere afhængig af at have nogle velfungerende og tidssvarende T systemer. Udfordringerne er store uanset hvordan vi vælger at køre udviklingsprojekterne. De fleste virksomheder har tidligere kørt næsten alle større projekter som vandfaldsprojekter, men flere og flere synes at klare udfordringerne bedre ved at køre projekterne som iterative projekter. Hvordan og hvorfor? Det er netop hvad du får ud af at læse denne artikel.

2 2. Sædvanlige problemer i systemudviklingsprojekter Måske kan du nikke genkendende til nogle af disse situationer: En af dine projektledere beroligede dig for nogle få dage siden ved at fortælle dig, at alt gik planmæssigt. Nu kommer den samme projektleder til dig, fordi han pludselig har opdaget, at projektet er bagud med flere uger!!! En projektgruppe er ved at være færdig med et system. Planen er ganske vist blevet justeret nogle gange p.g.a. forsinkelser. Forsinkelserne bundede i, at en del af funktionaliteten i systemet måtte kodes om, fordi der var en hel række misforståelser omkring kravspecifikationen. Nu hvor systemet endelig er tæt på at kunne implementeres fuldt ud får du besked om, at kunden har brug for lidt tid til at checke, at det nu også er de rigtige krav, der har ligget til grund for udviklingen af systemet. Du bliver bedt om at udskyde implementeringen indtil dette arbejde med at checke og konsolidere kravene er færdiggjort. Et større system er netop gået ind i den endelige testfase. De første par dage gik det meget godt. Der blev ganske vist fundet nogle fejl, men de er nu ved at blive rettet. De sidste par dage er det imidlertid begyndt at vælte ind med fejlrapporter, som ikke er fejl, men som efter udviklernes bedste overbevisning er Faktaboks: terative projekter Projekter opdeles i mini-projekter, som gennemføres i korte timeboxes eller iterationer på 1-3 måneder. Overordende krav til funktionalitet defineres fra starten af projektet og fordeles ud på iterationerne. hver iteration arbejdes der udelukkende videre med krav og udvikling af den funktionalitet, som er placeret i iterationen. Systemet implementeres helt ud til brugerne så tit som muligt og allerhelst efter hver iteration. Datoerne for timeboxes fastsættes up front og de ændres under ingen omstændigheder undervejs. Hvis der opstår problemer med tiden, så bortskæres/udskydes funktionalitet, i stedet for at udvide iterationen. ændringer i forhold til kravspecifikationen. Det er brugerne absolut ikke enige i. De mener, at udviklerne har misforstået store dele af kravspecifikationen. Hvis du ikke genkender noget af ovenstående fra din egen virksomhed, så har du sikkert hørt om andre Men hvad kan det skyldes, at der er så store problemer med flere og flere udviklingsprojekter? 3. Behov kontra krav

3 En del af forklaringen er nok, at de fleste systemudviklingsprojekter starter med, at en virksomhed har et ønske, et behov eller en drøm, som de forsøger at få realiseret gennem udvikling af et nyt T-system. flere og flere projekter viser det sig, at det egentlige behov, som sponsoren gerne vil betale nogle penge for at få opfyldt er meget overordnet. Behovet kan tolkes på mange forskellige måder. Behovet kan opfyldes på flere forskellige måder og stadig give sponsoren value for money. 3.1 Vi beskriver kravene for tidligt Dette står i skarp kontrast til den måde vi har arbejdet med krav og kravstyring i traditionelle vandfaldsorienterede udviklingsprojekter. Vores rygmarvsreaktion har været at få omskrevet alle de overordnede behovene til en detaljeret og fastlåst kravspecifikation for hele projektet. Det har vi gjort for at kunne estimere og planlægge projektet, for at kunne lave en aftale/kontrakt og for at vide, hvad det er for et system vi skal bygge. Kravspecifikationen har således været hele udgangspunktet ja hele fundamentet for projektet. Logisk og rationelt betragtet giver den traditionelle vandfaldsorienterede angrebsvinkel god mening. Vi kan jo ikke bygge noget, før vi ved, hvad det er vi skal bygge har rationalet været. 4. Problemer med vandfaldsprojekter Erfaringerne har imidlertid vist, at der er masser af problemer indbygget i den traditionelle vandfaldsorienterede angrebsvinkel, hvor vi starter ethvert projekt med at udarbejde en detaljeret kravspecifikation. Nogle af problemerne er: 4.1 Uoverskueligt Vi har svært ved at overskue alle krav på én gang. Derfor glemmer vi ofte noget. Det er irriterende, når vi netop bygger hele vores udviklingsproces på, at vi har tænkt på det hele fra starten af. 4.2 Omgivelserne ændrer sig Kravspecifikationen skrives med udgangspunkt i tingenes tilstand på det tidspunkt den skrives. løbet af projektets levetid ændrer virksomhedens og dermed projektets forudsætninger sig, hvilket ofte betyder at nogle af kravene ender med at være ligegyldige, forkerte og mangelfulde. Faktaboks - vandfaldsprojekter Som det første beskrives alle krav til systemet i en kravspecifikation. Kravspecifikationen fastfryses. Man forsøger at undgå ændringer. Kravspecifikationen danner grundlag for tidsplan, prissætning, analyse, design, etc. Når analysen er gennemført fastfryses den, og når designet er færdigt fastfryses det o.s.v. Hver fase i projektet danner således et fast fundament for næste fase. Et fundament, som man med fastfrysningen forsøger at holde så stabilt som muligt. Hele systemet udvikles og implementeres på en gang, når alle krav er indarbejdet i systemet.

4 en verden, hvor vi forsøger at få samtlige krav beskrevet fuldstændigt fra starten for derefter at fastlåse dem er det frygteligt svært, at ændre projektets kurs, hvis det alligevel viser sig at blive nødvendigt undervejs i projektet. 4.3 Behovene udvikler sig Omskrivningen af de overordnede behov ( drømmen ) til en detaljeret kravspecifikation er for en stor del en kreativ proces. Når kravspecifikationen er færdig, så ønsker vi ikke, at den udvikler sig mere, for så ændrer vi jo samtidig på projektets forudsætninger. Desværre er det bare sådan, at den kreative proces ikke bare lader sig stoppe fra den ene dag til den anden. Erfaringerne viser, at kravene vil udvikle sig løbende også efter kravspecifikationen er færdig. 4.4 Misforståelser Kravspecifikationen er et forsøg på at beskrive og fastholde aftaler, der er indgået tidligt i projektet om hvad systemet skal kunne. starten af projektet læses og fortolkes kravspecifikationen af projektets interessenter, som baseret på deres fortolkning accepterer den som udgangspunkt for projektet. Senere læses og fortolkes kravspecifikationen igen af projektets arkitekter og udviklere, som baseret på deres fortolkning udvikler systemet. Erfaringerne viser, at de to fortolkninger giver anledning til misforståelser. nogle projekter til mindre misforståelser, som kan udredes i mindelighed. andre projekter til større misforståelser, som betyder at projektet får store problemer og i værste fald må lukkes uden at have leveret noget. Sammenfattende kan vi konstatere, at der kun er to ting, vi kan være sikre på omkring krav til T systemer: Kravene vil ændre sig Kravene vil blive misforstået Dette er stærkt problematisk specielt hvis vi lader kravspecifikationen være udgangspunkt for alle aftaler, kontrakter, planer og beslutninger i projektet. Men der er flere problemer: 4.5 Svært at motivere Store vandfaldsorienterede projekter strækker sig ofter over meget lang tid. Projekter med en varighed på op til 12 eller 18 måneder er ikke usædvanligt. Selvom der er faser og deadlines undervejs, så kan det være svært at fastholde fokus og engagement over så lang en periode.

5 4.6 Teknologien ændrer sig Ofte begynder man ret tidligt i et projekt at tænke over hvilken teknologisk platform man skal basere sit system på. Skal det være J2EE eller.net. Eller hvad med noget Open Source? For nogle år tilbage var det OK at træffe beslutning om teknologi og arkitektur relativt tidligt i projektet, for dengang ændrede teknologien sig ikke så hurtigt. de senere år har der været en tendens til, at teknologien udvikler sig hurtigere og hurtigere. Derfor giver tidlige og fastlåste beslutninger om teknologi problemer for beslutningerne bliver udfordret af nye teknologier, hurtigt efter de er truffet. De beslutninger man har taget om teknologi vil blive forsøgt fastholdt også selvom der kommer nye og bedre teknologier. 4.7 rkitekturen bygges på antagelser et vandfaldsprojekt beskrives den teknologiske platform, arkitekturen og designet for hele systemet på en gang. deen er, at lave et design, som tager højde for alle kravene, så det ikke skal ændres efterfølgende. Først når arbejdet med at beskrive arkitekturen og designet er færdiggjort, så går T arkitekterne og udviklerne i gang med at konstruere arkitekturen og systemet. kke helt sjældent får man nogle grimme overraskelser under konstruktionen og implementeringen af systemet, når man arbejder på denne måde. Det skyldes, at arkitektur og design hvor gennemtænkt det end måtte være trods alt bygger på nogle forudsætninger og nogle antagelser, som man har gjort sig under beskrivelsen af arkitektur og design. Nogle antagelser, som først bliver checket op mod den barske teknologiske virkelighed meget sent i projektet. 4.8 Stor risiko et vandfaldsprojekt har man ikke sikkerhed for, at få noget ud af sin investering før til allersidst, når systemet er helt færdigt og leveret. Hvis noget går galt undervejs, så kan man risikere at miste alt det, man har investeret i projektet. Dette er en reel risiko, som ikke helt sjældent har resulteret i, at man har investeret en masse penge uden af få noget ud af det. Eneste udbytte har været en kravspecifikation, et design, eller et system som, kun er delvist færdigt.

6 Risiko R D R S D R B S D B Design Konstruktion & modultest ntegrationstest S B R D nalysis S B Requirements Business Modeling R D R D S B S R B S D B R S R S D B D R B S D B Systemtest Deployment Tid Høj-risiko problemer angribes tidligt i iterative projekter hvorved risici elimineres tidligt vandfaldsprojekter forsvinder risikoen først til allersidst, når systemet ér implementeret og kører i drift 2003 Cap Gemini Danmark /S - ll rights reserved

7 5. Løsningen: Letvægtsorienteret og iterativ udvikling Flere og flere har løst ovenstående problemer ved at ændre deres traditionelle vandfaldsorienterede angrebsvinkel til en mere letvægtsorienteret og iterativ udviklingsproces. Det letvægtsorienterede består i, at man bruger mindre tid på udenomsaktiviteter som f.eks. mødereferater, lange og komplette kravspecifikationer, renskrivning af modeller, etc. og mere tid på egentlige systemudviklingsaktiviteter som f.eks. design og programmering af systemet. et letvægtsorienteret projekt med færre dokumenter er der brug for en tættere kontakt mellem brugere og udviklere, når detaljer skal undersøges og aftales. Den daglige tætte kontakt er yderst gavnende for kommunikationen og samarbejdsklimaet i gruppen og erfaringerne viser, at vi får bugt med misforståelserne. Det iterative består i, at man efter en kort og overordnet analyse opdeler hele systemet i nogle mindre bidder og at man så udvikler én bid ad gangen i time boxes af mellem 1 og 3 måneders varighed. Under opdelingen af systemet i bidder skal man sikre sig, at hver enkelt bid kan implementeres og give forretningsmæssig værdi hver for sig. Ofte vælger man at opdele systemet efter use cases, fordi en use case netop er karakteriseret ved, at den giver en del af systemets brugere en forretningsmæssig værdi. Det er uhyre vigtigt, at få startet rigtigt. Det viser sig, at følgende angrebsvinkel i starten af et projekt danner det bedst mulige udgangspunkt for resten af projektet: - Brug så meget tid sammen med kunden som muligt - Få en overordnet forståelse for kundens behov - Dan udgangspunkt for en aftale om tid og økonomi - Tegn og skriv sammen med kunden undlad at aftale ting på møder, som efterfølgende skal dokumenteres af en af parterne. Sid sammen og dokumentér. - Prioriter hvad der er vigtigst hvad der skal laves først - Opdel udviklingen af systemet i nogle mindre bidder, der kan udvikles, implementeres og give forretningsmæssig værdi, hver for sig. 6. Fordele ved iterativ udvikling 6.1 Motivation Det er meget lettere at skabe fokus og engagement i et iterativ projekt. Det er meget lettere ved at forholde sig til et mål som ligger 1 til 3 måneder ud i fremtiden, end det er at forholde sig til et mål, som skal være opfyldt engang til næste år. vandfaldsprojekter kan man ganske vist indføre nogle milepæle for hver fase, men erfaringerne viser, at det er langt mere motiverende at skulle levere en fuldt færdig del af systemet, end at skulle have en eller anden analyse- eller designrapport færdig.

8 6.2 Overskueligt Problemet med, at det er svært at overskue hele systemet på én gang løses ved, at vi ikke forsøger at overskue hele systemet med alle dets detaljer på én gang. Først når vi skal i gang med at udvikle den bid af systemet, som vi nu engang er nået til, begynder vi at sætte os ind i detaljerne og kun detaljerne for denne ene bid. På denne måde udarbejdes detailspecifikationer ganske kort tid før de skal bruges. Det betyder at behovet for afklaringer føles således meget nærværende og det betyder at forretningsregler, diskussioner og beslutninger er i frisk erindring blandt udviklerne, når de skal implementeres i programkode. 6.3 Omgivelserne og behovene udvikler sig projektet følger med Problemet med at omgivelserne kan ændre sig og problemet med at brugernes kreativitet genererer flere gode ideer, løser vi ved at checke om projektet er på ret kurs, hver gang vi er færdige med en iteration. Hvis det viser sig at være ønskeligt fra kunden side, så ændrer vi på projektets prioriteringer og på indhold og plan for de næste iterationer. På dette tidspunkt i projektet lige når vi har færdiggjort og leveret en del af systemet føles det helt naturligt, at tage sådanne spørgsmål op til overvejelse. Det giver ikke de store problemer i iterative projekter, for der har vi ikke bundet en masse tid og energi i at undersøge alting fra starten af: Når vi har brugt mindre tid på at forstå og beskrive detaljerne, som de så ud i starten af projektet, så betyder det mindre eller måske ligefrem ingenting at detaljerne ændrer sig. 6.4 Oplevelsen af systemet giver klarsyn Det er en helt almindelig oplevelse, at brugerne først for alvor kan forholde sig til systemet, når de ser det færdige resultat. et iterativt projekt giver vi brugerne mulighed for at forholde sig til systemet adskillige gange i løbet af projektet. Det giver ret tidligt i projektet et klarere syn på systemet og hvad der reelt er behov for. Dette er selvsagt af allerstørste vigtighed for ethvert udviklingsprojekt. 6.5 Misforståelse erstattes af forståelse Problemet med misforståelser løser vi i iterative projekter ved at bruge mere tid og energi på at forstå brugerne, udvikle systemet og vise det til brugerne end vi bruger på at skrive om systemet. Det er jo kravspecifikationen med alle dens beskrivelser, der er udgangspunktet for fortolkninger og misforståelser. iterativ udvikling sætter vi dialog og forståelse højere end en lang og detaljeret kravspecifikation. Det giver selv sagt færre misforståelser. Når vi oven i købet har mulighed for at implementere den første del af systemet tidligt i projektet og udsætte det for en rigtig forretningsmæssig og driftsmæssig virkelighed, så får vi også checket, at brugernes opfattelse af den virkelighed, som systemet skal køre i, er korrekt. Eventuelle misforståelser her opdages tidligt i de første iterationer, og kan udredes tidligt inden de får større betydning for projektet.

9 6.6 Teknologien ændrer sig projektet følger med Når teknologien ændrer sig så meget, at vi bliver nødt til at reagere på det i vores projekter, så giver det altid nogle udfordringer også i iterative projekter. For en udskiftning af teknologisk platform var næppe med i de oprindelige estimater og priser. et vandfaldsprojekt befinder man sig lang tid i en fase, hvor man har et stort system, der er under opbygning. løbet af den fase er det yderst problematisk at skifte teknologi, for så bortfalder hele grundlaget for vandfaldsprojektet nemlig at man fase for fase fastlægger nogle ting, som man så bygger videre på i næste fase. et iterativt projekt derimod har vi indbygget nogle naturlige tidspunkter, hvor vi checker, om vi er på rette vej. Hvis der bliver truffet beslutning om at skifte teknologi, så har vi et langt bedre udgangspunkt end i et vandfaldsprojekt, for vi har en del af systemet, der er 100% færdigt. Vi kan beslutte, at den færdige del af systemet kører videre på den gamle arkitektur mens vi udvikler resten af systemet på en ny arkitektur. Eller vi kan beslutte os for at konvertere den færdige del af systemet og så udskyde udviklingen af resten af systemet. Uanset hvad vi beslutter os for, så har vi den klare fordel i et iterativt projekt, at vi har en del af systemet, der er færdigt og implementeret, og som dagligt giver en forretningsmæssig værdi til kunden. 6.7 rkitekturen bygger på viden og erfaringer et iterativt projekt vil vi ligesom i vandfaldsprojekter træffe nogle beslutninger om teknologi og arkitektur meget tidligt i projektet. Men i et iterativt projekt vil vi efterprøve vores beslutninger inden for ganske kort tid typisk nogle få uger. Længere kan vi ikke vente, for vi skal jo implementere den første del af systemet efter højst 3 måneder. Det giver den klare fordel, at eventuelle forkerte beslutninger bliver identificeret og korrigeret tidligt i projektet, så vi ikke bygger videre på forkerte antagelser. 6.8 Lav risiko Ligesom i et vandfaldsprojekt investeres det betydelige ressourcer i iterative projekter. På investeringssiden er der således ikke den store forskel. Forskellen ligger i sikkerheden for, om man får udbytte af sin investering. et iterativ projekt udvikles og implementeres systemet stepvist. Ret hurtigt har man således et kørende system, som giver en forretningsmæssig værdi. Efterhånden som iterationerne skrider frem implementeres mere og mere af systemet, som på den måde giver en større og større værdi. Risikoen for at miste hele sin investering er i en iterativ verden ikke eksisterende. Selv hvis kunden og leverandøren skulle beslutte sig for at afslutte samarbejdet midt i projektet, så har kunden fået den del af systemet, som han har betalt for og kan vælge at bede en anden leverandør om at gøre projektet færdigt. Selv i situationer, hvor et projekt fejler og må stoppes er risikoen i et iterativ projekt mindre. Det skyldes at man som hovedregel laver det sværeste det mest risikable først. Herefter prøver man at implementere det og får skabt vished for om det lykkes. Hvis det viser sig, at det ikke kan lykkes, så får vi identificeret det tidligt i projektet, og kan lukke projektet i en fart, før vi får investeret en masse penge i noget, der alligevel aldrig ville komme til at virke efter hensigten.

10 7. Hvad skal der til, for at indføre iterativ udvikling ndførsel af iterativ udvikling i en organisation er ikke nogen helt lille opgave. Specielt de første projekter er svære at få startet. Her er nogle stikord til hvad der skal til for at komme godt i gang: Start med ét projekt gerne strategisk Håndpluk projektlederen skal være en delegerende og stærk leder Håndpluk projektdeltagerne Forklar kunde/sponsor/styregruppe fordelene ved iterativ udvikling og lad dem vide, at det er en ledelsesmæssig beslutning at køre projektet iterativt Giv projektlederen opbakning og coach-støtte i det omfang, han ønsker det og lad medarbejderne forstå, at også de forventes at tage imod coaching Vurdér fremdrift ved at se systemet vokse bid for bid. Undlad at bruge en omfattende formél rapportering. Det hindrer projektlederen i at skabe fokus og fremdrift. Når beslutningen om at køre det første iterative projekt er truffet, så skal man være klar over, at succes en er stærkt afhængig af en stor indsats fra mange lag i organisationen. Her er en liste over de vigtigste indsatser, der kræves af virksomhedens ledelse, projektlederne og projektgruppens medlemmer: 7.1 Hvad kræves der af ledelsen Stille op med engagerede ledere/sponsorer/brugere, som forlanger at se resultater (færdigt software) efter hver iteration llokere medarbejdere med den rette viden og beslutningskraft til aktivt at deltage i projektet Opfat de første par iterationer som en investering Bakke op omkring iterativ udvikling, så medarbejderne ved, at det ikke bare en projektlederens egen fikse ide cceptér (og forvent) at grovplanerne ændres løbende Tilrettelæg projekterne, så de tilknyttede medarbejdere ikke har andre opgaver samtidig ( man kan kun brænde for én ting ad gangen ) Tilvejebring lokaler, hvor hele projektgruppen og projektleder kan sidde sammen. 7.2 Hvad kræves der er projektlederne Planlæg udvikling i iterationer (1-3 måneder) og implementér efter hver iteration rranger høj synlighed (=succes-oplevelse) ved færdiggørelse af iterationer ndfør løbende prioritering med bruger for hver iteration nvitér gruppen til sammen med brugeren at udarbejde grovplan, og hav den på en whiteboard nvitér gruppen til at komme med input til den løbende revidering af grovplanen

11 Tilbyd projektgruppen, at de selv kan tilrettelægge hvordan de vil arbejde men fasthold kravet om iterationer 7.3 Projektdeltagerne skal committe sig til at deltage aktivt i planlægningsprocessen til at tage ansvar for færdiggørelse af iterationerne til tiden (evt. på bekostning af funktionalitet) og vente med funktionalitet, der ligger i en senere iteration. til at acceptere og være imødekommende, når brugerne bliver klogere til at medvirke til synlighed ved at levere noget synligt system til at tage et medansvar for tilrettelæggelse af projektet 8. Faldgruber i iterativ udvikling Selvom den iterative udviklingsprojekter byder på langt færre problemer end vandfaldsprojekter, så er der nu alligevel en række udfordringer, som man skal forholde sig til. Men udfordringerne er ligesom faldgruber: Hvis man ved hvor faldgruberne er, så er de ikke så svære at undgå: 8.1 lle krav specificeres fra starten Faldgrube: Selv om man egentlig har besluttet, at køre iterativt, så får vanens magt alligevel både kunder og udviklere til at prøve at specificere alle krav up front. Dette kan forsinke/umuliggøre, at man får startet på den første egentlige iteration. Løsning: Gå ind i projektet og hjælp med at beslutte, at den indledende og overordnede krav-analyse er færdig og understøt de beslutninger, der skal til for at få fordelt/udskudt resten af specifikationsarbejdet til de enkelte iterationer. 8.2 Detailspecifikationer opfattes som ændringer Faldgrube Når man graver sig ned i detaljerne i den enkelte iteration, så opdager man ofte, at noget var mere kompliceret end oprindeligt antaget. Dette opfatter mange udviklingsteams som ændringer til den oprindelige specifikation. Løsning: Se under Ændringer afvises 8.3 Ændringer afvises Faldgrube: Selvom iterativ udvikling netop skal understøtte, at det er tilladt for både kunde og udviklere at være kreative og blive klogere undervejs, så får vanens magt alligevel mange udviklingsteams til at reagere negativt på de ændringer, som dette medfører. Løsning: ndskærp, at det er kunden, der betaler for udviklingen af systemet og at det derfor også er kundens beslutning, hvad der skal udvikles og i hvilken rækkefølge.

12 8.4 Et par uger mere Faldgrube: Tæt på en iterations afslutning beder udviklerne om at få mere tid til iterationen fordi de ikke kan nå at blive helt færdige. Man giver dem lidt mere tid og få dage inden de skulle være færdige gentager historien sig Jo mere ekstra tid man giver jo oftere oplever man, at diskussioner, der var afsluttet, bliver bragt til live igen. Eller at der opstår usikkerhed omkring arkitekturen. Eller at brugergrænsefladen måske alligevel ikke er i orden. Eller Løsning: Bed om en liste over de ting, der ikke kan nås indenfor den fastsatte tid, og hold fast i, at der skal leveres noget færdigt men gerne mindre omfangsrigt software, til den aftalte tid. 8.5 lt i første iteration Faldgrube: rkitekter/udviklerne forsøger p.g.a. vanens magt at lave fremtidssikrede arkitektur/løsninger på alting fra starten af. Dette er en nærmest umulig opgave, da alle kravene jo ikke kendes fra starten. En udgang på dette kan være, at arkitekturen baseres på formodninger og gætterier om hvad fremtiden vil bringe. En anden udgang kan være, at man alligevel forsøger, at få defineret krav fra starten af. Løsning: Kommunikér igen og igen, at målet er at implementere tingene gradvist og at vi først løser eventuelle problemer, når vi står direkte overfor dem i de enkelte iterationer og at det er OK og mere effektivt, at forbedre arkitektur og design gradvist. 8.6 Systemet sander til Faldgrube: Der bliver ikke foretaget de nødvendige restruktureringer af arkitektur og design, efterhånden som der kræves mere og mere i takt med at der implementeres mere og mere funktionalitet. et iterativt projekt gennemføres der flere ændringer i de enkelte programmer end ellers. Derfor kan kvaliteten af koden og arkitekturen i systemet hurtigt sande til. Det medfører, at nye ting bliver sværere og sværere at implementere. Løsning: ndfør nødvendige omstruktureringer af koden ( refactoring ), som en naturlig forberedelse til at kunne videreudvikle og udvide med mere funktionalitet. ndfør evt. også automatisk test og automatisk regressionstest, for at forhindre at omstruktureringer af koden ikke får utilsigtede bi-virkninger.

13 9. fslutning Måske sidder du og tænker: Er det virkelig nødvendigt at indføre iterativ udvikling i min organisation? Er det ikke for besværligt at ændre på den nuværende forholdsvis velfungerende udviklingsproces? Hvad hvis jeg ofrer en masse energi og ressourcer og det så bare viser sig at iterativ udvikling bare er en døgnflue blandt så mange andre døgnfluer inden for systemudvikling? Er der andre, der har indset fordelene ved iterativ udvikling og som har indført det i deres virksomheder? For at underbygge, at der er noget om snakken at iterativ udvikling giver færre problemer end vandfaldsprojekter vil jeg her præsentere et lille udpluk af nogle meget betydningsfulde ting der er sket omkring systemudvikling i de senere år: Rational Software har etableret Rational Unified Process (RUP), som er imponerende samling af best practices inden for systemudvikling. RUP foreskriver, at man organiserer sit projekt efter faserne nception, Elaboration, Construction og Transition. Det kan lyde vandfaldsorienteret, men er det ikke, for RUP foreskriver også, at man arbejder iterativt primært for at mindske projektets risiko. Flere og flere virksomheder opgiver at videreudvikle på deres egne udviklingsmodeller, og tager RUP og således også iterativ udvikling i anvendelse. BM har gennem sit opkøb af Rational Software vist, at de tror på RUP og dermed også på iterativ udvikling. Kent Becks tanker om extreme Programming (XP) er blevet meget vel modtaget i systemudviklerkredse. XP bygger på værdierne Kommunikation, Enkelthed, Feedback og Mod. Derudover bygger XP på 12 praktikker som f.eks. On-site customer, Pair programming og Small releases. Den sidste er et synonym for iterativ udvikling, som altså også hyldes af XP. En række førende specialister inden for systemudvikling etablerede for et par år siden gile lliance, som får stadigt flere medlemmer, og som har interessegrupper i flere og flere lande. Fundamentet for gile bevægelsen er manifestet, som lyder således: We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

14 ndividuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. En stor konsulentvirksomhed som Cap Gemini har investeret betydelige ressourcer i opbygningen af en række centre, som er specielt designet til at gennemføre iterativ udvikling i et tæt samarbejde med kunder. Centrene, der er navngivet ccellerated Delivery Center (DC), er foreløbig etableret i 30 lande og flere kommer til.

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Gang 12. Kvalitet i større systemer Evt.: Ekstremprogrammering (XP) Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html projektopgaven i

Læs mere

sådan kører vi processen

sådan kører vi processen VERTICA sådan kører vi processen Når du som ny kunde skal have udviklet en ny e-handelsløsning eller app til din virksomhed, kan det være svært at overskue den proces, der følger. Hos Vertica har vi været

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com Januar 19, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kristian Kreiner Februar 2008 Det fleste af os ønsker os et værelse med udsigt, men jeg kender en, som har købt en udsigt med værelse i Brighton.

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Strategiimplementering denne gang skal det lykkes!

Strategiimplementering denne gang skal det lykkes! ARTIKEL Strategiimplementering denne gang skal det lykkes! Der er skrevet et hav af bøger og artikler om vigtigheden af at sikre en effektiv implementering, når man som virksomhed har gjort sig umage og

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Projektplan for DIKU studenterprojekter

Projektplan for DIKU studenterprojekter Projektplan for DIKU studenterprojekter Forfatter: Anders Johansen, Softwareudvikler, Det Kongelige Bibliotek 29. januar, 2007 Projektplan version 1.0 Det Kongelige Bibliotek Postboks 2149, DK-1016 København

Læs mere

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling Java og JEE 1 2 Udfordringer og problemstillinger En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling 3 Generelt om Java og JEE 4 Generelt, I Man undervurderer hvor mange

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet Ulrik Merrild Medarbejderens guide til profitabel kreativitet INNOVATION SÅDAN! Ulrik Merrild INNOVATION SÅDAN! INNOVATION SÅDAN! Medarbejderens guide til profitabel kreativitet 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Succesfuld implementering af automatiseret test

Succesfuld implementering af automatiseret test Succesfuld implementering af automatiseret test Forudsætningerne og faldgruberne John Fodeh john.fodeh@hp.com 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Læs mere

Udviklingssamtalen er i live og har det godt

Udviklingssamtalen er i live og har det godt Udviklingssamtalen er i live og har det godt Ole Hou, specialkonsulent i ledelse og organisation Region Syddanmarks Ledelsesakademi, november 2011 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling gennem dialog...1

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS?

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? Mads Nygaard Madsen, advokat og partner, certificeret IT-advokat, certificeret juridisk ekspert i IT-tvister 22. september 2015 DISPOSITION

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Tendenser inden for systemudviklingsprocesser. Den Danske Advantage Gen Brugergruppe Den 13. marts 2003

Tendenser inden for systemudviklingsprocesser. Den Danske Advantage Gen Brugergruppe Den 13. marts 2003 Tendenser inden for systemudviklingsrocesser Den Danske Advantage Gen Brugergrue Den 13. marts 2003 Agenda Rational Unified Process (RUP) Princier og Best Practices Faser, iterationer og disciliner Roller,

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer. Idrætscenter Vendsyssel 9. marts fredag den 11. marts 2016

Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer. Idrætscenter Vendsyssel 9. marts fredag den 11. marts 2016 Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer Idrætscenter Vendsyssel 9. marts 2016 fredag den 11. marts 2016 www.dahltjerrild.dk 1 Dahl & Tjerrild arbejder inden for områderne: Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Program 9:00 Velkommen v. Anders Murmann, Seniorrådgiver og underviser i PRINCE2 & Agile Project Management 9:10 9:30 Projektledelse med PRINCE2 Hvad

Læs mere

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér 1a. Forløbspapir Arbejdspapirer, der er udfyldt (sæt /) og drøftet (sæt\) 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Forandringens forandring

Forandringens forandring Forandringens forandring Hvad har vi lært om forandringer sammen med vores kunder i tiden efter finanskrisen? Del 2: Anbefalinger til udvikling af lederens rolle i en forandringsproces White paper Indhold

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

10 gode råd. Vælg den rette model. af konsulent Morten Korsaa, DELTA

10 gode råd. Vælg den rette model. af konsulent Morten Korsaa, DELTA 10 gode råd af konsulent Morten Korsaa, DELTA Vælg den rette model SKI rammekontrakten giver mulighed for at bruge to udviklingsmodeller den klassiske og den nye. Dit valg er afgørende for succes. Den

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere