Knas med udviklingsprojekterne? Iterativ udvikling kan være løsningen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knas med udviklingsprojekterne? Iterativ udvikling kan være løsningen!"

Transkript

1 Knas med udviklingsprojekterne? terativ udvikling kan være løsningen! f Cap Gemini: Direktør Carsten Sennov, Chefkonsulent Lennart Klamer, Chefkonsulent Ole Jepsen, Hellere mange små succeser end én stor fiasko en verden hvor forretningsudviklingen og den teknologiske udvikling accellererer er der ikke tid til at vente på langsommelige vandfaldsprojekter. Systemudviklingsprojekterne skal accellereres, ellers kan de ikke være til gavn. Løsningen er letvægtsorienterede, samarbejdsorienterede og frem for alt iterative udviklingsprojekter. 1. ndledning Mange oplever i disse år, at udvikling af T systemer sker under et stadigt større pres fra omgivelserne. Der er adskillige faktorer, som gør, at projekterne bliver presset. En af de væsentligste faktorer er virksomhedernes skærpede konkurrencesituation. Når virksomhederne presses, så er der ofte brug for hurtigere og billigere udvikling af nye Tsystemer, til at understøtte udviklingen af nye produkter og til at effektivisere de interne arbejdsgange. En anden væsentlig faktor er den stadigt hastigere teknologiske udvikling, som konstant udfordrer T leverandørernes og projekternes beslutninger om de tekniske arkitekturer, som udgør fundamentet for de systemer, der udvikles. Ovenstående giver ofte store udfordringer i udviklingsprojekter og dermed store problemer for de virksomheder og forretningsområder, hvis dagligdag er mere og mere afhængig af at have nogle velfungerende og tidssvarende T systemer. Udfordringerne er store uanset hvordan vi vælger at køre udviklingsprojekterne. De fleste virksomheder har tidligere kørt næsten alle større projekter som vandfaldsprojekter, men flere og flere synes at klare udfordringerne bedre ved at køre projekterne som iterative projekter. Hvordan og hvorfor? Det er netop hvad du får ud af at læse denne artikel.

2 2. Sædvanlige problemer i systemudviklingsprojekter Måske kan du nikke genkendende til nogle af disse situationer: En af dine projektledere beroligede dig for nogle få dage siden ved at fortælle dig, at alt gik planmæssigt. Nu kommer den samme projektleder til dig, fordi han pludselig har opdaget, at projektet er bagud med flere uger!!! En projektgruppe er ved at være færdig med et system. Planen er ganske vist blevet justeret nogle gange p.g.a. forsinkelser. Forsinkelserne bundede i, at en del af funktionaliteten i systemet måtte kodes om, fordi der var en hel række misforståelser omkring kravspecifikationen. Nu hvor systemet endelig er tæt på at kunne implementeres fuldt ud får du besked om, at kunden har brug for lidt tid til at checke, at det nu også er de rigtige krav, der har ligget til grund for udviklingen af systemet. Du bliver bedt om at udskyde implementeringen indtil dette arbejde med at checke og konsolidere kravene er færdiggjort. Et større system er netop gået ind i den endelige testfase. De første par dage gik det meget godt. Der blev ganske vist fundet nogle fejl, men de er nu ved at blive rettet. De sidste par dage er det imidlertid begyndt at vælte ind med fejlrapporter, som ikke er fejl, men som efter udviklernes bedste overbevisning er Faktaboks: terative projekter Projekter opdeles i mini-projekter, som gennemføres i korte timeboxes eller iterationer på 1-3 måneder. Overordende krav til funktionalitet defineres fra starten af projektet og fordeles ud på iterationerne. hver iteration arbejdes der udelukkende videre med krav og udvikling af den funktionalitet, som er placeret i iterationen. Systemet implementeres helt ud til brugerne så tit som muligt og allerhelst efter hver iteration. Datoerne for timeboxes fastsættes up front og de ændres under ingen omstændigheder undervejs. Hvis der opstår problemer med tiden, så bortskæres/udskydes funktionalitet, i stedet for at udvide iterationen. ændringer i forhold til kravspecifikationen. Det er brugerne absolut ikke enige i. De mener, at udviklerne har misforstået store dele af kravspecifikationen. Hvis du ikke genkender noget af ovenstående fra din egen virksomhed, så har du sikkert hørt om andre Men hvad kan det skyldes, at der er så store problemer med flere og flere udviklingsprojekter? 3. Behov kontra krav

3 En del af forklaringen er nok, at de fleste systemudviklingsprojekter starter med, at en virksomhed har et ønske, et behov eller en drøm, som de forsøger at få realiseret gennem udvikling af et nyt T-system. flere og flere projekter viser det sig, at det egentlige behov, som sponsoren gerne vil betale nogle penge for at få opfyldt er meget overordnet. Behovet kan tolkes på mange forskellige måder. Behovet kan opfyldes på flere forskellige måder og stadig give sponsoren value for money. 3.1 Vi beskriver kravene for tidligt Dette står i skarp kontrast til den måde vi har arbejdet med krav og kravstyring i traditionelle vandfaldsorienterede udviklingsprojekter. Vores rygmarvsreaktion har været at få omskrevet alle de overordnede behovene til en detaljeret og fastlåst kravspecifikation for hele projektet. Det har vi gjort for at kunne estimere og planlægge projektet, for at kunne lave en aftale/kontrakt og for at vide, hvad det er for et system vi skal bygge. Kravspecifikationen har således været hele udgangspunktet ja hele fundamentet for projektet. Logisk og rationelt betragtet giver den traditionelle vandfaldsorienterede angrebsvinkel god mening. Vi kan jo ikke bygge noget, før vi ved, hvad det er vi skal bygge har rationalet været. 4. Problemer med vandfaldsprojekter Erfaringerne har imidlertid vist, at der er masser af problemer indbygget i den traditionelle vandfaldsorienterede angrebsvinkel, hvor vi starter ethvert projekt med at udarbejde en detaljeret kravspecifikation. Nogle af problemerne er: 4.1 Uoverskueligt Vi har svært ved at overskue alle krav på én gang. Derfor glemmer vi ofte noget. Det er irriterende, når vi netop bygger hele vores udviklingsproces på, at vi har tænkt på det hele fra starten af. 4.2 Omgivelserne ændrer sig Kravspecifikationen skrives med udgangspunkt i tingenes tilstand på det tidspunkt den skrives. løbet af projektets levetid ændrer virksomhedens og dermed projektets forudsætninger sig, hvilket ofte betyder at nogle af kravene ender med at være ligegyldige, forkerte og mangelfulde. Faktaboks - vandfaldsprojekter Som det første beskrives alle krav til systemet i en kravspecifikation. Kravspecifikationen fastfryses. Man forsøger at undgå ændringer. Kravspecifikationen danner grundlag for tidsplan, prissætning, analyse, design, etc. Når analysen er gennemført fastfryses den, og når designet er færdigt fastfryses det o.s.v. Hver fase i projektet danner således et fast fundament for næste fase. Et fundament, som man med fastfrysningen forsøger at holde så stabilt som muligt. Hele systemet udvikles og implementeres på en gang, når alle krav er indarbejdet i systemet.

4 en verden, hvor vi forsøger at få samtlige krav beskrevet fuldstændigt fra starten for derefter at fastlåse dem er det frygteligt svært, at ændre projektets kurs, hvis det alligevel viser sig at blive nødvendigt undervejs i projektet. 4.3 Behovene udvikler sig Omskrivningen af de overordnede behov ( drømmen ) til en detaljeret kravspecifikation er for en stor del en kreativ proces. Når kravspecifikationen er færdig, så ønsker vi ikke, at den udvikler sig mere, for så ændrer vi jo samtidig på projektets forudsætninger. Desværre er det bare sådan, at den kreative proces ikke bare lader sig stoppe fra den ene dag til den anden. Erfaringerne viser, at kravene vil udvikle sig løbende også efter kravspecifikationen er færdig. 4.4 Misforståelser Kravspecifikationen er et forsøg på at beskrive og fastholde aftaler, der er indgået tidligt i projektet om hvad systemet skal kunne. starten af projektet læses og fortolkes kravspecifikationen af projektets interessenter, som baseret på deres fortolkning accepterer den som udgangspunkt for projektet. Senere læses og fortolkes kravspecifikationen igen af projektets arkitekter og udviklere, som baseret på deres fortolkning udvikler systemet. Erfaringerne viser, at de to fortolkninger giver anledning til misforståelser. nogle projekter til mindre misforståelser, som kan udredes i mindelighed. andre projekter til større misforståelser, som betyder at projektet får store problemer og i værste fald må lukkes uden at have leveret noget. Sammenfattende kan vi konstatere, at der kun er to ting, vi kan være sikre på omkring krav til T systemer: Kravene vil ændre sig Kravene vil blive misforstået Dette er stærkt problematisk specielt hvis vi lader kravspecifikationen være udgangspunkt for alle aftaler, kontrakter, planer og beslutninger i projektet. Men der er flere problemer: 4.5 Svært at motivere Store vandfaldsorienterede projekter strækker sig ofter over meget lang tid. Projekter med en varighed på op til 12 eller 18 måneder er ikke usædvanligt. Selvom der er faser og deadlines undervejs, så kan det være svært at fastholde fokus og engagement over så lang en periode.

5 4.6 Teknologien ændrer sig Ofte begynder man ret tidligt i et projekt at tænke over hvilken teknologisk platform man skal basere sit system på. Skal det være J2EE eller.net. Eller hvad med noget Open Source? For nogle år tilbage var det OK at træffe beslutning om teknologi og arkitektur relativt tidligt i projektet, for dengang ændrede teknologien sig ikke så hurtigt. de senere år har der været en tendens til, at teknologien udvikler sig hurtigere og hurtigere. Derfor giver tidlige og fastlåste beslutninger om teknologi problemer for beslutningerne bliver udfordret af nye teknologier, hurtigt efter de er truffet. De beslutninger man har taget om teknologi vil blive forsøgt fastholdt også selvom der kommer nye og bedre teknologier. 4.7 rkitekturen bygges på antagelser et vandfaldsprojekt beskrives den teknologiske platform, arkitekturen og designet for hele systemet på en gang. deen er, at lave et design, som tager højde for alle kravene, så det ikke skal ændres efterfølgende. Først når arbejdet med at beskrive arkitekturen og designet er færdiggjort, så går T arkitekterne og udviklerne i gang med at konstruere arkitekturen og systemet. kke helt sjældent får man nogle grimme overraskelser under konstruktionen og implementeringen af systemet, når man arbejder på denne måde. Det skyldes, at arkitektur og design hvor gennemtænkt det end måtte være trods alt bygger på nogle forudsætninger og nogle antagelser, som man har gjort sig under beskrivelsen af arkitektur og design. Nogle antagelser, som først bliver checket op mod den barske teknologiske virkelighed meget sent i projektet. 4.8 Stor risiko et vandfaldsprojekt har man ikke sikkerhed for, at få noget ud af sin investering før til allersidst, når systemet er helt færdigt og leveret. Hvis noget går galt undervejs, så kan man risikere at miste alt det, man har investeret i projektet. Dette er en reel risiko, som ikke helt sjældent har resulteret i, at man har investeret en masse penge uden af få noget ud af det. Eneste udbytte har været en kravspecifikation, et design, eller et system som, kun er delvist færdigt.

6 Risiko R D R S D R B S D B Design Konstruktion & modultest ntegrationstest S B R D nalysis S B Requirements Business Modeling R D R D S B S R B S D B R S R S D B D R B S D B Systemtest Deployment Tid Høj-risiko problemer angribes tidligt i iterative projekter hvorved risici elimineres tidligt vandfaldsprojekter forsvinder risikoen først til allersidst, når systemet ér implementeret og kører i drift 2003 Cap Gemini Danmark /S - ll rights reserved

7 5. Løsningen: Letvægtsorienteret og iterativ udvikling Flere og flere har løst ovenstående problemer ved at ændre deres traditionelle vandfaldsorienterede angrebsvinkel til en mere letvægtsorienteret og iterativ udviklingsproces. Det letvægtsorienterede består i, at man bruger mindre tid på udenomsaktiviteter som f.eks. mødereferater, lange og komplette kravspecifikationer, renskrivning af modeller, etc. og mere tid på egentlige systemudviklingsaktiviteter som f.eks. design og programmering af systemet. et letvægtsorienteret projekt med færre dokumenter er der brug for en tættere kontakt mellem brugere og udviklere, når detaljer skal undersøges og aftales. Den daglige tætte kontakt er yderst gavnende for kommunikationen og samarbejdsklimaet i gruppen og erfaringerne viser, at vi får bugt med misforståelserne. Det iterative består i, at man efter en kort og overordnet analyse opdeler hele systemet i nogle mindre bidder og at man så udvikler én bid ad gangen i time boxes af mellem 1 og 3 måneders varighed. Under opdelingen af systemet i bidder skal man sikre sig, at hver enkelt bid kan implementeres og give forretningsmæssig værdi hver for sig. Ofte vælger man at opdele systemet efter use cases, fordi en use case netop er karakteriseret ved, at den giver en del af systemets brugere en forretningsmæssig værdi. Det er uhyre vigtigt, at få startet rigtigt. Det viser sig, at følgende angrebsvinkel i starten af et projekt danner det bedst mulige udgangspunkt for resten af projektet: - Brug så meget tid sammen med kunden som muligt - Få en overordnet forståelse for kundens behov - Dan udgangspunkt for en aftale om tid og økonomi - Tegn og skriv sammen med kunden undlad at aftale ting på møder, som efterfølgende skal dokumenteres af en af parterne. Sid sammen og dokumentér. - Prioriter hvad der er vigtigst hvad der skal laves først - Opdel udviklingen af systemet i nogle mindre bidder, der kan udvikles, implementeres og give forretningsmæssig værdi, hver for sig. 6. Fordele ved iterativ udvikling 6.1 Motivation Det er meget lettere at skabe fokus og engagement i et iterativ projekt. Det er meget lettere ved at forholde sig til et mål som ligger 1 til 3 måneder ud i fremtiden, end det er at forholde sig til et mål, som skal være opfyldt engang til næste år. vandfaldsprojekter kan man ganske vist indføre nogle milepæle for hver fase, men erfaringerne viser, at det er langt mere motiverende at skulle levere en fuldt færdig del af systemet, end at skulle have en eller anden analyse- eller designrapport færdig.

8 6.2 Overskueligt Problemet med, at det er svært at overskue hele systemet på én gang løses ved, at vi ikke forsøger at overskue hele systemet med alle dets detaljer på én gang. Først når vi skal i gang med at udvikle den bid af systemet, som vi nu engang er nået til, begynder vi at sætte os ind i detaljerne og kun detaljerne for denne ene bid. På denne måde udarbejdes detailspecifikationer ganske kort tid før de skal bruges. Det betyder at behovet for afklaringer føles således meget nærværende og det betyder at forretningsregler, diskussioner og beslutninger er i frisk erindring blandt udviklerne, når de skal implementeres i programkode. 6.3 Omgivelserne og behovene udvikler sig projektet følger med Problemet med at omgivelserne kan ændre sig og problemet med at brugernes kreativitet genererer flere gode ideer, løser vi ved at checke om projektet er på ret kurs, hver gang vi er færdige med en iteration. Hvis det viser sig at være ønskeligt fra kunden side, så ændrer vi på projektets prioriteringer og på indhold og plan for de næste iterationer. På dette tidspunkt i projektet lige når vi har færdiggjort og leveret en del af systemet føles det helt naturligt, at tage sådanne spørgsmål op til overvejelse. Det giver ikke de store problemer i iterative projekter, for der har vi ikke bundet en masse tid og energi i at undersøge alting fra starten af: Når vi har brugt mindre tid på at forstå og beskrive detaljerne, som de så ud i starten af projektet, så betyder det mindre eller måske ligefrem ingenting at detaljerne ændrer sig. 6.4 Oplevelsen af systemet giver klarsyn Det er en helt almindelig oplevelse, at brugerne først for alvor kan forholde sig til systemet, når de ser det færdige resultat. et iterativt projekt giver vi brugerne mulighed for at forholde sig til systemet adskillige gange i løbet af projektet. Det giver ret tidligt i projektet et klarere syn på systemet og hvad der reelt er behov for. Dette er selvsagt af allerstørste vigtighed for ethvert udviklingsprojekt. 6.5 Misforståelse erstattes af forståelse Problemet med misforståelser løser vi i iterative projekter ved at bruge mere tid og energi på at forstå brugerne, udvikle systemet og vise det til brugerne end vi bruger på at skrive om systemet. Det er jo kravspecifikationen med alle dens beskrivelser, der er udgangspunktet for fortolkninger og misforståelser. iterativ udvikling sætter vi dialog og forståelse højere end en lang og detaljeret kravspecifikation. Det giver selv sagt færre misforståelser. Når vi oven i købet har mulighed for at implementere den første del af systemet tidligt i projektet og udsætte det for en rigtig forretningsmæssig og driftsmæssig virkelighed, så får vi også checket, at brugernes opfattelse af den virkelighed, som systemet skal køre i, er korrekt. Eventuelle misforståelser her opdages tidligt i de første iterationer, og kan udredes tidligt inden de får større betydning for projektet.

9 6.6 Teknologien ændrer sig projektet følger med Når teknologien ændrer sig så meget, at vi bliver nødt til at reagere på det i vores projekter, så giver det altid nogle udfordringer også i iterative projekter. For en udskiftning af teknologisk platform var næppe med i de oprindelige estimater og priser. et vandfaldsprojekt befinder man sig lang tid i en fase, hvor man har et stort system, der er under opbygning. løbet af den fase er det yderst problematisk at skifte teknologi, for så bortfalder hele grundlaget for vandfaldsprojektet nemlig at man fase for fase fastlægger nogle ting, som man så bygger videre på i næste fase. et iterativt projekt derimod har vi indbygget nogle naturlige tidspunkter, hvor vi checker, om vi er på rette vej. Hvis der bliver truffet beslutning om at skifte teknologi, så har vi et langt bedre udgangspunkt end i et vandfaldsprojekt, for vi har en del af systemet, der er 100% færdigt. Vi kan beslutte, at den færdige del af systemet kører videre på den gamle arkitektur mens vi udvikler resten af systemet på en ny arkitektur. Eller vi kan beslutte os for at konvertere den færdige del af systemet og så udskyde udviklingen af resten af systemet. Uanset hvad vi beslutter os for, så har vi den klare fordel i et iterativt projekt, at vi har en del af systemet, der er færdigt og implementeret, og som dagligt giver en forretningsmæssig værdi til kunden. 6.7 rkitekturen bygger på viden og erfaringer et iterativt projekt vil vi ligesom i vandfaldsprojekter træffe nogle beslutninger om teknologi og arkitektur meget tidligt i projektet. Men i et iterativt projekt vil vi efterprøve vores beslutninger inden for ganske kort tid typisk nogle få uger. Længere kan vi ikke vente, for vi skal jo implementere den første del af systemet efter højst 3 måneder. Det giver den klare fordel, at eventuelle forkerte beslutninger bliver identificeret og korrigeret tidligt i projektet, så vi ikke bygger videre på forkerte antagelser. 6.8 Lav risiko Ligesom i et vandfaldsprojekt investeres det betydelige ressourcer i iterative projekter. På investeringssiden er der således ikke den store forskel. Forskellen ligger i sikkerheden for, om man får udbytte af sin investering. et iterativ projekt udvikles og implementeres systemet stepvist. Ret hurtigt har man således et kørende system, som giver en forretningsmæssig værdi. Efterhånden som iterationerne skrider frem implementeres mere og mere af systemet, som på den måde giver en større og større værdi. Risikoen for at miste hele sin investering er i en iterativ verden ikke eksisterende. Selv hvis kunden og leverandøren skulle beslutte sig for at afslutte samarbejdet midt i projektet, så har kunden fået den del af systemet, som han har betalt for og kan vælge at bede en anden leverandør om at gøre projektet færdigt. Selv i situationer, hvor et projekt fejler og må stoppes er risikoen i et iterativ projekt mindre. Det skyldes at man som hovedregel laver det sværeste det mest risikable først. Herefter prøver man at implementere det og får skabt vished for om det lykkes. Hvis det viser sig, at det ikke kan lykkes, så får vi identificeret det tidligt i projektet, og kan lukke projektet i en fart, før vi får investeret en masse penge i noget, der alligevel aldrig ville komme til at virke efter hensigten.

10 7. Hvad skal der til, for at indføre iterativ udvikling ndførsel af iterativ udvikling i en organisation er ikke nogen helt lille opgave. Specielt de første projekter er svære at få startet. Her er nogle stikord til hvad der skal til for at komme godt i gang: Start med ét projekt gerne strategisk Håndpluk projektlederen skal være en delegerende og stærk leder Håndpluk projektdeltagerne Forklar kunde/sponsor/styregruppe fordelene ved iterativ udvikling og lad dem vide, at det er en ledelsesmæssig beslutning at køre projektet iterativt Giv projektlederen opbakning og coach-støtte i det omfang, han ønsker det og lad medarbejderne forstå, at også de forventes at tage imod coaching Vurdér fremdrift ved at se systemet vokse bid for bid. Undlad at bruge en omfattende formél rapportering. Det hindrer projektlederen i at skabe fokus og fremdrift. Når beslutningen om at køre det første iterative projekt er truffet, så skal man være klar over, at succes en er stærkt afhængig af en stor indsats fra mange lag i organisationen. Her er en liste over de vigtigste indsatser, der kræves af virksomhedens ledelse, projektlederne og projektgruppens medlemmer: 7.1 Hvad kræves der af ledelsen Stille op med engagerede ledere/sponsorer/brugere, som forlanger at se resultater (færdigt software) efter hver iteration llokere medarbejdere med den rette viden og beslutningskraft til aktivt at deltage i projektet Opfat de første par iterationer som en investering Bakke op omkring iterativ udvikling, så medarbejderne ved, at det ikke bare en projektlederens egen fikse ide cceptér (og forvent) at grovplanerne ændres løbende Tilrettelæg projekterne, så de tilknyttede medarbejdere ikke har andre opgaver samtidig ( man kan kun brænde for én ting ad gangen ) Tilvejebring lokaler, hvor hele projektgruppen og projektleder kan sidde sammen. 7.2 Hvad kræves der er projektlederne Planlæg udvikling i iterationer (1-3 måneder) og implementér efter hver iteration rranger høj synlighed (=succes-oplevelse) ved færdiggørelse af iterationer ndfør løbende prioritering med bruger for hver iteration nvitér gruppen til sammen med brugeren at udarbejde grovplan, og hav den på en whiteboard nvitér gruppen til at komme med input til den løbende revidering af grovplanen

11 Tilbyd projektgruppen, at de selv kan tilrettelægge hvordan de vil arbejde men fasthold kravet om iterationer 7.3 Projektdeltagerne skal committe sig til at deltage aktivt i planlægningsprocessen til at tage ansvar for færdiggørelse af iterationerne til tiden (evt. på bekostning af funktionalitet) og vente med funktionalitet, der ligger i en senere iteration. til at acceptere og være imødekommende, når brugerne bliver klogere til at medvirke til synlighed ved at levere noget synligt system til at tage et medansvar for tilrettelæggelse af projektet 8. Faldgruber i iterativ udvikling Selvom den iterative udviklingsprojekter byder på langt færre problemer end vandfaldsprojekter, så er der nu alligevel en række udfordringer, som man skal forholde sig til. Men udfordringerne er ligesom faldgruber: Hvis man ved hvor faldgruberne er, så er de ikke så svære at undgå: 8.1 lle krav specificeres fra starten Faldgrube: Selv om man egentlig har besluttet, at køre iterativt, så får vanens magt alligevel både kunder og udviklere til at prøve at specificere alle krav up front. Dette kan forsinke/umuliggøre, at man får startet på den første egentlige iteration. Løsning: Gå ind i projektet og hjælp med at beslutte, at den indledende og overordnede krav-analyse er færdig og understøt de beslutninger, der skal til for at få fordelt/udskudt resten af specifikationsarbejdet til de enkelte iterationer. 8.2 Detailspecifikationer opfattes som ændringer Faldgrube Når man graver sig ned i detaljerne i den enkelte iteration, så opdager man ofte, at noget var mere kompliceret end oprindeligt antaget. Dette opfatter mange udviklingsteams som ændringer til den oprindelige specifikation. Løsning: Se under Ændringer afvises 8.3 Ændringer afvises Faldgrube: Selvom iterativ udvikling netop skal understøtte, at det er tilladt for både kunde og udviklere at være kreative og blive klogere undervejs, så får vanens magt alligevel mange udviklingsteams til at reagere negativt på de ændringer, som dette medfører. Løsning: ndskærp, at det er kunden, der betaler for udviklingen af systemet og at det derfor også er kundens beslutning, hvad der skal udvikles og i hvilken rækkefølge.

12 8.4 Et par uger mere Faldgrube: Tæt på en iterations afslutning beder udviklerne om at få mere tid til iterationen fordi de ikke kan nå at blive helt færdige. Man giver dem lidt mere tid og få dage inden de skulle være færdige gentager historien sig Jo mere ekstra tid man giver jo oftere oplever man, at diskussioner, der var afsluttet, bliver bragt til live igen. Eller at der opstår usikkerhed omkring arkitekturen. Eller at brugergrænsefladen måske alligevel ikke er i orden. Eller Løsning: Bed om en liste over de ting, der ikke kan nås indenfor den fastsatte tid, og hold fast i, at der skal leveres noget færdigt men gerne mindre omfangsrigt software, til den aftalte tid. 8.5 lt i første iteration Faldgrube: rkitekter/udviklerne forsøger p.g.a. vanens magt at lave fremtidssikrede arkitektur/løsninger på alting fra starten af. Dette er en nærmest umulig opgave, da alle kravene jo ikke kendes fra starten. En udgang på dette kan være, at arkitekturen baseres på formodninger og gætterier om hvad fremtiden vil bringe. En anden udgang kan være, at man alligevel forsøger, at få defineret krav fra starten af. Løsning: Kommunikér igen og igen, at målet er at implementere tingene gradvist og at vi først løser eventuelle problemer, når vi står direkte overfor dem i de enkelte iterationer og at det er OK og mere effektivt, at forbedre arkitektur og design gradvist. 8.6 Systemet sander til Faldgrube: Der bliver ikke foretaget de nødvendige restruktureringer af arkitektur og design, efterhånden som der kræves mere og mere i takt med at der implementeres mere og mere funktionalitet. et iterativt projekt gennemføres der flere ændringer i de enkelte programmer end ellers. Derfor kan kvaliteten af koden og arkitekturen i systemet hurtigt sande til. Det medfører, at nye ting bliver sværere og sværere at implementere. Løsning: ndfør nødvendige omstruktureringer af koden ( refactoring ), som en naturlig forberedelse til at kunne videreudvikle og udvide med mere funktionalitet. ndfør evt. også automatisk test og automatisk regressionstest, for at forhindre at omstruktureringer af koden ikke får utilsigtede bi-virkninger.

13 9. fslutning Måske sidder du og tænker: Er det virkelig nødvendigt at indføre iterativ udvikling i min organisation? Er det ikke for besværligt at ændre på den nuværende forholdsvis velfungerende udviklingsproces? Hvad hvis jeg ofrer en masse energi og ressourcer og det så bare viser sig at iterativ udvikling bare er en døgnflue blandt så mange andre døgnfluer inden for systemudvikling? Er der andre, der har indset fordelene ved iterativ udvikling og som har indført det i deres virksomheder? For at underbygge, at der er noget om snakken at iterativ udvikling giver færre problemer end vandfaldsprojekter vil jeg her præsentere et lille udpluk af nogle meget betydningsfulde ting der er sket omkring systemudvikling i de senere år: Rational Software har etableret Rational Unified Process (RUP), som er imponerende samling af best practices inden for systemudvikling. RUP foreskriver, at man organiserer sit projekt efter faserne nception, Elaboration, Construction og Transition. Det kan lyde vandfaldsorienteret, men er det ikke, for RUP foreskriver også, at man arbejder iterativt primært for at mindske projektets risiko. Flere og flere virksomheder opgiver at videreudvikle på deres egne udviklingsmodeller, og tager RUP og således også iterativ udvikling i anvendelse. BM har gennem sit opkøb af Rational Software vist, at de tror på RUP og dermed også på iterativ udvikling. Kent Becks tanker om extreme Programming (XP) er blevet meget vel modtaget i systemudviklerkredse. XP bygger på værdierne Kommunikation, Enkelthed, Feedback og Mod. Derudover bygger XP på 12 praktikker som f.eks. On-site customer, Pair programming og Small releases. Den sidste er et synonym for iterativ udvikling, som altså også hyldes af XP. En række førende specialister inden for systemudvikling etablerede for et par år siden gile lliance, som får stadigt flere medlemmer, og som har interessegrupper i flere og flere lande. Fundamentet for gile bevægelsen er manifestet, som lyder således: We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

14 ndividuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. En stor konsulentvirksomhed som Cap Gemini har investeret betydelige ressourcer i opbygningen af en række centre, som er specielt designet til at gennemføre iterativ udvikling i et tæt samarbejde med kunder. Centrene, der er navngivet ccellerated Delivery Center (DC), er foreløbig etableret i 30 lande og flere kommer til.

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Gang 12. Kvalitet i større systemer Evt.: Ekstremprogrammering (XP) Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html projektopgaven i

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com Januar 19, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com 2. september, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching Verdens bedste konferencer

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Tendenser inden for systemudviklingsprocesser. Den Danske Advantage Gen Brugergruppe Den 13. marts 2003

Tendenser inden for systemudviklingsprocesser. Den Danske Advantage Gen Brugergruppe Den 13. marts 2003 Tendenser inden for systemudviklingsrocesser Den Danske Advantage Gen Brugergrue Den 13. marts 2003 Agenda Rational Unified Process (RUP) Princier og Best Practices Faser, iterationer og disciliner Roller,

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware

SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware d60 SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware ERFA, IT-Projektleder, Teknologisk Institut d. 9. juni 2011 Agenda Projektet? d60 og Niels Larsen Hvad er Agil? Kravspecifikationen?!

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling Java og JEE 1 2 Udfordringer og problemstillinger En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling 3 Generelt om Java og JEE 4 Generelt, I Man undervurderer hvor mange

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Gang 13. Adrætte processer Ekstremprogrammering (XP) Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html projektopgaven i OOM Projektvejledning

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Succesfuld implementering af strategier -forandring der forankres

Succesfuld implementering af strategier -forandring der forankres Succesfuld implementering af strategier -forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 Baggrund Professionel software udvikler gennem 9 år Knap 2 års erfaring som SCRUM Master (projektleder) Leder for 4-7 mand gennem det seneste

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Projektledelse i det offentlige

Projektledelse i det offentlige Projektledelse i det offentlige Kristian B. Lauritsen, mindbiz Program Kort præsentation Indledende om landskabet og hvorfor og hvordan Mennesker og processer Lidt mere om projektfaglige emner: 1. Projekt

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc.

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc. Erfaring Direktør & konsulent Rosenmeiers Konsulenthus ApS Direktør ved Marselisborg Uddannelse & Management Business Manager ved ATTRACTOR Rambøll Management Udviklingschef ved ATTRACTOR Organisations

Læs mere

Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj

Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj en intern social medieplatform i DSB S-tog til at involvere samtlige medarbejdere i øget kundefokus

Læs mere

Jens Myrup Pedersen Adjunkt. Department of Control Engineering Center for Network Planning. SPU 1. kursusgang

Jens Myrup Pedersen Adjunkt. Department of Control Engineering Center for Network Planning. SPU 1. kursusgang Jens Myrup Pedersen Adjunkt Department of Control Engineering Center for Network Planning SPU 1. kursusgang 1 En lille appetitvækker. 2 2*45 minutters forelæsning Dagsorden Herefter opgaveregning se hjemmeside

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Energiskabere. Energiskabere

Energiskabere. Energiskabere Energi er vigtigere end arbejdstimer Hans Mikkelsen, adjungeret professor, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Pernille Eskerod, lektor, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere