I spidsen for forandringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I spidsen for forandringer"

Transkript

1 John P. Kotter (1997) I spidsen for forandringer den kl. 9:37 Søren Moldrup side 1 af 10 sider

2 DEL 1: FORANDRINGSPROBLEMET OG DETS LØSNING 1. Ændringer af organisationer hvorfor det mislykkes Efter enhver objektiv målestok er mængden af væsentlige, ofte traumatiske, ændringer i organisationer steget voldsomt inden for de sidste to årtier. Vi har lavet en masse fejl: 1. Man accepterer for stor selvtilfredshed. Langt den hyppigste fejl, som bliver begået, når man forsøger at ændre organisationer, er at man kaster sig ud i det uden at etablere en tilstrækkelig stærk oplevelse af nødvendighed hos ledere og medarbejdere. 2. Man formår ikke at skabe en tilstrækkelig stærk, styrende koalition. Forandringsarbejde, der mangler en tilstrækkelig stærk, styrende koalition, kan gøre tilsyneladende fremskridt et stykke tid. Men før eller senere vil modvirkende kræfter underminere initiativerne. Fiasko er som regel forbundet med en undervurdering af vanskelighederne ved at afstedkomme ændringer og derved vigtigheden af en stærk styregruppe. 3. Undervurdering af visionens magt. Visioner spiller en central rolle i processen, fordi de medvirker til at styre, samordne og inspirere til handlinger hos et stort antal af organisationens medlemmer. Hvis man ikke kan beskrive visionen bag et forandringsinitiativ på 5 minutter, så må man være forberedt på alvorlige problemer! 4. Visionen kommunikeres utilstrækkeligt. Folk vil ikke bringe ofre, hvis de ikke opfatter de potentielle fordele ved forandringen som tiltrækkende, og hvis ikke de virkelig tror på, at forandring er mulig. 5. Forhindringer får lov til at blokere for den nye vision Når dygtige og velmenende ledere undlader at gøre noget ved forhindringerne, så svækker de medarbejderne og underminerer forandring. 6. Man forsømmer at skabe kortsigtede gevinster Virkelig forandring tager tid. Uden kortsigtede gevinster er der for mange, som giver op eller bliver aktive modstandere. 7. Sejren fejres, før slaget er vundet. Meldingen om, at sejren er i hus, er som at snuble ud i en dyb mudderpøl på vejen til meningsfuld forandring. 8. Man forsømmer at forankre forandringerne i virksomhedskulturen. 2. Vellykket forandring og drivkræfterne bag Teknologisk forandring Større risiko International Globalisering Flere økonomisk af markeder gennemintegration og gribende Markeds- Mætning i I-lande Øst-regimers forfald konkurrence Flere muligheder forandringer den kl. 9:37 Søren Moldrup side 2 af 10 sider

3 De metoder, der anvendes ved vellykkede forandringer, er alle baseret på én fundamental indsigt: Det er ikke let at gennemføre en større forandring!!! Hvis en metode skal være effektiv, så skal den gøre noget ved barriererne og gøre det godt. Omstillingsprocessen til at skabe større forandringer, er en 8-trins-raket: 1. Etablering af en oplevelse af nødvendighed 2. Oprettelse af en styrende koalition 3. Udvikling af en vision og en strategi 4. Formidling af forandringsvisionen 5. Skabe grundlag for handling på bred basis (fjernelse af forhindringer, ændring af struktur og systemer samt opmuntring til risikovillighed og utraditionelle metoder. 6. Generering af kortsigtede gevinster 7. Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring 8. Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen. Vellykket forandring af en vis størrelsesorden går gennem alle 8 stadier og som regel i den nævnte rækkefølge. Ledelse = Management Planlægning og budgettering Organisering og bemanding Styring og problemløsning Ledelse contra lederskab: Lederskab Fastlæggelse af retning Skabe tilslutning Motivation og inspiration Forudsigelighed og orden Kortsigtede resultater Forandring Medfører nyttige ændringer Skaber konkurrencedygtighed Det er vigtigt at styre forandring. Uden kompetent styring kan forandringsprocessen køre af sporet. Men for de fleste organisationer gælder det, at den største udfordring ligger i at føre an i forandringen. Kun lederskab kan bekæmpe de mange kilder til træghed i virksomheden. DEL 2: FORANDRINGSPROCESSEN 3. Etablering af en oplevelse af nødvendighed Etablering af en oplevelse af tvingende nødvendighed er af afgørende betydning for at få det nødvendige samarbejde. Hvis selvtilfredsheden er udtalt, vil forandringer sjældent komme ud af starthullerne. Der er mindst 9 kilder til selvtrilfredshed: 1. Fravær af en større og synlig krise 2. For megen ubekymret snak fra overordnede ledere 3. Menneskets evne til at fornægte især i pressede situationer 4. En kultur, der er præget af dræb-budbringeren-af-dårlige-budskaber manglende åbenhed 5. Mangel på tilstrækkelig præstationsfeed-back fra eksterne kilder 6. Eksterne vurderingssystemer, som focuserer på forkerte præstationskriterier 7. Organisationsstrukturer, der får de ansatte til at focusere på snævre, funktionelle mål 8. Lave præstationsnormer 9. For mange synlige ressourcer. Undervurdér aldrig omfanget af de kræfter, der forstærker selvtilfredshed og som medvirker til at oprette status quo. den kl. 9:37 Søren Moldrup side 3 af 10 sider

4 Man kan hæve nødvendigheds-niveauet ved at: Fremkalde en krise ved at tillade økonomisk tab Eliminere åbenlyse eksempler på udskejelser Sætte målene så højt, at de ikke kan opfyldes, hvis man bare gør, som man plejer Insistere på, at flere medarbejdere bliver gjort ansvarlige for en bredere vurdering af præstationer Sende flere data om (manglende) kundetilfredshed til flere medarbejdere Insistere på, at medarbejdere regelmæssigt taler med utilfredse kunder Bruge konsulenter bl.a. til at opnå ærligere diskussioner på ledermøder Bremse de overordnede lederes her-går-det-godt -snak. Bombardere medarbejere med oplysninger om fremtidige muligheder. 4. Oprettelse af en styrende koalition Eftersom større forandringer er vanskelige at gennemføre, er det nødvendigt, at stærke kræfter støtter processen. Ingen enkeltperson ikke engang en monarklignende koncernchef vil nogensinde være i stand til at udvikle den rigtige vision, kommunikere den til et større antal medarbejdere, eliminere alle de vanskeligste forhindringer, generere kortsigtede gevinster, anføre og lede snesevis af forandringsprojekter og forankre de nye fremgangsmåder i organisationens kultur. Svage udvalg er endnu værre. En stærk, styrende koalition er nødvendig. En styrende koalition, der fungerer som et effektivt team, kan accelerere iværksættelsen af nye fremgangsmåder. Når man sammensætter den styrende koalition, er der 4 nøglekarakteristika, der synes væsentlige for at få en stærk, styrende koalition: Stillingsindvlydelse det gælder om at have nøglecheferne med sig Ekspertise fagligheden skal være i orden Troværdighed man skal have folk nok med et godt ry Lederskab der skal være erfarne ledere til at bære projektet igennem. Man har brug for både ledelses- og lederskabsfærdigheder i den styrende koalition En styrende koalition med gode bestyrere men dårlige ledere vil lide nederlag. Chefer med driftsledermæssig indstilling vil udvikle planer ikke visioner. Der er 3 typer individer, man skal undgå for enhver pris, når man sammensætter den styrende koalition: De, der har ego er, som går fra væg-til-væg, og som ikke efterlader plads til andre Dem, der kaldes slanger dvs. folk, som skaber mistilllid nok til at ødelægge samarbejdet. Den modstræbende spiller. Ud over tillid ser det kritiske element i teamwork ud til at være et fælles mål. Når tilliden er etableret, bliver det langt lettere at skabe et fælles mål. Lederskab hjælper også. Når man skal etablere en koalition, der kan få forandringen til at ske, skal man Finde de rette mennesker o Med stærk formel indflydelse, bred ekspertise og høj troværdighed o Med evner for lederskab og ledelse specielt det første Skabe tillid o Gennem nøje planlagte møder uden for virksomheden o Med mange samtaler og fælles aktiviteter Udvikle et fælles mål o Rationelt, fornuftigt o Følelsesmæssigt, appellerende. den kl. 9:37 Søren Moldrup side 4 af 10 sider

5 5. Udvikling af en vision og en strategi Når målet er adfærdsændring, vil en autoritær forordning ofte fungere dårligt selv i simple situationer. I en forandringsproces tjener en god vision tre vigtige formål: Visionen præciserer den generelle kurs for forandringen Visionen motiverer medarbejderne til at tage initiativer i den rigtige retning Visionen medvirker til at koordinere forskellige menneskers handlinger. Med en afstukket kurs vil manglende evne til at træffe beslutninger forsvinde. Med en klar opfattelse af retning kan irrelevante projekter blive identificeret og afbrudt. Og med en klar vision kan medarbejdere og ledere selv finde ud af, hvad de skal gøre uden konstant at skulle checke med deres chef eller deres kolleger. En klar vision kan desuden motivere til handlinger, som ikke nødvendigvis er i medarbejdernes kortsigtede interesser hvis de bare kan se fordelene på længere sigt. En god vision erkender, at det vil være nødvendigt at bringe ofte, men at disse ofre i forbindelse med forandringsarbejdet vil give konkrete fordele og personlig tilfredsstillelse. En effektiv vision er karakteriseret ved Tænkelig den skal male et tænkeligt billede af fremtiden. Ønskelig den skal appellere til langsigtede interesser hos alle interessenterne Gennemførlig den skal indeholde realistiske, opnåelige mål Focuseret den skal være så konkret, at de den er tilstrækkelig til at vejlede medarbejderne Fleksibel den skal være så bred, at den kan tillade individuelle initiativer og alternative reaktioner også i kraft af, at omgivelserne ændrer sig. Kan kommunikeres den skal være nem at kommunikere skal kunne forklares uden forståelsesproblemer på 5 minutter! De mest effektive forandringsvisioner Er tilstrækkeligt ambitiøse til at tvinge folk ud af komfortable rutiner Sigter på en generel måde at skabe bedre og bedre produkter eller serviceydelser til lavere og lavere omkostninger og appellerer dermed stærkere og stærkere til kunder og aktionærer Drager fordel af fundamentale tendenser, især globalisering og ny teknologi Gør ikke noget forsøg på at udnytte nogen g har derved en vis moralsk styrke. Udvikling af en god vision er et arbejde for både hjerne og hjerte, det tager nogen tid, det involverer altid en gruppe mennesker og det er svært at gøre godt. 6. Kommunikation af forandringsvisionen En stor vision kan tjene et nyttigt formål, selv hvis den kun bliver forstået af nogle få nøglepersoner. Men den virkelige styrke i en vision bliver først sluppet løs, når hovedparten har samme forståelse af mål og retning. En af de vigtigste grunde til at udformning af en vision er en så udfordrende opgave er, at medlemmerne af den styrende koalition selv bliver nødt til at finde, formulere og kommunikere svar på alle mulige spørgsmål og det kræver både tid og masser af kommunikation. Den tid og energi, der kræves til effektiv kommunikation af en vision, er direkte forbundet med budskabets klarhed og enkelhed. den kl. 9:37 Søren Moldrup side 5 af 10 sider

6 Nøgleelementer i den effektive kommunikation af visioner er: Enkelhed væk med al jargon og teknologiske slagudtryk. Velvalgte ord gør budskabet mindeværdigt Metafor, analogi og eksempel. Billeder siger mere end tusind ord. Mange forskellige fora. Kommunikér flest mulige steder Gentagelse. Gentagelse er nødvendigt og fremmer forståelsen Eksemplets magt. Betydningsfulde personers adfærd skal svare til budskabet. At sige ét og gøre noget andet er den mest effektive måde at underminere kommunikationen af en forandringsvision. Forklaring af tilsyneladende inkonsekvens. Det er nødvendigt aht. Troværdigheden Interaktion to-vejs-kommunikation er mere effektiv end en-vejs-kommunikation. Igangsættere af forandring undgår somme tider to-vejs-kommunikation, fordi de er betænkelige ved udgifterne ved den. Men hvis folk ikke accepterer en vsion, vil de næste to trin i forandringsprocessen slå fejl. 7. Styrkelse af medarbejdernes kompetence Der er mange barrierer for kompetenceudvikling Formelle strukturer gør det svært at handle Chefer søger at hindre handlinger, der er rettet mod at implementere den nye vision Medarbejderne forstår visionen og vil gerne gøre den til en realitet, men er låst fast. En mangel på nødvendige færdigheder underminerer handling Personale- og informationssystemer gør det svært at handle Når strukturelle barrierer ikke bliver fjernet på en betimelig måde, er der en risiko for, at medarbejderne bliver så frustrerede, at de vil miste troen til hele forandringsprojektet. Mellemledere har let ved at modsætte sig strukturændringer, når de ikke oplever en følelse af tvingende nødvendighed. Uddannelse er nødvendigt også selvom det på forhånd kan være svært at forudse og selvom det virker som omkostningskrævende. Holdningsorienteret træning er ofte lige så vigtig som færdighedstræning. Der er behov for nye erfaringer, der kan slette de undergravende overbevisninger, og noget af dette kan gøres via medarbejderuddannelse. Den styrende koalition har sjældent styrken eller magten til at gennemføre mange forandringer, før der er blevet etableret nogle solide kortsigtede gevinster. Men når de store, indbyggede, faste produktionsfremmende systemer og processer er i alvorlig modstrid med den nye vision, er man imidlertid nødt til at gøre noget ved den kendsgerning lige med det samme. Traditionelt har personalefolkene stærkt bureaukratiske funktioner, som gør lederskab afskrækkende og ændring af personalepraksis en stor udfordring. Udvikling af medarbejdernes kompetence til at gennemføre forandring: Kommunikér en fornuftig vision til medarbejderne: Hvis medarbejderne har en fælles oplevelse af formål, vil det være nemmere at iværksætte handlinger, der kan opfylde formålet Gør strukturer forenelige med visionen: Uforenelige strukturer blokerer for nødvendig handling den kl. 9:37 Søren Moldrup side 6 af 10 sider

7 LEDERSKAB I spidsen for forandringer Sørg for den nødvendige uddannelse af medarbejderne: Uden de rigtige færdigheder og holdninger føler medarbejderne sig magtesløse Bring informations- og personalesystemer på linie med visionen: Systemer, der ikke harmonerer med visionen, blokerer for nødvendig handling. Konfrontér arbejdsledere, der modarbejder nødvendig forandring: Der er ikke noget, der kan gøre medarbejderne så magtesløse, som en dårlig chef. 8. Generering af kortsigtede gevinster Større forandringer tager tid. Somme tider meget lang tid. Fanatiske troende vil ofte holde kursen, men de fleste af os forventer at se overbevisende tegn på, at indsatsen betaler sig. At gennemføre et forandringsarbejde uden seriøs hensyntagen til kortsigtede gevinster er særdeles risikabelt. En god, kortsigtet gevinst har mindst tre karakteristika: Den er synlig et stort antal medarbejdere kan ved selvsyn afgøre, om resultaterne er reelle eller blot mundsvejr Den er utvetydig der kan ikke diskuteres meget om, hvordan den skal fortolkes Den er klart knyttet til forandringsinitiativet. Kortsigtede gevinster har følgende rolle: Giver bevis på, at ofre ikke er forgæves Belønner forandringsformdilerne med et klar på skulderen Hjælper til med at finindstille vision og strategier Underminerer kynisme og egoistiske modstandere Holder cheferne om borde Giver fremdrift. Der er følgende sammenhæng mellem lederskab, ledelse, kortsigtede resultater og vellykket forandring: ++ Forandringsarbejdet kan have succes for en stund, men vil ofte slå fejl, når de kortsigtede resultater bliver uregelmæssige. Alle meget succesfulde forandringsprojekter kombinerer godt lederskab med god ledelse Forandringsprocessen kommer ikke ud af stedet Kortsigtede resultater er mulige, især gennem omkostningsbesparelser eller fusioner og overtagelser. Men virkelige forandringsprogrammer har problemer med at komme i gang, og der bliver sjældent opnået nogen større, langsigtet løsning. 0 LEDELSE + ++ den kl. 9:37 Søren Moldrup side 7 af 10 sider

8 9. Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Irrationel og politisk modstand mod forandring forsvinder aldrig fuldstændig. Alle organisationer består af indbyrdes afhængige dele. Det er ekstremt svært at forandre systemer med stærk indbyrdes afhængighed, fordi man i sidste instans bliver nødt til at ændre det hele. Eftersom interne sammenkoblinger kan gøre forandring så vanskelig, begynder folk på et eller andet tidspunkt i denne fase af et større forandringsarbejde at sætte spørgsmålstegn ved behovet for al den indbyrdes afhængighed. Sådan ser trin 7 ud i en vellykket, større forandringsproces: Mere forandring ikke mindre. Den styrende koalition bruger sin troværdighed til at gå om bord i flere og større forandringsprojekter Mere hjælp: Flere mennesker bliver involveret, forfremmet og trænet til at hjælpe til med alle forandringerne Lederskab fra topledelsen Projektstyring og ledelse nedefra Reduktion af unødvendig, indbyrdes afhængighed. 10. Forankring af nye fremgangsmåder i kulturen Kultur refererer til adfærdsnormer og fælles værdier i en gruppe af mennesker. Normer for adfærd er almindelige eller hyppigt forekommende måder at handle på i en gruppe. Fælles værdier er vigtige interesser og mål, som deles af de fleste af medlemmerne i en gruppe. Generelt er fælles værdier vanskeligere at ændre end adfærdsnormer, fordi de er mindre synlige og dybere forankrede i kulturen. Der er 3 grunde til, at kultur har en så stor indflydelse: Individer bliver omhyggelig udvalgt og indoktrineret Kulturen gør sin indflydelse gældende gennem hundredvis af menneskers handlinger Alt dette sker uden bevidst intention og er således vanskelig at anfægte eller blot diskutere. I mange forandringsarbejder er kernen i den gamle kultur ikke uforenelig med den nye vision, om end nogle specifikke normer kan være det. Når det er tilfældet, består udfordringen i at pode de nye procedurer på de gamle rødder og skære de uoverensstemmende dele af. Det er svært nok at forankre et nyt sæt procedurer, når disse fremgangsmåder er i overensstemmelse med kernen af kulturen. Når de ikke er det, kan udfordringen være langt større! Kulturel forandring kommer sidst ikke først. Både holdnings- og adfærdsændringer begynder typisk tidligt i en forandringsproces. Disse ændringer skaber derpå forandringer i praksis, som hjælper virksomheden til at producere bedre varer eller tjenesteydelser med færre omkostninger. Men først i slutningen af forandringscyklen bliver hovedparten af dette forankret i kulturen. Forankring af forandring i en kultur Kommer sidst ikke først Afhænger af resultaterne - når det er blevet helt tydeligt at de fungerer og er bedre end de gamle metoder Kræver en mase snak Kan eventuelt indebære personaleomsætning Gør beslutninger vedrørende forfremmelse til noget meget vigtigt. den kl. 9:37 Søren Moldrup side 8 af 10 sider

9 DEL 3: KONSEKVENSER FOR DET EN-OG-TYVENDE ÅRHUNDREDE 11. Fremtidens organisation Forandringstempoet i forretningsverdenen vil ikke falde foreløbig. Den typiske organisation i det tyvende århundrede har ikke fungeret godt nok i et hurtigt omskifteligt miljø. Hvis omverdenens omskiftelighed bliver stadig større, vil dette århundredes standardorganisation sandsynligvis blive en dinosaur. En stærkere og mere permanent oplevelse f påtrængende nødvendighed indebærer ikke en konstant panik, angst eller frygt. Den er ensbetydende med en tilstand, hvor selvtilfredshed bogstavelig talt er fraværende, hvor medarbejderne hele tiden søger både problemer og muligheder, og hvor normen er gør det nu!. Vedligeholdelsen af denne oplevelse vil først og fremmest kræve informationssystemer, der er langt bedre til at formidle resultater, end dem, vi generelt har i dag. I en verden i hurtig udvikling er samarbejde i toppen af organisationen en enorm hjælp det meste af tiden. I det tyvende århundrede koncentrerede den teoretisk og praktiske uddannelse af erhvervsledere sig om ledelsesdiscipliner. Først i det seneste årti er man begyndt at fundere over, hvordan man vil udvikle ledere folk, som kan skabe og kommunikere visioner og strategier. Organisationer med stærk styring ødelægger ofte udvikling af lederskab ved ikke at give de ansatte lov til at blomstre og afprøve sig selv og vokse. Udvikling af lederskab vil kræve fladere og slankere strukturer med mindre kontrollerende og mere risikovillige kulturer og alene i de senest ti år er vi kommet langt i retning af at skabe denne type organisation. Allerede i dag har nogle af de bedste virksomheder overordnede ledere, som bruger det meste af deres tid på at lede ikke bestyre og medarbejdere, der har fået beføjelser til at styre deres egne arbejdsgrupper. En organisation med mere delegering, hvilket er ensbetydende med et slankere og fladere hierarki, er langt bedre i stand til at manøvrere en virksomhed med en stor, forandringsresistent klump i midten. I det en-og-tyvende århundrede vil et omskifteligt forretningsmiljø tvinge flere organisationer til at koordinere deres enheder hurtigt og billigt. Færre strukturelle spindelvæv og mindre proceduremæssigt støv vil gøre overfladen glattere og hurtigere. På næste side er vist en oversigt med en sammenligning af det tyvende og det en-og-tyvende århundredes organisation. den kl. 9:37 Søren Moldrup side 9 af 10 sider

10 STRUKTUR SYSTEMER KULTUR Det 20. århundrede Bureaukratisk Mange niveauer Organiseret med forventningen om, at den øverste ledelse vil lede Karakterisret ved politikker og procedurer, som afføder mange komplicerede interne afhængighedsforhold Er afhængig af nogle få informationssystemer om præstationer Leverer kun præstationsdata til overordnede ledere Tilbyder kun lederuddannelse og støttesystemer til overordnede medarbejdere Focuserer indad Centraliseret Langsom til at træffe beslutninger Politisk Undgår risiko Det 21. århundrede Ikke-bureaukratisk med færre regler og ansatte Begrænset til færre niveauer Organiseret med forventning om, at ledelsen er strategisk mens medarbejderne tager sig af arbejdsledelse Er afhængig af mange systemer til præstationsinformation Distribueret præstationsdata til mange mennesker Tilbyder mange ansatte ledertræning og støttesystemer Ekstern orienteret Kompetenceudviklende Hurtig til at træffe beslutninger Åben og ærlig Mere risikovillig 12. Lederskab og livsvarig læring Nøglen til at skabe og opretholde den form for det næste århundredes succesrige organisationer er lederskab. Når forandring sker stadig hurtigere, bliver villigheden og evnen til at udvikle sig af central betydning for individernes karrieresucces og organisationens økonomiske succes. At lytte med åbent sind, prøve nye ting, fundere ærligt over successer og fiaskoer er forholdsvis simple teknikker, som kan få folk til at blive ved med at udvikle sig, mens andre går i stå og forfalder. De, der lærer gennem hele livet, løber ricisi. I langt højere grad en andre skubber disse personer sig selv ud af bekvemmelighedszonen og afprøver nye idéer. Risikovillighed medfører uundgåeligt både større succeser og større fiaskoer. Mentale vaner, der fremmer livsvarig læring: Risikovillighed Ydmyg selvransagelse Efterlysning af meninger Omhyggelig lytning Åbenhed over for nye idéer. Succesrige karrierer vil være mere dynamiske. Vi ser allerede mindre lineær bevægelse opad i et enkelt hierarki. Af mange grunde holder mange fast ved den kendte karrieremodel undertiden er selvtilfredshed problemet. De har haft succes, så hvorfor ændre sig. Men: De personer, som bestræber sig på at tage fremtiden til sig, er mere tilfredse end dem, der klynger sig til fortiden. den kl. 9:37 Søren Moldrup side 10 af 10 sider

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen

Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen Forandringsledelse Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen Titelblad Forfatter: Rasmus Nordentoft Nielsen Studie nr.: A09543 Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus

Læs mere

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel 9 IMPLEMENTERING Dette kapitel beskriver faser og problemstillinger i forbindelse med en implementering af en handelsportal i den danske byggebranche, som er en del af projektgruppens løsningskoncept.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

FRA TANKE TIL HANDLING

FRA TANKE TIL HANDLING FRA TANKE TIL HANDLING Forandringer i nordatlantiske samfund NORA PROJEKT - Communties for Change Resume og konklusion Indledning Qeqqata Kommunia i Grønland, Fjardabygd kommune i Island, Aukra kommune

Læs mere

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935 Aarhus School of Business and Social Sciences, AARHUS UNIVERSITET. Forfattere: Kim Tøttrup Torben Brinck Vejleder: Vibeke Thøis Madsen Anslag: 109.935 [FORANDRING FRYDER] En opgave om hvordan man implementerer

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur Ved Kjeld Bo Andersen, Grundfos Grundfos Kultur Der findes mange forskellige forklaringer på hvad kultur er. Kulturbegrebet bruges til at beskrive de

Læs mere

Agenda - Modul C. Dag 1: Forandringsledelse

Agenda - Modul C. Dag 1: Forandringsledelse Forandringsledelse Agenda - Modul C Dag 1: Forandringsledelse Komponenter Lean Ledelsessystemet Dag 2: Lean Kultur Gruppearbejde Adm. Dir og Teamleder Gruppearbejde Standard Arbejde Dag 3: Personlig effekt

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi Joining Forces Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis Fag: Strategi Første del: Synergi i fusioner, overtagelser og alliancer. Kapitel 1: Den flygtige ligning. Bogen handler om sammenslutning af organisationer,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2006/07, Syndikat Douhet KN N. Majland Jørgensen APR 2007 LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING Hvorledes har udøvelse af ledelse

Læs mere

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA Roskilde Universitet Erhvervsøkonomi, HA Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA År: 2015 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Vestas og Micon Fusionsprocesser og andet godt

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business 1 1. Indledning: ABSTRACT Titel: Personlig vækst hjælp til din udvikling som leder. Forfatter: Jens Moberg. L&R Business 2011. Jens Mobergs nye

Læs mere

UNBOSS. Lars Kolind & Jacob Bøtter (2012) UNBOSS. den 19-11-2012 kl. 5:26 Søren Moldrup side 1 af 16 sider

UNBOSS. Lars Kolind & Jacob Bøtter (2012) UNBOSS. den 19-11-2012 kl. 5:26 Søren Moldrup side 1 af 16 sider Lars Kolind & Jacob Bøtter (2012) UNBOSS den 19-11-2012 kl. 5:26 Søren Moldrup side 1 af 16 sider Er det nogensinde faldet dig ind, at den måde, du har lært at lede på, måske er forældet? Vi sætter spørgsmålstegn

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere