Agenda. Scrum. Baggrund & teori. Scrum metoden. Processen Begreber Regler. Praktiske erfaringer. Afbryd mig ofte, tak..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda. Scrum. Baggrund & teori. Scrum metoden. Processen Begreber Regler. Praktiske erfaringer. Afbryd mig ofte, tak.."

Transkript

1 Agenda Baggrund & teori Scrum metoden Processen Begreber Regler Praktiske erfaringer Afbryd mig ofte, tak.. Scrum Rugby analogi Udspringer af agile/xp Iterativ udvikling Kunden tættere på udviklingen Forretningsorientering Samarbejde Effektivitet Synlighed Empirisk proces kontrol Nem at forstå svær at mestre. Hurtig virkning men fuld effekt tager tid

2 Effektivitetsforbedring ved Scrum Systematic Software 34% effektivitets-forbedring ved skift til Scrum Landbrugsinfo Fokus Faktor steget fra 43% til 94% på 9 Sprint. Øget effektivitet Øget estimeringssikkerhed Deterministisk Proces kontrol - Teoretisk Empirisk Proces kontrol - Baseret på målte facts Ide Analyse Vandfaldsmodel Udvikling Mål & krav Proces Delresultat Test Aflevering af resultat Evaluering Tilpasning Inspektion Deterministisk: Alt beregnes og fastfryses på forhånd Der måles på overholdelse af delprocesser Velegnet til simple rutineopgaver Ændringer besværlige og håndteres som undtagelser. Empirisk: Der produceres færdige delresultater og måles på disse Optimering gennem inspektion & tilpasning Kritisk - Delresultat skal være retvisende mål for slutresultat og processen skal være nem at tilpasse. Velegnet til komplekse opgaver Velegnet til læring & ændringer

3 Empirisk proces kontrol - et værn mod.. Humphrey's Requirements Uncertainty Principle "for a new software system, the requirements will not be completely known until after the users have used it Metode

4 Scrum Et procesflow Et regelsæt 3 Roller 4 Ceremonier 4 Artefakter Product Backlog Dynamisk liste med krav til systemet. Prioriteret og grov estimeret. Teamet Product Owner Scrum Master Sprint Planlægning Teamet udvælger funktioner fra Product Backloggen og planlægger sprintet. Sprint backlog Teamets detailplan for Sprintet. Funktioner nedbrudt i estimerede aktiviteter. Sprint (2-4 uger) Dagligt Scrum Teamet inspicerer og koordinerer dagens arbejde. 15 minutter stående møde: Hvad har du lavet siden sidste Scrum Hvad vil du lave til næste? Er der nogen forhindringer for dette? Potentielt produktionsklar funktionalitet Sprint Færdigudviklet og Review færdigtestet leverance Teamet demonstrerer af Sprintets funktionalitet. den færdige funktionalitet for Product Owner. Product Owner klargør og udvælger de højest prioriterede dele af Product Backloggen. Samlet Product Backlog Product Owner opdaterer løbende Product Backloggen med nye eller ændrede krav og prioriteringer. Sprint Retrospective Teamet evaluerer og justerer processen med fokus på forbedringer.

5 Regler i Scrum 1. Teamet må ikke forstyrres under Sprintet. Arbejdsro giver effektivitet. Product Backloggens prioriteringer er entydigt styrende for arbejdet. 2. Opgaven må ikke ændres under Sprintet. Igen - arbejdsro giver effektivitet. Et sprint er som et kort mini-projekt og er meget følsomt overfor ændringer. Kun teamet kan vedtage at tage ekstra opgaver ind. 3. Teamet har frie rammer til at nå Sprint målet. Stimulerer selvorganisering, kreativitet, fleksibilitet og håndtering af opgavekompleksitet. 4. Sprintet og ceremonierne timebox es. Sluttidspunkterne er ufravigelige indholdet varieres om nødvendigt. Sikrer handling og øger forudsigelighed/prognoseværdi. Reducerer risiko ved at minimere mængden af igangværende arbejde. 5. Hvert Sprint skal resultere i Working Code. Ikke-færdig funktionalitet må ikke demonstreres til Sprint Reviewet (ingen prototyper eller guided tours ). Af hensyn til retvisende måling/inspektion (empirisk proces kontrol). 6. Stop the Line - Scrum Master kan hæve et Sprint ude af balance. Skab en vindende sekvens af Sprints! Sikrer fact baserede, repræsentative data om teamets fremdrift. Kan sikre mod teknisk død. Multitasking vs. Produktivitet - Hvorfor Teamet ikke må forstyrres under Sprintet.. Forstyrrelser der afbryder en arbejdsproces kan medføre en markant forringelse af effektiviteten. Undersøgelse: 5 fuldtidspersoner, 14 dages Sprint varighed, 3 afbrydelser pr. dag koster 50 timers Spildtid i Sprintet = 17%. Kilde: Clark and Wheelwright (1992)

6 3 Roller i Scrum Product Owner Beskriver og Prioriterer krav. Ansvar for systemets afkast (ROI). Svarer uden ophold på Teamets spørgsmål under Sprintet. Godkender eller afviser Sprintets resultat. Scrum Master Ansvarlig for teamets effektivitet Fjerner forhindringer Skærmer mod forstyrrelser udefra Scrum processens overholdelse Teamet Selvorganiserende Udvælger funktioner til Sprintet Estimerer og planlægger Sprintet Vedligeholder dagligt restestimater Præsenterer det færdige resultat for Product Owner ved Sprintets afslutning Max 5-7 mand Har alle nødvendige kompetencer til at levere færdig funktionalitet ( Feature team ) Pigs & Chickens For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. II Thessalonians 3:11 Med andre ord: Grisene ofrer deres liv for projektet, kyllingerne leverer blot lidt æg Pigs Teamet Scrum Master Product Owner Chickens Alle andre interessenter Har ingen direkte indflydelse eller kontakt til teamet. Godkendelser, prioriteringer og krav kommunikeres gennem Product Owner.

7 Teamstørrelse Små Teams er mere produktive Et Scrum Team bør max være 7 personer. Et større Team bør selvorganisere og dele sig i to Teams. 4 Artefakter/genstande i Scrum Product Backlog Komplet liste over krav til systemet Prioriteret udfra forretningsmæssig værdi Ejes af Product Owner Sprint Backlog Teamets detailplan for Sprintet Liste over funktioner der løses, samt estimerede detailaktiviteter der skal udføres i Sprintet. Working Code Resultatet af Sprintet Færdig, potentielt produktionsklar funktionalitet Sprint Burndown Chart Dagligt opdateret graf over Teamets fremdrift og forventet rest i Sprintet

8 Product Backlog Komplet liste over funktionalitet. Sprint 10 Sprint 11 Indhold typisk kombination af: Funktionelle krav Ofte Story lignende funktionsbeskrivelser. Ikke funktionelle krav Tech Notes, etablering af udviklingsmiljø Release 1 Spikes skal undersøges nærmere før vi kan Prioriteret af Product Owner udfra forretningsmæssig værdi. Ejes af Product Owner. Grovestimeres af Teamet. Dynamisk/agil indhold, prioriteringer, estimater tilpasses løbende udfra faktisk performance, læring & feedback. Ikke en kontrakt men et styringsredskab. To opgaver kan ikke have samme prioritet. Jo højere placering desto mere detaljeret/nedbrudt. Kan anvendes som releaseplan Synlig for alle Sprint Backlog Funktion fra Product Backlog Detail aktiviteter Teamets detailplan for Sprintet Liste over de funktioner fra Product Backloggen Teamet vil løse i Sprintet Hver funktion er nedbrudt i estimerede detailaktiviteter, som Teamet vurderer er nødvendige for at levere funktionen som Working Code i Sprintet. Restestimater ajourføres dagligt af Teamet (anvendes til Burndown Chartet) Ejes af Teamet Synlig for alle

9 Sprint Burndown Chart Teamets primære styrings- og beslutningsstøtteredskab. Resttimer pr. dags dato Ideelt set falder Burndown Chart et én dag pr. udvikler hver dag. Opdateres dagligt. Viser hvormeget arbejde der resterer. Synlig for alle i Teamet. Sprint på sporet

10 Sprint med udfordringer Working Code - Potentielt produktionsklar funktionalitet Definition of Done? Landbrugsinfo projektet Overtagelsesprøve Performance test Dokumentation Aftal projektets Definition of Done fra starten. Gå efter størst mulig færdiggørelsesgrad. Sørg for at Teamets kompetencer og Definition of Done matcher. Anbefalet minimum: Udviklet Testet Dokumenteret

11 4 Ceremonier i Scrum Sprint planlægning Sprint opstartsmøde Product Owner gennemgår de funktioner i Product Backloggen, der har højest prioritet. Teamet nedbryder, estimerer og planlægger funktionerne Teamet udvælger de funktioner de vil levere som færdig funktionalitet i Sprintet Dagligt Scrum Teamets daglige 15 minutters koordineringsmøde Alle deltagere svarer på tre spørgsmål: Hvad har jeg lavet siden sidste Scrum? Hvad vil jeg lave til næste Scrum? Er der forhindringer for min fremdrift? Sprint Review Sprintets afslutning Teamet demonstrerer den færdige funktionalitet for Product Owner Sprint Retrospective Teamet evaluerer og justerer processen før næste Sprint opstart. Praksis

12 Erfaringer med Scrum.. Simpel metode - nemt at komme i gang med. Hurtig og mærkbar effekt. Svært at mestre. Ingen Silver Bullit. Fuld effekt kræver overholdelse af alle regler. You say you do, but you don t.. Cowboy Scrum AgileFall Er du i tvivl? tag Nokia testen Skrækhistorier Nokia testen First, are you doing Iterative Development? Iterations must be timeboxed to less than 4 weeks Software features must be tested and working at the end of each iteration The Iteration must start before specification is complete The next part of the test checks whether you are doing Scrum You know who the product owner is There is a product backlog prioritized by business value The product backlog has estimates created by the team The team generates burndown charts and knows their velocity There are no project managers (or anyone else) disrupting the work of the team

13 Product Backlog via Index Kort Elektronisk Backlog Velegnet til opfølgning, burndown & historik Stimulerer ikke kreativitet og samarbejde. Fysisk Backlog Backloggen udskrives på Index Kort. Anvendes i Scrum Ceremonierne. Understøtter dialog. Dynamisk og agil ændringer/ny viden kan hurtigt noteres. Scrum Master synkroniserer de to Backlogs. Se Henrik Kniberg: Hvordan vi holder Sprint Planning Varighed Timebox 4 timer Deltagere Team, Product Owner, Scrum Master Flow 1. Gennemgang af Product Backlog 2. Dannelse af Sprint Backlog 3. Sanity Check Redskaber Index kort På de vigtigste 20% af Product Backloggen Tomme til eventuelle nye Product Backlog Items eller opdeling af eksisterende Items undervejs. Post Its Til nedbrydning af Product Backlog Items (Index Kort) i detailaktiviteter. Planning Poker kort Til estimering Tavle

14 Hvordan vi holder Sprint Planning 1. Gennemgang af Product Backlog Product Owner gennemgår høj prioritets Index Kort på tavle Team laver foreløbig udvælgelse hvad tror vi vi kan nå? Foreløbig udvælgelse skal sikre at de opgaver vi planlægger og nedbryder er de forretningsmæssigt vigtigste. Maximerer udbyttet af timebox en løber tiden ud har vi planlagt de vigtigste funktioner! Foreløbigt: Kan nok nås i Sprintet Kilde - Henrik Kniberg: Hvordan vi holder Sprint Planning 2. Dannelse af Sprint Backlog Sprintets målsætning Detailgennemgang af index kort Diskussion, design, afklaring Nedbryd i detailaktiviteter Estimer Typiske aktiviteter undervejs.. Reprioritere Reestimere Opsplitte funktioner Samle funktioner Foreløbigt: Kan nok nås i Sprintet Mål: 1.Blive klar til brugerafprøvning 2.Implementere medarbejdersøgning Kilde - Henrik Kniberg:

15 Hvordan vi holder Sprint Planning 3. Sanity Check Teamet revurderer hvilke Product Backlog Items der kan løses i Sprintet. Teamet laver en endelig udvælgelse Kriterier Målt velocity fra tidligere Sprint Kapacitet i Sprintet Afhængigheder/bindinger mellem opgaverne Sprint Backlog Foreløbigt: Kan nok nås i Sprintet Mål: 1.Blive klar til brugerafprøvning 2.Implementere medarbejdersøgning Kilde - Henrik Kniberg: Nedbrydning i aktiviteter Husk: Feature Driven Jeres definition of Done Gode erfaringer med Estimering via Planning Poker! Udvikling af Søgeside 6 t Afklar feltnavne 1 t Opsætning af søge indeksering Test automatisering 2 t 5 t Udvikling af søgeresultat side Testcase Accepttest 2 t 3 t 2 t Unit test 4 t Deployment Dokumentation 1 t 2 t

16 Pas på Product Owner Taskboard Erfaringer: Skaber overblik. Effektiv Information radiator. Information til omverdenen. Understøtter selvorganisering. Velegnet som udgangspunt for dagligt Scrum Henrik Kniberg, 2007

17 Taskboard Rig kommunikation hvorfor samplacering & scrum tavler slår statusrapporter & .

18 Sprintets forløb Lessons Learned Fast Sprint varighed og bemanding giver bedre prognose/planlægning. Uundgåelige forstyrrelser bør indkapsles via faste timebox e. Andre forstyrrelser bør elimnineres. Aftal vilkårene med omverdenen på forhånd. Vær konsekvente hæv et Sprint der forstyrres ud af balance. Skab en vindende sekvens! Product Backlog Beskrevet Prioriteret Estimeret Timebox: Kritiske bug fix fra sidste (gå langt for at undgå) Product Backlog Beskrevet Prioriteret Estimeret Timebox: Aftalt support til andre projekter Sprint Planning n Sprint 1 Sprint Review Sprint Retrospect Sprint Planning n+1 1 dag 18 dage 1 dag 1 dag Sprint Backlog Timebox: Product Backlog gennemgang og estimering Working Code Sprint Backlog Måling af hastighed/velocity Sprint Start Sprint Slut Product Backlog Sprint Backlog Sprint Backlog Forventet Velocity = Færdig Færdig Halvt færdig Ikke startet Faktisk Velocity = Henrik Kniberg, Jaoo 2007

19 Langsigtet planlægning Release planlægning Product Burndown Prognose Product Backlog Faktisk Velocity = 10 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Release 1 Sprint 4 Henrik Kniberg, Jaoo 2007 Organisering af Scrum projekter Vælg én Product Owner (med omhu) Profil: Produkt & forretningsindsigt. Kunden eller personificeringen af kunden. Der er ofte mange interessenter, men there can be only one.. Tidskrævende produkt/programchefen har næppe tid. Opdel i Teams af max 5-7 personer Anvend Feature Teams/Feature Driven Development. Lad Team medlemmerne selvorganisere. Behandel organiseringen på hvert Sprint Retrospective. Lad dem om-organisere efter behov. Undgå så vidt muligt afhængighed mellem Teams Kan det ikke undgås overvej agenter (byt teamdeltagere).

20 Feature Teams/Feature Driven Development Definition Feature en funktion der har værdi for kunden, ofte i systemets grænseflade/gui. Feature Team Har ansvar for og kompetencer til at udvikle en feature helt færdig gennem alle lag af arkitekturen. Feature Driven Development Iterativ udvikling med fokus på hyppige leverancer af fuldt fungerende, håndgribelige features. Fordele Sikrer at teamet effektivt og uafhængigt kan implementere færdige features ( Working Code ) i hvert Sprint. Reducerer risiko for flaskehalse. Reducerer koordineringsbehov mellem teams/projekter. Alle lag i arkitekturen afprøves i hvert Sprint. Obs: Øger behov for løbende refactoring! Feature Driven Traditionel udvikling & Team opdeling Landbrugsinfo projektet

21 Inter og Intra projekt afhængigheder I en Sprint Cyklus Sørg for at afhængighederne comitter sig til Sprint målet. De fleste afhængigheder skyldes kompetence centre og vil forsvinde med tiden under Scrum/Feature Driven Developement. Udenfor en Sprint Cyklus Brug Produkt Backloggen og prioriteringen i denne til at synkronisere afhængigheder. Juster løbende om nødvendigt. Kilde: Jeff Sutherland 2007 Skalering af Scrum projekter Kilde: Jeff Sutherland 2007

22 Undgå Technical Death Scrum Master skal sikre en vindende sekvens Hurtigere afkast & tidligere konstatering af risici hvorfor forretningsmæssig prioritering & working code øger ROI Kilde: Dragan Jojic, Conchango plc

23 Her går det godt, tak.. Gartner Group analyse: 70% af Java projekter mislykkes 2004 Standish Group Studie, 2002 Features and functions used in a typical system: Standish Group - Konlusion på analysen: 64% af al udviklet funktionalitet anvendes aldrig eller næsten aldrig. Kræver man af kunden at samtlige krav aftales og fastfryses på forhånd, blæser dette kravene unaturligt op pga. frygten for at miste en mulighed. Often or always used: 20% Rarely or never used: 64%

24 Metoder til proces optimering - Deterministisk process kontrol Ide Analyse Vandfaldsmodel Design Udvikling Test Aflevering af resultat Optimering af processens målopfyldelse: Alle forhold beskrives, forudsiges, beregnes og fastfryses på forhånd Processkontrol Styring Løbende måling på overholdelse af fastlagte processer (f.eks. at en kravspec er godkendt, programmeringsfasen er slut eller x% af testrapporterne er lukkede) Central styring udfra på forhånd fastlagte kriterier, regler & procedurer Ændringer Ændringer håndteres som undtagelser Tungt og dyrt at ændre processen (alt skal i princippet genberegnes og fastfryses på ny). Evaluering Metoder til proces optimering - Empirisk process kontrol Mål & krav Tilpasning Proces Inspektion Delresultat Optimering af processens målopfyldelse: Rammerne beskrives på forhånd Der laves udfra dette hurtigt et færdigt delprodukt, der afprøves og måles i omverdenen. Processkontrol Styring Hyppige målinger/inspektion af færdige delprodukter i projektets omverden, og kontinuerlig justering af processen på baggrund af de facts der indsamles. Gentages til målet er nået Kræver retvisende målegrundlag/inspektionsgrundlag og en process, der nem at ændre Decentral styring teamet arbejder selvstændigt frem mod processens delmål. Ændringer Processen er designet til at håndtere ændringer hurtigt og effektivt

25 Princippet om de usikre krav Humphrey's Requirements Uncertainty Principle "for a new software system, the requirements will not be completely known until after the users have used it Empirisk proceskontrol reducerer risikoen ved dette: Giver hurtigt kunden færdig funktionalitet (og et grundlag for Inspektion ) Sikrer at processen hurtigt (og billigt) kan tilpasses kundens læring Gentager dette forløb indtil målet er nået Udfordrer den deteministiske model, da den forudsætter at alle krav kan defineres og fastfryses på forhånd. Selvom vi så gør dette i form af detaljerede kontrakter, kravspecifikationer og planer, vil kunden: Selv ved 1:1 leverance af det lovede ikke være tilfreds (Ex: DLI, FF) Straks systemet leveres, presse på for ændringer eller for om-fortolkning af specifikationen Dette er absolut kritisk, da netop den deterministiske proces er vanskelig og dyr at ændre Deterministisk proces kontrol Fotografering Light (direct/indirect/flash) Film speed/grain Lens Aperture Motion (subject/camera) Composition (static/dynamic) Depth of field Subjectivity + =? Kamera Lys måler Kilde: Thierry Thelliez, CTO Doxcelerate

26 Empirisk process kontrol Film Camera Digital Camera Optimering gennem inspektion og tilasning. Inspektion baseret på retvisende resultater. Reducer Feedback Loop. Reducer omkostninger ved tilpasning. Kilde: Thierry Thelliez, CTO Doxcelerate Håndtering af opgave kompleksitet Drivkræfter bag en opgaves kompleksitet: Organisatorisk kompleksitet Teknologisk sikkerhed/foranderlighed Hvorvidt krav kan defineres entydigt og fri for fortolkning. Komplekse opgaver kræver empiriske metoder. Scrum er en empirisk tilgang til Softwareudvikling. Requirements

27 Mine erfaringer.. Fordele ved Scrum Højere effektivitet og kvalitet, med samme arbejdsindsats. Bedre motivation og samarbejde. Synlig og præcis fremdriftsmåling. Træfsikkerhed i overholdelse af planer. Reaktionsdygtighed overfor ændringer. Mindre spild/feature creep Scrum er plug & play Det er nemt og hurtigt at starte med Scrum Scrum har en hurtig og mærkbar effekt Scrum er ingen silver bullit Reglerne er nemme at forstå og implementere, men.. det kræver flid, vedholdenhed og erfaring at opnå maksimal effekt Hav tålmodighed det tager typisk 3-4 sprint før man har filosofien og metoden inde under huden.

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

sådan kører vi processen

sådan kører vi processen VERTICA sådan kører vi processen Når du som ny kunde skal have udviklet en ny e-handelsløsning eller app til din virksomhed, kan det være svært at overskue den proces, der følger. Hos Vertica har vi været

Læs mere

Agile metoder og kontrakter

Agile metoder og kontrakter Agile metoder og kontrakter 24. september 2009 Myllerup Consult, Hasseltoften 11, 8361 Hasselager +45 2834 9084, info@myllerup.dk Images: Disney Dream Works Indhold Scrum introduktion Processens ritualer

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Februar 2010. Scrum: Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Februar 2010. Scrum: Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Februar 2010 Scrum: Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland INDLEDNING GENERELT SCRUM ER BASERET PÅ INDUSTRIANERKENDTE PRINCIPPER, DER GENNEM ÅRTIER HAR VÆRET ANVENDT OG VIST SIG NYTTIGE

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Scrum guiden Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler Oktober 2011 Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Indholdsfortegnelse Formålet med Scrum guiden... 3 Scrum overblik...

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer 1 Præsentation Foredragsholder Ane Clausen: Cand.Scient i Datalogi Københavns Universitet, Danmark Gift, 3 børn 25 års erfaring med IT: 12

Læs mere

Agil softwareudvikling i praksis. v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S

Agil softwareudvikling i praksis. v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S Agil softwareudvikling i praksis v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S Thomas Schou-Moldt, Lead Architect Ansat i Miracle A/S (siden 2008) Arbejder som arkitekt / tech lead / teknisk projektleder

Læs mere

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team Kombinér og tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team og byder Kurser og rådgivning Udbrede PRINCE2 Udbrede PRINCE2 metoden i det danske uddannelsessystem Metropolskolen Niels Brock Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Scrum og agile. Torsdag d. 29. november 2007

Scrum og agile. Torsdag d. 29. november 2007 Projektbar (på vej hjem møde) Scrum og agile Torsdag d. 29. november 2007 Agenda Scrum kort overblik Portefølje og Roadmap pplanlægning g Scrum Implementation Atives produkter Scrum Team Agile coaching:

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK LEVER AGIL UDVIKLING STADIG I DET VILDE VESTEN

DANMARKS NATIONALBANK LEVER AGIL UDVIKLING STADIG I DET VILDE VESTEN DANMARKS NATIONALBANK LEVER AGIL UDVIKLING STADIG I DET VILDE VESTEN Sikkerhed og Revision 2013 Martin Falk-Hansen & Svend M Er sikkerhed og revision et problem i agil udvikling? Og i givet fald hvorfor?

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com Januar 19, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5 [A20] Kick off document and process description 1 of 5 kick off document Huge Lawn Projekt Kick-Off Alle projekter og ideer er forskellige. For at vi kan give et reelt bud på dit/jeres projekt eller idé

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com 2. september, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching Verdens bedste konferencer

Læs mere

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS?

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? Mads Nygaard Madsen, advokat og partner, certificeret IT-advokat, certificeret juridisk ekspert i IT-tvister 22. september 2015 DISPOSITION

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har vi

Læs mere

The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time. Casper Gaardland Englund. Stephan Hjelmdal Nielsen. 2013 The LEGO Group l

The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time. Casper Gaardland Englund. Stephan Hjelmdal Nielsen. 2013 The LEGO Group l The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time Casper Gaardland Englund Stephan Hjelmdal Nielsen 2013 The LEGO Group l TestExpo 15 Hvem er vi? Casper Englund Uddannet datamatiker

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne Ole Chr. Hansen TestExpo 29. Januar 2015 Præsentation Ole Chr. Hansen Managing Consultant Fellow SogetiLabs Global Innovation Team Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Video og Database. Marc Vinther Nanna Bak Eliassen Christian Bertelsen Sebastian Frank Andersen Mikkel Borg Svendsen

Video og Database. Marc Vinther Nanna Bak Eliassen Christian Bertelsen Sebastian Frank Andersen Mikkel Borg Svendsen Video og Database Marc Vinther Nanna Bak Eliassen Christian Bertelsen Sebastian Frank Andersen Mikkel Borg Svendsen Indholdsfortegnelse Dokumentation af processen 4 Sprint Planning 4 Daily Scrum 5 Sprint

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware

SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware d60 SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware ERFA, IT-Projektleder, Teknologisk Institut d. 9. juni 2011 Agenda Projektet? d60 og Niels Larsen Hvad er Agil? Kravspecifikationen?!

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret Hvad er vigtigt for kunderne, for en positiv oplevelse af kontakten til Kundeservice? RECORDIT: Selv om det er medarbejdernes kompetencer,

Læs mere

BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Prismodeller... 2 Indledende... 2 1. Fast pris, fast leverance

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling Java og JEE 1 2 Udfordringer og problemstillinger En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling 3 Generelt om Java og JEE 4 Generelt, I Man undervurderer hvor mange

Læs mere

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Presentation title 1 Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Peter Bøge Senior Controls manager, Novo Nordisk; Formand for Medicoindustriens ekspertgruppe for Safety

Læs mere

Hvordan ændrer man kulturen så grupper kan lære af fejl?

Hvordan ændrer man kulturen så grupper kan lære af fejl? Hvordan ændrer man kulturen så grupper kan lære af fejl? Oplæg på Nationalt Øvelsesseminar Dalum Landbrugsskole 11. maj 2011 Anders Ramian Trillingsgaard cand.psych.,aut.,ph.d. Tlf: 28637929 at@u-k.dk

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Agile kontrakter Hvad skal der til for at få success? IDA IT 28. Oktober 2016 Lene Pries-Heje, lektor på ITU

Agile kontrakter Hvad skal der til for at få success? IDA IT 28. Oktober 2016 Lene Pries-Heje, lektor på ITU Agile kontrakter Hvad skal der til for at få success? IDA IT 28. Oktober 2016 Lene Pries-Heje, lektor på ITU 1 Lene Pries-Heje PhD ITU (2009), MSc. CBS (1991) Associate Professor, Head of Studies IT University

Læs mere

Boligsocialnet. At lede på opgavens betingelser! Konsulent: Jan Kjellerup, jan@kjellerups.dk

Boligsocialnet. At lede på opgavens betingelser! Konsulent: Jan Kjellerup, jan@kjellerups.dk Boligsocialnet At lede på opgavens betingelser! Konsulent: Jan Kjellerup, jan@kjellerups.dk Roskilde Hvad er faglig ledelse egentlig/hvad vil det sige? Er det muligt at bedrive faglig ledelse i et felt

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Projektledelse med PRINCE2 Principper PRINCE2 Fortsat forretningsbegrundelse Tage ved lære af erfaringer Fastlagte roller og ansvar Faseopdeling Afvigelsesstyring

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 Baggrund Professionel software udvikler gennem 9 år Knap 2 års erfaring som SCRUM Master (projektleder) Leder for 4-7 mand gennem det seneste

Læs mere

Den agile kontrakt. Jesper Langemark, Bird & Bird. Knowledge Cube, den 28. januar 2016

Den agile kontrakt. Jesper Langemark, Bird & Bird. Knowledge Cube, den 28. januar 2016 Den agile kontrakt Jesper Langemark, Bird & Bird Knowledge Cube, den 28. januar 2016 Agenda I) Indledning - hvorfor arbejde agilt? II) Den agile kontrakts karakteristika og udfordring III) Kundens indledende

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

4IMPROVE s 2014-KONFERENCE

4IMPROVE s 2014-KONFERENCE 4IMPROVE s 2014-KONFERENCE Indholdsfortegnelse Præsentation af Jeld-Wen s produkter Virksomhedsbeskrivelse af Jeld-Wen Introduktion til PEX programmet Opnåede resultater Lessons learned Produkter ID Produkter,

Læs mere

Scrum Master certificeringskursus

Scrum Master certificeringskursus Scrum Master certificeringskursus Vil du være Scrum Master? Scrum er en anderledes måde at styre projekter på, hvilket bliver stadig mere udbredt. Men at arbejde agilt er ikke enkelt og intuitivt. Det

Læs mere

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc.

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc. Erfaring Direktør & konsulent Rosenmeiers Konsulenthus ApS Direktør ved Marselisborg Uddannelse & Management Business Manager ved ATTRACTOR Rambøll Management Udviklingschef ved ATTRACTOR Organisations

Læs mere

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16.

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16. Fart på SAP HANA Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid 0 Flemming Grand Saphira Consulting Mobile: +45 30 78 45 86 Email: flemming.grand@saphiraconsulting.com Allan Christiansen Fujitsu

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Vi vil gerne tage jer med på den rejse vi har været igennem de sidste par år

Vi vil gerne tage jer med på den rejse vi har været igennem de sidste par år C Vi vil gerne tage jer med på den rejse vi har været igennem de sidste par år C + R 2 R SafeCom kort Grundlagt 2002 og opkøbt af Nuance i 2012 Udvikler Printer Management Løsninger 17 udviklere og 3 PO

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Planlægning og styring i praksis hos

Planlægning og styring i praksis hos MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Planlægning og styring i praksis hos Visuel portefølje-, ressource- projekt- og finansiel styring Bedre beslutninger i tide Agenda Skanderborg Forsyningsvirksomheds(SFV)

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 0 Definitioner Indhold 1. Definitioner... 3 Bilag 0: Definitioner Side 1 af 9 Vejledning til Leverandøren: Leverandøren må ikke tilføje eller ændre noget i bilaget. Bilag 0: Definitioner Side 2 af

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Denne artikel er en sammenskrivning af 3 indlæg på dansk Magisterforenings projektlederblog i februar og marts 2011 Af Pia Petersen

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DAGEN I DAG Designprocessen [Pause] Om delaflevering Gruppedannelse [Pause] Gruppeøvelse og projektstart DESIGNPROCESSEN

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til brugsoplevelsen

Læs mere

Arbejdsgange i ambulatorier og operationsgange. Netværksdage om sygehusbyggeri, 28. august 2012 Lars Dyrby Johansen, Region Sjælland

Arbejdsgange i ambulatorier og operationsgange. Netværksdage om sygehusbyggeri, 28. august 2012 Lars Dyrby Johansen, Region Sjælland Arbejdsgange i ambulatorier og operationsgange Netværksdage om sygehusbyggeri, 28. august 2012 Lars Dyrby Johansen, Region Sjælland Om projektet Formål Det overordnede formål med projektet er at synliggøre

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

10 gode råd. Vælg den rette model. af konsulent Morten Korsaa, DELTA

10 gode råd. Vælg den rette model. af konsulent Morten Korsaa, DELTA 10 gode råd af konsulent Morten Korsaa, DELTA Vælg den rette model SKI rammekontrakten giver mulighed for at bruge to udviklingsmodeller den klassiske og den nye. Dit valg er afgørende for succes. Den

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Service Desken. Med brug af SCRUM og KANBAN

Service Desken. Med brug af SCRUM og KANBAN Service Desken Med brug af SCRUM og KANBAN More than 100 offices 6200 employees HQ in the Nordic 400 000 Customers Forretningsområder Mindre og mellemstore virksomheder Offentligsektor og størrevirksomheder

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Anvendelse af BPT til manuel test

Anvendelse af BPT til manuel test DIAS 1 Konference HP Test brugergruppen Anvendelse af BPT til manuel test Agenda DIAS 2 _ Præsentation af mig selv _Manuel BPT _ Manuel BPT i KMD _Konklusion _ Diskussion og spørgsmål Præsentation DIAS

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere