Agenda. Scrum. Baggrund & teori. Scrum metoden. Processen Begreber Regler. Praktiske erfaringer. Afbryd mig ofte, tak..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda. Scrum. Baggrund & teori. Scrum metoden. Processen Begreber Regler. Praktiske erfaringer. Afbryd mig ofte, tak.."

Transkript

1 Agenda Baggrund & teori Scrum metoden Processen Begreber Regler Praktiske erfaringer Afbryd mig ofte, tak.. Scrum Rugby analogi Udspringer af agile/xp Iterativ udvikling Kunden tættere på udviklingen Forretningsorientering Samarbejde Effektivitet Synlighed Empirisk proces kontrol Nem at forstå svær at mestre. Hurtig virkning men fuld effekt tager tid

2 Effektivitetsforbedring ved Scrum Systematic Software 34% effektivitets-forbedring ved skift til Scrum Landbrugsinfo Fokus Faktor steget fra 43% til 94% på 9 Sprint. Øget effektivitet Øget estimeringssikkerhed Deterministisk Proces kontrol - Teoretisk Empirisk Proces kontrol - Baseret på målte facts Ide Analyse Vandfaldsmodel Udvikling Mål & krav Proces Delresultat Test Aflevering af resultat Evaluering Tilpasning Inspektion Deterministisk: Alt beregnes og fastfryses på forhånd Der måles på overholdelse af delprocesser Velegnet til simple rutineopgaver Ændringer besværlige og håndteres som undtagelser. Empirisk: Der produceres færdige delresultater og måles på disse Optimering gennem inspektion & tilpasning Kritisk - Delresultat skal være retvisende mål for slutresultat og processen skal være nem at tilpasse. Velegnet til komplekse opgaver Velegnet til læring & ændringer

3 Empirisk proces kontrol - et værn mod.. Humphrey's Requirements Uncertainty Principle "for a new software system, the requirements will not be completely known until after the users have used it Metode

4 Scrum Et procesflow Et regelsæt 3 Roller 4 Ceremonier 4 Artefakter Product Backlog Dynamisk liste med krav til systemet. Prioriteret og grov estimeret. Teamet Product Owner Scrum Master Sprint Planlægning Teamet udvælger funktioner fra Product Backloggen og planlægger sprintet. Sprint backlog Teamets detailplan for Sprintet. Funktioner nedbrudt i estimerede aktiviteter. Sprint (2-4 uger) Dagligt Scrum Teamet inspicerer og koordinerer dagens arbejde. 15 minutter stående møde: Hvad har du lavet siden sidste Scrum Hvad vil du lave til næste? Er der nogen forhindringer for dette? Potentielt produktionsklar funktionalitet Sprint Færdigudviklet og Review færdigtestet leverance Teamet demonstrerer af Sprintets funktionalitet. den færdige funktionalitet for Product Owner. Product Owner klargør og udvælger de højest prioriterede dele af Product Backloggen. Samlet Product Backlog Product Owner opdaterer løbende Product Backloggen med nye eller ændrede krav og prioriteringer. Sprint Retrospective Teamet evaluerer og justerer processen med fokus på forbedringer.

5 Regler i Scrum 1. Teamet må ikke forstyrres under Sprintet. Arbejdsro giver effektivitet. Product Backloggens prioriteringer er entydigt styrende for arbejdet. 2. Opgaven må ikke ændres under Sprintet. Igen - arbejdsro giver effektivitet. Et sprint er som et kort mini-projekt og er meget følsomt overfor ændringer. Kun teamet kan vedtage at tage ekstra opgaver ind. 3. Teamet har frie rammer til at nå Sprint målet. Stimulerer selvorganisering, kreativitet, fleksibilitet og håndtering af opgavekompleksitet. 4. Sprintet og ceremonierne timebox es. Sluttidspunkterne er ufravigelige indholdet varieres om nødvendigt. Sikrer handling og øger forudsigelighed/prognoseværdi. Reducerer risiko ved at minimere mængden af igangværende arbejde. 5. Hvert Sprint skal resultere i Working Code. Ikke-færdig funktionalitet må ikke demonstreres til Sprint Reviewet (ingen prototyper eller guided tours ). Af hensyn til retvisende måling/inspektion (empirisk proces kontrol). 6. Stop the Line - Scrum Master kan hæve et Sprint ude af balance. Skab en vindende sekvens af Sprints! Sikrer fact baserede, repræsentative data om teamets fremdrift. Kan sikre mod teknisk død. Multitasking vs. Produktivitet - Hvorfor Teamet ikke må forstyrres under Sprintet.. Forstyrrelser der afbryder en arbejdsproces kan medføre en markant forringelse af effektiviteten. Undersøgelse: 5 fuldtidspersoner, 14 dages Sprint varighed, 3 afbrydelser pr. dag koster 50 timers Spildtid i Sprintet = 17%. Kilde: Clark and Wheelwright (1992)

6 3 Roller i Scrum Product Owner Beskriver og Prioriterer krav. Ansvar for systemets afkast (ROI). Svarer uden ophold på Teamets spørgsmål under Sprintet. Godkender eller afviser Sprintets resultat. Scrum Master Ansvarlig for teamets effektivitet Fjerner forhindringer Skærmer mod forstyrrelser udefra Scrum processens overholdelse Teamet Selvorganiserende Udvælger funktioner til Sprintet Estimerer og planlægger Sprintet Vedligeholder dagligt restestimater Præsenterer det færdige resultat for Product Owner ved Sprintets afslutning Max 5-7 mand Har alle nødvendige kompetencer til at levere færdig funktionalitet ( Feature team ) Pigs & Chickens For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. II Thessalonians 3:11 Med andre ord: Grisene ofrer deres liv for projektet, kyllingerne leverer blot lidt æg Pigs Teamet Scrum Master Product Owner Chickens Alle andre interessenter Har ingen direkte indflydelse eller kontakt til teamet. Godkendelser, prioriteringer og krav kommunikeres gennem Product Owner.

7 Teamstørrelse Små Teams er mere produktive Et Scrum Team bør max være 7 personer. Et større Team bør selvorganisere og dele sig i to Teams. 4 Artefakter/genstande i Scrum Product Backlog Komplet liste over krav til systemet Prioriteret udfra forretningsmæssig værdi Ejes af Product Owner Sprint Backlog Teamets detailplan for Sprintet Liste over funktioner der løses, samt estimerede detailaktiviteter der skal udføres i Sprintet. Working Code Resultatet af Sprintet Færdig, potentielt produktionsklar funktionalitet Sprint Burndown Chart Dagligt opdateret graf over Teamets fremdrift og forventet rest i Sprintet

8 Product Backlog Komplet liste over funktionalitet. Sprint 10 Sprint 11 Indhold typisk kombination af: Funktionelle krav Ofte Story lignende funktionsbeskrivelser. Ikke funktionelle krav Tech Notes, etablering af udviklingsmiljø Release 1 Spikes skal undersøges nærmere før vi kan Prioriteret af Product Owner udfra forretningsmæssig værdi. Ejes af Product Owner. Grovestimeres af Teamet. Dynamisk/agil indhold, prioriteringer, estimater tilpasses løbende udfra faktisk performance, læring & feedback. Ikke en kontrakt men et styringsredskab. To opgaver kan ikke have samme prioritet. Jo højere placering desto mere detaljeret/nedbrudt. Kan anvendes som releaseplan Synlig for alle Sprint Backlog Funktion fra Product Backlog Detail aktiviteter Teamets detailplan for Sprintet Liste over de funktioner fra Product Backloggen Teamet vil løse i Sprintet Hver funktion er nedbrudt i estimerede detailaktiviteter, som Teamet vurderer er nødvendige for at levere funktionen som Working Code i Sprintet. Restestimater ajourføres dagligt af Teamet (anvendes til Burndown Chartet) Ejes af Teamet Synlig for alle

9 Sprint Burndown Chart Teamets primære styrings- og beslutningsstøtteredskab. Resttimer pr. dags dato Ideelt set falder Burndown Chart et én dag pr. udvikler hver dag. Opdateres dagligt. Viser hvormeget arbejde der resterer. Synlig for alle i Teamet. Sprint på sporet

10 Sprint med udfordringer Working Code - Potentielt produktionsklar funktionalitet Definition of Done? Landbrugsinfo projektet Overtagelsesprøve Performance test Dokumentation Aftal projektets Definition of Done fra starten. Gå efter størst mulig færdiggørelsesgrad. Sørg for at Teamets kompetencer og Definition of Done matcher. Anbefalet minimum: Udviklet Testet Dokumenteret

11 4 Ceremonier i Scrum Sprint planlægning Sprint opstartsmøde Product Owner gennemgår de funktioner i Product Backloggen, der har højest prioritet. Teamet nedbryder, estimerer og planlægger funktionerne Teamet udvælger de funktioner de vil levere som færdig funktionalitet i Sprintet Dagligt Scrum Teamets daglige 15 minutters koordineringsmøde Alle deltagere svarer på tre spørgsmål: Hvad har jeg lavet siden sidste Scrum? Hvad vil jeg lave til næste Scrum? Er der forhindringer for min fremdrift? Sprint Review Sprintets afslutning Teamet demonstrerer den færdige funktionalitet for Product Owner Sprint Retrospective Teamet evaluerer og justerer processen før næste Sprint opstart. Praksis

12 Erfaringer med Scrum.. Simpel metode - nemt at komme i gang med. Hurtig og mærkbar effekt. Svært at mestre. Ingen Silver Bullit. Fuld effekt kræver overholdelse af alle regler. You say you do, but you don t.. Cowboy Scrum AgileFall Er du i tvivl? tag Nokia testen Skrækhistorier Nokia testen First, are you doing Iterative Development? Iterations must be timeboxed to less than 4 weeks Software features must be tested and working at the end of each iteration The Iteration must start before specification is complete The next part of the test checks whether you are doing Scrum You know who the product owner is There is a product backlog prioritized by business value The product backlog has estimates created by the team The team generates burndown charts and knows their velocity There are no project managers (or anyone else) disrupting the work of the team

13 Product Backlog via Index Kort Elektronisk Backlog Velegnet til opfølgning, burndown & historik Stimulerer ikke kreativitet og samarbejde. Fysisk Backlog Backloggen udskrives på Index Kort. Anvendes i Scrum Ceremonierne. Understøtter dialog. Dynamisk og agil ændringer/ny viden kan hurtigt noteres. Scrum Master synkroniserer de to Backlogs. Se Henrik Kniberg: Hvordan vi holder Sprint Planning Varighed Timebox 4 timer Deltagere Team, Product Owner, Scrum Master Flow 1. Gennemgang af Product Backlog 2. Dannelse af Sprint Backlog 3. Sanity Check Redskaber Index kort På de vigtigste 20% af Product Backloggen Tomme til eventuelle nye Product Backlog Items eller opdeling af eksisterende Items undervejs. Post Its Til nedbrydning af Product Backlog Items (Index Kort) i detailaktiviteter. Planning Poker kort Til estimering Tavle

14 Hvordan vi holder Sprint Planning 1. Gennemgang af Product Backlog Product Owner gennemgår høj prioritets Index Kort på tavle Team laver foreløbig udvælgelse hvad tror vi vi kan nå? Foreløbig udvælgelse skal sikre at de opgaver vi planlægger og nedbryder er de forretningsmæssigt vigtigste. Maximerer udbyttet af timebox en løber tiden ud har vi planlagt de vigtigste funktioner! Foreløbigt: Kan nok nås i Sprintet Kilde - Henrik Kniberg: Hvordan vi holder Sprint Planning 2. Dannelse af Sprint Backlog Sprintets målsætning Detailgennemgang af index kort Diskussion, design, afklaring Nedbryd i detailaktiviteter Estimer Typiske aktiviteter undervejs.. Reprioritere Reestimere Opsplitte funktioner Samle funktioner Foreløbigt: Kan nok nås i Sprintet Mål: 1.Blive klar til brugerafprøvning 2.Implementere medarbejdersøgning Kilde - Henrik Kniberg:

15 Hvordan vi holder Sprint Planning 3. Sanity Check Teamet revurderer hvilke Product Backlog Items der kan løses i Sprintet. Teamet laver en endelig udvælgelse Kriterier Målt velocity fra tidligere Sprint Kapacitet i Sprintet Afhængigheder/bindinger mellem opgaverne Sprint Backlog Foreløbigt: Kan nok nås i Sprintet Mål: 1.Blive klar til brugerafprøvning 2.Implementere medarbejdersøgning Kilde - Henrik Kniberg: Nedbrydning i aktiviteter Husk: Feature Driven Jeres definition of Done Gode erfaringer med Estimering via Planning Poker! Udvikling af Søgeside 6 t Afklar feltnavne 1 t Opsætning af søge indeksering Test automatisering 2 t 5 t Udvikling af søgeresultat side Testcase Accepttest 2 t 3 t 2 t Unit test 4 t Deployment Dokumentation 1 t 2 t

16 Pas på Product Owner Taskboard Erfaringer: Skaber overblik. Effektiv Information radiator. Information til omverdenen. Understøtter selvorganisering. Velegnet som udgangspunt for dagligt Scrum Henrik Kniberg, 2007

17 Taskboard Rig kommunikation hvorfor samplacering & scrum tavler slår statusrapporter & .

18 Sprintets forløb Lessons Learned Fast Sprint varighed og bemanding giver bedre prognose/planlægning. Uundgåelige forstyrrelser bør indkapsles via faste timebox e. Andre forstyrrelser bør elimnineres. Aftal vilkårene med omverdenen på forhånd. Vær konsekvente hæv et Sprint der forstyrres ud af balance. Skab en vindende sekvens! Product Backlog Beskrevet Prioriteret Estimeret Timebox: Kritiske bug fix fra sidste (gå langt for at undgå) Product Backlog Beskrevet Prioriteret Estimeret Timebox: Aftalt support til andre projekter Sprint Planning n Sprint 1 Sprint Review Sprint Retrospect Sprint Planning n+1 1 dag 18 dage 1 dag 1 dag Sprint Backlog Timebox: Product Backlog gennemgang og estimering Working Code Sprint Backlog Måling af hastighed/velocity Sprint Start Sprint Slut Product Backlog Sprint Backlog Sprint Backlog Forventet Velocity = Færdig Færdig Halvt færdig Ikke startet Faktisk Velocity = Henrik Kniberg, Jaoo 2007

19 Langsigtet planlægning Release planlægning Product Burndown Prognose Product Backlog Faktisk Velocity = 10 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Release 1 Sprint 4 Henrik Kniberg, Jaoo 2007 Organisering af Scrum projekter Vælg én Product Owner (med omhu) Profil: Produkt & forretningsindsigt. Kunden eller personificeringen af kunden. Der er ofte mange interessenter, men there can be only one.. Tidskrævende produkt/programchefen har næppe tid. Opdel i Teams af max 5-7 personer Anvend Feature Teams/Feature Driven Development. Lad Team medlemmerne selvorganisere. Behandel organiseringen på hvert Sprint Retrospective. Lad dem om-organisere efter behov. Undgå så vidt muligt afhængighed mellem Teams Kan det ikke undgås overvej agenter (byt teamdeltagere).

20 Feature Teams/Feature Driven Development Definition Feature en funktion der har værdi for kunden, ofte i systemets grænseflade/gui. Feature Team Har ansvar for og kompetencer til at udvikle en feature helt færdig gennem alle lag af arkitekturen. Feature Driven Development Iterativ udvikling med fokus på hyppige leverancer af fuldt fungerende, håndgribelige features. Fordele Sikrer at teamet effektivt og uafhængigt kan implementere færdige features ( Working Code ) i hvert Sprint. Reducerer risiko for flaskehalse. Reducerer koordineringsbehov mellem teams/projekter. Alle lag i arkitekturen afprøves i hvert Sprint. Obs: Øger behov for løbende refactoring! Feature Driven Traditionel udvikling & Team opdeling Landbrugsinfo projektet

21 Inter og Intra projekt afhængigheder I en Sprint Cyklus Sørg for at afhængighederne comitter sig til Sprint målet. De fleste afhængigheder skyldes kompetence centre og vil forsvinde med tiden under Scrum/Feature Driven Developement. Udenfor en Sprint Cyklus Brug Produkt Backloggen og prioriteringen i denne til at synkronisere afhængigheder. Juster løbende om nødvendigt. Kilde: Jeff Sutherland 2007 Skalering af Scrum projekter Kilde: Jeff Sutherland 2007

22 Undgå Technical Death Scrum Master skal sikre en vindende sekvens Hurtigere afkast & tidligere konstatering af risici hvorfor forretningsmæssig prioritering & working code øger ROI Kilde: Dragan Jojic, Conchango plc

23 Her går det godt, tak.. Gartner Group analyse: 70% af Java projekter mislykkes 2004 Standish Group Studie, 2002 Features and functions used in a typical system: Standish Group - Konlusion på analysen: 64% af al udviklet funktionalitet anvendes aldrig eller næsten aldrig. Kræver man af kunden at samtlige krav aftales og fastfryses på forhånd, blæser dette kravene unaturligt op pga. frygten for at miste en mulighed. Often or always used: 20% Rarely or never used: 64%

24 Metoder til proces optimering - Deterministisk process kontrol Ide Analyse Vandfaldsmodel Design Udvikling Test Aflevering af resultat Optimering af processens målopfyldelse: Alle forhold beskrives, forudsiges, beregnes og fastfryses på forhånd Processkontrol Styring Løbende måling på overholdelse af fastlagte processer (f.eks. at en kravspec er godkendt, programmeringsfasen er slut eller x% af testrapporterne er lukkede) Central styring udfra på forhånd fastlagte kriterier, regler & procedurer Ændringer Ændringer håndteres som undtagelser Tungt og dyrt at ændre processen (alt skal i princippet genberegnes og fastfryses på ny). Evaluering Metoder til proces optimering - Empirisk process kontrol Mål & krav Tilpasning Proces Inspektion Delresultat Optimering af processens målopfyldelse: Rammerne beskrives på forhånd Der laves udfra dette hurtigt et færdigt delprodukt, der afprøves og måles i omverdenen. Processkontrol Styring Hyppige målinger/inspektion af færdige delprodukter i projektets omverden, og kontinuerlig justering af processen på baggrund af de facts der indsamles. Gentages til målet er nået Kræver retvisende målegrundlag/inspektionsgrundlag og en process, der nem at ændre Decentral styring teamet arbejder selvstændigt frem mod processens delmål. Ændringer Processen er designet til at håndtere ændringer hurtigt og effektivt

25 Princippet om de usikre krav Humphrey's Requirements Uncertainty Principle "for a new software system, the requirements will not be completely known until after the users have used it Empirisk proceskontrol reducerer risikoen ved dette: Giver hurtigt kunden færdig funktionalitet (og et grundlag for Inspektion ) Sikrer at processen hurtigt (og billigt) kan tilpasses kundens læring Gentager dette forløb indtil målet er nået Udfordrer den deteministiske model, da den forudsætter at alle krav kan defineres og fastfryses på forhånd. Selvom vi så gør dette i form af detaljerede kontrakter, kravspecifikationer og planer, vil kunden: Selv ved 1:1 leverance af det lovede ikke være tilfreds (Ex: DLI, FF) Straks systemet leveres, presse på for ændringer eller for om-fortolkning af specifikationen Dette er absolut kritisk, da netop den deterministiske proces er vanskelig og dyr at ændre Deterministisk proces kontrol Fotografering Light (direct/indirect/flash) Film speed/grain Lens Aperture Motion (subject/camera) Composition (static/dynamic) Depth of field Subjectivity + =? Kamera Lys måler Kilde: Thierry Thelliez, CTO Doxcelerate

26 Empirisk process kontrol Film Camera Digital Camera Optimering gennem inspektion og tilasning. Inspektion baseret på retvisende resultater. Reducer Feedback Loop. Reducer omkostninger ved tilpasning. Kilde: Thierry Thelliez, CTO Doxcelerate Håndtering af opgave kompleksitet Drivkræfter bag en opgaves kompleksitet: Organisatorisk kompleksitet Teknologisk sikkerhed/foranderlighed Hvorvidt krav kan defineres entydigt og fri for fortolkning. Komplekse opgaver kræver empiriske metoder. Scrum er en empirisk tilgang til Softwareudvikling. Requirements

27 Mine erfaringer.. Fordele ved Scrum Højere effektivitet og kvalitet, med samme arbejdsindsats. Bedre motivation og samarbejde. Synlig og præcis fremdriftsmåling. Træfsikkerhed i overholdelse af planer. Reaktionsdygtighed overfor ændringer. Mindre spild/feature creep Scrum er plug & play Det er nemt og hurtigt at starte med Scrum Scrum har en hurtig og mærkbar effekt Scrum er ingen silver bullit Reglerne er nemme at forstå og implementere, men.. det kræver flid, vedholdenhed og erfaring at opnå maksimal effekt Hav tålmodighed det tager typisk 3-4 sprint før man har filosofien og metoden inde under huden.

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Scrum guiden Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler Oktober 2011 Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Indholdsfortegnelse Formålet med Scrum guiden... 3 Scrum overblik...

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Evaluering af tilpassede Scrum metoder

Evaluering af tilpassede Scrum metoder Evaluering af tilpassede Scrum metoder Rapport Gruppe: 10 Jan Thorup Bjerg (20064588) Dato: 14-06-2012 Abstract Scrum er en banebrydende metode og er på kort tid blevet den mest benyttede indenfor agil

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Agil IT-udvikling i et lille team,

Agil IT-udvikling i et lille team, Kandidatspeciale Datalogi & Informatik Roskilde Universitet Agil IT-udvikling i et lille team, Udvikling og test med Scrum og agile principper Udarbejdet af: Anders Olsen (andeols@ruc.dk - 45189) Rasmus

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

Scrum i spilvirksomheder

Scrum i spilvirksomheder Scrum i spilvirksomheder Søren Buus Andersen, 10. semester Multimedier, Aalborg Universitet 2008, vejledt af Thessa Jensen Titelblad Dette speciale er udarbejdet af Søren Buus Andersen Studie: 10. semester

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk]

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Notater til Projektetablering. Vidar Jon Bauge 2005

Notater til Projektetablering. Vidar Jon Bauge 2005 Notater til Projektetablering Vidar Jon Bauge 2005 Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 1 av 28 Indholdsfortegnelse Projektdefinition......2 Planlægning......4 Estimering......11 Projekt, struktur

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com 2. september, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching Verdens bedste konferencer

Læs mere

Agil udvikling - Perspektiver for innovativ softwareudvikling

Agil udvikling - Perspektiver for innovativ softwareudvikling Agil udvikling - Perspektiver for innovativ softwareudvikling 1 Forord Jeg vil i dette kapitel se på agil udvikling fra to vinkler. Den første vinkel er agil udvikling i sig selv. Hvad er agil udvikling?

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Denne artikel er en sammenskrivning af 3 indlæg på dansk Magisterforenings projektlederblog i februar og marts 2011 Af Pia Petersen

Læs mere

Projekthåndbog E- og IKT projekter

Projekthåndbog E- og IKT projekter Projekthåndbog E- og IKT projekter Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Alrøe Versionshistorie Ver. Dato Initialer Beskrivelse 1.0 12.01.2009 MA Første version beregnet for IHA semesterprojekter 1.1 20.01.2009

Læs mere

IT-projektledelse. Planlægning og estimering samt Risici og projektmodeller

IT-projektledelse. Planlægning og estimering samt Risici og projektmodeller IT-projektledelse Planlægning og estimering samt Risici og projektmodeller Lene Pries-Heje IT-projektledelse F2006 Indlæringsmål (I) Kunne forklare sammenhængen mellem estimat, ressourcer og projektplan

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Projektledelse metode og værktøjer - Kulturhistoriske byvandringer Aarhus. Ta på kultur-safari midt i Aarhus og oplev nye sider af smilets by

Projektledelse metode og værktøjer - Kulturhistoriske byvandringer Aarhus. Ta på kultur-safari midt i Aarhus og oplev nye sider af smilets by Projektledelse metode og værktøjer - Kulturhistoriske byvandringer Aarhus Ta på kultur-safari midt i Aarhus og oplev nye sider af smilets by Projektledelse metode og værktøjer - Kulturhistoriske byvandringer

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

UD af krisen. Få mere ud af dit IT-budget med Demings 14 punkter

UD af krisen. Få mere ud af dit IT-budget med Demings 14 punkter UD af krisen Få mere ud af dit IT-budget med Demings 14 punkter Martin Jul 2008-2009 1. udgave: 15. november 2008 2. udgave: 16. marts 2009 2 Forord I en tid, hvor mange undskylder deres problemer med

Læs mere

Vi vil gerne tage jer med på den rejse vi har været igennem de sidste par år

Vi vil gerne tage jer med på den rejse vi har været igennem de sidste par år C Vi vil gerne tage jer med på den rejse vi har været igennem de sidste par år C + R 2 R SafeCom kort Grundlagt 2002 og opkøbt af Nuance i 2012 Udvikler Printer Management Løsninger 17 udviklere og 3 PO

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

agemba og AgileLeanHouse

agemba og AgileLeanHouse Dette er historien om produktet agemba og Agile LeanHouse A/S, der så dagens lys i starten af 2015, og hvordan de strategiske valg både af produkt egenskaber og firmakonstruktion blev taget. Vi kommer

Læs mere

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne 8. semester humanistisk datalogi Udarbejdet af: Morten Møller Jacobsen Vejleder: Tom Nyvang Censor: Ellen Christiansen Usabilitymetoder i systemudvikling

Læs mere

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: Kasper Holm: Indholdsfortegnelse Projektetablering...

Læs mere