Agenda. Scrum. Baggrund & teori. Scrum metoden. Processen Begreber Regler. Praktiske erfaringer. Afbryd mig ofte, tak..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda. Scrum. Baggrund & teori. Scrum metoden. Processen Begreber Regler. Praktiske erfaringer. Afbryd mig ofte, tak.."

Transkript

1 Agenda Baggrund & teori Scrum metoden Processen Begreber Regler Praktiske erfaringer Afbryd mig ofte, tak.. Scrum Rugby analogi Udspringer af agile/xp Iterativ udvikling Kunden tættere på udviklingen Forretningsorientering Samarbejde Effektivitet Synlighed Empirisk proces kontrol Nem at forstå svær at mestre. Hurtig virkning men fuld effekt tager tid

2 Effektivitetsforbedring ved Scrum Systematic Software 34% effektivitets-forbedring ved skift til Scrum Landbrugsinfo Fokus Faktor steget fra 43% til 94% på 9 Sprint. Øget effektivitet Øget estimeringssikkerhed Deterministisk Proces kontrol - Teoretisk Empirisk Proces kontrol - Baseret på målte facts Ide Analyse Vandfaldsmodel Udvikling Mål & krav Proces Delresultat Test Aflevering af resultat Evaluering Tilpasning Inspektion Deterministisk: Alt beregnes og fastfryses på forhånd Der måles på overholdelse af delprocesser Velegnet til simple rutineopgaver Ændringer besværlige og håndteres som undtagelser. Empirisk: Der produceres færdige delresultater og måles på disse Optimering gennem inspektion & tilpasning Kritisk - Delresultat skal være retvisende mål for slutresultat og processen skal være nem at tilpasse. Velegnet til komplekse opgaver Velegnet til læring & ændringer

3 Empirisk proces kontrol - et værn mod.. Humphrey's Requirements Uncertainty Principle "for a new software system, the requirements will not be completely known until after the users have used it Metode

4 Scrum Et procesflow Et regelsæt 3 Roller 4 Ceremonier 4 Artefakter Product Backlog Dynamisk liste med krav til systemet. Prioriteret og grov estimeret. Teamet Product Owner Scrum Master Sprint Planlægning Teamet udvælger funktioner fra Product Backloggen og planlægger sprintet. Sprint backlog Teamets detailplan for Sprintet. Funktioner nedbrudt i estimerede aktiviteter. Sprint (2-4 uger) Dagligt Scrum Teamet inspicerer og koordinerer dagens arbejde. 15 minutter stående møde: Hvad har du lavet siden sidste Scrum Hvad vil du lave til næste? Er der nogen forhindringer for dette? Potentielt produktionsklar funktionalitet Sprint Færdigudviklet og Review færdigtestet leverance Teamet demonstrerer af Sprintets funktionalitet. den færdige funktionalitet for Product Owner. Product Owner klargør og udvælger de højest prioriterede dele af Product Backloggen. Samlet Product Backlog Product Owner opdaterer løbende Product Backloggen med nye eller ændrede krav og prioriteringer. Sprint Retrospective Teamet evaluerer og justerer processen med fokus på forbedringer.

5 Regler i Scrum 1. Teamet må ikke forstyrres under Sprintet. Arbejdsro giver effektivitet. Product Backloggens prioriteringer er entydigt styrende for arbejdet. 2. Opgaven må ikke ændres under Sprintet. Igen - arbejdsro giver effektivitet. Et sprint er som et kort mini-projekt og er meget følsomt overfor ændringer. Kun teamet kan vedtage at tage ekstra opgaver ind. 3. Teamet har frie rammer til at nå Sprint målet. Stimulerer selvorganisering, kreativitet, fleksibilitet og håndtering af opgavekompleksitet. 4. Sprintet og ceremonierne timebox es. Sluttidspunkterne er ufravigelige indholdet varieres om nødvendigt. Sikrer handling og øger forudsigelighed/prognoseværdi. Reducerer risiko ved at minimere mængden af igangværende arbejde. 5. Hvert Sprint skal resultere i Working Code. Ikke-færdig funktionalitet må ikke demonstreres til Sprint Reviewet (ingen prototyper eller guided tours ). Af hensyn til retvisende måling/inspektion (empirisk proces kontrol). 6. Stop the Line - Scrum Master kan hæve et Sprint ude af balance. Skab en vindende sekvens af Sprints! Sikrer fact baserede, repræsentative data om teamets fremdrift. Kan sikre mod teknisk død. Multitasking vs. Produktivitet - Hvorfor Teamet ikke må forstyrres under Sprintet.. Forstyrrelser der afbryder en arbejdsproces kan medføre en markant forringelse af effektiviteten. Undersøgelse: 5 fuldtidspersoner, 14 dages Sprint varighed, 3 afbrydelser pr. dag koster 50 timers Spildtid i Sprintet = 17%. Kilde: Clark and Wheelwright (1992)

6 3 Roller i Scrum Product Owner Beskriver og Prioriterer krav. Ansvar for systemets afkast (ROI). Svarer uden ophold på Teamets spørgsmål under Sprintet. Godkender eller afviser Sprintets resultat. Scrum Master Ansvarlig for teamets effektivitet Fjerner forhindringer Skærmer mod forstyrrelser udefra Scrum processens overholdelse Teamet Selvorganiserende Udvælger funktioner til Sprintet Estimerer og planlægger Sprintet Vedligeholder dagligt restestimater Præsenterer det færdige resultat for Product Owner ved Sprintets afslutning Max 5-7 mand Har alle nødvendige kompetencer til at levere færdig funktionalitet ( Feature team ) Pigs & Chickens For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. II Thessalonians 3:11 Med andre ord: Grisene ofrer deres liv for projektet, kyllingerne leverer blot lidt æg Pigs Teamet Scrum Master Product Owner Chickens Alle andre interessenter Har ingen direkte indflydelse eller kontakt til teamet. Godkendelser, prioriteringer og krav kommunikeres gennem Product Owner.

7 Teamstørrelse Små Teams er mere produktive Et Scrum Team bør max være 7 personer. Et større Team bør selvorganisere og dele sig i to Teams. 4 Artefakter/genstande i Scrum Product Backlog Komplet liste over krav til systemet Prioriteret udfra forretningsmæssig værdi Ejes af Product Owner Sprint Backlog Teamets detailplan for Sprintet Liste over funktioner der løses, samt estimerede detailaktiviteter der skal udføres i Sprintet. Working Code Resultatet af Sprintet Færdig, potentielt produktionsklar funktionalitet Sprint Burndown Chart Dagligt opdateret graf over Teamets fremdrift og forventet rest i Sprintet

8 Product Backlog Komplet liste over funktionalitet. Sprint 10 Sprint 11 Indhold typisk kombination af: Funktionelle krav Ofte Story lignende funktionsbeskrivelser. Ikke funktionelle krav Tech Notes, etablering af udviklingsmiljø Release 1 Spikes skal undersøges nærmere før vi kan Prioriteret af Product Owner udfra forretningsmæssig værdi. Ejes af Product Owner. Grovestimeres af Teamet. Dynamisk/agil indhold, prioriteringer, estimater tilpasses løbende udfra faktisk performance, læring & feedback. Ikke en kontrakt men et styringsredskab. To opgaver kan ikke have samme prioritet. Jo højere placering desto mere detaljeret/nedbrudt. Kan anvendes som releaseplan Synlig for alle Sprint Backlog Funktion fra Product Backlog Detail aktiviteter Teamets detailplan for Sprintet Liste over de funktioner fra Product Backloggen Teamet vil løse i Sprintet Hver funktion er nedbrudt i estimerede detailaktiviteter, som Teamet vurderer er nødvendige for at levere funktionen som Working Code i Sprintet. Restestimater ajourføres dagligt af Teamet (anvendes til Burndown Chartet) Ejes af Teamet Synlig for alle

9 Sprint Burndown Chart Teamets primære styrings- og beslutningsstøtteredskab. Resttimer pr. dags dato Ideelt set falder Burndown Chart et én dag pr. udvikler hver dag. Opdateres dagligt. Viser hvormeget arbejde der resterer. Synlig for alle i Teamet. Sprint på sporet

10 Sprint med udfordringer Working Code - Potentielt produktionsklar funktionalitet Definition of Done? Landbrugsinfo projektet Overtagelsesprøve Performance test Dokumentation Aftal projektets Definition of Done fra starten. Gå efter størst mulig færdiggørelsesgrad. Sørg for at Teamets kompetencer og Definition of Done matcher. Anbefalet minimum: Udviklet Testet Dokumenteret

11 4 Ceremonier i Scrum Sprint planlægning Sprint opstartsmøde Product Owner gennemgår de funktioner i Product Backloggen, der har højest prioritet. Teamet nedbryder, estimerer og planlægger funktionerne Teamet udvælger de funktioner de vil levere som færdig funktionalitet i Sprintet Dagligt Scrum Teamets daglige 15 minutters koordineringsmøde Alle deltagere svarer på tre spørgsmål: Hvad har jeg lavet siden sidste Scrum? Hvad vil jeg lave til næste Scrum? Er der forhindringer for min fremdrift? Sprint Review Sprintets afslutning Teamet demonstrerer den færdige funktionalitet for Product Owner Sprint Retrospective Teamet evaluerer og justerer processen før næste Sprint opstart. Praksis

12 Erfaringer med Scrum.. Simpel metode - nemt at komme i gang med. Hurtig og mærkbar effekt. Svært at mestre. Ingen Silver Bullit. Fuld effekt kræver overholdelse af alle regler. You say you do, but you don t.. Cowboy Scrum AgileFall Er du i tvivl? tag Nokia testen Skrækhistorier Nokia testen First, are you doing Iterative Development? Iterations must be timeboxed to less than 4 weeks Software features must be tested and working at the end of each iteration The Iteration must start before specification is complete The next part of the test checks whether you are doing Scrum You know who the product owner is There is a product backlog prioritized by business value The product backlog has estimates created by the team The team generates burndown charts and knows their velocity There are no project managers (or anyone else) disrupting the work of the team

13 Product Backlog via Index Kort Elektronisk Backlog Velegnet til opfølgning, burndown & historik Stimulerer ikke kreativitet og samarbejde. Fysisk Backlog Backloggen udskrives på Index Kort. Anvendes i Scrum Ceremonierne. Understøtter dialog. Dynamisk og agil ændringer/ny viden kan hurtigt noteres. Scrum Master synkroniserer de to Backlogs. Se Henrik Kniberg: Hvordan vi holder Sprint Planning Varighed Timebox 4 timer Deltagere Team, Product Owner, Scrum Master Flow 1. Gennemgang af Product Backlog 2. Dannelse af Sprint Backlog 3. Sanity Check Redskaber Index kort På de vigtigste 20% af Product Backloggen Tomme til eventuelle nye Product Backlog Items eller opdeling af eksisterende Items undervejs. Post Its Til nedbrydning af Product Backlog Items (Index Kort) i detailaktiviteter. Planning Poker kort Til estimering Tavle

14 Hvordan vi holder Sprint Planning 1. Gennemgang af Product Backlog Product Owner gennemgår høj prioritets Index Kort på tavle Team laver foreløbig udvælgelse hvad tror vi vi kan nå? Foreløbig udvælgelse skal sikre at de opgaver vi planlægger og nedbryder er de forretningsmæssigt vigtigste. Maximerer udbyttet af timebox en løber tiden ud har vi planlagt de vigtigste funktioner! Foreløbigt: Kan nok nås i Sprintet Kilde - Henrik Kniberg: Hvordan vi holder Sprint Planning 2. Dannelse af Sprint Backlog Sprintets målsætning Detailgennemgang af index kort Diskussion, design, afklaring Nedbryd i detailaktiviteter Estimer Typiske aktiviteter undervejs.. Reprioritere Reestimere Opsplitte funktioner Samle funktioner Foreløbigt: Kan nok nås i Sprintet Mål: 1.Blive klar til brugerafprøvning 2.Implementere medarbejdersøgning Kilde - Henrik Kniberg:

15 Hvordan vi holder Sprint Planning 3. Sanity Check Teamet revurderer hvilke Product Backlog Items der kan løses i Sprintet. Teamet laver en endelig udvælgelse Kriterier Målt velocity fra tidligere Sprint Kapacitet i Sprintet Afhængigheder/bindinger mellem opgaverne Sprint Backlog Foreløbigt: Kan nok nås i Sprintet Mål: 1.Blive klar til brugerafprøvning 2.Implementere medarbejdersøgning Kilde - Henrik Kniberg: Nedbrydning i aktiviteter Husk: Feature Driven Jeres definition of Done Gode erfaringer med Estimering via Planning Poker! Udvikling af Søgeside 6 t Afklar feltnavne 1 t Opsætning af søge indeksering Test automatisering 2 t 5 t Udvikling af søgeresultat side Testcase Accepttest 2 t 3 t 2 t Unit test 4 t Deployment Dokumentation 1 t 2 t

16 Pas på Product Owner Taskboard Erfaringer: Skaber overblik. Effektiv Information radiator. Information til omverdenen. Understøtter selvorganisering. Velegnet som udgangspunt for dagligt Scrum Henrik Kniberg, 2007

17 Taskboard Rig kommunikation hvorfor samplacering & scrum tavler slår statusrapporter & .

18 Sprintets forløb Lessons Learned Fast Sprint varighed og bemanding giver bedre prognose/planlægning. Uundgåelige forstyrrelser bør indkapsles via faste timebox e. Andre forstyrrelser bør elimnineres. Aftal vilkårene med omverdenen på forhånd. Vær konsekvente hæv et Sprint der forstyrres ud af balance. Skab en vindende sekvens! Product Backlog Beskrevet Prioriteret Estimeret Timebox: Kritiske bug fix fra sidste (gå langt for at undgå) Product Backlog Beskrevet Prioriteret Estimeret Timebox: Aftalt support til andre projekter Sprint Planning n Sprint 1 Sprint Review Sprint Retrospect Sprint Planning n+1 1 dag 18 dage 1 dag 1 dag Sprint Backlog Timebox: Product Backlog gennemgang og estimering Working Code Sprint Backlog Måling af hastighed/velocity Sprint Start Sprint Slut Product Backlog Sprint Backlog Sprint Backlog Forventet Velocity = Færdig Færdig Halvt færdig Ikke startet Faktisk Velocity = Henrik Kniberg, Jaoo 2007

19 Langsigtet planlægning Release planlægning Product Burndown Prognose Product Backlog Faktisk Velocity = 10 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Release 1 Sprint 4 Henrik Kniberg, Jaoo 2007 Organisering af Scrum projekter Vælg én Product Owner (med omhu) Profil: Produkt & forretningsindsigt. Kunden eller personificeringen af kunden. Der er ofte mange interessenter, men there can be only one.. Tidskrævende produkt/programchefen har næppe tid. Opdel i Teams af max 5-7 personer Anvend Feature Teams/Feature Driven Development. Lad Team medlemmerne selvorganisere. Behandel organiseringen på hvert Sprint Retrospective. Lad dem om-organisere efter behov. Undgå så vidt muligt afhængighed mellem Teams Kan det ikke undgås overvej agenter (byt teamdeltagere).

20 Feature Teams/Feature Driven Development Definition Feature en funktion der har værdi for kunden, ofte i systemets grænseflade/gui. Feature Team Har ansvar for og kompetencer til at udvikle en feature helt færdig gennem alle lag af arkitekturen. Feature Driven Development Iterativ udvikling med fokus på hyppige leverancer af fuldt fungerende, håndgribelige features. Fordele Sikrer at teamet effektivt og uafhængigt kan implementere færdige features ( Working Code ) i hvert Sprint. Reducerer risiko for flaskehalse. Reducerer koordineringsbehov mellem teams/projekter. Alle lag i arkitekturen afprøves i hvert Sprint. Obs: Øger behov for løbende refactoring! Feature Driven Traditionel udvikling & Team opdeling Landbrugsinfo projektet

21 Inter og Intra projekt afhængigheder I en Sprint Cyklus Sørg for at afhængighederne comitter sig til Sprint målet. De fleste afhængigheder skyldes kompetence centre og vil forsvinde med tiden under Scrum/Feature Driven Developement. Udenfor en Sprint Cyklus Brug Produkt Backloggen og prioriteringen i denne til at synkronisere afhængigheder. Juster løbende om nødvendigt. Kilde: Jeff Sutherland 2007 Skalering af Scrum projekter Kilde: Jeff Sutherland 2007

22 Undgå Technical Death Scrum Master skal sikre en vindende sekvens Hurtigere afkast & tidligere konstatering af risici hvorfor forretningsmæssig prioritering & working code øger ROI Kilde: Dragan Jojic, Conchango plc

23 Her går det godt, tak.. Gartner Group analyse: 70% af Java projekter mislykkes 2004 Standish Group Studie, 2002 Features and functions used in a typical system: Standish Group - Konlusion på analysen: 64% af al udviklet funktionalitet anvendes aldrig eller næsten aldrig. Kræver man af kunden at samtlige krav aftales og fastfryses på forhånd, blæser dette kravene unaturligt op pga. frygten for at miste en mulighed. Often or always used: 20% Rarely or never used: 64%

24 Metoder til proces optimering - Deterministisk process kontrol Ide Analyse Vandfaldsmodel Design Udvikling Test Aflevering af resultat Optimering af processens målopfyldelse: Alle forhold beskrives, forudsiges, beregnes og fastfryses på forhånd Processkontrol Styring Løbende måling på overholdelse af fastlagte processer (f.eks. at en kravspec er godkendt, programmeringsfasen er slut eller x% af testrapporterne er lukkede) Central styring udfra på forhånd fastlagte kriterier, regler & procedurer Ændringer Ændringer håndteres som undtagelser Tungt og dyrt at ændre processen (alt skal i princippet genberegnes og fastfryses på ny). Evaluering Metoder til proces optimering - Empirisk process kontrol Mål & krav Tilpasning Proces Inspektion Delresultat Optimering af processens målopfyldelse: Rammerne beskrives på forhånd Der laves udfra dette hurtigt et færdigt delprodukt, der afprøves og måles i omverdenen. Processkontrol Styring Hyppige målinger/inspektion af færdige delprodukter i projektets omverden, og kontinuerlig justering af processen på baggrund af de facts der indsamles. Gentages til målet er nået Kræver retvisende målegrundlag/inspektionsgrundlag og en process, der nem at ændre Decentral styring teamet arbejder selvstændigt frem mod processens delmål. Ændringer Processen er designet til at håndtere ændringer hurtigt og effektivt

25 Princippet om de usikre krav Humphrey's Requirements Uncertainty Principle "for a new software system, the requirements will not be completely known until after the users have used it Empirisk proceskontrol reducerer risikoen ved dette: Giver hurtigt kunden færdig funktionalitet (og et grundlag for Inspektion ) Sikrer at processen hurtigt (og billigt) kan tilpasses kundens læring Gentager dette forløb indtil målet er nået Udfordrer den deteministiske model, da den forudsætter at alle krav kan defineres og fastfryses på forhånd. Selvom vi så gør dette i form af detaljerede kontrakter, kravspecifikationer og planer, vil kunden: Selv ved 1:1 leverance af det lovede ikke være tilfreds (Ex: DLI, FF) Straks systemet leveres, presse på for ændringer eller for om-fortolkning af specifikationen Dette er absolut kritisk, da netop den deterministiske proces er vanskelig og dyr at ændre Deterministisk proces kontrol Fotografering Light (direct/indirect/flash) Film speed/grain Lens Aperture Motion (subject/camera) Composition (static/dynamic) Depth of field Subjectivity + =? Kamera Lys måler Kilde: Thierry Thelliez, CTO Doxcelerate

26 Empirisk process kontrol Film Camera Digital Camera Optimering gennem inspektion og tilasning. Inspektion baseret på retvisende resultater. Reducer Feedback Loop. Reducer omkostninger ved tilpasning. Kilde: Thierry Thelliez, CTO Doxcelerate Håndtering af opgave kompleksitet Drivkræfter bag en opgaves kompleksitet: Organisatorisk kompleksitet Teknologisk sikkerhed/foranderlighed Hvorvidt krav kan defineres entydigt og fri for fortolkning. Komplekse opgaver kræver empiriske metoder. Scrum er en empirisk tilgang til Softwareudvikling. Requirements

27 Mine erfaringer.. Fordele ved Scrum Højere effektivitet og kvalitet, med samme arbejdsindsats. Bedre motivation og samarbejde. Synlig og præcis fremdriftsmåling. Træfsikkerhed i overholdelse af planer. Reaktionsdygtighed overfor ændringer. Mindre spild/feature creep Scrum er plug & play Det er nemt og hurtigt at starte med Scrum Scrum har en hurtig og mærkbar effekt Scrum er ingen silver bullit Reglerne er nemme at forstå og implementere, men.. det kræver flid, vedholdenhed og erfaring at opnå maksimal effekt Hav tålmodighed det tager typisk 3-4 sprint før man har filosofien og metoden inde under huden.

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Agile metoder og kontrakter

Agile metoder og kontrakter Agile metoder og kontrakter 24. september 2009 Myllerup Consult, Hasseltoften 11, 8361 Hasselager +45 2834 9084, info@myllerup.dk Images: Disney Dream Works Indhold Scrum introduktion Processens ritualer

Læs mere

Februar 2010. Scrum: Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Februar 2010. Scrum: Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Februar 2010 Scrum: Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland INDLEDNING GENERELT SCRUM ER BASERET PÅ INDUSTRIANERKENDTE PRINCIPPER, DER GENNEM ÅRTIER HAR VÆRET ANVENDT OG VIST SIG NYTTIGE

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Scrum guiden Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler Oktober 2011 Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Indholdsfortegnelse Formålet med Scrum guiden... 3 Scrum overblik...

Læs mere

Agil softwareudvikling i praksis. v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S

Agil softwareudvikling i praksis. v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S Agil softwareudvikling i praksis v/ Thomas Schou-Moldt, Lead Architect, Miracle A/S Thomas Schou-Moldt, Lead Architect Ansat i Miracle A/S (siden 2008) Arbejder som arkitekt / tech lead / teknisk projektleder

Læs mere

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team Kombinér og tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team og byder Kurser og rådgivning Udbrede PRINCE2 Udbrede PRINCE2 metoden i det danske uddannelsessystem Metropolskolen Niels Brock Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com. Januar 19, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach, Developer, Lean Consultant, jbo@trifork.com Januar 19, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010

Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com. 2. september, 2010 Scrum er ikke Agilt! Jesper Boeg, Agile Coach jbo@trifork.com 2. september, 2010 Først lidt reklame fortrifork Udvikling Public Finance IPhone Proces Scrum kurser Workshops Coaching Verdens bedste konferencer

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time. Casper Gaardland Englund. Stephan Hjelmdal Nielsen. 2013 The LEGO Group l

The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time. Casper Gaardland Englund. Stephan Hjelmdal Nielsen. 2013 The LEGO Group l The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time Casper Gaardland Englund Stephan Hjelmdal Nielsen 2013 The LEGO Group l TestExpo 15 Hvem er vi? Casper Englund Uddannet datamatiker

Læs mere

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne Ole Chr. Hansen TestExpo 29. Januar 2015 Præsentation Ole Chr. Hansen Managing Consultant Fellow SogetiLabs Global Innovation Team Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware

SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware d60 SCRUM/Agil Udvikling som projektmetode ved udviklingen af forretningssoftware ERFA, IT-Projektleder, Teknologisk Institut d. 9. juni 2011 Agenda Projektet? d60 og Niels Larsen Hvad er Agil? Kravspecifikationen?!

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj

Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Er I klar til at slippe kontrollen? - SCRUM som projektledelsesværktøj Denne artikel er en sammenskrivning af 3 indlæg på dansk Magisterforenings projektlederblog i februar og marts 2011 Af Pia Petersen

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har vi

Læs mere

Vi vil gerne tage jer med på den rejse vi har været igennem de sidste par år

Vi vil gerne tage jer med på den rejse vi har været igennem de sidste par år C Vi vil gerne tage jer med på den rejse vi har været igennem de sidste par år C + R 2 R SafeCom kort Grundlagt 2002 og opkøbt af Nuance i 2012 Udvikler Printer Management Løsninger 17 udviklere og 3 PO

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 Baggrund Professionel software udvikler gennem 9 år Knap 2 års erfaring som SCRUM Master (projektleder) Leder for 4-7 mand gennem det seneste

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc.

Bierhverv Ekstern Lektor på Institut for Ledelse. Uddannelse Cand. Oecon. Master i Organisationspsykologi PRINCE 2, Scrum-Master, Pædagogikum, etc. Erfaring Direktør & konsulent Rosenmeiers Konsulenthus ApS Direktør ved Marselisborg Uddannelse & Management Business Manager ved ATTRACTOR Rambøll Management Udviklingschef ved ATTRACTOR Organisations

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Introduktion til scrum

Introduktion til scrum Kleans bog om scrum Introduktion til scrum Ordet scrum er hentet fra rugby. Dér bruges det om den måde, som spillet sættes i gang på. Hvert hold samler sig tæt sammen og går som fuldt team ind i den opgave

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Presentation title 1 Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Peter Bøge Senior Controls manager, Novo Nordisk; Formand for Medicoindustriens ekspertgruppe for Safety

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Systemudviklings projekt. Nikolaj Boel Jensen Rasmus Thorslund Jensen Bo Mortensen Daniel Munch Lasse Abelsen

Systemudviklings projekt. Nikolaj Boel Jensen Rasmus Thorslund Jensen Bo Mortensen Daniel Munch Lasse Abelsen Systemudviklings projekt Nikolaj Boel Jensen Rasmus Thorslund Jensen Bo Mortensen Daniel Munch Lasse Abelsen 8. Juni 2009 Forord Denne rapport er skrevet på 4. semester på datamatiker uddannelsen. Rapporten

Læs mere

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi?

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? IT-drift Landsdækkende IT-service til landbrug Installation og drift af netværk IT support (via fjernbetjening) Softwareudvikling Datalogi Herd Management Statistik

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning

Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning Øget anvendelse af SOR plan for udfasning af SHAK og udarbejdelse af kravspecifikation til systemsystemløsning til SOR 22. juni 2015 1 Agenda Velkomst og kort introduktion Opgaven overordnet Indhold Plan

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KMD Continuous Improvement

KMD Continuous Improvement 6 December 2013 SLIDE 1 KMD Continuous Improvement Coninuous vs. Continual SLIDE 2 SLIDE 2 Coninuous Improvement Løbende forbedring uden pauser Continual Improvement Løbende forbedring med pauser Kilde:

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard

Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning. Helle Havgaard Ledelse og kompetencer når organisationen skifter retning Helle Havgaard Når forandringer rammer Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, og andre bygger vindmøller. Skiftende tider betyder

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Responsivt Design - DMAA0213. Afgangsprojekt DMAA0213

Responsivt Design - DMAA0213. Afgangsprojekt DMAA0213 Responsivt Design - DMAA0213 Afgangsprojekt DMAA0213 Jesper Bjørn Andersen 18-06-2015 5. semester, afgangsprojekt - Responsivt Design Vejleder: Gunhild Marie Andersen Afsluttet: 18 Juni 2015 Deltager:

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School Projekt versus virksomhed Jan Mouritsen Copenhagen Business School Udgangspunkt Der er sagt meget om mulige forskelle mellem projekt og virksomhed Lineær cyklisk k tid Dynamisk bureaukratisk Eksperimenterende

Læs mere

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling Java og JEE 1 2 Udfordringer og problemstillinger En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling 3 Generelt om Java og JEE 4 Generelt, I Man undervurderer hvor mange

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvorledes skabes det højtydende miljø?

Hvorledes skabes det højtydende miljø? Hvorledes skabes det højtydende miljø? Bent Myllerup, Scrum Coach Myllerup Consult, Hasseltoften 11, 8361 Hasselager, DENMARK +45 2834 9084, info@myllerup.dk Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Læringsprogram Lommeregner Programmering Malte Fibiger, Rasmus Ketelsen, Nicojal Jensen og Leon Bøgelund, Klasse 3.36 04-12-2012 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 Problemformulering...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere