Anne$e Hauge Kierans E- konceptudvikling 1.semester Erhvervsakademiet Lillebælt Afleveret 2. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anne$e Hauge Kierans E- konceptudvikling 1.semester Erhvervsakademiet Lillebælt Afleveret 2. januar 2013"

Transkript

1 Anne$e Hauge Kierans E- konceptudvikling 1.semester Erhvervsakademiet Lillebælt Afleveret 2. januar 2013 Indhold: Afsnit 1: PræsentaGon og mogvagon for de tre projekter Afsnit 2: Faglige udfordringer Afsnit 3: Baggrundsli$eratur Afsnit 4: Min faglige udvikling og fremgd Bilag 1: Feedback fra første aflevering af Milestone 1 Bilag 2: Feedback fra vores 1. Usability projekt

2 Afsnit 1: Præsenta4on og mo4va4on for de tre projekter Milestone 1 Aqvi4via omhandler udviklingen af et koncept med sooware Gl et interakgvt akvarium. Projektet omhandler alt fra idegenerering, ideudvikling, projektplanlægning, projektledelse og fremgdsmuligheder for konceptet. European Youth Award(EYA) Wissen, Können, Teilen(WKT) tager udgangspunkt i det østrigske projekt WKT, som var et af 12 nominerede projekter ved EYA Vi har arbejdet virtuelt og internagonalt med studerende fra bl.a. Finland. I det afleverede projekt fokuserer vi på hvordan WKT kan overføres Gl Danmark og hvordan det vil kunne markedsføres ud fra moderne markedsføringsstrategier. Usability og Videnskabsteori Nyborg Julemarked omhandler test af mobil applikagon Gl Nyborg Julemarked. Vi har valgt at tage udgangspunkt i en Think aloud test og udarbejder en detaljeret testplan og en akademisk rapport, som danner grundlag for klientrapporten, som er fremlagt for arrangørerne af Nyborg Julemarked.

3 Afsnit 2: Faglige udfordringer Projektledelse: Jeg har lært vigggheden af at sammensæ$e og fordele rollerne i en projektgruppe. I Milestone 1 dannede vi vores gruppe bl.a. ved hjælp af Belbin- test, hvilket har vist sig at være yderst gavnligt gennem hele projektarbejdet. Til sammenligning vil jeg nævne gruppearbejdet i forbindelse med EYA projektet, hvor vi blev sat i grupper uden brug af Belbin. Her var gruppearbejdet forbundet med langt flere udfordringer og komplikagoner. Vi havde problemer med fordeling af opgaver, overholdelse af Gdsfrister og uenighed om målet for opgaven. Jeg har arbejdet med både vandfalds og agile projektledelsesmetoder. Min erfaring er at de agile metoder egner sig godt Gl udvikling af sooware og lignende, da det giver mulighed for at justere og udvikle løbende. Ydermere har vi arbejdet med ressource styring Og internagonale businessforhandlinger. I EYA projekt har vi arbejdet med studerende fra hovedsageligt Finland. Det har være spændene og lærerigt, på trods af de finske studerendes manglede engagement. Jeg synes personligt at det var utroligt spændene at få lov at arbejde internagonalt, og især lærerigt at fremlægge vores bud på forbedringer Gl WKT i et internagonalt forum.

4 E- Konceptudvikling: Konceptudvikling har gennem hele semestret være fornøjeligt og sjovt. Selvfølgelig har jeg stødt på masser af udfordringer, men for mig er det hér ideerne får lov at vokse og udvikle sig Gl helt fantasgske koncepter. Men én Gng jeg har lært: Ideer er der masser af, kunsten er at udvikle dem Gl stærke og troværdige koncepter. Jeg har opnået viden og færdigheder inden for følgende emner: Nye trends Bruge sketching som en akgv del af konceptudvikling, Tilfører et koncept oplevelsesøkonomi, Arbejde med forskellige interessenter i forhold både et enkelt koncept og i forhold Gl flere forskellige koncepter. Vi har arbejdet målre$et med konceptudvikling på forskellige måder i alle tre projekter: I Milestone 1 har vi udviklet ideen helt fra starten af, i EYA har vi videreudviklet et allerede eksisterende projekt, i Usability har vi testet et eksisterende koncept og anbefalet forbedringer ud fra testresultaterne.

5 Usability og videnskabsteori: Vi har arbejdet ud fra en videnskabsteoregsk forståelse, og lagt de$e Gl grund for vores test. Jeg har lært at bruge forskellige usability tests, samt lært at bruge forskellige tes$yper i sammenhæng med hinanden. I usability projekt har vi lagt vægt på en udførlig og deltaljeret testplan for at sikre et stabilt, ensartet og brugbart testresultat. Dernæst har vi udarbejdet en akademisk rapport, som ligger Gl grund for klientrapporten. Klientrapporten har vi præsenteret for arrangørerne af Nyborg Julemarked, som blev posigvt og delvist overrasket modtaget. Som Janus Møller Jensen fra Nyborg Slot sagde: Videooptagelserne er noget af en øjenåbner, og denne rapport kan vi virkelig bruge Gl noget, når vi skal forhandle om budget Gl videreudvikling af app en Gl næste års Julemarked. Denne udmelding gør at jeg mener vores projekt har været en succes. Og så vil jeg lige nævne den lille detalje at, Janus Møller Jensen var meget begejstret for at vi havde underskrioer fra testpersonerne, om at test gerne må vises og bruges, da det er vigggt for at ham at kan bruge det videre i systemet. I starten af semestret synes jeg at usability og videnskabsteori var lidt kedeligt og langhåret, men i løbet af undervisningen og projektarbejdet har jeg fået øjnene op for denne verden og synes nu det er spændene, brugbart og yderst relevant. Ja, jeg vil gå så vidt som Gl at sige at de der ikke kan se vigggheden heraf, ikke har de store chancer for succes.

6 Afsnit 3: BaggrundsliUeratur. Alt li$eratur, bortset fra videnskabsteori, er på engelsk. Det har tvunget mig Gl at blive bedre Gl engelsk, som er et krav hos de fleste arbejdsgivere inden for e- konceptudvikling. De to bøger jeg har gjort absolut mest brug af gennem 1. semester er henholdsvis, Project Management(PM) a complete guide, af Bo Tonnquist & Jens Hørlück og Handbook of Usability TesGng(HUT), af Jeffrey Rubin & Dana Chisnell. Vi har brugt PM akgvt gennem hele udarbejdelsen af Milestone 1, hvilket jeg klart vil anbefale andre. Bogen PM giver mening, forståelse og viser vigggheden af projektledelse i forhold Gl at opnå succes. Ved anvendelse af bogens metoder har vi opnået et yderst GlfredssGllende resultat i form af vores Milestone 1 projekt. I bilag 1 ses den feedback som vi fik ved 1. aflevering af Milestone 1. Bogen HUT har vi brugt akgvt gennem hele vores usability projekt. I det første usability projekt vi afleverede i eoeråret, havde vi dog ikke fået klientrapporten med på samme niveau som resten af rapporten. Det afspejler sig i den feedback vi fik og kan ses på bilag 2. Derfor har vi i den afleverede eksamensopgave, valgt at lægge vægt på klientrapporten og dens brugbarhed og udarbejdet den ud fra HUT. Jeg har valgt de to ovennævnte bøger, da det er dem jeg har fået absolut mest ud af at bruge i løbet at 1. semester. DerGl vil jeg dog sige at stort set alt andet li$eratur har været både interessant og brugbart, og li$eratur jeg vil komme Gl at gøre brug af senere.

7 Afsnit 4: Min faglige udvikling og frem4d. Jeg er blevet udfordret både på det personlige og på det faglige plan. Det har været en fornøjelse at gå på 1.semester af E- konceptudvikling, og jeg er sikker på at jeg er landet på den helt riggge hylde. Jeg har i modsætning Gl hovedparten af mine medstuderende ikke en baggrund som MMD studerende. Jeg har derimod en lang og bred faglig baggrund som både leder og selvstændig i detailhandelen, senest som Servicechef i Føtex. Jeg er utrolig glad for at have denne bagrund med mig på studiet, da jeg mener at jeg på den måde kan bidrage og forstår at sæ$e den teori vi lærer ind i et bredere, brugbart og håndgribeligt perspekgv. Jeg har algd hao lyst Gl at arbejde internagonalt og måske endda arbejde uden for Danmarks grænser. Som Gdligere nævnt har jeg været glad for at vores li$eratur hovedsageligt er på engelsk og at vi har fået lov at arbejde med EYA projekterne. Alt de$e har Glsammen givet mig modet på at tage 3 måneders prakgk på 3. semester i Kina.

8 Bilag 1: Team Project: AqviGvia Students: Winnie Helena Bartholomæussen, Casper Daa Jørgensen, Anne$e Hauge Kierans, KrisGan Kiersgaard, Cecilie Grunddal Kock Feedback 1: E- concept development Grade 10 Overall this is one of the best reports. It is well thought out, well wri$en and well designed. Your aquarium core idea may be a bit strange, and perhaps have a lot of other compegtors, but your report is good in general. To improve it, make sure you research well, reference well, and make sure that all informagon you use is relevant. Nice introducgon. LOVE what you have on page 6. on Page 10 you need to show WHY you think you have that budget. Page 11 is great. Don't forget references! You need to reference the apps on page 12 especially. I love your ideas on page 21. It would have been nice to see more of an innovagon process, but its sgll well thought out. Love page It may not be engrely relevant, but its good! :- ) (you could have put the extended details from page 25 into an apendix) On page 29 give a bit more reflecgon.

9 Feedback 2: E- projektledelse karakter 10 MEN STOR UDFORDRING HVAD SKAL MED NÅR DENNE OPGAVE SKAL SKÆRES NED? ANTAL ANSLAG SKAL STÅ PÅ FORSIDE AF OPGAVE. (Visuelle præsentagoner tæller ikke med) Generelt overvej sideopsætning lidt bedre på sider som eks. side 5 og 12 I indledning og problembaggrund vis endnu tydeligere at det er et problem for fiske- elskere, børn og indretningsdesignere at det er disse oplevede problemer med et fysisk akvarium Sælg allerede her ideen om at aha en digital løsning kunne være fantasgsk Problemformulering: her går i direkte ind i at løsningen er et digitalt akvarium, uden at vise idegenereringsprocesser på de$e Gdspunkt i opgaven kan en digital løsning være mange Gng bla. Videoer s. 4 hvad vil i fortælle med billedet? det er forsøgt forklaret prøv igen J - i er allerede her inde i noget med metode. WBS nedbryde en overordnet og stor arbejdsopgave Gl håndterbare elementer, for at skabe et forløb og relagoner mellem opgaver bruges Gl at lave et milestoneforløb, som sidenhen bliver Gl arbejdsopgaver i påtager jer i teamet. s. 6 super at I har oversigt over idegenereringsprocessen, men måske har I startet for langt ude i processen vis projek$rakten hvordan I snæverer jer ind på at den digitale løsning for fiskeelskere ender med at bilve et digitalt akvarie ikke en interakgvi bog, interakgv film a la findin Nemo etc s. 7-9 flot! Men husk at s. 9 baggrund vær nøgtern omkring baggrund alle disse gode beskrivelser af ideer må gerne komme mere tydlig frem under idégenereringsprocessen. s. 10 interessant det i skriver om segmentets kærneværdier og jeres produkt uddyb s. 14 fin WBS det ser ud Gl at i har kunnet gøre brug af metoden s. 15 flot analyse og strategi s. 17 flot analyse af projektets begrænsninger og prioriteringer s. 19 overflødig gengivelse, vis i stedet om/hvordan I har andvendt projektportræt s.21 kravspecifikagoner er de$e nok Gl at kunne indhente Glbud? Er det ikke i højere grad en beskrivelse af funkgoner. KavspecifikaGoner er f.eks. hvilke type kodning, hvilket design, s gode informagoner, reflekgoner over kravspecifikagoner ved outsourcing s udmerket kontrakt, men egner sig bedst Gl bilag, da de$e ikke direkte relaterer Gl opgaven og I har strenge begrænsninger mht sider. Hvad I kunne gøre er hvilke Gng I skal fokussere på i forhandlinger med partnere? Hvad er vigggst, Gd, pris, kvalitet eller andet? Og hvad skal I gøre når der opstår problemer (det vil det gøre J) s. 29 overvej om teamworker rollen er den bedste rolle som salgschef? s flot flowchart og opgaver, egner sig måske bedst Gl bilag for at spare plads. Hvorfor ikke lægge ansvarspersonens navn ind i Gan$ kortet (ekstra kolonne) så er det nemmere at kalkulere Gd = omkostninger også s 35. fint at I definerer forskelligt behov i henhold Gl forskellige processer. Der mangler reflekgoner over hvordan det vil være for teamet at agere med forskellige metoder i forskellige delprocesser. Hvordan skal I som overordnet team have en overordnet plan og hvordan skal I styre Gd og ressourcer især ved forandringer? Hvor har I fleksibilitet? s. 43 flot perspekgvering af konceptets udviklingsmuligheder

10 Bilag 2 Vejledende karakter 7 Godt: Har riggg god testplan, klar, eksemplarisk. Godt grundlag. Meget ros. Dejligt systemagske. Den akademiske rapport Godt gennemarbejdet Argumentere Styr på videnskabelig del Gode resultater, brug bart. Gerne mere diskuterende og krigsk syn. Test locagon, gode og analygske overvejelser. Godt habilt arbejde. Forbedring Dele af planen er fraværene. Debriefing. Mangler nogle data. Skrive tolkning på data og få dem formidlet, ned i rapporten. Mangler det ekstra skidt og få samlet data. OpGmerer klientrapporten. Gør noget mere ud af den. Præsenteret de vigggste Gng. Think aloud test korrekt men kan indlægge prefence data. Det hermeneugske også er der. Lidt mere fokus på hermeneugkken. Kig mere på hermeneugkkens principper. Spørge hvorfor i stedet for kun hvad. Til debriefing. Husk flere test metoder.

Efter nogen diskussion blev det til at konceptet blandt andet skal fungere som et informationsfiltreringssystem/kurateringsportal.

Efter nogen diskussion blev det til at konceptet blandt andet skal fungere som et informationsfiltreringssystem/kurateringsportal. Vejledere: Kirsten Hanna Volan Kasch & Adam Montandon Introduktion denne synopsis er lavet for at give et overblik over hvad jeg har arbejdet med i løbet af første semester på E-concept development, og

Læs mere

Synopsis - E-concept 1. semester

Synopsis - E-concept 1. semester Synopsis - E-concept 1. semester ws Morten Broesby-Olsen Vejledere Kirsten Kasch - kika@eal.dk Erik Østergaard - eoe@eal.dk Afleveringsdato: 02. januar 2013 Antal tegn: 7.197 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP...

1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1! 1./! Indledning... 2! Problemformulering... 2! Metode... 3! 2.////Internationalt/samarbejde... 4! Delkonklusion:... 4! 10/punkts/anbefaling... 6! Delkonklusion...

Læs mere

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner 4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner - Ingeniører, lærere, sygeplejesker & pædagoger Forbløffende Praksisser: Interventionsrapport II, III, IV & V Anne Katrine Kamstrup Per Fibæk Laursen Merete

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Skrivers-Design Portfolio

Skrivers-Design Portfolio Pia Naamansen Skriver Skrivers-Design Portfolio http://www.skrivers-design.dk/ Første Semester 2013 Vejleder Kristin Anslag: 12.350 Pia Skriver Side 1 Indholdsfortegnelse: Min bagrund: 3 Læringsmål: 3

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Projektrapport om Værdikæden i Ecco

Projektrapport om Værdikæden i Ecco Projektrapport om Værdikæden i Ecco Udarbejdet af 4.semester RUC 2013 Gruppe nr. 19 Hus 19 Vejleder Flemming Bahner Amer Ramzan Re eksamen Anslag: 43.823 Underskrift: Indholdsfortegnelse Abstract... 2

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

E-Usability and Science Theory module.

E-Usability and Science Theory module. E-Usability and Science Theory module. E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Morten Schnedler, Susanne Ryborg, Freja Hørberg & Louise Dohn Counselors: Lars Bojen & Erik Østergaard Deadline: 04.11.2011 at 12

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

Gecko - The live travel guide

Gecko - The live travel guide Gecko - The live travel guide Vejleder: Marc Kluge Anslag: 32111 Startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 MULB http://avna.dk/gecko/index.php Augusta Lindskov Naundrup-Jensen

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere