Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne"

Transkript

1 BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med

2 Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder med at øge indflydelsen for brugere og beboere. Men hvad betyder det egentlig for brugere, medarbejdere og ledelse, at brugerne har indflydelse på små og store ting I hverdagen? Socialt Udviklingscenter SUS har udviklet et spørgeskema om brugernes og medarbejdernes oplevelse af syv udvalgte områder, som øget fokus på brugerindflydelse kan forventes at have en positiv effekt på.! Bevidsthed om behov! Ansvar og ejerskab! Initiativ og spontanitet! Sociale relationer og netværk! Åbenhed og gennemsigtighed! Anerkendelse af brugernes ressourcer! Psykisk arbejdsmiljø Skemaet kan bruges til at lave en før-og-efter-undersøgelse af brugernes og medarbejdernes oplevelse af de syv områder, så det er muligt at se, om der er sket en forandring i den mellemliggende periode. Spørgeskemaet findes i tre versioner: til botilbud, hvor brugerne har permanent bopæl, fx plejehjem og bofælleskaber til midlertidige opholdssteder, hvor brugerne opholder sig i kortere perioder, fx herberger til dagtilbud og beskæftigelsestilbud, hvor brugerne er i løbet af dagen, fx væresteder, værksteder og aktivitetscentre. Skemaet er tilgængeligt for alle, som ønsker at følge forandringerne i deres organisation i forbindelse med, at de arbejder med at øge brugerindflydelsen. Spørgeskemaet er udviklet på baggrund af et litteraturstudie og en kvalitativ undersøgelse 1 og pilottestet på tre tilbud, som har arbejdet intensivt med at øge brugerindflydelsen. Tak til Plejehjemmet Danahøj, herberget Overførstergården, og beskæftigelsestilbuddet Nordhøj, som har været med til at pilotteste og kvalificere spørgeskemaet. 1 Se Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse 4 tendenser og 7 forandringsområder, Socialt Udviklingscenter SUS, 2014, og Undersøgelse af effekten af brugerindflydelse på Overførstergården, Socialt Udviklingscenter SUS,

3 Sådan bruger I spørgeskemaet! Hent spørgeskemaet på Print skemaerne ud og udfyld dem. Det tager 5-10 minutter.! Der er et spørgeskema til brugere og et til personale og ledelse. Der spørges ind til samme temaer, men spørgsmålene er formuleret, så de retter sig til henholdsvis brugere og medarbejdere.! Der er 20 spørgsmål om brugernes og medarbejdernes oplevelse af syv udvalgte områder, som øget brugerindflydelse kan forventes at have positiv effekt på.! Spørgeskemaerne skal besvares af alle medarbejdere, ledere og brugere to gange: Før I påbegynder arbejdet med at øge brugerindflydelsen, og igen når I har arbejdet intensivt med at øge brugerindflydelsen i en længere periode og har lyst til at se, hvilke forandringer det har medført.! Resultaterne fra de to besvarelser giver et billede af den ændring, der eventuelt er sket i forhold til de syv områder i den mellemliggende periode.! Der skal minimum gå et år mellem de to målinger og gerne længere. Går der kortere tid, vil det være svært at påvise eventuelle forandringer. Særligt for brugere med kognitive funktionsnedsættelser Vær opmærksom på, at nogle brugere har brug for hjælp til at forstå spørgsmålene. Det var fx tilfældet på det plejehjem, hvor skemaet er pilottestet. Nogle af beboerne så dårligt, og nogle havde kognitive forståelsesudfordringer. I de tilfælde kan det være relevant, at en medarbejder eller en anden person gennemgår skemaet sammen med brugeren. Det er vigtigt, at den, der hjælper, ikke er en del af den personalegruppe, som har tæt kontakt til brugeren til daglig, og som brugeren kan føle sig afhængig af. Og vedkommende skal være instrueret i ikke at blande sig i, hvad brugeren svarer. Spørgeskemaet er ikke velegnet til brugere med væsentlige kognitive funktionsnedsættelser. Det vil derfor i nogle tilfælde kun være personalegruppen, som kan anvende skemaet.

4 Sådan samler I op på resultaterne Resultaterne kan med fordel tastes ind i et Excelark, så I kan se, hvordan besvarelserne fordeler sig, og hvilke ændringer I eventuelt kan konstatere mellem de to målinger. I kan fx stille resultaterne op således: Spørgsmål1.1Brugerneharofteharidéertiltingpåstedet,derkunneværeanderledes! Ved$ikke! Slet$ikke! I$mindre$grad! I$nogen$grad! I$høj$grad$ Brugere2014(19)! 3! 5! 6! 3! 2! Brugere2015(16)! 1! 2! 8! 2! 3! Personaleogledelse2014(18)! 0! 1! 11! 5! 1! Personaleogledelse2015(23)! 1! 0! 7! 12! 3! Spørgsmål5.2Dereråbenhedomdebeslutninger,dertagespåstedet! Ved$ikke! Slet$ikke! I$mindre$grad! I$nogen$grad! I$høj$grad! $ Brugere2014(19)! 1! 1! 6! 5! 6! Brugere2015(16)! 3! 1! 2! 10! Personaleogledelse2014(18)! 2! 6! 10! Personaleogledelse2015(23)! 2! 7! 14! angiv antal henholdsvis beboere og medarbejdere, som har besvaret skemaet hver gang, da det kan variere. Det kan I bruge resultaterne til Brug resultaterne til at vise konkrete forandringer Resultaterne kan bruges til at dokumentere over for jer selv eller andre, hvilke forandringer der er sket på de syv forandringsområder i perioden mellem de to målinger. Det vil højst sandsynlig være forandringer, som I allerede har en fornemmelse af, men som spørgeskemaundersøgelsens resultater kan dokumentere helt konkret. Det er fx interessant, om der er et større antal brugere og/eller medarbejdere, der oplever en højere grad af gennemsigtighed i organisationen, oplever bedre relationer mellem brugere og medarbejdere, eller om flere medarbejdere oplever, at hverdagen er præget af arbejdsglæde. Det kan være motiverende at forholde sig til sådanne konkrete resultater, og det kan være med til at holde gejsten oppe og fastholde fokus på arbejdet med at øge brugerindflydelsen. Brug resultaterne som udgangspunkt for fælles refleksion Resultaterne kan også bruges som et udgangspunkt for fælles refleksioner over jeres indsats for at øge brugerindflydelsen. Hvilke forandringer ønsker I, det medfører, og hvad skal der til, for at I når derhen?

5 Når I ser, hvordan besvarelserne fordeler sig, kan I tale om, hvilke forandringer arbejdet har medført om resultaterne er, som I forventede, om der er nogle områder, som der ikke er sket en positiv forandring på, eller hvor der er sket en negativ forandring. I kan samtidig drøfte, hvordan I kan bruge viden fra besvarelserne i det fremtidige arbejde med at øge brugerindflydelsen. Er der fx nogle justeringer i jeres arbejde, som er nødvendige for at opnå bestemte forandringer? Når I ser på resultaterne, er det vigtigt, at I forholder jer til, at også andre faktorer end lige netop jeres tiltag for at øge brugerindflydelsen kan have haft indvirkning på resultaterne. Det kan fx være organisatoriske eller ledelsesmæssige ændringer, stor udskiftning i brugergruppen, at målgruppen for tilbuddet har ændret sig, eller at der er kommet nye medarbejdere. Resultaterne kan således bruges som et værktøj til refleksion over, hvilke forandringer jeres indsats har medført, og hvilke andre faktorer som spiller ind i forhold til de mål, I har sat. Vigtigt at være opmærksom på, når I læser resultaterne Mange faktorer kan spille en rolle Der kan være mange forskellige faktorer, der influerer på resultaterne, og som målingerne ikke kan tage højde for. En eventuel negativ udvikling i besvarelserne på de syv fokusområder er ikke nødvendigvis udtryk for, at arbejdet med brugerindflydelse ikke har været vellykket. Men det vil være relevant at overveje, hvad det betyder for jeres arbejde, og om der er andre faktorer, I skal være opmærksomme på. Det er den subjektive oplevelse, der spørges til Husk, at det er brugernes, medarbejdernes og ledernes subjektive oplevelse, der spørges til. Vær opmærksom på, at brugerne i de fleste af spørgsmålene svarer for sig selv, fx: "Har du ofte ideer til ting på stedet, der kunne være anderledes?", og at medarbejderne på samme spørgsmål svarer vedr. deres oplevelse af den samlede brugergruppe, fx: "Har beboerne ofte ideer til ting på stedet, der kunne være anderledes?". Det vil derfor være sværere for medarbejderne at besvare skemaet, hvis der fx er tre beboere, som altid har mange ideer, men resten aldrig har nogen ideer. Det bliver i så fald medarbejderens gennemsnitlige oplevelse. God fornøjelse!

NOTAT OM PILOTTEST AF

NOTAT OM PILOTTEST AF BRUGER INDFLYDELSE DK NOTAT OM PILOTTEST AF SPØRGESKEMA TIL AT MÅLE FORANDRINGER PÅ SYV OMRÅDER, NÅR SOCIALE TILBUD ARBEJDER MED BRUGERINDFLYDELSE Mål forandringerne på syv områder Mange bo- og dagtilbud

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere